Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET"

Transkript

1 Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ NO: 127 DAVUTPAŞA, ESENLER İSTANBUL ÖZET Bu çalışmada kristal büyütme cihazı kullanılarak vakum altında yarı iletken özelliği taşıyan [Bi 2 Te 3 ] ve [Bi 2 Te 3 -Sb 2 Te 3 ] alaşımlarının üretimi gerçekleştirilmiş. Üretimleri sonrası X-ray difraksiyonu ile yapıları incelenmiştir. Bunu takiben DTA-TG cihazından elde edilen eğrilerden yola çıkılarak, alaşımlarda sıcaklık değişimi ile oluşan ekzotermik, endotermik reaksiyonlar, ağırlık artış ve azalışları belirlenmiştir. Alaşımların SEM görüntüleri çekilerek mikroyapıları hakkında bilgi edinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bi 2 Te 3 ; Sb 2 Te 3 ; Soğutucu; Termoelektrik Jeneratör; Yarı İletken Alaşım 1.GİRİŞ Yeni elektrik üretim kaynaklarının bulunması ile, termoelektrik soğutucuların üretimi için gerekli olan yarı iletken termoelektrik jeneratörlerinin özelliklerini iyileştirme ve geliştirme çalışmaları önem kazanmıştır. Termoelektrik malzemeler birçok cihaz ve düzeneklerde kullanılmaktadır[1,2]. Bu nedenle katı çözeltilerden, termoelement olarak kullanılacak yüksek kaliteli yarı iletken alaşımlar üretilmektedir. Bi 2 Te 3 ve Sb 2 Te 3 bazlı termoelektrik materyallerin üretiminde kristal büyütme, mekanik alaşımlama, sıcak presleme ve ince film oluşturma gibi yöntemler en yaygın olarak kullanılanlardır. Termoelektrik jeneratörlerde kullanılan yarı iletken alaşımların özelliklerinin belirlenmesi bu hedeflere ulaşmakta önemli bir adımdır[3,4]. Termoelektrik soğutma modüllerinin soğutma kapasiteleri, performans katsayıları, seebeck katsayıları (α), elektriksel dirençleri (ρ), ısıl iletkenlikleri (κ), taşıyıcı konsantrasyonları gibi özelliklerinin karakterize edilmesi gerekir[5]. 2. YÖNTEMLER Çalışmanın ilk aşamasında; kristal büyütme cihazı kullanılarak, vakum altında ve belirli sıcaklıkta farklı oranlarda Bi 2 Te 3 / Sb 2 Te 3 alaşımları hazırlanmıştır. Numunelerin elde edilmesi esnasında sıcaklık, ısıtma ve soğutma hızı gibi parametreler incelenmiştir. Bu parametrelerden yararlanarak uygulanacak koşullar deneysel tasarımla belirlenmiştir. Farklı sıcaklık, ısıtma ve soğutma hızları kullanarak n ve p tipi olmak üzere aynı alaşımların farklı tipleri elde edilmiştir. Üretim sonucu p- tipi Bi 2 Te 3, n-tipi Bi 2 Te 3, p-tipi [%75Sb 2 Te 3 +%25Bi 2 Te 3 ] ve n-tipi [%75Sb 2 Te 3 +%25Bi 2 Te 3 ] olmak üzere dört farklı alaşım elde edilmiştir.

2 Çalışmanın ikinci aşamasında ise numunelerin DTA TG analizleri için uygun şartlar belirlenmiştir. Daha sonra analizlere geçilerek, kullanılacak olan yarı iletken alaşımlarda sıcaklık değişimi ile meydana gelecek kimyasal bozunmaların korozif etkileri, hangi sıcaklığa kadar dayanıklılık gösterecekleri, sıcaklık değişimi ile kristal kafeste meydana gelen değişimlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri nasıl değiştireceği, eriyik haldeki karışımın kristallendirme sıcaklıkları ve ısıl özellikleri saptanmıştır. X-Ray cihazıyla incelemeler ile alaşıma ilave edilen farklı element ve bileşiklerin kristal yapıyı ne şekilde değiştirdiği gözlenmiştir. X-Ray cihazı ile yapılan incelemeler SEM görüntüleri çekilerek desteklenmiştir. n-p Tipi Bi2Te3 ve n-p Tipi [%75 mol Sb2Te3+%25 mol Bi2Te3 ] numunelerinin SEM (Tarama Elektron Mikroskobu) görüntüleri Şekil 1 ve 2 de verilmiştir. İncelemelerde yüzeyde şekillendirme sonucu oluşan izler görülmektedir. Alınan SEM görüntüleri sonucu n tipi alaşımlarda yüzeydeki tanelerin irileştiği tespit edilmiştir. Şekil 1. p-tipi Bi2Te3 numunesinin kesit mikroyapısı (500x)(düşük vakum) n-tipi Bi2Te3 numunesinin kesit mikroyapısı (500x)(düşük vakum) Şekil 2. p-tipi [%75Sb2Te3+%25Bi2Te3] numunesinin kesit mikroyapısı (500x) (düşük vakum) n-tipi [%75Sb2Te3+%25Bi2Te3] numunesinin kesit mikroyapısı (500x)(düşük vakum)

3 X-Işınları difraksiyonu yöntemiyle incelenen numunelerinin difraksiyonları sırasıyla Şekil 3 ve 4 de verilmiştir.p-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin X-ışını difraksiyonunda beş pik ortaya çıkmıştır değerinde intensitesi en büyük, da ise ikinci pik değerleri daha küçüktür. n-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin X ışınları difraksiyonu p-tipi Bi 2 Te 3 numunesi ile benzerlik taşımaktadır. Yalnız lık pik daha büyük ve çift tepeli ortaya çıkmaktadır. Şekil 3. p-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin X-Ray Analizi n-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin X-Ray Analizi p-tipi [%75Sb 2 Te 3 +%25Bi 2 Te 3 ] numunesinin X ışınları difraksiyonu incelendiğinde n-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] monokristal numuneleri ile benzerlik göstermektedir. Yalnızca değerindeki pik yoktur. n-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] monokristal numunesinin X-ışınları difraksiyonunda daha önce incelediğimiz Bi 2 Te 3 numunesinde de görülen 1.44, 1.69, 2.034, 5.12 ve deki piklerin yanında iki küçük pik daha ortaya çıkmıştır (2.54 ve 3.39). Bu son iki pik Sb 2 Te 3 bileşiğinin yapısından meydana geldiği düşünülmektedir. Şekil 4. p-tipi [%75Sb 2 Te 3 +%25Bi 2 Te 3 ] numunesinin X-Ray A n-tipi [%75Sb 2 Te 3 +%25Bi 2 Te 3 ] numunesinin X-Ray Analizi

4 DTA-TG analizleri, Netzsch marka termal analiz cihazı kullanılarak, hava atmosferinde ve 10 0 C/dak. ısıtma hızında yapılmıştır. Yaklaşık 20 mg. alınan alaşım numuneleri, 25 0 C sıcaklıktan C sıcaklığa çıkarılarak hava ortamında oksidasyona uğratılmış ve bu süreç içerisinde termal davranışları incelenmiştir. p-tipi Bi 2 Te 3 alaşımının, DTA ve TG eğrisi incelendiğinde, dört ekzotermik ve bir endotermik pikin oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 5.a). Sıcaklığın değişimiyle oluşan bu pikler, numunenin yapısında meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimlerin bir ifadesidir. Bi 2 Te 3 numunenin DTA sonuçları çizelge 1 de verilmektedir. Çizelge 1. p-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin DTA verileri Pik 4 Pik 5 Endotermik 40 0 C C C C C C C C C C C C C C C Termogravimetri eğrisi incelendiğinde C ye kadar numunenin ağırlığındaki artış %20 olarak gözlenmektedir C de ise numune, oksidasyona bağlı olarak %7.27 lik ani artış göstermiştir. Sonuç olarak bu sıcaklıkta numunenin kütlesindeki toplam artış % dir. Bu sıcaklıktan sonra ise % oranında bir ağırlık azalması gözlenmiştir ki bu durum alaşımın buharlaşmasından kaynaklanmaktadır ve son sıcaklık olan C ye kadar devam etmektedir. n-tipi Bi 2 Te 3 n-tipi alaşımın DTA-TG eğrisi incelendiğinde C de bir endotermik, C ve C iki tane ekzotermik pik ortaya çıkmaktadır (Şekil 5.b). Çizelge 2. n-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin DTA verileri Endotermik C C C C C C C C C Termogravimetri eğrisinde C ye kadar ağırlık artışı %11.6 olup C de oksidasyona bağlı olarak oluşan ani ağırlık artışı %12.5 tur ve bu sıcaklıkta toplam artış % dir. Sıcaklık artışıyla buharlaşmaya bağlı olarak oluşan azalma ise %65.17 dir. p-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] alaşımının DTA-TG eğrisi incelendiğinde dört ekzotermik ve bir endotermik pik ortaya çıkmaktadır (Şekil 6.a). DTA eğrileri çizelge 3 de verilmektedir. Çizelge 3. p-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] numunesinin DTA verileri Pik 4 Pik 5 Endotermik 40 0 C C C C C C C C C C C C C C C

5 Termogravimetri analizinde C ye kadar %14.04 artış, maksimum pik noktası olan C de ise oksidasyon sonucunda %7.89 luk ani bir artış gözlenmektedir. Toplam %21.93 lük artışın ardından şiddetli bir omuz vererek ağırlık azalması oluşmaktadır C ye oluşan bu ağırlık azalması %68.02 dir ve alaşımın buharlaşması sonucu meydana gelmektedir. n-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] özellikteki numunenin DTA-TG eğrisi incelendiği dört tane ekzotermik pik ortaya çıkmaktadır (Şekil 6.b). p-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] numunesi incelendiğinde herhangi bir endotermik pik görülmemektedir. DTA eğrileri ile ilgili veriler çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4. n-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] numunesinin DTA verileri Pik C C C C C C C C C C C C Ağırlık artışı C ve C olmak üzere iki sıcaklıkta gözlenmekte ve iki kademeli bir artış oluşmaktadır C de ki artış %8.89 olurken C de %10 a ulaşmaktadır C sonunda meydana gelen toplam kütle artışı % dur. Bundan sonraki aşamada sıcaklık artışıyla beraber ağırlık azalışı iki kademeli meydana gelmektedir. Birinci aşamada %55.6, ikinci aşamada %46.6 azalma saptanmıştır. Şekil 5. p-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin DTA-TG eğrileri n-tipi Bi 2 Te 3 numunesinin DTA-TG eğrileri Şekil 6. p-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] numunesinin DTA-TG eğrileri n-tipi [%75 mol Sb 2 Te 3 +%25 mol Bi 2 Te 3 ] numunesinin DTA-TG eğrileri

6 3. SONUÇLAR Termoelektrik malzemelerin kullanımında elektronik bir cihaz görevi gören temoelektrik modüller soğutmayı elektrik jeneratörleri gibi sağlamaktadırlar. Bu cihazlar uygun soğutmayı CFC (Klor-Flor-Karbon) uygulamaksızın ve elektriksel jeneratörler sıcaklık değişimlerinden etkilenmeksizin uygulamaktadır. Termoelektrik modül elektrik enerjisini ısıya çevirmede basit bir cihazdır. Modüllerde p-tipi ve n-tipi termoelektrik malzemeler metal elektrodlar arasında seriler halinde bağlanmaktadır. Oda sıcaklığında en iyi yarı iletkenlerin Bi 2 Te 3 ve Sb 2 Te 3 alaşımları olduğu saptanmıştır. Günümüzde termoelektrik yarı iletkenler bir araba bataryası veya bir güç kaynağı kullanılarak küçük çaplı soğutucularda uygulanabilmektedir. Bu şekilde buzdolaplarında soğutucu olarak freon a ihtiyaç duyulmayacak ve yarı iletken alaşımlardan ürettiğimiz soğutucu plakaların dayanıklılığı çok uzun süre korunacaktır. Bu yarı iletken alaşımların üretimi, ekonomi, çevre, enerji ve teknoloji açısından büyük avantajlar sağlayacak ve bu konuda yurtdışına bağlılığımızı ortadan kaldıracaktır. KAYNAKLAR 1.Boyer, A, Growth of Bi 2 Te 3 and Sb 2 Te 3 Thin Films by MOCVD, Materials Science and Engineering, Vol 64, 19-24,, Hyun, D.B., Hwang, J.S., Oh, T.S., Shim, J.D, Kolomoets, N.V., Electrical Properties of the %85 Bi 2 Te 3 - %15 Bi 2 Se 3 Thermoelectrical Material Doped with SbI 3 and CuBr, J.Phys. Chem. Solid, Vol 59, , Min G., Zou, H., Growth of p-type and n-type Bismuth Telluride Thin Films by Co- evaporation, Journal of Crystal Growth,Vol.222, 82-87, Miyazaki, Y., Kajitani, T., Preparation of Bi 2 Te 3 Films by Electrodeposition, Journal of Crystal Growth, Vol 229, , Watko, E., MOCVD of Bi 2 Te 3, Sb 2 Te 3 and Their Superlattice Structures for Thin-Film Thermoelectric Applications, Journal of Crystal Growth, Vol. 170, ,1997.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI

ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa 11-18, Haziran 2003 Vol.42, No. 2, pp. 11-18, June 2003 ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI Utilization of Wastewater Sludge in Cement İlkay Bengü ÇELİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ Ayten ÇOBAN KİMYA ANABİLİM DALI ADIYAMAN 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 433-439 Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri Work Roll Materials For Hot

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION

STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION TFD 21. Fizik Kongresi H-14Eylül2002Ispana TR0300015 YEF_P6 STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION A.K. CİFTCl Ankara University, Science

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi

Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 31-36, 2006 18 (1), 31-36, 2006 Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin

Detaylı