DSİ SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ/SVT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DSİ SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ/SVT"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ/SVT Adem Avni ÜNAL Daire Başkanı Teknoloji Dairesi Başkanlığı

2 SU VERİ TABANI PROJESİ Projenin maksadı; DSİ nin kullandığı her türlü su kaynağına ait ölçme, değerlendirme ve modelleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin saklanması, raporlanması ve diğer uygulamalarda kullanılmasıdır.

3 SU VERİ TABANI PROJESİ SVT proje süresi 30 ay olup tarihinde başlamış ve tarihinde son bulmuştur. SVT projesi için TÜBİTAK finansör, GYTE ve Bahçeşehir Üniversitesi geliştirici, DSİ Müşteri Kurum olarak sözleşme imzalamışlardır. Projeye öngörülen finans tutarı 6,5 milyon TL olup 5,8 milyon TL harcanmıştır tarihinde Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) TÜBİTAK a gönderilmiştir. Projenin sonuçlandığına dair TÜBİTAK tan 2009 Mart ayında bilgilendirme yazısı gelmiştir. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla, 2009 Nisan ayında Bahçeşehir Üniversitesinden 0,8 milyon TL lik bakım ve geliştirme hizmeti alınmıştır.

4 SU VERİ TABANI PROJESİ Türkiye nin yeraltı ve yüzey su kaynaklarından toplanan su ile ilgili bütün verilerin (miktar, kalite vb); Uydu/GPRS/GSM/Network üzerinden merkezdeki su veri tabanında tutularak hidrolik, hidrolojik, su miktarı ve su kalitesi açısından değerlendirilmesi, Hızlı ve doğru veriye ulaşılması, Verilerin bir merkezde depolanması ve paylaşılması, hedeflenmektedir.

5 SU VERİ TABANI PROJESİ DSİ-SVT 1- Hidrometrik verileri, (yağış, sıcaklık, seviye, debi, vb) 2- Yeraltı Suyu verilerini, 3- Su Kalitesi verilerini istasyon bazında, belli zaman aralıklarında saklamakta, sorgulamakta ve kullanıcıların hizmetine çeşitli raporlar aracılığı ile sunmaktadır.

6 SU VERİ TABANI PROJESİ TÜBİTAK tarafından desteklenen DSİ Su Veri Tabanı projesi 2008 yılı sonunda tamamlanmış olup, yeni ihtiyaçlar ve geliştirmeler Teknoloji Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda giderilmektedir. Projede; Etüd ve Plan Dairesi Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi İşletme ve Bakım Dairesi Teknoloji Dairesi yer almaktadır.

7 SU VERİ TABANI Proje sayesinde; - Geçmişe dönük istatistiki sorgulama yapılabilmektedir. - Hidrolojik verilerin yanı sıra su kalitesi değerleri de aynı veritabanında toplanmaktadır. - DSİ de toplanan verilerin Web tabanlı SVT yazılımı ile hızlı bir şekilde değerlendirilerek diğer kurumlara ihtiyaç duyulan verilerin hızlı bir şekilde sağlanması,

8 SU VERİ TABANI Proje sayesinde; - DSİ nin geçmişe ve güncel farklı formatlardaki elektronik verileri sisteme otomatik olarak aktarılabilmektedir. - Diğer kurumlardan (EİE, DMİ, vb) gelen elektronik veriler otomatik olarak sisteme aktarılabilir. - Diğer yazılımların kullanabileceği çeşitli formatlarda veriler hazırlanabilmektedir. - DSİ iş süreçlerine uygun yetkilendirme seviyeleri ile veri güvenliği sağlanmaktadır. - Tüm verilerin farklı biçimde, istenilen zaman aralıklarında grafik ve raporları alınabilmektedir.

9 SU VERİ TABANI

10 SU VERİ TABANI SVT, DSİ nin iş süreçlerini karşılayan modüler bir yapıya sahiptir. Toplam 8 ayrı modülden oluşan proje aynı veritabanı altyapısını kullanarak etkileşimli bir şekilde çalışmaktadır. Bunlar: 1) Rasatlar Modülü, 2) Su Kalitesi Modülü, 3) Göl Kalitesi Modülü, 4) Yeraltı Suları Modülü, 5) Sulama Modülü, 6) Tabansuyu Modülü 7) Pompaj Modülü ve 8) Baraj İşletme Hidrolojisi Modülü.

11 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Modülü DSİ Etüd ve Plan Dairesi Rasatlar Şubesi görev alanına giren hidrometeoroloji veri girişlerinin sağlanması, analizlerinin yapılması, raporlanması, depolanması, yayınlanması işlemlerini yürütür. Ana Bileşenleri Masaüstü (konsol) uygulaması Web uygulaması

12 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Masaüstü Uygulaması DSİ tarafından toplanan akım, meteoroloji, kar vb. gözlemlerine ait verilerin analizlerini yapmak için kullanılır. Tüm veriler tek bir veri tabanında depolanır. Masaüstü uygulaması bu merkezi sunucuda depolanan verilerle çalışır.

13 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Masaüstü Uygulaması Geçmiş Dönem Veri Girişleri Kesitler Akım verileri Meteorolojik veriler Kar verileri Elektronik aletlerin verileri

14 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Masaüstü Uygulaması Gözlem verilerinin değerlendirmesi Zaman serileri analizi Zaman serileri düzenleme/düzeltme Veri ekleme, çıkarma Korelasyon Sorgulama

15 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Masaüstü Uygulaması Gözlem verilerinin değerlendirmesi için anahtar uygulamaları Anahtar çizimi Anahtar atama Manning yöntemi Stevens yöntemi Kesit girişi Pistole uygulaması

16 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Web Uygulaması Güncel Gözlem verileri işlemleri Bölgelerden istasyon tanımlama Veri girişi Veri raporlama Veri sorgulama

17 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Web Uygulaması Veri Giriş Tabloları Akım gözlem yıllığı Hidrograf çizimi Aylık toplam yağış Aylık toplam buharlaşma Aylık maksimum yağış Göl rasatları Parametre raporlama

18 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Web Uygulaması Veri Giriş Tabloları Su rasat cetveli Ölçü kayıt kartı(akım) Ölçü kayıt kartı(kar) Sediment kayıt kartı Buharlaşma kayıt kartı Aylık yağış kartı Serbest rasat formu

19 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Rasatlar Modülü Rasat verilerinin tablo ve grafiksel ortamda girişi, kontrolü, düzeltilmesi, tamamlanması gerçekleştirilebilmektedir. Düzenli olarak yayınlanan Akım Yıllığı, MAFA (Maksimum Akım Faaliyet), YAFA (Yağışlar Faaliyet) gibi kitaplar otomatik olarak hazırlanabilmektedir.

20 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü Türkiye genelinde akarsular üzerinde bulunan 1273 adet su kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz sonuçlarının toplandığı, belirli kıstaslara göre sorgulanıp raporlanabildiği bir modüldür.

21 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü DSİ ye ait Su Kalitesi verilerinin bir merkezde sağlıklı ve güvenli dinamik bir biçimde toplanması, Zaman ve Veri Doğruluğu Sağlanması, Sorgulamaların Yapılması, Verilerin Değerlendirilerek Kullanılması Çalışma Programlarının Hazırlanması,

22 Tanımlamalar Analiz Sonucu Girişi Sorgulama Çalışma Programı SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü

23 Tanımlamalar İstasyona ait bilgilerin ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması Parametrelerin tanımlanması SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü

24 Analiz sonucu girişi Analiz sonuçlarının girildiği alandır. SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü

25 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü Sorgulama Veri Derleme Genel Sorgulama Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği EC440 TS 266 Sulama Suyu

26 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü Çalışma Programı Ölçümlerin istasyonlara göre zamanlamasının ve ölçüm sıklıkları ile hangi parametrelerin ölçüleceği bilgilerini kapsayan yıllık çalışma programlarının oluşturulması ve raporlanması

27 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Su Kalitesi Modülü İçme suyu ve genel amaçlı su kalitesi istasyonlarında yapılan kimyasal, biyolojik,fiziksel parametre ölçümleri veri tabanına girilebilmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği(SKKY), TS 266, EC 440, Sulama Suyu sorgulaması gibi su kalitesi sonuç analiz sorgulamaları ve ham veri istasyon ve grafik sorgulamaları yapılabilmektedir. Su Kalitesi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Çalışma programlarının düzenlenmesi ve raporlanması işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

28 SVT ETÜD PLAN DAİRESİ Göl Kalitesi Modülü Su Kalitesi Modülünde yapılabilen her işlem göller için de yapılacaktır.

29 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ Yeraltısuyu Modülü Modülün maksadı; 1. DSİ tarafından açılmış olan su sondaj kuyularına ait kuyu loglarının veri tabanında saklanması, 2. Havzalarda aylık ve mevsimlik olarak ölçülen yeraltısuyu seviye rasatlarının veri tabanında saklanması 3. Şahıslar tarafından açtırılan YAS Belgeli kuyuların veri tabanında saklanması 4. DSİ tarafından ölçümü yapılan kaynak debilerinin veri tabanında saklanması, 5. YAS kooperatiflerine ait bilgilerin veri tabanında saklanması ve bilgi akışının elektronik ortamda yapılması, 6. Kullanıcıların yetkileri dahilinde veri tabanından veri girişi, arama-sorgulama ve raporlama yapabilmeleri.

30 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ Yeraltısuyu Modülü Türkiye genelinde bulunan yaklaşık adet yer altı su kuyusuna ait su derinliği, su tecrübesi gibi fiziksel ölçüm bilgileri ve bu suların kimyasal analiz bilgileri bulunmaktadır. Bu modülde ayrıca şahıs kuyu aramasından izinlerinden kuyunun açılmasına ve sonrasında kullanılan suyun takibinin yapılmasına, kadar tüm işlemler yapılabilmektedir. Tüm bu bilgilerden yola çıkılarak ova su rezervi raporlanabilmektedir. Modül içerisinde ayrıca karst kaynaklarının seviyesi, kimyasal analizleri, izotop çalışmaları yapmak mümkündür.

31 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ Yeraltısuyu Modülü Kuyuya ait verilerin mantıksal hatalara izin vermeyecek şekilde sisteme girilmesi, düzeltilmesi sağlanabilmektedir. Bu verilerin raporlanması ve grafiklerinin hazırlanabilmesi sağlanabilmektedir. Bölgesel kuyu rasat seviyeleri aylık veriler halinde sisteme girilebilmektedir. Bu veriler grafiklenebilmekte ve ova bilgileri ile de tablosal olarak raporlanabilmektedir. Standart kuyu logları tek tuş ile otomatik olarak hazırlanabilmektedir. Şahıs kuyularına verilen izinler ve sonrasında kullanılan suyun takibi yapılabilmektedir. YAS Kooperatiflerine ait bilgilerin veri akışı elektronik ortamda sağlanabilmekte ve bilgilerin takibi yapılabilmektedir. 50 lt/sn den fazla debiye sahip kaynakların debileri, kimyasal analizleri ve izotop çalışmaları elektronik ortamda saklanabilmektedir.

32 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ Kuyu Log Bölümü Mevcut durumda, yukarıda bahsedilen tüm veriler Bölge Müdürlükleri tarafından kağıt ortamında elle çizilmekte, hazırlanmakta ve kağıt ortamında Başkanlığımıza gönderilmektedir. Bu bilgiler Başkanlığımızda kağıt olarak saklanmakta, kullanıcılar bizzat dokümantasyona veya arşivlere giderek logları incelemektedir. Arama yaparken sadece kuyu numaralarına, kaynak adına, kooperatif adına vb göre arama yapılabilmekte, belgenin içeriğindeki herhangi bir bilgiye göre bir arama/sorgulama yapılamamaktadır.

33 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ Kuyu Logu

34 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ Schoeller Diyagramı Wilcox Diyagramı Ayrıca Kuyudan alınan su numuneleri sonuçlarına göre daha önce elle hazırlanan grafikleri de SVT kendisi hazırlamaktadır. Piper Diyagramı

35 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ YAS Diğer Bölümler YERALTISUYU RASATLARI Mevcut durumda, rasat kuyularına ait yeraltı suyu seviye verileri tablo olarak kağıt ortamında Başkanlığımıza gönderilmekte, bu veriler Excel formatında bilgisayara elle girmekte ve seviye grafikleri hazırlamaktadır. ŞAHIS KUYULARI Mevcut durumda, belgeli şahıs kuyularına ait lokasyon, tahsis miktarı, kuyu logu gibi bilgiler kağıt ortamında Başkanlığımıza gönderilmekte, bu veriler kağıt ortamında dosyalarda saklanmaktadır. YERALTISUYU KOOPERATİFLERİ Mevcut durumda, YAS Kooperatiflerine ait lokasyon, toplam çekim miktarı, pompa değerleri gibi bilgiler kağıt ortamında Başkanlığımıza gönderilmekte, bu veriler kağıt ortamında kooperatif ve motopomp kartlarında saklanmaktadır. KARST KAYNAKLARI Mevcut durumda, kaynaklara ait lokasyon, debi gibi bilgiler kağıt ortamında Başkanlığımıza gönderilmekte, bu veriler kaynak kartlarında saklanmaktadır.

36 SVT JEOTEKNİK HİZ. ve YAS DAİRESİ YAS Diğer Bölümler Su Veri Tabanı, bu verilerin sayısal ortamda saklanmasını sağlayarak, yetkilendirilmiş tüm kullanıcıların (Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür, Bakanlık Makamı gibi) bulundukları yerden web tabanlı olarak havzaların yeraltısuyu seviye grafiklerini/değerlerini inceleme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca verilerin kağıt ortamında gelmesini ortadan kaldıracağı için kağıt ve zaman tasarrufu da sağlamaktadır.

37 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ DSİ SVT kapsamında İşletme Bakım Dairesi faaliyetlerine ilişkin 4 ayrı modül bulunmaktadır: Sulama Modülü, Tabansuyu Modülü Pompaj Modülü ve Baraj İşletme Hidrolojisi Modülü.

38 DSİ Tarafından işletmeye açılmış olan sulamalarda, Şebekeye alınan sular, sulama randımanı, sulama oranı ve suya ilişkin dataların kayıt altına alındığı ve sorgulanmasına yönelik yazılmış olan modüldür. SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Sulama Modülü

39 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Sulama Modülü Aylık Şebekeye Alınan Su miktarlarının girildiği menü

40 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Sulama Modülü Sulama bazında bitki ekim alanlarının girildiği menü

41 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Sulama Modülü Oluşturulan Türkiye raporu ve bütün sulamaların değerlendirild iği son çıktı ekranı

42 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Tabansuyu Modülü DSİ ce işletmeye açılan 66 adet sulamada, 9 adet tabansuyu gözlem kuyusundan her ay alınan ölçüm sonuçlarına göre yapılmakta olan tabansuyu izleme çalışmalarına yönelik hazırlanmış bir modüldür.

43 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Tabansuyu Modülü İzleme yapılan gözlem kuyularından aylık yapılan ölçüm sonuçlarının girildiği menü

44 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Tabansuyu Modülü Kuyu bazında tabansuyunun aylık değişimi (birden fazla kuyunun karşılaştırılması)

45 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Tabansuyu Modülü Ülke bazında yıllık tabansuyu izleme çalışma sonuçları

46 DSİ tarafından işletmeye açılmış, gerek DSİ tarafından işletilen gerekse su kullanıcı örgütlerine devri yapılmış olan pompaj sulamalarına, cazibe+pompaj sulamalarına ve ayrıca YAS (yeraltı sulamaları) sulamalarına ilişkin izleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Pompaj Modülü

47 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Pompaj Modülü Pompaj tesisi bazında aylık su miktarları, tüketilen elektrik ve çalışma saatleri girilmektedir.

48 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ Pompaj Modülü Oluşturulan Türkiye raporu ile pompaj sulamalarına ilişkin karakteristik bilgiler, her yıla ilişkin sulama değerleri ve maliyet analizleri alınmaktadır.

49 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ İşletme Hidrolojisi Modülü İşletme Hidrolojisi Modülü, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış depolamalı tesislere ait su verilerinin, veri tabanına kayıt edildiği ve raporlandığı modüldür.

50 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ İşletme Hidrolojisi Modülü İşletme Hidrolojisi modülü içerisinde işletme halinde bulunan depolamalı tesislere ait karakteristik bilgiler, kot-alan-hacim, rezervuar su seviyesi, hacmi, gelen su, sarfiyat (içme, sulama, içme, enerji üretimi, dolusavak vb. ) gibi veriler yer almaktadır.

51 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ İşletme Hidrolojisi Modülü Mevcut ve yeni işletmeye açılmış depolamalı tesislere ait karakteristik bilgiler veri tabanı içerisinde toplanmıştır. Depolamalı tesise ait günlük su seviyeleri, gelen su ve sarfiyat (içme, sulama, enerji üretimi, dolu savak, buharlaşma vb.) verilerinin yer aldığı aylık işletme tabloları veri tabanı içerisinde hazırlanmaktadır. Havza, bölge, il, amaç (enerji, sulama, içme vb.) bazında günlük su seviyeleri ve doluluk oranlarına ait rapor ve grafikler alınabilmektedir. Yıllık işletme programları ile gelebilecek olan su miktarına bağlı olarak su bütçesi oluşturulmakta ve bunun sonucunda yıllık su ihtiyaçlarının (içme suyu, sulama, enerji üretimi) en optimal düzeyde karşılanması sağlanmaktadır.

52 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ BARAJ KARAKTERİSTİK SAYFASI

53 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ YILLIK İŞLETME PLANLAMASI

54 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ GÜNLÜK TAKİP FORMU

55 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAZINDA DOLULUK ORANLARI GRAFİĞİ

56 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ HAVZA BAZINDA DOLULUK ORANLARI GRAFİĞİ

57 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ GRAFİK MENÜSÜ

58 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ AYLIK İŞLETME TABLOSU ÖZET RAPOR

59 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ AYLIK İŞLETME TABLOSU SONUÇLARI

60 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ AYLIK İŞLETME TABLOSU DATA GİRİŞ EKRANI

61 SVT - İŞLETME BAKIM DAİRESİ ÖZGÜL SU TABLOSU

62 TÜRKİYE ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİM AĞI

63 EMWIS TÜRKİYE ULUSAL ODAK NOKTASI

64 Arz Olunur.

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ

JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ JEOTERMAL ALANLARDA KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ: AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI JEOTERMAL ALANI ÖRNEĞİ Nilgün DOĞDU*, Berrin AKAN* ve Ö.Faruk TAMGAÇ* ÖZ.- Son yıllarda nüfusun artışı ve sanayileşmenin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Mine YEŞİLATA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı