YÜKSEK LĠSANS TEZ ADI: Termiyonik Vakum Ark (TVA) Tekniği ile Optik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LĠSANS TEZ ADI: Termiyonik Vakum Ark (TVA) Tekniği ile Optik"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ ADI-SOYADI: Tuna AYDOĞMUġ DOĞUM TARĠHĠ: ELEKTRONĠK POSTA: EĞĠTĠM: LĠSANS: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği ( ) YÜKSEK LĠSANS: EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fizik A.B.D. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bölümü ( ) DOKTORA: EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fizik A.B.D. Katıhal Fiziği Bölümü (2013- YÜKSEK LĠSANS TEZ ADI: Termiyonik Vakum Ark (TVA) Tekniği ile Optik Filtre Tasarımı DanıĢman: Prof. Dr. Naci EKEM ÇALIġMA ALANLARI: Plazma Fiziği ve Uygulamaları, Ġnce Film Üretimi ve Karakterizasyonu, Yüksek Vakum Teknolojileri ve Uygulamaları, Optik Filtre Tasarımı ve Uygulamaları ÇALIġILAN ĠNCE FĠLM ÜRETĠM TEKNĠKLERĠ: 1- Termiyonik Vakum Ark (TVA) Tekniği 2- Radyo Frekansı (RF) Saçtırma Tekniği 3- Reaktif Radyo Frekansı (RF) Saçtırma Tekniği 4- Magnetron Saçtırma Tekniği 5- Reaktif Magnetron Saçtırma Tekniği

2 ÇALIġILAN ĠNCE FĠLM KARAKTERĠZASYON TEKNĠKLERĠ: 1- UV-Vis Spektrometre 2- Elipsometrik Spektrometre 3- Interferometrik Ölçüm Tekniği 4- Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 5- Optik Temas Açısı, Yüzey/Arayüzey Gerilimi, Serbest Yüzey Enerjisi Ölçüm Cihazı SERTĠFĠKALAR: 1. Ambios Technology Universal SPM System Atomic Force Microscope (AFM) Sertifikası 2. Elipsometrik Spektrometre Sertifikası 3. Attension ThetaLite Optik Temas Açısı, Yüzey/Arayüzey Gerilimi, Serbest Yüzey Enerjisi Ölçüm Cihazı Sertifikası BĠLĠMSEL TOPLANTILAR: 1. Ġstanbul da Sabancı Üniversitesi nin düzenlediği 7. Nanobilim ve Nanoteknoloji (NanoTR 7) Konferansı na poster sunumu ile katıldım, 27 Haziran 01 Temmuz Bodrum/MUĞLA da Türk Fizik Derneği nin düzenlediği (TFD - 28) 28. Uluslararası Fizik Kongresi ne poster sunumu ile katıldım, 6 9 Eylül EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi nin düzenlediği III. Ulusal GüneĢ ve Hidrojen Enerjisi Kongresi ne poster sunumu ile katıldım, Haziran Bodrum/MUĞLA da Türk Fizik Derneği nin düzenlediği (TFD - 29) 29. Uluslararası Fizik Kongresi ne 2 poster sunumu ile katıldım, 5 8 Eylül Erzurum'da Atatürk Üniversitesi nin düzenlediği 9. Nanobilim ve Nanoteknoloji (NanoTR 9) Konferansı na poster sunumu ile katıldım, Haziran Ġstanbul'da Türk Fizik Derneği nin düzenlediği (TFD - 30) 30. Uluslararası Fizik Kongresi ne 3 poster sunumu ile katıldım, 2 5 Eylül Ġstanbul'da Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneğinin düzenlediği I. Üniversiteler Arası Optisyenlik Proğramı Eğitim ġurasına katıldım, Eylül 2013

3 8. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi nin düzenlediği IV. Ulusal GüneĢ ve Hidrojen Enerjisi Kongresi ne poster sunumu ile katıldım, Mayıs 2014 FAALĠYETLER: 1. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik A.B.D. lisansüstü öğrenci temsilciliği görevi, Ġġ DENEYĠMĠ: 1. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Fizik-1 Laboratuar derslerinde görev aldım (Öğrenci asistanlık), Ġstanbul Gedik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Tahribatsız Muayene Programı Öğretim Görevliliği (2014-) ĠDARĠ GÖREVLER: 1. Ġstanbul Gedik Üniversitesi GÜYEM Müdür Yardımcılığı (2014-) PROJELER: 1. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi numaralı, Doç. Dr. Suat PAT ın yürütücülüğünü yaptığı BAP projesinde araģtırmacı personel, 2013 ULUSLAR ARASI HAKEMLĠ DERGĠLERDE YAYINLANAN MAKALELER (INDEX): 1. ġenay V., Pat S., Korkmaz ġ., AydoğmuĢ T., Elmas S., Özen S., Ekem N., Balbağ M.Z., "ZnO thin film synthesis by reactive radio frequency magnetron sputtering", Applied Surface Science, /j.apsusc , 2013 (In Press) 2. Tuna AydoğmuĢ, Suat Pat, Soner Özen, Volkan ġenay, ġadan Korkmaz, M.Zafer Balbağ., " Al 2 O 3 Ultra-thin Film Layer Deposition by Radio-Frequency Magnetron Sputtering" Int. J. of Surface Science and Engineering (IJSURFSE) (Under Review)

4 ULUSLAR ARASI BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BĠLDĠRĠ KĠTABINDA BASILAN BĠLDĠRĠLER: 1. S. Elmas, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, M. Ozkan, ġ. Korkmaz, S. Temel, M. Nebi, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, T.Aydogmus, S. Pekdemir, O. Aydın, Deposition of ITO Thin Films by Thermoionic Vacuum Arc (TVA) Technique 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR 7) June 27-July M. Nebi, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, M. Ozkan, ġ. Korkmaz, S. Temel, S. Elmas, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, T.Aydogmus, S. Pekdemir, O. Aydın, Some Physical Properties of Deposited ZnO Thin Films by RF Sputter at Various Concentrations 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR 7) June 27-July S. Temel, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, M. Ozkan, ġ. Korkmaz, S. Elmas, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, M. Nebi, T.Aydogmus, S. Pekdemir, O. Aydın, SiO 2 -ZrO 2 Multilayer AR Coatings of Lenses by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR 7) June 27-July T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, ġ. Korkmaz, S. Temel, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, S. Elmas, M. Nebi, S. Pekdemir, Deposited MgF 2 Thin Films by Thermionic Vacuum Arc (TVA) 28th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 6-9 September S. Temel, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, ġ. Korkmaz, M. Nebi, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, S. Elmas, T.Aydogmus, S. Pekdemir, Multilayer Anti-Reflective Coatings of Mineral Lenses With Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique 28th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 6-9 September S. Pekdemir, S. Pat, N. Ekem, M. Z. Balbag, ġ. Korkmaz, S. Temel, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, S. Elmas, M. Nebi, T.Aydogmus, Deposited AR Coatings of Pet Substrates by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique 28th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 6-9 September M. Nebi, S. Pat, N. Ekem, M. Z. Balbag, ġ. Korkmaz, S. Temel, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, S. Elmas, T.Aydogmus, S. Pekdemir, Investigation of Some Physical Properties of Deposited GaAs Thin Films by RF Sputtering 28th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 6-9 September S. Elmas, N. Ekem, S. Pat, M. Z. Balbag, ġ. Korkmaz, S. Temel, M. Nebi, N. E. Cetin, M. Ozmumcu, T.Aydogmus, S. Pekdemir, Some Physical Properties of Deposited ITO Thin Films by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique 28th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 6-9 September T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, ' Ta2O5-MgF2 Monolayer and Multilayer Anti- Reflective Coatings by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique' 29th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 5-8 September T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, ' ZnS Thin Films Deposition by Thermionic Vacuum Arc (TVA)' 29th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 5-8 September S. Elmas, ġ. Korkmaz, S. Pat, T.Aydogmus, Investigation of Structural, Electrical and Surface Properties of ITO Thin Films Prepared by Thermionic Vacuum

5 Arc (TVA) Chemical Physics Congress X, TOBB University of Economics and Technology, October T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, " Some Physical Properties of Deposited ZnS Thin Films by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique " 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR 9) June V. Senay, S. Pat, S. Korkmaz, T.Aydogmus, S. Elmas, S. Özen, N. Ekem, M.Z. Balbag, " ZnO Thin Film Synthesis by Reactive Radio Frequency Magnetron Sputtering" 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR 9) June T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, S. Korkmaz, M.Z. Balbag, S. Elmas, S. Özen, V. Senay, " Cr 2 O 3 Thin Film Synthesized by Reactive Magnetron Sputtering" 30th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 2-5 September T.Aydogmus, N. Ekem, S. Pat, S. Korkmaz, M.Z. Balbag, S. Elmas, S. Özen, V. Senay, " Au/Pd Thin Film Deposition by Magnetron Sputtering Technique" 30th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 2-5 September M.Gökce, T.Aydogmus, S. Pat, " Some Physical Properties of ZnN Thin Films Deposition by Radio Frequency Reactive Magnetron Sputtering" 30th International Physics Congress, Turkish Physical Society, 2-5 September Suat Pat, Naci Ekem, M.Zafer Balbağ, ġadan Korkmaz, Tuna AydoğmuĢ, Soner Özen, Volkan ġenay, "Reactive Thermionic Vacuum Arc (R-TVA) System" The International Middle East Plasma Science (IMEPS), April Birol Geçici, ġadan Korkmaz, Soner Özen, Volkan ġenay, Tuna AydoğmuĢ, Suat Pat, "Copper Oxide Thin Film Production by Reactive RF Magnetron Sputtering" 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition, June T.Aydogmus, D.Peker, S.Akkabak " Ġnce Film Teknolojisinde Sol-Jel Metodu" 31th International Physics Congress, Turkish Physical Society, July 2014 ULUSAL BĠLĠMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BĠLDĠRĠ KĠTABINDA BASILAN BĠLDĠRĠLER: 1. T.AydoğmuĢ, N. Ekem, S. Pat, Farklı Tabanlar Üzerine Termiyonik Vakum Ark (TVA) Yöntemi ile Büyütülen ZnS Yarıiletken Ġnce Filmlerinin Bazı FizikselÖzelliklerinin Ġncelenmesi III. ULUSAL GÜNEġ ve HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ, HAZĠRAN P. Ġçme, T. AydoğmuĢ, B. Deveci, N. Ekem, S. Pat, Termiyonik Vakum Ark (TVA) ile Yansıma AzaltılmıĢ Ta 2 O 5 Yüzeylerin OluĢturulması III. ULUSAL GÜNEġ ve HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ, HAZĠRAN A. Kılıç, T. AydoğmuĢ, S. Pat, Termiyonik Vakum Ark (TVA) Yöntemi ile Üretilen ZnS Yarıiletken Nano Yapıların Ġncelenmesi III. ULUSAL GÜNEġ ve HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ, HAZĠRAN T.AydoğmuĢ, D. Peker, 'Ġnce Film GüneĢ Enerjisi Teknolojisinde Sol-Jel Yöntemi' IV. ULUSAL GÜNEġ ve HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ, MAYIS 2014

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış AVAR Doğum Tarihi ve Yeri: 13 Mayıs 1982, Pforzheim-Almanya İletişim: +90 372 257 4010-1672, barisavar@beun.edu.tr, barisavar@gmail.com Bülent Ecevit

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR

Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR Yrd. Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi 999- Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği / Konst. Ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ AZİZ KOLKIRAN

ÖZGEÇMİŞ AZİZ KOLKIRAN ÖZGEÇMİŞ AZİZ KOLKIRAN 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yard. Doç. Dr. AZİZ KOLKIRAN İŞ ADRESİ Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B.) Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık 35620 Çiğli İzmir TEL 232-329-3535

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU. (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010 1 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 GENEL BİLGİLER... 3 Genel Bilgi ve Bölümün Tarihçesi... 3 AKADEMİK PERSONEL... 4 Öğretim

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇM I S. 1. A di Soyadi : Refik KA YALI. 2. Dogum T ar i hi : 19 Ey lül 1947. 3. Unvani : 4. Ögr enim Dur umu :

ÖZGEÇM I S. 1. A di Soyadi : Refik KA YALI. 2. Dogum T ar i hi : 19 Ey lül 1947. 3. Unvani : 4. Ögr enim Dur umu : ÖZGEÇM I S 1. A di Soyadi : Refik KA YALI 2. Dogum T ar i hi : 19 Ey lül 1947 3. Unvani : Profesör 4. Ögr enim Dur umu : Der ece Alan Üni ver si te Yil Lisans Fizik Ortadogu Teknik Ünivers ites i 1973

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul Ocak - 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları...4-6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : +90 532 650 24 64 : yildizhb@gmail.com, huseyinbekir.yildiz@karatay.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : +90 532 650 24 64 : yildizhb@gmail.com, huseyinbekir.yildiz@karatay.edu.tr 1. Adı Soyadı : Hüseyin Bekir YILDIZ ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, 42020 Karatay,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Fahrettin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 06/11/1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Fahrettin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 06/11/1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fahrettin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 06/11/1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Nigde Üniversitesi Makina Mühendisliği 1992

Detaylı

Prof. Dr. Bekir KARASU

Prof. Dr. Bekir KARASU Adı Soyadı : Bekir KARASU Doğum Tarihi : 04 Eylül 1965 Unvanı : Prof. Dr. Medeni Hâli : Evli Telefon : 0 222 335 05 80 Dahili 6353 Belge Geçer : 0 222 323 95 01 E-Posta : bkarasu@anadolu.edu.tr Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Baran ÖNAL ULUSOY

Yrd. Doç. Dr. Baran ÖNAL ULUSOY Yrd. Doç. Dr. Baran ÖNAL ULUSOY Görev alanı: Gıda Bilimi Anabilim Dalı Tel: +90 376 213 26 26-2414 Fax: +90 376 212 81 18 Email: baran@karatekin.edu.tr Web: ÇALIŞMA ALANLARI EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK/İŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 0(212)285-3090 (Lab.) 0(212)285-3393 (Lab.) EĞİTİM

ÖZGEÇMİŞ. 0(212)285-3090 (Lab.) 0(212)285-3393 (Lab.) EĞİTİM ÖZGEÇMİŞ ADI ve SOYADI : Prof. Dr. M. Lütfi ÖVEÇOĞLU İŞ ADRESİ : İ. T. Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Maslak 34469, İstanbul TEL : 0(212)285-3355 (Ofis) 0(212)285-3090

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin CANBOLAT Doğum Tarihi: 12 Aralık 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan ASĠLTÜRK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine Mühendisliği

Detaylı

Ankara, Türkiye. 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA (3) 46. Sokak 77/6 Bahçelievler, 06490, Ankara/Türkiye. Telefon +90(312) 210 7486 Cep:+90(533) 634 5752

Ankara, Türkiye. 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA (3) 46. Sokak 77/6 Bahçelievler, 06490, Ankara/Türkiye. Telefon +90(312) 210 7486 Cep:+90(533) 634 5752 KIŞISEL BILGILER Adı / Soyadı Metehan Erdoğan Adres (1) MEGAP Ltd. Şti., ODTÜ Teknokent, Gümüş Blok No:15-A, ODTÜ Kampüsü, 06800, Ankara, Türkiye. (2) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği,

Detaylı

Doç. Dr. Hakan Cengizler

Doç. Dr. Hakan Cengizler Doç. Dr. Hakan Cengizler FOTO ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 975 Makina Fakültesi 979 Dokuz Eylül Maden Mühendisliği Bölümü 985 Y. Lisans

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER:

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Akademik Birim : Mühendislik Fakültesi Bölüm : Makina/Mekatronik Mühendisliği E-posta : mehmet.celik@karatay.edu.tr Telefon : 0 332 444 1251 Web : www.karatay.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo 1. Adı Soyadı : Ali ÖZEN ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kuzey Çevre Yolu Kocasinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İbrahim Uzun Doğum Tarihi : 01 Şubat 1960 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Fırat Üniversitesi 07.11.1980 Y. Lisans Makine Fırat

Detaylı

Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi

Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi Ad: Soyadı Yazışma Adresi : Ana Bilim Dalı LEVENT URTEKİN Ahievran Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi Kırşehir/Türkiye Konstrüksiyon ve İmalat Telefon : 386-2803800-3857

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gökhan Apaydın 2. Doğum Tarihi: 31/10/1978 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gökhan Apaydın 2. Doğum Tarihi: 31/10/1978 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Gökhan Apaydın 2. Doğum Tarihi: 31/10/1978 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Doç. Dr. Filiz KURALAY Doç. Dr. Filiz KURALAY Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ORDU E-posta: kuralay.filiz@gmail.com filizkuralay@odu.edu.tr İş Deneyimleri Ocak 2015- Şubat 2015 Misafir Araştırmacı Linköping

Detaylı

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ HABER BÜLTENİ YIL:2013 SAYI:2

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ HABER BÜLTENİ YIL:2013 SAYI:2 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ HABER YIL:2013 SAYI:2 BÜLTENİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Oğuz GÜRSOY Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.

Detaylı

Celal KARACA Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Celal KARACA Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Celal KARACA Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0382 288 25 07 Karaca42@gmail.com www.celalkaraca.com (Son Güncelleme: 13.07.2015) KĠġĠSEL BĠLGĠLER

Detaylı