DOİ109 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. ÖĞR. GÖR. Şule KIYCI ÇINAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOİ109 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. ÖĞR. GÖR. Şule KIYCI ÇINAR"

Transkript

1 DOİ109 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ÖĞR. GÖR. Şule KIYCI ÇINAR

2 Ağırlama Endüstrisi Konaklama İşletmeleri Eğlence İşletmeleri Ulaşım İşletmeleri Yiyecek İçecek İşletmeleri Otel işletmelerinde oda gelirlerinden sonra %25-50 arası payla en fazla gelir getiren bölümdür.

3 YİYECEK İÇECEK GEREKSİNİMLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER Fiziksel gerekler Sosyal gruplaşmadan doğan gerekler Sağlıktan kaynaklanan gerekler Sosyal gerekler Duygusal gerekler Koşullanmadan doğan gerekler Kaynaklar İmaj kaynaklı gerekler Kolaylık Farklı Lezzetler İşçilik Statü Kültür Gelenek vd.

4 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNİ GELİŞTİREN NEDENLER Boş zaman formundaki değişme Harcanabilir gelirdeki artış ve yaşam biçimindeki değişiklikler İşletme sayısındaki artış Mönülerdeki gelişmeler Ticari faaliyetlerin yoğunlaşması Sosyal aktivitelerin artması

5 Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması

6 Hukuki Bakımdan Sınıflandırma Turizm işletme belgeli Yiyecek İçecek işletmeleri (Turizm Tesisleri Yönetmeliği-2634 ) Lokantalar(1. ve 2. sınıf lokantalar, kafeteryalar, vd) Belediye belgeli Yiyecek İçecek işletmeleri

7 Ölçekleri Bakımından Sınıflandırma Büyük işletmeler Orta veya Küçük işletmeler

8 Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma Sahipliği ve yönetimi özel sektörde bulunan işletmeler Sahipliği ve yönetimi kamu kurumunda bulunan işletmeler Özel ve kamu sektörlerinin birlikte işlettikleri işletmeler

9 Amaçları bakımından sınıflandırma Kar amacı güden işletmeler Kar amacı gütmeyen işletmeler

10 Genel kabul gören sınıflandırma Kurumsal işletmeler Ticari işletmeler

11 Kurumsal İşletmeler Asıl faaliyet alanları ve amaçları farklıdır. Yiyecek ve içecek işletmeleri destekleyici hizmet kapsamında sunulur. Genellikle kar amaçlı değildir. Yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlanacak olanların sağlıklı beslenmelerinden sorumludurlar. Destekleyici hizmet kapsamında düşünülürler.

12 Kurumsal İşletme Türleri Endüstriyel işletmeler (Fabrikalar...) Hastaneler Okullar Askeriye Hapishane...

13 Ticari İşletmeler Asıl faaliyet alanları yiyecek ve içecek işletmeciliğidir. Amaçları müşteri tatmininin sağlanması ve hedeflenen kar marjına ulaşmaktır. Yapılanma ve mülkiyetlerine göre bağımsız veya zincir işletmeler şeklinde kurulabilirler.

14 Zincir İşletmeler Büyük bir organizasyonun bir parçası olarak faaliyet gösterirler. Genelde aynı tür mönü, malzeme ve ekipman kullanırlar. Zincire ait bütün işletmeler için geliştirilmiş standartlar ve uygulamalar vardır. Avantaj ve dezavantajlar???

15 Ticari İşletme Türleri Kafeler/Snack Barlar (café) Çabuk yemek restoranlar (fast food) Alışveriş merkezlerindeki restoranlar (food halls/courts) Sıradan restoranlar (casual dining restaurants) Etnik restoranlar (ethnic restaurants)(çin, İtalyan vb.) Özellikli restoranlar (speciality restaurants) Ulaşım merkezlerindeki restoranlar Catering ve Banket Faaliyetleri (functions) Lüks restoranlar (fine dining rooms)

16 Yönetici, Yönetsel Düzeyler, Yönetsel Beceriler

17 Yönetmek 1) Yasalara, kurallara veya belli şartlara uygun biçimde çalışmayı sağlamak, idare etmektir. 2) Birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmektir.

18 Yönetici Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci. Başkaları vasıtasıyla işgören kişi. Profesyonel yönetici, bu işi meslek olarak yapan kişidir. Girişimcinin yaptığı her işi yaparlar ve bunun karşılığında maaş alırlar. İşletmenin sahibi haline gelmezler.

19 Yönetsel Düzeyler Alt düzey yönetim ve yöneticiler Orta kademe yönetim ve yöneticiler Üst kademe yönetim ve yöneticiler

20 Yönetim Süreci Planlama (amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesine denir..) Örgütleme (örgüt belirlenen amaçları başarmak için iki yada daha fazla kişinin eşgüdümleşmiş biçimde çalıştıkları yapıdır.) Koordinasyon ve İletişim (işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla görevlendirmeleri yapmak, insan ve diğer departmanların organizasyonunu yapmak yöneticinin görevidir. Buda koordinasyon gerektirir. Koordinasyon sağlamak için etkin bir iletişime ihtiyaç vardır. Örgüt içerisinde gerek yukarıdan aşağıya, gerekse aşağıdan yukarı etkin bir iletişim kanalı oluşturmak gerekir.) Görevlendirme (Uygun nitelikteki personelin bulunması, işe alıştırılması ve atanmasıdır.) Yöneltme ve Etkileme (işletmenin saptanan amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesidir. Otorite(yetki); belirli bir organizasyon mensuplarının istekli ve şartsız olarak üstlerinin talimatlarına uymasıdır. Disiplin; önleyici, düzeltici, kademeli, yapıcı disiplin olarak ayrılır.) Kontrol ve Değerlendirme

21 Disiplin Önleyici Disiplin; Çalışanların disiplin ya da işletme kuralları ile ilgili önceden bilgilendirilmesidir. Düzeltici Disiplin; Disiplin sistemindeki kurallara uymayan işgören cezalandırılır. Amaç daha büyük davranış bozukluğunu önlemektir. Kademeli Disiplin; İşgören suçları ile orantılı olarak giderek artan ölçülerde cezaya çarptırılır. Yapıcı Disiplin; Cezalandırmaya karşıdır, bunun yerine işgörenin yanlış davranmasının nedenleri araştırılır.danışmanlık hizmeti verilir.

22 Yönetsel Beceriler Teknik beceri İletişim (haberleşme) becerisi İnsan ilişkileri becerisi Analitik beceri Karar verme becerisi Kavramsal beceri

23 Yönetsel Sorumluluklar ve İlişkiler Birincil Gruplar Konuklar İşletme sahipleri Yöneticiler İkincil Gruplar Satıcılar/Aracılar Yerel toplum Devlet kurumları

24 YİYECEK İÇECEK BÖLÜMÜ VE ORGANİZASYON YAPISI

25 Yiyecek İçecek Bölümü Organizasyon Şeması GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YİYECEK VE İÇECEK MÜDÜRÜ YİYECEK İÇECEK MÜDÜR YRD BAR MÜDÜRÜ ŞEF AŞÇI RESTORAN MÜDÜRÜ BULAŞIKHANE ŞEFİ KONTROLÖR BAR ŞEFİ SU ŞEFİ ŞEF GARSON BULAŞIKHANE PERSONELİ SATIN ALMA MEMURLARI BARMEN AŞÇILAR KAPTAN TESELLÜM MEMURLARI BARBOY GARSON DEPO SORUMLULARI STAJYER KOMİ STAJYER

26 Yiyecek içecek organizasyonu ile ilgili uyulması gereken ilkeler Tüm bölümler yiyecek içecek müd.veya otel müd. bağlıdır. Yiyecek içecek bölümünün (satın alma /maliyet, mutfak/servis) birimleri arasında iyi bir işbirliği sağlanmalıdır. Yiyecek içecek bölümü ile otelin diğer bölümleri (önbüro, kathizmetleri,teknik servis) arasında işbirliği olmalıdır.

27 SERVİS DEPARTMANI İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİ

28 Servis departmanı org. şeması YİY.İÇECEK MÜDÜRÜ RESTAURANT MÜDÜRÜ MAİTRE D HOTEL KAFELER MÜDÜRÜ HOST/HOSTES HOST/HOSTES ŞEF GARSON GARSON GARSON İÇECEK GARSONU KOMİ KAPTAN GARSON KAPTAN GARSON KAPTAN GARSON

29 Yiyecek İçecek Müdürünün(Food &Beverage Manager) Görevleri Yiyecek-içecek faaliyetlerinin satılması ve verimliliğin sağlanması İşgücü malzeme ve hammaddelerin maliyetlerini kontrol etmek Diğer bölüm ve departman müdürleriyle iletişim de bulunarak tüm bilgilerden haberdar olmak Bölüm bütçesinin hazırlanması Bölüm beklenen gelirin sağlanması Departman müdürleriyle toplantılar yaparak eksikleri ve hataları belirlemek Hijyen ve güvenlik standartlarının oluşturulması Bölüme alınacak personelle ilgili insan kaynaklarıyla irtibat halinde olmak ve personel alımını gerçekleştirmek Genel müdürün organize ettiği toplantılara katılmak Maliyet kontrol sisteminin kurulması

30 Restoran müdürü(maitred hotel) Yemek organizasyon ve servisten sorumlu Servis noktalarını ve servis çalışanlarını kontrol etmek Servis operasyonunu en iyi kaliteye ulaştırmak Günlük toplantılar yaparak günlük olayları ve değişiklikleri servis personeline duyurmak Servisin konukları rahatsız etmeden gerçekleşmesini sağlamak

31 Kaptan (captain) Haftalık çalışma çizelgelerini hazırlayıp üstlerine onaylatmak Personel, masa ve ekipmanların kontrolü ve düzenin sağlanması Restoranın düzeni için Maitre d hotel ile iletişim kurmak Konuklar yerlerine oturduktan sonra menüleri sunmak Servisin düzgün ve nazik bir şekilde yapılmasını ve konukların isteklerinin karşılanmasını sağlamak Eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak

32 Garson (Waiter\waitress) Kendi istasyonundaki masaları kontrol etmek Kuver için gerekli malzemelerim bulundurmak Rezervasyonlardan haberdar olup gerekli değişiklikleri yapmak Servisi düzgün ve standartlara uygun yapmak ve çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak Komileri yönetmek ve onları kontrol etmek, hatalarını düzeltmek. Servis sonrası kendine ait bölümlerin temizliği

33 Komi(Bus boy/bus girl) Menüler ve ilgili ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak Garsonlara görevlerinde ve temizlikte yardımcı olmak İstasyon ve servantlarda yapılması gereken işleri eksiksiz olarak yerine getirmek ve istenilen stok seviyesini sürekli sağlamak Kirli servis malzemelerini bulaşık bölümüne taşımak Konuklara ve diğer çalışanlarla gereksiz konuşmalara girmemek Yerleri temizlemek ve paspaslamak, mobilyaların tozunu almak vb. temizlik işlerini yerine getirmek Konukların restoranı terk etmesinden sonra yeniden masa ve malzeme düzenini sağlamak Bir sonraki servis için yemek salonunu ve ekipmanları hazırlamak Eğitim seanslarına katılmak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak Üstlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek

34 Stajyer Diğer komilerle birlikte servis öncesi ve sonrası çalışmalara katılmak Servis malzemelerinin temizliğini ve düzenini sağlamak İşletmeyi ve çalışma sistemini tanımak Servis esnasında boşları bulaşık birimine taşımak Garsonların aldıkları siparişleri mutfağa iletmek ve/veya takip etmek Ofisi temizlemek ve düzenlemek Servis ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmak Eğitim çalışmalarına katılmak Üstlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

35 Diğer servis personeli Tranşör (trancheur): Fransız restoranlarında veya çok lüks hizmet verilen restoranlarda bulunabilen bir personeldir. Hiyerarşik olarak kaptan düzeyindedir. Bütün halde konuk masasına gelen et, balık, tavuk ve av hayvanlarını keser, temizler, porsiyonlar. Servisi masanın garsonu yapar. Gösteri ile servis Someliye (sommelier\wine waiter): Lüks restoran da ve ziyafet salonlarında konuklara içki servisi, özellikle şarap servisi yapmakla görevli servis personelidir. Konuklara içkiler ve özellikle şaraplar hakkında bilgi verir. Giyimleri farklılık gösterir. Boyunlarında bir anahtar ve şarap tası taşırlar. Anahtar şarap mahzenini temsil eder. Küçük tas ise şarap servisinde tadım amacıyla kullanılır. Kahveci güzeli (coffe girl): Restoran veya lobide kahve arabası ile dolaşarak isteyene kahve pişirip servis yapan bayan personeldir.

36 Bar Departmanı Organizasyon Şeması YİYECEK İÇECEK MÜDÜRÜ BAR MÜDÜRÜ BAR ŞEFİ BARŞEFİ BARMEN BARMEN BARBOY BARBOY

37 Bar Müdürü(Bar Manager) Görevleri Satılacak olan içkilerin cinslerini formüllerini hazırlamak ve servis şeklini belirlemek Bar stoklarını belirlemek ve denetlemek Bar maliyetini kontrol etmek Bar personeli çalışmalarını denetlemek Konuk şikayetleriyle ilgilenmek ve çözüm yollarını aramak Bar bölümüyle ilgili bütçe hazırlamak İçki kartlarını hazırlamak

38 Şef Barmen(Bar Supervisor) Ziyafet emirleri doğrultusunda gerekli içkilerin depodan çekilip hazır hale getirilmesi İçki tüketimi hakkında günlük rapor çıkarma Personelin kurallara uygun temiz ve güvenlik kurallarına uygun çalıştığından emin olmak Personel alımında müdüre öneride bulunmak Büyük organizasyonlar için ekstra çalışan bulmak Barda hangi içkilerin bulunması gerektiğini belirlemek

39 Barmen(Bar Tender/Bar Maid) Barın düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak Barın eksiklerini ve stoklarını kontrol eder İçki siparişlerini hızlı ve reçetelerine uygun olarak hazırlamak Bardaki tüm malzemelerin temizliğinden düzeninden özenli bir şekilde kullanılmasından sorumludur.

40 MUTFAK DEPARTMANI ŞEF AŞÇI ŞEF AŞÇI YRD. ŞEF SOSİYER BALIK ŞEFİ IZGARA ŞEFİ SEBZE ŞEFİ ÇORBA ŞEFİ AŞÇILAR AŞÇI YRD AŞÇILAR AŞÇI YRD AŞÇILAR AŞÇI YRD AŞÇILAR AŞÇI YRD AŞÇILAR AŞÇI YRD

41 Şef aşçı (Executive Chef) Yiyeceklerin standart olarak hazırlanıp üretimini sağlamak ve mutfağın yönetim ve organizasyonundan sorumludur. Gerek olduğunda personel alımını yapmak Eksik ekipman ve araç-gereç ile malzeme listeleri hazırlamak

42 Şef Aşçı Yardımcısı (Sous Chef) Mutfağın fiziki operasyonundan sorumludur Tüm mutfak ekibinin çalışma planları Görev dağılımları Ziyafet organizasyonlarında mutfağın hazırlığı

43 KISIM ŞEFLERİ Şef sosiyer(chef Saucier): Tüm et yemeklerinde garnitürlerin hazırlanması, Balık şefi(chef Poissonnier): Sıcak balık yemekleri ile bu tür yemeklerin garnitür ve soslarının hazırlanması Izgara şefi(chef Rotiseur):Rosto etler, ızgara sebzeler,tavada pişirilen etlerin hazırlanması

44 Sebze Şefi(Chef Entremettier): Tava ve ızgarada pişirme hariç, tüm sebzelerin hazırlanıp, pişirilerek sunumundan sorumludur. Çorba Şefi(Chef Potager): sıcak çorbalar ile garnitürlerin hazırlanıp pişirilerek sunulmasından sorumludur. Soğuk Şefi (Chef Garde Manger): Tüm et türlerinin kesilip, parçalanıp, kalitesine göre ayrılması görevi gerçekleştirilmektedir.

45 Pasta Şefi (Chef Patisier) ; sıcak ve soğuk tatlılar ile bunların sos, garnitür ve süslemeleri, ekmek çeşitleri ve dondurma üretiminden sorumludur. Personel Aşçısı; personelin yemeğinden sorumludur.

46 Ders Kaynakları Yrd. Doç.Dr. Alptekin Sökmen, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, 2008, Ankara Turizm Sektörü Yiyecek İçecek Bölümü Araştırmaları, Ders Notları ve İnternet Araştırmaları

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2540 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1511 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ Yazar Doç.Dr. Dündar DENİZER (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Mehmet SARIIŞIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

Detaylı

The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız

The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız İçindekiler Sözleşme Belgesi ***** Vizyon & Misyon Hedefleri Operasyon (Hotel Management System) Finansal Yapılaşma (Hotel Uniform

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SÜRECİ

TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SÜRECİ 484 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SÜRECİ Dündar DENİZER * The Management Process in Tourism Operations Özet Bu çalışmanın amacı; turizm işletmelerinin yöneticilerinin işletmelerini yönetirken, ellerindeki

Detaylı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ YİYECEK ÜRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3384 Yayınları: 368 Kılavuzlar, El Kitapları, Tarihçeler Dizisi: 16 ISBN:978-975-17-3645-1 Her Hakkı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü Y YECEK VE ÇECEK SERV S Her Hakkı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat: 9-10 Emek/ANKARA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2660 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1626 OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Murat EMEKSİZ (Ünite 1, 3, 4, 5) Doç.Dr. Medet YOLAL (Ünite 1,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Mutfak Yöneticisi (Seviye 5). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek:

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonunda Yiyecek İçecek Hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yiyecek ve içecek hizmetleri olan otel,

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer de Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer de Bir Araştırma Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012 ss.21-36 Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Coordination Problems Between Housekeeping Department

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TOPLANTI ORGANİZASYONU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TOPLANTI ORGANİZASYONU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TOPLANTI ORGANİZASYONU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: MADDE 6: AMAÇ : Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan her teşkilat; kendisinden istenilen görevleri,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: MADDE 1- T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Belediyemiz tarafından belde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve

Detaylı