ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1988 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1990 Doktora Yeni Türk Edebiyatı Marmara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1996 Doçentlik Tarihi : 2004 (Yakın Doğu Ün.) Profesörlük Tarihi : 2009 (Uluslararası Kıbrıs Ün.) 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri * Hüseyin Ezilmez, Kıbrıs Türk Tiyatro Edebiyatı (Devam ediyor) 6.1. Yüksek Lisans Tezleri * Abdullah Aktaş, Başlangıcından Günümüze Kıbrıs Türk Öykücülüğü * Ümmühan Kaplan, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye Baskılarının Karşılaştırılması * B. Banu Kütük, Halit Ziya Uşaklıgil in Eserlerinde Süs ve Süslenme * Mustafa Ünaldı, Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı nda Mersiye Geleneği ( ) 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1- Images of Japanese People and a Japan Model in Turkish Literature, , Annals of Japan Association for Middle East Studies, Nr.6, Tokyo 1991, s Türkçede Dante Üzerine, Turkish Studies, Vol. 4/1-I, Winter 2009, s Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1- Türkiye deki İlk İtalyan Edebiyatı Tarihi: Mehmet Rauf ve İtalyan Tarih-i Edebiyatı Üzerine (1913), Mediterraneo, Sayı: 4, İstanbul Mart 2009, s Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1- The image of Italy in Turkish Literature, October 2003 Intercultural Aspects in and around Turkic Literature, University of Cyprus, Department of Turkish Studies.

2 2- Gli Italiani d İstanbul nella letteratura Turca tra il XIX e l inizio del XX secolo ( ), Gli Italiani di Istanbul e la Societá Operaia Italiana Mutuo Soccorso, nucleo rappresentativo della Comunitá. Della Riforme ottocentesche (Tanzimat) alla Repubblica Turca ( ) Ottobre 2006, Istituto Italiano di Cultura d Istanbul. - Gli Italiani di Istanbul, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2007, s Bazı Namık Kemal Kartpostalları ve Fotokartları, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ Namık Kemal Ün. Yayınları, Aralık 2010, s Kıbrıs Türk Şiirnide Fikret Kürşad ın Yeri, XXIV.Uluslararası Kıbatek-Edebiyatta Kıbrıs Sempozyumu, Mart 2013 KKTC, s Kurtuluş Savaşı Sonucunda Bir Türk Kadınının Feryadı: Meliha Naciye - Müsalemet-i Cihan. Yarabbi Bizi Kurtar! (1922), XXVI. Uluslararası Kıbatek Edebiyatta Kadın Sempozyumu, Nisan 2014, İstanbul-Türkiye, s Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1- Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde ( ) İtalya Tematiği Üzerine Bir Gezi, Suzişat-ı Müellefe-Contaminazione e Spigolature Turcologiche, Terraferma-Montello 2010, (TV-ITALIA), s Kıbrıs ta Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.41, İstanbul 2012, s Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler lerde Türk Edebiyatında Sevilen Bir İtalyan Yazar: Roberto Bracco Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, Marmara Ün. Fen-Ed. Fak. İstanbul 1991, s İtalyan Oriente Moderno Dergisinde Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye(Haziran 1921-Ekim 1923) Bir, Nr.II, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yesevî Yayıncılık, İstanbul 1994, s İtalyanca-Türkçe Bir Sözlük: Vocabolario Toscana e Turchesco, Bir, Nr. III, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yesevî Yayıncılık, İstanbul, Haziran 1995, s Sadık Rıfat Paşa ve İtalya Seyahatnamesi, (Bâki Asiltürk ile beraber) Prof.Dr Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Yayın. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ank.1995,s Avrupa da Basılan İlk Türk Edebiyatı Tarihi: Della Letteratura de Turchi ve Yazarı Giambattista Dona, Türk Dili, s.525, Ankara, Eylül 1995, s Aydın Tatar Din Adamı İnayetullah Ahmet Efendi(?-1926) Hakkında Bir Not, Bir, Nr. 4., Türk Dünyası Dergisi, Yesevî Yayıncılık, İstanbul, Aralık 1995, s İtalya da Türk Dili İtalya-Türkçe ve Türkçe-İtalyanca Sözlük ve Gramer Çalışmalarına Dâir Bir Not, Türk Dili, Nr. 533, Mayıs 1996, s Başlangıcından Günümüze Genel Bir Bakışla İtalya da Türkoloji Çalışmaları Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1994, T. D. K. Yayın. Ankara 1996, s

3 9- Osmanlı Basınında Gagavuz Türklerine Dair Bir Yazı: Teodor Kasab Gagavuz Türk Dili, nr. 542, Şubat 1997, s I. Dünya Savaşında Kıbrıs taki Esir Türk Askerleri ve Gazi Magosa Çanakkale Şehitliği, Bir, nr. VII. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yesevî Yayıncılık, İstanbul, 1997, s Yılları Arasında Türk Basın ve Edebiyatında Japonya ve Japonlar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Müteferrika, Kış 1996, nr. 10, Şubat 1997, s Türk-İtalyan (Trablusgarb) Savaşı ve Bir Kitap: İtalya da Türk Esirlerinin Hayatı,Türklük Araştırmaları Dergisi Mehmet Akalın Armağanı, Sayı: 8, Marmara Üni. Fen Edb. Fak. Yayınları, İstanbul 1997, s Türkiye de İtalyan Edebiyatını Tanıtan Önemli İki İsim: Ali Fahri ve M. Rauf. Doğu Akdeniz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, Yıl: 1998, SAYI: 1, S , Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen- Edb. Fak. Yayınları, Gazimağusa- KKTC 14- Türk Romanında Suriyeli Arap Tipleri, Adım, Bilimsel Düşüncenin Ürünü, (KKTC), Cilt: 4, Sayı: 2, Aralık 1999, s İtalya da Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk Dili, Sayı: 593, Mayıs 2001, s Değerlendirme: Yahya Kemâl Enstitüsü Mecmuası III, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı:5,, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., İstanbul 1990, s Değerlendirme: Sergio Salvi, La Mezzaluna Con La Stella Rossa. Origini, Storia e Destino dell Islam Sovietico- Kızılyıldız ile Hilal. Sovyet Müslümanlarının Asılları, Tarih ve Kaderi, Türk Dili, Sayı: 522, Ankara, Haziran 1995, s Değerlendirme: Orazgozel Machaeva- Maurizio Pistoso, Fiabe di Samarcanda (Semerkand Masalları), Milano 1994, 231 s., Bir, nr. V, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Yesevî Yayıncılık, İstanbul 1996, s Değerlendirme: İtalyan Doğu Bilim Dergilerinden Studi Orientali e Linguistici, Türk Dili, nr. 550, Ekim 1997, s İtalyan Gezi Edebiyatında Türk ve Türkiye Teması Üzerine Bir Kaç Söz, Türk Yurdu Dergisi Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye Özel Sayısı, Sayı: 310, Haziran 2013, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1- I. Dünya Savaşı Sonunda Sibirya daki Esir Türk Askerleri ve Türk Dünyası Gazetesi, Sibirya Araştırmaları, Haz: Emine Gürsoy-Naskali, Simurg Yayıncılık, İstanbul 1997, s Günümüzde Türk Dünyası ve Sibirya Üzerine Çalışmalarıyla Tanınan Bir İtalyan Türkolog: Ugo Marazi, A. g. e., s Abdülhak Hâmit ve İtalya Vefatının 60. Yılında Abdülhak Hâmit Tarhan Sempozyumu Bildirileri, İsar Vakfı Yayınları, İst. 1998, s

4 4- Kıbrıs Türk Basınında Atatürk ile İlgili Bazı Haberler ( Ahmet Pehlivan ile Birlikte), Kıbrıs ta Türk Varlığı Sempozyumu 17 Kasım 2000,-Bildiriler-, Emekli Subaylar Derneği Yayınları,No:2,KKTC- Lefkoşa, S Türkçe Ders Kitaplarına Seçilecek Metinlerin Özellikleri (Ahmet Pehlivan la birlikte), XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ekim 2002, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi. 6- Kadın ve Sigara Tütün Kitabı, (Haz: Emine Gürsoy- Naskali- Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi- Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tütün Sempozyumu İstanbul 1998, - Bildiriler), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s Cumhuriyeti Öncesinde Kıbrıs ta Türkiye den Üç Gezgin, Mayıs 2005 Türk Dil ve Kültürünün En Eski Dönemleri-Tarihi Gelişme Çizgisi-Kıbrıs a Ulaşması, Bugünkü Durumu Uluslararası Bilgi Şöleni, KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Diğer yayınlar a) Kitaplar 1-Türk Kültüründe İtalyanlar.Siyaset, Kültür İlişkileri ve Türk Edebiyatında İtalyan İmajı Üzerinde Bir İnceleme. Eren Yayıncılık. İstanbul 2002, 144 s. 2- Türk Edebiyatında İtalya. İtalya yla İlgili Yazılar, Edebiyat Eserleri ve Gezi Kitapları Üzerinde Bir Deneme. Eren Yayıcılık. İstanbul 2003, 384 s. 3- Türk- İtalyan Kültür İlişkileri Üzerine Yazılar, Eren Yayıncılık, İst. 2004, 127 s. 4- Resimlerle Eski Yazı (Osmanlıca) Dergilerde İtalyan Varlığı, (Tunay Devrim le birlikte), Eren Yayıncılık, İst. 2006, 151 s. 5-Tevfik Fikret in İzinde İki Şair: Avram Naon ve İsak Ferera, Eren Yayıncılık, İstanbul 2006, 140 s. 6-Ağabey Hisar: Anadoluhisarı, İstanbul 2009, 126 s. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi, Heyamola Yay., 7-Kıbrıs ta Türkiye Kültür Adamları ve Eserleri ( ), Doğan Kitap, İstanbul 2010, 128 s. 8- Türkçede İlk İtalyan Edebiyatı: M. Rauf ve İtalyan Edebiyatı. (İbrahim Arslan la birlikte) Eren Yayıncılık, İstanbul 2012, 128 s.

5 b) Makaleler 1-Cenab Şahabeddin in Tek Sosyal Konulu Şiiri: Hilâl-ı Giryân, Türk Edebiyatı, nr. 179, Eylül 1988, İstanbul, s Müftüoğlu nun Çanakkale Hikâyesi: Sümbül Kokusu, Türk Edebiyatı, nr. 185, Mart 1989, İstanbul, s Avrupa da Basılan İlk Türk Edebiyatı Tarihi ve Bir Şarkı Mûsıkî Mecmuası, Yıl: 48, nr. 448, Mart 1995, İstanbul, s Çanakkale Savaşı Hakkında İtalyanca Bir Kitap: I Dardanelli. L oriente e la Guerra Europea, Türk Dünyası Tarih Dergisi, nr. 111, Mart 1996, s Tohum İzleğinin Peşinde Yaban ı Yeniden Okuma Nar Dergisi, nr. 10, Oğlak Yayıncılık, Temmuz- Ağustos 1996, s Türk Kültüründe İtalyanca ya Genel Bir Bakış, Tarih ve Toplum, C. XXVI.,Sayı:152, Ağustos 1996, s Osmanlı Basınında Gagavuz Türklerine Dair Bir Yazı: Teodor Kasab Gagavuz Türk Dili, nr. 542, Şubat 1997, s Büyük İtalyan Şairi Dante nin Türkiye de Tanınması, Tarih ve Toplum,CXXVI, Sayı: 155, Kasım 1996, s Büyülü Şehir Venedik ve Türk Yazarları, Tarih ve Toplum, Sayı: 186, Haziran 1999, S Edebiyatımızda Türk- İtalyan Aşkları, Hürriyet Gösteri, Sayı:222, Ekim 2000, s Üç Roman, Üç Yazar ve Üç Venedikli Köle, Hürriyet Gösteri, Sayı: 224, Aralık 2000, s İtalyan Edebiyatıyla Tanışıklığımızın İlk Yetmiş Beş Yılı, Hürriyet Gösteri, Sayı 225, Ocak- Şubat 2001, s İtalya da Türk İzleri ve Türk Köyü, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Haziran Atatürk ün Devlet Adamlığı ve Örneklerden Biri, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Haziran Değerlendirme: Kurtuluş Savaşına İtalyan Cephesinden Bakış (Fabio Grassi,İtalya ve Türk Sorunu Kamuoyu ve Dış Politika) Toplumsal Tarih, Sayı:117, Eylül Tevfik Fikret in Etkisinde İki Azınlık Şairi, Hürriyet Gösteri, Sayı: 275, Aralık 2005, s Yahya Kemâl in Kendi Gök Kubbemiz Şiir Kitabı İtalyanca da,hürriyet Gösteri, Sayı: 277, Ocak 2006, s Mehmet Rauf un Zambak ı İtalyancada, Hürriyet Gösteri, Sayı:282, Temmuz-ağustos 2006, s

6 19- Edebiyat Tarihimiz İçin Yeni Bir Kaynak: Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyete (İnci Enginün), Hürriyet Gösteri, Sayı: 283, Eylül 2006, s Türk-İtalyan Öykü Alışverişi Üzerine, Eşik Cini, Sayı:14, Mart-Nisan 2008, s Kıbrıs tan Bir Düz Yazı Şiir Kitabı: Mehmet Kansu nun Büyücüsü, Hürriyet Gösteri, Sayı: 293, Mart-Nisan-Mayıs 2008, s Edebiyatımızda İsviçre İmajı Üzerine, Zeynep Kerman Kitabı, Dergâh Yayın., İstanbul 2010, s Namık Kemal Üzerine Bir Kolaj (İbrahim Arslan la birlikte), Namık Kemal, T.C Kültür ve Turizm Bak. Yayınları, Ankara 2011, s Mektup ve Prof.Dr. İnci Enginün, İnci Enginün Kitabı, Dergah Yayın. İstanbul Kıbrıs Rum Kesimi nden Bir Roman İlk Kez Türkçe de, Hürriyet Gösteri, Ocak-Şubat-Mart 2012, Sayı.306, s Kıbrıs Türk Öykücülüğünde Bir İvme: Osman Güvenir in Öyküleri, Harid Fedai Armağanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2013, s Fikret Çalışmalarında Yol Açıcı Bir Kaynak: Mehmet Kaplan ve Tevfik Fikret Kitabı, Mehmet Kaplan Armağanı, (Edit: İnci Enginün-Yakup Çelik), TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2013, s Yeni Türk Edebiyatında Bazı Kıbrıs Gezi Kitapları, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri Zeynep Kerman Armağanı, TKAE Yayınları, Ankara 2013, s c) Çeviriler 1- G. Caretto, Ahmet Hâşim ve Gelenek (İtalyanca dan Çeviri),Dergâh, nr. 67, Eylül 1995, s Ettore Rossi, Doğu Türkistan Türkçesi Hakkında Bir Not, (İtalyanca dan Çeviri), Türk Kültürü, sayı: 391, yıl: XXXIII, Kasım 1995, s İdari Görevler KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı ( ) KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Böl. Başkanı (2005) KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Başkanı ( ) KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ( ) KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ( ) KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fak. Dekanı (2014- )

7 9. Ödüller KKTC Samtay Vakfı Kıbrıs Türk Kültürüne Hizmet Ödülü (Lefkoşa-KKTC Mart 2010)

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

MERKEZİMİZDEN HABERLER

MERKEZİMİZDEN HABERLER MERKEZİMİZDEN HABERLER Mukaddes ARSLAN* Merkezimize Başkan Ataması Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 07.10.2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ --------------------------------------------------------------------------------------- 1. ADI SOYADI: Ayşe Banu Karadağ ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ DOI: 10.7816/sad-01-03-04 TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Doğan ÇOLAK 1 ÖZET Bu çalışmada Sibirya da yaşayan Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı 1- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : F. Sakine Eruz 2. Doğum Tarihi : 25.07.1952- Kastamonu 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Doktora Alman Dili ve Edebiyatı Yandal:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Öğr.Gör. Hasan AKÇAY

Öğr.Gör. Hasan AKÇAY Öğr.Gör. Hasan AKÇAY Adres: Fen-Edebiyat Fakültesi, 63300 Şanlıurfa Telefon: 0414-318 30 00 Dahili: 3606 Email: hasanakcay88@hotmail.com 1963 yılında Trabzon ili, Arsin ilçesi, Çubuklu Köyü nde doğdu.

Detaylı

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı