MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye VAKUM KORUMALI SICAK PLAKA CİHAZI İMALATI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS Emrah DENİZ a, * Abdulcelil BUĞUTEKİN b, Ahmet Korhan BİNARK c a, * Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, E-posta: b Adıyaman Üniversitesi, M.Y.O., Adıyaman, Türkiye, E-posta: c Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, E-posta: Özet Vakum ortamı, ısı iletiminin en az olduğu ortam olarak bilinmektedir. Benzer bir yaklaşımla, yalıtım özelliğine sahip malzemelerin bünyelerinde bulunan havanın vakumlanarak kullanılabilmesi halinde bu malzemelerin ısı iletim katsayılarında önemli ölçüde düşüş sağlanabilecektir. Bu yapıya sahip malzemelere vakumlu yalıtım panelleri (VYP) adı verilmektedir. Bu çalışmada, literatürde VYP i konulu çalışmalardaki ısı iletim katsayısı ölçümlerinde ve ASTM C standardında özellikle korumalı sıcak plaka cihazının kullanılması ve referans ölçüm metodu olarak gösterilmesinden dolayı ASTM C ve ISO 8302 standartlarına göre çift numunenin ısı iletim katsayısını ölçebilecek yapıya sahip bir vakum korumalı sıcak plaka cihazı (VGHP) tasarlanmış ve imal edilmiştir. İmalatı tamamlanan ölçüm cihazı literatürde yapılan benzer çalışmalarda kullanılan yalıtım malzemeleri kullanılarak denenmiştir. Hazırlanan ölçüm sistemi vakum ortamında denenme fırsatı bulunamamış malzemelerin ısı iletim katsayılarının ölçümlerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Deneyler sırasında, özellikle cam yünü üzerinde durularak farklı vakum seviyelerinde ısı iletim katsayısı değerleri belirlenmiş ve grafikler halinde verilmiştir. conditions. Especially the glass wool is tested under various vacuum levels in the experiments and the heat transfer coefficients were presented as graphs. Keywords: Vacuum Insulation Panel, Thermal Conductivity, Measurement Apparatus. 1. Giriş Genel olarak, günümüzde kullanılan geleneksel yalıtım malzemelerinde yalıtımı sağlayan havadır. Dolayısıyla, yalıtım malzemesinin performansı, havanın ısı iletim katsayısı olan 25 mw/mk değeri ile sınırlıdır [1]. Yalıtım malzemelerinde daha düşük seviyelerde ısı iletim katsayılarına ulaşılması, malzeme bünyesinde yer alan gözeneklerdeki gazın boşaltılması ile mümkün olabilmektedir. Bu yöntemle üretilen malzemelere VYP adı verilmektedir. VYP ler geleneksel yalıtım malzemelerinden yaklaşık on kat daha düşük ısı iletim katsayısı değerine sahip olabildikleri için cazip bir araştırma alanı haline gelmiştir. Şekil 1 de geleneksel bir yalıtım malzemesi ve VYP görülmektedir. Son yıllarda VYP ler üzerine yapılan çalışmalarda iç dolgu malzemeleri ön plana çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vakumlu Yalıtım Paneli, Isı İletim Katsayısı, Ölçüm Cihazı. Abstract Vacuum environment is known as the environment with the lowest heat transfer rate. With a similar approach, heat transfer rate of the materials with insulation properties can be significantly lowered by evacuating the air inside these materials. The materials having such a structure are known as Vacuum Insulation Panels (VIP). Because the Vacuum Guarded Hot Plate (VGHP) Apparatus is used and referenced in the literature and the ASTM C Standard as the measurement method for the measurements of the heat transfer coefficient of VIPs, a VGHP apparatus which can measure the heat transfer coefficient of dual sample according to the ASTM C and ISO 8302 Standards was designed and produced in this study. This apparatus was tested with the insulation materials that have already been tested in the literature. This apparatus provides the opportunity to measure the heat transfer coefficients of the materials under vacuum which haven't been tested under vacuum Şekil 1. Geleneksel Bir Yalıtım Malzemesi ve Vakumlu Yalıtım Paneli [2]. VYP iç dolgu malzemeleri konusunda çalışmalar yapılabilmesinin ön şartlarından birisi ve en önemlisi kullanılan malzemelerin hem atmosferik şartlarda hem de farklı seviyelerdeki vakum şartlarında ısı iletim katsayılarının belirlenebilmesidir. Bu ön şartın yerine getirilebilmesi amacıyla standardlarda belirtilen kurallar ve çeşitli çalışma grupları tarafından imal edilmiş cihazlar örnek alınarak bir VGHP cihazı tasarlanarak imal edilmiştir. İmal edilen cihazın literatürde benzer amaçlarla kullanılan cihazlar ile test edilen malzemeler tekrar test edilerek güvenilir sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir. 2. Genel IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Literatürde VYP lerin ısı iletim katsayılarının belirlenmesine yönelik çeşitli yapı ve özelliklerde cihazlar geliştirilmiştir. Zweig ve arkadaşlarının çalışmasında VYP lerin ısı iletim katsayılarını ölçebilmek amacıyla Şekil 2 de gösterilen vakum korumalı ısı iletim katsayısı ölçüm cihazı geliştirilmiştir. Bu cihaz 10 K ile 300 K sıcaklık aralığı ve 10-2 ile 10-8 torr vakum aralığında ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptir ve çeşitli yalıtım malzemeleri kullanılarak kalibre edilmiştir [3]. 280 mm çapında malzemelerin ısı iletim katsayılarını belirlemek amacıyla kullanılabilmektedir [4]. Kanada Ulusal Araştırma Kurulu nun (NRC) Yapı Araştırma Enstitüsü (IRC), açık gözenekli yalıtım malzemelerinin 1 Pa'dan Pa'ya kadar farklı basınç seviyelerindeki ısı iletim karakteristiğini incelemek üzere, bir VGHP cihazı geliştirmiştir. Geliştirilen cihaz Şekil 3 de gösterilmiştir. 1. Sıcak Plaka 2. Soğuk Plaka 3. Isı Ölçer 4. Kenar Destek Sütunu 5. Işınım Muhafazası 6. Montaj Destek Sütunu 7. Dış Koruma 8. Vakum Hacmi 9. Hidrolik Silindir 10. Soğutma Kafası Şekil 2. Zweig ve Arkadaşlarının Geliştirdiği Vakumlu Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı [3]. Şekil 3 deki VGHP kullanılarak, geleneksel mineral oksit fiber plakalar ve yüksek yoğunluklu fiber plakaları, kolay temin edilebilen geleneksel yalıtım malzemelerini ve VIP üretim maliyetlerini gözle görülür ölçüde düşürebilecek ucuz dolgu malzemeleri kullanılarak geliştirilen yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayıları ölçülmüştür [2]. Şekil 3. NRC-IRC nın VGHP Cihazı [2] Heineman VYP lerin ısı iletim katsayılarını belirlemek amacıyla Şekil 4 te gösterilen VGHP cihazını kullanmıştır. Bu cihaz -200 ile 400 C sıcaklık aralığında, 1000 mbar-10-5 mbar basınç aralığı ve 1 mm ile 28 mm kalınlıklarında 1. Vakum Ortamı 5. Yalıtım 8. Seramik Destekler Numuneleri 2. Isıtıcı Plaka 6. Isı Yutucular 9. Sabitleme Çubuğu 3 ve 4. Soğutucu Plaka 7. Yalıtım 10. Kalınlık Ölçüm Sensörü Şekil 4. Heineman ın Kullandığı VGHP Cihazı [4]. 3. Hazırlanan Deney Cihazı Yapılan çalışmada, VYP lerin ısı iletim katsayılarını ölçebilmek amacıyla, VGHP cihazı tasarlanarak imal edilmiştir. İmalatı yapılan cihaz literatürde benzer amaçlar ile hazırlanarak test edilmiş cihazlarla aynı şartlarda denenmiş ve bu cihazlarla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmada, literatürde VYP konulu çalışmalarda ısı iletim katsayısı ölçümlerinde ve ASTM C standardında özellikle korumalı sıcak plaka cihazının kullanılması ve referans ölçüm metodu olarak gösterilmesinden dolayı ASTM C ve ISO 8302 standardlarına göre çift numunenin ısı iletim katsayısını ölçebilecek yapıya sahip bir ısı iletim katsayısı ölçüm cihazı tasarlanmış ve imal edilmiştir [5-7]. Hazırlanan VGHP cihazı Şekil 5 de gösterilmiştir. İmalatı tamamlanan ısı iletim katsayısı ölçüm cihazı 200 mm x 200 mm boyutlarında 1 mm-50 mm kalınlığındaki malzemelerin ısı iletim katsayılarını ölçebilecek yapıya sahiptir. Sistem çift numune esasına göre çalışmaktadır. Sistemin çalışması esnasında numunelerin kalınlıkları, ısıtıcı levhanın gücü, ısıtıcı ve soğutucu levhaların yüzey sıcaklıkları, ısıtıcı ve soğutucu levhaların yüzey sıcaklık farkları ve vakum hacminde oluşturulan vakum seviyesinin ölçülmesi işlemleri toplam %0.3 hata ile yapılmaktadır. Ölçüm sistemini oluşturan bütün elemanlar TSE Kalibrasyon İşleri Müdürlüğü tarafından kalibre edilmiştir. Yapılacak olan her türlü ölçüm Advantech marka Adam 4018 ve Adam model veri alış veriş kartları yardımıyla bilgisayara aktarılarak gerekli işlemlere tabi tutulmaktadır.

3 4. Güvenilirlik Testleri Kaganer tarafından yapılan çalışmalarda bazı dolgu malzemelerinin vakum şartlarında yoğunlukları arttırıldığında ısı iletimlerinde gözle görülür oranda iyileşme olduğu belirlenmiştir. Şekil 8 de Kaganer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 1. Vakum Ortamı 5. Kontrol Paneli 8. Bilgisayar 2. Vakum Pompası 6. Soğutma Sistemi 9. Vakum Sensörü 3 ve 4. Dolaşım Pompaları 7. Soğutucu Akışkan Deposu 10. Kalınlık Ölçüm Sensörü Şekil 5. Tasarlanarak İmal Edilen VGHP Cihazı VGHP cihazında hassas ölçümler sağlayabilmek amacıyla sıcaklık ölçümlerinde nikel krom-nikel (K tipi) ısıl çiftler kullanılmış ve ısıl çiftler ile iki yüzey arasındaki sıcaklık farkını belirlemek için termopil devresi oluşturulmuştur. Böylelikle kullanılan ısıl çiftlerin hassasiyetleri de önemli ölçüde arttırılmıştır. Hazırlanan termopil devresi şematik olarak Şekil 6 da gösterilmiştir. Şekil 8. Çeşitli Yoğunluklardaki Örneklerin Vakum Şartlarında Isı İletimlerinin Değişimi (1=Aerojel, 2=Genleştirilmiş Perlit, 3=Mipora, 4=Cam Yünü [9]. Şekil 6. Deneylerde Kullanılan Termopil Devresinin Şematik Gösterimi [8]. VGHP cihazının hassas çalışmasını sağlayacak bir diğer unsur ise, ASTM de belirtilen soğutucu yüzey geometrisine uygun olarak hazırlanan soğutucu levhalarda dolaşacak olan soğutucu akışkanın istenen sıcaklıklarda sabit ayarlanabilmesi ve buna bağlı olarak soğutucu levha yüzey sıcaklıklarının sabit değerlerde tutulabilmesidir. Soğutma sisteminde istenen sabit sıcaklık değerlerini sağlayabilmek için Şekil 7 de devre şeması verilen termostat imal edilmiştir. Şekil 8 de görüldüğü gibi malzeme yoğunluğu yaklaşık olarak 200 kg/m 3 olduğunda ısı iletim katsayısı minimum değere ulaşmaktadır. Malzemenin yoğunluğunun artmasıyla ışınım yoluyla meydana gelen ısı iletimi büyük ölçüde azalmaktadır. Malzeme yoğunluğu yaklaşık 200 kg/m 3 değerinin üzerine çıktığında ise malzemeyi oluşturan katı aracılığıyla meydana gelen ısı iletim miktarı büyük ölçüde artmakta ve bu durum toplam ısı iletiminin artmasına neden olmaktadır. Şekil 9 da geleneksel yalıtım malzemeleri (mineral oksit ve yüksek yoğunluklu cam yünü) için NRC-IRC nın VGHP cihazı kullanılarak elde edilmiş test sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarında özellikle yüksek yoğunluklu cam yünü için deney sonuçları, Kaganer tarafından belirtilen sonuçları desteklemektedir. Şekil 7. Soğutma Sisteminde Kullanılan Termostat Devresi.

4 Şekil 9. Geleneksel Yalıtım Malzemeleri İçin NRC-IRC nın VGHP Cihazının Test Sonuçları [2]. Tarafımızdan tasarım ve imalatı tamamlanan VGHP cihazının tüm bileşenleri ile birlikte ölçümlerin doğruluğunu desteklemek amacıyla öncelikle alışılagelmiş yalıtım malzemeleri atmosferik basınç şartlarında denenmiştir. Atmosferik basınç şartlarında geleneksel yalıtım malzemeleri için üretici firmalar tarafından beyan edilen ve tarafımızdan yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar Tablo IV.2 de verilmiştir. Şekil 11. Cam Yününün SEM Görüntüsü ve Fiberlerin Çaplarının Gösterimi. Hazırlanan VGHP cihazı kullanılarak 50 kg/m 3 yoğunluktaki cam yünü için yapılan testlerden elde edilen sonuçlar ile NRC-IRC nin aynı vakum seviyelerine denk gelen yaklaşık ısı iletim katsayısı değerleri Şekil 12 de gösterilmiştir. Çizelge 1. VGHP Cihazı ile Isı İletim Katsayıları Ölçülen Geleneksel Yalıtım Malzemeleri ve Elde Edilen Sonuçlar Malzeme Beyan Edilen Isı İletim Katsayısı (W/mK) Ölçülen Isı İletim Katsayısı (W/mK) Cam Köpüğü ±%0.3 XPS ±%0.3 EPS ±%0.3 Güvenilirlik testlerinin ikinci aşamasında, Kaganer ve NRC- IRC tarafından kullanılan malzeme olan cam yünü aynı şartlar altında test edilmiştir. Deneylerde kullanılan cam yününün taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri Şekil 10 ve Şekil 11 de verilmiştir. Şekil 10 ve Şekil 11 deki SEM görüntüleri deneylerde kullanılan cam yününün çeşitli çap ve yapılardaki liflerden oluştuğunu göstermektedir. Şekil 12. NRC-IRC nın VGHP Cihazı ve İmal Edilen Cihazda Cam Yününe Ait Isı İletim Katsayıları. 5. Sonuç ve Öneriler VYP lerin ısı iletim katsayılarının ölçülmesi amacıyla tasarlanarak imal edilen VGHP cihazı öncelikle, geleneksel yalıtım malzemeleri kullanılarak, atmosferik basınç şartları altında test edilmiş ve üretici firmalar tarafından beyan edilen ısı iletim katsayısı değerlerine ulaşılmıştır. Güvenilirlik testlerinin ikinci aşamasında ise, cam yünü farklı vakum şartlarında denenmiş ve literatürdeki değerler ile uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Hazırlanan cihaz VYP iç dolgu malzemesi araştırmalarında malzemelerin hem atmosferik basınç şartlarında hem de çeşitli vakum şartları altında ısı iletim katsayılarının ölçülmesi amacıyla güvenilir bir biçimde kullanılabilecektir. Kaynaklar Şekil 10. Cam Yününün SEM Görüntüsü. [1] Deniz, E., Binark, A. K., Vakumlu Yalıtım Panelleri, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2008), Sayfa: , Aralık 2008, İstanbul.

5 [2] Mukhopadhyaya P.: High Performance Vacuum Insulation Panel Research Update From Canada, Global Insulation Magazine, (2006), [3] Zweig, J.L.; Boroski, W.N.; Hart, F.R.: Overview Of A Test Facility Designed To Guide Innovations In The Development of Advenced Thermal Insulation Materials and Systems, Cryogenics, ICEC 15 Proceedings, 34 (1994) [4] Heineman, U.: Influece of Water on The Total Heat Transfer in Evacuated Insulations, 7th International Vacuum Insulation Symposium, Empa, Duebendorf / Zurich, Switzerland, September, (2005) 28-29,. [5] ASTM C : Standard Specification for Vacuum Insulation Panels, The Standard Society for Testing and Materials, USA, (2005). [6] ASTM C Standard Test Method for Steady- State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded- Hot-Plate Apparatus, USA, (2004). [7] ISO 8302.: Thermal Insulation-Determination of Steady-State Thermal Resistance and Related Properties-Guarded Hot Plate Apparatus, ISO, (1991). [8] Binark, A.K.; Uslu, A.: Sıcaklık Ölçümlerinde Termopil Uygulamaları, 3. Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Adana, Türkiye, Mayıs, (1994) [9] M. G. Kaganer, Thermal Insulation in Cryogenic Engineering, Mashinostroenie, (1966), Deniz, E., Buğutekin, A. ve Binark, A. K.

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 1,* Mesut ABUŞKA ve 2 Mehmet Bahattin AKGÜL 1 Akhisar Meslek Yüksek Okulu, Makine Bölümü,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Kaya, D. 1, Subaşı, S. 2* ve Subaşı, A. 3 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, İnşaat

Detaylı

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 3, No 1, 29-37, 215 Vol 3, No 1, 29-37, 215 FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2.

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BETONARME VE TARİHİ YAPILARDAKİ YIPRANMALARIN FİBER OPTİK SENSÖRLE TESPİTİ DETECTION OF CRACKS AND DAMAGES IN

Detaylı

ISSN : 1308-7231 adikici1@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ISSN : 1308-7231 adikici1@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0076 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2009 Accepted: March 2010 Aydın Dikici Series : 1A Firat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME DÜŞEY YAPI KABUĞUNDA YALITIMIN YERİNİN VE KALINLIĞININ, NEM DENETİMİ AÇISINDAN DENEYSEL VE SAYISAL DEĞERLENDİRMESİ Y. Mimar Filiz UMAROĞULLARI

Detaylı

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICA POWDER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR BASED ELASTOMER MATERIALS

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICA POWDER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR BASED ELASTOMER MATERIALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 1-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERE MİKA TOZU ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi B. Demirtekin * A. S. Sarıgül Bosch Siemens Ev Aletleri Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul İzmir Özet Günümüzde ürün gürültüsü

Detaylı

İKSES 14 2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

İKSES 14 2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKSES 14 2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 23-25 EKİM 2014 BİLDİRİLER KİTABI T.C. BALIKESİR

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2013, BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI Özgür Palaz *, Burak Erdal *, Florian

Detaylı

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

**' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK * i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR0400049 **' \i TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İK *" i /> ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TR : 334 DAR VE DÜŞEY KANALLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL ETÜDÜ NÜKLEER MÜHENDİSLİK H. İ. Arıkan,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika

Detaylı

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ H. EROL (1), T. BELEK (1), T. DURAKBAŞA (2) ÖZET Bu çalışmada, arka plan gürültü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası

Detaylı

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sahar AMJADI Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı Prof. Dr. Kenan YAKUT 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı