2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır."

Transkript

1 NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan adı tahsis ilemleri gerçekletirilmekte, tahsisi gerçeklemi olan alan adlarına ait tahakkuk ve tahsilat ilemlerini yürütülmekte, idari, mali ve teknik konularla ilgili bilgilendirme ve destek talepleri karılanmaktadır yılından itibaren, Üniversitemiz bünyesinde devam etmekte olan.tr alan adlarını tahsisi ii kapsamında, toplam yaklaık 8, adet alan adı daıtılmıtır. Tablo-1 Grafik-1: YIL Adet Deiim % ,6% ,6% ,% ,6% ,% ,% ,9% ,2% yılı sonu itibarı ile 76,76 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. Tablo-2 Grafik-2 Alt Alan Adı Adet % com ,7% gen ,5% k ,4% gov ,3% org ,9% web ,9% bel ,5% name ,4% av 92 1,2% biz 238,3% edu 189,2% net 166,2% info 146,2% pol 135,2% nom 67,1% bbs 21,% dr 14,% mil 8,% tel 8,% Toplam: com gen k12 gov org web bel name av biz edu net info pol nom bbs dr mil tel 8 8

2 25 yılında, toplam adet -yeni -alan adı bavurusu yapılmıtır. Aylık ortalama sayı olarak gerçeklemitir. Aylara göre yeni bavuru sayısı daılımı aaıdadır. Tablo- 3 Grafik-3 25 Yeni Alan Adı Bavurusu Yeni Alan Adı Bavurusu Ocak ubat Mart 3.59 Nisan Mayıs Haziran 2.56 Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım 6.77 Aralık Ocak ubat M art N isan M ayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim K asım A ralık Toplam Aylık Ortalama tr uzantılı alan adları belgeli ve belgesiz olmak üzere iki farklı yöntem izlenerek tahsis edilmektedir. Belgesiz alan adı bavuruları, kullanıcılarımızın sistem aracılıı ile bavuru yapması ve sonrasında gerekli olan ödemenin gerçeklemesi ile aktiflemekle birlikte, belgeli alan adı bavurularında, alan adının aktifleebilmesi için, detaylı bilgilere adresinden ulaılabilecek olan bavuru için gerekli olan belgeler den ilgili olan belgelerin.tr Alan Adı Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir. Yaklaık son 3 yıl içinde, toplam belgeli alan adı bavurusunda bulunulmutur. Gerekli ve geçerli belgelerin tarafımıza iletilmesi ve sonrasında, alan adının aktiflemesi ortalama 5-6 gün içinde gerçeklemektedir. Tablo- 4 YIL Belgeli Alan Adı Bavuru Sayısı Yıllık -Ortalama- Belgeli Alan Adı Bavuru Deerlendirme Süresi (GÜN) 23 (Son 8 ay) , , ,74 TOPLAM yılı, Aralık ayı sonu itibarı ile, kayıtlarımızda, adet sorumlu kodu (SK) aktif halde bulunmaktadır yılı sorumlu kodu sayıları, aaıda yer almaktadır. Tablo- 5 Grafik-4 Tarih Sayı Artı % si Aralık ,3% YILSONU TBARI LE SORUMLU KODU (SK) SAYISI ( ) Aralık ,4% Aralık ,4% Aralık ,6% Aralık ,4% 5. Aralık ,4% Aralık ,5% Aralık ,1% Aralık SK Sayısı

3 25 yılı içinde, alan adı ilemleri sırasında alan adı yönetimine iletilen elektronik ortamda ilem gören belge sayıları Tablo-6 da yer almaktadır. 25 yılında ortalama aylık, web aracılıı ile iletilen belge sayısı; 3.481, faks ile iletilen ve ilem gören belge sayısı olarak gerçeklemitir. Aylık sayılar aaıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo-6 Grafik-5 25 Web Faks Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Aylık Ortalama lem Yapılan Belge Sayısı O cak ubat M art N isan M ayıs Belge gönderme (web) H aziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık Belge gönderme (Faks) Yaklaık son 3 yıl içinde, toplam adet belge deerlendirilmi olup yapılan deerlendirme sonucunda, ilgili olan belgeler talep edilen alan adları ile ilikilendirilmi ve ilgisiz görülen belgeler ilem dıı bırakılmıtır. Tarafımıza iletilen belgeler, ortalama olarak yarım gün içinde deerlendirilmekte ve ileme alınmaktadır. Tablo-7 YIL Belge Deerlendirme Sayısı Yıllık -Ortalama- Belge Deerlendirme Süresi (GÜN) 23 (Son 8 ay) , , ,61 TOPLAM tr Alan Adı Tahsisi sonrasında, kurallarımız gerei alan adı devri yasaktır. Ancak, özellikle.com.tr uzantılı alan adları için, irketlerin kapatılması, yurtdıındaki ana firmanın temsilci firma/larını deitirmeleri, marka devirlerinin yapılması vb. nedenlerle alan adı sahipliinin fiilen deitirilmesi sözkonusu olmaktadır. Tablo 8 de bu ileme ait bilgiler yer almaktadır. Tablo-8 Grafik-6 Yıl Basvuru Kabul Kabul/Basvuru Red 23 (6 ay) % % 15!" # % 35 TOPLAM % 55

4 Yeni sistem ile birlikte, 26 Mayıs 23 tarihinden itibaren, bir alan adı ile ilgili olarak idari, teknik ve ödeme sorumlularının atanmı olması gerekmektedir (her üç sorumlunun aynı kii/kurum olması söz konusu olabilir). Tablo 9 da gerçekleen sorumlu deiiklii ilemi sayıları yer almaktadır. Tablo-9 Grafik-7 Yıl Bavuru Kabul % (Kabul/ Bavuru) $%&' #(() 1997 (11 ay) % % % % % % % % % TOPLAM % 26 Mayıs 23 tarihinden itibaren.tr Alan Adı tahsisi ve sonrasındaki ilemler sırasında, kullanıcılarımızın destek taleplerini karılamak üzere, sayfasından ulaılabilecek oan Destek stiyorum linki aktifletirilmitir. Bu sayfa aracılıı ile kullanıcılarımızın idari, teknik ve mali soruları yanıtlanmakta, görü ve eletirileri önemle kaydedilmektedir. Grafik-8 SORULAN & CEVAPLANAN -TOPLAM-SORU SAYISI (23 Mayıs - 25 Aralık) SORULAN (T oplam) CEVAPLANAN (T oplam) (Son 8 ay) T OPLAM Tablo-1 (*) SORULAN (Toplam) CEVAPLANAN (Toplam) % (Cevaplanan/Sorulan) 23 (Son 8 ay) % % % TOPLAM %

5 1997 yılından itibaren ticari bir proje nitelii kazanan Alan Adı Yönetimi ii, halen Üniversitemizin önemli gelir kaynaklarından biri olma özelliini sürdürmektedir. 25 yılına ait toplam gelir miktarı YTL olarak gerçeklemitir. Aylık ortalalama gelir miktarı YTL.dir. Projeye ait, aylık gelir daılımı bilgisi Grafik -9 da ematik olarak yer almaktadır. Grafik-9 Gelir (YTL- KDV Dahil) Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık Gelir (YTL- KDV Dahil) Proje gelirlerinin tahsilatı sırasında, 25 yılında toplam adet fatura kesilmitir. Yasal zorunluluk gerei, faturalar haftalık dilimlerde kesilmektedir yılları arasındaki faturalama sayıları aaıda yer almaktadır. Tablo-11 Grafik-1 Yıl Toplam Kesilen Fatura Sayısı Fatura Kesim Sayısı (Kesim Sayısı/ Yıl) TOPLAM *%+,* -$%% #((.!"" 25 yılında Müteri/ kullanıcı memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırabilmek yönünde; kullanıcı, admin ve teknik alanlarda çalımalar devam etmitir. Süre gelen çalımalardan bir kısmı aaıda listelenmitir. Kullanıcı: 1. sadelik/ kullanılabilirlik/metin (tr-ing.) iyiletirme çalımaları. 2. Yeni nic.tr web sayfasının, kullanıcı geri bildirimlerine göre yeniden ele alınması ve 26 yılında kademeli olarak devreye alınacak uygulamalar ile ilgili çalımaların planlanması, ön hazırlıklarının tamamlanması. 3. e-posta aadresiaracılıı ile yeni bir iletiim kanalının devreye alınması.

6 4. Fatura gönderilerinin, kurye yerine kargo firmasına ihale edilmesi, gönderilerin iletilerinin kontrolü. 5. Mesaj ile destek hizmeti ile ilgili olarak, içerik / kalite denetimi. 6. Telefon ile destek hizmeti ile ilgili olarak, 26 yılında devreye alınacak olan yeni santral alımı sonrasında hat sayısı arttırımı, sesli mesaj vb. yeni olanaklar ile sesli yönlendirme /çarı servisi planlanması, gerekli metinlerin ve ses kayıtlarının oluturulması. 7. Kredi kartı dıında, alternatif ödeme yöntemlerinin aratırılması. Admin: 1. Personelin ie yönelik bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eitim programları 2. Donanım- Altyapı eksikliklerin belirlenmesi ve temini.temini: 3. Grup içi iletiim/motivasyon arttırıcı çalımlar: Teknik: 1. Bakım, gncelleme-gelitirme, yeni sürümlerin devreye alınması, Web sayfasına hızlı eriim salanması amacı ile yapılan kod çalımaları vb. yazılım üzerindeki çalımlar. 2. Ns5 kurulumu, Metu üzerindeki DNS sunucu hizmetinin nic.tr ye devredilmesi vb. sistem üzerindeki çalımalar. 3. Detaylı statistik çalımaları 4. Yeni operatör ekranlarının hazırlanması (Gelimi Sorgu, Mesaj Destek (Destek stiyorum),bilgi edinme,yeni bavuru, DNS sunucu deiiklii, Duyuru ekranı, Ödeme, takip (Bugtracker) 5. Tüm operatör PC lerinin gnu/linux iletim sistemine geçirilmesi. 6. Satın alınan makina- techizatın kurulumu, varolan donanım ve yazılım hatalarının giderilmesi. 7. Veri yedekleme, güvenlik vb. konularda iyiletirme. 8. Yeni nic.tr web sayfasının planlanması, tasarlanması,yayına hazır hale getirilmesi. 9. Vakıfbank ve Garanti Bankası Sanal POS uygulamalarına ek olarak Akbank ın devreye alınabilmesi için gerekli olan teknik altyapı çalımaları. 1. Kredi Kartı ile ödeme sistemi dıında, alternatif ödeme biçimlerine ait teknik uygulamaların aratırılması,planlanması.

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları PwC Türkiye Kasım 2013 Genel Bakış PwC 2 06.11.2013 Nereden Geldik? PwC Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) 2003 2004 e-dönüşüm

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip Bederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-Tebligat Yasal Altyapısı Tebligat Kanunu Madde 7/A Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İNTERNET WEB SİTESİ - ARAYÜZ - İÇERİK YÖNETİMİ - BİLGİ GÜNCELLEME HİZMETLERİ İŞİ 2013 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ Taraflar: Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Çelik İhracatçıları

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP

BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP Ferruh SOLAK - Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri Dr. Güler KOÇBERBER - Kamu İhale Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzmanı Türkiye de kamu alımları Gayri Safi Yurt içi Hasıla

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER II. ORTAKLIĞIN YASAL STATÜSÜ, UNVANI ve DİĞER BİLGİLERİ... 3 III. ORTAKLIĞIN ORGANİZASYON ve SERMAYE YAPISI... 4

Detaylı