ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER"

Transkript

1 ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER Yard. Doç. Dr. Veysi AKIN Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ÖZET 20. yüzyıl tarihi göz önüne alındığında Çanakkale Savaşlarının Türk ve Dünya tarihindeki yeri küçümsenemeyecek derecede önemlidir. Bu sebeple savaşın geçtiği küçük bir yarımada olan Gelibolu coğrafyası adeta koca bir Türk tarihinin sorumluluğunu omuzlarına yüklenmiş konumdadır. O bu konumunu Çanakkale de şehit düşenlere borçludur. Bu savaşta Türkiye nin her vilayetinden az veya çok şehidi mevcuttur. Bu şehitlerin sayıları dikkate alındığında Denizli Vilayeti nin Türkiye dağılımında önemli bir yer tuttuğu görülür. Denizli içinde de Buldan en ön sıralarda gelir. Denizli ve yöresi şehit sayılarının çok olmasının sebebi seferberlik esnasında Denizli de teşekkül eden 11 nci Piyade Tümeni nin seferberlik hazırlıklarını yaparak doğrudan muhabere meydanına intikal etmiş olmasıdır. Bu Tümen Denizli ve çevresinden toplanan askerlerden oluşuyordu. Tümen önce demiryolu ile İzmir e ve oradan da Edremit e sevk edilmiş daha sonra Beşige koyunda çarpışmalara katılmış ve ardından da Gelibolu yarımadasına geçirilerek savaşın en kanlı yaşandığı mıntıkalarda harbe katılmıştır. Giriş: Savaşın Çıkışı ve Bölgede Seferberlik Hazırlıkları 1914 yılı Temmuz una girildiğinde dünya buhranlı anlar yaşamaya başlamıştı. İtilaf ve İttifak Blokları arasında yaşanan gerginlik, Avrupa da büyük bir savaşın çıkacağına işaret etmekteydi. Bu dönemde Osmanlı kara ordusunun mevcudu yaklaşık civarındaydı. Silâhaltında bulunan erler ( ) doğumlulardı. Osmanlı Devleti, Avrupa da savaşın patlak vermesi ve Almanya ile imzaladığı 2 Ağustos 1915 tarihli İttifak Anlaşması nın ardından derhal seferberlik ilan ederek 333

2 V.AKIN kuvvetlerinin ayını artırma yolunu gitti. Harbiye Nezareti tarafından bütün birliklere gönderilen seferberlik emrine göre, Yemen de bulunan Müstakil 7 nci Kolordu ile Asir deki 21 nci ve Hicaz daki 22 nci Müstakil Tümenler hariç bütün silahlı kuvvetlerin seferberlik tatbikatına geçmeleri istendi. Seferberlikle birlikte barışta silâhaltında bulunan doğumlulara ilave olarak doğumlu ihtiyat askerler de kıta hizmetine çağırılmıştı 1 Bu haber o günkü gazete başlıklarında şöyle duyuruluyordu: Yirmiden kırkbeşe kadar silah başına 2. Seferberlik emrinin yayılması üzerine ilgili bütün birlikler ve askerlik şubeleri hazırlıklarını yaparak verilen süre içerisinde emrin gereğini yapmak için fevkalade bir çaba gösterdiler. Seferberlik çağrısı o dönemin bütün iletişim teknikleri kullanılarak halka ulaştırıldı. 3 Ağustos 1914 tarihli gazeteler Padişahın buyruğundan ve Enver Paşa nın orduya tamiminden bahsediyordu. İl ve kaza merkezlerinde tellal yolu ile çağrılar yapıldı. Haber kısa süre içerisinde Denizli de de duyuldu. Delikliçınar Meydanı nda toplanan meraklı bir kalabalık, elindeki tokmağı hızlı hızlı davuluna vuran tellalın ağzından dökülecek cümleleri dikkatlice bekliyordu. Tellal, Seferberlik, seferberlik diyerek padişah Mehmed Reşad ın iradesini halka duyuruyordu. Haber Denizli merkez, kaza ve köylerinde en kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı 3. Yükümlülük sahibi olan Denizli ve yöresi erkekleri ülkenin her yerinde olduğu gibi askerlik şubeleri önünde kuyruk oluşturmaya başladılar. Askerlik mükellefiyeti olmayıp da gönüllü yazılanlar dahi vardı. 3 Ağustos ta uygulamaya konulan seferberlik 25 Eylül 1914 te tamamlandı 4. Memleketin diğer yerlerinde olduğu gibi Denizli ve çevresinde de yaş arası erkekler hazırlıklarını yaparak ve yakınlarıyla vedalaşarak birliklerin önlerine doluştular. Aynı duygularla Buldanlı mükellefler de şubelerine koştular. Halkın hiç tereddütsüz olarak askere yazılması Osmanlı padişahını çok memnun etmişti. Sultan Mehmed Reşad bu memnuniyetini 12 Ağustos 1914 te yayınladığı bir irade ile Seferberliğin daha haftası bitmeden o kadar çok kişiler silâhaltına geldiler ki ordunun ilk ihtiyacı doldu, milletimin gösterdiği bu gayret ve hamiyetten fevkalade mütehassıs oldum diyerek halkına duyurmuştur 5. 1 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, III ncü Cilt, 6 ncı Kısım ( ), 1. Kitap, Genelkurmay Yay., Ankara 1971, s Ayrıca bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt: III/, Kısım: 1, Türk Tarih Kurumu Yay, Ankara 1983, s. 63, 2 Murat Çulcu, İkdam Gazetesinde Çanakkale Cephesi, C. 1, Denizler Kitabevi Yay., İstanbul 2004, s Necati İnceoğlu, Siper Mektupları, Remzi Kitapevi, İstanbul 2001, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, III ncü Cilt, 6 ncı Kısım ( ), 1. Kitap, Genelkurmay Yay., Ankara 1971, s Sadeleştirilmiş tam metni için bkz. Halis, Çanakkale Raporu, Eser Matbaası, İstanbul 1975, s

3 Normal celp döneminde askere alınanlar ve bağlı bulundukları askerlik şubeleri farklı olanlar hariç seferberlik emriyle beraber Buldanlılar genellikle 11 nci Tümen kıtalarında silâhaltına alındılar 6. Tümenin barış dönemi kuruluşu şöyleydi 7. Kuruluş 1: 11 nci Piyade Tümeni Barış Zamanı Kuruluşu (1913) 1. Ordu Müfettişliği (İstanbul) 4. Kolordu Komutanlığı (İzmir) 11. Piyade Tümen Komutanlığı (Denizli) 31. Alay 32. Alay 33. Alay 11. Topçu Alayı 11. Nişancı Taburu (Aydın) (Denizli) (Muğla) (Aydın) (Aydın) I. Dünya Savaşı evvelinde Seferberlikle beraber ordu sisteminde yeni düzenlemeye gidildi. Müfettişlikleri kaldırılarak Ordu Komutanlığına çevrildi ve alt seviyedeki birlikler de yeniden teşkilatlandırıldı. Bütün Ordu Komutanlıkları Başkumandan Vekili Enver Paşa ya bağlandı. Bu değişiklikle 11 nci Tümenin alayları yeniden numaralandırıldı ve birliklerin Bandırma ve Balıkesir dolaylarında konuşlandırılması kararlaştırıldı. Tümenin önemli bir çoğunluğu Denizli ve kazalarından tertip edilmekteydi. Aydın ve Muğla civarından da katılımlar vardı İlk defa 1881 yılında Bağdat ta 6 ncı Ordu emrinde kurulan 11 nci Piyade Tümeni, Balkan Harbi evvelinde Rumeli bölgesine geçirilmiş ve önce Arnavutluk bölgesinde görev yapmış ve daha sonra Edirne de konuşlandırılmıştır. Bu dönemde Balkan Harbi ( ) Edirne Kale Muharebelerine katılan 11 nci Piyade Tümeni, harp sonrasında Kolordu merkezi İzmir olmak üzere Denizli, Aydın ve Muğla da görevlendirilmiştir. Bkz. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, s. 150 ve 164. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Balkan Harbi ( ), C. II/3, Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler, Genelkurmay Yay., Ankara 1993, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, X. Cilt, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, Bkz. Ekler: Ek: 8, 1914 Yılı Teşkilatındaki Kolordu Asker Alma Dairelerini, Tümen Asker Alma Daire, Kalem ve Şubelerini Gösterir Çizelge. 335

4 V.AKIN Kuruluş 3: 11 nci Piyade Tümeni Seferberlik kuruluşu (Şubat 1915) 9 : 1. Ordu Komutanlığı (İstanbul) 4 ncü Kolordu Komutanlığı (İzmir) 11 nci Piyade Tümeni Komutanlığı (Denizli-Komutanı: Albay Rafet Bey 10 Kurmay Başkanı: Binbaşı Ali Fehmi Bey 33 ncü Alay 126 ncı Alay 127 nci Alay 11 nci Topçu Alayı Lojistik Destek Kıtası 11 Komutanı: Komutanı: Komutanı: Komutanı Yrb. M. Şevki Yrb. Şevki Yrb. Hasan Lütfi Bnb. Emin Tablo 1: 11 nci Piyade Tümeninin Kadro Mevcudu Kadro Mühimmat Hayvan-Araba Mevcut Eksik Mevcut Mevcut Subay Tüfek- Filinta Hayvan Astsubay Tabanca 447 Araba 416 Teknisyen Kılıç 163 Erat Ağır Mak. Tüf. 4 Toplam Sahra topu 12 Dağ topu 8 BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, Bkz. Ekler. Çizelge: Çanakkale Savaşları ve Buldanlıların Savaştığı Mıntıkalar nci Tümenin Çanakkale Yolculuğu İçerisinde Buldanlı redif askerlerinin de bulunduğu 11 nci Piyade Tümeni 3 Ağustosta aldığı emir üzerine seferberlik hazırlıklarını 27 günde tamamlayarak eğitim göreceği Bandırma/Balıkesir yöresine gitmek için gün saymaya başladı 12. Nihayet Ağustos sonu itibarıyla beklenen emir geldi ve son hazırlıklar yapıldı. Bu haberi alan asker yakınları çocuklarını uğurlayabilmek ve belki de son kez görebilmek için bir Eylül sabahı erken saatlerde askerlerin sevk edileceği istasyona dolmaya başladılar. Denizli merkez semtlerinden, yakın uzak köylerden ve ilçelerden at, araba ve kağnılarla bir insan seli istasyona doğru akıyordu. Buldanlılar da seferberlik emriyle 11 nci Tümene teslim ettikleri evlatlarını, eşlerini, yavuklularını uğurlamak için Denizli ye gelmişlerdi. İstasyonda toplanan halkın gözlerinde meraklı bir bekleyiş vardı. Halkın bir kısmı da uğurlama merasiminin yapılacağı Delikli Çınar meydanında toplanmıştı. Nihayet 9 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, Kuruluş: 19. Ayrıca bkz. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekatı, V nci Cilt, I nci Kitap, (Haziran Nisan 1915), Bkz. Ekler. Kuruluş: 12. (Bundan sonra BDHTH, Çanakkale) 10 Rafet veya Refet olarak yazılmakta ve Refet Bele den ayrılması için Küçük Refet olarak tanımlanmaktadır. Bkz. İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu , Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993, s. 352 (indeks). Bununla beraber konu ile ilgili araştırma yapan bazı araştırıcılar tarafından karıştırılmış bulunmaktadır. Bkz. Türk İstiklal Harbi ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Başkanlığı Yay., Ankara 1989, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1. Kitap, s İnceoğlu, s

5 askerler Tümen Komutanı Alb. Rafet Bey in tümende yaptığı kısa bir konuşmadan sonra öğleye doğru kışlalarından ayrılmış ve bando eşliğinde nizami bir yürüyüş ile mutasarrıflık uğurlama törenin yapılacağı Delikliçınar meydanına geldiler. Mutasarrıfın konuşmasıyla başlayan uğurlama töreni müftünün duaları ve kesilen kurbanların ardından sona erdi. Tümen, caddenin iki yanına toplanmış halkın alkışları arasında Hükümet Konağı nın önünden geçerek istasyona doğru yürüdü. Tabakhane önünden geçerken Tabakhane esnafının yiğitbaşısının ve debbağların askerleri selamladığı görüldü. Tümen, yürüyüşüne devam ederek istasyona ulaştı. Bando yerini aldı ve uğurlama marşını çalmaya başladı. Annem beni yetiştirdi, Bu illere yolladı, Al sancağı teslim etti, Allah a ısmarladı Boş oturma çalış, dedi, hizmet eyle vatana; Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Çocuklarını, eşlerini ve yavuklularını görmek isteyen meraklı bakışların arasında yoklamalar, sayımlar ve çavuşların tekmilleriyle askerler otuzar kırkar vagonlara bindirildiler. Tren, siren sesi ve halkın gözyaşları arasında istasyondan uzaklaştı 13. Önce İzmir e giden Tümen birlikleri daha sonra eğitimlerini tamamlamak üzere Bandırma civarına gönderildi. 11 nci Piyade Tümeninin Bandırmada bulunduğu bir dönemde düşman Müttefik filosu Çanakkale Boğazına karşı saldırı kararı almıştı. Boğazın koruması Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına bırakılmıştı. Karaya yapılacak asker çıkarmalarını önlemek görevi de Gelibolu yarımadasında yer alan 7 nci Tümen ve Anadolu yakasında bulunan 9 ncu Tümene havale edilmişti Şubat 1914 tarihleri arasında gerçekleşen Müttefik Filo nun bombardımanından sonra düşman karaya asker çıkarma kararı almıştı. Müttefik hazırlıkları Türkleri yeni tedbirler almaya sevk etti. Anadolu yakasının güvenliğinden sorumlu olarak Alb. Halil Sami Bey, 27 Şubat ta Müstahkem Mevki Komutanlığı na bir yazı yazarak, tümenin kuvvet azlığı nedeniyle Müttefik Filonun Boğaz kıyısına yapacağı çıkarmasına engel olmasının çok güç olacağını ve her ihtimale karşı kıyının korunabilmesi için tümenden ayrı bağımsız bir kuvvete ihtiyaç duyulduğunu bildirdi 15. Bunun üzerine kuruluşunu Tekirdağ da tamamlayan 19 ncu Piyade Tümeni Gelibolu mıntıkasına ve kuruluşunu Denizli de tamamlayarak Bandırma da eğitimini tamamlayan 11 Piyade Tümeninin 126. Piyade Alayı da Çanakkale harp mıntıkasına intikal ettirildi ( 28 Şubat 1915) 16. Tümenin diğer birlikleri de 14 Mart 1914 te Çanakkale harp mıntıkasına ulaştılar Bkz. Veysi Akın, Çanakkale Savaşı ve Denizlili Şehitler, Geçmişten Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, Sa: 6 (Nisan-Haziran 2005), Denizli 2005, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, s Bu gelişmeler hakkında bkz. BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt 1 Kitap, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, s

6 V.AKIN Tümenin Katıldığı Muharebeler şunlardır 18 : 1-) Kumkale Muharebeleri: Nisan ) Birinci Kirte Muharebeleri ve Gece Taarruzları 28 Nisan, 1-4 Mayıs ) İkinci Kirte Muharebeleri (6-8 Mayıs) ve 9-24 Mayıs Taarruzları 4-) Üçüncü Kirte Muharebeleri (4-6 Haziran 1915) 5-) Birinci Kerevizdere Muharebeleri (21-22 Haziran 1915) 6-) Zığındere Muharebeleri (28 Haziran- 3 Temmuz 1915) ve Türk Taarruzu (5 Temmuz 1915) 19 7-) İkinci Kerevizdere Muharebeleri (12-13 Temmuz 1915) 20 8-) Arıburnu (25-27 Nisan, 1 Mayıs Türk Taarruzları) ve Birinci Anafartalar Muharebeleri 6-10 Ağustos 1915) 21 9-) İkinci Anafartalar Muharebeleri (21 Ağustos 1915) ) Eylül Aralık 1915 Mevzi Muharebeleri Tümenin Eve Dönüşü Gelibolu da savaşın sona ermesi üzerine 11 nci Tümen 9 Ocak 1916 da bölgeden ayrılarak önce İstanbul a, daha sonra Niğde ye ve buradan da Doğu cephesi ve Filistin cephesi muharebelerine katılmak maksadıyla Doğuya gönderildi. Tümen, döneminde Doğu ve Filistin cephelerinde savaşa katıldı Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bir gün sonra da uygulanmaya başlamıştı. Mondros Mütarekesi ahkâmına göre Türk Ordusu iç güvenlik ve sınırları 18 Tümen, Nisan 1915 tarihleri arasında Kumkale Muharebelerine katıldı. Fransız kuvvetlerinin Kumkale den geri çekilmesi üzerine alayları parçalanarak Gelibolu yarımadasına geçirildi ve 1 Mayıstan itibaren bu bölgedeki muharebelere katıldı. Ancak uzun süren Gelibolu kara muharebeleri esnasında Tümen birliklerinin Alb. Rafet Bey komutasında bir arada bulunduğu dönem (1915 Haziran sonları ve 1915 Ağustos başları) çok kısa bir zaman dilimidir. Bunun dışında tümenin birlikleri parçalanmış olarak muharebe meydanlarına sürülmüştür. Bu durum tümenin zayiatının artmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tümenin bu dönemdeki kuruluşları hakkında bkz. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi V nci Cilt, 3 ncü Kitap, Çanakkale Cephesi Harekatı (Haziran Ocak 1916), Genelkurmay Yay., Ankara 1980, Bkz. Kuruluş: 1 ve Kuruluş: 5, Kuruluş: 7, Kuruluş: 8, Kuruluş:12, Kuruluş: 13. Ayrıca katıldığı muharebeler ve Komutanlarını gösterir geniş bilgi için bkz. Görgülü, s Bu muharebeler daha ziyade 11 nci Tümen bölgesinde geçmiştir. Görgülü, s Temmuz ortasından itibaren 11 nci Tümen Asya Grubu Komutanlığı emrine gönderildi. Bkz. Görgülü, s Nisan ve 1 Mayıs Türk taarruzlarına 11 nci Tümenin 33. Alayı katıldı. 27 Nisan çarpışmalarında Yarbay Ahmet Şevki Bey şehit oldu. Yerine 2. Tabur Komutanı Yarb. Rüştü Alay Komutanı oldu. Ayrıca bu taarruz esnasında 1. Tb. Komutanı Bnb. Faik Bey şehit oldu ve 3. Tb. Komutanı Bnb. Besim Bey yaralandı. Bkz. Görgülü, s Mayıs Birinci Anafartalar muharebelerinde 33. Alay Komutanı olarak Yb. Sabri Bey görülmektedir. Bkz. Görgülü, s Bu muharebelere 11 nci Tümen alayları dağınık olarak (Topçu Alayı ve 33. Alay 1. Taburu, 4 ncü Tümen emrinde; 127. Alay 5 nci Tümen emrinde; 126. Alay ) ncu tümen emrinde olarak katıldı. Bkz. Görgülü, s Bu dönem Tümenin alayları Anafartalar Grubu Komutasında (Komutan: Alb. Mustafa Kemal) bulunan değişik tümenler emrinde olarak mevzi muharebelerine katılmıştır. Bkz. Görgülü, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, Bkz. Ek: 7, Birinci Dünya Harbinde Çeşitli Harekât Alanlarında Görev Yapan Tümenler 338

7 koruyacak az sayıdaki askerler hariç olmak üzere terhis edilecekti. Türk Genelkurmayı nın son idari görevi terhis edileceklerin sağ salim memleketlerine dönmelerini sağlamaktı. Her ne kadar Osmanlı Devleti mütareke ile yenik sayılmışsa da askerlerimiz bütün cephelerde kahramanca savaşmışlar ve birçok cephede destanlar yazmışlardı. 5 Kasım 1918 de Harbiye Nazırı adına Müsteşar İsmet (İnönü) Bey imzasıyla bütün birliklere doğumlu tüm erlerin terhis edileceği ve erlerin gidecekleri memleketlere göre gruplara ayrılmaları bildirildi. Bu karar Padişahın buyruğu doğrultusunda verilmişti. Askeri Komuta kademeleri askerlerin memleketlerine gönderilmeleri sırasında Demiryolları İdareleri ile işbirliği yapacaklardı 25. Bu emir doğrultusunda içerisinde terhis edilen Buldanlı askerlerin de bulunduğu 11 nci Piyade Tümeni erleri trenle Konya-Afyon üzerinden savaş yorgunu olarak memleketlerine döndüler. 11 nci Piyade Tümenini taşıyan tren Konya istikametine ulaştığında asker arasında bitlenme görülmüştü. Uzun süren yolculuk esnasında bir taraftan savaş yorgunluğu, memleket hasreti ve diğer taraftan da çeşitli salgın hastalıklar ile mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Konya da verilen molanın ardından gece boyu süren yolculuk ile Dinar yaylasından geçen tren Menderes ovasına doğru süzüldüğünde, Denizli ve çevresindeki ocakları sevinçle karışık buruk bir telaş kaplamıştı. Seviniyorlardı, çünkü 11nci Tümen bakiyelerinin Denizli ye doğru geldiği haberini almışlardı. Buruktular, yıllar sonra acaba çocukları geri gelebilenler arasında var mıydı, varsa da ne durumdaydı? Aynen uğurlama döneminde olduğu gibi analar, babalar, nineler, eşler, yavuklular ve çocuklar bir kez daha Denizli istasyonunu doldurdular. Çocuklarının dönüş haberini alan Buldanlılar da Denizli ye gelmişlerdi. Kalabalığın heyecanlı ve meraklı bakışları arasında önce trenin sesi duyuldu ve ardından vagonlar göründü. Uğurlama gününde olduğu gibi bir tören yapılmadı. Tümenin Denizlili askerleri birer birer vagonlardan inerek kendilerini bekleyen yakınlarına hasretle ve gözyaşları ile sarıldılar 26. İçlerinden şanslı olanlar için hasret bitmişti. Ya geri gelemeyenler! 2. Buldanlı Çanakkale Şehitleri Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren ordu-millet anlayışı 27 ile hayatlarını devam ettirmişler ve memleket için savaşmayı canlarından aziz bilerek bu yolda ölmeyi en üst makam olarak kabul ettikleri şehitlik olarak adlandırmışlardır 28. İşte bu anlayışla Buldanlılar tarih boyunca vatan savunması söz konusu olduğunda üzerlerine düşen vazifeyi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan yerine 25 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, X. Cilt, s İnceoğlu, s Atatürk ün de ifade ettiği gibi Türk ordusu Türk birliğinin bir ifadesi, devletin yüce varlığının sarsılmaz temelidir. Bkz. Suat İlhan, Askerlik, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Temel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1990, s Eski Türklerde vatan ve askerlik anlayışı hakkında geniş bilgi için bkz. Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen Yay., Ankara 1979, s Ayrıca bkz. İbrahim Kafesoğlu, Kültür Ve Teşkilat/Ordu, Türk Dünyası El Kitabı, Birinci Cilt Coğrafya-Tarih, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1992, s , İlhan, s Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Nakışlar Yay., İstanbul 1978, s Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlık ve Kur an-ı Kerimden Ayetlerle İslam Esasları, Eklerle Yay.: Haz: Turhan Yörükan, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s

8 V.AKIN getirmişler ve bu uğurda canlarını seve seve feda etmişlerdir. Harp kayıtlarının askere alımlar ve şehit sayıları bakımından düzenli tutulduğu dönemlerle ilgili olarak Buldanlıların şehitleri şu şekilde gösterilebilir. Tablo:2 Buldanlı Şehitlerin Harplere Göre Dağılımı Harpler I. Dünya İstiklal İç İsyanlar Toplam Sayı Diğer harplerde olduğu gibi I. Dünya Savaşı nda da Buldanlı analar çocuklarını cephelere göndererek vatan ve millet uğrunda canlarından daha çok sevdikleri evlatlarını feda etmişlerdir. Yeter ki, kutsal bildikleri din, vatan ve namus düşman eline düşmesin diye Milli Savunma Bakanlığı nın dokümanlarına göre bir kaçı mükerrer yazım şüphesi taşımakla beraber I. Dünya savaşı için Buldan kazasından bizim tespit ettiğimiz şehit sayısı 427 dir. Tablo 3: Buldanlı Şehitlerin I. Dünya Savaşı Cephelere Göre Dağılımı Cepheler Çanakkale Şark/Kafkas Irak Filistin Galiçya Romanya Arabistan Toplam Sayı Görüldüğü gibi bu sayının büyük bir kısmı (290) Çanakkale Cephesi ne aittir. Bir başka deyişle Çanakkale Cephesi nde şehit düşenler diğer cephelere oranla mukayese edilemeyecek derecede büyüktür. İşte Çanakkale yi geçilmez yapan o şanlı destanı yazan şehitlerin sayıları, Türkiye genelinde iller bazında mukayese edildiğinde Denizli nin ön sıralarda yer aldığı görülür. Bizim incelemelerimize göre, Çanakkale şehitleri sıralamasında Denizli kişi ile Bursa (3.735), Balıkesir (2.717), Konya (2.488) ve Kastamonu (2.425) dan sonra beşinci sırada yer alır. Bu bakımdan Denizlililer ne kadar övünseler yeridir. Ancak tarih sadece övünme vesile olacak sayfalardan ibaret değildir. Yoksa atalarımızın mezarları başında övünçle ağlayan yığınlar haline geliriz. Tarih, geçmişteki bu tablolardan ibret alınması gereken bir ortak şuurdur. Maalesef, Türkiye ve Türk insanı tarihini okumamaktan ve okuduklarını sorgulamamaktan dolayı bu ortak hafızasını kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun en önemli göstergesi Gelibolu daki Türk ve düşman mezarlıklarının mukayese edilmesidir. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar anlaşmalarla elde ettikleri mezarlık topraklarında bir memleketi işgal için gelen askerlerini isimleri ile beraber anıtlaştırdılar. Bizler, temsili birkaç mezarın bulunduğu kabristanlıktan başka onlar için ne yapabildik. Gönlümüz kanları ile Çanakkale yi Geçilmez yapan bu Mehmetçiklerin isimlerinin o topraklara altın harflerle yazılmasından yanadır. Ayrıca şehitlerin bize emanet ettiği memleketimiz bu gün ne durumdadır, onlara borcumuzu ödeyebildik mi? Hafızamızı yoklayarak şöyle bir düşünmemiz gerekir. 340

9 Tablo 4: Şehitlerin Merkez ve İlçelere Göre Dağılımı İlçe adı Şeh İlçe adı Şehit İlçe Adı Şehit it Sayısı Sayısı Sayısı Denizli -Merkez 436 Bozkurt 17 Güney 62 Acıpayam 221 Buldan 173 Honaz 70 Akköy 4 Çal 290 Kale 5 Babadağ 12 Çameli 7 Sarayköy 147 Baklan 40 Çardak 13 Serinhisar 53 Bekilli 46 Çivril 239 Tavas 360 Toplam Denizli nin günümüz itibarıyla merkez dâhil 18 ilçesi bulunmaktadır. Şehitler, ilçelere göre dağıtıldığında ilk sırayı Denizli merkez ilçe almaktadır. Merkez ilçe bir kenara bırakılacak olursa en çok şehit veren yer Tavas ilçesi, şehit sayısı en az olan yer de yeni ilçe merkezlerimizden olan Akköy dür. Merkez ilçe ve Tavas tan sonra sıralama Çal, Acıpayam, Çivril, Buldan, Sarayköy v.d. şeklinde gelmektedir. Şehit sayısının yukarıda isimleri zikrolunan ilçeler bazında çok olmasının temel sebebi bu ilçelerin o dönemdeki nüfus büyüklüğü ve Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen idari yapılanmadan kaynaklanır. Bunun dışında sayıca az şehit veren ilçelerle oranı değiştirecek başka bir faktör kanaatimce bulunmamaktadır. Şehitlerin Listesi 29 No Lakap Baba Adı Adı Doğum Tarihi Rumi-Miladi Memleketi Tarih Şehit Olduğu Yer 1 0 Ali Abdullah 0 0 Merkez Sıhhıye Bölüğü 2 0 Musa Abdullah Merkez Hill-i Ahmer Taksim Hastanesi 3 0 Habib Ahmet 0 0 Merkez Gümüşsuyu Hastanesi 4 Çurnaloğulları Ahmet Ahmet 0 0 Merkez Taşkışla Hastanesi 5 0 Ahmet Ahmet 0 0 Merkez Akbaş hast 6 Konyalıoğlu Ali Ahmet Merkez Keçidere Muharebesi 7 0 Hacı Derviş Ahmet 0 0 Kadıköy Kirte 8 0 Hacı Mustafa Ahmet Merkez Seddülbahir 9 Eşmelioğulları Halil Ahmet Merkez Meydan-ı harp 10 0 Hasan Ahmet Merkez Merkeztepe 11 0 Hüseyin Ahmet Merkez Ordu Hastanesi 12 Fethoğulları İbrahim Ahmet Merkez Merkeztepe 13 0 İbrahim Ahmet Merkez Şimal Grubu Ağır Mecruhin Hastanesi 29 Şehitlerin Listesi Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 ciltlik Şehitlerimiz adlı eserden taranarak çıkartılmıştır. Bkz. Şehitlerimiz, C. II, Milli Savunma Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s

10 V.AKIN Kadir Ahmet Merkez Arıburnu 0 Kadir Ahmet Sarımahmutlu Göçtepe 0 Mehmet Ahmet Merkez Gülhane 0 Mehmet Ahmet Merkez Gülhane Terzioğulları Mehmet Ahmet Merkez Çatlaktepe 0 Muhsin Hasan Ahmet Merkez Mekteb-i Harbiye Hastanesi 0 Musa Ahmet Merkez Seddülbahir 0 Mustafa Ahmet Merkez Seddülbahir 0 Mustafa Ahmet Derbent Fırka Seyyar Hastnesi 0 Mustafa Ahmet Karaköy Gureba-yı Müslimin Hastanesi 0 Tozanoğulları Ahmet 0 0 Merkez Kirte 0 İsmail Ahmet Beyler Topaloğulları Hacı Süleyman Ali Merkez Kanlıtepe 0 Halil Ali 0 0 Kadıköy Kirte Konyalıoğulları Ahmet Ali Yenicekent Keçidere 0 Halil Ali Merkez Kireçtepe Kocahızıroğulları Halil Ali Sarımahmutlu Kanlıtepe İmamcıkoğuları Hamza Ali Merkez Maydos Kemendoğulları Hasan Ali Merkez Keçidere Küçükhasanoğulları İbrahim Ali Merkez Kireçtepe 0 İbrahim Ali Merkez Arıburnu Çallıoğulları İbrahim Ali Sarımahmutlu Kanlıtepe 0 Mehmet Ali Merkez 22.4ç1915 Zığındere 0 Mehmet Ali Merkez Anafartalar 0 Mehmet Ali Süleymanlı Kale-i Sultaniye Hastanesi Köpeklerlioğulları Mehmet Ali Karaköy Kanlıtepe 0 Mehmet Ali Merkez Kanlıtepe 0 Mehmet Ali Merkez Anafartalar Gelibolu Hilal-i Ahmer Musluoğulları Mehmet Ali Karaköy Hastanesi Gediklioğulları Mehmet Ali Karaköy Fırka Seyyar Hast 0 Muhrrem Ali Çatak Kerevizdere 0 Resul Ali Merkez Meydan-ı harp Mahmutoğullları Selim Ali Türlübey Arıburnu 0 Süleyman Ali Merkez Keçidere 0 Mehmet Ali Merkez Kanlıtepe 0 Osman Arif Merkez Kerevizdere Topaloğulları İbrahim Duran Merkez Kanlıtepe 0 Ahmet Durmuş Merkez Haydarpaşa Hast 0 Mustafa Emin 0 0 Kadıköy Kirte Terzioğulları Halil Hacı Hasan Merkez Zığındere 0 Kel Mehmet Halil Hasanbeyler Keçidere 0 Ahmet Halil Merkez Davutpaşa Hast 0 Halil Halil Merkez Fırk Seyyar Hast 0 Mehmet Ali Halil Merkez Cenup grubu Mecruhin Hast Babahasan Mestan Halil Merkez Zığındere 0 Süleyman Halil Merkez

11 Yusuf Halil Merkez Maydos Topsakaloğulları Himmet Halil Merkez Zığındere 0 Ali Hasan Merkez Mehmet Hasan 0 0 Merkez Kirte 0 Mehmet Hasan Merkez Haydarpaşa Hast Ahmet Kebeoğulları Musa Hasan Bölmekaya Kanlısırt 0 Süleyman Hasan Kadıköy Cerrahpaşa hast Çildayıoğulları Süleyman Hasan Merkez Çapa Hast 0 Ömer Hasan 0 0 Merkez Kanlıtepe Hıdıroğulları Ahmet Hıdır Merkez Çatlaktepe 0 Veli Himmet 0 0 Türlübey Kirte Bağdadlıoğulları Ahmet Hüseyin Merkez Maydos Arapoğulları Ahmet Hüseyin Merkez Kabatepe Nalbantoğulları Derviş Ali Hüseyin Merkez Meydan-ı Harp 0 İbrahim Hüseyin Merkez Feriköy mecruhin hast 0 Ahmet İbrahim Gülalan Zığındere Kasapoğulları Abdullah İbrahim Merkez Maydos Bilaloğulları Ahmet İbrahim Kadıköy Çatlaktepe Hastacıoğulları Ali İbrahim Türlübey Kanlıtepe Alioğulları Ali İbrahim Merkez Zığındere Çobanoğulları Hüseyin İbrahim Merkez Anafartalar Ramazanoğulları İbrahim İbrahim Kırandamı Kanlıtepe 0 Mehmet İbrahim Merkez Gümüşsuyu Hast Hacıoğulları Mehmet İbrahim Merkez Kabatepe 0 Mehmet İbrahim Merkez Çapa Hast Sirozluoğulları Mehmet İbrahim Merkez Kirte 0 Süleyman İbrahim 0 0 Merkez Seddülbahir Köylüoğulları Süleyman İbrahim Merkez Seddülbahir 0 Yusuf İbrahim Merkez Kirte Gökibrahimoğulları Mustafa İbrahim Merkez Kireçtepe Karaömer Mehmet İsmail Merkez Gülhane Hast Budamışoğulları Sinan İsmail Merkez Cenup Grubu Mecruhin Hast Kösbekoğulları İbrahim İsmail Merkez Kireçtepe 0 Ahmet Kadir Merkez Yeşilsırt 0 İbrahim Mahmut Merkez Taşkışla Hast 0 Galip Mehmet Merkez Merkeztepe Ahmetefendioğulları Ali Mehmet Yenicekent Kanlıtepe Abacıkoğulları Mehmet Mehmet Merkez Kabatepe 0 Ahmet Mehmet Merkez Akbaş Nakliyat hast Tavacı Ahmet Mehmet Merkez Seddülbahir 0 Ahmet Mehmet Merkez Biga 1. Menzil hast 0 Ali Mehmet Merkez Taşkışla Hast Kulabaş Ali Mehmet Merkez Kanlıdere Molla Mustafaoğulları Ali Mehmet Karaköy Maydos 0 İlyas Mehmet Merkez Merkeztepe 0 İsmail Mehmet 0 0 Merkez Merkeztepe Bakıroğulları İsmail Mehmet Merkez Kerevizdere 343

12 V.AKIN İsmail Mehmet Merkez Kanlıtepe Gövakoğulları Mehmet Mehmet Merkez Kanlıtepe Dinikuru Musa Mehmet Merkez Zığındere Koca Mehmetoğulları Musa Mehmet Bölmekaya Keçidere Berberoğulları Mustafa Mehmet Kadıköy Seddülbahir 0 Mustafa Mehmet Merkez Kirte 0 Osman Mehmet 0 0 Merkez Cenup Grubu Mecruhin Hast 0 Osman Mehmet Merkez Kanlıtepe Manisalıoğulları Osman Mehmet Merkez Zığındere Çallı Osman Mehmet Merkez Kerim Ömer Mehmet Merkez Kireçtepe 0 Ömer Mehmet Merkez Meydan-ı Harp Dolaşıkoğulları Ömer Mehmet Merkez Maydos 0 Hüseyin Mehmet 0 0 Hasanbeyler Seddülbahir 0 İbrahim Mehmet Merkez Kabatepe 0 Hacı Mahmut Mehmet Merkez Kabatepe Abakoğulları Ömer Mehmet Merkez Kireçtepe 0 Bekir Mehmet Merkez Keçidere 0 Hacı Veli Mehmet Merkez Cemal Mevlüt Merkez Çanakkale Hast Zoroğulları Süleyman Muhsin Merkez Kanlıtepe 0 İbrahim Musa 0 0 Merkez Kirte Akça Mehmet Musa Merkez Taşkışla Hast 0 Ahmet Mustafa Merkez Haydarpaşa Hast 0 Ahmet Mustafa 0 0 Kadıköy Kirte 0 Durali Mustafa Merkez Kanlıdere Karaimam Halil Mustafa Merkez Çatlaktepe 0 Halil Mustafa Süleymanlı Kale-i Sultaniye Hast 0 Halil Mustafa 0 0 Merkez Seddülbahir 0 Halil İbrahim Mustafa Merkez Fırka Seyyar Hast Balcı Hasan Mustafa Merkez Kerevizdere Gülhabipoğulları Hasan Mustafa Merkez Kanlıtepe 0 Mehmet Mustafa 0 0 Merkez Fırka Seyyar Hast Delimusaoğulları Mehmet Mustafa Merkez Kabatepe Şehirlioğulları Mehmet Ali Mustafa Merkez Keçidere Samancısarıoğulları Osman Mustafa Merkez Arıburnu 0 Osman Mustafa 0 0 Kadıköy Kirte Davutoğulları Resul Mustafa Merkez Maydos 0 Resul Mustafa Merkez Şükran Vapuru Kadiroğulları Veli Mustafa Merkez Seddülbahir 0 Veli Mustafa 0 0 Merkez Cenup Grubu Mecruhin Hast 0 Yusuf Mustafa Merkez Biga 2 Numarlı Hast Sedeoğulları Ahmet Osman Derbent Kerevizdere 0 Ahmet Osman Merkez Kanlıdere 0 Ali Osman Beyler Seddülbahir 0 Halil Osman Merkez Ordu menzil Müfettişliği Hacı Gökhaliloğulları Hüseyin Osman Merkez Maydos 344

13 Ayvazoğulları Mrhmet Osman Merkez Arıburnu Küçük Yusufoğulları Muharrem Osman Çatak Anafartalar 0 Mustafa Osman Kadıköy Kale-i Sultaniye Hast Zebunoğulları Mustafa Osman Merkez Zığındere 0 Ahmet Ömer Merkez Arıburnu 0 Ali Ömer 0 0 Kadıköy Halil Salih Merkez Haydarpaşa Hast Çerkesoğulları İbrahim Salih Merkez Keçidere Muslu Mehmet Süleyman Merkez Keçidere 0 Hacı Ahmet Süleyman Merkez Kanlıtepe Hatipoğulları Hüseyin Süleyman Merkez Hilli Ahmer Beyoğlu Hast 0 İbrahim Süleyman Merkez Merkeztepe Musdallıoğulları İsmail Süleyman Bozalan Zığındere 0 Mustafa Süleyman Merkez Haydarpaşa Kahveci Veli Süleyman Merkez Seddülbahir Koca Hüseyinoğulları Ali Veli Merkez Azmakdere Kulaman Hacı İbrahim Veli Karaköy Çatlaktepe Hevaloğulları İbrahim Veli Hasanbeyler Kabatepe 0 Mehmet Veli Merkez Fırka Seyyar Hast Abakoğulları Ömer Yusuf Merkez Kanlıtepe 1- Şehitlerin Adlara Göre Dağılımı Adı Sayı Abdullah 2 Ahmet 23 Ali 23 Arif 1 Duran 1 Durmuş 1 Emin 1 Hacı Hasan 1 Halil 8 Hasan 7 Hıdır 1 Himmet 1 Hüseyin 4 İbrahim 15 İsmail 3 Kadir 1 Mahmut 1 Mehmet 31 Mahmut 1 Muhsin 1 Musa 2 Mustafa 19 Osman 9 Ömer 2 Salih 2 Süleyman 7 Veli 4 Yusuf 1 Toplam Şehitlerin Köylere Göre Dağılımı Adı Sayı Merkez 133 Beyler 2 Bozalan 1 Bölmekaya 2 345

14 V.AKIN Çatak 2 Derbent 2 Gülalan 1 Hasanbeyler 3 Kadıköy 10 Karaköy 6 Kırandamı 1 Sarımahmutlu 3 Süleymanlı 2 Türlübey 3 Yenicekent 2 Toplam Şehitlerin Alaylara Göre Dağılımı Alay No Sayı TE Alay No Sayı Toplam Şehit Oldukları Mevkilere Göre Dağılımı Mevki Adı Sayı TE 6 Çeşitli Hastaneler 47 Anafartalar 4 Arıburnu 6 Azmakdere 1 Çatlaktepe 5 Göçtepe 1 Kabatepe 7 Kanlıdere 3 Kanlısırt 1 Kanlıtepe

15 Keçidere 10 Kerevizdere 5 Kireçtepe 6 Kirte 12 Maydos 8 Merkeztepe 6 Meydan-harp 4 Seddülbahir 12 Zığındere 10 Yeşilsırt 1 Toplam Şehitlerin Aylara Göre Dağılımı Aylar Sayı Ocak - Şubat 42 Mart 26 Nisan 39 Mayıs 18 Haziran 9 Temmuz 8 Ağustos 8 Eylül 10 Ekim 11 Kasım 1 Aralık 1 Toplam Şehitlerin Yaşlara Göre Dağılımı Doğum Tarihi Miladi Sayı Yaş Rumi Tespit Edilemeyen

16 V.AKIN Toplam Şehitlerin Rütbelere Göre Dağılımı Rütbeler Er Onb. Çvş. Bş. Çvş. Toplam Sayı Lakaplar Abacıkoğulları Abakoğulları Abakoğulları Ahmet Kebeoğulları Ahmetefendioğulları Akça Alioğulları Arapoğulları Ayvazoğulları Babahasan Bağdadlıoğulları Bakıroğulları Balcı Berberoğulları Bilaloğulları Budamışoğulları Çallı Çallıoğulları Çerkesoğulları Çildayıoğulları Çobanoğulları Çurnaloğulları Davutoğulları Delimusaoğulları Dinikuru Dolaşıkoğulları Eşmelioğulları Fethoğulları Gediklioğulları Gökibrahimoğulları Gövakoğulları Gülhabipoğulları Hacı Gökhaliloğulları Hacıoğulları Hastacıoğulları Hatipoğulları Hevaloğulları Hıdıroğulları İmamcıkoğuları Kadiroğulları Kahveci Karaimam Karaömer Kasapoğulları Kemendoğulları Kerim Koca Hüseyinoğulları Koca Mehmetoğulları Kocahızıroğulları Konyalıoğlu Konyalıoğulları Köpeklerlioğulları Kösebekoğulları Köylüoğulları Kulabaş Kulaman Küçük Yusufoğulları Küçükhasanoğulları Mahmutoğullları Manisalıoğulları Molla Mustafaoğulları Musdallıoğulları Muslu Musluoğulları Nalbantoğulları Ramazanoğulları Samancısarıoğulları Sedeoğullrı Sirozluoğulları Şehirlioğulları Tavacı Terzioğulları Terzioğulları Topaloğulları Topaloğulları Topsakaloğulları Zebunoğulları Zoroğulları Buldanlı iki Çanakkale Gazisinin Hatıraları Adı: Hasan Soyadı: ÇANAKKALE Memleketi: Süleymanlı Köyü /Buldan-DENİZLİ 348

17 *Hasan ÇANAKKALE, Buldan ın Süleymanlı köyünden bir Çanakkale gazisiydi. Çanakkale Savaşlarına katıldığı için, soyadını bu şekilde almıştı. Savaşta, sol bacağını, kasığına yakın bir yerden makineli tüfek biçmiş ve o sebeple bacağı oradan kesilmişti. Eşeğine binerken, önce sol ayağını üzengiye koyar, sonra kalçasını bir hamleyle semerin üzerine attırırdı. Bacağının kesilme anını şöyle anlatırdı: Savaşta, bir taarruz sırasında, makineli tüfek ateşi ile karşılaştık. Sol bacağımdan bir acı geldi. Yürüyemedim, yere yığıldım. Baktım, makineli tüfekten çıkan kurşunlar, bacağımı kasığıma yakın bir yerden, bıçakla keser gibi kesmişti. Ancak tam koparamamıştı. Bacağım sallanıp kalmıştı. Sağıma soluma bakındım, bana yardım edecek, kimseler yoktu. Bacağımdan da ümidim yoktu. Kasaturamı çıkardım ve kopmayan kısımlarını da ben kestim. Sonra bayılmışım. Gözlerimi açtığımda, hastanedeydim. Gazi Hasan Dede nin torunu, Hasan ÇANAKKALE, Buldan da bir dönem belediye başkanlığı da yapmıştır 30. *** Adı: Osman Kazım Soyadı: BAŞALP (Sakallı Osman Efendi) Memleketi: Buldan-DENİZLİ Osman Kazım BAŞALP, bir gaziydi. Birçok savaşa katılmıştı. Çanakkale savaşına katılır. Bağlı olduğu alaydan arta kalan 31 kişiyi, diğer Mehmetçiklerle birlikte bir gemiye bindirerek Trablusgarp a gönderirler. Yolculukları kömür yığınları üzerinde geçer. Yolculuk sona erdiğinde elleri, yüzleri, giysileri kömür karası olmuştur. Yıkanır, temizlenirler. Trablusgarp ta, aynı alayda görev yapan bir subayla karşılaşırlar. Mehmetçikler, oradan Yemen e gönderilir. Oradaki savaşta, bir ara yoğun çarpışma yaşanır. Osman Kazım, bir ara tüfeğin -devamlı ateş etmeden dolayı- iyice ısındığını, o sıcaklık sebebiyle elinin tüfeğe iyice yapıştığını ve artık parmağını hareket ettiremediğini fark eder. O anda, başına bir tabanca dayanır. Bir İngiliz subayıdır bu, esir düşmüştür. Subay, bildiği kadar Türkçe sorar: -Kaç kişi öldürdün? -Yüz elli kişi kadar! İngiliz subayı, onu diğer esirlerin tutulduğu yere götürür. Osman Kazım, çok güzel ezan okuyan, imamlık yapacak kadar da dini bilgisi olan biridir. Kampta namaz vakitleri geldiğinde, bir hurma ağacına çıkarak yanık sesiyle ezan okur; sonra da namaz kıldırırdı. Orada, esir Türk askerleri birbirleri ile tanışırlar. Osman Kazım, burada İstanbullu bir Mehmetçikle de tanışır ve onunla samimiyet kurar. Bir zaman sonra İngilizler, Osman Kazım ile birlikte bazı esirleri İngiltere ye götürürler. Bir müddet orada tuttuktan sonra serbest bırakarak Türkiye ye gönderirler. Osman Kazım, Buldan a gelir ve ilçesinde yaşamaya başlar. Bir süre sonra İstanbul a, dost ve akrabalarını ziyarete gider. Aksaray semtindeki bir Buldanlının evine misafir olur. Sabah namazı vakti uyanır, abdestini alır ve en yakın camiye gider. İçinden ezanı okuma arzusu uyanır. İmamdan izin alır ve sabah ezanını, o güzel sesiyle, yanık bir şekilde okur. Esir kampında tanıştığı İstanbullu Mehmetçik de, esirlikten kurtulup 30 Bu hikaye 16 Ağustos 2005 te Denizlili araştırmacı Yazar Hasan Kallimci tarafından 1934 doğumlu Hıdıroğlu Ahmet TUNCAY dan derlenmiştir. 349

18 H.Ömer KARPUZ evine dönmüştür. O da sabah ezanı ile uyanır. Abdestini alıp camiye gidecek ve namazını cemaatle kılacaktır. Ne var ki bu sabah ezanı okuyan kişi başkadır. Ezan çok güzel ve çok yanık okunmaktadır. İşin garibi, o ezanı, o sedayı bir yerlerden hatırlamaktadır. Evet, aynı yıllar öncesinde, esir kampındaki hurma ağacında okunuşu gibidir. Buldanlı Osman Kazım ı hatırlar. Onun sesi gibi, aynı onun ezan okuyuşu gibi... der. Camiye gider. Tahmini doğrudur. Asker arkadaşı Osman Kazım ı karşısında bulur. Orada, yeniden tanışır ve birbirlerini hatırlarlar. İki Mehmetçik yıllar sonra birbirlerine hasretle, gözyaşları ile sarılırlar31. Ek 1: Denizlili Şehitleri Temsilen Gelibolu Şehitler Parkına Dikilen Abide Taş Ek 2: Buldanlı Bir Şehit İçin Dikilen Mezar Taşı 31 Bu hikaye 16 Ağustos 2005 te Denizlili araştırmacı Yazar Hasan Kallimci tarafından 1934 doğumlu Hıdıroğlu Ahmet TUNCAY dan derlenmiştir. 350

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. DENİZLİ MERKEZEFENDİ Erbakır Fen Lisesi ,358. DENİZLİ MERKEZEFENDİ AYDEM Fen lisesi ,263

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. DENİZLİ MERKEZEFENDİ Erbakır Fen Lisesi ,358. DENİZLİ MERKEZEFENDİ AYDEM Fen lisesi ,263 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Erbakır Fen Lisesi 120 492,358 AYDEM Fen lisesi 150 488,263 Denizli Fen Lisesi 150 483,683 Lütfi Ege Anadolu Lisesi 170 478,528 Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi 204 471,943

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

Çanakkale Geçilmez! Şehitler Haykırdı:

Çanakkale Geçilmez! Şehitler Haykırdı: Şehitler Haykırdı: Çanakkale Geçilmez! Yazan: SAFA TEKELİ Ç anakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen zafer, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Kara, hava ve deniz güçlerinin; her türlü teknoloji

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı?

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? On5yirmi5.com Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? Çanakkele Savaşı'nda neler yaşandı? Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi nedir? Bu ve bunun gibi soruların yanıtı haberimizde! Yayın

Detaylı

Ben size ölmeyi emrediyorum!

Ben size ölmeyi emrediyorum! Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel BD EYLÜL 2016 Ben size ölmeyi emrediyorum! Tarihin gördüğü en büyük komutan ve devrimci Mustafa Kemal Atatürk, asker ve komutan olarak tarih sahnesine Çanakkale muharebelerinde

Detaylı

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013)

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) TARİHİMİZİN YAZILDUIĞI ÇANAKKALE ye ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA GİDİYORUZ. (Bize Katılın) ANKARA BURSA, ÇANAKKALE Tur Programı: Araç hareket noktası ve saati; (1 Mayıs Çarşamba

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

AVRUPADA GÜÇLER DENGESİ

AVRUPADA GÜÇLER DENGESİ AVRUPADA GÜÇLER DENGESİ 1650-1870 İNGİLTERE ALMANYA RUSYA FRANSA OSMANLI I.DÜNYA SAVAŞININ BAŞLAMASI İNGİLTERE ALMANYA RUSYA FRANSA AVST.MACR BLG OSMANLI İTALYA SRP 17,Cornwall 18 Canopus 18 MART 1915

Detaylı

Çarlık Rusya ordusu, 1917 yılında, Doğu Anadolu yu işgal. Türk Askerlerinin Ele Geçirdiği Rus Köyü. Galiçya Cephesi ve

Çarlık Rusya ordusu, 1917 yılında, Doğu Anadolu yu işgal. Türk Askerlerinin Ele Geçirdiği Rus Köyü. Galiçya Cephesi ve Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Galiçya Cephesi ve Türk Askerlerinin Ele Geçirdiği Rus Köyü Çarlık Rusya ordusu, 1917 yılında, Doğu Anadolu yu işgal altında tutarken, Türk askeri de, Avrupa sınırındaki

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Çanakkale Savaşında Şehit Olan Çanakkalelilerin Sosyo-Kültürel Analizi. İbrahim Güran YUMUŞAK

Çanakkale Savaşında Şehit Olan Çanakkalelilerin Sosyo-Kültürel Analizi. İbrahim Güran YUMUŞAK Çanakkale Savaşında Şehit Olan Çanakkalelilerin Sosyo-Kültürel Analizi İbrahim Güran YUMUŞAK Doç.Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Özet Savaşlar pek çok açıdan

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

İL GENELİ PUAN SIRALI OKULLAR BAŞARI LİSTESİ

İL GENELİ PUAN SIRALI OKULLAR BAŞARI LİSTESİ GENELİ LI OKULLAR BAŞARI LİSTESİ DENİZLİ SINIF 9 RAPOR TÜRÜ Ders LAMA ALANI SINAV SAYFA 27.2.202 DENİZLİ ARALIK 202 BTS 9.SINIF YGS- FİZİK KİMYA BİYOLOJİ GENEL MERKEZ Denizli Erbakır Fen Lisesi.88 29.30

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ

TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ Kore Savaşı nın Çıkışı İkinci Dünya Savaşı nda Sovyetler Birliği nin Japonya ya savaş ilanı üzerine Amerika Savunma Bakanlığının 38 inci paralelin

Detaylı

ÇANAKKALE ZAFERİNİN TIBBİYELİLERİ. Prof. Dr. Nuran Yıldırım Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

ÇANAKKALE ZAFERİNİN TIBBİYELİLERİ. Prof. Dr. Nuran Yıldırım Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ÇANAKKALE ZAFERİNİN TIBBİYELİLERİ Prof. Dr. Nuran Yıldırım Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı I. DÜNYA SAVAŞI Seferberlik ilânı: 2 Ağustos 1914 Cephelerin kuruluşu: Eylül 1914 Savaşa giriş: 2 Kasım 1914

Detaylı

Denizli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Denizli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Denizli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Denizli Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu

Detaylı

Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler

Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 507-518, 100. Yıl Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler İsmet ÜZEN * Öz Osmanlı Devleti

Detaylı

Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi nin 100.Yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi nin 100.Yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi nin 100.Yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı. - 'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA.

TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA. TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA TERCÜME-İ HALİMDEN BİR HÜLASA Vefatımda varislerim bu hûlâsadan küçük bir hûlâsa çıkarırlar. Arabi 1313, Rumi 1312 ve Miladi 1896 senesi Ramazan-ı Şerifin birinci gecesi

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı

Er Mehmet Oğlu ŞÜKRÜ. Makineli Tüfek Teğmen Emrullah Oğlu ŞÜKRÜ EFENDİ (Kasap) ŞÜKRÜ. Piyade Er

Er Mehmet Oğlu ŞÜKRÜ. Makineli Tüfek Teğmen Emrullah Oğlu ŞÜKRÜ EFENDİ (Kasap) ŞÜKRÜ. Piyade Er Piyade ŞEVKİ ŞÜKRÜ ŞÜKRÜ ŞÜKRÜ Makineli Tüfek Emrullah Oğlu ŞÜKRÜ EFENDİ (Kasap) (Molla Oğulları) 1895 21.04.1916 1883 12.05.1916 1894 30.12.1915 08.08.1915 13.11.1917 7. Alay 95. Alay 1. Kolordu 7. Alay

Detaylı

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Aker, Ş. (). "Çanakkale-Arıburnu Savaşları ve 27. Alay". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (37), 46, Ülker, N. (). "Çanakkale Zaferi'nin İzmir Basınında Akisleri". Atatürk

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

Piyade Er İsmail Oğlu NURİ

Piyade Er İsmail Oğlu NURİ Piyade ŞABAN Piyade İsmail Oğlu NURİ İhtiyat Yd.Sb Hacı SABRİ EFENDİ Abdullah Oğlu OSMAN (Alemdar Oğulları) (Dedemehmet Oğulları) 1889 29.12.1914 1891 19.07.1915 1875 24.08.1915 13.01.1916 Merkez Kirazköy

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz Zehra Aydüz, 1971 de Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı Osmanlı tarihinde çok dikkat çekmeyen konulardan biri de, 1807 yılında, İngiliz Donanmasının Çanakkale Boğazı

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI 1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI 1. Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi öncesinde Boğazların savunmasını sağlamak için bazı tedbirler almıştır. Hangisi bu savunma tedbirlerinden biri değildir?

Detaylı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, 449. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Meydanı nda düzenlenen

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler Lokman Erdemir & Kürşat Solak Çanakkale 2015-100. Yıl Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler: Lokman

Detaylı

Atatürk ve Ağustos Ayı

Atatürk ve Ağustos Ayı Yılmadan Yorulmadan Dr. Sıtkı Aydınel Atatürk ve Ağustos Ayı Büyük asker ve büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrünün tamamını vatanı ve milletine (hatta tüm insanlığa) hizmete adamış, çok

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Sevdiklerinizin adını yaşatın! www.tsiv.org.tr. TSİV Eğitim Bursları

Sevdiklerinizin adını yaşatın! www.tsiv.org.tr. TSİV Eğitim Bursları Sevdiklerinizin adını yaşatın! www.tsiv.org.tr TSİV Eğitim Bursları Baskı: Mart 2014 Hakkımızda Şehitlerimizin aziz anılarını her zaman yaşatacağız! Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, bu vatanın özgürlüğünü

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Fransız Taburunu Esir Alan 44 Kuva-yi Milliyeci Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı nı küçümseyenler, Sadece Yunanistan ile savaşılmış derler. Böylelikle Yunanistan

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

TSİV Eğitim Yardımı.

TSİV Eğitim Yardımı. Sevdiklerinizin adını yaşatın! TSİV Eğitim Yardımı www.tsiv.org.tr Hakkımızda S ehitlerimizin aziz anılarını her zaman yas atacag ız! Edirne Asker Hastahanesi Şehitliği Kütahya, Zafertepe Kırık Kağnı ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ

KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ 2. BASKI Genelkurmay Personel Başkanlığı Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ

Detaylı

Ottoman Army Effectiveness in World War I, A Comparative Study Erickson, Edward J. Roudledge, New York, 2007, 229 sayfa, ISBN: ISBN

Ottoman Army Effectiveness in World War I, A Comparative Study Erickson, Edward J. Roudledge, New York, 2007, 229 sayfa, ISBN: ISBN Ottoman Army Effectiveness in World War I, A Comparative Study Erickson, Edward J. Roudledge, New York, 2007, 229 sayfa, ISBN: ISBN10 0-415-77099-8 Cemal CANDAN Tarih Kritik dergisinin bir önceki sayısında,

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı

Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı Üniversitemiz Tayfur Sökmen Kampüsü nde ve İskenderun- Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle program düzenlendi.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI Yıl 14 Güz 2016 Sayı 21 ss. 181-212 Çanakkale Cephesi nde 5 nci Ordu Kuruluncaya Kadar Kara Birlikleri Ahmet ESENKAYA Özet Araştırmada 5 nci Ordu nun kuruluşuna kadar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. . ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. OKULUMUZDA AYNI GÜN İÇİNDE TÜM ŞUBELERİMİZDE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZVERİLİ KATILIM İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı

Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı SUNUŞ Kurtuluş Savaşı nın Önderi, Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu, Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK, 1911 de Trablusgarp Harbi nde, 1915 te Çanakkale Muharebelerinde ve 1918 de Suriye deki Yıldırım

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET ABSTRACT

MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(ĐLKE) Atatürk ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Anadolu da Türkler, Mustafa. Buhara Milli Hareketi ve Türk Kurtuluş Savaşı. Tarih Kürsüsü. Prof. Dr. Kemal Arı. Kemal Atatürk ün önderliğinde

Anadolu da Türkler, Mustafa. Buhara Milli Hareketi ve Türk Kurtuluş Savaşı. Tarih Kürsüsü. Prof. Dr. Kemal Arı. Kemal Atatürk ün önderliğinde Tarih Kürsüsü Prof. Dr. Kemal Arı Buhara Milli Hareketi ve Türk Kurtuluş Savaşı Anadolu da Türkler, Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde bir bağımsız ve özgürlük savaşına yöneldiğinde, Türk Dünyası nın

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ [(16.7.2003 R.G. 82 EK III A.E. 513 Sayılı Tüzüğün), (14.7.2004 R.G. 102 EK III A.E. 389), (4.2.2010 R.G. 18 EK III A.E. 74), (16.8.2011 R.G. 137 EK III A.E.

Detaylı

67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN. ÇANAKKALE SAVAŞı'NıN ZAHİR NEDENLERİ EV SOHBETLERİ

67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN. ÇANAKKALE SAVAŞı'NıN ZAHİR NEDENLERİ EV SOHBETLERİ 67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN 20'nci yüzyıl başlarında Avrupa ülkeleri sanayi devrimini yapmış ve zenginleşmişti. Fakat Almanya sömürge paylaşımında yeteri kadar pay alamadığı için

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı 14. Dönem Siyaset Akademisi Lider Ülke: Türkiye Yerel Yönetimler-II programında dereceye girenler ödüllerini Sayın Başbakanımızın elinden aldı. Mart

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı