ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ"

Transkript

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanmış konu alanlarına ait testi içermektedir. 2. Bu kitapçıkta 50 soru bulunmaktadır.. Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Sınav süresi 75 dakikadır. 5. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme yapılmayacaktır. 6. Bu kitapçıkta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formu üzerinde kurşun kalemle işaretlenecektir. 7. Cevap formunda soruların cevapları doğru işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı doğru algılamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen aday sorumludur. 8. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının H.Ü. nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 8 kn/m 0 kn P A 5 m 5 m B m A 1. Yukarıdaki şekilde gösterilen kiriş, 8 kn/m lik yayılı yük ve 0 kn lik düşey yüke maruz kalmaktadır. Buna göre, kesme kuvvetinin sıfırlandığı noktanın, B noktasına olan uzaklığı nedir? A) 2.75 B) C) 5 D) 7.75 E) L/2 L/2. Yukarıdaki şekilde uzunluğu L olan ankastre kirişin orta noktasına P yükü uygulanmaktadır. Kirişin elastisite modülü E, atalet momenti I ise kirişin yapacağı maksimum sehim aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 2 PL 2EI 2 PL 8EI C) 5PL 48EI w 0 D) PL EI A L B E) 4 PL 8EI 2. Yukarıdaki şekilde verilen yüklemeye göre maksimum momentin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 2 wl 0 9 wl wl 0 C) 9 wl 0 D) 9 4. Elastik sınırlar içinde, yanal birim şekil değiştirmenin boylamsal birim şekil değiştirmeye oranı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir? A) Young Modülü B) Poisson Oranı C) Rijitlik Modülü D) Hacim Modülü E) Hiçbiri E) wl

3 5. 28 günlük suda saklanmış (kür edilmiş) bir numune, kurumaya bırakıldıktan sonra kısalmaya başlamıştır. Bu olay nasıl adlandırılmaktadır? A) Sünme B) Kür deformasyonu C) Zımbalama D) Büzülme (Rötre) E) Kesme 7. Bir zemin örneğinin özgül birim ağırlığı 2.7 dir. Bu zemin örneğinin kuru birim ağırlığı 15 kn/m olarak hesaplandığına göre boşluk oranı aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 kn/m alınız.) s A) 0.40 B) 0.50 C) 0.60 D) 0.70 E) m A 2 m 1 15 kn/m m B 1 m 2 18 kn/m 5 m C 20 kn/m 6. Yukarıdaki şekilde gösterilen 7m kalınlığında kum tabakasının altında 5m kalınlığında kil tabakası bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesi yüzeyin 4m aşağısındadır. A, B ve C noktalarındaki efektif gerilme aşağıdakiler hangisidir? ( 10 kn/m alınız.) s A) 60 kpa 54 kpa 100 kpa A B C B) 0 kpa 18 kpa 120 kpa A B C C) 0 kpa 68 kpa 14 kpa A B C D) A 0 kpa B 78 kpa C 214 kpa E) A 60 kpa B 0 kpa C 80 kpa 8. 2 m genişliğinde kare tabanlı bir temelin, gömülme derinliği 0.80 m dir. Bu temel 120kN değerinde bir kolon yükünü desteklemektedir. Yeraltı su seviyesi, yüzeyden 10m aşağıdadır. Bu temel, güvenlik katsayı olacak şekilde tasarlandığına göre nihai taşıma kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir? Betonun birim ağırlığını b 25 kn/m, zeminin kuru birim ağırlığı 18 kn/m ve suyun birim ağırlığını 10 kn/m alınız. s A) 0 kpa B) 50 kpa C) 1050 kpa D) 990 kpa E) 1200 kpa z

4 9. Silindir çelik bir çubuğa 6kN değerinde çekme kuvveti uygulanarak bir çekme testi yapılmıştır. Çubuktaki şekil değiştirme olarak hesaplanmıştır. Çeliğin elastisite modülü 210 GPa olduğuna göre, çubuğun çapı aşağıdakilerden hangisidir? ( alınız.) A) 10 mm B) 20 mm C) 15 mm D) 0 mm E) 40 mm m dolu-savak genişliğine sahip bir baraj, taşkın durumunda 125m /s debiyi destekleyecek bir şekilde tasarlanmıştır. Dolu savak boyunca akış karakterini incelemek için 1:25 oranında bir model yapılmıştır. Modelin dolu-savak genişliği ve debisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 m ve 0.2 m /s B) 1 m ve 1 m /s C) 0.1 m ve 0.01 m /s D) 1 m ve 25 m /s E) 1 m ve 0.04 m /s 10. AASTHO ya göre pratik frenleme ivmesi maksimum 0.5g olarak önerilmiştir. Düz bir yolda, bir araç 72 km/saat hızla giderken frenleme yapıp durmaktadır. Aracın frenleme mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? (g=10 m/s 2 ) A) 400/7 m B) 720/7 m C) 200/7 m D) 60/7 m E) 1440/7 m 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Su teorikte sıkıştırılamaz bir akışkandır. B) Sürtünme kuvvetinin önemli olduğu durumda, bir noktaya etki eden sıvı basıncı, yönlerden bağımsızdır. C) Bernoulli denklemi, viskoz kuvvetlerin hesaplanmasında kullanılır. D) Dönümsüz (irratasyonel) akımda, Bernoulli denkleminin uygulanması için seçilen noktaların aynı akış çizgisi üzerinde olmasına ihtiyaç yoktur. E) Potansiyel akım analizi, viskoz akımda hız ve basınç dağılımlarını bulmak için kullanılır. 4

5 I. Reynold sayısı (Re) II. Pürüzlülük katsayısı ( / D ) III. Borunun uzunluğu (L) 1. Sürtünme faktörü, Moody diyagramı yardımıyla hesaplanabilir. Moody diyagramı göz önüne alındığında, tamamen laminar bir boru akımında, sürtünme faktörü yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. Hidrolik iletkenlik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Hidrolik iletkenlik sadece zemin parametrelerine bağlı olarak değişebilir. B) Hidrolik iletkenlik sadece akışkanın parametrelerine bağlı olarak değişebilir. C) Hidrolik iletkenlik hem zemin hem de akışkan parametrelerine bağlı olarak değişebilir. D) Hidrolik iletkenlik sadece laboratuvar deneyleriyle tespit edilebilir. E) Hidrolik iletkenlik birim mesafe boyunca oluşan birim yük kaybı olarak tanımlanabilir. A B L=100 m 14. Yukarıdaki şekilde gösterilen 100 m uzunluğunda, 20 cm çapında boruyla su, 0.18 m /s lik debi ile A noktasından B noktasına iletilmektedir.borunun sürtünme faktörü 0.02 olarak verilmiştir.buna göre, A ve B noktaları arasındaki yük kaybı aşağıdakilerden hangisidir? (Darcy-Weisbach Denklemini kullanınız, ve g=10 m/s 2 alınız.) A) 6 m B) 18 m C) 9 m D) 72 m E) 144 m 5

6 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre; disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaç gündür? A) gün B) 5 gün C) 7 gün D) 15 gün E) 0 gün sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre; Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönen memurlara verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyarı B) Kınama C) Maaş Kesimi D) Kademe ilerlemesinin durdurulması E) Devlet memurluğundan çıkarma cezası sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 122. Maddesine göre ilgili makamlar tarafından uygun görülmesi hâlinde üstün başarı belgesi verilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçı oranına kadar ödül verilebilir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre; sürekli görevle yurt dışına gönderilen devlet memurları, geçici görevle en çok ne kadar süre ile merkeze çağrılabilir? A) 1 hafta B) 1 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) Çağrılamazlar. 6

7 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre; memurların disiplin işlemleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirlerince verilir. B) Kendisine uyarma ve kınama cezası verilmiş devlet memurları bu cezaların uygulanmasından üç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezaların sicilden silinmesini talep edebilirler. C) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. D) Devlet memurluğundan çıkarma cezası yüksek disiplin kurulunca verilir ve bu cezayı alanlar bir daha memurluğa atanamazlar sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre; Mühendis unvanını kazanmış birisi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlarsa veya bu hizmet sınıfında iken mühendis unvanını kazanırsa, aldığı bu unvanın bulunduğu derece ve kademeye nasıl bir katkısı olur? A) Hiçbir katkısı olmaz. B) Bulunduğu derece ve kademeye bir derece eklenir. C) Ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. D) Her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. E) Derece ilerlemesi için geçirilecek süre bir yıl kısaltılır. E) Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre; aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir? A) Sayıştay B) İçişleri Bakanlığı C) Danıştay D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu E) Devlet Denetleme Kurulu 7

8 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye göre; Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak. hangi hizmet birimin görevidir? A) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye göre; Yüksek Fen Kurulu üyeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kurul, bir başkan ve on yedi üyeden oluşur. B) Kurul üyelerinin en az dokuz tanesi mühendis olmalıdır. C) Kurul üyelerini oluşturan mühendislerin en az altı tanesi inşaat mühendisi olmalıdır. D) Kurul üyelerinden en az bir tanesi mimar olmalıdır. E) Kurul üyelerinden en az üçü şehir planlamacısı olmalıdır. C) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü D) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü E) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 8

9 I. Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek II. Çevre ve şehircilik konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek III. Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek IV. Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek sayılı İskân Kanuna göre; bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, işletme binası, konut, irat hayvanı, araç, gereç, tezgâh ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskâna verilen ad nedir? A) Tarım dışı iskân B) Fiziksel yerleşim C) Tarımsal iskân D) Göçebelere tahsis edilmiş iskân E) Kamusal iskân V. Çevre ile ilgili yayın konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye göre; yukarıdaki verilen görevlerden hangileri Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı nın görevleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II, V D) II, III, IV E) I, II, III, IV, V sayılı İskân Kanunun hükümlerine göre verilen taşınmaz malların temlikine hangi makam yetkilidir? A) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B) Valilik ve Kaymakamlıklar C) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü E) Merkezi İskân Komisyonu 9

10 sayılı Kamu İhale Kanuna göre; ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usule verilen ad nedir? A) Sözleşme B) Doğrudan temin C) Pazarlık usulü D) İhale E) Açık ihale usulü sayılı Kamu İhale Kanuna göre; aşağıda verilen ilkelerden hangisi ihale yapılırken dikkate alınması gereken temel ilkeler arasında yer almaz? A) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. B) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. C) Yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. D) Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde mutlaka Çevresel Etki Değerlendirme raporu aranır. E) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal sayılı Kamu İhale Kanunu na göre; taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır? A) % B) %6 C) %9 D) %12 E) %15 veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez sayılı Kamu İhale Kanunu na göre; pazarlık usulü ile yapılacak olan ihalelerinin ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır? A) 10 gün önce B) 15 gün önce C) 20 gün önce D) 25 gün önce E) 0 gün önce 10

11 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, yapılan ihale sonucu düzenlenen sözleşmeler kimler tarafından imzalanır? A) Yüklenici ve İhale Komisyonu Başkanı B) İstekli ve İhale Komisyonu Başkanı C) Yüklenici ve Kamu İhale Kurumu D) Yüklenici ve İhale Yetkilisi E) Yüklenici ve İstekli sayılı Kamu İhale Kanunu na göre; ihalelerde, teklif edilen bedelin % kaçından az olmamak üzere istekliden geçici teminat alınır? A) % B) % 5 C) % 7 D) % 9 E) % 11 I. Teminat mektubu II. Teknik şartname III. Sözleşme tasarısı IV. İdari şartname. 474 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre; yukarıda verilenlerden hangileri ihale dokümanında bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II D) I, II, III E) II, III, IV 5. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi 474 sayılı Kamu İhale Kanuna göre; mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişime verilen addır? A) Tedarikçi B) Hizmet Sunucu C) İhale yetkilisi D) Harcama yetkilisi E) Komisyoncu 11

12 I. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası II. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi III. İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı IV. Teklif ve sözleşme türü V. Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler sayılı Kamu ihale Kanuna göre; İhale ilânlarında yukarıdaki hususlardan hangilerinin belirtilmesi zorunludur? A) Yalnız I B) I, II C) I, II, III D) I, III, IV, V E) I, II, III, IV, V sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu uyarınca sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemekten sorumlu makam hangisidir? A) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu B) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu C) Kamu İhale Kurumu ve Bakanlar Kurulu D) Kamu İhale Kurumu E) Başbakanlık sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu na göre; ihalelere katılımla ilgili yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve hâllerin tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? A) 0 B) 45 C) 60 D) 75 E) sayılı Gecekondu Kanuna göre; ıslah ve tasfiye tatbikatının yapılacağı şehir ve kasabaların ve buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırası hangi makam tarafından tayin olunur? A) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü C) Kamu İhale Kurumu D) Merkezi İskân Komisyonu E) Valilik ve Kaymakamlıklar 12

13 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre; belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren ne kadar süre içinde devir ve temlik olunamaz? A) 6 ay B) 1 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl E) 10 yıl sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre; tek başına veya toplu olarak yapılmış olan veya gecekondu ıslah bölgelerinde bulunup da bu sahalar için yapılacak imar veya ıslah planlarına veya mevzuat icaplarına göre yıkılması gereken izinsiz yapılar 21. madde hükümleri de gözönüne alınarak enkazı kendilerine ait olmak üzere sahipleri tarafından yıktırılır. Bundan dolayı kendilerine herhangi bir bedel verilmez. Sahiplerince yıkılmayan veya yıktırılmayan gecekondular, yıkma masrafının ne kadar fazlası kendilerinden alınmak üzere belediyelerce yıktırılır? I. Belediyelere, Hazineye, özel idarelere, özel bütçeli idarelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde uygulanır. II. Mülkiye amirleri, Devlet zabıtası ve imkânlarından faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkım konusunda yükümlüdürler. III. Yıkım için belediyeye başvurulması ve belediyenin de encümen kararı ile yıkıma karar vermesi gerekir. IV. Yıkım için belediyenin encümen kararı almasına gerek yoktur sayılı Gecekondu Kanunu nun Yeniden Gecekondu Yapımının Önlenmesi başlıklı 18. maddesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II D) I, II, IV E) I, II, III, IV A) % 10 fazlası B) % 20 fazlası C) % 0 fazlası D) % 40 fazlası E) % 50 fazlası 1

14 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ye göre; hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planları yapmak ve yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve standartları belirleme görevi hangi hizmet birimine aittir? A) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü B) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü C) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü E) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü I. Başbakanlığa bağlıdır. II. Kamu tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. III. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarma yetkisine sahiptir. IV. Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları destekler. V. Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirler ve uygular. 45. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) II, V C) II, III, V D) I, II, III, IV E) I, II, III, IV, V 44. Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ait hizmet birimlerinden birisi değildir? A) Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı B) Personel Dairesi Başkanlığı C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği E) Özel Kalem Müdürlüğü 14

15 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ye göre; küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan, politika ve stratejileri belirlemek amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak hangi hizmet biriminin görevidir? A) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü B) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü C) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü E) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 47. Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na uzman olarak atanabilmek için gerekli koşullar arasında yer almaz? A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak B) Uzman yardımcılığı kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak C) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde puan almak D) İstihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda uzmanlık tezi hazırlamak E) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden mezun olmak 15

16 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ye göre; Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak hangi hizmet biriminin görevidir? A) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü B) Personel Dairesi Başkanlığı C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı D) Strateji Geliştirme Başkanlığı E) Hukuk Müşavirliği sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ye göre; Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak hangi hizmet biriminin görevidir? A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı B) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı C) Hukuk Müşavirliği D) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı E) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname hangi tarihten itibaren yürürlüktedir? A) B) C) D) E) TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 16

17 Cevap Anahtarı 1 D 2 A C 4 B 5 D 6 C 7 E 8 C 9 B 10 A 11 E 12 D 1 A 14 B 15 C 16 C 17 D 18 D 19 B 20 B 21 B 22 D 2 A 24 C 25 İPTAL 26 C 27 B 28 C 29 B 0 D 1 D 2 D E 4 A 5 A 6 E 7 B 8 B 9 A 40 E 41 A 42 D 4 A 44 A 45 İPTAL 46 A 47 B 48 A 49 B 50 D 17

18 18

19 19 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. 1 Ocak 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavına Nüfus Cüzdanı veya Pasaport ile birlikte onaylı Sınav Giriş Belgesinin aslı olmadan girilemez. Bu şekilde sınava giren adayların sınavları iptal edilecektir. 2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı ve saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmek isteyen veya sınava giren adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı iptal edilecektir.. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır (1 saat 15 dakikadır.). Sınav başladıktan sonra ilk 0 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. 4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

20 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Hacettepe Üniversitesi takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için derhal Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığının ilgili alana ait olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın ilgili alana ait olmadığını daha sonra fark ederseniz size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. 10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve H.Ü. Sınav Merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle sınavınız geçeli olmayacaktır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde durumunuz Salon sınav tutanağında belirtilecektir. 20

21 11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanınız. 12. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 1. Sınav salonundan ayrılamadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız 14. Sınava başvuran/giren adaylar sınavda uygulanacak kuralları önceden kabul etmiş sayılır 21

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı