Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Hayallerin Ötesinde... More than your Imagination

2 Güveninizi Kýrmayacaðýz We won t shake your confidence

3 Petrol Dünyasýný teknoloji ile buluþturmak misyonuyla yola çýkan Trigon kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve birikimlerini dürüstlük ilkesi ile birleþtirerek yepyeni bir konsept ile þirketin temellerini atmýþlardýr. Akaryakýt sektöründeki ihtiyaç duyulan her alanda, kaliteli ve müþteri odaklý ürünlerle çözüm sunup, gerek kendi özgün tasarýmlarýmýzla, gerekse yurt dýþý menþeili kaliteli ekipmanlarla müþteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmayý hedefliyoruz. Yeni Fikirler Özgün Ürünler New ideas, unique products Satýþ yaparken temel prensibimiz; uygun ve rekabetçi fiyatlarla hem istasyonlarýn ekipman maliyetlerini düþürmek hem de servis ve bayilerimizin kar marjlarýný yüksek tutmaktýr. Satýþlarýmýzýn tamamýný gün geçtikçe yaygýnlaþan bayi aðýmýz üzerinden yapmaktayýz. Böylece, ayný zamanda servis hizmeti veren bu bayiler aracýlýðýyla, satýþý yapýlan ürünün bakým ve servis hizmetleri etkin ve hýzlý bir þekilde yapýlmakta, satýþ sonrasý hizmette kalite yüksek seviyede tutulmaktadýr. Akaryakýt dünyasýný sadece bugünün teknolojisiyle deðil, geleceðin teknolojisiyle de tanýþtýrmak istiyoruz. Geleceðin teknolojisine yeni ve modern ürünlerle ulaþýlabilinir.yeni ve modern ürün sürekli ar-ge yapmayý gerektirir. Trigon Teknoloji'yi sektördeki diðer firmalaradan ayýran fark bu noktada ortaya çýkacaktýr. Trigon has been established by its organizers who have combined their experience on fuel sector. Initially, We have focused on R&D, then we have expanded our amount of costumers by finding solution for their problems. We finished all product s tests qhat we improved in a short time, and we have introduced our products to our costumers. Trigon R&D gain expert knowledge on Fuel Dispenser Electronics and Automation Systems. Finding correct and accurate solutions expeditiously for our costumers project is Trigon s honor. And our aim is costumer satisfaction. Our fuel dispenser s electronics have been produced, When there was TL changing. It has gained a reputation by qorking free of problems qith all automation systems like cash register. And we have served all over Turkey. 1

4 Manufacture Type as Suction or Pressure Stainless Relative Humidity -30 o C / +80 o C and %95 Accuracy + 0,5 % Up to 8 Nozzle 2 or 4 Nozzles Worked at The Same Time Multi Products NÝRVANA Dünyada Bir Ýlk... World s first Product Ambient Temperature -30 o C / +60 o C Power 230V + 10 %, 50 Hz Standard of Conformity EN A1:2010 Completely Touch Screen Internet TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min High Flow 90 L/min 3,5 Meter 3/4 Hose 220V Ex-Proof Motor 380V Ex-Proof Motor Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle 1 Nozzle 32 TV Dokunmatik Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

5 Nirvana Akaryakýt Pompasý Teknik Özellikleri Nirvana Fuel Dispenser Technical Specifications Genel Emiþli veya basýnçlý üretim Son teknolojiyle dizayn edilmiþ elektronik ünite Galvaniz saçtan üretilmiþ dayanýklý kasa Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve multimedyalý sistemlere tam uyumluluk Tamamen özgün tasarým -30 / +80 ºC ve %95 baðýl nemde çalýþabilme ± 0,5 % hassasiyet Motor 380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze Aþýrý yüke karþý korunmuþ, ex-proof, 0.75 kw motor Metre Tüm pompalarýmýzda,pistonlu, pozitif yer deðiþtirmeli, hassas ayarlanabilir, (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanýlmaktadýr. Santrifüj Emiþli pompalarýmýzda pozitif deplasmanlý döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiþ filtresi bulunan, V-Kayýþ tahrikli, 50/80/120 dk arasý debilerde santrifüjler bulunmaktadýr. Totalizatör Pompalarýmýzda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadýr. Elektronik Ünite * CANBUS Teknolojisine uyumluluk * Ayný anda 2 tabancadan yakýt verebilme özelliði * USB portu desteði * Kart üzerinden programlanabilme özelliði * RS485 veya Current-loop Haberleþme seçeneði * 10 haneli elektronik total tutma özelliði * 4 Ayrý dilde kullanýlabilen menü sistemi ( Tr, En, Fr, Ar ) * Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak) * Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk * Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk * Tüm Otomasyon sistemleri ile çalýþabilme * 1-wire ve 2-wire özel haberleþme sistemi * EMC Testlerine uygun Kart Tasarýmý * Ýnternet Eriþimi. Display Tamamen dokunmatik ekrandan oluþmakta olup, keypad bu display üzerinde bulunmaktadýr. Tabanca ve Hortum Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanýlmaktadýr..hortumlar da ayný þekilde 3/4" veya 1" çaplarýndadýr. Kullanýmý kolaylaþtýrmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanýlmaktadýr. General Manufacture types as suction or pressure The electronic unity design with the latest technology Relativ humidy -30/+80 C and %95 ±Accurancy ±0,5% Motor 380 ACV /50 Hz three phases or 220 ACV monophase Protected against excessive load, ex-proof, 0.75 kw motor Metre All ours pompes have adjustable meters which are electronically calibrated and typed as positive displacement piston Pomping-Unit Ours suction pumps equipped with positive displacement as rotary typed,bypass valve,air seperator,integrated suction filter and V belt driven. Speeds of the flow represents a diversity beetween 50/80/120 lt/min Totalizers We use 12 digits electronics totalizers for liter,money,shift-money and shiftliter, in addition to these, we use also 7 digits electromechanic totalizers according to your requests. Electronic-Unit * According to the CANBUS technology * 2 noozles working at the same time * USB port support * Programmable electronic card * RS485 or Current-loop communication option * Compability with all the cash register * According to Trigon multimedia module * Automatic electronic calibration * Compability with all the automation systems * 1-wire and 2-wire special communication system * Card design according to the EMC tests * Menu system according to 4 different language (Tr,Eng,Fr,Ar) * 10 digits for electronic total * Internet Display Touch Screen for display and also touch screen for keypad Noozle and Hose 3/4 for standart dispensers and 1 for high efficient dispensers. Equally, hoses are 3/4 or 1. We use 360 degree rotating swivels to facilitate the usage. GROSS WHEIGHT SUCTION DISPENSER 2127 mm 1 x x x x mm 590 mm 3

6 PRO EQ Manufacture Type as Suction or Pressure Stainless Relative Humidity -30 o C / +80 o C and %95 Accuracy ± 0,5 % Up to 8 Nozzle 2 or 4 Nozzles Worked at The Same Time Multi Products Ambient Temperature -30 o C / +60 o C Özgün Tasarým... Genuine Design Power 230V ± 10 %, 50 Hz Standard of Conformity EN A1: TV CE Atex Approved TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min High Flow 90 L/min 3,5 Meter 3/4 Hose 220V Ex-Proof Motor 380V Ex-Proof Motor Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle 1 Nozzle Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

7 Pro EQ Tipi Akaryakýt Pompasý Teknik Özellikleri Pro EQ Fuel Dispenser Technical Specifications Genel Emiþli veya basýnçlý üretim Son teknolojiyle dizayn edilmiþ elektronik ünite Galvaniz saçtan üretilmiþ dayanýklý kasa Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve multimedyalý sistemlere tam uyumluluk Tamamen özgün tasarým -30 / +80 ºC ve %95 baðýl nemde çalýþabilme ± 0,5 % hassasiyet Motor 380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze Aþýrý yüke karþý korunmuþ, ex-proof, 0.75 kw motor Metre Tüm pompalarýmýzda,pistonlu, pozitif yer deðiþtirmeli, hassas ayarlanabilir, (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanýlmaktadýr. Santrifüj Emiþli pompalarýmýzda pozitif deplasmanlý döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiþ filtresi bulunan, V-Kayýþ tahrikli, 50/80/120 dk arasý debilerde santrifüjler bulunmaktadýr. Totalizatör Pompalarýmýzda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadýr. Elektronik Ünite * CANBUS Teknolojisine uyumluluk * Ayný anda 2 tabancadan yakýt verebilme özelliði * USB portu desteði * Kart üzerinden programlanabilme özelliði * RS485 veya Current-loop Haberleþme seçeneði * 10 haneli elektronik total tutma özelliði * 4 Ayrý dilde kullanýlabilen menü sistemi ( Tr, En, Fr, Ar ) * Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak) * Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk * Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk * Tüm Otomasyon sistemleri ile çalýþabilme * 1-wire ve 2-wire özel haberleþme sistemi * EMC Testlerine uygun Kart Tasarýmý * Ýnternet Eriþimi. Display Tamamen dokunmatik ekrandan oluþmakta olup, keypad bu display üzerinde bulunmaktadýr. Tabanca ve Hortum Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanýlmaktadýr..hortumlar da ayný þekilde 3/4" veya 1" çaplarýndadýr. Kullanýmý kolaylaþtýrmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanýlmaktadýr. General Manufacture types as suction or pressure The electronic unity design with the latest technology Relativ humidy -30/+80 C and %95 ±Accurancy ±0,5% Motor 380 ACV /50 Hz three phases or 220 ACV monophase Protected against excessive load, ex-proof, 0.75 kw motor Metre All ours pompes have adjustable meters which are electronically calibrated and typed as positive displacement piston Pomping-Unit Ours suction pumps equipped with positive displacement as rotary typed,bypass valve,air seperator,integrated suction filter and V belt driven. Speeds of the flow represents a diversity beetween 50/80/120 lt/min Totalizers We use 12 digits electronics totalizers for liter,money,shift-money and shiftliter, in addition to these, we use also 7 digits electromechanic totalizers according to your requests. Electronic-Unit * According to the CANBUS technology * 2 noozles working at the same time * USB port support * Programmable electronic card * RS485 or Current-loop communication option * Compability with all the cash register * According to Trigon multimedia module * Automatic electronic calibration * Compability with all the automation systems * 1-wire and 2-wire special communication system * Card design according to the EMC tests * Menu system according to 4 different language (Tr,Eng,Fr,Ar) * 10 digits for electronic total * Internet Display Touch Screen for display and also touch screen for keypad Noozle and Hose 3/4 for standart dispensers and 1 for high efficient dispensers. Equally, hoses are 3/4 or 1. We use 360 degree rotating swivels to facilitate the usage. 26 TV GROSS WHEIGHT SUCTION DISPENSER 1 x 1 1 x mm 2 x x x x x mm 590 mm 5

8 TR Y 5000 Manufacture Type as Suction or Pressure Stainless Relative Humidity -30 o C / +80 o C and %95 Accuracy ± 0,5 % Up to 8 Nozzle 2 or 4 Nozzles Worked at The Same Time O Bir Klasik Classical Multi Products Ambient Temperature -30 o C / +60 o C Power 230V ± 10 %, 50 Hz Standard of Conformity EN A1: TV CE Atex Approved TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min High Flow 90 L/min 3,5 Meter 3/4 Hose 220V Ex-Proof Motor 380V Ex-Proof Motor Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle 1 Nozzle Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

9 Y Tipi Akaryakýt Pompasý Teknik Özellikleri Y Type Fuel Dispenser Technical Specifications Genel Emiþli veya basýnçlý üretim Son teknolojiyle dizayn edilmiþ elektronik ünite Galvaniz saçtan üretilmiþ dayanýklý kasa Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve multimedyalý sistemlere tam uyumluluk Tamamen özgün tasarým -30 / +80 ºC ve %95 baðýl nemde çalýþabilme ± 0,5 % hassasiyet Motor 380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze Aþýrý yüke karþý korunmuþ, ex-proof, 0.75 kw motor Metre Tüm pompalarýmýzda,pistonlu, pozitif yer deðiþtirmeli, hassas ayarlanabilir, (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanýlmaktadýr. Y type dispensers have, 2, 4, 6, 8 or 10 nozzles and support multimedia 3/4 nozzles and hoses for standard dispensers and 1 nozzles and hoses for high efficiency dispensers 360oC rotating swivels to facilitate usage Menu system supporting multiple languages (Tr, En, etc.) Weight-based gram-sensitive automatic electronic calibration 12-Digit totalizers for lited, money, shift-money and shiftlited 7-Digit electromechanic totalizers Compatibility with all cash registers Compatibility with Trigon multimedia modules Compatibility with automation systems Santrifüj Emiþli pompalarýmýzda pozitif deplasmanlý döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiþ filtresi bulunan, V-Kayýþ tahrikli, 50/80/120 dk arasý debilerde santrifüjler bulunmaktadýr. GROSS WHEIGHT SUCTION DISPENSER Totalizatör Pompalarýmýzda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadýr. 1 x 1 1 x Elektronik Ünite * CANBUS Teknolojisine uyumluluk * Ayný anda 2 tabancadan yakýt verebilme özelliði * USB portu desteði * Kart üzerinden programlanabilme özelliði * RS485 veya Current-loop Haberleþme seçeneði * 10 haneli elektronik total tutma özelliði * 4 Ayrý dilde kullanýlabilen menü sistemi ( Tr, En, Fr, Ar ) * Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak) * Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk * Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk * Tüm Otomasyon sistemleri ile çalýþabilme * 1-wire ve 2-wire özel haberleþme sistemi * EMC Testlerine uygun Kart Tasarýmý 2 x 2 2 x 4 3 x 6 4 x 8 5 x mm Keyboard 16 Butonlu saðlam tuþ takýmý 26 Display 1" (25.4 mm) yüksekliðinde LCD göstergede Para tutarý 6 hane, litre tutarý 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diðer secenek tek ekrandýr. Tabanca ve Hortum Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanýlmaktadýr..hortumlar da ayný þekilde 3/4" veya 1" çaplarýndadýr. Kullanýmý kolaylaþtýrmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanýlmaktadýr mm 1090 mm 590 mm 7

10 TR H 5000 Manufacture Type as Suction or Pressure Stainless Relative Humidity -30 o C / +80 o C and %95 Accuracy ± 0,5 % Up to 10 Nozzle 2 or 4 Nozzles Worked at The Same Time Multi Products Ambient Temperature -30 o C / +60 o C Power 230V ± 10 %, 50 Hz Standard of Conformity EN A1:2010 Bir Pompadan Daha Fazlasý... More Than A Fuel Pump CE Atex Approved TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min High Flow 90 L/min 3,5 Meter 3/4 Hose 220V Ex-Proof Motor 380V Ex-Proof Motor Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle 1 Nozzle Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

11 H Tipi Akaryakýt Pompasý Teknik Özellikleri H Type Fuel Dispenser Technical Specifications Genel Emiþli veya basýnçlý üretim Son teknolojiyle dizayn edilmiþ elektronik ünite Galvaniz saçtan üretilmiþ dayanýklý kasa Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve multimedyalý sistemlere Tam uyumluluk tamamen özgün tasarým -30 / +80 o C ve %95 baðýl nemde çalýþabilme ± 0,5 % hassasiyet. Motor 380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze Aþýrý yüke karþý korunmuþ, ex-proof, 0.75 kw motor. Metre Tüm pompalarýmýzda,pistonlu, pozitif yer deðiþtirmeli, hassas ayarlanabilir, (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanýlmaktadýr. Santrifüj Emiþli pompalarýmýzda pozitif deplasmanlý döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiþ filtresi bulunan, V-Kayýþ tahrikli, 50/80/120 dk arasý debilerde santrifüjler bulunmaktadýr. Totalizatör Pompalarýmýzda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadýr. Elektronik Ünite * CANBUS Teknolojisine uyumluluk * Ayný anda 2 tabancadan yakýt verebilme özelliði * USB portu desteði * Kart üzerinden programlanabilme özelliði * RS485 veya Current-loop Haberleþme seçeneði * 10 haneli elektronik total tutma özelliði * 4 Ayrý dilde kullanýlabilen menü sistemi ( Tr, En, Fr, Ar ) * Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak) * Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk * Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk * Tüm Otomasyon sistemleri ile çalýþabilme * 1-wire ve 2-wire özel haberleþme sistemi * EMC Testlerine uygun Kart Tasarýmý Keyboard 16 Butonlu saðlam tuþ takýmý Display 1" (25.4 mm) yüksekliðinde LCD göstergede Para tutarý 6 hane, litre tutarý 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diðer secenek tek ekrandýr. Tabanca ve Hortum Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanýlmaktadýr. Hortumlar da ayný þekilde 3/4" veya 1" çaplarýndadýr. Kullanýmý kolaylaþtýrmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanýlmaktadýr. General Manufacture types as suction or pressure The electronic unity design with the latest technology Relativ humidy -30/+80 C and %95 ±Accurancy ±0,5% Motor 380 ACV /50 Hz three phases or 220 ACV monophase Protected against excessive load, ex-proof, 0.75 kw motor Metre All ours pompes have adjustable meters which are electronically calibrated and typed as positive displacement piston Pomping-Unit Ours suction pumps equipped with positive displacement as rotary typed,by-pass valve,air seperator,integrated suction filter and V belt driven. Speeds of the flow represents a diversity beetween 50/80/120 lt/min Totalizers We use 12 digits electronics totalizers for liter,money,shift-money and shift-liter, in addition to these, we use also 7 digits electromechanic totalizers according to your requests. Electronic-Unit * According to the CANBUS technology * 2 noozles working at the same time * USB port support * Programmable electronic card * RS485 or Current-loop communication option * Compability with all the cash register * According to Trigon multimedia module * Automatic electronic calibration * Compability with all the automation systems * 1-wire and 2-wire special communication system * Card design according to the EMC tests * Menu system according to 4 different language (Tr,Eng,Fr,Ar) * 10 digits for electronic total Keyboard Keypad with 16 buttons Display Multimedia display Ýnternet and Music Tv and film Noozle and Hose 3/4 for standart dispensers and 1 for high efficient dispensers. Equally, hoses are 3/4 or 1. We use 360 degree rotating swivels to facilitate the usage. GROSS WHEIGHT SUCTION DISPENSER 1 x x mm 2 x 2 2 x x x x mm 590 mm 9

12 TR H d 5000 Manufacture Type as Suction or Pressure Stainless Relative Humidity -30 o C / +80 o C and %95 Accuracy ± 0,5 % Up to 4 Nozzle 2 or 4 Nozzles Worked at The Same Time Multi Products Görsel Þölen... A Visual Feast Ambient Temperature -30 o C / +60 o C Power 230V ± 10 %, 50 Hz Standard of Conformity EN A1:2010 CE Atex Approved TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min High Flow 90 L/min 3,5 Meter 3/4 Hose 220V Ex-Proof Motor 380V Ex-Proof Motor Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle 1 Nozzle Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

13 H Tipi Akaryakýt Pompasý Teknik Özellikleri H Type Fuel Dispenser Technical Specifications Genel Emiþli veya basýnçlý üretim Son teknolojiyle dizayn edilmiþ elektronik ünite Galvaniz saçtan üretilmiþ dayanýklý kasa Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve multimedyalý sistemlere Tam uyumluluk tamamen özgün tasarým -30 / +80 o C ve %95 baðýl nemde çalýþabilme ± 0,5 % hassasiyet. Motor 380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze Aþýrý yüke karþý korunmuþ, ex-proof, 0.75 kw motor. Metre Tüm pompalarýmýzda,pistonlu, pozitif yer deðiþtirmeli, hassas ayarlanabilir, (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanýlmaktadýr. Santrifüj Emiþli pompalarýmýzda pozitif deplasmanlý döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiþ filtresi bulunan, V-Kayýþ tahrikli, 50/80/120 dk arasý debilerde santrifüjler bulunmaktadýr. Totalizatör Pompalarýmýzda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadýr. Elektronik Ünite * CANBUS Teknolojisine uyumluluk * Ayný anda 2 tabancadan yakýt verebilme özelliði * USB portu desteði * Kart üzerinden programlanabilme özelliði * RS485 veya Current-loop Haberleþme seçeneði * 10 haneli elektronik total tutma özelliði * 4 Ayrý dilde kullanýlabilen menü sistemi ( Tr, En, Fr, Ar ) * Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak) * Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk * Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk * Tüm Otomasyon sistemleri ile çalýþabilme * 1-wire ve 2-wire özel haberleþme sistemi * EMC Testlerine uygun Kart Tasarýmý Keyboard 16 Butonlu saðlam tuþ takýmý Display 1" (25.4 mm) yüksekliðinde LCD göstergede Para tutarý 6 hane, litre tutarý 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diðer secenek tek ekrandýr. Tabanca ve Hortum Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanýlmaktadýr. Hortumlar da ayný þekilde 3/4" veya 1" çaplarýndadýr. Kullanýmý kolaylaþtýrmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanýlmaktadýr. General Manufacture types as suction or pressure The electronic unity design with the latest technology Relativ humidy -30/+80 C and %95 ±Accurancy ±0,5% Motor 380 ACV /50 Hz three phases or 220 ACV monophase Protected against excessive load, ex-proof, 0.75 kw motor Metre All ours pompes have adjustable meters which are electronically calibrated and typed as positive displacement piston Pomping-Unit Ours suction pumps equipped with positive displacement as rotary typed,by-pass valve,air seperator,integrated suction filter and V belt driven. Speeds of the flow represents a diversity beetween 50/80/120 lt/min Totalizers We use 12 digits electronics totalizers for liter,money,shift-money and shift-liter, in addition to these, we use also 7 digits electromechanic totalizers according to your requests. Electronic-Unit * According to the CANBUS technology * 2 noozles working at the same time * USB port support * Programmable electronic card * RS485 or Current-loop communication option * Compability with all the cash register * According to Trigon multimedia module * Automatic electronic calibration * Compability with all the automation systems * 1-wire and 2-wire special communication system * Card design according to the EMC tests * Menu system according to 4 different language (Tr,Eng,Fr,Ar) * 10 digits for electronic total Keyboard Keypad with 16 buttons Display Multimedia display Ýnternet and Music Tv and film Noozle and Hose 3/4 for standart dispensers and 1 for high efficient dispensers. Equally, hoses are 3/4 or 1. We use 360 degree rotating swivels to facilitate the usage. GROSS WHEIGHT SUCTION DISPENSER 1 x x mm 2 x mm 590 mm 11

14 TR I 2000 Manufacture Type as Suction or Pressure Stainless Relative Humidity -30 o C / +80 o C and %95 Accuracy ± 0,5 % Up to 2 Nozzle 2 Nozzles Worked at The Same Time Multi Products Ambient Temperature -30 o C / +60 o C Power 230V ± 10 %, 50 Hz Standard of Conformity EN A1:2010 CE Trigon ile Kazançlý Günler Earning Assets With Trigon Atex Approved TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min High Flow 90 L/min 3,5 Meter 3/4 Hose 220V Ex-Proof Motor 380V Ex-Proof Motor Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle 1 Nozzle Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

15 I Tipi Akaryakýt Pompasý Teknik Özellikleri I Type Fuel Dispenser Technical Specifications Genel Emiþli veya basýnçlý üretim Son teknolojiyle dizayn edilmiþ elektronik ünite Galvaniz saçtan üretilmiþ dayanýklý kasa Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve multimedyalý sistemlere tam uyumluluk Tamamen özgün tasarým -30 / +80 ºC ve %95 baðýl nemde çalýþabilme ± 0,5 % hassasiyet Motor 380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze Aþýrý yüke karþý korunmuþ, ex-proof, 0.75 kw motor Metre Tüm pompalarýmýzda,pistonlu, pozitif yer deðiþtirmeli, hassas ayarlanabilir, (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanýlmaktadýr. Santrifüj Emiþli pompalarýmýzda pozitif deplasmanlý döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiþ filtresi bulunan, V-Kayýþ tahrikli, 50/80/120 dk arasý debilerde santrifüjler bulunmaktadýr. Totalizatör Pompalarýmýzda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanmaktadýr. Elektronik Ünite * RS485 veya Current-loop Haberleþme seçeneði * Hafýzasýnda 10 haneli elektronik total tutma * Son teknoloji menü sistemi ile detaylý ve kullanýþlý * 2 Ayrý dilde kullanýlabilen menü sistemi ( Tr, En ) * Piyasadaki tüm Pulser modelleriyle çalýþabilme * Otomatik Elektronik Kalibrasyon (gram olarak) * Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk * Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk * Tüm Otomasyon sistemleri ile çalýþabilme * 1-wire ve 2-wire özel haberleþme sistemi * Hata kodlarýnýn anlamýný menüden görebilme * EMC Testlerine uygun Kart Tasarýmý Keyboard 16 Butonlu saðlam tuþ takýmý Display 1" (25.4 mm) yüksekliðinde LCD göstergede Para tutarý 6 hane, litre tutarý 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diðer secenek tek ekrandýr. Tabanca ve Hortum Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik aliminyum gövdeli tabancalar kullanýlmaktadýr..hortumlar da ayný þekilde 3/4" veya 1" çaplarýndadýr. Kullanýmý kolaylaþtýrmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanýlmaktadýr mm I type dispensers have 2 or 4 nozzles and support multimedia 3/4 nozzles and hoses for standard dispensers and 1 nozzles and hoses for high efficiency dispensers 360oC rotating swivels to facilitate usage Menu system supporting multiple languages (Tr, Eng, etc.) Weight-based gram-sensitive automatic electronic calibration 12-Digit totalizers for liter, money, shiftmoney and shift-liner 7-Digit electromechanic totalizers Compatibility with all cash registers Compatibility with Trigon multimedia modules Compatibility with automation systems 800 mm 400 mm GROSS WHEIGHT 1 x 1 1 x 2 2 x 2 SUCTION DISPENSER

16 Flowrate - Max Dizayn Pressure 25 Bar Operating Pressure Between 9 Bar and 14 Bar Delivery Hose 1/2-3/4-5/8 Ambient Temperature -20 o C / +40 o C Supply Voltage 230 V Relative Humidity % 100 Frequency 50 Hz TR-H-LPG Ekolojiye Dost Teknoloji Environment - Friendly Emergency Stop Standard of Conformity EN A1:2010 CE Atex Approved 1, 2 or 4 Nozzles TECHNICAL FEATURES Flow 45 L/min Emergency Push Button 4 Meter Hose Temperature Control Totalizer Breakaway Hose Swivel 3/4 Nozzle Hose Swivel Standard Optional ATEX OHSAS 18001:2007 TS EN ISO 14001:2004 TS EN ISO 9001:

17 L Tipi LPG Pompasý Teknik Özellikleri L Type LPG Dispenser Technical Specifications Flow Meter Voltaj Çalýþma Karakterisliði Koveraj (Uygunluk) Çalýþma Sýcaklýðý Nispi Nem Oraný Aðýrlýk(Flowmeter) Boyutlar Azami Sayým Frekansý Yenen VAC 230V. AC50Hz IP20P -40C+60C %0 - %80 Yoðunlaþmamýþ 33 Kg 175* 90* 50 cm Her bir kanalda 833 Hz (Opsiyonel olarak 1666 Hz) Azami Toplayýcý (Totalizör) Frekansý Þaft Kodlayýcýnýn Türü Göstergeler 7 Hz TRIGON tip kanal voltaj +5V DC Yüksek Kontrast LCD Göstergeler Deðerler (Yukarýdan aþaðýya) Toplam Miktar (6 hane) Hacim (6 hane) Ürün fiyatý (6 hane) Rakamlarýn Yüksekliði 240*210*50 mm-1 inç Bilgi Ýþlem Ünitesi Azami Güç Yükü TRIGON TR 5 - CPU LCD : Güç kapatýldýktan sonra 48 saat Sinyal Iþýðý Çýkýþý : 24 AC 15 W Motor Çýkýþý ve Valf Çýkýþlarý 24AC, 10W GROSS WHEIGHT 1 x 1 1 x 2 SUCTION DISPENSER mm 2 x mm 590 mm 15

18 Online Satýþ Takip Pompa satýþlarýnýn anlýk olarak litre ve fiyat bilgisini PC ekranýna yansýtýr. 8Moduler yapýsý sayesinde ihtiyaç olan program kýsýmlarý kullanýlabilir. 32 adet pompaya kadar kontrol edilebilir. Access & SQL veritabaný kullanýlýr. Farklý kullanýcýlar için farklý eriþim saðlar. RS485, TCP/IP veya kablosuz (wireless) baðlantý seçenekleri. Merkezi otomasyona uyumludur. Bütünleþik kartlý promosyon sistemi opsiyonu ile müþteri sadakati saðlanýr. Satýþ kayýtlarýný online olarak veritabanýna yazar. Bu sayede satýþlar bir çok parametreye göre raporlanabilir. DISPENSER AUTOMATION Show real-time lited and price information of sales on screen Modular structure of the system help using essential parts of the program vsupports control up to 32 dispensers. Makes use of Access & SQL databases. Authentication and authorization for different types of users. Ease of setup by optional RS485 or wireless connection. Compatible with Central Automation. Costumer loyalty by integrated Promotion Card System Real-time transaction of sales records makes it easy to generate multivariate reports. 16

19 Pompacý Takip Sistemi 64 adet pompacýya kadar destekler. Pompacý bazýnda vardiya satýþ takibi sunar. Tek tuþla herhangi bir pampacýnýn bilgilerine ulaþýlabilir. Herhangi bir pompacýnýn tüm zamanlardaki satýþ / performans bilgileri kolayca göirüntülenebilir. PUMP ATTENDANT TRACKING SYSTEM Supports up to 64 pump attendants Supports attendant baset shift tracking Access to attendant information with single touch Overall sales and performance information of any attendant can be viewedeasily Vardiya Takip Sistemi 16 adet pompaya kadar destekler. Her pompa için vardiya boyunca yapýlan satýþý gösterir. Her yakýt türü için ayrý ayrý vardiya boyunca yapýlan satýþ tutarýný gösterir. Herhangi bir pompanýn tüm zamanlardaki satýþ / performans bilgileri kolayca götüntülenebilir. SHIFT TRACKING SYSTEM SSupports up to 16 dispensers. Shows sales for each dispensers during each shift. Separately for each fuel type, indicates the amount of sales during the shift. At all time sales or performance information of any dispenser can be easily viewed. 17

İstasyonlara ayrıcalık katan çözümler. Distinguished solutions to stations

İstasyonlara ayrıcalık katan çözümler. Distinguished solutions to stations İstasyonlara ayrıcalık katan çözümler Mepsan AR&GE mühendisleri, sahip oldukları bilgi, yetenek ve tecrübeleri Proline Serisi nde birleştirerek istasyonlara ayrıcalık katacak en ileri teknoloji ürünü yakıt

Detaylı

Beklentilerin ötesine geçen çözümler. Solutions beyond expectations

Beklentilerin ötesine geçen çözümler. Solutions beyond expectations Beklentilerin ötesine geçen çözümler Smartline Serisi bütünsel dış görünüm ve üstün fonksiyonel özellikleriyle, akaryakıt, LPG, CNG ve Ad Blue dispenserleri ile tüm değişen kullanım alanı ve fonksiyon

Detaylı

Beklentilerin ötesine geçen çözümler. Solutions beyond expectations

Beklentilerin ötesine geçen çözümler. Solutions beyond expectations Beklentilerin ötesine geçen çözümler Smartline Serisi bütünsel dış görünüm ve üstün fonksiyonel özellikleriyle, akaryakıt, LPG, CNG ve Ad Blue dispenserleri ile tüm değişen kullanım alanı ve fonksiyon

Detaylı

İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Arkel, since 1998. 1998 den günümüze, Arkel

İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Arkel, since 1998. 1998 den günümüze, Arkel 1998 den günümüze, Arkel Arkel, since 1998 İyi teknolojilerin arkasında hep biz varız... We always drive the best technologies... Asansör sektöründe sunduğu ürünler ve çözümler ile güveninizi ve beğeninizi

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

1973 ten Günümüze Since 1973

1973 ten Günümüze Since 1973 1973 ten Günümüze Since 1973 CNC PLAZMA KESME MAKİNELERİ CNCPLASMA CUTTING MACHINES Mikrojoint özelliği. (Parçaları yere düşürmeden punta bırakma özelliği) Optohole teknolojisiyle iyileştirilmiş delik

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction Motivasyonumuz The Motivation esnek aksiyon ve verimli reaksiyon flexible action and efficient reaction Demiryolu işletmeleri, elektrik güç tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal işletmeler, havacılık ve

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS

MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SİNYALİZASYON VE ELEKTRİFİKASYON ÇÖZÜMLERİ MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS Akademik temeller üzerine kurulu genç ve enerjik bir firma olan Robat Kontrol ü

Detaylı

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION Sterilizasyon, herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan, tüm patojen ve nonpatojen mikroorganizmaların

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun"

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. Artık Elektriğiniz Güneşten Now, Your Electricity Is from the Sun SOLAR & LED Sun is Our Energy "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun" Introduction Önsöz Hizmark Group is established in 2004 to operate on Alternative Energy and Energy Efficiency

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES K A B L O VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES JY(St)Y...Lg Yangýn Alarm ve Haberleþme Kablolarý / JY(St)Y...Lg Fire Alarm and Communication Cables 7 VDE Standartlarýna Göre Kablo Sembolleri

Detaylı

Tohum Sayma Makineleri Seed Counter Machines. www.akytechnology.com

Tohum Sayma Makineleri Seed Counter Machines. www.akytechnology.com Sayma Makineleri Seed Counter Machines www.akytechnology.com Sayma ve Paketleme Makineleri Seed Counter Machines and Packaging Machinery DATA COUNT & FILL S-25 DATA COUNT & FILL S-25 1mm büyüklüğündeki

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Ürün Kataloğu 2009 Product Catalogue 2009

Ürün Kataloğu 2009 Product Catalogue 2009 Ürün Kataloğu 2009 Product Catalogue 2009 EMM, Elektronik, Makina ve Mühendislik 2004 yılında sektöre hizmet vermeye başlamıştır. Kurulduğu günden bugüne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinerek çalışmalarına

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı