Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984

2 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980, 8-9ss. 2.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İstanbul Ulaşımında 50 Yıl. Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü Mat. 3.SEYİTOĞLU, Dr. Emin Erkul: "Trafikte Tramvaya Önem Verilmelidir". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 202, Kasım 1958, 12. s. 4.TALU, Ercüment Ekrem: "Atlı Tramvay Devrinde Nasıl Yolculuk Edilirdi?" Hayat Tarih Mec., Y: 14, S: 12, 1 Aralık 1978, ss. 5.TALU: "Eski İstanbul Tramvayları". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 49-50, Şubat-Mart 1946, ss. 6.ÜNAL, Ertan: "İstanbul Tarihinde Taşıt: İlk Tramvay son tramvay". Hayat Tarih Mec., 2(10), , ss. 7.ÜNAL, Ertan: "Tramvayları Boşuna mı idam Ettik". Yıllarboyu Tarih, C: 2, S: 2, Şubat 1979, ss. 8.KUMBARACILAR, Dr. Sedat: "Geçmişte İstanbul'un Nakil Vasıtaları". Pirelli relli, Sene: 9, S: 108, Eylül 1973, ss. İSTANBUL VAPURLARI 1.ARPAD, Burhan: "Boğaziçi Vapurları". Cumhuriyet G., G 9 Mart 1982, 2.s. 2.ATABEYOĞLU, Cem: "Araba Vapuru". Pirelli, Sene: 7, Sayı: 77, Şubat 1971, ss. 3."BOĞAZ'DA Nakil Vasıtaları. Yazan: İstanbullu. Pirelli, Sene: 5, Sayı; 49, Ekim 1968, 6-7 ss. 4.DAVER, Abidin: "Türkiye de Yapılan ilk Yolcu Vapurları". Boğaziçi, C: 1, S: 3, İlk Kânun 1936, ss. 5.ERGENE, M. B.: "Araba Vapurlarının Hikâyesi". Türkiye Turing ve Otomobil obil Kurumu Belleteni, No: 25/304, Ocak- Mart ERMAN, Azmi Nihad: "Boğaziçi'nin Usta Kaptanları". Yıllarboyu Tarih, Y: 3, C: 6, S: 2, Şubat 1981, ss. 7.EYİCE, Suavi: "İstinye Tersanesinde İnşa Edilmiş Olan Çengelköy Motorlu Gemisi". Motor Mec., 5(58), , ss. 2

3 8.GÖKSOY, Hasan Ali: "Boğaziçi'nin İhtiyar Delikanlıları". İlgi, Mayıs 1980, ss. renkli resimler Not: Boğaziçi Vapurları hakkındadır. 9.GÜNGÖR, Selahattin: "Sezai Kaptan". Boğaziçi, C: 2, S: 7, Nisan 1937, ss. resimler 10.KASKAN, Selçuk: "Trenler ve Vapurlar". Yıllarboyu Tarih, S: 3, Haziran 1978, ss. 11.KUMBARACILAR, Dr. Sedat: "Geçmişte İstanbul'un Nakil Vasıtaları". Pirelli, Sene: 9, S: 108, Eylül 1973, ss. 12.NİGAR, Metin: "Bir Boğaziçi Vapurunda". Boğaziçi, C: 1, S: 2, 29 İlk Teşrin., ss. 13.ÖZ, Reha: "Şirketi Hayriye'nin Vapurları 70 Yıldır Halâ Yolcu Taşıyor," Cumhuriyet G., G 5 Kasım SOYSAL, Mümtaz: "Kalender," Milliyet G., G 23 Ocak 1982, 2. s. 15.ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y. : "Boğaziçinde İlk Vapurlar". İçinde: Deniz Tarihimize Ait Makaleler ss. 16. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Boğaziçinde Yalılar, Kayıklar ve Vapurlar," (?) 17. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Vapurlar -İstanbul'da Nakil Vasıtaları". İçinde: Asırlar Boyunca İstanbul nbul S. 18.ÜNAL, Ertan: "Öyküleriyle, Yaşayan Boğaziçi Kaptanları," Yıllarboyu Tarih, Y: 4, C: 9, S: 12, Aralık 1982, ss. 19. ÜNAL, Ertan: "Savaş Yıllarının Gazi Vapurları -Boğaziçi'nin Gerçek Mimarı: Şirketi Hayriye-2," Yıllarboyu Tarih, Y: 5, C: 9, S: 11, Kasım 1982, ss. 20.ÜNVER, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl: "Vükelâ Vapurları," Hayat Tarih Mec, Y: 1, C: 2, S: 9, 1 Ekim 1965, ss. 21. ÜNVER, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl: "Vükelâ Vapuru," Türkiye Turing ve Oto. Kur. Belleteni, No: , Haziran- Temmuz 1962, 6-7 ss. 22."ÜSKÜDAR-Kabataş Araba Vapurları," Motor Mec, 3(26), , ss. 23."75 NUMARA Denize İndirilirken...," Boğaziçi, C: II, S: 11, Ağustos 1937, 6-8 ss. ŞİRKET-İ İ HAYRİYE 1.BOĞAZİÇİ. Şirket-i i Hayriye. Tarihçe, Salname name. Tertip ve Neşreden: Şirket-i Hayriye İdaresi. İstanbul Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şti. 5 y s. 68 plânş 3

4 2."CHIRKETI Hayriye. Voyages d'excursion les Samedis apres heures de fermeture," Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 17/92, Ağustos DAVER, Abidin: "Modern Çalışma," Boğaziçi, c: 3, S: 15, İlk Kânun 1937, 5-8 ss. 4. DAVER, Abidin: "Şirketi Hayriye Türk Denizciliğinde, Teceddüt ve Terakkinin Timsalidir," Boğaziçi, C: 3, S: 14, Son Teşrin 1937, 6-8 ss. 5."DENİZ Yolları İşletmeciliği," Pirelli, Y: 14, S: 163, Nisan 1978, ss. Not: Şirket-i Hayriye'den de bahsedilmektedir. 6.GÖREN, Macit: "Türklerin ve Şirket-i Hayriyenin Boğaziçine Hizmeti," Boğaziçi, C: 3, S: 17, Şubat 1938, ss. 7.ŞANDA, H. Avni: "Bizde İlk Vapurculuk şirketi," İstanbul Ticaret, 9(421), , 4. ve 13. s. 8. ŞANDA, H. Avni : "Bizde ilk Vapurculuk Şirketleri," İstanbul Ticaret, 9(420), , 4. ve 15. s. 9.ŞANDA, H. Avni: "Şirket-i Hayriye'nin Boğaziçi'ne Hizmeti". İstanbul Ticaret, 9(422), , 4. ve 13. s. 1O.ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Şirketi Hayriye". Asırlar Boyunca İstanbul ss. 11."ŞİRKETİ Hayriye Hasköy Fabrikasının Tekâmülü," Boğaziçi, C: 1, S: 2, 29 ilk Teşrin., ss. resim 12."ŞİRKETİ Hayriye Ne Kolaylıklar Yaptı," Boğaziçi, c: 2, S: 10, Temmuz 1937, ss. 13."ŞİRKETİ Hayriye. Kuruluşunun Tarihçesi," Boğaziçi, C: 1, S: 1, 1 ilk Teşrin, 1-4 ss. 14."ŞİRKETİ Hayriyenin Gençleşmesi," Boğaziçi, C: 1, S: 1, 1 İlk Teşrin, 25. s. Not: "Karikatür" mecmuasından alınmıştır. 15."ŞİRKETİ Hayriye nin İstanbul Sayın Halkına Mühim ilanı," Boğaziçi, C: 2, S: 7, Nisan 1937, ss. 16."ŞİRKETİ Hayriye nin işçilerine Karşı Gösterdiği Büyük Bağlılığın Canlı ifadesi," Boğaziçi, C: 2, S: 11, Ağustos 1937, 28. s. 17.ÜNAL, Ertan: "Bir Şirket-i Hayriye Vardı," Hayat Tarih Mec., 1(1), , ss. 18. ÜNAL, Ertan : "Boğaziçi'nin Gerçek Mimarı: Şirketi Hayriye," Yıllarboyu Tarih, Sayı: 10, Ekim

5 GÖKSU 1.ALUS, Sermet Muhtar: "Göksu ve Alemleri," Resimli Tarih Mec, C: 2, S: 22, Ekim 1951, ss. 2.BENER, Dr. Muzaffer: "Göksu Deltası". İÜ Coğrafya Enstitüsü Derg., 8(16), 1967, ss. 3. BENER, Dr. Muzaffer : Göksu Vadisi ve çevresindeki Platolarda Karst. (Basılmamış Doktora tezi). İstanbul İÜ Edebiyat Fak. 4.BERKSÜ, İsmail: Göksu ve Küçüksu Yukarı Mecraları. (Basılmamış mezuniyet tezi). İstanbul İÜ Coğrafya Enstitüsü" 5.CHAPUT, Prof. Dr. E. - Prof. Dr. İbrahim Hakkı AKYOL: Le Meandre de Gölcük pres de Bosphore. İstanbul Devlet Mat. 6+8 s. "İÜ Coğrafya Enstitüsü Yayınlarından No: 3" 6.ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz: "Göksu," Boğaziçi, C: 1, S: 3, İlk Kanûn 1936, 16. s. Not: Şiirdir. 7.DEMİREL, Seniha: Vaniköy-Kandilli Kandilli-Göksu Arasının Jeomorfolojik ojik Etüdü. (Basılmamış mezuniyet tezi), İstanbul "İÜ Coğrafya Enst." 8.DOĞANCI, Sabahat: Göksu kazasının Monografyası. (Basılmamış mezuniyet tezi). İstanbul İÜ Coğrafya Enst. 9.EKREM, Selma: "To Göksu with little aunt," Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu umu Belleteni, No: 177, Ekim 1956, ss. 10.FELEK, Burhan: "Göksu'da Meşrutiyeti Nasıl Kutladık,". Milliyet Magazin, "GÖKSU ve Küçüksu," Yazan: İstanbullu, Pirelli, Sene: 4, Şubat 1968, Sayı: 41, 4-5 ss. Resimler 12.IŞIN, Esen: İstanbul'da Çinili Köşk, Alay Köşkü, Ihlamur ve Göksu Kasırları. (Basılmamış mezuniyet tezi), İstanbul s. 90 resim. "İÜ Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslâm Sanatı Kürsüsü" 13.İLTER, Nuran: Göksu Deltasının Beşeri ve iktisadi Etüdü. (Basılmamış mezuniyet tezi), İstanbul "İÜ Coğrafya Enstitüsü" 14.KOÇU, Reşad Ekrem: "Göksu," Tercüman G., G 30 Aralık KONYALI, İbrahim Hakkı: "Küçüksu Kasrı". Tarih Hazinesi, Mayıs MEHFARET, İbrahim: Göksu Vadisinde Coğrafi Tetkikler. (Basılmamış mezuniyet tezi). İstanbul "İÜ Coğrafya Enst." 5

6 17.NEAVE, Lady Dorina: "Göksu'da Bir Gezinti". (Çev.: Nesrin MORALI). Hayat Tarih Mec., Y: 11, C: 2, S: 8, 1 Ağustos 1975, ss. 18.SAFFETİ ZİYA: Silinmiş Çehreler. Beliren Simalar'ında artık metruk bir hâle gelen Göksu'da gruptan bir saat evvel başlayan sandal gezintilerini ve kibar tabakanın Boğaz semanlarını hüzünle anmaktadır." İslâm Ansiklopedisi, 'Boğaziçi' Maddesi, s SERTOĞLU, Mithat: "Küçüksu Kasrı, Çeşmesi," Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, 1958, s ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Göksu Kasrında Yabancı Misafirler". Cumhuriyet G., ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Göksu'ya Dair". Cumhuriyet G., G 19 Temmuz UŞAKLIGİL, Halid Ziya: Aşk-ı Memnu. "Anadolu sahilinde bir yalı, sandal gezintileri, Göksu'nun o zamana kadar görülmemiş tasvirleri vardır." İslâm Ansiklopedisi, 'Boğaziçi' maddesi, s VURAL, Nurettin: Çengelköy, Kandilli, Gölcük Menderesi Arası Jeomorfolojisi. (Basılmamış mezuniyet tezi) İstanbul "İÜ Coğrafya Enst." 24.YÜCEL, Erdem: "Göksu," Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Ocak-Şubat 1977, 2-9 ss. K Ü Ç Ü K S U 1.AKKAYA, Erol: Kandilli, Küçüksu, Göksu, Anadoluhisarı Semtlerinin Tarihi ve Kitabeleri. (Basılmamış mezuniyet tezi), İstanbul V+115 y. "İÜ Edebiyat Fak. Tarih Bölümü" 2.ATAGENÇ, Şeref: Rumelihisarı, Baltalimanı, Küçüksu, Kanlıca, Göksu Bendi Arası Jeomorfolojisi. (Basılmamış mezuniyet tezi), İstanbul "İÜ Coğrafya Enst." 3.KONYALI, İbrahim Hakkı: "Küçüksu Çeşmesi," Tarih Hazinesi, Ocak "KÜÇÜKSU Mesiresi," Boğaziçi, C: 1, S: 5, Şubat 1937, ss. 5- RECAİ-ZADE EKREM: "Küçüksu'da Bir Gece". Pejmürde Not: Şiirdir. PERA PALACE 1.GENÇ, Özcan: "Pera Palas Hotel. Traditional Home of Finnish Tourists in İstanbul". Made in Turkey, 2; 20(December 1983) 12. p. MARKİZ 1.BATUR, Afife: "Markiz Dosyası -1: ya da Korumada Hile-i Şer'iye," Çevre, Sayı: 3, Mayıs-Haziran 1979, ss. 6

7 2.İLHAN, Attilâ: "Markiz'in Büyüsü," Dünya G., G (?) SOKAK SATICILARI 1.ERDENER, Hasbi: Eminönünde İşportacılık Faaliyetleri. (Basılmamış mezuniyet tezi). İstanbul s. 11 tablo. "İÜ Coğrafya Enst." 2.ES, Hikmet Feridun: "Çocukluğumun Eski Seyyar Satıcıları". Yıllarboyu Tarih,Y:2, C: 3, S: 12, Aralık 1979, ss. 3.SİVRİKAYA, İbrahim: "XVIII. Yüzyılda İşportacılıkla ilk Mücadele". Belgelerle Türk Tarihi Derg., (13), , ss. YILDIZ SARAYI 1. AĞIN, Ahmed: Saraylarımız. 3- fsk.: Yıldız Sarayı. İst Tan Gazetesi ve Mat ss. 2.AHMET RACİ: Yıldızda Yeni Casuslar Cemiyeti yahut Yaveran Tensikatı s. 3.ALİ CEVAT BEY: "Yıldız Sarayı'nda Son Gün, Son Gece...". Yıllarboyu Tarih, Y: 3, C: 6, S: 2, Şubat 1981, ss. 4.ALİ KEMAL: Yıldız Hâtırat-ı ı Elimesi. İstanbul.1326.İkbal-i Millet Mat. 33 s. 5.ALİ SAİT: Saray Hatıraları, Sultan Abdülhamit Hanın Hayatı. İstanbul Minber Mat. 111 s. 6.ALTINOLUK, Ülkü: Yıldız Sarayı, Hamid Adası ve Beton. 7. ALTINOLUK, Ülkü: "Yıldız Sarayı Harem Bahçesi," Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, No: 70/349, Ekim 1983, ss. 8.BİLGİN, Bülent: "Yıldız Sarayı," İlgi, Y: 17, S: 35, Ocak 1983, ss. renkli resimler 9.BOLAYIR, M. Ekrem: "Yıldız Sarayı Hatıraları," Hayat Tarih Mec, Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos ve Ekim DANİŞMEND, İsmail Hakkı: "Yıldız Mahkemesi, 1-3." Milliyet, 3( ), , 2 11.EMRE, Ahmet Cevat: Yıldızın Sonu. İstanbul s. Jirayer Keteon Mat. 12.EZGÜ, Fuad: Yıldız Sarayı Tarihçesi. İstanbul

8 13.FISH, D. S.: "The Park and Gardens of Yıldız, Constantinople". Journ. Roy. Host. Soc. XXXVI, p Tab. 1 London GÜLERSOY, Çelik: "La Residence d'un Pacha a Yıldız," TTOK Bell., No: 63/342, Temmuz-Aralık 1978, ss. 15. GÜLERSOY, Çelik : "Yıldız Sarayı," Turizm, 27, 273(Şubat 1984), s. 16. GÜLERSOY, Çelik: "Yıldız Sarayı I-II," İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, 7-8 Fsk., ve ss. 17.GÜRENLİ, Ekrem: Milli Saray Bahçeleri Hakkında Rapor "HURŞİT Paşanın Saray Hatıraları," Hayat Tarih Mec., Mart-Haziran İBRETNUMA: Mâbeynci Fahri Bey'in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler. Yayına Haz. : Bekir Sıtkı Baykal. Ankara Türk Tarih Kurumu Bas. XIV+146 s. "Türk Tarih Kurumu Yayınlar, II, 23" 20.İLHAN, Nevzat: Yıldız Sarayı ayı Külliyesi. 21.İSMAİL HAKKI: Vatan Uğrunda yahut Yıldız Mahkemesi. Kahire s. 22.KESİLİ, Dr. Suat: "Yıldız Sarayı," TTOK Belleteni, No: 68/347, ss. 23.KUMBARACILAR, Dr. Sedat: "31 Mart Vak'ası ve Yıldız Sarayı Yağması," Hayat Tarih Mec M ec., Y: 8, C: 1, S: 4, 1 Mayıs 1972, ss. 24.MAYAKON, I. Müştak: "Yıldız Sarayında Bir Ramazan Gecesi," Hayat Tarih Mec, Y: 17, S: 7, 1 Temmuz 1981, ss. 25.MAYAKON, İsmail Müştak: Yıldızda Neler Gördüm. İstanbul Sertel Mat. 200 s. 1 plânş 26.MÜLLER, Mrs. Max: "Yıldız Sarayı".İstanbul'dan Mektuplar. (Çev.: Afife Buğra), İstanbul.1978.Kervan Kitapçılık Basın Sanayii ve Ticaret Ofset Tesisleri ss. "Tercüman 1001 Temel Eser: 31" 27. MÜLLER, Mrs. Max : "Yıldız Sarayı'nda Bir Akşam Yemeği". İstanbul'dan Mektuplar ss. 28.ÖZTAN, Yüksel - G. EVYAPAN ASLANOĞLU - Ekrem GÜRENLİ: Milli Saray Bahçelerinin Restorasyonu ile ilgili Önrapor PAMAY, Prof. Dr. Besalet: "Korunması ve Restorasyonu Gereken Tarihi çevrelerimizden Yıldız Sarayı Bahçeleri," Çevre Koruma, Ekim 1982, Sayı: 14, ss. 8

9 30.SABUNCU, Luis: Yıldız sarayında Bir Papaz (Luis Sabuncu'nun Hatıraları: ). (Arapça elyazmadan tercüme). İstanbul s. 31.SAZ, Leylâ: "Saray ve Harem Hatıraları," Yeni Tarih Derg., Şubat 1958-Aralık 1959 (Sayı: 14-36). 32.SHAW, S. J.: "The Yıldız Palace Archives of Abdülhamit II," Archivum Ottomanicum, 3(1971), ss. 33.SİRER, Münir: "Sultan İkinci Abaülhamit'in Hal'inden Sonra Yıldız'da Tespit Edilen Servet," Resimli Tarih Mec, C: 6, S: 71, Kasım 1955, ss. 34.SOKO, Ziya Şakir: "Yıldız Tiyatrosu," Resimli Tarih Mec, 5(51), , ss. 35.SOMER, M.: "Yıldız Bahçesi Bir Gençlik Parkı olamaz mı?". Belediyeler, Sayı: 75, 27. s. 36.SÜHA, Ali: "İstanbul'da Bir Muharebe ve Yıldız'da Bir Muhakeme," Resimli Tarih Mec, C: 7, S: 6-78, Haziran 1956, ss. 37.ŞAKİR, Ziya: "Yıldız Tiyatrosu," Resimli Tarih Mec, C: 5, S: 50, Şubat 1954, ss. 38.ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Abdülhamit'in Yıldız'daki Hususi Dairesi ve Orada Yaşayış Tarzı," Resimli Tarih Mec, S: 22, Ekim 1951, ss. 39. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "La Grande salle des Congres du Palais de Yıldız," TTOK Bell., No: 114, Temmuz 1951, ss. 40. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Le Palais de Yıldız," TTOK Belleteni, No: 127, Ağustos 1952, ss, 41. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Turizm Konuları ve Yıldız Sarayı," TTOK Belleteni, No: 251, Aralık 1962, 7-8 ss. 42. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y., "Yıldız Kasrı," Cumhuriyet G., 5 Temmuz ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.. "Yıldız Mahkemesinin Tahkikat Safhası," Akşam, 35(12198), , 5. ve 7. s.; 35(12205), , ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Yıldız Sarayı". Asırlar Boyunca. İstanbul ss. 45. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.-: "Yıldız Sarayında Küçük Mabeyin Dairesi," Resimli Tarih Mec, 3(27), , ss. 46.TAHSİN PAŞA: Abdülhamit ve Yıldız Hâtıraları. İstanbul A. Halit Ktp. 297 s. 9

10 47.TOKAT, Meral: "Yıldız Sarayı (Sternpalast), TTOK Belleteni, No: 191, Aralık 1957, ss. 48.UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı: Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi. Ankara Türk Tarih Kurumu Bas. XVII+381 s. 11 res. 58 fotokopi. "Türk Tarih Kurumu Yayınları" 49.ÜNÜVAR, Safiye: Saray Hatıralarım. İstanbul.1964.Nuruosmaniye Mat. 142 s. "Cağaloğlu Yay." 50.VA-NÛ": "Yıldız Bahçesinde," TTOK Belleteni, No: 36, Ağustos 1944, 15-16ss. 51.YILDIZ Albümü. İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.: 90414, 90415, 90462, 90464, "YILDIZ Parkı ve Şale Köşkü," Röportaj: Erdoğan SEVGİN. Hayat Tarih Mec, Y: 2, c: 1, S: 6, 1 Temmuz 1966, ss. 53."YILDIZ Sarayı," Röportaj: Erdoğan SEVGİN. Hayat Tarih Mec. Y: 2, C: 1, S: 5, 1 Haziran 1966, ss. 54."YILDIZ Sarayı Tefriş Projesi," Arkitekt, 1(1934) 8-11 ss. 55."YILDIZ Sarayı Turizme Açılıyor," TÜRSAB, Y:1, S:11-12, Mayıs-Haziran 1983, ss. renkli resimler. 56.YILDIZ Sarayı Vakfı. y.y.d.t.1982 y.y. 15 s. Resimler DOLMABAHÇE SARAYI 1.AĞIN, Ahmed: Saraylarımız. 2. Fasikül; Dolmabahçe Sarayı- Ihlamur Kasrı. İstanbul Tan Gazetesi ve Mat ss. 2.AMICIS, Edmondo de: "Dolmabahçe". İstanbul (1874).(Çev.: Prof. Dr. Beynun AKYAVAŞ). Ankara.1981.Baylan Mat ss. 3.BERK, Nurullah: "Le Palais de Dolmabahçe," Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bell., No: 249, Ekim 1962, ss. 4.THE Dolmabahçe Palace. Compiled and photographed by Naci KESKİN. İstanbul. t.y. Keskin Color Ltd. Şti. Mat. 78 s. renkli resimler 5.DOLMABAHÇE Palast. Sammlung und Bilder Naci KESKİN. İstanbul. t.y. Keskin Color Ltd. Şti. Mat. 78 s. renkli resimler 6."DOLMABAHÇE Sarayı," Röportaj: Turgut ETİNGÜ. Hayat Tarih Mec., Y: 2, C: 1, S: 1, Şubat 1966, ss.; Y: 2, C: 1, S: 2, 1 Mart 1966, ss.; Y: 2, C: 1, S: 3, ss. 10

11 7.DOL DOLMABAHÇE Sarayı. Yazan ve fotoğraflar: Naci KESKİN. İstanbul, t.y. Keskin Color Ltd. Şti. Mat. 78 s. renkli resimler. 8."DOLMABAHÇE Sarayı," Türk Silah. Kuvv. Malûll. Derg., 8(98/99), 5/6.1968, ss. 9.ERMAN, Azmi Nihad: "Dolmabahçe Sarayı'nda Panik Var!..." Yıllarboyu Tarih, Y: 3, C: 6, S: 3, Mart 1981, ss. 10.GÜLERSOY, Çelik: "Dolmabahçe Sarayı," Türkiyemiz, Sayı: 4/11, 1973, ss. 11.GÜLERSOY, Çelik: Dolmabahçe Sarayı. Palast von Dolmabahçe. Palace of Dolmabahçe, Palais de Dolmabahçe, (Übersetzung: Dr. Kublik. Translated by Charles E. Adelsen). İstanbul, Apa Ofset Bas. 80 s. 8 plânş 12. GÜLERSOY, Çelik : "Dolmabahçe Sarayı'nda Unutulmaz Bir Gece," Yıllarboyu Tarih, S: 2, Mayıs 1978, ss. 13.HAZAR, Nermin: Dolmabahçe Sarayındaki Tabloların Kataloğu. (Basılmamış mezuniyet tezi). İstanbul resim. "İÜ Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü" 14.İSTANBUL Boğaziçi ve Saraylarının Görünüşü. 92 fotoğraf, İstanbul Üniv, Merkez Ktp. 15.İSTANBUL Boğaziçi ve Saraylarının Resimleri. 89 fotoğraf, İstanbul Üniv. Merkez Ktp, 16.İSTANBUL' İSTANBUL'UN UN Dört Sarayı. Dolmabahçe Sarayı, Şale Köşkü, Beylerbeyi Sarayı, Göksu Kasrı. Metin: Çelik Gülersoy. Apa 0fset Bas. 8 S. renkli resimler "Millet Meclisi Vakfı için hazırlayan ve yayınlayan: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu" 18.LÜTFİ SİMAVİ: Osmanlı Sarayının Son Günleri. (2. bsl.) Yayına Haz.: Şemsettin Kutlu. İstanbul, t.y. Sıralar Mat. 539 s. "Hürriyet Yayınları, Tarih Dizisi: 2" 19. LÜTFİ SİMAVİ -: Sultan Reşat Han'ın ve Halefinin Sarayında gördüklerim. C: 1-2, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye s. 20.MEREY, Lemi S.: "Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonunun Isıtma Donatımı," İDMMA Derg., Sayı: 4, Aralık 1978, ss. 21.MORALI, Seniha Sami: "Meşrutiyet, Dolmabahçe Sarayı ve Ankara'nın İlk Günlerine Dair Hatıralar," Hayat Tarih Mec., Y: 14, C: 1, S: 3, 1 Mart 1978, ss. 22."LE Palais de Dolmabahce," TTOK Belleteni, No: 191, Aralık 1957, 25. s. 23.LE Palais de Dolmabahce. Texte et photographies par Naci Keskin. İstanbul. t.y. Keskin Color Ltd. Şti. Mat. 78 s. renkli resimler 11

12 24.ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Arz Odası," TTOK Belleteni, Sayı: 148, 1954, ss. 25. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Dolmabahçe Sarayı". Asırlar Boyunca İstanbul ss. 26. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Dolmabahçe Sarayı," Arkitekt, (1946) ss. 27. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Dolmabahçe Sarayı," Resimli Tarih Mec, C: 2, S: 15, Mart 1951, ss. 28. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Dolmabahçe Sarayında Sürre Odası," Akşam, 34(12084), , ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Elçiler Kabul Salonu," Cumhuriyet G., 27(9951), , 5. s. 30. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "La hall du Palais de Dolmabahçe," Turquie Moderne, (186), , ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.. "Le Palais de Dolmabahçe," TTOK Belleteni, Sayı: 102, Temmuz 1950, ss. 32. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "La Salle d'audience des Ambassadeurs au Palais de Dolmabahtche," TTOK Bell., No: 125, Haziran 1952, ss. 33.ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: "Souvenirs d'un hall du Palais de Dolmabahtçhe," TTOK Belleteni, No: 220, 1960, ss. 34. ŞEHSUVAROĞLU, Halûk Y.: Tarihî Odalar. İstanbul Yeni Matbaa. 176 s. "Inkılâp Kitabevi" 35.TALU, Ercüment Ekrem: "Birinci Cihan Harbi Arifesinde Dolmabahçe'de İngiliz Amiraline Verilen Ziyafet," Resimli Tarih Mec., C: 2, S: 24, Aralık 1951, ss. 36.TEK, A. Nihad Vedad: "İstanbul Dolmabahçe Sarayı," Mason Derg erg., 25(29), , ss. 37.TOKAY, Meral: "Dolmabahçe Palast," TTOK Bell., No: 195, Nisan 1958, ss. 12

13 REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (2) BÜLENT AGAOĞLU 6 HAZİRAN

14 İSTANBUL TRAMVAYLARI 1.1. TOPLU TAŞIM KONGRESİ. Ankara, Aralık Bildiriler, Tartışmalar. Ankara. (Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Yayın No: 1) İlgili bildiriler:. İSTANBUL Kent İçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Yolları, ss.. COŞKUN, Erdal: Kentiçi Ulaşımda Raylı Sistemlere Toplu Bir Bakış, ss.. EVREN, Güngör: Kentsel Ulaşımda Raylı Sistemler, ss.. ÖNCÜ, Erhan: Kentsel Ulaşımda Raylı sistemler, ss.. ALPÖGE, Atilla: Kentsel Raylıtaşım. Metro, Tramvay, Hafif Metro, ss. 2.TRAMVAY Destanı. Neşr.: Demiran MESTÇİ. İstanbul. d.t Seri Bas. 1 yaprak 3.TRAMVAY Satın Alan Hacı Ağa. A İstanbul. Aydınlık Bas.13 s. 4.ÜNVER, A. Süheyl: "Tramvayda vatanperverlik Nedir?". İleri G., G İSTANBUL VAPURLARI 1.AKBAL, Oktay: Hey! vapurlar, Trenler. (Öyküler/Öykücükler). İstanbul Ağaoğlu Yayınevi Tesisleri. 88 s. "YAZKO" 2."ARABA Vapurları," Deniz, c: 2, S: 24, ss. 3.BARAN, Metin: "Boğaziçi Vapurları ve Hayri Kaptan," Deniz, Mayıs 1941, S: 7., 9. ve 12. sayfa 4.KAZANLIOĞLU, İhsan: "Orhan Erdener Araba Vapuru Denize indirildi," Deniz, C: VII, S: 84, Mart 1962, 4-6 ss. 5.ÖNERGE, Canan: "Emektar Küçüksu Vapuru," Denizin Sesi, S: 4, Ağustos 1975, 21. s. 6.ÖZBİLEN, Burhan: "Şehir Hatlarının Yeni Gemileri," Deniz, C: VII, S: 83, Şubat 1962, ss. 7.SAĞLAM, İ. Ahmet: "2000 Kişilik Şehir Hattı Gemisi (Maltepe), Deniz, C: VIII, S: 92, Aralık 1962, ss. ŞİRKET- İ HAYRİYE 1.DÜLGER, Doğan H.: "Şirket-i Hayriye'den İstanbul Şehir Hatları İşletmesine," Denizin Sesi, S: 13, Mayıs 1976, ss. 14

15 2.GÜRSU, Süreyya: "Şirketi Hayriye Ülkemizin En Güzel Bir Deniz Müessesesidir," Deniz, 1 Mayıs 1938, S: 35, 1-4 ss. resimler 2. ŞİRKETİ Hayriye," Deniz, S: 71, Mayıs 1941, 18. s. GÖKSU - KÜÇÜKSU 1.TOĞRUL, E. - M, YORULMAZ: Küçüksu Kasrında Meydana Gelen Çatlak ve Deformasyonlar. İstanbul İTÜ İnşaat Fak. Yayınları 2. ONARAN, Mustafa Şerif: "Küçüksu'ya Güneş Doğdu," Türk Dili, V, 53 (Şubat 1956) YILDIZ SARAYI 1.MEHMET SEDAT: Yıldız Esrarı. İstanbul Asır Mat. 16 s. 2.REGLA, Paul de: Les Secrets d'yıldız (?) Not: Yıldız Sarayı hakkında yazılmış bir romandır. 3.RIZA PAŞA: Hülasa-i i Hâtırat. İstanbul s. DOLMABAHÇE SARAYI 1.AHMET REFİK ALTINAY: "Sultan Abdülmecit Hanın Sarayında (Dr. SPITZER'in Hatıratı)," Tarih-i Osmanî Encümeni Mec., 6. Sene, 34. Cüz, 1 Teşrinevvel 1331, İstanbul Ahmet İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi. Not: Bu yayının bibliyografik künyesi 'Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası'ndan alınmıştır. 'Anı Kaynakçası'nda ise makalenin adı: "Sultan Abdülhamit Hanın Sarayında (Dr. SPITZER'in Hatıratı)," olarak geçmektedir. 2.UŞAKLIGİL, H. Ziya: Saray ve Ötesi (Son Hatıralar). İstanbul İnkılap ve Aka Kitabevleri. 407 s. 15

16 REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (3) BÜLENT AĞAOĞLU 17 HAZİRAN

17 İSTANBUL TRAMVAYLARI 1.ALTAN, Çetin: "Çançanlı Tramvaylar". Kopuk Kopuk. İstanbul ss. 2.ATABEY, Fahri: İstanbullu Hemşehrilerime erime Rapor ile Devrelerinde İstanbul'a Yapılan Hizmetler. İstanbul.1970.Nur Ofset. 48 s. resimli 3.ATAÇ, Nurullah: "Tramvayda (Hayata Dair)," Haber-Akşam Postası, 29 Mayıs 1937, 2; Haber-Akşam Postası, 12 Şubat 1939, 3. s. 4.BELEDİY BELEDİYE E ve Özel İdare veya Bunlara Bağlı Elektrik, Havagazı, Tramvay İşletmelerine Ait 4768 Nolu Kanun ve Yönetmeliği. Ankara s. 5.BELEDİYELERE Kayıtlı Nakil Vasıtaları. Ankara s. "İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatı" 6.ÇUBUKÇUOĞLU, Zühdü: "Şehrin Nakil Vasıtaları," İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 117, sayfa: DERSAADET TRAMVAY ŞİRKETİ: Mukavelename ve Şartnameler, FINDIKOĞLU, Prof. Ziyaeddin Fahri: İstanbul'da şehir İçi insan Nakli Meselesi ve İstanbul'da Tramvay İşçilerinin içtimaî Durumu. İstanbul Kenan Mat ss. 9.GERAY, Cevat: "Tramvay, Troleybüs ve İstanbul'un Ulaştırma Problemi," İller ve Belediyeler Dergisi, 193(1962) Ocak 1962, sayfa: 8 10.Hüseyin Rahmi GÜRPINAR romanlarında İstanbul tramvaylarını anlatır. 11.İSLAMCIOĞLU, Muammer Yahya: İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünün İdari, Mali ve İktisadi Durumu; Likiditesi ve Reorganizasyonu. İstanbul s. "T.C. Maliye Teftiş Kurulu" Beyazıt Ktp.: K TÜRKİYE'DE, Sadece 'Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'nde bulunduğu için şimdilik taranamayan bibliyografyalar:. KORKMAZ, Kâmuran Ahmet: Yılları Arasında neşredilen Trafikle İlgili Eserlerin Bibliyografyası. (Mezuniyet tezi). Ankara KORLUNAR, Kâmuran: Yılları Arasında Trafikle ilgili Neşredilen Eserlerin Bibliyografyası, (Mezuniyet tezi). Ankara III+51 y. 13.KOYUTÜRK, Tarık: "Muhtelif Taşıma Araçları," Belediyeler, Sayı: 8, 1936, ss. 17

18 14.SAHİR, Necmeddin: Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları rı Anonim Şirketi. Murahhas Aza Necmeddin Sahir Bey tarafından yazılmış ve İdare Meclisi kararıyla bastırılmıştır. İstanbul s. 37 resim, 4 harita, 7 grafik. 15.SOYSAL, Mümtaz: "Tramvay". Milliyet G., G 13 Haziran ŞAPOLYO, Enver B.: "Belediyeler ve Nakil Vasıtaları," İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 151, 17.TÜRKER, Hikmet: "Tramvay mı Otobüs mü?," İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 51, 1950, 7-9 ss. KENT İÇİ ULAŞIM 1.AKGÜL, Nadir: "Ekonomik Politik Gelişmeler ve Ulaşım Olayı," (Tebliğ; İstanbul Ulaşım Kongresi), Mimarlık, 6(1974) 7-9 ss. 2.ALPÖGE, Atilla: "Büyük Kentlerin Ulaşım Sorunu," (Tebliğ), Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 6. Genel Kurul Toplantısı, Haziran ALPÖGE, Atilla : "Belediyeler ve Kentsel Ulaşım," (Tebliğ) Yeni Belediyecilik Anlayışı ve Uygulamaları Toplantısı, İstanbul, Kasım 1977, Düzenleyen: MBBB ve TBEAV 4. ALPÖGE, Atilla : "Ulaşım Olayına Sistem Yaklaşımı," (İstanbul Ulaşım Kongresi Tebliği ği), Mimarlık, 6(1974) ss. 5.AYATA, Ülke: "Ekonomik Bir Olay Olarak Trafik Sıkışıklığı," (İstanbul Ulaşım Kongresi Tebliği), Mimarlık, 6(1974) ss. 6.BAĞIRKAN, Doç. Dr. Şemsettin: "Kent içi Ulaşım ve Kültürel Bütünlük," Cumhuriyet G. G 7.BAŞARAN, Arif: Mahalli idarelerin Trafikle ilgili Görevleri. TMİYD, 1965, R.M. 8.BEDİZ, Danyal: "Kanunî ve Dört Asır Öncesinin İstanbul Trafiği," Milliyet G., 9.BOZKURT, Dr. Rüştü: "Kentsel Ulaşımda Zam Çıkmazı," Milliyet G., G 21.VI DANGER, Rene: "Seyrüsefer, Münhaniler ve Talimatlar," Belediyeler, Sayı: 25, Ağustos 1937, ss. 11.DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI: Şehiriçi Taşıma Özel ihtisas Komisyonu Raporu. Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI -: Türkiye'de Şehir içi Taşımanın istatistikî Analizi, Ankara

19 13.DİNÇER, Ali: "İşletmecilik Açısından Kentsel Ulaşım, I-II" Dünya G., G 5-6 Mayıs ELKER, Cüneyd - Gökhan MENTEŞ - Erhan ÖNCÜ - Rıfat TÜRKAN: "Kentsel Ulaşım: Ankara," (1978'e girerken Ankara Semineri'ne Tebliğ), Mimarlık, 3(1977) ss. 15.GÜRTAV, Saffet: "İstanbul'da Ulaşım-Trafik ve Yolcu Taşıma Sorunları Arasında Metronun Yeri," (İTÜ Mimarlık Fak. Şehircilik Enstitüsü, 6. Danışma Kurulu Toplantısı'na Tebliğ), Aralık 1975, ss. 16."İSTANBUL Ulaşım Kongresi, (Mühendis Mimar Odaları Koordinasyon Kurulu, 8-10 Mayıs 1974), Mimarlık, 6(1974), 7-26 ss. 17."İSTANBUL'da Ulaşım Çıkmazı ve Metro," (Düşünenlerin Forumu'na Katılanlar: Mithat YENEN / Kemal KUTLU / Bülent GÖZEN / Melih KÖKNER), Milliyet G., 15 Ekim "İSTANBUL Şehir İçi Ulaşımı," Sunan: Dr. Tülây KILIÇASLAN, İkinci Boğaz Geçişi Tartışmalı Toplantısı'na tebliğ olarak sunulmuştur ss. 19."İSTANBUL'DA Ulaştırma, Trafik ve Plâka Sorunu," (Düşünenlerin Forumu'na Katılanlar: T. ŞENEL / A. URAL / İ. SARIKAYA/ İ. KÜÇÜKER) Milliyet G., 13 Haziran İSTANBUL'UN Ulaşım Sorunları Paneli, Nisan KARTAL, Dr. S. Kemal: "Toplu Taşıma ve Zarar," Cumhuriyet G., 23 Aralık "KENTİÇİ Toplu Ulaşım," (Düşünenlerin Forumu'na Katılanlar: Prof. Hubertus CHRIST - Saim ÇOTUR - Nejat GÜNDOĞDU -Kutlu GÜZELSU - Ali İPAR - Prof. Kemal KUTLU), Milliyet G., G 21 Şubat KENTSEL Ulaşım Politikası ve Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri Semineri, 11 Mayıs 1979, İstanbul Belediyecilik Eğitim ve Araştırma Merkezi 24.KESKİN, Ahmet: İstanbul şehri Metro İhtiyacı. (Doktora tezi) İTÜ Mimarlık Fak s. 25. KESKİN, Ahmet : Ulaşım ve Şehirsel Yerleşme İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. İTÜ (Doçentlik tezi). 26.MANGUOĞLU, Fethi: Büyük Şehirlerimizde Su, Elektrik, Gaz ve Genel Taşıma Hizmetleri. TMİYD, R.M. 27.MENTEŞE, Ertuğrul: "İstanbul Seyrüseferi ve Metronun Faydaları," Arkitekt, 3/6.1954, 83-99ss. 28.SARSAN, Bedii: "İstanbul'un Ulaşım Sorunu". (Tebliğ). Cumhuriyetin 50. Yılında a İstanbul'un İdarî Sorunları Semineri. İstanbul ss. "İÜHF İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yay.: 3" 29.SOYLU, Doğan: "İstanbul Ulaşım Etüdü," (İstanbul Ulaşım Kongresi'ne Tebliğ), Mimarlık, 6(1974) ss. 19

20 30.SOYLU, Doğan: "Şehirsel Ulaşım," (2000 Yılında İstanbul Semineri'ne Tebliğ). İTÜ Mimarlık Fak. Şehircilik Enstitüsü 6. Danışma Kurulu Toplantısı, Aralık 1975, ss. 31.ŞENER, Doç. Dr. Orhan: "Toplu Taşımacılık ve Benzin Savurganlığı," Milliyet G,, G 7 Haziran TEKELİ, İlhan: "Ulaşım Sorunu ve Otomobil Üretimi," (İstanbul Ulaşım Kongresi'ne Tebliğ), Mimarlık, 6(1974) ss. 33.UMAR, Faruk: "Şehir Trafiği ile ilgili Genel Problemler," (Tebliğ). Şehircilik Konferansları, Yaz Yarı Yılı ss. İstanbul "İTÜ Mimarlık Fak. Şehircilik Kürsüsü Yay.: 3" 34. UMAR, Faruk : "Şehir Trafiği ve Başlangıç - Nihayet Problemi," (Tebliğ). Şehircilik Konferansları Yaz Yarı Yılı ss. "İTÜ Mimarlık Fak. Şehircilik Kürsüsü Yay.: 1" İstanbul URAL, Prof. Dr. Müh. Atıf: "Kent içi Ulaşım Sorunu," Milliyet G., 25 Haziran UTKU, A. İhsan: Belediyelerin Ulaştırma Görevleri. Ankara. 12 s. Monografi, "İç Düzen Araştırması: 21" "İçişleri Bakanlığı İç-Düzen Yay." 37.UYSAL, Nilgün: "Metro'nun Ufak Tefek Taşları," Milliyet G., 29.IV UYSAL, Nilgün : "XXI. Yüzyıl Cehennemleri ve Metro," Milliyet G., 10 Eylül WAGNER, Dr. Ing. Martin: "İstanbul Seyrüsefer Meselesi," Arkitekt, 1936, ss. 40.ZINGIL, Teoman: "Ulaşım Sorunu ve Belediye," (İstanbul Ulaşım Kongresi, 8-10 Mayıs 1974'e tebliğ). Mimarlık, 6(1974) ss. İ S T A N B U L VAPURLARI 1.ABASIYANIK, S. Faik: "Yandan Çarklı". Havuz Başı/Son Kuşlar. İstanbul ss. 2.ABDULLAH NURİ: Türkiye Seyrisefain İdaresi Tarihçesi. İstanbul Ahmet ihsan Mat. 182 s. 55 plânş, 1 levha 3.AKBAŞ, Ömer: "Küçük Su İskelesi," Arkitekt, 3-4 (1948) AKBAY, Halûk: "Çengelköy Vapuru," İstanbul Ansiklopedisi, 7, 1965, ss. 1 resim 5.AKPINAR, Belkis: İstanbul'da Tarihi Değeri alan İskele Binaları. (Basılmamış mezuniyet tezi). İstanbul "İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enst." 20

BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984

BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984 BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984 Önsöz Türkiye'nin, ne kadar çelişkiler ülkesi olduğu her vesileyle akla gelir ve çeşitli çevrelerde tekrarlanır. Bu yayınımızla, sevgili ülkemizin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

TÜRKİYE KAPLICA KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, [1983] İÇİNDEKİLER A-KİTAPLAR:... 3 B- MAKALELER... 12 KISALTMALAR... 12 2 A-KİTAPLAR: 1- AĞABABA, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

Edmondo De Amicis, İstanbul 1874. Zaman Tünelinde Beyoğlu Kent Müzesine Doğru... 6. Daire-i Belediye den Beyoğlu Belediyesi ne 155 Yıl

Edmondo De Amicis, İstanbul 1874. Zaman Tünelinde Beyoğlu Kent Müzesine Doğru... 6. Daire-i Belediye den Beyoğlu Belediyesi ne 155 Yıl 1 2 3 4 5 Nihayet pusun arkasından önce beyazımtrak yığınlar, sonra çok yüksek bir şeyin belli belirsiz şekli, sonra güneşin aydınlattığı camların kuvvetli pırıltısı ve sonunda bir dağ, birbiri üstüne,

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

MAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAH

MAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAH ATATÜRK DÖNEMİNDE BATI DAKİ OLUMSUZ TÜRK VE TÜRKİYE İMAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAHİN CEMİYETİ NİN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI The Struggles of Redressing the Negative Turkish and Turkey Image in

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

Türkiye Turizminin 150 nci, Türkiye Turing Kulübü nün 90 ncı, Turizm Bakanlığı nın 50 nci Yılı

Türkiye Turizminin 150 nci, Türkiye Turing Kulübü nün 90 ncı, Turizm Bakanlığı nın 50 nci Yılı TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 126-140, 2013. Copyright 2013 anatolia

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Darüşşafaka nın Öncelikleri... 2. 2012 de Kaybettiklerimiz... 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4

İÇİNDEKİLER. Darüşşafaka nın Öncelikleri... 2. 2012 de Kaybettiklerimiz... 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 İÇİNDEKİLER Darüşşafaka nın Öncelikleri.......................... 2 2012 de Kaybettiklerimiz............................ 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı.................... 4 Uzaklardaki Bir Darüşşafakalı

Detaylı

haber bülteni BAŞYAZI Başyazı 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3

haber bülteni BAŞYAZI Başyazı 2 YAYIN KURULUNDAN Merhaba 3 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 28 - Sayı: 172-173 / Eylül-Kasım 2013 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan

Detaylı

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Modern Türkiye de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul un kalbi, Türkiye nin

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı