UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK. Ortaya Çıkışı, Kullanılan Teknolojiler ve Bilgi Akışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK. Ortaya Çıkışı, Kullanılan Teknolojiler ve Bilgi Akışı"

Transkript

1

2 UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK Ortaya Çıkışı, Kullanılan Teknolojiler ve Bilgi Akışı

3 2

4 3 Aileme

5 4

6 ÖNSÖZ Bu çalışmanın ortaya çıkmasında birçok kişinin emek ve katkıları vardır. Akademik bağlamda bana verdikleri destek ve paylaştıkları bakış açılarından dolayı Prof. Dr. Davut AYDIN, Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK, Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR, Prof. Dr. Ender SUVACI, Prof. Dr. Engin ATAÇ, Prof. Dr. Kerim BANAR, Prof. Dr. Mehmet KESİM, Prof. Dr. Levend KILIÇ, Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, Prof. Dr. Ayhan G. HAKAN, Prof. Dr. Nazmi ULUTAK, Prof. Dr. Ahmet DURMAZ, Prof. Dr. Gülsün EBY, Prof. Dr. İ. Cemil ULUKAN, Prof. Dr. E. Nezih ORHON, Prof. Yalçın DEMİR, Prof. Dr. Uğur DEMİRAY, Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ, Prof. Dr. Deniz TAŞCI, Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Prof. Dr. Murat BARKAN, Prof. Dr. Erol SAYIN, Prof. Dr. Simber ATAY, Yrd. Doç. Dr. A. Nurhan ŞAKAR ve Yrd. Doç. Dr. Kamil ÇEKEROL a ayrı ayrı teşekkür ederim. Lisanüstü öğrenme deneyimlerinde birlikte çalışma fırsatını bulduğum öğrencilerim Dr. M. Recep OKUR, Dr. M. Banu GÜNDOĞAN, Dr. Tülay GÖRÜ DOĞAN, Dr. Ertan DOĞAN, E. Pınar UCA GÜNEŞ, Onur YUMURTACI, Birgül TAŞDELEN, Mesut AYDEMİR, Gaye TOPA ÇİFTÇİ, Nil GÖKSEL CANBEK ve Gülcan YILMAZ a teşekkür ederim. Karşılık beklemeden verdikleri sevgi ve destek için babam Prof. Dr. Ali Fuat YÜZER e, annem Bahriye YÜZER e, eşim Saliha YÜZER e, oğlum Ozan YÜZER e ve kardeşim M. Erkan YÜZER e de ne kadar teşekkür etsem azdır. Doç. Dr. T. Volkan YÜZER 5

7 6

8 ÖZ Bu kitap; uzaktan öğrenmede etkileşimlilik kavramını ortaya çıkışı, bilginin yayılışı, teknolojinin kullanımı ve İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı boyutlarıyla ele alan, doküman analizi yöntemiyle inceleyen ve araştıran bir çalışmadır. Bu çerçevede çalışma altı ayrı başlıkta ele alınmıştır: 1) Giriş, 2) Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenmeye Geçiş ve Etkileşim Bağlantıları, 3) Uzaktan Öğrenmedeki Özellikleri ve Kullanımları Açısından Etkileşimli Uygulamalar, 4) Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Teknolojiler, 5) İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı Doğrultusunda Bilginin Etkileşimli Olarak Yayılması, 6) Sonuç ve Öneriler. Yapılan çalışmanın sonucunda etkileşimlilik kavramının uzaktan öğrenmedeki yeri ve önemi ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda, öğrenme amaçlı bilginin karşı tarafa iletiminde iki-yönlü iletişimlerin anlaşılması da sağlanmıştır. Etkileşimliliği sağlayan teknolojiler arasında video konferansların yanında internet ve web ortamları, etkileşimli televizyon uygulamaları ve mobil teknolojiler bulunmaktadır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı, iletişim ortamlarının anında geri dönüt verme, iletideki fikri taşıma, doğal dil ve kişisel odak konuları doğrultusunda araştırılabilmesini sağlamıştır. Bu araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı, iletişimlerde belirsizlik ve çok anlamlılığın giderilmesi konusunu temel aldığından, uzaktan öğrenme amaçlı uygulamalar ve deneyimler açısından da önem taşıdığı yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 7 Doç. Dr. T. Volkan YÜZER

9 8

10 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... 5 ÖZ... 7 İÇİNDEKİLER. 9 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ. 13 I. BÖLÜM: Giriş. 15 SORUN AMAÇ ÖNEM SINIRLILIKLAR.. 22 TANIMLAR II. BÖLÜM: Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenmeye Geçiş ve Etkileşim Bağlantıları 25 BİLGİ VE YAPITAŞLARI.. 27 Veri.. 27 Enformasyon.. 28 Bilgi. 30 UZAKTAN EĞİTİM. 33 Uzaktan Eğitimin Tanımlanması. 33 Uzaktan Eğitimin Özellikleri Geçmişten Geleceğe Uzaktan Eğitim.. 36 Uzaktan Eğitimde Paradigma Değişimi: Eğitimden Öğrenmeye.. 49 E-öğrenme M-öğrenme.. 51 U-öğrenme T-öğrenme Uzaktan Öğrenmede Etkileşimliliğin Önemi.. 54 III. BÖLÜM: Uzaktan Öğrenmedeki Özellikleri ve Kullanımları Açısından Etkileşimli Uygulamalar. 55 TANIM OLARAK ETKİLEŞİMLİLİK 57 Uzaktan Öğrenmede Tek ve İki-yönlü İletişim. 61 UZAKTAN ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİMLİLİK ÇEŞİTLERİ Öğrenenin Etkileşimli Yapıları 65 9

11 Öğrenen-İçerik Etkileşimliliği.. 65 Öğrenen-Öğrenen Etkileşimliliği. 67 Öğrenen-Öğreten Etkileşimliliği.. 69 Öğrenen-Diğerleri Etkileşimliliği 72 Öğretenin Etkileşimli Yapıları 75 İçerik-İçerik Arasında Oluşan Etkileşimli Yapı 77 EŞZAMANLI VE EŞZAMANSIZ ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİMLER.. 78 E-ÖĞRENMEDE MOTİVASYON.. 81 IV. BÖLÜM: Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Teknolojiler UZAKTAN ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ WEB VE YAŞANAN GELİŞMELER 85 Web Web E-öğrenme Web ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON.. 96 İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV). 99 MOBİL TEKNOLOJİLER. 105 V. BÖLÜM: İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı Doğrultusunda Bilginin Etkileşimli Olarak Yayılması. 113 İLETİŞİM ORTAMLARI ZENGİNLİĞİ KURAMI 115 YÖNTEM Araştırma Modeli. 123 Çalışma Alanı 124 Veri Toplama Aracı Veri Toplama Süreci. 126 Verilerin Çözümü ve Analizi 127 Araştırmanın İnanırlığı 128 Araştırmacının Yeterlikleri ve Rolü 129 Araştırmanın Güçlü ve Sınırlı Yönleri BULGULAR VE YORUM Anında Geri Dönüt Verme İletideki Fikri Taşıma Doğal Dil

12 Kişisel Odak VI. BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler. 143 KAYNAKLAR

13 12

14 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 2.1. Gelişen teknolojik kullanımlarla beraber uzaktan eğitim modelleri. 47 Tablo 2.2. Gelişen teknoloji kullanımı ile ortaya çıkan altıncı kuşak uzaktan eğitim modeli 48 Tablo 4.1. Web 1.0 ve Web 2.0 ın farklı servis uygulamaları.. 91 Tablo 4.2. Web 2.0 ve 3.0 arasındaki farklar. 95 Tablo 4.3. İnternette IPTV yi de içeren geniş bant TV yayıncılığı ve video akışlarının arasındaki farklar Tablo 4.4. Mobil cihazlar ve özellikleri Tablo 4.5. Mobil teknolojilerde kullanılan kuşaklar ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1 Veri, enformasyon ve bilgi ilişkisi Şekil 3.1. Uzaktan öğrenmede ortaya çıkabilecek etkileşimlilik boyutları. 62 Şekil 3.2. Planlı e-öğrenme etkileşimlerindeki seviyeler. 74 Şekil 3.3. Öğrenen-öğreten-içerik arasında oluşan etkileşimli yapılar.. 79 Şekil 5.1. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı doğrultusunda ortamların sıralanışı

15 14

16 I. BÖLÜM: Giriş 15

17 16

18 Uzaktan öğrenme ile öğrenmeyi sağlayan veriler ve enformasyonun potansiyel öğrenenlere istedikleri zaman, istedikleri yerde ulaştırılabilmesi (bilginin karşı tarafa iletilmesi) olanağının, 2000 li yılların insanı için bilinen bir durum olduğu belirtilebilir. Etkileşimli iletişim araçları ve etkileşimli ortamlar da bu durumla olduğu kadar eğlenceden, sanal sohbet ortamlarına kadar, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından, bu dönem insanının uzağında olmayan araçlar ve ortamlardır. Uzaktan öğrenmede etkileşimlilik konusunun ele alınacağı çalışmanın bu bölümünde problem, amaçlar, önem ve sınırlılıklar açıklanacaktır. SORUN İnsanların uzaktan öğrenme olanaklarının, bu fırsatların ortaya çıktığından beri bir artış eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu durumun önemli başlıkları altında insanların çeşitli yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi alma isteklerinin olduğu da belirtilebilir. Kendini yenileme ve geliştirme isteklerinin yanında, merak ve araştırma isteklerinin de uzaktan öğrenme açısından yönlendirici olduğunu belirtmek mümkündür. Gittikçe kalabalıklaşan bir dünyada, herkese istediği öğrenme fırsatlarının yaratılması düşüncesinin de uzaktan öğrenmenin gelişimini hızlandıran bir etkisi olduğu ifade edilebilir. Gelişen teknolojilerin de yardımı ile uzaktan öğrenme öncesinde baskın olarak yüz-yüze yapılabilen öğrenme (ve eğitim) etkinlikleri, zaman ve mekân bağımsızlığına kavuşarak, herkesin ulaşabileceği bir düzeye ulaşmıştır (Moore ve Kearsley, 2012; Holmberg, 2008; Daniel, 1998). İletişim alanındaki gelişmeler, uzaktan öğrenmenin çeşitli iletişim araçları ile çeşitli şekillerde yapılabilmesini sağlamıştır. Bunlara örnek olarak, geleneksel anlamda kalem, kâğıt ve iletici bir kurum aracılığı ile iletilebilen mektubun yerine internet aracılığı ile iletilebilen e-posta hizmetlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlaması gösterilebilir. Cep telefonlarının iletişim ortamlarından 17

19 biri olan kısa mesaj servislerinin (SMS-Short Messaging Service), yazıya dayalı olan bilgilendirme ya da hatırlatma işlevlerini yerine getirerek insanlara hizmet ettikleri söylenebilir. Kısa mesaj servisleri, uzaktan eğitim açısından, mobil öğrenmenin bir uygulaması olarak kullanılabilmektedirler (Kahn ve Chapel, 2010). İlk örnekte de işaret edilen internet, 1993 yılı ile beraber (Kollock ve Smith, 2002) halkın kullanımına açılarak, insanlar için yeni bir iletişim ortamı olarak ortaya çıkmıştır. İnternet ile beraber gelişen web teknolojilerinin de 2000 li yılların insanı için önemli bir iletişim aracı ve ortamı olduğu söylenebilir. Uzaktan öğrenmede de çeşitli e-öğrenme, mobil öğrenme ve ulaşılabilir (ubiquitous) öğrenme uygulamaları hem web teknolojilerinin kullanılması, hem de bunlara mobil iletişim araçlarının eklenmesi ile mümkün olmuştur. Televizyon yayıncılığı ve programlarında da iletişim ortamlarındaki gelişmelere ilgisiz kalınmamış, web teknolojileri ve mobil teknolojilerin sağlayabildiği etkileşimli iletişim televizyon uygulamaları için de mümkün olmuştur. Etkileşimli uygulamalardan önceki tek-yönlü bir iletişime sahip televizyon anlayışı geleneksel televizyon olarak isimlendirilmektedir. İkiyönlü iletişime (etkileşimli iletişime) sahip televizyon anlayışı ise etkileşimli televizyon olarak adlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi, iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, televizyon gibi daha önceki iletişim teknolojilerini etkilemenin yanında, internet ve web teknolojileri doğrultusunda daha yeni iletişim ortamlarının doğmasını da sağlamıştır. Uzaktan öğrenmede kullanılan yeni teknolojilerin öne çıkan özellikleri arasında etkileşimli öğrenme ortamlarını sağlayabilmeleri de bulunmaktadır. (Moore ve Kearsley, 2012; Holmberg, 2008; Taylor, 2001). Bu bağlamda, etkileşimli olanakların sağlanmasının, uzaktan öğrenme açısından gittikçe vazgeçilmez olan bir durum olduğu da belirtilebilir. Etkileşimlilik (interactivity), birden fazla boyutu ile uzaktan öğrenmede yer almaktadır. Öğrenen ve içerik arasında etkileşimli iletişimler yer 18

20 alabilir. Bunun yanında, öğrenenlerin soru, görüş, yorum ve yanıtları için öğrenen-öğreten etkileşimli yapıları da sağlanabilir. Ayrıca, işbirlikli öğrenmeyi de uzaktan öğrenmede sağlayabilen öğrenen-öğrenen etkileşimlilikleri de yaratılabilir. Sanal dünyaların ve sanal toplulukların sağladığı bir diğer etkileşimlilik olanağı da öğrenenlerin iletişim teknolojileri aracılığı ile zaman ve mekân gözetmeksizin ulaşabilecekleri diğer kişilerdir. Bu kişilerden de öğrenme amaçlı veri ve enformasyon sağlamaları ve bu sayede bilgi seviyelerini yükseltmeleri mümkündür. Bu etkileşimlilikler öğrenenlerin uzaktan öğrenme uygulamaları sırasında sağlayabilecekleri etkileşimlilikleri açıklamaktadır. Bunların yanında, öğreten-öğreten ya da öğreten-içerik etkileşimlilikleri, uzaktan öğrenme ortamlarında yer alanların, kendilerini geliştirmeleri ve sorumlu oldukları içerikleri güncellemeleri açısından ortaya çıkabilmektedir. Farklı ve uzaktan öğrenme teknolojilerinin geldiği seviyeyi gösteren bir diğer etkileşimlilik ise içerik-içerik etkileşimliliğidir. Bu etkileşimliliğin diğerlerinden farkı içinde insan ögesinin bulunmamasıdır. Çeşitli kayıtları paylaşmak, sorgulamaları yapmak ve raporları oluşturmak için farklı içerikler birbirleri ile iletişim kurabilirler. Bir bütün halinde ele alındığında, uzaktan öğrenmedeki etkileşimli olanakların öğrenenler, öğretenler ve içerikler açısından oluşturulmasının mümkün olduğu belirtilebilir. Enformasyonun karşılıklı olarak eşzamanlı (anında) ya da eşzamansız (gecikmeli) olarak iletilmesine olanak sağlayan etkileşimlilik sürecinde, bilginin nasıl bir yol izleyerek kişilere (öğrenene ya da öğretene) ulaşabildiği kadar, ne yoğunlukta karşıdaki kişilere aktarılabildiği sorusunun açıklanması, sürecin daha iyi kavranabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu sayede, yapılacak uzaktan öğrenme uygulamalarında veri ve enformasyon yoğunluğuna göre doğru teknolojilerin ve kanalların seçilmesi mümkün olacaktır. Bunun yanında, daha önceden seçilmiş bir teknoloji ile ne kadar sürede, ne kadar veri ve enformasyonun 19

21 gönderilmesi sorusuna da yanıtlar bulunması mümkündür. Veri ve enformasyonun iletişim teknolojileri aracılığı ile nasıl bir yol izlediği ve ne yoğunlukta karşı tarafa aktarılabildiği sorularına cevap verebilecek kuramsal yaklaşımlardan biri de İletişim Ortamları Zenginliği (Media Richness) Kuramı dır. Bu kuramın öncüleri olan Daft ve Lengel e (1986) göre bir iletişim ortamının zenginliği, paylaşılan anlamı sağlama kapasitesidir. Bu doğrultuda iletideki çok anlamlılık ve belirsizlikten kaçınılması gerekir. Dolayısıyla, uzaktan öğrenme uygulamalarında edinilecek olan bilginin en az hata ile gerekli iletişim ortamı ve gerekli etkileşimlilik süresi ile gönderilebilmesinin yollarının ve olanaklarının bu kuram ile açıklanabilmesi mümkündür. Sonuç olarak, uzaktan öğrenmede potansiyel öğrenenler, öğretenler ve içerikler arasında oluşan enformasyon ağındaki bilginin kişiler tarafından hatasız olarak alınmasının sağlanması, uygulama sürecinde tarafların birbirlerini daha doğru anlamaları ve buna göre iletişim kurmaları sayesinde daha doğru öğrenme ilişkilerinin kurulması ve daha doğru öğrenimlerin edinilmesi açısından önem kazanmaktadır. İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı da teknoloji aracılığı ile öğrenme amaçlı kurulan etkileşimli iletişimlerde bu duruma bir bakış sağlayabilecek kuram olarak kendisini göstermektedir. AMAÇ Bu çalışmada; Uzaktan öğrenmede kurulan, öğrenme amaçlı etkileşimli iletişimlerde, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı açısından bilginin, hangi teknolojilerle, nasıl ve ne yoğunlukta karşı tarafa aktarılabildiği sorusuna cevap aranacaktır. Bu sayede uzaktan öğrenme uygulamalarında kurulacak etkileşimli iletişimlerde doğru teknolojilerle, doğru etkileşim süreçleri sonucunda bilginin doğru olarak karşı tarafa iletilmesi mümkün 20

22 olacaktır. Dolayısıyla, doğru öğrenme için kurulacak doğru etkileşimli iletişimlerin nasıl olması gerektiği de cevaplanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki alt amaçlar da cevaplanacaktır: - Uzaktan öğrenmede bilgiyi karşı tarafa ileten etkileşimli teknolojilere nasıl ulaşılmıştır? - Uzaktan öğrenmede etkileşimlilik nasıl açıklanabilir? - Uzaktan öğrenmede etkileşimlilik sağlayan teknolojiler hangileridir? - Karşı tarafa öğrenme amaçlı bilgi aktarırken, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı'na göre nelere dikkat edilmelidir? ÖNEM Bu çalışma bireyler ve kurumlar açısından ayrı ayrı açıklanabilecek öneme sahiptir. Aşağıda iki farklı durum için açıklamalar verilmiştir. Bireyler açısından; - Profesyonel ya da kişisel merak açısından uzaktan öğrenme ile ilgilenenler için hangi teknolojiler ile bilginin etkileşimli olarak karşı tarafa ne yoğunlukta taşınabileceği anlaşılabilecektir. - Bireylerin medya okuryazarlığına olumlu bir katkı yapılacaktır. - Uzaktan öğrenme uzmanları bir uygulamaya başlamadan önce hangi etkileşimli teknolojileri kullanabileceklerini analiz edebileceklerdir. - Uzaktan eğitimin tarihi ile beraber etkileşimli teknolojilerin gelişimi anlaşılabilecektir. 21

23 lu yılların yeni iletişim teknolojileri anlaşılabilecek ve bunların uzaktan öğrenmede nasıl yer aldıkları fark edilebilecektir. Kurumlar açısından; - Kurumlar ellerindeki teknolojilerin uzaktan öğrenme açısından sağladıkları etkileşimli ortamları analiz edebileceklerdir. - Yeni uzaktan öğrenme teknolojilerine geçmek amacında olan kurumlar, bunların öğrenme açısından neler sağladıklarını önceden anlayabileceklerdir. - Kurumlar ellerinde bulunan farklı teknolojilerin beraber kullanılma olasılıkları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. - Kurumlar, çalışan uzaktan öğrenme personellerini etkileşimlilik ve yeni teknolojiler açısından nasıl hizmetiçi eğitimlerle daha iyi seviyelere getirebileceklerini anlayabileceklerdir. SINIRLILIKLAR Bu çalışma, araştırma kapsamı, araştırma yöntemi ve veri toplama yöntemi açısından aşağıdaki açıklamalarla sınırlıdır. Bu araştırmada; - nitel bir durum çalışması uygulanmıştır, - kuramsal temel, İletişim Ortamları Zenginliği Kuramı dır, yılı boyunca tasarlama ve yürütme çalışmaları yapılmıştır, - veri toplama yöntemi olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır, - veriler Anadolu Üniversitesi nin kütüphanesi aracılığı ile sunduğu 55 çevrimiçi veri tabanı, Academia.edu, linkedin ve Google Scholar veri tabanları taranarak elde edilmiştir, 22

24 - veriler ve tarihleri arasında toplanmış ve analiz edilmiştir, - doküman analizi için 2008 yılı ve sonrası için kaynaklar taranmıştır, - doküman analizinde uzaktan öğrenme alanında uzman iki kişi araştırmacıya sağlama (triangulation) açısından destek vermiştir. TANIMLAR Bilgi (Knowledge): Deneyimler ve öğrenme/eğitim yoluyla kazanılmış gerçekler, beceriler ve görüşlerdir. Doküman analizi: Derinlemesine açık uçlu görüşmeler ve doğrudan gözlemin yanında nitel olarak araştırılabilecek üç temel veri kaynağından biridir (Patton, 2002). Nitel doküman analizinde, içerikler içindeki metinler ya da görseller içindeki bazı terim ve ifadeler aranarak bulunur ve sistematik olarak analiz edilir. Durum çalışması: Bir ya da birden daha fazla olayın, ortamın, programın, sosyal grubun, toplulukların ve(ya) bireylerin derinlemesine çözümlenmesi ve yorumlanmasıdır (Patton, 2002). Enformasyon (Information): Verilerin bir amaç için özelleştirilmesi ve düzenlenmesidir. Etkileşim: Karşılıklı eylem, işleyiş ya da etkidir (OxfordDictionary, 2013a). Etkileşimli iletişim ortamları: Kullanıcılarla diğer kullanıcılar ya da programlar ve içeriklerle iki-yönlü iletişimlerin kurulabilmesini sağlayan iletişim ortamlarıdır. Etkileşimlilik: Teknolojik bir alt yapıya sahip sistemler aracılığı ile kurulan ve iki-yönlü iletişimi ifade eden kavramdır. 23

25 İletişim Ortamları Zenginliği (Media Richness) Kuramı: Öğrenme amaçlı kurulan iletişimlere bir bakış sağlayabilecek kuramdır. İletişim ortamları açısından taraflar arasındaki belirsizlik ve çok anlamlılığın azaltılması üzerinde durulur (Daft ve Lengel, 1986). İletişim: İstemli olarak veya istem dışı fiziksel, psikolojik ve/veya sosyal bir gereksinimi karşılamak üzere canlıların, en az bir ortamı (sözcükler, telefon, TV. vb.) kullanarak, birbirleriyle ve çevresindekilerle etkileşimde bulunması eylemidir (Eby, 2013). Uzaktan eğitim: Öğrenen, öğreten ve öğrenme materyali ve içeriklerinin farklı ortamlarda bulunmasına rağmen, iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya gelmeleri temeline dayanan, kurumsal özelliği de olan eğitim faaliyetleridir (Gülbahar, 2009; Keegan, 1990). Uzaktan öğrenme: Bireylerin uzaktan eğitim ortamlarında, kendi istek, yetenek, beceri, ilgi, tutum ve gereksinimleri doğrultusunda yeni deneyimler kazanması ve var olan bilgilerini gözden geçirme etkinlikleridir (Eby, 2013). Veri (Data): Bilgiye uzanan yoldaki ilk kavramlardan biri ve işlenmemiş bir şekilde bulunan hammaddedir. 24

26 II. BÖLÜM: Uzaktan Eğitimden Uzaktan Öğrenmeye Geçiş ve Etkileşim Bağlantıları 25

27 26

28 BİLGİ VE YAPITAŞLARI 2000 li yılların ilk dönemleri, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında tartışılmaya başlayan ve enformasyon çağı olarak adlandırılan çağın yaşandığı zaman diliminin bir parçasıdır. Bu çağda uzaktan eğitim ve öğrenme açısından da önemi olan üç kavram belirlenmiş, tanımlanmıştır. Bunlar veri, enformasyon ve bilgidir. Veri ve enformasyon, kişilerin bilgiye ulaşımı için içerdikleri önemden dolayı bilginin yapıtaşları olarak da adlandırılabilirler. Veri Bilgiye uzanan yoldaki ilk kavramlardan biri olan veri, işlenmemiş bir şekilde bulunan hammadde olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak veri, özümlenmemiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak da açıklanabilir (Güçlü ve Sotirofski, 2006). Gözlemler ve gerçekler gibi kavramların, bilginin yapı taşlarından biri olan verinin doğasını da ortaya çıkardığı söylenebilir. Veriler somut olabileceği gibi soyut kavramlardan da oluşabilir. Dolayısıyla, bilgiye ulaşmadaki hammadde soyut bir özelliğe de sahip olabilmektedir. Barutçugil (2002), teknolojinin gelişimiyle birlikte verilerin çeşitli teknolojik sistemlerde saklanabilir bir duruma geldiğini belirtmektedir. Ancak verinin doğası gereği bunlar bir anlam teşkil etmemektedir. (Anlamlı bütünlere ulaşmak için sonraki tanımlara, enformasyona ve sonrasında bilgiye evrilmeleri gerekmektedir.) Yapılan açıklama verilerin bir başka özelliğini daha ortaya çıkarmaktadır. Bu özellik, verinin sanal olabilme, sanal ortamlarda bulunabilme ve saklanabilme özelliğidir. Sanal dünyanın ortaya çıkışından sonra özellikle bilgisayar ortamlarında veriler bilgisayarlarda saklanmaya başlamıştır. Ancak, internetin dünyaya yayıldığı yıl olarak kabul edilen 1993 yılından önce (Kollock ve Smith, 2002) kişisel bilgisayarlarda 27

29 saklanan verilere ulaşmak, küresel bağlamda ele alındığında çok kolay değildi. Bu dönemden sonra, hızla yaygınlaşan internet ortamlarına veriler aktarılmış ve internet erişimine sahip olan herkes için verilere ulaşım çok daha kolay bir hale gelmiştir. Dolayısıyla, verinin özelden genele doğru kaydığı şeklinde bir açıklamanın çok yanlış olmadığı da ileri sürülebilir. Ancak, kişiler ve kurumlar açısından önemi olan ve genele yayınlanması ve açıklanmasında sakınca görülen verilerin varlığından da bahsetmek mümkündür. İletişim teknolojileri ve özellikle etkileşime olanak tanıyan iletişim teknolojileri sayesinde insanlar istedikleri verilere önceki dönemlere göre oldukça kolay bir şekilde erişmektedir. Uzaktan öğrenme de bu gelişmeleri kendi bünyesine katarak bu gelişmelerden olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Enformasyon Enformasyon, en temel biçimde verilerin bir amaç için özelleştirilmesi ve düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, enformasyonun anlam seviyesini yükseltme, buna karşılık belirsizlik etmenini ise azaltma özelliği olduğu söylenebilir (Business Dictionary, 2012). Taşıdığı anlam ise ilgili kişi içindir (Barutçugil, 2002). Bu anlamda, bilgiye olumlu katkı sunan bir özelliği olduğu da söylenebilir. Enformasyon, verilerin doğru şekilde düzenlenmesi ile en açıklayıcı şekilde karşı tarafa ulaşabilecektir. Ancak, enformasyon iletiminde, iletiyi ve anlamı alacak olan kişi ya da kişilerin bilinçsiz bir şekilde etkilendikleri misenformasyon ve dezenformasyon kavramları da enformasyon çağının olumsuzlukları olarak ortaya çıkmaktadır. Enformasyonun eksik ya da hasarlı olarak iletilmesi, ancak, bu iletimde gizli bir niyet ya da art niyetin olmaması misenformasyon 28

30 olarak tanımlanabilir (Arıkan, 2009). Gizli bir niyet ya da art niyet olmadığından dolayı, misenformasyon yayan kişilerin farkında olmadan bu hataya düştükleri söylenebilir. Bu durumda, misenformasyondan kaçınmak için, iletiyi paylaşanın konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmasının önemli olduğu gerçeği ortaya çıkar. Herhangi bir konu hakkında herhangi bir iletiyi alanların ise bunun misenformasyon olup olmadığını anlayabilmeleri için de çeşitli seçenekler bulunur. Konu hakkındaki farklı kaynakları incelemek ve edinilen enformasyon hakkında güvenilirliği arttırmak bunlardan biridir. Özellikle internet ortamlarında enformasyonun alındığı kaynağın kurum ya da kişi isimlerinin kontrol edilmesi de diğer bir seçenektir. Eğer kaynak yetkin kurum ya da kişilerden alınıyorsa misenformasyon ihtimali düşük olacaktır. Ancak, enformasyonun alındığı kaynak bir kuruma dayanmıyorsa ya da isim yoksa misenformasyon olasılığının daha yüksek olacağı göz önüne alınmalıdır. Dezenformasyon, enformasyon dünyası ve çağındaki ikinci olumsuz durum olarak ortaya çıkmaktadır. Çarpıtılmış, tutarsız, yanlış ya da eksik olarak oluşturulmuş enformasyonun art niyet taşıyarak iletilmesi olarak dezenformasyon tanımlanabilir (Arıkan, 2009). Dolaysıyla, iletiyi alanlar hatalı enformasyona başkaları tarafından bilerek ve isteyerek yönlendirilmektedir. Bu duruma yaşamboyu öğrenenler de dâhildir. Misenformasyonu önleyici seçenekleri dezenformasyon için de kullanarak potansiyel ileti alıcı kişiler ya da kitleler dezenformasyon olasılığını en aza indirebilirler. Bir kişiye, ister misenformasyon ile ister dezenformasyon ile olsun, herhangi bir konuyu ya da olguyu yanlış iletmek, onun hayatının geri kalan kısmı için büyük yaralar açabilecek bir durumu da ifade etmektedir. Bu anlamda, özellikle dezenformasyon yayan kişilerin 29

31 etik anlayışlarının büyük bir çöküntü içinde olduğu söylenebilir. Elde edilebilecek küçük kazançlar için özellikle sosyal ağlar ve kitle iletişim araçlarının kullanılarak büyük kitlelere ya da tek tek bireylere zarar vermesinin doğruluğunun, savunulabilecek bir yanının olmadığı söylenebilir. İster bilgisizlikten, ister bilerek ve isteyerek olsun, hatalı enformasyondan arınmış iletilerin çokluğunun, kendisini tanıyan ve diğerlerine saygılı bireylerden oluşan bir toplumun belirtileri olduğunu ifade etmek mümkündür. Bilgi Bilgi en geniş anlamıyla deneyimler ve öğrenme/eğitim yoluyla kazanılmış gerçekler, beceriler ve görüşler olarak tanımlanabilir (Mayes, 2006). Dolayısıyla, deneyim ve öğrenme sözkonusu olduğu için, bir konu hakkında bireyler tarafından işlemden geçirilmiş enformasyonun ya da enformasyonlar topluluğunun bilgiyi oluşturduğu da söylenebilir. Diğer bir ifade ile bilgi, bilen kişi ile bilinen olgu arasındaki ilişkide ortaya çıkmaktadır ve bir özneyi içermektedir (Sarıkaya, 2002). Bu durumda enformasyon ile arasındaki önemli bir fark da ortaya çıkmaktadır. Enformasyon saklanabilen, başkaları tarafından iletilebilen özelliklere sahip olduğu için özneden ayrı olabilir. Bu durum göstermektedir ki, her türlü enformasyon bilgiyi içerir ve bilginin bir çeşidi olarak görülebilir. Ancak, bilgi hiçbir zaman için enformasyon içermez ve enformasyonun bir çeşidi de değildir (Machlup, 1980). Daha ayrıntılı olarak ele alındığında bilginin çeşitli alt başlıklar altında incelenebileceği de görülür. Alavi ve Leidner (2001), bilgiyi; bireyin ya da toplumun sahip olduğu bilgiye göre (1) bireysel ve sosyal bilgi; terminoloji ve açıklamaları içeren şekilde (2) açıklayıcı bilgi; yöntemlerin, adımların ya da metotların bilinişine göre (3) usule ait bilgi; nedenler ve etkilere göre (4) nedensel bilgi; şartlar ve bağlamlara göre (5) durumsal bilgi; ilişkiler ve içeriklere göre (6) ilişkisel bilgi; teori, model ve 30

32 formüllere dayalı olan teorik bilginin yanında, organizasyonlar için gerekli olan ve yaparak öğrenmeye dayalı olan sezgi ve deneyimleri içeren şekilde (7) pragmatik bilgi; ve bilişsel ve teknik bilginin yanında sembolik form ve dillere dayanan (8) sözsüz ve açık bilgi olarak sekiz ayrı başlık altında açıklamışlardır. Bilgi, sadece yukarıdaki alt başlıklarla değil, farklı alt başlıklar altında da ele alınabilir. Örnek olarak, bir özneye ait olan bilgi; gündelik bilgi, teknik bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olarak da ele alınıp incelenebilir. Bir başka örnekte Anderson ve Krathwohl (2001), olgusal, kavramsal, usul yönlü ve bilişötesi olarak dört ana başlıkta bilgiyi incelemişlerdir. Olgusal bilgi özel detayları ve bileşenleri içerir. Kavramsal bilgi sınıflandırma, prensip, teori, model ve yapıları içerir. Usul yönlü bilgi becerileri, teknikleri ve kriterleri içerir. Bilişötesi bilgi ise öğrenme, düşünme ve problem çözümüne ulaşma ile ilgili olan bilgidir. Kişinin, öznenin bilgiye olan yolculuğunda veri ile başlayan macera, enformasyonu elde edişi ve sonuçta bilgiye ulaşımı ile sonuçlanmaktadır. Veri ile enformasyon arasında anahtar kelimeler işleme, düzenleme olarak ele alınabilirken, enformasyon ile bilgi arasında yorumlama, işe yarar hale dönüştürme anlayışı ön plana çıkmaktadır (Şekil 2.1). Bilginin oluşumunda ise önceki diğer iki başlığın ötesinde öznenin varlığı vazgeçilmez olmaktadır. Uzaktan eğitim, diğer bütün alanlarda olduğu gibi kişilerin (diğer anlamıyla öznelerin) elde ettikleri enformasyonu bilgiye dönüştürmelerini ve hayatlarının geri kalanını daha bilgili olarak geçirmelerini üstü örtülü bir biçimde amaçlarının içinde tutar. Mayes (2006) ile beraber Anderson ve Krathwohl un (2001) tanımlarının içinde yer alan öğrenme ifadesi ise (uzaktan) eğitim için bilginin önemini vurgulaması açısından önemlidir. 31

33 Şekil 2.1. Veri, enformasyon ve bilgi ilişkisi (Güçlü ve Sotirofski, 2006). Yukarıdaki araştırmacıların bilgi açıklamalarının yanında, Alavi ve Leidner ın (2001) da açıkladıkları bilginin alt başlıkları, potansiyel uzaktan öğrenenlerin neyi öğrenebilecekleri ve bunları nerede kullanabilecekleri hakkında ipuçları vermektedir. Daha geniş bir ifade ile uzaktan öğrenenler, yaptıkları ya da ileride yapmak istedikleri meslekleri hakkında çeşitli bilgileri alabilecekleri öğrenme ortamlarına dâhil olabilecekleri gibi, yaşamboyu öğrenme kapsamında merak ettikleri, üzerinde düşündükleri her konuda daha fazla bilgiyi edinebilirler. Örneğin, bir kişi uzun zamandan beri, aslında yaşamında çok fazla yeri bulunmayan, ancak yine de öğrenmek istediği bir konuyu uzaktan eğitimin bir boyutu olan yaşamboyu öğrenme açısından ele alıp inceleyebilir. Fen bilimlerinden mezun olmuş kişinin, sosyal bilimler alanından bir konuya olan ilgisi dâhilinde bir programa kayıt yaptırması diğer bir örnek olabilir. Bunun tam tersi de mümkündür. Örnekler uzaktan eğitim uygulamalarının sundukları olanaklar dâhilinde genişletilebilir. Bu örneklerin, daha geniş bir bakış açısı sağlaması ve bilgi birikimini arttırması bakımından kişiler açısından önemli oldukları 32

34 söylenebilir. Ayrıca, sağladığı öğrenen-öğrenen ve öğrenenöğreten ve öğrenen-içerik iletişimi, etkileşimi olanaklarıyla da uzaktan öğretim, çok farklı kültürlerden ve topluluklardan kişileri bir araya getirebilme kapasitesiyle de eşsiz bir deneyim sunabilmektedir. UZAKTAN EĞİTİM Bilginin, günlük bilgiden sanatsal bilgiye, açıklayıcı bilgiden pragmatik bilgiye ya da olgusal bilgiden kavramsal bilgiye her çeşidine uzaktan eğitim ile ulaşmak mümkündür. O halde, enformasyonlara ulaşarak kişinin bilgi dağarcığını geliştirmesine olanak sağlayan uzaktan eğitimin ne olduğunun anlaşılması için, onun tanımının da yapılması gerekir. Sonrasında uzaktan öğrenmeye ulaşabilmek için de bu tanımlama önem kazanmaktadır. Uzaktan Eğitimin Tanımlanması Uzaktan eğitim, öğrenen, öğreten ve öğrenme materyali ve içeriklerinin farklı ortamlarda bulunmasına rağmen, iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya gelmeleri temeline dayanan, kurumsal özelliği de olan eğitim faaliyetleri olarak tanımlanabilir (Gülbahar, 2009; Keegan, 1990). Kidd ve Song (2007), uzaktan eğitimi, öğreneni zaman ve mekândan bağımsız kılan, öğrenmenin öğreten ya da içerik tarafından sağlandığı bir eğitim sistemi olarak açıklamaktadırlar ve öğrenenin öğretenden ayrı bulunduğunu, teknoloji sayesinde iletişimin sağlandığını belirtmektedirler. Tanımlarda da belirtildiği gibi iletişim teknolojileri ve araçları uzaktan eğitim için temel oluşturan kavramlardan biridir. Bu nedenle, uzaktan eğitimin her dönemde ortaya çıkan ve dönemine göre yeni iletişim araçları olan teknolojileri bünyesine katma, onlar aracılığı ile iletişim kurma eğiliminde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, sadece iletişim araçları değil, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları da uzaktan eğitim için 20. yüzyılla beraber 33

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV Doç. Dr. T. Volkan YÜZER Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ocak 2013, Eskişehir ii Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba Dünya

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİM DALI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI:

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Melike YILMAZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mesude

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2877 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1834 SOSYAL MEDYA

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2877 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1834 SOSYAL MEDYA T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2877 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1834 SOSYAL MEDYA Yazarlar A. Selim TUNCER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. F. Zeynep ÖZATA (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Erkan AKAR (Ünite 3, 4)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

AUAd 2015, Cilt 1, Sayı 1, 1-138. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd. auad.anadolu.edu.tr İÇİNDEKİLER

AUAd 2015, Cilt 1, Sayı 1, 1-138. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd. auad.anadolu.edu.tr İÇİNDEKİLER AÇI KÖĞRE T İ M UY GUL AMAL ARI VEARAŞT I RMAL ARI der gi s i Oc ak( 1 ), 201 5 AUAd 2015, Cilt 1, Sayı 1, 1-138 Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr İÇİNDEKİLER Prof.

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı