Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi"

Transkript

1 Yayın adı: IET Generation, Transmission & Distribution Alınış tarihi: 16 Nisan 2010 Revizyon tarihi: 2 Eylül 2010 Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi T. Demirci l A. Kalaycıoğlu l D. Küçük l Ö. Salor l M. Güder l S. Pakhuylu l T. Atalik l T. 1nan l 1. Çadırcı,3 Y. Akkaya 2 S. Bilgen 4 M. Ermiş 4 L Güç Elektroniği, TÜBİTAK UZAY, TR 0653l, Ankara, Türkiye 2 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TR 06490, Ankara, Türkiye 3 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, TR 06532, Ankara, Türkiye 4 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, TR 0653l, Ankara, Türkiye E-posta: ISSN Özet: Bu çalışmada, üretim ve dağıtım sistemleriyle arabirimleri de dahil olmak üzere elektrik iletim sisteminin tüm elektriksel büyüklükleri ve güç kalitesi (PQ - Power Quality) parametrelerini izlemek üzere ülke çapında gerçek zamanlı bir izleme sistemi geliştirilmiştir. Uygulanan sistem genişletilmiş güç kalitesi çözümleyicileri (PQ+ çözümleyicileri), Milli Güç Kalitesi İzleme Merkezi (NMCPQ - National Monitoring Center for Power Quality) ve güç kalitesi veri toplama ve analiz (çözümleme) yazılım paketinden oluşmaktadır. PQ+ çözümleyiciler yurt çapında güç kalitesi analizi işlevlerine ek olarak, olay kaydetme ve ham veri toplama gibi çok amaçlı kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Elektrik iletim sistemi ve arabirimlerinin gelecekte tamamen gözlemlenebilmesini sağlamak üzere, sistem 1000 adet ( 2000 Fider ) PQ+ çözümleyiciyi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. NMCPQ sunucularında çalışan internet uygulamalarının yanı sıra; uzaktan izleme, analiz ve raporlama arabirimi, harita tabanlı arabirim ve gerçek zamanlı izleme arabirimi bulunmaktadır. İletim sistemi operatörü olan TEİAŞ tarafından verilen yetki kapsamında; TEİAŞ çalışanları, büyük çaplı endüstriyel tesisler, dağıtım şirketleri, araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından sunucu üzerindeki programlara erişilebilinmektedir. PQ+ çözümleyicilerdeki yeterli sayıda analog ve sayısal çıkışın devreye alınması ve NMCPQ nun gerekli donanım, analiz ve karar verme yazılımıyla donatılması durumunda, önerilen sistem gelecekte ileri düzey izleme (Supervisory), kontrol (Control) ve veri toplama sistemi (Data Acquisition) (SCADA) olarak işlev görebilecektir. Çeşitli yönetmelikler, kurallar ve talimatların uygulamaya konmasıyla, önerilen izleme kapsamının modern elektrik sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde genişletilmesi mümkün olacaktır. 1. Giriş Dağıtımlı bir izleme sistemi ile Güç Kalitesinin (PQ - Power Quality) izlenmesi ve elektrik sistemindeki arızaların tespit edilmesi, İletim ve Dağıtım Sistemi Operatörleri (DSO - Distribution System Operator) için son on yılın ilgi çeken kavramı haline gelmiştir. Bunun nedeni, iletim sistemi veya dağıtım sistemi tarafından beslenen elektrik tüketicilerinin gün geçtikçe Power Quality (PQ) sorunları ve arızalarından daha fazla etkilenmesi ve bunun sonucunda elektrik sistemlerinde zarar verici yüklerin ortaya çıkmasıdır. Günümüze kadar, dağıtımlı PQ ölçümü ve arıza kayıt sistemlerinin yapılandırılması konusunda önemli çaba sarf edilmiş olup, bunlardan bazıları özellikle gerilim kalitesi üzerinde veya sadece gerilim harmoniği üzerine odaklanmıştır [1 9]. Sistemlerin büyük çoğunluğu elektrik dağıtım sistemlerindeki PQ ölçümleri üzerine odaklanmaktadır [1, 3 5, 8, 9] ve sadece bir kısmı iletim sistemleri ile ilgilenmektedir [2, 10]. Quebec te bir pilot dağıtım sisteminin faaliyette olduğu bildirilmiştir [1]. [2] de ticari PQ ölçüm üniteleriyle (National Instruments, CompactRIO) internet iletişimine dayalı, küresel konumlama global sistemi (GPS) senkronizasyonlu PQ ölçüm ağı 540 önerilmiş ancak henüz herhangi bir uygulama bildirilmemiştir. Elektrik dağıtım şebekesindeki harmonik fazör ölçümleri için GPS senkronizasyonuna dayalı bir başka dağıtımlı sistem de [3] te önerilmiştir. Bu sistem iki ölçüm cihazıyla deneysel bir ortamda test edilmiştir. ABD de internet tabanlı yurt çapında olay kayıt sistemi geliştirilmiş olup, 2001 den bu yana elektrik dağıtım sisteminde kullanılmaktadır [4, 5]. Literatürde ayrıca, kablosuz genel radyo paket hizmeti (GPRS) bağlantısına dayalı olarak kalıcı cihazlarla güç kalitesi izlenmesi de bildirilmiştir [6, 7]. Transientmetre (geçici-rejim-ölçer) olarak adlandırılan bir başka internet tabanlı dağıtımlı geçici rejim bozulmaları tespit sistemi, dağıtım sistemi için tasarlanmış ve [8] de belirtilen şekilde iki iş istasyonlu bir endüstriyel santralda test edilmiştir. Politecnico di Milano da ise, dört alçak gerilim ölçüm noktası için tasarlanmış ve test edilmiş olan güç parametrelerinin ölçümüne ilişkin dağıtımlı bir sistem [9] da sunulmuştur. Ancak, ülke çapında bir Elektrik İletim Sisteminin (ETS - Electricity Transmission System) güç kalitesinin izlendiği bir sisteminin varlığı henüz bildirilmemiştir. Bu çalışmada, elektrik iletim şebekesinde ve iletim ile dağıtım şebekeleri arasındaki arabirime yerleştirilmiş 1ET Gener. Transm. Distrib., 2011, Vol. 5, Iss. 5, pp

2 izleme cihazları içeren ülke çapında bir güç kalitesi izleme sistemi sunulmuştur. Sistem, Türkiye nin Milli Güç Kalitesi Projesi kapsamında geliştirilmiştir [11]. İzleme cihazları aktif ve reaktif güç ve güç faktörleri gibi gerekli diğer tüm elektriksel parametrelerin yanı sıra IEC standardı uyarınca hem elektrik parametrelerini toplamakta ve hem de gerçek zamanlı PQ parametrelerini hesaplamaktadır. Aynı zamanda PQ olaylarını (gerilim tepeleri, çukurları ve kesintileri) ve/veya arızaları (faztoprak, faz-faz ve üçfaz kısa devreler) tespit etmekte ve gerilim ve akımların ilgili ham verilerini toplamaktadır. Tüm çözümleyiciler, verilerin her örneğini GPS modülü sayesinde eşzamanlı olarak toplamaktadır. Toplanan verilerin düzenli olarak gönderilmesi ve PQ olayları ve/veya arızaları durumunda Milli Güç Kalitesi İzleme Merkezi'ne (NMCPQ) haber verilmesi amacıyla, PQ+ çözümleyiciler Asimetrik Sayısal Abone Hattı (ADSL - Asymmetrical Digital Subscriber Line) veya fiberoptik hatlar üzerinden NMCPQ sürekli iletişim halindedir. NMCPQ sunucusuna yüklenen veriler, kullanıcıların ve araştırmacıların erişimine hazır olmak üzere derhal NMCPQ veritabanına dahil edilmektedir. Sistem çeşitli açılardan yenilikler barındırmaktadır. Elektrik iletim şebekesi üzerinde ülke çapında uygulanan ilk izleme sistemidir. İzleme cihazları hem güç kalitesi çözümleyicileri hem de arıza kayıt cihazları olarak işlev görebilmekte ve hem de akım ve gerilim değerleri için ham veri toplayıcıları olarak hizmet etmek üzere uzaktan kumanda edilebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada geliştirilmiş olan güç kalitesi çözümleyicileri, PQ+ olarak adlandırılmaktadır. PQ+ çözümleyicilerinin ölçüm doğruluğunun IEC [12], IEC [13] ve IEC [14] standartlarına uygun olduğu İngiltere'deki bağımsız bir kurum olan National Physical Laboratory tarafından belgelendirilmiştir [15]. Ayrıca, geliştirilen sistemin genişletilebilir niteliği ve teknik özellikleri Elektrik Piyasalarında (EM - Elektricity Markets) yönetmelik, kural ve talimatların uygulanabilmesini mümkün kılabilecek yetenektedir. 2. Sistem tanımı Bu çalışma kapsamında tanımlanan ülke çapındaki PQ izleme sistemi halen Türkiye nin İletim Sistemi Operatörü (TSO - Transmission System Operator) olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ne (TEİAŞ) aittir. Bu sistemin temel amacı Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği nin PQ ile ilgili gerekliliklerine hizmet edebilecek olmasıdır.aynı zamanda, elektriğin hem üretilmesi hem de tüketilmesinin izlenmesini de sağlayacaktır. Ayrıca sistem, PQ+ çözümleyicilerine geniş-alan fazör ölçüm özelliğinin de sağlanmasıyla Türkiye Elektrik İletim Sistemi ile ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi nin (Avrupa Şebekeleri Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri) bağlantı sürecini de desteklemektedir. Ülke çapındaki gerçek zamanlı PQ izleme sistemiyle ilgili genel bilgiler Şekil-1 de verilmiştir. Bu altyapı halen ülke çapına yayılmış 155 PQ+ çözümleyici ile iletim sisteminin 310 fiderini izlemektedir. Bu sistem,ilerleyen yıllarda TEİAŞ tarafından tüm iletim sistemini kapsayacak şekilde genişletilecektir. Sistem üç temel alt sistemden oluşmaktadır: 1. Ülke çapında yaygın çok amaçlı PQ + çözümleyiciler; 2. NMCPQ ve; 3. PQ toplama ve analiz yazılım paketi. Şekil 2 de gösterildiği üzere PQ+ çözümleyicileri temelde çok-yüksek gerilim (EHV - Extra High Voltage), yüksek gerilim (HV) fiderleri ile aynı zamanda iletim ve dağıtım şebekeleri arasındaki arayüz olarak işlev gören orta gerilim (MV - Medium Voltage) fiderleri olmak üzere iletim sistemi fiderlerini izlemektedir. PQ+ çözümleyicileri tarafından sağlanan tüm analizleri kapsayacak şekilde, ölçülen ve hesaplanan veriler listesi ile bunların nasıl işleme tabi tutulduğu Tablo 1 de sunulmuştur yılı itibarıyla PQ+ çözümleyicilerinin konumları Şekil 2 de verilen ülke haritasında gösterilmiştir. Her bir PQ+ çözümleyici, Türkiye nin Milli Güç Kalitesi Projesi nin logosu olan kırmızı Q harfiyle işaretlenmiştir [11]. Haritadaki çözümleyiciler açısından yoğun olan bölgeler, güç kalitesinin bozulma eğiliminde olduğu endüstri ve ağır endüstri alanlarıdır. Sistemin bu öncü çözümleyicilerinin konumları, mobil PQ ölçüm sistemleriyle sistemin genel olarak ayrıntılı bir analizi neticesinde iletim şebekesinin PQ açısından sorunlu bölümlerini yansıtacak şekilde dikkatle seçilmiştir [16]. NMCPQ TEİAŞ'ın Ankara'daki Genel Müdürlük T Blok binasında konumlandırılmıştır (Şekil 2). PQ+ çözümleyicileri düzenli olarak ölçüm verilerinin sunulması veya olayın meydana gelmesinden sonra PQ olaylarının derhal gönderilmesi amacıyla sürekli olarak NMCPQ ile bağlantı kurmaktadır. Çözümleyiciler tarafından aktarılan veriler NMCPQ nun veritabanında saklanmakta ve ilgili analizlerin yapılması amacıyla TEİAŞ ın PQ operatörleri için NMCPQ'da sağladığı Sayısal Işık İşlem (DLP - Digital Light Processing) teknolojisi tabanlı ekrandaki ülke haritasında ölçüm yapılan fiderlerin üzerinde gösterilmektedir. Mevcut sistem, Elektrik İletim Sistemi nin kendisi ile üretim ve dağıtım sistemleriyle olan arabirimlerinin gelecekte tam olarak gözlemlenebilmesini sağlamak üzere, en az 1000 adet PQ+ çözümleyiciye kadar destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 155 PQ+ çözümleyicili prototip izleme sisteminin sağladığı faydalara bağlı olarak TEİAŞ, 2010 yılı sonuna kadar PQ+ çözümleyici sayısını 455 e çıkartacak olup, tüm iletim sistemi kapsam dahiline alınana kadar bu sayının 1000 in üzerine çıkarılabilmesi amacıyla mevcut sunucuların sayısını arttırma kararı almıştır. 3. Sistem bileşenleri ve çıktıları 3.1 Geliştirilmiş PQ+ çözümleyicileri Türkiye nin Milli Güç Kalitesi Projesi [11] kapsamında geliştirilen Milli PQ+ çözümleyici, 2 fider (2 x 3 x 2 = 12 kanal) için üç faz anlık gerilim ve akım verilerini toplayan ve toplanan veriler üzerinde gerçek zamanlı analizler yapan çok amaçlı bir çözümleyicidir. Veri edinim biriminin 12 giriş kanalı, kanal başına 25.6 khz örnekleme hızında 6 gerilim ve 6 akım dalga şeklinin edinilmesinde kullanılmakta olup, bu da 50 Hz'lik sinyalin beher döngüsünde 512 örneklemeye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, cihazın toplam örneklem hızı 12 x 25.6 khz = k Örnek/sn (ks/s) dir. Toplam örneklem hızı 500 ks/sn olmak üzere analog giriş kanallarının sayısının 64 tek-uçlu giriş olacak şekilde genişletilmesi mümkündür. Cihaz ayrıca gelecekte kullanılmak üzere 24 adet programlanabilir sayısal I/O (kapalı /açık) portuna da sahiptir. Sinyal analiz yazılımı, işletim sistemi olarak Linux ile çalışan entegre Mini ITX PC de çalıştırılmaktadır. Bu, 1 GB RAM ve 120 GB sabit sürücü ile PQ+ çözümleyici kodunun geliştirilmesi konusunda esnek bir temel sağlamaktadır. Gelecekteki uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak sürücü boyutunun artırılması mümkündür. PQ+ çözümleyicileri, Tablo 1 de listelenen parametreleri gerçek zamanlı olarak hesaplamaktadır. Aslında PQ+ çözümleyici 2 veri toplama moduna sahiptir: Tablo 1 de listelenen parametrelerin toplandığı parametre modu ve 541

3 uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm gerilim ve akım kanallarının ham verilerini toplayan ham veri modu. Ülke çapında dağıtımlı tüm PQ+ çözümleyicileri, senkronizasyon birimi aracılığıyla gerilim ve akım verilerini senkronize olarak örneklendirmektedir. Bu birim GPS tabanlı senkronizasyona bağlı olup, GPS sinyali hatası durumunda GPS sinyali tekrar gelene kadar şebeke saati protokol tipi senkronizasyona geçmektedir. Tüm PQ+ çözümleyicilerinin tüm örnekleri azami 100 ns sapma ile senkronize edilmektedir khz örneklem hızı için iki örnek arasındaki sürenin µs olduğu ve bunun da örneklem süresinin çok küçük bir bölümüne tekabül ettiğine dikkat edilmelidir. Tüm PQ+ çözümleyicilerin ölçüm pencereleri ([12] tarafından önerildiği üzere 10 döngü) de azami 100 ns sapma ile senkronize edilmiştir. PQ+ çözümleyicileri ile NMCPQ arasındaki haberleşme bir ADSL model ve internet üzerinden gerçekleştirilmekte veya şebekenin fiberoptik ağı kullanılmaktadır. Şekil 3 de sunulan veri işleme yazılımının akış şeması PQ parametreleri ve diğer güç parametrelerini Milli Güç Kalitesi Projesi [10, 11] ile geliştirilen ve Tablo 1 de listelenen PQ ölçümleri açısından IEC standardına [12] uygun bir yazılım ile hesaplanmaktadır. Hesaplama rutinlerinin blok şeması Şekil 3 te sunulmuştur. PQ+ çözümleyicilerinin algoritmalarının uzaktan kontrol ve yeniden konfigürasyonu mümkündür ve böylece [12] de tanımlanan tüm parametre toplama süreleri elde edilebilmekte ve PQ+ çözümleyicilerin çeşitli örneklem hızlarında ham veri toplamak üzere yeniden konfigüre edilebilmektedir. Uzaktan erişim olanağı olan çözümleyicilerden birinin gerçek zamanlı veri arabiriminin ekran görüntüsü Şekil 4 de verilmiştir. [12] ye göre geliştirilmiş olan algoritmalar, 1 GHz işlemci kullanıldığında, her iki fiderin gerçek zamanlı verileri işlediği durumda PQ+ çözümleyicinin CPU kullanımı ortalama %39 olacak şekilde geliştirilmiştir. Tablo 1 de listelenen parametreler, Şekil 1 de gösterildiği üzere düzenli olarak NMCPQ ye gönderilmektedir. Veri iletim aralıkları, NMCPQ üzerinden sistem operatörü tarafından ayarlanabilmektedir. [12] de gösterildiği üzere gerilim çukuru, tepesi ve kesintiler PQ olayları olarak kabul edilmekte ve bu olaylar tespit edilir edilmez NMCPQ ye derhal bilgi verilmektedir. Olayın meydana geldiği fiderdeki 3 faz gerilim ve akım dalga şekillerini içeren bir 3 sn'lik ham veri dosyası NMCPQ ya gönderilmektedir. 3 saniyelik olay datası,olayın başlamasından 0.5 sn önceki verilerden başlayarak,olay anına ait 2.5 saniyelik dataları ve grafiklerini içermektedir ET Gener. Transm. Distrib., 2011, Vol. 5, Iss. 5, pp

4 Üretim İletim Dağıtım Kullanım Kentsel Ağır Sanayi Sanayi GPS Anteni MİLLİ GÜÇ KALİTESİ ÇÖZÜMLEYİCİLERİ MP EHV HV MV LV : Ölçüm Noktası : Çok Yüksek Gerilim (400 kv) : Yüksek Gerilim (154 kv, 66 kv) : Orta Gerilim (36 kv. > 6 kv) : Alçak Gerilim (0.4 kv) FİBEROPTİK KABLO Özel Ağ İletim Sistemi Operatörü (TEİAŞ) Doğrulama ve Güvenli Veri Transferi Dağıtım Şirketleri ve Büyük Endüstriyel Tesisler Yüksek Performans Ağ Anahtarı Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler WEB sunucusu Uygulama sunucusu İSTEMCİLER MİLLİ GÜÇ KALİTESİ İZLEME MERKEZİ NMCPQ SUNUCU ODASI Devrede Yedek Devrede Yedek Devrede Yedek Veritabanı yazılımı Otomatik Bant Kütüphanesi Şekil. 1 Milli güç kalitesi izleme sisteminin genel görünümü. 542

5 Tablo 1 Milli PQ+ çözümleyicileri tarafından ölçülen ve hesaplanan PQ parametreleri Ölçülen miktar Ölçüm aralıkları Uygunluk Hesaplama kapsamı PQ parametreleri Güç frekansı 5 döngü +, 10 döngü a 10 s IEC Sınıf A yalnız tek faz Kaynak gerilimi büyüklüğü 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A tüm fazlar Akım büyüklüğü 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC da belirtilmemiştir tüm fazlar Kaynak gerilimi kırpışması 1 dak, 5 dak, 10 dak, 15 dak, 2 h IEC Sınıf A (IEC ) tüm fazlar Kaynak gerilimi dengesizliği 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A tüm fazlar için tek değer gerilimi harmoniği 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A (IEC ) tüm fazlar Gerilim araharmonikleri 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A (IEC ) tüm fazlar Akım harmonikleri 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A (IEC ) tüm fazlar Akım araharmonikleri 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A (IEC ) tüm fazlar Ani gerilim değişiklikleri 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A tüm fazlar PQ olayları (arızalar) Gerilim kaynağı tepe ve çukurları her yarım-döngü (bir -döngü penceresi) IEC Sınıf A tüm fazlar Gerilim kesintileri her yarım-döngü (bir -döngü penceresi) IEC Sınıf A tüm fazlar Güç parametreleri Aktif güç 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A tüm fazlar Reaktif güç 10 döngü, 3 s, 10 dak IEC Sınıf A tüm fazlar Görünür güç b 10 döngü, 3 s, 10 dak tüm fazlar Güç faktörü b 10 döngü, 3 s, 10 dak tüm fazlar a IEC da listelenmeyen aralıklar b IEC da listelenmeyen parametreler Gerilim tepe, çukur ve kesintileri kaynak gerilimi çukur, tepe veya kesinti eşiklerini aştığında başlamaktadır. IEC Standardında [12] tavsiye edildiği üzere bu eşikler sırasıyla % 90, 110, 10 default değerlerine ayarlanmıştır. Ancak bunlar yeniden ayarlanabilir parametreler olup, uzaktan NMCPQ dan veya lokal olarak PQ+ çözümleyicilerinin kullanıcı arabirimi üzerinden güncellenebilmektedir. 3.2 Milli Güç Kalitesi İzleme Merkezi (NMCPQ) NMCPQ genel PQ izleme sisteminin, PQ+ çözümleyicileri tarafından ölçülen PQ verilerinin alındığı, saklandığı ve PQ veri edinim ve analiz yazılım paketi içindeki uygulamalara sunan sistemin en önemli bölümüdür (Bölüm 3.3). NMCPQ nun ana donanım birimleri bir veritabanı sunucusu, bir uygulama sunucusu ve bir Web sunucusundan oluşmakta olup, Şekil 1 de gösterildiği üzere belli yedekleme sunucularına sahiptir. Ana depolama birimi 32 GB bellek ve 10 TB disk alanına sahip veritabanı sunucusudur. Sunucuda FreeBSD [17] işletim sistemi kuruludur ve veritabanı yönetim sistemi olarak PostgreSQL [18] kullanılmaktadır. Sunucu üzerinde 2 ayrı veritabanı oluşturulmaktadır: PQ+ çözümleyicilerinden toplanan tüm veriler için disk üzerinde bir veritabanı ve son 15 güne karşılık gelen son verilerin yanı sıra geçici olarak Şekil trafo merkezi ve NMCPQ da kurulu 155 PQ + çözümleyicinin konumları. 543

6 Özel Tasarım Transdüzörlerle Trafo Merkezlerinden 6 akım 6 gerilim (3 faz, iki fider) Analog dalga şekli ADC, 3 saniyelik ara bellek, 12 kanal, 25.6 khz/kanal Sinyal Analizi Güç kalitesi parametreleri Gerilim büyüklüğü RMS (10 döngü) Akım büyüklüğü RMS (10 döngü) 40 Harmonik (V ve I) (10 döngü) Dengesizlik (10 döngü) Aktif güç (10 döngü) Reaktif güç (10 döngü) Görünür güç (10 döngü) Güç faktör (10 döngü) 10 döngüden 3- saniyeye toplama 3 saniyeden 10 dakikaya toplama 24 saat için ortalamaların toplanması 24 saatte bir veri gönderilmesi Frekans (100 saniye) Kısa Süreli Kırpışma (100 dak.) NMCPQ ya Olay Tespiti Tepe, çukur, kesinti tespiti (yarım döngü bindirmeli bir döngü hareketli pencere) Olayın meydana geldiği fiderde 3-sn. olay ham verisinin gönderilmesi (3 gerilim 3 akım dalga şekli) Şekil. 3 Veri toplama ve parametre hesaplaması için PQ+ yazılımının blok şeması. saklanan son 12 saati kapsayan 3 sn ortalama efektif (RMS) değerlerinin saklanması amacıyla bellek üzerinde (Unixtabanlı işletim sistemlerinin ramdisk aracı ile gerçekleştirilen) yaklaşık 20 GB büyüklüğünde daha küçük bir veritabanı. Uygulama sunucusu PQ+ çözümleyicilerinden PQ verilerinin edinilmesi, verilerin PQ veritabanında saklanması ve son olarak da PQ verilerinin PQ veri edinim ve analiz yazılım paketindeki uygulamalara sunulması amacıyla C programlama dilinde uygulanmış süreçleri barındırmaktadır. Uygulama sunucusu aynı zamanda olaylar sırasında PQ+ çözümleyicileri tarafından oluşturulan ikili ham veri dosyaları için dosya sunucusu olarak da işlev görmektedir NMCPQ nun son donanım birimi Web sunucusu olup, Bölüm de tanımlanacağı üzere kurulu PQ+ çözümleyicilerin durumunu incelemeye yönelik bir web uygulamasını içermektedir. Web sunucusu aynı zamanda, halen çalıştırılmakta olan çalıştırılabilir kodların eski sürüm olması halinde uygulamaların kendi kendini güncellemesini sağlamak üzere PQ veri edinim ve analiz yazılım paketi içindeki uygulamaların en son kararlı çalıştırılabilir kodlarını da barındırmaktadır. NMCPQ tarafından kullanılan haberleşme altyapısı, halen kurulu bulunan 155 PQ+ çözümleyiciye hizmet eden 5 Mbps band genişliğinde Metroethernettir. Kurulu PQ+ çözümleyicilerinin sayısı ve olası kullanıcı artışlarıyla birlikte metro ethernetin band genişliğinin 1 Gbps ye ölçeklendirilebilmesi sayesinde band genişliği kolaylıkla yükseltilebilecektir. Ayrıca, metro ethernet ağlarının simetrik özelliği, bir başka deyişle indirme ve yükleme band genişliklerinin aynı olması bunun makul bir seçim olduğunu doğrulamaktadır. Çünkü PQ çözümleyicilerinden PQ verilerinin edinilmesi için önemli bir indirme kapasitesinin yanı sıra aşağıdaki bölümde tanımlanan PQ veri edinim ve analiz yazılım paketi içindeki uygulamalara hizmet etmek üzere önemli bir yükleme kapasitesi gerekli olmaktadır. 3.3 PQ Veri Edinim ve Analiz Yazılım Paketi PQ veri edinim ve analiz yazılım paketi, farklı özelliklere sahip aşağıda belirtilen dört kullanıcı arabiriminden oluşmaktadır: 1. Uzaktan izleme, analiz ve raporlama arabirimi, 2. Harita tabanlı izleme arabirimi, 3. Gerçek zamanlı izleme arabirimi ve 4. Yönetim arabirimi. Bu uygulamalara Şekil 5 de sunulan ana geçiş ekranından erişilebilmektedir. Ayrıca, internet tarayıcısı ile erişimi mümkün olan ve kurulu PQ+ çözümleyicilerin durumunun izlenmesi amacıyla bir Web uygulaması da geliştirilmiştir Uzaktan izleme, analiz ve raporlama arabirimi: Uzaktan izleme, analiz ve raporlama arabirimi (i) kullanıcı tarafından belirlenen zaman aralıkları için RMS sorgulaması ve edinilen RMS değerlerinin zaman serileri grafikleri olarak gösterilmesi, (ii) olay sorgulaması ve edinilen ham verilerin gösterilmesi, (iii) raporlama ve (iv) veri gönderme amacına yönelik özellikleri içermektedir. RMS sorgulama fider, zaman aralığı ve sorgulanacak olan parametre türlerinin belirtilmesinden sonra kullanıcılara PQ veritabanında kayıtlı RMS değerlerinin zaman serileri grafiği olarak inceleme imkanını vermektedir. Olayların ham veri dosyalarının bayağı büyük olması nedeniyle, olay sorgulama sırasında arabirim öncelikli olarak hem akım hem de gerilim dalga formlarının RMS zaman serileri grafiğini küçük boyutlu resimler olarak kullanıcıya vermektedir. Kullanıcının fiili olarak ham verileri incelemek istemesi halinde ilgili olay dosyaları indirilerek, içerikleri zaman serileri grafiği olarak gösterilmektedir. RMS analizleri içeriğine gerilim ve akım büyüklüğü hesaplamaları, harmonikler ve hem gerilim hem de akımların araharmonikleri, dengesizlik, frekans, kırpışma, aktif, reaktif ve görünür güçler ve güç faktörü dahildir [10]. Arabirim aynı zamanda hızlı fourier dönüşümü ile harmonik analizi, simetrik bileşen analizi, RMS hesaplama ve fazör diyagram analizi dahil olmak üzere çeşitli analiz yöntemlerinin sağlanması suretiyle olayla ilgili indirilen ham verilerin analiz edilmesine de imkan tanımaktadır. Arabirimin otomatik raporlama aracı kullanıcıların seçilen fiderin belirtilen zaman aralığındaki RMS ve olayla ilgili bilgileri kullanışlı grafikler şeklinde, Microsoft Word

7 Şekil. 4 PQ+ çözümleyicinin gerçek zamanlı veri arabirimi. Şekil. 5 PQ veri edinim ve analiz yazılım paketinin ana geçiş ekranı. dokümanı halinde tek bir rapor içinde görmesini sağlamaktadır. Arabirim tarafından sunulan iki farklı raporlama seçeneği mevcuttur: Birincisi PQ parametrelerinin ayrı grafikler olarak verildiği ayrıntılı bir rapor olup, ikincisi ise sadece kırpışma(fliker) ve harmonik grafiklerinin (kısa ve uzun süreli kırpışma ve 40 harmoniğe kadar harmonikler) verildiği daha küçük çaplı kısıtlı bir rapordur. Harmonikler için ilgili yönetmeliklerde verilen sınır değerler için ayarlanan limitler aynı zamanda grafiklerde de gösterilmiştir. Arabirimin önemli bir başka özelliği de, elde edilen RMS ve olay verilerinin diğer analiz araçlarında kullanılmak üzere metin dosyaları olarak ihraç edilmesini sağlayan veri ihraç aracıdır. 2 Haziran 2009 tarihinde bir trafo merkezinde meydana gelen olayı (faz-toprak arızası sonrasında bara gerilimlerinin sıralı olarak çökmesi) gösteren arabirim görüntüsü Şekil 6 da sunulmuştur. Şekil 6a da, olayın ham verileri sunulurken Şekil 6b de ise Şekil 6a daki dalga şekillerinin RMS'inin hesaplanması amacıyla RMS düğmesi aktif hale getirilmiştir. Şekil 6c de, Şekil 6a daki dalga şekilleri, olayın daha ayrıntılı şekilde incelenmesi amacıyla büyütme aracıyla büyütülmüştür. Bu arabirim aynı zamanda, kullanıcı tarafından seçilen süreler için kullanıcı tarafından seçilen trafo merkezlerindeki olağan PQ parametrelerinin analizlerini de sağlamaktadır. Şekil 7 de, harmonik analizi ve kırpışma için örnekler sırasıyla Şekil 6a ve b de verilmiştir. Şekil 7a da, 8 Mart 2009 ile 16 Mart 2009 tarihleri arasındaki bir hafta süresinde bir trafo merkezinde ölçülen temel gerilimin yüzdeleri olarak 2.ve5. gerilim harmonikleri sunulmaktadır. 545

8 Şekil 7. Uzaktan izleme, analiz ve raporlama arabirimi a ADAPAZARI trafo merkezinde 2. ve 5. gerilim harmoniklerinde bir haftalık değişiklikler (8 Mart ile 16 Mart 2009 arasında) b Aynı trafo merkezinde ve a da verilen aynı süre için ölçülen kısa süreli (P st ) ve uzun süreli (P lt ) kırpışma düzeylerindeki bir haftalık değişiklikler PQ bilgi getirme, analiz ve raporlama yazılımı aynı zamanda NMCPQ ya araştırma enstitüleri, üniversiteler ve büyük endüstriyel tesisler, dağıtım şirketleri gibi TEİAŞ dışında başka kullanıcılarında erişimine imkan tanımaktadır. Şekil. 6 2 Haziran 2009 tarihinde bir trafo merkezinde meydana gelen ve 250 MVA 400/154 kv oto-trafonun yanmasıyla sonuçlanan bir olayın görüntüsü. a 25.6 khz örneklenmiş olay ham verileri b a daki dalga formlarından edinilen RMS değerleri c olayın ham verileri, a daki dalga şekli 10:23:05:864 msn etrafında büyütülmüştür. Yatay çizgiler, gösterilen harmonikler için yönetmelikler tarafından tanımlanan harmonik limitlerini göstermektedir. Şekil 7b de, aynı trafo merkezindeki Şekil 7a daki ile aynı zaman aralığındaki kısa süreli (P st ) ve uzun süreli (P lt ) kırpışma seviyesi sonuçları göstertilmiştir. Ceza sınırları Şekil 7b de yatay çizgilerle işaretlenmiştir Harita tabanlı izleme arabirimi: Harita tabanlı izleme arabirimi meydana gelen olaylar ve kurulu PQ+ çözümleyicilerin bağlantı durumlarının gerçek zamanlı olarak ülke haritasında gösterilmesi ve izlenmesini sağlamaktadır (Şekil 8a). Haritada gösterilen bilgiler, kullanıcı tarafından tanımlanan hızla yenilenmektedir. Kullanıcılar aynı zamanda arabirim üzerinden belirtilen zaman aralıkları için PQ olay bilgilerini de sorgulayabilmekte ve elde edilen bilgiler harita üzerinde gösterilmektedir. Ayrıca, arabirimde diyagramların gerçek zamanlı olarak 3 saniyede bir yenilendiği tek hat diyagramları (Şekil 8b) üzerinde işaretli yük akışını da göstermektedir. Harita arabiriminin uygulanmasında C# programlama dili kullanılmış ve PQ+ çözümleyicilerinin kurulduğu trafo merkezlerinin GPS tabanlı konumları ve coğrafi pozisyonlarını (sınırları) gösterenler gibi harita katmanlarının oluşturulmasında ise ArcGIS uygulama programlama arabirimi kullanılmıştır. Ayrıca, harita tabanlı izleme arabirimi, her trafo merkezinin fiderleri üzerinden toplanmış olmak üzere Tablo 1 de listelenen parametrelerin son olayları ve son değerlerine dair bir özet sunmaktadır. 546

9 Şekil. 8 Harita tabanlı izleme arabirimi a Seçilen 24 ile 26 Şubat 2010 tarih aralığını kapsayan ve harita üzerinde tespit edilen olayları olan trafo merkezlerini ve aşağıda olay ayrıntıları listesini gösteren harita tabanlı arabirim görüntüsü (gri daireler 155 PQ+ çözümleyicinin yerini gösterirken, siyah olanlar olay meydana gelen çözümleyicileri göstermektedir). b 24 Şubat 2010 tarihinde alınan, harita tabanlı arabirimin tek hat şeması uygulaması üzerindeki yük akışına dair örnek ekran. Güç değerleri, 3 saniyede bir güncellenen anlık değerlerdir Gerçek zamanlı izleme arabirimi: PQ veritabanının gerçek zamanlı izleme arabirimi, örneğin son bir saatlik süre gibi belli bir aralık için çeşitli zaman serileri grafikleri halinde çeşitli parametrelerin 3 saniyelik ortalamalarını göstermektedir. Grafikler, bellek veritabanında kaydedilen son değeri göstermek üzere her 3 saniyede bir gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. Şekil 9 da, seçilen fiderin son bir saatlik aralığına karşılık gelen frekans, gerilim, akım ve güç grafiklerinin gösterildiği arabirim ekranı görüntüsü sunulmuştur. Şekil 9 da, 30 MW rüzgar çiftliğini şebekeye bağlayan bir 154/34.5 kv güç trafosunun Yüksek Gerilim (HV) tarafından alınmış olan dalga şekillleri gösterilmektedir. Üretilen güç baraya enerji girişi sağlaması nedeniyle negatif olarak, (Şekil 9 daki zamana göre değişen aktif güç değerleri) gösterilmiştir. Gerçek zamanlı arabirim, halen Türkçe ve İngilizce dillerinin desteklendiği dil seçeneği veya grafiklerde gösterilecek olan parametreler gibi arabirim görünümü ile ilgili düzenlemelerin yapılması için bir ayar panosuna sahiptir. 547

10 Şekil. 9 Gerçek zamanlı izleme arabirimi Yönetim Arabirimi: İzleme yazılımının son bileşeni, etki alanıyla ilgili bilgilerin yanı sıra PQ veritabanındaki yetki ile ilgili bilgilerin girilmesi ve gerektiğinde mevcut bilgilerin güncellenmesi/silinmesi amacıyla NMCPQ yetkili personeli tarafından kullanılması amaçlanan idari arabirimdir. Spesifik olarak arabirim sistem kullanıcı bilgilerinin ve PQ+ çözümleyicileri, fiderler, trafo merkezleri ve TEİAŞ yönetim bölgeleriyle ilgili bilgilerin eklenmesi, güncellenmesi ve silinmesini sağlamaktadır PQ+ çözümleyicilerin durumunun izlenmesi için web uygulaması: Bölüm 3.2 de belirtildiği üzere NMCPQ daki web sunucusu, kurulu PQ+ çözümleyicilerinin durumunun incelenmesine yönelik bir web uygulaması içermektedir. Bu uygulamanın gösterdiği durum bilgilerine diğer bilgilerin yanı sıra çözümleyicilerin NMCPQ ya bağlı olup olmadığı, PQ+ çözümleyicilerinde çalışan uygulamaların sürümleri ve son bilgi güncelleme süresi gibi bilgiler dahildir. 4. Konvansiyonel SCADA sistemlerine göre üstün özellikler : Veri tabanlı kontrol ve denetleme (SCADA) genellikle bir süreci izleyen ve kontrol eden sistemler için kullanılmaktadır. İzleme işlemi, kontrol merkezi ile haberleşen uzak terminal birimleri (RTU lar) üzerinden gerçekleştirilmektedir. ETS lerde kullanılan SCADA lar genellikle RMS gerilimleri, güç ve frekans ve devre kesicilerin durumu gibi elektriksel niceliklerin izlenmesi üzerinde odaklanmaktadır. Devre kesici işlemlerinin kontrol edilmesi ve ayarlı değerlerin elektrik jeneratörleri kontrol sistemine gönderilmesi için analog ve dijital çıkışlara sahiptirler. Genellikle RTU lar, sınırlı işlem gücü kullanımına sahip programlanabilir sayısal kontrolörlerinden oluşmaktadır ve bu yüzden RTU lar tarafından sadece basit hesaplamalar yapılabilmektedir. Daha fazla işlem gücü 548 gerektiren hesaplamalar lokal veya ana SCADA merkezinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada sunulan ülke çapındaki PQ izleme sistemi konvansiyonel SCADA sistemlerine göre bazı üstün özelliklere sahiptir: SCADA sistemlerinde genellikle ölçümler saniyeler seviyesinde belli aralıklarla telemetrelenmekte veya belli bir sınır değeri aştıklarında merkeze iletilmektedir. Frekans genellikle her saniye ölçülmektedir. Kısıtlı işlem gücü veriler üzerinde sonradan işlem yapılmasına izin vermez. Diğer yandan bu çalışmada tanımlanan PQ izleme sistemi her kanal için 512 örneklem/döngü (50 Hz temel için 25.6 khz) olmak üzere daha yüksek örneklem hızında, oranında gerilim ve akım dalga şekilleri ham verisi toplamaktadır ve ayrıca, bu örneklem hızı PQ+ çözümleyicilerinin spesifik uygulamaları için artırılabilmektedir. Bu da, kırpışma, dengesizlik ve harmonik hesaplamalarının 10 döngüden 10 dakikaya kadar aralıkta yapılması gibi olay kayıtları ve toplanan veriler üzerinden sonradan işlem yapılmasını mümkün kılmaktadır. Frekans 5 döngüde bir olacak sıklıkta ölçülebilmektedir. RTU ların transdüzörlerden anlık değerleri değil de RMS değerlerini toplaması nedeniyle, tüm bu işlevlerin yapılabilmesi için SCADA sisteminde RTU lara ek olarak PQ çözümleyiciler ve olay kayıt cihazlarına ihtiyaç duyulacaktır. PQ+ çözümleyicileri tarafından toplanan her örnek, her çözümleyicide bütünleşik olarak bulunan GPS modülünün kullanılmasıyla azami 100 ns kayma ile senkronize edilmektedir. Zaman senkronizasyonlu ölçüm yeteneği sayesinde, iletim sistemindeki arızaların yayılmasının izlenebilmesine imkan tanımaktadır. Arıza tanımlaması yapılabilmekte ve arızanın yeri doğru şekilde tespit edilebilmektedir. RTU lar tarafından toplanan verilerin çok daha düşük örneklem hızında transdüzörler aracılığıyla alınan RMS değerleri olması nedeniyle, SCADA nın RTU ları GPS ile donatılmış olsa bile anılan yüksek düzeydeki senkronizasyon doğruluğunu sağlayamayacaktır. Tipik SCADA sisteminde RTU lar bağımsız olarak senkronize edilmemekte ancak merkez tarafından RTU lara genellikle dakikalarla ölçülen hızlarda senkronizasyon sinyali gönderilmektedir.

GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ VE SONUÇLARI

GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ VE SONUÇLARI GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ VE SONUÇLARI Ali GÖK, Adem BİLMEZ TEİAŞ Genel Müdürlüğü ali.gok@teias.gov.tr, adem.bilmez@teias.gov.tr ÖZET Türkiye Elektrik İletim Sistemi nde Güç Kalitesi ne etki eden bileşenleri

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

D. Küçük 1, Ö. Salor 1, M. Güder 1, T. Demirci 1, Y. Akkaya 2, I. Çadırcı 1,3, M. Ermiş 4. Özet

D. Küçük 1, Ö. Salor 1, M. Güder 1, T. Demirci 1, Y. Akkaya 2, I. Çadırcı 1,3, M. Ermiş 4. Özet Türkiye Elektrik İletim Sisteminde Harmonik Bozulma ve Kırpışma Parametrelerinin Oluşturulan Güç Kalitesi Veritabanı Yapısıyla Değerlendirilmesi Assessment of Harmonic Distortions and Flicker in the Turkish

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ Ölçüm Parametreleri ve Gerekli Ölçüm Doğruluğu Tesis edilecek ölçüm cihazları Tablo 1 de verilen güç kalitesi parametrelerinin aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak kesintisiz

Detaylı

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE TÜM HABERLEŞME PORTLARI ÜZERİNDE RS-232 ETHERNET USB USB HOST RS-485 GPRS MODEM ETHERNET 10/100 Mb DAHİLİ

Detaylı

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE 24 KADEMELİ 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI RÖLE VE STATİK KONTAKTÖR ÇIKIŞLARI HER

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

geniş kapsamlı güç kalitesi uygulamasını Türkiye Elektrik İletim Sistemi nde hayata geçirmek ve bu

geniş kapsamlı güç kalitesi uygulamasını Türkiye Elektrik İletim Sistemi nde hayata geçirmek ve bu Misyon Misyon: Ülkemizin insan kaynaklarını ve bilgi birikimini kullanarak Güç Kalitesi nin iyileştirilmesi ve reaktif güç akışlarının denetlenmesi alanlarında Türkiye Elektrik İletim Sistemi ne uygulanacak

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ KAYIP KAÇAK İZLEME NE SAĞLAR? FİDER SEVİYESİNE KADAR İNEREK KAYIP KAÇAK ANALİZİ SAĞLAR. AMAÇ YÜKSEK PERFORMANSLI KOLAY KURULUMLU DÜŞÜK YATIRIM MALİYETLİ DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLİ

Detaylı

Akıllı Şebekeler Kontrol Merkezi Uygulamaları

Akıllı Şebekeler Kontrol Merkezi Uygulamaları Akıllı Şebekeler Kontrol Merkezi Uygulamaları SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Ayşe Akkaya 25.03.2015 ayse.akkaya@siemens.com Ajanda AKILLI ŞEBEKE NEDİR? TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNİN

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER... 2 1.1 STANDARTLAR... 2 1.2 YÖNETMELİKLER... 2 2. GÜÇ KALİTESİ ÖÇLÜM CİHAZI... 2 2.1 GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2.2. HARİCİ DEPOLAMA

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA Güç Sistemleri Planlaması için Elektrik Şebekelerinin Coğrafi Haritalar Üzerinde Görselleştirilmesi Simulation of Electrical Networks on Geographic Maps for Power System Planning Mehmet DEMİRCİOĞLU Araştırmacı

Detaylı

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Abdullah Nadar MAM EE SUNUM PLANI Giriş PV Sistemi ve Entegrasyonu Akıllı Şebeke Kontrolcü Sistemi

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

TurboSCADA. Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı. Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TurboSCADA. Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı. Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi TurboSCADA Otomasyon ve Kontrol SCADA Yazılımı Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tanıtım Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Okosis Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik İletim Sistemi Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr

Detaylı

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA NEDIR? Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler

Detaylı

FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ

FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ Mayıs 2013 İçindekiler ENDOKS - Hakkımızda Firma Profili Başlıca Müşterilerimiz SVC Uygulamaları OG Kompanzasyon Sistemleri Enerji İzleme Sistemleri SCADA Uygulamaları 2 Hakkımızda

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

ODTÜ TÜBİTAK UZAY TÜBİTAK UZAY

ODTÜ TÜBİTAK UZAY TÜBİTAK UZAY onik nleri Elektro iği Gün 2011 ktrik E endisli Eylül Elek Mühe Türkiye de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi (RİTM) Prof. Dr. Muammer ERMİŞ Prof. Dr.

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir.

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Genel Bakış Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Giriş Fotovoltaik Güç Sistemleri Tasarımı kolay Kurulumu kolay

Detaylı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Edabis, İM/DM/Trafodan Sayaca Kadar tüm Elektrik Şebekesinin gerçek durum ve kurallara uygun akıllı şebeke (SmartGrid, SmartCity)

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar

2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma. 2008 TEYDEBT Telemetri Donanımlar 1 Hakkımızda 2002 Siemens Business Accelerator Endüstriyel IT Uygulamaları Uzaktan Sayaç Okuma 2007 Turkcell Çözüm m Ortağı GPRS Tabanlı Telemetri (Uzaktan Takip ve Kontrol) Uygulamaları 2008 TEYDEBT Ar-Ge

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-3] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ Grup Başkanı 1 23 Kasım 2012 Kayseri NEDEN KALİTE DÜZENLEMESİ? EPDK Düzenlemelerinde; Maliyetin düşürülmesi

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NEDEN AKILLI ŞEBEKE YÖNETİMİ? DAĞITIM ŞEBEKESİNİN BİR BÜTÜN OLARAK VERİMLİ VE ENTEGRE YÖNETİMİNİ SAĞLAR. FİDER SEVİYESİNE KADAR İNEREK KAYIP KAÇAK ANALİZİ

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Pensi]

Teknik Katalog [Akım Pensi] Teknik Katalog [Akım Pensi] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi Kablo arızalarının tanımlanması, yerlerinin tespit edilmesi ve rapor edilmesi Fiber Optik Kablo Telekomünükasyonun Geleceği Kompleks fiber optik

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

Veri toplama ve kontrolör sistemleri elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm askeri,tıp,araştırma ve endüstriyel üretim sistemlerinin

Veri toplama ve kontrolör sistemleri elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm askeri,tıp,araştırma ve endüstriyel üretim sistemlerinin Veri toplama ve kontrolör sistemleri elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm askeri,tıp,araştırma ve endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde

Detaylı

MOBİL TRAFO MERKEZLERİ. Mayıs 2016, EKOS GROUP. All rights reserved.

MOBİL TRAFO MERKEZLERİ. Mayıs 2016, EKOS GROUP. All rights reserved. MOBİL TRAFO MERKEZLERİ TA K & Ç A L I Ş T I R Ç ÖZ Ü M L E R Mayıs 2016, EKOS GROUP. All rights reserved. Bölüm 1 Mobil Trafo Merkezi Giriş İhtiyaçlarınız için Hızlı, Güvenli&Güvenilir Çözümler Küçük Alan

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama,

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, P2000-T ve D TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, DLMS/COSEM, IEC62056-21 ve MODBUS ile haberleşme imkânları. Enerji&Güç

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ Prod-el tarafından telsiz pazarı için sunulan ECOS (Extended Communication System- Genişletilmiş Haberleşme Sistemi)

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü. A Communication Solution For Smart Grids

Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü. A Communication Solution For Smart Grids Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü A Communication Solution For Smart Grids Armağan Temiz, Özgür Kahraman, Cem Şahin, Abdullah Nadar MAM Enerji Enstitüsü, Ankara/Türkiye SUNUM PLANI Giriş Haberleşme

Detaylı

ABB merkezi inverterler PVS ila 2000 kva

ABB merkezi inverterler PVS ila 2000 kva SOLAR INVERTERLER ABB merkezi inverterler ABB merkezi inverterler güvenilirlik, verimlilik ve kurulum kolaylığını yeni seviyeye yükseltiyor. İnverterler, büyük fotovoltaik (FV) güç santralleri için yüksek

Detaylı

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NASIL ÇALIŞIR? KONTROL CİHAZI İNTERNET RAINBOW SCADA SUNUCUSU JENERATÖR WEB TARAYICI AKILLI TELEFON İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME LAN +

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GÜÇ KALİTESİ ve HARMONİK EĞİTİMİ Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer]

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] [PCE-830-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

VĐZYOKONTROL. YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ. Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008

VĐZYOKONTROL. YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ. Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008 VĐZYOKONTROL YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008 Doküman No : No : LT-080710 Doküman Kodu : L.VĐZYOKONTROL VĐZYOKONTROL

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

Merkezi Yönetim & Merkezi Yedekleme

Merkezi Yönetim & Merkezi Yedekleme MakroBackup ağ üzerindeki tüm bilgisayar ve sunucuların, dosya ve imaj yedeklerinin otomatik alınması için geliştirilmiş bir yedekleme ünitesidir. Dikkat çeken en önemli özelliklerinden bir tanesi merkezi

Detaylı

ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI

ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI 1 ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI İ. Kürşat BÜLBÜL 1 ÖZET Bu çalışmada; rüzgâr santrallerinin güç sistemlerine entegrasyonu, iletim sistemi operatörünün bakış açısından

Detaylı

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri saynvr NSV1 Serisi IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri Analog kameraların dezavantajları: Düşük çözünürlüklü, Kablo maliyeti, Kayıt imkanı kısıtlılığı Uzun mesafelerde tek bir kablo kullanımında sinyal

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri

Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri Dağıtık Üretim Tesislerinin Şebeke Entegrasyonunda Yaşanabilecek Olası Problemler ve Entegrasyon Analizleri Dr. Hasan Basri ÇETİNKAYA SIEMENS San. ve Tic. A.S. Infrastructure & Cities Smart Grid / Service

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER Yetkili Distribütörü: ARMES MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER LTD. Huzur Mah. Kanarya Sok. No: 1/1 Seyrantepe Sarıyer 34396 İstanbul Türkiye Tel: +90 212 3244327 / 28 info@armes

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Elektrik Altyapılarında Bilgi Güvenliği Riskleri ve Çözümler

Elektrik Altyapılarında Bilgi Güvenliği Riskleri ve Çözümler Elektrik Altyapılarında Bilgi Güvenliği Riskleri ve Çözümler M. Fikret OTTEKİN 27 Nisan 2013 Akıllı Şebekeler Sempozyumu, Ankara Elektrik Altyapı Sistemlerinde Hiyerarşi Çeşitli ürünler Diğer kullanıcılar

Detaylı