CLAVISTER UTM FIREWALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CLAVISTER UTM FIREWALL"

Transkript

1 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. CLAVISTER WOLF SER UTM FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER W3 W3 Pro W3 Start W5 W5 Pro W7 W7 Pro W8 W8 Pro GEÇERL OLDUU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Clavister W3 UTM Firewall Clavister W3 Pro UTM Firewall Clavister W3 Start UTM Firewall Clavister W5 UTM Firewall Clavister W5 Pro UTM Firewall Clavister W7 UTM Firewall Clavister W7 Pro UTM Firewall Clavister W8 UTM Firewall Clavister W8 Pro UTM Firewall MALATÇI FRMA CLAVISTER AB. Torggatan 10, SE ÖRNSKÖLDSVIK SWEDEN TEL: +46 (0) FAKS: +46 (0) THALATÇI FRMA MET TEKNOLOJ SAN. TC. LTD Cad 1280.SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER ÇANKAYA / ANKARA TEL : (312) FAKS : (312)

2 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR! DKKAT! HAZ NDE KULLANICININ TAMR EDEBLECE PARÇA YOKTUR. ARIZA DURUMUNDA SATICI FRMAYA VEYA SERVS STASYONUNA BAVURUNUZ. Cihaz yeni bir bölgede çalrmadan önce cihazn çalma voltaj ile ebeke voltajn uyumlu olduundan emin olunuz. Yanma ve ok tehlikesinden korunmak için, cihazn yamur veya rutubete maruz kalmamasna özen gösteriniz. Cihaz, a tozdan, yüksek dan, nemden ve günendan uzak tutunuz. Cihaz, iyi havalanan bir yerde havalandrma deliklerini kapatmadan kullanz. Cihazn yetkisiz kiilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dnda baka bir adaptör ile balanmas cihazn zarar görmesine sabep olabilir. Cihaz, ehir ebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akm / gerilim dalgalanmas) lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kayna) ile kullanmalz. TAIMA VE NAKLYE SIRASINDA DKKAT EDLECEK HUSUSLAR Cihazn kapal olduundan emin olun. Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin. Cihaz orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazn orijinal kutusuna yerletirin. Cihazn orijinal kutusunu bulamamanz durumunda, cihazn ve aksamlarn hasar görmeyecei ekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerletiriniz. Dikkat, tama kurallarna uymamanz durumunda hasar görebilecek cihazlarz garanti kapsam dnda kalacaktr. KULLANIM SIRASINDA NSAN VE ÇEVRE SALIINA TEHLKEL VEYA ZARARLI OLABLECEK DURUMLARA N UYARILAR Lityum Batarya Uyar (Tüm Modeller) Cihaz tarafndan kullanlan lityum batarya kullan tarafndan detirilemez. Simet Yetkili Servis stasyonlarndan bir eleman tarafndan detirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanm ömrü boyunca çalabilecek ekilde planlanm ve yerletirilmitir. Kablo Balantlar (Tüm Modeller) Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kablolar direk olarak dier cihazlara balanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayn. Bu tür bir ihtiyaç olutuunda Yetkili Servis stasyonlarna bavurunuz. KULLANIM HATALARINA N BLGLER HAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAK BÜTÜN PROSEDÜRLER DKKATLCE UYGULADIINIZA EMN OLUN. Bütün talimatlar dikkatle okuyun. Talimatlar ileri tarihlerde kullanmak için saklayn. Cihaz temizlemeden önce fii prizden çekin. S veya aerosol temizleyiciler kullanmayn. Yan slar (tiner, gazya, v.s.) kullanmayn. Cihaz hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da kaynan yakna yerletirmeyin. Cihazz düebilir, dan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir. er uzatma kablosu kullanlacaksa, uzatma kablosuna balanan cihazlarn toplam akn, uzatma kablosunun akm kapasitesini amadna emin olun. Aynekilde duvardaki prize ba olan cihazlarn toplam olarak çektikleri akn prizin akm tama kapasitesini amadna emin olun. Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasna müsaade etmeyin. Cihaz, insanlarn kablo üzerinden yürüyebilecei yerlere yerletirmeyin. Hasarl veya anm elektrik kablolar kullanmayn. Bakm iini kendiniz yapmayn, kapan açlmas sizi tehlikeli voltaj noktalar veya baka risklere maruz rakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise brakn. daki belirtilen durumlarda fii çekin ve yetkili servise haber veriniz; o Elektrik kablosu veya fi zarar gördüünde, yprandnda, 1

3 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. o Cihaza s döküldüünde, o Cihaz yamur veya suya maruz kaldnda, o Operasyon talimatlarna uygun hareket edilmesine ramen, cihaz normal çalyorsa veya performansnda farkedilir bir deiklik varsa. o Cihaz düerse veya kabin karar görürse, Hiçbir nedenle cihazn içini açmayz. TÜKETN KEND YAPABLECE BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMZLNE N BLGLER HAZINIZ HÇBR NEDENLE BAKIM GEREKTRMEZ. Cihazn Temizlenmesi Cihazn sürekli ve en iyi ekilde çalmas salamak için gerekli görüldüünde veya ylda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihaz temizlemek için adaki admlar takip edin; o Cihazn kapal olduundan emin olun. o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün. o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuak bir frça kullann. Uyarlar! o Garanti süresi içinde cihazn içini kesinlikle açmayn. o Cihaz temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayn; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazn parçalarna zarar verebilir. o Cihazn elektronik parçalarna su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik srasnda su veya s kullanmayn. o Sert veya and bir frça kullanmayn. PERYODK BAKIM GEREKTRMES DURUMUNDA PERYODK BAKIMIN YAPILACAI ZAMAN ARALIKLARI LE N TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTNE N BLGLER Cihaz periyodik bakm gerektirmez. Cihaz, bulunduu ortam çalma artlar nedeniyle tozlanmas durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir. M SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLII TARAFINDAN TESPT VE LAN EDLEN KULLANIM ÖMRÜ Bu ürünün T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan tespit ve ilan edilen kullanm ömrü 7(yedi) ldr. Bu ürün için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan belirlenen Servis Say 1 (bir) adettir. lavuzun son sayfasnda Yetkili Servisler bölümünde verilmitir. GENEL GARANTARTLARI 1. Garanti süresi maln teslimin tarihinden itibaren balar ve iki (2) yldr. 2. Maln bütün parçalar dahil olmak üzere tamam kuruluumuz garanti kapsamndadr. 3. Maln garanti süresi içerisinde arzalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Maln tamir süresi en fazla yirmi (20) i günüdür. Bu süre mala ilikin arzann servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, maln sat, bayii, acentesi, temsilcilii, ithalatç veya imalatç-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren balar. Tüketicinin arza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmas mümkündür. Ancak, uyumazlk halinde ispat yükümlülüü tüketiciye aittir. 4. Maln arzasn on (10) i günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç-üretici veya ithalatç; maln tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip baka bir mal tüketicinin kullanna tahsis etmek zorundadr. 5. Maln garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve içilik gerekse montaj hatalarndan dolay arzalanmas halinde, içilik masraf, detirilen parça bedeli ya da baka herhangi bir ad altnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yaplacaktr. 6. Tüketicinin onarm hakk kullanmasna ramen Maln; Tüketiciye teslim edildii tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydyla, bir yl içerisinde en az dört defa veya imalatç-üretici ve/veya ithalatç tarafndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt defa arzalanmasn yan sra, bu arzalarn maldan yararlanamamay sürekli klmas, Tamiri için gereken azami sürenin almas, Firmann servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde srayla sat, bayii, acentesi temsilcilii ithalatç veya imalatç-üreticisinden birisinin düzenleyecei raporla arzann tamirini mümkün bulunmadn belirlenmesi, 2

4 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. durumlarnda tüketici maln ücretsiz detirilmesini, bedel iadesi veya ayp orannda bedel indirimi talep edebilir. 7. Maln kullanma klavuzunda yer alan hususlara ayk kullanlmasndan kaynaklanan arzalar garanti kapsam ndadr. 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çkabilecek sorunlar için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüü ne bavurabilir. ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLER-AMAÇLARI VE TEKNK ÖZELLKLER CLAVISTER WOLF SER GENEL TANITIM Clavister Güvenlik A Geçidi, orta ve büyük ölçekli iletmeler veya benzer büyüklükteki organizasyonlarn ihtiyaçlar için komple donanm tabanl a güvenlik ürünlerdir. Hem internet hem de a trafiinizi kontrol altnda tutar, d güvenlik tehditlerine kar korur, NAT, PAT, Statik ve Dinamik yönlendirme özellikleri ile trafiinizi yönetir. Çok güçlü routing özellikleri sayesinde her tür d balantz, intranet geliimleriniz çok kolay bir ekilde merkezi az ile entegre çalabilir. Dier Clavister ürünleri gibi derin güvenlik, yüksek performans ve çok yönlü fonksiyonlara sahiptir. Sald Alglama & Önleme, Firewall, VPN, Anti-Virus, Anti-Spam ve Web çerik filtreleme gibi en iyi kalite güvenlik fonksiyonlar içeren Clavister Security Gateway organizasyonunuzu network seviyesi ataklardan uygulama seviyesi ataklara kadar bütün tehdit, virüs ve solucanlara kar koruma altna alr. Ayrca, Clavister xpansion Lines kavram gelitirmi olan Clavister, bilinen ihtiyaçlar karlamak ve sistem yükünü kaldrmak için gelitirmeler yaplmr. zda meydana gelen olaylar, a ve internet hareketlerini detayl bir ekilde log tutar. Özellikle adli vakalar veya sistem performans gerekliliklerinin tespiti açndan önemli olan loglar için loglama yaz da sistem ile beraber verilmektedir. CLAVISTER WOLF SER KARILATIRMALI LSTES Performans W3 Start W3 W3 PRO W5 W5 Pro W7 W7 Pro W8 W8 Pro Firewall Performans (Gbps) VPN Performans 100Mbps 200Mbps 400Mbps 1 Gbps 2,5 Gbps 5 Gbps 10 Gbps 10 Gbps 20 Gbps Ayn Anda Balant Ayn Anda VPN Tunel (SSL VPN/Ipsec 250/ / / / / Sanal Arayüzler (VLAN) Ethernet Arayüzleri 6 x 1GbE (RJ45) 2 x 1GbE (RJ45) 2 x 10GbE (SFP+) 4 x 1GbE (SFP) 4 x 1GbE (RJ45) Yönetilebilir(HA) Arayüzler 2 x 1GbE (RJ45) 2 x 1GbE (RJ45) 2 x 10GbE (SFP+) 4 x 1GbE (SFP) 16 x 1GbE (RJ45) 2 x 10GbE (SFP+) 2 x 1GbE (RJ45) 8 x 10GbE (SFP+) 4 x 1GbE (SFP) 2 x 10GbE (SFP+) 2 x 1GbE (RJ45) 3

5 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. LED ndikatörleri ve Arka Panel CLAVISTER Wolf Serisi Ön/Arka Görünüm Led ndikatörleri POWER (Aktivite) STATUS AUX WAN DMZ LAN P1,P2,P3,P4, P5,P6,P7,P8, G1, G2, G3 Tanmlama Led blink yapyorsa cihaz normal çalyordur Servis Kalitesi göstergesi AUX Portlar WAN balant ledi DMZ aktivasyon ledi. ki türlüdür. ndikatörler sar olduunda 100 Mbps hnda balantda olduunu, indikatörler yeil olduunda 1000 Mbps hnda balantda olduunu gösterir. ndikatörler yand zaman balantda olduunu, blink yapt zaman veri transferi yapt gösterir. ARKA PANEL 12V DC FACTORY RESET TANIMLAMA Cihazn elektrik giri konnektörü. Bu reset butonuna basld zaman cihaz üzerinde yaplan tüm ayarlar fabrika ç ayarlarna geri döner. CLAVISTER WOLF SER HIZLI KURULUM KILAVUZU KUTU ÇER 1 Ad. Kullanm Klavuzu 1 Ad. Kurulum ve Kullanm Klavuzu CD si 1 Ad. Güç Kablosu 1 Ad. AC Adaptör 1 Ad. Ethernet LAN Kablosu KSEL BALANTILAR Clavister Wolf Serisi adaki çizimde belirtildii ekilde balanmalr. 4

6 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Wolf Router a Balanlmas Console portundan cihazn yönetim arayüzüne balandzda adaki menü ile karlaacaksz. Buradan menüdeki yönetim arayüzünden cihaza balanmak istediiniz arayüzü seçebilirsiniz. 2. admda cihaz yönetebilmek için IP Adresi ve Alt A Maskesi deerlerinin girdikten sonra cihaz FineTune yaz ile ayarlayabilirsiniz. Bu ilemden sonra ctrl-s ile ayarlar kaydedebilirsiniz. 5

7 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. CorePLUS Balatmak çin Konsol Giri Ayarlar Yaratyor ifadesinden sonra bitti ifadesine kadar bekleyin. Clavister CorePlus iletim sistemini balatmak için Y harfine basabilirsiniz. Herey doru ayarlanrsa, CorePlus balayacak ve siz adaki ekrann bir benzerini göreceksiniz. 6

8 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. FINETUNE YÖNETM YAZILIMI LE WOLF SER YÖNET a) Düzgün çalan herhangi bir Windows PC sine FineTune yönetim yaz kurun ve çaln. b) Fine Tune giri ekran açn, Varsaylan Veri Kaynaklarndan Güvenlik Editörleri butonuna sa tklayn, yeni bir Gateway yarat seçtiinizde karza gelen menüden Security Gatewayi seçin. c) imdi buradan Appliance seçin ve next i tklayz. 7

9 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. d) Security Gateway için bir isim ve dahili yönetim arayüzü için bir ip adresi belirleyiniz. e) Security Gatewaya consoldan erimek için bir ifre giriniz. ifreyi bir yere kayt ediniz. 8

10 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. f) FineTune imdi Security Gateway ile balant kurabilir ve temel ayarlar yapabilir hale gelmitir. Cihazla haberleme salanmr. Eer bu adm hata verirse cihaz ile yönetim bilgisayar arasnda ping atp atlmadndan emin olunuz. Eer yine çalmaz ise network ayarlar Security Gateway ve yönetim PC si ile uydurabilirsiniz. g) DNS Servern IP adresini giriniz. Bu adres Internet Servis Salaylar tarafndan salanyor olmas lazmdr. 9

11 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. h) Eer internet eriiminiz varsa gatewayi iki farklekilde kayt ettirebilirsiniz. Bunlar ilk defa kullan ya da mevcut kullan deilse sonra kayt seçeneini seçebilirsiniz. 10

12 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Windows 98 ve ME kullanlar için 11

13 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Windows 2000 Kullanlarçin 12

14 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Windows XP Kullanlarçin 13

15 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. PROBLEM GDERME PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmyor! ÇÖZÜM : Cihazn elektrik kablosunu elektrik prizinize taktza emin olun. Prizde enerji olduuna emin olun. Elektrik kablonuzun salam olduunu kontrol edin. Bunlarn hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmyorsa cihaz prizden çekip servisinize bavurun. PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama internet servisi alamyorum! ÇÖZÜM: Cihazn kurulumunun tam ve doru olarak yapldndan emin olun. Cihazn tüm kablo balantlarn yapldndan emin olun. Cihazn üzerindeki ACT ledinin yandndan emin olun. Buna ramen Internet servisi alamyorsanz Internet Servis Salay arayz. PROBLEM: LAN Ledi yanmyor! ÇÖZÜM : Cihazn LAN kablosunun ba olduunu kontrol edin. Kablonuzun salam olduunu kontrol edin. Doru kablo ile balandza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize ramen LAN ledi yanmyorsa cihaz prizden çekip servisinize bavurun. PROBLEM : WAN ledi yanmyor! ÇÖZÜM : Cihazn WAN portunun ba olduuna emin olun. Kablonuzun salam olduundan emin olun. ISP tarafndan hattn açldndan emin olun. Bu kontrolleri yapmanza ramen WAN ledi yanmyor ve servis alamyorsanz, cihazzn enerjisini kesip servisinizi arayz. 14

16 Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. YETK SERVSLER NO UNVAN ZMET YER ADRES 1 MET TEKNOLOJ SAN. TC. LTD.. 2 ARNL-NET BLGSAYAR LETM HZ.YAZ.TUR.SAN.VE C.LTD.. 3 ATLANTS BLGSAYAR VE ELEKT.TC./FATH SARIZ 1065.CAD SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER- ÇANKAYA / ANKARA SAKARYA MAH.KIBRIS EHTLER CAD.EVKUR AKF HANI NO:26/A OSMANGAZ/BURSA ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAGL APT.ALTI NO:41 SVAS YETKN ADI SOYADI BEL BEDR SERKAN AKSOY TEL/FAKS VERG NO FATH SARIZ ASBMSAN ELEKTRONK BLGSAYAR SAN.TC.LTD. NNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA AHMET SITKI YAZICIOLU BERKA BLG TEKNOLOJLER VE DANIMANLIK ZMETLER A.. ANTAI MAH.DR.HULUS BAYSAL CAD.SEHAVET STES ALTI NO:5/A SELÇUKLU/KONYA ÖMER YILMAZ RCAN BLGSAYAR AAT SANAY VE TCARET LTD.. MAH. EHT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN BAYRAM RCAN LG TEKNOLOJLER BLGSAYAR NTERNET VE YAZILIM HZ.SAN.TC.LTD.. ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA EMRE YILDIRIM LG BM SSTELER BLG.OTO.MÜH.SAN.VE C.LTD.. KARABA MAH.HAFIZ SELM EFEND SOK.NO:8 SMGE APT.K:1 D:2 ZMT/KOCAEL MEHMET AHLAS BÜKOM BÜRO MAKNALARI PAZAR.SAN.VE TC.A.. HALK SOK.NO:22/11 KIZILAY/ANKARA RFAN ÇUBEKÇU ZG BLG..TAN. HZ. TC. LTD.. REATBEY MAH. FUZUL CAD. EROLU APT. ZEMNKAT 37/A SEYHAN/ADANA MEHMET AL ALTUN DOSBL BLGSAYAR KMYA TEKSTL DAYANIKLI TÜKETM MALLARI TEMZLK MALZEMELER GIDA CARET VE SANAY LTD.. 12 DEMREZEN BLGSAYAR VE OTO SANAY TC.LTD. 13 KARE BLGSAYAR SAN.VE TC.A KARTEL BLGSAYAR RE.TUR.SA.HZ.SAN.VE C.LTD.. KTS BLGSAYAR DANIMANLIK TUR.SAN.VE C.LTD.. MALATYA ÇÖZÜM BLGSAYAR ELEK.ÖZEL ET.SAN.VE C.LTD.. SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDES GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMN KAT DENZL CUMHURYET MAH.ABD ipekç CAD.N0:50/A antalya GEVHER NESBE MAH.ATATÜRK BULVARI HASTANE CAD.NO:50 KAYSER BAHÇELEVLER MAH. STKLAL CAD.ENGN APT.NO:182/1 SAMSUN ULUS MAH.GAZ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA 2.SAN ORGANZE SAN.BÖLGES 2.CAD NO:18 MALATYA 17 MSM BM BLGSAYAR LTD.. GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA HEDYE ATE MEHMET BULUT HASAN ERSÖZLÜ A.UUR EREN KUDBEDDN AYDIN MEHMET KILIÇ MEHMET SOYLU RAN VER HAZIRLAMA KONTROL LETMENL YAZILIM BLG.KIR.ELEKT.MED.SAN.VE TC.LTD.. TURAN GÜNE BULV.NO:28 B/3 ÇANKAYA/ANKARA MEHMET HATUN NASA TEKNK SERVS BLGSAYAR YAZ.DAN..GÜV.TC.SAN.LTD.. SMETYE MAH.SMETYE SOK.ABABA APT.K:1/3 MALATYA TEKN MESUTOLU ÖZKAN ALTAY BLGSAYAR ELEKT..GIDA SAN.TC.LTD.. VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YELYURT/ZMR ÖZKAN ALTAY PROBL BLGSAYAR VE PRORAMCILIK SAN.TC.LTD.. ARKYE MAH.KAZIM KARABEKR CAD.NO:13 ORDU ERCAN ÖKTENAY PROBM BLGSAYAR VE LETM SSTEMLER C.LTD.. ÇETN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA MUSA ELMALI SHOV BLGSAYAR TAN.HZ.TUR.TC.LTD.. STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA LEVN FGEN OKUMU AFAK BLGSAYAR-MEHMET DOKUYUCU EHT PAMR CAD.DAL HANI K:1 NO:2 SKENDERUN/HATAY MEHMET DOKUYUCU AHNOLU BLGSAYAR LETM SSTEMLER KIRTASYE SAN.VE TC.LTD. TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU TURGAY AHNOLU TEKSER LETM HZMETLER ELEK.SAN.VE TC.LTD.. 27 URFANET MUHAMMET TAÇILAR MÜCAHTLET MAH.54 NOLU SOK.EHTKAML/GAZANTEP BAHÇELEVLER MAH.4.SOK TAÇILAR APT.ALTI NO:27 ANLIURFA ZEYNEP GÖV MUHAMMET TAÇILAR

CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL

CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SG4310 SG4320 SG4330 SG4350 SG4370 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Clavister SG4310 UTM Firewall Clavister SG4320 UTM

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch P2261

DRAYTEK VigorSwitch P2261 DRAYTEK VigorSwitch P2261 24 Port GIGABIT DUAL SFP PoE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P2261 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P2261 24 Port Gigabit PoE SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER AÇIKLAMA SG10 Security Gateway 10 SG12 Security Gateway 12 SG15 Security Gateway 15

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch G2260

DRAYTEK VigorSwitch G2260 DRAYTEK VigorSwitch G2260 24+2 GIGA PORT L2 YÖNETİLEBİLİR SWITCH MODELLER VIGORSWITCH G2260 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH G2260 SWITCH İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No:

Detaylı

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İMALATÇI FİRMA CLAVISTER AB. Torggatan 10, SE-891 33 ÖRNSKÖLDSVIK SWEDEN TEL: +46 (0)660 29 92 00 FAKS: +46 (0) 660 122 50 www.clavister.com

Detaylı

Synology DS212air NAS Veri Yedekleme Cihaz

Synology DS212air NAS Veri Yedekleme Cihaz Teknoloji San. Tic. Ltd. ti. Synology DS212air NAS Veri Yedekleme Cihaz TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS212air GEÇERL OLDUU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 212air NAS Veri Yedekleme

Detaylı

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

ATEN VB SERİSİ UZAK MESAFE PC ERİŞİM CİHAZI

ATEN VB SERİSİ UZAK MESAFE PC ERİŞİM CİHAZI ATEN VB SERİSİ UZAK MESAFE PC ERİŞİM CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VB SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886

Detaylı

ATEN VS SERİSİ SWITCH

ATEN VS SERİSİ SWITCH ATEN VS SERİSİ SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886 2 86926789 Faks: 886 2

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch P2261

DRAYTEK VigorSwitch P2261 DRAYTEK VigorSwitch P2261 24 Port GIGABIT DUAL SFP PoE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P2261 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P2261 24 Port Gigabit PoE SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

SMC SMCFS SERİSİ FAST ETHERNET SWITCH

SMC SMCFS SERİSİ FAST ETHERNET SWITCH SMC SMCFS SERİSİ FAST ETHERNET SWITCH MODELLER SMCFS1601P SMCFS2601P GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA SMC SMCFS1601P 16-Port Fast Ethernet PoE Switch SMC SMCFS801P 24-port unmanaged Fast Ethernet

Detaylı

Synology Disk Station 411J NAS Veri Yedekleme Cihaz

Synology Disk Station 411J NAS Veri Yedekleme Cihaz LGSAYAR LTD.. Synology Disk Station 411 Serisi NAS Veri Yedekleme Cihaz TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS411 DS411+ DS411+II DS411J GEÇERL OLDUU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station

Detaylı

VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH

VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH DRAYTEK VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORSWITCH G2240 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

ATEN PE SERİSİ GÜÇ DAĞITIM ÜNİTESİ (PDU)

ATEN PE SERİSİ GÜÇ DAĞITIM ÜNİTESİ (PDU) ATEN PE SERİSİ GÜÇ DAĞITIM ÜNİTESİ (PDU) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU PE SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886 2 86926789

Detaylı

Synology USB Station 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology USB Station 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology USB STATION 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER USB Station 2 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology USB Station 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

PORTABLE PENETRATOR SERİSİ

PORTABLE PENETRATOR SERİSİ SECPOINT PORTABLE PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SP-PP2000 SP-PP4000 SP-PP6000 SP-PP8000 AÇIKLAMA SECPOINT SP-PP2000 PORTABLE PENTEST SECPOINT SP-PP4000 PORTABLE

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER DRAYTEK Vigor 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 130 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER İMALATÇI

Detaylı

Synology Visual Station 360HD (VS360HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı

Synology Visual Station 360HD (VS360HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı Synology Visual Station 360HD (VS360HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VS360HD GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Visual Station 360HD

Detaylı

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

SECPOINT PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SECPOINT PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SECPOINT PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SP-P800 SP-P1400 SP-P1800 SP-P2200 AÇIKLAMA SECPOINT SP-P800 PENTEST SECPOINT SP-P1400 PENTEST SECPOINT SP-P1800 PENTEST

Detaylı

SECPOINT PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SECPOINT PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SECPOINT PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İMALATÇI FİRMA SECPOINT ApS SKINDERGATE 15 DK-1159 COPENHAGEN K DENMARK TEL: 45 70235245 FAKS: 45 70235246 www.secpoint.com.com infos@secpoint.com

Detaylı

Linksys LGS Port Gigabit Switch

Linksys LGS Port Gigabit Switch Linksys LGS124 24 Port Gigabit Switch TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER LGS124-EU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Linksys LGS124-EU 24-port Unmanaged Gigabit Switches İMALATÇI FİRMA BELKIN

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930 Serisi

DRAYTEK Vigor 2930 Serisi DRAYTEK Vigor 2930 Serisi DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2930 VIGOR 2930n VIGOR 2930Vn VIGOR 2930VS VIGOR 2930VSn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU EDS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106,Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : +886

Detaylı

VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH

VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH DRAYTEK VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORSWITCH P1080 AÇIKLAMA 8 PORT POE SWITCH (802.3AF) İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

Synology Disk Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS508 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology DISK Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology Visual Station 240HD NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı

Synology Visual Station 240HD NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı Synology Visual Station 240HD (VS240HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VS240HD GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Visual Station 240HD

Detaylı

ATEN CS22U KVM SWITCH (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS22U KVM SWITCH (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS22U KVM SWITCH (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER ATEN CS22U GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Aten CS22U 2 Port USB VGA KVM Switch İMALATÇI FİRMA ATEN

Detaylı

DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5300

DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5300 DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGORPRO 5300 VIGORPRO 5300n VIGORPRO 5300Vn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL

Detaylı

Synology DISK STATION 414slim. DS414slim. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 414slim. DS414slim. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 414slim (DS414slim) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS414slim GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 414slim NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology DISK STATION 1815Plus. DS1815Plus. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 1815Plus. DS1815Plus. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 1815Plus (DS1815Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS1815Plus GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station DS1815Plus NAS Veri

Detaylı

AIRLIVE SD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE SD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE SD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL SD-2020-W-P220V AÇIKLAMA Airlive SD-2020-W-P220V Speed Dome IP Kamera İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER DRAYTEK Vigor 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 130 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER İMALATÇI

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29.02.2016

Detaylı

ATEN UC SERİSİ ÇOKLAYICI (HUB)

ATEN UC SERİSİ ÇOKLAYICI (HUB) ATEN UC SERİSİ ÇOKLAYICI (HUB) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UC SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886 2 86926789 Faks:

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2960 Serisi

DRAYTEK Vigor 2960 Serisi DRAYTEK Vigor 2960 Serisi DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2960 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2960 MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY

Detaylı

AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ

AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ POE SPLITTER TANITMA VE MODELLER AIRLIVE POE-1P AIRLIVE POE-48TU AIRLIVE POE-48PB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA POE SPLITTER POE SPLITTER POE SPLITTER İMALATÇI FİRMA

Detaylı

AIRLIVE FE SERİSİ IP KAMERA

AIRLIVE FE SERİSİ IP KAMERA AIRLIVE FE SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL FE-200CU Airlive FE-200CU Fish Eye IP Kamera AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL : 886-2-22186888

Detaylı

AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE POE FSH804

AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE POE FSH804 AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE POE FSH804 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU KD20 KD21 KD22 MODELLER GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA OMNINAS KD20 all in one NAS OMNINAS KD21 all in one

Detaylı

SUNDRAY AP-S350 KABLOSUZ ROUTER

SUNDRAY AP-S350 KABLOSUZ ROUTER SUNDRAY AP-S350 KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AP-S350 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Sundray AP-S350 Wallplate Wireless Access Point İMALATÇI FİRMA SUNDRAY TECHNOLOGIES

Detaylı

Synology DISK STATION 215J DS215J. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 215J DS215J. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 215J (DS215J) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS215J GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station DS215J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Detaylı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU KD20 MODELLER GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA OMNINAS KD20 all in one NAS İMALATÇI FİRMA SHUTTLE INC. No.30,

Detaylı

Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Cube Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER CS407e GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE MODELLER AIRLIVE TP1000S GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA ETİKET YAZICI İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236 00 10 Adres :

Detaylı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 715 (DS715) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS715 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch G1241

DRAYTEK VigorSwitch G1241 DRAYTEK VigorSwitch G1241 24 GIGABIT PORT L2 YÖNETİLEBİLİR SWITCH MODELLER VIGORSWITCH G1241 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH G1241 SWITCH İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No:

Detaylı

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI GENEL GARANTİ ŞARTLARI GARANTİ: Ürünümüz, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmekte ve test edilmektedir. Gerekli son muayenesi yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın öngördüğü garanti hükümlerine

Detaylı

Synology Rack Station RS3614XS Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Synology Rack Station RS3614XS Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Synology Rack Station RS3614XS Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER RS3614xs RS3614RPxs AÇIKLAMA Synology RS3614xs NAS Veri Yedekleme

Detaylı

SUNDRAY AP-S600 KABLOSUZ ROUTER

SUNDRAY AP-S600 KABLOSUZ ROUTER SUNDRAY AP-S600 KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AP-S600 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Sundray AP-S600 Indoor ceiling Wireless Access Point İMALATÇI FİRMA SUNDRAY TECHNOLOGIES

Detaylı

DRAYTEK VigorAP 900 Serisi

DRAYTEK VigorAP 900 Serisi DRAYTEK VigorAP 900 Serisi KABLOSUZ ROUTER MODEL VIGORAP 900 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOAP 900 KABLOSUZ ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB AIRLIVE WL1700USB 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE WL1700USB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

ATEN CL SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CL SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CL SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CL SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO. LTD. Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

AIRLIVE DM SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE DM SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE DM SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL DM-720 AÇIKLAMA Airlive DM-720 PoE Dome IP Kamera İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL : 886-2-22186888

Detaylı

GATEPROTECT GP SERİSİ UTM FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GATEPROTECT GP SERİSİ UTM FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GATEPROTECT GP SERİSİ UTM FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER GPO-100 GPO-150 GPA-300 GPA-500 GPX-650 GPX-850 GPZ-1000 GPZ-2500 GPZ-5000 GATEPROTECT GPO-100 UTM Firewall GATEPROTECT GPO-150

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930n SERİSİ

DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930n SERİSİ DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGOR 2930n VIGOR 2930Vn VIGOR 2930VSn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER

Detaylı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 715 (DS715) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS715 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology NETWORK VİDEO RECORDER NVR216 SERİSİ

Synology NETWORK VİDEO RECORDER NVR216 SERİSİ Synology NETWORK VİDEO RECORDER NVR216 SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER NVR216 (4CH) NVR216 (4CH) GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology NVR216 (4CH) Network Video Recorder Synology

Detaylı

SUNDRAY AP-S800 KABLOSUZ ROUTER

SUNDRAY AP-S800 KABLOSUZ ROUTER SUNDRAY AP-S800 KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AP-S800 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Sundray AP-S800 Outdoor Wireless Access Point İMALATÇI FİRMA SUNDRAY TECHNOLOGIES

Detaylı

DRAYTEK VigorAP 710 Serisi

DRAYTEK VigorAP 710 Serisi DRAYTEK VigorAP 710 Serisi KABLOSUZ ROUTER MODEL VIGORAP 710 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOAP 710 KABLOSUZ ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

DRAYTEK VigorAP 810 Serisi

DRAYTEK VigorAP 810 Serisi DRAYTEK VigorAP 810 Serisi KABLOSUZ ROUTER MODEL VIGORAP 810 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOAP 810 KABLOSUZ ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE MODELLER AIRLIVE WL-1200CAM GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA IP KAMERA İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL

Detaylı

AIRLIVE OD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE OD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE OD SERİSİ IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL OD-2050HD Airlive OD-2050HD IP Kamera AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL : 886-2-22186888

Detaylı

Synology Disk Station 2415Plus NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 2415Plus NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 2415Plus (DS2415Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS2415Plus GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 2415Plus NAS Veri

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

Synology DISK STATION 214 DS214. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 214 DS214. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 214 (DS214) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS214 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 214 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology Disk Station 1515 Plus (DS1515 Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 1515 Plus (DS1515 Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 1515 Plus (DS1515 Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS1515+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 1515+ NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology Rack Station 2416RPPlus NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 2416RPPlus NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 2416Plus Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER RS2416Plus RS2416RPPlus AÇIKLAMA Synology Rack Station 2416Plus

Detaylı

SYNOLOGY RX1214 SERİSİ GENİŞLEME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology RX1214 SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ

SYNOLOGY RX1214 SERİSİ GENİŞLEME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology RX1214 SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ Synology RX1214 SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RX1214 RX1214RP GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RX1214 Genişleme ünitesi Synology RX1214RP

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

SYNOLOGY HIGH-AVAILABILITY CLUSTER SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. High-Availability Cluster. RC18015xs+ / RXD1215sas

SYNOLOGY HIGH-AVAILABILITY CLUSTER SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. High-Availability Cluster. RC18015xs+ / RXD1215sas Synology High-Availability Cluster RC18015xs+ / RXD1215sas TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RC18015xs+ RXD1215sas GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RC18015xs+ High-Availability

Detaylı

WISNETWORKS WCAP-AC DUAL-BAND KABLOSUZ ROUTER

WISNETWORKS WCAP-AC DUAL-BAND KABLOSUZ ROUTER WISNETWORKS WCAP-AC DUAL-BAND KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER WCAP-AC GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Wisnetworks WCAP-AC Dual-Band Kablosuz Router İMALATÇI FİRMA WISNETWORKS

Detaylı

ATEN KH SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN KH SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN KH SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU KH SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

XENTINO XAIR A400N OUTDOOR AP ROUTER

XENTINO XAIR A400N OUTDOOR AP ROUTER XENTINO XAIR A400N OUTDOOR AP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER A400N AÇIKLAMA XENTİNO A400N Outdorr Wireless Router İMALATÇI FİRMA XENTINO TECHNOLOGIES CORP. 6F., No.93, Zhongcheng Rd. Tucheng

Detaylı

SYNOLOGY RX1217sas GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. RX1217sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ

SYNOLOGY RX1217sas GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. RX1217sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ Synology RX1217sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RX1217sas GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RX1217sas Genişleme ünitesi İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY

Detaylı

Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 18016xs+ (RS18016xs+) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS18016xs+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi DRAYTEK Vigor 3900 Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 3900 VIGOR 3900+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 3900 MULTIWAN

Detaylı

SYNOLOGY RX1216sas SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. RX1216sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SYNOLOGY RX1216sas SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. RX1216sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Synology RX1216sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RX1216sas GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RX1216sas Genişleme ünitesi İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY

Detaylı

Synology DISK STATION 416J DS416J. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 416J DS416J. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 416J (DS416J) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS416J GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 416J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER VIGOR 3200 VIGOR 3200n VIGOR 300B VIGOR 3100 VIGOR 3100V

Detaylı

DRAYTEK Vigor 300B Serisi

DRAYTEK Vigor 300B Serisi DRAYTEK Vigor 300B Serisi LOAD BALANCE ROUTER TANITMA VE MODEL VIGOR 300B GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 300B LOAD BALANCE ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing

Detaylı

XENTINO XAIR R301M OUTDOOR ROUTER

XENTINO XAIR R301M OUTDOOR ROUTER XENTINO XAIR R301M OUTDOOR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER R301M XENTİNO R301M Outdorr router AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA XENTINO TECHNOLOGIES CORP. 6F., No.93, Zhongcheng Rd. Tucheng Dist., New

Detaylı

Synology DISK STATION 216 DS216. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 216 DS216. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 216 (DS216) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS216 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 216 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS216se GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 216se NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI FİRMA

Detaylı

SUNDRAY SI H-PWR GIGABIT PoE SWITCH

SUNDRAY SI H-PWR GIGABIT PoE SWITCH SUNDRAY SI3200-24H-PWR GIGABIT PoE SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SI3200-24H-PWR GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Sundray SI3200-24H-PWR 24 Gigabit PoE Switch İMALATÇI FİRMA SUNDRAY

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2925 VIGOR 2925n VIGOR 2925Vn AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2925 DUAL WAN ROUTER DRAYTEK VIGOR 2925n DUAL WAN Wireless ROUTER

Detaylı

SYNOLOGY RX415 GENİŞLEME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology RX415 SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SYNOLOGY RX415 GENİŞLEME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology RX415 SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Synology RX415 SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RX415 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RX415 Genişleme ünitesi İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106,Chang

Detaylı

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları DPT Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Garanti Ve Servis 1 Uygulama Alanları/Pompa Kod Sistemi 2 Kullanma Talimatları 3 Pompanın Yapısı 5 Taşıma,Sevkiyat ve Depolama

Detaylı

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Değerli müşterimiz; Öncelikle SEMPOMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz SEMPOMP markalı Pompaların V ve

Detaylı

Synology DISK Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS108j GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology DISK Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

AIRLIVE POE FSH2442G

AIRLIVE POE FSH2442G AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH MODELLER AIRLIVE POE FSH2442G GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 24+4 PORT POE SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2912 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2912 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2912 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2912 VIGOR 2912n VIGOR 2912Vn AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2920 DUAL WAN ROUTER DRAYTEK VIGOR 2920n DUAL WAN Wireless ROUTER

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

DRAYTEK VigorAP 810 Serisi

DRAYTEK VigorAP 810 Serisi DRAYTEK VigorAP 810 Serisi KABLOSUZ ROUTER MODEL VIGORAP 810 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOAP 810 KABLOSUZ ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı