1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,"

Transkript

1 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, yılı Bilanço ve Kar Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması,görüülmesi, onaylanması, yılı içinde yapılan baılar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı çalımalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya daıtılmasına karar verilmesi ve kar daıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetçilerin seçimi, 9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulunca seçilen baımsız Denetçi kuruluunun onaylanması, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 09/05/2006 Salı günü saat :11:00 Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası, No:14 Küçükyalı Maltepe-STANBUL

2 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 1. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 2. irketimizin 09/05/2006 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 3. Dilekler ve kapanı. (B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irketimizin 09/05/2006 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi 4. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 09/05/2006 Salı günü (A) ve (B) grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları sırasıyla 10:30 ve 10:45 de yapılacaktır. Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası, No:14 Küçükyalı Maltepe-STANBUL

3 Sayın Hissedarlarımız, Türkiye Ekonomisi 2002 yılında balamı olduu büyüme trendini kesintisiz olarak 2005 yılında da sürdürdü. Ekonomideki büyüme trendi ile birlikte enflasyon oranındaki düme eiliminin beklentilere uygun ekilde sürmesi, baarılı bütçe uygulamaları, kamu borç yapısındaki olumlu deiim ülkemizde uygun bir yatırım ortamı oluturmutur. Global likiditenin de artması içerdeki gelimeleri desteklemitir. Yurt içi ve yurt dıı piyasalardaki olumlu gelimeler sayesinde ciddi bir risk faktörü olan cari açıın finanse edilebilmesi konusu sorunsuz ekilde aılmıtır. Ekonomideki bu olumlu gelimeler olurken Türkiye Ekonomisinde sektörler bazında farklı gelimeler gerçeklemitir. Rekabet üstünlüünü kaybeden sektörlerde küçülmeler gözlenmi, gelimi her ekonomide olduu üzere hizmet seköründe büyüme gözlenmitir. Bu gelimeler finansal kiralama sektörüne olumlu olarak yansımı, 2004 yılında yaklaık olarak 2.9 milyar USD tutarında yatırımın finansmanını gerçekletirmi olan leasing sektörü 2005 yılında 4.2 milyar USD tutarında yatırımı finanse etmitir. Dı etkenlerde ekonomiyi olumsuz etkileyecek gelimelerin olmaması durumunda ekonomideki istikrarlı durumun devam edeceini öngörmekteyiz. Bununla birlikte cari açıın finansmanında daha zor bir yıl olabileceini de gözardı etmemekteyiz. Beklentiler, 2006 yılının daha mütevazı da olsa yine bir büyüme yılı olacaı yönündedir 2004 yılında 17 milyon USD tutarında yatırıma finansman salamı olan irketimiz ilem hacmini 2005 yılında 31 milyon USD ye çıkartmıtır. Grubumuzun ticari bankası Tekstilbank ın ube aından daha etkin olarak yararlanmak yönündeki çalımalarımızın sonucunu almı bulunuyoruz. Bu ibirlii sonucunda Tekstilbank ın seçkin müteri portföyüne yönelik faaliyetlerimizde olumlu gelimeler kaydedilmitir yılına ilikin planlarımız hakkında da kısaca bilgi vermek isteriz yılında faaliyetlerimiz mevcut 19 kiilik kadromuza 2-3 kiilik yeni personel katılımıyla daha güçlenmi olarak sürdürülecek olup, genileme anlamına gelecek bir kadro artıı öngörülmemektedir. lem hacmi olarak USD seviyeleri hedeflenmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmı olan 2005 faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolarımız ekte tetkik ve görülerinize sunulmaktadır. Tüm hissedarlarımıza irketimize gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle teekkür eder, saygılarımızı sunarız.

4 YÖNETM KURULU ÜYELER VE GÖREV SÜRELER ADI, SOYADI GÖREV SÜRES GÖREV M.TURGUT YILMAZ ( DEVAM EDYOR ) BAKAN AKGÜN TÜRER ( DEVAM EDYOR ) BAKAN VEKL YASEF COYAS ( DEVAM EDYOR ) ÜYE A.ERDEM YÖRÜKOLU ( DEVAM EDYOR ) ÜYE EYÜP MURAT GEZGN ( DEVAM EDYOR ) ÜYE ERGÜN ARAL ( DEVAM EDYOR ) ÜYE HAKAN GÜLELÇE ( DEVAM EDYOR) ÜYE /GENEL MÜDÜR DENETCLER VE GÖREV SÜRELER ADI, SOYADI GÖREV SÜRES NHAT YALÇINTA SEDAT TEMELTA ( Görev süreleri 1 yıldır.) ( Görev süreleri 1 yıldır.)

5 I. GENEL DAR YAPI 2005 yılı sonunda irketin toplam personel sayısı 19 kiidir. Yıl içinde 2 kii ie balamı ve 2 kii iten ayrılmıtır. irketimizde toplu sözleme uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalıanlar için ayrılan kıdem tazminatı yükümlülüü YTL dır. RKET YÖNETM E BALAMA TARHLER Hakan Gülelçe Genel Müdür 12/05/1997 Fahri Çınar Mali ler ve Muhasebe Grup Bakanı 01/05/1997 Ahmet Münir Korkut Pazarlama Grup Bakanı 02/07/2002 Ferah Tüzmen Operasyon Müdürü 18/08/1997 BAIMSIZ DENETM RKET Güney Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. YEMNL MAL MÜAVR Baaran Nas Yeminli Mali Müavirlik A.. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ORTAKLIK YAPISI ORTAK ADI/ÜNVANI PAY TUTARI PAY ORANI % GSD Holding A YTL 54,45 Halka Açık Kısmı YTL 45,54 Dier YTL 0,01 TOPLAM YTL 100,00

6 II.RKET HAKKINDA ÖZET BLG: GSD Grubu bünyesinde leasing faaliyetleri 1992 yılında Tekstil Finansal Kiralama A.. 'nin kurulmasıyla baladı te Tekstil Leasing halka açıldı ve hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) de ilem görmeye baladı. Tekstil Leasing in kayıtlı sermayesi 25 Milyon YTL, çıkarılmı sermayesi ise 17 Milyon YTL dir. III.RKETN PERFORMANSINI ETKLEYEN ANA ETMENLER: Aaıda görülecei üzere irketimizi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm irketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir. Dı etkenler: o Kredi vadelerinin kısalıı, o Kredi kaynaklarının yeterince çeitlendirilememesi, o Rekabet koulları nedeniyle kar marjlarının düüklüü, o USD/EUR paritesindeki aırı dalgalanma, o TL nin deer kazanması, o ç tüketimin yeterli seviyede olmaması nedeniyle yatırımcıların ihracata younlamaları, TL nin deer kazanması sonucunda ihracatçı irketlerin karlılık açısından olumsuz etkilenmelerinin faaliyet alanımızdaki riski aırlatırması, Yukarıda belirtildii üzere faaliyetlere vade riski, kur/parite riski ve ticari riskin aırlatıı bir ortamda devam edilmektedir. Bu risklerin dikkatli ekilde deerlendirilmesi gerekliliinin farkında olarak önlemler alınmaktadır. o Vade riskini almamak için öncelikle finanse edilecek ilem konusu yatırım malının gelecei ülkenin ihracat sigortası kurumlarının destekledii uzun vadeli kredilerin kullanılması tercih edilmektedir. Bu krediler dıındaki kredilerin vadelerinin kısa olması nedeniyle kredi kullanımımız minimum seviyede tutulmakta, yeni ilemlerin uzun vadeyi kapsayan kısımları özkaynaklarımızla finanse edilmektedir. Kullanılan kısa vadeli (kısa vadeden anlaılması gereken 1 yıl vadeli kredilerdir) kredilerin yenilenecei varsayımı ile uzun vadeli leasing ilemlerine girilmemektedir. Faaliyetlerimiz sürekli olarak ileriye yönelik 3 yıllık bakı ile sürdürülmekte, bu zaman dilimindeki herhangi bir anda nakit akımında açıa izin verilmemektedir. o Parite riskini almamak için vadeli döviz kontratları yapılmakta, USD ve EUR cinsinden net varlıklarımızın birbirleri ile eit seviyede olmalarına özen gösterilmektedir. o Ticari riske yönelik olarak da kredi tahsis sürecinin her aamasında gereince dikkatli davranılmakta, gerekli teminatlar alınmaktadır, IV. RKETN FNANSMAN KAYNAKLARI: irketimiz aırlıklı olarak özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Kredi kullanımı yaklaık olarak özkaynaklarının % 63 ü oranındadır. Bu oran finans sektörü için oldukça düüktür. Kredilerin vade ve maliyet koullarının uygun seviyelere gelmesi halinde kredi kullanımımız ve buna balı olarak ilem hacmimiz artırılacaktır. Kredi kaynaklarımız yurt içinde ve yurt dıında faaliyet gösteren bankalardır. Sermaye Piyasası araçları da, kullanılabilir duruma gelmeleri halinde faaliyetlerimiz için en uygun kaynaklar olacaktır. Ancak bugünkü ekonomik koullarda yatırımcılar açısından tercih edilebilir nitelikde olmadıkları için Sermaye Piyasası araçları halen kullanılamamaktadır.

7 V. RKETN KAR DAITIMI POLTKASI: irketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde daıtılabilir karı çıkması durumunda, kar daıtımının ortaklara bedelsiz hisse seneti daıtımı eklinde yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar daıtım tutarının çıkarılmı sermayenin % 5 inin altında olması durumunda ve Sermaye Piyasası Kurulu nun aksine bir kararı olmaması kouluyla kar daıtımı yapılmaması ve karın olaanüstü yedeklere eklenmesinin Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kar daıtım politikası benimsenmitir. Kar daıtımının bedelsiz hisse daıtımı eklinde yapılması yönündeki tercih irketin büyümesinin özkaynaklarla finanse edilebilmesi amacıyla yapılmıtır. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ana Sözlememizde Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalıanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayına balıdır. Kar payı ödemelerinin, mevzuatta belirtildii üzere 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. Ana sözlememizde kar payı avansı daıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. VI. RKETN FAALYET GÖSTERD SEKTÖR ÇNDEK YER: 2005 yılında FDER üyesi irketlerin ilem hacmi USD 4.2 milyar olmutur. irketimiz USD 31 milyon tutarındaki ilem hacmi ile sektörün toplam ilem hacminin % 0.7 sını gerçekletirmitir. lem hacmi bazında, sektörde faaliyet gösteren Fider üyesi 39 adet irket arasında 23.ncü sıradadır.

8 VII. RKETN KRA ALACAKLARININ SEKTÖRLER TBARYLE DAILIMI:

9 % TEKSTL NAAT TAAHHÜT DER METAL ANA SANAY MAKNA SANAY 5.49 PETROL ÜRÜNLER ÜRETM 8.26 SALIK 6.28 KARA NAKLYAT 3.06 BASIN VE YAYIN 1.97 FNANSAL HZMET 1.93 PAZARLAMA VE DAITIM 1.04 KMYA SANAY 1.19 DENZ NAKLYAT 0.31 BLGSAYAR VE BÜRO MAKNALARI ÜRETM 0.03 DAYANIKLI TÜKETM MALI ÜRETM 0.87 VIII. RKETN TEVKLERDEN YARARLANMA DURUMU: irketimizin önceki dönemlerden gelmekte olan kullanıma hazır durumda YTL tutarında Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır. Bu stoktan yararlanılması durumunda % 19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirilmek zorundadır. Ancak tarih ve 4842 sayılı Kanun la Gelir Vergisi Kanunu nun Yatırım ndirimi ile ilgili maddeleri deitirilmi ve yatırım malları alımında Yasa da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan yatırımın % 40 I oranında Yatırım ndirimi stisnasından yararlanılacaı belirtilmitir. Bu hükme göre yararlanılan Yatırım ndirimi stisnalarında Gelir Vergisi Stopajı da uygulanmamaktadır. Yeni yasaya göre kullanılamayan YTL yatırım indirimi stoku gelecek senelere devredilmitir. irketlerin her iki tür Yatırım ndirimi stisnasına sahip olmaları durumunda, hangisinden yararlanacakları konusunda serbest bırakılmılardır Tarihinden Sonra Yapılan Deiiklik: Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5479 sayılı Kanun un 2.maddesi ile Yatırım ndirimi uygulamasına son verilmitir. Aynı Kanun un 3.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici Madde 69 ile geçmite kazanılmı olan ve yeterli matrah olmadıı için kullanılamamı olan Yatırım ndirimi stisnalarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirebileceimize ilikin düzenleme yapılmıtır.ancak bu 3 yıllık dönemde Yatırım ndirimi stsisnasını aan matrah bulunması halinde 5479 sayılı yasadan önceki Kurumlar Vergisi oranının uygulanacaı eklinde düzenleme yapılmıtır. Kaldı ki; V.U.K. hükümlerine göre hazırlanmakta olan bilançomuzda, tarihine kadar yapılan finansal kiralama ilemlerine ait yatırım malları Amortismana Tabi Sabit Kıymetler (ATSK) Hesabında bulunmakta ve amortisman ayrılmaya devam edilmektedir. Yine V.U.K. hükümlerine göre yapılan enflasyon düzeltmesinde sabit kıymetler de endekslemeye tabi tutulmakta ve bulunan deerler üzerinden amortisman ayrılmaktadır. Bu nedenle V.U.K. hükümlerine göre hazırlanan bilançomuzda 2005 hesap döneminde vergiye tabi matrah çıkmamıtır.

10 IX. FNANSAL YAPI (UFRS) LKDTE (%) Cari Oran 143,47 168,07 126,53 11,79 Likidite Oranı 138,44 163,94 122,11 7,07 Nakit Oranı 4,59 22,08 15,32 1,94 FNANSAL YAPI ORANLARI (%) Toplam Borçlar /Özsermaye K.V.Borçlar /Aktif Toplamı 40,62 40,03 51,22 40,42 U.V.Borçlar /Aktif Toplamı 4,41 2,42 10,77 25,87 Maddi Duran Var./Özsermaye+U.V.Borçlar 0,68 0,88 0,52 156,83 KARLILIK ORANLARI(%) Net Dönem Karı/Aktif Toplam 2,67 2,19 (0,92) 4,34 Net Dönem Kar/Özsermaye 4,84 3,80 (2,41) 12,86 V.Ö.Kar/Özkaynaklar 4,84 3,80 (4,35) 14, yılına ait finansal yapı oranları Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI-1 nolu Tebliine göre hazırlanan mali tablolardan hesaplanmıtır. 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait finansal yapı oranları ise; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanan mali tablolardan hesaplanmıtır.

11 KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme eksiksiz ekilde yapılmaktadır. A.YÖNETM KURULU KOMTELER: Aaıda belirtilen komiteler oluturulmu ve faaliyete geçirilmitir: Kurumsal Yönetim Komitesi, SM YASEF COYAS MURAT GEZGN Denetimden Sorumlu Komite, SM AKGÜN TÜRER YASEF COYAS Kamunun Aydınlatılması ile ilgili yetkililer, SM HAKAN GÜLELÇE FAHR ÇINAR FERAH TÜZMEN Pay Sahipleri le likiler Birimi, SM FAHR ÇINAR HASBE UZUN Risk Yönetimi ve ç Kontrol Birimi SM MURAT TURHAN AYKUT VANÇN Stratejik Planlama Komitesi SM HAKAN GÜLELÇE FAHR ÇINAR AHMET MÜNR KORKUT FERAH TÜZMEN GÖREV BAKAN ÜYE GÖREV BAKAN ÜYE GÖREV GENEL MÜDÜR MAL LER VE MUHASEBE GRUP BAKANI OPERASYON MÜDÜRÜ GÖREV BAKAN ÜYE GÖREV BAKAN ÜYE GÖREV BAKAN ÜYE ÜYE ÜYE

12 B.KURUMSAL YÖNETM LKELER ÇERÇEVESNDE YAPILAN ÇALIMALAR VE KAMUYA YAPILAN DUYURULAR: 1. MSYON VE STRATEJK HEDEFLER: Stratejik Planlama Komitesi tarafından hazırlanıp yönetim kurulunun onayına sunulan ve aaıda bulunan irketin Vizyonu ve Stratejik Planı yönetim kurulu tarafından kabul edilip kamuya internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulmutur: Misyonumuz: Varolma nedenimiz; yatırım yapılan her alanda olmak ve bu yatırımları finanse etmektir, Mali kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi, kısaca tüm kaynaklarımızı verimli ve karlı yatırımların finansmanına tahsis edeceiz. 1.Kurumsal stratejimiz; irketin faaliyetleri sonucu oluacak fonların faaliyetlere yönlendirilmesi yoluyla istikrarlı büyümenin salanması, 2. yapma stratejimiz; rekabet bazlı faaliyetler yerine, ibirliine dayalı ilikilerle i yaratmaktır. birlii koullarının oluturulacaı ve gelitirilecei balıca alanlar; Satıcılarla ve mevcut kiracılarla iyi ilikilerin gelitirilmesi, satıcıların irketimize yeni müteriler kazandırmasının temin edilmesi, mevcut kiracıların yeni yatırımlarının da finanse edilebilmesi için ilikinin sürekli aktif tutulması, mevcut kiracılar tarafından yönlendirilecek yeni firmaların kazanılması yönünde faaliyet göstermek, Tekstilbank ubeleri tarafından yönlendirilecek Tekstilbank müterilerinin kazanılması. 3. Pazarlama stratejimiz; Mevcut satıcılarımızla; o Kurulmu olan iyi ilikileri devam ettirilmesi, o Daha önce yönlendirmi oldukları ilerde, operasyonlarımızla hem satıcılarda hem de müterilerinde tatmin salanması, o Küçük yapımızdan kaynaklanan giriimci yönümüzün öne çıkarılması. Bir anlamda patrondan-patrona kolay iliki kurabilmemiz sayesinde müterilemize verdiimiz önemi dorudan ifade edilebilme yeteneimizin ön plana çıkartılması. Portföyümüze sürekli yeni satıcılar eklenmesi; o Bunun için sürekli sektör taramalarının yapılması, girmek istediimiz sektörlerdeki satıcılarla iliki kurup irketimizin tanıtılması, o Baka kanallardan gelen ilerin satıcıları ile iliki gelitirilmesi, o Tekstilbank ın müterisi olan satıcılarla, ilgili Tekstilbank ubesinin yardımlarıyla iliki kurulması suretiyle yeni satıcıların portföyümüze eklenmesi ve finansman ihtiyacı duyan müterilerinin irketimize yönlendirilmesinin salanması, o Sektörel fuarlara giderek satıcılara irketimizin tanıtılması, 13 yıllık kurumsal geçmiimizin pazarlamada saladıı üstünlüklerden yararlanmak: Müteri memnuniyeti yaratarak ve mevcut ilikilerimizi iyi yöneterek mevcut müterilerimizle yeniden iler yapmak, Tekstilbank ın müterisi olan ve performansı dikkat çekici olan firmaları belirleyip ilgili ube temsilcileri yardımıyla ilikiye geçmek, Sektör taramaları sırasında iliki kurulan firmalarla ilikiyi canlı tutmak ve yatırım kararları olduunda mutlaka bize bildirmelerini salamak,

13 4. nsan Kaynakları Stratejimiz: Analiz yeteneimizin yüksek seviyelerde tutulması, iç ve dı olguların doru ekilde anlamlandırılabilmesi, farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, erken uyarı için nirengi noktalarının (benchmarking) belirlenmesi ve bu algılamalara yerinde ve zamanında tepki verilmesini salayacak kurumsal refleksin önceden gelitirilmesi. Tüm bu saydıklarımızın; doru, derinlikli ve sürekli analiz yapılabilir bir kurumsal atmosfer ve örenen kurum oluturulmasına balı olduunu farkında olmak ve bunun koullarını oluturacak düzenlemeleri yapmak. Performans Kriterleri: Baarılarımızın; Titizlikle kuracaımız ve yöneteceimiz güçlü müteri ilikilerine, Sunduumuz hizmeti müterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirebilecek esneklie sahip olabilmeye, ilemleri kiracılarımızın durumlarına uygun hale getirecek ekilde özelletirme ve kiiselletirebilmeye, Bilgiye sistematik olarak ulamaya, ulatıımız bilgileri kullanılabilir hale getirebilme kapasitesine sahip olmaya ve deneyimlerimizi bizi yönlendirecek, gelitirecek bilgiler haline getirebilme yeteneimize balı olduunun her zaman farkında olacaız, e yaklaımımız; Etik kurallar, yasalar ve kurumsal deerlerimiz tarafından sınırlanan yaam alanımızda güvenli ve karlı sözlemeler yapmaktır. Baarılarımızın ölçüsü; Müterilerimizin memnuniyeti, Çalıanlarımızın mutluluu, Hissedarlarımızın tatmininin salanması olacaktır. 2.BLGLENDRME POLTKASI: Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluturulup yönetim kuruluna sunulan ve aaıda Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından Kabul edilerek irketin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmutur: TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. BLGLENDRME POLTKASI: T.T.K. nda hissedarların bilgilendirilmesi konusundaki hakların Kanun da belirtildii ekilde kullandırılması konusunda gereken önlemler; Hissedarlarla likiler Birimi koordinasyonunda, Hukuk Müavirlii ile ibirlii halinde ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bakanı gözetiminde alınır. 19/4/2005 tarih ve 390 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Gn. Md. Hakan Gülelçe, Mali ler Bölüm Bakanı Fahri Çınar ve Operasyon Müdürü Ferah Tüzmen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile ibirlii halinde bulunarak kamunun aydınlatılmasında (S.P.K. tarafından yayınlanmı VIII. 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanması hakkında Tebli de belirtildii ekilde) yapılacak bildirimlerin tam ve zamanında hazırlanması ve açıklamaların yapılması konusunda tam yetki ve sorumluk ile görevlendirilmilerdir. Hissedarlardan, yatırımcılardan ve dier ilgililerden gelen yazılı sorular, ticari sır niteliini taımıyorsa, Hissedarlarla likiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılır. Soru ve cevap vakit geçirilmeksizin irketin adresindeki web sayfasında yayınlanır.

14 irket yönetimi tarafından gerek duyulan, Özel Durum Açıklanması Hakkındaki Tebli kapsamı dıındaki, duyuru ve açıklamalar basın açıklaması eklinde ve/veya internet sitesinde yayınlanarak yapılır. irketin internet sitesinde Yatırımcı likileri bölümünde aaıdaki sayfaların içerii bilgiler güncel durumda tutulur: o Mali Sonuçlar: Özet mali sonuçlar o Genel kurul bilgileri: Son 2 yılda yapılan genel kurul toplantılarının tutanakları, hazirun cetvelleri, o Ortaklık bilgileri, o Esas sözleme, o Faaliyet raporları: Son 2 yıla ait yönetim kurulu faaliyet raporları, o Denetim raporları: 3 er aylık hesap dönemleri itibariyle uluslararası raporlama standartlarına uygun ekilde hazırlanmı denetim raporları. o Özel durum açıklamaları, o Sıkça sorulan sorular, o Duyurular, 3.ETK LKELER: Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluturulup yönetim kurulu tarafından kabul edilen ve aaıda bulunan Etik lkeler irketin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmutur: TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. ETK LKELER irketimiz çalıanları, müteri ve satıcılarla, hissedar ve yatırımcılarla, kamu kesimi ile ve irket içinde birbirleri ile karılıklı ilikilerinin tamamını aaıdaki Etik lkeler çerçevesinde sürdürülmesinde özen gösterirler. irketimiz genel ilke olarak tüm ilemlerinde analitik davranma ilkesini kabul etmitir. Bu genel ilkenin istisnası Etik lkelerimizdir. Etik lkelerle ilgili olarak mutlakçı yaklaımın çok iddialı ve sürdürülemez olduu görüünü taımaktayız. Bu nedenle etik ilkelerimiz olarak aaıdaki balıkları, detaylandırmadan belirterek irketimizdeki tüm bireylerin tüm ilem ve ilikilerinde bu ilkelerle uyum halinde olup olmadıklarını sorgulamaları yönünde bir davranı gelitirmeleri tevik edilmektedir. Yorum farklılıklarından ve hatalı deerlendirmelerden kaynaklanan sapmalar üzerine eletirel olarak gidilir, tespit edilen sapmanın tekrarlanmaması yönünde önlemler alınır ve bu sürecin eitici ve gelitirici etkisinden yararlanılır. Bu esnek yapı, etik ilkelere; sürekli yaayan, gündelik faaliyetlerimize dahil olduunu daima hissettiren bir özellik kazandırır. Etik lkelerden sapma olması halinde, bu sapmanın çalıanımızın aır kusurundan kaynaklandıının belirlenmesi durumu; niteliksel bir algılama/deerlendirme ve/veya niyet sorununa iaret edecei için aır kusur ve algılama/deerlendirme hatalarından kaynaklanan uygulama sapmalarının görüülme, deerlendirme ve çözüm yerinin Disiplin Kurulu olduu kabul edilmitir. Salıklı insan kiiliinin bölünmezlii anlayıından hareketle çalıanlarımızın i dıındaki toplumsal ilikilerinde de Etik lkelere uygun davranmaları irketimizin vazgeçilmez beklentisidir. Etik lkelerimiz: Dürüst ve adil davranma ilkesi, Karlılık ve iket deerini artırma ilkesi, Mesleki özen ve titizlik ilkesi, Saydamlık ilkesi, Kaynakların etkin kullanımı ilkesi, Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi, Ayrımcılık yapmama ilkesi, Evrensel hukuk kurallarına, genel ahlak kurallarına, yasalara, irket kurallarına ve yerleik ticari teamüllere uygun davranma ilkesi,

15 4.YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER HAKKINDA ÖZET BLG: SM GÖREV DER GÖREVLER MEHMET TURGUT YÖNETM KURULU YILMAZ BAKANI AKGÜN TÜRER YÖNETM KURULU BAKAN VEKL YASEF COYAS YÖNETM KURULU ÜYES ERGÜN ARAL YÖNETM KURULU ÜYES ERDEM YÖRÜKOLU YÖNETM ÜYES KURULU MURAT GEZGN YÖNETM KURULU ÜYES HAKAN GÜLELÇE YÖNETM KURULU ÜYES/GENEL MÜDÜR NHAT YALÇINTA DENETM KURULU ÜYES SEDAT TEMELTA DENETM KURULU ÜYES 5.GERÇEK K NHA PAY SAHPLER: GSD HOLDNG A..-YÖNETM KURULU BAKANI GSD DI TCARET A..-YÖNETM KURULU BAKANI TEKSTL MENKUL DEERLER A..-YÖNETM KURULU ÜYES TEKSTL FACTORING HZMETLER A..-YÖNETM KURULU BAKANI GSD ETM VAKFI YÖNETM KURULU BAKANI GSD ETM VAKFI MÜTEVELL HEYET-YÖNETM KURULU ÜYES THE EURO TEXTILE BANK OFF SHORE LTD.-YÖNETM KURULU ÜYES TEKSTL MENKUL DEERLER A..-YÖNETM KURULU BAKAN VEKL TEKSTL FACTORING HZMETLER A..-YÖNETM KURULU BAKAN VEKL TEKSTL BANKASI A..- YÖNETM KURULU BAKANI GSD YATIRIM BANKASI A.. YÖNETM KURULU BAKAN VEKL GSD INTERNATIONAL LTD.T. YÖNETM KURULU BAKANI GSD HOLDNG A..-GENEL MÜDÜR-YÖNETM KURULU ÜYES GSD SGORTA ARACILIK HZMETLER A..-YÖNETM KURULU BAKANI GSD DI TCARET A..-YÖNETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG A..-YÖNETM KURULU ÜYES TEKSTL MENKUL DEERLER A..-YÖNETM KURULU ÜYES GSD YATIRIM BANKASI A..-GENEL MÜDÜR-YÖNETM KURULU ÜYES GSD SGORTA ARACILIK HZM. A..-YÖNETM KURULU BAKAN VEKL GSD INTERNATIOANL LTD.T.-YÖNETM KURULU ÜYES THE EURO TEXTILE BANK OFF SHORE LTD.T.-YÖNETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG A..-YÖNETM KURULU BAKAN VEKL GSD YATIRIM BANKASI A..-DENETÇ SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVR TEKSTL BLM HZMETLER VE TCARET A..-DENETÇ GSD YATIRIM BANKASI A..-YÖNETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG A..-YÖNETM KURULU ÜYES TEKSTL BANKASI A..- YÖNETM KURULU ÜYES TEKSTL MENKUL DEERLER A..-GENEL MÜDÜR-YÖNETM KURULU ÜYES GSD SGORTA ARACILIK HZMETLER A..-YÖNETM KURULU ÜYES GSD YATIRIM BANKASI A..-DENETÇ GSD SGORTA ARACILIK HZMETLER A..-DENETÇ GSD DI TCARET A..-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEKSTL FACTORING HZMETLER A..-DENETÇ GSD ETM VAKFI MÜTEVELL HEYET TEKSTL FACTORING HZMETLER A..-DENETÇ TEKST BANKASI A.. - DENETÇ YEMNL MAL MÜAVR SM BLGMZ DAHLNDEK NHA HSSE ORANI MEHMET TURGUT YILMAZ % 7.6

16 6.ÇERDEN ÖRENEBLECEK DURUMDA OLAN KLER: SM MEHMET TURGUT YILMAZ AKGÜN TÜRER YASEF COYAS ERGÜN ARAL ERDEM YÖRÜKOLU MURAT GEZGN HAKAN GÜLELÇE NHAT YALÇINTA SEDAT YALÇINTA TÖZÜN TARMAN HATCE ÇM GÜZELAYDINLI MURAT ATIM TURHAN ALPAN ASIM ÖZGÖZÜKARA FAHR ÇINAR AHMET MÜNR KORKUT FERAH TÜZMEN HASBE UZUN VEDAT YILMAZ NURTEN MISIRLIOLU MURAT SAYMAN GÜRAY ÖZER GÖREV YÖNETM KURULU BAKANI YÖNETM KURULU BAKAN VEKL YÖNETM KURULU ÜYES YÖNETM KURULU ÜYES YÖNETM KURULU ÜYES YÖNETM KURULU ÜYES YÖNETM KURULU ÜYES-GENEL MD. DENETM KURULU ÜYES DENETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG YÖNETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG YÖNETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG YÖNETM KURULU ÜYES GSD HOLDNG YÖNETM KURULU ÜYES GSD HODNG DENETM KURULU ÜYES MAL LER VE MUHASEBE GRUP BAKANI PAZARLAMA GRUP BAKANI OPERASYON MÜDÜRÜ MAL LER YÖNETMEN MAL LER YÖNETMEN MAL LER YÖNETMEN GSD HOLDNG MAL LER MÜDÜRÜ GSD HOLDNG MAL LER YÖNETMEN 7.NSAN KAYNAKLARI POLTKASI: Yukarıda stratejik hedeflerimizle ilgili bölümde belirtildii üzere insan kaynakları stratejimiz; irketimizdeki tüm bireylerin kiisel geliimine yöneliktir. Bu geliimde izlenen yol, eitim programları yanısıra bilgi ve deneyimin paylaılması, ortak akıl oluturulmasıdır. Bunun için irketimizde paylaımcı, eletiriye, örenmeye ve kararlara katılıma açık bir kültür oluturmak insan kaynakları ile ilgili seçimimizdir. Bu yapının, özellikle irketimiz gibi çalıan sayısı az, hiyerarik yapılama açısından alçak-piramit özellikli irketlerde, bireylerin tatmini ve beklentileri açısıdan önemi çok açıktır. Bu tür yapılarda, hiyerarik kademeler ve fonksiyonu aırlıklı olarak yöneticilik olan birey sayısı çok azdır. Bu nedenle irketimizdeki bireylerin kariyerleri ile beklentileri, yükselmek deil ustalamak, yetkinlemektir. irket kültürü bu ekilde oluturulmaktadır. 8.RSK YÖNETM VE Ç KONTROL MEKANZMASI Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması u ekilde çalımaktadır: öncelikle bu çalımalar irket içinde düzenli ekilde yapılmaktadır. irketin yönetim fonksiyonu içinde yer almakta olan bu raporlama ve deerlendirme faaliyetleri aynı zamanda Risk Yönetimi ve ç Kontrol Komitesine de raporlanmaktadır. Komite gerek bu raporlar üzerinde çalımalar yapar, gerekse de gerek duyduu ek çalımaları yapar, ek raporlar talep eder. Çalımalarının sonucunu Denetimden Sorumlu Komite ye raporlar. Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili düzenli raporlar:

17 RAPOR TÜRÜ Döviz Pozisyonu Raporu: irket politikası gerei açık pozisyon alınmamaktadır. Para birimleri arasında kayma olup olmadıı pozisyon raporunda belirlenir. Varsa forward sözlemeleri yapılarak para birimleri arasındaki kaymaların etkileri nötrletirilir. Nakit Akım Raporu: leriye yönelik 3 yıllık süre için, aylar itibariyle ve para cinsleri bazında hazırlanır. Para birimi bazında açık ve fazlalar aylar itibariyle izlenir. Kredi kullanım takvimi belirlenir. Kur/parite riski, vade riski bu rapor üzerinden yönetilir. Faiz Riskinin Yönetimi: Piyasa koulları gerei kullanılan kredilerin vadesi plasmanlardan kısa olmaktadır. Kredi kullanımlarında faiz genellikle deiken, plasmanlarımızda ise sabittir. Faiz riskine karı önlem fiyatlama aamasında alınmaktadır. Plasman faiz oranları belirlenirken ileriye yönelik faiz beklentileri dikkate alınarak faiz riskini elemine etmeye yetecek kadar bir marj fiyatlara eklenir. Ticari Risk: -Tahsis öncesi: lem bazında kredi kararı alınır. Bu karar oluturulurken kredi tahsis edilecek firmanın bulunduu sektör deerlendirilir. Firmanın faaliyetleri bulunduu sektörle de karılatırılarak deerlendirilir. Mali analizi ve piyasa istihbaratı yapılır. -Tahsis sonrası: Yapılması gereken tahsilatlar günlük olarak izlenir, sorun olması halinde gecikilmeden derhal müdahale yapılır. Operasyonel Risk: -lem sırasında: leme balanırken kontrol listeleri üzerinden standart sorgulama yapılır. Kredi kararında belirlenen teminat koullarına uygunluk, tahsis edilen limite uygunluk, satın alınacak malın deerinin uygunluu, alımla ilgili yasal prosedürün uygunluu, kiracı ve satıcı adına imza atanların temsil yetkilerinin uygunluu, sigorta teminatının uygunluu kontrol edilir. -lem Sonrası: Sigorta kontrolleri yapılır, lem sırasında yapılan kontroller sondaj yöntemiyle ç Denetim tarafından yapılır. RAPOR DÖNEM Aylık Aylık Aylık lem bazında Günlük lem bazında Aylık 3 er aylık dönemlerde

18 9.ORGANZASYON EMASI: Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Fon Yönetimi Bilgi lem Dı likiler Genel Müdür Hukuk Müavirlii Kredi Deerlendirme Pazarlama Grup Bakanı Operasyon Müdürü Mali ve d. l. Grup Bk. Genel Muhasebe Satı Muhasebesi dari ler GSD grubu irketler kendi operasyonalarına odaklanmı olarak çalıır, yapılanmalarını da bu tercihe uygun ekilde yaparlar. Ortak kullanılabilecek birimler GSD Holding bünyesinde oluturulur, irketler bu birimlerden hizmet alırlar. Organizasyon emasında görüldüü üzere irket bünyesinde yer almayan, bir anlamda tedarikçi birimler: Fon Yönetimi, Bilgi lem, Dı likiler, Hukuk Müavirlii, Kredi Deerlendirme birimleridir. Yukarıdaki organizasyon emasında Genel Müdüre balı olarak çalıan birimler ise irket bünyesinde yer almaktadırlar. irket bünyesinde yer alan bölümler: Pazarlama, Operasyon, Mali ler Bölümleridir. Kısmen matriks, kısmen fonksiyonel organizasyon yapısı sayesinde, yani ortak kullanılabilecek bölümlerin, ayrı ayrı her irketin bünyesinde yer alması yerine, bir dı tedarikçi gibi hizmet talep edildiinde yerine getirmek eklindeki organizasyon tercihi sayesinde önemli maliyet avantajı salanmaktadır. Ayrıca grup irketlerine hizmet veren bölümlerde önemli hacimde bilgi ve deneyim birikmektedir. Aaıda bulunan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu nun hazırlanmasında izlenen yöntem: SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkeleri, metin olarak baz alınmı irket in mevcut uygulamalarında olan farklılıklar metne ilenmitir. SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ile irket in uygulamasında bulunan önemli farklılıklar [Kurumsal Yönetim lkeleri nden farklılık: balıı kullanılarak hemen ilgili yerde belirtilmitir.

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Faaliyet dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2-3 2. SEKTÖREL GELİŞMELER 4 3. TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER(TL) 5 4. KURUMSAL

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Temmuz 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 6 Şirket Hakkında......... 7 1.KISIM: PAY

Detaylı

3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 3.1.13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Seri: IV, No: 56) (30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) Ek 1 Esas Sözleşme TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM F A A LYET RAPORU 2005 (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU 2 GENEL BİLGİLER a) Raporun Hesap Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 b) Şirketin ticaret Ünvanı, ticaret sicili

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYUGULANMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYUGULANMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYUGULANMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR Amaç ve Kapsam Bu Prosedürün amacı, Şirketimizin uygulayacağı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş.NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş.NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş.NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 27.01.2014 TARİH VE 2/35 SAYILI KARARI İLE YENİLENEN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.01.2010 31.12.2010 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı