BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜHENDİS (MERKEZ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 24/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 MÜHENDİS (MERKEZ) A 1. Aşağıdakilerden hangisi Yasama Organının hükümeti siyaseten sorumlu tutmak için kullanabileceği en etkili denetim yoludur? A) Gensoru B) Genel görüşme C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması Anayasası na göre merkezi yönetim açısından illerin yönetimi aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır? A) İdarenin bütünlüğü B) Yetki genişliği C) Yerinden yönetim D) Seçilmiş olma esası Anayasası na göre, Bakanlar Kurulu üyelerini görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisi yargılar? A) TBMM B) Danıştay C) Yargıtay D) Anayasa Mahkemesi sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? A) Siyasi partiye girmek B) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek C) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak D) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak 3. Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? A) Milletvekilleri B) Bakanlar Kurulu C) Siyasi parti grupları D) TBMM Başkanlık Divanı 4. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Danıştay B) TBMM C) Cumhurbaşkanlığı D) Başbakanlık sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezalarına itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. B) Disiplin cezalarına kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. C) Uyarma ve kınama cezaları dâhil disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. D) Aylıktan kesme cezalarına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilmesi gerekir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurluk statüsü en fazla ne kadar süre devam edebilir? A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl 2

3 MÜHENDİS (MERKEZ) A sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına yasak işlerden değildir? A) Ticari vekillik B) Anonim şirket ortaklığı C) Kollektif şirket ortaklığı D) Komandit şirkette komandite ortak olmak 14. Aşağıdakilerden hangisi Intel in dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği bir işlemci teknolojisidir? A) Centrino B) Slot C) SEC D) PGA 15. Donanım ile işletim sistemi arasında bir arayüz görevi gören yazılım hangisidir? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi başlamış veya başlayacak bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma yetkisine sahip değildir? A) İlçelerde kaymakamlar B) Atamaya yetkili amirler C) Daire başkanları D) Vali A) ISDN B) BIOS C) TCP/IP D) DOS 16. Aşağıdakilerden hangisi hard disklerin anakarta bağlanabilmeleri için bir standart ya da port değildir? A) ATA B) SCSI C) IDE D) ISA 11. Aldığı komutlara bağlı olarak yüklenen verileri işleyerek problem çözen otomatik elektronik cihaza ne denir? A) Bilgisayar B) Hard disk C) Software D) Hardware 17. Network sistemlerinde kullanılan ve terminaller ile ana bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan karta ne ad verilir? A) TV kartı B) Ses kartı C) Ethernet kartı D) Ekran kartı 12. BIOS larda hangi ROM çeşidi kullanılır? A) PROM B) EPROM C) FLASH ROM D) EEPROM 18. Genel olarak dizüstü bilgisayarlarda kullanılan, bellek veya I/O aygıtı takılabilen veri yolu çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Firewire B) Mini PCI C) PCI-X D) PCMCIA 13. PC133 SDRAM deki 133 sayısı neyi ifade eder? A) 133 KB B) 133 MB/sn C) 133 MHz D) 133 Khz 3

4 MÜHENDİS (MERKEZ) A 19. USB 1.1 bağlantı noktasının desteklediği en yüksek veri aktarım hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,80 Gbps B) 12 Kbps C) 480 Mbps D) 12 Mbps 24. Aşağıdakilerden hangisi disk bölümleme yöntemlerinden değildir? A) FAT16 B) SCSI C) Ext2fs D) FAT Aşağıdaki ifadelerden hangisi ön yükleyicidir? A) Utility B) Boot C) Batch Processing D) Bootstrap Loader 25. Internet üzerinden başka bir makineye uzaktan bağlanmak için geliştirilen TCP/IP protokolüne ne ad verilir? A) SMTP B) IRC C) Telnet D) Usenet 21. Sabit disklerde okuma/yazma işlemini yapan mekanik parçaya ne ad verilir? A) PLATE B) HEAD C) RAID D) TRACK 22. Monitörler için çözünürlük nedir? A) Ekranın fiziksel boyutları B) Gösterilebilecek renk sayısı C) Birim alandaki piksel miktarı D) Noktalar arası uzaklık mesafesi 23. Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemci ile çevre birimleri (peripheral) arasında kullanılan Giriş/Çıkış yollarından (I/O bus) biri değildir? A) DMA (Direct Memory Access) B) AGP (Accelerated Graphics Port) C) ISA (Industry Standard Architecture) D) PCI (Peripheral Component Interconnect) 26. İki e-posta sunucusu arasında e-posta iletilmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) B) Post Office Protocol, version 3 (POP3) C) Internet Control Message Protocol (ICMP) D) Internet Message Access Protocol, version 4 (IMAP4) 27. Kablosuz iletişimde aşağıdakilerden hangisi daha yüksek güvenlik sağlar? A) WEP-128 B) WPA C) WEP-64 D) Clear Text 28. Bilgisayarın aynı anda veri gönderip almasına olanak veren veri aktarım yöntemi hangisidir? A) Çok Yönlü B) Yarı Çift Yönlü C) Tam Çift Yönlü D) Tek Yönlü 4

5 MÜHENDİS (MERKEZ) A 29. En hızlı iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bükülü tel çifti B) Optik lif kablo C) Eş eksenli kablo D) Mikrodalga 34. Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir? A) Router B) Repeater C) Switch D) Gateway 30. TCP, OSI referans modelinin hangi katmanında bulunur? A) Sunuş Katmanı B) Fiziksel Katman C) Uygulama Katmanı D) Ulaşım veya Taşıma Katmanı 35. Modemler bilgisayarlarla ne türden iletişim kurarlar? A) Seri B) Paralel C) Eş zamanlı D) Sıralı 36. Ağ üzerinde veri iletimi için kullanılan kurallar veya işlemlere ne ad verilir? 31. LAN içinde en fazla 6 bilgisayar bağlanacaksa, kullanılacak IP yapısının ağ maskesi (Subnet Maskı) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Telnet B) Gateway C) Protokol D) İnternet A) B) C) D) Hub ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 32. Aşağıdaki cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz? A) Modem B) Switch C) Router D) Ethernet kartı A) Tekrarlayıcı görevi görür. B) Verilerin gerekliliğini kontrol etmez. C) Gelen sinyalleri olduğu gibi verir, içeriğe bakmaz. D) Büyük ağı alt ağlara bölerek ağ performansını arttırır. 33. Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir? A) İki bilgisayar seri porttan bağlandığında B) İki bilgisayar paralel porttan bağlandığında C) Bilgisayarınızı yeni bir LAN a bağladığınızda D) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde 38. I- İletişim kablolarına bakmak II- Yazıcılara bakmak III- Office programına bakmak Bir bilgisayar ağı çalışmaz durumdaysa ilk olarak yukarıdakilerden hangisine bakmak doğrudur? A) II ve III B) I ve II C) I ve III D) Yalnız I 5

6 MÜHENDİS (MERKEZ) A 39. SELECT name, salary FROM employee WHERE salary = (SELECT salary FROM employee WHERE last_name= Wagner OR dept_no=233); Yukarıdaki SQL cümlesindeki problem nedir? A) İkinci SELECT cümlesi where clause un devamında yer alamaz. B) where salary= şeklinde bir matematiksel eşitlik kullanılamaz. C) İkinci SELECT cümlesinden birden çok sonuç döndürebileceği için matematiksel eşitlik sağlanamaz. D) İkinci SELECT cümlesinde yer alan where clause da (last_name= or dept_no= gibi) birden çok karşılaştırma ifadesi bulunamaz. 40. Aşağıdaki durumlardan hangisi JPA da veritabanına kaydedilmiş fakat aktif bir session la ilişkili olmayan nesnelerin durumunu belirtmek için kullanılır? A) Attached B) Detached C) Deleted D) Removed 42. Yabancı Anahtar (Foreign Key) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yabancı anahtar, ait olduğu tabloda herhangi bir alan olabilir. B) Yabancı anahtarlar ile birlikte ON DELE- TE CASCADE seçimini kullanmak zorunlu değildir. C) İki tablo arasında ilişki kurmak için kullanılır. D) Referans olarak da adlandırılır. 43. Öğrenci tablosunun sütunlarının NO, ADI, BORC olduğunu varsayalım. Borcu olmayan öğrenciler için BORC sütununda NULL değerleri yer almaktadır.bu durumda sadece borcu olan öğrencileri listelemek için aşağıdaki SQL deyimlerinden hangisi kullanılır? A) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC>0; B) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC<>0; C) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC <> NULL; D) SELECT * FROM OGRENCI WHERE BORC IS NOT NULL; 41. Personel tablosunu yaratan SQL cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Select personel no, Adı, Soyadı; B) Update personel (personel no = 8, Adı = 20, Soyadı = 20) C) Create table Personel (Personel-no number (8), Adı varchar2 (20), Soyadı varchar2 (20)); D) Create index personel (personel-no number(8), Adı varchar2(20), Soyadı varchar2(20)); 44. Bir tablo içindeki belirli alanlardan kayıt getiren SQL komutu aşağıdakilerden hangisidir? A) WHERE B) SELECT C) ORDER BY D) WITH 45. Sorgularda FROM sözcüğü ne iş yapar? A) Verileri bir alana göre sıralar. B) Verileri bir alana göre gruplandırır. C) Verilerin hangi alana göre sıralı olacağını belirler. D) Verilerin alınacağı tablo veya tabloları belirler. 6

7 MÜHENDİS (MERKEZ) A 46. int sayi = 126; MessageBox.Show((sayi%10).ToString()); Yukarıdaki kod bloğunun çıktısı nedir? A) 6 B) 10 C) 12.6 D) Aşağıdaki java ifadesinin konsol çıktısı nedir? public static void main(string[] args) { int a=5; for(int i=2; i<a; i++){ System.out.print(i);}} A) 12 B) 123 C) 234 D) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir dizi tanımlamasıdır? A) int dizi; B) int dizi [3]; C) int [ ]dizi =new int[3]; D) int [ ]dizi =new int[3]{0,1,2,3}; 52. Java programlama dilinde içerisine yazılan ifadelerde, olası bir hatayı yakalamak için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) error{ }catch(){} B) run{}founderror(){} C) check{}error(){} D) try{} catch (){} 48. int a=6,b=11,x=88,y=49,sonuç=0; if ( (a<5 b>10) && (x<100 y>50) ) sonuç =1; else sonuç=2; cout<<sonuc Yukarıdaki işlemin sonucu nedir? A) 0 B) 1 C) 2 D) dönem ve 10 dersi tek bir dizide ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) int dersnotlari [10], [8] B) int dersnotlari [8] [10] C) float dersnotlari [8] [10] D) int dersnotlari [8], int dersnotlari[10] 53.., java dan bir SQL database ine (veritabanı) bağlanmak için kullanılan sistemdir. Yukarıdaki ifadede boşluğa gelecek olan doğru terim aşağıdakilerden hangisidir? A) JDBC B) MS SDK C) <EMBED></EMBED> D) <OBJECT></OBJECT> 54. HTML dokümanlarında üstü çizilmiş yazı yazılmasını sağlayan belirteç aşağıdakilerden hangisidir? A) <SMALL> B) <STRIKE> C) <BIG> D) <BLINK> 50. getch() komutunu programda kullanmak için aşağıdaki kütüphane fonksiyonlarından hangisi eklenmelidir? A) iostream B) stdio.h C) math.h D) conio.h 55. Aşağıdakilerden hangisi HTML dokümanlarında kullanılan META belirtecine ait bir tanımlama değildir? A) Description B) Keywords C) Content-Type D) Introduction 7

8 MÜHENDİS (MERKEZ) A 56. Aşağıdakilerden hangisi özyineli işlev (recursive function) için doğrudur? A) İşlev kendini çağıran işlevi çağırır. B) İşlev kendi içinde kendini yeniden çağırır. C) İşlev bir başka işlevi bir yineleme bloğu içinde çağırır. D) İşlevin içinde var olan yineleme blokları hiçbir biçimde işlev çağırmaz. 60. sembolü akış diyagramlarında neyi ifade eder? A) Giriş işlemi B) Karar işlemi C) Döngü işlemi D) Yazdır işlemi 57. Aşağıdakilerden hangisi UML çizeneği değildir? A) Varlık çizeneği (Entity Diagram) B) Nesne çizeneği (Object Diagram) C) Etkinlik çizeneği (Activitiy Diagram) D) Birleşim çizeneği (Collaboration Diagram) TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 58. Sınıf çizeneklerinde sınıflar rollerine ya da üstlendikleri görevlere göre sınıflandırıldığında, sistemin dış ortamla etkileşimini sağlayan sınıfların tür adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Varlık (Entity) B) Kontrol (Denetim) C) Sınır (Boundary) D) Doğrulama (Verification) 59. Aşağıdakilerden hangisi Alt Düzey Diller grubuna girer? A) Cobol B) C++ C) C# D) Assembly 8

9 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 24 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: MÜHENDİS (MERKEZ) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7. D 8. C 9. B 10. C 11. A 12. D 13. B 14. A 15. B 16. D 17. C 18. D 19. A 20. D 21. B 22. C 23. A 24. B 25. C 26. A 27. B 28. C 29. B 30. D 31. A 32. C 33. D 34. B 35. A 36. C 37. A 38. D 39. C 40. B 41. C 42. A 43. D 44. B 45. D 46. A 47. C 48. C 49. B 50. D 51. C 52. D 53. A 54. B 55. D 56. B 57. A 58. C 59. D 60. A

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP ŞEF (BİLGİ İŞLEM) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 19. GRUP: PROGRMCI Soru

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 14/04/2013 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 21/10/2012 dı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00

ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS BİLGİSAYAR UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı