TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 1. Anadolu, insanlık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu durumda Anadolu nun, göç yolları üzerinde olması (I), verimli topraklara sahip olması (II) özellikleri etkili olmuştur. Fakat Anadolu nun Akdeniz kıyısında olmasının çok fazla uygarlığa ev sahipliği yapması ile bir ilişkisi yoktur. 2. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sosyal yapıları ile ilgili seçeneklerde verilen bilgilerden Uruglar en küçük sosyal yapılanmalardır. bilgisi yanlıştır. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en küçük sosyal yapılanma Oğuş adı verilen ailelerdir. Oğuşlar (aileler) urugları (soyları), uruglar boyları, boylar budunları (milleti), budunlar da il ya da el adı verilen devleti oluştururdu (B). Diğer seçeneklerde verilen bilgiler İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sosyal yapıları ile ilgili doğru bilgilerdir. Türklerde monogami (tek eşlilik) yaygındır. Sosyal sınıf ayrımı bulunmamaktadır. Göçebe yaşayan Türklerde bağımsızlık anlayışı ve millî duygular güçlüdür. Tarımın gelişmemesi ise özel mülkiyetin gelişmesini engellemiştir. 3. Ön bilgilerde özellikleri verilen Türk topluluğu Başkırtlardır. Başkırtlar günümüzde çoğunlukla Rusya topraklarında yaşamaktadırlar. Ünlü tarihçi ve siyaset adamı Zeki Velidi Togan bu Türk topluluğunda yetişen önemli bir kişidir. Orta Asya da ilk yerleşmelerden biri olan Andronova kültürü Başkırtların muhtemel kökeni olarak tahmin edilmektedir. Başkırtların önemli nüfusa sahip olduğu bölgeler Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Ukrayna, Kırgızistan, Türkmenistan, Belarus, Letonya ve Litvanya dır. 4. Abbasiler yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Seçeneklerde verilenlerden İspanya topraklarının fethinin başlaması 711 de Emevi Devleti nin yaptığı Kadiks Savaşı ile başlamış, 732 de yaşanan Puvatya Savaşı na kadar devam etmiştir. Diğer seçeneklerde verilenler, Abbasiler Dönemi nde yaşanan gelişmelerdir. IX. yüzyılın sonlarına doğru Abbasi valileri güçlenmiş ve ortaya Tevaif-i Müluk adı verilen bağımsız devletler çıkmıştır. Mutezile mezhebi Abbasiler Dönemi nde aklı ve bilimi savunanların bir araya geldiği anlayıştır. Beytü l-hikme, Abbasiler Dönemi nde Bağdat ta kurulan medresedir. Abbasiler Dönemi nde Türkler arasında İslam a geçişler hızlanmış ve devlet kademelerinde görevler almışlardır. Halife el-mutasım Dönemi nde Türkler için Samarra şehri kurulmuştur. 5. Ön bilgilerde özellikleri verilen Türk beyliği Karamanoğulları Beyliği dir. Bu beylik I. Alâaddin Keykubat tarafından Ermenek Beyi olarak atanan Kerimüddin Karaman Bey in zamanla bölgeye hâkim olması ile güçlenmiştir da kurulduğu bilinen beylik ikinci Türk beylikleri içinde en güçlüsüdür. Karamanoğulları, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti nin mirasçıları olarak gördüklerinden Osmanlı Devleti ni en çok uğraştıran beylik olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey ise Türkçeyi Anadolu da ilk kez resmî dil olarak ilan eden hükümdardır. Bu beylik 1397 de Yıldırım Bayezit tarafından ortadan kaldırılsa da Ankara Savaşı ndan sonra yeniden kurulmuştur. II. Bayezit Dönemi nde ise beyliğe yeniden son verilmiştir (1487). 6. Anadolu Selçukluları ve Harzemşahlar, Büyük Selçuklu Devleti nin toprakları üzerinde kurulan ve kurucuları Türk olan devletlerdir. Her ikisi de Moğolların saldırıları ile karşı karşıya kalmışlardır (İlhanlıların ve Karahitayların). İki devletin egemenlik anlayışı da İslamiyet öncesi Türk devletlerinde olduğu gibidir. Ülke toprakları hanedan ailesinin ortak malı olarak kabul edilmiştir. Fakat bu Türk devletlerinde resmî dil Türkçe değildir. Resmî dil olarak Farsça ve Arapça kullanılmıştır. 7. Özellikleri verilen düşünür İsviçre nin Cenevre kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan (1712), Fransa da 1778 de hayatını kaybeden J.J. Rousseau dur. Kendisi Aydınlanma Çağı nın en önemli temsilcileri arasında yer alır. J.J. Rousseau tüm insanların eşit ve özgür olduğunu savunan ve bu yönde eserler yazan, 1746 da Toplum Sözleşmesi adını verdiği eserinde devlet ile toplum yaşamına ilişkin görüşlerini ortaya koyan düşünürdür. Fikirleri Fransız İhtilali ni etkilemiştir. Düşünceleri yeni kurulan devletin de yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. 8. Nakkaş Osmanlı Devleti nde nakış işleyen, desen hazırlayan minyatür ustası sanatçılarına verilen addır. Güzel yazı yazan ustalara hattat, el yazması kitapları süsleyen sanatçılara müzehhip adı verilmiştir. Ebru sanatı da Osmanlı Devleti döneminde su üzerine özel boyalarla desen çizme ve bu desenin kâğıt üzerine geçirilmesi sanatıdır. Medreselerin eğitim kadrosunda yer alan en önemli görevli müderristir. Bunun dışında muidler de medreselerde görev yapmışlardır. 9. Osmanlı Devleti nde mültezimler ihale karşılığı mukaata arazilerinin vergi gelirlerini peşinen satın alan girişimcilerdir. İltizam Sistemi nin gereği, mültezimler bir yerin vergisini devlete peşin ödeyerek bölgenin vergi gelirini toplama imtiyazına sahip olurlardı. Böylece belli kurallar çerçevesinde o bölgenin vergilerini toplayarak kâr paylarını alırlardı. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren mültezimlerin devlet denetiminden çıkmaları ve kendi inisiyatiflerinde hareket ederek vergi toplamaları halk üzerinde ağır bir yük ortaya koymuştur. Bu durum da ağır vergiler altına giren halkın toprağını terk etmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece, çiftbozan sayısı artmış (I), üretim azalmış (II), sosyokültürel yapı bozulmuştur (III). Tımar Sistemi nin de bozulmasına yol açan İltizam Sistemi nin yaygınlaşması, Osmanlı Devleti ni birçok alanda olumsuz etkilemiştir. 3

4 10. Osmanlı Devleti, son dönemlerinde ulaştırma alanlarında da imtiyazlar vermeye devam etmiştir da demir yolları ile ilgili ilk imtiyazı da İngiltere ye vermiştir. Bu imtiyaz İzmir - Aydın hattını kapsayan demir yollarıdır. Bu hatta kömür sağlanamadığından ulaşım odun kullanılarak gerçekleştirilmiştir yılına gelindiğinde 608 kilometrelik demir yolu ağında İngiliz şirketleri işletim haklarını ele geçirmişlerdir. İngilizler dışında Osmanlı demir yollarında zamanla Avusturya, Almanya ve Fransa devletleri de işletim haklarına sahip olmuşlardır. 13. II. Dünya Savaşı dünya tarihinde en geniş alana yayılan ve en çok kaybın yaşandığı büyük bir felakettir. Bu savaşta çatışma alanı olan bölgeler: Kuzey Afrika Pasifik Okyanusu Güneydoğu Asya Orta Doğu Avrupa ve Balkanlar Rus topraklarıdır (Doğu Avrupa) Fakat savaş sırasında Hint Okyanusu herhangi bir sıcak çatışmaya sahne olmamıştır. 15. Dünya nın şeklinden dolayı, Güneş ışınlarının düşme açısı, kutuplara gidildikçe küçülmekte, ışınların atmosferde aldığı yol uzamaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. 11. San Remo Konferansı Nisan 1920 de İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Belçika devletlerinin temsilcilerinin katılımı ile toplanmıştır. Rusya bu konferansta yer alan devletlerden biri değildir. Sevr Antlaşması nın taslağının şekillendiği bu konferansta Osmanlı Devleti toprakları ile ilgili çok ağır kararlar alınmış, Türk temsilcilerine de hiçbir söz hakkı verilmemiştir. Almanya ve Fransa arasındaki bazı sorunlar da bu konferansta gündeme getirilmiştir. Konferansta alınan kararların ilk hâli Tevfik Paşa tarafından reddedilmiştir. Antlaşma ise 10 Ağustos 1920 de imzalanmıştır. 14. Seçeneklerde verilenlerden verem aşısının ilk kez kullanılması 1921 de yaşanan gelişmedir. Soğuk Savaş Dönemi nde yaşanan bir gelişme değildir. ENIAC, 1952 de ABD tarafından geliştirilen ilk bilgisayardır. Akdeniz Oyunları ilk kez 1951 de Mısır ın İskenderiye kentinde yapılmıştır. Sputnik ise SSCB tarafından 1957 de uzaya gönderilen ilk uydudur. Hidrojen bombasının ilk denemesi ise 1952 de ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. 16. Üretici olan bitkilerin yok olmasıyla öncelikle birincil tüketici olan otçullar yok olur. Seçenekler içinde otçul olan hayvan tavşandır. Tilki, kurt, yılan ve kartal etçildir maddeden oluşan Lozan Barış Antlaşması; 24 Temmuz 1923 te Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Japonya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Belçika devletleri arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Boğazlarla ilgili bölümü ise Rusya temsilcisi tarafından İstanbul da imzalanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Lozan Konferansı na gözlemci devlet olarak katıldığından antlaşmada imzası bulunmamaktadır. 17. Nüfus piramidinin tabanı yeni doğanları gösterir. Piramit tabanının içeri doğru daralması doğum oranının azalmasıyla ilgilidir. Buna göre nüfus artış hızı son yıllarda azalmıştır. Doğum oranının düşmesi çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalamasının artmasına neden olmaktadır. Piramit gelişmiş bir ülkeye aittir. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. 4

5 18. Konik projeksiyon yönteminde Orta Kuşak ülkeleri daha az hatalı gösterilmektedir. Seçeneklerde verilen ülkelerden Fransa Orta Kuşak ta yer aldığından konik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 19. Yükselen hava soğuduğundan havanın bağıl nemi artar. Alçalan hava ısındığı için havanın maksimum nemi artar, bağıl nemi azalır. Diğer bir deyimle nem açığı artar. Buna göre II ve III numaralı hava kütleleri alçaldıkları için nem açığı oluştururlar. 20. Yatak eğiminin az olduğu akarsular menderes adı verilen büklümler oluşturarak akar. Büklümlerden dolayı akarsuyun boyu uzar. Yatak eğimi az olduğundan akış hızı azdır. Düzlük alanlarda menderes oluştuğundan bu tür akarsuların hidroelektrik potansiyeli yoktur. Bu tür akarsuların rejimiyle ilgili kesin bir yargıda bulunulamaz. 21. Haliç, gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılarda, gelgit akıntılarının aşındırması sonucu akarsu ağzının huni biçiminde denize doğru açılmasıdır. Türkiye kıyılarında gelgit genliği az olduğundan akarsu ağızlarında haliç oluşmaz. 22. Ekvatoral iklim bölgesinde sıcaklık ve nem fazladır. Ayrıca gür bir bitki örtüsü vardır. Bu nedenle alçak yerler yerleşmeye elverişli değildir. Ekvatoral bölgede yerleşmeler daha çok yüksek kesimlerdedir. III numaralı yer ekvatoral bölgededir. Bu nedenle buradaki yerleşmeler daha çok yükseklerde kurulmuştur den sonra Türkiye de nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Evlenen öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, evlenen gençlere kredi verilmesi, çok çocuklu kadınların erken emekli olması bu politikaların başlıcalarıdır ten sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Ancak bu politikalar 2012 de sona ermiştir. 24. Süpürge otu, yavşan otu, geven, gelincik, peygamber çiçeği ve sığırkuyruğu bozkır bitki örtüsünün üyeleridir. Bu bitkiler, ilkbaharda yeşerir kurak geçen yaz döneminde kuruyup sararır. 25. Bilim felsefesi, bilimin yöntemlerini geliştirmek ve yeni bilimsel alanlar açmak üzerine çalışmalar yürütür. Bilim felsefesinin temel amacı; bilimin alanını genişletmek, bilimin yöntemlerini sorgulamak, bilimin elde ettiği sonuçları analiz etmek, bilimsel metotları sorgulamaktır. Bilim felsefesinin temel soruları şunlardır: Bilimsel yöntemler nelerdir? Bilimsel sonuçlar güvenilir midir? Bilim hangi yöntemi kullanmalıdır? Bilimin kullandığı yöntemler yeterli midir? Bilimsel yöntemler nasıl geliştirilebilir? Düşünme nasıl bir süreçtir? sorusu mantığın, Bilginin sınırları nelerdir? ise bilgi felsefesinin (epistemoloji) soruları arasında yer alır. 26. Hukuk düzeninin temellerini araştıran, hukuk kurallarını ortaya çıkaran toplumsal kuralları, toplumsal hayatı analiz eden ve hukuk kurallarıyla toplum arasındaki uyum üzerine çalışmalar yürüten sosyolojinin alt dalı hukuk sosyolojisidir. Hukuk sosyolojisi; farklı toplumlarda hukukun uygulanış biçimlerinin ne şekilde olduğunu, hukukun ahlak, din, eğitim, siyaset gibi kurallar bütünüyle ilişkisini, özel alan - kamusal alan ayrımını ağırlıklı olarak inceler. 27. Laboratuvar deneyinin en önemli özelliği yüksek kontrol düzeyi sağlaması ve ulaşılan sonuçların kesinlik teşkil etmesidir. Bu deneyde bağımsız değişken ve bağımlı değişken tamamen araştırmacının kontrolündedir. Buna rağmen bu yüksek kontrol düzeyi deneklerin kişisel etkenlerinin deneyin sonucunu etkilemesine ve deneklerin araştırmacıya yüklediği atıflara göre deneyi etkileyebilmelerine sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına araştırmacılar, rastlantısal dağılımı kullanarak denekleri deneydeki farklı rollere rastgele dağıtma yolunu seçerler. Katılımlı gözlem, alan araştırmasında karşılaşılan bir tekniktir. Kendiliğinden gelişen olayların incelenmesi ise doğal deneyin özellikleri arasında yer alır. 5

6 28. Tek yönlü iletişimde amaç, yalnızca iletinin alıcıya ulaştırılmasıdır. Alıcının iletiyi istenilen biçimde ve özde algılayıp algılamadığı ve ne ölçüde etkilendiği araştırılmaz. Bu durumda alıcı, kaynakla karşılıklı hiçbir ilişkiye girmez. Alıcı yalnızca kaynağın gönderdiği iletiyi edilgen biçimde alır. Yukarıda belirtilen sakıncalarına rağmen tek yönlü iletişim birçok işletmede ısrarla uygulanmaktadır. Tek yönlü iletişimin avantajları şunlardır: Zaman kazandırır ve mesajın açıklığını sağlar. Mesajın doğru algılanıp algılanmadığını ölçmek içinse geri beslemeye ihtiyaç vardır ki geri besleme tek yönlü iletişimde yer alan süreçlerden biri değildir. 29. Mevsimlik göç, yılın belli mevsimlerinde ekonomik sebeplerden ya da turistik amaçlı olarak birkaç ay süre ile bulunulan şehirlerden başka şehirlere veya bölgelere göç edilmesidir. Kayısı toplamak için Şanlıurfa daki insanların Malatya ya göç etmeleri mevsimlik göç örneğidir. 30. Platon, iki evren tasarımı ortaya koymuştur. Bunlar; idealar evreni ve fenomenler evrenidir. Fenomenler evreni, idealar evreninin görüngülerinden ibarettir. Yani hakikat idealar evrenindedir, fenomenler evreni ise idealar evrenindeki hakikatin kötü bir kopyasıdır. Bu noktadan yola çıkıldığında sanatçı gördüklerini, duyumsadıklarını taklit eden bir kopyacıysa taklidi de taklit eder konumdadır. Aristoteles e göre sanat noktasında sanatçının taklit yaptığı görüşünü Platon ile paylaşır. Buna rağmen taklidi, Platon un gördüğü gibi kötü bir şey olarak görmez. Aristoteles e göre her insan bir taklit dürtüsüne sahiptir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik de budur. İnsan hem taklit edilen hem de taklit edendir. Sanatçıya düşen görev, ortalama ya da daha iyi insanların hareketlerini taklit etmektir. Zira iyi insan taklit edilirse sanat eseri de iyi olacaktır. İyi ve soylu sanatçı olmanın temel koşulu budur. J.J. Rousseau, sanatta taklidi reddetmektedir. Rousseau ya göre sanat Dünyanın deneysel bir tasviri olmayıp insandaki duygu ve tutkuların bir taşkınlığıdır. Rousseau nun sanatta taklit teorisine karşılık tutkuları ve duyguları anlatan sanat anlayışına karakteristik sanat anlayışı denir. 31. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının sınırları şu şekildedir: Anayasanın sözüne ve ruhuna, Demokratik toplum düzeninin gereklerine, Laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. Ölçülülük ilkesine uygun bir sınırlama olmalıdır. Sınırlama yalnız kanunla yapılabilir. Sınırlama anayasanın ilgili maddelerindeki özel sebeplere bağlı olmalıdır. Hakkın özüne dokunulmamalıdır. Sınırlama olağanüstü hâl dışında da söz konusu olabilir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 32. Parlamento kararları, Meclisin kanun yapmaya gerek olmayan durumlardaki karar alma mekanizmasıdır. Parlamento kararları ekseriyetle Meclisin iç işleyişine yönelik kararlardır. Parlamento kararlarından en önemlileri şunlardır: İç tüzük değişiklikleri Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Cumhurbaşkanını suçlandırma Gensoru, güvenoyu, genel görüşme, meclis araştırması Savaş ilanı Sıkıyönetim onayı Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi Kamu başdenetçisinin seçilmesi Kural olarak parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ancak bu durumun üç istisnası mevcuttur: Milletvekilliğinin düşürülmesi Dokunulmazlığın kaldırılması TBMM İçtüzüğü Kararlarına karşı, Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir. Para basılmasına karar vermek ise şekli kanunla yapılan bir işlemdir. 33. Siyaset biliminde başvurulan temel yaklaşımlar şunlardır: Hukuki yaklaşım Davranışçı istatistiksel yaklaşım İşlevsel yaklaşım Yapısalcı yaklaşım Sistem yaklaşımı Kamuoyu yaklaşımı adında bir yaklaşım türü söz konusu değildir Eylül 1953 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilan edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Bu yönüyle son derece önemlidir yılında bireysel başvuru hakkı, 1990 yılında ise zorunlu yargı yetkisi getirilmiştir. 35. Tarih öğretimi toplumun geçmişini bilimsel verilerle ortaya koyarak toplumsal deneyimlerin öğrencilere aktarılmasını sağlamaktır. İçinde bulunduğu toplumun geçmişini analiz edebilen bir öğrenci geleceğe yönelik öngörülere sahip olabilecektir. Dolayısıyla sosyal bilgilerde tarih öğretimi toplumsal bir arşiv ve geleceğe yönelik bir yol haritası işlevi görür. 36. Orta Çağ da kentlerdeki et ihtiyacını karşılamak için büyük hayvan çiftlikleri kurulmuştur. Aynı zamanda bir soyluluk göstergesi hâline gelen kaliteli kumaşlardan yapılmış giysiler giymek toplumsal hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğundan dokumacılık sektörü hızla gelişmiş ve ayaklı dokuma tezgâhları kullanılmaya başlanmıştır. Tüccarlar üretim tekniklerini geliştirmek, mesleki standartlar oluşturmak ve yardımlaşmak adına esnaf loncaları kurmaya başlamışlardır. Aynı zamanda paranın korunacağı, değerlendirileceği ve kontrol edileceği bir sistem öngören bankacılık hızlı bir ivmeyle yükselmiştir. Mekanik saatin icat edilmesi, ticaret hayatına büyük bir katkı sunmuştur. Günün bölümleri mekanik saat yoluyla çok daha rahat değerlendirilmiş ve ticari hayat aksamadan işlemiştir. Görüldüğü üzere öncüllerdeki tüm nedenler Orta Çağ da ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. 6

7 37. Para, bir toplumun ödeme aracı olarak kabul ettiği ve herkes tarafından kullanılan değer ölçüsüdür. Paranın işlevleri üç başlık altında toplanır: Değişim (mübadele) aracı olma Hesap birimi olma Değer muhafaza (saklama) aracı olma 38. Talep, farklı fiyat düzeylerinde, bir tüketicinin satın almaya hazır olduğu mal ve hizmet miktarıdır. Fiyat ile miktar arasındaki ters yönlü ilişkiye talep yasası denir. Yani miktar arttığında fiyat düşer veya miktar azaldığında fiyat artar. Talep eğrisini sağa kaydıran faktörler şunlardır: Gelirin artması Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi Tüketici zevk ve tercihlerinin malın lehine değişmesi Olumlu beklentiler Nüfus artışı Talep eğrisini sola kaydıran etkenler de yukarıda saydığımız faktörlerin tam tersidir. Malın fiyatındaki değişmeler ise talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı hareket sağlar. Yani talep eğrisini paralel sağa veya sola kaydırmaz. 39. Demir madeninin silah yapımında kullanılmaya başlaması, diğer tüm madenlerin üstünlüğünü ortadan kaldırarak yeni bir çağın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde Hitit İmparatorluğu nun yıkılmasının ardından kalan beyliklerin yanında Urartu, Phryg ve Lydler önemli kültürler olarak ortaya çıkmışlardır. Urartu Devleti, bayındırlık çalışmalarıyla döneme önemli katkı sağlamıştır. Urartulardan kale, su bendi, su kanalı, kara yolu gibi bayındır çalışmaları günümüze kadar gelmiştir. Urartu Devleti nin en görkemli kalesi Tuşpa dır (Van Kalesi). Urartuların da din anlayışı çok tanrılıdır. Altın madenlerinin zengin olduğu bir bölgede yerleşik bulunan Lydler ise bu soylu maden sayesinde hızlıca zenginleşmişlerdir. Lydler atlı askerleri ve savaşçı kimlikleri ile bilinmektedir. Anadolu da atlı askerlerin yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Parayı icat eden Lydler ekonomiye önemli katkılar sunmuşlardır. Ticarete büyük önem vermişlerdir. Dolayısıyla öncüllerdeki tüm ifadeler doğrudur. 40. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre orman tahribatında ülkelerde şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: Lübnan ve Jamaika tahribatın en yüksek olduğu ülkelerdir. Afganistan ve İngiliz Virgin Adaları bu ülkeleri takip etmektedir. Filipinler, Haiti, El Salvador, Kosta Rika, Paraguay, Sierra Leone gibi ülkelerde orman tahribatlarının önemli ölçüde görüldüğü ülkelerdir. 41. Zaman, Süreklilik ve Değişim öğrenme alanı kapsamının çok geniş olması sebebiyle diğer öğrenme alanları içerisine eritilmiş ve herhangi bir ünitenin tek başına öğrenme alanı olmamıştır. Bilim, Teknoloji ve Toplum, Güç, Yönetim ve Toplum, Kültür ve Miras öğrenme alanları 5., 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinin hepsinde birer üniteyle eşleştirilmiştir. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı ise sadece 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde bir ünitenin başlı başına teması olmuştur sınıf sosyal bilgiler dersi İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında genellikle coğrafya disiplinine ait temel kavramlara giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyinde yer verilmiştir. Uygarlık, okyanus, kutup ve çağ gibi kavramlara giriş düzeyinde değinilirken yön kavramı 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde de ele alındığı için bu kavrama pekiştirme düzeyinde yer verilmiştir sınıf sosyal bilgiler dersi Ülkemiz ve Dünya ünitesinin öğrenme alanı Küresel Bağlantılar dır. Bu ünitede doğrudan verilecek beceri araştırma, doğrudan verilecek değer ise yardımseverliktir. 44. Öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmaları ve sorunların çözümü için sürece katılmaya istekli olmaları için sosyal katılım becerisi işe koşulur. Bu becerinin alt basamakları arasında seçeneklerde verilenler dışında şunlar vardır: Birbirlerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma Bireyler, gruplar ve toplumun gereksinimlerini karşılamak amacıyla bireyler, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki bağlantıyı tanıma Yakın çevresini ve toplumu etkileyen hususlarda gereksinimlerin karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere ulaştırma, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunma E seçeneğinde verilen alt basamak ise sosyal katılım değil, gözlem becerisine aittir. 45. Öğrencilerin, Türk kültürünü oluşturan temel unsurların farkında olmasını ve özümsemesini sağlayan öğrenme alanı Kültür ve Miras tır. Bu öğrenme alanıyla öğrenciler kültürün korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder. Tarih, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavramlarına ilişkin bilgi edinirler. 46. Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanıyla öğrenciler istekleri ve ihtiyaçları ile bunlar arasındaki farkı öğrenirler. Bilinçli bir tüketici olarak mevcut kaynakların korunmasının ne kadar önemli olduğunu fark ederler. Yaşadığı çevrenin ekonomik özelliklerini inceler ve ekonomiye katkıda bulunabilmek için çaba harcarlar. Meslekleri tanıyarak niçin var olduklarının bilincinde olurlar. Bu bilgiler doğrultusunda kazanımlar incelendiğinde A seçeneğindeki kazanımın Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı kapsamında olduğu söylenebilir. 7

8 47. Bireylerin değerlerini davranışlarında gözlemlemeye çalışan ve değer öğretiminin sınıfta uygulanmasından öte öğrencilerin sosyal projelere katılmasını söyleyen yaklaşım eylem öğrenme dir. Bu yaklaşıma göre öğrenciler sosyal projelere katılarak değerleri içselleştirir ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Böylece değerlerin kalıcı olması sağlanır. 48. Öğretmenin düzenlemiş olduğu süreçte iki panel grubu vardır. Birinci panel grubu öğrencilerden, ikinci panel grubu ise uzmanlardan yani kaynak kişilerden oluşmaktadır. Öğrencilerden oluşan grup konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir. Bu durum kollegyum tekniğinin kullanıldığını gösterir. Bu teknikte her iki grup da 3-5 kişiden oluşabilir. Dinleyiciler uzman gruba sorular sorabilir. 49. Sosyal bilgiler dersinin konuları öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ve kullandıkları bilgilerden oluşmaktadır. Yaşama yakınlık (hayatilik - aktüalite) ilkesine göre de içerikte ve öğrenme - öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Öğrenciye yakın çevresiyle ilgili bir öğrenme yaşantısı sunulmalıdır. Bu yüzden doğru cevap yaşama yakınlık ilkesidir. 50. Proje çalışmalarının değerlendirilmesinde alternatif ölçme araçlarından faydalanılır. Çünkü bu çalışmalarda sadece ürün değil, süreç de değerlendirilir. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ölçme araçları süreç değerlendirmesinde kullanılabilir. Ancak tanılayıcı dallanmış ağaç, doğru - yanlış tipindeki cümlelerin her birine verilen cevabın bir sonraki cümleyi etkileyecek biçimde hazırlanmasıyla meydana getirilen bir ölçme aracıdır. Bu ölçme aracıyla üst düzey becerilerin ölçülmesi oldukça güçtür. 8

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇM, DĞRNDİRM V SINAV HİZMTRİ GNL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 SOSYAL BİLGİR Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001 Dersi Veren Birim: Felsefe Dersin Türkçe Adı: Felsefeye Giriş Dersin Orjinal Adı: Felsefeye Giriş Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FEL 00 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İktisat MİK213 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER EUROSAI AFETLERDE KULLANILAN KAYNAKLARIN DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU 1. TOPLANTISI Arife COŞKUN * Berna ERKAN ** ARKA PLAN Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Dr. AYŞE YASEMİN AYDOĞMUŞ AİHS E EK 1 NO LU PROTOKOLE GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ EDİNMESİ

Dr. AYŞE YASEMİN AYDOĞMUŞ AİHS E EK 1 NO LU PROTOKOLE GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ EDİNMESİ Dr. AYŞE YASEMİN AYDOĞMUŞ AİHS E EK 1 NO LU PROTOKOLE GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ EDİNMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM YABANCILARIN

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı