CLAVISTER UTM FIREWALL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CLAVISTER UTM FIREWALL"

Transkript

1 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. CLAVISTER WOLF SER UTM FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER W3 W3 Pro W3 Start W5 W5 Pro W7 W7 Pro W8 W8 Pro GEÇERL OLDUU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Clavister W3 UTM Firewall Clavister W3 Pro UTM Firewall Clavister W3 Start UTM Firewall Clavister W5 UTM Firewall Clavister W5 Pro UTM Firewall Clavister W7 UTM Firewall Clavister W7 Pro UTM Firewall Clavister W8 UTM Firewall Clavister W8 Pro UTM Firewall MALATÇI FRMA CLAVISTER AB. Torggatan 10, SE ÖRNSKÖLDSVIK SWEDEN TEL: +46 (0) FAKS: +46 (0) THALATÇI FRMA MET TEKNOLOJ SAN. TC. LTD Cad 1280.SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) FAKS : (312)

2 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR! DKKAT! HAZ NDE KULLANICININ TAMR EDEBLECE PARÇA YOKTUR. ARIZA DURUMUNDA SATICI FRMAYA VEYA SERVS STASYONUNA BAVURUNUZ. Cihaz yeni bir bölgede çalrmadan önce cihazn çalma voltaj ile ebeke voltajn uyumlu olduundan emin olunuz. Yanma ve ok tehlikesinden korunmak için, cihazn yamur veya rutubete maruz kalmamasna özen gösteriniz. Cihaz, a tozdan, yüksek dan, nemden ve günendan uzak tutunuz. Cihaz, iyi havalanan bir yerde havalandrma deliklerini kapatmadan kullanz. Cihazn yetkisiz kiilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dnda baka bir adaptör ile balanmas cihazn zarar görmesine sabep olabilir. Cihaz, ehir ebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akm / gerilim dalgalanmas) lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kayna) ile kullanmalz. TAIMA VE NAKLYE SIRASINDA DKKAT EDLECEK HUSUSLAR Cihazn kapal olduundan emin olun. Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin. Cihaz orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazn orijinal kutusuna yerletirin. Cihazn orijinal kutusunu bulamamanz durumunda, cihazn ve aksamlarn hasar görmeyecei ekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerletiriniz. Dikkat, tama kurallarna uymamanz durumunda hasar görebilecek cihazlarz garanti kapsam dnda kalacaktr. KULLANIM SIRASINDA NSAN VE ÇEVRE SALIINA TEHLKEL VEYA ZARARLI OLABLECEK DURUMLARA N UYARILAR Lityum Batarya Uyar (Tüm Modeller) Cihaz tarafndan kullanlan lityum batarya kullan tarafndan detirilemez. Simet Yetkili Servis stasyonlarndan bir eleman tarafndan detirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanm ömrü boyunca çalabilecek ekilde planlanm ve yerletirilmitir. Kablo Balantlar (Tüm Modeller) Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kablolar direk olarak dier cihazlara balanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayn. Bu tür bir ihtiyaç olutuunda Yetkili Servis stasyonlarna bavurunuz. KULLANIM HATALARINA N BLGLER HAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAK BÜTÜN PROSEDÜRLER DKKATLCE UYGULADIINIZA EMN OLUN. Bütün talimatlar dikkatle okuyun. Talimatlar ileri tarihlerde kullanmak için saklayn. Cihaz temizlemeden önce fii prizden çekin. S veya aerosol temizleyiciler kullanmayn. Yan slar (tiner, gazya, v.s.) kullanmayn. Cihaz hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da kaynan yakna yerletirmeyin. Cihazz düebilir, dan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir. er uzatma kablosu kullanlacaksa, uzatma kablosuna balanan cihazlarn toplam akn, uzatma kablosunun akm kapasitesini amadna emin olun. Aynekilde duvardaki prize ba olan cihazlarn toplam olarak çektikleri akn prizin akm tama kapasitesini amadna emin olun. Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasna müsaade etmeyin. Cihaz, insanlarn kablo üzerinden yürüyebilecei yerlere yerletirmeyin. Hasarl veya anm elektrik kablolar kullanmayn. Bakm iini kendiniz yapmayn, kapan açlmas sizi tehlikeli voltaj noktalar veya baka risklere maruz rakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise brakn. daki belirtilen durumlarda fii çekin ve yetkili servise haber veriniz; o Elektrik kablosu veya fi zarar gördüünde, yprandnda, 1

3 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. o Cihaza s döküldüünde, o Cihaz yamur veya suya maruz kaldnda, o Operasyon talimatlarna uygun hareket edilmesine ramen, cihaz normal çalyorsa veya performansnda farkedilir bir deiklik varsa. o Cihaz düerse veya kabin karar görürse, Hiçbir nedenle cihazn içini açmayz. TÜKETN KEND YAPABLECE BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMZLNE N BLGLER HAZINIZ HÇBR NEDENLE BAKIM GEREKTRMEZ. Cihazn Temizlenmesi Cihazn sürekli ve en iyi ekilde çalmas salamak için gerekli görüldüünde veya ylda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihaz temizlemek için adaki admlar takip edin; o Cihazn kapal olduundan emin olun. o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün. o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuak bir frça kullann. Uyarlar! o Garanti süresi içinde cihazn içini kesinlikle açmayn. o Cihaz temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayn; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazn parçalarna zarar verebilir. o Cihazn elektronik parçalarna su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik srasnda su veya s kullanmayn. o Sert veya and bir frça kullanmayn. PERYODK BAKIM GEREKTRMES DURUMUNDA PERYODK BAKIMIN YAPILACAI ZAMAN ARALIKLARI LE N TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTNE N BLGLER Cihaz periyodik bakm gerektirmez. Cihaz, bulunduu ortam çalma artlar nedeniyle tozlanmas durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir. M SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLII TARAFINDAN TESPT VE LAN EDLEN KULLANIM ÖMRÜ Bu ürünün T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan tespit ve ilan edilen kullanm ömrü 7(yedi) ldr. Bu ürün için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan belirlenen Servis Say 1 (bir) adettir. lavuzun son sayfasnda Yetkili Servisler bölümünde verilmitir. GENEL GARANTARTLARI 1. Garanti süresi maln teslimin tarihinden itibaren balar ve iki (2) yldr. 2. Maln bütün parçalar dahil olmak üzere tamam kuruluumuz garanti kapsamndadr. 3. Maln garanti süresi içerisinde arzalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Maln tamir süresi en fazla yirmi (20) i günüdür. Bu süre mala ilikin arzann servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, maln sat, bayii, acentesi, temsilcilii, ithalatç veya imalatç-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren balar. Tüketicinin arza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmas mümkündür. Ancak, uyumazlk halinde ispat yükümlülüü tüketiciye aittir. 4. Maln arzasn on (10) i günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç-üretici veya ithalatç; maln tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip baka bir mal tüketicinin kullanna tahsis etmek zorundadr. 5. Maln garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve içilik gerekse montaj hatalarndan dolay arzalanmas halinde, içilik masraf, detirilen parça bedeli ya da baka herhangi bir ad altnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yaplacaktr. 6. Tüketicinin onarm hakk kullanmasna ramen Maln; Tüketiciye teslim edildii tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydyla, bir yl içerisinde en az dört defa veya imalatç-üretici ve/veya ithalatç tarafndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt defa arzalanmasn yan sra, bu arzalarn maldan yararlanamamay sürekli klmas, Tamiri için gereken azami sürenin almas, Firmann servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde srayla sat, bayii, acentesi temsilcilii ithalatç veya imalatç-üreticisinden birisinin düzenleyecei raporla arzann tamirini mümkün bulunmadn belirlenmesi, 2

4 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. durumlarnda tüketici maln ücretsiz detirilmesini, bedel iadesi veya ayp orannda bedel indirimi talep edebilir. 7. Maln kullanma klavuzunda yer alan hususlara ayk kullanlmasndan kaynaklanan arzalar garanti kapsam ndadr. 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çkabilecek sorunlar için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüü ne bavurabilir. ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLER-AMAÇLARI VE TEKNK ÖZELLKLER CLAVISTER WOLF SER GENEL TANITIM Clavister Güvenlik A Geçidi, orta ve büyük ölçekli iletmeler veya benzer büyüklükteki organizasyonlarn ihtiyaçlar için komple donanm tabanl a güvenlik ürünlerdir. Hem internet hem de a trafiinizi kontrol altnda tutar, d güvenlik tehditlerine kar korur, NAT, PAT, Statik ve Dinamik yönlendirme özellikleri ile trafiinizi yönetir. Çok güçlü routing özellikleri sayesinde her tür d balantz, intranet geliimleriniz çok kolay bir ekilde merkezi az ile entegre çalabilir. Dier Clavister ürünleri gibi derin güvenlik, yüksek performans ve çok yönlü fonksiyonlara sahiptir. Sald Alglama & Önleme, Firewall, VPN, Anti-Virus, Anti-Spam ve Web çerik filtreleme gibi en iyi kalite güvenlik fonksiyonlar içeren Clavister Security Gateway organizasyonunuzu network seviyesi ataklardan uygulama seviyesi ataklara kadar bütün tehdit, virüs ve solucanlara kar koruma altna alr. Ayrca, Clavister xpansion Lines kavram gelitirmi olan Clavister, bilinen ihtiyaçlar karlamak ve sistem yükünü kaldrmak için gelitirmeler yaplmr. zda meydana gelen olaylar, a ve internet hareketlerini detayl bir ekilde log tutar. Özellikle adli vakalar veya sistem performans gerekliliklerinin tespiti açndan önemli olan loglar için loglama yaz da sistem ile beraber verilmektedir. CLAVISTER WOLF SER KARILATIRMALI LSTES Performans W3 Start W3 W3 PRO W5 W5 Pro W7 W7 Pro W8 W8 Pro Firewall Performans (Gbps) VPN Performans 100Mbps 200Mbps 400Mbps 1 Gbps 2,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps 10 Gbps 20 Gbps Ayn Anda Balant Ayn Anda VPN Tunel (SSL VPN/Ipsec 250/ / / / / Sanal Arayüzler (VLAN) Ethernet Arayüzleri 6 x 1GbE (RJ45) 2 x 1GbE (RJ45) 2 x 10GbE (SFP+) 4 x 1GbE (SFP) 4 x 1GbE (RJ45) Yönetilebilir(HA) Arayüzler 2 x 1GbE (RJ45) 2 x 1GbE (RJ45) 2 x 10GbE (SFP+) 4 x 1GbE (SFP) 16 x 1GbE (RJ45) 2 x 10GbE (SFP+) 2 x 1GbE (RJ45) 8 x 10GbE (SFP+) 4 x 1GbE (SFP) 2 x 10GbE (SFP+) 2 x 1GbE (RJ45) 3

5 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. LED ndikatörleri ve Arka Panel CLAVISTER Wolf Serisi Ön/Arka Görünüm Led ndikatörleri POWER (Aktivite) STATUS AUX WAN DMZ LAN P1,P2,P3,P4, P5,P6,P7,P8, G1, G2, G3 Tanmlama Led blink yapyorsa cihaz normal çalyordur Servis Kalitesi göstergesi AUX Portlar WAN balant ledi DMZ aktivasyon ledi. ki türlüdür. ndikatörler sar olduunda 100 Mbps hnda balantda olduunu, indikatörler yeil olduunda 1000 Mbps hnda balantda olduunu gösterir. ndikatörler yand zaman balantda olduunu, blink yapt zaman veri transferi yapt gösterir. ARKA PANEL 12V DC FACTORY RESET TANIMLAMA Cihazn elektrik giri konnektörü. Bu reset butonuna basld zaman cihaz üzerinde yaplan tüm ayarlar fabrika ç ayarlarna geri döner. CLAVISTER WOLF SER HIZLI KURULUM KILAVUZU KUTU ÇER 1 Ad. Kullanm Klavuzu 1 Ad. Kurulum ve Kullanm Klavuzu CD si 1 Ad. Güç Kablosu 1 Ad. AC Adaptör 1 Ad. Ethernet LAN Kablosu KSEL BALANTILAR Clavister Wolf Serisi adaki çizimde belirtildii ekilde balanmalr. 4

6 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Wolf Router a Balanlmas Console portundan cihazn yönetim arayüzüne balandzda adaki menü ile karlaacaksz. Buradan menüdeki yönetim arayüzünden cihaza balanmak istediiniz arayüzü seçebilirsiniz. 2. admda cihaz yönetebilmek için IP Adresi ve Alt A Maskesi deerlerinin girdikten sonra cihaz FineTune yaz ile ayarlayabilirsiniz. Bu ilemden sonra ctrl-s ile ayarlar kaydedebilirsiniz. 5

7 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. CorePLUS Balatmak çin Konsol Giri Ayarlar Yaratyor ifadesinden sonra bitti ifadesine kadar bekleyin. Clavister CorePlus iletim sistemini balatmak için Y harfine basabilirsiniz. Herey doru ayarlanrsa, CorePlus balayacak ve siz adaki ekrann bir benzerini göreceksiniz. 6

8 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. FINETUNE YÖNETM YAZILIMI LE WOLF SER YÖNET a) Düzgün çalan herhangi bir Windows PC sine FineTune yönetim yaz kurun ve çaln. b) Fine Tune giri ekran açn, Varsaylan Veri Kaynaklarndan Güvenlik Editörleri butonuna sa tklayn, yeni bir Gateway yarat seçtiinizde karza gelen menüden Security Gatewayi seçin. c) imdi buradan Appliance seçin ve next i tklayz. 7

9 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. d) Security Gateway için bir isim ve dahili yönetim arayüzü için bir ip adresi belirleyiniz. e) Security Gatewaya consoldan erimek için bir ifre giriniz. ifreyi bir yere kayt ediniz. 8

10 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. f) FineTune imdi Security Gateway ile balant kurabilir ve temel ayarlar yapabilir hale gelmitir. Cihazla haberleme salanmr. Eer bu adm hata verirse cihaz ile yönetim bilgisayar arasnda ping atp atlmadndan emin olunuz. Eer yine çalmaz ise network ayarlar Security Gateway ve yönetim PC si ile uydurabilirsiniz. g) DNS Servern IP adresini giriniz. Bu adres Internet Servis Salaylar tarafndan salanyor olmas lazmdr. 9

11 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. h) Eer internet eriiminiz varsa gatewayi iki farklekilde kayt ettirebilirsiniz. Bunlar ilk defa kullan ya da mevcut kullan deilse sonra kayt seçeneini seçebilirsiniz. 10

12 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Windows 98 ve ME kullanlar için 11

13 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Windows 2000 Kullanlarçin 12

14 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Windows XP Kullanlarçin 13

15 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. PROBLEM GDERME PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmyor! ÇÖZÜM : Cihazn elektrik kablosunu elektrik prizinize taktza emin olun. Prizde enerji olduuna emin olun. Elektrik kablonuzun salam olduunu kontrol edin. Bunlarn hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmyorsa cihaz prizden çekip servisinize bavurun. PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama internet servisi alamyorum! ÇÖZÜM: Cihazn kurulumunun tam ve doru olarak yapldndan emin olun. Cihazn tüm kablo balantlarn yapldndan emin olun. Cihazn üzerindeki ACT ledinin yandndan emin olun. Buna ramen Internet servisi alamyorsanz Internet Servis Salay arayz. PROBLEM: LAN Ledi yanmyor! ÇÖZÜM : Cihazn LAN kablosunun ba olduunu kontrol edin. Kablonuzun salam olduunu kontrol edin. Doru kablo ile balandza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize ramen LAN ledi yanmyorsa cihaz prizden çekip servisinize bavurun. PROBLEM : WAN ledi yanmyor! ÇÖZÜM : Cihazn WAN portunun ba olduuna emin olun. Kablonuzun salam olduundan emin olun. ISP tarafndan hattn açldndan emin olun. Bu kontrolleri yapmanza ramen WAN ledi yanmyor ve servis alamyorsanz, cihazzn enerjisini kesip servisinizi arayz. 14

16 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. YETK SERVSLER NO UNVAN ZMET YER ADRES 1 MET TEKNOLOJ SAN. TC. LTD.. 2 ARNL-NET BLGSAYAR LETM HZ.YAZ.TUR.SAN.VE C.LTD.. 3 ATLANTS BLGSAYAR VE ELEKT.TC./FATH SARIZ 1065.CAD SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER- ÇANKAYA / ANKARA SAKARYA MAH.KIBRIS EHTLER CAD.EVKUR AKF HANI NO:26/A OSMANGAZ/BURSA ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAGL APT.ALTI NO:41 SVAS YETKN ADI SOYADI BEL BEDR SERKAN AKSOY TEL/FAKS VERG NO FATH SARIZ ASBMSAN ELEKTRONK BLGSAYAR SAN.TC.LTD. NNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA AHMET SITKI YAZICIOLU BERKA BLG TEKNOLOJLER VE DANIMANLIK ZMETLER A.. ANTAI MAH.DR.HULUS BAYSAL CAD.SEHAVET STES ALTI NO:5/A SELÇUKLU/KONYA ÖMER YILMAZ RCAN BLGSAYAR AAT SANAY VE TCARET LTD.. MAH. EHT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN BAYRAM RCAN LG TEKNOLOJLER BLGSAYAR NTERNET VE YAZILIM HZ.SAN.TC.LTD.. ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA EMRE YILDIRIM LG BM SSTELER BLG.OTO.MÜH.SAN.VE C.LTD.. KARABA MAH.HAFIZ SELM EFEND SOK.NO:8 SMGE APT.K:1 D:2 ZMT/KOCAEL MEHMET AHLAS BÜKOM BÜRO MAKNALARI PAZAR.SAN.VE TC.A.. HALK SOK.NO:22/11 KIZILAY/ANKARA RFAN ÇUBEKÇU ZG BLG..TAN. HZ. TC. LTD.. REATBEY MAH. FUZUL CAD. EROLU APT. ZEMNKAT 37/A SEYHAN/ADANA MEHMET AL ALTUN DOSBL BLGSAYAR KMYA TEKSTL DAYANIKLI TÜKETM MALLARI TEMZLK MALZEMELER GIDA CARET VE SANAY LTD.. 12 DEMREZEN BLGSAYAR VE OTO SANAY TC.LTD. 13 KARE BLGSAYAR SAN.VE TC.A KARTEL BLGSAYAR RE.TUR.SA.HZ.SAN.VE C.LTD.. KTS BLGSAYAR DANIMANLIK TUR.SAN.VE C.LTD.. MALATYA ÇÖZÜM BLGSAYAR ELEK.ÖZEL ET.SAN.VE C.LTD.. SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDES GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMN KAT DENZL CUMHURYET MAH.ABD ipekç CAD.N0:50/A antalya GEVHER NESBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSER BAHÇELEVLER MAH. STKLAL CAD.ENGN APT.NO:182/1 SAMSUN ULUS MAH.GAZ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA 2.SAN ORGANZE SAN.BÖLGES 2.CAD NO:18 MALATYA 17 MSM BM BLGSAYAR LTD.. GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA HEDYE ATE MEHMET BULUT HASAN ERSÖZLÜ A.UUR EREN KUDBEDDN AYDIN MEHMET KILIÇ MEHMET SOYLU RAN VER HAZIRLAMA KONTROL LETMENL YAZILIM BLG.KIR.ELEKT.MED.SAN.VE TC.LTD.. TURAN GÜNE BULV.NO:28 B/3 ÇANKAYA/ANKARA MEHMET HATUN NASA TEKNK SERVS BLGSAYAR YAZ.DAN..GÜV.TC.SAN.LTD.. SMETYE MAH.SMETYE SOK.ABABA APT.K:1/3 MALATYA TEKN MESUTOLU ÖZKAN ALTAY BLGSAYAR ELEKT..GIDA SAN.TC.LTD.. VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YELYURT/ZMR ÖZKAN ALTAY PROBL BLGSAYAR VE PRORAMCILIK SAN.TC.LTD.. ARKYE MAH.KAZIM KARABEKR CAD.NO:13 ORDU ERCAN ÖKTENAY PROBM BLGSAYAR VE LETM SSTEMLER C.LTD.. ÇETN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA MUSA ELMALI SHOV BLGSAYAR TAN.HZ.TUR.TC.LTD.. STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA LEVN FGEN OKUMU AFAK BLGSAYAR-MEHMET DOKUYUCU EHT PAMR CAD.DAL HANI K:1 NO:2 SKENDERUN/HATAY MEHMET DOKUYUCU AHNOLU BLGSAYAR LETM SSTEMLER KIRTASYE SAN.VE TC.LTD. TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU TURGAY AHNOLU TEKSER LETM HZMETLER ELEK.SAN.VE TC.LTD.. 27 URFANET MUHAMMET TAÇILAR MÜCAHTLET MAH.54 NOLU SOK.EHTKAML/GAZANTEP BAHÇELEVLER MAH.4.SOK TAÇILAR APT.ALTI NO:27 ANLIURFA ZEYNEP GÖV MUHAMMET TAÇILAR

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER DRAYTEK Vigor 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 130 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER İMALATÇI

Detaylı

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

PORTABLE PENETRATOR SERİSİ

PORTABLE PENETRATOR SERİSİ SECPOINT PORTABLE PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SP-PP2000 SP-PP4000 SP-PP6000 SP-PP8000 AÇIKLAMA SECPOINT SP-PP2000 PORTABLE PENTEST SECPOINT SP-PP4000 PORTABLE

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER VIGOR 3200 VIGOR 3200n VIGOR 300B VIGOR 3100 VIGOR 3100V

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930 Serisi

DRAYTEK Vigor 2930 Serisi DRAYTEK Vigor 2930 Serisi DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2930 VIGOR 2930n VIGOR 2930Vn VIGOR 2930VS VIGOR 2930VSn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK

Detaylı

Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU EDS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106,Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : +886

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi DRAYTEK Vigor 3900 Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 3900 VIGOR 3900+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 3900 MULTIWAN

Detaylı

DRAYTEK VigorAP 810 Serisi

DRAYTEK VigorAP 810 Serisi DRAYTEK VigorAP 810 Serisi KABLOSUZ ROUTER MODEL VIGORAP 810 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOAP 810 KABLOSUZ ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2925 VIGOR 2925n VIGOR 2925Vn AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2925 DUAL WAN ROUTER DRAYTEK VIGOR 2925n DUAL WAN Wireless ROUTER

Detaylı

DRAYTEK VigorTalk ATA Serisi

DRAYTEK VigorTalk ATA Serisi DRAYTEK VigorTalk ATA Serisi SINGLE / MULTI WAN VOIP GATEWAY TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORTALK VIGORTALK ATA-24 VIGORTALK ATA-24SH GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORTALK

Detaylı

AIRLIVE SD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE SD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE SD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL SD-2020-W-P220V AÇIKLAMA Airlive SD-2020-W-P220V Speed Dome IP Kamera İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

XENTINO HSP500 HOTSPOT GATEWAY TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

XENTINO HSP500 HOTSPOT GATEWAY TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU XENTINO HSP500 HOTSPOT GATEWAY TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL HSP500 AÇIKLAMA Xentino HSP500 Hotspot Gateway İMALATÇI FİRMA XENTINO TECHNOLOGIES CORP. 6F., No.93, Zhongcheng Rd. Tucheng Dist., New

Detaylı

BANDRICH Bandluxe R300

BANDRICH Bandluxe R300 BANDRICH Bandluxe R300 3,5G HSPA+WLAN ROUTER TANITMA VE MODEL Bandluxe R300 AÇIKLAMA 3,5G HSPA+ WLAN ROUTER İMALATÇI FİRMA BANDRICH Inc. 7F., No.188, Baociao Rd., Sindian City, Taipei County 23145, Taiwan

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2955 AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2830 Serisi DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2830 Serisi

DRAYTEK Vigor 2830 Serisi DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2830 Serisi DRAYTEK Vigor 2830 Serisi DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2830 VIGOR 2830n VIGOR 2830Vn VIGOR 2830VS VIGOR 2830VSn AÇIKLAMA DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2760 Serisi ADSL/VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2760 Serisi ADSL/VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2760 Serisi ADSL/VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2760 VIGOR 2760n VIGOR 2760Vn AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2760 VDSL2 MODEM ROUTER DRAYTEK VIGOR 2760n VDSL2 Wireless MODEM

Detaylı

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB AIRLIVE WL1700USB 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE WL1700USB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE TRAVELER 3G

AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE TRAVELER 3G AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11b/g/n WIRELESS ROUTER MODELLER AIRLIVE TRAVELER 3G GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 802.11b/g/n WIRELESS ROUTER İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

Vigor 2750 Serisi VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2750 Serisi VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2750 Serisi VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2750 VIGOR 2750n VIGOR 2750Vn VDSL2 ROUTER VDSL2 Wireless ROUTER VDSL2 Wireless VoIP ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK

Detaylı

Vigor 2130. Gigabit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. DRAYTEK Vigor 2130 GigaBit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2130. Gigabit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. DRAYTEK Vigor 2130 GigaBit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2130 GigaBit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2130 Gigabit ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu,

Detaylı

AIRLIVE ETHER GSH2404W

AIRLIVE ETHER GSH2404W AIRLIVE ETHER GSH2404W 24+4 PORT GIGABIT SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE ETHER GSH2404W GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 24+4 PORT GIGABIT SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2925 VIGOR 2925n VIGOR 2925n+ VIGOR 2925Vn+ VIGOR 2925Fn VIGOR 2925ac VIGOR 2925Vac AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR DRAYTEK

Detaylı

Vigor 2920Fn DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2920Fn DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2920Fn DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2920Fn AÇIKLAMA DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2860 Serisi DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2860 Serisi DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2860 Serisi DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGOR 2860 VIGOR 2860n VIGOR 2860nPlus VIGOR 2860VnPlus VIGOR 2860ac VIGOR 2860Vac AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 2100VG

DRAYTEK VIGOR 2100VG DRAYTEK VIGOR 2100VG WIRELESS BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2100VG AÇIKLAMA WIRELESS BROADBAND VOIP ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3120 G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 3120 SERİSİ. 4Mbps G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 3120 G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 3120 SERİSİ. 4Mbps G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 3120 SERİSİ 4Mbps G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 3120 VIGOR 3120V VIGOR 3120G VIGOR 3120VG GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA G.SHDSL 4M SECURITY ROUTER

Detaylı

DRAYTEK Vigor TALK VOIP ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorTALK VOIP ADAPTÖR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor TALK VOIP ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorTALK VOIP ADAPTÖR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VigorTALK VOIP ADAPTÖR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORTALK GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA ANALOG VOIP TELEFON ADAPTÖRÜ İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing

Detaylı

OVISLINK AIRLIVE WIAS1200G WIRELESS HOTSPOT GATEWAY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE WIAS1200G WIRELESS HOTSPOT GATEWAY ROUTER

OVISLINK AIRLIVE WIAS1200G WIRELESS HOTSPOT GATEWAY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE WIAS1200G WIRELESS HOTSPOT GATEWAY ROUTER OVISLINK AIRLIVE WIAS-1200G HOTSPOT GATEWAY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE WIAS1200G GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA WIRELESS HOTSPOT GATEWAY ROUTER İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

AIRLIVE OD-325HD IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE OD-325HD IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE OD-325HD IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE OD-325HD IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE OD-325HD IP KAMERA TANITMA VE MODELLER AIRLIVE OD-325HD GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA IP KAMERA İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL : 886-2-22186888

Detaylı