Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl"

Transkript

1 Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş Telefon Faks E-Posta Yabancı Dil İngilizce (ÜDS: 65) Web Öğrenim Durumu Düzey Bölüm/Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME (KÜTAHYA İİBF) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1990 Y.Lisans İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994 Doktora İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998 Akademik Unvanlar Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 Doç. Dr. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (ÜAK: ) 2009 Y.Doç. Dr. HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1998 Arş.Gör.Dr. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNIVERSITESI 1998 Arş. Gör. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 1993 İdari Görevler Yıl İdari Görev KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF DEKAN YARDIMCISI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR V KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF FAK. KURULU VE FAK. YÖN. KURULU ÜYESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. TOP. KAL. YÖN. KUR. BAŞ. VE DAİMİ EĞİT KOM. ÜYELİĞİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜM BAŞKANLIĞI HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOS. BİL. ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD BAŞKANLIĞI HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELİĞİ (İİBF FAKÜLTE TEMSİLCİSİ OLARAK ) HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1. STRATEJİK PLANLAMA KURULU ÜYELİĞİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI ÇALIŞMA EKİBİ ÜYELİĞİ Yıl Üyelikler/Belgeler/Ödüller 2005 Eğiticilerin Eğitimi Semineri Katılım Belgesi (21-23 Eylül 2005), HRÜ Rektörlüğü 2002 SMMM Belgesi- Tarih: , Ruhsat : (Gaziantep SMMMO) 2000 Eğitim Becerileri Konferansları Katılım Belgesi (11-13 Mayıs 2000), HRÜ Rektörlüğü 1991 Çuk. Üni. Eğitim Fak.'nde İşlet. Eğitim-Öğretim Programı'nda "Öğretmenlik Sertifikası" ( ).

2 DOÇ. DR. H. Mustafa PAKSOY un AKADEMİK FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ 1. YÜKSEK LİSANS 2. DOKTORA "Türkiye'de Ormancılık Sektörü'nün Kalkınmadaki Yeri ve Özel Orman İşletmeciliği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Soner ÖĞÜT). "Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN). 3. MAKALELER A. Uluslararası Makaleler 1 Akbulut, R. ve M. Paksoy, Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Seçilmiş Bazı Küresel İşletmelerde Marka Değeri İle Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 251, (2007). 2 Paksoy, H. M., Küçük ve Orta Ölçekli Yatırım Yapacak Girişimcilerin SWOT Analizi İle Araştırılması: Ş.Urfa ve Bursa İlleri Karşılaştırması, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 249, (2006). 3 Paksoy, H. M ve S. Paksoy, GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep ve Dicle) Öğrenen Organizasyon Özellikleri: Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Sayı: 234, (2005). B. Ulusal Makaleler 1 Paksoy, H. M., A. Soysal ve M. Özçalıcı, Yeni Kurulan Üniversitelerde Kurumsallaşma Süreci: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde Bir Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1 (Kasım), (2009). 2 Paksoy, S., H. Memiş ve H. M. Paksoy, Tarım İşletmelerinde Doğrudan Gelir Desteği (DGD) nin Amaca Uygun Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: GAP Bölgesi Örneği, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 351 (Temmuz-Aralık), (2008). 3 Memiş, H., H. M. Paksoy ve S. Paksoy, Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi: GAP Bölgesinde Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2, (2007). 4 Paksoy, H. M. Üniversitelerde Akademik Personelin İş Memnuniyeti: Harran Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, (2007). 5 Paksoy, H. M. ve C. Öztürk, Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Oluşumu: Gap Örneği, Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, (2006). 6 Şahinöz, E, H. M. Paksoy, S. Paksoy ve Z. Doğu, GAP Bölgesi Baraj Göllerinin Balık Üretimine Etkileri, Aqua Life of Turkey Suda Yaşam Dergisi, Sayı: 9 (Mayıs-Haziran), (2006). 7 Paksoy, S. ve H. M. Paksoy, GAP Bölgesinde Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Gelişimi, Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:168 (Mart-Nisan), (2006). 8 Paksoy, H. M., S. Paksoy ve R. Balay, GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep ve Dicle) Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeyleri: Öğretim Elemanı ve Öğrencilere Göre Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, 8, (2005). 9 Paksoy, H. M., R. Akbulut ve V. Aydın, Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme, Bakış Dergisi, Sayı:15, (2005). 10 Paksoy, H. M., Harran Üniversitesi nin Düzenlediği (9-11 Mayıs 2002) Bahar Şenliği ne Katılanların Avrupa Birliği ne Bakışları Üzerine Bir Çalışma, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl:3, Sayı:10-Ekim 2002, Ş.Urfa. 11 Paksoy, H. M., 2001 Yılında Türkiye Ekonomisinden İş Dünyasına Yansımalar ve Dış Pazara Yönelik Kuvvet Analizi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl:3, Sayı:7- Ocak 2002, Ş.Urfa. 12 Paksoy, H. M., Dünyada Kriz ve Kriz Ortamında İşletme Politikaları, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2, Sayı:6-Ekim 2001, Ş.Urfa.

3 13 Paksoy, H. M., Ş.Urfa da Üst Düzey Yönetici Profili, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2, Sayı:4-Nisan 2001, Ş.Urfa. 14 Paksoy, H. M. ve A. Korkmaz Finansal Piyasa Denetiminde Gelişen İşbirliği ve Koordinasyon (Çeviri), EkoGap Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Nisan 2000, Ş.Urfa. 15 Ayrıçay, Y. ve H. M. Paksoy, Bir Yaşam Tarzı ve Düşünce Biçimi Olan Prodüktiviteye Etkisi Bakımından İş Değerlemesi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 455, (1999). 16 Paksoy, H. M., "Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Sosyo-Ekonomik Sorunlarının Belirlenmesi İlişkin Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:1999, Sayı:15, (1999), Kayseri. 17 Alkan, H. ve M. Paksoy Türk İş Dünyasında İşadamı Örgütlerinin Karşılaştırmalı Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Odalar Birliği, Tüsiad ve Müsiad, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl: 1999, Sayı: 5, (1999). 18 Paksoy, H. M., S. Paksoy ve M. Cihangir, 1980 li Yılların Borç Krizinden Bugüne Dünya Bankası nın Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Tahmin Ettiği En Düşük Büyüme Oranları-2000 Yılında Düzeltme Durumu (Çeviri), GAP İktisat İşletme Finans Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs-Haziran 1999, Ş.Urfa. 19 Paksoy, H. M., "Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma", İktisat İşletme ve Finans Dergisi (Mali ve Ekonomik Sorunlara Yönelik Yayın), Yıl:14, Sayı:154-Ocak, 1999, (1999), Ankara. 20 Paksoy, H. M. ve S. Paksoy, "21. Yüzyıl: Küreselleşme Çağı ve Yönetici Açısından Bir Değerlendirme", Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4 Nisan-Haziran, (1998), Ankara. 21 Paksoy, S., H. M. Paksoy ve F. Şelli, GAP Alanında Bazı Ürünlerin Fiyat, Masraf ve Net Gelirlerindeki Artışların İncelenmesi, HRÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Ekim 1998, Ş.Urfa. 22 Paksoy, H. M. ve A. Çelik, "Gümrük Birliği (GB) Kapsamında Türk Tekstil Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Tekstil Teknoloji Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 14, Ağustos 1997, İstanbul. 23 "Kahramanmaraş'ta Finans Sektörünün Gelişme Nedenleri", Sütçü İmam Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 9, Şubat 1997, Kahramanmaraş (Yrd. Doç. Dr. Adnan Çelik ve Arş. Gör. Mehmet Güven ile ortak çalışma). 24 Paksoy S. ve H. M. Paksoy, Şanlıurfa İlinin Tarımsal Yapısı, HRÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Ocak 1997, Ş.Urfa. 25 Paksoy, H. M., "Talep ve Talep Fonksiyonuna Üretimsel Yaklaşım", Yönetim, İ. Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 21, Haziran 1995, İstanbul. 26 Büyükçapar, S. Ve H. M. Paksoy, "Sabit Gelirliler ve Enflasyon", Mesaj, Haftalık Haber- Yorum Dergisi, 156, (1994) 27 Paksoy, H. M., "Özel Orman İşletmeciliği", Yönetim, İ. Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 19, (1994). 4. TEBLİĞLER (KONGRE, SEMPOZYUM) A. Uluslararası Tebliğler (Kongre, Sempozyum) 1 Paksoy, S., H. M. Paksoy ve H. Memiş, A Survey on Basic Business Problems of Pistachio Farmers in Turkey, 5 th International Symposium on Pistachios and Almonds, (06-10 October 2009), International Society for Horticultural Sciences and University of Harran Faculty, Turkey (Şanlıurfa), Paksoy, H. M, S. Paksoy ve H. Memiş, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Ş.Urfa Genç Girişimciler Derneği Örneği, 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (24-26 Ekim 2008), Bildiriler Kitabı, , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Biga Belediyesi, Türkiye (Çanakkale), Paksoy, H. M. ve N. Gültekin, Çalışanların Aile Kültüründen İşletmelere Taşıdıkları Davranışların İşletmelerde Ortaya Çıkardığı Sorunlar: Şanlıurfa da Faaliyet Gösteren KOBİ lerde Bir Araştırma, 6. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi (25-28 Mayıs 2008), İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi vd., Calalabat-Kırgızistan, Paksoy, S. ve H. M. Paksoy, Economic Structure of Artuqy, 1st International Symposium of Artuqy ( October), Turkey (Mardin), Şahinöz, E., H. M. Paksoy, S. Paksoy ve Z. Doğu, Alternative Agricultural Development (Fishery) After Construction of The Atatürk Dam Lake In Sanliurfa and Adiyaman Regions, 18 th International Soil Sustaining Life on Earth Managing Soil and Technology Meeting, Bildiriler Kitabı (Volum II), , Harran Üniversitesi, Türkiye Toprak

4 Bilimi Derneği ve TUBİTAK işbirliği ile, Sanliurfa, Paksoy, H. M., S. Paksoy ve M. Marangoz, Collaboration Strategies of nprofit Organizations (NPO): Turkish Sample, International Strategic Management Conference, Kongre Kitabı (Tek Cilt), , Canakkale Onsekiz Mart University, Gebze Institute of Technology and İstanbul Commerce University, Çanakkale, Paksoy, H. M., V. Aydın ve R. Akbulut, Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Kültürüne Yönelik Küresel Tehditler, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Vol. I, , Kommersiyalık Enstitüsü, Türk Dünyası İşletme Fakültesi (Kırgızistan) and Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan, Paksoy, S., M. Marangoz ve H. M. Paksoy, GAP Bölgesindeki Perakendeci İşletmelerin Tarımsal Ürün Ambalajlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Problems of Retailer Businesses on Packing of Agricultural Products and Suggestions in GAP Arca), III. Uluslar arası Ambalaj Kogresi ve Sergisi III. International Packaging Congress & Exhibition (3-6 Aralık 2003 İzmir Pincess Hotel), Kimya Mühendisleri Odası-TMMOB, İzmir-Turkey. 9 H. M. Paksoy, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi, Avrupa Birliği Politikaları ve Türkiye (Uluslararası Toplantı, Eylül 2003), Avrupa Etüdleri Türk Üniversiteler Birliği (TUNAECS), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. B. Ulusal Tebliğler (Kongre, Sempozyum) 1 Paksoy, S., H. M. Paksoy ve H. Memiş, Şanlıurfa da Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler ve Dilenci Profili, 1. Ulusal Bir Kent Sorunu: Dilencilik Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu (18-19 Ekim 2008), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İstanbul, Paksoy, S., H. M. Paksoy ve H. Memiş, Kadınların Ekonomik Bağımsızlığında Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi, Kadın Çalışmaları Sempozyumu (10-11 Temmuz 2007), Sabancı Üniversitesi, 1-14, İstanbul, Şahinöz, E., H. M. Paksoy, S. Paksoy ve Z. Doğu, GAP Bölgesinde Balıkçılık Üretiminin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma, 1. Türkiye Su ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2006 Seminerleri (28 Mart 2006 Ş.Urfa Semineri), HRÜ Morfoloji Toplantı Salonu, Harran Üniversitesi, Aqua Life of Turkey Dergisi ve Yaşar Holding in İşbirliği ile, Ş.Urfa, Akbulut, R., H. M. Paksoy ve V. Aydın, Şanlıurfa da Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Etkin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, II. Verimlilik Kongresi (2-3 Aralık 2005), İstanbul Kültür Üniversitesi, Milli Prodüktivite Merkezi ve KOSGEB in İşbirliği ile, , İstanbul, Balay, R., H. M. Paksoy ve S. Paksoy, Öğrenmeyi Paylaşan ve Paylaşmayı Öğrenen Örgütler Olarak Üniversiteler: Harran, Gaziantep ve Dicle Üniversiteleri Örneği, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28-30 Eylül 2005), Pamukkale Üniversitesi, 77-88, Denizli, Paksoy, H. M., V. Aydın ve M. Marangoz, Örgüt Kültürünün Ticaret İşletmelerinde Tüketici Tercihlerine Etkisi: Ş.Urfa da Bir Araştırma, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (12-14 Mayıs 2005), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul Dedeman Oteli, İstanbul, Paksoy, H. M., GAP Kapsamındaki İllerde Sosyo-Ekonomik Göstergeler ve Türkiye Karşılaştırması, II. GAP ve Sanayi Kongresi (29-30 Eylül 2001), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, M.Akif Ersoy Tiyatro Salonu-Diyarbakır. 8 Paksoy, H. M., İşletmelerde İşçilerin Yönetime Katılımına İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: t Alma ve Düşünme Odası (Taking te And Thinking Room) ve Ş.Urfa da Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmeleri Yöneticileri ve İşçileri İle Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları ve Bir Uygulama, İ.Ü. İşletme Fakültesi Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın :10 (9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2001), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Silivri-İstanbul. 9 Paksoy, H. M., İşletmelerde İşçilerin Yönetime Katılımına İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: t Alma ve Düşünme Odası (Taking te And Thinking Room) ve Ş.Urfa da Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmeleri Yöneticileri ve İşçileri İle Karşılaştırmalı Bir Anket Çalışması, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (25-27 Mayıs 2000), Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF, Dedeman Oteli, Nevşehir. 10 Paksoy, H. M., İşletmelerde İşçilerin Yönetime Katılmasına İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: t Alma ve Düşünme Odası (Taking te and Thinking Room) ve Ş.Urfa da Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (27-29 Mayıs 1999), İstanbul Bilgi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 1999, Kuştepe, İstanbul. 11 Paksoy, H. M., A. Çakar, F. Küçük ve O. Yücel, Şanlıurfa daki Sanayi İşletmelerinde

5 İnternet Kullanım Oranı İle Yöneticilerin Eğitim Düzeyi ve Sosyo-Kültürel Yapısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (27-29 Mayıs 1999), İstanbul Bilgi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 1999, Kuştepe, İstanbul. 12 Paksoy, H. M., Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Poster Bildiri, 6. Ulusal İşletmecilik Kong. (12-14 Kasım 1998), Akdeniz Üni.İİBF, 1998, Antalya. 13 Paksoy, H. M.,"Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Sosyo-Ekonomik Sorunlarının Belirlenmesi İlişkin Bir Araştırma", 2000 li Yıllara Doğru Türk Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu (12-13 Kasım 1998), Erciyes Üniversitesi İİBF, 1998, Kayseri. 14 Akkaya, Ş., H. M. Paksoy, M. Özbek ve A. Öztürk, K.Maraş Tekstil Sektörünün İç ve Dış Ticaret Sorunları, Altıncı Ulusal İktisat Sempozyumu-Anadolu da Hızla Sanayileşen Kentler:K.Maraş Örneği, Bildiriler Kitabı (Tek Cilt), , Kahramanmaraş, Çelik, A. ve H. M. Paksoy, "Küreselleşme Olgusu Karşısında Türk İşletmelerinde Yöneticilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözümüne Yönelik Bir Araştırma", 5. Ulusal İşletmecilik Kongresi (7-8 Kasım 1997), Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 1997, İstanbul. 16 Çelik, A. ve H. M. Paksoy, "Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetilmesinde İnformel Liderlerin Rolü Araştırması: K.Maraş Kamu Örgütleri ve Sanayi İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama", 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Cilt-1, 23-28, İstanbul, Soysal, A., A. Çelik ve H. M. Paksoy, "Örgütlerde Yabancılaşmaya İlişkin Bir Araştırma: K.Maraş, Adana ve Gaziantep Sanayi İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama", V. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (29-31 Mayıs 1997), Başkent Üniversitesi, 1997, Kızılcahamam-Ankara. 18 Paksoy, H. M. ve U. Yıldırım, Ormanların Özelleştirilmesi Konusunda Bir Model Önerisi ve Kahramanmaraş Örneği, Doğal Kaynak Kullanımında Alternatif Yöntemler Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, , Bursa, Paksoy, H. M., "Milli Sınırlardan Global Dünyaya Doğru Giderken İnsan Kaynakları Planlaması", 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Cilt-II, , Ankara, TAMAMLANAN PROJELER Projeler 1 Şahinöz, E., H. M. Paksoy, S. Paksoy ve Z. Doğu, GAP Bölgesinde Oluşturulan Baraj Göllerinde (Su Rezervleri) Balık Üretimi ve Bölgede Balık Tüketimi Alışkanlığında Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Proje :729, Aralık 2007, Ş.Urfa. 2 Balay, R., H. M. Paksoy ve S. Paksoy, GAP Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Proje :387, Şubat 2005, Ş.Urfa. 3 Paksoy, S. ve H. M. Paksoy, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamında Bulunan İllerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri nde Yönetim ve Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Proje :2001/244, Mart 2002, Ş.Urfa. 4 Paksoy, H. M., Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin Profilleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje : HRÜ İİBF GAP-1, , Ş.Urfa. 5 Paksoy, S., H. M. Paksoy ve M. Cihangir, Şanlıurfa da Bankacılığın Gelişimi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Proje :2000/165, Mart 2001, Ş.Urfa. 6 Paksoy, H. M., Şanlıurfa da Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ve Hizmet İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin Profilleri, Ş.Urfa Ticaret ve Sanayi Odası Proje :2, , Ş.Urfa. 6. YAYINLANAN KİTAPLAR VE KİTAPTA BÖLÜMLER Kitaplar, Kitapta Bölümler 1 Paksoy, H. M., Küreselleşme ve Liderlik, Liderlik ve Motivasyon (Editör: Celalettin Serinkan), Kitapta Bölüm, 1. Basım, bel Yayın Dağıtım, 1-32, Ankara, Paksoy, H. M., Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Gelişimi, Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye, Kitapta Bölüm, 1. Bası, Beta, , İstanbul, 2003.

6 3 Paksoy, H. M., Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin Profilleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kitap, Yayın : HRÜ İİBF GAP-1, 1-110, Ankara, Paksoy, H. M., Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları, Yaylım Yayıncılık, Basılmış Doktora Tezi Kitabı, Yayın : 44, 1-208, İstanbul, Paksoy, H. M. ve S. Paksoy, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), Kitap, Özdal Matbaacılık, Ş. Urfa, SEMİNER, PANEL, KONFERANS, KURULTAY VE RAPORLAR Seminer-Panel-Konferans-Kurultay-Raporlar 1 Paksoy, H. M., Kişisel Gelişim Eğitimi, Kilis PTT Başmüdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı (13 Mart 2010), PTT Konferans Salonu, Kilis. 2 Paksoy, H. M., Özel Kişilerle İletişim, Kilis Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeline Yönelik Eğitim ( ,2010), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu, Kilis. 3 Paksoy, H. M., Halkla İlişkiler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Memurlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı ( ), Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Kilis. 4 Paksoy, H. M., Kişisel Farkındalık, Motivasyon, Stres, Kişisel Gelişim Eğitimi, Mardin PTT Başmüdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı (16 Kasım 2008), Öğretmenevi Konferans Salonu, Mardin. 5 Paksoy, H. M., Kişisel Farkındalık, Motivasyon, Stres, Kişisel Gelişim Eğitimi, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı (24 Mayıs 2008), Yenişehir İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Ş.Urfa. 6 Paksoy, H. M., Değişim ve Küreselleşme Sürecinde Yeni Yönetsel Teknikler, Ş.Urfa Emniyet Müdürlüğü 2004 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı (Konferans: 3 Haziran 2004), DSİ Konferans Salonu, Ş.Urfa. 7 Paksoy, H. M., Değişen Değerler ve Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Viranşehir Düşünce Kulübü Kuruluş Toplantısı-Ziraat Odası Lokali, Viranşehir Kaymakamlığı (Konferans: 12 Şubat 2004), Viranşehir-Ş.Urfa. 8 Paksoy, H. M., Sanayi ve Yatırım Geliştirme Komisyonu Raporu, T.C. Viranşehir Kaymakamlığı 1. Viranşehir Kalkınma Kurultayı (17-18 Ocak 2004), Viranşehir-Ş.Urfa. 9 Paksoy, H. M., Sanayi ve Yatırım Geliştirme Komisyonu (Komisyon Başkanlığı), T.C. Viranşehir Kaymakamlığı 1. Viranşehir Kalkınma Kurultayı (17-18 Ocak 2004), Viranşehir-Ş.Urfa. 10 Paksoy, H. M., Küreselleşme Sürecindeki Gelişmelerin Yansımaları, Dünyadaki Gelişmeler Doğrultusunda Perakendecilik Sektörü nün Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Panele ( ), GAP-GİDEM/HRÜ ve Ş.URFA BAKKALLAR ODASI İşbirliği İle, Şair Nabi Kültür Merkezi, Ş.Urfa. 11 Paksoy, H. M., Avrupa Birliği nin Gelişim Süreci ve Türkiye nin Avrupa Birliği nden Beklentileri, Sultan Sarayı Restoran (Konferans: 18 Nisan 2002), Ş.Urfa. 12 Paksoy, H. M., Küreselleşme ve İnsan Hakları, İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli ( ), Akçakale Kaymakamlığı İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı, Akçakale- Ş.Urfa. 13 Paksoy, H. M., Vergi Oranlarının İşletmeler Üzerine Etkileri, Türk Vergi Sisteminde Vergi Denetimi Paneli ( ), HRÜ İİBF Seminer Salonu, Ş.Urfa. 14 Paksoy, H. M., Yerel Yönetimlerin Sağladığı Vergi Gelirleri ve Olması Gereken Düzenlemeler, Vergi Haftası Paneli ( ), HRÜ İİBF Seminer Salonu, Ş.Urfa. 15 Paksoy, H. M., Küreselleşme Sürecinde Dünya Ekonomisi ve Avrupa Birliği-Gümrük Birliği, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Projesi ( ), Türk Demokrasi Vakfı Projesi, HRÜ Mavi Salonu, 2000, Ş.Urfa. 16 Paksoy, H. M., Dönemi Konsolide Bütçe Gerçekleşmelerinde Vergi Gelirleri ve Bütçe Gider Kalemlerinin GSMH İçindeki Yeri, Vergi Reformu Paneli, , Şair Nabi Kültür Merkezi Salonu, Şanlıurfa Defterdarlığı, 1999, Ş.Urfa. 17 Paksoy, H. M., Küreselleşme Sürecini Besleyen Kaynaklardan Biri Olarak İletişimin İşletme Yönetimindeki Önemi, HRÜ İİBF Seminerler Dizisi I, Fakülte Seminer Salonu, , Ş.Urfa. 18 Paksoy, H. M., "Türk İşletmelerinin Temel Uluslararası Yönetim Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Yönetim Fonksiyonları", KSÜ İİBF Bölüm İçi Semineri, Seminer Salonu, , K.Maraş. 19 Paksoy, H. M., "Dünya Çapındaki Eğilimlerin ve Gelişmelerin İşletme Yönetimine Etkisi: Toplum Kültürüne Uyum", KSÜ İİBF Bölüm İçi Semineri, Seminer Salonu, , K.Maraş.

7 20 Paksoy, H. M., "Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Karşısındaki Sosyal Durumu", KSÜ İİBF Bölüm İçi Semineri, Seminer Salonu, , K.Maraş. 21 Paksoy, H. M., İşletmelerde Zaman Yönetimi ve Yönetici Açısından Önemi, KSÜ İİBF Bölüm İçi Semineri, Seminer Salonu, , K.Maraş 22 Paksoy, H. M., "Tekdüzen Muhasebe Sistemi", K.Maraş Öğretmenevi, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Yönelik Seminer, , K.Maraş. 23 Paksoy, H. M., "Tekdüzen Hesap Planı", Malatya Özel İdare Toplantı Salonu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Yönelik Seminer, , Malatya. 24 Paksoy, H. M., "Tekdüzen Muhasebe Sistemi", K.Maraş Müsiad Şubesi Toplantı Salonu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Yönelik Seminer, , K.Maraş. 25 Paksoy, H. M., "Tekdüzen Muhasebe Sistemi", K.Maraş Öğretmenevi, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Yönelik Seminer, , K.Maraş. 26 Paksoy, H. M., Vergi Kanunlarındaki Yeni Düzenlemelerin İşletmelere Etkisi, Verginin Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli, Bildiriler Kitabı (Tek Cilt), , K.Maraş ATIFLAR Atıf Gösterilen Çalışma Atıf Yapılmış Çalışma Atıf Sayısı 1 Paksoy, H. M. ve S. Paksoy, Ekonomik Ottoman, Avrupa Birliği nin Ortaya Çıkışı ve Kaynakça Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği (Türkiye-Avrupa Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, İlişkilerin Birliği İlişkileri), Kitap, Özdal Matbaacılık, Ş. Urfa, Tarihsel Gelişimi, 16 Mart 2009, tarihli giriş. 2 Paksoy, H. M., İşletmelerde İşçilerin Yönetime Katılımına İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: t Alma ve Düşünme Odası (Taking te And Thinking Room) ve Ş.Urfa da Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmeleri Yöneticileri ve İşçileri İle Karşılaştırmalı Bir Anket Çalışması, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (25-27 Mayıs 2000), Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF, Dedeman Oteli, Nevşehir. 3 Paksoy, H. M., Küreselleşme ve Liderlik, Liderlik ve Motivasyon (Editör: Celalettin Serinkan), Kitapta Bölüm, 1. Basım, bel Yayın Dağıtım, 1-32, Ankara, Paksoy, H. M., V. Aydın ve R. Akbulut, Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Kültürüne Yönelik Küresel Tehditler, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Vol. I, , Kommersiyalık Enstitüsü, Türk Dünyası İşletme Fakültesi (Kırgızistan) and Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan, Paksoy, H. M., GAP Kapsamındaki İllerde Sosyo- Ekonomik Göstergeler ve Türkiye Karşılaştırması, II. GAP ve Sanayi Kongresi (29-30 Eylül 2001), Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, M.Akif Ersoy Tiyatro Salonu- Diyarbakır. 6 Ayrıçay, Y. ve H. M. Paksoy, Bir Yaşam Tarzı ve Düşünce Biçimi Olan Prodüktiviteye Etkisi Bakımından İş Değerlemesi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 455, (1999). 7 Paksoy, H. M., Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Poster Bildiri, 6. Ulusal İşletmecilik Kong. (12-14 Kasım 1998), Akdeniz Üni.İİBF, 1998, Antalya. 8 Paksoy, H. M., Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları, Yaylım Yayıncılık, Basılmış Doktora Tezi Kitabı, Yayın : 44, 1-208, İstanbul, Paksoy, H. M., R. Akbulut ve V. Aydın, Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme, Bakış Dergisi, Sayı:15, (2005). 10 Paksoy, H. M., GAP Kapsamındaki İllerde Sosyo- Ekonomik Göstergeler ve Türkiye Karşılaştırması, II. GAP ve Sanayi Kongresi (29-30 Eylül 2001), Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, M.Akif Ersoy Tiyatro Salonu- Ofluoğlu, G., A. F. Çakmak ve O. Büyükyılmaz, İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri, 5. Uluslar arası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı (01-03 Kasım 2008), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Lütfi Kırdar Kogre ve Sergi Sarayı, İstanbul. Demir, M., Küreselleşme Vergileme İlişkisi, Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar (Editörler: E. Alper Güvel ve Zekeriya Mızrak), Kitapta Bölüm, 1. Basım, bel Yayınları, Yayın : 1291, Şubat 2008, Ankara. Güney, S. ve S. Mutlu, Bilgi Teknolojilerinin Girişimciliğe Etkisi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran Güneş, Hasan Hüseyin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Ekonomik Yapısı, Makalelerle Mardin II Ekonomi-Nüfus-Kentsel Yapı (Hazırlayan: İbrahim Özcoşar), II Cilt, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayın : 8, İstanbul, Karakadılar, Ö., Kriz Dönemlerinde Enflasyon ve Verimlilik İlişkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahar 2003, Kocaeli. Uyar, S., Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, tarihli giriş. Türker, M. ve E. O. Örerler, Türk Şirketlerinin Küresel Şirket Haline Getirilmesi Yolları, İstanbul Ticaret Odası Yayın : , 2004, İstanbul. Dinç, E., Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, 2008/2. Aydemir, C. ve M. Pıcak, GAP Bölgesinde Hayvancılığın Gelişimi ve Türkiye İçindeki Konumu, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), Cilt: 6, Sayı: 22, Güz Kaynakça 6 1 1

8 Diyarbakır. 11 Paksoy, H. M., R. Akbulut ve V. Aydın, Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme, Bakış Dergisi, Sayı:15, (2005). 12 Paksoy, H. M., Türkiye'de Ormancılık Sektörü'nün Kalkınmadaki Yeri ve Özel Orman İşletmeciliği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, Gençtürk, M., Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe-Finansman Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, 2006/2. Yıldırım, U. Ve H. Korkmaz, Zamanı Gelmiş Bir Özelleştirme: Ormanların ve ORÜS ün Özelleştirilmesi, Ekoloji Dergisi (www.ekolojidergisi.com.tr), Sayı: 15 (Nisan- Mayıs-Haziran), RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINA KATILMA A. Ulusal Televizyonlar Ulusal Televizyonlar 1 Paksoy, H. M., Tutum, Yatırım ve Yeri Malı, GÜNCEL Programı, TRT GAP Televizyonu, , Saat: (Canlı Telefon Bağlantısı) B. Yerel Televizyonlar Yerel Televizyonlar 1 Paksoy, H. M., Türkiye de Özel Yatırımların Gelişimi, GTV Ekokritik Programı ( , Saat: ), 2001, Ş.Urfa. 2 Paksoy, H.M., Küreselleşme Süreci ve Kriz Yönetimi, GTV Açık Oturum ( , Saat: ), 2001, Ş.Urfa 10. DOKTORA DANIŞMANLIĞI Doktora Danışmanlıkları 1 Yenidünya, Ali Kemal, 1416 Sayılı kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına burslu olarak Uluslararası İlişkiler a-dalında DOKTORA eğitimi amaçlı gitti), Görevlendirme: , Kilis. 11. TAMAMLATTIĞI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ VE DANIŞMANLIKLAR Yüksek Lisans Tezleri ve Danışmanlıklar 1 Aydın, Vehbi (2006), Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Hayatındaki Yeri: Şanlıurfa Örneği, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı (Savunma: , Oybirliği ile kabul edildi.), Tamamlandı, Ş.Urfa 2 Sevinç, M. Reşit (2004), Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecinde Bankacılık Sektörünün Konumu (GAP İlleri Örneği), HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı (1.Savunma: te İİBF de yapıldı. 3 AY UZATMA VERİLDİ., 2. Savunma: te yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.), Tamamlandı, Ş.Urfa. 3 Baykal, Bülent (2004), Şanlıurfa İli Birecik İlçesinde Antepfıstığı Üretimi, Önemi ve Pazarlama Sorunları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Savunma: , Oybirliği ile kabul edildi.), Tamamlandı, Sivas. 4 Paksoy, Habibe (2002), Türk Tekstil İşletmelerinin Küresel Rekabetteki Yeri (K.Maraş Tekstil İşletmeleri Örneklemi), HRÜ Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı (Savunma: , Oybirliği ile kabul edildi.), Tamamlandı, Ş.Urfa. 12. YRD. DOÇ. DR. ATAMALARI JÜRİ RAPORLARI DİL SINAVI JÜRİSİ Yrd. Doç. Dr. Atamaları Jüri Raporları ASİL 1 Bilim Jüri Üyeliği, Dr. Sumru BAKAN (Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. luk Kadrosu Ataması İçin Rapor), Dil Jüri Üyeliği, Dr. Sumru BAKAN (Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. luk Kadrosu Ataması İçin Dil Sınavı Jürisi), YÜKSEK LİSANS TEZLERİ JÜRİ ÜYELİKLERİ Yüksek Lisans Tezleri Jüri Üyelikleri-ASİL 1 Jüri Üyeliği, Küresel Isınmanın Su Kaynakları Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği (Ercan KÜÇÜKKILAVUZ, HRÜ Sos. Bil. Enst., İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa.

9 2 Jüri Üyeliği, Ekonomik Güvenlik: Türkiye Örneği (Cengiz AYDIN, HRÜ Sos. Bil. Enst., İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 3 Jüri Üyeliği, Organik Tarım İşletmelerinde Pazarlama Sorunlarına Yönelik Şanlıurfa İlinde Bir Araştırma (Süreyya ECE, HRÜ Sos Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı), , Ş.Urfa; -3 AY UZATMA VERİLDİ-, de yapılan Savunmada Başarılı oldu. 4 Jüri Üyeliği, İlköğretim Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Stilleri İle Bu Okullarda Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki:Şanlıurfa İli Örneği (Halit ZEREN, HRÜ Sos. Bil. Enst. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı), , Ş.Urfa; -3 AY UZATMA VERİLDİ-, de yapılan Savunmada Başarılı oldu. 5 Jüri Üyeliği, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitim Örgütlerinde Psikolojik Şiddete İlişkin Görüşleri (Nurettin ONBAŞ, HRÜ Sos. Bil. Enst. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 6 Jüri Üyeliği, İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yetki Kullanma Eğilimlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Yetkin ASLAN, HRÜ Sos. Bil. Enst. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 7 Jüri Üyeliği, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Hayatındaki Yeri: Şanlıurfa Örneği (Vehbi AYDIN, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 8 Jüri Üyeliği, İnşaat Sektöründe Proje Planlama ve Yönetim (Yekbun GERGER, HRÜ Fen Bil. Enst. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 9 Jüri Üyeliği, Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecinde Bankacılık Sektörünün Konumu:GAP İlleri Örneği (M. Reşit SEVİNÇ, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa; -3 AY UZATMA VERİLDİ te yapılan Savunmada Başarılı oldu. 10 Jüri Üyeliği, Şanlıurfa İli Birecik İlçesinde Antepfıstığı Üretimi, Önemi ve Pazarlama Sorunları (Bülent Baykal, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı), , Sivas. 11 Jüri Üyeliği, Türk Tekstil İşletmelerinin Küresel Rekabetteki Yeri: K.Maraş Tekstil İşletmeleri Örneklemi (Habibe Paksoy, HRÜ Sos. Bil. Enst. İşletme Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 12 Jüri Üyeliği, Şanlıurfa daki Pamuğa Dayalı Sanayi İşlet. Ekonomik ve Yönetsel Sorunları (Salih Emre İPEK, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 13 Jüri Üyeliği, Şanlıurfa İli Merkez İlçe Sebze İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Sorunları (Ferda GERGER, HRÜ Fen Bil. Enst. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı), , Ş.Urfa 14 Jüri Üyeliği, Nuseybin Çağ-Çağ Sulama Alanındaki Tarım işletmelerinin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma (O. Sedat SUBAŞI, HRÜ Fen Bil. Enst. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı), , Ş.Urfa Yüksek Lisans Tezleri Jüri Üyelikleri-YEDEK 1 Yedek Jüri Üyeliği, Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgelerin Yöre ve Ülke Ekonomisine Katkıları: Gaziantep Serbest Bölgesi Örneği (Mehmet GÜLLÜ, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 2 Yedek Jüri Üyeliği, Küreselleşme, Türkiye nin Ekonomik Küreselleşmesi ve Krizleri (A. Rıza MANCI, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 3 Yedek Jüri Üyeliği, GAP ın Bölge İmalat Sanayisine Etkileri (Nemci DEDEOĞLU, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 4 Yedek Jüri Üyeliği, 1980 den Günümüze Türkiye nin Faiz Politikası (Hüseyin SEVER, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 5 Yedek Jüri Üyeliği, Birecik in Tarih İçersindeki Ekon. Yapısı ve GAP doğrultusunda alacağı Olası Görüntü (Metin ARSLAN, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 6 Yedek Jüri Üyeliği, GAP Bölgesinde Pazarlama Sorunları (İ Rafet YILMAZOĞLU, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 7 Yedek Jüri Üyeliği, Az Gelişmişlik ve Bölgesel Geri Kalmışlığın Nedenleri ve Çözüm Yolları (Oktay AKTÜRK, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı), , Ş.Urfa. 8 Yedek Jüri Üyeliği, GAP ın Güney Doğu Anadolu Bölgesine ve Şanlıurfa nın Eko. Yaptığı Olumlu Etkiler (Mehmet Ali CEVHERİ, HRÜ Sos. Bil. Enst. İktisat Anabilim Dalı),

10 , Ş.Urfa. 14. ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ JÜRİ ÜYELİKLERİ Yüksek Lisans Tezleri Jüri Üyelikleri-ASİL Jüri Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevliliği Bilim Sınavı, , Kilis. 1 Jüri Üyeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevliliği Bilim Sınavı, , Kilis. 2 Jüri Üyeliği, HRÜ İİBF Araştırma Görevliliği Bilim Sınavı, , Ş.Urfa. 3 Jüri Üyeliği, HRÜ Şanlıurfa MYO İşletme Programı Öğretim Görevliliği Bilim Sınavı, , Ş.Urfa 4 Jüri Üyeliği, HRÜ İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevliliği Bilim Sınavı, , Ş.Urfa. 5 Jüri Üyeliği, HRÜ İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Görevliliği Bilim Sınavı, , Ş.Urfa 6 Jüri Üyeliği, HRÜ İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Bilim Sınavı, , Ş.Urfa 7 Jüri Üyeliği, HRÜ Kahta Meslek Yüksekokulu İktisat Programı Öğretim Görevliliği Bilim Sınavı, (Görevlendirme tarihinde yapıldı), Ş.Urfa 15. YÜKSEK LİSAN SINAVLARI VE DİĞER JÜRİ ÜYELİKLERİ Yüksek Lisans Sınavları Jüri Üyelikleri-ASİL 1 Jüri Üyeliği, HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bilim Mülakat Sınavı, , Ş.Urfa. 2 Jüri Üyeliği, HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bilim Mülakat Sınavı, , Ş.Urfa. 3 Jüri Üyeliği, HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bilim Mülakat Sınavı, , Ş.Urfa. 4 Jüri Üyeliği, HRÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bilim Sınavı, , Ş.Urfa. Jüri Üyelikleri-YEDEK 1 Yedek Jüri Üyeliği, HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Bilim (Mülakat) sınavını kazanıp Yabancı Dilde Başarısız Olanlar için İNGİLİZCE Yabancı Dil Sınavı, , Ş.Urfa 16. DERGİ GÖREVLERİ (YAYIN KURULU, HAKEMLİK vb.) Dergi Hakemlikleri 1 SAHİPLİK ve YAYIN KURULU BAŞKANLIĞI: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis, Kasım HAKEMLİK: Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Aralık HAKEMLİK: Sosyal Bilimler Dergisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay, Ekim HAKEMLİK: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Biga-Çanakkale, HAKEMLİK: Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 19 Nisan KONGRE VE SEMPOZYUM GÖREVLERİ Kongre ve Sempozyum Görevleri 1 Yürütme ve Organizasyon Kurulu Görevi, 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (24-26 Ekim 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Biga Belediyesi, Türkiye (Çanakkale), 2008.

11 18. SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER Tarih Görev Görev Yeri Nisan 2005 İİBF Erkek Voleybol Takımı İdarecisi Harran Üniversitesi 3. Spor Şöleni (Takım turnuva İkincisi oldu), Ş. Urfa (Yrd. Doç. Dr.) Nisan 2004 İİBF Erkek Voleybol Takımı İdarecisi Harran Üniversitesi 2. Spor Şöleni (Takım turnuva Birincisi oldu), Ş. Urfa (Yrd. Doç. Dr.) 19. İDARİ VE DİĞER GÖREVLER Tarih Görev Görev Yeri Enstitü Müdür Vekili Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dekan Yardımcısı (3 yıllığına) Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplam Kalite Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetimi Kurulu Başkanı Akademik Kilis 7 Aralık Üniversitesi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyesi Lisansüstü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitimi İzleme Komisyonu Üyesi Daimi Eğitim Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Komisyonu Bilimsel Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etkinlikler Teşvik Komisyonu Üyesi Bologna Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi Senato Üyesi Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Temsilcisi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İç Kontrol Harran Üniversitesi Standartları Çalışma Ekibi Üyesi Stratejik Planlamaya İlişkin Uygulamaların Sağlanması Ekibi Üyesi Harran Üniversitesi Stratejik Planı nı Uygulamaya İlişkin Çalışmalar

12 Stratejik Planlama Ekibi Üyesi Harran Üniversitesi Stratejik Planı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. KURULUŞ 3 1.2. YERLEŞİM 3 1.2.1. Merkez Yerleşke 3 1.2.2. Güney Yerleşkesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM III. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 18-20 EKİM 2012 İSTANBUL

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı