38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere"

Transkript

1 ĐMZACILAR 1. Abdullah Deveci, Öğr. Gör., Anadolu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 2. Abdullah Göktürk, Arş. Gör., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi Đnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3. Abdullah Öztürk, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 4. Adem Çelik, Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 5. Adem Y. Elveren, Yrd. Doç. Dr., Fitchburg Eyalet Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 6. Adem Yıldırım, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü 7. Ahmet Akkaya, Arş. Gör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 8. Ahmet Bülent Özer, Eski Öğr. Gör., Gaziantep Üniversitesi, Đktisat Bölümü 9. Ahmet Gürata, Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Đletişim ve Tasarım Bölümü 10. Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Đktisat Bölümü 11. Ahmet Tonak, Prof. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 12. Akif Avcı, SOAS, Development Studies, Doktora Adayı, Đngiltere 13. Alev Özkazanç, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi SBF,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 14. Ali Cevat Taşıran, Prof. Dr., ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Ekonomi Programı 15. Ali Ekber Doğan, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 16. Ali Karadoğan, Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 17. Ali Kerem Saysel, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü 18. Ali Nesin, Prof. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü 19. Ali Rıza Güngen, Dr., Queens Universitesi, Küresel Kalkınma Çalışmaları, Doktora Sonrası Araştırmacı 20. Ali Türünz, Masaryk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Adayı 21. Alper Açık, Dr., Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 22. Arslan Sonat, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 23. Arzu Akkoyunlu Wigley, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 24. Aslı Davas, Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 25. Aslı Kayhan, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü 26. Aslı Peker, Doç. Dr., New York Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 27. Aslı Takanay, Öğr. Gör., Yeditepe Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 28. Ata Karakçı, Dr., Paris Üniversitesi, Fizik Bölümü 29. Atalay Mete, Prof. Dr., KSÜ Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü 30. Atilla Göktürk, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 31. Aydın Arı, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Đktisat Bölümü 32. Aydın Gelmez, Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü 33. Ayhan Sol, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü 34. Aykut Aksu, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 35. Aykut Çoban, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 36. Aylin Altınay Cingöz, Dr., Đstanbul Üniversitesi, Đngilizce Đktisat Bölümü 37. Aynur Özuğurlu, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü

2 38. Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Ünüversitesi, Medya ve Đletişim Bölümü 39. Ayşe Arslan, Arş.Gör., SOAS, Development Studies, Đngiltere 40. Ayşe Berkman, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü 41. Ayşe Erzan, Prof. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü 42. Ayşe Gözen, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi 43. Ayşe Gül Yılgör, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Đşletme Bölümü 44. Ayşe Serdar, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 45. Ayşecan Terzioğlu, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu 46. Ayşen Candaş, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 47. Ayşen Uysal, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 48. A. Celil Kaya, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Uluslaraarası Đlişkiler Bölümü 49. A. Kadir Çetin, Arş.Gör., Aksaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 50. A. Nevin Yıldız, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Bölümü 51. A. Selçuk Ertekin, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 52. Bahar Baser, Dr., Coventry University, Centre for Trust Peace and Social Relations, Đngiltere 53. Bahar Şimşek, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 54. Bakış Kutlu Kurtuluş, Okutman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temel Đngilizce Bölümü 55. Barış A. Özden, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 56. Barış Karaağaç, Öğr. Gör., Trent Üniversitesi, International Development Studies 57. Baskın Oran, Prof. Dr., Anakara Üniversitesi SBF, Emekli Öğretim Üyesi 58. Başak Tuğ, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü 59. Bavver Kılıçoğlu, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Bölümü 60. Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 61. Begüm Özden Fırat, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 62. Benan Eres, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Đktisat Bölümü 63. Berivan Gökçenay, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 64. Berna Güler Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü 65. Besime Şen, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 66. Betül Aykaç, Arş. Gör., Đstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 67. Betül Yarar, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 68. Beyza Üstün, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 69. Biriz Berksoy, Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 70. Buket Türkmen, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 71. Burak Çopur, Dr., Duisburg-Essen Üniversitesi/Almanya, Siyaset Bilimi Bölümü 72. Burak Köse, Arş.Gör, York Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 73. Burak Ülman, Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 74. Burcu Binboğa, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 75. Burcu Konakçı, Arş.Gör., Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 76. Burcu Sümer, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 77. Burcu Şentürk, Dr., Ege Üniversitesi, Đşletme Bölümü

3 78. Burcu Yakut-Çakar, Doç. Dr., Kocaeli Universitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 79. Burçin Kalkın Kızıldaş, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 80. Bülent Bilmez, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü 81. Bülent Duru, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 82. Bülent Küçük, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 83. Büşra Barın, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 84. Büşra Ersanlı, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 85. Can Candan, Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Film Çalışmaları Programı 86. Can Irmak Özinanır, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 87. Canani Kaygusuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 88. Caner Ercan, Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 89. Cansu Bakar, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyloji Bölümü 90. Cavidan Soykan, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 91. Cem Kaptanoğlu, Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü 92. Cem Özatalay, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 93. Cem Somel, Prof. Dr., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Đktisat Bölümü 94. Cem Terzi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 95. Cenk Yiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü 96. Ceren Özselçuk, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 97. Ceren Salmanoğlu Erol, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 98. Coşku Celik, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 99. Çağhan Kızıl, Doç. Dr., Dresden Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Bölümü 100. Çağla Aykaç, Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 101. Çağla Karabağ Sarı, Dr., Hacettepe Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 102. Çağlar Dölek, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi 103. David Selim Sayers, Dr., San Fransisco State University, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 104. Demet Bolat, Arş.Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 105. Demet Özmen Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 106. Deniz Ay, Arş. Gör., Illinois Eyalet Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 107. Deniz Aydın, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 108. Deniz Kılınçoğlu, Dr., ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Ekonomi Programı 109. Deniz Pelin Dinçer, Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 110. Deniz Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 111. Derya Kömürcü, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 112. Derya Özkan, Dr., Münih Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 113. Devran Koray Öçal, Arş. Gör., Süleyman Şah Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 114. Dilan Yıldırım, Arş. Gör., Harvard Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 115. Dilek Dizdar, Prof. Dr., Mainz Üniversitesi, Çeviribilim, Kültür Bilimleri ve Dilbilim Fakültesi 116. Dilek Hattatoğlu, Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 117. Doğan Barış Kılınç, Dr., Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü

4 118. Doğan Göçmen, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü 119. Doğuş Beyaztaş, Arş. Gör., Đstanbul Arel Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 120. Duygu Canan Öztürk, Arş.Gör., ODTÜ, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yonetimler Bölümü 121. Ebru Aykut, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 122. Ebru Sevgili, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 123. Ece Öztan, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 124. Elif Aysimi Duman, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 125. Elif Tekin Đftar, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü 126. Elvan Aksen, Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksek Okulu 127. Emel Yuvayapan, Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı 128. Emin Adaş, Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 129. Emin Alper, Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 130. Emrah Dönmez, Öğr. Gör., Işık Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 131. Emre Özcan, Arş. Gör., Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 132. Emre Özçelik, Doç. Dr., ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Ekonomi Programı 133. Engin Fırat, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 134. Engin Sarı, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 135. Engin Sustam, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 136. Erdem Üngür, Arş. Gör., Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 137. Erdem Yörük, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 138. Eren Demircan, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü 139. Ergin Koçyıldırım, Doç. Dr., University of Pittsburgh, Tıp Fakültesi 140. Erhan Küçük, Arş.Gör., Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 141. Erhan Yalçındağ, Dr., Masaryk Üniversitesi, Botanik ve Zooloji Bölümü, Çek Cumhuriyeti 142. Erol Köroğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 143. Erol Ülker, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü 144. Ersin Asliturk, Dr., Ottawa Universitesi, Psikoloji Bölümü 145. Ersin Embel, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 146. Ersin Vedat Elgür, Dr., Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü 147. Ertan Ersoy, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Đngilizce Đktisat Bölümü 148. Eser Köker, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 149. Esmeray Yoğun, Yrd. Doç. Dr., Toros Üniversitesi, Đktisat Bölümü 150. Esra Arsan, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 151. Esra Danacıoğlu Tamur, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 152. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 153. Eşref Eşkınat, Prof. Dr, Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 154. Evren Balta, Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 155. Evren Haspolat, Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 156. Evren Özselçuk, Öğr. Gör., University of South Carolina, Đngilizce Bölümü 157. Evrim Emir-Sayers, Öğr. Gör., San Fransisco State University, Felsefe Bölümü

5 158. Evrim Hikmet Öğüt, Arş.Gör, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü 159. Eylem Akdeniz, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 160. Eylem Çamuroğlu Çığ, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 161. Ezgi Burgan, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 162. Ezgi Sarıtaş, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 163. E. Mehmet Karaaslan, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 164. Faruk Alpkaya, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 165. Fasih Dinç, Arş. Gör, Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü 166. Fatih Çağatay Cengiz, Arş.Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 167. Fatma Gök, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 168. Ferda Dönmez Atbaşı, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Đktisat Bölümü 169. Ferda Keskin, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 170. Ferdan Ergut, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü 171. Ferhat Akbey, Yrd.. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Maliye Bölümü 172. Ferhat Kentel, Prof. Dr., Đstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 173. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 174. Ferman Erim, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 175. Feryal Saygılıgil, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 176. Fırat Biçici, Öğr. Gör., Muğla Üniversitesi, Datça Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otel Đşletmeciliği 177. Fisun Güven, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, GĐSAM 178. Fuat Ercan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Đktisat Bölümü 179. Galip Deniz Altınay, Uzman, Mersin Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 180. Gamze Polat, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 181. Gençay Gürsoy, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 182. Gökçen Ertuğrul, Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 183. Gökhan Demir, Arş.Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 184. Göksel N. Demirer, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 185. Görkem Akgöz, Dr., Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 186. Görkem Dağdelen, Öğr. Gör., Temple Universitesi, Sosyoloji Bölümü, ABD 187. Güçlü Ateşoğlu, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü 188. Gülay Kılıçaslan, Arş.Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 189. Gülhan Türkay, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 190. Gülseren Adaklı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 191. Gülsüm Depeli, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Bölümü 192. Güven Bakırezer, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 193. Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 194. Hacer Ansal, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 195. Handan Çağlayan, Dr., Ankara Üniversitesi, Đnsan Hakları Merkezi 196. Hakan Arslan, Dr., Đktisatçı 197. Hakan Güneş, Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü

6 198. Hakan Mertcan, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 199. Hakan Mıhcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 200. Hakkı Yırtıcı, Doç. Dr., Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 201. Haluk Kaya, Dr., ĐTÜ Gemi Đnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi 202. Hamid Boztaş, Doç. Dr., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 203. Hande Gülen, Arş.Gör., Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 204. Hanife Aliefendioğlu, Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik Bölümü 205. Hasan Cömert, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Đktisat Bölümü 206. Hatice Yeşildal, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 207. Haydar Çelik, Yrd. Doç. Dr., George Washington Universitesi, Pediatri Bölümü 208. Hazel Başköy, Arş. Gör., Ufuk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü 209. Hilmi Maktav, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Đletişim Fakültesi 210. Hülya Kirmanoğlu, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 211. Hüseyin Erbaş, Arş. Gör., Malmö University, International Migration and Ethnic Relations 212. H. Cevahir Kayam, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Enstitüsü 213. Đbrahim Çütcü, Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Đktisat Bölümü 214. Đbrahim Gündoğdu, Arş.Gör., ODTÜ, SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD 215. Đclal Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Felsefe Bölümü 216. Đlkay Kara, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 217. Đlkay Özküralpli, Öğr. Gör., Đstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 218. Đrfan Açıkgöz, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 219. Đsmet Akça, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 220. Đşaya Üşür, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Đktisat Bölümü 221. Işık Tamdoğan, Doç. Dr., Centre National de la Recherche Scientifique, IFEA, Tarih Bölümü 222. Işıl Ünal, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 223. Kamuran Akın, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler AD 224. Kazım Ateş, Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 225. Kemal Đnal, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 226. Kerem Eksen, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnsan ve Toplum bilimleri 227. Kıvanç Ersoy, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü 228. Koray R. Yılmaz, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 229. Kumru Toktamış, Dr., Pratt Institute, Brooklyn, Sosyal Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Bölümü 230. Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü 231. Levent Köker, Prof. Dr., Atılım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 232. Leyla Neyzi, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Bölümü 233. Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 234. Makbule Şiriner Önver, Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 235. Mehmet A. Oturan, Prof. Dr., Paris-Est Üniversitesi, Fransa 236. Mehmet Emin Boyacıoğlu, Arş. Gör., Brock Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 237. Mehmet Nas, Öğr. Gör., Toros Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu

7 238. Mehmet Sinan Birdal, Yrd. Doç. Dr., Işık Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 239. Mehmet Şerif Erkek, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü 240. Mehmet Türkay, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Đktisat Bölümü 241. Mehmet Zeki Giritli, Öğr. Gör., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 242. Mehmet Vural, Arş. Gör., Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Matematik Bölümü 243. Mehmet Zencir, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü 244. Melda Yaman, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 245. Melek Göregenli, Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 246. Meral Özbek, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 247. Merve Burnazoğlu, Bayreuth ve Aix-Marseille Universitesi, Ekonomi ve Felsefe, Doktora Adayı 248. Merve Diltemiz, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 249. Merve Fidan, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 250. Mete Kaan Kaynar, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 251. Mete Pamir, Dr., Bağımsız Araştırmacı, Siyaset Sosyolojisi 252. Metin Altıok, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Đktisat Bölümü 253. Metin Batıhan, Arş.Gör., Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 254. Mine Gencel Bek, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü 255. Mirace Karaca, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 256. Muammer Kaymak, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 257. Murat Cemal Yalçıntan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 258. Murat Emeksiz, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi 259. Murat Koyuncu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 260. Murat Öztürk, Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Đktisat Bölümü 261. Murat Paker, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 262. Murat Sevinç, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 263. Mustafa Akçınar, Arş. Gör., Zürich Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Bölümü 264. Mustafa Kemal Sancar, Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 265. Mustafa Şener, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 266. Müge Özman, Doç. Dr., Telecom Ecole de Management, Institut Mines-Telecom, Fransa 267. M. Barış Gümüşbaş, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 268. M. Gürsan Şenalp, Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 269. Nazan Maksudyan, Doç. Dr., Đstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü 270. Nazan Üstündağ, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 271. Nejla Kurul, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 272. Nesim Şeker, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü 273. Neşe Özgen, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi 274. Nihal Oturan, Prof. Dr., Paris-Est Üniversitesi, Fransa 275. Nil Mutluer, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 276. Nilay Etiler, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü 277. Nilgün Gürkan, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

8 278. Nilgün Kubilay, Prof. Dr., Orta Doğu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Emekli Öğretim Üyesi 279. Nilüfer Yeşilyurt, Yrd. Doç.Dr., Đstanbul Arel Üniversitesi, Grafik Tasarımı Bölümü 280. Nisan Kuyucu, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 281. Nur Betül Çelik, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 282. Nuray Türkmen, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yetişkin Eğitimi Bölümü 283. Nurcan Özkaplan, Prof. Dr., Işık Üniversitesi, Iktisat Bölümü 284. Nuri Ersoy, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 285. Oğuz Arıcı, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi,Tiyatro Eleştirmenligi ve Dramaturji Bölümü 286. Okan Akhan, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü 287. Onur Günay, Arş. Gör., Princeton Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 288. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi 289. Onur Yıldırım, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Đktisat Bölümü 290. Orçun Atilla, Arş. Gör., Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Turizm Đşletmeciliği Bölümü 291. Orhan Kaya, Arş. Gör., Abanat Đzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 292. Osman Aray, Yrd. Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi, Đktisat Bölümü 293. Osman Çen, Dr., Northwestern Üniversitesi, Chicago, ABD 294. Osman Eroğlu, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 295. Osman Đşçi, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 296. Oya Katırcı, Dr., Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü 297. Ozan Çağlayan, Arş. Gör., Galatasaray Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 298. Ozan Erözden, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 299. Öget Öktem Tanör, Prof. Dr., Bilim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 300. Ömer Faruk Kırnıç, Öğr. Gör, Onsekiz Mart Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 301. Önder Güneş, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 302. Öz Öktem, Yrd. Doç.Dr., Aydın Üniversitesi, Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 303. Özer Yersüren, Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 304. Özge Sanem Özateş Gelmez, Dr., Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 305. Özgün Akduran, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 306. Özgür Ekici, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü 307. Özgür Karcıoğlu, Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Özgür Martin, Doc.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Matematik Bölümü 309. Özgür Mutlu Ulus, Yrd.Doç.Dr., Acıbadem Üniversitesi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Bölümü 310. Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü 311. Özgür Narin, Yrd. Doç. Dr., New York Üniversitesi, Siyaset Bölümü, Misafir Öğretim Üyesi 312. Özgür Öztürk, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đktisat Bölümü 313. Özgür Üşenmez, Dr., Marmara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler (Đng.) 314. Özkan Akpınar, Arş. Gör., Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Enstitüsü 315. Özlem Albayrak, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Maliye Bölümü 316. Özlem Çelik, Dr., Doktora-sonrası Araştırmacı, ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 317. Özlem Kaygusuz, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Uluslararası Đlişkiler Bölümü

9 318. Özlem Özkan, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 319. Pelin Çetken, Arş. Gör., Đstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 320. Pelin Tuştaş, Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Đktisat Bölümü 321. Pelin Yalçınoğlu, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 322. Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü 323. Pınar Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 324. Pınar Yıldız, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 325. Ramazan Kurt, Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Felsefe Bölümü 326. Rehber Akdoğan, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü 327. Reşat Volkan Günel, Yrd. Doç. Dr., Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü 328. Reyhan Tutumlu, Dr., Sabancı Üniversitesi, Diller Okulu 329. Reyya Advan Koyuncu, Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 330. Rezzan Tuncay, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 331. Ruken Tekeş, Öğr. Gör., Koç Üniversitesi, Yönetim Bilimleri ve Strateji Bölümü 332. Saime Tuğrul Tavsık, Dr., Işık Üniversitesi, Đnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 333. Salih Can Açıksöz, Yrd. Doç. Dr., Arizona Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Bölümü 334. Sami Cankat Tanrıverdi, Arş. Gör., Đstanbul Üniversitesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü 335. Sarp Balcı, Ankara Üniversitesi, Öğr. Gör., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 336. Savaş Çoban, Dr., Bağımsız Araştırmacı, Đletişimci 337. Savaş Dede, Arş. Gör., Tunceli Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 338. Seçil Doğuç, Arş. Gör, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 339. Seçkin Özsoy, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 340. Seda Altuğ, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, ATA Enstitüsü 341. Seda Günel, Arş. Gör., Batman Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 342. Sedat Arslan, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 343. Sedat Yağcıoğlu, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 344. Sefa Feza Arslan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü 345. Selbin Yılmaz, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 346. Selda Altınok, Arş. Gör., Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 347. Selim Heper, New School for Social Research, Siyaset Bilimi Doktora Adayı 348. Selim Temo, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 349. Selma Koçak, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 350. Selin Öztürk, Arş. Gör., Tunceli Üniversitesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 351. Selmin Kara, Yrd. Doç. Dr., OCAD Üniversitesi, Film ve Yeni Medya Çalışmaları 352. Sema Bayraktar, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü 353. Semra Somersan, Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi 354. Senem Yıldız, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 355. Sercan Kıyak, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 356. Serdar Sakınan, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü 357. Seren Borvalı, Arş. Gör., Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Đç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

10 358. Serhan Gül, Arş. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 359. Serhat Kaya, Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü 360. Serra Sezgin, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 361. Servet Akyol, Dr., Akdeniz Üniversitesi, Maliye Bölümü 362. Sevil Çakır Kılınçoğlu, Öğr. Gör., ODTÜ KKK, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 363. Sevilay Çelenk, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 364. Sevinç Mıhcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đktisat Bölümü 365. Sezer Selma Altundağ, Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đngilizce Bölümü 366. Sıla Demirörs, Arş.Gör., SOAS, Development Studies 367. Sibel Yardımcı, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 368. Simten Coşar, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Fakültesi 369. Sinan Ünlüsoy, Yrd. Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi, Turizm Rehberliği Bölümü 370. Sinan Yıldırmaz, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 371. Sinem Arslan, Arş. Gör., University of Essex, Department of Government 372. Soner Erdin, Yrd. Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 373. Star Karabil, Arş. Gör., Hamburg Üniversitesi, Đklim Bilimleri Bölümü 374. Süleyman Ulutürk, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Maliye Bölümü 375. Sümerjan Bozkurt, Arş.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi Bölümü 376. Şahan Savaş Karataşlı, Dr., John Hopkins Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü ve Arrighi Küresel Çalışmalar Merkezi 377. Şahika Erkonan, Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Đletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 378. Şahika Yüksel, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 379. Şahin Kapıkıran, Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 380. Şebnem Oğuz, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 381. Şemsa Özar, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 382. Şener Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 383. Şule Önsel, Doç.Dr., Doğuş Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 384. Şükrü Aslan, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 385. Şükrü Hatun, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakütesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 386. Tahsin Başkavak, Öğr. Gör., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 387. Tahsin Yeşildere, Prof. Dr., Đstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 388. Tansel Güçlü, The University of Sydney, Politik Ekonomi Bölümü, Doktora Adayı 389. Taşkın Taş, Okutman, TED Üniversitesi, Đngilizce Dil Okulu 390. Teoman Gülseven, Öğr. Gör., Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 391. Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları 392. Tolga Tören, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Đktisat Bölümü 393. Tuna Altınel, Doç. Dr., Université Claude Bernard, Lyon-1, Institut Camille Jordan, Matematik Bölümü 394. Tuna Coşkun Tuncay, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 395. Tülin Ural, Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü 396. Uğur Çetin, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Bölümü 397. Uğur Kara, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

11 398. Ulaş Bağcı, Yrd. Doç. Dr., University of Central Florida, Department of Computer Science 399. Ulaş Karakoç, Dr., Humboldt Üniversitesi, Đktisat Tarihi 400. Umut Şah, Öğr. Gör., Đstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 401. Ülkü Doğanay, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Bölümü 402. Ümit Akçay, Dr., New York Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları 403. Ümit Çetin, Dr., University of Westminster, Department of Social and Historical Studies, Đngiltere 404. Ümit Đzmen, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi, Đstanbul Politikalar Merkezi 405. Ümit Tural, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 406. Ünsal Çığ, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü 407. Üstün Reinart, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Modern Diller Bölümü 408. Veli Deniz, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 409. Veli Yadırgı, Dr., SOAS, University of London, Development Studies 410. Volkan Çıdam, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 411. Welat Zeydanlıoğlu, Dr., Kurdish Studies Journal, Editör Yaprak Melike Uyar, Arş. Gör., Đstanbul Teknik Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü 413. Yasemin Karaca, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Ticaret Bölümü 414. Yasemin Özgün, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Đletişim Bilimleri Fakültesi 415. Yasin Ceylan, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü 416. Yavuz Yaşar, Doç. Dr., Denver Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Colorado, ABD 417. Yelda Çubukçu, Öğr. Gör., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Modern Diller Bölümü 418. Yelda Yücel, Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Đşletme Bölümü 419. Yeliz Çavuş, Arş. Gör., Ohio State University, Near Eastern Languages and Cultures 420. Yeliz Özdemir, Arş.Gör., Ankara Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 421. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 422. Yıldız Silier, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü 423. Yusuf Çiftçi, Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 424. Yücel Demirer, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 425. Zafer Yılmaz, Dr., Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 426. Zafer Yörük, Yrd. Doç. Dr., Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü 427. Zelal Ekinci, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bölümü 428. Zerrin Kurtoğlu, Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Felsefe Bölümü 429. Zeynep Emeksiz, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 430. Zeynep Gambetti, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 431. Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 432. Zeynep Kıvılcım, Doç. Dr., Đstanbul Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü 433. Zeynep Korkman, Yrd. Doç. Dr., Arizona Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü 434. Zeynep Uysal, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 435. Zeynep Varol, Arş. Gör., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü 436. Zümray Kutlu, Dr., Đstanbul Bilgi Üniversitesi

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) Adı Soyadı Program Kodu Üniversite Tablo Program Adı Tercih Sırası Puan Türü ALİ MADEN 09048 KOÇ Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam MF-4 59.580 MERVE NAZ ARAS 00 BOĞAZİÇİ İşletme (İngilizce) TM- 500.450

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSTESİ Ç.Ü.Arkeoloji Türü/ Gülseven ATAŞLI Çukurova Ekonometri 1.sınıf/1.yarıyıl 2016 TM-3/ 305,20987 TM-3/ 258,05974 Binnur ÇABUK Dokuz Eylül Almanca Öğrt. 1.sınıf/1.yarıyıl 2016 TM-3/

Detaylı

Eğitim Yılı Mezunları

Eğitim Yılı Mezunları Mezunlarımız 2005 2006 Eğitim Yılı Mezunları Meltem Yalçın : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hüseyin Bayraktar : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erol Kemir : Anadolu Üniversitesi

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 1 İLAYDA BEGÜM TURHAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYATI FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 2 ECE ŞENGÜN BOĞAZİÇİ

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARDA KIRKAĞAÇ T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ GÖKBERK ÖZSOY HİLAL DEMİR MEHMET YILDIRIM İLAYDA CUMA BUKET KAYA ARZU ALPAN EGE ERDEM ALİ SERHAT

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PUAN TÜRÜ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE / BÖLÜM 1 MUSTAFA

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE KESİN KAYIT TARİHİ: 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010 Başarılı olanların, belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsüne

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Yasemin Hiç İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık Derya Yener İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık-2. Elvan Bayrak İst. Tic. Üniversitesi

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

GAZİ ANADOLU LİSESİ 2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

GAZİ ANADOLU LİSESİ 2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI Sıra No Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 1 MERVE ÖZİNCE 103510411 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Tıp 2 BARAN CANDAN 300510303 3 AYŞENUR EROL 105611192 4 CANSU PINAR YÜCESOY 104810371 5 EMRE ŞENEL 108830239

Detaylı

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi.

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi. Sayfa : 1-6 Adı 27566513768 BATUHAN SAMANTIR NORMAL 108710015 Sınıf RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) 60589519508 AYŞE GÜRCAN NORMAL 108610273 Gıda Mühendisliği PAMUKKALE 45817614354 AYŞE EMRE NORMAL 101510241

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÖNDERİLEN FARABİ BAŞVURULARI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÖNDERİLEN FARABİ BAŞVURULARI GÜLŞEN KARADENİZ AKDENİZ İİBF-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 2,25 GÜZ+BAHAR SEFA DOĞRUSÖZ AKDENİZ GSF-MÜZİK VE SAHNE SANATLARI 2,82 GÜZ+BAHAR ECEM SÜMER AKDENİZ GSF-MÜZİK VE SAHNE SANATLARI 2,74 GÜZ+BAHAR

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM YILI TABAN PUANA GÖRE EK MADDE I YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANAN ADAYLARIN LİSTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ Adı Soyadı ÖZGE ALÇI ADNAN O.Ö.Ö 394,02348

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL) 1 Büşra 2 Ayrancı ÖZTÜRK 3 Ayrancı YGS-13512 LYS-22484 YGS-12051 LYS-19887 Merve 4 Gazi And. si 481 SARAÇ 5 6 Hasan Ali DÜZAĞAÇ Dr.Rıdvan - Binnaz EGE Ayyıldız ATATÜRK si Esranur 7 ATATÜRK si 476 YILMAZ

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri 007 ÖSS SONUÇLARI Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri SAY EA- Öğrenci Sayısı Ortalama,9,8 En Düşük Puan 0,90 8,68 En Yüksek Puan 7, 6,0 Öğrencilerinin Yerleştirildikleri

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20. Diger Universiteler Kontenjan: 19. Yüzde Karşılığı SONUÇ BİYOLOJİ ,533 ASiL.

Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20. Diger Universiteler Kontenjan: 19. Yüzde Karşılığı SONUÇ BİYOLOJİ ,533 ASiL. Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20 Diger Universiteler Kontenjan: 19 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 GÖZDE KAYNAK 2 BEHİCAN BAHAR DÖNMEZ 3 SELVİ NİSAN GÖK NEVŞEHİR GİRESUN Not Ortalaması

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER SIRA Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı 1 2 3 4 5 ONUR COŞKUNER MUHAMMET NUMAN ASLAN METEHAN YILMAZ MELEK PEHLİVANOĞLU ÖMER

Detaylı

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Cuma-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik İlkokulu

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BESLENME VE DİYETETİK BİYOLOJİ COĞRAFYA

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BESLENME VE DİYETETİK BİYOLOJİ COĞRAFYA Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Diğer Üniversitelerin Mezun Durumunda Olan Yedek Lisans Öğrencileri ve Mezunları Listesi ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ASIL 1 558 ALİ COŞKU YÜKSEL DİĞER ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MEZUN

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ÜNİRSİTE BAŞVURUDA BULUNAN E ÜNİRSİTE GNO PUAN MUSA ATİK PAMUKKALE İNGİLİZ DİLİ 04,7 İNGİLİZ DİLİ DGS - SÖZ 9,990 05,776 ÜNİRSİTE BAŞVURUDA BULUNAN E ÜNİRSİTE

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Sonuç Adı Soyadı. Üniversite Başvurduğu Bölüm Pedagojik Formasyon Alanı Not Ort. Durumu

Sonuç Adı Soyadı. Üniversite Başvurduğu Bölüm Pedagojik Formasyon Alanı Not Ort. Durumu İSMAİL KOÇHAN Mezun Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi 2,72 Kazandı MUHAMMED SALMAN ŞAHİN Mezun Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi 2,70

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA SIRA NO SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA 1 12 FEN A GİZEM SELVİ KOÇ MÜHENDİSLİK 2 12 FEN A MEHMET ALP DÜRÜST İKTİSAT 3 12 FEN A MELİS KATIRCIOĞLU KOÇ MÜHENDİSLİK 4 12 FEN A ENGİN US

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 1993 Merkezi Yerleştirme Madde 1 30 2,00 481,16900 1 3*********4 ABDURRAHMAN ÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 485,04600 TS 1 2,43 481,16900 Kazandı Sayfa 1/1 08.09.2015 19:55:46 (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Detaylı

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji Antranörlük 1 MEHMET BULUT Mezun Antrenörlük 3,14 Yerleşti LEYLA ÇELİK Mezun Antrenörlük 3,13 Yerleşti 3 ALİ DEMİRKAN Mezun Antrenörlük Eğitimi 3,1 Yerleşti 4 EMRE DİNCER Mezun Antrenörlük 3,11 Yerleşti

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

PREP A SINIF LİSTESİ

PREP A SINIF LİSTESİ PREP A DERSLİK: C1 10 1 170103006 BURAK ÇINAR Mütercim Tercümanlık 2 170103008 AHMET MÜCAHİT BÜYÜKTUZCU Mütercim Tercümanlık 3 170103011 MEHMET UYANIK Mütercim Tercümanlık 4 170103012 ALEYNA BAŞAK YÖNEV

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER SIRA Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABDULMELİK TOPTAŞ ONUR POLAT Mimarlık Maliye ULUDAĞ

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Aslı Baltacı 3,53 Gaziantep Üniv. 2 Zübeyir Onur Kaman 3,48 Dumlupınar Üniv. 2 Fadime Erdoğan 3,38 Süleyman Demirel Üniv. 2 Ömer Yeşiltaş 3,38 Dicle

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı