2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar B - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi C - Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri B -Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - Mali Bilgiler B - Performans Bilgileri IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler V- TEDBİRLER VI- ÖNERİLER VII- HEDEFLER EKLER DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1

3 I GENEL BİLGİLER A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR sayılı 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak görevini yürüten Başkanlığımızın 6083 Sayılı Kanuna göre görevleri şunlardır: 1) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dağıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürütmek, koordine etmek ve kayıtlarını tutmak, 2) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan hizmet binası ve diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, tahsisini sağlamak, inşaat ve yapım işlerini yürütmek, takip ve kontrol etmek, 3) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların kiralanması işlemlerini yürütmek, 4) Genel Müdürlüğün sağlık ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalarının güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri işlerini yürütmek, 5) Genel evrak işlerini yürütmek, 6) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetleri ile tanıtım, yayın, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak, 7) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme hakkını kullanmak isteyenlerin bilgi almasını kolaylaştıracak şekilde organize olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkını kullananlar arasında koordinasyon görevini yürütmek, 8) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2

4 B) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; A na bina (A) blok zemin katta, B blok 1.bodrum ile 2.bodrum katında, C blok zemin kat 1.bodrum ile 2.bodrum katında ve D blok 2.bodrum katında olmak üzere 67 odada hizmet vermektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3

5 Genel Müdürlüğümüz Makam Giriş Kapısı Genel Müdürlüğümüz Makam Giriş Alanı Genel Müdürlüğümüz Makam Giriş Alanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4

6 Genel Müdürlüğümüz Personel Giriş Alanı Genel Müdürlüğümüz Müzesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5

7 Diş Hekimliği Odası Tapu ve Kadastro Anaokulu Yılsonu Gösterisi Santral Odası DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6

8 Elektrik Atölyesi Elektronik Atölyesi Matbaa ve Mücellit Atölyesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7

9 Marangoz Atölyesi Döşeme Atölyesi Jeneratör Odası DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8

10 Santral Pano Odası Tamir Atölyesi Boya Atölyesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9

11 Yemekhane Spor Salonu 1. Kat Çay Ocağı 2. Kat Çay Ocağı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10

12 Erkek Kuaförü Kantin Personel Dinlenme Alanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11

13 Araç Park Ünitesi Genel Müdürlüğümüz Bahçesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12

14 2- Örgüt Yapısı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yardımcı Birimleri arasında yer almaktadır. 1 Daire Başkanı, 1 Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 8 Şube Müdürlüğü, 1 Sivil Savunma Uzmanlığı olmak üzere 10 Birim ve 223 Personel ile hizmet vermekte olup 18 personelimiz diğer birimlerde geçici görevle çalışmaktadırlar. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları: TAKBİS Sistemine bağlı Genel Evrak Kayıt Programı kullanılmaktadır. Genel Evrak Biriminde 2008 yılından itibaren yine TAKBİS Sistemine bağlı (DYS) Doküman Yönetim Sistemi kullanılm aktadır. Bu sistemle evraklar tarayıcıdan geçirilerek bilgisayar ortamına aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Bu sayede istenilen evraklara bilgisayar üzerinden rahatça ulaşılabilmekte ve evrakların elden ele dolaşımı azaltılm aktadır. Mal, malzeme ve hizmet alımlarının ödeme emirlerinin düzenlenmesinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve internet ortamında paylaşabildiğim iz e-bütçe sistemi ile KİK (EKAP) sisteminden faydalanılmaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13

15 4- İnsan Kaynakları Başkanlığımız hizmetleri 192 Memur, 1 4\B Sözleşmeli personel, 25 Daimi İşçi ve 5 geçici görevli gelen olmak üzere toplam 223 personel ile yürütülmektedir. Ayrıca 18 personelimiz başka birimlerde geçici görevle çalışmaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DAĞILIMI KADRO UNVANI MEVCUT AÇIKLAMA BAŞKAN 1 HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1 ŞUBE MÜDÜRÜ 9 MÜHENDİS 17 M İM AR 1 DİŞ TABİBİ 1 DAİRE TABİBİ 3 APK UZMANI 1 İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI 1 1 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 UZMAN 5 ARAŞTIRMACI(Ö) 1 TEKNİKER 10 TEKNİSYEN 28 1 personel Ankara Böl. Müd. 1 Etimesgut Tapu Müdürlüğü BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 43 MEMUR 24 1 personel SGD Başkanlığı HEMŞİRE 3 LABORANT 2 ŞOFÖR 10 ARŞİV MEMURU 4 1 personel Keçiören Tapu Müdürlüğü SANTRAL MEMURU 1 DAĞ ITICI 4 HİZM ETLİ 26 4\B SÖZ. PER. 1 Döner Sermaye Personeli İŞÇİ 25 Döner Sermaye Personeli Geçici görevli giden personel personel başka birimlerde görevli Genel Toplam 223 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14

16 BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI ilköğretim ortaöğretim Önlisans Lisans Toplam BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELİ KADIN-ERKEK DAĞILIMI Kadın sayısı Erkek sayısı Toplam 2012 YILI İÇERİSİNDE BAŞKANLIĞIMIZDA GÖREVE BAŞLAYAN - AYRILAN VE EMEKLİ PERSONEL Göreve Başlayan Tayin Emekli olan Vefaat Toplam DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15

17 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı, yardımcı bir D aire B aşkanlığıdır. Genel Müdür adına bir Genel Müdür Yardımcısının sorumluluğunda görev yapmaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16

18 Dış denetime tabi olduğu yerler: o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o Maliye Bakanlığı o Sağlık Bakanlığı o Kamu İhale Kurumu o Sayıştay o Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17

19 2011/4 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Genelgesine göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İmza Yetkileri: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI S.N KONULAR YETKİLİLER ONAY - İMZA 1 Resmi Mühür Onayı Bakan adına Genel Müdür 2 Lojman tahsisleri Komisyon ve Genel Müdür 3 Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetleri olurları Genel Müdür Araç ve diğer taşınırları hurdaya ayırma ve demirbaş 4 terkini işlemleri limit üstü Genel Müdür 5 Başkanlıkça genelge çıkarılması Genel Müdür 6 Hizmet binası yapımları ile ilgili ihale ve komisyon oluşturulması hakkında olur alınması Genel Müdür 7 Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görev yapan personellerden ölenlerin eş ve çocuklarına yardım kampanyası başlatılması hakkında izin için, İçişleri Genel Müdür Yardımcısı Bakanlığı ve Valiliklerle yapılan yazışmalar 8 Personel yetkilendirme ve görevlendirme onayı Daire Başkanı 9 İşçiler ve 4-B sözleşmeli personel ile ilgili yazılar Daire Başkanı Kamp ve sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen 10 kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılar Daire Başkanı 11 Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılan yazışmalar Daire Başkanı 12 Daire Tabiliği, Lojman ve Kreşle ilgili yazışmalar Daire Başkanı Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personellerin 13 (Hastalık,Ölüm,Nişan ve Düğün) gibi etkinliklerinin Daire Başkanı duyurulması Çeşitli kuruluş ve derneklerden gelen poster ve afişlerin 14 Daire Başkanı açılması ile ilgili yazışmalar Genel Müdürlüğümüzde giyim kuşamdan yararlanacak 15 Daire Başkanı personeller ile ilgili yazışmalar Araç ve anbar sorumlusu görevlendirmesi hakkında 16 onay ve yazışma Daire Başkanı 17 Resmi posta pulu dağıtım oluru Daire Başkanı 18 Oto ve demirbaşlarla ilgili görüş ve talimat yazıları Daire Başkanı Sene sonu taşınır malzeme sayım komisyonu oluru ve 19 sayım cetvelleriyle ilgili yapılan yazışmalar Daire Başkanı Araç ve diğer taşınırları hurdaya ayırma ve demirbaş 20 terkini işlemleri Daire Başkanı Cevaplı ve Basit Raporlar Daire Başkanı Müdürlüklerin kira harcamalarının tespiti, ödenek 22 dağıtımı ve yazışmaları Daire Başkanı Hizmet binaların bakım ve onarımlarının yapılması ile 23 ilgili yazışmalar Daire Başkanı 24 Mutemetlik, Maaş ve Yolluk ödeme ve yazışmaları Daire Başkanı Sivil Savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili 25 yazışmalar Daire Başkanı 26 Bölge Müdürlükleriyle yapılan her türlü yazışmalar Daire Başkanı Bilgi Edinme ile ilgili Genel Müdürlük merkez ve taşra 27 teşkilatı ile Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve özel Daire Başkanı kuruluşlarla yapılan yazışmalar. 28 Yemek hizmetleri ile ilgili yazışma ve ödemeler. Daire Başkanı İMZA PRF Daire Başkanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18

20 C-DİĞER HUSUSLAR Başkanlığımız yukarıda tanımlanan faaliyetlerini gerçekleştirirken m erkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının ve lojmanlarının fiziki yapısını iyileştirme hususunda çok kısıtlı sayıda teknik eleman ve bütçeyle hizmet vermektedir. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19

21 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Genel Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışmaları üst yönetim tarafından tarihinde iç genelge ile başlatılmıştır. İlk stratejik plan yıllarını kapsamaktadır. Başkanlığımızın Stratejik Amaçları ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER Hedef 1.1 Her yıl en az 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek. Stratejik Amaç 1 Harita-Tapu ve Kadastro çalışmaları, ülke kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel alt yapı olması nedeniyle sürekli olarak ülke gündemindedir. Projeler, mevzuat, teknoloji, arşiv ve eğitim konularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile bilgi paylaşımı amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde her yıl bir kongre, panel veya seminer düzenlenecektir. Sonuç olarak kurumumuz personelinin yeni gelişmeler konusunda bilgi güncellemesi ve kapasitesinin arttırılmasının sağlanacağı düşünülmektedir. Kurumsal kapasiteyi geliştirm ek Kurumsal kapasiteyi geliştirm ek Hedef yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde mevcut donanım ve yazılım ürünleri, sistemlerin ülke bütününe yaygınlaşması ile birlikte veri tabanlarındaki veri miktarı ve işlem hacmi de artarak mevcut donanımı zorlar hale gelecektir. Ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan yeni teknolojilerin sistemlerimize adapte edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacağı gibi dünya ile entegrasyonunu da kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda kurumun yeni teknoloji bilgisayarlar ve son versiyon yazılımlarla desteklenmesi hedeflenmektedir. Kurumumuz personelinin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak yapılacak eğitimlerde kullanılmak üzere merkez ve bölge müdürlüklerinde video konferans sistemi ve akıllı sınıflar oluşturulacaktır. Bu sayede eğitim alan personel sayısının arttırılmasıyla beraber maliyetlerin minimum seviyede kalması hedeflenmektedir. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20

22 Hedef 1.3 Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması yanı sıra etik kültür, değer ve ilkelerin geliştirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve danışm anlık hizm etleri alm ak. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel yeterliliği, Genel Müdürlük hedeflerimizin gerçekleşmesinin vazgeçilmez unsurudur. Çalışanlarımızın kişisel, mesleki ve etik kültürünün gelişimi, sürekli ve nitelikli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile sağlanacaktır. Bu eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Genel Müdürlük amaç ve h edeflerine ulaşılması için gereklidir. Personelimizin mesleki, kişisel ve etik kültür ile etik değer ve ilkeler açısından gelişimlerini sağlamaya yönelik düzenlenen yurt içi ve dışı eğitimlerle her alanda bilgilerinin sürekli güncel kalması ile görevlerini yerine getirirken daha hızlı ve etkin olmaları sağlanacaktır. Stratejik Amaç 1 Kurumsal kapasiteyi geliştirm ek. Kurumumuz projeleri maddi büyüklüklerinin yanı sıra mesleğimizle ilgili uluslar arası alanda da dikkatle takip edilmektedir. Bu açıdan yurt dışında projelerimizin tanıtımı, gelen yabancı misyonların bilgilendirilmesi, uluslararası alanda kendimizi yansıtabilmemiz açısından yabancı dil eğitimi büyük önem arz etmektedir. Hedef 1.4 Tüm personelimizin bilgi beceri ve donanımını arttırmak, etik kültürü ve etik değer ve ilkelerini geliştirmek amacıyla eğitim, seminer, panel, kongre, kurs gibi faaliyetlere katılımı temin ederek vasıflarının artırılması, sosyal aktivitelerin arttırılması, ödül mekanizmasının etkili ve verimli kullanılm ası. Hedef 1.5 Merkez ve taşra teşkilatı hizmet binalarının konumları, çalışma biçim ve yoğunluklarına göre gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yenileme, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile fiziksel düzenlemeler yapılacaktır. Fiziki yapının iyileştirilmesi kapsamında; Kadastro yenilemesi tamamlanan, TAKBİS e entegre, kadastro ve tapu sicil bilgileri mevcut olan, kadastro ve tapu sicil müdürlükleri aynı ofis içerisinde bulunan 3 adet örnek model ofis yapılacaktır. Model ofis, hizmet sunumunu optimize edecek şekilde tasarlanacaktır. Bu model ofisler TKGM nin ilerleyen yıllarda yenileyeceği ofisler için örnek teşkil edecektir. Hedef yılı sonuna kadar nitelikli personel sayısını artırmak üzere kariyer uzmanı istihdamına geçerek kurum personelinin %15 ine yaygınlaştırmak. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21

23 STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER Hedef yılı sonuna kadar merkez ve taşra arşivlerini iyileştirm ek. Stratejik Amaç 2 Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini arttırm ak ve iyileştirm ek Kurumsal kapasiteyi geliştirm ek Hedef 2.2 Kurumumuzda ülke genelinde yürütülen çalışmalarda Taşra Birimlerimizce ihtiyaç duyulabilecek basılı formların tespitini yaparak temin etmek, muhafaza etmek ve Taşra Birimlerimizin talepleri doğrultusunda dağıtım planlamasını yaparak zamanında ve yeterli sayıda ilgili birimlere ulaştırmak. Hedef 2.3 TKMP kapsamında 2014 yılı sonuna kadar Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (Birimi) hizmet binası bakım-onarım ve tadilat çalışmalarını bitirmek. Hedef yılı sonuna kadar planlamaya alınan yeniden yapılacak Bölge Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü binalarını bitirmek. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 22

24 B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Genel Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışmaları yeni başlamış ve ilk stratejik planı da yılları arasını kapsayacaktır. Teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bu doğrultuda donanımı yenilemek. Halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirler almak. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirler almak ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak. Stratejik yönetimin geliştirilmesini sağlamak. İnsan kaynakları yönetiminde performans odaklılık esasını gerçekleştirmek. Kurum personelimizin motivasyonunun arttırılması, güven ve aidiyet duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23

25 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 5828 Sayılı Bütçe Kanunu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2012 mali yılında Merkez birimlerini mal ve malzeme ihtiyaçları ile merkez ve ek hizmet binalarının yapım bakım onarım ve tesisat işlerinin yenilenmesi değiştirilmesi ve temini için aşağıda dökümü bulunan kalemlerden harcam a yapm ıştır. 03 Mal ve Hizmet alımı tertibine kanun ile toplam ,00-TL lik ödenek verilm iş, ödeneğin harcamalara yeterli olmayacağı tespit edilerek bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ,00.-TL lik ek ödenek verilm iştir. Toplam ,00.-TL lik Ödeneğe karşılık ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarım ı gerçekleştirilm iştir. Geriye kalan ,00.-TL ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. EK1, EK2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24

26 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25

27 03.2- Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları: (Elektrik-Su-Doğalgaz- Kırtasiye vb) Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. lik Ö denek verilm iştir. Kanunla verilen ,00.-TL. lik ödeneğin ,00.-TL lik kısm ı ilgili diğer harcam a kalemlerine aktarımlar yapılmıştır. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan ,00.-TL ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. EK2, EK3 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26

28 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27

29 03.3- Yolluklar: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen ,00.-TL. lik ödenek verilm iştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, 1.840,00.-TL lik ek ödenek eklenm iştir. Toplam ,00.-TL lik ödeneğe karşılık ,00.-TL lik harcanma yapılm ıştır. Ek 4 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28

30 03.4 Görev Giderleri: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen 1.000,00-TL. lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen 1.000,00.-TL lik ödeneğin yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, 1.478,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam 2.478,00.-TL lik ödeneğe karşılık 2.433,00.-TL lik harcanma yapılmıştır. Ek 5 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 29

31 03.5 Hizmet Alımları: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen ,00.-TL. lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin ihaleler ve hak edişler vb diğer ödemeler nedeniyle yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ödenek talebimiz Maliye Bakanlığı tarafından karşılanm am ıştır. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL lik Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan ,00.-TL lik ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Ek 6, Ek 7 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30

32 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31

33 03.7 Menkul Mal Bakım Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ,00.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik ödeneğe karşılık ,00.-TL lik harcanma yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilm iştir. Ek 8, Ek 9 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 32

34 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33

35 03.8 Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen ,00.-TL. lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ödenek talebimiz karşılanmamıştır. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan ,00.-TL ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Ek 10, Ek 11 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34

36 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35

37 05.3 Memurların Öğle Yemeğine Yardım: Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiş bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Ek 12 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36

38 06.-Sermaye Giderleri; Bu tertibe bütçe kanunu ile TL. lik ödenek verilmiş, bu ödenek kaleminden bir kısmı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Hesabına aktarılmış geri kalan ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ödenek eklenmiştir. Ayrıca TKMP kapsamında yapılacak olan tadilatlar için Başkanlığımızın mevcut ödeneği yetersiz kalacağından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden 263,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılm ıştır. Geri kalan ,00.-TL lik ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilm iştir. EK13 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 37

39 06.1-Mamul Mal Alımları.; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL lik ödenek verilmiş, bu ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısm ına karşılık toplam ,00.-TL lik harcam a yapılm ıştır. Ek 14 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38

40 06.5- Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri; Bu tertibe bütçe kanunu ile TL. lik ödenek verilmiştir. Toplam TL. lik ödeneğe karşılık TL. lik Harcama yapılmıştır, geriye kalan ,00.-TL lik ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Ek 15 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39

41 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiş, bu ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden 263,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Ek DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40

42 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41

43 B-PERFORMANS BİLGİLERİ Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğü Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğünce; 01 Ocak Aralık 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler; Personel servisi 2012 yılında Başkanlığımız emrinde görev yapmakta olan İşçi, Memur ve 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışanların özlük işlemleriyle ilgili olarak, göreve başlama ayrılma ve emeklilik işlemleri ile yıllık ve mazeret İzinler, Sıhhi rapor onayları ve rapor kesintileri, hizm et içi eğitim ve kursları, disiplin işlem leri, işçilerle ilgili, fazla çalışma ve puantaj cetvelleri, faaliyet raporları, vb. hizmetler gerçekleştirilmiş bu kapsamda 942 adet gelen giden evrak işlemleri gerçekleştirilm iştir. Yıl içerisinde Başkanlığımızda atama yoluyla 30 personel göreve başlamış, tayin ve emeklilik gibi nedenlerle 15 personel görevden ayrılmıştır. Birim Evrak Servisi 1- Şubelerimiz, Başkanlıklar arası ve Başkanlığımız Genel Evrak Şube Müdürlüğü kanalıyla taşra ve çeşitli kamu kurum kuruluşlarından tarihleri arasında gelen toplam adet evrak, birim evrak şubemize intikal etm iştir. 2- TAKBİS sistemine bağlı birim evrak programında tarih ve sayı verilerek kaydı yapılan evraklar, birim evrak çıktıları ve zimmet defterleri yoluyla ilgili Şube Müdürlüklerine ve Daire Başkanlıklarına tarafımızdan ulaştırılmıştır Yılları Arasında Birim Evrak Servisine Gelen Evrak Sayısı Yılları Arası DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 42

44 Yılları Arasında Giden Evrak Sayısı 3- Tüm Şube Müdürlüklerimizin hazırlamış oldukları doküman ve evrakların tarihleri arasında Giden Evrak sayısı adet olup, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili Kurum, Kuruluş ve Şahıslara posta veya elden verilmesi gereken evrakların teslimi tarafımızdan yapılmıştır Giden Evrak Elden Teslim : Giden Evrak Normal Posta : 572 Giden Evrak APS posta : 48 Giden Evrak İadeli Tahütlü : 54 Giden Evrak Zimmetle Teslim : 607 Giden Evrak Kargo : 8 Giden Evrak Defter Kaydı Toplamı Elden N.Posta APS İad.Tahütl Zim.Teslim Kargo Giden Evrak Defter Kaydı Toplamı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 43

45 ŞUBELERE HAVALE EDİLEN EVRAK SAYISI ( ) ŞUBELER BAŞKANLIK TAŞINIRL AR ELEKTRONİK ALETLER GENEL EVRAK PERSONEL İNŞAAT VE EMLAK MUHTEMETLİK İDA Rİ İŞLER SATINALMA SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SOSYAL İŞLER HALKLA İLİŞKİLER YEMEK YÜRÜTME ŞUBE ADI EVRAK SAYISI Başkanlık 21 Taşınırlar 160 Genel Evrak 118 Elektronik Aletler 127 İdari İşler 148 İnşaat ve Em lak 2001 Mutemetlik 197 Personel 414 Satınalma 373 Sivil Savunma Uzmanlığı 1183 Sosyal İşler 334 Halkla İlişkiler 422 Yemek Yürütme Kurulu 53 Toplam DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 44

46 EVRAKLARIN DEVRİ VE ARŞİV İŞLEMLERİ 4- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün Birim Arşivlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği Dosyalama ve Standart Dosya Planı konulu seminere katılmış olup, 5- İlgili birimlerimize, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince Birim arşivinde saklanacak veya imhaya tabi tutulması gereken Kurum Arşivine devredilecek evrakların tasnifinin standart dosya planına göre düzenlenerek birim arşivine teslim edilm esine ilişkin bir yazı ile bildirilm iştir. 6- Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerimizde tasnifi yapılan evrakların, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak müteakip takvim yılının ilk üç ayı içinde standart dosya planına göre envanter kaydı yapılmak suretiyle devir edilen evraklar, Birim Arşivim izce teslim alınm ıştır. 7- Teslim alınan evraklar 5 (beş) yıl süre ile birim arşivimizde saklanır. Birim Arşivimizde saklama süresini tamamlayan 2011 yılında saklama süresi tamamlanan 2006 yılına ait 102 Klasör Toplam adet evrak Kurum Arşivine devredilmiştir. Bu yıl devir edilecek evraklar 2007 yılına ait evraklar olacaktır Yılları arasında Kurum Arşivine Devredilen Evrak (2002) 2009 (2003) 2010(2004) 2011 (2005) 2012 (2006) DEVREDİLEN EVRAK SAYISI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45

47 AMAÇ Personel Servisi Amaç ve hedefleri - Başkanlığımız personelinin özlük haklarıyla ilgili ( Puantaj, göreve başlama, ayrılm a, faaliyet raporları, izin, hastalık raporları Vb. ) işlem leri, ilgili Başkanlıklarla koordineli bir şekilde yaparak mağdur olmalarını engellemek, Düzenlenen eğitim, seminer ve kurslara yerinde ve zamanında katılmalarını sağlamak. - Başkanlığımızda çalışan personelin hiçbir sorunla karşılaşmadan özlük işlerini takibini ve diğer şubelerimizle koordinasyon içinde çalışmak. Birim evrak Servisi amaç ve hedefleri - Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak. - Birim arşivine devredilen belgelerin düzenini olumlu yönde etkileyen, dosyalama işlem lerinin standartlaşmasıyla, evrakların arşivde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve hizmete sunulmasını sağlamak. - Başkanlığımız hizmet birimlerinde birliktelik sağlamak amacıyla aynı konuyu ihtiva eden yazılar, aynı dosya numarası ile açılacak dosyalarda toplanmak suretiyle dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirmek, yeni uygulamaları takip etmek. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46

48 Satın Alma Şube Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğünce; 01 Ocak Aralık 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler; Satın Alma Şube Müdürlüğü ve bağlı Mutemetlik servisinde; 1 Şube Müdürü V., 1 Mühendis, 1 Tekniker (Geçici görevli), 2 Bilgisayar İşletmeni, 4 Memur ( bir memur geçici görevli) olmak üzere toplam 8 personel ile görev yapmaktadır. Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, ihaleler, bütçe çalışmaları, doğrudan temim vb taleplerin yürütülmesinde bu sayıda yeterli olmamaktadır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü olarak 2012 yılı içerisinde hizmet alımı işleri, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, Menkul Mal, Gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, Gayrimenkul Mal bakım ve onarım giderleri, Mamul mal alımları, Gayrimenkul sermaye giderleri, Gayrimenkul büyük onarım gierlerine yönelik tüm ödemeler idaremizce yapılmıştır. e-bütçe /KBS - Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden 420 Adet Tahakkuk eden Ödeme İşlemi gerçekleştirilm iştir. Ve 371 Adet İhale Onay Belgesi tanzim edilmiştir. Kurum içi ve dışı muhtelif gelen 384 adet ve giden 941 adet yazışm a yapılm ıştır. Satın Alma Şube Müdürlüğü olarak Genel Müdürlüğümüz Merkez birimlerinin Mal Malzeme ve Hizmet alımları ile Yapım Bakım Onarım faaliyetleri için ve tüm hak ediş vb ödeme işleri için 2012 yılında dönersermaye ve genel bütçeden tarihleri arasında ,00.TL lik ödeme emri belgesi düzenlenmiştir yılında, Genel müdürlüğümüz hizmet birimlerinden gelen taleplerin karşılanmasın da, piyasa fiyat araştırması yapılmış olup, muhtelif firmalardan teklif toplanmış, bunlardan uygun olan firmalardan doğrudan temin usulü ile temin, alım işi yapılmıştır. Bunun haricinde kurumsal olarak; Haberleşme ve İnternet Ödemeleri ile ilgili, Türk Telekom firmasına ödeme yapılmıştır. Ayrıca Doğalgaz, Elektrik ve Su Ödemeleri yapılm ıştır yılında Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılı için, Personel Servis Taşıma işi İhalesi, Ö zel Güvenlik Hizm et Alım ı işi İhalesi, Yem ek Hizm etleri alım ı işi İhalesi süreçleri (EKAP girişleri) idaremizce yapılmıştır. Ayrıca Kiralanan 14 adet hizmet aracın 5 aylık pazarlık ihalesi ve 10 ay bir adet sürücülü makam aracı kiralama hizm et alım ı işi ihalesi yapılm ıştır yılında Genel Müdürlüğümüzün, Yük Asansörünün bakım-onarım sözleşmesi, iki adet İnsan asansörünün bakım-onarım sözleşmesi, VFR, Split Klima ve Havalandırma Sistemlerinin bakım, ariza onarım sözleşmesi, 15 Araca takılmak üzere araç takip güvenlik sisteminin kiralanması işi sözleşmesi, Ve Genel DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 47

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler 2013 FAALİYET İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

DSİ İSG UYGULAMALARI

DSİ İSG UYGULAMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ İSG UYGULAMALARI Şahin KUMBAROĞLU Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Devlet Su İşleri Genel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı