Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu"

Transkript

1 C - Zeminde Su Akımları Giriş 1-2 Boyutlu Akımın Denklemleri Akım Ağları * Sızan su miktarının bulunması * Akış durumunda b.s.basıncının belirlenmesi * Hidrolik eğimin bulunması Akım kuvveti ve Kaynama Borulanma 1- Giriş Zemin içinde iki nokta arasında bir su akımı meydana gelebilmesi için, o iki noktanın toplam enerji seviyeleri arasında bir farklılık bulunması gerekir. Su, yüksek enerji noktasından düşük enerji noktasına doğru akarken sürtünme kuvvetlerinden dolayı bir enerji kaybı ortaya çıkmaktadır. Akışkanlar mekaniğinde, sıkışması ihmal edilebilir sıvıların kararlı akım problemlerinde, enerji kayıplarının ihmal edilebileceği durumlarda, akım kanalı boyunca enerjinin sabit kalacağını ifade etmek için Bernoulli enerji denklemi kullanılmaktadır: 1. terim = kinetik enerji 2. terim = basınç enerjisi 3. terim = potansiyel enerji 1

2 Bernoulli denklemi, birim ağırlık için enerji cinsinden yazılırsa: Sabit hidrolik yük Su, zemin taneleri arasından geçerken sürtünme kuvvetlerinden dolayı bir enerji (dolayısı ile hidrolik yük) kaybı olacağı açıktır. Enerji kayıpları gözönüne alınırsa: Bernoulli denklemine göre, zemin içindeki YAS akımı durumunda, herhangi bir noktadaki toplam yükseklik (h) üç bileşenden oluşur. h = toplam yükseklik z = yer (konum) yüksekliği h su = boşluksuyu basınç yüksekliği (u/g su ) v 2 /2g= hız yüksekliği Zeminlerde genellikle akım hızı düşük olduğundan, hız yükü (v 2 /2g) ihmal edilebilir. 2

3 A ve B noktalarındaki toplam yükseklikler Zemin içindeki YAS akımı üzerindeki iki nokta arasındaki hidrolik eğim (i AB ): i AB = Akım yolu üzerindeki A ve B noktaları arasındaki hidrolik eğim. Dh AB = A ve B noktaları arasındaki hidrolik yük farkı veya toplam azalma. L AB = A ve B noktaları arasındaki akım (akış) yolu uzunluğu. Akım (akış), ancak hidrolik yük farkı (Dh AB ) varsa meydana gelir. 3

4 2- Akım Denklemleri Genel akım denklemleri zeminde 4 ana amaç için geliştirilmiştir. * Sızıntı miktarının hesaplanması * Akım bölgesinin saptanması * Akım sırasında zeminde stabilite * Geçici akım koşullarında zeminin davranışı Bu denklemlerin çıkarılışında su ve zemin ortamının süreklilik ( V/ x+ V/ y+ V/ z=0), hal denklemleri (Q 1 =Q 2 ) ve Newton yasası (F=mdV/dt) koşuluna uygunluğu varsayılmaktadır. 2 Boyutlu Akım Bir uzunluk, diğer iki uzunluğa (boyuta) göre, çok daha büyük olabilir. Böyle durumlarda, uzunluğa dik bir kesiti incelemek yeterli olur. Olayın özellikleri uzunluk boyunca değişmez. Dolayısıyla 3 boyutlu olay, iki boyutlu (düzlemsel) duruma gelir. 2 boyutlu durumları incelemek daha kolaydır. 4

5 2 boyutlu akımın temel denklemini elde etmek için, şu kabuller yapılır: o Doygun boşluklu ortam sıkışmazdır yani boşluklar zamanla değişmez. o Su akımlarında Darcy yasası geçerlidir. o Zemin anizotroptur (k x k z ) Süreklilik denklemi gereği, elemana giren su, elemandan çıkan suya eşit olmalıdır. Laplace Denklemi 3- Akım Ağları ve özellikleri Laplace Denklemi; analitik, sayısal (numerik), elektriksel analoji, grafik ve deneysel yöntemlerle çözülebilir. En çok kullanılan grafik (akım ağı ile) yöntemi ele alınacaktır. Akım ağları; sızan su miktarının hesaplanmasında, akış durumunda boşluksuyu basıncının belirlenmesinde, hidrolik eğimin belirlenmesinde kullanılır. Akım ağı; akım çizgileri ve eş potansiyel çizgilerinden oluşur. 5

6 Akım çizgisi, suyun ortalama akış yolunu gösteren çizgidir. İki akış çizgisi arasındaki aralığa akım kanalı denir. Eşpotansiyel çizgisi, akış ortamında aynı piyezometrik yatay düzeye sahip noktaları birleştiren çizgidir. Bir eşpotansiyel çizgisi üzerine batırılan bütün borulardaki su yüksekliği, aynı yatay düzlemdedir. Akım ağı; ölçekli çizilmiş bir şekil üzerinde, denemeyanılma ile oluşturulur. Akım ağlarının özellikleri: o Akım çizgileri ve eşpotansiyel çizgileri birbirini keserler. o Oluşturulan elemanlar, yaklaşık kare biçimlidirler. o Her bir akım kanalından geçen su miktarı, birbirine eşittir. o Ardışık eşpotansiyel çizgileri arasındaki potansiyel düşüşleri, birbirine eşittir. o Geçirimsiz sınırlar, birer akım çizgisidir. o Su altındaki serbest zemin yüzeyleri birer eşpotansiyel çizgisidir. 6

7 q Akım çizgisi, su molekülünün kolayca izlediği yoldur. q Yukarıdan aşağıya doğru, toplam su yükü akım ağı boyunca düzgün olarak azalmaktadır. TH = h L Beton Baraj h L Su yükünün 0 olduğu nokta TH = 0 Geçirimsiz tabaka Zemin q Eşpotansiyel Çizgisi, basitçe toplam hidrolik yüke bağlı eş yükselti eğrileridir. TH = h L Beton Baraj h L Hidrolik yükün 0 olduğu nokta TH = 0 TH=0.8 h L soil Geçirimsiz Tabaka 7

8 Seçilen akım çizgileri ve eş potansiyel çizgileri ağı Beton Baraj Eğriler kare oluşturacak şekilde kesişir 90º Geçirimsiz Tabaka Zemin 8

9 Baraj Eşpotansiyel çizgi, H = sabit 2 2 H H + = x y Complementary Equations 2 2 y y + = x y Akım çizgileri, y = sabit H 1 DH 1,2 H 2 H 3 H4 DH 4,5 H 5 Q = k i A DH burada i = L 1 b 1,2 a 2,3 2 1 Akış a 3,4 b 4,5 2 3 DH Q k - 1,2 1 = 1 b1, Kare 1 [ a 2,3() ] DH1,2= H1 H 2 i Alan/genişlik Kare 2 DH Q - 4,5 2 = k 1 b4,5 [ a 3,4 ()] DH 4,5= H 4 H 5 Q = kdh 1 Q = kd i H i a a Q = kdh a 2 1,2 4,5 5 4 Süreklilik Q 1 = Q 2 k DH 1,2 a = k DH 4, 5 a \ DH = sabit 9

10 10

11 11

12 q Sızan su miktarının bulunması Akım ağındaki herhangi bir elemanı göz önüne alalım. Elemanın şekil düzlemine dik uzunluğu 1br olsun. Dh = İki eşpotansiyel çizgi arasındaki düşme H = Akıma neden olan toplam hidrolik yük kaybı N e = eşpotansiyel düşmelerin sayısı Bir akım kanalından geçen suyun debisi (Dq) Toplam akım kanallarından geçen suyun debisi (q) N a = Akım kanallarının toplam sayısı Palplaş perdesi H Q: Sızma (akım) su miktarı (Toplam debi) Q = L å q = k. H. L N N a e Toplam akım çizgileri Sayısı 1 (akım kanal sayısı) Toplam eşpotansiyel çizgileri sayısı -1 (Eşpotansiyel düşmelerin sayısı) Membadan mansaba toplam hidrolik yük kaybı Şekil düzlemine dik uzunluk 12

13 Örnek Uygulama k= cm/sn ise q=? N a N e q = k. H N N a e = , q = 7,09.10 m / sn 13

14 q Akış durumunda b.s.b (u) nın belirlenmesi Akış halindeki suyun herhangi bir yüzeye uyguladığı basıncın dağılışı, durgun (statik) haldeki suyunkinden biraz farklılık gösterir. Akışın olduğu ortamda herhangi bir noktadaki su basıncı(boşluk suyu basıncı, u): h su = İlgili noktadaki piyezometrik su yüksekliği g su = Suyun b.h. ağırlığı h 0 = Başlangıçtaki toplam yük (potansiyel) SDh = İki eşpotansiyel çizgi arasındaki düşme z = Noktanın yer yüksekliği (kıyas düzlemine bağlı, ±z) 14

15 Örnek Uygulama C noktasındaki boşluksuyu basıncını hesaplayınız? q Verilen şekil için N a =4veN e =10 dur. C noktasındaki kotu (z) 86 m olarak gösterilmiştir. Dh = H/Ne = 7/10 = 0,7 q C noktasına kadar yükteki düşme (SDh): 5 x 0,7=3,5 m Toplam yük (h 0 -SDh): 100-3,5 = 96,5 m Basınç yükü (h su =h 0 -SDh z): 96,5-86 = 10,5 m Boşluk suyu basıncı (u=h su X g su ): 10,5 x 9,8 = 103 kpa 15

16 q Hidrolik Eğimin Bulunması İçinden su akımı olan zemin ortamın herhangi bir kısmında hidrolik eğim (i), akım ağından yararlanarak hesaplanabilir. Akım doğrultusunda seçilen iki nokta (A ve B gibi) arasındaki hidrolik eğimi (i AB ) hesaplamak için, noktalar arasındaki potansiyel farkı veya düşmesi (Dh AB ) akım ağımdan hesaplanır. Noktalar arasındaki uzaklık (L AB ), ölçekli çizilen şekilden ölçülerek belirlenir. 4- Akım Kuvveti ve Kaynama Su zemin içinde akarken, akış yönünde zemini sürüklemek ister, zemine akış yönünde bir kuvvet uygular. Akışın yer aldığı ortamda, akım doğrultusunda kenar uzunluğu a olan bir küp düşünelim. Elemanın 1-1 ve 2-2 yüzeylerine etkiyen su kuvvet farkı, (DF)=Dh.g su.a 2 olup, bu fark; durgun ve akış durumları arasındaki farkı yansıtır. Bu kuvvet farkı, elemana akış doğrultusunda etkir. Birim hacme gelen kuvvet, akım kuvveti (J) olarak tanımlanır. Eleman boyunca hidrolik eğim i=dh/a olduğu için, akım kuvveti (J): 16

17 Kaynama Durumu Zemin içindeki su akımlarında, çıkış bölgelerinde akım yönü yukarı doğru ise, o kısımda kaynama (boiling) denilen olay meydana gelebilir. Kaynama anında, birim hacimli bir zemin elemanına etkiyen düşey kuvvetlerin dengesi yazılırsa: (g d 20 kn/m 3 ise) i cr : Kritik hidrolik eğim Statik Durum (Akım yok) h w L z X Zemin X Mesafesinde; s v = g w h w + g d z u = g w (h w + z) s ' v = g ' z 17

18 Akış Durumu (Aşağı akış) X Mesafesinde, s v = g w h w + g d z Statik Durum olarak Akım u = g w h w + g w (L-h L )(z/l) = g w h w + g w (z-iz) h L h w u = g w h w = g w (h w +z) - g w iz L z X Akımdan dolayı bir azalma Zemin s v ' = g ' z + g w iz Akımdan dolayı bir artış u = g w (h w +L-h L ) 18

19 Akış Durumu (Yukarı akış) 19

20 Kaynama olan bölgedeki hidrolik eğime, kritik hidrolik eğim (i cr ) denir. Kaynama olayının oluştuğu zemine akıcı kum (kaynayan kum, sıvılaşmış kum) denir. Akıcı kum, bir kum türü olmayıp, kaynama olayına maruz kalan kuma verilen addır. Bu olay, su akımlarının çıkış bölgelerinde ve gel-git olayının yaşandığı deniz kıyılarındaki kumluklarda görülebilir. Böyle bir olay, insanlar, inşaat ve yapılar için çok tehlikelidir. Akıcı kum zeminin taşıma gücü sıfır olup insanlar, yapılar, araç-gereçler suya gömülür. Çıkış bölgelerinde kaynama olup olmadığı, akım ağları kullanılarak araştırılır. Bunun için, çıkış bölgesinde (belli bir uzunlukta), potansiyel farkı, akım ağı ile ile hesaplanır. Bu farkın, uzunluğa bölünmesiyle o bölgedeki hidrolik eğim (i çıkış ) belirlenir. Bulunan hidrolik eğim, o zemin için tanımlanan kritik hidrolik eğim (i cr ) ile karşılaştırılır. 20

21 21

22 22

23 A. Tanım Zeminin dayanıma sahip olmadığı şartlar i.e., s = 0 s t t = s m zemin \ s 0 Þt 0 B. Örnekler F Deprem dalgası yüksek "u" Þ s 0 \" piping" erozyon Sıvılaşma u, s 0 4- Borulanma Su zeminden çıkarken, zemin danelerini de sürükleyerek götürebilir. Su ile zeminden danelerin uzaklaşması sonucu, zeminde iç erozyon (oyulma, boşluklar) oluşur ki bu olaya borulanma denir. İlerleyen borulanma olayları, tüm toprak yapının göçmesine, yıkılmasına neden olur. 23

24 Baldwin Hills barajı, 1963 de borulanma sonucu yıkılmıştır. Borulanmayı önlemek için Filtreler oluşturulur. Drene olan zemine göre, daha iri daneli malzemeden oluşan filtre, suyu kolaylıkla geçirir, ancak zemin danlerini geçirmez. Filtreler, drenajı kolaylaştırmak ve ince daneli zeminlerin yıkanarak uzaklaşmasını engellemek amacıyla tasarlanırlar. Filtre malzemeler, başlıcaiki şartı sağlamalıdır. * Filtre malzemesindeki boşluklar, drene olan zeminin danelerinin kendisine girmesine veya girip geçmesine izin vermeyecek büyüklükte (üst sınır) olmalıdır (Borulanma şartı). * Filtre malzemesindeki boşluklar, drene olan suyu serbestçe geçirmelidir (geçirgenlik şartı) (alt sınır). 24

25 Geçirimlilik şartı Borulanma şartı Kullanım yerleri: Toprak barajlar ve istinat yapılarında kullanılırlar. Filtre malzemeleri olarak: Granüler zeminler ve geotekstiller kullanılırlar. Tepe Filtre Malzemesi Kaplama Palplanş Temel Toprak Baraj 25

26 Barbakan Granüler Zemin Drenaj Borusu Geosentetikler 26

27 Sizlere verilen uygulamaları, yapmayı unutmayınız! 27

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir.

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir. SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı