TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ODAK-3K CİHAZIYLA PLASTİK İZ DETEKTÖRLERİ KULLANILARAK YAPILAN PLAZMA ODAK ÖLÇÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ODAK-3K CİHAZIYLA PLASTİK İZ DETEKTÖRLERİ KULLANILARAK YAPILAN PLAZMA ODAK ÖLÇÜMLERİ"

Transkript

1

2

3 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ODAK-3K CİHAZIYLA PLASTİK İZ DETEKTÖRLERİ KULLANILARAK YAPILAN PLAZMA ODAK ÖLÇÜMLERİ 2010

4 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2690 sayılı kanım ile kurulmuş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun ana görevi; atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararma kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esaslarmı ve bu konudaki plan ve programları belirlemek; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerj isinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmektir. Bu çalışma TAEK personeli tarafından gerçekleştirilmiş araştırma, geliştirme ve inceleme sonuçlarmm paylaşımı amacıyla Teknik Rapor olarak hazırlanmış ve basılmıştır. C ^ \ *^^\$ Teknik Rapor 2010/1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yayınıdır. İzin alınmaksızın çoğaltılabilir. Referans verilerek kullanılabilir. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU Adres : Eskişehir Yolu 9. km Ankara/Türkiye Tel :+90 (312) Fax :+90 (312) Web :

5 ÖNSÖZ III-B.06.TAEK.2 kodlu "Hızlı Nötronlarla Radyo-Görüntüleme İçin Plazma-Odak (Plasma-Focus) Cihazı Yapımı" adlı, SANAEMAR-GE Bölümü Füzyon Biriminde yürütülmekte olan proje kapsamında bir plazma odak cihazı tasarımı yapılarak geliştirilmiştir. Bu TAEK teknik raporu, yapılmış olan bu 0DAK-3K isimli cihazın, füzyon çalışmalarında kullanılabilirliğinin gösterilmesi amacıyla test amaçlı gerçekleştirilen bir dizi deneyin sonuçlarını içermektedir. Bu sonuçların ileride TAEK'in farklı birimlerinde yapılabilecek çalışmalara da ışık tutması ve TAEK içinde oluşturmakta olduğumuz bilimsel literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir.

6

7 İçindekiler Şekiller Dizini i Yönetici Özeti ii Executive Summary iii Kısaltmalar iv Terimler iv 1. GİRİŞ 1 2. KONU ANA ve ALT BAŞLIKLARI Literatür ODAK-3K'nm Özellikleri Deneysel İşlem 9 3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 12 KAYNAKLAR 14 EK A. Odak Sistemi Parçaları Teknik Çizimleri 16

8

9 Şekiller Dizini Şekil 1. Mather tip plazma odak cihazı 4 Şekil 2. ODAK-3K cihazının şematik gösterimi 5 Şekil 3.a Cam vakum odacığı 6 Şekil 3.b Anot 6 Şekil 3.c Katot 6 Şekil 3.d Elektrotlar 6 Şekil 4. Plazma odak cihazı, vakum odacığı, elektrotlar, kıvılcım aralığı, Rogowski bobinleri 6 Şekil 5. Güç kaynağı, kapasitör, vakum sistemi 7 Şekil 6.a Anot 8 Şekil 6.bYakıtkan 8 Şekil 7.a CR-39 yerleştirme slaytları 8 Şekil 7.b Radosys banyo ünitesi 8 Şekil 7.c Radosys sistemi 8 Şekil 8. Gerilim, akım karakteristikleri ve pinch oluşumu 9 Şekil 9. Plazma odak cihazı D 2 spektrumu 10 Şekil 10. CR-39 iz detektörlerini içeren deneysel düzenek 10 Şekil ll.a Anot 11 Şekil ll.b Katot 11 Şekil 11.c Katot 11 Şekil ll.d Anot 11 Şekil 12. V=14 kv ve P=11.5 mbar basınçta çalıştırıldıktan sonra elde edilen tipik akım, voltaj ve akım türevi zaman serileri 12 Şekil (xm Al tabaka ile kaplanmış CR-39 plastik detektörlerde elde edilen nötron ve proton izleri 12 Şekil 14. Plazma odak hücresindeki basınca bağlı olarak nötron sayısındaki değişim 13 ı

10

11 Yönetici Özeti Bu çalışmada, yeni geliştirilmiş küçük ölçekli 0DAK-3K plazma odak cihazı ile yapılan test amaçlı füzyon araştırma sonuçları açıklanmaktadır. Cihaz maksimum 3kJ'lük bir enerji girdisine sahiptir ve hem plazma hem de D-D reaksiyonu araştırmaları için kullanılmaktadır. Döteryum ile yapılan deneylerde görülmüştür ki; V=14 kv voltaj için P=11.5 mbar basınçta cihazın elektrotları arasında I eak=39ka'likbir pik akımı akmaktadır. Cihazın her çalışması sonrasında ortalama toplam nötron çıkışının 3.3x10 5 olduğu, plazma odak vakum odacığı içine, anodun tam karşısına yerleştirilmiş olan CR-39 plastik detektörleri ile gözlenmiştir. ıı

12

13 Executive Summary In this study, some testing experiments on the fusion researches with a new-constructed plasma focus (PF) device, namely ODAK-3K are reported. The device has a maximal energy input of 3 kj and is used for both plasma and D-D reaction explorations. Experiments with deuterium have shown that peak current of I =39 ka flows between the electrodes at P= 11.5 mbar for the r peak operation voltage of V=14 kv. Average total neutron yield is measured around 3.3x10 5 neutrons per shot using CR-39 plastic detectors located opposite the anode inside the PF chamber. HI

14

15 Kısaltmalar ve Terimler Kısaltmalar PF : Plazma Odak Cihazı kj : Kilo Joule, Enerji Birimi ka : Kilo Amper, Akım Birimi kv : Kilo Volt, Gerilim Birimi CR-39 : C 12 H bileşiğinden oluşan nükleer plastik iz detektörü D-D : Döteryum-Döteryum füzyon reaksiyonu MeV : Milyon elektron volt NaOH : Sodyum hidroksit Terimler Plazma Odak Cihazı: Yüksek gerilim ve akım altında saniyenin milyonda biri gibi kısa zamanda çok yoğun plazma oluşturabilen ve içine konulan gaza bağlı olarak çeşitli nükleer reaksiyonlar oluşturabilen bir füzyon makinesidir. Füzyon Lorentz kuvveti Tokamak Küresel Tokamak Rogowski Bobini Nükleer füzyon olarak da kullanılan bu terim, hafif atom çekirdeklerinin, nükleer reaksiyon sonucunda dışarıya enerji açığa çıkararak daha ağır çekirdekli başka bir element oluşturması olayıdır. : Yüklü ve hareketli atom-altı parçacıklara manyetik alan içerisinde etki eden kuvvet. : İçerisinde plazma oluşturulan ve oluşturulan plazmanın manyetik hapsetme yöntemi ile korunduğu plazma odalarıdır. Küresel biçimli olup merkezinde çok yoğun plazma hapsetme özelliğine sahip cihazlar. : Yüksek akımı ölçmede kullanılan toroidal bobin. iv

16

17 1. GİRİŞ Maddenin dördüncü hali olarak da bilinen plazma, en genel tanımla iyonize olmuş gazdır. Gaz fazmdaki maddenin çok yüksek sıcaklıklara ısıtılmasıyla atomlar iyonlaşarak elektron ve pozitif iyonlar oluştururlar ve az sayıda atom ise nötr kalmaya devam eder. Oluşan bu parçacık bulutu plazma olarak adlandırılır. Plazma elektriksel olarak nötr olmasına rağmen çok iyi bir iletkendir; elektrik alan ve manyetik alanla etkileşebilir. Ancak her iyonize gaz plazma değildir. İyonize gazın plazma olarak adlandırılabilmesi için bazı kriterleri sağlaması gerekmektedir ( V' 2 ^ 1,= \«L (1) y Burada; \ D [1], plazmanın elektrostatik özelliklerini belirleyen uzunluk ölçüsü anlamına gelen Debye uzunluğu olarak tanımlanır [2]. İyonlaşmış bir gazın plazma olarak adlandırılabilmesi için plazma boyutunun (L), Debye uzunluğundan çok büyük olması gerekmektedir [3]. b) N D =^mû\ N D >»\ (2) Debye küresi olarak bilinen hacim içerisinde bulunan parçacık sayısı birden çok büyük olmalıdır [3]. c) wt> 1 (3) t yüklü parçacıklar ile nötr atomların çarpışmaları arasında geçen ortalama zaman ve w plazma salınım frekansının çarpımı birden büyük olmalıdır [3]. Plazma için diğer iki önemli parametre ise yoğunluk (n) ve sıcaklıktır (kt). Plazma fiziği uygulamaları, yoğunluk için n = cm -3 ve sıcaklık için kt = 0, ev değerlerinin geniş aralığında değişim gösterir [3]. Plazma fiziği uygulama alanlarından olan füzyon (nükleer kaynaşma), iki 1

18 hafif çekirdeğin, nükleer reaksiyon sonucunda dışarıya enerji açığa çıkararak daha ağır bir çekirdek oluşturması olayıdır. Ancak çekirdekler füzyon olayını gerçekleştirebilmek için Coulomb engelini aşmak zorundadırlar. Termonükleer füzyonda, ısı enerjisi kullanılarak bu problem aşılmaktadır. Bu nedenle sıcaklık füzyon başlangıcı için önemli bir parametredir. Füzyon için önemli problemlerden bir tanesi de plazmanın sıkıştırılması olayıdır. Günümüzde plazma sıkıştırılması iki yöntemle yapılmaktadır. Birici yöntem olan eylemsizlik hapsedilmesinde yakıt peletleri, lazer ve parçacık demetleri kullanılarak ısıtılmaktadır. İkinci yöntem olan manyetik hapsetmede ise manyetik alanlar kullanılarak plazma sıkıştırması yapılmaktadır. Temel füzyon reaksiyonları denklem (4, 5, 6) ile verilmiştir [3, 4]: D + D^> 3 He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) + 3.2MeV (4) D + D -^T(l.0lMeV) + H(3.02MeV) + 4.0MeV (5) D + T^> 4 He(3.5MeV) + n(\4amev) + n.6mev (6) Füzyon enerjisinden daha verimli olarak yararlamlabilmesi için sıcaklığın yanında plazma yoğunluğu (n) ve hapsetme zamanı (t) için de uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. İyon yoğunluğu ile hapsetme zamanın çarpımı Lavvson kriteri olarak adlandırılır. Çarpımının minimum değeri döteryum-döteryum (D-D) reaksiyonu için cm~ 3 s ve döteryum-trityum (D-T) reaksiyonu için cnrvtür [3]. III-B.06.TAEK.2 kodlu "Hızlı Nötronlarla Radyo-Görüntüleme İçin Plazma- Odak (Plasma-Focus) Cihazı Yapımı" adlı proje kapsamında oluşturulmuş olan küçük ölçekli ODAK-3K cihazında test amaçlı olarak füzyon araştırma sonuçları ele alınmaktadır. Cihaz, 20 kv 15 (xf kapasitedeki kondansatör yardımıyla maksimum 3kJ'lük bir enerji girdisine sahiptir. Bu cihaz plazma ve D-D reaksiyonu araştırmaları için kullanılmaktadır. Yapılan deneylerde görülmüştür ki D-D reaksiyonu için gereken kritik sıcaklığa ulaşılmış, denklem (4) ve (5) ile verilen füzyon reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Bu D-D reaksiyonlarından %50 olasılıkla 2.45 MeV enerjiye sahip nötron ve 3.02 MeV enerjiye sahip proton çıkışı gözlenmiştir. Nötron ve protonların detekte edilebilmesi için anodun tam karşısına yerleştirilmiş olan CR-39 plastik detektörleri kullanılmıştır. Bu detektörler yardımıyla, katı açı başına düşen nötron ve proton sayısının 3.3x10 5 olduğu belirlenmiştir. 2

19 2. KONU ANA VE ALT BAŞLIKLARI 2.1 Literatür Özeti Dünyada, doğal kaynakların tükenmesinden dolayı 1950'li yıllardan beri kontrollü nükleer füzyon konusu ele alınmış ve bu konuda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Son yıllarda tokamak ve küresel tokamak (spheromak) gibi geleneksel füzyon cihazlarına ilaveten yeni bir plazma cihazı-plazma odakliteratürde tanıtılmıştır [5-8]. Plazma odak, eksen boyunca kısa süreli, yüksek yoğunluklu plazma bölgesi oluşturan eş-eksenli silindirik elektrotlar arasında bulunan düşük basınçlı gazda pinch oluşturan bir cihazdır. Plazma odak cihazı basit geometriye, darbeli karaktere, yüksek yoğunluklu parçacık verimine ve geleneksel füzyon cihazları ile karşılaştırıldığında düşük maliyete sahiptir. Bu cihaz nötron, elektron ve iyon kaynağı olarak kullanılabildiği gibi çalışma gazına bağlı olarak güçlü ve zayıf X-ışmı kaynağı olarak da kullanılabilir [9-11]. Plazma odak cihazları, elektrot boyut oranları nedeniyle Mather Tip ve Filippov Tip olmak üzere sınıflandırılırlar. Elektrot boyut oranı, elektrot uzunluğunun iç elektrotun çapma bölünmesiyle elde edilir ve bu oran Filippov Tip için l'den küçük (genellikle 0.2 civarında), Mather Tip için l'den büyüktür (genellikle 5-10 civarında) [9]. Her iki tip PF cihazı, çalışmaları sırasında temel olarak üç aşama içerir. Birinci aşama, akım tabakasının (current sheath) oluşumunu sağlayan gaz boşalması aşamasıdır. İkinci aşama, plazmanın oluştuğu ve Lorentz kuvvetiyle elektrotların açıkuçlarmadoğruitildiği "snow-plough" model olaraktanımlanan ivmelendirme fazıdır. Üçüncü aşama ise radyal sıkıştırma olarak adlandırılıp oluşmuş olan plazma tabakalarının anodun hemen ucunda manyetik alan etkisiyle bir noktada yoğunlaşmasıdır. Zayıf ve güçlü X-ışmları bu aşamada yayımlanır ve eğer D-D reaksiyonu yapılırsa ortama nötron ve proton bu aşamada yayılır [9-13]. III-B.06.TAEK.2 kodlu projede Mather tip plazma odak cihazı incelenecektir. Şekil 1 Mather tip plazma odak cihazında eşdeğer elektrik devre ve boşalma evresini göstermektedir. Elektrotlar dik pozisyondadır. İç elektrot (anot) 3

20 tabanından itibaren eş-eksenli yalıtkan ile kaplanmıştır. Boşalma yalıtkan yüzeyinin üzerinde başlar ve plazma tabakası ilk olarak burada oluşur ve akım tarafından oluşturulan manyetik alanla eksenel olarak ivmelenme sağlanır. Akım tabakası anodun açık ucuna ulaştıktan sonra, plazma küçük bir bölgede (odak veya pinch) sıkıştırılır. Plazma odak cihazlarının bir çoğunda bu safhaların hepsi birkaç mikro saniyede tamamlanır. Güç kaynağının enerjisine ve cihazın boyutlarına bağlı olarak, pinch akımı kiloamper mertebesinden mega amperler mertebesine kadar değişir [9]. Cathode Şekil 1. Mather tip plazma odak cihazı Plazma odak cihazlarının çalışma performanslarını artırmak için literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Çalışma performansını artırmak için yalıtkanın cinsi, uzunluğu, anot ve katodun şekilleri, konumları, uzunlukları gibi parametrelerin doğru olarak belirlenmesi gereklidir [14-16]. Lee modeline göre akım kılıfının eksenel ve radyal hızları sürme parametresi (drive parameter) ile orantılıdır. Sürme parametresi I 0 /ap 1/2 ile verilir. Burada I 0 pik akım şiddeti, a anot çapı, p ise çalışma gazı basıncıdır. Aynı zamanda elde edilen pinch uzunluğu (z ) ve pinch çapı (r ), anot çapı z =0.8a ve r =0.12a ile ve şeklinde değişir [9]. 4

21 2.2 ODAK-3K'mn Özellikleri Bu çalışmada kullanılan plazma odak cihazı, maksimum şarj voltajı 20 kv ve boşalım akımı 62 ka olan 3 kj enerjili Mather tipi ODAK-3K cihazıdır. Şekil 2 plazma ölçümleri için gerekli kısımlarıyla birlikte ODAK-3K plazma odak cihazının şematik gösterimini temsil etmektedir. High Vottage Probe JL Vacuum System Şekil 2. ODAK-3K cihazının şematik gösterimi Öncelikle içinde plazmanın oluşturulacağı 246 mm uzunluğunda ve 120 mm çapında "T" şeklinde cam vakum odacığı olarak kullanılmıştır. Eksen boyunca kısa süreli, yüksek yoğunluklu plazma bölgesi oluşturan eşeksenli silindirik elektrotlar yapılarak cam vakum odacığı içerisine yerleştirilmiştir. İç elektrot olarak 88 mm uzunluğunda ve 37 mm çapında silindirik bakır anot, dış elektrot olarak 102 mm uzunluğunda ve 8 mm çapında 12 adet pirinç (Cu-Zn) çubuk şeklinde katot kullanılmıştır. Bu çubuklar 85 mm yarıçapta anot çevresine yerleştirilmiştir. Anot ve katot 2.5 mm kalınlığında ve 36.3 mm uzunluğunda payreks yalıtkan ile birbirinden ayrılmıştır. Cam vakum odacığı Şekil 3.a'da ve elektrotlar Şekil 3.b,c,d' de gösterilmektedir. Şekil 2' deki şematik gösteriminde toplam indüktans L =1.3 lh, toplam dış direnci R 0 =16mQ ve yükleme direnci R=lMQ'dur. 5

22 Şekil 3.a Cam vakum odacığı Şekil 3.b Anot Şekil 3.d Elektrotlar Elektriksel boşalma ve manyetik etki altındaki akımları (pinch akımı) ölçmek için Rogovvski bobinleri, gerilim değerini ölçmek için yüksek voltaj sondası ve elektrik boşalmasını başlatmak için ateşleyici olarak kıvılcım aralığı (spark gap) kullanılmıştır. Plazma odak cihazının (ODAK-3K) genel görüntüsü Şekil 4'de verilmektedir. Şekil 4. Plazma odak cihazı, vakum odacığı, elektrotlar, kıvılcım aralığı, Rogowski bobinleri 6

23 Sistemde 15 kv'luk güç kaynağı tarafından beslenen 15 xf kapasiteye sahip kapasitör kullanılmıştır. Vakum seviyesini sağlamak için ise mekanik ve turbo moleküler vakum pompa sistemi kullanılmıştır. Güç kaynağı, kapasitör, vakum sistemi Şekil 5'te gösterilmektedir. Şekil 5. Güç kaynağı, kapasitör, vakum sistemi Cihazın optimum çalışması ve etkili bir pinch oluşumunun sağlanması için empedans uyumu gerekmektedir. Bu nedenle devre elemanları ve sistem basıncı değiştirilerek bir dizi deney yapılmıştır. İç elektrot olan anodun boyutları ve şekli, buna bağlı olarak da payreks yalıtkanın boyutları değiştirilerek ikinci grup elektrot sistemi deneysel çalışmalara eklenmiştir. 95 mm uzunluğunda ve 19.9 mm çapında anot ve dış elektrot olarak 102 mm uzunluğunda ve 8 mm çapında 12 adet pirinç çubuk şeklinde katot kullanılmıştır. Bu çubuklar 85 mm de eşeksenli olarak anot çevresine yerleştirilmiştir. Anot ve katot 2.5 mm kalınlığında, 16 mm çapında ve 47 mm uzunluğunda payreks yalıtkan kullanılarak birbirinden ayrılmıştır. Oluşturulan yeni anot ve payreks yalıtkan Şekil 6.a,b' de gösterilmektedir. İkinci elektrot sistemi ile yapılan deneylerde Şekil 2'deki şematik gösteriminde toplam indüktans L 0 =1.28 juh, toplam dış direncir 0 =121mQ ve şarj direncir=lmq'dur. 7

24 Şekil 6.a Anot Şekil 6.b Yalıtkan D-D reaksiyonu sonucu çıkacak olan nötronların ölçümü için 1x1 cm 2 boyutlarında ve 980 um kalınlığında CR-39 (C 12 H 16 O y ) plastik iz detektörleri kullanılmıştır. Sistem çalıştırıldıktan sonra C'de dört saat süre ile NaOH çözeltisi içerisinde CR-39 plastik iz detektörlerinin banyo işlemi yapılarak Radosys sisteminde okuma işlemi gerçekleştirilmiştir. CR-39 yerleştirme slaytları Şekil 7.a, Radosys banyo ünitesi Şekil 7.b ve Radosys sistemi Şekil 7.c'de gösterilmektedir. Şekil 7.a CR-39 yerleştirme slaytları Şekil 7.b Radosys banyo ünitesi Şekil 7.c Radosys sistemi 8

25 Deneysel İşlem Sistem oluşturulduktan sonra optimizasyon için farklı basınç ve farklı devre elemanları ile çalışmalar yapılmıştır. Birinci grup elektrot sistemi için Rogowski bobiniveyüksekvoltajsondasıkullanılarakelde edilen akım,gerilimkarakteristikleri ve pinch oluşumu Şekil 8'de verilmektedir. Bu eğri plazma odak cihazında kırılma ile başlayıp pinch oluşumuna kadar olan plazma sürecini göstermektedir. Grafikte başlangıçta 1 (os'lik süreç boyunca gerilim eğrisinde görülen dalgalanmaların sebebi anot ve katot arasındaki boşalma sonucu ortaya çıkan ani gerilim artışlarıdır. Boşalma yalıtkan yüzeyinde başlar ve bu safhadan sonra plazma tabakası oluşur ve akım tarafından oluşturulan manyetik alanla eksenel olarak anodun uç noktasına doğru Lorentz kuvveti aracılığıyla ivmelendirilir. Bu süre deneylerimizde 3 (a.s olarak ölçülmüştür. Akım eğrisindeki azalma ise elektrotlar arasında oluşan plazmanın artan indüktansmm sonucudur. Plazma hızı v=1.12 cm/ as olarak bulunmuştur. İvmelendirilen plazma tabakası anodun uç noktasında sıkıştırılarak pinch oluşumu sağlanmıştır. Sıkışma safhasının oluşumu ise akım ve gerilim eğrilerindeki pik değerlerinden gözlenmektedir ve (j.s olarak ölçülmüştür. _.' ' ' " 1 I I I I I I I I I I I I I I I,_ I I I I I I I I I I 1 1 I, 1 I 1 l_ 11T ' İUJL Current...:... J Sili"!!»»*» _... İIP" 1 "*'"' v İ l l i altage İ l l i -,,,, ı,,,!,,,,,,,,-, ı,,,, M 1.0(JS500MS/S A Chl s 1'B.OV 2.0ns^3t,,,,- Şekil 8. Gerilim, akım karakteristikleri ve pinch oluşumu 9

26 Dalgaboyu(nm) Şekil 9. Plazma odak cihazı D 2 spektrumu Sistemde çalışma gazı olarak döteryum kullanıldığında sıkıştırma fazından sonra alman spektrum Şekil 9'da verilmektedir. İkinci grup elektrot sistemi ile yapılan deneylerde 3 9 kapik akımı oluşturan 14 kv test voltajı ve çalışma gazı olarak döteryum kullanılmıştır. Yaptığımız deneylere göre çalışma basıncı olarak en iyi basınç değeri 8-14 mbar arasında bulunmuştur. D-D reaksiyonu sonucu çıkacak olan nötronların ölçümü için boyutları 1x1 cm 2 ve kalınlığı 980 (xm olan CR-39 iz detektörleri vakum odacığmm içine anottan 34 mm uzağa yerleştirilmiştir. İyon etkilerini yok etmek için detektörler 15 [xm Al tabaka ile kaplanmıştır. D-D füzyon reaksiyonu sonucunda 2.45 MeV enerjiye sahip nötronlar ve 3.02 MeV enerjiye sahip protonlar çıkmaktadır. Bu çıkan parçacıkları belirleyebilmek için termalize etmek gereklidir. Bu işlem için 1 cm kalınlığında küçük parafin blokları kullanılmıştır. Plastik detektörleri içeren detaylı deneysel düzenek Şekil 10'da verilmiştir. Şekil 10. CR-39 iz detektörlerim içeren deneysel düzenek 10

27 Her atış için voltaj ve akım değerleri görüntülenmiş ve Textronix TD 620A osiloskop ile kaydedilmiştir. Empedans L 0, direnç R 0 ve zaman periyodu x gibi elektriksel parametreleri belirlemek için, uluslararası literatürde de bahsedildiği gibi cihaz, kısa devre modunda çalıştırılmıştır [17]. Elektriksel parametrelerin belirlenmesinden sonra 30 ardıl çalıştırma gerçekleştirilmiştir. Sistem 30 defa çalıştırıldıktan sonra, CR-39 plastik iz detektörlerinin 90+1 C kontrollü sıcaklıktaki NaOH çözeltisi içerisinde dört saat boyunca banyo işlemi gerçekleştirilmiştir. Detektördeki izler optik mikroskopla ve dijital görüntü analiz sistemi ile sayılmıştır. Sayımlarda küçük eksenin büyük eksene oranı 0.9'dan daha büyük olan izler dikkate alınmıştır ve izlerinin çoğunluğunun bu kritere uyduğu tespit edilmiştir. Küçük izler 2-4 (xm, büyük izler ise 4-6 (xm arasında ölçülmüştür. Sistemin çalıştırılması aşamasında iyon ve yüklü parçacıkların bombardımanı nedeniyle Şekil 11.a, b, c, d'de gösterildiği gibi elektrotlarda kirlilikler meydana gelmektedir. Bu nedenle sistemin, belli periyotlarla temizleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Şekil ll.a Anot Şekil ll.b Katot Şekil ll.c Katot Şekil ll.d Anot 11

28 3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME D-Dmzyon reaksiyonu çalışmalarında elde edilen plazma odak çalışma sinyalleri (osilogram) Şekil 12'de gösterilmiştir. Cihazın test çalışması sırasında gerilim, akım ve akımın türevi net olarak gözükmektedir. Akım eğrisindeki geniş pik cihazda plazma odaklamasının iyi bir şekilde oluştuğunu göstermektedir. I I I I I I I I voitage L -.' ' ' ' f 1 ' ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' ' compression curre uf \ : -_ \ \ 1,,,,,,,,,,,,, r _ -,,,,.,, 1, 1,., Dîffci Şekil 12. V=14 kv ve P=l 1.5 mbar basınçta çalıştırıldıktan sonra elde edilen tipik akım, voltaj ve akım türevi zaman serileri Rdd> Racfc Şekil am Al tabaka ile kaplanmış CR-39 plastik detektörlerden elde edilen nötron ve proton izleri 12

29 Şekil 13 ise anodun karşısına yerleştirilmiş olan CR-39 plastik detektörlerden elde edilen nötron ve proton izlerini göstermektedir. Bu detektörler termalize edilmiş parçacıklarla ışmlanmıştır. Bu çalışmaya benzer çalışmalarda [18] küçük izlerin (2-4 (xm) protonlara, büyük izlerin (4-6 (xm) nötronlara ait olduğu kabul edilmiştir. Dijital görüntü analizi, ortalama iz yoğunluğunun 2583 tracks/mm 2 olduğunu göstermiştir. Toplam katı açı 47ld 2 (d=34mm) olarak alınırsa, hesaplamalar sonucu patlatma başına toplam ortalama nötron sayısının 3.3x10 5 nötron olduğu bulunmuştur. Farklı basınçlar için plazma odak cihazının üretmekte olduğu nötron ve proton sayıları ardışık deneyler sonucu elde edilmiştir. Şekil 14 bu çalışmanın sonucunu özetlemektedir. Grafiğe göre nötron veriminin maksimum ve minimum olduğu basınç değerleri açıkça görülmektedir. Maksimum nötron verimi 11 mbar civarında elde edilirken bu basınç değerinin üstünde ve altındaki değerlerde nötron eldesi azalmaktadır. Dolayısıyla plazma odak cihazının optimum çalışması için hücre basıncının 11 mbar civarında ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca plazma odak cihazmdaki plazma akımının 1=39 ka olduğu göz önüne alınırsa; literatürdeki yaklaşık ölçekleme bağıntısı olarak kabul edilen Y a I k (k=3.3-4 olmak üzere) teorik bağıntısına [19,20] göre hesaplanan teorik sonucun I,78xl xl0 5 nötron olduğu görülür. Bulmuş olduğumuz Şekil 14'te gösterilen optimum şarttaki deneysel değer, yukarıda bahsi geçen teorik değer aralığının içinde kalmaktadır. Elde edilen bu sonuç, yapılan deneysel çalışmanın literatürdeki çalışmalarla [9,19,20] paralel olduğunu göstermektedir Bas ınç (mbar) Şekil 14. Plazma odak hücresindeki basınca bağlı olarak nötron sayısındaki değişim 13

30 KAYNAKLAR 1. R. Dendy, Plasma Physics: An Introductory Course, Cambridge University Press, 513, New York, F.F. Chen, Introduction to Plasma Physics, Plenum Press, 329, NewYork, K. S. Krane, Niikleer Fizik 2, Palme Yaymcilik, , Ankara, J. Ongena and G. Van Oost, Prospects for fusion power as a future energy source, Transactions of Fusion Science and Technology, 53, (2008), pp J. W. Mather, Methods of experimental physics, Academic, New York, N. V. Filippov, T. I. Filippova and V. P. Vinogradov, Dense and high temperature plasma in non-cylindrical z-pinch, in 1. Int. Conf. on Plasma Fusion Physics, Salzburg, Publ. by IAEA as Nucl. Fusion Suppl., part:2, S. Lee, Transverse ionizing shock waves in a planar electromagnetic shock tube,, Ph.D. diss., Australian National University, W. J. Mather, Investigation of the high-energy acceleration mode in the coaxial gun, Phys. Fluids, 7(11), (1964), pp L. Soto, New trends and future perspectives on plasma focus research, Plasma Phys. Control. Fusion, 47, (2005), pp S. Lee, P. Lee, G. X. Zhang, X. Feng, V A. Gribkov, M. H. Liu, A. Serban and T K. Wong, High rep. rate high performance plasma focus as a powerful radiation source, IEEE Trans. Plasma Sci., 26, (1998), pp F Castillo, J. J. E. Herrera, J. Rangel, A. Alfaro, M. A. Maza, V Sakaguchi, G. Espinosa and J. I. Golzarri, Neutron anisotropy and x-ray production of the FN-II dense plasma focus device, Braz. J. Phys., 32(1), (2002), pp

31 12. M. Scholz, I.M. Ivanova-Stanik, Initial phase in plasma focus devicemodel and computer simulation, Vacuum, 58, (2000), pp W. Stepniewski, M. Scholz, B. Bienkowska, I. M. Ivanova-Stanik, M. Paduch and M. J. Sadowski, Theoretical and experimental study of plasma dynamics in PF1000 Facility, Czech. J. Phys., 56(2), (2006), pp IM. Zakaulah, I. Ahmad, M. Shafique, S. Khanam, A. R. Omar, M. Mathuthu, G. Murtaza and M. M. Beg, Plasma focus characteristics using stainless steel anode, Phys. Scrip., 56, (1997), pp AH.R. Yousefi, F.M. Aghamir, K. Masugata, Effect of the insulator length on Mather type plasma focus devices, Physics Letters A, 361, (2007), pp S. Lee, P. Lee, S. H. Saw and R. S. Rawat, Numerical experiments on plasma focus pinch current limitation, Plasma Phys. Control. Fusion, 50, , (2008), pp D. Wong, P. Lee, T. Zhang, A. Patran, T. L. Tan, R. S. Rawat and S. Lee, An improved radiative plasma focus model calibrated for neon-filled NX2 using a tapered anode, Plasma Sourc. Sci. Tech., 16, (2007), pp F. Castillo, J. J. E. Herrera, I. Gamboa, J. Rangel, J. I. Golzarri and G. Espinosa, Angular distribution of fusion products and x-rays emitted by a small dense plasma focus machine, J. Appl. Phys., 101(1), , (2007), pp S. Lee and S. H. Saw, Neutron scaling laws from numerical experiments, J. Fusion Energy, to be published, (2008). 20. J. M. Koh, R. S. Rawat, A. Patran, T Zhang, D. Wong, S. V. Springhan, T L. Tan, S. Lee and P. Lee, Optimization of the high pressure operation regime for enhance neutron yield in a plasma focus device, Plasma Sourc. Sci. Tech., 14, (2005), pp

32 EKİ ODAK SİSTEMİ PARÇALARI TEKNİK ÇİZİMLERİ 16

33 38 mm (cama girecek)- AR-GE Füzyon Lab Malzeme : Bakır C3 [B: L5~ I I AR-GE Bölümü Füzyon Biririm Malzeme : Prirıç Ölçüler : mm ADET : 3 -Çap 130 mm 17

34 puralurninyum Flanş _A Pirinç 12 Adet: Polyamid. 3 Adet Polyamid Somun 3 Adet Malzeme : Prinç 18

35 Malzeme : Demir profil veya L demir Adet 1, Ölçüler : cm AR-GE Bölümü 19

36

37 TAEK YAYIN BİLGİ FORMU Rapor Bilgileri 2. Rapor Başlığı Odak-3K Cihazıyla Plastik İz Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Plazma Odak Ölçümleri 4. Yazarlar Yeşim AKGÜN, A. Seda BÖLÜKDEMIR, Erol KURT, ToİPaÖNCÜ, Ali ATACAKTP 6. Çalışmayı Yapan Birim SANAEM - ARGE - Füzyon Birimi 7. Destekleyen veya Ortak Çalışılan Kuruluşlar 8. Özet Bu çalışmada, yeni geliştirilmiş küçük ölçekli ODAK-3K plazma odak cihazı ile yapılan test amaçlı füzyon araştırma sonuçlarını açıklanmaktadır. Cihaz maksimum 3kJ'lük bir enerji girdisine sahiptir ve hem plazma hem de D-D reaksiyonu araştırmaları için kullanılmaktadır. Döteryum ile yapılan deneylerde görülmüştür ki; V=14 kv voltaj için P=11.5 mbar basınçta cihazın elektrotları arasında Ipeak=39 ka'lik bir pik akımı akmaktadır. Cihazın her çalışması sonrasında ortalama toplam nötron çıkışının 3.3x105 olduğu, plazma odak tüpü içine, anodun tam karşısına yerleştirilmiş olan CR-39 plastik 9. Anahtar Kelimeler Füzyon, Plazma odak, Döteryum, Nötron, Ölçekleme kanunu 1.Yayın Yılı/No Yayın Kurulu Tarih (Gün/Ay/Yıl)-No Yayın Türü Teknik Rapor 10. Gizlilik Derecesi Tasnif Dışı GİZLİLİK DERECELERİ TASNİF DIŞI (UNCLASSIFIED): İçerdiği konu itibarıyla, gizlilik dereceli bilgi taşımayan, ancak devlet hizmetiyle ilgili bilgileri içeren evrak, belge ve mesajlara verilen en düşük gizlilik derecesidir. HIZMETE ÖZEL (RESTRICTED): İçerdiği konu itibarıyla, gizlilik dereceli konular dışında olan, ancak güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren ve devlet hizmetine özel bilgileri içeren evrak, belge ve mesajlara verilen gizlilik derecesidir. ÖZEL (CONFIDENTIAL): İçerdiği konu itibanyla, izinsiz olarak açıklandığı takdirde, milli menfaatleri olumsuz yönde etkileyecek evrak, belge ve mesajlara verilen gizlilik derecesidir. GİZLİ (SECRET): İzinsiz açıklandığı takdirde, milli güvenliği, milli prestij ve menfaatleri ciddi ve önemli bir şekilde zedeleyecek olan evrak, belge ve mesajlara verilen gizlilik derecesidir.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNDEKİ KELOĞLAN MAĞARASINDAN ALINAN İKİ ADET DİKİT ÖRNEĞİNİN ESR TEKNİĞİ İLE KAYSERİ-KÜLTEPE İLÇESİNDEN GÖNDERİLEN ARKEOLOJİK YANMIŞ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 TR0000012 LASER ile U 23S ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİNİN TASARIMI ve YAPIMI A. ALAÇAKIR'. T. ARI 2, O. PERVAN 1, Ö. KUŞDEMİR 1, E. TAN 1, T. İNCESU 2, R.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİLİS İLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE 238 U, 232 Th, 40 K ve 137 Cs RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Serkan BAKKAL FİZİK

Detaylı

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÇEKİRDEK FİZİĞİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2 BÖLÜM-8 ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ

ÇEKİRDEK FİZİĞİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2 BÖLÜM-8 ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ BÖLÜM-1 : GİRİŞ BÖLÜM-2: LEPTONLAR, ELEKTROMANYETİK VE ZAYIF ETKİLEŞMELER BÖLÜM-3: NÜKLEONLAR VE GÜÇLÜ ETKİLEŞME BÖLÜM-4: ÇEKİRDEK BÜYÜKLÜKLERİ VE KÜTLELERİ BÖLÜM-5: ÇEKİRDEĞİN TABAN DURUM

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Erdem ÖZÜTÜRK* ÖZET

LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Erdem ÖZÜTÜRK* ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1-) 83-96 (006) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 101-354 LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Erdem ÖZÜTÜRK* Uludağ

Detaylı

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı