VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknik şartname, tüplerle ilgili 20 maddeden, ayrıca otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek (numune tüpü barkodlama) sisteminin teknik şartnarnesinden oluşmaktadır. 2. Bu teknik şartname, aşağıda türleri, özellikleri ve miktarları yazılı vakumlu kan tüplerinin, sistemlerinin alımı ve ayrıca tüp ihalesi boyunca 1 (bir) yıl kalacak olan otomatik barkodlama sistemi ve kan alma destek (numune tüpü barkodlama) sisteminin teknik şartnamesidir. NO TÜRÜ BOYUTU HACMİ AÇIKLAMA MİKTAR 1. Vakumlujelli tüp 16x100mm 8-8,5 ml.pıhtılaşmayı hızlandırıcı ~ Clot aktivatör Serum ile şekilli elemanları ayırabilen ve tekrar karışmasını önleyen ayırma jeli içermelidir. 2. Vakumlujelli tüp 5 ml Pıhtılaşmayı hızlandırıcı Clot aktivatör Serum ile şekilli elemanları ayırabilen ve tekrar karışmasını önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlu jelsiz tüp 8-10 ml Vakumlu EDTA'lı tüp 13x75 mm 3 ml EDTA K 3 veya K içermelidir. 5. Vakumlu Eser element 6-9 ml Pıhtı aktivatörü içermeli 1000 Tüpü 6. Vakumlu heparin'li tüp 13x75 mm 2-4 ml Lityum/ sodyum florür 5000 içermelidir 7. Vakumlu Sodyum 13x75 mm Koagulasyon testleri için Sitrat' lı koagulasyon 0,109 M (%3,2) sodyum tüp sitrat içermelidir 8. Vakumlu Sodyum 13x75 mm 2-4 ml 5 mg sodyum florür Florür'lü tüp içermelidir 9. Pediatrik EDTA'lı tüp 0,5 ml Emniyetli iğne ucu 21 G '11. Pediatrik Jelli Mikro 0/5 ml Serum ile şekilli 5000 Tüp elemanları ayırabilen ve tekrar karışmasını önleyen ayırma jeli içermelidir 12. Emniyetli kelebek set Hızlı pıhtılaştıran 13xlOO 5 ml (Ayrı vakumlu kan alma tüpü mm fırma teklif (RST) verebilir) 14 Luer lok (Ayrı fırma teklif jffi~.. " kültesi Tı. ıy kimya A.D u.". ~()',91\'_"..1\9177

2 '-- '-, i verebilir i 4. Listede yer alan 1-12 no'lu kalemler bir arada değerlendirilecektir, kısmi teklif verilemez. Fakat 13.ve 14. no'lu kalemlere farklı firmalar teklifverebilir. 5. Teknik şartname'ye göre tüplerde aranan ortak! genel özellikler şunlardır: 5. ı. Tüm vakumlu tüpler, Polyethylene Tetraphtalate (PET) malzemeden imal edilmiş, santrifüj e dayanıklı (en-az 3000 rpm) ve kesinlikle kırılmaz olmalıdır Vakumlu Jelli tüpler santrifügasyonla parçalanmayan entegre polimer jel içermelidir. Jelde hava kabarcığı olmamalıdır. Bu jel, serumdaki spesifik biyokimyasal değerlerin ve terapötik ilaç düzeylerinin stabilitesini oda ısısında 8 saate kadar, +4 "C' de 7 güne kadar etkilemeyecek yapıda olmalıdır ı. Vakumlu jelli tüpler ile birlikte adet Trombin bazlı pıhtılaşmayı uyarıcı madde ile kaplı 5 ml 13xlOO mm boyutlarında, Acil servis, diyaliz, tüp bebek, organ nakli, yoğun bakım üniteleri gibi acil sonuç verilmesi gereken yerlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde 5 dakika içinde pıhtılaşmayı sağlayacak yapıda olan tüpler (RST) verilmelidir Listede yer alan 1-12 no'lu kalemler bir arada değerlendirilecektir 13.ve 14. no'lu kalemler farklı marka olabilir. sorumlusunun Tüm tüp cinsleri ve iğne uçları ile tamamen uyumlu, kan alma birimi uygun gördüğü 500 adet ho Ider beraberinde verilmelidir Hasta güvenliği için tüm tüp ve iğne sayısı ile uyumlu sayıda bası bandı, 200 adet açılıp kapanabilen, kilit sistemli otomatik turnike ve ayrıca kan almada kullanılacak antiseptik solüsyonlar veya isopropil alkollü pedler iğne ucu sayısının % 1O fazlası kadar ücretsiz verilmelidir Tüplerin üzerinde etiket olmalı ve etikette tüpün çekeceği kan miktarı, kan seviyesini gösterir çizgi (kan miktarı bu işaretten ± % LO dan fazla sapma göstermernelidir), sterilite işareti, son kullanma tarihi, lot numarası, üretici firma adı ve adresi belirtilmiş olmalıdır Tüplerin standardize üretimlerinin ıso 9001 veya TSE koşullarında olduğu belgelendirilmelidir 5.6. Tüpler DIN- IS06710 standartlarına uygun olmalıdır 5.7. Tüpler MDD93/42 EEC veya IVDD 98179/EC ihtiyaçlarını karşılamalıdır 5.8. Tüplerin kapağı iğnelerin girebileceği ve iğnenin kendiliğinden geri atmayacağı sertlikte olmalıdır. Tüplerde, tüpün kolayca açılmasını ve tekrar kapatılmasını sağlayan, kan ile temasa geçilmesini ve kanın çevreye saçıımasını önleyici özellikte; iğnenin girebileceği ve kendiliğinden geri çıkmayacağı sertlikte plastik kapak olmalıdır. Ayrıca kapağın üst kısmı iğnenin girebileceği ve kanın ele bulaşmasını engelleyecek şekilde çukur olmalıdır Tüplerin raf ömürleri teslim tarihinden itibaren en az lııl, emniyetli kelebek setlerin ve iğne uçlarının miyadı ise en az 2 yılolmalıdır Ancak tüplerin kelebek setinin ve iğnelerin miadlarının bitimine iki ay kala fırmaya haber verilmek üzere, kan alma biriminin isteği doğrultusunda daha uzun ve yeni miadlılarla ücretsiz olarak değiştirileceğini firma taahhüt etmelidir Tüpler 50-l00'lük paketlerde, plastik veya köpük zemin üzerinde yuvalara yerleştirilmiş olarak dik durmalıdır. Paket üzerinde, paket içeriğini tanımlayan barkotlama olmalıdır. 6. Vakumlu jelli tüplerin iç yüzeyine pıhtılaşmayı uyarıcı silika partikülleri sıkılmış olmalıdır. 7. Vakumlu sitratlı tüpler çift cidarlı ve tamamen nem geçirmez olmalı, bu özelliklerinin sertifikalandırıldığı gösterilmelidir. 8.. İğne uçlarında aranan özellikler aşağıda sıralanmıştır (Tüm iğne uçları emniyetli olmalıdır) ce ONUR f'1j.~ik~t1tesi kimya A.D ;Qfl?Q..ı\9177

3 Golmalıdır Tüplerle ve holder'la uyumlu olmalıdır İğnelerin üzerinde etiket bulunmalı ve etikette sterilite işareti, üretici firma adı, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Etiket, iğnenin şeffaf kapağı döndürüldüğünde kolayca yırtılabilmelidir. 9. iğne uçlarının tümü enfeksiyon riski olan yerlerde kan alımı, atıkların toplanması esnasında kullanıcının güvenliğini sağlayan, kullanıma hazır güvenlik özellikli olmalı, HfV, HBV, HCV gibi kanla bulaşan patojenlere maruz kalmalarını önlemek amacı ile iğneye veya holdera entegre edilmiş bir emniyet kapağı bulunan, kilitlenme mekanizması, kilitiendikten sonra bir daha açılamayan ve emniyet kapağı tek elle herhangi sert bir yüzeye bastırma ihtiyacı olmadan kolayca kapatılabilen em niyetli kan alma iğnesi olarak verilmelidir Emniyet kapağı, entegre edildiği ekipmandan hafif darbede bile kolayca çıkmayacak yapıda olmalıdır Emniyet kapağı kapatıldığında işitilebilir bir kilitlenme sesi çıkartmalıdır. Bu sayede sadece görsel değil işitsel olarak da emniyet özelliğinin anlaşılabilmelidir. aktif hale getirildiği 10. EmniyetIi iğnelerle birlikte aynı marka ve emniyet ii iğnelerin % 1'i kadar, tüp takılmadan damara girilip girilmediğinin anlaşılabilmesini sağlayan ve iğnenin tutamağa (hoider) bağlanma yerinde şeffaf bir hazne bulunan şeffaf gövdeli kan alma iğnesi (flash back needle) verilmelidir. Damara girilip girilmediğini gösteren şeffaf hazne tamamen kapalı olmalı, tutamağa (hoider) hiçbirşekilde kan sızmamalı ve bulaşmamalıdır iğneler ile birlikte adet Luer Lok özellikli bir i.v. line veya dişi bir Luer bağlantı noktasından, özellikle acil servislerde enjektör kullanmadan doğrudan vakumlu tüplere sızma, köpürrne, havayla kontamine olmadan, kan ve kazayla iğne batmalarına maruz kalmadan, güvenli bir şekilde kan veya idrar transferi yapılmasını sağlayan aparatlar verilmelidir. ll. Kelebek setler 2 ig için yeşilolmalı ve hortum uzunlukları 18cm veya 30 cm arasında olmalıdır. i 1.1. Kelebek setier holdera takılmaya uyumlu olmalıdır Kelebek setler, kan alımından sonra seti n holderdan ya da damardan çıkarılması veya atılması esnasında oluşabilecek yaralanmaları engelleyen, şeffaf ve kelebek setine entegre bir koruyucu kılıfı bulunmalıdır. Kelebek setlerin hortumları lateks içermemeli ve kolayca kıvrılabilmelidir Tüpün geri kaçması, iğnenin holderdan çıkması gibi kan alma işlemi sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla vakumlu tüplerin, kan alma iğnelerin, kelebek setler ve holderler ile tam uyumlu olmalıdır Kelebek setierin kutularında sterilite ile CE işareti, lot numarası ve son kullanma tarihi, üretici firma adı ve adresi, şematik kısa kan alma kılavuzunu da içeren bir etiket olmalı; üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası bulunmalıdır Kan alma birimine alınacak tüm vakumlu tüp iğne ucu ve kelebek setler, kan alma biriminin yetkilileri tarafından mutlaka görülecek, denenecek ve kan alma biriminin onayı alınacaktır. Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan firma orjinal kataloğu, firma kaşesi basılarak kan alma biriminin teslim edilecektir. 12. İhale sırasında teklif edilen malzemelerden TİTUBB kaydı olması gerekenlerin TiTUBB kodunun internet çıktısı dosyaya konulmalıdır. TİTUBB kaydı gerekmeyenlerin (tüpler ve iğneler vb.) ambalaj veya üzerinde rot.dr. Ec ONUR.Ü ıp a.. Tı iy ya A.D _ Tp." t ' f ise CE uygunluk işareti olmalıdır.

4 13. ihaleyi kazanan firma kan alma birimininin uygun fiziksel koşullarını sağlamak için, kan alma birim sorumlusunun uygun gördüğü gerekli tüm düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 14. İhaleyi kazanan firma, iğne uçlarının atılacağı atık kabının ücretsiz olarak vermeyi kabul etmelidir. (l00 iğneye 1 adet 500 cc' lik) ihaleyi kazanan firma, hastanenin belirleyeceği koşullarda, tüm kan alma birimlerine "Vakumlu Sistemle Kan Alma Eğitimi" vermelidir. 15. Teklif edilen sistemler ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün içerisinde Biyokimya laboratuvarı yöneticisinin ve Başhekimliğin belirleyeceği koşullarda denenmesi için hazırlanacak, kan alma birimi ve laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. 16. Uygunluk deneyleri için gereken tüm malzeme ve tetkik masrafları ilgili firmalara aittir. ı7. Biyokimya laboratuvarında mevcut sistemlere uygunluğunun değerlendirilmesi ıçın biyokimyasal, hematololojik ve endokrinolojik tetkiklerin (her bir grup için en az 25 adet olacak şekilde) masrafları SUT fiyatı üzerinden ilgili firmalar tarafından karşılanacaktır. Tetkik ücretlerini peşin olarak karşılamayan firmaların ürünleri uygunluk için değerlendirmeye alınmayacaktır. ı8. ihalede adı geçen tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan firma kataloğu kan alma birimine teslim edilmelidir. ı9. Kan alma birimi, teklif verilen tüplerinliğnelerin transport, kötü koşullarda saklanına, içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz ilgili firma bu tür durumlarda kan alma birimi ya da Başhekimlik tarafından yapılacak başvuruyu izleyen 7 gün içinde tüpleri! iğneleril holderları ücretsiz olarak ve kullanıma uygun özellikte yenileriyle değiştirmelidir. Benzer biçimde paket içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri gidermek durumundadır. ı9.2. Jelli tüplerin jel kısmında bir bozulma, görünümde farklılık saptandığında firma farklı lot ile hemen değiştirmelidir. 20. Tüp ihalesini kazanan firma, aşağıda özellikleri belirtilen tüp barkodlama sisteminin ve ayrıca numune tüpü barkodlama sisteminin, ihale boyunca 1 (bir) yıl laboratuarda kalmasını ÜCRETSİz temin etmelidir. KAN ALMA (NUMUNE TÜPÜ BARKODLAMA) ı SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sistem, Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ile paralel çalışarak hastalardan istenen testler için numune tüplerini otomatik olarak seçme li ve HBS' de kaydedilmiş hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketlerini hazırlayarak tüplere yapıştırmalıdır. Ayrıca numaratör sistemi yüklenici firma tarafından kan alma birimine kurulmalıdır. Sistem, ana ünite, kontrol bilgisayarı ve yedek barkod yazıcıdan oluşmalıdır. Sistemin yeteri kadar kontrol bilgisayarları bulunmalıdır. Sisteme ek olarak yedek yazıcı aracılığı ile başka numune tiplerinde kullanılmak üzere barkod etiketi basılabilmelidir. Yedek barkod yazıcı, aynı zamanda sistemde problem olduğunda çalışmanın aksamaması için barkod etiketi basımını sürdürebilmelidir. Sistem, çapı 12 ila 18 mm, uzunluğu 75 ila ı00 mm olan her türlü numune tüpü ile çalışabilmelidir. Sistemin tüp yükleme ünitesi tek bir çekmece modülünden oluşmalı, tüm tüp stoklan, bir defada görebilmeli ve aynı anda değişik tipteki tüplerin sisteme yüklernesi yapılabilmelidir. Sisteme aynı anda en az 8 değişik tipte numune tüpü yüklenmesi mümkün olmalıdır. Sistem aynı hasta için aynı anda en az 10 farklı tüp kullanarak, hastaya özel tepsi hazırlayabilmelidir. Sistem, acil hastalara öncelik verecek yazılıma sahip olmalıdır. Sistem, hasta başına 4 tüp barkod etiketlemesi yaparken en çok 16 saniyede bir hasta tepsisi hazırlayabilecek hıza sahip olmalıdır..ık ce ONUR.B. i Fakültesi Tı~~~~~,g

5 9. Sistem, 220±%10 Volt, 50/60 Hz şehir cereyanını ile çalışmalıdır. 10. Sistem barkod etiketlerini, tüplerin üzerine 90, 180 ve 270 derecelik açılar ile yapıştırabilmelidir. 11. Elektrik kesintisi durumunda asgari bir saat süreyle sistemi çalıştırabilecek kesintisiz güç kaynağı sistem ile birlikte verilmelidir. KAN ALMA DESTEK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Sistem, Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ile paralel çalışarak hastalardan istenen testler için numune tüplerini otomatik olarak seçme li ve HBS' de kaydedilmiş hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketlerini hazırlayarak tüplere yapıştırmalıdır. Ayrıca numaratör sistemi yüklenici fırma tarafından kan alma birimine kurulmalıdır. 2. Sistem, ana ünite, kontrol bilgisayarı ve yedek barkod yazıcıdan oluşmalıdır. Sistemin yeteri kadar kontrol bilgisayarları bulunmalıdır. Sisteme ek olarak yedek yazıcı aracılığı ile başka numune tiplerinde kullanılmak üzere barkod etiketi basılabilmelidir. Yedek barkod yazıcı, aynı zamanda sistemde problem olduğunda çalışmanın aksamaması için barkod etiketi basımını sürdürebilmelidir. 3. Sistemin tüp yükleme ünitesi tek bir çekmece modülünden oluşmalı, tüm tüp stoklan, bir defada görebilmeli ve aynı anda değişik tipteki tüplerin sisteme yüklernesi yapılabilmelidir. 4. Sistem, barkod etiketini tüplerin üzerine 90, 180 ve 270 derecelik açılarla yapıştırabilmelidir. 5. Sistem gerçek kan alma saatini belirleyebilmelidir. 6. Her kan alma ünitesinin de gerçek kan alma saatini belirlemek için barkod okuyucu bulunmalıdır. 7. Kanı alınan hastayı sisteme kaydetmeli ve hafızasında saklamalıdır. 8. Her kan alma personelinin terspiti için kendine özel kan alma kimlik barkodu bulunmalıdır. 9. Kan alma personelinin hangi hastalardan, saat kaçta hangi tüpleri, kaç hastadan kan aldığın sistemden toplu olarak görülebilmeli ve hafızasında saklayabilmelidir. 10. Elektrik kesintisi durumunda asgari bir saat süreyle sistemi çalıştırabilecek kesintisiz güç kaynağı sistem ile birlikte verilmelidir. 11. Teknik arıza yüklenici firma tarafındanücretsiz olarak yapılacak ve cihaz arızasına nbağlı kayıplar da firma tarafından karşılanacaktır. 12. Gerekli durumlarda cihazlar, hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Firma hasta bazında saklayabileceği hafıza kapasitesini bildirecektir. Tüm hastaların uzun süre saklanabilmesi için cihazlarda CD'ye yedekleme özelliği olmalıdır. 13. Cihazları sağlayan firma, laboratuar enformasyon sistemi kurulumunda sorumluluk yükleneceği gibi cihazların hastane ve laborauar bilgi işlemi ile tam uyumlu entegrasyonundan da sorumlu olacaktır. 14. Firma tarafından 3 ayda bir cihazların kontrol bakımıarı yapılacaktır.. idare gerekli gördüğünde teknik servisi çağırıp bakım isteme hakkına sahiptir. Cihazın kullanımı süresince teknik bakım ve onarımda kullanılacak gerekli yedek parça ve benzeri sarf malzemeler ücretsiz temin edilecektir. 15. Teklifveren firmalar arıza durumlarında haftanın yedi günü / 24 saat ulaşabilecek şekilde, teknik servisle ilgili 2 adet telefon ve ıadet faks numarasını ihale sırasında bildirilecektir. 16. Yüklenici firma kurulacak olan masaüstü bilgisayarları (hasta sonuçlarının daha hızlı onaylanıp raporlanması ve istatistiki işlemlerde kullanılmak üzere) minimum, Pentium IV işlemci, 512 RAM olacak şekilde hastanemize verecektir. 17. Cihaz monitörleri LCD veya kaliteli bir ekran filtresi olan CR T monitör olacaktır.

6 ( CIHAZIN MONT AJI Cihazın montajı firmasına aittir. Cihaz kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir. Cihazın çalışinası için alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır. Sistem için kan alma biriminde herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği gerektiği taktirde firma tarafından karşılanmalıdır. Cihazın optimal özelliklerinde belirtilen ortam koşulları, ilgili teklif veren firma tarafından sağlanacaktır. Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmalarına karşı cihazın orijinal özelliklerinda belirtilen güç kaynağı firma tarafından montaj da verilecektir. Cihaz şartnamede istenen tüm opsiyonları ile sözleşme tarihinden itibaren l(bir) ay içerisinde ücretsiz olarak monte edilerek, çalışır vaziyette teslim edilecektir. EGİTİM Cihazın eğitimi ilgili firmanın sertifikalı teknik elemanı tarafından, ilgili Biyokimya Uzmanının uygun gördüğü süre ve sayıda kan alma birimi elemanına hastane içinde verilecektir. Eğitim süresi boyunca kullanılacak her türlü sarf malzemesi orijinal firma üretimi olacak ve bunlar için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Pr Kan Alma Birimi Sor

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3,4 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.. 4 3. CİHAZLARIN

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Kılavuzu Hazırlayanlar: Dr. Dursun AYDIN Uzm. Dr. Tülay GÜMÜŞ Uzm. Dr. Alphan GÖGEN Gıda Müh. Göktuğ BAYRAM Bio.

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik

Detaylı