2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

2 İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut, Rezidans m2 8 TL.3 Konut- Rezidans m2 8.5 TL.4 Konut- Rezidans m2 9.2 TL.5 Konut, Rezidans ve üzeri m2 9.7 TL.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.).000 m2' ye kadar m2 0.9 TL.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 2. TL.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 4.5 TL.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 8.2 TL.0 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) ve üzeri m TL. Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2.2 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2.3 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2.2 TL.4 Tarım Yapıları m2 0.7 TL Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler.5 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m TL.6 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.6 TL.7 Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi Değişikliği) adet 20 TL.8 Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje Değişikliği adet 20 TL 2 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 2. Konut- Rezidans 000 m2 Kadar m2 2.5 TL 2.2 Konut- Rezidans m2 2.7 TL 2.3 Konut, Rezidans m2 2.8 TL 2.4 Konut- Rezidans m2 3. TL 2.5 Konut, Rezidans ve üzeri m2 3.5 TL 2.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.).000m2 kadar m2 2.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 3.9 TL 2.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 4.7 TL 2.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 5.5 TL 2.0 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) m2 ve üzeri m2 6.6 TL 2. Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2.9 TL 2.2 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2.9 TL 2.3 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.6 TL

3 İ 2.4 Tarım Yapıları m TL 3 Avan Proje Tasdik Ücreti (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) 3. Alışveriş Merkezi (AVM) m2 8.5 TL 3.2 Konut- Rezidans m2 2.5 TL 3.3 Otel, İşyeri vb. m2 3.4 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2.2 TL 3.5 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite,Özel Yurt vb.) m2.2 TL 3.6 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m TL 3.7 Tarım ve Hayvancılık Yapıları m2 0.2 TL 4 Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formuna İlişkin Ücretler m2 arası adet 245 TL m2 den büyükse adet 60 TL 5 İmar Durumu Belge Ücreti (ilk Müracatta her bir belge için) m2 arası adet 40 TL m2 den büyükse adet 60 TL 6 Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti 6. Proje Başına adet 60 TL 7 Çalışma Alanı Kullanım Ücreti ( m2 Alan İçin) 7. Günlük Kullanım Ücreti gün 0.28 TL 9 Müelliflik İşlemleri İle İlgili Ücretler 9. Müellif Kaydı Ücreti- İlk Kayıt (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis kişi 320 TL 9.2 Müellif Kayıt Yenileme (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis) kişi 85 TL 9.3 Proje Tescil Ücreti Her Müellif İçin kişi 00 TL 9.4 Fenni Mesuliyet (TUS) Ücreti Her müellif için kişi 240 TL 0 Fotokopi ve Dosya İnceleme Ücreti 0. Suret (Fotokopi) Ücreti sayfa. TL 0.2 Suret Tasdik Ücreti sayfa 5.5 TL 0.3 Dosya İnceleme Ücreti parsel 80 TL AÇIKLAMALAR. RUHSAT BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN ÜCRETLER.. Yeni Yapı Ruhsatına İlişkin Ücretler Ruhsat aşamasında alınması gerekli tüm ücretler tek kalemde belirlenmiş olup, toplam yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bu ücret önceki tarifelerde ayrı kalemler halinde alınan;? Teknik Eleman Ücreti? İmar Durumu Belge Ücreti? Mimari Proje Onay Ücreti? Statik Proje Onay Ücreti? Zemin Etüt Onay Ücreti

4 İ? Makine - Elektrik? Isı Yalıtım?Tesisat Proje Onay Ücreti? Tabela Ücreti? Plaka Ücreti? Proje Tescil Ücreti? Hafriyat Ücreti? Denetim safhaları(hafriyat, temel, temelüstü) vb. tüm ücretleri kapsamaktadır. Ayrıca ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Muvakkat inşaat ruhsatı da yukarıdaki açıklamalara göre ücretlendirilecektir..2. Tadilat Ruhsatına İlişkin Ücretler Tadilat ruhsatına ilişkin ücretler; tadilat yapılan bağımsız bölüm yapı inşaat alanının beher m²?si için, yeni yapı ruhsatına ilişkin ücretlerin yarısı kadar alınacaktır. Alınan bu ücret.. maddesindeki tüm kalemleri kapsamaktadır. Ayrıca tadilat ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret.3. Yenileme - Yeniden Ruhsatına İlişkin Ücretler Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için ücret alınacak olup,, belirlenen ücret.. maddesindeki tüm kalemleri kapsamaktadır. Ayrıca Yenileme/ Yeniden ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret.4. Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücretler Yapı inşaat alanında her herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece isim değişikliklerinde ( yapı sahibi, şantiye şefi) alınacak maktu ücret olup, bu işlem için ayrıca başka ücret.5. Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değişikliğinde Alınacak Ücretler Alan artışı gerektirmeyen Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje değişikliklerden alınacak ücret olup, bu işlem için ayrıca başka ücret 2. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASINA İLİŞKİN ÜCRETLER İskan aşamasında alınması gerekli tüm ücretler tek kalemde belirlenmiş olup, yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bu ücret önceki tarifelerde ayrı kalemler halinde alınan;? İskân Ücreti? Teknik Eleman Ücreti? Fotoğraf Tasdik Ücreti? Makine - Elektrik? Isı Yalıtım?Tesisat Ücreti? Denetim Ücreti? Kat Mülkiyeti Tesis Ücreti? Asansör Ücreti? Konteynır Ücreti vb. tüm ücretleri kapsamaktadır. Ayrıca iskan aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret Ücret kalemlerinde verilen m² değerlerinde; örneğin 0.000? arasına m² dahil değildir. 3. AVAN PROJE TASDİK ÜCRETİ Avan Proje Tasdik Ücreti yapı inşaat alanının beher m²?si için alınır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin ayrı ayrı onaylayacağı Avan Projeler için ücret sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınır. İlçe Belediyesi tarafından tekrar ücret alınamaz. Avan proje tadilatlarında; Tadilat Avan Proje Tasdikinde fonksiyon değişikliklerinde ücret farkları ayrıca alınır. Tadilat yapılan katın yapı inşaat alanının beher m²?si için, yapı fonksiyonlarına göre belirlenen ücretin % 0?u alınacaktır. Tadilat neticesinde yapı inşaat alanında meydana gelen artışlar da ise artan beher m2 için yapı fonksiyonları için belirlenen birim fiyatın tamamı üzerinden ücret alınır. 4. YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMUNA İLİŞKİN ÜCRETLER Tabloda belirtilen yapı inşaat alanı aralıklarına göre maktu olarak ücretlendirilecektir. Belirlenen bu ücretten başka ücret 5. İMAR DURUMU BELGE ÜCRETİ Başvuru anındaki parsel alanına göre maktu olarak ücretlendirilecektir. İmar durumu temditlerinde, değişiklik yoksa ücretin %50?si, değişiklik varsa ücretin tamamı alınır. 6. KAT İRTİFAK - MÜLKİYET PROJESİ ÜCRETİ Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve İmar Islah Planı uygulanacak bölgelerde, ücretin %50?si alınır. 7. ÇALIŞMA ALANI KULLANIM ÜCRETİ İnşaat yapım aşamasında terkinli alanların ( kaldırım, yol vb.) kullanılan bölümüne ilişkin ücrettir. 8. YAPI FONKSİYONLARI 8.. Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır Yapı fonksiyonlarının tespitinde ruhsata esas olan projeler esas alınır. 9. Ücret kalemlerinde verilen m² değerlerinde; örneğin 0.000? arasına m² dahil değildir. 0. MUAFİYETLER 0.. Kamuya ait taşınmazlar üzerinde yapılan (üniversite, okul, hastane, kütüphane, ibadethane, spor tesisi, kültür ve sanat yapıları vb. ile bunların müştemilatları) yapılar ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumu yapılarının proje tasdikinden ücret alınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü veya mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde yapılacak yapılara ilişkin projelerin tasdikinden ücret alınmaz Belediye iştiraklerince yapılacak veya yaptırılacak yapılara ilişkin projelerden Belediye Gelirleri Kanunu?nda belirtilen plan ve proje tasdik harcının en az tutarı üzerinden hesaplanarak proje tasdik ücreti alınır.

5 İ. İSTİSNALAR Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde ait, İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan imar uygulamalarında, ücretler 2 misli olarak alınır. 2. TAHSİLATLAR 2.. Ücretler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu?nun 97. Maddesine dayanmaktadır Ücretlere KDV dahildir İmar hizmetleri ücreti müracaat tarihindeki yılın tarifesiyle tahsil edilir. 3. Bu tarife hükümleri İmar Müdürlüğünce yürütülmektedir. 4. Bu tarife tarihleri arasında geçerlidir.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164)

Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164) Elektronik Resmi Gazete 24.10.2001 Çarşamba Sayı: 24563 (Asıl) Son Güncelleme: 24.10.2001 13:31 Tebliğ Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 81164) İçişleri Bakanlığından: --------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3 ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SATIŞA ÇIKARILAN;

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SATIŞA ÇIKARILAN; T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı