Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla FECR SURESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla FECR SURESİ"

Transkript

1 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 1

2 و ال ف ج ر ١ 1 (KARANLIĞI) yarıp çıkan sabah vakti (Fecr) şahit olsun! و ل ي ال ع ش ر ٢ 2 O tarifsiz on gece şahit olsun! و الش ف ع و ال و ت ر ٣ 3 Çift ve tek şahit olsun! 2

3 و ال ي ل ا ذ ا ي س ر ٤ 4 Sabaha yürüyen gece şahit olsun! ه ل ف ى ذ ل ك ق س م ل ذ ى ح ج ر ٥ 5 Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur? 3

4 ا ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب ع اد ٦ 6 Görmedin mi (Haberin yok mu? Duymadın mı?) Rabbin ne yaptı Âd kavmine, ا ر م ذ ات ال ع م اد ٧ 7 Sütun (gibi bina)lar sahibi İrem Şehrine 4 ا ل ت ى ل م ي خ ل ق م ث ل ه ا ف ى ال ب ل د ٨ 8 Ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti?

5 و ث م ود ال ذ ين ج اب وا الص خ ر ب ال و اد ٩ 9 O Vadide, kayaları yontan Semud a? و ف ر ع و ن ذ ى ا ل و ت اد ١٠ 10 Ve kazıklar sahibi Firavun a? 5 ا ل ذ ين ط غ و ا ف ى ال ب ل د ١١ 11 Onların hepsi de kendi ülkelerinde haddi aşmış kimselerdi;

6 ف ا ك ث ر وا ف يه ا ال ف س اد ١٢ 12 Derken oralarda ahlâkî çürüme ve toplumsal yozlaşmayı körüklediler; ف ص ب ع ل ي ه م ر ب ك س و ط ع ذ اب ١٣ 13 Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kamçısı yağdırdı. 6 ا ن ر ب ك ل ب ال م ر ص اد ١٤ 14 Şu kesin ki Rabbin her zaman ve mekânda herkesi gözetleyicidir.

7 ف ا م ا ا ل ن س ان ا ذ ا م ا اب ت ليه ر ب ه ف ا ك ر م ه و ن ع م ه ف ي ق ول ر ب ى ا ك ر م ن ١٥ 15 VE insana gelince Ne zaman Rabbi onu (varlıkla) sınayıp ona ikram edecek ve nimetlere gark edecek olsa, hemen (Allah ın kendisini desteklediğini düşünerek) Rabbim bana ikram etti der; 7 و ا م ا ا ذ ا م ا اب ت ل يه ف ق د ر ع ل ي ه ر ز ق ه ف ي ق ول ر ب ى ا ه ان ن ١٦ 16 Ne zaman da Rabbi onu (darlıkla) sınayıp onun geçim alanını sınırlandıracak olsa, bu kez de Rabbim beni zelil etti der.

8 ك ل ب ل ل ت ك ر م ون ال ي ت يم ١٧ 17 Hayır! (hayır, durum öyle değil) Bilakis siz yetime izzet ikram göstermiyorsunuz, و ل ت ح اض ون ع لى ط ع ام ال م س ك ين ١٨ 18 Yoksulu doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, 8 و ت ا ك ل ون الت ر اث ا ك ا ل ل اما ١٩ 19 Emeksiz kazancı (mirası) haram-helâl demeden açgözlülükle boğazınıza geçiriyorsunuz,

9 و ت ح ب ون ال م ال ح ابا ج اما ٢٠ 20 Dahası ölçüsüz bir sevgiyle malı seviyorsunuz. ك ل ا ذ ا د ك ت ا ل ر ض د ا كا د ا كا ٢١ 21 Hayır, Hayır, öyle yapmayın! Yeryüzü art arda sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman, 9 و ج اء ر ب ك و ال م ل ك ص ا فا ص ا فا ٢٢ 22 Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak;

10 و ج یء ي و م ئ ذ ب ج ه ن م ي و م ئ ذ ي ت ذ ك ر ا ل ن س ان و ا نى ل ه الذ ك ر ى ٢٣ 23 O gün Cehennem de ortaya getirilmiş olacak; o gün (sınavı kaybetmiş) insan (gerçeği) itiraf edecek; ama bu itirafın hiçbir yararı olmayacak. ي ق ول ي ا ل ي ت ن ى ق د م ت ل ح ي ات ی ٢٤ 24 O diyecek ki: Ah n olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım! 10

11 ف ي و م ئ ذ ل ي ع ذ ب ع ذ اب ه ا ح د ٢٥ 25 İşte o gün, Allah ın yapacağı azabı hiç kimse yapamaz, و ل ي وث ق و ث اق ه ا ح د ٢٦ 26 Ve O nun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. ي ا ا ي ت ه ا الن ف س ال م ط م ئ ن ة ٢٧ 27 (İMDİ) ey (Allah la) tatmin olmuş insanoğlu: 11

12 ا ر ج ع ى ا لى ر ب ك ر اض ي اة م ر ض ي اة ٢٨ 28 Rabbine, O ndan memnun olmuş ve O nu razı etmiş olarak dön! ف اد خ ل ى ف ى ع ب اد ی ٢٩ 29 Bunu (başarman) halinde gir (sadık) kullarımın arasına, و اد خ ل ى ج ن ت ی ٣٠ 30 Ve gir cennetime! 12

13 Nuzul Sıra 11 SURENİN KİMLİĞİ FECR SURESİ Ayet Sayısı 30 Nuzul Yılı 2 13

14 NÜZUL YERİ 14

15 MEKKE Mina Müzdelife Arafat KABE 15

16 KONUSU (6) 1. Yemin Akıl İlişkisi Yemin Edilenler; Fecr On gece Çift ve Tek Gece Akıl sahipleri için Şahitlik. 16

17 KONUSU 2. Tarihten Üç Zorba Örneği Ad Kavmi Semud Kavmi Firavn Kavmi 17

18 KONUSU 3. Azgınların Ortak Nitelikleri Azgınlık yapmak Kötülüğü yaygınlaştırmak Bozgunculuğu çoğaltmak 18

19 KONUSU 4. Azgınların Azabı Haketme Nedenleri Azgınlık yapmak Kötülüğü yaygınlaştırmak Bozgunculuğu çoğaltmak 19

20 KONUSU 5. Nankör İnsanın Yanlış Değerlendirmeleri Serveti, Allah a yakınlığın ölçüsü, Yoksulluğu, Allah a uzaklığın ölçüsü olarak değerlendirmek. 20

21 KONUSU 6. Nankör İnsan Tipi ve Davranışları Yetime İkram etmemek. Yoksulu doyurmaya teşvik etmemek. Kazancında Haram-Helal gözetmemek Malı ölçüsüzce (aşırı) sevmek 21

22 FESC SURESİ KONUSU Nankör Tiplerin, Kıyamet ve Sonrasında Yaşayacakları Yeryüzünün dağılıp parçalanması İlahi Emrin gelmesi (7 aşama) Diriltilme Toplanma Allah a az edilme Bilgilendirilme Sorgulanma Değerlendirilme Cennete veya Cehenneme sevk edilme

23 FESC SURESİ KONUSU 8. Zamanı Geçmiş olan Hatırlama İnsanın dünyadayken yaptıklarını Yapması gerekirken yapmadıklarını 23

24 FESC SURESİ KONUSU 9. Ahiret teki Pişmanlık ve Anlamsızlığı Keşke dünyadayken, Ahiret için bir şeyler gönderseydim Daha başka yerlerde; 24 Dünyaya geri dönüş isteyeceği (Secde 12) Ölümün ve azabın geciktirilmesi (İbrahim 44) Dünyada peşlerinden gittiklerinden uzak olmak (2/167) Dünyaya dönüp mü minlerden olmak (Şu ara 102) Keşke toprak olsaydım (Nebe 40)

25 FESC SURESİ KONUSU 10. İyilere Müjde Ey huzura kavuşmuş insan Gir Cennete denilecek. 25

26 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 26

27 و ال ف ج ر ١ 1 (KARANLIĞI) yarıp çıkan sabah vakti (Fecr) şahit olsun! Cahiliyye karanlığını yarıp çıkan vahyin nurlu sabahı ; و ل ي ال ع ش ر ٢ 2 O tarifsiz on gece şahit olsun! Vahyin başlangıcı olan Kadir gecesini içinde barındıran on gece... İnsanlığın Kur an Vahyi ile buluşturulduğu zaman 27

28 Fecr: Sabah Namazı Vakti Sabahın Aydınlığı Vahiy (Kur an ın aydınlığı) On Gece 28 Zilhiccenin ilk On günü Muharremin ilk On günü Ramazan ın son On günü

29 Çok özel bir sabah ve Çok özel bir On gece olmalıdır. Karanlıkları yarıp aydınlığı getiren asıl sabah; insanlığın Kur an Vahyi ile buluşturulduğu sabahtır. Kur an dan yoksun gündüzler karanlıktır. Kur an ın bulunmadığı zaman dilimi karanlıktır. On Gece; Vahyin ilk indiriliş gecesi olan Kadir Gecesinin de içinde bulunduğu Ramazan ın son On günü olduğu muhtemeldir. 29

30 و الش ف ع و ال و ت ر ٣ 3 Çift ve tek şahit olsun! Yaratılan ve Yaratan و ال ي ل ا ذ ا ي س ر ٤ 4 Sabaha yürüyen (gelip geçen) gece şahit olsun! Vahiyle, aydınlığa yürüyen Cahiliye gecesi şahit olsun. 30

31 Çift ve Tek Çift: Kainattaki bütün Çiftler (çift kutupluluk) yani bütün yaratılmışlar. Tek: Allah tır. 31 MESAJ: Tek olan Yüce Allah, o özel sabahın aydınlığında, Ramazanın son on gününde ve özellikle kadir gecesinde, çift olan yaratıkları ilahi bilgilerle buluşturmuş, bir anlamda yaratıklarla iletişimin vahiy ile sağlandığı mesajını vermiştir.

32 Geçip Giden Gece; Ardını dönüp giden ve bitmekte olan bir zaman. Geçmek olan gece, vahyin aydınlattığı cahiliye gecesidir. 32

33 İlk Dört ayeti şöyle okuyabiliriz. Kur an aydınlığının dünyayı aydınlattığı Ramazan ın son on gecesindeki Kadir Gecesinin sabahında, Tek olan Yüce Allah, çift olan bütün yaratıkları ilahi bilgilendirme ile aydınlatmıştır. Böylece Kur an ile aydınlanan ilk sabah, cehalet karanlıklarını gidermeye başlamıştır. 33

34 ه ل ف ى ذ ل ك ق س م ل ذ ى ح ج ر ٥ 5 Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur? 34

35 Yemin edilen beş değerin, akıl sahipleri için büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir. Aklı olanlar; bu yeminlerden yeterince sonuç çıkartırlar, çıkartmalıdırlar. Yemin edilenlere aldırış etmeyen, dahası ilahi bilgilendirmelere kulak vermeyen insanlar, maalesef tarihin her döneminde var olmuştur. 35 Bu tarz vurdumduymaz ve duyarsız tavır sergileyenler ağır faturalar ödemek zorunda kalmışlardır.

36 Mesela; Ad, Semud, Firavn kavmi. 36 Allah, bu kavimlere ait ibret içerikli bir takım sahneler sunarak, Mekke müşriklerinin aslında çok da abartılacak bir güçlerinin bulunmadığını, hem onlara hem de bütün mü minlere göstermek istemiştir.

37 Kıssaların Anlatılma Gerekçesi: Tarihin tespiti değildir. Tarihi olayların yer ve zamanlarını, şahıs bilgilerinin kronolojisini vermek değildir. 37

38 Kıssaların Anlatılmasındaki Amaç: Olayların sebep-sonuçlarına dikkat çekmektir. Aynı davranışların benzer sonuçlar doğuracağını bildirmek, doğru davranılmasını sağlamak. Hz Peygamber ve Mü minlerin gönüllerini motive etmek. İnananların yüreklerine güven ve huzur vermek. İnanmayanların yüreklerine korku, endişe ve pisikolojik ızdırap vermek. İbret almak. 38 İlk beş ayetteki mesaj doğrultusunda, ilahi bilgilendirmeye kulak vermeyenler bağlamında çeşitli kavimler hatırlatılmaktadır

39 ا ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب ع اد ٦ 6 Görmedin mi (Haberin yok mu? Duymadın mı?) Rabbin ne yaptı Âd kavmine, ا ر م ذ ات ال ع م اد ٧ 7 Sütun (gibi bina)lar sahibi İrem Şehrine 39 ا ل ت ى ل م ي خ ل ق م ث ل ه ا ف ى ال ب ل د ٨ 8 Ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti?

40 و ث م ود ال ذ ين ج اب وا الص خ ر ب ال و اد ٩ 9 O Vadide, kayaları yontan Semud a? و ف ر ع و ن ذ ى ا ل و ت اد ١٠ 10 Ve kazıklar sahibi Firavun a? 40 ا ل ذ ين ط غ و ا ف ى ال ب ل د ١١ 11 Onların hepsi de kendi ülkelerinde haddi aşmış kimselerdi;

41 ف ا ك ث ر وا ف يه ا ال ف س اد ١٢ 12 Derken oralarda ahlâkî çürüme ve toplumsal yozlaşmayı körüklediler; ف ص ب ع ل ي ه م ر ب ك س و ط ع ذ اب ١٣ 13 Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kamçısı yağdırdı. 41 ا ن ر ب ك ل ب ال م ر ص اد ١٤ 14 Şu kesin ki Rabbin her zaman ve mekânda herkesi gözetleyicidir.

42 ا ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب ع اد ٦ 6 Görmedin mi (Haberin yok mu? Duymadın mı?) Rabbin ne yaptı Âd kavmine, Âd ın hikayesi, cenneti dünyada arayan zavallıların acıklı hikayesidir. Kur an da 24 kez geçen Âd kavminin nüzul sürecinde ilk geçtiği yer burasıdır. 42 Nûh kavminin ardından gelir.

43 ا ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب ع اد ٦ 6 Görmedin mi (Haberin yok mu? Duymadın mı?) Rabbin ne yaptı Âd kavmine, İnsanlık tarihinde dillere destan olmuş efsanevi İrem Bağları nın sahibi olan bu uygarlık Ahkaf ta kurulmuştu. 43 Burası, Arabistan yarımadasının güneyinde okyanusa paralel ve Rub u l-hali çölünün alt kıyısı boyunca uzanan ve bugün adına Hadramevt (Ölüyeşil) denilen vadide bulunuyordu.

44 44

45 45

46 ا ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب ع اد ٦ 6 Görmedin mi (Haberin yok mu? Duymadın mı?) Rabbin ne yaptı Âd kavmine, Peygamberlerini dinlememenin sonucunda, yedi gün sekiz gece kesintisiz süren, kökünden kopartılmış hurma kütükleri gibi insanları öteye beriye savuran şiddetli bir kasırga ile helak edildiler. 46

47 ا ر م ذ ات ال ع م اد ٧ 7 Sütun (gibi bina)lar sahibi İrem Şehrine ا ل ت ى ل م ي خ ل ق م ث ل ه ا ف ى ال ب ل د ٨ 8 Ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti? İrem Şehri; Ad kavminin yaşadığı şehrin adıdır. 47 Binalarının büyük ve dayanıklı inşa edilmesiyle, şehir yapısıyla O günün şartlarında Medeni bir şehir..

48 48

49 49

50 ا ر م ذ ات ال ع م اد ٧ 7 Sütun (gibi bina)lar sahibi İrem Şehrine Dersler: ا ل ت ى ل م ي خ ل ق م ث ل ه ا ف ى ال ب ل د ٨ 8 Ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti? 50 Azgınların oluşturduğu bir medeniyet, ilahi kudret karşısında ayakta kalması mümkün değildir. Ad kavmi de bu ihtişam ve güzelliğe rağmen, Allah a ve O nun elçisine karşı düşmanlığa girişince, sonunda hak ettiği cezayı bulmuştur. Ey İnsan, malzemeye değil, mühendisliğine değil, Alah a güven. Ey İnsan, Allah sız düşünme, Allah sız konuşma ve Allah sız hareket etme,

51 و ث م ود ال ذ ين ج اب وا الص خ ر ب ال و اد ٩ 9 O Vadide, kayaları yontan Semud a? Semud: az su anlamına gelen semd den türetilmiştir. Bir su uygarlığıdır. Yılda yağması beklenen bir karış suyu kayalarda açılan sarnıçlarda biriktirip tasarruflu kullanarak inşa edilen görkemli bir medeniyettir. 51

52 Rivayete göre kayalara 1700 mağara-şehir oymuşlardır (Râzî). Semud, Âd ın yaşadığı tecrübeyi yanlış okudu. Âd ın helâkini inşaat malzemesinin çürüklüğüne bağladı. Kum tepelerinin (Ahkaf) eteğinde bir medeniyet kurduğu için helâk olduğunu düşündü ve gitti kayalardan kendisine görkemli kentler inşa etti. 52

53 Burası Hicr denen bölgedeki Vadi l-kura dır. Sorunu böyle çözdüğünü düşünmüştü. Fakat helâk sebebinin yapı malzemesinden değil insandan kaynaklandığını akıl edemedi. 53

54 Sâlih peygamberi yalanladı ve helâke uğradı. Kamu malı bir deveyi önce susuz bırakıp sonra işkenceyle öldürmeleri bardağı taşıran son damla oldu (bkz. Hûd: 64). Ve sonunda kaya gibi sağlam mekânlarında onlar da helâke uğradılar. Şimdi onlardan geriye kalan harabeler, Medain-i Sâlih adıyla anılmaktadır. 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 و ث م ود ال ذ ين ج اب وا الص خ ر ب ال و اد ٩ 9 O Vadide, kayaları yontan Semud a? Dersler: Vahyin yol göstericiliğine ihtiyaç hissetmeden yola çıkan akıl, sonunda kayalara toslar. Kayalara değil Allah a güvenin. 59 Allah a değil de kayalara güvenmenin sonucu perişanlıktır.

60 و ف ر ع و ن ذ ى ا ل و ت اد ١٠ 10 Ve kazıklar sahibi Firavun a? Kazıklar Sahibi İsminin verilmesi: 60 Kızdığı kişilere uyguladığı kazık cezası ndan olabilir. İnanca uyguladığı zorbalıktan olabilir. Ekonomik ve askeri açıdan güçlü olduğundan olabilir. İlahlık iddiasının ispatı mahiyetinde piramitler diktirmesi olabilir.

61 61

62 و ف ر ع و ن ذ ى ا ل و ت اد ١٠ 10 Ve kazıklar sahibi Firavun a? Dersler: Güç göstergeleri; 62 Kişinin azgınlığını artırmaktadır. Haktan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum felaketin habercisidir.

63 ا ل ذ ين ط غ و ا ف ى ال ب ل د ١١ 11 Onların hepsi de kendi ülkelerinde haddi aşmış kimselerdi; ف ا ك ث ر وا ف يه ا ال ف س اد ١٢ 12 Derken oralarda ahlâkî çürüme ve toplumsal yozlaşmayı körüklediler; Azgınların Ortak Nitelikleri: Bulundukları beldede; 63 Haddi aşmak (Vahye sırt dönmek Toplumsal Zulüm) Ahlaki Çürümeyi körüklemek Toplumsal yozlaşmayı körüklemek

64 ف ص ب ع ل ي ه م ر ب ك س و ط ع ذ اب ١٣ 13 Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kamçısı yağdırdı. Azgınların Ortak Sonuçları: Ad Semud Firavun : Kasırga ile : Gürültü ile : Suda boğulma ile 64 Maddi dayanaklardan mahrum bırakılmak ve Allah ı hesaba katmamanın cezası. Benzer hataları yapanlar benzer akibetlere hazır olmalıdırlar.

65 ا ن ر ب ك ل ب ال م ر ص اد ١٤ 14 Şu kesin ki Rabbin her zaman ve mekânda herkesi gözetleyicidir. Allah devamlı gözetleyendir: 65 Öncekilerin yaptıklarından haberimiz vardı. Ey Mekke Müşrikleri, sizin, Peygamberime ve Mü minlere yaptıklarınızdan da haberimiz var. Öncekiler sizden daha güçlüydü, bakın akibetleri ne oldu. Siz de bu hareketlerinize devam ederseniz benzer akibete hazır olun. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Mü minlere destek ve motivasyon verilmekte, Zalimler ise tehdit edilmekte. Ayağınızı denk alın mesajı verilmektedir. Allah ın her an gözetlediğinin farkında olarak Allah lı yaşayın.

66 ف ا م ا ا ل ن س ان ا ذ ا م ا اب ت ليه ر ب ه ف ا ك ر م ه و ن ع م ه ف ي ق ول ر ب ى ا ك ر م ن ١٥ 15 VE insana gelince Ne zaman Rabbi onu (varlıkla) sınayıp ona ikram edecek ve nimetlere gark edecek olsa, hemen (Allah ın kendisini desteklediğini düşünerek) Rabbim bana ikram etti der; 66 و ا م ا ا ذ ا م ا اب ت ل يه ف ق د ر ع ل ي ه ر ز ق ه ف ي ق ول ر ب ى ا ه ان ن ١٦ 16 Ne zaman da Rabbi onu (darlıkla) sınayıp onun geçim alanını sınırlandıracak olsa, bu kez de Rabbim beni zelil etti der.

67 Nankör İnsanın Yanlış Değerlendirmesi: Ayet 15: Nimet ve ikramla buluşturulmanın Amacı; Nimet ve İkram, bir hak ediş olarak algılanmamalıdır. Bu anlayış, Karun anlayışıdır. Nimetin bolca verilmesi, Allah ın o kişiyi desteklediği manasına gelmez. Nimet ve İkramla buluşturulma bir imtihandır. Nimeti hak ettiğini düşünen ve onu imtihan ile buluşturmayan kayıptadır. 67

68 Nankör İnsanın Yanlış Değerlendirmesi: Ayet 16: Rızkı daraltmanın Amacı; Nimet ve İkramdaki daralma, Allah ın o kişiyi önemsememesi olarak algılanmamalı. Nimetin daraltılması bir imtihandır. 68 Önceki anlatılan kıssalarla bağlantı kurarsak; Kendisine ikram edilen nimeti, amacına uygun değerlendirmeyen kişi için bu nimet, onun azgınlığının, sapkınlığının ve zulmünün artmasına ve sonunda helak olmasına sebep olur.

69 ك ل ب ل ل ت ك ر م ون ال ي ت يم ١٧ 17 Hayır! (hayır, durum öyle değil) Bilakis siz yetime izzet ikram göstermiyorsunuz, و ل ت ح اض ون ع لى ط ع ام ال م س ك ين ١٨ 18 Yoksulu doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, 69 و ت ا ك ل ون الت ر اث ا ك ا ل ل اما ١٩ 19 Emeksiz kazancı (mirası) haram-helâl demeden açgözlülükle boğazınıza geçiriyorsunuz,

70 و ت ح ب ون ال م ال ح ابا ج اما ٢٠ 20 Dahası ölçüsüz bir sevgiyle malı seviyorsunuz. 70

71 ك ل ب ل ل ت ك ر م ون ال ي ت يم ١٧ 17 Hayır! (hayır, durum öyle değil) Bilakis siz yetime izzet ikram göstermiyorsunuz, Nankör İnsan Tipi ve Davranışları (Nankörlüğün Göstergeleri): 71 Yetime İkram Etmemek Yetim; muhtaç olunan şeyden yoksun olmaktır. (para, mal, sağlık, bilgi, sevgi. ) Yetime ikram etmek; her neye ihtiyacı var ise, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının giderilmesi için çabalamaktır. Yetime bakılmayan toplum ahlaken yıkım sürecine girmiş demektir. Yetimine bakmayan toplum medeni bir toplum olamaz. Yetimi itip kakmak, ahreti inkar etmenin bir göstergesidir. Yetime ikram etmek; emaneti sahibine ulaştırmaktır. Yetime ikram etmek; mala sahip olmak demektir, Mala ait olanlar efendilerini azad edemezler.

72 و ل ت ح اض ون ع لى ط ع ام ال م س ك ين ١٨ 18 Yoksulu doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, Nankör İnsan Tipi ve Davranışları (Nankörlüğün Göstergeleri): Yoksulla (Miskin) İlgilenmemek Yoksul; gününü geçirmeye dahi mecali olmamayı ifade eder. Fakir; Başkasıyla ilgilenebilecek yeterlilikte olmamak. Yoksulu doyurmayı teşvik etmemek ahiretteki hesabı yalanlamaktır (Maun 3) Yoksulu doyurmamak, yüce Allah a iman etmemektir. (Hakka 34) Kur an ın toplumsal anlamda en önem verdiği konulardan biridir. 72

73 و ت ا ك ل ون الت ر اث ا ك ا ل ل اما ١٩ 19 Emeksiz kazancı (mirası) haram-helâl demeden açgözlülükle boğazınıza geçiriyorsunuz, Nankör İnsan Tipi ve Davranışları (Nankörlüğün Göstergeleri): Mirasa düşkünlük (Haram-Helal gözetmeksizin yemek) Miras hukukuna riayet etmemek. Miras yoluyla sahip olduğu maldaki fakirlerin hakkını vermemek suretiyle başkalarına ait olan malı yemesi. Fakire, yetime, yoksula hakkını vermemek, onlara ulaştırılması gereken bir ekonomik miktarı gasbetmektir. 73

74 و ت ح ب ون ال م ال ح ابا ج اما ٢٠ 20 Dahası ölçüsüz bir sevgiyle malı seviyorsunuz. Nankör İnsan Tipi ve Davranışları (Nankörlüğün Göstergeleri): Ölçüsüz (Aşırı) Mal Sevgisi 74 İnsana yukarıdaki hataları yaptıran, ölçüsüz mal sevgisidir. Ölçüsüz Mal sevgisi; İkram etmemenin gerekçesidir. Ölçüsüz Mal sevgisi; yoksulu doyurmaya teşvik etmemenin gerekçesidir. Ölçüsüz Mal sevgisi; Mirasa aşırı derecede düşkünlüğün gerekçesidir. Ölçüsüz mal sevgisi; mala sahip olmayı değil, mala ait olmayı doğurur. Kınanan budur. Malı ölçülü sevmeliyiz, çünkü sorumluluğu yerine getirilmeyen mal, kişinin başına dert olacaktır.

75 Buna Göre ncı Ayetler; Yetim ve yoksulla ilgilenmeyip onların dertleriyle dertlenmeyenler, bu duyarsızlıklarının sonucu olarak nimet kısıtlamasıyla cezalandırılmış olabilir. Allah, gariplerle ilgilenmemenin ne demek olduğunu öğretmek için, bizzat kendilerine o sıkıntıları yaşatmayı istemiş olabilir. Nimetin varlığındaki imtihan; onu garibanlarla paylaşmak idi. Yetim ve yoksulla ilgilenmeyip bu imtihanı kaybedenler, bu defa nimet kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmış olabilir. Ödev ve sorumluluğunu yerine getiremeyeceği bir malı istememeli, sahip olduğunun da hakkını vermeli. 75 Hak edene hak ettiği kadar değer ver mesajı da vardır.

76 ك ل ا ذ ا د ك ت ا ل ر ض د ا كا د ا كا ٢١ 21 Hayır, Hayır, öyle yapmayın! Yeryüzü art arda sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman, و ج اء ر ب ك و ال م ل ك ص ا فا ص ا فا ٢٢ 22 Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak; 76

77 و ج یء ي و م ئ ذ ب ج ه ن م ي و م ئ ذ ي ت ذ ك ر ا ل ن س ان و ا نى ل ه الذ ك ر ى ٢٣ 23 O gün Cehennem getirilecektir. İnsan (dünyadayken Yaptıklarını yada yapmadıklarını) hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona hiçbir yararı olmayacaktır. ي ق ول ي ا ل ي ت ن ى ق د م ت ل ح ي ات ی ٢٤ 24 O diyecek ki: Ah n olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım! 77

78 ك ل ا ذ ا د ك ت ا ل ر ض د ا كا د ا كا ٢١ 21 Hayır, Hayır, öyle yapmayın! Yetime İkram Etmemezlik yapmayın Yoksulla (Miskin) İlgilenmemezlik etmeyin. Mirasa düşkünlük (Haram-Helal gözetmeksizin yemek) göstermeyin Ölçüsüz (Aşırı) Mal Sevgisine tutulmayın Çünkü; 78 Yeryüzü art arda sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

79 Yer yüzü dağılıp parçalanacak. Diğer dehşet verici hadiseler 79 Dağlar yürütülecek (Tekvir 3) Un ufak edilip savrulacak (Taha 105) Bulutlar gibi harket edecekler (Neml 88) Serpilmesi (Vakıa 5) Yeryüzü ve dağların çarpışması (Hakka 14) Dağların yüne dönüşmesi (Me aric 9) Etrafa saçlması (Mürselat 10) Yürütülüp yerlerinin srap olması (Nebe 20)

80 و ج اء ر ب ك و ال م ل ك ص ا فا ص ا فا ٢٢ 22 Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak; Rabbin Gelmesi; İlahi Emirin gelmesi Allah ın görülmesi Kudret ve saltanatının belirtilerinin ortay çıkması 80

81 و ج اء ر ب ك و ال م ل ك ص ا فا ص ا فا ٢٢ 22 Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak; İlahi Emirin gelmesi Ahiret teki Yargılama Emrinin Başlatılması 81 Diriltilme Toplanma Allah a az edilme Bilgilendirilme Sorgulanma Değerlendirilme Cennete veya Cehenneme sevk edilme

82 و ج اء ر ب ك و ال م ل ك ص ا فا ص ا فا ٢٢ 22 Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak; İlahi Emirin gelmesi Ahiret teki Yargılama Emrinin Başlatılması Yargılanan insanlar hakkındaki son kararı Yüce Allah ın vereceği mesajını içerir. 82

83 Dolayısıyla و ج اء ر ب ك و ال م ل ك ص ا فا ص ا فا ٢٢ 22 Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak; Dünya yerle bir edilince, insanın cimrilik yapıp kimseye vermediği malının da yok olacağı ona hatırlatılmakta, asıl yatırımın ebedi hayat için olduğu beyan edilmektedir. 83 Mahşer duruşması unutulmadan dünya hayatı yaşanmalıdır. Yani Dünya Ahiret dengesini iyi kurmak lazım. Bu dengeyi hesaba katmayanlar, yargılama esnasında veya hemen sonrasında bir başka felaketi daha yaşayacaklardır.

84 Nankör Tiplerin Ahiret teki Halleri و ج یء ي و م ئ ذ ب ج ه ن م ي و م ئ ذ ي ت ذ ك ر ا ل ن س ان و ا نى ل ه الذ ك ر ى ٢٣ 23 O gün Cehennem getirilecektir. İnsan (dünyadayken Yaptıklarını yada yapmadıklarını) hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona hiçbir yararı olmayacaktır. 84 Zamanı Geçmiş Olan Bir Hatırlama gerçekleşecek Yargılanma esnasında gideceği yer kendisine gösterilecek (Yani idam sehpasını görecek-hissedecek) Yargılanmadan önce insan gerçeğin farkına varacak ve dünyada yaptıkları yanlışları hatırlayacak. Gerçeği fark etmenin ve öğüt almanın yeri burası değil dünyadır. Dünyada gerçeğe uygun yaşamayan kişinin bu son çırpınışları sonucu değiştirmeyecektir. Onun için ey insan, halen hayattasın, gerçeği fark et ve iş işten geçmeden dönüş yap mesajı verilmektedir.

85 Nankör Tiplerin Ahiret teki Halleri Gerçeği Ahirette anlayacak ve hatırlayacak olan inkarcı insan tipi, bu anlayışın peşinden çeşitli pişmanlıklar dile getirecektir. 85

86 ي ق ول ي ا ل ي ت ن ى ق د م ت ل ح ي ات ی ٢٤ 24 O diyecek ki: Ah n olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olsaydım! Pişmanlıkları; Keşke dünya hayatımda iken iyilikler yapsaydım. 86 Başka Ayetlerde; Dünyaya geri dönüş isteği (Mü minun ) Ölümün veya azabın geciktirilmesini istemek (İbrahim 44) Dünyadayken gerçeğe kulak verip akledebilme itirafı (Mülk 10-11) Keşke dönüş olsa da mü minlerden olsaydık (Şu ara 102) Ah keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım (Furkan 27-28) Keşke falancayı dost edinmeseydim. (Furkan 27-28) Keşke hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim (Hakka 25-29)

87 ي ق ول ي ا ل ي ت ن ى ق د م ت ل ح ي ات ی ٢٤ 24 O diyecek ki: Ah n olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olsaydım! Gerekçesi ne olursa olsun İçeriği nelerden oluşursa oluşsun, Ahiret te bu anlamda hiçbir istek dikkate alınmayacaktır. 87

88 ف ي و م ئ ذ ل ي ع ذ ب ع ذ اب ه ا ح د ٢٥ 25 İşte o gün, Allah ın yapacağı azabı hiç kimse yapamaz, و ل ي وث ق و ث اق ه ا ح د ٢٦ 26 Ve O nun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. ي ا ا ي ت ه ا الن ف س ال م ط م ئ ن ة ٢٧ 27 (İMDİ) ey (Allah la) tatmin olmuş insanoğlu: 88

89 ا ر ج ع ى ا لى ر ب ك ر اض ي اة م ر ض ي اة ٢٨ 28 Rabbine, O ndan memnun olmuş ve O nu razı etmiş olarak dön! ف اد خ ل ى ف ى ع ب اد ی ٢٩ 29 Bunu (başarman) halinde gir (sadık) kullarımın arasına, و اد خ ل ى ج ن ت ی ٣٠ 30 Ve gir cennetime!... 89

90 ف ي و م ئ ذ ل ي ع ذ ب ع ذ اب ه ا ح د ٢٥ 25 İşte o gün, Allah ın yapacağı azabı hiç kimse yapamaz, و ل ي وث ق و ث اق ه ا ح د ٢٦ 26 Ve O nun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. Alternatif Anlam 1; O gün, kişinin kendisine yaptığı azabı ona hiç kimse yapamaz, vurduğu bağı kimse vuramaz. 90 Kişinin başına gelen sıkıntılar, kendi davranışlarının sonucudur.

91 ف ي و م ئ ذ ل ي ع ذ ب ع ذ اب ه ا ح د ٢٥ 25 İşte o gün, Allah ın yapacağı azabı hiç kimse yapamaz, و ل ي وث ق و ث اق ه ا ح د ٢٦ 26 Ve O nun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. Alternatif Anlam 2; O gün hiç kimse onun gibi bir azaba uğratılmaz, onun gibi bir bağla bağlanmaz. 91 Nankör ve azgın insan; en büyük azaba uğratılacaktır.

92 Kötülerle ilgili bu izahlardan sonra söz, iyilere getirilmektedir. 92

93 ي ا ا ي ت ه ا الن ف س ال م ط م ئ ن ة ٢٧ 27 (İMDİ) ey (Allah la) tatmin olmuş insanoğlu: ا ر ج ع ى ا ل ى ر ب ك ر اض ي اة م ر ض ي اة ٢٨ 28 Rabbine, O ndan memnun olmuş ve O nu razı etmiş olarak dön! 93

94 ف اد خ ل ى ف ى ع ب اد ی ٢٩ 29 Bunu (başarman) halinde gir (sadık) kullarımın arasına, و اد خ ل ى ج ن ت ی ٣٠ 30 Ve gir cennetime! 94

95 Surenin sonlarına gelmişken, Umutsuz bir mesajla insanların yürekleri kararmasın diye konu iyilere getirilmekte ve onlara moral vermeyi amaçlamaktadır. Huzura Kavuşmuş İnsanın Ödülü: 95 Allah ın ondan razı olması. İyi Kulların arasına katılış Peygamberler Sadıklar (hakkı onaylayanlar) Şüheda (Hakka şahit olanlar) Salihun (özü sözü bir olan, bir yanlışı düzelten)

DUHA SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla DUHA SURESİ DUHA SURESİ DUHA SURESİ DUHA SURESİ DUHA SURESİ

DUHA SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla DUHA SURESİ DUHA SURESİ DUHA SURESİ DUHA SURESİ DUHA SURESİ Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla و ل س و ف ي ع ط يك ر ب ك ف ت ر ض ى ٥ 5 Ve zamanı gelince Rabbin sana çeşitli imkanlar bahşedecek, sen de (bundan) hoşnut ve memnun olacaksın. 1 4 و الض ح ى ١ 1 SABAHIN

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir 8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında tartışır; ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!..

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

MÜZZEMMİL SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE GİRİŞ SURENİN KONUSU. MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73. Ayet Sayısı 20.

MÜZZEMMİL SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE GİRİŞ SURENİN KONUSU. MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73. Ayet Sayısı 20. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE Mina Müzdelife Arafat KABE 2 GİRİŞ 5 SURENİN KİMLİĞİ Ayet Sayısı 20 MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73 SURENİN KONUSU Vahiyle muhatap olmak, Ciddi bir yük almak

Detaylı

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ني (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) 1 و م ا ا م ر وا ا ل ل ي ع ب د وا الل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص

Detaylı

zeytinvearkadaslari.com

zeytinvearkadaslari.com 7 MÂÛN SURESİ için KELİME ÇALIŞMA KAĞIDI Sure adını, son ayetinde geçen "mâûn" kelimesinden almıştır. Mâûn kelimesi, zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Sure, "Eraeyte",

Detaylı

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm 11 1 Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, bilhassa idareci konumundakilerin

Detaylı

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu.

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. س ي د ن ا و ن ب ي ن ا م ح م د صلى تعالى عليه و سل م İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. 1 ا ب ى ب ك ر ب ن الص د يق 30 ث اب ت ب ن ا ق ر م 2

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik. 1

Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik. 1 2.2. Hz. Hud (a.s) Kur an Kıssaları Ali BULAÇ ın mealinden Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. Giriş Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik. 1 Ad ın kardeşini

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar ICERIK Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar Salih amel nedir? Salih: dogru yolda olan, fesat icinde olmayan, faydalı ve yarayışlı

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com HİDAYET Hidâyet kelimesi türevleriyle birlikte 316 âyet- i kerimede yer almaktadır. Arap dilinde "hedâ" kökünden gelir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir?

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com EĞİTİM Bireyin kendi iradesi ile belirli bir program dahilinde davranış kazandırma, davranış geliştirme, davranış değiştirme

Detaylı

Kur an ın Özellikleri

Kur an ın Özellikleri Kur an ın Özellikleri Kur an Kur an, okumaktan gelir. Okumayı, bir numaralı değer olarak kabul eden kitaptır. İkra daki okumaktan hemen tabiata dikkat çekilir. Her insan doğumundan itibaren tabiatı okur.

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. »ب ن ي ال س ل م ع ل ى خ م س : ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل الل و أ ن م ح م د ا ر س ول الل و إ ق ام الص ل ة و إ يت اء الز ك اة و ال ح ج و ص و م ر م ض ان «İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah tan başka

Detaylı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

22:40 AYETİNİN KURAN DAKİ KOORDİNATLARI

22:40 AYETİNİN KURAN DAKİ KOORDİNATLARI 22:40 AYETİNİN KURAN DAKİ KOORDİNATLARI 1 1-) 22. SURE HACC SURESİ - 22nci ENLEMDE GEÇEN HACC BÖLGESİ 2-) 22 (HACC) 40 ve 22 (HACC) 41 AYETLERİNİN 22:40 ve 22:41. BOYLAM İLE İLİŞKİSİ Suudi Arabistan 13

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Güven Kaynağı Yüce Allah tır:

Güven Kaynağı Yüce Allah tır: Güven Kaynağı Yüce Allah tır: Yüce Yaratıcı, birkaç isim ve sıfata sığmayan, bu yüzden pek çok isim ve sıfatı olan mutlak kudret sahibidir. O nun meşhur isimlerinden biri de el-mü'min dir. O, güven ve

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 6.NCI YIL AHİRET-SON SAAT-HESAP GÜNÜ YENİDEN DİRİLİŞ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 6.NCI YIL AHİRET-SON SAAT-HESAP GÜNÜ YENİDEN DİRİLİŞ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 6.NCI YIL AHİRET-SON SAAT-HESAP GÜNÜ YENİDEN DİRİLİŞ PEYGAMBERLİĞİN 6.NCİ YILI 6.nci Yılda İnen Sureler: Meryem (İkinci Habeşistan Hicreti) Taha (Hz Ömer

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua DUANIN ÖNEMİ Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan,

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur.

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur. Alıntı; FarukBeşer İsra Suresi hicretten bir yıl önce indirilmiş. Yani Hicret yakındır ve artık Medine de Yahudilerle temas başlayacaktır. Sure sanki her iki tarafı da buna hazırlıyor gibidir. Mescid-i

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER 148. Sohbet - 06.02.2018 ÖNDEN GİDENLER Değerli kardeşlerim. Önden gidenler dediğimizde, bu tarif ile anlatmak istediğimiz, insanlara, İslam ın bize öğrettiği anlamda iyilikte, yani maruf işlerde öncülük

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349)

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349) »ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه و ال م ؤ م ن م ن أ م ن ه الن اس ع ل ى د م ائ ه م و أ م و ال ه م» Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Kur ân ın Ticârî Yol Haritası Cuma, 06 Ekim :47

Kur ân ın Ticârî Yol Haritası Cuma, 06 Ekim :47 Kimi beşerî sistemler malı kişinin tekeline vermiş, mal kişinindir, istediği gibi kazanır ve istediği gibi harcar demiştir. Kimisi de mal devletindir, kişiler devlet için kazanır ve devlet için harcarlar

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir.

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan Recep ve Şaban ayını mübarek kılıp bizi ramazan ayına ulaştıran rabbimize hamd olsun. Bu yazımızda sizinle ramazan ayıyla ilgili terimlerin anlamını inceleyelim. Ramazan: Hicri

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan.

Detaylı

Kur an da Sünnetullah

Kur an da Sünnetullah Kur an da Sünnetullah Icerik Sünnetullah kelimesinin anlami Gecmis milletlere uygulanan Sünnetullah Ahiretteki Sünnetullah Sonuc Kelime anlami Sünnetullah: Allah in sünneti, yani kanunu Sosyal hayatimizla

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Hz. Musa(a.s.) zamanında yaşayamış olan Karun'un helaki

Hz. Musa(a.s.) zamanında yaşayamış olan Karun'un helaki Hz. Musa(a.s.) zamanında yaşayamış olan Karun'un helaki Hz. Musa devrinde Firavun'un ve askerlerinin dışında helak edildiği bize bildirilen bir başka kişi ise Karun'dur. Kuran'a baktığımızda, Karun'un

Detaylı

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 7. KEVSER SÛRESİ ف ص ل ل ر ب ك و ح 1 اك ال ك وث ر ا ن ا ا ع ط ين 2 ان ر ا ن شا نئ ك ه و ا 3 ال ب ر ت ÖĞRENELİM ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla. 1. (Resulüm!)

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 01 ER-RAB

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 01 ER-RAB Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 01 ER-RAB ALLAH Alemlerin Rabbi Konuşuyor Nasıl Bir Allah sın İNSAN Nasıl Bir Allah sın? Sorusuna Allah ın verdiği cevap Alemlerin Rabbi olan bir Allah

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: ŞİDDETLİ HESAP

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: ŞİDDETLİ HESAP HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzü billâhi mine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

ZULÜM 1. Bu konu, Dr. Faruk GÖRGÜLÜ ve Medet ÇOŞKUN un Kur an dan Öğütler adlı kitaptaki yazılarından derlenerek hazırlanmıştır. 2

ZULÜM 1. Bu konu, Dr. Faruk GÖRGÜLÜ ve Medet ÇOŞKUN un Kur an dan Öğütler adlı kitaptaki yazılarından derlenerek hazırlanmıştır. 2 ZULÜM 1 و ك م ق ص م ن ا م ن ق ر ي ة ك ان ت ظ ال م ة و ا ن ش أ ن ا ب ع د ه ا ق و م ا ا خ ر ين 11 ف ل م ا ا ح س وا ب أ س ن ا ا ذ ا ه م م ن ه ا ي ر ك ض ون 11 ل ت ر ك ض وا و ار ج ع وا ا ل ى م ا ا ت ر ف ت م

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR?

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR? 101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası Kur an Kıssaları gerek vahye ilk muhatap olan Mekke ve Medineliler ve gerekse kıyamete kadar tüm insanlık için mesaj içeren anlatımlardır. Günümüz dünyasında

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

yoksa ziyana uğrayanlardan olursun." 7

yoksa ziyana uğrayanlardan olursun. 7 KUR'ÂN'A İMAN ETMEK, ONU TANIYIP, HÜKÜMLERİNE UYMAK * Yüce Allah, insanlara örnek ve rehber olsun diye ilk insandan itibaren peygamberler göndermiş, gerçeği ve doğruyu göstermesi için de kitaplar indirmiştir.

Detaylı

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Ders : 203 Konu : ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Rıza kelimesi sözlükte; memnun olma, hoşnut olma, kabul etme ve seçme anlamlarına gelir. Genel olarak rıza; Allah ın hüküm ve kazasına

Detaylı

HÂKKA SÛRESİNİN TANITIMI VE ÂYETLERİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI TEFSİR METİNLERİ. Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

HÂKKA SÛRESİNİN TANITIMI VE ÂYETLERİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI TEFSİR METİNLERİ. Prof. Dr. Mehmet OKUYAN 14 İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI TEFSİR METİNLERİ Prof. Dr. Mehmet OKUYAN 1 Ünite: 14 Prof. Dr. Mehmet OKUYAN İçindekiler 14.1. 69. HÂKKA SÛRESİ... 3 14.1.1. SÛRENİN TANITIMI... 3 14.1.2. 1-8. ÂYETLER...

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

144. SOHBET ÖNEMLİ İMTİHAN: DİL

144. SOHBET ÖNEMLİ İMTİHAN: DİL 144. SOHBET 12.01.2018 ÖNEMLİ İMTİHAN: DİL Allah (cc), Rahman suresinde insanlara rahmetinin tecellisi olarak verdiği nimetleri zikretmektedir. Vermiş olduğu sonsuz nimetler içerisinde, insanı yaratıp

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

EV SOHBETLERİ SOHBET Merhamet

EV SOHBETLERİ SOHBET Merhamet 95. SOHBET Merhamet ALLAH(CC) IN İNSANA MERHAMETİ Merhamet arapça bir kelime olup ra-ha-me kökünden gelmektedir. Yani rahman ve rahim kelimeleri ile aynı köktendir. Türkçede daha çok acımak anlamında kullanılsa

Detaylı

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD KELİME- İ TEVHİD Allah tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah ın elçisidir. İTİKAT ( İNANÇ ) 1 TEVHİD: Allah ın bir ve tek olduğuna inanmak demektir. İnsanlar inanarak Kelime-i Tevhid i söylerlerse Mümin

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

Tatil kavramını araştırdığımız da tatil için şu anlamların verildiğini görürüz:

Tatil kavramını araştırdığımız da tatil için şu anlamların verildiğini görürüz: Tatile Müslümanca bir bakış açısı geliştirebilmek için önce tatil kelimesini ve Müslümanı tanımlayalım arkasından bu iki kavramın kesişmiş olduğu yani her iki kavramın da tanımının içinde kalan, paylaşabildikleri

Detaylı

ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون

ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون Ey iman edenler! Allah a karşı gelmekten sakınmanız (takva vasfı kazanmanız) için oruç,

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER Bu Yılda İnen Sureler; Muhammed Suresi Tegabün Suresi Bakara Suresi Muhammed Suresi; (Ey Muhacir ve Ensar) Ey İman edenler.

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı