UV IŞINLARI ETKİSİYLE LİNYİTLERDEN MİNERAL MADDE ve KÜKÜRDÜN UZAKLAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UV IŞINLARI ETKİSİYLE LİNYİTLERDEN MİNERAL MADDE ve KÜKÜRDÜN UZAKLAŞTIRILMASI"

Transkript

1 UV IŞINLARI ETKİSİYLE LİNYİTLERDEN MİNERAL MADDE ve KÜKÜRDÜN UZAKLAŞTIRILMASI * F. KARACAN, ** T. TOĞRUL * Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, MAT Dairesi Başkanlığı, Yakıt Analizleri Birimi, Söğütözü-Ankara, ** Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fak. Kimya Müh. Bölümü, 6 Tandoğan- Ankara ÖZET UV ışınları etkisiyle oda sıcaklığı ve atmosferik basınçta sıvılaştırma işlemiyle linyitlerden kül ve kükürt uzaklaştırılabilirliği incelenmiştir. Bunun için, sıvılaştırma işleminde tepkimeye girmeden geride kalan katı ürünün (çar) kül ve kükürt içerikleri tayin edilerek % uzaklaştırılan kül ve kükürt miktarları hesaplanmıştır. Deneyler ağırlıkça 5/1 çözücü/linyit oranında, 1- gün ışınlama süresi ve -18 Watt ışın gücü aralığında gerçekleştirilmiştir. Çözücü olarak tetralin kullanılmıştır. UV ışınlarının Beypazarı ve Tunçbilek linyitlerinin sıvılaştırma işlemi sonucunda geriye kalan çarda kül ve kükürt uzaklaşmasını sağladığı bulunmuş, en fazla kükürt uzaklaştırılmasının yanar kükürtte olduğu gözlenmiştir. Uzaklaştırılan yanar kükürt miktarlarının her iki linyitte birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Tunçbilek linyitinin kükürt içeriğinin çoğunluğu uzaklaşırken Beypazarı linyitinde çarda kalmıştır. miktarında Beypazarı linyitinde Tunçbilek linyitine kıyasla daha fazla uzaklaşma sağlanmıştır. Işın gücünün artması uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürt davranışını etkilemiştir. Uzaklaştırılan kükürt ve kül yüzdeleri ile ışın gücü ve tepkime süresi arasında bir ilişki olmadığı herbir durumdaki davranışların farklı olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Linyit; fotokimyasal sıvılaştırma; demineralizasyon; desülfürizasyon 1. GİRİŞ Kömürden, mineral madde ve kükürt uzaklaştırılmasında, bunların dağılımına bağlı olarak çeşitli fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemler uygulanmaktadır. Kömürde serbest halde bulunan mineral maddeler, ince öğütmenin ardından ağır ortam ayırması veya uygun bir fiziksel yöntemle kömürden uzaklaştırılabilirler [1]. Fiziksel yöntemler piritik kükürt uzaklaştırılmasına yönelik olup kömürlerin kalitelerinin yükseltilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal yöntemlerle piritik kükürdün yanında organik kükürdün bir kısmı da uzaklaştırılabilmektedir [2]. Kömürden kimyasal yöntemler ile kükürt uzaklaştırılması piroliz, alkaliler ile ekstraksiyon, indirgeme ve yükseltgeme yolu ile gerçekleştirilebilir [3]. Bu yöntemler, kükürtlü bileşiklerin doğrudan tepkimeye girerek kömürden uzaklaştırılmasına veya kömürden kolayca uzaklaştırılabilecek bir yapıya dönüştürülmesine dayanmaktadır. Kimyasal kükürt giderme yöntemleri, kömürdeki diğer mineralleri ve iz elementleri giderebilme etkisine de sahiptir. Ancak, mineral maddelerin ve kükürdün kömür yapısında bulunuş şekli ve kömürün kimyasal yapısı bu yöntemlerin etkinliğini etkilemektedir. Kömürlerin doğrudan kullanımından önce kalitelerini artırmak için gerek fiziksel, kimyasal ve biyolojik kömür temizleme teknikleriyle gerekse mikrodalga [4] ve γ-ışınları [5] gibi ışın enerjileri ile kömürlerin desülfürizasyonu ve demineralizasyonu çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmasına rağmen UV ışınlarının kömürlerin desülfürizasyonundaki uygulamaları çok seyrektir [6]. Kömürlerin sıvılaştırılması, hem petrole alternatif sıvı ürünlerin elde edilmesinde hem de kül ve kükürtten arındırılmış temiz yakıtların elde edilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, linyitlerden kaliteli ve yüksek verimlilikte sıvı ürün elde etme koşulları araştırılırken

2 aynı zamanda geride kalan tepkimeye girmemiş çarın yakıt olarak değerlendirilmesi için kül ve kükürt içeriklerindeki değişimler incelenmiştir. 2. DENEYSEL Deneysel çalışmalarda Beypazarı-Çayırhan kömür işletmelerinden ve Tunçbilek-Ömerler sahasından temin edilen yüksek kül ve kükürt içerikli linyit örnekleri kullanılmıştır. Linyit örnekleri önce çekiçli kırıcıda kırılmış daha sonra içinde demir bilyeler bulunan seramik kavanozdan oluşan değirmende öğütülmüştür. Eleme işlemi için Endecotts marka ISO 33-1 standartlarında paslanmaz çelik elekler kullanılmıştır. Bütün kömür numuneleri µm nin altına geçene kadar, elek üstünde kalan kömürlerin tamamı tekrar tekrar öğütülmüştür. Bu şekilde hazırlanmış linyit örnekleri laboratuvar şartlarında sabit tartıma gelene kadar kurutulduktan sonra ağzı kapaklı plastik kutularda deneylerde kullanılmak üzere saklanmıştır. Kısa analizleri LECO AF-61 cihazında, karbon, hidrojen ve azot içerikleri LECO CHN- elementel analiz cihazında, toplam ve külde kükürt analizleri ise Leco Endüksiyon Fırını yöntemi kullanılarak LECO SC-144 DR analiz cihazında ISO standartlarına göre Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Yakıt Analizleri biriminde gerçekleştirilmiştir. Linyitlerin kısa analizi, kükürt içeriği, elementel analizi ve ısı değeri Çizelge 1. de verilmiştir. Çizelge 1. Linyit numunelerinin analizi Kısa Analiz (% hkt) Nem Uçucu madde Sabit karbon a Kükürt dağılımı (% kt) S toplam S yanar Elementel Analiz (% kkt) C H N S yanar O a Alt ısıl değer (kcal/kg) a : farktan Beypazarı 13, 25,55 29,19 32,26 4,59 3,52 69,56 4,5 1,25 4,72 19, Tunçbilek 2,88 49,69 24,85 22,58 1,98 1,37 69,89 5,14 2,82 2,72 19,43 17 Sıvılaştırma deneyleri, ağırlıkça 5/1 tetralin/linyit oranında, 6, 1 ve 18 Watt ışın güçlerinde ve 1- gün ışınlama süresi aralığında her biri Watt gücünde olan yüksek basınç civa buharlı (Philips UV-C) lambaların bulunduğu UV kamarasında 5 ml hacminde kuvars balon ve karıştırma hızı ayarlanabilen manyetik karıştırıcıdan oluşan bir sistemde gerçekleştirilmiştir. Tepkime sonucu elde edilen sıvı ürünler literatürde verilen yönteme göre [7] yağlar, asfaltenler ve preasfaltenler olmak üzere üç fraksiyona ayrılmıştır. Geride kalan tepkimeye girmemiş katı madde (çar), kül, toplam ve yanar kükürt içeriği açısından analizlenmiştir. Çar veriminden ve kül, toplam ve yanar kükürt içeriklerinden % uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürt miktarları hesaplanmıştır [8].

3 3. SONUÇLAR Bu çalışmada sıvılaştırma işlemi sonucu geride kalan çarın çevre kirliliğini azaltacak yakıt olarak değerlendirilmesi amacıyla çardan UV ışınları etkisiyle uzaklaştırılan kül ve kükürt miktarları incelenmiştir. Küçük ölçekli proseslerde kömürün doğrudan kullanımından önce temizlenmesi baca gazı desülfürizasyonuna göre daha ekonomik olduğundan kömürlerin desülfürizasyonu üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır [4]. Kömürlerin sıvılaştırılması, hem düşük kükürt içerikli petrole alternatif sıvı yakıtların üretilmesi hem de düşük kükürt içerikli katı yakıtların elde edilmesi açısından önemlidir. Beypazarı linyitinden 6, 1 ve 18 Watt ışın güçlerinde % uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürt miktarlarının ışınlama süresi ile değişimleri sırasıyla Şekil de gösterilmiştir. Şekil 1. de 6 Watt ışın gücünde Beypazarı linyiti ile gerçekleştirilen deneylerde ışınlama süresinin artması ile uzaklaştırılan kül miktarı önce artmış daha sonra bir miktar azalmış ve uzun tepkime sürelerinde sabit kalmıştır. Uzaklaştırılan yanar ve toplam kükürt benzer davranış göstermiştir. Işınlama süresinin artması ile önce azalmış daha sonra artmış ve sonra tekrar azalmış ve uzun tepkime sürelerinde tekrar artmıştır. En fazla uzaklaşma yanar kükürtde gerçekleşmiştir. Beypazarı linyitinden 1 Watt ta uzaklaştırılan kül miktarı 6 Watt taki gibi ışınlama süresi ile önce artmış sonra azalmış ve uzun tepkime sürelerinde tekrar artmıştır (Şekil 2.). ile yanar kükürt miktarları 6 Watt takinin aksine birbirinden farklı davranış göstermiştir. Uzaklaştırılan kül miktarı ile toplam kükürt miktarının benzer davranış gösterdiği dikkat çekmiştir. Şekil 3 de 18 Watt ta Beypazarı linyiti ile gerçekleştirilen deneylerde de uzaklaştırılan kül ile toplam kükürt değişimlerinin benzer davranış gösterdiği gözlenmiştir. Işınlamanın yapıldığı 1 günlük tepkime süresinde % maksimum uzaklaştırılan yanar kükürt miktarı elde edilmiş, 2 günlük tepkime süresinde ise önemli derecede azalmış (%15), daha sonra sürenin artmasıyla artışlar ve azalmalar gözlenmiştir. 45 % uzaklaştırılan, (kt) Şekil 1. Beypazarı linyitinden uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürt miktarının ışınlama süresi ile değişimi (ışın gücü: 6 Watt, çözücü/kömür: 5/1)

4 . % uzaklaştırılan, (kt) % uzaklaştırılan, (kt) Şekil 2. Beypazarı linyitinden uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürdün ışınlama süresi ile değişimi (ışın gücü: 1 Watt, çözücü/kömür: 5/1) Şekil 3. Beypazarı linyitinden uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürdün ışınlama süresi ile değişimi (ışın gücü: 18 Watt, çözücü/kömür: 5/1) Tunçbilek linyitinden 6, 1 ve 18 Watt sabit ışın güçlerinde % uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürt miktarlarının ışınlama süresi ile değişimleri sırasıyla Şekil da gösterilmiştir. Tunçbilek linyitinden 6 Watt ta Beypazarı linyitindeki gibi uzaklaştırılan yüzde yanar ve toplam kükürt değişimleri benzer davranış göstermiştir (Şekil 4.). Uzaklaştırılan yüzde yanar ve toplam kükürt miktarları 3 günlük tepkime süresinde bir maksimumdan geçtikten sonra uzun tepkime sürelerinde tekrar arttmıştır. de %9, toplam kükürtte %6 maksimum uzaklaşma elde edildiği gözlenmiştir. Şekil 5. de 1 Watt ta Tunçbilek linyiti ile gerçekleştirilen deneylerde ise uzaklaştırılan yüzde kül ve toplam kükürt değişimlerinin benzer davranış gösterdiği gözlenmiştir. Benzer durum, 1 Watt için Beypazarı linyitinde de

5 görülmüştür. Uzaklaştırılan yüzde yanar kükürt miktarı önce azalmış daha sonra sürenin artmasıyla artmıştır. Uzaklaştırılan kül miktarı düşük olup (%5) süre ile değişmemiştir. Toplam kükürtde ortalama % oranında uzaklaşma sağlanmış olup süre ile değişim gözlenmemiştir. 18 Watt ışın gücünde Tunçbilek linyiti ile gerçekleştirilen deneylerde de uzaklaştırılan kül ve toplam kükürt yüzde değişimlerinin benzer davranış gösterdiği gözlenmiştir (Şekil 6.). Hem kül miktarı hemde toplam kükürt miktarı süre ile değişmemiştir. miktarı 1 Watt taki gibi önce azalmış daha sonra bir miktar artmış daha sonra 1 Watt takinin aksine tekrar azalmıştır. % uzaklaştırılan, (kt) % uzaklaştırılan, (kt) Şekil 4. Tunçbilek linyitinden uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürdün ışınlama süresi ile değişimi (ışın gücü: 6 Watt, çözücü/kömür: 5/1) Şekil 5. Tunçbilek linyitinden uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürdün ışınlama süresi ile değişimi (ışın gücü: 1 Watt, çözücü/kömür: 5/1)

6 % uzaklaştırılan, (kt) Şekil 6. Tunçbilek linyitinden uzaklaştırılan kül, toplam ve yanar kükürdün ışınlama süresi ile değişimi (ışın gücü: 18 Watt, çözücü/kömür: 5/1) Linyitlerin desülfürizasyon ve demineralizasyon yatkınlıkları kıyaslanırsa; her iki linyitte de Tunçbilek linyitinde daha fazla olmak üzere en fazla yanar kükürtte uzaklaşma sağlandığı görülmüştür. Linyitlerin yanar kükürt içeriklerindeki uzaklaşmalar birbirinden önemli derecede farklıdır. Buradan, linyitlerin yanar kükürt yapılarının birbirinden farklı olduğu sonucuna varılmıştır. Beypazarı linyitindeki yanar kükürt, kömür içerisinde daha kararlı yapıda muhtemelen aromatik karakterde olabilir. Bunun sonucu UV ışınları kömürdeki karbon-kükürt bağlarını etkileyememiş olabilir. Nitekim ısı enerjisiyle yapılan sıvılaştırma işlemi sonucunda Beypazarı ve Tunçbilek linyitlerinin önemli dercede farklı kükürt yapılarına sahip oldukları ve sıvılaşma ürünleri arasındaki kükürt dağılımı ve kükürt uzaklaştırma miktarı üzerine orijinal linyitin kükürt yapısının önemli bir etkiye sahip olduğu rapor edilmektedir [9]. TEŞEKKÜR Bu çalışma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müd. tarafından no lu proje kapsamında desteklenmiştir. Kaynaklar : [1] Francis, W., Coal, Second ed. Volume 2, Ch X., pp , [2] Tsai, S. C., Coal Science and Technology 2, Fundamentals of coal beneficiation and utilization, Elsevier Science Publishers, Amsterdam,1982. [3] Meyers, R. A., Coal Desulphurisation. Marcel Deckker, Inc.,New York, [4] Hayashi, J., Oku, K., Kuskabe, K., Morooka, S., The role of microwave irradiation in coal desulphurization with molten caustics. Fuel 69, , 199. [5] Tripathi, P. S. M, Ram, L. C. Jha, S. K., Bandopadhyay, A. K., Murty, G. S., Radiolytic desulphurisation of high-sulphur Indian coals, Fuel 7(1), 24, [6] Söğüt, F., UV ışınları etkisiyle linyitlerin desülfürizasyonu, Doktora Tezi, Ankara Üni., Fen Bilimleri Enst., Ankara, [7] Şimşek E. H., Karaduman A., Olcay A., Liquefaction of Turkish coals in tetralin with microwaves, Fuel Processing Technology 73, , 1. [8] Karacan, F. Ağır ortam yöntemi ile Türk kömürlerinden mineral maddelerin uzaklaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Fen Bilimleri Enst., Ankara, [9] Ceylan, K., Olcay, A., Dissolution of lignites in tetralin under hydrogen or nitrogen: effects of extraction conditions on sulfur distribution among the products. Fuel 73, 63-69, 1994.

UV IŞINLARI ETKİSİYLE LİNYİTLERDEN PETROLE ALTERNATİF SIVI ÜRÜN ELDESİ

UV IŞINLARI ETKİSİYLE LİNYİTLERDEN PETROLE ALTERNATİF SIVI ÜRÜN ELDESİ UV IŞINLARI ETKİSİYLE LİNYİTLERDEN PETROLE ALTERNATİF SIVI ÜRÜN ELDESİ Filiz KARACAN, Taner TOĞRUL * Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, Merkez Laboratuvarı, 693 Behiçbey-Ankara,

Detaylı

ZONGULDAK BİTÜMLÜ KÖMÜRÜNÜN YAĞ AGLOMERASYONU

ZONGULDAK BİTÜMLÜ KÖMÜRÜNÜN YAĞ AGLOMERASYONU ZONGULDAK BİTÜMLÜ KÖMÜRÜNÜN YAĞ AGLOMERASYONU MEHTAP GÖRGÜN ERŞAN, İLKAY ÜNAL* Cumhuriyet Üni. Kimya Müh. Böl., 58140-Sivas, mersan@cumhuriyet.edu.tr; *iunal@cumhuriyet.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, yüksek

Detaylı

ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI

ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Hüseyin Karaca İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 44280 MALATYA GİRİŞ Dünya petrol rezervlerinin birkaç

Detaylı

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi durmuskaya@hotmail.com, dkaya@karabuk.edu.tr Sunum içeriği Karabük üniversitesi

Detaylı

SİVAS-DİVRİĞİ ULUÇAYIR LİNYİTİNİN YAĞ AGLOMERASYONU VE MİKRODALGA ENERJİSİNİN ETKİSİ

SİVAS-DİVRİĞİ ULUÇAYIR LİNYİTİNİN YAĞ AGLOMERASYONU VE MİKRODALGA ENERJİSİNİN ETKİSİ SİVASDİVRİĞİ ULUÇAYIR LİNYİTİNİN YAĞ AGLOMERASYONU VE MİKRODALGA ENERJİSİNİN ETKİSİ MEHTAP GÖRGÜN ERŞAN ve İLKAY ÜNAL* Cumhuriyet Üni. Kimya Müh. Böl., 581Sivas, mersan@cumhuriyet.edu.tr; *iunal@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - II

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - II KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - II TEMEL KÖMÜR ANALİZLERİ DENEY FÖYÜ Arş. Gör. Gediz UĞUZ OMU KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAMSUN 1. KÖMÜR HAKKINDA BİLGİLER 1.1. Kömür Tanımı Kömür, bileşiminde başlıca

Detaylı

EKİM 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

EKİM 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa EKİ 1 www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 1 PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 2O1 Perspektif Strateji Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ H Ü S A M E T T İ N A L İ Ç A Ğ L A R G E N E L M Ü D Ü R Y A R D I M C I S I G E N Ç D E Ğ I R M E N A. Ş. TAVLAMA Tavlama; tanenin nem düzeyini

Detaylı

Doç. Dr. Cevat Yaman. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Cevat Yaman. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Türkiye de Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Mevcut Durumu Doç. Dr. Cevat Yaman Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Sunum İçeriği 1. Tehlikeli Atıkların Tanımlanması 2. Tehlikeli Atıkların

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I HİDROSİKLON İLE SINIFLANDIRMA

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I HİDROSİKLON İLE SINIFLANDIRMA 1. GİRİŞ İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I HİDROSİKLON İLE SINIFLANDIRMA Hidrosiklon, hidrolik sınıflandırıcıda yerçekimiyle gerçekleşen

Detaylı

Özet. Giriş. 1. K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon., 2. K.Ü. Artvin Orman Fakültesi, Artvin.

Özet. Giriş. 1. K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon., 2. K.Ü. Artvin Orman Fakültesi, Artvin. Deniz Kıyılarında Biriken Katı Atık Maddelerin Örnekleme Yoluyla Tür ve Miktar Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma ( Trabzon Beşirli Deresi Küçük Yoroz Burnu Arası ) 1 Hasan Zeki KALAY, 1 Sezgin

Detaylı

MUĞLA-YATAĞAN LİNYİTİ İLE ATIK LASTİĞİN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI

MUĞLA-YATAĞAN LİNYİTİ İLE ATIK LASTİĞİN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI MUĞLA-YATAĞAN LİNYİTİ İLE ATIK LASTİĞİN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI ÖZET Onur YILDIRIM a, Oktay EKŞİOĞLU a, Mehmet KILLIOĞLU a, Hüseyin KARACA a a İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

KÖMÜR YIKAMA EĞRİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇİZİMİ VE KULLANIMI DRAWING WASHABILITY CURVES BY A COMPUTER PROGRAM AND ITS USAGE

KÖMÜR YIKAMA EĞRİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇİZİMİ VE KULLANIMI DRAWING WASHABILITY CURVES BY A COMPUTER PROGRAM AND ITS USAGE Türkiye 13 Komur Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 2002, Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 13th Turkish Coal Congress, May 29-31, 2002, Zonguldak, Turkey KÖMÜR YIKAMA EĞRİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMI

Detaylı

FİZİKSEL ve KİMYASAL TEMİZLEME TEKNİKLERİNİN TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN İNORGANİK BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FİZİKSEL ve KİMYASAL TEMİZLEME TEKNİKLERİNİN TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN İNORGANİK BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FİZİKSEL ve KİMYASAL TEMİZLEME TEKNİKLERİNİN TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN İNORGANİK BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ F. KARACAN, M. ALBAYRAK, A. KÖSE Maden Tetkik Arama Genel Müd., MAT Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

Türk Deri Hazır Giyim Sektöründeki Küçük Ölçekli İşletmelerin Markalaşma Düzeylerinin Araştırılması Grafik 1. İşletmelerin Sahip Oldukları Marka Sayılarının Dağılımı Grafik 2. İşletmelerin Markalara Sahip

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ

SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ SCROLL VE PİSTONLU TİP SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN KAPASİTE VE VERİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE DEĞİŞİMİ Emirhan BAYIR / Serhan KÜÇÜKA DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

ÇD47 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI

ÇD47 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI ÇD7 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL ARITIMI Y. Yavuz 1, A.S. Koparal, Ü.B. Öğütveren 3, E. Öcal 1 Anadolu Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İki Eylül Kampusü 6555

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2016

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2016 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN DESTEĞİYLE HAZIRLANAN REIDIN EMLAKENDEKS 2016 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Sayı: 92 Yönetici Özeti 7 Büyükşehir'in

Detaylı

FFT FAN ve FİLTRE TEKNOLOJİLERİ Yılmaz ÜNAL 2015

FFT FAN ve FİLTRE TEKNOLOJİLERİ Yılmaz ÜNAL 2015 Yılmaz ÜNAL 2015 (Literatür-Patent Taraması) Seminerler, Patentler Makaleler, Kitaplar, Konu ile ilgili teoriler, Endüstride uygulaması yapılan tesisler, (Literatür-Patent Taraması) (Teknik Ziyaret)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALĠZĠ VE GRANÜLOMETRĠ EĞRĠSĠ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALĠZĠ VE GRANÜLOMETRĠ EĞRĠSĠ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALĠZĠ VE GRANÜLOMETRĠ EĞRĠSĠ AMAÇ: ĠnĢaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

KÖMÜRDE BULUNAN OKSİJENLİ FONKSİYONEL GRUPLARIN TEMİZ KÖMÜR HAZIRLANMASINDA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI *

KÖMÜRDE BULUNAN OKSİJENLİ FONKSİYONEL GRUPLARIN TEMİZ KÖMÜR HAZIRLANMASINDA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI * KÖMÜRDE BULUNAN OKSİJENLİ FONKSİYONEL GRUPLARIN TEMİZ KÖMÜR HAZIRLANMASINDA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI * The Investıgatıon Of The Effects Of The Oxygenated Functıonal Groups In Coals During The Preparatıon

Detaylı

Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi

Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi EK-8 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi Prof. Dr. Taner Toğrul (Yönetici) Yrd. Doç. Dr. Emir H. Şimşek Dr. Filiz

Detaylı

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2016

REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2016 REIDIN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2016 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN DESTEĞİYLE HAZIRLANAN REIDIN EMLAKENDEKS 2016 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Sayı: 91 Yönetici Özeti 7 Büyükşehir'in

Detaylı

EDİRNE (UZUNKÖPRÜ - KEŞAN) VE TEKİRDAĞ (MALKARA) LİNYİTLERİ KOMPOZİT YIKAMA ÇALIŞMALARI

EDİRNE (UZUNKÖPRÜ - KEŞAN) VE TEKİRDAĞ (MALKARA) LİNYİTLERİ KOMPOZİT YIKAMA ÇALIŞMALARI Türkiye 14 Komur Kongresi Bildiriler Kitabı, 02-04 Haziran 2004, Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 14 th Turkey Coal congress, June 02-04, 2004 Zonguldak,Turkey EDİRNE (UZUNKÖPRÜ - KEŞAN) VE TEKİRDAĞ

Detaylı

Kanatlı. Kanatlı Rasyonlarında ATK Kullanım Miktarının Arttırılması

Kanatlı. Kanatlı Rasyonlarında ATK Kullanım Miktarının Arttırılması Kanatlı Rasyonlarında ATK Kullanım Miktarının Arttırılması KONU İLGİ Kanatlı Rasyonlarında ATK miktarının artırılması mümkün müdür? Soyanın kısıtlı kullanımından dolayı ATK bir alternatif olabilir mi?

Detaylı

MODERN MÜHENDİSLİK HESAPLAMALARI İLE ASANSÖR BİLEŞENLERİNİN GÜVENİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI

MODERN MÜHENDİSLİK HESAPLAMALARI İLE ASANSÖR BİLEŞENLERİNİN GÜVENİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 73 MODERN MÜHENDİSLİK HESAPLAMALARI İLE ASANSÖR BİLEŞENLERİNİN GÜVENİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI Kadir Çavdar 1, Hasan Güngör 2, Hüseyin Keşanlı 3 1 Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TOKAT VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 27.09.2012 KARAR NO : 2012/4 T.C. TOKAT VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İl Mahalli Çevre Kurulu, 27.09.2012 günü saat 14:00 da Valilik Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezinde Vali Yardımcısı

Detaylı

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com 1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER Problem: Endüstride çeşitli çalışma prosesleri kirliliklere sebep olur. Bunlar: Tozlar Dumanlar Yağ buharları Gazlar Sakatlanmalar: İnsan vücudu çeşitli zararlı kirliliklere

Detaylı

Emisyon Ölçümlerinin Planlanması

Emisyon Ölçümlerinin Planlanması Emisyon Ölçümlerinin Planlanması Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35397 Buca-İzmir Tel: 0232 3017113 Faks: 0232 3017280 E-posta: abdurrahman.bayram@deu.edu.tr

Detaylı

12

12 Islah Çelikleri Bu bölümde ele alınacak alaşımsız ve alaşımlı ıslah çeliklerinin karbon oranı % 0,2 ile % 0,65 arasındadır. Bu çeliklere değişik kimyasal kompozisyon ve ıslah işlemi yardımıyla, kullanım

Detaylı

Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. En çok bilinen bileşiği ise sudur.

Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. En çok bilinen bileşiği ise sudur. HİDROJEN Hidrojen 1500'lü yıllarda keşfedilmiş, 1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14.4 kez daha hafif

Detaylı

TE 03 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ

TE 03 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir TE 3 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ M. Ozmak, E. Yağmur, S.E. İğde,

Detaylı

METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI Hazırlayan Filiz KESKİN Kıdemli Uzman

METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI Hazırlayan Filiz KESKİN Kıdemli Uzman METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI Hazırlayan Filiz KESKİN Kıdemli Uzman 392 1. SEKTÖRÜN TANIMI Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

Biresin CR81 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR81 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 07 / 2010 Biresin CR81 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle uygulama sıcaklığı veya parçanın geometrisinden

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article LIQUEFACTION OF PRETREATED TURKISH COALS WITH MICROWAVE ENERGY

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article LIQUEFACTION OF PRETREATED TURKISH COALS WITH MICROWAVE ENERGY Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 26/2 Araştırma Makalesi / Research Article LIQUEFACTION OF PRETREATED TURKISH COALS WITH MICROWAVE ENERGY Rengin ZERVENT,

Detaylı

TABANLI DENEY UYGULAMASI

TABANLI DENEY UYGULAMASI KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐNDE PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN ORAY COSKUN PROJE HEDEF SORUSU SOLUDUĞUMUZ HAVADAKĐ SO2 VARLIĞININ TESBĐTĐ VE SO2 NĐN KÜRESEL ISINMAYA

Detaylı

VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ. ÜSTÜN, Sadettin TURHAN

VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ. ÜSTÜN, Sadettin TURHAN ANTİFR FRİZ Z PROTEİNLER VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ N. Şule ÜSTÜN, Sadettin TURHAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye Antifriz

Detaylı

BOSSA DIŞ GİYİM İŞLETMESİNDE FASON İPLİK İMALATI TERMİN SÜRELERİNE ALTI SIGMA ARAÇLARI İLE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM

BOSSA DIŞ GİYİM İŞLETMESİNDE FASON İPLİK İMALATI TERMİN SÜRELERİNE ALTI SIGMA ARAÇLARI İLE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM 1 BOSSA DIŞ GİYİM İŞLETMESİNDE FASON İPLİK İMALATI TERMİN SÜRELERİNE ALTI SIGMA ARAÇLARI İLE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM İbrahim ÖRGERİN ÖZET Bu çalışmada, BOSSA Dış Giyim İşletmeleri nde fason iplik imalatı

Detaylı

SOYA VE HASADI TANSU BULAT GAMZE DİDAR KIZGIR

SOYA VE HASADI TANSU BULAT GAMZE DİDAR KIZGIR SOYA VE HASADI TANSU BULAT GAMZE DİDAR KIZGIR 1 2 Soya, Japonya ve Çin gibi doğu Asya ülkelerinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak, yüzyıllardan beri, buradaki insanların temel besinlerini oluşturmuştur.

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi Ahmet Duran Şahin* Sevinç Sırdaş* Ahmet Öztopal* Ercan İzgi** Mustafa Kemal Kaymak* Bihter Yerli* *İTÜ, Meteoroloji Müh. Böl., sahind@itu.edu.tr

Detaylı

POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in. > Filtresiz poşet > Yan kenar filtreli poşet > Tüm gövde filtreli poşet

POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in. > Filtresiz poşet > Yan kenar filtreli poşet > Tüm gövde filtreli poşet 2016 POŞETLER 079 laboratuvarürünleri POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in % > Özel karışımlı polietilenden 70 mikron kalınlıkta > Kalın fakat esnek yapıları sıvı faz içerisinde katı

Detaylı

REICHERT SPİRALİNİN KULLANIMI VE TÜRK KÖMÜRLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

REICHERT SPİRALİNİN KULLANIMI VE TÜRK KÖMÜRLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ REICHERT SPİRALİNİN KULLANIMI VE TÜRK KÖMÜRLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ USE OF REICHERT SPIRAL AND ITS APPLICATION ON TURKISH COALS Gündüz ATEŞOK» Güven ÖNAL * İsmail YILDIRIM *** Adnan ALTAŞ *»» Anahtar Sözcükler

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 65-69 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Đrfan TURHAN, Nedim TETĐK, Mustafa KARHAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

DİKİMDE HATA OLUŞTURAN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA

DİKİMDE HATA OLUŞTURAN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 3 : 327-332 DİKİMDE

Detaylı

SÜREKLİ AKIŞLI KARIŞTIRMALI BORİK ASİT REAKTÖRLERİNDE KOLEMANİT - SÜLFÜRİK ASİT BESLEME ORANININ ÜRÜN SAFSIZLIĞINA ETKİSİ

SÜREKLİ AKIŞLI KARIŞTIRMALI BORİK ASİT REAKTÖRLERİNDE KOLEMANİT - SÜLFÜRİK ASİT BESLEME ORANININ ÜRÜN SAFSIZLIĞINA ETKİSİ SÜREKLİ AKIŞLI KARIŞTIRMALI BORİK ASİT REAKTÖRLERİNDE KOLEMANİT - SÜLFÜRİK ASİT BESLEME ORANININ ÜRÜN SAFSIZLIĞINA ETKİSİ G.Ö. ÇAKAL*, S. ÖZKAR**, İ. EROĞLU* * Kimya Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma ondördüncü kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma ondördüncü kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma ondördüncü kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile

DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı Dönem /Sınıf/Yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizinde Zemin Özelliklerindeki Değişimin Etkisi

Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizinde Zemin Özelliklerindeki Değişimin Etkisi Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizinde Zemin Özelliklerindeki Değişimin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Balıkesir byagci@balikesir.edu.tr Özet Geoteknik

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon,71 puan yükselerek yüzde,1 olmuştur. Enflasyondaki yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış ile enerji

Detaylı

ŞAP DEĞİL; TERMOŞAP. Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM

ŞAP DEĞİL; TERMOŞAP. Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM ŞAP DEĞİL; TERMOŞAP Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM Klasik Şapa Göre 30 Kat Daha Yalıtkan Yaptığı ihracatlarla ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan PERSAN ın tescilli ürünü olan Termoşap, tesviye

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HABER BÜLTENİ 02.07.2015 Sayı 66

HABER BÜLTENİ 02.07.2015 Sayı 66 PERAKENDE GÜVENİNDE DURAĞAN SEYİR DEVAM EDİYOR: HABER BÜLTENİ 02.07.2015 Sayı 66 TEPE, haziran ayında geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu Haziran

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2012, No: 43

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2012, No: 43 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2012, No: 43 i Bu sayıda; TÜİK Eylül ayı enflasyon, TÜİK Ağustos ayı dış ticaret, TİM Eylül ayı ihracat, TCMB Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım,

Detaylı

TABLET EKRANLARI ÖZET SATIŞ KATEGORİ INFO

TABLET EKRANLARI ÖZET SATIŞ KATEGORİ INFO IPAD IPHONE Dökümanda kullanılan veriler demo verilerdir. MEMOBİL uygulamalarına, Ipad ve Iphone lardan B2B (MECOM) Satıcı Admin Kullanıcı Adınızı ve Şifrenizi girerek ulaşabilirsiniz. TABLET EKRANLARI

Detaylı

Ders 2: Su Miktarı Hesabı. Su temin şeması tasarımında kentsel kullanım amaçlı su miktarının hesaplanması için aşağıdaki veriler gereklidir:

Ders 2: Su Miktarı Hesabı. Su temin şeması tasarımında kentsel kullanım amaçlı su miktarının hesaplanması için aşağıdaki veriler gereklidir: Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT), Kanpur, Mühendislik Fakültesi, Su ve Atıksu Mühendisliği Dersi, 2 Ders 2: Su Miktarı Hesabı Su Miktarı Hesabı Su temin şeması tasarımında kentsel kullanım amaçlı su

Detaylı

TÜRKİYE'DE LİNYİT ADI ALTINDA ÜRETİLMEKTE OLAN MADEN KÖMÜRLERİNİN GERÇEK NİTELİKLERİ VE YENİ BİR SINIFLANDIRMA

TÜRKİYE'DE LİNYİT ADI ALTINDA ÜRETİLMEKTE OLAN MADEN KÖMÜRLERİNİN GERÇEK NİTELİKLERİ VE YENİ BİR SINIFLANDIRMA TÜRKİYE'DE LİNYİT ADI ALTINDA ÜRETİLMEKTE OLAN MADEN KÖMÜRLERİNİN GERÇEK NİTELİKLERİ VE YENİ BİR SINIFLANDIRMA Tacettin ATAMAN (*) ÖZET Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, linyit adı altında birçok kömür

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM satilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM satilmisbasan@hitit.edu.tr POLİMER-ALÇI-ÇİMENTO KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SATILMIŞ BASAN, ZEKIYE KARADENIZ, SEMIN BAYRAK Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM

Detaylı

Proses Örnekleme Yöntemleri

Proses Örnekleme Yöntemleri Proses Örnekleme Yöntemleri Sistemi temsil eden doğru örneğin alınması yanı sıra doğru örnekleme için aşağıdakilerin sağlanmış olması gerekir. 1. Numune alımı ve taşınmasının güvenli olması 2. Doğru şartlarda

Detaylı

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır. 35.1 5.111 Ders 35 Kinetik Konu: Kataliz Bölüm 13 (kısım 13.14-13.15) Cuma materyallerinden Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Detaylı

TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU

TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU TÜRK LİNYİTLERİNİN İZOTERMAL ŞARTLARDA PİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU B.B. MERT, D. TEKİN, L. BALLİCE, M. SAĞLAM, M.YÜKSEL, M. SERT, S. ERDEM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

FARKLI TİP AYDINLATMA AYGITLARININ HARMONİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI TİP AYDINLATMA AYGITLARININ HARMONİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FARKLI TİP AYDINLATMA AYGITLARININ HARMONİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EMRE GÖÇMEN 115171010@kocaeli.edu.tr ŞULE ÖZDEMİR sozaslan@kocaeli.edu.tr Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım. mat (0-35) Parlama noktası ISO 3679 Method 1 14 C IED (2010/75/EU) (hesaplandı)

Özellikler Test/Standart Tanım. mat (0-35) Parlama noktası ISO 3679 Method 1 14 C IED (2010/75/EU) (hesaplandı) 584;585 1 584 çinko etil silikat ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli nem kürlenmeli inorganik çinko etil silikat boyadır. Yüksek kaynak ve kesim hızı sağlayan, aynı zamanda kaynak porozitesini

Detaylı

Deney süresince tüketilen (kullanılan) 400-335= 65 ppm tüketilmiştir. Bu hacimce ppm dir. ppm i mg/m 3 e dönüştürürsek,

Deney süresince tüketilen (kullanılan) 400-335= 65 ppm tüketilmiştir. Bu hacimce ppm dir. ppm i mg/m 3 e dönüştürürsek, ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ ÖRNEK SORULARI (Prof. Dr. Yaşar Nuhoğlu) S.1 Karbondioksit ölçüm yöntemi ile bir ekosistemin ilk kademe verimini belirlemek için yapılan bitki odası deneyleri sonucunda 150 m 2 lik

Detaylı

2012 3. Çeyrek FAALİYET RAPORU

2012 3. Çeyrek FAALİYET RAPORU 2012 3. Çeyrek FAALİYET RAPORU GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A. Ş. ESENTEPE, KASAP SOKAK, NO:22, 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL T: (+90 212) 376 50 27 F: (+90 212) 272 56 78 E: byi@gubretas.com.tr 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 39

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 39 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 39 i Bu sayıda; Ağustos Ayı TİM İhracat Verileri,, Suriye ye Yılın İlk Sekiz Ayında Yapılan İhracat, Temmuz Ayı TÜİK Dış Ticaret Verileri;

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ DENEY FÖYÜ

GÜNEŞ ENERJİSİ DENEY FÖYÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı: Güneş pilleri hakkında bilgi sahibi olmak Fotovoltaik modüllerin seri ve paralel bağlı olma durumlarında akım-voltaj karakteristiklerinin ölçülmesi 2. Güneş

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ ve Uygulamaları

YÖNETİM MUHASEBESİ ve Uygulamaları YÖNETİM MUHASEBESİ ve Uygulamaları Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELENK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÇD20 ODUN KÖMÜRÜ VE ODUN PELETLERİNİN YANMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÇD20 ODUN KÖMÜRÜ VE ODUN PELETLERİNİN YANMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÇD20 ODUN KÖMÜRÜ VE ODUN PELETLERİNİN YANMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Melek YILGIN, Neslihan DEVECİ DURANAY Fırat üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23279, Elazığ. myilgin@firat.edu.tr,

Detaylı

MATBAA DA SAATLİK MALİYET SİSTEMİ VE UYGULANMASI

MATBAA DA SAATLİK MALİYET SİSTEMİ VE UYGULANMASI MATBAA DA SAATLİK MALİYET SİSTEMİ VE UYGULANMASI Hayri Ünal*, Özgül Yaman** * Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Eğitimi Bölümü, İstanbul ** İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 5746 Sayılı Kanun Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine yönelik, teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programı Programın

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE PROFİLİ

KAZAKİSTAN ÜLKE PROFİLİ KAZAKİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Öksüz Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Ocak 2010 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Kazakistan Cumhuriyeti Başkenti : Astana Yüzölçümü : 2,724,900 km 2 Nüfusu : 15,399,437 (Temmuz

Detaylı

Avrupa da UEA Üyesi Ülkelerin Mesken Elektrik Fiyatlarının Vergisel Açıdan İncelenmesi

Avrupa da UEA Üyesi Ülkelerin Mesken Elektrik Fiyatlarının Vergisel Açıdan İncelenmesi Avrupa da UEA Üyesi Ülkelerin Mesken Elektrik Fiyatlarının Vergisel Açıdan İncelenmesi Esra AKGÜL* *Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ETK Uzman Yardımcısı, Ankara/TÜRKİYE (Aralık 214) ÖZET Çalışmada,

Detaylı

Bu bildiride, Hibrid teknolojisi, kömürden akaryakıt ve hidrojen üretim teknolojileri incelenmekte ve öneriler sunulmaktadır.

Bu bildiride, Hibrid teknolojisi, kömürden akaryakıt ve hidrojen üretim teknolojileri incelenmekte ve öneriler sunulmaktadır. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİDE TEMİZ KÖMÜR Güven ÖNAL, Zeki DOĞAN İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak İstanbul onalg@itu.edu.tr

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/ 5216 KARAR TARİHİ:

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

İmalat Teknolojisi Teorisi II (Kesme Yöntemleri) (MFGE 307) Ders Detayları

İmalat Teknolojisi Teorisi II (Kesme Yöntemleri) (MFGE 307) Ders Detayları İmalat Teknolojisi Teorisi II (Kesme Yöntemleri) (MFGE 307) Ders Detayları Ders Adı İmalat Teknolojisi Teorisi II (Kesme Yöntemleri) Ders Kodu MFGE 307 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET Dilem ARTAR a, Şule YAĞMUR a, Neslihan DURANAY a,*, Filiz KAR a a Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Böl.,Elazığ,

Detaylı

Tarımsal İşletmecilik ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yönetimi

Tarımsal İşletmecilik ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yönetimi Tarımsal İşletmecilik ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yönetimi Prof. Dr. İbrahim YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya iyilmaz@akdeniz.edu.tr İÇERİK 1. Giriş (Konunun

Detaylı

REVİZYON : 00 YAYINLANMA TARİHİ: 06.09.2010 REVİZYON TARİHİ : EC Numarası İçerik İçeriğindeki birim % a/a

REVİZYON : 00 YAYINLANMA TARİHİ: 06.09.2010 REVİZYON TARİHİ : EC Numarası İçerik İçeriğindeki birim % a/a 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maddenin / Preparatın Kullanımı: Antibakteriyel sıvı sabun Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayii Ticaret

Detaylı

DEMIR-ÇELIK METALURJISI (DERS NOTU)

DEMIR-ÇELIK METALURJISI (DERS NOTU) DEMIR-ÇELIK METALURJISI (DERS NOTU) Doç. Dr. ÖZKAN ÖZDEMİR Doç. Dr. UĞUR ÖZSARAÇ 2015 SÜNGER DEMİR Sünger demir, demir oksitli cevher veya peletlerin katı veya gaz redükleyici kullanarak ergime olmaksızın

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KAYISI PULP ININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgül Özbay* Başak Burcu Uzun** Esin Apaydın** Ayşe Eren Pütün** *Anadolu Üniversitesi Bozuyük Meslek Yüksekokulu Bozuyük.BİLECİK

Detaylı

Isı pompaları 61AF. Havadan suya

Isı pompaları 61AF. Havadan suya Isı pompaları 61AF Havadan suya Y Ü K S E K - S I C A K L I K L I I S I T M A Teknoloji ve sürdürülebilirlik 1902 DEN BERİ Güvenilir bir marka Willis Carrier, 1902 yılında imal edilmiş hava için ilk sistemin

Detaylı

MALİ ANALİZ KISA ÖZET KOLAYAOF

MALİ ANALİZ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİ ANALİZ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4025

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4025 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MMM 05 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.11.215 Sayı 44 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu Konya

Detaylı

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi İLK 500 FİRMA İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2015 İSO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yardımcısı Rapor,

Detaylı

21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu 13-14 Mart 2008 Kırıkkale

21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu 13-14 Mart 2008 Kırıkkale 21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu 13-14 Mart 2008 Kırıkkale STANDART YAĞIŞ İNDİSİ (SYİ) METODU İLE KIRIKKALE İLİNDE KURAKLIK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Kızılırmak

Detaylı

2016 Ocak SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Ocak 2016

2016 Ocak SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Ocak 2016 2016 Ocak SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 25 Ocak 2016 Ocak ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 25 Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Aralık ayında

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü KMS216 Petrol ve Petrol Kimyası Doç. Dr. M. Ferdi FELLAH 1 2 3 4 5 6 Oktan Sayısı Teknik anlamıyla,

Detaylı

NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Doç.Dr.Gülnur TARHAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji AnabilimDalı ENFEKSİYON HASTALIKLARI İnsanlık tarihinin başlangıcından

Detaylı

FUAR RAPORU 3.ULUSLARARASI MOBİLYA, DEKORASYON, HALI, EV TEKSTİLİ VE EŞYALARI FUARI

FUAR RAPORU 3.ULUSLARARASI MOBİLYA, DEKORASYON, HALI, EV TEKSTİLİ VE EŞYALARI FUARI FUAR RAPORU 3.ULUSLARARASI MOBİLYA, DEKORASYON, 21-25 Kasım 2013 CEZAYİR FUAR HAKKINDA 3. ALGERIA DECOREXPO, 21 25 Kasım 2013 tarihleri arasında Atılım Fuarcılık ve Elan Expo işbirliğinde SAFEX Fuar Alanı'nda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

Türkiye de tarımda enerji tüketimi 25/01/2013

Türkiye de tarımda enerji tüketimi 25/01/2013 Türkiye de tarımda enerji tüketimi 25/01/2013 H. Hüseyin Öztürk / H. Kaan Küçükerdem Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Tarım sektörü, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin çok derin bir kaynak olma özelliğine sahip Sigorta Denetleme Kurulu Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2010 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı.

Detaylı

ARD GERMELİ PREFABRİK KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNDE ARD GERME DONATISININ MİKTARI VE ARD GERME ORANI ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

ARD GERMELİ PREFABRİK KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNDE ARD GERME DONATISININ MİKTARI VE ARD GERME ORANI ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA ARD GERMELİ PREFABRİK KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNDE ARD GERME DONATISININ MİKTARI VE ARD GERME ORANI ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA A.Samet ARSLAN 1, Mustafa KAYA 2, Birol DOYRANLI 3 1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.

Detaylı