ADALET EV İÇİ ŞİDDET KURUMU REFUGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET EV İÇİ ŞİDDET KURUMU REFUGE"

Transkript

1

2 İçindekiler 1. BÖLÜM : İNGİLTERE MAĞDUR HAKLARI HİZMETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER TANIMLAR VE ULUSAL YAPILANMA MAĞDUR VE TANIK BAKIM BİRİMİ (VİCTİM AND WİTNESS CARE UNİT) NOMS KAMU KORUMA BİRİMİ: MAĞDURLARLA DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ LONDRA DENETİMLİ SERBESTLİK MERKEZİ: HİZMET VERME - MAĞDUR İRTİBAT BİRİMİ ELEPHANT AND CASTLE MAĞDUR BAKIM BİRİMİ MAĞDUR DESTEK POLİTİKA OLUŞTURMA VE ULUSAL STANDARTLAR SCOTLAND YARD AİLE İRTİBAT BİRİMİ YAPILANMA DÖNGÜSÜ (ANLA, PLANLA, YAP VE GÖZDEN GEÇİR) İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇLARIN ÖLÇÜMÜ DENETLEME, DEĞERLENDİRME VE KALİTE GÜVENCESİ HİBE VE ANLAŞMALAR SUÇ MAĞDURLARININ HAKLARI, DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN STANDARTLARI BELİRLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGESİ BÖLÜM: İNGİLTERE ZİYARET RAPORU SUÇ MAĞDURLARI İÇİN TAZMİNAT MAĞDUR KANUNU (CODE OF PRACTİSE FOR VİCTİMS OF CRİME) SUÇ MAĞDURLARI İÇİN DESTEK HİZMETLERİ TANIK KORUMA POLİTİKASI MAĞDUR İRTİBAT PLANI (Mağdurlarla İletişim Sistemi) ONARICI ADALET EV İÇİ ŞİDDET KURUMU REFUGE

3 1. BÖLÜM ĠNGĠLTERE MAĞDUR HAKLARI HĠZMETLERĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.TANIMLAR VE ULUSAL YAPILANMA Bu yapılanma süreci İngiltere ve Galler'deki daha bireyselleşmiş olan yerel kişiler için kamu ve gönüllü hizmetler stratejisinin bir parçasıdır yılından itibaren mağdurlar için verilen pratik ve duygusal desteğin tamamı kolluk birimi ve suç komisyonu tarafından yürütülecektir. Ayrıca ulusal düzeyde, adalet bakanlığı tarafından tanık birimi, cinayet birimi, insan kaçakçılığı mağdurları birimi, tecavüz mağdurları destek merkezleri aracılığıyla tecavüz mağdurları birimi, mağdurlar telefon destek hattı, aile içi ve cinsel şiddet birimleri kurulması planlanmıştır. Mağdur destek hizmetleri belirli mağdur grupları üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Öncelik sağlanması gereken mağdur grupları: -Ağır ceza gerektiren suç mağdurları -Aynı suçtan (basit bile olsa) sürekli olarak, birçok kez hedef alınan mağdurlar -Toplumda en sindirilmiş ve savunmasız gruptan olan mağdurlar Teşkilatlanma giderleri doğrudan İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. Hizmetlerin tedarik edilmesi için gerekli olan hibe, suç duyurusu yapılmış olmasına veya suçlunun hüküm giymiş olmasına bakılmaksızın kullanılabilir. Mağdur hizmetleri aynı zamanda tanıklar için de (gerekli görülmesi halinde) sağlanabilir. Örneğin travmatik bir suça tanık olmuş bir çocuk gibi. Yasal düzenek, teşkilatın tanık durumunda olan dolaylı mağdurlar için de hizmet vermesinin önünü açmış ancak bu gibi durumlar için kullanılacak giderlerin doğrudan hizmetler için ayrılan Adalet Bakanlığı Kolluk birimi ve Suç Komisyonu bütçesinden değil de teşkilatın sağlayacağı diğer bütçe kaynaklardan edinilmesini öngörmüştür. Mağdur hizmetlerinin yerel düzeydeki dağılımına o bölgedeki kolluk birimi ve suç komisyonu karar verecektir. Suç mağduru kiģi: Yasal bir suçtan doğrudan zarar görmüş, ölümü yasal bir suçtan kaynaklanmış kişinin bu ölümden dolayı zarar görmüş birinci derece aile yakınları veya adli bir suçtan dolayı zarar görmüş birinci derece aile yakınları olarak tanımlanmıştır. Suç mağdurları için verilecek olan hizmetlerin büyük kısmı yere olarak teşkilatlanmalıdır ancak buna istisnai durumlar da mevcuttur. Ulusal düzeyde teşkilatlanması gereken birimlerden birisi de mahkeme temelli tanık hizmetleri birimidir. 2. MAĞDUR VE TANIK BAKIM BĠRĠMĠ (VĠCTĠM AND WĠTNESS CARE UNĠT) Kurum; vakalarla ilgili bilgilerin toplanması, mağdurun zararının telafisi, mahkemelere kanıt toplamada destek sağlama, mahkemelere karar aşamasında ve karar sonrasında destek verme, süreçten geçen mağdur ve tanıkları dinleme, ceza adalet sisteminde tüm çalışanlardan en yüksek derecede bilgi toplayabilme ve azınlıklar gibi özel grupların tekrarlayıcı mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili hususlarda faaliyet göstermektedir. Mağdur kavramı, 12 ay ve üstü hüküm verilen bir suçtan zarar gören kişi olarak tanımlanmaktadır; ancak bir kişinin mağdur olarak kabul edilmesi için her zaman polise 3

4 intikal etmiş olaylardan zarar görmüş olması gerekmez. Kişi polise başvurmaksızın bu hizmetten yararlanmak üzere Mağdur Destek Birimi ne başvurabilir. Birim sorumluluğunu yerine getirebilmek için 3 ana alanda görev yapmaktadır. Bunlardan ilki; mağdurlar için tahsisat, ikincisi; gerekli fonun 3. Sektör stratejileri ile sağlanması ve performans yönetimi, üçüncüsü ise; suçtan ötürü meydana gelen zararların telafisi alanlarıdır. Birim bütçesi temelde hükümet bütçesi ve mahkemelerce verilen para cezalarından oluşmaktadır. Yalnızca adli para cezasına çarptırılan faillere verilen para cezalarından karşılanmaktadır. Victim sur charge adı verilen bu cezalar hapis cezası ile birlikte verilmemekte; yalnızca adli para cezası veren kişilere 15 sterlin olarak uygulanmaktadır. 3. NOMS KAMU KORUMA BĠRĠMĠ: MAĞDURLARLA DENETĠMLĠ SERBESTLĠK HĠZMETLERĠ Kamu koruma birimi müebbet hapis cezası alan suçluların yönetimi ve bu kişilerin işledikleri suçların mağdurlarına yaklaşım politikaları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Mağdurlarla ilgili yapılacak çalışmayı belirleyecek iki kriter vardır: 1) Suçun içeriği (şiddet/ cinsel içerikli olması) 2) Hükümlünün aldığı ceza (hapis veya psikiyatrik tedavi) Denetimli Serbestlik Mağdur Hizmet Birimi beş ana konuda hizmet vermektedir. Mağdurla temas, hükümlünün infaz süreci ile ilgili olarak mağdurun bilgilendirilmesi, bu süreçte yaşanan önemli gelişmelerden mağdurun haberdar edilmesi (disiplin suçu- şartlı salıverme vb.), tahliye sonrası tedbirler ve hükümlünün bazı yerlere gitmesinin yasaklanmasıyla ilgili tedbir kararlarının alınması. 4. LONDRA DENETĠMLĠ SERBESTLĠK MERKEZĠ: HĠZMET VERME - MAĞDUR ĠRTĠBAT BĠRĠMĠ Bu birimin amacı da diğer ceza adalet sistemi birimlerinde olduğu gibi yeniden suç işlemenin önlenmesiyle suçluluğun önüne geçmektir. Toplum mağdurların tekrar mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesiyle korunmaya çalışılmaktadır. Denetimli Serbestlik Birimleri kamu tarafından desteklenen ve Başbakan ın en önemli başlıklar altında değerlendirdiği bu sebeple de pek çok protokolün rahatlıkla yapıldığı birimlerdir. Bu noktada her üç senede bir Denetimli Serbestlik için konulan hedefler belirlenir ve çalışmalar başlar. 5. ELEPHANT AND CASTLE MAĞDUR BAKIM BĠRĠMĠ Mağdur Destek Birimi Londra da hükümetten bağımsız bir dernek olarak toplam 32 ilçede kurulmuştur. Her bölge için bir mağdur destek birimi kurulmuştur. Bu dernek Londra genelinde maaşlı 600 çalışan ve gönüllüler ile hizmet vermektedir. Dernek çalışanları mağdurun ihtiyacını belirlemekle yükümlüdürler. Bir suçun işlenmesi ve mağdurun polise gidip ifade vermesinden sonra tüm bilgileri bir sisteme girilmektedir. Polise başvurunun yapılmasından bir gün sonra ülkedeki tüm mağdurların listesi Mağdur Destek Ana Merkezi (Victim Support Unit) ne ulaşmakta ve 4

5 buradaki görevliler sistemde kaydı bulunan tüm mağdurları arayarak irtibata geçmektedirler. Mağdura yardım taleplerinin olup olmadığı sorularak ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. Yardım talebinin içeriğinin de yazıldığı bir form doldurularak veri bankasına işlenmekte ve mağdurun bilgileri ülke genelinde hizmet veren birimlerden mağdura en yakın Mağdur Bakım Birimi ne gönderilmektedir. Mağdurların %45 inin kendilerine sunulan yardım teklifini kabul etmektedirler. Birimin mağdura telefonla ulaşamadığı durumlarda ise polis kayıtlarına geçmiş olan adresine yardım teklifini içeren bir mektup yollanmaktadır. Ancak özellikle aile içi şiddet suçlarında eve yazılı belge gönderilmemesine dikkat edilmektedir. Mağdurların, olay polise intikal etmeden de bu birimlere başvurup yardım isteme hakları bulunmaktadır. Yardım desteği küçük boyutlu mali desteği içerebileceği gibi (tüm parası çalınan bir kadının çocuğuna günlük mama ihtiyacının alınması veya evin kilidinin değiştirilmesi), PTSD bulguları gösteren mağdurların tedavi masrafları da birim tarafından karşılanmaktadır. Destek hattı ise Mağdur Destek hattı ise Mağdur Bakım Birimleri nin mesai saatleri haricinde hafta içi ve saatleri arasında hafta sonları ise saatleri arasında hizmet vermektedir. Destek hattının en yoğun cumartesi ve Pazar günlerinde çalıştığı bunda da Mağdur Destek Birimi nin o günlerde çalışmıyor olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Mağdurların yasal destek alabilmeleri için devlet tarafından kurulan bir başka bedava yardım hattı da bulunmaktadır. 6. MAĞDUR DESTEK POLĠTĠKA OLUġTURMA VE ULUSAL STANDARTLAR Mağdur Destek Politika oluşturma ve strateji birimi, meydana gelen büyük olaylardan sonra toplanarak neyi iyi yaptıklarını ve neyi kötü yaptıklarını, bir sonraki sefere neler yapmaları gerektiğini tartışırlar. Böylece geçmiş vakalardan istifade edilerek ilgili kurumlara tavsiyeler vermekte stratejiler geliştirmektedirler. Mağdur destek biriminin mağdura duygusal ve pratik destek ve tanık hizmetleri olmak üzere iki faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu birim başta mağdurlarla ilgili bir dernek olarak kurulmuş olmasına rağmen bütçelerinin 2/3 ü devletten gelmektedir. Devletin bu işlerin görülmesi için bir dernek kurdurmuş olduğu ve memurların da bu derneğin maaşlı çalışanları olduğu gözlemlenmiştir. Dernek gelirinin kalan 1/3 ü ise bağışlardan, kişi ya da vakıf bağışları ile yerel yönetimlerden sağlanmaktadır. Mağdurlarla 24 saat içinde telefon irtibatı kurularak ihtiyacın duygusal mı yoksa maddi mi olduğunun belirlenmesi güven oluşturmak açısından çok önemlidir. Mağdurun polise müracaat etmesiyle birlikte bütün bilgileri otomatik olarak mağdur bürosuna elektronik ortamda bildirilir. Mağdur özel hassasiyeti ya da suç niteliği itibariyle bilgilerinin mağdur bürosuyla paylaşılmasını istemediğinde ise polis bu bilgileri Mağdur Bakım Birimleriyle paylaşamamaktadır. Bütün gönüllüler temel bir eğitimden geçirilmektedirler. Aktif dinleme, kendi sınırlarını belirleme ve hafif suçlarla ilgili eğitim almaktadırlar. Bunun yanında nitelikli suçlar, aile içi şiddet, ırza geçme gibi suçlar konusunda ayrı paket eğitimler uygulanmaktadır. Eğitimler sırasında gönüllü kişiler bazen süreçten ayrılabilmektedirler. Bazen de ekip tarafından ayrılmaları istenebilmektedir. Gönüllülerin tükenmişliğini engellemeye yönelik olarak grup görüşmeleri yapılmaktadır. Gönüllüler mağdurları iyi ve tarafsız bir arkadaş gibi dinleyerek mantıklı çözüm yolları belirlerler. Profesyonel yardım ya da psikolojik danışmanlık hizmeti vermemektedirler. Bu nedenle ihtisaslaşmaya gerek yoktur. 5

6 Gönüllüler genelde beyaz, bayan ve yaşlılardan oluşmakta, suç işleyenler ise genellikle siyah, erkek ve gençlerden oluşmaktadır. Gönüllülerden oluşan bu dernek genellikle beyaz bir oluşum olarak önyargıyla değerlendirilmektedir. Tanık koruma birimleri Denetimli Serbestlik Birimleri ile aynı binada olsa dahi farklı bölümlerinde olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Çünkü savunma tanığı ile mağdurun tanığı karışabilmektedir. Bu hizmetlerin yürütüleceği binaların mimarisini belirlemek çok önemlidir. Duygusal destek konusunda; gönüllü çalışanlar mağdurları evlerinde ziyaret ederek destek sağlamaktadırlar. Burada gönüllü çalışan kişiler mağdur destek biriminde çalışmadan önce basit suçların mağdurlarına yaklaşım ve görüşme teknikleri hususunda temel eğitim alırlar. Bu kişiler işe alınmadan önce müdürler tarafından bu işe uygunlukları açısından değerlendirilirler. Maddi destek konusunda ise suçtan ortaya çıkan küçük zararları karşılamak esastır. Burada mağdur olan kişinin sigortasının olup olmadığı da önemli bir husus olup birim mağdurun zararını karşılama konusunda bir sigorta şirketi gibi tüm zararın karşılanması görevini üstlenmemiştir. 7. SCOTLAND YARD AĠLE ĠRTĠBAT BĠRĠMĠ Bu birimin kurulmasında 1988 Lackerbia terörist bombalı saldırıda 270 kişinin ölümü, 1988 Craphan tren kazasında üç trenin çarpışması sonucu 35 kişinin ölümü, 1989 yılında Thames nehrinde bir gezi teknesinde parti verilmesi sırasında bir başka deniz aracıyla çarpışılması ve 51 kişinin ölümü, 1989 da Hillboroghda bir futbol maçı esnasında çıkan yangında 96 kişinin ölmesi ve 1989 da Stephen Lawrence isimli kişinin bir ırkçı saldırı sonucunda sokakta bıçaklanarak öldürülmesi önemli yer tutmaktadır. Özellikle 1989 yılındaki kazada medya polisin mağdurlara yaklaşımı konusunu irdelemiş ve ağır eleştiriler getirmiştir. Lord Justice Clark Marchiness te yaşanan deniz kazasının soruşturmasını yürütmüş ve bir çok polisin mağdur ve aileleriyle ilgili ne tip adımlar atması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Ailelerin soruşturmanın her aşamasından haberdar edilmesi gerektiği, yasları ve üzüntülerine saygı duyulması ve kimliklendirme çalışmaları için mümkün olan en kısa sürede ve doğru bilgiye ulaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Marchinessteki deniz kazasında mağdurların ellerinin kesilerek parmak izi eşleştirme yönteminin kullanılması, ailelerden bilgi alma yoluna gidilmemesi getirilen en önemli eleştirilerdendi. Bu olaylardan sonra yapılan toplantılarda Aile İrtibat Birimi ne getirilen çeşitli önerilerle Aile İrtibat Birimi olaydan sonra mağduru ve mağdurun ailesini bilgilendirmeye başlamıştır. Ayrıca her soruşturmada 2 üst düzey soruşturma dedektifi hazır bulunur olmuş bunlardan biri yalnızca olayın meydana geliş biçimi, nedenleri konusundaki soruşturmayı sürdürürken kimliklendirme/tanımlama dedektifi ise yalnızca zararın telafisi için çaba sarfeder. Bazen her iki görevlinin sorumlulukları çakışır ve birlikte hareket edebilirler. Her olayın ardından yapılan doğrular ve yanlışlar ekiple tartışma ve değerlendirmelerden ders çıkarma yoluna gidilmektedir. Asya daki tsunami felaketinde de yine bu ekip üyelerinden bazıları İngiliz vatandaşlarının kimliklendirmesi ile ilgili olarak bölgeye gitmişlerdir. Steven Lawrence ırksal cinayetinde ise Aile İrtibat Memurlarının gerekliliğinin altı McPherson tarafından 1993 yılında çizilmiştir. Her soruşturmada aile 6

7 dışarıda bırakılmadan bir ortak olarak görülmeye başlanmıştır. Bu noktada ailenin soruşturmayla ilgili her basamaktan haberdar edilmesi için bu birimin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu konuyla ilgili yayımlanan 7 tavsiye üzerine Aile İrtibat Danışma Takımı (Family Liaison Advisory Team) kurulmuştur. Başta iki memurdan oluşan bu takım daha sonra yedi kişiye çıkarılmış ve takımın sorumlulukları arasında aile ile irtibat konusundaki politikaların yazılması da sayılmıştır. 8. YAPILANMA DÖNGÜSÜ (ANLA, PLANLA, YAP VE GÖZDEN GEÇĠR) Suç mağdurlarına hizmeti belirleyen çerçeve belge söz konusudur. Bu çerçeve belgesi, iyi bir yapılanmanın gereği olan 'Anla, Planla, Yap ve Değerlendir' döngüsü temel alınarak hazırlanmıştır. Çerçevenin temel prensibi, başarı ölçütünün kaç mağdura ulaşıldığı ya da yönlendirildiği değil hizmetlerin nasıl sağlandığı ve bu hizmetlerin sonucunda neler olduğuna göre belirlenmesidir. Mağdur yardım birimlerinin hedeflemesi gereken 8 ihtiyaç kategorisi belirlenmiştir: -Psikolojik ve fizyolojik sağlık -Korunma evi ve konaklama -Aile, arkadaşlar ve çocuklar -Eğitim, beceriler ve iş -Madde ve alkol kullanımı -Finansman ve kazanç -Genel görünüş ve tutumlar -Sosyal etkileşim Suç mağdurlarını temel alan süreç aynı zamanda kapasite, yeterlilik ve kültürel ihtiyaçları da içermektedir. Bu süreç en iyi Anla, planla, yap ve gözden geçir döngüsü ile açıklanabilir. Bu döngü sürekli, değişkendir ve sınırlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir. Anla (2-3 ay sürebilir) : Yapılanma döngüsünün 1. Aşamasını oluşturan Anla aşaması başarılmak istenen hedefleri belirlemeyi gerektirir. Bu aşamada yerel ihtiyaçları, kaynakları, çalışma önceliklerini ve hangi çıktıların kabul edileceğine dair tespitlerin yapılması gereklidir. Var olan hizmetler incelenmeli, var olan hizmetlerin iyileştirilmesi ya da yeni birimlerin oluşturulması için yere yönetim ile iş birliği içine gidilmelidir. Bu oluşumlar sırasında sınır ötesi işbirlikleri desteklenmelidir. Suç mağdurlarının ihtiyaçlarını tespit ederken incelenebilecek alanlar: -Sağlık hizmetleri birimleri -Eğitim kurumları -Adli kurumlar 7

8 -Mağdurların kendileri -Yerel mağdur grupları -Hizmet sağlayıcılar olabilir. Planla (2-5 ay sürebilir) : Planlama aşaması, Anla aşamasında belirlenmiş olan ihtiyaçların hangi yollarla yapılabileceğine ilişkin, bu uygulamaların etkililiği, sürekliliği ve iş-birliği gereksinimlerine ilişkin ayrıntılı bir harita oluşturmayı gerektirmektedir. Hizmet sağlayıcılar ve iş birliği yapılacak olan birimler planlama aşamasında yer almalıdırlar. Yap (3 ay sürebilir) : Ölçülebilir, açık ve saydam bir teşkilatlanma süreci geliştirilmiş çıktıların sağlanabilmesinde etkili olacaktır. Bu süreç planlama aşamasında kararlaştırılmış olan eylemlerin belirlenmiş olan ortaklarla, belirlenmiş şekilde gerçekleştirilmesini içermektedir. Gözden geçir (Yılın her çeyreğinde, yılda bir veya belirlenmiģ aralıklarla sürdürülebilir): Sağlanan hizmetlerin mağdurlara ulaştırılabilirliğini belirli aralıklarla tespit edilmesini ve bu yolla bazı toplum ihtiyaçlarının önceliklendirilmesini gerektirmektedir. Ġyi bir yapılanmanın temel prensipleri: -İhtiyaç analizi yapılırken özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (üçüncü sektör) iş birliği yapmak ve olası servis sağlayıcılarla hizmet önceliklerinin ortak olarak belirlenmesi gereklidir. -Stratejik planlamanın merkezindeki kullanıcılar gözetilerek çıktılar belirlemek. -Olası katkıları olabilecek tüm servis sağlayıcıların listelenmesini sağlamak -Özellikle ulaşılması zor gruplarla çalışıyor olan hizmet sağlayıcılar üzerine yatırım yapmak -Ortaklık oluşturma aşamalarının şeffaf, adil ve süreci kolaylaştıran şekilde yürütülmesini sağlamak -Uzun vadeli işbirliklerini tercih etmek ve riskleri paylaşmak -Hizmet kullanıcılarından, topluluklardan ve hizmet sağlayıcılarından dönüt alarak, yapılanmanın yere düzeydeki etkililiğini ölçmek 9. ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ İhtiyaç analizinin temel prensipleri 4 ana başlıkta incelenebilir.: -Hazırlık: Var olan ihtiyaç analizlerinin belirlenmesini ve tüm hizmet çeşitleriyle bunlar için gerekli olanları tespit etmeyi gerektirir. -Veri toplama: Veri toplama verilecek hizmetlerin etkililiğinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan kaynak ve kanıtları içerir. İhtiyaç duyulan veriler toplandıktan sonra kategorize edilebilir veya ayrıştırılabilir. 8

9 -Veri analizi: Toplanan verilerin derinlemesine incelenmesini, ortak örüntüler olup olmadığının kontrolünü, bazı ortak oluşumların ne zaman ve nerde oluştuğunu vb. incelemeyi gerektirir. -Sunum ve planlama: Toplanmış verilerin ve analizlerin sonuçlarının yol haritası belirlemesinde kullanılması, elde edilenlere ilişkin sunum ve öneriler yapmayı gerektirir. Ġhtiyaç analizi metotları: - Stratejik ortakların görüşlerinin alınması -Özel çalışma gruplarından kaynakların toplanması -Var olan hizmet sağlayıcılardan görüşler alınması -Var olan hizmetlerin, hizmet sağlayıcıların etkililiği açısından değerlendirilmesi -Demografik bilgilerden ve istatistiksel verilerden faydalanma -Var olan hizmetlerin kullanıcılarından görüşler alınması ve henüz hizmeti kullanmayanların beklentileri üzerine anketler yapılması -Araştırma ve harita oluşturma çalışmaları Devlet tarafından fon sağlanan hizmet türleri: Suç mağdurları alanında yapılanma aşamasındakiler, hâlihazırda devlet tarafından fon sağlanan alanların hangileri olduğunu değerlendirip, hizmetlerin iletilebilmesi için hangi aşamalarda devletten ahengi aşamalarda yerel kaynaklardan faydalanılabileceğine ilişkin çıkarsama yapabilirler. Desteklenen alanlar: -Savunma -Bilgi sağlama -Psikolojik danışmanlık -Akran desteği -Pratik asistanlık -Duygusal destek -Barınma evleri/geçici konaklama -Telefon destek hatları 10. SONUÇLARIN ÖLÇÜMÜ Sonuçlar, bir organizasyon tarafından sağlanan hizmetlerin sonucunda ortaya çıkan değdim, etki veya faydalar olarak adlandırılmaktadır. Suç mağdurlarına hizmet alanında çalışacak olanların iki temel sonuca ulaşmayı hedeflemeleri beklenmektedir. Bunlar Baş etme ve İyileşme olarak belirtilebilir ancak ihtiyaçlar doğrultusunda sayıları artırılabilir. Mağdur hakları uygulamaları alanında formel bir sonuç ölçümü yaklaşımı olmamasına rağmen, mağdur destekleri ve sonuçların ölçümü içerikli, kaynak ve uygulama incelemesi (Callanan et. Al. 2012a, 2012b) bu konuda bilgi sağlamaktadır. 9

10 Teşkilatlanma, tek bir uygulamanın etkililiği ve sonuçları yerine genel çıktılar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Tüm hizmet sağlayıcıların hizmetleri nasıl planladığı ve sağladığına ilişkin süreçte, hizmet kullanıcıları temel alınmalıdır. Teşkilatlanma, tedarik edici bir birim olarak algılanmamalıdır. Toplum temelli ihtiyaçları tespit etme ve bu alanda doğrudan ihtiyaç sahiplerine hizmet verme anlamında, teşkilatlanma çok daha geniş bir görev alanına sahiptir. Sonuçlar, hizmetler için bir kaynak oluşturması bakımından destekleyici bilgiler olarak kullanılmalıdır. Sonuçların ölçümü için kullanılacak olan verilerin toplanması sırasında, mağdurların güvenliği, bilgilerinin gizliliği ön planda tutulmalı, zamanlaması çok hassas şekilde ayarlanmalı ve mağdurun yeniden bir stres yaşaması önlenmelidir. 11. DENETLEME, DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GÜVENCESĠ Denetleme: Denetlemeye ilişkin kararlar teşkilatlanma aşamasında belirlenmelidir. Denetleme ile kastedilen bir kamu birimince fon sağlanan anlaşmanın gereği olan hizmetlerin ve uygulanmaların yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesidir. Denetleme süreci bazı aşamaları içermektedir: -Giderlerin hesaplanması -Erken aşamada başlaması -Gerekliliklerin belirlenmesi (Raporlamanın ölçütü) -İhtiyaçların dayanaklarının belirlenmesi (Kullanılan fonun ihtiyaçlarla uyumluluğunun denetlenmesi) -Açık iletişim ve beklentilerin net olarak ifade edilmesi -Dönüt verilmesi -Var olan raporların örnek form olarak kullanılması. Değerlendirme: Üç farklı değerlendirme yaklaşımı açıklanmaktadır. Özetleyici yaklaşımda spesifik bir programın, belirlenmiş bir grup üzerindeki etkisi ölçülmektedir. Oluşması beklenen etki sonucunda programın diğer programlardan farkı kıyaslanarak anlaşılmaya çalışılır. Yapısal değerlendirme odak hizmetin geliştirilmesi ve daha iyi sunulması ile ilgili farkı ölçmektedir. Kıyaslama aynı programın eski uygulanışı ile yeni uygulanışı arasında yapılmaktadır. Son olarak süreç değerlendirmesinde ise hizmetin kim tarafından, kime ve nasıl sağlandığı ölçülür. Toplam gelişim için süreç değerlendirmesi daha faydalıdır. Kalite güvencesi: Kalite güvencesi bir organizasyonun gelişim, öğrenme ve değerlendirme süreçlerinin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu çoğunlukla belirlenmiş bir performans derecesine kadar hizmet vermeyi veya bir kalite standardına ulaşmayı hedeflemektedir. Teşkilatlanma aşamasındakiler kalite güvencesi ve değerlendirme ile ilgili olarak net belirlemeler yapmalıdırlar. Bu sağlanmış olan hizmetin fon ve hibelerin amaçlarına uygunluğunu belirlemek adına da önemlidir. 10

11 12. HĠBE VE ANLAġMALAR Suç mağduru hizmetleri, prensipte hibeler yoluyla veya çeşitli anlaşmalar yapılarak (üçüncü sektör ile) finanse edilmektedir. Bu yüzyılın son çeyreğinde üçüncü sektör kurumları topluma hizmet verme ve bu şekilde gelir elde etme konusunda artan bir rol üstlenmişlerdir. Suç mağdurları için hizmetin sağlanması konusunda anlaşmaların veya hibelerin belirlenmesi genellikle Avrupa Birliği anlaşmasına ve hizmet yaptırımlarına göre yapılmaktadır. Yapılanma aşamasındakiler, hangi uyuklamanın amaçlarına daha uygun olduğu konusunda belirleyici olmalıdırlar. Hibeler: Bir organizasyon bir hibe aldığında bazı temel koşullar belirlenmektedir. En basit hibeler, kullanıcı tarafından planlanmış olan aktivitelerde kullanmak üzere verilmektedir. Hibe, çoğunlukla bir kamu kurumunun bir üçüncü sektör öğesine, hedeflediği hizmeti sağlaması amacı ile verilmektedir. Birçok hibe, hibenin tam olarak nelere ve nasıl kullanılacağına ve geri ödeneceğine (bazen hizmet yoluyla) ilişkin ihtiyaçların tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu hibelerde KDV söz konusu değildir ve Avrupa Birliği anlaşmasına bağlı olmak zorunda değillerdir. AnlaĢmalar: Belirlenmiş olan hizmetlerin, anlaşma yapan kuruma ya da başka bir kuruma, belirlenmiş miktarda ödeme karşılığı verilen hizmet demektir. Yasal anlamda bir anlaşma bir teklifi ve karşılığında da bir kabulü gerektirir. Burada karşılıklı değişim ödeme veya başka değerli olan herhangi bir şey üzerine olabilir). Bu anlaşma yasal ilişkiler düzenlemek amacındadır. Anlaşmalar KDV içerecek şekilde düzenlenir ve her zaman Avrupa Birliği anlaşmasının bağlayıcılığında düzenlenir. Hizmetlerin sağlanmasının detaylı olarak belirlendiği ve belirli şartlara bağlandığı durumlarda çoğunlukla anlaşmalar kullanılır. 13. SUÇ MAĞDURLARININ HAKLARI, DESTEKLENMESĠ VE KORUNMASINA ĠLĠġKĠN STANDARTLARI BELĠRLEYEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ YÖNERGESĠ Avrupa Birliği suç mağdurlarının hakları, desteklenmesi ve korunmasına ilişkin yönergesi resmi olarak 4 Ekim 2012 de yürürlüğe girmiş ve tüm birlik üyesi ülkelerin bu yönergeyi uygulamaya koymaları için 16 Kasım 2015 son tarih olarak belirlenmiştir. Yönergedeki zorunlu maddeler 7. Ve 8. Maddelerdir. Yönergenin 8. Maddesi: Suç mağdurları ve bu suçtan dolayı belirli oranda zarar görmüş olan mağdurun birinci derece aile üyeleri mağdur destek hizmetlerine, suç öncesi, süresince ve belirli bir süre sonrası da ulaşabilir durumda olmalıdır. Hizmetler ücretsiz olmalıdır ve gizlilik ilkesine saygı gösterilmelidir. Suçun rapor edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın hizmetler erişilebilir olmalıdır. Yönergenin 9. Maddesinde ise mağdur destek hizmetlerinin en asgari düzeyde neleri içermesi gerektiğine ilişkin bilgiler vardır. Bunlar: -Bilgi, tavsiye ve ulusal tazminat telafi şemasına nasıl ulaşabileceği bilgisi ile yasal süreçte bir mağdur olarak haklarının neler olduğu bilgisine erişimini sağlamak -Duygusal ve gerektiğinde psikolojik destek hizmeti vermek. -Finansal ve pratik bilgiler hakkında yönlendirme yapmak ile yeniden bir mağduriyetin oluşmasına sebep olabilecek olası riskler üzerine yönlendirme yapmak 11

12 -Sağlanacak olan uzman desteği suçun rapor edilmiş olmasına bakılmaksızın bu hizmetleri sağlamalıdır. Sağlanacak hizmetin türleri: -Uzun ve kısa dönem psikolojik danışma hizmeti -Korunma evi ve konaklama -Acil tıbbi yardım -Adli tıp incelemesi için yönlendirme -Travma desteği -Yasal avukatlık -Çocuklar için özel hizmetler (Doğrudan mağdur veya dolaylı mağdurlar olarak) 2. BÖLÜM 1. SUÇ MAĞDURLARI ĠÇĠN TAZMĠNAT ĠNGĠLTERE ZĠYARET RAPORU Cezai Yaralanma Telafi ġeması (Crımınal Injurıes Compensatıon Scheme-CICS) 1969 yılından beri uygulanan cezai yaralanma telafi şeması, devlet tarafından finanse edilen ve şiddet içerikli suçlardan zarar gören masum mağdurlar için ödeme öngören bir telafi şemasıdır. Kuzey İrlanda kendi şemasını uyguladığından dolayı bu şema yalnızca İngiltere, İskoçya ve Galler bölgesinde yaralanan kişiler için geçerli olup Kuzey İrlanda yı kapsamamaktadır. Bu kurumda başkan ve yönetici takımı da dahil 300 kişi çalışmaktadır.ulusal düzeyde merkezi yapıda Glasgow şehrinde bulunmaktadır. Bu şemaya göre yapılan telafi ödemeleri taksirli suçları ve basit suçları içermemektedir. Başvuru yapıldıktan sonra mağdura ödeme yapılıp yapılmayacağına polis raporu, hastane raporu gibi belgeler incelendikten sonra karar verilmektedir. Ödemeler suçtan en çok zarar görmüş olan mağdurlara, tecavüz veya cinsel taciz mağdurlarına, taciz edilmiş çocuklar ve yoksun bırakılmış çocuklar için yapılmaktadır. Ciddi bir sabıka kaydı olan kişilere ödeme yapılmamaktadır. Buna göre örneğin: hakkında gözaltına alınma kararı veya toplum hizmeti kararı olanlara yada Birleşik Krallık ile yasal bir bağı olmayanlara ödeme yapılmamaktadır. Ödeme türleri, yaralanma ödemeleri, kazanç kayıpları, özel giderler, yoksunluk ödemeleri, çocuk ödemeleri (18 yaş altı ve velisi vefat etmiş, aile yardımına muhtaç çocuklar), başkasına bağımlı olan kişiler için yapılan ödemeler (ölmüş olan kişiye fiziksel yada ekonomik olarak bağımlı olan kişiler) ve cenaze ödemeleridir. Yapılan en yüksek ödeme miktarı dur. En az ödeme ise; dur. Bu iş için ayrılan bütçe 2012 yılından önce dur. Daha sonraki yıllarda bütçe azaltılmıştır. 12

13 Ödeme yapılabilecek durumlar şu şekildedir. Eğer başvuran kişi: *Doğrudan bir şiddet suçu mağduru ise, (Örneğin Londra bombalama olayı gibi) *Olayla ilgili suçlanan kişilerden biri değilse, *Bir suça engel olmak isterken makul ve büyük ölçüde risk alarak yaralanmış ise, *Bir suça tanık olmak yoluyla veya suçun hemen akabinde yakın olduğu birisinin zarar görmesi nedeniyle psikolojik bir yaralanma yaşayan kişi ise, *Şiddet suçundan dolayı ölmüş birisinin birinci derece yakın akrabası ise, Bu kişiye ödeme yapılabilmektedir. Ödemeler yalnızca, suçun işlendiği tarihlerde Birleşik Krallık içerisinde ikamet (yasal oturum izni) ettiğini yada Birleşik Krallık ile farklı yasal bir bağı olduğunu kanıtlayan kişilere yapılabilmektedir. Şemaya göre yapılan ödemeler vergi gelirlerinden finanse edilmektedir. Bu nedenle, şema işleyişinin sürdürülebilmesi için yalnızca Birleşik Krallık ile resmi şekilde ilişkisi olan kişilerin (vatandaş/yasal oturum izni olanlar) bundan yararlanabilmesi mümkündür. Ayrıca, Avrupa Birliği antlaşmaları gereğince, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi dahilinde olanlara da telafi ödemesi yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük, Ulusal Yönlendirme Mekanizmasının yönlendirdiği insan kaçakçılığı mağdurları veya ilticacıları da kapsamaktadır. Başvuruların suçun işlenmesinden itibaren en geç 2 yıl içinde yapılması gerekmektedir. Sağlık durumu nedeniyle süresi içerisinde başvuruda bulunamayan kişinin bu durumu belgelendirmesi halinde başvuruyu sonradan yapması mümkündür. Başvuruda bulunulabilmesi için suçun polise bildirilmiş olması ve CICS tarafından istenen kanıtların sunulması gerekmektedir. Ödeme yapılabilmesi için polis tarafından hazırlanan ön rapor yeterli olmakta, yargılama sonucu beklenmemektedir. Başvuru hakkında CICS tarafından verilen karara karşı yeniden gözden geçirilmesi talebiyle itiraz yapılabilmektedir. İtirazdan sonuç alınamaması halinde kararın hukuka aykırı olarak verildiği gerekçesiyle üst mahkemeye başvuruda bulunulabilmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra başvuruda belirtilen olay ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğu yada mağdurun yaralanmasının kendi eyleminden kaynaklandığı anlaşılırsa mağdura ödenen tazminat geri alınmaktadır. Mağdura, aynı suç nedeniyle sanıktan yada başka bir kurumdan ödeme yapılmışsa, söz konusu miktar düşülerek kalan kısma ilişkin ödeme yapılmaktadır. Mağdur SürĢarjı -Mağdur Harcı ( Victim Surcharge) İngiltere de uygulanmakta olan bu sistem ABD, Kanada ve Avustralya dan alınmıştır. Buna göre, yargılamayı yapan mahkeme tarafından suç işleyen kişinin, mağdurlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere bir miktar parayı ödemesine karar verilmektedir. Nisan 2007 den Ekim 2012 ye kadar olan dönemde sürşarj, sabit bir oranda (15 ) yalnızca ceza alan kişiler için uygulanmıştır. Akabinde, Mağdurlar için en doğrusu görüşmesinde, suçluların eylemleri nedeniyle yol açmış oldukları zararlar için daha fazla sorumluluk almaları ve daha büyük katkı yapmaları gerektiği yönünde ortaya çıkan kanaat nedeniyle 1 Ekim 2012 den itibaren 13

14 cezalardan tahsil edilen sürşarj miktarı yükseltilmiş ve ödenecek olan miktar suçun ciddiliğine ve verilen cezanın büyüklüğüne göre yeniden ayarlanmıştır. Buna göre; Suç sırasında 18 yaģ ve üzerinde olan failler: Mağdur Harcı: - Şartlı tahliye 15 - Ceza En az 20 en fazla 120 ceza miktarının %10 u - Toplum hizmet cezası (Adli kontrol/güvenlik tedbiri gibi) 60 - Erteleme kararı veya derhal tutuklama emri 6 ay ve aşağısı-80 Suç sırasında 18 yaģ altında olan failler: Mağdur Harcı: - Koşula bağlı bir sürşarj 10 - Ceza, gençlik iyileştirme hükmü veya yönlendirme 15 hükmü döneminde mağdur hizmetleri için hükümet tarafından 66 milyon harcanmıştır yılı itibariyle harcamanın büyük kısmı faillerce karşılanmak suretiyle 100 milyon a kadar harcama yapılması planlanmaktadır yılları arasında, mağdur sürşarjından yaklaşık olarak 52.4 milyon toplanmıştır. Tüm gelirler hükümet tarafından mağdur hizmetlerine harcanmak üzere kullanılmıştır. PND ye göre (Ulusal Gelişim Planı) 1 Temmuz 2013 itibariyle mağdur hizmetlerinde kullanılmak üzere ek gelirlerle 10 artırılmıştır. 16 Ağustos 2013 itibariyle ulaştırma birimi cezayı müstelzim ihbarname değerini artırmış ve dikkatsiz sürüşü de öngörülmüş bir ceza haline getirmiştir. Toplamda 30 milyon a kadar olan elde edilen gelirler cezayı müstelzim ihbarnamelerden elde edilmiştir. Ayrıca, trafik cezalarından da belirli bir miktar aktarılmaktadır yılı itibariyle trafik cezalarından aktarılan miktar 13.8 milyon dir. 2. MAĞDUR KANUNU (CODE OF PRACTĠSE FOR VĠCTĠMS OF CRĠME) Mağdurlara yönelik hizmetlerin ne şekilde yürütüleceğini düzenlemek üzere Aralık 2013 te yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, Aile İçi Şiddet Kanunu kaynak alınarak hazırlanmış bir kanundur. Kanun; hangi nedenlerden dolayı yardım uygulanacağı ve yardımın nasıl uygulanacağına ilişkin olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Tehdit altındaki tanıklara ne gibi yardımlar yapılabileceği de kanunda düzenlenmiştir. (Örneğin, tanığın/mağdurun video konferans yöntemiyle yada bir perde arkasından ifadesini verebilmesi gibi usuller öngörülmektedir.) Mahkeme safhasından önce mağdurlara psikolojik yardım yapılması öngörülmektedir. Kanunda mağdurlara yönelik olarak tazminat hakkı düzenlenmiş olmakla birlikte tazminatın nasıl ödeneceği bu kanunda değil 1995 tarihli başka bir kanunda düzenlenmiştir. 14

15 Kanun, mağdurların bilgilendirilmesine ilişkin düzenlemelerde içermektedir. Kanunda, mahkeme, savcılık ve polis gibi birimlerin yanı sıra diğer kurumların da mağdurlara yönelik olarak hangi görevleri yerine getirecekleri düzenlenmektedir. Kanunda, kurumların görevlerini yerine getirmemesi halinde ombudsmana başvurulabileceği, ombudsman tarafından söz konusu kurumun görevini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda bu görevin yerine getirilmesine dair tavsiyede bulunabileceği ayrıca mağdura bir özür mektubu gönderilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. Kanunun uygulanmasından kurumların kendileri sorumlu olmakla birlikte, Adalet Bakanlığı da denetim yapmakta ve uygulamanın doğru şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. 3. SUÇ MAĞDURLARI ĠÇĠN DESTEK HĠZMETLERĠ Ekim 2013 e kadar mağdurlarla ilgili tüm hizmetler Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte iken bu tarihten itibaren mağdur görüşleri ve kamuoyundaki düşünceler dikkate alınarak, mağdur hizmetlerinin yerel yönetimlerce yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada, ülke 43 yerel bölgeye ayrılmış durumdadır. Hizmetler polis yada dernekler aracılığıyla yapılacaktı Ancak bu durumda da, mağdurlara tazminat ödenmesine yönelik faaliyet yine merkezi birim tarafından gerçekleştirilmekte, bunun dışında birebir etkileşimi gerektiren faaliyetler yerele yayılarak ilgili dernekler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bu dernekler, tazminat başvurusu için hangi yolun izleneceğine dair bilgilendirme hizmetinin yanı sıra psiko-sosyal destek hizmeti gibi hizmetleri de yürütmektedirler. Merkezi yönetim olarak Adalet Bakanlığının bu bölgelerdeki derneklerle sürekli işbirliği içinde olması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı bir firmayla anlaşarak bu derneklerin mağdur hizmetleri konusunda eğitim almalarını sağlamaktadır. 4. TANIK KORUMA POLĠTĠKASI İngiltere de, baskı, tehdit vb. bir muameleye maruz kalan tanık ve mağdurların beyanlarını en iyi şekilde verebilmelerini temin etmek üzere 1999 tarihli bir kanun yürürlüktedir. Bu kanuna göre tanık veya mağdurun sanıkla aynı ortamda olmadan video konferans yöntemiyle yada bir perde arkasından ifadesini verebilmesi mümkündür. Çocuk tanık veya mağdurların beyanları rahat verebilmeleri için ifadeleri alınırken hakimlerin ceket ve beyaz peruklarını çıkarmaları öngörülmektedir. Tanık veya mağdurla temasa geçilerek aciz durumda olup olmadığı, yada baskı altında olup olmadığı değerlendirilerek ona göre hizmet sunulmaktadır. Değerlendirme ifadenin verileceği zamana göre yapılır. Tanık veya mağdurun tehdit altında olması halinde duruşmada şahitlik yaparken, kimlik bilgilerini verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde araştırma yapılırken de tanıkların isim bildirme zorunluluğu yoktur. Ayrıca tanık koruma kapsamında, tanığın ismi ya da oturduğu yerin değiştirilebilmesi de mümkündür. 15

16 Gerekirse duruşma gününden önce tanık veya mağdurla birlikte mahkemeye gidilerek ifadenin verileceği ortamın görülmesi sağlanmaktadır. Kanunla öngörülen koruma, aciz olanları ( 18 yaş altındakiler ve fiziksel/zihinsel anlamda zayıf olanlar) ve tehdit altındakileri (cinsel/fiziksel şiddete maruz kalmış olanlar) kapsamaktadır. Tanık koruma kararı önceki yıllarda polis tarafından verilebilmekteyken, günümüzde Birleşik Krallık Şahsı Koruma Kurumu tarafından verilmektedir. 5. MAĞDUR ĠRTĠBAT PLANI (Mağdurlarla ĠletiĢim Sistemi) Mağdurlarla irtibat, Ulusal Fail Yönetimi Kurumu (Denetimli Serbestlik Kurumu) bünyesinde yer alan bir birim tarafından yürütülmektedir. Bu birim sadece failin infaz süreci hakkında mağdurun bilgilendirilmesine yönelik faaliyet yürütmekte olup, bunun dışında mağdura yönelik psiko-sosyal destek faaliyetleri mağdurlara yönelik faaliyet yürüten birim tarafından yerine getirilmektedir. Mağdurlarla irtibat faaliyeti yürüten 200 ofis bulunmaktadır. Bu sistemin amacı failin cezasının infaz aşamalarından mağdurun haberdar edilmesi gerekliliğinin anlaşılmasıdır. Faile 12 ay yada daha fazla hapis cezası verilerek yargılamanın sona ermesinden sonra mağdurlarla iletişim sistemi işletilmektedir. Buna göre, fail salıverilirken mağdura bilgi verilmekte, ayrıca failin, mağdurun bulunduğu yere girmesi engellenmektedir. Failin yerleşim yeri konusunda mağdur bilgilendirilmemekte, yalnızca failin lisanslı olarak (mağdurla aynı yerde yaşamama, belirli aralıklarla imza atma vb. yükümlülükler yüklenerek) salıverildiği ve mağdurdan uzaklaştırıldığı bilgisi verilmektedir. Fail hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilmeden önce mağdurun görüşü de alınmaktadır. Tedbir süresi boyuncu fail hakkındaki açık cezaevine alınma, şartlı tahliye gibi tüm gelişmeler mağdura bildirilmektedir. Bilgilendirilmesi mağdurun talebine bağlıdır. Mağdurun bilgilendirilmeyi talep etmemesi yada sadece belirli gelişmeler hakkında bilgilendirilmeyi talep etmesi halinde bilgilendirme faaliyeti talep edilen bilgilerle sınırlı olarak verilmektedir. Bununla birlikte, zihinsel engelliler, aile içi şiddet mağdurları ve sürekli takip edilen mağdurlar gibi risk altındaki mağdurlarla irtibat sağlanmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği direktifine göre, Kasım 2015 itibariyle, failin salıverilmesinde şayet mağdur risk altına girecekse, mağdur bu konuda bilgilendirilmek zorundadır. Bilgilendirme faaliyeti yürüten birim, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından atanan bağımsız bir firma tarafından denetlenmektedir. Yapılan denetim sonucunda, failin neden ve hangi koşulda serbest bırakıldığı konusunda mağdura bilgilendirme yapılmasının gerekli olduğu yönünde tavsiyede bulunulmuştur. Aynı denetim sonucunda, failin hastanede tedavi görmesi nedeniyle belirli aralıklarla serbest bırakılıp sonra yeniden hastaneye alınması halinde bu hususta mağdurun bilgilendirilmesi gerektiği tavsiye edilmiş olduğundan bu yönde bir uygulama yakın zamanda başlayacaktır. 16

17 Fail hakkında şartlı salıverilme kararı verilirken mağdurun görüşüne başvurulmakla birlikte bu görüş bağlayıcı değildir. Mağdurun bu kapsamdaki bir diğer hakkı ise, fail hakkında denetimli serbestlik kararı veren kuruma başvurabilmesidir. Bu başvuruda, mağdur, failin nelerden yasaklı olması gerektiğini belirterek bu konuda da karar alınmasını sağlayabilmektedir. Denetimli serbestlikle dışarı çıkan fail, tekrar bir suç işlerse ilk suçun mağduruna hangi suçun işlendiği ve denetim sürecinde neyin eksik kaldığı konusunda bilgi verilmektedir. 6. ONARICI ADALET Onarıcı adalet, suç işleyenlerle suçtan zarar görenler arasındaki iletişimi sağlar, bu suçtan bir şekilde etkilenmiş herkesin, çözüm süreci içinde yer almasını ve çözüm için olumlu bir yol bulabilmesini sağlar. Onarıcı adaletle mağdur, suçun etkisini açıklayabilmekte, özür dilenmesi için başvuruda bulunabilmektedir. Bu da tarafların yakınlaşmasını sağlayabilmektedir. Sanıklar ise, kendi eylemleri ile yüzleşebilmekte, davranışlarının etkisini anlayabilmekte ve telafi yapabilmektedirler. Bu durum, sanıkların rehabilitasyonunu sağlayabilir ve böylece yeniden suç işleme oranları düşebilir. Adalet Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre, onarıcı adalet mekanizmasıyla mağdur memnuniyetinde %85 e, yeniden suçluluğun azalmasında %14 e ulaşılmıştır. Onarıcı adalet kapsamına, - Gönüllüler, toplum ve sosyal girişimciler sektörü - Toplum rehabilitasyon merkezleri - Kolluk kuvvetleri - Gençlik sorgulama ekibi - Adalet Bakanlığı - Ulusal Denetimli Serbestlik Birimi - Yerel yönetimler - Onarıcı Adalet Konseyi - Hapishaneler ve genç suçlular birimleri - Adliyeler, yargıçlar - Polis ve suç komisyonu çalışanları girmektedir. Onarıcı adaletin uygulanması için gerekli olanlar; - Suçlu sorumluluğu kabul etmelidir. - Hem suçlu hem mağdur uzlaşmaya gönüllü olmalıdır. - Eğitimli bir onarıcı adalet uzmanı hem suçluyu hem mağduru onarıcı adalet prensiplerine uygun şekilde değerlendirmelidir. - Onarıcı adalet potansiyel olarak her türlü suç ve kanıta uygundur, özellikle ciddi suçlar için daha etkilidir. 17

18 Onarıcı adalet uygulama türleri; Mağdur sanık görüģmesi : Eğitimli bir uzman içerir, aynı zamanda mağdur(lar) sanık(lar) ve destekçiler, çoğunlukla aile bireyleri de yer alabilir. Profesyonellerin, örneğin sosyal hizmet uzmanlarının katılımı söz konusudur. Caddede ( olay yeri) : Eğitimli bir uzman yada çoğunlukla bir polis memuru denetiminde, mağdur veya sanık olay yerinde suç ya da sorunu çözmek için görüşebilirler. Doğrudan iletiģim : shuttle RJ olarak da adlandırılır. Eğitimli bir uzman içerir. Bu kişi taraflardan gelen mesajları hassas bir şekilde daha önce karşılaşmamış taraflara iletir. Bu yaklaşım daha sonra yüz yüze yapılan bir görüşme aşamasına geçebilir. Onarıcı Adalet Vizyonu Onarıcı adalet eylem planı, Cezai Adalet Sistemi İçin Onarıcı Adalet Eylem Planı Kasım 2012 de yayınlanmıştır. Yerel fon kaynakları oluşturulabilecek ve düzenli olarak yüksek kaliteyi eğitimler ve akreditasyon ile koruyacak şekilde uyumlu bir vizyon ile mağdur kaynaklı bir yaklaşımdır. 19 Kasım 2013 te bu eylem planı ile ilgili olarak bir ilerleme raporu yayınlanmıştır. Bu raporda şu ana kadar nelerin başarıldığı ve ileride aynı kalitede vizyonu sürdürebilmek için nelerin planlandığı belirtilmiştir. Onarıcı adalet uygulamaları için döneminden dönemine kadar 30 milyon un kullanım için hazır olduğu duyurulmuştur. - Onarıcı adalet güvenlidir, kaliteli hizmet verir ve mağdurların ihtiyaçlarını hedefler. Onarıcı Adalet Konseyi (OAK), ulusal bir onarıcı hizmetler standartı oluşturmak ve ulusal bir onarıcı hizmet kurumları akreditasyon şeması oluşturmak için Ocak 2014 te adalet Bakanlığından fon sağlamıştır. Standartlar yüksek kaliteyi, kanıta dayalı uygulamaları ve hizmet taraflarına (toplum, konsey üyeleri, fon sağlayıcılar ve diğer kurumlar) uygulamalarında kolaylığı sağlayacaktır. Onarıcı hizmet kalite markası (OHKM) standartların karşılandığını belirten önemli bir nişandır ve kalitenin sürekliliği ile standardını belirtir. - Onarıcı adalet cezai adaletin her evresinde ulaģılabilirdir. Onarıcı adalet uygulaması cezai adalet sisteminin her aşamasında uygulanabilir. Koşullu bir uyarının parçası olarak veya kamu kararının parçası olarak duruşma dışında uygulanabilir. Karar sonrasında ancak mahkûmiyet öncesinde uygulanabilir veya hükmün bir parçası olarak da uygulanabilir. 18

19 - Mağdurlar onarıcı adalet ile ilgili bilgilere ulaģabilirler. Aralık 2013 te kabul edilen mağdurlar yasasına göre, ilk kez mağdurlar yetişkin ya da çocuk suçlulardan mağdur olanlar için onarıcı adalet bilgileri sağlayacaktır. Yeni yasa onarıcı adalet uygulamalarının güvenli bir ortamda, eğitimli bir uzman tarafından belirlenmiş bir standarda göre yapılıyor olmasını teminat altına almıştır. Adalet Bakanlığı basın ve yayın birimi onarıcı adalet hakkında da farkındalık oluşturmak üzere aktiviteler yürütmektedir. - Mağdurlar onarıcı adalet aktivitelerine (eğer suçlu onaylarsa) ulaģabilirler. Tarihsel olarak onarıcı adalet uygulamaları sanıklarla ilgili kişilerin başlattığı bir uygulamayken, hedeflenen mağdurların istemeleri halinde bu uygulamaya erişimlerinin sağlanmasıdır. Önümüzdeki 3 yıl için onarıcı adalet uygulamalarına 30 milyon luk bir bütçe tahsis edilmiş, bu miktarın 23 milyon u onarıcı adalet kapasite ve donanım geliştirilmesi için kolluk kuvvetleri ile suç komisyonu çalışanlarına, mağdurlar adına mağdur temelli mahkumiyet öncesi komisyonu kurma çalışmaları için tahsis edilmiştir. - Yalnızca eğitimli bir onarıcı adalet uzmanı bu hizmeti sağlayabilir. Tüm onarıcı adalet rehberlik uygulamalarının eğitimli uzmanlarca yapılması gerekliliği ve önemine istinaden, Onarıcı Adalet Komisyonu bireysel uzman akreditasyonu için Adalet Bakanlığı fonu almıştır. Yalnızca 2.5 milyon, Gençlik Sorgulama Ekibi oluşturmak için Adalet Gençlik Masasına tahsis edilmiştir. Bütün gençlik sorgulama ekibi çalışanları onarıcı adalet eğitimini Mart 2015 itibarı ile almış olacaktır. - Onarıcı adalet, suçlu bir yetiģkin ya da genç olsa da ulaģılabilirdir. Onarıcı adalet başarılı bir şekilde gençlik adalet sistemi içerisine uygulanabilmiştir yaş arasındaki, yasal pişmanlık bildiren ve ilk kez ceza almış bir genç, Yönlendirme Hükmü alabilir. (onarıcı adalet uygulanacağı ve davanın yeniden gözden geçirileceği evre). Bu aşamada genç kişi, mağdur temelli onarıcı adalet yaklaşımına göre tazmin veya onarımla yükümlü kılınabilir yaş arasındaki, tutuksuz yargılanan herhangi bir suçlu genç Telafi Hükmü alabilir. Telafi hükmü genç suçlunun doğrudan mağdur kişiye (eğer mağdur isterse) karşı veya kamuya karşı bir telafi yapmakla yükümlü kılınabilir. Genç bir suçlu aynı zamanda Gençlik Rehabilitasyon Hükmü de alabilir. Bu hükme zorunlu bir onarıcı adalet uygulaması eklenebilir. 19

20 7. EV ĠÇĠ ġġddet KURUMU REFUGE Refuge, İngiltere de ve dünyada çocuk ve aile içi şiddet konusunda faaliyet gösteren en büyük organizasyondur. Dünyada ilk defa kadınlara destek sunan bir ev olarak 43 yıl önce kurulan Refuge, çalışmalarını 3 ana konu üzerinden yürütmektedir. Bunlar; önleme, koruma ve kurallar koyma dır. Çalışmalar bu üç ana süzgeçten geçirilerek yürütülmektedir. Refuge tarafından sunulan hizmetlerden günde 3000 kadın/çocuk yararlanmaktadır. Kadınlara karşı her türlü şiddet (aile içi/cinsel/insan ticareti vs), kurumun çalışma alanına girmektedir. Ancak yalnız çocuklar (annesiz) kurumun faaliyet alanı dışında kalmaktadır. Kız çocukları tek başlarına iken, en az 16 yaşında iseler, verilen hizmetlerden faydalanabilmektedirler. Şiddet gören kadına geniş hizmetler sunan Refuge, bütçe kaynağının %80 ini devletten karşılamaktadır. Ancak devletin Refuge için kaynak aktarımında bulunması zorunlu değildir. Refuge ün bütçesinin büyük kısmının devlet tarafından karşılanması onun bağımsız bir kurum olmadığı anlamına gelmemekte, kurum çalışmalarını özerk bir şekilde yürütmektedir. Refuge ün araştırmalarına göre, her 4 kadından 1 i hayatının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalmış durumdadır. Ayrıca, haftada 2 kadın aile içi şiddet sebebiyle ölmektedir. Refuge ün işleyişe dahil olmasında polisin rolü büyüktür. Nitekim polis kendisine başvuran mağdur kadını Refuge e (yardım hattına) yönlendirmektedir. Yardım hattında yabancı dillerde de tercüman aracılığıyla hizmet sunulmaktadır. Bu yönlendirmeden sonra Refuge, şiddete maruz kalan mağdur kadının isteğine göre, çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Kadın koruma evlerindeki boş yatak durumu Refuge tarafından bilinmektedir. Başvuran kadın boş yatak durumuna göre hangi yerde kalmak isterse orada bulunan koruma evine yerleştirilmektedir. Kadının yol masrafının yanı sıra dini vb. ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bir gün dinlenme süresinden sonra yüz yüze iletişime geçilerek kadının ihtiyaçları öğrenilmekte ve acil ihtiyaçlarından başlanmak üzere bu ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Kadına kimin zarar verme ihtimali varsa (eşi/kardeşi gibi) kadını ondan korumak için gerekli önlemler alınmaktadır. Kadının korunması için mahkeme ve polisle yakın ilişkiler içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Mağdur kadın, evinden ya da yaşadığı yerden uzaklaşmak isterse, bunun sağlanması mümkündür. Ayrıca çocuklarına okul temini sağlanmakta, İngilizce bilmeyen mağdur kadınlara İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Mağdurun devletten talep etmesi gereken hizmetler Refuge tarafından takip edilmekte, belediyeden ev talebine yardımcı olunmakta, avukat tayini yapılmaktadır. Kadın mahkemeye gidecekse önceden birlikte gidilerek mahkeme ortamı gösterilmektedir. Gerekli olması halinde ifadesinin video konferans aracılığıyla yada perde arkasından verebilmesi sağlanmaktadır. Verilen hizmetlerde herhangi bir süre sınırlaması olmamakla birlikte, hedeflenen amaç kadının Refuge e bağlı kalmasına son vererek, en kısa sürede ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır. 20

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞİK KRALLIK CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI VE HİZMETLERİ (2014-ANKARA) İçindekiler GİRİŞ... 4 İNGİLTERE CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDURA GENEL

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN HAK TEMELLİ MÜCADELE ADIMLARI PROJESİ

ENGELLİ KADINLARIN HAK TEMELLİ MÜCADELE ADIMLARI PROJESİ ENGELLİ KADINLARIN HAK TEMELLİ MÜCADELE ADIMLARI PROJESİ Proje Hakkında Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları projemiz Orta

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1

İÇİNDEKİLER. Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1 İÇİNDEKİLER Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri iii v vi viii xviii xix I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1 Adli Sosyal Hizmet: Adalet Mekanizmasındaki

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Mevzuat ve İzleme Mekanizması Uygulaması

Mevzuat ve İzleme Mekanizması Uygulaması Konferans Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği 18 Eylül 2015, Lefkoşa Mevzuat ve İzleme Mekanizması Uygulaması Leandros Nicolaides İçerik 1. Mevzuat 2. Uygulama 3. Politika 4.

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi:

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: 1) Proje irtibat bilgisi a) Başvuran kuruluşun adı b) Başvuran kuruluşun

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER Bakanlık destekleri; 1-Döner Sermaye Kaynaklarından

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı