TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 1. Anadolu, insanlık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu durumda Anadolu nun, göç yolları üzerinde olması (I), verimli topraklara sahip olması (II) özellikleri etkili olmuştur. Fakat Anadolu nun Akdeniz kıyısında olmasının çok fazla uygarlığa ev sahipliği yapması ile bir ilişkisi yoktur. 2. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sosyal yapıları ile ilgili seçeneklerde verilen bilgilerden Uruglar en küçük sosyal yapılanmalardır. bilgisi yanlıştır. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en küçük sosyal yapılanma Oğuş adı verilen ailelerdir. Oğuşlar (aileler) urugları (soyları), uruglar boyları, boylar budunları (milleti), budunlar da il ya da el adı verilen devleti oluştururdu (B). Diğer seçeneklerde verilen bilgiler İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sosyal yapıları ile ilgili doğru bilgilerdir. Türklerde monogami (tek eşlilik) yaygındır. Sosyal sınıf ayrımı bulunmamaktadır. Göçebe yaşayan Türklerde bağımsızlık anlayışı ve millî duygular güçlüdür. Tarımın gelişmemesi ise özel mülkiyetin gelişmesini engellemiştir. 3. Ön bilgilerde özellikleri verilen Türk topluluğu Başkırtlardır. Başkırtlar günümüzde çoğunlukla Rusya topraklarında yaşamaktadırlar. Ünlü tarihçi ve siyaset adamı Zeki Velidi Togan bu Türk topluluğunda yetişen önemli bir kişidir. Orta Asya da ilk yerleşmelerden biri olan Andronova kültürü Başkırtların muhtemel kökeni olarak tahmin edilmektedir. Başkırtların önemli nüfusa sahip olduğu bölgeler Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Ukrayna, Kırgızistan, Türkmenistan, Belarus, Letonya ve Litvanya dır. 4. Abbasiler yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Seçeneklerde verilenlerden İspanya topraklarının fethinin başlaması 711 de Emevi Devleti nin yaptığı Kadiks Savaşı ile başlamış, 732 de yaşanan Puvatya Savaşı na kadar devam etmiştir. Diğer seçeneklerde verilenler, Abbasiler Dönemi nde yaşanan gelişmelerdir. IX. yüzyılın sonlarına doğru Abbasi valileri güçlenmiş ve ortaya Tevaif-i Müluk adı verilen bağımsız devletler çıkmıştır. Mutezile mezhebi Abbasiler Dönemi nde aklı ve bilimi savunanların bir araya geldiği anlayıştır. Beytü l-hikme, Abbasiler Dönemi nde Bağdat ta kurulan medresedir. Abbasiler Dönemi nde Türkler arasında İslam a geçişler hızlanmış ve devlet kademelerinde görevler almışlardır. Halife el-mutasım Dönemi nde Türkler için Samarra şehri kurulmuştur. 5. Ön bilgilerde özellikleri verilen Türk beyliği Karamanoğulları Beyliği dir. Bu beylik I. Alâaddin Keykubat tarafından Ermenek Beyi olarak atanan Kerimüddin Karaman Bey in zamanla bölgeye hâkim olması ile güçlenmiştir da kurulduğu bilinen beylik ikinci Türk beylikleri içinde en güçlüsüdür. Karamanoğulları, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti nin mirasçıları olarak gördüklerinden Osmanlı Devleti ni en çok uğraştıran beylik olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey ise Türkçeyi Anadolu da ilk kez resmî dil olarak ilan eden hükümdardır. Bu beylik 1397 de Yıldırım Bayezit tarafından ortadan kaldırılsa da Ankara Savaşı ndan sonra yeniden kurulmuştur. II. Bayezit Dönemi nde ise beyliğe yeniden son verilmiştir (1487). 6. Anadolu Selçukluları ve Harzemşahlar, Büyük Selçuklu Devleti nin toprakları üzerinde kurulan ve kurucuları Türk olan devletlerdir. Her ikisi de Moğolların saldırıları ile karşı karşıya kalmışlardır (İlhanlıların ve Karahitayların). İki devletin egemenlik anlayışı da İslamiyet öncesi Türk devletlerinde olduğu gibidir. Ülke toprakları hanedan ailesinin ortak malı olarak kabul edilmiştir. Fakat bu Türk devletlerinde resmî dil Türkçe değildir. Resmî dil olarak Farsça ve Arapça kullanılmıştır. 7. Özellikleri verilen düşünür İsviçre nin Cenevre kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan (1712), Fransa da 1778 de hayatını kaybeden J.J. Rousseau dur. Kendisi Aydınlanma Çağı nın en önemli temsilcileri arasında yer alır. J.J. Rousseau tüm insanların eşit ve özgür olduğunu savunan ve bu yönde eserler yazan, 1746 da Toplum Sözleşmesi adını verdiği eserinde devlet ile toplum yaşamına ilişkin görüşlerini ortaya koyan düşünürdür. Fikirleri Fransız İhtilali ni etkilemiştir. Düşünceleri yeni kurulan devletin de yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. 8. Nakkaş Osmanlı Devleti nde nakış işleyen, desen hazırlayan minyatür ustası sanatçılarına verilen addır. Güzel yazı yazan ustalara hattat, el yazması kitapları süsleyen sanatçılara müzehhip adı verilmiştir. Ebru sanatı da Osmanlı Devleti döneminde su üzerine özel boyalarla desen çizme ve bu desenin kâğıt üzerine geçirilmesi sanatıdır. Medreselerin eğitim kadrosunda yer alan en önemli görevli müderristir. Bunun dışında muidler de medreselerde görev yapmışlardır. 9. Osmanlı Devleti nde mültezimler ihale karşılığı mukaata arazilerinin vergi gelirlerini peşinen satın alan girişimcilerdir. İltizam Sistemi nin gereği, mültezimler bir yerin vergisini devlete peşin ödeyerek bölgenin vergi gelirini toplama imtiyazına sahip olurlardı. Böylece belli kurallar çerçevesinde o bölgenin vergilerini toplayarak kâr paylarını alırlardı. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren mültezimlerin devlet denetiminden çıkmaları ve kendi inisiyatiflerinde hareket ederek vergi toplamaları halk üzerinde ağır bir yük ortaya koymuştur. Bu durum da ağır vergiler altına giren halkın toprağını terk etmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece, çiftbozan sayısı artmış (I), üretim azalmış (II), sosyokültürel yapı bozulmuştur (III). Tımar Sistemi nin de bozulmasına yol açan İltizam Sistemi nin yaygınlaşması, Osmanlı Devleti ni birçok alanda olumsuz etkilemiştir. 3

4 10. Osmanlı Devleti, son dönemlerinde ulaştırma alanlarında da imtiyazlar vermeye devam etmiştir da demir yolları ile ilgili ilk imtiyazı da İngiltere ye vermiştir. Bu imtiyaz İzmir - Aydın hattını kapsayan demir yollarıdır. Bu hatta kömür sağlanamadığından ulaşım odun kullanılarak gerçekleştirilmiştir yılına gelindiğinde 608 kilometrelik demir yolu ağında İngiliz şirketleri işletim haklarını ele geçirmişlerdir. İngilizler dışında Osmanlı demir yollarında zamanla Avusturya, Almanya ve Fransa devletleri de işletim haklarına sahip olmuşlardır. 13. II. Dünya Savaşı dünya tarihinde en geniş alana yayılan ve en çok kaybın yaşandığı büyük bir felakettir. Bu savaşta çatışma alanı olan bölgeler: Kuzey Afrika Pasifik Okyanusu Güneydoğu Asya Orta Doğu Avrupa ve Balkanlar Rus topraklarıdır (Doğu Avrupa) Fakat savaş sırasında Hint Okyanusu herhangi bir sıcak çatışmaya sahne olmamıştır. 15. Dünya nın şeklinden dolayı, Güneş ışınlarının düşme açısı, kutuplara gidildikçe küçülmekte, ışınların atmosferde aldığı yol uzamaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. 11. San Remo Konferansı Nisan 1920 de İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Belçika devletlerinin temsilcilerinin katılımı ile toplanmıştır. Rusya bu konferansta yer alan devletlerden biri değildir. Sevr Antlaşması nın taslağının şekillendiği bu konferansta Osmanlı Devleti toprakları ile ilgili çok ağır kararlar alınmış, Türk temsilcilerine de hiçbir söz hakkı verilmemiştir. Almanya ve Fransa arasındaki bazı sorunlar da bu konferansta gündeme getirilmiştir. Konferansta alınan kararların ilk hâli Tevfik Paşa tarafından reddedilmiştir. Antlaşma ise 10 Ağustos 1920 de imzalanmıştır. 14. Seçeneklerde verilenlerden verem aşısının ilk kez kullanılması 1921 de yaşanan gelişmedir. Soğuk Savaş Dönemi nde yaşanan bir gelişme değildir. ENIAC, 1952 de ABD tarafından geliştirilen ilk bilgisayardır. Akdeniz Oyunları ilk kez 1951 de Mısır ın İskenderiye kentinde yapılmıştır. Sputnik ise SSCB tarafından 1957 de uzaya gönderilen ilk uydudur. Hidrojen bombasının ilk denemesi ise 1952 de ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. 16. Üretici olan bitkilerin yok olmasıyla öncelikle birincil tüketici olan otçullar yok olur. Seçenekler içinde otçul olan hayvan tavşandır. Tilki, kurt, yılan ve kartal etçildir maddeden oluşan Lozan Barış Antlaşması; 24 Temmuz 1923 te Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Japonya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Belçika devletleri arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Boğazlarla ilgili bölümü ise Rusya temsilcisi tarafından İstanbul da imzalanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Lozan Konferansı na gözlemci devlet olarak katıldığından antlaşmada imzası bulunmamaktadır. 17. Nüfus piramidinin tabanı yeni doğanları gösterir. Piramit tabanının içeri doğru daralması doğum oranının azalmasıyla ilgilidir. Buna göre nüfus artış hızı son yıllarda azalmıştır. Doğum oranının düşmesi çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalamasının artmasına neden olmaktadır. Piramit gelişmiş bir ülkeye aittir. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. 4

5 18. Konik projeksiyon yönteminde Orta Kuşak ülkeleri daha az hatalı gösterilmektedir. Seçeneklerde verilen ülkelerden Fransa Orta Kuşak ta yer aldığından konik projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 19. Yükselen hava soğuduğundan havanın bağıl nemi artar. Alçalan hava ısındığı için havanın maksimum nemi artar, bağıl nemi azalır. Diğer bir deyimle nem açığı artar. Buna göre II ve III numaralı hava kütleleri alçaldıkları için nem açığı oluştururlar. 20. Yatak eğiminin az olduğu akarsular menderes adı verilen büklümler oluşturarak akar. Büklümlerden dolayı akarsuyun boyu uzar. Yatak eğimi az olduğundan akış hızı azdır. Düzlük alanlarda menderes oluştuğundan bu tür akarsuların hidroelektrik potansiyeli yoktur. Bu tür akarsuların rejimiyle ilgili kesin bir yargıda bulunulamaz. 21. Haliç, gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılarda, gelgit akıntılarının aşındırması sonucu akarsu ağzının huni biçiminde denize doğru açılmasıdır. Türkiye kıyılarında gelgit genliği az olduğundan akarsu ağızlarında haliç oluşmaz. 22. Ekvatoral iklim bölgesinde sıcaklık ve nem fazladır. Ayrıca gür bir bitki örtüsü vardır. Bu nedenle alçak yerler yerleşmeye elverişli değildir. Ekvatoral bölgede yerleşmeler daha çok yüksek kesimlerdedir. III numaralı yer ekvatoral bölgededir. Bu nedenle buradaki yerleşmeler daha çok yükseklerde kurulmuştur den sonra Türkiye de nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Evlenen öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, evlenen gençlere kredi verilmesi, çok çocuklu kadınların erken emekli olması bu politikaların başlıcalarıdır ten sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Ancak bu politikalar 2012 de sona ermiştir. 24. Süpürge otu, yavşan otu, geven, gelincik, peygamber çiçeği ve sığırkuyruğu bozkır bitki örtüsünün üyeleridir. Bu bitkiler, ilkbaharda yeşerir kurak geçen yaz döneminde kuruyup sararır. 25. Bilim felsefesi, bilimin yöntemlerini geliştirmek ve yeni bilimsel alanlar açmak üzerine çalışmalar yürütür. Bilim felsefesinin temel amacı; bilimin alanını genişletmek, bilimin yöntemlerini sorgulamak, bilimin elde ettiği sonuçları analiz etmek, bilimsel metotları sorgulamaktır. Bilim felsefesinin temel soruları şunlardır: Bilimsel yöntemler nelerdir? Bilimsel sonuçlar güvenilir midir? Bilim hangi yöntemi kullanmalıdır? Bilimin kullandığı yöntemler yeterli midir? Bilimsel yöntemler nasıl geliştirilebilir? Düşünme nasıl bir süreçtir? sorusu mantığın, Bilginin sınırları nelerdir? ise bilgi felsefesinin (epistemoloji) soruları arasında yer alır. 26. Hukuk düzeninin temellerini araştıran, hukuk kurallarını ortaya çıkaran toplumsal kuralları, toplumsal hayatı analiz eden ve hukuk kurallarıyla toplum arasındaki uyum üzerine çalışmalar yürüten sosyolojinin alt dalı hukuk sosyolojisidir. Hukuk sosyolojisi; farklı toplumlarda hukukun uygulanış biçimlerinin ne şekilde olduğunu, hukukun ahlak, din, eğitim, siyaset gibi kurallar bütünüyle ilişkisini, özel alan - kamusal alan ayrımını ağırlıklı olarak inceler. 27. Laboratuvar deneyinin en önemli özelliği yüksek kontrol düzeyi sağlaması ve ulaşılan sonuçların kesinlik teşkil etmesidir. Bu deneyde bağımsız değişken ve bağımlı değişken tamamen araştırmacının kontrolündedir. Buna rağmen bu yüksek kontrol düzeyi deneklerin kişisel etkenlerinin deneyin sonucunu etkilemesine ve deneklerin araştırmacıya yüklediği atıflara göre deneyi etkileyebilmelerine sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına araştırmacılar, rastlantısal dağılımı kullanarak denekleri deneydeki farklı rollere rastgele dağıtma yolunu seçerler. Katılımlı gözlem, alan araştırmasında karşılaşılan bir tekniktir. Kendiliğinden gelişen olayların incelenmesi ise doğal deneyin özellikleri arasında yer alır. 5

6 28. Tek yönlü iletişimde amaç, yalnızca iletinin alıcıya ulaştırılmasıdır. Alıcının iletiyi istenilen biçimde ve özde algılayıp algılamadığı ve ne ölçüde etkilendiği araştırılmaz. Bu durumda alıcı, kaynakla karşılıklı hiçbir ilişkiye girmez. Alıcı yalnızca kaynağın gönderdiği iletiyi edilgen biçimde alır. Yukarıda belirtilen sakıncalarına rağmen tek yönlü iletişim birçok işletmede ısrarla uygulanmaktadır. Tek yönlü iletişimin avantajları şunlardır: Zaman kazandırır ve mesajın açıklığını sağlar. Mesajın doğru algılanıp algılanmadığını ölçmek içinse geri beslemeye ihtiyaç vardır ki geri besleme tek yönlü iletişimde yer alan süreçlerden biri değildir. 29. Mevsimlik göç, yılın belli mevsimlerinde ekonomik sebeplerden ya da turistik amaçlı olarak birkaç ay süre ile bulunulan şehirlerden başka şehirlere veya bölgelere göç edilmesidir. Kayısı toplamak için Şanlıurfa daki insanların Malatya ya göç etmeleri mevsimlik göç örneğidir. 30. Platon, iki evren tasarımı ortaya koymuştur. Bunlar; idealar evreni ve fenomenler evrenidir. Fenomenler evreni, idealar evreninin görüngülerinden ibarettir. Yani hakikat idealar evrenindedir, fenomenler evreni ise idealar evrenindeki hakikatin kötü bir kopyasıdır. Bu noktadan yola çıkıldığında sanatçı gördüklerini, duyumsadıklarını taklit eden bir kopyacıysa taklidi de taklit eder konumdadır. Aristoteles e göre sanat noktasında sanatçının taklit yaptığı görüşünü Platon ile paylaşır. Buna rağmen taklidi, Platon un gördüğü gibi kötü bir şey olarak görmez. Aristoteles e göre her insan bir taklit dürtüsüne sahiptir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik de budur. İnsan hem taklit edilen hem de taklit edendir. Sanatçıya düşen görev, ortalama ya da daha iyi insanların hareketlerini taklit etmektir. Zira iyi insan taklit edilirse sanat eseri de iyi olacaktır. İyi ve soylu sanatçı olmanın temel koşulu budur. J.J. Rousseau, sanatta taklidi reddetmektedir. Rousseau ya göre sanat Dünyanın deneysel bir tasviri olmayıp insandaki duygu ve tutkuların bir taşkınlığıdır. Rousseau nun sanatta taklit teorisine karşılık tutkuları ve duyguları anlatan sanat anlayışına karakteristik sanat anlayışı denir. 31. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının sınırları şu şekildedir: Anayasanın sözüne ve ruhuna, Demokratik toplum düzeninin gereklerine, Laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. Ölçülülük ilkesine uygun bir sınırlama olmalıdır. Sınırlama yalnız kanunla yapılabilir. Sınırlama anayasanın ilgili maddelerindeki özel sebeplere bağlı olmalıdır. Hakkın özüne dokunulmamalıdır. Sınırlama olağanüstü hâl dışında da söz konusu olabilir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 32. Parlamento kararları, Meclisin kanun yapmaya gerek olmayan durumlardaki karar alma mekanizmasıdır. Parlamento kararları ekseriyetle Meclisin iç işleyişine yönelik kararlardır. Parlamento kararlarından en önemlileri şunlardır: İç tüzük değişiklikleri Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Cumhurbaşkanını suçlandırma Gensoru, güvenoyu, genel görüşme, meclis araştırması Savaş ilanı Sıkıyönetim onayı Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi Kamu başdenetçisinin seçilmesi Kural olarak parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ancak bu durumun üç istisnası mevcuttur: Milletvekilliğinin düşürülmesi Dokunulmazlığın kaldırılması TBMM İçtüzüğü Kararlarına karşı, Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir. Para basılmasına karar vermek ise şekli kanunla yapılan bir işlemdir. 33. Siyaset biliminde başvurulan temel yaklaşımlar şunlardır: Hukuki yaklaşım Davranışçı istatistiksel yaklaşım İşlevsel yaklaşım Yapısalcı yaklaşım Sistem yaklaşımı Kamuoyu yaklaşımı adında bir yaklaşım türü söz konusu değildir Eylül 1953 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilan edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Bu yönüyle son derece önemlidir yılında bireysel başvuru hakkı, 1990 yılında ise zorunlu yargı yetkisi getirilmiştir. 35. Tarih öğretimi toplumun geçmişini bilimsel verilerle ortaya koyarak toplumsal deneyimlerin öğrencilere aktarılmasını sağlamaktır. İçinde bulunduğu toplumun geçmişini analiz edebilen bir öğrenci geleceğe yönelik öngörülere sahip olabilecektir. Dolayısıyla sosyal bilgilerde tarih öğretimi toplumsal bir arşiv ve geleceğe yönelik bir yol haritası işlevi görür. 36. Orta Çağ da kentlerdeki et ihtiyacını karşılamak için büyük hayvan çiftlikleri kurulmuştur. Aynı zamanda bir soyluluk göstergesi hâline gelen kaliteli kumaşlardan yapılmış giysiler giymek toplumsal hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğundan dokumacılık sektörü hızla gelişmiş ve ayaklı dokuma tezgâhları kullanılmaya başlanmıştır. Tüccarlar üretim tekniklerini geliştirmek, mesleki standartlar oluşturmak ve yardımlaşmak adına esnaf loncaları kurmaya başlamışlardır. Aynı zamanda paranın korunacağı, değerlendirileceği ve kontrol edileceği bir sistem öngören bankacılık hızlı bir ivmeyle yükselmiştir. Mekanik saatin icat edilmesi, ticaret hayatına büyük bir katkı sunmuştur. Günün bölümleri mekanik saat yoluyla çok daha rahat değerlendirilmiş ve ticari hayat aksamadan işlemiştir. Görüldüğü üzere öncüllerdeki tüm nedenler Orta Çağ da ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. 6

7 37. Para, bir toplumun ödeme aracı olarak kabul ettiği ve herkes tarafından kullanılan değer ölçüsüdür. Paranın işlevleri üç başlık altında toplanır: Değişim (mübadele) aracı olma Hesap birimi olma Değer muhafaza (saklama) aracı olma 38. Talep, farklı fiyat düzeylerinde, bir tüketicinin satın almaya hazır olduğu mal ve hizmet miktarıdır. Fiyat ile miktar arasındaki ters yönlü ilişkiye talep yasası denir. Yani miktar arttığında fiyat düşer veya miktar azaldığında fiyat artar. Talep eğrisini sağa kaydıran faktörler şunlardır: Gelirin artması Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi Tüketici zevk ve tercihlerinin malın lehine değişmesi Olumlu beklentiler Nüfus artışı Talep eğrisini sola kaydıran etkenler de yukarıda saydığımız faktörlerin tam tersidir. Malın fiyatındaki değişmeler ise talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı hareket sağlar. Yani talep eğrisini paralel sağa veya sola kaydırmaz. 39. Demir madeninin silah yapımında kullanılmaya başlaması, diğer tüm madenlerin üstünlüğünü ortadan kaldırarak yeni bir çağın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde Hitit İmparatorluğu nun yıkılmasının ardından kalan beyliklerin yanında Urartu, Phryg ve Lydler önemli kültürler olarak ortaya çıkmışlardır. Urartu Devleti, bayındırlık çalışmalarıyla döneme önemli katkı sağlamıştır. Urartulardan kale, su bendi, su kanalı, kara yolu gibi bayındır çalışmaları günümüze kadar gelmiştir. Urartu Devleti nin en görkemli kalesi Tuşpa dır (Van Kalesi). Urartuların da din anlayışı çok tanrılıdır. Altın madenlerinin zengin olduğu bir bölgede yerleşik bulunan Lydler ise bu soylu maden sayesinde hızlıca zenginleşmişlerdir. Lydler atlı askerleri ve savaşçı kimlikleri ile bilinmektedir. Anadolu da atlı askerlerin yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Parayı icat eden Lydler ekonomiye önemli katkılar sunmuşlardır. Ticarete büyük önem vermişlerdir. Dolayısıyla öncüllerdeki tüm ifadeler doğrudur. 40. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre orman tahribatında ülkelerde şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: Lübnan ve Jamaika tahribatın en yüksek olduğu ülkelerdir. Afganistan ve İngiliz Virgin Adaları bu ülkeleri takip etmektedir. Filipinler, Haiti, El Salvador, Kosta Rika, Paraguay, Sierra Leone gibi ülkelerde orman tahribatlarının önemli ölçüde görüldüğü ülkelerdir. 41. Zaman, Süreklilik ve Değişim öğrenme alanı kapsamının çok geniş olması sebebiyle diğer öğrenme alanları içerisine eritilmiş ve herhangi bir ünitenin tek başına öğrenme alanı olmamıştır. Bilim, Teknoloji ve Toplum, Güç, Yönetim ve Toplum, Kültür ve Miras öğrenme alanları 5., 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinin hepsinde birer üniteyle eşleştirilmiştir. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı ise sadece 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde bir ünitenin başlı başına teması olmuştur sınıf sosyal bilgiler dersi İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında genellikle coğrafya disiplinine ait temel kavramlara giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyinde yer verilmiştir. Uygarlık, okyanus, kutup ve çağ gibi kavramlara giriş düzeyinde değinilirken yön kavramı 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde de ele alındığı için bu kavrama pekiştirme düzeyinde yer verilmiştir sınıf sosyal bilgiler dersi Ülkemiz ve Dünya ünitesinin öğrenme alanı Küresel Bağlantılar dır. Bu ünitede doğrudan verilecek beceri araştırma, doğrudan verilecek değer ise yardımseverliktir. 44. Öğrencilerin toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmaları ve sorunların çözümü için sürece katılmaya istekli olmaları için sosyal katılım becerisi işe koşulur. Bu becerinin alt basamakları arasında seçeneklerde verilenler dışında şunlar vardır: Birbirlerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma Bireyler, gruplar ve toplumun gereksinimlerini karşılamak amacıyla bireyler, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki bağlantıyı tanıma Yakın çevresini ve toplumu etkileyen hususlarda gereksinimlerin karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere ulaştırma, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunma E seçeneğinde verilen alt basamak ise sosyal katılım değil, gözlem becerisine aittir. 45. Öğrencilerin, Türk kültürünü oluşturan temel unsurların farkında olmasını ve özümsemesini sağlayan öğrenme alanı Kültür ve Miras tır. Bu öğrenme alanıyla öğrenciler kültürün korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder. Tarih, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavramlarına ilişkin bilgi edinirler. 46. Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanıyla öğrenciler istekleri ve ihtiyaçları ile bunlar arasındaki farkı öğrenirler. Bilinçli bir tüketici olarak mevcut kaynakların korunmasının ne kadar önemli olduğunu fark ederler. Yaşadığı çevrenin ekonomik özelliklerini inceler ve ekonomiye katkıda bulunabilmek için çaba harcarlar. Meslekleri tanıyarak niçin var olduklarının bilincinde olurlar. Bu bilgiler doğrultusunda kazanımlar incelendiğinde A seçeneğindeki kazanımın Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı kapsamında olduğu söylenebilir. 7

8 47. Bireylerin değerlerini davranışlarında gözlemlemeye çalışan ve değer öğretiminin sınıfta uygulanmasından öte öğrencilerin sosyal projelere katılmasını söyleyen yaklaşım eylem öğrenme dir. Bu yaklaşıma göre öğrenciler sosyal projelere katılarak değerleri içselleştirir ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Böylece değerlerin kalıcı olması sağlanır. 48. Öğretmenin düzenlemiş olduğu süreçte iki panel grubu vardır. Birinci panel grubu öğrencilerden, ikinci panel grubu ise uzmanlardan yani kaynak kişilerden oluşmaktadır. Öğrencilerden oluşan grup konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir. Bu durum kollegyum tekniğinin kullanıldığını gösterir. Bu teknikte her iki grup da 3-5 kişiden oluşabilir. Dinleyiciler uzman gruba sorular sorabilir. 49. Sosyal bilgiler dersinin konuları öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ve kullandıkları bilgilerden oluşmaktadır. Yaşama yakınlık (hayatilik - aktüalite) ilkesine göre de içerikte ve öğrenme - öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Öğrenciye yakın çevresiyle ilgili bir öğrenme yaşantısı sunulmalıdır. Bu yüzden doğru cevap yaşama yakınlık ilkesidir. 50. Proje çalışmalarının değerlendirilmesinde alternatif ölçme araçlarından faydalanılır. Çünkü bu çalışmalarda sadece ürün değil, süreç de değerlendirilir. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ölçme araçları süreç değerlendirmesinde kullanılabilir. Ancak tanılayıcı dallanmış ağaç, doğru - yanlış tipindeki cümlelerin her birine verilen cevabın bir sonraki cümleyi etkileyecek biçimde hazırlanmasıyla meydana getirilen bir ölçme aracıdır. Bu ölçme aracıyla üst düzey becerilerin ölçülmesi oldukça güçtür. 8

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ. Parçada Ahmet Telli yi değerlendiren yaklaşımların ayrıldığı yerler, bu ayrımlardan birinin şairi yeterince tanımayanlarca yapıldığı üzerinde durulduğu göz önünde bulundurulursa

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com 1992 ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLDİRGESİ VE TÜRKİYE DEKİ YANSIMALARI

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan SABİTE GÜLEÇ İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Uzaklaşan her şey bende özel bir anlam kazanıyor.

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Uzaklaşan her şey bende özel bir anlam kazanıyor. TEOREM Yayıncılık GENEL YETENEK 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşk denilen yürek fırtınasının dinginliğinden sonra

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı