UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK. Ortaya Çıkışı, Kullanılan Teknolojiler ve Bilgi Akışı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK. Ortaya Çıkışı, Kullanılan Teknolojiler ve Bilgi Akışı"

Transkript

1

2 UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK Ortaya Çıkışı, Kullanılan Teknolojiler ve Bilgi Akışı

3 2

4 3 Aileme

5 4

6 ÖNSÖZ Bu çalışmanın ortaya çıkmasında birçok kişinin emek ve katkıları vardır. Akademik bağlamda bana verdikleri destek ve paylaştıkları bakış açılarından dolayı Prof. Dr. Davut AYDIN, Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR, Prof. Dr. Ender SUVACI, Prof. Dr. Engin ATAÇ, Prof. Dr. Kerim BANAR, Prof. Dr. Mehmet KESİM, Prof. Dr. Levend KILIÇ, Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, Prof. Dr. Ayhan G. HAKAN, Prof. Dr. Nazmi ULUTAK, Prof. Dr. Ahmet DURMAZ, Prof. Dr. Gülsün EBY, Prof. Dr. İ. Cemil ULUKAN, Prof. Dr. E. Nezih ORHON, Prof. Yalçın DEMİR, Prof. Dr. Uğur DEMİRAY, Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ, Prof. Dr. Deniz TAŞCI, Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Prof. Dr. Murat BARKAN, Prof. Dr. Erol SAYIN, Prof. Dr. Simber ATAY, Yrd. Doç. Dr. A. Nurhan ŞAKAR ve Yrd. Doç. Dr. Kamil ÇEKEROL a ayrı ayrı teşekkür ederim. Lisanüstü öğrenme deneyimlerinde birlikte çalışma fırsatını bulduğum öğrencilerim Dr. M. Recep OKUR, Dr. M. Banu GÜNDOĞAN, Dr. Tülay GÖRÜ DOĞAN, Dr. Ertan DOĞAN, E. Pınar UCA GÜNEŞ, Onur YUMURTACI, Birgül TAŞDELEN, Mesut AYDEMİR, Gaye TOPA ÇİFTÇİ, Nil GÖKSEL CANBEK ve Gülcan YILMAZ a teşekkür ederim. Karşılık beklemeden verdikleri sevgi ve destek için babam Prof. Dr. Ali Fuat YÜZER e, annem Bahriye YÜZER e, eşim Saliha YÜZER e, oğlum Ozan YÜZER e ve kardeşim M. Erkan YÜZER e de ne kadar teşekkür etsem azdır. Doç. Dr. T. Volkan YÜZER 5

7 6

8 ÖZ Bu kitap; uzaktan öğrenmede etkileşimlilik kavramını ortaya çıkışı, bilginin yayılışı, teknolojinin kullanımı ve İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı boyutlarıyla ele alan, doküman analizi yöntemiyle inceleyen ve araştıran bir çalışmadır. Bu çerçevede çalışma altı ayrı başlıkta ele alınmıştır: 1) Giriş, 2) Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenmeye Geçiş ve Etkileşim Bağlantıları, 3) Uzaktan Öğrenmedeki Özellikleri ve Kullanımları Açısından Etkileşimli Uygulamalar, 4) Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Teknolojiler, 5) İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı Doğrultusunda Bilginin Etkileşimli Olarak Yayılması, 6) Sonuç ve Öneriler. Yapılan çalışmanın sonucunda etkileşimlilik kavramının uzaktan öğrenmedeki yeri ve önemi ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda, öğrenme amaçlı bilginin karşı tarafa iletiminde iki-yönlü iletişimlerin anlaşılması da sağlanmıştır. Etkileşimliliği sağlayan teknolojiler arasında video konferansların yanında internet ve web ortamları, etkileşimli televizyon uygulamaları ve mobil teknolojiler bulunmaktadır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı, iletişim ortamlarının anında geri dönüt verme, iletideki fikri taşıma, doğal dil ve kişisel odak konuları doğrultusunda araştırılabilmesini sağlamıştır. Bu araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı, iletişimlerde belirsizlik ve çok anlamlılığın giderilmesi konusunu temel aldığından, uzaktan öğrenme amaçlı uygulamalar ve deneyimler açısından da önem taşıdığı yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 7 Doç. Dr. T. Volkan YÜZER

9 8

10 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... 5 ÖZ... 7 İÇİNDEKİLER. 9 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ. 13 I. BÖLÜM: Giriş. 15 SORUN AMAÇ ÖNEM SINIRLILIKLAR.. 22 TANIMLAR II. BÖLÜM: Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenmeye Geçiş ve Etkileşim Bağlantıları 25 BİLGİ VE YAPITAŞLARI.. 27 Veri.. 27 Enformasyon.. 28 Bilgi. 30 UZAKTAN EĞİTİM. 33 Uzaktan Eğitimin Tanımlanması. 33 Uzaktan Eğitimin Özellikleri Geçmişten Geleceğe Uzaktan Eğitim.. 36 Uzaktan Eğitimde Paradigma Değişimi: Eğitimden Öğrenmeye.. 49 E-öğrenme M-öğrenme.. 51 U-öğrenme T-öğrenme Uzaktan Öğrenmede Etkileşimliliğin Önemi.. 54 III. BÖLÜM: Uzaktan Öğrenmedeki Özellikleri ve Kullanımları Açısından Etkileşimli Uygulamalar. 55 TANIM OLARAK ETKİLEŞİMLİLİK 57 Uzaktan Öğrenmede Tek ve İki-yönlü İletişim. 61 UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK ÇEŞİTLERİ Öğrenenin Etkileşimli Yapıları 65 9

11 Öğrenen-İçerik Etkileşimliliği.. 65 Öğrenen-Öğrenen Etkileşimliliği. 67 Öğrenen-Öğreten Etkileşimliliği.. 69 Öğrenen-Diğerleri Etkileşimliliği 72 Öğretenin Etkileşimli Yapıları 75 İçerik-İçerik Arasında Oluşan Etkileşimli Yapı 77 EŞZAMANLI VE EŞZAMANSIZ ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİMLER.. 78 E-ÖĞRENMEDE MOTİVASYON.. 81 IV. BÖLÜM: Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Teknolojiler UZAKTAN ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ WEB VE YAŞANAN GELİŞMELER 85 Web Web E-öğrenme Web ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON.. 96 İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV). 99 MOBİL TEKNOLOJİLER. 105 V. BÖLÜM: İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı Doğrultusunda Bilginin Etkileşimli Olarak Yayılması. 113 İLETİŞİM ORTAMLARI ZENGİNLİĞİ KURAMI 115 YÖNTEM Araştırma Modeli. 123 Çalışma Alanı 124 Veri Toplama Aracı Veri Toplama Süreci. 126 Verilerin Çözümü ve Analizi 127 Araştırmanın İnanırlığı 128 Araştırmacının Yeterlikleri ve Rolü 129 Araştırmanın Güçlü ve Sınırlı Yönleri BULGULAR VE YORUM Anında Geri Dönüt Verme İletideki Fikri Taşıma Doğal Dil

12 Kişisel Odak VI. BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler. 143 KAYNAKLAR

13 12

14 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 2.1. Gelişen teknolojik kullanımlarla beraber uzaktan eğitim modelleri. 47 Tablo 2.2. Gelişen teknoloji kullanımı ile ortaya çıkan altıncı kuşak uzaktan eğitim modeli 48 Tablo 4.1. Web 1.0 ve Web 2.0 ın farklı servis uygulamaları.. 91 Tablo 4.2. Web 2.0 ve 3.0 arasındaki farklar. 95 Tablo 4.3. İnternette IPTV yi de içeren geniş bant TV yayıncılığı ve video akışlarının arasındaki farklar Tablo 4.4. Mobil cihazlar ve özellikleri Tablo 4.5. Mobil teknolojilerde kullanılan kuşaklar ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1 Veri, enformasyon ve bilgi ilişkisi Şekil 3.1. Uzaktan öğrenmede ortaya çıkabilecek etkileşimlilik boyutları. 62 Şekil 3.2. Planlı e-öğrenme etkileşimlerindeki seviyeler. 74 Şekil 3.3. Öğrenen-öğreten-içerik arasında oluşan etkileşimli yapılar.. 79 Şekil 5.1. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı doğrultusunda ortamların sıralanışı

15 14

16 I. BÖLÜM: Giriş 15

17 16

18 Uzaktan öğrenme ile öğrenmeyi sağlayan veriler ve enformasyonun potansiyel öğrenenlere istedikleri zaman, istedikleri yerde ulaştırılabilmesi (bilginin karşı tarafa iletilmesi) olanağının, 2000 li yılların insanı için bilinen bir durum olduğu belirtilebilir. Etkileşimli iletişim araçları ve etkileşimli ortamlar da bu durumla olduğu kadar eğlenceden, sanal sohbet ortamlarına kadar, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından, bu dönem insanının uzağında olmayan araçlar ve ortamlardır. Uzaktan öğrenmede etkileşimlilik konusunun ele alınacağı çalışmanın bu bölümünde problem, amaçlar, önem ve sınırlılıklar açıklanacaktır. SORUN İnsanların uzaktan öğrenme olanaklarının, bu fırsatların ortaya çıktığından beri bir artış eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu durumun önemli başlıkları altında insanların çeşitli yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi alma isteklerinin olduğu da belirtilebilir. Kendini yenileme ve geliştirme isteklerinin yanında, merak ve araştırma isteklerinin de uzaktan öğrenme açısından yönlendirici olduğunu belirtmek mümkündür. Gittikçe kalabalıklaşan bir dünyada, herkese istediği öğrenme fırsatlarının yaratılması düşüncesinin de uzaktan öğrenmenin gelişimini hızlandıran bir etkisi olduğu ifade edilebilir. Gelişen teknolojilerin de yardımı ile uzaktan öğrenme öncesinde baskın olarak yüz-yüze yapılabilen öğrenme (ve eğitim) etkinlikleri, zaman ve mekân bağımsızlığına kavuşarak, herkesin ulaşabileceği bir düzeye ulaşmıştır (Moore ve Kearsley, 2012; Holmberg, 2008; Daniel, 1998). İletişim alanındaki gelişmeler, uzaktan öğrenmenin çeşitli iletişim araçları ile çeşitli şekillerde yapılabilmesini sağlamıştır. Bunlara örnek olarak, geleneksel anlamda kalem, kâğıt ve iletici bir kurum aracılığı ile iletilebilen mektubun yerine internet aracılığı ile iletilebilen e-posta hizmetlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlaması gösterilebilir. Cep telefonlarının iletişim ortamlarından 17

19 biri olan kısa mesaj servislerinin (SMS-Short Messaging Service), yazıya dayalı olan bilgilendirme ya da hatırlatma işlevlerini yerine getirerek insanlara hizmet ettikleri söylenebilir. Kısa mesaj servisleri, uzaktan eğitim açısından, mobil öğrenmenin bir uygulaması olarak kullanılabilmektedirler (Kahn ve Chapel, 2010). İlk örnekte de işaret edilen internet, 1993 yılı ile beraber (Kollock ve Smith, 2002) halkın kullanımına açılarak, insanlar için yeni bir iletişim ortamı olarak ortaya çıkmıştır. İnternet ile beraber gelişen web teknolojilerinin de 2000 li yılların insanı için önemli bir iletişim aracı ve ortamı olduğu söylenebilir. Uzaktan öğrenmede de çeşitli e-öğrenme, mobil öğrenme ve ulaşılabilir (ubiquitous) öğrenme uygulamaları hem web teknolojilerinin kullanılması, hem de bunlara mobil iletişim araçlarının eklenmesi ile mümkün olmuştur. Televizyon yayıncılığı ve programlarında da iletişim ortamlarındaki gelişmelere ilgisiz kalınmamış, web teknolojileri ve mobil teknolojilerin sağlayabildiği etkileşimli iletişim televizyon uygulamaları için de mümkün olmuştur. Etkileşimli uygulamalardan önceki tek-yönlü bir iletişime sahip televizyon anlayışı geleneksel televizyon olarak isimlendirilmektedir. İkiyönlü iletişime (etkileşimli iletişime) sahip televizyon anlayışı ise etkileşimli televizyon olarak adlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi, iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, televizyon gibi daha önceki iletişim teknolojilerini etkilemenin yanında, internet ve web teknolojileri doğrultusunda daha yeni iletişim ortamlarının doğmasını da sağlamıştır. Uzaktan öğrenmede kullanılan yeni teknolojilerin öne çıkan özellikleri arasında etkileşimli öğrenme ortamlarını sağlayabilmeleri de bulunmaktadır. (Moore ve Kearsley, 2012; Holmberg, 2008; Taylor, 2001). Bu bağlamda, etkileşimli olanakların sağlanmasının, uzaktan öğrenme açısından gittikçe vazgeçilmez olan bir durum olduğu da belirtilebilir. Etkileşimlilik (interactivity), birden fazla boyutu ile uzaktan öğrenmede yer almaktadır. Öğrenen ve içerik arasında etkileşimli iletişimler yer 18

20 alabilir. Bunun yanında, öğrenenlerin soru, görüş, yorum ve yanıtları için öğrenen-öğreten etkileşimli yapıları da sağlanabilir. Ayrıca, işbirlikli öğrenmeyi de uzaktan öğrenmede sağlayabilen öğrenen-öğrenen etkileşimlilikleri de yaratılabilir. Sanal dünyaların ve sanal toplulukların sağladığı bir diğer etkileşimlilik olanağı da öğrenenlerin iletişim teknolojileri aracılığı ile zaman ve mekân gözetmeksizin ulaşabilecekleri diğer kişilerdir. Bu kişilerden de öğrenme amaçlı veri ve enformasyon sağlamaları ve bu sayede bilgi seviyelerini yükseltmeleri mümkündür. Bu etkileşimlilikler öğrenenlerin uzaktan öğrenme uygulamaları sırasında sağlayabilecekleri etkileşimlilikleri açıklamaktadır. Bunların yanında, öğreten-öğreten ya da öğreten-içerik etkileşimlilikleri, uzaktan öğrenme ortamlarında yer alanların, kendilerini geliştirmeleri ve sorumlu oldukları içerikleri güncellemeleri açısından ortaya çıkabilmektedir. Farklı ve uzaktan öğrenme teknolojilerinin geldiği seviyeyi gösteren bir diğer etkileşimlilik ise içerik-içerik etkileşimliliğidir. Bu etkileşimliliğin diğerlerinden farkı içinde insan ögesinin bulunmamasıdır. Çeşitli kayıtları paylaşmak, sorgulamaları yapmak ve raporları oluşturmak için farklı içerikler birbirleri ile iletişim kurabilirler. Bir bütün halinde ele alındığında, uzaktan öğrenmedeki etkileşimli olanakların öğrenenler, öğretenler ve içerikler açısından oluşturulmasının mümkün olduğu belirtilebilir. Enformasyonun karşılıklı olarak eşzamanlı (anında) ya da eşzamansız (gecikmeli) olarak iletilmesine olanak sağlayan etkileşimlilik sürecinde, bilginin nasıl bir yol izleyerek kişilere (öğrenene ya da öğretene) ulaşabildiği kadar, ne yoğunlukta karşıdaki kişilere aktarılabildiği sorusunun açıklanması, sürecin daha iyi kavranabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu sayede, yapılacak uzaktan öğrenme uygulamalarında veri ve enformasyon yoğunluğuna göre doğru teknolojilerin ve kanalların seçilmesi mümkün olacaktır. Bunun yanında, daha önceden seçilmiş bir teknoloji ile ne kadar sürede, ne kadar veri ve enformasyonun 19

21 gönderilmesi sorusuna da yanıtlar bulunması mümkündür. Veri ve enformasyonun iletişim teknolojileri aracılığı ile nasıl bir yol izlediği ve ne yoğunlukta karşı tarafa aktarılabildiği sorularına cevap verebilecek kuramsal yaklaşımlardan biri de İletişim Ortamları Zenginliği (Media Richness) Kuramı dır. Bu kuramın öncüleri olan Daft ve Lengel e (1986) göre bir iletişim ortamının zenginliği, paylaşılan anlamı sağlama kapasitesidir. Bu doğrultuda iletideki çok anlamlılık ve belirsizlikten kaçınılması gerekir. Dolayısıyla, uzaktan öğrenme uygulamalarında edinilecek olan bilginin en az hata ile gerekli iletişim ortamı ve gerekli etkileşimlilik süresi ile gönderilebilmesinin yollarının ve olanaklarının bu kuram ile açıklanabilmesi mümkündür. Sonuç olarak, uzaktan öğrenmede potansiyel öğrenenler, öğretenler ve içerikler arasında oluşan enformasyon ağındaki bilginin kişiler tarafından hatasız olarak alınmasının sağlanması, uygulama sürecinde tarafların birbirlerini daha doğru anlamaları ve buna göre iletişim kurmaları sayesinde daha doğru öğrenme ilişkilerinin kurulması ve daha doğru öğrenimlerin edinilmesi açısından önem kazanmaktadır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı da teknoloji aracılığı ile öğrenme amaçlı kurulan etkileşimli iletişimlerde bu duruma bir bakış sağlayabilecek kuram olarak kendisini göstermektedir. AMAÇ Bu çalışmada; Uzaktan öğrenmede kurulan, öğrenme amaçlı etkileşimli iletişimlerde, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı açısından bilginin, hangi teknolojilerle, nasıl ve ne yoğunlukta karşı tarafa aktarılabildiği sorusuna cevap aranacaktır. Bu sayede uzaktan öğrenme uygulamalarında kurulacak etkileşimli iletişimlerde doğru teknolojilerle, doğru etkileşim süreçleri sonucunda bilginin doğru olarak karşı tarafa iletilmesi mümkün 20

22 olacaktır. Dolayısıyla, doğru öğrenme için kurulacak doğru etkileşimli iletişimlerin nasıl olması gerektiği de cevaplanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki alt amaçlar da cevaplanacaktır: - Uzaktan öğrenmede bilgiyi karşı tarafa ileten etkileşimli teknolojilere nasıl ulaşılmıştır? - Uzaktan öğrenmede etkileşimlilik nasıl açıklanabilir? - Uzaktan öğrenmede etkileşimlilik sağlayan teknolojiler hangileridir? - Karşı tarafa öğrenme amaçlı bilgi aktarırken, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı'na göre nelere dikkat edilmelidir? ÖNEM Bu çalışma bireyler ve kurumlar açısından ayrı ayrı açıklanabilecek öneme sahiptir. Aşağıda iki farklı durum için açıklamalar verilmiştir. Bireyler açısından; - Profesyonel ya da kişisel merak açısından uzaktan öğrenme ile ilgilenenler için hangi teknolojiler ile bilginin etkileşimli olarak karşı tarafa ne yoğunlukta taşınabileceği anlaşılabilecektir. - Bireylerin medya okuryazarlığına olumlu bir katkı yapılacaktır. - Uzaktan öğrenme uzmanları bir uygulamaya başlamadan önce hangi etkileşimli teknolojileri kullanabileceklerini analiz edebileceklerdir. - Uzaktan eğitimin tarihi ile beraber etkileşimli teknolojilerin gelişimi anlaşılabilecektir. 21

23 lu yılların yeni iletişim teknolojileri anlaşılabilecek ve bunların uzaktan öğrenmede nasıl yer aldıkları fark edilebilecektir. Kurumlar açısından; - Kurumlar ellerindeki teknolojilerin uzaktan öğrenme açısından sağladıkları etkileşimli ortamları analiz edebileceklerdir. - Yeni uzaktan öğrenme teknolojilerine geçmek amacında olan kurumlar, bunların öğrenme açısından neler sağladıklarını önceden anlayabileceklerdir. - Kurumlar ellerinde bulunan farklı teknolojilerin beraber kullanılma olasılıkları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. - Kurumlar, çalışan uzaktan öğrenme personellerini etkileşimlilik ve yeni teknolojiler açısından nasıl hizmetiçi eğitimlerle daha iyi seviyelere getirebileceklerini anlayabileceklerdir. SINIRLILIKLAR Bu çalışma, araştırma kapsamı, araştırma yöntemi ve veri toplama yöntemi açısından aşağıdaki açıklamalarla sınırlıdır. Bu araştırmada; - nitel bir durum çalışması uygulanmıştır, - kuramsal temel, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı dır, yılı boyunca tasarlama ve yürütme çalışmaları yapılmıştır, - veri toplama yöntemi olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır, - veriler Anadolu Üniversitesi nin kütüphanesi aracılığı ile sunduğu 55 çevrimiçi veri tabanı, Academia.edu, linkedin ve Google Scholar veri tabanları taranarak elde edilmiştir, 22

24 - veriler ve tarihleri arasında toplanmış ve analiz edilmiştir, - doküman analizi için 2008 yılı ve sonrası için kaynaklar taranmıştır, - doküman analizinde uzaktan öğrenme alanında uzman iki kişi araştırmacıya sağlama (triangulation) açısından destek vermiştir. TANIMLAR Bilgi (Knowledge): Deneyimler ve öğrenme/eğitim yoluyla kazanılmış gerçekler, beceriler ve görüşlerdir. Doküman analizi: Derinlemesine açık uçlu görüşmeler ve doğrudan gözlemin yanında nitel olarak araştırılabilecek üç temel veri kaynağından biridir (Patton, 2002). Nitel doküman analizinde, içerikler içindeki metinler ya da görseller içindeki bazı terim ve ifadeler aranarak bulunur ve sistematik olarak analiz edilir. Durum çalışması: Bir ya da birden daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun, toplulukların ve(ya) bireylerin derinlemesine çözümlenmesi ve yorumlanmasıdır (Patton, 2002). Enformasyon (Information): Verilerin bir amaç için özelleştirilmesi ve düzenlenmesidir. Etkileşim: Karşılıklı eylem, işleyiş ya da etkidir (OxfordDictionary, 2013a). Etkileşimli iletişim ortamları: Kullanıcılarla diğer kullanıcılar ya da programlar ve içeriklerle iki-yönlü iletişimlerin kurulabilmesini sağlayan iletişim ortamlarıdır. Etkileşimlilik: Teknolojik bir alt yapıya sahip sistemler aracılığı ile kurulan ve iki-yönlü iletişimi ifade eden kavramdır. 23

25 İletişim Ortamları Zenginliği (Media Richness) Kuramı: Öğrenme amaçlı kurulan iletişimlere bir bakış sağlayabilecek kuramdır. İletişim ortamları açısından taraflar arasındaki belirsizlik ve çok anlamlılığın azaltılması üzerinde durulur (Daft ve Lengel, 1986). İletişim: İstemli olarak veya istem dışı fiziksel, psikolojik ve/veya sosyal bir gereksinimi karşılamak üzere canlıların, en az bir ortamı (sözcükler, telefon, TV. vb.) kullanarak, birbirleriyle ve çevresindekilerle etkileşimde bulunması eylemidir (Eby, 2013). Uzaktan eğitim: Öğrenen, öğreten ve öğrenme materyali ve içeriklerinin farklı ortamlarda bulunmasına rağmen, iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya gelmeleri temeline dayanan, kurumsal özelliği de olan eğitim faaliyetleridir (Gülbahar, 2009; Keegan, 1990). Uzaktan öğrenme: Bireylerin uzaktan eğitim ortamlarında, kendi istek, yetenek, beceri, ilgi, tutum ve gereksinimleri doğrultusunda yeni deneyimler kazanması ve var olan bilgilerini gözden geçirme etkinlikleridir (Eby, 2013). Veri (Data): Bilgiye uzanan yoldaki ilk kavramlardan biri ve işlenmemiş bir şekilde bulunan hammaddedir. 24

26 II. BÖLÜM: Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenmeye Geçiş ve Etkileşim Bağlantıları 25

27 26

28 BİLGİ VE YAPITAŞLARI 2000 li yılların ilk dönemleri, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında tartışılmaya başlayan ve enformasyon çağı olarak adlandırılan çağın yaşandığı zaman diliminin bir parçasıdır. Bu çağda uzaktan eğitim ve öğrenme açısından da önemi olan üç kavram belirlenmiş, tanımlanmıştır. Bunlar veri, enformasyon ve bilgidir. Veri ve enformasyon, kişilerin bilgiye ulaşımı için içerdikleri önemden dolayı bilginin yapıtaşları olarak da adlandırılabilirler. Veri Bilgiye uzanan yoldaki ilk kavramlardan biri olan veri, işlenmemiş bir şekilde bulunan hammadde olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak veri, özümlenmemiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak da açıklanabilir (Güçlü ve Sotirofski, 2006). Gözlemler ve gerçekler gibi kavramların, bilginin yapı taşlarından biri olan verinin doğasını da ortaya çıkardığı söylenebilir. Veriler somut olabileceği gibi soyut kavramlardan da oluşabilir. Dolayısıyla, bilgiye ulaşmadaki hammadde soyut bir özelliğe de sahip olabilmektedir. Barutçugil (2002), teknolojinin gelişimiyle birlikte verilerin çeşitli teknolojik sistemlerde saklanabilir bir duruma geldiğini belirtmektedir. Ancak verinin doğası gereği bunlar bir anlam teşkil etmemektedir. (Anlamlı bütünlere ulaşmak için sonraki tanımlara, enformasyona ve sonrasında bilgiye evrilmeleri gerekmektedir.) Yapılan açıklama verilerin bir başka özelliğini daha ortaya çıkarmaktadır. Bu özellik, verinin sanal olabilme, sanal ortamlarda bulunabilme ve saklanabilme özelliğidir. Sanal dünyanın ortaya çıkışından sonra özellikle bilgisayar ortamlarında veriler bilgisayarlarda saklanmaya başlamıştır. Ancak, internetin dünyaya yayıldığı yıl olarak kabul edilen 1993 yılından önce (Kollock ve Smith, 2002) kişisel bilgisayarlarda 27

29 saklanan verilere ulaşmak, küresel bağlamda ele alındığında çok kolay değildi. Bu dönemden sonra, hızla yaygınlaşan internet ortamlarına veriler aktarılmış ve internet erişimine sahip olan herkes için verilere ulaşım çok daha kolay bir hale gelmiştir. Dolayısıyla, verinin özelden genele doğru kaydığı şeklinde bir açıklamanın çok yanlış olmadığı da ileri sürülebilir. Ancak, kişiler ve kurumlar açısından önemi olan ve genele yayınlanması ve açıklanmasında sakınca görülen verilerin varlığından da bahsetmek mümkündür. İletişim teknolojileri ve özellikle etkileşime olanak tanıyan iletişim teknolojileri sayesinde insanlar istedikleri verilere önceki dönemlere göre oldukça kolay bir şekilde erişmektedir. Uzaktan öğrenme de bu gelişmeleri kendi bünyesine katarak bu gelişmelerden olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Enformasyon Enformasyon, en temel biçimde verilerin bir amaç için özelleştirilmesi ve düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, enformasyonun anlam seviyesini yükseltme, buna karşılık belirsizlik etmenini ise azaltma özelliği olduğu söylenebilir (Business Dictionary, 2012). Taşıdığı anlam ise ilgili kişi içindir (Barutçugil, 2002). Bu anlamda, bilgiye olumlu katkı sunan bir özelliği olduğu da söylenebilir. Enformasyon, verilerin doğru şekilde düzenlenmesi ile en açıklayıcı şekilde karşı tarafa ulaşabilecektir. Ancak, enformasyon iletiminde, iletiyi ve anlamı alacak olan kişi ya da kişilerin bilinçsiz bir şekilde etkilendikleri misenformasyon ve dezenformasyon kavramları da enformasyon çağının olumsuzlukları olarak ortaya çıkmaktadır. Enformasyonun eksik ya da hasarlı olarak iletilmesi, ancak, bu iletimde gizli bir niyet ya da art niyetin olmaması misenformasyon 28

30 olarak tanımlanabilir (Arıkan, 2009). Gizli bir niyet ya da art niyet olmadığından dolayı, misenformasyon yayan kişilerin farkında olmadan bu hataya düştükleri söylenebilir. Bu durumda, misenformasyondan kaçınmak için, iletiyi paylaşanın konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmasının önemli olduğu gerçeği ortaya çıkar. Herhangi bir konu hakkında herhangi bir iletiyi alanların ise bunun misenformasyon olup olmadığını anlayabilmeleri için de çeşitli seçenekler bulunur. Konu hakkındaki farklı kaynakları incelemek ve edinilen enformasyon hakkında güvenilirliği arttırmak bunlardan biridir. Özellikle internet ortamlarında enformasyonun alındığı kaynağın kurum ya da kişi isimlerinin kontrol edilmesi de diğer bir seçenektir. Eğer kaynak yetkin kurum ya da kişilerden alınıyorsa misenformasyon ihtimali düşük olacaktır. Ancak, enformasyonun alındığı kaynak bir kuruma dayanmıyorsa ya da isim yoksa misenformasyon olasılığının daha yüksek olacağı göz önüne alınmalıdır. Dezenformasyon, enformasyon dünyası ve çağındaki ikinci olumsuz durum olarak ortaya çıkmaktadır. Çarpıtılmış, tutarsız, yanlış ya da eksik olarak oluşturulmuş enformasyonun art niyet taşıyarak iletilmesi olarak dezenformasyon tanımlanabilir (Arıkan, 2009). Dolaysıyla, iletiyi alanlar hatalı enformasyona başkaları tarafından bilerek ve isteyerek yönlendirilmektedir. Bu duruma yaşamboyu öğrenenler de dâhildir. Misenformasyonu önleyici seçenekleri dezenformasyon için de kullanarak potansiyel ileti alıcı kişiler ya da kitleler dezenformasyon olasılığını en aza indirebilirler. Bir kişiye, ister misenformasyon ile ister dezenformasyon ile olsun, herhangi bir konuyu ya da olguyu yanlış iletmek, onun hayatının geri kalan kısmı için büyük yaralar açabilecek bir durumu da ifade etmektedir. Bu anlamda, özellikle dezenformasyon yayan kişilerin 29

31 etik anlayışlarının büyük bir çöküntü içinde olduğu söylenebilir. Elde edilebilecek küçük kazançlar için özellikle sosyal ağlar ve kitle iletişim araçlarının kullanılarak büyük kitlelere ya da tek tek bireylere zarar vermesinin doğruluğunun, savunulabilecek bir yanının olmadığı söylenebilir. İster bilgisizlikten, ister bilerek ve isteyerek olsun, hatalı enformasyondan arınmış iletilerin çokluğunun, kendisini tanıyan ve diğerlerine saygılı bireylerden oluşan bir toplumun belirtileri olduğunu ifade etmek mümkündür. Bilgi Bilgi en geniş anlamıyla deneyimler ve öğrenme/eğitim yoluyla kazanılmış gerçekler, beceriler ve görüşler olarak tanımlanabilir (Mayes, 2006). Dolayısıyla, deneyim ve öğrenme sözkonusu olduğu için, bir konu hakkında bireyler tarafından işlemden geçirilmiş enformasyonun ya da enformasyonlar topluluğunun bilgiyi oluşturduğu da söylenebilir. Diğer bir ifade ile bilgi, bilen kişi ile bilinen olgu arasındaki ilişkide ortaya çıkmaktadır ve bir özneyi içermektedir (Sarıkaya, 2002). Bu durumda enformasyon ile arasındaki önemli bir fark da ortaya çıkmaktadır. Enformasyon saklanabilen, başkaları tarafından iletilebilen özelliklere sahip olduğu için özneden ayrı olabilir. Bu durum göstermektedir ki, her türlü enformasyon bilgiyi içerir ve bilginin bir çeşidi olarak görülebilir. Ancak, bilgi hiçbir zaman için enformasyon içermez ve enformasyonun bir çeşidi de değildir (Machlup, 1980). Daha ayrıntılı olarak ele alındığında bilginin çeşitli alt başlıklar altında incelenebileceği de görülür. Alavi ve Leidner (2001), bilgiyi; bireyin ya da toplumun sahip olduğu bilgiye göre (1) bireysel ve sosyal bilgi; terminoloji ve açıklamaları içeren şekilde (2) açıklayıcı bilgi; yöntemlerin, adımların ya da metotların bilinişine göre (3) usule ait bilgi; nedenler ve etkilere göre (4) nedensel bilgi; şartlar ve bağlamlara göre (5) durumsal bilgi; ilişkiler ve içeriklere göre (6) ilişkisel bilgi; teori, model ve 30

32 formüllere dayalı olan teorik bilginin yanında, organizasyonlar için gerekli olan ve yaparak öğrenmeye dayalı olan sezgi ve deneyimleri içeren şekilde (7) pragmatik bilgi; ve bilişsel ve teknik bilginin yanında sembolik form ve dillere dayanan (8) sözsüz ve açık bilgi olarak sekiz ayrı başlık altında açıklamışlardır. Bilgi, sadece yukarıdaki alt başlıklarla değil, farklı alt başlıklar altında da ele alınabilir. Örnek olarak, bir özneye ait olan bilgi; gündelik bilgi, teknik bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olarak da ele alınıp incelenebilir. Bir başka örnekte Anderson ve Krathwohl (2001), olgusal, kavramsal, usul yönlü ve bilişötesi olarak dört ana başlıkta bilgiyi incelemişlerdir. Olgusal bilgi özel detayları ve bileşenleri içerir. Kavramsal bilgi sınıflandırma, prensip, teori, model ve yapıları içerir. Usul yönlü bilgi becerileri, teknikleri ve kriterleri içerir. Bilişötesi bilgi ise öğrenme, düşünme ve problem çözümüne ulaşma ile ilgili olan bilgidir. Kişinin, öznenin bilgiye olan yolculuğunda veri ile başlayan macera, enformasyonu elde edişi ve sonuçta bilgiye ulaşımı ile sonuçlanmaktadır. Veri ile enformasyon arasında anahtar kelimeler işleme, düzenleme olarak ele alınabilirken, enformasyon ile bilgi arasında yorumlama, işe yarar hale dönüştürme anlayışı ön plana çıkmaktadır (Şekil 2.1). Bilginin oluşumunda ise önceki diğer iki başlığın ötesinde öznenin varlığı vazgeçilmez olmaktadır. Uzaktan eğitim, diğer bütün alanlarda olduğu gibi kişilerin (diğer anlamıyla öznelerin) elde ettikleri enformasyonu bilgiye dönüştürmelerini ve hayatlarının geri kalanını daha bilgili olarak geçirmelerini üstü örtülü bir biçimde amaçlarının içinde tutar. Mayes (2006) ile beraber Anderson ve Krathwohl un (2001) tanımlarının içinde yer alan öğrenme ifadesi ise (uzaktan) eğitim için bilginin önemini vurgulaması açısından önemlidir. 31

33 Şekil 2.1. Veri, enformasyon ve bilgi ilişkisi (Güçlü ve Sotirofski, 2006). Yukarıdaki araştırmacıların bilgi açıklamalarının yanında, Alavi ve Leidner ın (2001) da açıkladıkları bilginin alt başlıkları, potansiyel uzaktan öğrenenlerin neyi öğrenebilecekleri ve bunları nerede kullanabilecekleri hakkında ipuçları vermektedir. Daha geniş bir ifade ile uzaktan öğrenenler, yaptıkları ya da ileride yapmak istedikleri meslekleri hakkında çeşitli bilgileri alabilecekleri öğrenme ortamlarına dâhil olabilecekleri gibi, yaşamboyu öğrenme kapsamında merak ettikleri, üzerinde düşündükleri her konuda daha fazla bilgiyi edinebilirler. Örneğin, bir kişi uzun zamandan beri, aslında yaşamında çok fazla yeri bulunmayan, ancak yine de öğrenmek istediği bir konuyu uzaktan eğitimin bir boyutu olan yaşamboyu öğrenme açısından ele alıp inceleyebilir. Fen bilimlerinden mezun olmuş kişinin, sosyal bilimler alanından bir konuya olan ilgisi dâhilinde bir programa kayıt yaptırması diğer bir örnek olabilir. Bunun tam tersi de mümkündür. Örnekler uzaktan eğitim uygulamalarının sundukları olanaklar dâhilinde genişletilebilir. Bu örneklerin, daha geniş bir bakış açısı sağlaması ve bilgi birikimini arttırması bakımından kişiler açısından önemli oldukları 32

34 söylenebilir. Ayrıca, sağladığı öğrenen-öğrenen ve öğrenenöğreten ve öğrenen-içerik iletişimi, etkileşimi olanaklarıyla da uzaktan öğretim, çok farklı kültürlerden ve topluluklardan kişileri bir araya getirebilme kapasitesiyle de eşsiz bir deneyim sunabilmektedir. UZAKTAN EĞİTİM Bilginin, günlük bilgiden sanatsal bilgiye, açıklayıcı bilgiden pragmatik bilgiye ya da olgusal bilgiden kavramsal bilgiye her çeşidine uzaktan eğitim ile ulaşmak mümkündür. O halde, enformasyonlara ulaşarak kişinin bilgi dağarcığını geliştirmesine olanak sağlayan uzaktan eğitimin ne olduğunun anlaşılması için, onun tanımının da yapılması gerekir. Sonrasında uzaktan öğrenmeye ulaşabilmek için de bu tanımlama önem kazanmaktadır. Uzaktan Eğitimin Tanımlanması Uzaktan eğitim, öğrenen, öğreten ve öğrenme materyali ve içeriklerinin farklı ortamlarda bulunmasına rağmen, iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya gelmeleri temeline dayanan, kurumsal özelliği de olan eğitim faaliyetleri olarak tanımlanabilir (Gülbahar, 2009; Keegan, 1990). Kidd ve Song (2007), uzaktan eğitimi, öğreneni zaman ve mekândan bağımsız kılan, öğrenmenin öğreten ya da içerik tarafından sağlandığı bir eğitim sistemi olarak açıklamaktadırlar ve öğrenenin öğretenden ayrı bulunduğunu, teknoloji sayesinde iletişimin sağlandığını belirtmektedirler. Tanımlarda da belirtildiği gibi iletişim teknolojileri ve araçları uzaktan eğitim için temel oluşturan kavramlardan biridir. Bu nedenle, uzaktan eğitimin her dönemde ortaya çıkan ve dönemine göre yeni iletişim araçları olan teknolojileri bünyesine katma, onlar aracılığı ile iletişim kurma eğiliminde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, sadece iletişim araçları değil, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları da uzaktan eğitim için 20. yüzyılla beraber 33

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ 2014 UZAKTAN EĞİTİM TARİHSEL GELİŞİMİ Mehmet ÇAKMAK Anadolu Üniversitesi çakmak By NeC 2010 Katilimsiz.Com 01.01.2014 İÇERİK Uzaktan Eğitimin Tarihçesi Birinci Evre: Posta İle Eğitim (Mektupla Eğitim)

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler, tüm üniversite bölümlerinde fakülte ve meslek yüksekokulu farkı gözetmeksizin, aynı olan bazı derslerin tek bir sistem üzerinden öğretimin

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

UZAKTAN EGITIMIN TEMELLERI TARIHSEL GELISIM

UZAKTAN EGITIMIN TEMELLERI TARIHSEL GELISIM UZAKTAN EGITIMIN TEMELLERI Mektupla Ögretim 1 Radyo ve Televizyon Yayini 2 Açik Üniversite 3 Telekonferans 4 Internet/Web 5 1. Kusak: Mektupla Ögretim Isaac Pitman- ulusal posta sistemi steno- 1840 Avrupa:

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik

e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik e-öğrenme Hizmetlerinde Bütünsellik, Kalite ve Sürdürülebilirlik Abdulkadir KARADENİZ abdulkadirkaradeniz@anadolu.edu.tr Misyon Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 2. Bilimde Paradigmalar ve Bilimin Doğası / Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı / 59

İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 2. Bilimde Paradigmalar ve Bilimin Doğası / Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı / 59 İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 ESKİÇAĞDA BİLİM / 5 Mısır ve Mezopotamya'da Bilim / 6 Hindistan ve Çin de Bilim / 8 Antik Grek (Yunan) Dünyasında Bilim / 9 ORTAÇAĞDA BİLİM / 12 İslam

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

ZAFER KARADAYI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ZAFER KARADAYI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ZAFER KARADAYI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Tanım 1 UE Tanımı Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı