38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere"

Transkript

1 ĐMZACILAR 1. Abdullah Deveci, Öğr. Gör., Anadolu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 2. Abdullah Göktürk, Arş. Gör., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi Đnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3. Abdullah Öztürk, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 4. Adem Çelik, Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 5. Adem Y. Elveren, Yrd. Doç. Dr., Fitchburg Eyalet Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 6. Adem Yıldırım, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü 7. Ahmet Akkaya, Arş. Gör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 8. Ahmet Bülent Özer, Eski Öğr. Gör., Gaziantep Üniversitesi, Đktisat Bölümü 9. Ahmet Gürata, Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Đletişim ve Tasarım Bölümü 10. Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Đktisat Bölümü 11. Ahmet Tonak, Prof. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 12. Akif Avcı, SOAS, Development Studies, Doktora Adayı, Đngiltere 13. Alev Özkazanç, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi SBF,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 14. Ali Cevat Taşıran, Prof. Dr., ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Ekonomi Programı 15. Ali Ekber Doğan, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 16. Ali Karadoğan, Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 17. Ali Kerem Saysel, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü 18. Ali Nesin, Prof. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü 19. Ali Rıza Güngen, Dr., Queens Universitesi, Küresel Kalkınma Çalışmaları, Doktora Sonrası Araştırmacı 20. Ali Türünz, Masaryk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Adayı 21. Alper Açık, Dr., Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 22. Arslan Sonat, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 23. Arzu Akkoyunlu Wigley, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 24. Aslı Davas, Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 25. Aslı Kayhan, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü 26. Aslı Peker, Doç. Dr., New York Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 27. Aslı Takanay, Öğr. Gör., Yeditepe Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 28. Ata Karakçı, Dr., Paris Üniversitesi, Fizik Bölümü 29. Atalay Mete, Prof. Dr., KSÜ Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü 30. Atilla Göktürk, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 31. Aydın Arı, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Đktisat Bölümü 32. Aydın Gelmez, Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü 33. Ayhan Sol, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü 34. Aykut Aksu, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 35. Aykut Çoban, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 36. Aylin Altınay Cingöz, Dr., Đstanbul Üniversitesi, Đngilizce Đktisat Bölümü 37. Aynur Özuğurlu, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü

2 38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere 40. Ayşe Berkman, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü 41. Ayşe Erzan, Prof. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü 42. Ayşe Gözen, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi 43. Ayşe Gül Yılgör, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Đşletme Bölümü 44. Ayşe Serdar, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 45. Ayşecan Terzioğlu, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 46. Ayşen Candaş, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 47. Ayşen Uysal, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 48. A. Celil Kaya, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Uluslaraarası Đlişkiler Bölümü 49. A. Kadir Çetin, Arş.Gör., Aksaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 50. A. Nevin Yıldız, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Bölümü 51. A. Selçuk Ertekin, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 52. Bahar Baser, Dr., Coventry University, Centre for Trust Peace and Social Relations, Đngiltere 53. Bahar Şimşek, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 54. Bakış Kutlu Kurtuluş, Okutman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temel Đngilizce Bölümü 55. Barış A. Özden, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 56. Barış Karaağaç, Öğr. Gör., Trent Üniversitesi, International Development Studies 57. Baskın Oran, Prof. Dr., Anakara Üniversitesi SBF, Emekli Öğretim Üyesi 58. Başak Tuğ, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü 59. Bavver Kılıçoğlu, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Bölümü 60. Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 61. Begüm Özden Fırat, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 62. Benan Eres, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Đktisat Bölümü 63. Berivan Gökçenay, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 64. Berna Güler Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü 65. Besime Şen, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 66. Betül Aykaç, Arş. Gör., Đstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 67. Betül Yarar, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 68. Beyza Üstün, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 69. Biriz Berksoy, Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 70. Buket Türkmen, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 71. Burak Çopur, Dr., Duisburg-Essen Üniversitesi/Almanya, Siyaset Bilimi Bölümü 72. Burak Köse, Arş.Gör, York Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 73. Burak Ülman, Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 74. Burcu Binboğa, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 75. Burcu Konakçı, Arş.Gör., Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 76. Burcu Sümer, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 77. Burcu Şentürk, Dr., Ege Üniversitesi, Đşletme Bölümü

3 78. Burcu Yakut-Çakar, Doç. Dr., Kocaeli Universitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 79. Burçin Kalkın Kızıldaş, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 80. Bülent Bilmez, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü 81. Bülent Duru, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 82. Bülent Küçük, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 83. Büşra Barın, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 84. Büşra Ersanlı, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 85. Can Candan, Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Film Çalışmaları Programı 86. Can Irmak Özinanır, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 87. Canani Kaygusuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 88. Caner Ercan, Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 89. Cansu Bakar, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyloji Bölümü 90. Cavidan Soykan, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 91. Cem Kaptanoğlu, Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü 92. Cem Özatalay, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 93. Cem Somel, Prof. Dr., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Đktisat Bölümü 94. Cem Terzi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 95. Cenk Yiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü 96. Ceren Özselçuk, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 97. Ceren Salmanoğlu Erol, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 98. Coşku Celik, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 99. Çağhan Kızıl, Doç. Dr., Dresden Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Bölümü 100. Çağla Aykaç, Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 101. Çağla Karabağ Sarı, Dr., Hacettepe Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 102. Çağlar Dölek, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi 103. David Selim Sayers, Dr., San Fransisco State University, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 104. Demet Bolat, Arş.Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 105. Demet Özmen Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 106. Deniz Ay, Arş. Gör., Illinois Eyalet Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 107. Deniz Aydın, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 108. Deniz Kılınçoğlu, Dr., ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Ekonomi Programı 109. Deniz Pelin Dinçer, Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 110. Deniz Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 111. Derya Kömürcü, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 112. Derya Özkan, Dr., Münih Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 113. Devran Koray Öçal, Arş. Gör., Süleyman Şah Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 114. Dilan Yıldırım, Arş. Gör., Harvard Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 115. Dilek Dizdar, Prof. Dr., Mainz Üniversitesi, Çeviribilim, Kültür Bilimleri ve Dilbilim Fakültesi 116. Dilek Hattatoğlu, Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 117. Doğan Barış Kılınç, Dr., Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü

4 118. Doğan Göçmen, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü 119. Doğuş Beyaztaş, Arş. Gör., Đstanbul Arel Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 120. Duygu Canan Öztürk, Arş.Gör., ODTÜ, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yonetimler Bölümü 121. Ebru Aykut, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 122. Ebru Sevgili, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 123. Ece Öztan, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 124. Elif Aysimi Duman, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 125. Elif Tekin Đftar, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü 126. Elvan Aksen, Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksek Okulu 127. Emel Yuvayapan, Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı 128. Emin Adaş, Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 129. Emin Alper, Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 130. Emrah Dönmez, Öğr. Gör., Işık Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 131. Emre Özcan, Arş. Gör., Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 132. Emre Özçelik, Doç. Dr., ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Ekonomi Programı 133. Engin Fırat, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 134. Engin Sarı, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 135. Engin Sustam, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 136. Erdem Üngür, Arş. Gör., Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 137. Erdem Yörük, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 138. Eren Demircan, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü 139. Ergin Koçyıldırım, Doç. Dr., University of Pittsburgh, Tıp Fakültesi 140. Erhan Küçük, Arş.Gör., Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 141. Erhan Yalçındağ, Dr., Masaryk Üniversitesi, Botanik ve Zooloji Bölümü, Çek Cumhuriyeti 142. Erol Köroğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 143. Erol Ülker, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü 144. Ersin Asliturk, Dr., Ottawa Universitesi, Psikoloji Bölümü 145. Ersin Embel, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 146. Ersin Vedat Elgür, Dr., Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü 147. Ertan Ersoy, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Đngilizce Đktisat Bölümü 148. Eser Köker, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 149. Esmeray Yoğun, Yrd. Doç. Dr., Toros Üniversitesi, Đktisat Bölümü 150. Esra Arsan, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 151. Esra Danacıoğlu Tamur, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 152. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 153. Eşref Eşkınat, Prof. Dr, Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 154. Evren Balta, Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 155. Evren Haspolat, Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 156. Evren Özselçuk, Öğr. Gör., University of South Carolina, Đngilizce Bölümü 157. Evrim Emir-Sayers, Öğr. Gör., San Fransisco State University, Felsefe Bölümü

5 158. Evrim Hikmet Öğüt, Arş.Gör, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü 159. Eylem Akdeniz, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 160. Eylem Çamuroğlu Çığ, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 161. Ezgi Burgan, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 162. Ezgi Sarıtaş, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 163. E. Mehmet Karaaslan, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 164. Faruk Alpkaya, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 165. Fasih Dinç, Arş. Gör, Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü 166. Fatih Çağatay Cengiz, Arş.Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 167. Fatma Gök, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 168. Ferda Dönmez Atbaşı, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Đktisat Bölümü 169. Ferda Keskin, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 170. Ferdan Ergut, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü 171. Ferhat Akbey, Yrd.. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Maliye Bölümü 172. Ferhat Kentel, Prof. Dr., Đstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 173. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 174. Ferman Erim, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 175. Feryal Saygılıgil, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 176. Fırat Biçici, Öğr. Gör., Muğla Üniversitesi, Datça Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otel Đşletmeciliği 177. Fisun Güven, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, GĐSAM 178. Fuat Ercan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Đktisat Bölümü 179. Galip Deniz Altınay, Uzman, Mersin Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 180. Gamze Polat, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 181. Gençay Gürsoy, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 182. Gökçen Ertuğrul, Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 183. Gökhan Demir, Arş.Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 184. Göksel N. Demirer, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 185. Görkem Akgöz, Dr., Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 186. Görkem Dağdelen, Öğr. Gör., Temple Universitesi, Sosyoloji Bölümü, ABD 187. Güçlü Ateşoğlu, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü 188. Gülay Kılıçaslan, Arş.Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 189. Gülhan Türkay, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 190. Gülseren Adaklı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 191. Gülsüm Depeli, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Bölümü 192. Güven Bakırezer, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 193. Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 194. Hacer Ansal, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 195. Handan Çağlayan, Dr., Ankara Üniversitesi, Đnsan Hakları Merkezi 196. Hakan Arslan, Dr., Đktisatçı 197. Hakan Güneş, Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü

6 198. Hakan Mertcan, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 199. Hakan Mıhcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 200. Hakkı Yırtıcı, Doç. Dr., Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 201. Haluk Kaya, Dr., ĐTÜ Gemi Đnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 202. Hamid Boztaş, Doç. Dr., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 203. Hande Gülen, Arş.Gör., Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 204. Hanife Aliefendioğlu, Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik Bölümü 205. Hasan Cömert, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Đktisat Bölümü 206. Hatice Yeşildal, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 207. Haydar Çelik, Yrd. Doç. Dr., George Washington Universitesi, Pediatri Bölümü 208. Hazel Başköy, Arş. Gör., Ufuk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü 209. Hilmi Maktav, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Đletişim Fakültesi 210. Hülya Kirmanoğlu, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 211. Hüseyin Erbaş, Arş. Gör., Malmö University, International Migration and Ethnic Relations 212. H. Cevahir Kayam, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Enstitüsü 213. Đbrahim Çütcü, Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Đktisat Bölümü 214. Đbrahim Gündoğdu, Arş.Gör., ODTÜ, SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD 215. Đclal Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Felsefe Bölümü 216. Đlkay Kara, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 217. Đlkay Özküralpli, Öğr. Gör., Đstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 218. Đrfan Açıkgöz, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 219. Đsmet Akça, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 220. Đşaya Üşür, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Đktisat Bölümü 221. Işık Tamdoğan, Doç. Dr., Centre National de la Recherche Scientifique, IFEA, Tarih Bölümü 222. Işıl Ünal, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 223. Kamuran Akın, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler AD 224. Kazım Ateş, Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 225. Kemal Đnal, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 226. Kerem Eksen, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnsan ve Toplum bilimleri 227. Kıvanç Ersoy, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü 228. Koray R. Yılmaz, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 229. Kumru Toktamış, Dr., Pratt Institute, Brooklyn, Sosyal Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Bölümü 230. Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü 231. Levent Köker, Prof. Dr., Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 232. Leyla Neyzi, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Bölümü 233. Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 234. Makbule Şiriner Önver, Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 235. Mehmet A. Oturan, Prof. Dr., Paris-Est Üniversitesi, Fransa 236. Mehmet Emin Boyacıoğlu, Arş. Gör., Brock Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 237. Mehmet Nas, Öğr. Gör., Toros Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu

7 238. Mehmet Sinan Birdal, Yrd. Doç. Dr., Işık Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 239. Mehmet Şerif Erkek, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü 240. Mehmet Türkay, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Đktisat Bölümü 241. Mehmet Zeki Giritli, Öğr. Gör., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 242. Mehmet Vural, Arş. Gör., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Matematik Bölümü 243. Mehmet Zencir, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü 244. Melda Yaman, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 245. Melek Göregenli, Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 246. Meral Özbek, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 247. Merve Burnazoğlu, Bayreuth ve Aix-Marseille Universitesi, Ekonomi ve Felsefe, Doktora Adayı 248. Merve Diltemiz, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 249. Merve Fidan, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 250. Mete Kaan Kaynar, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 251. Mete Pamir, Dr., Bağımsız Araştırmacı, Siyaset Sosyolojisi 252. Metin Altıok, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Đktisat Bölümü 253. Metin Batıhan, Arş.Gör., Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 254. Mine Gencel Bek, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü 255. Mirace Karaca, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 256. Muammer Kaymak, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 257. Murat Cemal Yalçıntan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 258. Murat Emeksiz, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi 259. Murat Koyuncu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 260. Murat Öztürk, Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Đktisat Bölümü 261. Murat Paker, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 262. Murat Sevinç, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 263. Mustafa Akçınar, Arş. Gör., Zürich Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Bölümü 264. Mustafa Kemal Sancar, Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 265. Mustafa Şener, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 266. Müge Özman, Doç. Dr., Telecom Ecole de Management, Institut Mines-Telecom, Fransa 267. M. Barış Gümüşbaş, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 268. M. Gürsan Şenalp, Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 269. Nazan Maksudyan, Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü 270. Nazan Üstündağ, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 271. Nejla Kurul, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 272. Nesim Şeker, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü 273. Neşe Özgen, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi 274. Nihal Oturan, Prof. Dr., Paris-Est Üniversitesi, Fransa 275. Nil Mutluer, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 276. Nilay Etiler, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü 277. Nilgün Gürkan, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

8 278. Nilgün Kubilay, Prof. Dr., Orta Doğu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Emekli Öğretim Üyesi 279. Nilüfer Yeşilyurt, Yrd. Doç.Dr., Đstanbul Arel Üniversitesi, Grafik Tasarımı Bölümü 280. Nisan Kuyucu, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 281. Nur Betül Çelik, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 282. Nuray Türkmen, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yetişkin Eğitimi Bölümü 283. Nurcan Özkaplan, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Iktisat Bölümü 284. Nuri Ersoy, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 285. Oğuz Arıcı, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi,Tiyatro Eleştirmenligi ve Dramaturji Bölümü 286. Okan Akhan, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü 287. Onur Günay, Arş. Gör., Princeton Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 288. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi 289. Onur Yıldırım, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Đktisat Bölümü 290. Orçun Atilla, Arş. Gör., Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Turizm Đşletmeciliği Bölümü 291. Orhan Kaya, Arş. Gör., Abanat Đzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 292. Osman Aray, Yrd. Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi, Đktisat Bölümü 293. Osman Çen, Dr., Northwestern Üniversitesi, Chicago, ABD 294. Osman Eroğlu, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 295. Osman Đşçi, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 296. Oya Katırcı, Dr., Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü 297. Ozan Çağlayan, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 298. Ozan Erözden, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 299. Öget Öktem Tanör, Prof. Dr., Bilim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 300. Ömer Faruk Kırnıç, Öğr. Gör, Onsekiz Mart Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 301. Önder Güneş, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 302. Öz Öktem, Yrd. Doç.Dr., Aydın Üniversitesi, Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 303. Özer Yersüren, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 304. Özge Sanem Özateş Gelmez, Dr., Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 305. Özgün Akduran, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 306. Özgür Ekici, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü 307. Özgür Karcıoğlu, Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Özgür Martin, Doc.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Matematik Bölümü 309. Özgür Mutlu Ulus, Yrd.Doç.Dr., Acıbadem Üniversitesi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Bölümü 310. Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü 311. Özgür Narin, Yrd. Doç. Dr., New York Üniversitesi, Siyaset Bölümü, Misafir Öğretim Üyesi 312. Özgür Öztürk, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 313. Özgür Üşenmez, Dr., Marmara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler (Đng.) 314. Özkan Akpınar, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Enstitüsü 315. Özlem Albayrak, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Maliye Bölümü 316. Özlem Çelik, Dr., Doktora-sonrası Araştırmacı, ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 317. Özlem Kaygusuz, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Uluslararası Đlişkiler Bölümü

9 318. Özlem Özkan, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 319. Pelin Çetken, Arş. Gör., Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 320. Pelin Tuştaş, Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Đktisat Bölümü 321. Pelin Yalçınoğlu, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 322. Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 323. Pınar Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 324. Pınar Yıldız, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 325. Ramazan Kurt, Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Felsefe Bölümü 326. Rehber Akdoğan, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü 327. Reşat Volkan Günel, Yrd. Doç. Dr., Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü 328. Reyhan Tutumlu, Dr., Sabancı Üniversitesi, Diller Okulu 329. Reyya Advan Koyuncu, Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 330. Rezzan Tuncay, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 331. Ruken Tekeş, Öğr. Gör., Koç Üniversitesi, Yönetim Bilimleri ve Strateji Bölümü 332. Saime Tuğrul Tavsık, Dr., Işık Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 333. Salih Can Açıksöz, Yrd. Doç. Dr., Arizona Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Bölümü 334. Sami Cankat Tanrıverdi, Arş. Gör., Đstanbul Üniversitesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü 335. Sarp Balcı, Ankara Üniversitesi, Öğr. Gör., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 336. Savaş Çoban, Dr., Bağımsız Araştırmacı, Đletişimci 337. Savaş Dede, Arş. Gör., Tunceli Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 338. Seçil Doğuç, Arş. Gör, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 339. Seçkin Özsoy, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 340. Seda Altuğ, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, ATA Enstitüsü 341. Seda Günel, Arş. Gör., Batman Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 342. Sedat Arslan, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 343. Sedat Yağcıoğlu, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 344. Sefa Feza Arslan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü 345. Selbin Yılmaz, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 346. Selda Altınok, Arş. Gör., Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 347. Selim Heper, New School for Social Research, Siyaset Bilimi Doktora Adayı 348. Selim Temo, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 349. Selma Koçak, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 350. Selin Öztürk, Arş. Gör., Tunceli Üniversitesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 351. Selmin Kara, Yrd. Doç. Dr., OCAD Üniversitesi, Film ve Yeni Medya Çalışmaları 352. Sema Bayraktar, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü 353. Semra Somersan, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi 354. Senem Yıldız, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 355. Sercan Kıyak, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 356. Serdar Sakınan, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü 357. Seren Borvalı, Arş. Gör., Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Đç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

10 358. Serhan Gül, Arş. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 359. Serhat Kaya, Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü 360. Serra Sezgin, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 361. Servet Akyol, Dr., Akdeniz Üniversitesi, Maliye Bölümü 362. Sevil Çakır Kılınçoğlu, Öğr. Gör., ODTÜ KKK, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 363. Sevilay Çelenk, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 364. Sevinç Mıhcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 365. Sezer Selma Altundağ, Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đngilizce Bölümü 366. Sıla Demirörs, Arş.Gör., SOAS, Development Studies 367. Sibel Yardımcı, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 368. Simten Coşar, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Fakültesi 369. Sinan Ünlüsoy, Yrd. Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi, Turizm Rehberliği Bölümü 370. Sinan Yıldırmaz, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 371. Sinem Arslan, Arş. Gör., University of Essex, Department of Government 372. Soner Erdin, Yrd. Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 373. Star Karabil, Arş. Gör., Hamburg Üniversitesi, Đklim Bilimleri Bölümü 374. Süleyman Ulutürk, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Maliye Bölümü 375. Sümerjan Bozkurt, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 376. Şahan Savaş Karataşlı, Dr., John Hopkins Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü ve Arrighi Küresel Çalışmalar Merkezi 377. Şahika Erkonan, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 378. Şahika Yüksel, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 379. Şahin Kapıkıran, Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 380. Şebnem Oğuz, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 381. Şemsa Özar, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 382. Şener Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 383. Şule Önsel, Doç.Dr., Doğuş Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 384. Şükrü Aslan, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 385. Şükrü Hatun, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakütesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 386. Tahsin Başkavak, Öğr. Gör., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 387. Tahsin Yeşildere, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 388. Tansel Güçlü, The University of Sydney, Politik Ekonomi Bölümü, Doktora Adayı 389. Taşkın Taş, Okutman, TED Üniversitesi, Đngilizce Dil Okulu 390. Teoman Gülseven, Öğr. Gör., Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 391. Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları 392. Tolga Tören, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Đktisat Bölümü 393. Tuna Altınel, Doç. Dr., Université Claude Bernard, Lyon-1, Institut Camille Jordan, Matematik Bölümü 394. Tuna Coşkun Tuncay, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 395. Tülin Ural, Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü 396. Uğur Çetin, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Bölümü 397. Uğur Kara, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

11 398. Ulaş Bağcı, Yrd. Doç. Dr., University of Central Florida, Department of Computer Science 399. Ulaş Karakoç, Dr., Humboldt Üniversitesi, Đktisat Tarihi 400. Umut Şah, Öğr. Gör., Đstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 401. Ülkü Doğanay, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 402. Ümit Akçay, Dr., New York Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları 403. Ümit Çetin, Dr., University of Westminster, Department of Social and Historical Studies, Đngiltere 404. Ümit Đzmen, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi, Đstanbul Politikalar Merkezi 405. Ümit Tural, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 406. Ünsal Çığ, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü 407. Üstün Reinart, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Modern Diller Bölümü 408. Veli Deniz, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 409. Veli Yadırgı, Dr., SOAS, University of London, Development Studies 410. Volkan Çıdam, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 411. Welat Zeydanlıoğlu, Dr., Kurdish Studies Journal, Editör Yaprak Melike Uyar, Arş. Gör., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü 413. Yasemin Karaca, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Ticaret Bölümü 414. Yasemin Özgün, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Fakültesi 415. Yasin Ceylan, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü 416. Yavuz Yaşar, Doç. Dr., Denver Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Colorado, ABD 417. Yelda Çubukçu, Öğr. Gör., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Modern Diller Bölümü 418. Yelda Yücel, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Đşletme Bölümü 419. Yeliz Çavuş, Arş. Gör., Ohio State University, Near Eastern Languages and Cultures 420. Yeliz Özdemir, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 421. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 422. Yıldız Silier, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü 423. Yusuf Çiftçi, Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 424. Yücel Demirer, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 425. Zafer Yılmaz, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 426. Zafer Yörük, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü 427. Zelal Ekinci, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bölümü 428. Zerrin Kurtoğlu, Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Felsefe Bölümü 429. Zeynep Emeksiz, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 430. Zeynep Gambetti, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 431. Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 432. Zeynep Kıvılcım, Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 433. Zeynep Korkman, Yrd. Doç. Dr., Arizona Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü 434. Zeynep Uysal, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 435. Zeynep Varol, Arş. Gör., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü 436. Zümray Kutlu, Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 013-014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI S. NO ÜNİVERSİTESİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SINIF SÜRE AGNO K.sayısı Durumu İSTANBUL

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

2007-2008. Doğuş Üniversitesi Kataloğu

2007-2008. Doğuş Üniversitesi Kataloğu 2007-2008 Doğuş Üniversitesi Kataloğu ĐSTANBUL 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu ÜNĐVERSĐTE YÖNETĐMĐ AKADEMĐK KADRO Öğretim Üyeleri Okutmanlar Araştırma Görevlileri VĐZYONU

Detaylı

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 2 AÇELYA KILINÇ

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 21.09.2012 İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 21.09.2012 İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 21.09.2012 İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 1 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09:15'TE EĞİTİME BAŞLAYACAKTIR Öğrenci No Soyadı Adı Bölüm Adı 1 20120706004

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

1990-1991 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ

1990-1991 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ BURSİYERLERİMİZ Ad Soyad Gittiği Ülke Okul 1990-1991 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ Mehmet Sait Akman İngiltere London School of Economics and Political Science (LSE) Saime Nilgün Arısan İngiltere London School

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adı Soyadı Mezun Olduğu Bölüm Çalışmakta Olduğu Kurum-Pozisyonu Gökhan Akgül Bilgisayar Müh. Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Uzmanı Zehra Akın Bilgisayar Müh. Meteksan Sistem - Yazılım

Detaylı

SIRA ADI SOYADI GRUBU

SIRA ADI SOYADI GRUBU SIRA SİCİL ADI SOYADI GRUBU 1 B4051 ABDULLAH CEVDET AKMAN II. GRUP 2 C3088 ABDULLAH ÇOLAK II. GRUP 3 D1096 ABDULLAH DAĞDEVİREN VII. GRUP 4 E2991 ABDULLAH RUHİ SOYLU II. GRUP 5 C1494 ABDULLAH ZOBACI IV.

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu

2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu 2009-2010 Doğuş Üniversitesi Kataloğu İSTANBUL 2009 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörün Sunumu ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ AKADEMİK KADRO Öğretim Üyeleri Okutmanlar Araştırma Görevlileri VİZYONU

Detaylı

1 A.SİNEM DİNÇER (2616)

1 A.SİNEM DİNÇER (2616) Sıra Durumu 1 A.SİNEM DİNÇER (2616) 2 ABBAS ERDOĞAN (5926) 3 ABBAS KARAKUŞ (8948) 4 ABBAS ÖZDEN (3134) 5 ABDULLAH GANİ YALINALP (7395) 6 ABDULLAH GÜRBÜZ (8344) 7 ABDULLAH ŞAMİL DOĞAN (7566) 8 ABDÜLHADİ

Detaylı

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BURS ORANI MEZUN OLDUĞU OKUL ADA GAVREMOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk İSTEK ACIBADEM OKULLARI AHMET BUĞRA KARGIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TARİH ASİL 2 SEHER YAĞCI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi lığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE IBAN ve hesap numaralarının lığımıza gönderilmesini rica ederim. ALMANCA 130681048 ESRA ÖZTÜRK 130681050 NURCAN GÜLBETEKİN 130681051 GÜL

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı