TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 1. Anadolu, insanlık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu durumda Anadolu nun, göç yolları üzerinde olması (I), verimli topraklara sahip olması (II) özellikleri etkili olmuştur. Fakat Anadolu nun Akdeniz kıyısında olmasının çok fazla uygarlığa ev sahipliği yapması ile bir ilişkisi yoktur. 2. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sosyal yapıları ile ilgili seçeneklerde verilen bilgilerden Uruglar en küçük sosyal yapılanmalardır. bilgisi yanlıştır. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en küçük sosyal yapılanma Oğuş adı verilen ailelerdir. Oğuşlar (aileler) urugları (soyları), uruglar boyları, boylar budunları (milleti), budunlar da il ya da el adı verilen devleti oluştururdu (B). Diğer seçeneklerde verilen bilgiler İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sosyal yapıları ile ilgili doğru bilgilerdir. Türklerde monogami (tek eşlilik) yaygındır. Sosyal sınıf ayrımı bulunmamaktadır. Göçebe yaşayan Türklerde bağımsızlık anlayışı ve millî duygular güçlüdür. Tarımın gelişmemesi ise özel mülkiyetin gelişmesini engellemiştir. 3. Ön bilgilerde özellikleri verilen Türk topluluğu Başkırtlardır. Başkırtlar günümüzde çoğunlukla Rusya topraklarında yaşamaktadırlar. Ünlü tarihçi ve siyaset adamı Zeki Velidi Togan bu Türk topluluğunda yetişen önemli bir kişidir. Orta Asya da ilk yerleşmelerden biri olan Andronova kültürü Başkırtların muhtemel kökeni olarak tahmin edilmektedir. Başkırtların önemli nüfusa sahip olduğu bölgeler Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Ukrayna, Kırgızistan, Türkmenistan, Belarus, Letonya ve Litvanya dır. 4. Abbasiler yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Seçeneklerde verilenlerden İspanya topraklarının fethinin başlaması 711 de Emevi Devleti nin yaptığı Kadiks Savaşı ile başlamış, 732 de yaşanan Puvatya Savaşı na kadar devam etmiştir. Diğer seçeneklerde verilenler, Abbasiler Dönemi nde yaşanan gelişmelerdir. IX. yüzyılın sonlarına doğru Abbasi valileri güçlenmiş ve ortaya Tevaif-i Müluk adı verilen bağımsız devletler çıkmıştır. Mutezile mezhebi Abbasiler Dönemi nde aklı ve bilimi savunanların bir araya geldiği anlayıştır. Beytü l-hikme, Abbasiler Dönemi nde Bağdat ta kurulan medresedir. Abbasiler Dönemi nde Türkler arasında İslam a geçişler hızlanmış ve devlet kademelerinde görevler almışlardır. Halife el-mutasım Dönemi nde Türkler için Samarra şehri kurulmuştur. 5. Ön bilgilerde özellikleri verilen Türk beyliği Karamanoğulları Beyliği dir. Bu beylik I. Alâaddin Keykubat tarafından Ermenek Beyi olarak atanan Kerimüddin Karaman Bey in zamanla bölgeye hâkim olması ile güçlenmiştir da kurulduğu bilinen beylik ikinci Türk beylikleri içinde en güçlüsüdür. Karamanoğulları, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti nin mirasçıları olarak gördüklerinden Osmanlı Devleti ni en çok uğraştıran beylik olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey ise Türkçeyi Anadolu da ilk kez resmî dil olarak ilan eden hükümdardır. Bu beylik 1397 de Yıldırım Bayezit tarafından ortadan kaldırılsa da Ankara Savaşı ndan sonra yeniden kurulmuştur. II. Bayezit Dönemi nde ise beyliğe yeniden son verilmiştir (1487). 6. Anadolu Selçukluları ve Harzemşahlar, Büyük Selçuklu Devleti nin toprakları üzerinde kurulan ve kurucuları Türk olan devletlerdir. Her ikisi de Moğolların saldırıları ile karşı karşıya kalmışlardır (İlhanlıların ve Karahitayların). İki devletin egemenlik anlayışı da İslamiyet öncesi Türk devletlerinde olduğu gibidir. Ülke toprakları hanedan ailesinin ortak malı olarak kabul edilmiştir. Fakat bu Türk devletlerinde resmî dil Türkçe değildir. Resmî dil olarak Farsça ve Arapça kullanılmıştır. 7. Özellikleri verilen düşünür İsviçre nin Cenevre kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan (1712), Fransa da 1778 de hayatını kaybeden J.J. Rousseau dur. Kendisi Aydınlanma Çağı nın en önemli temsilcileri arasında yer alır. J.J. Rousseau tüm insanların eşit ve özgür olduğunu savunan ve bu yönde eserler yazan, 1746 da Toplum Sözleşmesi adını verdiği eserinde devlet ile toplum yaşamına ilişkin görüşlerini ortaya koyan düşünürdür. Fikirleri Fransız İhtilali ni etkilemiştir. Düşünceleri yeni kurulan devletin de yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. 8. Nakkaş Osmanlı Devleti nde nakış işleyen, desen hazırlayan minyatür ustası sanatçılarına verilen addır. Güzel yazı yazan ustalara hattat, el yazması kitapları süsleyen sanatçılara müzehhip adı verilmiştir. Ebru sanatı da Osmanlı Devleti döneminde su üzerine özel boyalarla desen çizme ve bu desenin kâğıt üzerine geçirilmesi sanatıdır. Medreselerin eğitim kadrosunda yer alan en önemli görevli müderristir. Bunun dışında muidler de medreselerde görev yapmışlardır. 9. Osmanlı Devleti nde mültezimler ihale karşılığı mukaata arazilerinin vergi gelirlerini peşinen satın alan girişimcilerdir. İltizam Sistemi nin gereği, mültezimler bir yerin vergisini devlete peşin ödeyerek bölgenin vergi gelirini toplama imtiyazına sahip olurlardı. Böylece belli kurallar çerçevesinde o bölgenin vergilerini toplayarak kâr paylarını alırlardı. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren mültezimlerin devlet denetiminden çıkmaları ve kendi inisiyatiflerinde hareket ederek vergi toplamaları halk üzerinde ağır bir yük ortaya koymuştur. Bu durum da ağır vergiler altına giren halkın toprağını terk etmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece, çiftbozan sayısı artmış (I), üretim azalmış (II), sosyokültürel yapı bozulmuştur (III). Tımar Sistemi nin de bozulmasına yol açan İltizam Sistemi nin yaygınlaşması, Osmanlı Devleti ni birçok alanda olumsuz etkilemiştir. 3

4 10. Osmanlı Devleti, son dönemlerinde ulaştırma alanlarında da imtiyazlar vermeye devam etmiştir da demir yolları ile ilgili ilk imtiyazı da İngiltere ye vermiştir. Bu imtiyaz İzmir - Aydın hattını kapsayan demir yollarıdır. Bu hatta kömür sağlanamadığından ulaşım odun kullanılarak gerçekleştirilmiştir yılına gelindiğinde 608 kilometrelik demir yolu ağında İngiliz şirketleri işletim haklarını ele geçirmişlerdir. İngilizler dışında Osmanlı demir yollarında zamanla Avusturya, Almanya ve Fransa devletleri de işletim haklarına sahip olmuşlardır. 13. II. Dünya Savaşı dünya tarihinde en geniş alana yayılan ve en çok kaybın yaşandığı büyük bir felakettir. Bu savaşta çatışma alanı olan bölgeler: Kuzey Afrika Pasifik Okyanusu Güneydoğu Asya Orta Doğu Avrupa ve Balkanlar Rus topraklarıdır (Doğu Avrupa) Fakat savaş sırasında Hint Okyanusu herhangi bir sıcak çatışmaya sahne olmamıştır. 15. Dünya nın şeklinden dolayı, Güneş ışınlarının düşme açısı, kutuplara gidildikçe küçülmekte, ışınların atmosferde aldığı yol uzamaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. 11. San Remo Konferansı Nisan 1920 de İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Belçika devletlerinin temsilcilerinin katılımı ile toplanmıştır. Rusya bu konferansta yer alan devletlerden biri değildir. Sevr Antlaşması nın taslağının şekillendiği bu konferansta Osmanlı Devleti toprakları ile ilgili çok ağır kararlar alınmış, Türk temsilcilerine de hiçbir söz hakkı verilmemiştir. Almanya ve Fransa arasındaki bazı sorunlar da bu konferansta gündeme getirilmiştir. Konferansta alınan kararların ilk hâli Tevfik Paşa tarafından reddedilmiştir. Antlaşma ise 10 Ağustos 1920 de imzalanmıştır. 14. Seçeneklerde verilenlerden verem aşısının ilk kez kullanılması 1921 de yaşanan gelişmedir. Soğuk Savaş Dönemi nde yaşanan bir gelişme değildir. ENIAC, 1952 de ABD tarafından geliştirilen ilk bilgisayardır. Akdeniz Oyunları ilk kez 1951 de Mısır ın İskenderiye kentinde yapılmıştır. Sputnik ise SSCB tarafından 1957 de uzaya gönderilen ilk uydudur. Hidrojen bombasının ilk denemesi ise 1952 de ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. 16. Üretici olan bitkilerin yok olmasıyla öncelikle birincil tüketici olan otçullar yok olur. Seçenekler içinde otçul olan hayvan tavşandır. Tilki, kurt, yılan ve kartal etçildir maddeden oluşan Lozan Barış Antlaşması; 24 Temmuz 1923 te Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Japonya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Belçika devletleri arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Boğazlarla ilgili bölümü ise Rusya temsilcisi tarafından İstanbul da imzalanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Lozan Konferansı na gözlemci devlet olarak katıldığından antlaşmada imzası bulunmamaktadır. 17. Nüfus piramidinin tabanı yeni doğanları gösterir. Piramit tabanının içeri doğru daralması doğum oranının azalmasıyla ilgilidir. Buna göre nüfus artış hızı son yıllarda azalmıştır. Doğum oranının düşmesi çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalamasının artmasına neden olmaktadır. Piramit gelişmiş bir ülkeye aittir. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. 4

5 18. Konik projeksiyon yönteminde Orta Kuşak ülkeleri daha az hatalı gösterilmektedir. Seçeneklerde verilen ülkelerden Fransa Orta Kuşak ta yer aldığından konik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 19. Yükselen hava soğuduğundan havanın bağıl nemi artar. Alçalan hava ısındığı için havanın maksimum nemi artar, bağıl nemi azalır. Diğer bir deyimle nem açığı artar. Buna göre II ve III numaralı hava kütleleri alçaldıkları için nem açığı oluştururlar. 20. Yatak eğiminin az olduğu akarsular menderes adı verilen büklümler oluşturarak akar. Büklümlerden dolayı akarsuyun boyu uzar. Yatak eğimi az olduğundan akış hızı azdır. Düzlük alanlarda menderes oluştuğundan bu tür akarsuların hidroelektrik potansiyeli yoktur. Bu tür akarsuların rejimiyle ilgili kesin bir yargıda bulunulamaz. 21. Haliç, gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılarda, gelgit akıntılarının aşındırması sonucu akarsu ağzının huni biçiminde denize doğru açılmasıdır. Türkiye kıyılarında gelgit genliği az olduğundan akarsu ağızlarında haliç oluşmaz. 22. Ekvatoral iklim bölgesinde sıcaklık ve nem fazladır. Ayrıca gür bir bitki örtüsü vardır. Bu nedenle alçak yerler yerleşmeye elverişli değildir. Ekvatoral bölgede yerleşmeler daha çok yüksek kesimlerdedir. III numaralı yer ekvatoral bölgededir. Bu nedenle buradaki yerleşmeler daha çok yükseklerde kurulmuştur den sonra Türkiye de nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Evlenen öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, evlenen gençlere kredi verilmesi, çok çocuklu kadınların erken emekli olması bu politikaların başlıcalarıdır ten sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Ancak bu politikalar 2012 de sona ermiştir. 24. Süpürge otu, yavşan otu, geven, gelincik, peygamber çiçeği ve sığırkuyruğu bozkır bitki örtüsünün üyeleridir. Bu bitkiler, ilkbaharda yeşerir kurak geçen yaz döneminde kuruyup sararır. 25. Bilim felsefesi, bilimin yöntemlerini geliştirmek ve yeni bilimsel alanlar açmak üzerine çalışmalar yürütür. Bilim felsefesinin temel amacı; bilimin alanını genişletmek, bilimin yöntemlerini sorgulamak, bilimin elde ettiği sonuçları analiz etmek, bilimsel metotları sorgulamaktır. Bilim felsefesinin temel soruları şunlardır: Bilimsel yöntemler nelerdir? Bilimsel sonuçlar güvenilir midir? Bilim hangi yöntemi kullanmalıdır? Bilimin kullandığı yöntemler yeterli midir? Bilimsel yöntemler nasıl geliştirilebilir? Düşünme nasıl bir süreçtir? sorusu mantığın, Bilginin sınırları nelerdir? ise bilgi felsefesinin (epistemoloji) soruları arasında yer alır. 26. Hukuk düzeninin temellerini araştıran, hukuk kurallarını ortaya çıkaran toplumsal kuralları, toplumsal hayatı analiz eden ve hukuk kurallarıyla toplum arasındaki uyum üzerine çalışmalar yürüten sosyolojinin alt dalı hukuk sosyolojisidir. Hukuk sosyolojisi; farklı toplumlarda hukukun uygulanış biçimlerinin ne şekilde olduğunu, hukukun ahlak, din, eğitim, siyaset gibi kurallar bütünüyle ilişkisini, özel alan - kamusal alan ayrımını ağırlıklı olarak inceler. 27. Laboratuvar deneyinin en önemli özelliği yüksek kontrol düzeyi sağlaması ve ulaşılan sonuçların kesinlik teşkil etmesidir. Bu deneyde bağımsız değişken ve bağımlı değişken tamamen araştırmacının kontrolündedir. Buna rağmen bu yüksek kontrol düzeyi deneklerin kişisel etkenlerinin deneyin sonucunu etkilemesine ve deneklerin araştırmacıya yüklediği atıflara göre deneyi etkileyebilmelerine sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına araştırmacılar, rastlantısal dağılımı kullanarak denekleri deneydeki farklı rollere rastgele dağıtma yolunu seçerler. Katılımlı gözlem, alan araştırmasında karşılaşılan bir tekniktir. Kendiliğinden gelişen olayların incelenmesi ise doğal deneyin özellikleri arasında yer alır. 5

6 28. Tek yönlü iletişimde amaç, yalnızca iletinin alıcıya ulaştırılmasıdır. Alıcının iletiyi istenilen biçimde ve özde algılayıp algılamadığı ve ne ölçüde etkilendiği araştırılmaz. Bu durumda alıcı, kaynakla karşılıklı hiçbir ilişkiye girmez. Alıcı yalnızca kaynağın gönderdiği iletiyi edilgen biçimde alır. Yukarıda belirtilen sakıncalarına rağmen tek yönlü iletişim birçok işletmede ısrarla uygulanmaktadır. Tek yönlü iletişimin avantajları şunlardır: Zaman kazandırır ve mesajın açıklığını sağlar. Mesajın doğru algılanıp algılanmadığını ölçmek içinse geri beslemeye ihtiyaç vardır ki geri besleme tek yönlü iletişimde yer alan süreçlerden biri değildir. 29. Mevsimlik göç, yılın belli mevsimlerinde ekonomik sebeplerden ya da turistik amaçlı olarak birkaç ay süre ile bulunulan şehirlerden başka şehirlere veya bölgelere göç edilmesidir. Kayısı toplamak için Şanlıurfa daki insanların Malatya ya göç etmeleri mevsimlik göç örneğidir. 30. Platon, iki evren tasarımı ortaya koymuştur. Bunlar; idealar evreni ve fenomenler evrenidir. Fenomenler evreni, idealar evreninin görüngülerinden ibarettir. Yani hakikat idealar evrenindedir, fenomenler evreni ise idealar evrenindeki hakikatin kötü bir kopyasıdır. Bu noktadan yola çıkıldığında sanatçı gördüklerini, duyumsadıklarını taklit eden bir kopyacıysa taklidi de taklit eder konumdadır. Aristoteles e göre sanat noktasında sanatçının taklit yaptığı görüşünü Platon ile paylaşır. Buna rağmen taklidi, Platon un gördüğü gibi kötü bir şey olarak görmez. Aristoteles e göre her insan bir taklit dürtüsüne sahiptir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik de budur. İnsan hem taklit edilen hem de taklit edendir. Sanatçıya düşen görev, ortalama ya da daha iyi insanların hareketlerini taklit etmektir. Zira iyi insan taklit edilirse sanat eseri de iyi olacaktır. İyi ve soylu sanatçı olmanın temel koşulu budur. J.J. Rousseau, sanatta taklidi reddetmektedir. Rousseau ya göre sanat Dünyanın deneysel bir tasviri olmayıp insandaki duygu ve tutkuların bir taşkınlığıdır. Rousseau nun sanatta taklit teorisine karşılık tutkuları ve duyguları anlatan sanat anlayışına karakteristik sanat anlayışı denir. 31. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının sınırları şu şekildedir: Anayasanın sözüne ve ruhuna, Demokratik toplum düzeninin gereklerine, Laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. Ölçülülük ilkesine uygun bir sınırlama olmalıdır. Sınırlama yalnız kanunla yapılabilir. Sınırlama anayasanın ilgili maddelerindeki özel sebeplere bağlı olmalıdır. Hakkın özüne dokunulmamalıdır. Sınırlama olağanüstü hâl dışında da söz konusu olabilir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 32. Parlamento kararları, Meclisin kanun yapmaya gerek olmayan durumlardaki karar alma mekanizmasıdır. Parlamento kararları ekseriyetle Meclisin iç işleyişine yönelik kararlardır. Parlamento kararlarından en önemlileri şunlardır: İç tüzük değişiklikleri Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Cumhurbaşkanını suçlandırma Gensoru, güvenoyu, genel görüşme, meclis araştırması Savaş ilanı Sıkıyönetim onayı Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi Kamu başdenetçisinin seçilmesi Kural olarak parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ancak bu durumun üç istisnası mevcuttur: Milletvekilliğinin düşürülmesi Dokunulmazlığın kaldırılması TBMM İçtüzüğü Kararlarına karşı, Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir. Para basılmasına karar vermek ise şekli kanunla yapılan bir işlemdir. 33. Siyaset biliminde başvurulan temel yaklaşımlar şunlardır: Hukuki yaklaşım Davranışçı istatistiksel yaklaşım İşlevsel yaklaşım Yapısalcı yaklaşım Sistem yaklaşımı Kamuoyu yaklaşımı adında bir yaklaşım türü söz konusu değildir Eylül 1953 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilan edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Bu yönüyle son derece önemlidir yılında bireysel başvuru hakkı, 1990 yılında ise zorunlu yargı yetkisi getirilmiştir. 35. Tarih öğretimi toplumun geçmişini bilimsel verilerle ortaya koyarak toplumsal deneyimlerin öğrencilere aktarılmasını sağlamaktır. İçinde bulunduğu toplumun geçmişini analiz edebilen bir öğrenci geleceğe yönelik öngörülere sahip olabilecektir. Dolayısıyla sosyal bilgilerde tarih öğretimi toplumsal bir arşiv ve geleceğe yönelik bir yol haritası işlevi görür. 36. Orta Çağ da kentlerdeki et ihtiyacını karşılamak için büyük hayvan çiftlikleri kurulmuştur. Aynı zamanda bir soyluluk göstergesi hâline gelen kaliteli kumaşlardan yapılmış giysiler giymek toplumsal hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğundan dokumacılık sektörü hızla gelişmiş ve ayaklı dokuma tezgâhları kullanılmaya başlanmıştır. Tüccarlar üretim tekniklerini geliştirmek, mesleki standartlar oluşturmak ve yardımlaşmak adına esnaf loncaları kurmaya başlamışlardır. Aynı zamanda paranın korunacağı, değerlendirileceği ve kontrol edileceği bir sistem öngören bankacılık hızlı bir ivmeyle yükselmiştir. Mekanik saatin icat edilmesi, ticaret hayatına büyük bir katkı sunmuştur. Günün bölümleri mekanik saat yoluyla çok daha rahat değerlendirilmiş ve ticari hayat aksamadan işlemiştir. Görüldüğü üzere öncüllerdeki tüm nedenler Orta Çağ da ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. 6

7 37. Para, bir toplumun ödeme aracı olarak kabul ettiği ve herkes tarafından kullanılan değer ölçüsüdür. Paranın işlevleri üç başlık altında toplanır: Değişim (mübadele) aracı olma Hesap birimi olma Değer muhafaza (saklama) aracı olma 38. Talep, farklı fiyat düzeylerinde, bir tüketicinin satın almaya hazır olduğu mal ve hizmet miktarıdır. Fiyat ile miktar arasındaki ters yönlü ilişkiye talep yasası denir. Yani miktar arttığında fiyat düşer veya miktar azaldığında fiyat artar. Talep eğrisini sağa kaydıran faktörler şunlardır: Gelirin artması Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi Tüketici zevk ve tercihlerinin malın lehine değişmesi Olumlu beklentiler Nüfus artışı Talep eğrisini sola kaydıran etkenler de yukarıda saydığımız faktörlerin tam tersidir. Malın fiyatındaki değişmeler ise talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı hareket sağlar. Yani talep eğrisini paralel sağa veya sola kaydırmaz. 39. Demir madeninin silah yapımında kullanılmaya başlaması, diğer tüm madenlerin üstünlüğünü ortadan kaldırarak yeni bir çağın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde Hitit İmparatorluğu nun yıkılmasının ardından kalan beyliklerin yanında Urartu, Phryg ve Lydler önemli kültürler olarak ortaya çıkmışlardır. Urartu Devleti, bayındırlık çalışmalarıyla döneme önemli katkı sağlamıştır. Urartulardan kale, su bendi, su kanalı, kara yolu gibi bayındır çalışmaları günümüze kadar gelmiştir. Urartu Devleti nin en görkemli kalesi Tuşpa dır (Van Kalesi). Urartuların da din anlayışı çok tanrılıdır. Altın madenlerinin zengin olduğu bir bölgede yerleşik bulunan Lydler ise bu soylu maden sayesinde hızlıca zenginleşmişlerdir. Lydler atlı askerleri ve savaşçı kimlikleri ile bilinmektedir. Anadolu da atlı askerlerin yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Parayı icat eden Lydler ekonomiye önemli katkılar sunmuşlardır. Ticarete büyük önem vermişlerdir. Dolayısıyla öncüllerdeki tüm ifadeler doğrudur. 40. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre orman tahribatında ülkelerde şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: Lübnan ve Jamaika tahribatın en yüksek olduğu ülkelerdir. Afganistan ve İngiliz Virgin Adaları bu ülkeleri takip etmektedir. Filipinler, Haiti, El Salvador, Kosta Rika, Paraguay, Sierra Leone gibi ülkelerde orman tahribatlarının önemli ölçüde görüldüğü ülkelerdir. 41. Zaman, Süreklilik ve Değişim öğrenme alanı kapsamının çok geniş olması sebebiyle diğer öğrenme alanları içerisine eritilmiş ve herhangi bir ünitenin tek başına öğrenme alanı olmamıştır. Bilim, Teknoloji ve Toplum, Güç, Yönetim ve Toplum, Kültür ve Miras öğrenme alanları 5., 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinin hepsinde birer üniteyle eşleştirilmiştir. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı ise sadece 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde bir ünitenin başlı başına teması olmuştur sınıf sosyal bilgiler dersi İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında genellikle coğrafya disiplinine ait temel kavramlara giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyinde yer verilmiştir. Uygarlık, okyanus, kutup ve çağ gibi kavramlara giriş düzeyinde değinilirken yön kavramı 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde de ele alındığı için bu kavrama pekiştirme düzeyinde yer verilmiştir sınıf sosyal bilgiler dersi Ülkemiz ve Dünya ünitesinin öğrenme alanı Küresel Bağlantılar dır. Bu ünitede doğrudan verilecek beceri araştırma, doğrudan verilecek değer ise yardımseverliktir. 44. Öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmaları ve sorunların çözümü için sürece katılmaya istekli olmaları için sosyal katılım becerisi işe koşulur. Bu becerinin alt basamakları arasında seçeneklerde verilenler dışında şunlar vardır: Birbirlerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma Bireyler, gruplar ve toplumun gereksinimlerini karşılamak amacıyla bireyler, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki bağlantıyı tanıma Yakın çevresini ve toplumu etkileyen hususlarda gereksinimlerin karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere ulaştırma, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunma E seçeneğinde verilen alt basamak ise sosyal katılım değil, gözlem becerisine aittir. 45. Öğrencilerin, Türk kültürünü oluşturan temel unsurların farkında olmasını ve özümsemesini sağlayan öğrenme alanı Kültür ve Miras tır. Bu öğrenme alanıyla öğrenciler kültürün korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder. Tarih, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavramlarına ilişkin bilgi edinirler. 46. Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanıyla öğrenciler istekleri ve ihtiyaçları ile bunlar arasındaki farkı öğrenirler. Bilinçli bir tüketici olarak mevcut kaynakların korunmasının ne kadar önemli olduğunu fark ederler. Yaşadığı çevrenin ekonomik özelliklerini inceler ve ekonomiye katkıda bulunabilmek için çaba harcarlar. Meslekleri tanıyarak niçin var olduklarının bilincinde olurlar. Bu bilgiler doğrultusunda kazanımlar incelendiğinde A seçeneğindeki kazanımın Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı kapsamında olduğu söylenebilir. 7

8 47. Bireylerin değerlerini davranışlarında gözlemlemeye çalışan ve değer öğretiminin sınıfta uygulanmasından öte öğrencilerin sosyal projelere katılmasını söyleyen yaklaşım eylem öğrenme dir. Bu yaklaşıma göre öğrenciler sosyal projelere katılarak değerleri içselleştirir ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Böylece değerlerin kalıcı olması sağlanır. 48. Öğretmenin düzenlemiş olduğu süreçte iki panel grubu vardır. Birinci panel grubu öğrencilerden, ikinci panel grubu ise uzmanlardan yani kaynak kişilerden oluşmaktadır. Öğrencilerden oluşan grup konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir. Bu durum kollegyum tekniğinin kullanıldığını gösterir. Bu teknikte her iki grup da 3-5 kişiden oluşabilir. Dinleyiciler uzman gruba sorular sorabilir. 49. Sosyal bilgiler dersinin konuları öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ve kullandıkları bilgilerden oluşmaktadır. Yaşama yakınlık (hayatilik - aktüalite) ilkesine göre de içerikte ve öğrenme - öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Öğrenciye yakın çevresiyle ilgili bir öğrenme yaşantısı sunulmalıdır. Bu yüzden doğru cevap yaşama yakınlık ilkesidir. 50. Proje çalışmalarının değerlendirilmesinde alternatif ölçme araçlarından faydalanılır. Çünkü bu çalışmalarda sadece ürün değil, süreç de değerlendirilir. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ölçme araçları süreç değerlendirmesinde kullanılabilir. Ancak tanılayıcı dallanmış ağaç, doğru - yanlış tipindeki cümlelerin her birine verilen cevabın bir sonraki cümleyi etkileyecek biçimde hazırlanmasıyla meydana getirilen bir ölçme aracıdır. Bu ölçme aracıyla üst düzey becerilerin ölçülmesi oldukça güçtür. 8

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇM, DĞRNDİRM V SINAV HİZMTRİ GNL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DĞRNDİRM SINAVI - 1 SOSYAL BİLGİR Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA KOMİSYONU HUBUBAT ÜRÜNLERİ ANALİZ RAPORU 21.11.2016 İLK DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE ÜRÜNLERİN EKİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR Ekim ayının ilk yarısında, Güneydoğu ve Orta Avrupa da, İskandinavya

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001 Dersi Veren Birim: Felsefe Dersin Türkçe Adı: Felsefeye Giriş Dersin Orjinal Adı: Felsefeye Giriş Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FEL 00 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı