OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ"

Transkript

1

2 SUNUM PLANI Su dengesi ve plazma Na konsantrasyonu tarafından belirlenen plazma ozmolaritesinin düzenlenmesi arasındaki ilişki Ozmoregulasyon ve volum regülasyonu arasındaki farklılıklar Vücut suyunun hücre içi ve ekstrasellüler sıvıda dağılımında ozmotik basıncın rolü Na ve su dengesinde RAAS, ANP ve ADH nın rolü Effektif dolaşım hacmi kavramları

3 GİRİŞ Su ve Na dengesi plazma ozmolaritesinde büyük değişiklikleri engellemek ve effektif dolaşım hacmini sağlamak için ile birbirinden bağımsız yolaklar tarafından düzenlenir. Bu yolaklar arasındaki fark regulasyon bozulduğunda ortaya çıkan klinik durum ile farkedilir. Su fazlalığı-hiponatremi Su azlığı-hipernatremi Na fazlalığı-ödem Na azlığı-volum deplesyonu PLAZMA Na KONSANTRASYONU SU DENGESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DÜZENLENİR;

4 OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ Su dengesinin düzenlenmesi OZMOZİS OZMOTİK BASINÇ Solutun oluşturduğu ozmotik basınç partikül sayısı ile orantılıdır (büyüklük, ağırlığı yada değeri ile ilişkili değildir) 1 mol nondisasosiyable madde aynı sayıda partikül içerir (6.02x10 23 ) ve ozmotik basınç solutun molar konsantrasyonu ile belirlenir.

5

6 OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ Ozmotik basıncın birimi 1 ozmol= 1gr moleküler ağırlık Dilüe sıvılar için milimol veya miliozmol OZMOL Glukoz MA 180 gr 180 mg=1mmol (1mosm ozmotik basınç üretir) 1mmol NaCl=2 mosm basınç (Na ve Cl olarak ayrılır)

7 OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ Solutler membranları geçemedikleri sürece ozmotik basınç yaratırlar. ÜRE ETANOL Membranları kolayca geçer Üre olmayan kompartmanda yeni denge oluşur. Su ters yönde hareket etmez. İNEFFEKTİF OZMOL

8 OZMOTİK BASINÇ VE VÜCUT SUYU DAĞILIMI Vücut suyunun kompartmanlar arasındaki dağılımını ozmotik basınç belirler.

9

10 OZMOTİK BASINÇ VE VÜCUT SUYU OZMOTİK BASINÇ VE DAĞILIMI VÜCUT SUYU DAĞILIMI Tüm membranlar suya geçirgen olmaları nedeni ile suyun dağılımı tamamen ozmotik basınç ile belirlenir. Her kompartmanda suyu orada tutan major bir solut bulunur. Potasyum tuzları HÜCRE İÇİ Na tuzları İNTERSTİSYEL SIVI Albumin PLAZMA Na ve K geçişi Na-K-ATPaz pompası ile sağlanır.

11 PROTEİN H2O H2O Na K H2O H2O

12 OZMOTİK BASINÇ VE VÜCUT SUYU OZMOTİK BASINÇ VE DAĞILIMI VÜCUT SUYU DAĞILIMI Na kapiller duvardan serbestçe geçer dolayısı ile bu bölgede ineffektif ozmol olarak hareket eder. Ancak büyük plazma proteinleri kapillerlerden kolayca diffüze olmazlar ve bu makromoleküller plazmada primer effektif solutlerdir. Bu solutlerin suyu plazmada tutmak için oluşturdukları basınç plazma onkotik basıncı olarak isimlendirilir. Kapiller hidrostatik basınç ile dengededir.

13 PLAZMA OZMOLALİTESİ VE Na KONSANTRASYONU Plazma ozmolalite = 2Na x Glukoz/18 x BUN/2.8 Eff.Posm=2xPNa OZMOLALİTE OZMOTİK BASINÇ

14 PLAZMA OZMOLALİTESİ VE Na PLAZMA OZMOLALİTESİ VE KONSANTRASYONU Na KONSANTRASYONU Üre plazma ozmolalitesine katkıda bulunur ama ozmotik basınç yaratmaz Na plazma ozmolalitesine ve ozmotik basınca hücre membranında katkıda bulunur ancak kapiller duvarda bu özelliği yoktur. Plazma proteinleri özellikle albumin plazma onkotik basıncının temel belirleyicisidir.ancak plazma ozmolaritesine katkısı yoktur.

15 OZMOREGÜLASYON VE HACİM REGÜLASYONU Plazma ozmolalitesi ve plazma Na konsantrasyonu arasındaki ilişki ozmoregülasyonda Na dengesinin önemli olduğunu düşündürür. ANCAK BUNLAR AYRI OLAYLAR PLAZMA OZMOLALİTESİ Na DENGESİ SU ALIMI SU EKSRESYONU Na EKSKRESYONU

16 OZMOREGÜLASYON VE HACİM OZMOREGÜLASYON VE HACİM REGÜLASYONU REGÜLASYONU NaCl H2O Izotonik sıvı Plazma Na Artar AZalır Değişmez ECF miktarı Artar Artar Artar İdrar Na Artar Artar Artar ICF miktarı Azalır Artar Değişmez

17

18 SORU 1 Sıcak bir günde egzersiz yaparak terleyen bir kişide, plazma Na konsantrasyonu, ECF hacmi ve idrar Na atılımı nasıl etkilenir?

19 SU ve Na DENGESİNDE HORMONLAR Plazma Na konsantrasyonu ve ECF volumu arasında öngörülebilen bir ilişkinin olmaması bu parametrelerin birbirinden bağımsız regule edildiğini gösterir.

20 OZMOREGULASYON VE VOLUM REGULASYONUNDA MAJOR SENSOR VE EFFEKTÖRLER OZMOREGULASYON HACİM REGULASYONU PLAZMA OZMOLALİTE EFFEKTİF DOKU PERFÜZYONU SENSÖRLER EFFEKTÖR ETKİLENEN HİPOTALAMİK OZMORESEPTÖRLER ADH SUSAMA İDRAR OZMOLALİTESİ SU ALIMI AFF.ARTERİOL ATRİUM CAROTİD SİNUS RAA ANP NOREPİNEFRİN ADH İDRAR NA SUSUMA

21 SORU 2 Neden ozmoregulasyondan sorumlu tek hipotalamusta reseptör varken, volume regulasyonundan multiple reseptörler sorumludur?

22 BU HUMORAL YOLAKLARIN TEMEL ETKİLERİNİ İNCELEMEDEN ÖNCE 3 DURUMU TEKRAR TARTIŞALIM İzotonik Sıvı plazma ozmolalitesini değiştirmeden hacim genişletir. HACİM REGULASYONU Renin suprese edilir------anp artar Na ve H2O atılımı kolaylaştırılır

23 Su alımı ile başlangıçta plazma ozmolalitesi azalır ve ADH salınımı baskılanır. Su reabsorbsiyonunun azalması ile dilue idrar çıkışı artar. Su alımı olmadan tuz alınırsa hiperozmolalite ve hacim artışı olur. Her 2 yol aktive olur. Plazma ozmolalitesi artar-----adh ve susama hissi Volum artışı-----renin suprese---anp artar SONUÇ; Az idrarla Na atılımı artar

24 SORU 3 SORU 1 de terle kayıp yerine konmaz ise regulatuar yolaklarda neler olur?

25 ADH, SUSAMA ve SU DENGESİNİN İDAMESİ ADH, hipotalamusta paraventriküler ve supraoptik nukleusta sentezlenir ve hipofizin arka lobunda depolanır ve gerektiğinde salınır. İdrar serbest su atılımının ve tutulumunun ana belirleyicisi Toplayıcı tubullere etkili Na dan bağımsız camp yolu ile toplayıcı kanalların suya geçirgenliğini artırır.

26 Hipotalamus ADH, SUSAMA ve SUYUN HOMEASTAZI SU DENGESİNİN İDAMESİ Hipofiz Böbrek

27 VASKÜLER DİRENÇ ADH etkisini 2 reseptör aracılığı ile gösterir. V2 reseptörler böbrekte olup adenilsiklaz aktivitesini artırır. V1 reseptörler ise fosfatidilinositol turnover ını uyararak vasküler direnci artırır (Vasopressin)

28 RENAL PROSTAGLANDİNLER ADH böbreğin çeşitli lokalizasyonlarında PG üretimini stimule eder. PGler ADH nin antidiüretik ve vasküler etkisini bozarlar. KISA NEGATİF FEEDBACK PG sentezi V1 reseptör yolu ile V2 değil.

29 PLAZMA ADH (pg/ml) PLAZMA ADH (pg/ml) ADH SEKRESYONUNUN KONTROLÜ Major Stimulus HİPEROZMOLALİTE SIVI KAYBI Sütun2 SUSAMA Plazma ozmolalitesi Sütun Seri % kan volum kaybı Seri 1

30 OZMORESEPTÖRLER ADH salınımından sorumlu ozmoreseptörler beyinde yer alıyor Ozmolalitedeki %1 lik değişikliğe bile duyarlı mosm/kg ozmotik eşik Bu sistem su alımındaki büyük değişikliklere rağmen ozmolaliteyi %1-2 değiştiriyor. Ozmolalite artınca ADH salınımı dışında susama uyarılıyor

31 SUSAMA Santral olarak regule ediliyor, periferde de ağız kuruluğu ortaya çıkıyor. Normal kişiler suya ulaşabilir olduğu sürece hipernatremik olmazlar. DI li hastalarda bile böyledir.

32 VOLUM RESEPTÖRLER Plazma ozmolalitesi düşük olsa bile dehidratasyonda ADH salınır. Non-ozmolal volum duyarlı reseptörlerin olduğunu akla getirmektedir. Karotid sinus baroreseptörlerindeki parasempatik afferent lifler bu yanıtta önemli rol alırlar

33 OZMOTİK VE VOLUM UYARANLARIN ETKİLEŞİMİ Supraoptik ve paraventriküler nukleustaki hormon üreten hücreler hem ozmoreseptörler hem de volum reseptörlerinden uyarı alır.

34 Na ATILIMININ HORMONAL REGULASYONU Na ve su atılımı farklı mekanizmalar ile kontrol ediliyor. Na atılımının hormonal kontrolünde multiple reseptörler bulunur.

35 EFFEKTİF DOLAŞIM HACMİ ECF nin ölçülemeyen arteryal sistemde bulunan dokuların perfüzyonunu sağlayan bir bölümü EDH normal kişilerde ECF ile ilişkili ise de bazı durumlarda bunlardan bağımsızdır.

36 EDH ECF PLAZMA KARDİAK OUTPUT KUSMAYA BAĞLI HİPOVOLEMİ AZALIR AZALIR AZALIR AZALIR KALP YETMEZLİĞİ AZALIR ARTAR ARTAR AZALIR AV FİSTÜL NORMAL ARTAR ARTAR ARTAR AĞIR SİROZ AZALIR ARTAR ARTAR NORMAL- ARTAR

37 RAAS Kan Basıncı İdrar Na atılımı Renal Hemodinami Afferent arteriolda juxtaglomeruler hücreler İnterlobuler arterden de salınabilir.

38 RAAS Anjiotensinojen AT I AT II Önceleri AT I in AC dolaşımında (ACE nin en yoğun olduğu yer) AT II ye dönüştüğü düşünülüyordu. AT II çeşitli yerlerde sentezlenebildiği biliniyor. (BÖBREK, VASKÜLER ENDOTEL, ADRENAL, BEYİN) Böbreklerde AT II dolaşımdaki miktarın x1000

39 RAAS AT II nin 2 major sistemik etkisi var. VAZOKONSTRİKSİYON Na TUTULUMU Hücre membranındaki reseptörlere bağlanır. AT II arteriolar vazokonstriksiyon kb artar Na tutulumu artar ECF hacmi artar

40 RAAS GFR nin REGÜLASYONU: Efferent ve afferent vazokonstriksiyon RENİN SEKRESYONUNUN KONTROLÜ: Ana belirleyici tuz alımı PRA, ATII veya aldosteron için normal sabit değer yoktur. Na atılımı meq/gün

41 RAAS Aff. arteriol baroreseptörler Renal perfüzyon basıncına duyarlı. Ayrıca lokal PGler ile mediate ediliyor Kardiyopulm. baroreseptörler Perfüzyon basıncından etkileniyor. Sempatik sinir sistemi uyarılıyor, JGA daki beta1 reseptörler uyarıldıkça renin salınımı artar. Makula densa hücreleri luminal klora duyarlı

42 SORU 4 Kulp diüretikleri ödemin tedavisinde kullanılırlar. NaCl atılımını luminal Na-K-2Cl taşıyıcısını inhibe ederek artırırlar. Renin salınımına ECFdeki değişikliklerden bağımsız olarak nasıl etki eder?

43 Aldosteron

44 Aldosteron Aldosteron Major etkisi distal nefronda Kortikal toplayıcı kanalların prinsipal hücreleri NaCl absorbsiyonu artırır, K atılımını artırır Na ve K kanalları (luminal membran) Na-K-ATPaz (bazolateral membran) Ayrıca H-ATPaz aktivitesini de artırarak asit dengesinde de rol alır.

45 Aldosteron sentezinin kontrolü Sıvı kaybı ve plazma K artış AT II ve K zona glomerulosada kolesterolu pregnaniole ve kortikosteronu adosterona çevirir. Aldosteron salınımı ACTH ve derin hiponatremi ile uyarılır, ANP ve dopamin ile baskılanır.

46 SORU 6 Toplayıcı kanallarda Na reabsorbsiyonu aldosteron ile artar ANP ile azalır. Bu değişiklikler Na dengesinde önemli olmakla birlikte plazma Na konsantrasyonu veya plazma ozmolalitesinde değişiklik oluşturmazlar. Neden?

47 ANP 28-aa li polipeptid, atriumdaki myokardial hücrelerden salınır, kalp yetmezliğinde ventrikülden de salınır. 2 MAJOR ETKİ Direkt Vazodilatasyon İdrar Na ve Su atılımını artırır

48 ÖZET OZMOREGULASYON VOLUM REGULASYONU

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı