ATARD SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYĠ ĠLERĠ TEKNOLOJĠ UYGULAMALARI ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME A.ġ. MAYIS 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATARD SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYĠ ĠLERĠ TEKNOLOJĠ UYGULAMALARI ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME A.ġ. MAYIS 2008"

Transkript

1 ATARD SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYĠ ĠLERĠ TEKNOLOJĠ UYGULAMALARI ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME A.ġ. MAYIS 2008

2 ORGANİZASYON YAPISI YÖNETĠM KURULU B. YAKUPOĞLU YK Üyesi, Ġcra Kurulu BaĢkanı B. AYGÜN Ar-Ge ĠĢ Ortaklığı Koordinatörü Z. KAREL Kalite Yönetim Temsilcisi C. SAPMAZ Programlar/Projeler M. YAVAġ Mali ve Ġdari ĠĢler Name ĠĢ GeliĢtirme ve Teklif Hazırlama Name SözleĢmeler Name Satınlama ve AltsözleĢmeler Kompozit Uygulama Projeleri Airframe Projeleri E.S. ARDIÇ Kompozit Uygulamaları ve Airframe Metalik Uygulama Projeleri Itki Sistemleri Projeleri V. AKINCI Metalik Uygulamalar ve Motor 2

3 İŞTİRAKLER / ORTALIK YAPISI ATARD SAVUNMA ve HAVACILIK A.ġ. %100 MĠLLĠ SERMAYELĠ BĠR ANONĠM ġġrket OLUP, HĠSSEDARLARA AĠT PAYLAR AġAĞIDA VERĠLMĠġTĠR. Adı Soyadı Mesleği Şirketteki Görevi Şirketteki Payı İSİM İşletmeci YK %48 İSİM İşletmeci YK %35 İSİM İşletmeci YK %15 İSİM İşletmeci YK %1 İSİM İşletmeci YK %1 3

4 PERSONEL DURUMU Personel Dağılımı Lisans Yüksek L. Doktora Teknisyen İdari Bu çalıģtaya katılan personel: Yük.Müh.Zeynep Karel ve Dr. Selçuk Ardıç 4

5 ATARD - TESİS ALTYAPISI ATARD SAVUNMA ve HAVACILIK A.ġ. ESKĠġEHĠR OSB TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ NDE TASARIM OFĠSĠ BULUNMAKTADIR. ĠMALAT ĠġLERĠ, GEÇĠCĠ BĠR SÜRE ĠÇĠN KARDEġ ġġrket OLAN ESALBA METAL SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠÇĠNDE YAPILMAKTADIR. ESALBA METAL SAN. VE TĠC. A.ġ., m 2 KAPALI ALAN m 2 AÇIK ALANA SAHĠP 35 M YATIRIM ĠLE 2007 DE FAALĠYETE GEÇEN BĠR TESĠSTĠR. 5

6 ATARD - TESİS ALTYAPISI ESKĠġEHĠR TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ NDE, AR-GE FAALĠYETLERĠNĠN YAPILACAĞI PROTOTĠP ATELYESĠ ĠNġAATI ĠÇĠN, 15 DÖNÜMLÜK ALAN TAHSĠSĠ YAPILMIġTIR. TOPLAM 4500 m 2 KAPALI ALANDA AR-GE VE PROTOTĠP ĠMALAT FAALĠYETLERĠ GERÇEKLEġTĠRĠLECEKTĠR. ATARD SAVUNMA ve HAVACILIK A.ġ NĠN ĠSTANBUL DA BĠR ĠRTĠBAT OFĠSĠ BULUNMAKTADIR. MĠLANO DA TEMSĠLCĠLĠK: VIA G. CESARE 37, VENEGONO SUPERIORE (V.A) ĠTALYA 6

7 ATARD - TESİS ALTYAPISI Kompozit İmalat Sistemleri: RTM (Reçine Transfer Kalıplama) sistemi. Tamamen otomatik kontrol sistemi 250 C ye kadar kürleme kontrolü AkıĢ hız kontrolü Basınç kontrolü Gaz Giderme (Degassing) Sistemi 25 bar a kadar basınç uygulama Büyük parçaları üretebilme yeteneği (50+ kg, 6 m. uzunluk) VARTM (Vakum Yardımlı Reçine Transfer Kalıplama) Sistemi RFI (Reçine Film Infuzyonu) Sistemi Reçine Infuzyon Sistemi alt yapısı Açık Kalıp sistemleri Kürleme Fırını 250 C sıcaklık 6mX2mX2m boyutlar. 3 m. X 2 m. CMM cihazı. 7

8 ATARD (ESALBA) - TESİS ALTYAPISI Metalik imalat altyapısı aģağıda verilmektedir. MAKİNA TANIMI İMAL YILI TABLA BOYUTLARI ADEDİ DEKOPAJ TESTERE x1000mm 1 KALIPÇI FREZE x1200mm 3 TORNA mm 1 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ x1600x762mm 1 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ x400x400mm 1 CNC TEL EREZYON x400x300mm 1 CNC TEL EREZYON x600x350mm 1 NC DELİK DELME x400mm 1 SATIH TAŞLAMA x1600mm 1 ÇEŞİTLİ MATKAPLAR KULLANILAN ÇİZİM PROGRAMLARI AUTO CAD- SOLİD WORKS-CATİA 2006 MAKİNA TANIMI İMAL YILI SERTLİK ÖLÇME CİHAZI BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇME CİHAZI 2006 BOYA KALINLIK ÖLÇME CİHAZI 2006 BOYA KİMYASALLARI ANALİZ LABORATUVARI 2006 BOYA PARLAKLIĞI ÖLÇME CİHAZI

9 ATARD (ESALBA) - TESİS ALTYAPISI MAKİNA TANIMI İMAL YILI GÜCÜ TABLA BOYUTLARI ADEDİ HİDROLİK PRES Ton 800x1000 mm. 2 HİDROLİK PRES Ton 1100X1300 mm 1 HİDROLİK PRES Ton 1350X2000 mm 1 EKSANTRİK PRESLER Ton 400X500 mm 4 EKSANTRİK PRESLER Ton 500x800 mm 6 EKSANTRİK PRESLER Ton 600X1100 mm 4 EKSANTRİK PRESLER Ton 900x1350 mm 4 EKSANTRİK PRESLER Ton 950x1700 mm 2 EKSANTRİK PRESLER Ton 950x1450 mm 1 H TİPİ EKSANTRİK PRES-AIDA Ton 2500x1450 mm 1 4 PRESLİ-ROBOTLU OTOMASYON HATTI-AIDA Ton 2700x920 mm 1 5 İSTASYONLU TRANSFER PRESİ-AIDA Ton 5100x1600mm 1 SAC BOY KESME HATTI mmx2mm 1 SAC DİLME HATTI mmx2mm 1 MUHTELİF RULO AÇICILAR-BANT DOĞRULTUCULAR- SERVO SÜRÜCÜLER MUHTELİF PUNTA KAYNAK MAKİNALARI 9

10 KALİTE SİSTEMLERİ-SANAYİ GÜVENLİĞİ AS/EN 9100 uyumlu kalite yönetimine göre çalıģılmaktadır. Sanayi güvenliği kısa sürede tamamlanacaktır. 10

11 KABİLİYETLER Genel Yük hesaplamaları Konfigürasyon geliģtirme Aerodinamik tasarımı Yapısal tasarımı Yapısal analiz Kompozit parça ve komponentlerin çeģitli tekniklerle imalatı Entegrasyon Montaj Test Ġtki sistemleri Ġçten yanmalı motor entegrasyonu ve sistem tasarımı Ġmalat & montaj Entegrasyon Sertifikasyon Test 11

12 KABİLİYETLER Yapısal Tasarım ve Analiz Kompozit parça ve komple tasarımı CAD modelleme Detay tasarım Katman geçiģ tasarımları Metal kompozit bağlantı tasarımları Sonlu elemanlar analizleri Siyah metal yaklaģımı ile analiz ve boyutlandırma Kompozit detay analizleri Hasara tolerans analizleri 12

13 KABİLİYETLER Kompozit İmalatı RTM (Reçine Transfer Kalıplama) tekniği ile yük taģıyıcı elemanların tek parça olarak imalatı VARTM (Vakum Yardımlı RTM) tekniği ile çok karmaģık Ģekilli elemanların imalatı LRTM (Hafif RTM) tekniği ile daha az yüke maruz kalan karmaģık Ģekilli elemanların imalatı RFI (Reçine Film Infuzyonu) ile geniģ parçaların prepreg reçine filmleri ve elyaf katmanları ile imalatı. Sandviç panellerin, akustik panellerin güvenilir ve tek prosesle imalatı Reçine Infuzyonu ve Vakum Torbası ile geniģ ve daha az yük taģıyacak parçaların imalatı Bütün praçaların 250 C sıcaklığa ve 6m.X2m.X2m.boyutlara kadar fırında kürlenmesi Daha yüksek sıcaklıklarda kalıp ısıtma ile kürleme CCM Cihazı ile 3 boyutlu kontrollar. 13

14 ÜRÜN BİLGİLERİ Kompozit Uçak Parçaları Kompozit Uçak Komponentleri Kompozit Silah Sistem Parçaları Kompozit Fairingler, Radomlar Kompozit Paneller, akustik paneller, sandviç yapılar Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programları Ar-Ge çalıģmaları 14

15 REFERANSLAR Yurt içi referanslar TAI ASELSAN MKEK 15

16 REFERANSLAR 7. Çerçeve projelerindeki bazı ortaklar Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v. (Fraunhofer), Almanya Airbus Espana S.L. (A-E), Ispanya Austrian Research Center GmbH (ARC), Avustrurya ARMINES Centre de recherche Outillages, Matériaux et Procédés (ARMINES), Fransa CML Group Limited (CML), Ġngiltere Delcam Plc. (Delcam), Ġngiltere ESI GmbH, Almanya Magnum Venus Plastech Ltd. (MVP), Ġngiltere Polymer Composite Consulting (PCC), Almanya N.N. S.p.A. (N.N.), Ġtalya Aero Structures GmbH, Almanya ESSG Design Ltd, Ġngiltere Morson Belgrade Ltd, Sırbistan 16

17 İLERİYE YÖNELİK PLANLAR Hava araçları için kompozit yapısal parça ve komponent tasarımı ve üretimi Diğer savunma sistemleri, deniz ve kara araçları için kompozit yapı tasarımı ve üretimi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Kapsamında Yer aldığımız 3 Konsorsiyum Ġle Proje ÇalıĢması Sonucunda Çıkan Üründen Teknolojik Kazanım Kompozit zırh Konusunda Ġleri Teknoloji ve Malzeme Uygulamaları Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık firmaları için 1. seviye alt yüklenici olmak Bazı komponentlerde uzmanlaģarak FAR/JAR 21 DOA sahibi bir firma olmak. Gelecek Bio-polimerler Konusunda ÇalıĢma 17

18 TEġEKKÜRLER

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It Member of Group TEZMAKSAN AŞ 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulan ve 30 yıldır CNC ve üniversal tezgâhlarının satışı konusunda faaliyette bulunan,

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

Makine mühendisliği-(devam ediyor) Erciyes Üniversitesi-Mühendislik fakültesi. Bitlis Anadolu Lisesi-Fen bilimeri

Makine mühendisliği-(devam ediyor) Erciyes Üniversitesi-Mühendislik fakültesi. Bitlis Anadolu Lisesi-Fen bilimeri KĠġĠSEL Emrah ġefkatlioğlu Adres : Sakarya Mahallesi 930.Sk No:8/11 MELİKGAZİ-KAYSERİ Cep : 530 291 60 61 E-Posta : emrah.sefkatlioglu@hotmail.com GENEL Eğitim durumu : Üniversite(Mezun) Doğum Tarihi :

Detaylı

Makina Kalıp Plastik San. Tic. Ltd. Şti. (Kurtköy / Istanbul) Kalıp Üretimi ve Plastik Enjeksiyon Konusunda

Makina Kalıp Plastik San. Tic. Ltd. Şti. (Kurtköy / Istanbul) Kalıp Üretimi ve Plastik Enjeksiyon Konusunda Makina Kalıp Plastik San. Tic. Ltd. Şti. (Kurtköy / Istanbul) Kalıp Üretimi ve Plastik Enjeksiyon Konusunda Yüksek Teknolojiye Sahip Mühendislik ve Çözüm Ortağınız Enjeksiyon & Kesme Kalıpları Üretimi

Detaylı

Firma Profili. içindekiler. sf. 5 sf. 11 sf. 14 sf. 16 sf. 18 sf. 19 sf. 20 sf. 21 sf. 22 sf. 23 sf. 24 sf. 25 sf. 26 sf. 27

Firma Profili. içindekiler. sf. 5 sf. 11 sf. 14 sf. 16 sf. 18 sf. 19 sf. 20 sf. 21 sf. 22 sf. 23 sf. 24 sf. 25 sf. 26 sf. 27 Adres: Serhat OSB mah. 1213. sok. No:2, Ostim / Yenimahalle/ ANKARA / TÜRKİYE Tel: +90 312 484 21 71 Firma Profili www.intecro.com.tr içindekiler Firma Profili Robotlu Ark (MIG/MAG) Kaynağı Robot, Pozisyoner,

Detaylı

End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti. End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Hakkımızda 2 Talaşlı İmalat 18 Vizyon 4 Yüzey İşlemleri 20 Misyon 4 Renklendirme 22 Bakış Açısı 5 Kalite Kontrol 25

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Sivil Havacılıkta Çalışma Alanları, Fırsatlar ve Başarı Örnekleri Hava Aracı ve Komponent Üretimi İtki Sistemleri Talaşlı imalat Hassas döküm Kimyasal

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

UTC-ACE sistemi kapsamında 9 Yalın üretim hücresi şeklinde düzenlenmiş atölye yerleşimi. HİZMETE ÖZEL 2

UTC-ACE sistemi kapsamında 9 Yalın üretim hücresi şeklinde düzenlenmiş atölye yerleşimi. HİZMETE ÖZEL 2 ALP HAVACILIK 10 MEVCUT DURUM Havacılık ve Uzay sanayisine münhasır, ağırlıklı olarak uçuş kritik komponent, asamble ve alt sistem imalatı Tamamı Türk vatandaşı 437 çalışan. 81 Mühendis, 256 Teknisyen

Detaylı

VOTTO müşterilerine OEM tedarikçilerinden seçmiş oldugu,ts 16949, QS9000, ISO 9001:2000 kalite standartlarını içinde bulunduran ürünler sunmaktadır.

VOTTO müşterilerine OEM tedarikçilerinden seçmiş oldugu,ts 16949, QS9000, ISO 9001:2000 kalite standartlarını içinde bulunduran ürünler sunmaktadır. VOTTO tüm araç modelleri için şasi ve süspansiyon parçalarını MARTAŞ Şirketi bünyesi içinde sunmaktadır. Ürünlerimizin kalitesi ve satış sonrası servis hizmetimiz müşteri memnuniyetimizin anahtarıdır.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

NX 10 ile Gelen Yenilikler

NX 10 ile Gelen Yenilikler Siemens PLM Software NX 10 ile Gelen Yenilikler Hiç olmadığı kadar güçlü ve kullanımı daha kolay Faydaları Tasarım NX Layout ve NX Realize Shape ile konsept tasarımlarınızı kolayca gerçekleştirin Dokunmatik

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PLC/SCADA YAZILIMLARI

PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ELEKTROMEKANİK SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI PLC/SCADA PLC/SCADA YAZILIMLARI YAZILIMLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ FİRMA TANITIMI İVME ELEKTROMEKANİK VE

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME 521MMI252 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR 1 1-YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis

Detaylı

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... ATAK PROGRAMI'NDA fi RKET M Z ANA YÜKLEN C L NDE AGUSTAWESTLAND LE SÖZLEfiME GÖRÜfiMELER NE BAfiLANDI Yazılım ve donanımı milli imkanlarla tasarlanıp üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazların

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi. ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi. Alternatif Enerjili Araç Ekibi (Ae2 Project) Prototip Konsept Güneş Enerjili Araç Projesi SPONSORLUK DOSYASI

T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi. Alternatif Enerjili Araç Ekibi (Ae2 Project) Prototip Konsept Güneş Enerjili Araç Projesi SPONSORLUK DOSYASI T.C Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Araç Ekibi (Ae2 Project) Prototip Konsept Güneş Enerjili Araç Projesi SPONSORLUK DOSYASI Shell Eco-Marathon Europe 2013 15 19 Mayıs Hollanda Rotterdam

Detaylı

TEZMAKSAN.COM DA MOBİL UYGULAMA BAŞLIYOR TEZMAK A.Ş., HAVACILIK SEKTÖRÜ LİDERİ MITSUI SEIKI NİN TİTANYUM İŞLEME SEMİNERİNE KATILDI DAHLİH TEN

TEZMAKSAN.COM DA MOBİL UYGULAMA BAŞLIYOR TEZMAK A.Ş., HAVACILIK SEKTÖRÜ LİDERİ MITSUI SEIKI NİN TİTANYUM İŞLEME SEMİNERİNE KATILDI DAHLİH TEN TEZMAKSAN.COM DA MOBİL UYGULAMA BAŞLIYOR TEZMAK A.Ş., HAVACILIK SEKTÖRÜ LİDERİ MITSUI SEIKI NİN TİTANYUM İŞLEME SEMİNERİNE KATILDI DAHLİH TEN MÜKEMMEL ÇÖZÜM: YENİ 5 EKSENLİ İŞLEME MERKEZİ DMX-320 Mustafa

Detaylı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı Saygıdeğer Sanayici Dostlarım; Takım tezgahları, sanayi üretiminin temelidir. Bu sebeple ekonomik ömrü ortalama 20 yıl olan tezgahların verimli kullanılabilmesi tüm

Detaylı

KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI

KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN Serap ALP Ekim,2005 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Kalıpçılığın Tarihi 1.2. Kalıpçılıkla İlgili Tanımlar ve Kalıp Çeşitleri 2.

Detaylı

Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu rizagurbuz@karatekin.edu.tr

Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu rizagurbuz@karatekin.edu.tr MEKATRONİK NEDİR VE TÜRKİYE DE MEKATRONİK EĞİTİMİ Rıza GÜRBÜZ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu rizagurbuz@karatekin.edu.tr ÖZET Mekatronik eğitimi dünyada olduğu gibi ülkemizde de her

Detaylı

advance Sınırların Ötesinde Yeni Simatic PCS 7 versiyon 7.0 işletme operatörlerine çok sayıda avantaj sunuyor.

advance Sınırların Ötesinde Yeni Simatic PCS 7 versiyon 7.0 işletme operatörlerine çok sayıda avantaj sunuyor. Kasım 3/2007 advance s Endüstriyel Otomasyon için Ürün Sistem ve Çözümler Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Çölde Bir Rafineri Basınç transmitleri ile tank seviye ölçümü Hareket Kontrol Sistemleri Türkiye

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 38 EKİM 2012 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

Novosim Firma Tanıtımı

Novosim Firma Tanıtımı Novosim Firma Tanıtımı Mekanik Tasarım ve İmalat 1 Ekip 1 2 3 Ekibimiz çeşitli sektörlerde uzun yıllar deneyimi olan kişilerden oluşmaktadır Ürün geliştirmenin tüm süreçlerinde bilfiil tecrübe sahibidir

Detaylı