ADALET EV İÇİ ŞİDDET KURUMU REFUGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET EV İÇİ ŞİDDET KURUMU REFUGE"

Transkript

1

2 İçindekiler 1. BÖLÜM : İNGİLTERE MAĞDUR HAKLARI HİZMETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER TANIMLAR VE ULUSAL YAPILANMA MAĞDUR VE TANIK BAKIM BİRİMİ (VİCTİM AND WİTNESS CARE UNİT) NOMS KAMU KORUMA BİRİMİ: MAĞDURLARLA DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ LONDRA DENETİMLİ SERBESTLİK MERKEZİ: HİZMET VERME - MAĞDUR İRTİBAT BİRİMİ ELEPHANT AND CASTLE MAĞDUR BAKIM BİRİMİ MAĞDUR DESTEK POLİTİKA OLUŞTURMA VE ULUSAL STANDARTLAR SCOTLAND YARD AİLE İRTİBAT BİRİMİ YAPILANMA DÖNGÜSÜ (ANLA, PLANLA, YAP VE GÖZDEN GEÇİR) İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇLARIN ÖLÇÜMÜ DENETLEME, DEĞERLENDİRME VE KALİTE GÜVENCESİ HİBE VE ANLAŞMALAR SUÇ MAĞDURLARININ HAKLARI, DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN STANDARTLARI BELİRLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGESİ BÖLÜM: İNGİLTERE ZİYARET RAPORU SUÇ MAĞDURLARI İÇİN TAZMİNAT MAĞDUR KANUNU (CODE OF PRACTİSE FOR VİCTİMS OF CRİME) SUÇ MAĞDURLARI İÇİN DESTEK HİZMETLERİ TANIK KORUMA POLİTİKASI MAĞDUR İRTİBAT PLANI (Mağdurlarla İletişim Sistemi) ONARICI ADALET EV İÇİ ŞİDDET KURUMU REFUGE

3 1. BÖLÜM ĠNGĠLTERE MAĞDUR HAKLARI HĠZMETLERĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.TANIMLAR VE ULUSAL YAPILANMA Bu yapılanma süreci İngiltere ve Galler'deki daha bireyselleşmiş olan yerel kişiler için kamu ve gönüllü hizmetler stratejisinin bir parçasıdır yılından itibaren mağdurlar için verilen pratik ve duygusal desteğin tamamı kolluk birimi ve suç komisyonu tarafından yürütülecektir. Ayrıca ulusal düzeyde, adalet bakanlığı tarafından tanık birimi, cinayet birimi, insan kaçakçılığı mağdurları birimi, tecavüz mağdurları destek merkezleri aracılığıyla tecavüz mağdurları birimi, mağdurlar telefon destek hattı, aile içi ve cinsel şiddet birimleri kurulması planlanmıştır. Mağdur destek hizmetleri belirli mağdur grupları üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Öncelik sağlanması gereken mağdur grupları: -Ağır ceza gerektiren suç mağdurları -Aynı suçtan (basit bile olsa) sürekli olarak, birçok kez hedef alınan mağdurlar -Toplumda en sindirilmiş ve savunmasız gruptan olan mağdurlar Teşkilatlanma giderleri doğrudan İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. Hizmetlerin tedarik edilmesi için gerekli olan hibe, suç duyurusu yapılmış olmasına veya suçlunun hüküm giymiş olmasına bakılmaksızın kullanılabilir. Mağdur hizmetleri aynı zamanda tanıklar için de (gerekli görülmesi halinde) sağlanabilir. Örneğin travmatik bir suça tanık olmuş bir çocuk gibi. Yasal düzenek, teşkilatın tanık durumunda olan dolaylı mağdurlar için de hizmet vermesinin önünü açmış ancak bu gibi durumlar için kullanılacak giderlerin doğrudan hizmetler için ayrılan Adalet Bakanlığı Kolluk birimi ve Suç Komisyonu bütçesinden değil de teşkilatın sağlayacağı diğer bütçe kaynaklardan edinilmesini öngörmüştür. Mağdur hizmetlerinin yerel düzeydeki dağılımına o bölgedeki kolluk birimi ve suç komisyonu karar verecektir. Suç mağduru kiģi: Yasal bir suçtan doğrudan zarar görmüş, ölümü yasal bir suçtan kaynaklanmış kişinin bu ölümden dolayı zarar görmüş birinci derece aile yakınları veya adli bir suçtan dolayı zarar görmüş birinci derece aile yakınları olarak tanımlanmıştır. Suç mağdurları için verilecek olan hizmetlerin büyük kısmı yere olarak teşkilatlanmalıdır ancak buna istisnai durumlar da mevcuttur. Ulusal düzeyde teşkilatlanması gereken birimlerden birisi de mahkeme temelli tanık hizmetleri birimidir. 2. MAĞDUR VE TANIK BAKIM BĠRĠMĠ (VĠCTĠM AND WĠTNESS CARE UNĠT) Kurum; vakalarla ilgili bilgilerin toplanması, mağdurun zararının telafisi, mahkemelere kanıt toplamada destek sağlama, mahkemelere karar aşamasında ve karar sonrasında destek verme, süreçten geçen mağdur ve tanıkları dinleme, ceza adalet sisteminde tüm çalışanlardan en yüksek derecede bilgi toplayabilme ve azınlıklar gibi özel grupların tekrarlayıcı mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili hususlarda faaliyet göstermektedir. Mağdur kavramı, 12 ay ve üstü hüküm verilen bir suçtan zarar gören kişi olarak tanımlanmaktadır; ancak bir kişinin mağdur olarak kabul edilmesi için her zaman polise 3

4 intikal etmiş olaylardan zarar görmüş olması gerekmez. Kişi polise başvurmaksızın bu hizmetten yararlanmak üzere Mağdur Destek Birimi ne başvurabilir. Birim sorumluluğunu yerine getirebilmek için 3 ana alanda görev yapmaktadır. Bunlardan ilki; mağdurlar için tahsisat, ikincisi; gerekli fonun 3. Sektör stratejileri ile sağlanması ve performans yönetimi, üçüncüsü ise; suçtan ötürü meydana gelen zararların telafisi alanlarıdır. Birim bütçesi temelde hükümet bütçesi ve mahkemelerce verilen para cezalarından oluşmaktadır. Yalnızca adli para cezasına çarptırılan faillere verilen para cezalarından karşılanmaktadır. Victim sur charge adı verilen bu cezalar hapis cezası ile birlikte verilmemekte; yalnızca adli para cezası veren kişilere 15 sterlin olarak uygulanmaktadır. 3. NOMS KAMU KORUMA BĠRĠMĠ: MAĞDURLARLA DENETĠMLĠ SERBESTLĠK HĠZMETLERĠ Kamu koruma birimi müebbet hapis cezası alan suçluların yönetimi ve bu kişilerin işledikleri suçların mağdurlarına yaklaşım politikaları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Mağdurlarla ilgili yapılacak çalışmayı belirleyecek iki kriter vardır: 1) Suçun içeriği (şiddet/ cinsel içerikli olması) 2) Hükümlünün aldığı ceza (hapis veya psikiyatrik tedavi) Denetimli Serbestlik Mağdur Hizmet Birimi beş ana konuda hizmet vermektedir. Mağdurla temas, hükümlünün infaz süreci ile ilgili olarak mağdurun bilgilendirilmesi, bu süreçte yaşanan önemli gelişmelerden mağdurun haberdar edilmesi (disiplin suçu- şartlı salıverme vb.), tahliye sonrası tedbirler ve hükümlünün bazı yerlere gitmesinin yasaklanmasıyla ilgili tedbir kararlarının alınması. 4. LONDRA DENETĠMLĠ SERBESTLĠK MERKEZĠ: HĠZMET VERME - MAĞDUR ĠRTĠBAT BĠRĠMĠ Bu birimin amacı da diğer ceza adalet sistemi birimlerinde olduğu gibi yeniden suç işlemenin önlenmesiyle suçluluğun önüne geçmektir. Toplum mağdurların tekrar mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesiyle korunmaya çalışılmaktadır. Denetimli Serbestlik Birimleri kamu tarafından desteklenen ve Başbakan ın en önemli başlıklar altında değerlendirdiği bu sebeple de pek çok protokolün rahatlıkla yapıldığı birimlerdir. Bu noktada her üç senede bir Denetimli Serbestlik için konulan hedefler belirlenir ve çalışmalar başlar. 5. ELEPHANT AND CASTLE MAĞDUR BAKIM BĠRĠMĠ Mağdur Destek Birimi Londra da hükümetten bağımsız bir dernek olarak toplam 32 ilçede kurulmuştur. Her bölge için bir mağdur destek birimi kurulmuştur. Bu dernek Londra genelinde maaşlı 600 çalışan ve gönüllüler ile hizmet vermektedir. Dernek çalışanları mağdurun ihtiyacını belirlemekle yükümlüdürler. Bir suçun işlenmesi ve mağdurun polise gidip ifade vermesinden sonra tüm bilgileri bir sisteme girilmektedir. Polise başvurunun yapılmasından bir gün sonra ülkedeki tüm mağdurların listesi Mağdur Destek Ana Merkezi (Victim Support Unit) ne ulaşmakta ve 4

5 buradaki görevliler sistemde kaydı bulunan tüm mağdurları arayarak irtibata geçmektedirler. Mağdura yardım taleplerinin olup olmadığı sorularak ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. Yardım talebinin içeriğinin de yazıldığı bir form doldurularak veri bankasına işlenmekte ve mağdurun bilgileri ülke genelinde hizmet veren birimlerden mağdura en yakın Mağdur Bakım Birimi ne gönderilmektedir. Mağdurların %45 inin kendilerine sunulan yardım teklifini kabul etmektedirler. Birimin mağdura telefonla ulaşamadığı durumlarda ise polis kayıtlarına geçmiş olan adresine yardım teklifini içeren bir mektup yollanmaktadır. Ancak özellikle aile içi şiddet suçlarında eve yazılı belge gönderilmemesine dikkat edilmektedir. Mağdurların, olay polise intikal etmeden de bu birimlere başvurup yardım isteme hakları bulunmaktadır. Yardım desteği küçük boyutlu mali desteği içerebileceği gibi (tüm parası çalınan bir kadının çocuğuna günlük mama ihtiyacının alınması veya evin kilidinin değiştirilmesi), PTSD bulguları gösteren mağdurların tedavi masrafları da birim tarafından karşılanmaktadır. Destek hattı ise Mağdur Destek hattı ise Mağdur Bakım Birimleri nin mesai saatleri haricinde hafta içi ve saatleri arasında hafta sonları ise saatleri arasında hizmet vermektedir. Destek hattının en yoğun cumartesi ve Pazar günlerinde çalıştığı bunda da Mağdur Destek Birimi nin o günlerde çalışmıyor olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Mağdurların yasal destek alabilmeleri için devlet tarafından kurulan bir başka bedava yardım hattı da bulunmaktadır. 6. MAĞDUR DESTEK POLĠTĠKA OLUġTURMA VE ULUSAL STANDARTLAR Mağdur Destek Politika oluşturma ve strateji birimi, meydana gelen büyük olaylardan sonra toplanarak neyi iyi yaptıklarını ve neyi kötü yaptıklarını, bir sonraki sefere neler yapmaları gerektiğini tartışırlar. Böylece geçmiş vakalardan istifade edilerek ilgili kurumlara tavsiyeler vermekte stratejiler geliştirmektedirler. Mağdur destek biriminin mağdura duygusal ve pratik destek ve tanık hizmetleri olmak üzere iki faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu birim başta mağdurlarla ilgili bir dernek olarak kurulmuş olmasına rağmen bütçelerinin 2/3 ü devletten gelmektedir. Devletin bu işlerin görülmesi için bir dernek kurdurmuş olduğu ve memurların da bu derneğin maaşlı çalışanları olduğu gözlemlenmiştir. Dernek gelirinin kalan 1/3 ü ise bağışlardan, kişi ya da vakıf bağışları ile yerel yönetimlerden sağlanmaktadır. Mağdurlarla 24 saat içinde telefon irtibatı kurularak ihtiyacın duygusal mı yoksa maddi mi olduğunun belirlenmesi güven oluşturmak açısından çok önemlidir. Mağdurun polise müracaat etmesiyle birlikte bütün bilgileri otomatik olarak mağdur bürosuna elektronik ortamda bildirilir. Mağdur özel hassasiyeti ya da suç niteliği itibariyle bilgilerinin mağdur bürosuyla paylaşılmasını istemediğinde ise polis bu bilgileri Mağdur Bakım Birimleriyle paylaşamamaktadır. Bütün gönüllüler temel bir eğitimden geçirilmektedirler. Aktif dinleme, kendi sınırlarını belirleme ve hafif suçlarla ilgili eğitim almaktadırlar. Bunun yanında nitelikli suçlar, aile içi şiddet, ırza geçme gibi suçlar konusunda ayrı paket eğitimler uygulanmaktadır. Eğitimler sırasında gönüllü kişiler bazen süreçten ayrılabilmektedirler. Bazen de ekip tarafından ayrılmaları istenebilmektedir. Gönüllülerin tükenmişliğini engellemeye yönelik olarak grup görüşmeleri yapılmaktadır. Gönüllüler mağdurları iyi ve tarafsız bir arkadaş gibi dinleyerek mantıklı çözüm yolları belirlerler. Profesyonel yardım ya da psikolojik danışmanlık hizmeti vermemektedirler. Bu nedenle ihtisaslaşmaya gerek yoktur. 5

6 Gönüllüler genelde beyaz, bayan ve yaşlılardan oluşmakta, suç işleyenler ise genellikle siyah, erkek ve gençlerden oluşmaktadır. Gönüllülerden oluşan bu dernek genellikle beyaz bir oluşum olarak önyargıyla değerlendirilmektedir. Tanık koruma birimleri Denetimli Serbestlik Birimleri ile aynı binada olsa dahi farklı bölümlerinde olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Çünkü savunma tanığı ile mağdurun tanığı karışabilmektedir. Bu hizmetlerin yürütüleceği binaların mimarisini belirlemek çok önemlidir. Duygusal destek konusunda; gönüllü çalışanlar mağdurları evlerinde ziyaret ederek destek sağlamaktadırlar. Burada gönüllü çalışan kişiler mağdur destek biriminde çalışmadan önce basit suçların mağdurlarına yaklaşım ve görüşme teknikleri hususunda temel eğitim alırlar. Bu kişiler işe alınmadan önce müdürler tarafından bu işe uygunlukları açısından değerlendirilirler. Maddi destek konusunda ise suçtan ortaya çıkan küçük zararları karşılamak esastır. Burada mağdur olan kişinin sigortasının olup olmadığı da önemli bir husus olup birim mağdurun zararını karşılama konusunda bir sigorta şirketi gibi tüm zararın karşılanması görevini üstlenmemiştir. 7. SCOTLAND YARD AĠLE ĠRTĠBAT BĠRĠMĠ Bu birimin kurulmasında 1988 Lackerbia terörist bombalı saldırıda 270 kişinin ölümü, 1988 Craphan tren kazasında üç trenin çarpışması sonucu 35 kişinin ölümü, 1989 yılında Thames nehrinde bir gezi teknesinde parti verilmesi sırasında bir başka deniz aracıyla çarpışılması ve 51 kişinin ölümü, 1989 da Hillboroghda bir futbol maçı esnasında çıkan yangında 96 kişinin ölmesi ve 1989 da Stephen Lawrence isimli kişinin bir ırkçı saldırı sonucunda sokakta bıçaklanarak öldürülmesi önemli yer tutmaktadır. Özellikle 1989 yılındaki kazada medya polisin mağdurlara yaklaşımı konusunu irdelemiş ve ağır eleştiriler getirmiştir. Lord Justice Clark Marchiness te yaşanan deniz kazasının soruşturmasını yürütmüş ve bir çok polisin mağdur ve aileleriyle ilgili ne tip adımlar atması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Ailelerin soruşturmanın her aşamasından haberdar edilmesi gerektiği, yasları ve üzüntülerine saygı duyulması ve kimliklendirme çalışmaları için mümkün olan en kısa sürede ve doğru bilgiye ulaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Marchinessteki deniz kazasında mağdurların ellerinin kesilerek parmak izi eşleştirme yönteminin kullanılması, ailelerden bilgi alma yoluna gidilmemesi getirilen en önemli eleştirilerdendi. Bu olaylardan sonra yapılan toplantılarda Aile İrtibat Birimi ne getirilen çeşitli önerilerle Aile İrtibat Birimi olaydan sonra mağduru ve mağdurun ailesini bilgilendirmeye başlamıştır. Ayrıca her soruşturmada 2 üst düzey soruşturma dedektifi hazır bulunur olmuş bunlardan biri yalnızca olayın meydana geliş biçimi, nedenleri konusundaki soruşturmayı sürdürürken kimliklendirme/tanımlama dedektifi ise yalnızca zararın telafisi için çaba sarfeder. Bazen her iki görevlinin sorumlulukları çakışır ve birlikte hareket edebilirler. Her olayın ardından yapılan doğrular ve yanlışlar ekiple tartışma ve değerlendirmelerden ders çıkarma yoluna gidilmektedir. Asya daki tsunami felaketinde de yine bu ekip üyelerinden bazıları İngiliz vatandaşlarının kimliklendirmesi ile ilgili olarak bölgeye gitmişlerdir. Steven Lawrence ırksal cinayetinde ise Aile İrtibat Memurlarının gerekliliğinin altı McPherson tarafından 1993 yılında çizilmiştir. Her soruşturmada aile 6

7 dışarıda bırakılmadan bir ortak olarak görülmeye başlanmıştır. Bu noktada ailenin soruşturmayla ilgili her basamaktan haberdar edilmesi için bu birimin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu konuyla ilgili yayımlanan 7 tavsiye üzerine Aile İrtibat Danışma Takımı (Family Liaison Advisory Team) kurulmuştur. Başta iki memurdan oluşan bu takım daha sonra yedi kişiye çıkarılmış ve takımın sorumlulukları arasında aile ile irtibat konusundaki politikaların yazılması da sayılmıştır. 8. YAPILANMA DÖNGÜSÜ (ANLA, PLANLA, YAP VE GÖZDEN GEÇĠR) Suç mağdurlarına hizmeti belirleyen çerçeve belge söz konusudur. Bu çerçeve belgesi, iyi bir yapılanmanın gereği olan 'Anla, Planla, Yap ve Değerlendir' döngüsü temel alınarak hazırlanmıştır. Çerçevenin temel prensibi, başarı ölçütünün kaç mağdura ulaşıldığı ya da yönlendirildiği değil hizmetlerin nasıl sağlandığı ve bu hizmetlerin sonucunda neler olduğuna göre belirlenmesidir. Mağdur yardım birimlerinin hedeflemesi gereken 8 ihtiyaç kategorisi belirlenmiştir: -Psikolojik ve fizyolojik sağlık -Korunma evi ve konaklama -Aile, arkadaşlar ve çocuklar -Eğitim, beceriler ve iş -Madde ve alkol kullanımı -Finansman ve kazanç -Genel görünüş ve tutumlar -Sosyal etkileşim Suç mağdurlarını temel alan süreç aynı zamanda kapasite, yeterlilik ve kültürel ihtiyaçları da içermektedir. Bu süreç en iyi Anla, planla, yap ve gözden geçir döngüsü ile açıklanabilir. Bu döngü sürekli, değişkendir ve sınırlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir. Anla (2-3 ay sürebilir) : Yapılanma döngüsünün 1. Aşamasını oluşturan Anla aşaması başarılmak istenen hedefleri belirlemeyi gerektirir. Bu aşamada yerel ihtiyaçları, kaynakları, çalışma önceliklerini ve hangi çıktıların kabul edileceğine dair tespitlerin yapılması gereklidir. Var olan hizmetler incelenmeli, var olan hizmetlerin iyileştirilmesi ya da yeni birimlerin oluşturulması için yere yönetim ile iş birliği içine gidilmelidir. Bu oluşumlar sırasında sınır ötesi işbirlikleri desteklenmelidir. Suç mağdurlarının ihtiyaçlarını tespit ederken incelenebilecek alanlar: -Sağlık hizmetleri birimleri -Eğitim kurumları -Adli kurumlar 7

8 -Mağdurların kendileri -Yerel mağdur grupları -Hizmet sağlayıcılar olabilir. Planla (2-5 ay sürebilir) : Planlama aşaması, Anla aşamasında belirlenmiş olan ihtiyaçların hangi yollarla yapılabileceğine ilişkin, bu uygulamaların etkililiği, sürekliliği ve iş-birliği gereksinimlerine ilişkin ayrıntılı bir harita oluşturmayı gerektirmektedir. Hizmet sağlayıcılar ve iş birliği yapılacak olan birimler planlama aşamasında yer almalıdırlar. Yap (3 ay sürebilir) : Ölçülebilir, açık ve saydam bir teşkilatlanma süreci geliştirilmiş çıktıların sağlanabilmesinde etkili olacaktır. Bu süreç planlama aşamasında kararlaştırılmış olan eylemlerin belirlenmiş olan ortaklarla, belirlenmiş şekilde gerçekleştirilmesini içermektedir. Gözden geçir (Yılın her çeyreğinde, yılda bir veya belirlenmiģ aralıklarla sürdürülebilir): Sağlanan hizmetlerin mağdurlara ulaştırılabilirliğini belirli aralıklarla tespit edilmesini ve bu yolla bazı toplum ihtiyaçlarının önceliklendirilmesini gerektirmektedir. Ġyi bir yapılanmanın temel prensipleri: -İhtiyaç analizi yapılırken özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla (üçüncü sektör) iş birliği yapmak ve olası servis sağlayıcılarla hizmet önceliklerinin ortak olarak belirlenmesi gereklidir. -Stratejik planlamanın merkezindeki kullanıcılar gözetilerek çıktılar belirlemek. -Olası katkıları olabilecek tüm servis sağlayıcıların listelenmesini sağlamak -Özellikle ulaşılması zor gruplarla çalışıyor olan hizmet sağlayıcılar üzerine yatırım yapmak -Ortaklık oluşturma aşamalarının şeffaf, adil ve süreci kolaylaştıran şekilde yürütülmesini sağlamak -Uzun vadeli işbirliklerini tercih etmek ve riskleri paylaşmak -Hizmet kullanıcılarından, topluluklardan ve hizmet sağlayıcılarından dönüt alarak, yapılanmanın yere düzeydeki etkililiğini ölçmek 9. ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ İhtiyaç analizinin temel prensipleri 4 ana başlıkta incelenebilir.: -Hazırlık: Var olan ihtiyaç analizlerinin belirlenmesini ve tüm hizmet çeşitleriyle bunlar için gerekli olanları tespit etmeyi gerektirir. -Veri toplama: Veri toplama verilecek hizmetlerin etkililiğinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan kaynak ve kanıtları içerir. İhtiyaç duyulan veriler toplandıktan sonra kategorize edilebilir veya ayrıştırılabilir. 8

9 -Veri analizi: Toplanan verilerin derinlemesine incelenmesini, ortak örüntüler olup olmadığının kontrolünü, bazı ortak oluşumların ne zaman ve nerde oluştuğunu vb. incelemeyi gerektirir. -Sunum ve planlama: Toplanmış verilerin ve analizlerin sonuçlarının yol haritası belirlemesinde kullanılması, elde edilenlere ilişkin sunum ve öneriler yapmayı gerektirir. Ġhtiyaç analizi metotları: - Stratejik ortakların görüşlerinin alınması -Özel çalışma gruplarından kaynakların toplanması -Var olan hizmet sağlayıcılardan görüşler alınması -Var olan hizmetlerin, hizmet sağlayıcıların etkililiği açısından değerlendirilmesi -Demografik bilgilerden ve istatistiksel verilerden faydalanma -Var olan hizmetlerin kullanıcılarından görüşler alınması ve henüz hizmeti kullanmayanların beklentileri üzerine anketler yapılması -Araştırma ve harita oluşturma çalışmaları Devlet tarafından fon sağlanan hizmet türleri: Suç mağdurları alanında yapılanma aşamasındakiler, hâlihazırda devlet tarafından fon sağlanan alanların hangileri olduğunu değerlendirip, hizmetlerin iletilebilmesi için hangi aşamalarda devletten ahengi aşamalarda yerel kaynaklardan faydalanılabileceğine ilişkin çıkarsama yapabilirler. Desteklenen alanlar: -Savunma -Bilgi sağlama -Psikolojik danışmanlık -Akran desteği -Pratik asistanlık -Duygusal destek -Barınma evleri/geçici konaklama -Telefon destek hatları 10. SONUÇLARIN ÖLÇÜMÜ Sonuçlar, bir organizasyon tarafından sağlanan hizmetlerin sonucunda ortaya çıkan değdim, etki veya faydalar olarak adlandırılmaktadır. Suç mağdurlarına hizmet alanında çalışacak olanların iki temel sonuca ulaşmayı hedeflemeleri beklenmektedir. Bunlar Baş etme ve İyileşme olarak belirtilebilir ancak ihtiyaçlar doğrultusunda sayıları artırılabilir. Mağdur hakları uygulamaları alanında formel bir sonuç ölçümü yaklaşımı olmamasına rağmen, mağdur destekleri ve sonuçların ölçümü içerikli, kaynak ve uygulama incelemesi (Callanan et. Al. 2012a, 2012b) bu konuda bilgi sağlamaktadır. 9

10 Teşkilatlanma, tek bir uygulamanın etkililiği ve sonuçları yerine genel çıktılar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Tüm hizmet sağlayıcıların hizmetleri nasıl planladığı ve sağladığına ilişkin süreçte, hizmet kullanıcıları temel alınmalıdır. Teşkilatlanma, tedarik edici bir birim olarak algılanmamalıdır. Toplum temelli ihtiyaçları tespit etme ve bu alanda doğrudan ihtiyaç sahiplerine hizmet verme anlamında, teşkilatlanma çok daha geniş bir görev alanına sahiptir. Sonuçlar, hizmetler için bir kaynak oluşturması bakımından destekleyici bilgiler olarak kullanılmalıdır. Sonuçların ölçümü için kullanılacak olan verilerin toplanması sırasında, mağdurların güvenliği, bilgilerinin gizliliği ön planda tutulmalı, zamanlaması çok hassas şekilde ayarlanmalı ve mağdurun yeniden bir stres yaşaması önlenmelidir. 11. DENETLEME, DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GÜVENCESĠ Denetleme: Denetlemeye ilişkin kararlar teşkilatlanma aşamasında belirlenmelidir. Denetleme ile kastedilen bir kamu birimince fon sağlanan anlaşmanın gereği olan hizmetlerin ve uygulanmaların yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesidir. Denetleme süreci bazı aşamaları içermektedir: -Giderlerin hesaplanması -Erken aşamada başlaması -Gerekliliklerin belirlenmesi (Raporlamanın ölçütü) -İhtiyaçların dayanaklarının belirlenmesi (Kullanılan fonun ihtiyaçlarla uyumluluğunun denetlenmesi) -Açık iletişim ve beklentilerin net olarak ifade edilmesi -Dönüt verilmesi -Var olan raporların örnek form olarak kullanılması. Değerlendirme: Üç farklı değerlendirme yaklaşımı açıklanmaktadır. Özetleyici yaklaşımda spesifik bir programın, belirlenmiş bir grup üzerindeki etkisi ölçülmektedir. Oluşması beklenen etki sonucunda programın diğer programlardan farkı kıyaslanarak anlaşılmaya çalışılır. Yapısal değerlendirme odak hizmetin geliştirilmesi ve daha iyi sunulması ile ilgili farkı ölçmektedir. Kıyaslama aynı programın eski uygulanışı ile yeni uygulanışı arasında yapılmaktadır. Son olarak süreç değerlendirmesinde ise hizmetin kim tarafından, kime ve nasıl sağlandığı ölçülür. Toplam gelişim için süreç değerlendirmesi daha faydalıdır. Kalite güvencesi: Kalite güvencesi bir organizasyonun gelişim, öğrenme ve değerlendirme süreçlerinin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu çoğunlukla belirlenmiş bir performans derecesine kadar hizmet vermeyi veya bir kalite standardına ulaşmayı hedeflemektedir. Teşkilatlanma aşamasındakiler kalite güvencesi ve değerlendirme ile ilgili olarak net belirlemeler yapmalıdırlar. Bu sağlanmış olan hizmetin fon ve hibelerin amaçlarına uygunluğunu belirlemek adına da önemlidir. 10

11 12. HĠBE VE ANLAġMALAR Suç mağduru hizmetleri, prensipte hibeler yoluyla veya çeşitli anlaşmalar yapılarak (üçüncü sektör ile) finanse edilmektedir. Bu yüzyılın son çeyreğinde üçüncü sektör kurumları topluma hizmet verme ve bu şekilde gelir elde etme konusunda artan bir rol üstlenmişlerdir. Suç mağdurları için hizmetin sağlanması konusunda anlaşmaların veya hibelerin belirlenmesi genellikle Avrupa Birliği anlaşmasına ve hizmet yaptırımlarına göre yapılmaktadır. Yapılanma aşamasındakiler, hangi uyuklamanın amaçlarına daha uygun olduğu konusunda belirleyici olmalıdırlar. Hibeler: Bir organizasyon bir hibe aldığında bazı temel koşullar belirlenmektedir. En basit hibeler, kullanıcı tarafından planlanmış olan aktivitelerde kullanmak üzere verilmektedir. Hibe, çoğunlukla bir kamu kurumunun bir üçüncü sektör öğesine, hedeflediği hizmeti sağlaması amacı ile verilmektedir. Birçok hibe, hibenin tam olarak nelere ve nasıl kullanılacağına ve geri ödeneceğine (bazen hizmet yoluyla) ilişkin ihtiyaçların tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu hibelerde KDV söz konusu değildir ve Avrupa Birliği anlaşmasına bağlı olmak zorunda değillerdir. AnlaĢmalar: Belirlenmiş olan hizmetlerin, anlaşma yapan kuruma ya da başka bir kuruma, belirlenmiş miktarda ödeme karşılığı verilen hizmet demektir. Yasal anlamda bir anlaşma bir teklifi ve karşılığında da bir kabulü gerektirir. Burada karşılıklı değişim ödeme veya başka değerli olan herhangi bir şey üzerine olabilir). Bu anlaşma yasal ilişkiler düzenlemek amacındadır. Anlaşmalar KDV içerecek şekilde düzenlenir ve her zaman Avrupa Birliği anlaşmasının bağlayıcılığında düzenlenir. Hizmetlerin sağlanmasının detaylı olarak belirlendiği ve belirli şartlara bağlandığı durumlarda çoğunlukla anlaşmalar kullanılır. 13. SUÇ MAĞDURLARININ HAKLARI, DESTEKLENMESĠ VE KORUNMASINA ĠLĠġKĠN STANDARTLARI BELĠRLEYEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ YÖNERGESĠ Avrupa Birliği suç mağdurlarının hakları, desteklenmesi ve korunmasına ilişkin yönergesi resmi olarak 4 Ekim 2012 de yürürlüğe girmiş ve tüm birlik üyesi ülkelerin bu yönergeyi uygulamaya koymaları için 16 Kasım 2015 son tarih olarak belirlenmiştir. Yönergedeki zorunlu maddeler 7. Ve 8. Maddelerdir. Yönergenin 8. Maddesi: Suç mağdurları ve bu suçtan dolayı belirli oranda zarar görmüş olan mağdurun birinci derece aile üyeleri mağdur destek hizmetlerine, suç öncesi, süresince ve belirli bir süre sonrası da ulaşabilir durumda olmalıdır. Hizmetler ücretsiz olmalıdır ve gizlilik ilkesine saygı gösterilmelidir. Suçun rapor edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın hizmetler erişilebilir olmalıdır. Yönergenin 9. Maddesinde ise mağdur destek hizmetlerinin en asgari düzeyde neleri içermesi gerektiğine ilişkin bilgiler vardır. Bunlar: -Bilgi, tavsiye ve ulusal tazminat telafi şemasına nasıl ulaşabileceği bilgisi ile yasal süreçte bir mağdur olarak haklarının neler olduğu bilgisine erişimini sağlamak -Duygusal ve gerektiğinde psikolojik destek hizmeti vermek. -Finansal ve pratik bilgiler hakkında yönlendirme yapmak ile yeniden bir mağduriyetin oluşmasına sebep olabilecek olası riskler üzerine yönlendirme yapmak 11

12 -Sağlanacak olan uzman desteği suçun rapor edilmiş olmasına bakılmaksızın bu hizmetleri sağlamalıdır. Sağlanacak hizmetin türleri: -Uzun ve kısa dönem psikolojik danışma hizmeti -Korunma evi ve konaklama -Acil tıbbi yardım -Adli tıp incelemesi için yönlendirme -Travma desteği -Yasal avukatlık -Çocuklar için özel hizmetler (Doğrudan mağdur veya dolaylı mağdurlar olarak) 2. BÖLÜM 1. SUÇ MAĞDURLARI ĠÇĠN TAZMĠNAT ĠNGĠLTERE ZĠYARET RAPORU Cezai Yaralanma Telafi ġeması (Crımınal Injurıes Compensatıon Scheme-CICS) 1969 yılından beri uygulanan cezai yaralanma telafi şeması, devlet tarafından finanse edilen ve şiddet içerikli suçlardan zarar gören masum mağdurlar için ödeme öngören bir telafi şemasıdır. Kuzey İrlanda kendi şemasını uyguladığından dolayı bu şema yalnızca İngiltere, İskoçya ve Galler bölgesinde yaralanan kişiler için geçerli olup Kuzey İrlanda yı kapsamamaktadır. Bu kurumda başkan ve yönetici takımı da dahil 300 kişi çalışmaktadır.ulusal düzeyde merkezi yapıda Glasgow şehrinde bulunmaktadır. Bu şemaya göre yapılan telafi ödemeleri taksirli suçları ve basit suçları içermemektedir. Başvuru yapıldıktan sonra mağdura ödeme yapılıp yapılmayacağına polis raporu, hastane raporu gibi belgeler incelendikten sonra karar verilmektedir. Ödemeler suçtan en çok zarar görmüş olan mağdurlara, tecavüz veya cinsel taciz mağdurlarına, taciz edilmiş çocuklar ve yoksun bırakılmış çocuklar için yapılmaktadır. Ciddi bir sabıka kaydı olan kişilere ödeme yapılmamaktadır. Buna göre örneğin: hakkında gözaltına alınma kararı veya toplum hizmeti kararı olanlara yada Birleşik Krallık ile yasal bir bağı olmayanlara ödeme yapılmamaktadır. Ödeme türleri, yaralanma ödemeleri, kazanç kayıpları, özel giderler, yoksunluk ödemeleri, çocuk ödemeleri (18 yaş altı ve velisi vefat etmiş, aile yardımına muhtaç çocuklar), başkasına bağımlı olan kişiler için yapılan ödemeler (ölmüş olan kişiye fiziksel yada ekonomik olarak bağımlı olan kişiler) ve cenaze ödemeleridir. Yapılan en yüksek ödeme miktarı dur. En az ödeme ise; dur. Bu iş için ayrılan bütçe 2012 yılından önce dur. Daha sonraki yıllarda bütçe azaltılmıştır. 12

13 Ödeme yapılabilecek durumlar şu şekildedir. Eğer başvuran kişi: *Doğrudan bir şiddet suçu mağduru ise, (Örneğin Londra bombalama olayı gibi) *Olayla ilgili suçlanan kişilerden biri değilse, *Bir suça engel olmak isterken makul ve büyük ölçüde risk alarak yaralanmış ise, *Bir suça tanık olmak yoluyla veya suçun hemen akabinde yakın olduğu birisinin zarar görmesi nedeniyle psikolojik bir yaralanma yaşayan kişi ise, *Şiddet suçundan dolayı ölmüş birisinin birinci derece yakın akrabası ise, Bu kişiye ödeme yapılabilmektedir. Ödemeler yalnızca, suçun işlendiği tarihlerde Birleşik Krallık içerisinde ikamet (yasal oturum izni) ettiğini yada Birleşik Krallık ile farklı yasal bir bağı olduğunu kanıtlayan kişilere yapılabilmektedir. Şemaya göre yapılan ödemeler vergi gelirlerinden finanse edilmektedir. Bu nedenle, şema işleyişinin sürdürülebilmesi için yalnızca Birleşik Krallık ile resmi şekilde ilişkisi olan kişilerin (vatandaş/yasal oturum izni olanlar) bundan yararlanabilmesi mümkündür. Ayrıca, Avrupa Birliği antlaşmaları gereğince, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi dahilinde olanlara da telafi ödemesi yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük, Ulusal Yönlendirme Mekanizmasının yönlendirdiği insan kaçakçılığı mağdurları veya ilticacıları da kapsamaktadır. Başvuruların suçun işlenmesinden itibaren en geç 2 yıl içinde yapılması gerekmektedir. Sağlık durumu nedeniyle süresi içerisinde başvuruda bulunamayan kişinin bu durumu belgelendirmesi halinde başvuruyu sonradan yapması mümkündür. Başvuruda bulunulabilmesi için suçun polise bildirilmiş olması ve CICS tarafından istenen kanıtların sunulması gerekmektedir. Ödeme yapılabilmesi için polis tarafından hazırlanan ön rapor yeterli olmakta, yargılama sonucu beklenmemektedir. Başvuru hakkında CICS tarafından verilen karara karşı yeniden gözden geçirilmesi talebiyle itiraz yapılabilmektedir. İtirazdan sonuç alınamaması halinde kararın hukuka aykırı olarak verildiği gerekçesiyle üst mahkemeye başvuruda bulunulabilmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra başvuruda belirtilen olay ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğu yada mağdurun yaralanmasının kendi eyleminden kaynaklandığı anlaşılırsa mağdura ödenen tazminat geri alınmaktadır. Mağdura, aynı suç nedeniyle sanıktan yada başka bir kurumdan ödeme yapılmışsa, söz konusu miktar düşülerek kalan kısma ilişkin ödeme yapılmaktadır. Mağdur SürĢarjı -Mağdur Harcı ( Victim Surcharge) İngiltere de uygulanmakta olan bu sistem ABD, Kanada ve Avustralya dan alınmıştır. Buna göre, yargılamayı yapan mahkeme tarafından suç işleyen kişinin, mağdurlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere bir miktar parayı ödemesine karar verilmektedir. Nisan 2007 den Ekim 2012 ye kadar olan dönemde sürşarj, sabit bir oranda (15 ) yalnızca ceza alan kişiler için uygulanmıştır. Akabinde, Mağdurlar için en doğrusu görüşmesinde, suçluların eylemleri nedeniyle yol açmış oldukları zararlar için daha fazla sorumluluk almaları ve daha büyük katkı yapmaları gerektiği yönünde ortaya çıkan kanaat nedeniyle 1 Ekim 2012 den itibaren 13

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞİK KRALLIK CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI VE HİZMETLERİ (2014-ANKARA) İçindekiler GİRİŞ... 4 İNGİLTERE CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDURA GENEL

Detaylı

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği Strasbourg,19 Haziran 2009 CommDH/IssuePaper(2009)1 Bu çeviri Đngilizce orijinalinden

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı 01-08 EKİM 2006 TARİHLERİ ARASINDA İSPANYA (KATALONYA) ÇOCUK SUÇLU ADALETİ

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

2011 TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORU TASLAĞI ÜZERĠNDEN ÖN DEĞERLENDĠRMELER

2011 TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORU TASLAĞI ÜZERĠNDEN ÖN DEĞERLENDĠRMELER 2011 TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORU TASLAĞI ÜZERĠNDEN ÖN DEĞERLENDĠRMELER BİLGİ NOTU Dilek İştar Ateş, Gamze Erdem Türkelli TS/BXL/ 11 09, 6 Ekim 2011 1. Siyasi Kriterler 1.1 Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Genel

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-STG

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 4 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı