Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar"

Transkript

1 Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır

2

3 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011 Dip I- Cari Varlıklar not A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 26,880,163 12,996, Kasa 14 1,906 2, Alınan Çekler Bankalar 14 21,549,444 7,879, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,328,813 5,114,175 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 92,419,336 90,401, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 18,477,606 13,877, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 73,941,730 76,523, Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 3,435,406 2,922, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2,001,944 1,723, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (3,259) (2,353) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 2.8,12 168, , Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,17 1,268,304 1,018, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 93,378 26, Ortaklardan Alacaklar 45 11, İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 82,785 26, İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (713) (227) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 2,258,573 2,632, Gelecek Aylara Ait Giderler 17 2,039,761 2,355, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları ,622 29, Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 23, 45 32, ,781 G- Diğer Cari Varlıklar 537, , Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları 153,156 8, Personele Verilen Avanslar Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 125,625, ,343,874 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

4 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011 Dip II- Cari Olmayan Varlıklar not A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar ,184,162 90,354, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,17 103,184,162 90,354, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 56,283 62, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (56,283) (62,076) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 12 27,192 14, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar 12 27,192 14, Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu Şüpheli Diğer Alacaklar 4.2 1,479,684 1,479, Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2 (1,479,684) (1,479,684) D- Finansal Varlıklar 9 361, , Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 9 361, , İştirakler Sermaye Taahhütleri Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1,782,761 1,744, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Makine ve Teçhizatlar 6 278, , Demirbaş ve Tesisatlar 6 2,755,776 2,724, Motorlu Taşıtlar 6 169, , Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 658, , Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 85,903 85, Birikmiş Amortismanlar 6 (2,164,964) (2,052,548) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1,145,224 1,288, Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 4,209,224 4,194, Birikmiş İtfalar 8 (3,064,000) (2,906,556) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 85,573 24, Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 23, 45 85,573 24,030 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 106,586,510 93,787,184 Varlıklar Toplamı 232,211, ,131,058 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

5 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Dip not Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 3,865,796 3,815, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar , , Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17,19 3,419,297 3,432, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar , , Ortaklara Borçlar , , İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 4,009 9, Diğer İlişkili Taraflara Borçlar , ,910 D- Diğer Borçlar , , Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (1,362) (3,857) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 3,677,957 3,364, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 1,656,416 1,470, Devam Eden Riskler Karşılığı Net Hayat Matematik Karşılığı Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 2,021,541 1,893, İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları , , Ödenecek Vergi ve Fonlar 716, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 269, , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1,173,831 2,200, Kıdem Tazminatı Karşılığı , , Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı ,576 1,992,087 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 10,19 54,891 55, Gelecek Aylara Ait Gelirler 10,19 54,891 55, Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 9,397 1, Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 9,397 1,547 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 10,931,983 11,159,207 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

6 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011 Dip IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler not A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17,19 103,184,162 90,354, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17,19 103,184,162 90,354, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 76,909,457 79,662, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net Devam Eden Riskler Karşılığı Net Hayat Matematik Karşılığı Net 17 76,702,391 79,466, Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net Diğer Teknik Karşılıklar Net , ,790 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar , , Kıdem Tazminatı Karşılığı , , Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 90,652 21, Gelecek Yıllara Ait Gelirler 19 12,037 21, Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 78,615 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 180,537, ,454,995 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

7 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2011 Dip V- Özsermaye not A- Ödenmiş Sermaye 64,480,922 64,480, (Nominal) Sermaye 2.13,15 60,000,000 60,000, Ödenmemiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4,480,922 4,480, Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 22,931, , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) 15 22,200, Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 209,515 (299,193) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları - - E- Geçmiş Yıllar Zararları (43,186,484) (29,429,356) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (43,186,484) (29,429,356) F- Dönem Net Zararı (3,482,822) (13,757,128) 1- Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (3,482,822) (13,757,128) V- Özsermaye Toplamı 40,742,742 21,516,856 Yükümlülükler Toplamı 232,211, ,131,058 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

8 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM Dip not Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Mart 2011 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 40,722 15, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 33,179 12, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 60,542 37, Brüt Yazılan Primler 5,17 61,374 51, Reasüröre Devredilen Primler 5,10,1 7 (832) (13,392) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (27,363) (25,515) Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (19,796) (27,096) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 (7,567) 1, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17, Devam Eden Riskler Karşılığı 5,17, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 7,543 3, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı - - B- Hayat Dışı Teknik Gider (62,389) (217,615) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 6,201 3, Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (7,700) Brüt Ödenen Hasarlar 5,17 (7,700) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 5,10, Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 13,901 3, Muallak Hasarlar Karşılığı 5,17 8,577 (1,053) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 5,324 4, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (826) (1,462) 4- Faaliyet Giderleri 32 (67,764) (219,607) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) (21,667) (201,760) D- Hayat Teknik Gelir 7,792,271 9,806, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5,262,003 6,266, Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 5,420,082 6,424, Brüt Yazılan Primler 5,17 5,676,350 6,437, Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (256,268) (12,778) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (158,079) (157,656) Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (169,004) (82,436) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 10,925 (75,220) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 2,520,620 3,530, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 9,648 9,540 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

9 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Mart 2011 Dip I-TEKNİK BÖLÜM not E- Hayat Teknik Gider (9,343,149) (12,144,187) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (6,730,879) (7,395,535) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (6,588,718) (7,038,390) Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (6,588,718) (7,038,390) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (142,161) (357,145) Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 12,745 (357,153) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 (154,906) 8 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 4,341,787 (558,505) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5,29 4,341,787 (558,505) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (10,450) (18,378) 6- Faaliyet Giderleri 32 (3,606,827) (2,938,049) 7- Yatırım Giderleri 5 (3,336,780) (1,233,720) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (1,550,878) (2,337,823) G- Emeklilik Teknik Gelir 1,526, , Fon İşletim Gelirleri , , Yönetim Gideri Kesintisi , , Giriş Aidatı Gelirleri , , Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - 16, Diğer Teknik Gelirler 3,901 5,674 H- Emeklilik Teknik Gideri (4,033,219) (3,067,384) 1- Fon İşletim Giderleri (9,056) (11,960) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri - (5,004) 3- Faaliyet Giderleri 32 (4,007,328) (3,031,830) 4- Diğer Teknik Giderler (16,835) (18,590) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (2,506,775) (2,235,810) İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

10 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dip not Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Mart 2011 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (21,667) (201,760) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) (1,550,878) (2,337,823) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (2,506,775) (2,235,810) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (4,079,320) (4,775,393) K- Yatırım Gelirleri 736, , Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 211, , Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi 479,308 87, Kambiyo Karları 45,574 14, İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - 8, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (341,424) (298,790) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (7,336) (14,673) 2- Yatırımlar Değer Azalışları Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (7,544) (3,598) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar Kambiyo Zararları (53,244) (22,073) 7- Amortisman ve İtfa Payı Giderleri 5,6,8 (273,300) (257,897) 8- Diğer Yatırım Giderleri - (549) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 201, , Karşılıklar Hesabı ,378 86, Reeskont Hesabı 47 (6,372) 4, Özellikli Sigortalar Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Hesabı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri Diğer Gelir ve Karlar 19, , Diğer Gider ve Zararlar (34,216) (24,646) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (3,482,822) (4,391,704) 1- Dönem Karı ve Zararı (3,482,822) (4,391,704) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Net Kar veya Zararı (3,482,822) (4,391,704) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - İlişikteki dipnotlar, bu finans tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

11 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Dip not Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2012 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Mart Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 21,391,325 41,698, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 14,093,268 11,854, Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (49,089,775) (48,087,979) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (16,863,262) (13,528,299) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (30,468,444) (8,063,639) 8. Faiz ödemeleri Gelir vergisi ödemeleri Diğer nakit girişleri 155,110 2,559, Diğer nakit çıkışları (1,158,245) (831,965) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (31,471,579) (6,336,369) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (190,636) (188,581) 3. Mali varlık iktisabı Mali varlıkların satışı Alınan faizler 6,351,492 3,720, Alınan temettüler Diğer nakit girişleri 236, , Diğer nakit çıkışları (3,570,016) (1,463,196) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2,826,895 2,279,874 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sermaye artırımı Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri Ödenen temettüler Diğer nakit girişleri 15 22,200,000 10,300, Diğer nakit çıkışları Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 22,200,000 10,300,000 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (6,444,684) 6,243,505 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 12,996,035 16,212,086 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 6,551,351 22,455,591 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

12 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özsermaye Değişim Tablosu Dip not Özsermaye Değişim Tablosu 31 Mart 2011 Öz sermaye Enflasyon Varlıklarda Düzeltmesi Değer Artışı Farkları İşletmenin Kendi Hisse Senetleri Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları Sermaye Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,000, ,272 4,480, ,611-26,900,000 (25,309,599) (43,319,757) 23,791,449 A Sermaye Artırımı B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11, (144,620) (144,620) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı/(Zararı) (4,391,704) - (4,391,704) I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Kardan Transferler ,300,000 25,309,599 (25,309,599) 10,300,000 J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart ,000, ,652 4,480, ,611-37,200,000 (4,391,704) (68,629,356) 29,555,125 Dip not Özsermaye Değişim Tablosu 31 Mart 2012 Öz sermaye Yabancı İşletmenin Enflasyon Para Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları Sermaye Toplam CARİ DÖNEM I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,000,000 - (299,193) 4,480, , (13,757,128) (29,429,356) 21,516,856 A Sermaye Artırımı B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11, , ,708 E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı/(Zararı) (3,482,822) - (3,482,822) I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Kardan Transferler ,200,000 13,757,128 (13,757,128) 22,200,000 J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart ,000, ,515 4,480, ,611 22,200,000 (3,482,822) (43,186,484) 40,742,742 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

13 1 Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla, Türkiye de Ergo Grubu Holding AŞ çatısı altında emeklilik, hayat ve ferdi kaza dallarında faaliyet gösteren Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin ( Şirket ) sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Alman Munich Re Grubu nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Ergo International AG Grubu dur. Şirket in daha önce Ergoisviçre Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi olan unvanı, 19 Nisan 2010 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) Şirket, 1994 yılında Türkiye de tescil edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 Akkom Ofis Park 2. Blok Kat: Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu Faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) ile 7 Nisan 2001 tarih ve 4366 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ( Bireysel Emeklilik Kanunu ) ve yürürlükte bulunan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan Şirket, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik branşlarında poliçe/sözleşme düzenlemektedir. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması Şirket, 2 Aralık 1994 tarihinde kurulmuş olup, 1995 yılının Şubat ayında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ndan ( Hazine Müsteşarlığı ) alınan ruhsat ile hayat, sağlık ve ferdi kaza branşlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. 18 Ocak 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda emeklilik faaliyeti ruhsatı almak için yapılan başvuruya istinaden, Hazine Müsteşarlığı nın 16 Mayıs 2008 tarih ve B.02.1HZN sayılı yazısıyla Şirket e emeklilik şirketi kuruluş izni; 20 Ağustos 2008 tarih ve B.02.1HZN sayılı yazısıyla da emeklilik faaliyeti ruhsatı verilmiştir. Şirket, Kasım 2008 de emeklilik branşında aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 11

14 1 Genel bilgiler (devamı) 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması (devamı) Emeklilik şirketi kuruluş izninin alınmasını müteakip 3 Haziran 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan karar çerçevesinde, Şirket in sağlık portföyü, 1 Temmuz 2008 tarihi itibarıyla, bu tarihten önce çıkarılan poliçelere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler Şirket üzerinde kalmak üzere yine bir Grup şirketi olan Ergo Sigorta AŞ ye (eski adıyla Ergoisviçre Sigorta AŞ) devredilmiştir. 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Şirket in kurucusu olduğu 8 adet (31 Aralık 2011: 8 adet) emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Şirket, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla 293 yetkisiz acente, 47 broker ve 4 banka acentesi (31 Aralık 2011: 285 yetkisiz acente, 47 broker ve 4 banka) ile çalışmaktadır. 1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2011 Üst kademe yöneticiler (*) 4 4 Diğer personel (**) Toplam (*) Şirket in genel müdür ve genel müdür yardımcıları dahil edilmiştir. (**) Şirket ile Ergo Sigorta ve Emeklilik Satış Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ( Ergo Satış Hizmetleri ) arasında 15 Kasım 2011 tarihinde imzalanan Çerçeve Devir Sözleşmesi uyarınca Ergo Satış Hizmetleri personeli 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Şirket bordrosuna devralınmıştır. 1.6 Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel koordinatör gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 545,887 TL dir (31 Aralık 2011: 1,485,862 TL). 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı tarafından 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge çerçevesinde belirlenmiştir. Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmaktadır. Matematik ve kar payı karşılıkları karşılığında yatırıma yönlendirilen kıymetlerden elde edilen gelirler, teknik bölümde bırakılmaktadır. Hayat dışı, hayat veya emeklilik branşları için yapıldığı kesin olarak belgelenen ve münhasıran bu branşlara ait olduğu konusunda tereddüt olmayan giderler, direkt ilgili branşa aktarılmakta, bunun dışında kalan giderler ise teknik bölüm faaliyet giderlerine emeklilik ve sigorta bölümlerine üretilen ortalama emeklilik sözleşme sayısı ve poliçe sayısı oranlarında dağıtılmaktadır. 12

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 1-5 Ara dönem gelir tablosu 6-8 Ara dönem nakit akış

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı