MATEMATİK DERSİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE LİSELERE GİRİŞ SINAVLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK DERSİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE LİSELERE GİRİŞ SINAVLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 MATEMATİK DERSİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE LİSELERE GİRİŞ SINAVLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, SİVAS ÖZET: Bu araştırma, Matematik dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları (LGS) açısından çeşitli boyutlarıyla değerlendirilmesini kapsamaktadır. Araştırma için, öncelikle Matematik Dersi nin İlköğretim Programlarındaki ağırlığı saptanmış, programda yer alan konular, amaçlar ve davranışlar kategorik olarak analiz edilmiş ve öğretim yılı boyunca her konuya ayrılan süre belirlenmiştir. Daha sonra, yıllarına ait LGS deki Matematik ile ilgili soruların dağılımı ve ağırlığı saptanmış, konu kategorilerine göre analizleri yapılmıştır. İlköğretim Okullarında mevcut durumda uygulanmakta olan Matematik Programı, süre konu, amaç ve davranışlar açısından önemli sorunları içermektedir. Diğer bir temel sorun ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS de yer alan soruların konulara dağılımı ile ilgilidir. İlköğretim Matematik Programı açısından, LGS de çıkan soruların homojen bir dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. 1. GİRİŞ Her ülkede her düzeydeki eğitim kurumunda matematik öğretiminin gerekliliği hemen hemen tartışılmaz bir kanı olarak yerleşmiştir. Hatta denilebilir ki, bir ulusun eğitim programında matematiğe ayrılan yer, o ulusun kendi dilini öğretmek için ayrılan yere eşdeğerdir. Çünkü, matematik insanlığın ortak düşünme aracıdır, evrensel dildir. İnsanlar, çevrelerini tanıdıkları andan itibaren matematiğe gereksinim duymuşlardır. Kişiyi etkileyen basit olaylardan başlayıp, evrenin yapısına kadar giden düşüncelerin hepsinde matematik vardır. Günümüzdeki ilköğretim öğrencileri, yaklaşık 21. Yüzyılın ilk yarısına kadar toplumumuza her bakımdan yön verecek bireyler olacaktır. Bu durum, onlara yaşadıkları süre içinde, sürekli ve gittikçe artan bir biçimde daha üst düzeylerde bilgi ve beceri kazandırmayı zorunlu hale getirecektir. Bugünlerde eğitip yetiştireceğimiz öğrenciler, bilgiye dayalı küresel ekonomide diğer ülkelerin bireyleri ile başarılı bir biçimde yarışabilmelidir. Onlar, sorgulayabilen, neden-sonuç ilişkilerini görüp bunlar arasında mantıklı bağlar kurabilen ve gerçek problemleri anlayıp çözebilen bireyler olarak yetiştirilmelidir. Zorunlu temel eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarılması, ilkokul ile ortaokulun bir bütünlük içerinde ele alınmasını, programın konu merkezli olma yerine, öğrenci merkezli olmasını, bireyin yakın çevresini oluşturan obje ve olgulara mantıksal yaklaşmasını gerekli kılmıştır. 1.1.Problem İlköğretim Okullarında mevcut durumda uygulanmakta olan Matematik Programı, süre konu, amaç ve davranışlar açısından önemli sorunları içermektedir. Diğer bir temel sorun ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS (Liselere Giriş Sınavı)de yer alan soruların konulara dağılımı ile ilgilidir. İlköğretim Matematik Programı açısından, LGS de çıkan soruların homojen bir dağılım göstermediği bir gerçektir. Bu durum ise, sınavların Kapsam Geçerliliği ni tartışmalı hale getirmektedir.çünkü, bir testin o dersin amaçlanan davranışlarını yeterince temsil edebilecek kadar kapsamlı olup olmadığı önemli bir sorundur (Küçükahmet, 1999). Bu açıdan, sorular analiz edildiğinde bir eğitimin temel ögeleri olarak kabul edilen öğretim süreci ile değerlendirme süreci arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı; sınavın öğrenme sürecini değerlendirme işlevinden uzak olduğu kanısını kuvvetlendirmektedir. 2. YÖNTEM Araştırmanın amacı, Matematik Öğretimi nin İlköğretim Programları ve LGS açısından çeşitli boyutlarıyla değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde, aşağıdaki ayrıntılı amaçlara yer verilmiştir. I.İlköğretim Programlarında yer alan Matematik dersinin; 1.Program içindeki ağırlığını saptamak, 2.İçeriğini sınıf düzeyinde analiz etmek, 3.İçeriğini konu, amaç ve davranışlar açısından analiz etmek II yıllarına ait LGS Matematik sorularının;

2 1.Sınıflara göre dağılımı ve ağırlığını saptamak, 2.Programda yer alan konulara göre dağılımını saptamak, 3.Kategorik olarak dağılımını ve ağırlığını saptamak, 4.Programda yer alan süre, konu, amaç ve davranışlar açısından dağılımını ve ağırlığını saptamak. Araştırma, İlköğretim Programlarında yer alan Matematik Dersi nin içeriği ile bu derse ilişkin LGS soruları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmış tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma için, öncelikle Matematik Dersi nin İlköğretim Programlarındaki ağırlığı saptanmış, programda yer alan konular, amaçlar ve davranışlar kategorik olarak analiz edilmiş ve öğretim yılı boyunca her konuya ayrılan süre belirlenmiştir. Daha sonra, yılarına ait LGS deki Matematik ile ilgili soruların dağılımı ve ağırlığı saptanmış, konu kategorilerine göre analizleri yapılmıştır. Gerekli görülen noktalarda alan öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. 3. BULGULAR VE YORUM 3.1. Matematik Dersinin İlköğretim Programındaki Yeri Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 68 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları Matematik Dersi Öğretim Programı (MEB, 1998a) incelendiğinde; Matematik Dersi programda (MEB, 1998b) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 4 er saat olmak üzere sınıf düzeyinde %13,33; okul düzeyinde ise %13,33 oranında ağırlığa sahiptir. Bu yönüyle okul düzeyinde Türkçe den sonra ikinci sırada ağırlığı olan bir ders konumundadır. Liselere Giriş Sınavlarında %25 ağırlığa sahip olan bu dersin, İlköğretim programlarında yeterli düzeyde bir ağırlığa sahip olmadığı söylenebilir. Bu durum, bir eğitim programının temel öğeleri olan öğretim süreci ile değerlendirme süreci arasında bulunması gereken uygunluğu yansıtmamaktadır Matematik Programının İçeriği İlköğretim Okulu Programında 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda Matematik Dersleri farklı 29 bölüm başlığından oluşmaktadır (MEB, 2000a; 2000b; 2000c). Sınıflara göre bölümlerin dağılımı şu şekildedir: 6. Sınıfta (5 Bölüm) : Asal Sayılar ve Çarpanlara Ayırma; Kesir Sayılarının Ondalık Gösterimi; Nokta, Doğru, Düzlem, Uzay, Doğru Parçası ve Işın; Açı, Üçgen ve Çeşitleri; Oran ve Orantı. 7. Sınıfta (7. Bölüm): Tam Sayılar; Rasyonel Sayılar; Denklemler ve Doğru Grafikleri; Oran, Orantı ve Yüzdeler; Açılar ve Çokgenler; Çember, Daire ve Silindir; İstatistik ve Grafikler. 8. Sınıfta (6 Bölüm): Reel Sayılar; Harfli İfadeler ve Denklemler; Orantılı Doğru Parçaları ve Benzer Üçgenler; Permütasyon ve Olasılık; Yüzey Ölçüleri ve Hacimler; Matematik Sistemler. 4 ve 5. Sınıflarda (Ortak 7 Bölüm): Ondalık Kesirler, Toplama İşlemi, Çıkarma İşlemi, Çarpma İşlemi, Bölme İşlemi, Grafikler, Geometri. 4, 5 ve 6. Sınıflarda (Ortak 4 Bölüm): Kümeler, Doğal Sayılar, Kesirler, Ölçüler. Ayrıca: Matematik Ders Programında yer almayan fakat LGS de kendisi ile ilgili soru çıkmış 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda (Ortak 1 Bölüm): Matematiksel Yetenek. Görüldüğü gibi, Matematik Programında yer alan bölümlerin içerik açısından sınıflar düzeyindeki dağılımlarında bir uygunluk görülmemektedir. Ya bazen konu tekrarlarına rastlanmakta ya da bazen bölümlerde işlenen konu sayısı sınıflara göre değişmektedir Matematik Ders Programını Oluşturan Öğeler Bir eğitim programında yer alması gereken konular, hedefler, davranışlar ve bu öğeler için belirlenen süreler Matematik Programında da yer almaktadır (MEB, 2000a; 2000b; 2000c). Matematik Programında öngörülen 720 saatlik sürenin 558 saatlik diliminde 163 hedefin gerçekleşmesini sağlayacak 1163 davranışı kazandırması düşünülen 165 konu ile Cebir ilk sırayı alırken; 162 saat, 59 konu, 74 hedef ve 459 davranışla Geometri ikinci sırayı almaktadır. Dikkati çeken diğer bir önemli husus, konular için öngörülen sürelerin uygun olmayışıdır. Örneğin, 6 konuluk Harfli İfadeler ve Denklemler bölümü için 36 saatlik bir süre ayrılmışken; 3 konuluk Oran ve Orantı bölümü için 6 saatlik bir süre ayrılmıştır. Aynı sorun, davranışlar kısmı için de geçerlidir. Örneğin, Grafikler bölümü ile ilgili 10 davranışın kazandırılması için öngörülen süre

3 14 saat; Çember, Daire ve Silindir bölümü ile ilgili 56 davranışın kazandırılması için öngörülen süre 12 saattir. Bu durum, Matematik Programı nı oluşturan öğeler arasında bir uyum sorunu olduğunu göstermektedir LGS Sorularının Dağılımı ve Ağırlığı 1998 tarihinden itibaren Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Meslek Liselerine giriş için şart koşulan Liselere Giriş Sınavları nda bugüne kadar sorulan Matematik ile ilgili soruların bölümlere göre dağılımı homojen bir durumu yansıtmamaktadır (Güvender, 2001) yılından itibaren her LGS de 100 sorunun 25 ni Matematik ile ilgili sorular oluşturmaktadır. LGS de bu ders, dörtte birlik bir ağırlığa sahiptir. Sorular analiz edildiğinde ağırlıklı olarak 1998 de 12 soru, %48 lik bir oranla; 1999 dan 10 soru % 40 lık bir oranla; 2000 de 9 soru, % 36 lık oranla ve 2001 de 7 soru, % 28 lik oranla 7. sınıf konularının ağırlık kazandığı görülmektedir. 7. sınıfı 6. ve 8. sınıflar izlemektedir. Dördüncü sırayı ise 8 soru %8 lik oranla Yetenek İle İlgili Konular almaktadır. Bu güne kadar yapılan LGS lerdeki soruların genel toplamına bakıldığında ise, %38 lik bir oranla yine 7. sınıfın ağırlık kazandığı dikkat çekmektedir. Bunu, %25 lik oranla 6. sınıf, %24 lük oranla 8. sınıf izlemektedir. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, LGS sorularının çoğunlukla 6, 7 ve 8. sınıf; özellikle de 7. sınıf bölümleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Öte yandan Yetenek İle İlgili Sorular a yer verildiği halde Matematik Programı nda bu sorularla ilgili konuların yer almaması önemli bir sorundur LGS Sorularının Bölümlere Göre Dağılımı yılları arasında LGS lerde çıkan Matematik ile ilgili sorular analiz edildiğinde, en çok 6. sınıf programında yer alan Kesir Sayılarının Ondalık Gösterimi ile ilgili konulardan; ikinci sırada 8. sınıf programında yer alan Yüzey Ölçüleri Ve Hacimler ile ilgili konulardan; üçüncü sırada 7. sınıf programında yer alan Açılar ve Çokgenler ile ilgili konulardan ve dördüncü sıra da ise 7. sınıf programında yer alan İstatistik ve Grafikler ile ilgili konulardan sorular sorulduğu görülmektedir. Yine aynı sırada matematik programlarında yer almayan Yetenek İle İlgili Konular a ilişkin soru türleri yer almaktadır. Bugüne kadar sınavlarda yer alan sorular değerlendirildiğinde; 6. sınıfın 3 bölümü (Oran ve Orantı; Nokta, Doğru, Düzlem, Uzay, Doğru Parçası ve Işın; Açı, Üçgen ve Çeşitleri). 4 ve 5. sınıflarda Ortak Olan 5 bölüm (Toplama İşlemi; Çıkarma İşlemi; Çarpma İşlemi; Grafikler, Geometri); 4, 5 ve 6. sınıflarda ortak olan 1 bölüm (Kesirler) den ağırlıklı olarak sorular gelmediği görülmektedir. Öte yandan, bugüne kadar sorulan soruların çoğunluğu (%81), tekrarı olmayan 6, 7 ve 8. sınıf bölümleri ile ilgili iken; bir kısmı (%11) ise tekrarı yapılan bölümlerle ilgilidir. Ayrıca, soruların %8 i Matematik Programında yer almayan Yetenek le ilgilidir LGS Sorularının Kategorik Olarak Dağılımı Ve Ağırlığı Bugüne kadar yapılan LGS lerde Cebir bölümleri ile ilgili soruların oranı %52 ile %64 arasında; Geometri bölümleri ile ilgili soruların oranı %28 ile %36 arasında ve Yetenek Konuları İle İlgili soruların oranı %4 ile %12 arasında değişmektedir. Bu durum, LGS lerdeki Matematik ile ilgili soruların daha çok Cebir bölümleri ile ilgili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bölümler düzeyinde bir değerlendirme yapılacak olursa, %16 lık gibi bir oranla birinci derecede kendisi ile ilgili her yıl soru sorulan 6. sınıf bölümlerinden olan Kesir Sayılarının Ondalık Gösterimi bölümü dikkat çekmektedir. İkinci sırada %14 lük bir oran ile 8. sınıf bölümü olan Yüzey Ölçüleri ve Hacimler gelmektedir. Üçüncü sırada, %12 lik bir oran ile 7. sınıf bölümü olan Açılar ve Çokgenler gelmektedir. Dördüncü sırada ise %8 lik bir oran ile programda yer almayan Yetenek İle İlgili Sorular dikkat çekmektedir LGS Sorularının Konu, Hedef, Davranış ve Süre Açısından Dağılımı Genel olarak LGS soruları analiz edildiğinde, programda kendisine süre ayrılmış, amaçları ve davranışları belirlenmiş bazı bölümler ile ilgili hiçbir sorunun sorulmadığı görülmektedir. 6. sınıf

4 bölümlerinden olan : Oran ve Orantı; Nokta, Doğru, Düzlem, Uzay, Doğru Parçası ve Işın; Açı, Üçgen ve Çeşitleri. 4 ve 5. sınıfların ortak bölümlerinden olan : Toplama işlemi, Çıkarma işlemi, Çarpma işlemi, Grafikler, Geometri. 4., 5. ve 6. sınıfların ortak bölümlerinden olan : Kesirler olmak üzere toplam 9 bölüm ile ilgili programda 71 konu, 79 hedef, 372 davranış ve bunlar için toplam süre olan 720 saatlik sürenin 218 saati ayrılmış olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir sorunun çıkmamış olması dikkat çekmektedir. Ayrıca; sınavlarda kendisi ile ilgili sorular sorulan yetenek ile ilgili bir bölümün programda yer almaması ve dolayısıyla konu, hedef, davranış ve süre boyutlarının bulunmaması dikkat çekmektedir. İşte bu durum, sınavların Kapsam Geçerliliği ni tartışmalı hale getirmektedir. Çünkü bir testin o dersin hedeflenen davranışlarını yeterince temsil edebilecek kadar kapsamlı olup olmadığı önemli bir sorundur. Kendisi ile ilgili soruların hiç sorulmadığı bölümlerin program içindeki konu, hedef, davranış ve süre yönünden ağırlıklarına bakıldığında bu durum daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır LGS Soruları İle Programda Kendisine Süre Ayrılmış Olan Amaçlar Ve Davranışları Belirlenen Konuların İlişkisi Matematik programında toplam 29 bölüm bulunmaktadır. Buna göre sınavlardan bugüne kadar kendisi ile ilgili soru sorulmayan 9 bölümün programdaki ağırlığı %31,03 tür. Programda toplam 224 konu yer almaktadır. Kendisiyle ilgili soru sorulmayan 71 konunun programdaki ağırlığı %31,56 dır. Programda tekrarla birlikte gerçekleştirilmesi gereken toplam hedef sayısı 237 dir. Kendisiyle ilgili soru sorulmayan 79 hedefin programdaki ağırlığı %33,33 tür. Programda kazandırılması gereken toplam davranış sayısı 1622 dir. Kendisiyle ilgili soru sorulmayan bölümlerin davranış sayısı 372 olup, ağırlığı %22,94 tür. Programda bütün bölümlerin konuları, hedefleri ve davranışları için 720 saatlik bir süre belirlenmiştir. Kendisiyle ilgili soru sorulmayan bölümlerin konuları, hedefleri ve davranışları için 218 saatlik bir sürenin olduğu saptanmıştır. Bu sürenin programdaki ağırlığı %30,28 dir. Bu sonuçlar ; Liselere Giriş Sınavlarının, programdaki bölümlerin ( bölümler ile ilgili konular, hedefler, davranışlar ve süreleri) bir kısmını kapsamadığını göstermektedir. Ayrıca 30. bir bölüm olarak yer alan, fakat konu, hedef, davranış ve süre açısından Matematik Programında yer almayan ; her yıl soru çıkmasıyla dikkati çeken Yetenek ile ilgili Konular bölümü de önem arz etmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER 4.1. Sonuç 1)Hem diğer dersler hem de LGS soruları analiz edildiğinde, Matematik dersinin İlköğretim Programlarında uygun bir ağırlığa sahip olmadığı saptanmıştır. 2)Matematik Programının içeriği, bölümler düzeyinde tekrarlar ve kapsam açısında sorunludur. 3)Matematik Programında (Konu, hedef, davranış ve süre açısından) ciddi uyumsuzluklar mevcuttur. 4)LGS Sorularının sınıflara göre dağılımında bir homojenlik bulunmamaktadır. 5)LGS Sorularının Programda yer alan konular açısından uygun bir dağılım göstermediği saptanmıştır. Bu durum ise, bazı bölümlerin sanki önemsiz olduğu kanısına neden olmaktadır. 6)LGS Soruları program açısından kategorik olarak uygun bir dağılım göstermemektedir. 7)LGS de kendisiyle ilgili soruların yer aldığı Yetenek ile ilgili konular programda yer almamaktadır. 8)LGS Sınavları, Kapsam Geçerliliği açısından önemli sorunlar içermektedir Öneriler 1)İlköğretim sürecinde önemli bir konuma sahip olması gereken ve Liselere Giriş Sınavlarında ise önemli bir ağırlığa sahip olan Matematik Dersine, diğer ana dersler (Türkçe v.b.) de dikkate alınarak İlköğretim Programında gereken ağırlık kazandırılmalıdır. 2)Matematik Programını oluşturan içerikler, tekrarlardan uzak bir şekilde anlamlı hale getirilmeli ve güncelleştirilmelidir.

5 3)Matematik Dersi için saptanan konu, hedef, davranış ve sürelerin birbirleriyle ilişkileri ve ağırlıkları yeniden gözden geçirilmeli ve anlamlı bir uygunluk sağlanmalıdır. 4)LGS sorularının sınıf düzeyindeki dağılımında mümkün olduğu kadar bir homojenlik sağlanmalıdır. Bunun için gerekli durumlarda konuların sınıflara dağılımı yeniden yapılandırılmalıdır. 5)LGS sorularının konulara göre dağılımında bir uygunluk sağlanmalıdır. Bu durum, her konunun kendisine göre bir öneme sahip olduğu kanısını oluşturacaktır. 6)LGS Sorularının Matematik Programındaki Cebir, Geometri ve Genel Yetenek kategorilerine göre dağılımında bir uygunluk sağlanmalıdır. Ayrıca Yetenek İle İlgili Konular ın olduğu bölümlere yer verilmelidir. 7)Liselere Giriş Sınavları, Matematik Programında yer alan öğelere uygun şekilde Kapsam Geçerliliğine kavuşturulmalıdır. KAYNAKÇA Güvender Yayınları. (2001). Liselere giriş Sınavlarında çıkmış sorular ve çözümleri. İzmir: Sürat Basım Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Küçükahmet, L. (1999). Öğretimde planlama ve değerlendirme. İstanbul :Alkım Yayınevi. Milli Eğitim Bakanlığı. (2000a). İlköğretim ders programları 4. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Milli Eğitim Bakanlığı. (2000b). İlköğretim ders programları 5. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Milli Eğitim Bakanlığı. (2000c). İlköğretim ders programları matematik programı İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Milli Eğitim Bakanlığı. (1998). Tebliğler dergisi. (Sayı: 2489). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Milli Eğitim Bakanlığı. (1998). Tebliğler dergisi. (Sayı: 2492). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 23 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF BIOLOGY COURSE PROGRAMME IN RESPECT OF ÖSS QUESTIONS Ahmet ÇOBAN * Mehmet AKTAŞ ** Ali SÜLÜN *** ÖZET Biyoloji,

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ SÜRE Ay Hafta D. Saati ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR Geometri Örüntü Süslemeler. Doğru, çokgen çember modellerinden örüntüler

Detaylı

ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464

ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri soru bankası tamamı çözümlü Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS Matematik-Geometri

Detaylı

2016-2017 5.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

2016-2017 5.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF

Detaylı

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 0-0 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLANI Temel Kavramlar 9... Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler. 6 EYLÜL 0 EYLÜL Temel Kavramlar

Detaylı

III İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 FRAKTALLAR 2 YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER 6 HİSTOGRAM 10 ÜSLÜ SAYILAR 14 ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 18

III İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 FRAKTALLAR 2 YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER 6 HİSTOGRAM 10 ÜSLÜ SAYILAR 14 ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 18 MATEMATİK III İÇİNDEKİLER ÜNİTE FRAKTALLAR YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER 6 HİSTOGRAM 0 ÜSLÜ SAYILAR 4 ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 8 ÜSLÜ SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ 8 BİLİMSEL GÖSTERİM 9 ÜNİTE OLASILIK, İSTATİSTİK

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ORTAK SINAVI TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ORTAK SINAVI TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ VE İZLEME DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ORTAK SINAVI TEST VE MADDE

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ LABORATUVARI UYGULAMALARI VE LABORATUVAR ŞARTLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ LABORATUVARI UYGULAMALARI VE LABORATUVAR ŞARTLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ LABORATUVARI UYGULAMALARI VE LABORATUVAR ŞARTLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mehpare SAKA Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 8.1. Sayılar ve İşlemler 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2. Cebir 8.2.1. Cebirsel İfadeler

Detaylı

RASYONEL SAYILARIN MÜFREDATTAKİ YERİ MATEMATİK 7. SINIF RASYONEL SAYILAR DERS PLANI

RASYONEL SAYILARIN MÜFREDATTAKİ YERİ MATEMATİK 7. SINIF RASYONEL SAYILAR DERS PLANI RASYONEL SAYILARIN MÜFREDATTAKİ YERİ Rasyonel sayılar konusu 7.sınıf konusudur. Matematiğin soyut, zor bir ders olduğu düşüncesi toplumda çoğu kişi tarafından savunulan bir bakış açısıdır. Bu durum beraberinde

Detaylı

Kaynaştırma Eğitimine Giriş 3. İş Birliği: Ortaklık ve Prosedürler 25. Düzeyde Engeli Olan Öğrencilere Öğretim 51

Kaynaştırma Eğitimine Giriş 3. İş Birliği: Ortaklık ve Prosedürler 25. Düzeyde Engeli Olan Öğrencilere Öğretim 51 1 23 İleri 4 Düşük 5 Diğer 6 Tüm 7 Müdahaleye 8 Sınıf 9 10 Motivasyonu 11 Dikkati 12 Çalışma 13 Değerlendirme 14 Okuryazarlık 15 16 KISIM 1 TEMELLER Kaynaştırma Eğitimine Giriş 3 İş Birliği: Ortaklık ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, fen bilgisi konularıyla (fizik, kimya, biyoloji) ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (STAT 201) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (STAT 201) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (STAT 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I STAT 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

Kitap İncelemesi (Book Reviews) Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Kitap İncelemesi (Book Reviews) Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri Kitap İncelemesi (Book Reviews) Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri Editörler Erhan BİNGÖLBALİ Mehmet Fatih ÖZMANTAR Ömer ŞAHİN, Burçin GÖKKURT ** Yasin SOYLU *** Bu çalışmada; editörlüğünü Erhan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-I Ders No : 090040019 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve program; özel kurs açmak isteyen kişi/kuruluşların uygulamak istedikleri

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ISSN:1304-0278 Güz -2006 C.5 S.18(124-130) TEACHİNG TECHNİQUE

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  ISSN:1304-0278 Güz -2006 C.5 S.18(124-130) TEACHİNG TECHNİQUE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNİN ÖĞRETİM ŞEKLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT OF STUDENTS İN EDUCATİON FACULTY ON THE WAY OF MATHEMATİCS TEACHİNG TECHNİQUE Aziz HARMAN M. Faysal

Detaylı

İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi 1 Sefa DÜNDAR 2 Yasin SOYLU 3

İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi 1 Sefa DÜNDAR 2 Yasin SOYLU 3 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 161-176 İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi 1 Sefa DÜNDAR 2 Yasin SOYLU

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK ALAN SATICILARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK ALAN SATICILARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK ALAN SATICILARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İLK ÖĞRETİM MÜFREDATINDA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

İLK ÖĞRETİM MÜFREDATINDA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ İLK ÖĞRETİM MÜFREDATINDA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ Dr. Ahmet ÇELİK acelik@dicle.edu.tr ÖZET: Bu çalışmanın amacı; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermek

Detaylı

MASAMOT ***** PERFORMANS ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

MASAMOT ***** PERFORMANS ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ PERFORMANS ÇALIŞMASI VE PROJE İLE İLGİLİ MADDELER Tanımlar MADDE 4- () Bu Yönetmelikte geçen; ö) Öğrenme Kazanımları: Herhangi bir öğrenme sürecinin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Detaylı

Holland ın Kariyer Teorisine Göre Müzik Öğretmeni Adaylarının Kişiliği

Holland ın Kariyer Teorisine Göre Müzik Öğretmeni Adaylarının Kişiliği 24 Holland ın Kariyer Teorisine Göre Müzik Öğretmeni Adaylarının Kişiliği Yrd. Doç. Dr. D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE DAYALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) HESAPLAMA KILAVUZU BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE DAYALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) HESAPLAMA KILAVUZU BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE DAYALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) HESAPLAMA KILAVUZU BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜNE DAYALI AKTS HESAPLAMA KILAVUZU GĠRĠġ Bologna Süreci nde

Detaylı

Taslak Ders Kitaplarının İncelenmesinde, Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler

Taslak Ders Kitaplarının İncelenmesinde, Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler 1 Taslak Ders Kitaplarının İncelenmesinde, Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında yer alan Millî

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2010, Sayfa 468 481. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA İlknur ÇAVUŞOĞLU

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2010, Sayfa 468 481. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA İlknur ÇAVUŞOĞLU Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2010, Sayfa 468 481 Doç. Dr. Songül TÜMKAYA İlknur ÇAVUŞOĞLU ÖZET ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ALT AMAÇLARI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Ders Anlatım Föyü Nedir?

Ders Anlatım Föyü Nedir? www.bilgiyoluyayincilik.com www.dersanlatimfoyleri.com Ders Anlatım Föyü Nedir? Bir konunun anlatılması ve öğrenilmesi için gereken bilgileri ve adımları içeren en küçük yapıdaki kitapçıktır. Her föy bir

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. I. Yarıyıl II.

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. I. Yarıyıl II. EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl MÖP101 Genel Matematik 4 2 5 12 MÖP102 Soyut Matematik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz-Yeterlik Algılarının Araştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz-Yeterlik Algılarının Araştırılması XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı 30 Kasım-2 Aralık 2011 Ege Üniversitesi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz-Yeterlik Algılarının Araştırılması

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK DANIŞMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK DANIŞMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK DANIŞMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC VE OPERATÖR PANELİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC VE OPERATÖR PANELİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC VE OPERATÖR PANELİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN REPERTUVARIN GELENEKSEL MÜZİK BOYUTU

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN REPERTUVARIN GELENEKSEL MÜZİK BOYUTU Repertuvarın Gelenekles Müzik Boyutu İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN REPERTUVARIN GELENEKSEL MÜZİK BOYUTU Ilgım KILIÇ 1 Genel müzik eğitimi, düzey, okul ya da program ayrımı gözetmeksizin okul

Detaylı

kpss ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde kpss ezberbozan serisi 2016 MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETİMİNDE SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MÜZİK YAZISI İŞARETLERİNİ ANLAMA DÜZEYİ

MÜZİK ÖĞRETİMİNDE SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MÜZİK YAZISI İŞARETLERİNİ ANLAMA DÜZEYİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETİMİNDE SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MÜZİK YAZISI İŞARETLERİNİ

Detaylı

Temel Bilgisayar Kullanımı Derslerinde Öğretici Tutumunun Öğrenmeye Etkisi

Temel Bilgisayar Kullanımı Derslerinde Öğretici Tutumunun Öğrenmeye Etkisi Temel Bilgisayar Kullanımı Derslerinde Öğretici Tutumunun Öğrenmeye Etkisi Mustafa Böyükata, Yusuf Pandır ve Sait Yılmaz Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, 66100 Yozgat Özet Bu bildiride

Detaylı

2016-2017. Yayın. Kataloğu

2016-2017. Yayın. Kataloğu 2016-2017 Yayın Kataloğu 1 Değişen ve sürekli gelişen; teknolojiye, bilgi çağına ayak uyduran gerçek bir markayı öğrencilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz Alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerimizin

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ PEYZAJ PROJESİ UYGULAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ PEYZAJ PROJESİ UYGULAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ PEYZAJ PROJESİ UYGULAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ *

ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1539 Volume 6 Issue 5, p. 59-70, May 2013 ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

SPOR DAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR DAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR DAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVELERDE HASAT VE MUHAFAZA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVELERDE HASAT VE MUHAFAZA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVELERDE HASAT VE MUHAFAZA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HUKUK ADLİ KALEM İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HUKUK ADLİ KALEM İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK ADLİ KALEM İŞLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Necmettin ÖZEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğr. Grv. İbrahim KARAGÖZ Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Necmettin ÖZEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğr. Grv. İbrahim KARAGÖZ Abant İzzet Baysal Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KENDİ ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN BECERİYİ SAĞLAMA VE İŞ ÖRGÜTLERİNİN DE BUNDAN YARARLANMA YETERLİKLERİ: BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJYER ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yard.

Detaylı

ANKARA İLİ BASIM SEKTÖRÜ ELEMAN İHTİYACI

ANKARA İLİ BASIM SEKTÖRÜ ELEMAN İHTİYACI ANKARA İLİ BASIM SEKTÖRÜ ELEMAN İHTİYACI Gülnaz Gültekin*, Orhan Sevindik**, Elvan Tokmak*** * Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Öğretmenliği Bölümü, Ankara ** Ankara Ü., Eğitim Bil. Ens.,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EV YEMEKLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EV YEMEKLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EV YEMEKLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

FOTOĞRAFÇILIK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOĞRAFÇILIK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2005 ANKARA FOTOĞRAFÇILIK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Fotoğrafçılık sektörü,

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ 57 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ THE LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS MAKING CONNECTION BETWEEN DAILY LIFE AND THE KNOWLEDGE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretmenlik Uygulaması YDA 412 8 2+6 5 8

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretmenlik Uygulaması YDA 412 8 2+6 5 8 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretmenlik Uygulaması YDA 412 8 2+6 5 8 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ İŞLETMELERDE HİJYEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ İŞLETMELERDE HİJYEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ İŞLETMELERDE HİJYEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ PESTİL ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ PESTİL ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ PESTİL ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA KABUL İŞLEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA KABUL İŞLEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA KABUL İŞLEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM SAYILAR

BİRİNCİ BÖLÜM SAYILAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYILAR 1.1 Tamsayılarda İşlemler... 2 1.1.1 Tek, Çift ve Ardışık Tamsayılar... 5 1.2 Rasyonel Sayılar... 6 1.2.1 Kesirlerin Birbirine Çevrilmesi... 7 1.2.2 Kesirlerin Genişletilmesi

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Programlarında İklim Değişikliği

Eğitim ve Öğretim Programlarında İklim Değişikliği Eğitim ve Öğretim Programlarında İklim Değişikliği Doç. Dr. Mükerrem ŞAHİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi www.iklimicindegisin.org UNESCO tarafından hazırlanmış olan prototip öğretim programı kapsamında

Detaylı

SEKÜLER TREND 0341110029 BARıŞ ÖLMEZ. İNSANDA SEKÜLER DEĞİŞİM Türkiye de Seküler Değişim

SEKÜLER TREND 0341110029 BARıŞ ÖLMEZ. İNSANDA SEKÜLER DEĞİŞİM Türkiye de Seküler Değişim SEKÜLER TREND 0341110029 BARıŞ ÖLMEZ İNSANDA SEKÜLER DEĞİŞİM Türkiye de Seküler Değişim İnsanın fiziksel boyutlarında (antropometrik ölçülerinde) kuşaklar arasında ya da uzun bir zaman diliminde değişmelerin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan Kamu Yönetimi Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada;

Detaylı

Nanomalzemeler (MATE 462) Ders Detayları

Nanomalzemeler (MATE 462) Ders Detayları Nanomalzemeler (MATE 462) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Nanomalzemeler MATE 462 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i 2. yıl mühendislik

Detaylı

Horton'nun (2001) belirttiği üzere web tabanlı öğretim ortamlarında genel olarak kullanılan ders yapıları aşağıdaki gibidir:

Horton'nun (2001) belirttiği üzere web tabanlı öğretim ortamlarında genel olarak kullanılan ders yapıları aşağıdaki gibidir: Genel Ders Yapılarından Birinin Seçilmesi Bir dersin ana temelini dersin amaçları belirler. Bu amaçlar doğrultusunda dersi küçük parçalara ayırarak sunarsınız. Her parça öğrenme tecrübeleri, etkinlikleri,

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇERÇEVE KURS PROGRAMI

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇERÇEVE KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇERÇEVE KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER YAYGIN EĞİTİM KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI... 1 1. GENEL AÇIKLAMALAR...

Detaylı

Nicel araştırmalar altında yer alan deneysel olmayan araştırmaların bir alt sınıfında yer alır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış ya da daha

Nicel araştırmalar altında yer alan deneysel olmayan araştırmaların bir alt sınıfında yer alır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış ya da daha 5.HAFTA Nicel araştırmalar altında yer alan deneysel olmayan araştırmaların bir alt sınıfında yer alır. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış ya da daha önceden gerçekleşmiş bir durumun ya da olayın nedenlerini,

Detaylı

Madde 2. KTÜ de not değerlendirilmesinde bağıl değerlendirme sistemi (BDS ) ve mutlak değerlendirme sistemi (MDS ) kullanılmaktadır.

Madde 2. KTÜ de not değerlendirilmesinde bağıl değerlendirme sistemi (BDS ) ve mutlak değerlendirme sistemi (MDS ) kullanılmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim,

Detaylı

LİSE 2 BİYOLOJİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE ÖĞRENCİ TUTUMLARININ ANALİZİ THE ANALYSIS OF THE STUDENT ATTITUDES ON THE BIOLOGY LYCEE 2 COURSE BOOK

LİSE 2 BİYOLOJİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE ÖĞRENCİ TUTUMLARININ ANALİZİ THE ANALYSIS OF THE STUDENT ATTITUDES ON THE BIOLOGY LYCEE 2 COURSE BOOK Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 221-230 LİSE 2 BİYOLOJİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE ÖĞRENCİ TUTUMLARININ ANALİZİ Rıdvan KETE, Nazan ACAR Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

DİKKAT! KAVRAM YANILGISI VAR. Matematik, öğrencilerin öğrenmede zorluk çektikleri ve yaygın olarak kavram yanılgılarına sahip oldukları alanların

DİKKAT! KAVRAM YANILGISI VAR. Matematik, öğrencilerin öğrenmede zorluk çektikleri ve yaygın olarak kavram yanılgılarına sahip oldukları alanların DİKKAT! KAVRAM YANILGISI VAR. Matematik, öğrencilerin öğrenmede zorluk çektikleri ve yaygın olarak kavram yanılgılarına sahip oldukları alanların başında gelmektedir. Öğrenci zorluk ve kavram yanılgılarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Damla BULUT 1 Kültür, bir toplumun, değer yargılarının, yaşayış biçiminin, düşünce tarzının, estetik

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DESENİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DESENİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DESENİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, CBÜ Eğitim Fakültesi nin farklı

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN Ders Programı Yardım Şekil Saygı Duygu Ulaşım Araçları Vücut Sağlık İletişim Nezaket Görsel Materyal

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İMAM HATİP, MÜEZZİN KAYYIM VE KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İMAM HATİP, MÜEZZİN KAYYIM VE KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İMAM HATİP, MÜEZZİN KAYYIM VE KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

GİRİŞ. Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

GİRİŞ. Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. GİRİŞ Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş)

Detaylı

Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER. Avrupa Birliği

Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER. Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER Projenin Malta, Portekiz ve Türkiye de cinsiyet ayrımcılığı problemlerini çözme amacıyla ilgili

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

ÖĞRETİMİN ANALİZİ VE PLANLAMASI. Öğretim Araç-Gereçlerinin Öğretimdeki Yeri ve Önemi ÖĞRETİM ANALİZİ 10.03.2012 ÖĞRETİM ANALİZİ.

ÖĞRETİMİN ANALİZİ VE PLANLAMASI. Öğretim Araç-Gereçlerinin Öğretimdeki Yeri ve Önemi ÖĞRETİM ANALİZİ 10.03.2012 ÖĞRETİM ANALİZİ. ÖĞRETİMİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Öğretim Araç-Gereçlerinin Öğretimdeki Yeri ve Önemi ÖĞRETİM ANALİZİ Ne Öğretilecek? Nasıl Öğretilecek? ÖĞRETİM ANALİZİ ANALİZ TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME Öğretim

Detaylı

2005 Matematik Programı ve Matematiksel Beceriler. Evrim Erbilgin

2005 Matematik Programı ve Matematiksel Beceriler. Evrim Erbilgin 2005 Matematik Programı ve Matematiksel Beceriler Evrim Erbilgin Okuma ve Tartışma Giriş, programın vizyonu, ve programın yaklaşımı bölümlerini okuyun. Grup arkadaşlarınızla birlikte aşağıdaki soruları

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL POMPA VE ENJEKTÖR AYARCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL POMPA VE ENJEKTÖR AYARCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL POMPA VE ENJEKTÖR AYARCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Okullarda bulunan kütüphanelerin fiziki koşulları nelerdir? Sorusuna tarama yöntemi kullanarak yanıt aranabilir. Araştırmacı, okul kütüphanelerindeki

Okullarda bulunan kütüphanelerin fiziki koşulları nelerdir? Sorusuna tarama yöntemi kullanarak yanıt aranabilir. Araştırmacı, okul kütüphanelerindeki 4.HAFTA Betimleyici bir araştırma yöntemidir. Bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre daha

Detaylı

80 Sayılı Karar TVTED RAPOR 07.09.2013. www.tvted.org.tr 0 5512077079 iletisim@tvted.org.tr

80 Sayılı Karar TVTED RAPOR 07.09.2013. www.tvted.org.tr 0 5512077079 iletisim@tvted.org.tr 07.09.2013 80 Sayılı Karar TVTED RAPOR www.tvted.org.tr 0 5512077079 iletisim@tvted.org.tr TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI KOMİSYONU - 2013 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MATEMATİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. 7. kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden 0 hangisidir? 0, 0 0,

Detaylı

1-)Projenin Adı: Küre içinde gizemli piramit. 2-)Giriş ve Projenin Amacı : 9. Sınıf geometri dersinde üç bouytlu cisimlerin hacmini

1-)Projenin Adı: Küre içinde gizemli piramit. 2-)Giriş ve Projenin Amacı : 9. Sınıf geometri dersinde üç bouytlu cisimlerin hacmini 1-)Projenin Adı: Küre içinde gizemli piramit 2-)Giriş ve Projenin Amacı : 9. Sınıf geometri dersinde üç bouytlu cisimlerin hacmini bulmayı,hacim formüllerini öğrenmiştik.bu yıl geometri dersimizin ilk

Detaylı

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI Sözcükte anlam 7 Cümlede anlam 6 Sözcük türleri 2 Ses bilgisi 2 Sözcükte yapı 1 Anlatım bozukluğu 3 Cümlenin ögeleri 2 TÜRKÇE Yazı türleri 2 Cümle vurgusu 1 Fiiller 1 Yazım kuralları 2 Paragraf 6 Şiir

Detaylı

NAKIŞ ÖĞRETMENİ. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, nakış ile ilgili eğitim veren kişidir.

NAKIŞ ÖĞRETMENİ. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, nakış ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, nakış ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Nakış ile ilgili hangi bilgi, beceri,

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sütlüce YERLEŞKESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKolojİ Bölümü (İngİlİzce Desteklİ) Sosyolojİ Bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi, toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TASAVUF METİNLERİ İLH 319 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Bitirme Projesi I (COMPE 491) Ders Detayları

Bitirme Projesi I (COMPE 491) Ders Detayları Bitirme Projesi I (COMPE 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bitirme Projesi I COMPE 491 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 226 Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Özel Öğretim Yöntemleri1 YDA 211 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Özel Öğretim Yöntemleri1 YDA 211 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Özel Öğretim Yöntemleri1 YDA 211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

LİSE MATEMATİK GEOMETRİ-İSTATİSTİK VE OLASILIK

LİSE MATEMATİK GEOMETRİ-İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK GEOMETRİ-İSTATİSTİK VE OLASILIK Geometri: Doç. Dr. Hakan Efe İstatistik ve Olasılık:

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi (HAS 501) Ders Detayları

Sağlık Kurumları Yönetimi (HAS 501) Ders Detayları Sağlık Kurumları (HAS 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sağlık Kurumları HAS 501 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi YDA 302 6 2+2 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi YDA 302 6 2+2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi YDA 302 6 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI DİN ÖĞRETİMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2014-2015 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında Eylül ayının ilk

Detaylı

MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ

MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ Sinan OLKUN, Zülbiye TOLUK, Soner DURMUŞ Abant İzzet Baysal Üniveristesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, BOLU

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU Oda Numarası C1-105 Phone (286) 217 1303-3045 FAX (286) 212 0751 E-mail guneyh@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU Oda Numarası C1-105 Phone (286) 217 1303-3045 FAX (286) 212 0751 E-mail guneyh@gmail.com Dersin Adı: MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Ders Sorumlusu: İletişim: Yrd. Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU Oda Numarası C1-105 Phone (286) 217 1303-3045 FAX (286) 212 0751 E-mail guneyh@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Mesut

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİK ALGISINA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİK ALGISINA ETKİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİK ALGISINA ETKİSİ Aysun UMAY Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Özel Öğretim Yöntemleri 2 YDA 212 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Özel Öğretim Yöntemleri 2 YDA 212 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Özel Öğretim Yöntemleri 2 YDA 212 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Özel Öğretim Yöntemleri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ GAZİANTEP MUTFAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ GAZİANTEP MUTFAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ GAZİANTEP MUTFAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ DOI:10.7816/sed-02-01-03 MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ Hamit YOKUŞ 1 Seda ÖNK AVŞAR 2 ÖZET Bu araştırma, müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni

Detaylı