Genel Müdürlüğümüzün yetki ve görevleri 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 13. maddesinde belirtilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Müdürlüğümüzün yetki ve görevleri 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 13. maddesinde belirtilmiştir."

Transkript

1 Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile taşınır malların kamu iradesi doğrultusunda yönetimi ile ilgili çalışmaları yürüten, Maliye Bakanlığı Ana hizmet birimlerinden bir tanesidir. Genel Müdürlüğümüzün yetki ve görevleri 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 13. maddesinde belirtilmiştir. 1

2 Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gayrimenkullerin önemini ve değerini arttırmış bulunmaktadır. Faiz hadlerinde yaşanan keskin düşüşler ve alternatif yatırım araçlarının (hisse senedi, döviz, fon, vs.) beklenen getiriyi yeterince sağlayamaması nedeniyle, ülkemiz insanının en önemli yatırım aracı olarak tercih ettiği gayrimenkule olan talep gün geçtikçe artış göstermektedir. Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunun mülkiyet rejiminden kaynaklanan nedenlerle adet ve yüzölçüm olarak önemli bir gayrimenkul portföyüne sahiptir yılında Maliye Nezaretine bağlı Emlak-i Emiriye Müdüriyetişeklinde kurulan, Genel Müdürlüğümüz, 1942 yılında da 4286 sayılı Kanunla Milli Emlak Umum Müdürlüğü ne dönüştürülmüştür. 2

3 Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün görev ve yetkileri 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinde belirtilmiştir. Ancak; kanunda yazılı görevleri dışında, sosyal hukuk devleti olma ilkesinin temel şartı olan bir çok fonksiyonu icra etmektedir. Satın alma Teferruğ-Tefevvüz Trampa Kamulaştırma-Devletleştirme-İstimval İnşaat Bağış Antlaşmalar ve Kanunlarca Mal İntikali Tespit, Tahliye ve El atmanın önlenmesi Tahsis Kira İrtifak Hakkı Kamu Konutları Satış Devir ve Terk 3

4 Hazine Davaları Kıyı Mevzuatı İmar Mevzuatı Vatandaşlık Hukuku Yabancıların Mal Edinmesi Kadastro İşlemleri Özelleştirme Çalışmaları Çevre Mevzuatı Orman Mevzuatı Ayniyat İşlemleri AİHM de Açılan Davalar Kültür ve Tabiat Varlıkları Yatırım ve Bütçe Kamu İhale mevzuatı Teknik Hizmetler 4

5 itibariyle tapuda Hazine adına kayıtlı adet taşınmaz kaydı elektronik ortamda tutulmakta olup, taşra personeli dikkate alındığında personel başına ortalama adet taşınmaz düşmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer kurumlarca yapılan çalışmalarda; Türkiye yüzölçümü = Km 2 Kadastrolanacak alan = Km2. === Km 2 D.H.T.A. Alan = Km 2. olarak belirlenmiştir. Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki taşınmazlara, Devletin Özel Mülkiyetindeki taşınmazları ilave ettiğimizde = Km 2. 5

6 Taşınmaz satış talepleri elektronik ortamda alınmakta ve alınan iletiler resmi belge gibi değerlendirilerek satış işlemlerine başlanılmaktadır. Satışa çıkarılan tüm taşınmazlar internet ortamında anlık olarak tüm ilgililerin bilgisine sunulmaktadır. 6

7 Web üzerinden gelen taşınmaz satın alma talepleri EDİNİM İŞLEMLERİ SATINALMA KAMULAŞTIRMA TRAMPA BAĞIŞ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT 7

8 İDARİ İŞLEMLER TAHSİS İRTİFAK HAKKI KİRA KAMU KONUTLARI 8

9 2010 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE GENELİNDE TAHSİSİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN TOPLAM DAĞILIMI Cins Kodu Tahsisli Taşınmazın Cinsi Tahsis Edilen Taşınmaz Adedi Yüzölçümü (m 2 ) Tahsis Kodu Tahsis Yapılan İdareler Tahsis Edilen Taşınmaz Adedi Yüzölçümü (m 2 ) 1 Bina ,22 2 Arsa ,59 3 Arazi ,66 4 Bağ-Bahçe ,76 5 Tarla ,04 6 Orman ,12 7 Orta Malları , Su ve Su Ürünü Alanları ,20 Maden ve Ocak Alanları ,92 10 Deniz Dolgu Alanları ,37 11 Tarihi ve Kültür Alanları ,08 12 Boşluk (*) ,84 TOPLAM , Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ,15 Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler ,69 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ,11 4 Sosyal Güvenlik Kurumları ,88 5 Mahalli İdareler ,67 6 Belediyeler ,05 7 Genel Yönetim Kapsamı Dışındaki Kamu İdareleri ,36 8 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ,50 9 Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) 10 Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri 11 Katma Bütçeli İdareler(Kaldırıldı) ,54 TOPLAM , adet Hazine taşınmazı, yüzölçüm olarak da m 2 adet olarak % 17, yüzölçüm olarak da % 44 ü kamuya tahsislidir. 9

10 TURİZM AMAÇLI YATIRIMLAR EĞİTİM AMAÇLI YATIRIMLAR SOSYAL AMAÇLI YATIRIMLAR İRTİFAK HAKLARI LİMAN, İSKELE VE TERSANELER SAĞLIK AMAÇLI YATIRIMLAR KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLAR KAMU YARARI AMAÇLI YATIRIMLAR FUARCILIK VE SERGİLEME AMAÇLI YATIRIMLAR 10

11 11

12 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HEDEF; TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT KONUTLARIN BİLGİ GİRİŞİNİ TAMAMLAYARAK KAMU KONUTLARININ ANLIK, KESİN VE DOĞRU ENVANTERİNİ ALABİLMEKTİR. 12

13 13

14 14

15 Milli Emlak Otomasyon Projesi tamamlanarak 81 il ve tüm ilçe birimleri tam otomasyona geçirilmiş ve Türkiye çapında girilen tüm verilerin eş zamanlı olarak merkezden izlenebildiği kamu taşınmaz bilgi bankası oluşturulmuştur. 15

16 HER PROJENİN BİR AMACI OLMALIDIR! Merkez ve taşra teşkilatının tam otomasyonu Taşınmaz bilgi bankasının oluşturulması Ofis otomasyonunun kurulması Milli Emlak bilgi sistemlerinin oluşturulması 16

17 MİLLİ EMLAK OTOMASYON PROJEMİZİN MİSYONU NE OLACAKTIR? Alternatif bir proje olacaktır. Sil baştan olgusu yaşanmayacaktır. Tüm işlerini Dünya Bankası Özel Şirket Yerli ve Yabancı Uzman Danışman Firma desteği olmadan kendi özgücü ile gerçekleştirecektir ÜLKENİN EN BÜYÜK YAZILIMI ULUSALKAYNAKLAR ÖZVERİ BİRİKİM YETENEK TAMAMEN KENDİ OLANAKLARIMIZLA ÜRETİLMİŞTİR. 17

18 1996 yılında Genel Müdürlük ve 2 il 1997 yılında 6 il 1998 yılında 13 il 1999 yılında 21 il 2001 yılında 41 il 2002 yılında toplam 81 il ve tüm ilçelerde otomasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 18

19 Internet ISS LL- 512 Kbps GENEL YAPI EMEK Rep. LL- 512 Kbps GENEL MÜDÜRLÜK KONT. D/U-56 Kbps İLÇELER F/R-64 Kbps POLATLI İller F/R-256 Kbps F/R-64 Kbps 1 Gbps Fiber F/R-64 Kbps DENET. MALİYENET F/R Kbps MALİYENET F/R-64 Kbps ANKARA MİLE Internet ISS LL- 4 Mbps F/R Kbps MALİYENET İlçe 1 İlçe 2 İlçe 3 F/R Kbps MALİYENET 100 Mbps LAN İZMİR MİLE 100Mbps LAN D/U-56 Kbps İL MİLE D/U-56 Kbps İLÇELER F/R-64 Kbps KONT. BİLGİ SİSTEMLERİNİN EN BÜYÜK DARBOĞAZI, VERİ GİRİŞİ BU PROJENİN DİĞER PROJELERE GÖRE ZORLUĞU, GEÇMİŞE YÖNELİK BİLGİLERİN DERLENMESİ ve ONUN ÜZERİNDE İŞLEM YAPILMASIDIR. 19

20 MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA BİLGİSAYAR KULLANMAYI BİLMEYEN KALMAMIŞTIR. BÜTÜN OTOMASYON PROJELERİNİN ZORLANDIĞI KONU KAĞITTAN KURTULMAK A R T I K Y O K 20

21 Taşınmaz Adet ve yüzölçüm bilgileri anlık olarak web sayfasından yayınlanmaktadır. Taşınmaz satış ve kiralama ihaleleri database sorgulaması şeklinde anlık olarak izlenmektedir. e-devlet'e yönelik olarak "Satış Talep Dilekçeleri"İnternet ortamından alınarak işleme konulmaktadır. Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki talepler internet ortamından mail olarak alınmakta ve cevaplandırılmaktadır. Genel Müdürlük işlemleri ile ilgili taleplerin birçoğu internet ortamında alınmakta ve resmi başvuru olarak değerlendirilerek işlemlere başlanılmaktadır. Tüm ilgililer satılacak Sosyal Tesislerin görüntülerine ulaşabilmektedir. Mevzuatta oluşan değişiklikler anlık olarak güncellenerek taşra teşkilatının bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Milli Emlak konusundaki haberler, duyurular ve projeler hakkında bilgiler aktarılmaktadır. 21

22 TAŞRA TEŞKİLATI Defterdar Defterdar Yard. Mile Daire Başkanı Müdür Müdür Yard. Uzman-Şef Memurlar 2006 Yılında Milli Emlak Bilgi Sistemleri COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ İŞLETİM BİLGİ SİSTEMİ TAŞINMAZMAL BİLGİ SİSTEMİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ DİĞER İŞLEMLER BİLGİ SİSTEMİ MERKEZ TEŞKİLATI Bakan Müsteşar Müsteşar Y. Genel Müdür Genel Müdür Y. Daire Başkanı Şube Müdürü Uzman Şef Memurlar DESTEK HİZMETLERİ BİLGİ SİSTEMİ 22

23 1996 DAN ÖNCE Yazılar daktilo ile belli kişilerce yazılıyordu. Çalışanlar bilgisayar açıp kapatmayı dahi bilmiyordu. Bir yazının bir üst makama çıkması haftalar alıyordu. BUGÜN Tüm daktilolar kaldırıldı, yazılar tüm çalışanlarca bilgisayarda yazılıyor. Merkez ve taşra dahil tüm çalışanlara bilgisayar kullanımı öğretilerek nitelikleri artırılmıştır. Network ortamında anında istenen yazıya ulaşılabiliyor. Üst makamca istenen bir rapor ya da istatistik haftalarca hazırlanamıyordu. İstenen her türlü rapor, istatistik ya da grafik bir tuşla alınabilmektedir DAN ÖNCE Taşınmaz mal bilgileri güncelliğini kaybetmişti Türkiye çapında Taşınmaz mal bilgilerine ulaşmak haftalar süren bir çalışma gerektiriyordu Milli Emlak personeli vasıfsız eleman olarak görülüyordu İstenen bir evraka ulaşmak günler, hatta haftalar alıyordu. BUGÜN Tapu Taraması sonucunda mevcut bilgiler güncellenmiştir. Taşınmaz mal sayısı %40 oranında artmıştır. 81 ilde taşınmaz mal bilgi bankası Kurulmuştur. Bilgilere çok kısa sürede ulaşılabilmektedir. Milli Emlak personeli bilgisayar kullanmayı bilen, kaliteli iş üreten kişiler olarak değerlendiriliyor İstenen evraka ait tüm bilgilere her makineden anında ulaşılabilmektedir. 23

24 1996 DAN ÖNCE Tüm şubelere duyuru yapabilmek için fiilen tüm Genel Müdürlük içinde yazının gezdirilmesi gerekiyordu. Yönetim çalışanların ve il bazında teşkilatın yaptığı işleri kontrol edemiyordu BUGÜN Tüm kullanıcılara elektronik posta adresleri ile ulaşılıyor. Duyuru yapmak sadece bir saniyeyi alıyor. Gün bazında alınabilen rapor ve istatistiklerle performans kontrol edilebiliyor. Kamu Konutlarına ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri düzenli takip edilemiyordu. Kamu Konutları için oturan takibi, kira ve tahsilat kontrolü gibi işlemler kısa sürede yapılmaktadır DAN ÖNCE Kira ve Satış ihaleleri il sınırları içinde duyurulabiliyordu. Demirbaş takibi sağlıklı yapılamıyordu. Kira, İrtifak gibi sözleşmeleri takibat gerektiren işlemlerde dosyalardan rapor çıkarmak uzun zaman alıyordu İllerde Personele ilişkin bilgiler sağlıklı tutulmuyor, yıl sonu izin hesaplamaları bile sorun oluyordu. BUGÜN İhaleler Internet üzerinden yayınlanmakta ve daha geniş kitlelere ulaşılabilmektedir. Demirbaş defterinin ve icmal işlemlerinin bilgisayardan alınabilmesiyle işlemler kolaylaşmıştır. Sözleşmesi bitenler, ödemesini yapmayanlar gibi dökümlere anında ulaşılabiliyor. Personel bilgileri güncel olarak tutulmakta, tanıtma formundan izin bilgilerine kadar tüm bilgilere hızla ulaşılabilmektedir. 24

25 1996 DAN ÖNCE BUGÜN Kontrolörler raporlarını hazırlarken sorun yaşıyor çalışmalarını tamamlayamıyorlardı. Aranan bilgiye ulaşmak için dosyanın çıkartılması ve incelenmesi gerekiyordu Dosyalardan takip yoluyla denetim yapmak zor ve sağlıksız bir işti. Maliye teşkilatı içinde Milli Emlak sürekli göz ardı ediliyor ve önemsenmiyordu. Kontrolörler illere dizüstü bilgisayarlarını götürerek raporlarını hazırlayabilmekte, il taşınmaz mal bankasına bağlanabilmektedirler. Bilgisayardan sorgulama yaptırarak istenilen kayda anında ulaşılıyor. Programlardan alınan raporlarla denetim daha kolay yapılabiliyor. Milli Emlak teşkilatının önemi fark ediliyor. Özellikle illerde örnek olmak konusunda iyi bir yerdeyiz DAN ÖNCE İllerde ilçelerin taşınmaz mallarına ilişkin bilgi yoktu. Çalışanlar yaptıkları işlemlere dair hiçbir fikir yürütmüyor, çözüm üretemiyordu. Dosyalama ve Yazışma Sistemi her ilde farklılık gösteriyordu. Kendi alanına tam hakim olmayan, ileriye dönük hiçbir amacı ve planı olmayan bir teşkilat. BUGÜN İlçelerin taşınmaz mal bankası ilde tutularak tüm değişikliklerden illerin haberdar edilmesi sağlanmıştır. Program kullanma aşamaları sırasında sorunlarını ve taleplerini duyurabiliyorlar. Programların kullanımıyla otomasyona geçen illerde standartlaşmaya doğru gidilmektedir. Bilgilerini güncel tutabilen, proje geliştirme özelliği olan bir teşkilat. 25

26 Ö D Ü L L E R İ M İ Z İş Bankasının 1996 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÜYÜK ÖDÜLÜ yarışma jürisi tarafından bilişim dalında yapılmış ÇOK BAŞARILI olarak nitelendirilen ilk 3 eser arasında yer almıştır.! CeBIT Eurasia Bilişim 2002 TÜSİAD Devletten Bireye Enİyi Hizmet Ödülü Projeleri arasında yer almıştır. Milli Emlak Otomasyon Projesi Sistem Analiz ve Ayrıntılı Tasarım Çalışması ve Bu Çalışmanın Paralelinde Yürütülen Proje Gereklerine Uygun Makine Parkının Belirlenmesi, Belirlenen Makine Parkının Satın alınması ile İlgili İşlemlerde Üstün Performans ve Başarı Gösterildiği Bakan Onayı ile Takdirname Verilerek Taltif Edilmiştir. 26

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları I. GİRİŞ Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve toplumsal yaşamın her alanında kendini hissettiren e devlet uygulamalarının başarılı bir şekilde kullanıldığı

Detaylı

YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 156 Ocak-2013 www.gib.gov.tr 444 0 189 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

ANKARA, 2012. Mîlli Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 0

ANKARA, 2012. Mîlli Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 0 ANKARA, 2012 Mîlli Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 0 ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ FAALĠYETLERĠ (01.01.2011 31.12.2011) A- PERSONEL ġubesġ ĠġLEMLERĠ Milli Emlak Genel Müdürlüğü faaliyetlerini,

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı