BAŞAK GROUPAMA SĐGORTA A.Ş FAALĐYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞAK GROUPAMA SĐGORTA A.Ş. 2008 FAALĐYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda"

Transkript

1 BAŞAK GROUPAMA SĐGORTA A.Ş FAALĐYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda

2

3 GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No: Maslak Đstanbul Tel :(0212) Fax: :(0212) Web: : Çağrı Merkezi: MERKEZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Halaskargazi Cad.No:7 K: Harbiye/ŞişliĐst. Tel: (0212) Fax: (0212) BAKIRKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yenibosna Londra Asfaltı Üzeri Alpar Đş Merkezi No:34 A Blok Kat BahçelievlerĐstanbul Tel: (0212) Fax:(0212) KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sahrayıcedıt Mah. Omca Sokak No 37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı Kadıköy Đst Tel: (0216) Fax: (0216) ĐÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şehit Adem Yavuz Sok KızılayAnkara Tel: (0312) Fax: (0312) EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şair Eşref Bulvarı No: Çankaya Đzmir Tel: (0232) Fax: (0232) GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kurtuluş Mah Sok. 42 Firdevs Hanım Apt. No: Adana Tel: (0322) Fax: (0322) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Cad. No: Bursa Tel: (0224) Fax: (0224) ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Gazi Han Đşhanı No:19/ Antalya Tel: ( 0242) Fax: (0242) KARADENĐZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. K Trabzon Tel: (0462) Fax: (0462) KIBRIS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Akif Cad. No:95 LefkoşaKıbrıs Tel: (0392) Fax: (0392)

4 ĐÇĐNDEKĐLER 2008 Yılı Hakkında Değerlendirmeler ve Beklentiler Faaliyet Raporu nun Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlandığına Đlişkin Beyan SUNUŞ BÖLÜMÜ DÖNEMĐ Özet Finansal Faaliyet Sonuçları Tarihsel Gelişim ve 2008 Yılında Gerçekleştirilen Anasözleşme Değişiklikleri Ortaklık Yapısı Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Sektördeki Konumumuz Hizmet ve Faaliyetlerimize Đlişkin ArGe Uygulamaları ĐKĐNCĐ BÖLÜM Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Yönetim ve Đç Denetim Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu Toplantıları Đnsan Kaynakları Uygulamaları Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ve Đşlemler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Đç Denetim Faaliyetleri Mali Bünyeye Đlişkin Bilgiler Risk Yönetimi Politikaları Son 5 Yıla Đlişkin Özet Finansal Bilgiler EKLER: EK. 1 Yönetim Kurulu Raporu EK. 2 Bağımsız Denetim Raporu EK. 3 Beyan Yazısı EK. 4 Finansal Tablolar ve Dipnotlar 2

5 YÖNETĐM KURULU BAŞKANININ VE GENEL MÜDÜRÜN FAALĐYET DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELERĐ VE GELECEĞE YÖNELĐK BEKLENTĐLERĐ Türk Sigorta Pazarı 2008 yılında da dinamizmini korumuştur. Bu piyasanın büyümesine ve yaratıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak için Groupama nın Türkiye deki varlığı her zamankinden daha önemlidir. GÜNEŞ SĐGORTA daki iştiraki ile 1991 yılından bu yana Türkiye de bulunan GROUPAMA, 2006 yılında BAŞAK SĐGORTA ve BAŞAK EMEKLĐLĐK i ardından 2008 yılında GÜVEN SĐGORTA ve GÜVEN HAYAT ı satın almıştır. Böylece GROUPAMA ismi Türkiye ile özdeşleşmiş ve grup, hayat dışı sigortalarda 5., hayat sigortalarında ise 2. sıraya yerleşmiştir. Hızla büyüyen bu rekabetçi pazarda, şirketlere dinamizm kazandırmak adına 2007 den itibaren çeşitli reformlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yine 2007 de, BAŞAK GROUPAMA markasının lansmanı gerçekleştirilmiştir ve tüm departmanlar uluslararası normlara uygun hale getirilmiştir (Muhasebe, Aktüarya, Đç Kontrol...) yılında, şirketlerin genel merkezleri Đstanbul un bir numaralı iş merkezi olan Maslak ta modern bir plazaya taşınmıştır. Başak Groupama nın 2008 sonuçları ve büyüme oranları da (hayat dışı %12,1, hayat %37) pazarın çok üzerinde seyrederek, tıpkı şirket merkezinin bulunduğu semt gibi dikkat çekici bir konuma gelmiştir. BAŞAK GROUPAMA SĐGORTA nın 2008 prim üretimi 524,5 MTL dir. Diğer taraftan iyi geçen bir 2007 yılının ardından, şirket mali gücünü ispatlamış ve 24,9 MTL lik bir kâr kaydetmiştir. BASAK GROUPAMA SIGORTA, GROUPAMA nın dağıtım kanallarının gücünden ve uluslararası deneyiminden yararlanmaya devam edecektir. Ekiplerimizin sürekli gelişen profesyonelliği ve banka sigortacılığı anlaşmalarının sağlamlaştırılması sayesinde müşterilerimize yönelik çalışmalarımızın (ödeme sürelerinin iyileştirilmesi, risk önleme faaliyetleri, pazarların gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek ürünlerin lansmanı ) gittikçe arttığını görmekteyiz. BASAK GROUPAMA SIGORTA, Türk Sigorta pazarının lider şirketlerinden birisi olup, bu konumunu önümüzdeki yıllarda da korumaya devam edecektir. Jean François Jacques Lucien Georges LEMOUX Yönetim Kurulu Başkanı Alain Patrick BAUDRY Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür 3

6

7 SUNUŞ BÖLÜMÜ 5

8 DÖNEMĐ ÖZET FĐNANSAL FAALĐYET SONUÇLARI Şirketimiz 2008 yılını TL net dönem karı ile tamamlamıştır. Özet bilgilerin bulunduğu bir önceki yıl ile karşılaştırmalı tablo aşağıda yer almaktadır DÖNEMĐ ÖZET FĐNANSAL FAALĐYET SONUÇLARI (000 TL) 2008 YILI 2007 YILI DEĞĐŞĐM(%) ÜRETĐM CARĐ VARLIKLAR CARĐ OLMAYAN VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZSERMAYE VARLIK TOPLAMI PERSONEL SAYISI HASAR ORANI (Net) 82% 69% 19 TEKNĐK KAR YATIRIM GELĐRLERĐ YATIRIM GĐDERLERĐ OLAĞANDIŞI GELĐR VE GĐDERLER BRÜT DÖNEM KARI NET DÖNEM KARI Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşda yer alan Yeni ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirası değerleri TL ye ve Kr ye dönüştürülürken 1 Yeni Türk Lirası, 1 TL ye ve 1 Yeni Kuruş, 1 Kr ye eşit tutulmaktadır. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak, ve her türlü belgenin yanı sıra ödem eve değişim araçlarında Yeni Türk Lirası na yapılan referanslar, yukarıda belirtilen dönüşüm oranı ile TL cinsinden yapılmış sayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, mali tablo kayıtlarının tutulması ve gösterimi açısından Yeni Türk Lirası nın yerini almış bulunmaktadır. 6

9 ŞĐRKETĐMĐZĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ ve 2008 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN ANA SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ Başak Sigorta T.C. Ziraat Bankasının önderliğinde, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik, Et ve Balık Kurumu, Đstanbul Emniyet Sandığı, Kozabirlik, Marmarabirlik ve Union Societe de Reassurance tarafından 3 milyon TL sermaye ile 1959 yılında kurulmuştur. Bugüne gelindiğinde 110 milyon TL ödenmiş sermaye ile sigortacılık faaliyetini başarıyla sürdürmektedir. Başak Sigorta kuruluş yılından beri kurumsal yapısıyla gelişmiş ve sektörün en büyük firmalarından biri olmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih 2004/76 sayılı kararı ile T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu nun tarih 19/266 sayılı kararları doğrultusunda, şirketimizin sermayesindeki T.C. Ziraat Bankasına ait % 56,67 oranındaki hisseler, tarihinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı na devir ve teslim edilmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme Đdaresinin Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.deki hisselerinin birlikte blok olarak satış yöntemiyle yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda, iki şirket en yüksek teklifi veren Groupama International şirketine tarihinde 268 milyon ABD doları bedelle satılmış ve ÖYK'nın onayı sonrası Başak Sigorta A.Ş.de bulunan %56,67 ve Başak Emeklilik A.Ş.de bulunan %41 oranındaki idare hisseleri tarihinde Groupama International şirketine devredilmiştir. Fransa da tarım sektörü içinde kurulduğu XIX. yüzyıldan itibaren tüm toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyen Groupama, 2008 yılında 16,2 Milyar Euro ciro kaydetmiştir. 16 milyon müşterisi ve dünya çapında den fazla çalışanı bulunan Groupama Grup çoğunluğu Avrupa da bulunan 12 ülkede faaliyet göstermektedir yılı sonunda tamamlanan satın alma süreci ile sektördeki köklü şirketlerden Güven Hayat ve Güven Sigorta da Groupama bünyesine katılmış olup, şirketimiz Başak Groupama Sigorta AŞ nin 2009 yılında Güven Sigorta T.A.Ş ile birleşerek pazardaki yerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Şirketimizde 2008 yılı içersinde Ana Sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 7

10 ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMĐ ĐÇĐNDE MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLER, NĐTELĐKLĐ PAYA SAHĐP GERÇEK VEYA TÜZEL KĐŞĐLERĐN ÜNVANLARI VE PAYLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Şirketimizin tamamı ödenmiş olan sermayesi TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama International S.A ,00 56, Groupama Investment Bosphorus ,97 41, Holding A.Ş. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri ,00 1, Birliği Jean François Jacques Lucien Georges 0,01 0, Lemoux Jean René Gérard De Charette De La 0,01 0, Contrie Alain Patrick Baudry 0,01 0, ,00 100, yılı içerisinde Ortaklık Yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirketin hissedarları arasında nitelikli paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır. Şirketimiz ortakları arasında yer alan Jean François Jacques Lucien Georges Lemoux aynı zamanda şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şirketimiz ortakları arasında yer alan Jean René Gérard De Charette De La Contrie ve Alain Patrick Baudry aynı zamanda şirketimizin Yönetim Kurulu üyesidir. 8

11 ŞĐRKET HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER VE SEKTÖRDEKĐ KONUMUMUZ 1959 yılında T.C. Ziraat Bankası önderliğinde kurulan Başak Sigorta A.Ş yılında Avrupa nın güçlü sigorta şirketlerinden Groupama tarafından satın alınmıştır ve faaliyetlerini Başak Groupama Sigorta A.Ş. olarak sürdürmektedir. Hedefler Başak Groupama Sigorta A.Ş., ilk 5 yıllık dönem içerisinde büyüme kaydederek, hayat dışı sigorta sektöründe ilk 5 arasında yer almayı hedeflemektedir. Temel hedef, sürdürülebilir güven sağlayarak, Türkiye de en sevilen, güven duyulan ve tercih edilen şirketler arasında en üst sıralarda yer almaktır. Başak Groupama Sigorta Hizmet Anlayışı Başak Groupama Sigorta hizmet anlayışı yakınlık ve sorumluluk üzerine kurulmuştur. Yakınlık geniş acente ağı ile müşterilerinin yanı başında, onların ihtiyaçlarına en kısa sürede çözüm bulmak amacını; sorumluluk ise karlılıkla büyümek için personelin yetkinlik ve teknik kapasitelerinin arttırılmasını, Groupama ile sinerjilerin geliştirilmesini sağlamak olduğu kadar, toplumu yakından ilgilendiren konularda sosyal sorumluluklar üstlenmek olacaktır. Başak Groupama Markası Avrupa nın liderleri arasında yer alan ve stratejik planları çerçevesinde Başak Groupama ya büyük önem veren Groupama, ilk kez logosunda kendi markasının önünde satın aldığı bir markayı kullanmıştır. Groupama yetkilileri, Başak Sigorta ve Başak Emeklilik in satın alma kararını bilinçli bir seçim olarak göstermektedir. Nitekim hem Groupama hem Başak markalarının kökeni, tarım sektörüne dayanmaktadır. Deneyim, yaygınlık gibi ortak güçlerin yanı sıra, Yakınlık ve Sorumluluk Groupama ve Başak ın paylaştığı temel ilkelerdir. Başak Groupama Sigorta Ürün ve Hizmet Politikası Başak Groupama Sigorta, yenilikçi anlayışla, ürün ve hizmetlerini müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmakta, müşteri beklentilerinin eğilimlerini takip ederek talepten önce ihtiyaçları kavramaya ve yeni ürün ve hizmet çeşitleri geliştirmeye yoğunlaşmaktadır. Başak Groupama Acente Ağı Başak Groupama Sigorta Đstanbul'da Genel Müdürlüğü ve Merkez, Kadıköy, Bakırköy Bölge Müdürlükleri, Ankara, Đzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Trabzon'daki Bölge Müdürlükleri, Kıbrıs'taki Şube Müdürlüğü; Başak Groupama Emeklilik ise Đstanbul daki Genel Müdürlüğü, Ankara, Đzmir Bölge Müdürlükleri, Bursa, Adana Bölge Temsilcilikleri ve geniş acente ağıyla hizmet vermektedir. Başak Groupama 9

12 Sigorta Groupama nın uluslararası deneyimi ve Başak Sigorta A.Ş. nin deneyimleri ve değerleriyle, güçlü bir bütünleşmenin ürünüdür. Yeni marka derin deneyim, köklü yapı ve birikimi barındırmaktadır. Şirketimiz 2008 yılında 1600 ü banka acentesi, 1400 ü bankalar hariç diğer acenteler olmak üzere toplam 3000 acente ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Başak Groupama Sigorta olarak Đnsan Kaynakları politikamız; Đnsan Kaynakları yönetimi fonksiyonlarını ve organizasyon yapılanma faaliyetlerini şirketlerimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde planlamak ve gerçekleştirmektir. Başak Groupama Sigorta olarak amacımız, çalışanlarımızın yetenek ve becerilerinin artırılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunan kaynakları sunmak; iç iletişimi sağlamak; profesyonellik, yenilikçilik, liderlik ve kaliteyi destekleyen ortamı yaratmaktır yılında 366 olan personel sayımız, 2008 yılı sonu itibariyle 408 ya ulaşmıştır. Çalışanlarımızın % 53 ü (219 kişi) bay, % 47 si (188 kişi) bayandır. Eğitim seviyesi gittikçe artan şirketimizin eğitim profili aşağıdaki gibidir. Eğitim Durumu Bay Bayan Toplam Đlkokul Ortaokul ve Dengi Lise ve Dengi Yıllık Yüksekokul Üniversite Lisansüstü TOPLAM

13 YENĐ HĐZMET VE FAALĐYETLERLE ĐLGĐLĐ OLARAK ARAŞTIRMA GELĐŞTĐRME UYGULAMALARI 2008 Yeni ürünleri: 2008 yılında, Başak Groupama Sigorta Yanınızda, Yakınınızda sloganı çerçevesinde müşterilerin ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmetler geliştirmiştir. Sigorta yı kolaylaştıran ve teklif ile poliçeleşme sürecini hızlandıran çabuk ürünler yaratıldı. BAM Çarpışma Sigortası : Çok hesaplı sigorta, trafik poliçesi satın alan, kasko yaptırmayan fiyata duyarlı müşterileri kasko poliçesi ile tanıştırmayı ve portfoyümüze katmayı amaçlayan ekonomik ve yenilikçi Bam Çarpışma Sigortası nı tarihinde satışa sunmuş bulunmaktayız. Bu ürün ile Kasko ürün yelpazemizi genişletip kasko sigortasız kitleye ulaşmayı planlamaktayız. Sağlık Sigortaları: 2008 yılında sağlık branşında ürünlere ilave edilen yeni teminatlar, geliştirilen uygulamalar ve artırılan indirim oranları ile pazarda rekabetçi bir tarife oluşturuldu. Organizasyon yapısı gözden geçirilerek daha etkin hizmet verilmesi sağlandı. Dağıtım kanallarının rahatlıkla kullanabileceği pratik Sağlık Teklif Hazırlama Programı hayata geçirildi. Eylül 2008 de Ziraat Ferdi Güvence Sigortası ve 3 yeni Seyahat Sağlık Sigortası piyasaya sunuldu. Alfa Kobi Poliçesi: Daha önce sigorta poliçesi yaptırmamış düşük gelir ve risk gruplarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik, kolay ve hızlı üretilebilen Alfa Kobi Sigorta Poliçesi tarihinde satışa sunulmuştur. Acente Paket Poliçesi ve Sigorta Acentesi Sorumluluk Poliçesi: Acentelerimizin şirketimiz nezdindeki sigortacılık faaliyetlerini de kapsayan ve Acente Mesleki Sorumluluk teminatını ücretsiz verdiğimiz bu ürün tarihi itibatı ile hizmete sunulmuştur. T.C Ziraat Bankası kanalı ile tarihinde, Ziraat Bankası Ferdi Güvence Sigortası çiftçilerin karşılaşabilecekleri kaza, hastalık, vefat,ve işgöremezlik risklerini güvence altına alan sigorta ürünümüz Bursa ve Ege pilot bölgelerinde satışa sunulmuştur. Bu ürün ile çiftçilerin karşılaşabilecekleri ferdi kazalar neticesinde ailelerinin geçimlerine bir miktar destekte bulunmayı amaçlıyoruz. Çiftçi Mülkleri Sigorta Poliçesi çiftçi mülklerine yönelik sigorta ürünümüz Bursa ve Ege pilot bölgelerinde satışa sunulmuştur. Bu ürün ile çiftçilerin mülklerini ekonomik fiyat alternatifi ile güvence altına almayı hedefliyoruz. Çiftçiler şirketimizin ana hedef kitlelerinden birini oluşturmaktadır. 11

14 Müşterilerimizin Günlük Yaşamını Kolaylaştırmak Đçin: Kasko Mini Hasar Hizmeti, Konut Mobil Mini Onarım Hizmeti : Sektörde bir ilk olarak konut mini hasar onarım hizmetini Konut poliçelerini alan müşterilerimize sunuyoruz. Şuanda bu yenilikçi hizmet Đstanbul da verilmektedir. SMS6767: Yenilikçi Bir Hizmet olarak Etkileşimli Pazarlama Kampanyası Eylül 2008 de hizmete giren bu yenilik, 3 GSM Operatörü ile Kısa Mesaj yöntemi ile etkileşimli olarak yalnızca TCKve Plaka Numarası ile anında Trafik Sigorta Priminin müşterilere bildirilmesidir. Bu yolla müşterilerden gelen binlerce Kısa Mesaj değerlendirilerek acentelerimize yönlendirilmiştir. BAM Çarpışma Sigortası fiyatları da bu etkileşimli yolla ve web sitesinden öğrenilebilmeye başlanmıştır. 12

15 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 13

16 YÖNETĐM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERĐ, DENETĐM KURULU, ÜST YÖNETĐM, KURUMSAL RĐSK YÖNETĐMĐ, ĐÇ KONTROL VE ĐÇ DENETĐM HAKKINDA BĐLGĐLER Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Üst Yönetimi ve Đç Denetim bölümü çalışanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca Denetçiler ile Kurumsal Risk Yönetimi ve Đç Kontrol sorumluları hakkında da bilgiler bulunmaktadır. ADISOYADI Jean François Jacques Lucien Georges LEMOUX GÖREV SÜRESĐ ÖĞRENĐM DURUMU DENEYĐM GÖREVĐ Yüksek Ticaret Okulu (Hec Paris) (Yüksek Yönetim Kurulu Başkanı Lisans) 37 Yıl Mehmet AYDOĞDU Jean René Gérard DE CHARETTE DE LA CONTRIE Gerard Jean Henri Michel JOALLAND Đst.Đktisadi ve Ticari Đlimler Yüksek Okulu Fransa Yüksek Tic.Okulu (Essec) Maden Mühendisi(Paris) Hec/Spa (Paris) Đşletme 45 Yıl 32 Yıl 34 Yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Alain Andre Felix BRUNET Çiftçi Emekli Alain Patrick BAUDRY ParisNord Üniversitesi Ekonomi Bilimleri ve Đşletme Lisansı 22 Yıl Genel Müdür Parıs I Sorbonne Üniversitesi (Yüksek Yönetim Kurulu Üyesi Herve François MAGRO Lisans) 22 Yıl Parıs I Üniversitesi PantheonSorbonne Đktisat BilimleriEdebiyat Bilimleri Siyasi Ve 17 Yıl Denetim Kurulu Üyesi Bülent ÖZDĐREKCAN Hukuki Bilimler Lisans Üstü Anıl TĐLHASLI Ortadoğu Teknik Üniversitesi Đşletme 14 Yıl Denetim Kurulu Üyesi A. Kemal YÜCESAN Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi 30 Yıl Genel Müdür Yrd. (Đnsan Kaynakları,Eğitim, Kalite ve Organizasyon,Đç Hizmetler) A. Naim TEMUR B. Alper KARAYAZGAN Tayyar Cengiz AKMAN Đstanbul Ün. Sosyal bilimler Enstitüsü Đşletme Doktora 28 Yıl Genel Müdür Yrd. (Banka Acenteleri) Marmara Ün. Đktisadi ve Đdari Bilimler Lisans 16 Yıl Genel Müdür Yrd. (Endüstriyel ) Marmara Ün. Đktisadi ve Đdari Bilimler Lisans 13 Yıl Genel Müdür Yrd. (Satış ve Pazarlama) Osman Tolga DAĞLIER Đstanbul Teknik Üniveritesi Đşletme Lisans 23 Yıl Genel Müdür Yrd. (Bireysel) Murat Levent ÖZER Đstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü MaliyeDoktora 21 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Mali Đşler ve Finansman Anne Gabrielle Marie AYDIN Paris Siyasal Eğitim Enstitüsü(Yüksek Lisans)Parıs I Ün. Panthéon Sorbonne 17 Yıl Genel Sekreter (Lisans) Gündoğdu Şenol ÜNEN Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 19 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (CIO Bilgi Teknolojileri) Deniz Uğur Đstanbul Üniversitesi Đşletme Đktisadı 10 Yıl Kurumsal Risk Yönetimi ve Đç Enstitüsü Yüksek Lisans Kontrol Müdürü Tolga Tiğin ERSEN Ortadoğu Teknik Üniversitesi Đşletme Lisans 17 Yıl Đç Denetim Bölüm Md. Barış KAYABINAR Bilkent Ün.Đşletme Lisans 13 Yıl Đç Denetim Şef Yrd. Fahrettin ŞENER Bilgi Üniversitesi Đşletme Yüksek Lisans 1.5 Yıl Đç Denetim Uzman Yardımcısı 14

17 YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARI 2008 yılı içinde 22 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumunu gösteren tablo aşağıdadır. Toplamtı Tarihi Toplantı No Jean François Jacques Lucien Georges LEMOUX MEHMET AYDOĞDU Jean René Gérard DE CHARETTE DE LA CONTRIE Gerard Jean Henri Michel JOALLAND Alain Andre Felix BRUNET Alain Patrick BAUDRY Herve François MAGRO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15

18 GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETĐM KURULU RAPORU Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet rapor Faaliyet Raporu ekinde (Ek.1) yer almaktadır. ĐNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI Süreç analizleri, iyileştirme önerilerine göre aksiyonların belirlenmesi, kalite yönetim sistemi revizyonu ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ara denetimi tamamlanmıştır. Müşteri şikayet hattı altyapısı yeniden oluşturulmuştur. Şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında, organizasyon planlaması ile uygulamaları yapılmış, değişiklikler yürürlüğe konmuştur. Yeni iş değerlendirme ve ücretlendirme sistemi projesi tamamlanmış ve uygulamaya hazır hale gelinmiştir. Performans değerlendirme ve yönetim sistemi projesine başlanmış, 2008 hedefleri bakımından müdür, departman sorumluları dahil hedef kartı (scorecard) uygulaması hazırlıkları yapılmıştır. Eğitimde, elearning sistemi uygulamaya konularak, çalışanlarımız ve acentelerimiz için eeğitim ve sınıf eğitiminden oluşan karma eğitim modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda mesleki ve kişisel gelişim amaçlı çeşitli eğitim programları organize edilerek, 2008 yılı içerisinde 495 çalışan ve 927 acentemize toplamda 1422 kişiye 24 bin saat eğitim verilmiştir. Maslak ta bulunan yeni Genel Müdürlük binamız Groupama Plaza hizmete açılmış ve Genel Müdürlüğümüz, 21 Nisan tarihinde yeni binasında faaliyetlerine başlamıştır. Merkez Bölge Müdürlüğümüz, Harbiye deki yeni yerine taşınarak BGE Đstanbul Bölge Müdürlüğü ile aynı binada faaliyetlerine başlamıştır. ŞĐRKETĐN DAHĐL OLDUĞU RĐSK GRUBU ĐLE YAPTIĞI ĐŞLEMLER Ortaklarımız: Groupama International S.A.: Şirketimizin % 56,67 oranı ile en yüksek payına sahip Groupama International S.A., 1900 yılında Fransa da çiftçilerin çeşitli risklerden korunmak için yaptıkları girişim neticesinde kurulan, tüm 20. yüzyıl boyunca sürekli büyüme kaydeden, bugün Fransa nın en büyük sigorta şirketlerinden biridir. Fransa dışında Đspanya, Đngiltere, Đtalya, Portekiz, Macaristan, Çin, Vietnam, Yunanistan, Romanya ve Türkiye de faaliyet göstermektedir. Groupama International S.A. Türkiye de aynı zamanda % 41 oranındaki ortaklık payı ile Başak Groupama Emeklilik in ve % 100 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Bosphorus International Holding A.Ş. nin hakim hissedarıdır. 16

19 Groupama Bosphorus International Holding A.Ş.: % 41, ortaklık payı ile şirketimizin, % 10, oranındaki ortaklık payı ile Başak Groupama Emeklilik A.Ş. nin hissedarı konumundadır. Đştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Değerlerimiz: Başak Groupama Emeklilik A.Ş.: Şirketimizin %38 hisse ile ortağı bulunduğu iştirakimiz, 2007 yılını ,77 TL kar ile kapamış ve ortaklarına 2008 yılı içerisinde toplam 49,740,434,92 TL kar payı dağıtmıştır. Đştirakimizin sermayesi TL dir. Başak Depoculuk A.Ş.: Sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Başak Depoculuk A.Ş yılını ,75 TL kar ile kapamış ve 2008 yılı içerisinde toplam ,87 TL kar payı dağıtmıştır. Đştirakimizin sermayesi TL dir. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.: Şirketimizin %10 hisse ile ortağı bulunduğu Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.nin ödenmiş sermayesi TL dir. Đştirakimizin 2007 yılı karı TL olup bu karı ortaklarına dağıtmayıp geçmiş yıl zararlarına mahsup etmiştir. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Şirketimizin % 24,60 hisse ile ortağı bulunduğu Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş yılını ,52 TL kar ile kapamış ve 2008 yılı içerisinde ortaklarına toplam ,86 TL kar payı dağıtmıştır. Đştirakimizin sermayesi TL dir. Şirketimizin iştirak tutarı TL dir. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.: Şirketimizin %15 hisse ile ortağı bulunduğu iştirakimiz, 2007 yılında ,97 TL kar elde etmiş olup, ortaklarına 2008 yılında ,26 TL kar payı dağıtmıştır. Đştirakimizin sermayesi TL dir. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.: Şirketimizin sahip olduğu Đştirakimize ait adet hissenin TL. Bedel üzerinden ; hisse adedinin T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ye ve 100 adet hissenin Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü M.Ali Araz a devrine karar verilmiştir Tarihinde satış işlemi gerçekleşerek, satış tutarı olan toplam TL. Şirketimizin hesaplarına geçmiştir. Başak Đnam Sigorta: Şirketimizin % 49 hisse ile ortağı bulunduğu Azerbaycan daki Başak Đnam Sigorta Şirketi, yılında ortaklarına 2006 yılı karından yaklaşık TL temettü dağıtmıştır. Đştirakimizin 2008 yılında sermayesi Yeni Manat (yaklaşık TL) tır. Şirketimizin iştirak tutarı Yeni Manat (yaklaşık TL) tır. 17

20 Kazakhstan Ziraat Internatıonal Bank: Şirketimizin % 2,15 hisse ile ortağı bulunduğu Kazakistan daki iştirakimizin sermayesi yaklaşık TL olup şirketimizin iştirak payı yaklaşık TL dir. Đştirakimizin, 2007 yılı faaliyet karı ,60 KZT dir.(yaklaşık TL) 2008 yılında ortaklarına kar dağıtımı yapmamıştır. Ziraat Bank Moscow: Şirketimizin % 0,03 hisse ile ortağı bulunduğu Moscova daki Đştirakimizin sermayesi yaklaşık TL olup şirketimizin iştirak payı yaklaşık TL dir. Đştirakimizin, 2007 yılını RUR zararla kapatmıştır.(yaklaşık TL) TarsimTarım Sigortaları Havuz Đşletmesi A.Ş.: Đştirakimiz tarihinde TL sermaye ile kurulmuş olup, 2008 yılında sermayesi TL olup, şirketimizin hissesi %4,55 olmuş ve iştirak payımız ,00 TL dir Yılında Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve Đştiraklerle Yapılan Satış ve Alışlar Satış (*) Alış (**) a) Ortaklar Marmara Zeytin Tarım Satış Koop. Birliği Groupama International S.A b) Bağlı Ortaklıklar Başak Depoculuk A.Ş c) Đştirakler Başak Groupama Emeklilik AŞ Axa Oyak Sigorta AŞ Başak ĐnamAzerbaycan Milli Reasürans T.A.Ş Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (10.642) (1.812) (*) Yazılan prim ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. (**) Devredilen prim ve komisyon giderlerin oluşmaktadır. (***) Sözkonusu şirketlerle yapılan işlemler, sözkonusu şirketlerin ortaklıktan çıktıkları tarihe kadar yapılmış işlemleri temsil etmektedir. Bağlı Ortaklık ve Đştiraklerden Elde Edilen Temettü ve Bedelsiz Hisse Senedi Gelirleri Başak Groupama Emeklilik AŞ Ziraat Yat. Menk. Değ. AŞ Bileşim Alt.Dağıtım Kan.ve Öd.Sist.A.Ş Milli Reasürans T.A.Ş Axa Oyak Sigorta A.Ş Başak Đnam Başak Depoculuk A.Ş Tarsim Ortaklardan Elde Edilen Kira Gelirleri Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş

21 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 19

22 DENETĐM KURULU RAPORU Denetim Kurulu üyeleri tarafından tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Genel Kurul a hitaben hazırlanan ve imzalanan rapor aşağıda yer almaktadır. 20

23 KURUMSAL RĐSK YÖNETĐMĐ VE ĐÇ KONTROL FAALĐYETLERĐ Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı nca yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Đç Sistemlerine Đlişkin Yönetmelik ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini nihai sorumluluk Yönetim Kurulu nda olmak üzere Genel Müdür e bağlı olarak sürdürmektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi adı geçen yönetmelik hükümleri gereğince; Şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanısıra; şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini hedeflemektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi anılan amaçlar doğrultusunda, şirket içerisindeki işlevsel görev ayrılıkları ve sorumluluklarının tesisinin, bilgi sistemlerini tesisinin ve iletişim yapısı ile etkin iletişim kanallarının tesisinin tümüyle gözden geçirilerek yeniden dizayn edilmesi amacıyla proje bazlı çalışmalara başlamıştır ve bu çalışmaları 2009 yılının ortalarında tamamlamayı planlamaktadır. Bunun yanısıra Fransa da bulunan genel merkezimizle ortak çalışmalar kapsamında şirketimizin maruz kalabileceği başlıca riskler belirlenmiş ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tedbir çalışmaları devam etmektedir. ĐÇ DENETĐM FAALĐYETLERĐ Đç Denetim faaliyetleri şirketimiz organizasyon yapısı içerisinde Đç Denetim Departmanı tarafından yürütülmektedir. Đç Denetim Departmanı; Şirketin tüm birimlerinin faaliyetlerinin sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri yanında, şirket anasözleşmesi, iç yönergeler, prosedürler ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygun bir şekilde yürütülmesinin ve hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti ile ilgili sistemin işlerliğinin kontrol ve denetiminden sorumludur. 21

24 Đç Denetim Departmanı ayrıca kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması, şirket varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol mekanizmalarının etkinliği risklerin asgariye indirilmesi ve şirket yönetimini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanarak belirlenen önlemlerin alınması amacıyla gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Đç Denetim Departmanı 2008 yılında yukarıda belirlenen yükümlülükler ışığında denetimden beklenen yararın maksimize edilmesi temel yaklaşımından hareketle hazırlanan denetim programı kapsamındaki ve bu kapsam dışındaki diğer faaliyetleri doğrudan Yönetim Kurulu na bağlı olarak yerine getirmiştir. 22

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 30.945.308 1 Kasa 491 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 30.490.633 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 254.380.807 164.377.494 1- Kasa 12.849 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 228.544.340 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. VARLIKLAR Denetimden Denetimden I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.788.250 300.000 1- Kasa 14 1.350 0 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 4.788.313 300.000 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı