Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor!"

Transkript

1 Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor! 10 Soruda Yeni BES 1- Yeni BES te Vergi Avantajı nın yerini alacak Devlet Katkısı nedir? Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ile yatırdığınız her katkı payı tutarının %25 i kadar ek bir tutar Devlet Katkısı olarak adınıza açılan ayrı bir hesapta biriktirilir, böylece tasarruflarınız daha da çoğalır. Devlet Katkısı Sistemi ile katılımcılar vergi mükellefi olmalarıve gelir düzeyleri ile ilişkilendirilmeden yatırdıkları her katkı payına Devlet Katkısı alabilecektir. Böylece Devlet Katkısı ile desteklenen Yeni BES te ev hanımları ve öğrenciler dahil herkes bu avantajdan faydalanabilecek ve daha fazla tasarruf edebilecektir. Yeni düzenleme ile yatırdığınız her katkı payının %25 i hesaplanarak bireysel emeklilik hesabınıza Devlet Katkısı olarak eklenir ve böylece birikiminiz yıldan yıla yatırım gelirleri de eklenerek artar. Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, hesaplamanın yapıldığı dönemin sona erdiği tarihteki yıllık brüt asgari ücretin %25 i ile sınırlıdır. Örneğin: Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarınız: 100 TL Yıllık Toplam Katkı Payı Tutarınız: TL Devlet Katkısı Tutarı*: 25 TL Yıllık Toplam Devlet Katkısı: 300 TL Ödediğiniz Yıllık Toplam Tutar: TL Yıllık Toplam Birikimleriniz: TL+ yatırım gelirleri *2012 yılı için yıllık brüt asgari ücret toplamı TL olup, Devlet Katkısı nın yıllık maksimum tutarı 2.740,50 TL dir.bututar her yıl asgari ücretin aylık brüt tutarı ile yılda iki kez güncellenecektir. Yeni BES te Devlet Katkısı, işveren tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere bireysel katılımcılar adına düzenlenmişbireysel Emeklilik hesabına ödenen katkı payları için geçerlidir. 2- Devlet Katkısı uygulaması ne zaman başlayacak?

2 Devlet Katkısı uygulaması tarihinden itibaren BES e yapılan her katkı payı ödemesi için geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar ödenen katkı payları içinse katkı payının vergi matrahından indirilmesine devam edilecektir. 3- Devlet Katkısı olarak ödenen tutarlar nasıl hak edilir? Devlet Katkısı tutarı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilir tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırdığınız katkı payları üzerinden elde edeceğiniz Devlet Katkısı hak edişi aşağıdaki sürelerce uygulanır: a) En az üç yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15 ine, b) En az altı yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35 ine, c) En az on yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60 ına hak kazanırsınız.bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur. Devlet Katkısı ve getirilerinden hak kazandığınız tutarlar, sistemden ayrılma veya emeklilik hakkının kazanılması durumlarında size ya da varislerinize ödenir. Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılmanız durumunda ise, Devlet Katkısı na ilişkin hesabınızda hak kazanılmayan birikim tutarı varsa devlete iade edilir. 4- Mevcut BES katılımcılarının yeni BES Kanunu ndan önce sistemde geçirdikleri süredevlet Katkısı hak edişinde dikkate alınacak mı? Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES kanununun yürürlüğe gireceği tarihine kadar sistemde geçirdiğiniz toplam süreye bağlı olarak ve en az üç yıl Yeni BES ile sistemde kalmanız koşulu ile bir defaya mahsus olarak, e kadar a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunduysanız 1 yıl, b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunduysanız 2 yıl, c) Sistemde on yıldan fazla bulunduysanız 3 yıl süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenir. Örneğin...

3 BES e başlangıç tarihiniz olan sözleşmeniz itibariyle devam ediyor olsun 01/01/2013 e kadar Vergi Avantajı uygulamasından faydalanmaya devam edersiniz. 01/01/2013 ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız. 01/01/2013 ten itibaren almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın; 01/01/2016 ten itibaren %15 ini**, 01/01/2018 den itibaren %35 ini, 01/01/2022 den itibaren %60 ını, 01/01/2022 den itibaren 56 yaşınızı doldurduğunuzda %100 ünü hak edersiniz. **Yeni BES te geçirdiğiniz süre 3+1 yıl olur. Artı bir yıl, Devlet Katkısı uygulamasından önce 3 yıldan fazla Sistem de olmanız ve Devlet Katkısı uygulamasından itibaren 3 yıl Sistem de kalmanız neticesinde elde edilmiştir. BES e başlangıç tarihiniz olsun e kadar Vergi Avantajı uygulamasından faydalanmaya devam edersiniz ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız ten itibaren almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın; ten itibaren %15 ini, 01/01/2019 den itibaren %35 ini, 01/01/2023 den itibaren %60 ını, 01/01/2023 den itibaren 56 yaşınızı doldurduğunuz anda %100 ünü hak edersiniz. 5- Devlet Katkısı nasıl çalışacak? Ödediğiniz katkı payları için emeklilik sözleşmenize ayrı bir Devlet Katkısı hesabı tanımlanır ve devlet tarafından ödenecek tutar bu hesapta değerlenir. Devlet Katkısıda katılımcıların ödedikleri diğer katkı paylarına benzer şekilde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek ve Takasbank da katılımcı adına saklanacaktır. Devlet Katkısının yatırılacağı emeklilik yatırım fonu türleriise Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir. 6- Farklı şirketlerde birden fazla sözleşmem varsa, Devlet Katkısıuygulamasından sonra tüm sözleşmelerim için Devlet Katkısı ndan faydalanabilecek miyim? Bu uygulamadan faydalanabilmek için herhangi bir yere bildirimde bulunmam gerekiyor mu?

4 Farklı şirketlerde bulunan birden fazla sözleşmenizledevlet Katkısı ndan faydalanabilmek için herhangi bir bildirimde bulunmanız gerekmemektedir. Bu işlemler Emeklilik Gözetim Merkezi nin gözetimi ve kontrolünde her bir katılımcı bazında yapılacaktır. Bir ayda tüm sözleşmelerinize yapmış olduğunuz katkı payı ödemelerinin toplamının %25 ine denk gelen tutar kadar (her katılımcı için yıllık brüt asgari ücretin %25 i ile sınırlı olmak üzere) Devlet Katkısı na hak kazanacaksınız. 7- Sistem den ayrılma durumunda uygulanan Stopaj Kesintisi ndeki yeni düzenlemenasıl olacak? Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi nde, toplam birikiminiz üzerinden sistemde kalış sürenizeve emeklilik şartlarınabağlı olarak değişen (en yüksek %15 e kadar uygulanan)vergi Kesintisi, yeni Bireysel Emeklilik Sistemi nde sadece getirileriniz üzerinden uygulanır. 8- Bireysel Emeklilik Sistemi nden çıkmıştım; tekrar sisteme girmek istediğimdedevlet Katkısı ndan faydalabilecek miyim? tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi nde olup tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmenizi birikiminizi alarak sonlandırırsanız; tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı ödenmeyecektir. 9- Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi nden tarihinden önce ayrılanlara yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin anaparaya isabet eden kısmını nasıl iade alabilirim? tarihleri arasında sistemden ayrılardıysanız, ödediğiniz vergi tutarlarının anaparaya isabet eden kısmını geri alabilmeniz için tarihleri arasında; tarihleri arasında sistemden ayrıldıysanız tarihleri arasında stopaj kesintisinin yatırıldığı Büyük Mükellefler vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. Bunun yanında Stopaj Kesintisi nedeniyle dava açılmaması ve açılmış olan davalardan vazgeçilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca vergi dairesine başvuru esnasında bireysel emeklilik sözleşmesinin bir örneği ile sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneğinin de vergi dairesine sunulması gerekmektedir. Vergi dairesince başvurusu kabul edilenlerin iadeleri tarihinden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlanacaktır. İade işlemleri için istenen evraklarda ve bunların teslim şeklinde olabilecek değişiklikler ile ilgili, Gelir İdaresi Başkanlığı ve/veya Hazine Müsteşarlığı tarafından iletilebilecek bilgileri den takip edebilirsiniz.

5 10 Yeni BES işverenler için nasıl bir yenilik sağlıyor? Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlamaktadır. Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10 u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde Kurumlar Vergisi matrahından indirilmekte iken yeni BES de bu oran %15 e yükseltilmiştir. Vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır. İlgili yasa ve kısa sürede yapılması beklenen tamamlayıcı düzenlemeleri adresinden takip edebilirsiniz. Bireysel emeklilik ile ilgili her türlü sorunuz ve Devlet Katkısından daha fazla yararlanmak üzere katkı payınızı artırmak için Müşteri İletişim Merkezi mizi arayabilirsiniz.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

(Sıkça Sorulan Sorular)

(Sıkça Sorulan Sorular) GÜNCEL BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI (Sıkça Sorulan Sorular), il olan katılımcılar hariç) bir oranda yapacağı destek 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

Yeni BES in Getirdikleri

Yeni BES in Getirdikleri Yeni BES in Getirdikleri Doç.Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü I. GİRİŞ Ülkemizde on yıldır uygulanan bireysel emeklilik sisteminin temel amacı; kamunun sosyal güvenlik sisteminin

Detaylı

Ürün Yönetimi - BES de Yeni Bir Döneme Hazır Mısınız? 1

Ürün Yönetimi - BES de Yeni Bir Döneme Hazır Mısınız? 1 Ürün Yönetimi - BES de Yeni Bir Döneme Hazır Mısınız? 1 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır Sisteme

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 1 29.01.2015 13:35 ÖN KAPAK İÇİ Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 2 29.01.2015 13:35 Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz

Detaylı

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? YUNUS ORUÇ Eski Hesap Uzman Yardımcısı Özet 6327 sayılı Kanun 1 öncesinde uygulanmakta olan

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

BES'te yeni dönemde neler değişecek?

BES'te yeni dönemde neler değişecek? On5yirmi5.com BES'te yeni dönemde neler değişecek? 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle değişecek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıları neler bekliyor? Yayın Tarihi : 27 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren sistem ile birlikte bireysel emeklilik sektöründe yepyeni bir dönem başladı. Vergi avantajı yerine devlet katkısı esası getirildi

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Đstanbul, 02 Temmuz 2012 KONU : MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Đle Bazı Kanun ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi SERMAYE PİYASASI KURULU Bireysel Emeklilik Sistemi SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-7 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015

ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 1966 ERDEMİR VAKFI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SUNUMU 04.02.2015 ERDEMİR VAKFI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. TARAFINDAN ; 1966 YILINDA DERNEK OLARAK KURULMUŞ, 1968 YILINDA İSE O GÜNÜN PARASI İLE 300.000

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11) 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI Yasal Hakkınızı Kullanıyor musunuz? BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI 1. Vergi avantajı nedir? Bireysel emeklilik sisteminde

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı