BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA. Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA. Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan"

Transkript

1

2 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA -

3 Abdullah, Dora ve Hira ya 2

4 3

5 TEŞEKKÜR Sağlık Bilişimi, sağlık sektörünün her düzeyinde karar verilmesinde gereken bilgi desteğinin sağlanmasını hedefler. Bu hedef için gerekli olan verilerin doğru, güvenilir ve güncel olarak toplanması, değerlendirilmesi ve kararlarda kullanılabilecek biçimde etkin raporlandırılması, Sağlık Bilişiminin temel stratejisi durumundadır. Sağlık kayıtları ve verilerinin doğru, güncel ve güvenilir niteliklerde olabilmesi, gereksiz bilgi toplanması, yineleme ve tutarsızlıkların önüne geçilebilmesi için gerekli düzenlemelerin hızla geliştirilmesi şarttır. Tanı ve girişim terminolojisinin düzgün bir şekilde kodlanması hastalıklar, zararları ve sağlık hizmetleri ile ilgili diğer konularda anlamlı ve etkili çalışmalar yapılabilmesi için gereklidir. Tanı ve girişim terminolojisi hastalıkların ve uygulamaların üzerinde çalışılabilmesine olanak sağlamak üzere kodlanır. Kodlanmış veri orijinalinde araştırmalarda ve çalışmalarda kullanılmak üzere toplanmasına rağmen, temsil ettiği değer, ödemelerde, hastanelerin istatistiksel analizlerinde, sigorta şirketleri tarafından, sağlık kuruluşları ve diğer ilgili iş kolları tarafından kullanılabilecek şekilde hastalık sınıflandırmalarının arkasında gizlidir. Kodlama, hastaların sağlık kayıtlarından alınan kodlanmış bilgilerle özel sınıflandırma sistemi kullanılarak teşhis ve uygulamalar ile klinik hasta bakımı veritabanı oluşturma işlemidir. Doğru ve zamanında kodlama aynı zamanda sağlık hizmetleri için optimum uygunlukta bir ödemenin de garantisidir. Klinik kodlama için bir isimlendirme veya bir sınıflandırma sistemi kullanılır. İsimlendirme, bir alanda kullanılan tüm uygun isimler veya terimleri içeren bir liste olarak tanımlanabilir. Bir hastalık isimlendirme sistemi, her hastalık için uygun isimler ile her isme karşılık gelen kodların bir listesidir. Sınıflandırma, benzer maddelerin bir arada gruplandırılmasıdır. Hastalık ve girişim sınıflandırma sistemleri, benzer hastalık ve girişimlerin bir arada sınıflandırılarak tek bir kod atanmasıyla oluşur. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Primary Care - ICPC), 1987'de World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians - WONCA tarafından yayınlandığında sınıflandırma sistemlerinde yeni bir zemin oluşturmuştur. İlk kez, sağlık hizmet sunucuları tek bir sınıflandırma kullanarak sağlık hizmetlerinin üç önemli elementini, başvuru nedenlerini, teşhis ve sağlık problemleri ve bakım sürecini sınıflandırılabilecek duruma gelmişlerdir. Elementlerin bağlantıları başvuru nedenlerinden başvurunun sonuçlanmasına kadar sınıflandırmaya olanak sağlar. ICPC, yayınlanmasından beri aile hekimliği uygulamaları ve birinci basamak sağlık hizmetleri için uygun bir sınıflandırma olarak giderek artan bir şekilde kabul görmüştür ve özellikle Avrupa ve Avustralya olmak üzere dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kodlama ve sınıflandırmanın genel yapısı incelenmiş ve ICPC hakkında detaylı bilgiler yer almıştır. Çalışmanın ülkemiz sağlık hizmetlerinde giderek önemi artmakta olan birinci basamak sağlık hizmet sektörü sağlık kayıtları açısından yararlı olması bizleri mutlu edecektir. Bütün çalışmalarımızda bize her yönden destek olan Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Korkut Ersoy a ve çağdaş medeniyet seviyesinin üzerinde bir Türkiye için bilim ve sağlık dünyasında ciddi adımların sahibi, öncüsü Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal a şükranlarımızı saygılarımızla sunarız. Uzm.Dr.Ergün Öksüz Yrd.Doç.Dr.Simten Malhan Ankara, 01.Haziran. 4

6 5

7 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ VE TARİHÇE SAĞLIK KAYITLARI ÜZERİNE Sağlık Kaydı Sağlık Kayıtlarının Yapısı Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının Kullanımı Veritabanı Anamnez Öykü Fizik muayene ve fizyolojik veriler Laboratuar verileri Problem listesi Problem Listesinin Yapılandırılması Problem Listesinin Bileşenleri Aile Problem Listesi Gelişim Notları Gelişim Notlarının Bileşenleri Plan İlaç Tedavi Listesi Birinci Basamak Sağlık Hizmet Kalitesi Elektronik Sağlık Kaydı VERİLERİN SİMGELENMESİ (Data Representation) KODLAMA SİSTEMLERİ TARİHSEL GELİŞİM SINIFLANDIRMA HİYERARŞİLERİ VE BAĞLANTILAR BİLEŞİMSEL (Compositional) TERMİNOLOJİLER KOD GİRİŞLERİ (Code Entries) Doğal Dil İşleme, Yapılandırılmış veri girişi, Kod Girişi Tipleri Desteksiz, serbest kod girişi Karar desteği ile serbest kod girişi Yarı-yapılandırılmış veri girişi Otomatik kodlama Ses tanıma sistemi Otomatik yazı çözümlemesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMANIN ÖNEMİ SINIFLANDIRMALAR HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI (ICD) READ KLİNİK KODLARI Dezavantajları : BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI (International Classification of Primary Care - ICPC) ICPC PLUS SINIFLANDIRMALARIN KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI HASTA BAŞVURU NEDENLERİNİN SINIFLANDIRMASI (Reason for Encounters Classification RFEC) ICPC (Bkz. Ek 1) ICPC YAPISI

8 4.2.2 ICPC-2 PLUS ICPC Plus Terim ve Kodların Oluşumu Terim kodları: Anahtar kelimeler; Haritalama; ICPC-2 Çözümlemeleri; Bileşenlerin Yapısı; ICPC / ICPC 2 Dağıtım Bilgisi EK 1 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSLAR ARASI KODLAMASI-2 (ICPC-2) * EK 2 - ICPC-2 KODLARININ ICD-10 KODLARINA HARİTALANMASI EK 3 ÜLKEMİZDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA KULLANILAN SAĞLIK KAYIT ARAÇLARI KAYNAKLAR

9 KISALTMALAR ABD Amerika Birleşik Devletleri ACS American College of Surgeons/Amerikan Cerrahlar Birliği AHA American Hospital Association/Amerikan Hastaneler Birliği AMA American Medical Association/Amerikan Tıp Birliği DRGs Diagnostic Related Groups/Tanıya Dayalı Gruplar DSÖ Dünya Sağlık Örgütü EKG Elektrokardiyografi ICD International List of Causes of Death/ International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death/International Statistical Classification of Diseases/ Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ICHPPC International Classification of Health Problems in Primary Care / Birinci Basamak Sağlık Problemlerinin Uluslararası Sınıflandırması ICPC International Classification of Primary care/birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Uluslararası Sınıflandırması IND International Nomenclature of Diseases/Hastalıkların Uluslararası Adlandırılması JAMA Journal of the American Medical Association/ Amerikan Tıp Birliği Dergisi JCAHO - Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations/ Sağlık Kurumları Birleşik Akreditasyon Komitesi MRE Medical Record Envelope/Tıbbi Kayıt Zarfı NHS National Health Service PPS Prospective Payment System/Prospektif Ödeme Sistemi WICC The Classification Committee of the World Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Doctors WONCA World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians. 8

10 1 GİRİŞ VE TARİHÇE 1.1 SAĞLIK KAYITLARI ÜZERİNE Sağlık Kaydı Sağlık Kaydı ; 1875 yılında Dr. William Farr tarafından tanımlanan; sağlık kurumlarının farklı bölümlerinde, farklı zamanlarda, farklı sağlık çalışanları tarafından kaydedilen hastanın tıbbi öyküsünü kapsar. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık sektöründe de bilgi; güç ve başarı demektir. Günlük uygulamalarda, bir hekim tanıların %80 inini sadece anamneze dayanarak koyabilir. Bilgi, tıp pratiğinde de güçlü bir araçtır. Bu bilgiyi, bir kez kullanarak unutulmaya terk edebileceğimiz gibi ilerideki uygulamalarda kullanılmak üzere kaydetmemiz de mümkündür. Sağlık kayıtları iyi hasta bakımının temelidir. Kayıtlar, hekimin deneyimlerinin derinliğinin ve genişliğinin de bir göstergesidir. Kayıtlar, bilim adamları ve doğa bilimcilerde olduğu gibi, hekimin hasta üzerinde yaptığı gözlemlerini yansıtır. Sağlık kayıtları; bilginin düzenli olarak saklandığı bir depodur. Temel verilerin hazır olmasını ve kolayca ulaşılmasını sağlar. Epidemiyolojik çalışmaları mümkün kılar. Hasta bakımının hem o anki aşamasına hem de gelecekle ilgili planlara destek olur, tüm hastalıkların sürekli klinik kayıtlarını sunar. Hastaların tedavilerinin takibinde, koruyucu hekimlik hizmetlerinde organize bir yaklaşım sağlar. Muayenehane yönetimini ve sağlık politikası oluşturmayı kolaylaştırır. Risk yönetimi sağlar. Kalite arttırma çalışmalarında rol oynar. Klinik aktivite analizi, klinik karar analizi ve sonuçların değerlendirilmesi işlemlerini kendi kendine veya dışarıdan destek alarak, peer review grupları, kalite çemberleri gibi oluşumlarla sağlar. Çeşitli sağlık sunucuları ve sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlamak yanında hekimin kendisinin entellektüel gelişimini de sağlar. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kayıt sisteminin temeli 1911 tarihli Lloyd George s National Insurance Act a dayanmaktadır yılında kayıt formlarını incelemek amacıyla kurulan Rolleston Komitesi, doktorun, hastasına verdiği önemi arttırmaya çalışmıştır. Rolleston Komitesi; kayıtların, uluslararası sigorta kartları ile hemen hemen aynı form ve ölçülerde olması gerektiğini önermiştir. Böylece The Lloyd George zarf ve kayıt kartı (Medical Record Envelope-MRE) kabul görerek, günümüzde birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli standart formları olarak devam etmiştir yılında Londra da A4 kayıt dosyaları önerildi. Ancak bu esnada MRE ile A4 kayıt dosyaları arasındaki göreceli üstünlük tartışmaları devam ediyordu (Tablo 1.1). Yaygın olarak inanılan A4 kayıt dosyalarının daha iyi hasta bakımında kolaylık sağladığıdır. Çünkü kolayca okunabilmektedir ve kronolojik olarak düzenli tutulabilir. Klinik kayıtların, ne şekilde daha iyi oluşturulabileceği konusunda pek çok fikir olmasına rağmen, daha başka önemli alternatiflerin de olduğunu belirtmek gerekir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kayıtların standardize edilmesini istemek her zaman gerçekçi olmayabildiği halde, kayıtlarla ilgili mevcut karmaşaya bir düzen getirmek için önemli bir fırsattır. Bilgisayarların ortaya çıkması devam eden tartışmalara bir başka boyut getirmiştir, MRE ve A4 olarak adlandırılan iki manuel kayıt formatında olduğu gibi, bilgisayar kayıt sistemlerini de savunanlar, şüpheyle bakanlar ve karşı çıkanlar olduğu kesindir. İleri teknolojiye sahip olduğumuz günümüzde sağlık kayıtları, kağıt üzerinden elektronik ortama hızlı bir geçiş sürecindedir. 9

11 Tablo 1.1: Tıbbi Kayıt Zarfı (MRE) ile A4 Kayıt Dosya Tiplerinin Özellikleri Özellik MRE A4 Kayıt Dosyası Dosyalama Sadece zarfın kullanılması dosyalamanın kötü olmasına yol açabilir. Düzenli dosyaların kullanılması sistematik kullanımı kolaylaştırır. Taşınabilirlik Uygundur. Uygun Değildir. Notların kaydedilebilirliği Tekrar ulaşabilme Yok: Yeterli derecede not alımı her zaman mümkün olmayabilir Zor: Özellikle hastanelerle yazışmada erişimi zordur Var: Ancak gereksiz kayıtların tutulmasını teşvik edebilir Kolay: Hazır erişim Maliyet Ucuzdur Ucuz Değildir Bulunabilirlik Evrenseldir Sınırlıdır Arşivleme Sağlık Kayıtlarının Yapısı Fiziksel arşivlemede az yer işgal eder dosya, her hasta görüşmesinin kronolojik kaydını içerirdi. Sonuç olarak, görüşmeler bulunabiliyordu de Mayo Klinik her hasta için ayrı dosya tutulması fikrini ortaya Fiziksel arşivlemede çok yer tutar 1880 li yıllarda Amerikan cerrah William Mayo, ilk grup uygulamasını oluşturur ve bu uygulama bugün çok iyi bilinen Rochester Minnesota daki Mayo Klinik e kadar uzanır. Mayo Kliniğin ilk zamanlarında her doktor kayıtlarını deri kaplı bir dosyada tutardı. Bu arasındaki zaman aralığına bağlı olarak bir hastayla ilgili kayıtlar arasında sayfalar olabilirdi. Bu ayrık kayıtlar hastanın hastalığının hikayesi hakkında iyi bilgi edinilmesini zorlaştırıyordu. Bunlara ek olarak bir hastayla ilgili bilgilerin bir kısmı, başka bir hekimin dosyasında da koydu. Bu yenilik, hasta merkezli tıbbi kayıt ların başlangıcıdır. Yine de her hastanın notlarının ayrı ve tek bir dosyada tutulması gerçeği, bu dosyaların içeriği için belirli kriterler olması gerektiği anlamına gelmiyordu. 1902'de Amerikan Hastaneler Birliği (AHA), bir kongrede ilk kez hasta dosyalarını tartışmış ve bu toplantıda şu sorunları ortaya koymuştur: Metotlarda birlik yoktur. Dosyalardan sorumlu kişiler yoktur. İyi dosya tutulamamasının sebebi eski hekimlerin ilgisizliğidir de hekimler kaliteli hasta dosyalarının önemi ve değeri konusuyla bizzat ilgilenmeye başlamıştır. Aynı yıl Amerikan Tıp Birliği nin (AMA) 56. yıllık toplantısında Portland'dan Dr. George Wilson, "Küçük hastanelerdeki hastaların dosyaları için klinik plan" başlıklı bir bildiri sunmuş ve bu bildiri 23 Eylül 1905 tarihinde Journal of the American Medical Association (JAMA)'da yayınlanmıştır. Dr. Wilson bu bildirisinde hastaya ait gözlemlerin bir dosyada yer almasının hem referans hem de yasal gerekler için önemini belirtmiş, ayrıntılı iş ve katipliği sevmedikleri için hekimleri dosya yazdırmaya razı etmekte karşılaşılan zorluklar üzerinde durmuştur lü yılların başlarında, hastaneler, özel mülkiyet, vakıf gelirleri ve bağışlarla finanse ediliyordu. Buna karşın, özel sektör, toplumun her kesimine hizmet konusunda ilgisizdi çünkü, yerel hükümetlerin fakirlerin masraflarını karşılayacağını düşünüyorlardı. 10

12 Devlet hastanelerine fakir ve hastalar için yatılı evler gözüyle bakılıyor, burada hekimler, hasta kabulü sırasında hastanın geçmişi hakkında hiçbir soru sormuyor ve fizik muayene yapmıyorlar ve değerlendirmelerini veya teşhisleri çok nadir belgeliyorlardı ve 1920 yılları arasında, Amerika daki hastaneler sayıca 200 den daha az iken 6000 e kadar ulaşmıştır. Hayırseverler fakirlere hizmet vermekle ilgilenmeyen yüzlerce yeni hastane kurmaktaydı yılına gelindiğinde, bugün de olduğu gibi 1000 kişiye bir hastane düşüyordu ve yine bugün de olduğu gibi, nüfusun bazı kesimlerine hizmet verilmiyordu. Hastaneler, sağlık hizmeti ne kadar pahalı olursa hizmetin o derece değerli olduğu prensibine göre işlemekteydi ve bu da sağlık maliyetlerini yükseltmekteydi da Abraham Flexner, Carnegie Vakfı tarafından finanse edilen Amerika daki tıp eğitiminin kalitesi konulu bir çalışma gerçekleştirdi da yayınlanan ünlü Flexner Raporu, tıp eğitiminde mevcut problemleri ve tutarsızlıkları tanımlamıştır. Sonuç olarak, resmi okulların çoğu kapanmış ve açık kalanlar da müfredat incelemesi yapmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, AMA, okulları performanslarına göre sıraya koyan bir yetki prosesi başlatmıştır. Flexner Raporu, bugün bir çok tıp okulunda hala kullanılan, tıbbi eğitim için bir model kurmuştur te, Amerikan Cerrahlar Koleji (ACS) kurulmuştur. ACS nin hedeflerinden birisi, toplamaya başladı. Toplanan veriler sağlık kayıtlarından alınmıştır ve o zaman da ACS, tıbbi fazla yataklı 692 hastane incelenmiş ve.. sadece 89 u standartlara uygun bulunmuştur.. benimsemiştir. Bunlar, organize çalışan tıp kurumlarını ve belli bazı teşhis ve tedavi hastaların sağlık bakımını yükseltecek hastane standardizasyonu için bir sistem geliştirmek ve hastanelerin yüksek idealleri olduğunu kabul etmekti. Standartları belirlemek ve böylece kaliteyi geliştirmek için, ACS, hekimlerin okul ve hastanelerdeki eğitimleri hakkında veri kayıtların yetersiz olduğunun farkına varmıştır de ACS, sağlık hizmet standartlarının altyapısını oluşturacak olan, Hastane Standardizasyon Programını finanse etmiştir da, ACS, ilk alan testlerinden hastaneleri onaylayan bulguları yayınlamıştır; 100 ya da daha Ayrıca eyaletteki prestije sahip bazı hastaneler en basit standartları karşılamada bile başarısız olmuşlardır. Bu raporun yayınlanmasından sonra ACS; herhangi bir hastanede hastaların düzgün bakım ve tedavisi için gerekli olan standartları tanımlayan, Minimum Standartlar ı imkanlarının ulaşılabilir olması ve her hasta için bir sağlık kaydı tutulmasını sağlayacak özellikler içermekteydi. Belirlenen standartlar, sağlık kaydının tam, doğru ve ulaşılabilir olmasıydı. Gerçekte, bugün kullanımda olan sağlık hizmet standartları 1919 daki dökümantasyon ihtiyaçlarını kapsamaya devam eder. Bu bilgi seti, hemen hemen günümüz tıbbi kayıt sisteminin iskeletini de oluşturmuştur.(tablo 1.2) 1935 ve II. Dünya Savaşı nın bitimi olan 1945 yılları arasında, hastane kabullerinin dramatik olarak artmasına karşın; işsizler, yaşlılar ve diğer masrafları ödeyemeyenler buna dahil edilmemişlerdir. Ekonomi gelişiyordu ve tıbbi alandaki teknolojik ilerlemeler devam etmekteydi. Amerikalılar için daha fazla hastane ve ulaşılabilir yüksek kaliteli sağlık hizmeti gereksinimi artmıştı da, Senatörler, Lister Hill ve Harold H. Burton, Hastane Anketi ve Yapı Kanunu (Hospital Survey and Construction Act) için sponsor olmuşlardır. Hill-Burton Kanunu olarak bilinen bu yasa, eyalet gereksinimlerini baz alarak inşa edilen hastane ve diğer sağlık hizmetleri imkanları için finans sağlar. Yeni imkanlar için eyalet değerlendirmesi ve Hill-Burton finansmanı için başvurunun da dahil olduğu bir federal-eyalet planlama prosesine ihtiyaç vardı. Sonraki 25 yıl boyunca, bu programın bir sonucu olarak, hastane inşası ve gelişiminde ilerleme meydana gelmiştir. 11

13 Tablo 1.2: Amerikan Cerrahları Koleji tarafından oluşturulmuş Minimum Standartlar daki Tıbbi Kayıt Özellikleri, 1919 Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, hasta için bütün bir kayıt geliştirilmelidir. Hasta tanımlama verisi Şikayet Kişisel ve aile geçmişi Güncel hastalık öyküsü Fizik muayene Özel muayeneler (konsültasyonlar, radyografi, klinik laboratuvar) Ön ya da mevcut teşhis Tıbbi ve cerrahi tedaviler Gelişme notları Makroskopik ve mikroskopik bulgular Son teşhis Taburcu olurken durumu Takip Ölüm olayındaki otopsi bulguları 1950'lerin başlarında, tıbbi bakımda artan gelişmişlik, hastanelerin sayılarında ve karmaşıklığında artış ve cerrahi olmayan uzmanlıkların çok hızlı ortaya çıkması, Hastane Standardizasyon Programı nı sıkıntıya sokmuştur. Sonuç olarak, 1952'de Sağlık Kurumları Birleşik Akreditasyon Komitesi (JCAH) kurulmuş ve ACS'nin, Hastane Standardizasyon Programını benimsemiştir. Bu dönemde, hasta kayıt defterlerinden dosyalanmış klasörlere geçiş yaşanmış ve renkli dosya sistemleri kullanılmıştır. 1950'lerde Amerikalılar, tüm bireylerin kolayca ulaşabileceği az maliyetli daha fazla teknoloji istemeye başladılar. Tıbbi gelişmeler arttıkça, sağlık hizmetlerine olan talep ve bu hizmetleri temin etmenin maliyeti de artmıştır. Yaklaşım; "ne kadar fazla olursa o kadar iyidir" halini almıştı. Ek olarak, tıbbın gelişmesiyle yaşam süresi uzadığı için, yaşlı nüfusta da bir artış olmuştur. Artan yaşlı nüfusla beraber, kronik hastalıklarda da bir artış yaşanmıştır. Hastane hizmetleri pahalandıkça, sigortalı olmayanlar ya da sigortası yeterli olmayanlar - özellikle fakir ve yaşlılar- sağlık hizmetine ulaşamamışlardır. Buraya kadar, federal ve eyalet hükümetleri hastane maliyetlerini kontrol etmek için çok az şey yapıyorlardı. Bununla birlikte, 1965'te, Kongre, 1935 yılına ait olan Sosyal Güvenlik Kanunu'nda değişiklikler yaptı. Hasta kayıtlarının standardizasyonuna yönelik tüm çalışmalara rağmen raporların yazılı içerikleri şikayetler, test sonuçları, muayene bulguları, tedavi planları ve gözlemlerin bir karışımıydı. Böylesine düzensiz notlar, özellikle birden çok şikayet veya hastalık için tedavi gören hastaların durumunda, net bir görüş sağlamıyordu. Lawrence L. Weed, hasta kayıtları organizasyonunu geliştirmek işini üzerine aldı ve 1960 larda probleme dayalı hasta kayıtları nı ortaya koydu. Bu kayıt tarzında her hastayla bir veya birden fazla problem ilişkilendirilmişti. Notlar, problem başına SOAP yapısına uygun olarak kaydediliyordu. (SOAP: S: Subjective (hastanın dile getirdiği şikayetler) O:Objective (Doktor ve hemşirelerin bulguları) A:Assessment (test sonuçları ve tanı gibi kararlar) P:Plan (tıbbi plan örneğin tedavi veya izlenecek yol)) Hasta kaydının standardizasyon ve düzenlenmesindeki ilerlemenin yanında, probleme dayalı SOAP yapısının amacı, sağlık çalışanlarının düşünce çizgisinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Weed in probleme dayalı tıbbi kaydının mantıksal bazda hemen kabul görmesine karşın, bu metoda pratikte bağlı kalmanın çok disiplin gerektirdiği ortaya çıktı. Birden çok problemle ilişkili bilgilerin birçok defa kaydedilmesi gerekmekteydi. Tablo 1.3, aynı hastaya ait notların zamana dayalı, kaynağa dayalı ve probleme dayalı yapılarını sırasıyla vermektedir. 12

14 Tablo 1.3: Aynı hastaya ait notların zamana dayalı, kaynağa dayalı ve probleme dayalı yapıları (van Bemmel J.H., Handbook of Medical Informatics ten alınmıştır.) A) Zamana Dayalı Sağlık Kayıtları 21 Şubat 1996: Nefes darlığı, öksürük ve ateş. Çok koyu gayta. Fizik Muayene: Tansiyon:150/90 mmhg Nabız:95/dak Sıcaklık:39,3 oc. Ronküsler var, karın hassas değil. Aldığı ilaçlar:aspirin 64 mg/gün Muhtemelen akut bronşit, kardiyak dekompansasyon yüzünden kötüleşmiş Kanama muhtemelen Aspirin yüzünden. ESR:25mm Hb:7,8 Gaytada gizli kan (+) Göğüs röntgeni: atelektazi yok, hafif kardiyak dekompansasyon bulguları İlaç: 500mg günde iki kez Amoksisilin tablet, Aspirini 32mg/güne düş 4 Mart 1996: Öksürük kesildi, hafif nefes darlığı, normal gayta. Fizik Muayene:hafif ronküs, Tansiyon 160/95 Nabız:82/dak Aspirine 32mg/gün olarak devam Hb:8.2, gaytada gizli kan (+) B ) Kaynağa Dayalı Sağlık Kayıtları Vizitler 21 Şubat 1996: Nefes darlığı, öksürük ve ateş. Çok koyu gayta Fizik Muayene: Tansiyon 150/90, Nabız 95/dak. Ateş: 39,3oC Ronküsler var, karın hassas değil Aldığı ilaçlar:aspirin 64 mg/gün Muhtemelen akut bronşit, kardiyak dekompansasyon yüzünden kötüleşmiş Kanama muhtemelen Aspirin yüzünden İlaç: 500mg günde iki kez Amoksisilin tablet, Aspirini 32mg/güne düş 4 Mart 1996: Öksürük kesildi, hafif nefes darlığı, normal gayta. Fizik Muayene: hafif ronküs, Tansiyon 160/95 Nabız:82/dak İlaç:Aspirine 32mg/gün devam Laboratuar testleri 21 Şubat 1996: ESR:25mm Hb:7,8 Gaytada gizli kan (+) ÖKSÜZ 4 Mart 1996: Hb:8.2, gaytada gizli kan (+) & MALHAN Röntgenler: 21 Şubat 1996: Göğüs röntgeni: atelektazi yok, hafif kardiyak dekompansasyon bulguları C) Probleme Dayalı Sağlık Kayıtları Problem 1:Akut bronşit 21 Şubat 1996: S: Nefes darlığı, öksürük ve ateş O: Nabız 95/dak Ateş: 39,3oC Ronküsler, ESR 25mm Göğüs röntgeni: atelektazi yok, hafif kardiyak dekompansasyon bulguları A: Akut Bronşit P: Amoksisilin tablet 500 mg günde iki kere 4 Mart 1996: S: Öksürük kesildi, hafif nefes darlığı O: Nabız:82/dak, Hafif ronküs A: Bronşit semptomları minimal Problem 2:Nefes Darlığı 21 Şubat 1996: S: Nefes Darlığı O:Ronküs, Tansiyon 150/90 mmhg Göğüs röntgeni: atelektazi yok, hafif kardiyak dekompansasyon bulguları A: Minör dekompansasyon bulguları 4 Mart 1996: S: Hafif nefes darlığı O: Tansiyon 160/95 Nabız:82/dak A: Dekompansasyon yok Problem 3:Koyu gayta 21 Şubat 1996: S: Koyu Gayta Aldığı ilaçlar: Aspirin 64 mg/gün O: Karın hassas değil, Rektal incelemede eldivende kan yok Hb:7,8 A: Muhtemelen Aspirine bağlı intestinal kanama P: Aspirini 32mg/gün e düş 4 Mart 1996: S:Normal gayta O:Gaytada gizli kan A:İntestinal kanama bulgusu yok P:Aspirin 32mg/gün devam 13

15 Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının Kullanımı Dr. Weed tarafından geliştirilen Probleme Dayalı Tıbbi Kayıt yapısı orijinal olarak hastane kayıtlarının organizasyonuna yöneliktir. Bu hızlıca ayaktan izlenen hastalar için adapte edildi. Avantajları ilk olarak Bjorn ve Cross (1970) tarafından demonstre edildi dan bu yana temel konsepti geliştiren bir çok yayın ve makale yayınlanmıştır. Bu görüşler hekimlerin kişisel seçimleri için geniş ve varyasyonlar gösteren önerilerdi. Hekimlerin literatürü gözden geçirmesi kendi çalışma alanlarında en faydalı olabilecek ve kendilerini en rahat hissettikleri bileşenleri seçmelerini özendirmiştir. Kişinin tercihlerine uydurmak için gerektiğinde herhangi bir bileşenin dizaynı değiştirilebilmelidir. Weed, Probleme Dayalı Sağlık Kayıtları için dört temel elemanı çekirdek olarak tanımlar; Veritabanı, Problem listesi, Progres notları (gelişim notları) ve Plan.(Tablo 1.4) Anlık plan, primer olarak yeni hastanın tüm işlemlerinde ya da hastaneye yatırılan hastanın başvurusu sırasında uygulanmasına rağmen, çoğu hekim bunun ayaktan takip edilen hastada gelişme notunun içinde olmasını tercih eder. LİSTESİ çalışmaları Sürekli hasta bakımı,yapılanların sürekli kayda girmesi Tablo 1.4 : Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının Basamakları VERİ TABANI PROBLEM GELİŞME NOTLARI -Öykü -Anatomik -Subjektif -Fizik muayene -Fizyolojik bilgilendirme -Fizyolojik bulgular -Patolojik -Objektif veriler -Laboratuvar -Semptomatik -Sosyal -Ekonomik - Psikiyatrik -Davranışsal -Değerlendirme(Tanı) PLAN -Tedavi -İleri araştırmalar -Hastanın eğitimi -Akış çizelgesi kullanımı -İlaç listeleri -Problem indeksi Kayıt tutulmasına akılcı yaklaşım, veritabanının oluşturulmasını gerektirir. Daha sonra problem listesi geliştirilir. Anlık plan belirlenir ve hastanın gelişim bilgileri veritabanının ve problem listesinin sürekli güncelleştirilmesi ile takip edilir. Problem listesi, veritabanında birikimi yapılan bilgilerden geliştirilmesine rağmen Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının en önemli parçasıdır. Eğer Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının tüm bileşenlerini kullanmakta bir isteksizlik varsa sadece problem listesinin geliştirilmesi önemli bir yarar sağlar. Veritabanının eklenmesi yararı arttırır. Fakat eğer yapılanmış gelişim notları da olursa ancak tam bir yarar sağlanır Veritabanı Veritabanı problem listesi oluşturma yolundaki ilk basamaktır. Veritabanı Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının yapısının stabilitesi için üzerinde durduğu platformdur. Veri tabanı anamnez-öykü (asıl şikayet, şu anki rahatsızlık, geçmiş öykü, sistemlerin gözden geçirilmesi ve sosyal öykü), fizik muayene, fizyolojik veri ve temel laboratuar çalışmalarını içeren her bir hastaya göre olan veriler yaşa, cinse ve ırka göre farklılık gösterirler. Her hekim bütün hastalarda toplanacak minimum veriyi belirtmelidir. Böylece tüm personeli bu minimum verinin toplanıp toplanmadığı konusunda emin olmak için yardımcı 14

16 olabilirler. Verilerin bir çoğunun toparlanması için daha hasta, hekim tarafından görülmeden yardımcı sağlık çalışanlarına bu iş verilebilir. Veritabanı, hastanın gelecekteki bakımı için bir temeldir ve önemli hastalıklar için tarama testlerini ya da gelecekteki problemler için iyi bir referans noktası olabilecek testleri içermelidir. Örneğin kan basıncı yüksekliğinin uzun dönemde önemli etkileri olabilir ve eğer kişinin karşılaştırma yapmak için daha önceden bilinen kan basıncı değeri yoksa hafif yükselmeler fark edilmeyebilir. Veritabanı kesinlikle kaçırılmaması gereken problemlere konsantre olmalı ve bu problemleri belirlemek için önemli testleri uygulamalıdır. Hangi testlerin rutin olması konusundaki tartışmalar aktif olarak devam edecektir. Sadece yeni araştırmalar yapılarak potansiyel olarak önemli hastalıkların belirlenmesinde kullanılan testler konusundaki tartışmalar tamamlanabilir. Veritabanında üzerinde durulması gereken test, hastalığı en erken saptayabilir ki bu pre-semptomatik fazdır. Böylece hastalığın normal gidişi durdurulabilir ve etkisi en aza indirilebilir. Probleme Dayalı Sağlık Kayıtlarının başarılı olması için tam bir veritabanı şarttır. Çoğu hekim eksik veritabanı oluşturur. Gerekli bütün veriler toplanana kadar kalmalıdır. Belirlenen zaman dilimi içinde bütün verileri toparlamak için gerekli çaba ve kararlılık gösterilmelidir. Eğer ilk seferde tam bir öykü ve fizik muayene elde edilememiş ise kişinin diğer ziyaretlerinde bilginin kalan kısımları tamamlanabilir. Probleme ait verinin eksik olduğunun gözlenmesi verileri toplamaya devam etmek için bir hatırlatma olur Anamnez Öykü Tıbbi öykünün kısa sürede ve gerekli olan tüm bilgiyi içerecek şekilde alınabilmesi için yazılı tıbbi öykü formları şeklinde hasta bekleme odasında ya da hastanın ziyaretinden önce evde doldurması için hazırlanır. Bu anket soru formu birinci basamak hekimi tarafından düzenlenebilir. Genel sağlık anketinde önemli, üzerinde durulması gereken pozitif bulgular (kardiovasküler, gastrointestinal, solunum, kadın hastalıkları ve doğum) detaylı olarak daha önceden hazırlanmış bu anketlerde yer alır. Hastanın tam bir tıbbi öyküsü alındığında daha önceki hekiminden hastaya ait kayıtların alınması önemlidir. Çünkü hasta şu an sahip olduğu patolojik bulgular hakkında gerçekçi olmayan fikirlere sahip olabilir ve geçmişteki problemlerin tam ve doğru değerlendirilmesinin tek yolu gerçek kayıtları gözden geçirmek ya da hastayı gören hekimden bir sağlık kayıt özetini elde etmektir. Bu bilgi, veritabanının kalıcı bir parçası olmalıdır ve aynı alandaki şimdi ya da gelecekte gelişecek problemler için refarans noktası oluşturmalıdır Fizik muayene ve fizyolojik veriler Hazır fizik muayene sayfalarını kullanmanın bir avantajı bilginin kolayca tanımlanmasının sağlanmasıdır. Oldukça iyi yapılandırılmış check-off formatı da bazen kullanılır. Bunun kullanılması tamamlanmasının amaç edinilmesini ve amaca ulaşıldığında bunun bilinmesini ya da bitmesi için ne kaldığının bilinmesini mümkün kılar. Yapılandırılmamış ve açık uçlu bir formatta tamamlanması için ne kaldığının bilinmesi zordur. Fizik muayene sırasında fark edilen anormalliklerin dökümünün sunulması için yazılı rapora ek olarak vücut parçaları, resimler de kullanılabilir. Bazı bilgisayar programlarında giriş ekranında bir grup seçilmiş veriye işaret edilerek ya da seçilerek verilerin alınmasına izin verilir. Bunlar bir çoğu fizik muayene sırasında not edilen varyasyonları tamamıyla ve hızlıca tanımlayacak anatomik çizimleri de içerir. Bazı hekimler tamamlanmış bir veritabanını tüm hastaları için isterler ve standart olarak gerekli tüm verileri içeren muayene tamamlanmadan hastayı tedavi için kabul etmezler. Bu muayenenin tamamlanmasını takiben hastaya bulguların özeti gönderilir. Bu 15

BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com

BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ ELECTRONIC PATIENT RECORDS AND HEALTH CARE SERVICE PROFILE IN PRIMARY CARE Tıpta Uzmanlık Tezi Dr. Ergün Öksüz Danışman: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur?

Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? Ulusal bir ilaç politikası nasıl geliştirilir ve yürürlüğe koyulur? İkinci basım. Düzeltmeler ve değişiklikler Ulusal İlaç Politikaları Geliştirme Rehberi, 1988 Dünya Sağlık Örgütü Cenevre İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAN, SPEAK UP PROGRAMI, HASTANIN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM SÜREÇLERİNE KATILIMININ

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI. Performans Ölçümü ve Performans Denetimi

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI. Performans Ölçümü ve Performans Denetimi T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI Performans Ölçümü ve Performans Denetimi ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA, 1997 T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI Performans Ölçümü ve Performans Denetimi

Detaylı

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Çevirenler: Elif Kabakçı, Ahmet Göğüş WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması:

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM - 1 GİRİŞ Vatandaşın, merkezi otoritenin ve sağlıkla ilgili tüm kişi ve kuruluşların yetkileri oranında yararlanabilecekleri, internetin bulunduğu her ortamdan ulaşılabilen ve tüm ülkenin verilerini

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye deki Durum Records Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı