İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ"

Transkript

1 Bölüm 5 : ANAHTARLAR, KÖPRÜLER, YÖNLENDİRİCİLER Türkçe (İngilizce) karşılıklar Anahtar (Switch) Uzam bölüşümlü anahtarlama (space-division switching) Zaman bölüşümlü anahtarlama (time-division switching) Çoğullayıcı (multiplexer) Çoğullama çözücü (demultiplexer) Çaprazlayıcı (crossbar) Çaprazlama noktası (crosspoint) Anahtarlama elemanı (switching element) Çok seviyeli arabağlantı ağları (multistage interconnection networks) Kendiliğinden yönlenebilen (self-routing) Çekişme (contention) Ölçeklenebilir (scalability) Tıkanabilen (blocking) Tıkanmaz (nonblocking) Bölüt (segment) Merkez yönlendiriciler (core routers) Kenar yönlendiriciler (edge routers) Bölüm Hedefi Bu bölümü bitirdiğinizde Anahtar yapılarını Tek seviyeli anahtar yapılarını Çok seviyeli anahtar yapılarını Köprülerin çalışma şeklini Yönlendiricilerin işlevini öğrenmiş olacaksınız. Anahtarlar, köprüler ve yönlendiriciler, bilgisayar ağları arasında geçiş yapmamızı sağlayan birimlerdir. Bu birimlerin yer aldığı ortamlar homojen (aynı protokolü kullanan) ya da heterojen (farklı protokolleri kullanan) olabilir. Bu bölümde, adı geçen birimlerin yapıları, görevleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verilecektir. 5.1 Anahtarlar : Anahtar (switch) kelimesi, telefon haberleşmesinden günümüze gelmiştir. Eski telefon çağrılarını gerçeklerken iki uç nokta arasında adanmış fiziksel bir bağlantı oluşturulurdu. Bu bağlantıda anahtarlar, farklı hatları birleştirerek bir uç birimden diğer uç birimine uzayan yolun kurulması için kullanılırdı. Paket kavramı ile ağ kaynaklarının paylaşımı gündeme geldi. Artık bir fiziksel hat aynı anda pek çok uçtan uça bağlantıya hizmet verebiliyor ve kaynaklar daha verimli kullanılabiliyor. Doğal olarak bu ortamda kullanılan paketlerin yapısı daha karmaşık bir hal aldı. Şekil 5.1 anahtarların temel yapısını göstermektedir. Bu yapı aslında bir anahtarın işlevini de ortaya koyar. Bir anahtarın amacı giriş portlarına gelen paketleri istenen çıkış portlarına aktarmaktır. Bu 1

2 aktarımın kayıpsız ve çabuk olması hedeflenir. Anahtarları N girişi ve N çıkışı olan kutular şeklinde düşünebiliriz. Şekil 5.1 de gösterildiği gibi giriş portlarına gelen paketler giriş kontrol (GK) birimi üzerinden anahtarlama birimine oradan da gitmesi beklenen çıkış kontrol (ÇK) birimlerine ulaştırılır. Anahtarlama birimi girişler ve çıkışlar arasındaki paket aktarımını sağlayarak paketlerin istenen çıkışa ulaştırılmasını sağlar. Bu biriminin çalışması bir işlemci grubu tarafından kontrol edilir. Şekil 5.1 Anahtarların temel yapısı Anahtarların iç yapıları birbirinden farklı olabilir. Genelde anahtarlar iç yapılarına göre iki farklı grupta toplanırlar: 1) zaman bölüşümlü anahtarlama tekniğini kullananlar ve 2) uzam bölüşümlü anahtarlama tekniğini kullananlar Zaman Bölüşümlü Anahtarlama Zaman bölüşümlü anahtarlarda (time division switching) bütün girişler ve çıkışlar tarafından paylaşılan hızlı bir veri yolu ya da bellek vardır. Şekil 5.2 her iki örneği de göstermektedir. Paylaşılan ortamlar üzerinde aynı anda sadece tek bir giriş-çıkış çifti için veri aktarımı yapılabilir. Bu nedenle, teknik zaman bölüşümlü olarak adlandırılır. Paylaşılan ortam bellek olunca bir çoğullayıcıya ve çoğullama çözücüye ihtiyaç duyulur. Hangi giriş-çıkış çiftleri arasında veri aktarımı yapılacağı konrol işlemcisi tarafından belirlenir. Zaman bölüşümlü anahtarların kapasitesi paylaşılan ortamın kapasitesi ile kısıtlıdır. Şekil 5.2 Zaman bölüşümlü anahtarlama 2

3 5.1.2 Uzam Bölüşümlü Anahtarlama Uzam bölüşümlü anahtarlamada (space division switching) aynı anda birden fazla girişçıkış çifti için anahtarlama yapılabilir. Bu anahtarlarda kapasite, teorik olarak, (herhangi bir giriş hattının kapasitesi) x (giriş sayısı) kadar arttırılabilir. Ancak bu pratikte her zaman mümkün değildir. Anahtarlama sırasında birden fazla paket anahtar içindeki aynı iç yolu kullanmak veya çıkış portuna ulaşmak isteyebilir. Bu durumda çekişme (contention) olur ve paketlerden biri yoluna devam ederken diğeri yok edilir ya da arabelleklerde bekletilir. Çekişmeler anahtar içi çekişmeler ve çıkış portu çekişmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Anahtarın yapısına bağlı olarak çekişmeler farklı teknikler kullanılarak çözülebilir. Yapısı gereği iç çekişmelerin oluşmasına imkan veren anahtarlara tıkanabilen (blocking) anahtarlar denir. Diğerlerine ise tıkanmaz (nonblocking) anahtarlar denir. Uzam bölüşümlü anahtarları iki grupta inceleyebiliriz : tek seviyeli anahtarlar, çok seviyeli anahtarlar Tek Seviyeli Anahtarlar Tek seviyeli (single stage) anahtarlarda gelen paket tek bir sekme sonucunda çıkışa (çıkış portuna) erişebilecek hale gelir. Bu anahtarlarda her bir giriş-çıkış port çifti arasında o bağlantıya özel bir hat bulunur ya da yaratılabilir. Tek seviyeli anahtarların en basit örneği çaprazlayıcı anahtardır (crossbar). Bu anahtarlar Şekil 5.3 te gösterildiği gibi gerçeklenebilir. Uzam bölüşümü özelliği şekilde açıkça görülür. Birinci girişten beşinci çıkışa bir paket aktarılırken, aynı anda ikinci girişten üçüncü çıkışa başka bir paket de aktarılabilir. Çaprazlayıcılarda anahtar içi çekişmeler yaşanmaz. Bu da herhangi bir anda giriş portlarına gelen paketlerin farklı çıkış portlarını istemesi durumunda her birinin yerine ulaşacağını gösterir. Bu nedenle tıkanmasız anahtarların en iyi örneklerindendir. Farklı girişlere gelen paketlerin aynı çıkış portunu istemesi durumunda çıkış portu çekişmeleri yaşanır N N N 1 2 N Şekil 5.3 Tek seviyeli uzam bölüşümlü anahtarlar 3

4 Çaprazlayıcılarda her bir çaprazlama noktası (crosspoint) bir anahtarlama elemanı (switching element) olarak adlandırılır ve paketin bir girişten diğerine aktarılmasını sağlar. Çaprazlayıcıların karmaşıklığı anahtarlama elemanlarının ve bağlantıların miktarı düşünüldüğünde N 2 dir. N nin değeri arttıkça çaprazlayıcıların gerçeklenmesi güçleşir çünkü tüm giriş ve çıkış portlarına giden bağlantıların aynı yonga üzerinde olması gerekir. Buna karşın tıkanmasız bir yapıya sahip olması bu anahtarları pek çok uygulama için çekici hale getirir Çok Seviyeli Anahtarlar Çok seviyeli (multi-stage) anahtarlar, çok seviyeli arabağlantı ağları olarak da adlandırılır. Adından da anlaşılanileceği gibi bir paketin çıkış portuna ulaşabilmesi için bir kaç sekme yapması gerekir. Her sekme geçilen anahtarlama elemanı sayısını gösterir. Çaprazlayıcılarda bir olan sekme sayısı çok seviyeli anahtarlarda anahtarın yapısına bağlı olarak değişim gösterir. Şekil 5.4 te çok seviyeli anahtar ailesinde yeralan bir grup anahtar yapısı görülmektedir. Banyan, Clos ve Benes ağları çok seviyeli anahtar yapılarında sıkça kullanılır. a) Banyan anahtarı b) Clos anahtarı c) Benes anahtarı Şekil 5.4 Çok seviyeli uzam bölüşümlü anahtarlar 4

5 Çok seviyeli anahtarlardan Banyan anahtarlar üzerindeki paketler merkezi bir birimin kontrolü olmadan kendiliğinden yönlenebilir (self-routing). Yolun kendiliğinden bulunması sırasında her seviyedeki anahtarlama elemanı ilgili adres bitinin değerine bakarak paketin gönderileceği çıkışa karar verir. Örneğin Şekil 5.5 teki 2x2 boyutundaki anahtarlama elemanlarından oluşmuş Banyan anahtarına gelen ve 110 adresli çıkışa gitmek isteyen paket için 1. seviyede, 1 çıkışı (alttaki çıkış), 2. seviyede, 1 çıkışı (alttaki çıkış), 3. seviyede, 0 çıkışı (üstteki çıkış) seçilir. Sonuçta, paket 110 adresine sahip çıkışa iletilmiş olur. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, anahtarların çıkışları gibi anahtarlama elemanlarının çıkışları da numaralanır (sıfırdan başlayarak). Bu numaralandırma düzeni paketlerin yönlendirilmesinde kullanılır. Bir paket hangi girişe gelirse gelsin, yönlendirilirken Banyan anahtarındaki her anahtarlama elemanında aynı yöntem uygulanır. Şekil 5.5 Bir Banyan anahtarında paket yönlendirme Çok seviyeli anahtar yapılarında, Şekil 5.6 da gösterildiği gibi hem anahtar içi çekişmeler hem de çıkış portu çekişmeleri yaşanabilir. İç çekişmeler farklı çıkışlara ulaşmak isteyen paketlerden de kaynaklanabilir. Bunun nedeni bazı yolların farklı yollara ulaşırken ortak kullanılmasıdır. Çıkış portu çekişmesi ise aynı çıkışa ulaşmak isteyen paketler olduğunda kaçınılmazdır ve anahtarın yapısından bağımsızdır. Yapısından dolayı iç çekişmelere izin veren anahtarlara tıkanabilen (blocking) anahtarlar denir. Sadece çıkış portu çekişmesine izin veren anahtarlara ise tıkanmaz (nonblocking) anahtarlar denir. Tıkanabilen anahtarların bu yönünü iyileştirmek için özel tekniklerin kullanılması gerekir. 5

6 Şekil 5.6 Çok seviyeli bir anahtardaki çekişme tipleri Çok seviyeli anahtarları modüler yapıları nedeniyle birkaç yonga üzerinde gerçeklemek mümkündür. Bu da, anahtarın ölçeklenebilir olmasını sağlar ve önemli bir avantajdır Köprüler Köprüler (bridges) aynı protokolü kullanan yerel alan ağlarını birbirine bağlamak için kullanılır. Köprülerle bağlanmış yerel alan ağları kullanıcıya tek bir yerel alan ağı varmış izlenimini verir. Köprüler verinin adres kısmını incelerler ve yerel bir bilgisayarı hedef alan paketleri diğer ağlara geçirmezler. Şekil 5.7 te birkaç köprü kullanarak birleştirilmiş bir yerel alan ağ grubu görülmektedir. Köprülerin birleştirdiği yerel alan ağlarının her birine bölüt (segment) adı verilir. Şekil 5.7. Bir kaç köprü ile birleştirilmiş yerel alan ağları 6

7 Daha büyük ve tek bir ağ kullanmak yerine küçük yerel alan ağlarını birbirine köprüler üzerinden bağlamanın uygulamada pek çok yararı vardır. 1) Aynı bölümde çalışan ekibi tek bir yerel alan ağ üzerine toplayarak onların arasındaki trafiğin diğer bölümlerin ağları üzerine yayılmasını önlenmiş olur. Bu hem kaynakların verimli kullanımını sağlar hem de güvenlik açısından önemlidir. 2) Küçük yerel ağlar oluşturup bunları birbirine bağlamak büyük ve tek bir ağ oluşturmaktan daha ekonomik olabilir. Köprüler bağlı bulundukları yerel alan ağları üzerindeki bilgisayarların adreslerini bilirler ve paketleri gerekli ağlara kopyalarlar. Bu bilgilendirme bazen operatör tarafından yapılır. Eğer uyarlanır (adaptive) ya da öğrenebilen (learning) bir köprü kullanılıyorsa, köprü bu bilgiyi ağ üzerindeki işlemleri gerçeklerken öğrenir. Bu işlemi Şekil 5.8 teki ağ üzerinde izleyebiliriz. Köprü gelen çerçevelerdeki kaynak adreslerini takip ederek bilgisayarların yer aldığı yerel alan ağları hakkında bilgi edinir ve bunu ilgili tabloya yazar. Gelen çerçeveler de bu tablolardaki verilere göre ilgili yerel alan ağına gönderir. Bir köprü, nerede olduğunu bilmediği bir bilgisayar için gelen çerçevelerin bağlı bulunduğu tüm yerel alan ağlarına iletilmesini sağlar. Bölüt X B Bölüt Y A B C D E F Şekil 5.8. İki yerel alan ağını bağlayan bir öğrenebilen köprü Şekil 5.8 teki ortama yerleştirilen köprünün akan trafiğe bakarak tablolarını oluşturmasını Şekil 5.9 da izleyebiliriz. Senaryo her ne olursa olsun, öğrenebilen köprü gelişmelere bakarak tablolarını oluşturur. Bu arada, hiç trafik yaratmayan bir bilgisayarın hangi bölütte olduğunu bilmek mümkün olmayacaktır. Olay Tablo Bölüt X Tablo Bölüt Y Köprü çalışmaya başlar - - A, D ye çerçeve gönderir A B, C ye çerçeve gönderir A, B D, A ya çerçeve gönderir A, B D F tüme gönderir (broadcast) A, B D, F E, F ye çerçeve gönderir A, B D, E, F C, A ya çerçeve gönderir A, B, C D, E, F Şekil 5.9 Olası bir senaryo için Şekil 5.8 teki köprüye ait tabloların oluşturulması 7

8 Köprülerden oluşan bir ağda halkaların oluşturulmamasına dikkat edilmelidir. Bir halka oluşumunda halkada yer alan bölütlerdeki bilgisayarlara aynı çerçeveler bir kaç kez ulaşacaktır. Bu durumda bazı köprülerin veri aktarmasına izin verilmemelidir. Birbirinden uzak yerel alan ağlarını kiralık hatlar (leased lines) üzerinden birleştirmek için, Şekil 5.10 da gösterildiği gibi uzak köprüler (remote bridges) kullanılır. Şekil 5.10 Uzak köprüler [1] den alınmıştır Yönlendiriciler Yönlendiriciler (routers), paketlerin kaynaktan varış noktasına iletimini sağlayan birimlerdir. İki nokta (kaynak-varış) arasındaki uygun yolun bulunması (geçilecek düğümlerin belirlenmesi) onların görevidir. Yerel alan ağları ile geniş alan ağları arasındaki geçişleri de sağlarlar. Yönlendiriciler, Şekil 5.11 de gösterildiği gibi, farklı protokollere sahip yerel alan ya da geniş alan ağlarını da bir araya getirirler. Şekil 5.11 Farklı protokolleri kullanan yerel alan ağlarının bir yönlendirici ile bağlanması 8

9 Yönlendirme sırasında yönlendirme tabloları kullanılır. Yönlendirme tablolarında bir varış noktasına giden en uygun yolun bulunması için kullanılacak parametreler saklanır. Bu tablolar özel yönlendirme algoritmaları kullanılarak hazırlanır. Bölüm 6 da bu algoritmalar üzerinde detaylı olarak durulacaktır. Yönlendirme tabloları ile ilgili önemli noktalardan biri de bu tablolar üzerindeki arama süresidir. Yönlendirme tabloları çok büyük olabilir. Yüksek kapasiteli hatlardan birim zamanda gelen paket miktarının yoğunluğu da düşünülerek tablolardaki arama (tablolara erişim) süresinin düşürülmesi gerekir. Bu amaçla hem yazılım hem de donanım temelli iyileştirici yöntemler kullanılır. Yönlendiricileri merkez (core) ve kenar(edge) yönlendiriciler olmak üzere, Şekil 5.12 de gösterildiği gibi, iki sınıfa ayırabiliriz. Merkez yönlendiriciler daha fazla porta, hızlı hatlara ve yoğun bir trafiğe sahiptir. Bu yoğunluk altında hızla çalışabilmesi için hızlı bir donanım ve bellek erişim (yönlendirme tablosuna ulaşmak için) mekanizmasına ihtiyacı vardır. Merkez yönlendiricilerinin dayanıklılığı çok hassas bir noktadır. Bozulmaları büyük kayıplara neden olabilir. Bu nedenle yedekli çalıştırılmalıdırlar. Kenar yönlendiriciler ise geniş alan ağlarına yerel trafiğin aktarılması için kullanılır. Şekil 5.12 Merkez ve kenar yönlendiriciler 9

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ Bölüm 4: AĞ TOPOLOJİSİ ve YEREL ALAN AĞLARI Türkçe (İngilizce) karşılıklar Yerel alan ağları (Local Area Networks, LANs) Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks, MAN) Geniş alan ağları (Wide Area

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (3) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (3) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (3) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ethernet Protokol, bilgisayarlar arasında kurulan iletişimin nasıl gerçekleşeceğini belirten kurallar

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

Ağ Temelleri. Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek.

Ağ Temelleri. Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek. Ağ Temelleri 2/66 Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini öğrenmek. Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve tanımlayabilmek. Gerekli ortam sağlandığında, ağ kurmak için hangi ağ cihazlarının kullanılması gerektiği

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

Bölüm 1: VERİ İLETİM ORTAMLARI. VERİ İLETİMİ. ASENKRON İLETİM (RS232)

Bölüm 1: VERİ İLETİM ORTAMLARI. VERİ İLETİMİ. ASENKRON İLETİM (RS232) Bölüm 1: VERİ İLETİM ORTAMLARI. VERİ İLETİMİ. ASENKRON İLETİM (RS232) Türkçe (İngilizce) karşılıklar Bantgenişliği (bandwidth) Sayısal (digital) Salınım (oscilation) Microdalga (microwave) Kızılötesi (infrared)

Detaylı

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN Saib ATAY ELAZIĞ, 2006

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

Paket Anahtarlama ve Yönlendirme

Paket Anahtarlama ve Yönlendirme Paket Anahtarlama ve Yönlendirme Paket Anahtarlamanın Prensipleri Devre anahtarlama ses için geliştirilmiştir Kaynaklar belirli bir arama için ayrılır Veri bağlantısı durumunda zamanın çoğu boştur Veri

Detaylı

SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 45-78 SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Can EYÜPOĞLU 1, Muhammed Ali AYDIN 2, Abdül Halim ZAİM 3

Detaylı

BBS 676. Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

BBS 676. Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları 2005-2006 Güz Dönemi http://www.ee.hacettepe.edu.tr/~toker/bbs676/bbs676-homepage.html Bilgisayar Ağlarının Kullanım

Detaylı

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları 2006-7 Güz Dönemi Dr Cenk Toker cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr http://www.ee.hacettepe.edu.tr/~toker/bbs676/bbs676-homepage.html

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak

Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Yönetim Özeti En iyi performans gösteren, maliyet bakımından en etkin WAN hizmetleri karışımını uygulamak için, firmaların BT bölüm

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LAN KABLOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LAN KABLOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LAN KABLOLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı