645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat"

Transkript

1 645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat MEVLUT DÜZGÜN Orman Yük. Müh. 1

2 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (1) CUMHURİYET ÖNCESİ Tanzimat Fermanı ndan (1839) önce: Bazı idari tedbirler, Tanzimat'tan sonra: Ticaret Nezaretine bağlı Orman Müdürlüğü, 1857 de kurulan Orman Okulu, 1862 yılındaki Orman Nizamnamesi, 1869 da Orman Umum Müdürlüğü, yılları arasında Orman Umum (Genel) Müdürlüğü Ticaret, Maliye ve Ziraat Bakanlıkları (Vekalet) bünyesinde yer almış. 2

3 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (2) CUMHURİYET DÖNEMİ 1920, Baltalık Kanunu 1937, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu, 1937, 3116 sayılı Orman Kanunu, 1956, 6831 sayılı Orman Kanunu, 1969, 1595 sayılı Kanun ile ilk Orman Bakanlığı kuruldu, 1981, Orman Bakanlığı kapandı, OGM Tarım Bakanlığına bağlandı, 1991, Orman Bakanlığı yeniden kuruldu, 2003, Orman ve Çevre Bakanlıkları, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011, 645 sayılı KHK Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 3

4 Ormancılığımızdaki yasal ve kurumsal düzenlemelerin tarihsel gelişimi, sebep ve sonuçları Yıl/Dön. Yasal Düzenlemeler, Süreçler Düzenlemenin Amacı, Kapsamı Hedefleri 2011 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ormancılık sektöründe önemli bir yenilik getirmemiştir sayılı OMO Meslek Yasası 2003 Çevre ve Orman Bakanlığının kuruluşu Ormancılık mesleğinin ve meslek mensuplarının güçlendirilmesi, mesleğin yaygınlaştırılması ve bu alanda özel teşebbüsün güç ve kapasitesinin kullanımı Artan çevre değerleri ve orman kaynaklarının çevresel rol ve fonksiyonları Nolu yasa (1995) UNCED, IPF/IFF, UNFF, CBD, CCD, Pan Avrupa (MCPFE) vb. süreçler 1982 Anayasası (madde ), 6831 deki değişiklikler Milli ağaçlandırmada seferberliği kurumların sorumlulukları (katılımcılık ve sorumluluk paylaşımı) Bölgesel ve Uluslararası ormancılık süreçlerine dahil olma Orman köylüsünün desteklenmesi, ormanlar daraltılamaz ilkesi ve Özel ağaçlandırmalar Nolu Milli Parklar Kanunu Korunan alanlar anlayışının doğuşu s.or. Köy. Kalk. Dest. Kan. Orman Köylüsü ve ormancılık ilişkileri (sosyal ormancılık) 1969 Orman Bakanlığının kurulması Bakanlık düzeyinde teşkilatlanma Sayılı Orman Kanunu Modern Türk Ormancılığının başlangıcı (Miladı) 1950 yılları Türk ormancılığı-fao ilişkileri Dünya ormancılığı ile münasebetlerin başlangıcı Sayılı Orman Kanunu Ormancılık ve yasalar (yasalarda yer alma) Baltalık Kanunu Yakacak odun üretim ve kullanımın düzenlenmesi, 4

5 2006 dan günümüze ORMANCILIĞIN İHTİSASLAŞMASI 5531 sayılı OMO Meslek Yasası 2000 ÇOK FONKSİYONLU ORMANCILIK Çevre ve Orman Bakanlığının kuruluşu KÜRESEL VE SINIR AŞAN ORMANCILIK MİLLİ ORMANCILIK VE ORMANCILIKTA KATILIMCILIK Küresel Ormancılık süreçleri Milli Ağaçlandırma Seferberlik Yasası (4122,1995) ORMANCILIĞIN SOSYAL, EKOLOJİK VE KÜLTÜREL BOYUTLARI Orman Bakanlığının kurulması, 2873 ve 1744 ORKÖY,AGM, MPGM 1950 yılları TÜRK ORMANCILIĞININ DÜNYAYA AÇILIMI Türk ormancılığı-fao ilişkileri başlangıcı TÜRK ORMANCILIĞININ YASAL VE TEKNİK DÜZENLEMELERİ 6831 Sayılı Orman Kanunu 3116 Sayılı Orman Kanunu İLK VE BASİT DÜZENLEMELER Baltalık Kanunu Orman Nizamnamesi ORMANLARIN DÜZENSİZ/ KAYITSIZ KULLANIMI Fermanlar, talimatlar vb.(tanzimat öncesi) 5

6 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK Kanun No : 645 Adı : ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE Kabul tarihi : GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kararname; - 7 BÖLÜM, - 32 MADDE ve - 6 GEÇİCİ MADDE den oluşur. 6

7 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Görevler MADDE 1 - Amaç, Kapsam MADDE 2- Görevler Toplam 6 fıkrada toplanan görevlerden 2 fıkra doğrudan, Diğer fıkralar dolaylı olarak ormancılıkla ilgili 7

8 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK (2) İKİNCİ BÖLÜM: Bakanlık Teşkilatı MADDE 3- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından oluşur. MADDELER: 4-19 Merkez teşkilatı 8

9 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK (3) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (merkez teşkilatı) MADDE 6, Bakanlığın hizmet birimleri: 1) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü. 2) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 3) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. 4) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. 5) Strateji Geliştirme Başkanlığı. 6) Hukuk Müşavirliği. 7) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 8) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (KHK-657/1 md.). 9) Personel Dairesi Başkanlığı. 10) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 11) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 12) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 13) Özel Kalem Müdürlüğü 9

10 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK (4) Taşra teşkilatı MADDE 20- Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşta teşkilatı kurmaya yetkilidir. 18 Ekim 2011 tarih ve 224 sayılı Bakan Oluru ile; - 15 Adet Bakanlık Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlükleri (her bölge müdürlüğünde 5 adet Şb. Müd.) - 10 adet Milli Park Müdürlüğü - 81 İl Şube Müdürlüğü, mühendislikler 10

11 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK (5) MADDE 21- Komisyon, Şura ve çalışma grupları a) Ormancılık ve Su Şurası, b) Merkez Av Komisyonu c) Ulusal Sulak Alan Komisyonu ç) Su Komisyonu. Bu kurulların oluşum, görev ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir MADDE 23- Döner Sermaye Bakanlık, gerekli görülen illerde Döner sermayeli işletmeler kurar 11

12 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK (6) BÖLÜMLER ; 4, 5, 6 ve 7 inci Bölümler MADDE Yöneticilerin sorumlulukları, koordinasyon ve işbirliği, yetki devri, atama, kadrolar MADDE 29- Orman ve Su İşleri Uzmanlığı 12

13 ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK (7) GEÇİCİ MADDE 1-5 (Personelin, taşınır ve taşınmaz malların devri, Or. Bak. Bölge Müdürlüklerinin kaldırılması, döner sermayelerin devri, üst yöneticilerin atanmaları veya atanmamaları durumlarına ilişkin açıklamalar vb.). 13

14 DİĞER DÜZENLEMELER (İkincil Mevzuat) KANUN : yok YÖNETMELİK: yok DİĞER İLGİLİ MEVZUAT 5018 SYILI KANUN STRATEJİK PLAN İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARE FAALİYET RAPORU EYLEM PLANLARI (AGM, Yangın, Rehabilitasyon vb.) ULUSAL ORMANCILIK PROGRAMI (2004) 14

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME

MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME ODA ALT DÜZENLEME NO: 6 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN-6 Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi:

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı