SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ"

Transkript

1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010

2 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN

3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISSN: Kurucusu ve İmtiyaz Sahibi/Owner Prof. Dr. Bayram KODAMAN Editörler/Editors Prof.Dr. Fahrettin TIZLAK Yrd. Doç. Dr. Behset KARACA Yazı İşleri Müdürü A.Şevki DUYMAZ Yayın Kurulu/Publication Board Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman UZUNARSLAN Yrd. Doç. Dr. Behset KARACA Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK Yrd. Doç.Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ Yrd. Doç.Dr. Timuçin KODAMAN Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY Ege Üniversitesi Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah SAYDAM Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Hasan ÜNAL Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş ACAR S. Demirel Üniversitesi Danışma Kurulu/Advisory Board Prof. Dr. Hüseyin BAL S. Demirel Üniversitesi Prof.Dr. Menderes COŞKUN S. Demirel Üniversitesi Doç.Dr.Ramazan GÜLENDAM S.Demirel Üniversitesi Doç. Dr. Osman YILDIZ S. Demirel Üniversitesi Doç. Dr. Kamil KAYA S. Demirel Üniversitesi Doç.Dr. Sevil SARGIN S. Demirel Üniversitesi Doç.Dr.T. Kaya ÇAĞLAYAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Ömer ŞEKERCİ S. Demirel Üniversitesi Dizgi -Teknik Heyeti/Technical Assistance Okt. Murat KILIÇ

4 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez çıkmaktadır SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergidir. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Dergimize gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazı sahiplerine telif ücreti ödenmez. SDU Journal of Social Sciences is issued twice a year, May and December. Published or not, manuscripts are not returned to the author(s). Authors are not paid. SDU Journal of Social Sciences is refereed publicition. SDU Journal of Social Sciences is indexed in MLA International Bibliography and TUBİTAK/ULAKBİM. Yazışma Adresi/Address Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Isparta Tel: 0 (246) Faks: elektronik posta/ Web:

5 İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi...1 Ali BULGURCU Öğrencilerinin ve Meslekdaşlarını Gözüyle Prof.Dr.Bayram KODAMAN 15 XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon Şehri 28 Abdullah SAYDAM Etnik Kimlik ve Milli Kültür Meselesi...46 Abdulkadir YUVALI Bir Osmanlı Valisinin Görevinden Alınma Serüveni (Diyarbakır...54 Valisi İshak Paşa ) Ahmet AKSIN&Türkmen TÖRELİ Milli Mücadele de Kütahyalı Din Adamları...64 Ali SARIKOYUNCU Tarihinde Yalvaç Kazası Vakıfları.85 Behset KARACA Kurtuluş Yolu Dergisinde Sağlık Yazıları Bekir KOÇLAR XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Kazasının İdari Durumu ve..114 Avarız Hane Kayıtlarının Isparta nın Nüfus Tahminlerinde Kullanılamayacağına Dair Bir Deneme Fahrettin TIZLAK XVIII. Yüzyıl Sonu ile XIX. Yüzyılın İlk Başlarında Isparta da Fiyatlar ( ) Fahrettin TIZLAK Baron Von Wangenheim ın Seyahat Raporuna Göre Cumhuriyetin İlk Üç Yılının Türkiye sinden Bazı Notlar Fahri SAKAL Amerikan Board Misyonerlerinin Trabzon ve Çevresinde Yürüttükleri Faaliyetler Çerçevesinde Eğitim Alanındaki Çalışmalar Gülbadi ALAN Osmanlı dan Cumhuriyete Değişme, Farklılaşma ve Yeniden Yapılanma Hayri ÇAPRAZ İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivinde XVIII. Yüzyıl İskenderiyesi Hakkında Bazı Kaynaklar İbrahim GÜLER Arnold Toynbee nin Pan-Turanizm Raporu. 185 K. Tuncer ÇAĞLAYAN Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Bodrum Kalesi ve Hapishanesi Kemal DAŞCIOĞLU Modernleşme-Öncesinde Osmanlı Toplumunda Eşkıyalık Hareketlerinin Niteliği ve Özellikleri Mehmet ÖZ Kühlmann, Rubarth Ve Lersner e Göre Talat Paşa Mustafa ÇOLAK

6 İbni Haldun Bir Rönesans Aydını Mıdır? 245 Mustafa ÖZTÜRK Göç ve Türk Kimliği Nedim İPEK II. Meşrutiyet Dönemi Demokratikleşme Çabaları..260 Nevzat ARTUÇ 18.Yüzyılda Doğu Akdeniz de Ticaret ve Güvenlik.266 Osman KÖSE Samsun Ciheti Teftiş Heyeti nin Faaliyetleri ve Yayımladıkları Beyannameler ( ) Rıza KARAGÖZ Türk Kurtuluş Savaşında Osmaniye Süleyman HATİPOĞLU Yakın ve Şimdiki Zamanı Yazmak: Türkiye de Cumhuriyet Tarihçiliği.304 Süleyman İNAN Karşılaştırmalı Golan/Kolan Türkmenleri Halk İnançları Yaşar KALAFAT 1862 Belgrad Bombardımanı ve Sonuçları Zafer GÖLEN Osmanlı Devleti nin Hediyeleri Siyasi Olarak Kullanımı: Kuzey Kafkasya Örneği Zübeyde GÜNEŞ-YAĞCI

7 SUNUŞ Yıllarını bilime ve öğrencilerine adayan bir öğretim üyesinin geride bıraktığı en önemli eser, yapmış olduğu bilimsel yayınları ve yetiştirmiş olduğu öğrencileridir. Eseri olmayan insan unutulmaya mahkûm değil midir? Unutulmaya mahkûm olmayan seçkin bilim adamları ne yazık ki zamanı gelince üniversitedeki fiili hizmetlerini bırakmak durumunda kalmaktadır. İşte onlardan birisi de ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yaptıktan sonra uzun yıllar Süleyman Demirel Üniversitesi nin akademik dünyasına hizmet veren ve tarihi itibariyle emekliye ayrılan hocamız Prof. Dr. Bayram KODAMAN dır. Biz onu son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi alanlarında yapmış olduğu birçok bilimsel araştırması ve günümüzde ülkemizin yaşamakta olduğu çeşitli problemler hakkında yazmış olduğu yazıları ile Türk tarihçiliğinde herkesin tanıdığı bir şahsiyet olarak biliyor ve tanıyoruz. O, yapmış olduğu bilimsel ve özellikle de popüler yayınlarında her zaman ülke, millet ve devlet kavramlarını ön planda tutmuş ve bu özelliğiyle dikkat çekmiştir. Bunun yanında, sadece tarihçilik alanında değil diğer alanlarda da birçok insanın akademik hayata atılmasına rehberlik etmiştir. Hocamız bu yönüyle de ülkemizin birçok üniversitesinde tanınan bir şahsiyettir. Süleyman Demirel Üniversitesi olarak akademik çalışmaları ve konferanslarıyla Türk milletine, Türk tarihine ve Türk kültürüne hizmet etmiş, lisans ve lisansüstü düzeyde yüzlerce öğrenci yetiştirmiş olan bu bilim emekçisinin hatırasını yaşatmak ve ona olan vefa duygularımızı göstermek için bir armağan kitabı yayınlamaya düşündük. Bunu da kuruculuğunu bizzat kendisinin yapmış olduğu ve bugün uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergi konumunda olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi nin bu sayısını ona armağan ederek yerine getirmek istedik. Böyle bir eserin yayınlanmasına yazıları ile destek veren akademisyenlerimize, dergisini bu özel sayıya ayıran Fen Edebiyat Fakültemize ve eserin basım çalışmalarında emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR Rektör

8 EDİTÖRLERDEN Birçok üniversitede idarecilik ve hocalık yapan, kendisini bilime ve öğrencilerine adayan bir öğretim üyesinin geride bıraktığı en önemli eseri yayınları ve öğrencileridir. Sayın hocamız birçok fakültenin ve bölümün kuruluşunda, yapılanmasında ve bilim hayatına kavuşmasında mühim bir yere sahiptir. Teşkilatçılık özelliği ile de ender insanlardan birisidir. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, şu anda Mehmet Akif Üniversitesine bağlı Burdur Eğitim Fakültesi ve emekli oluncaya kadar da Süleyman Demirel Üniversitesinde çalışan ve buralarda idarecilik ve öğretim üyeliği gibi önemli hizmetlerde bulunan Kodaman, birçok kişinin üniversiteye alımı ve yetişmesinde emek sarf etmiştir. Hatta ismini zikrettiğimiz üniversitelerin bazısının tarih bölümlerinin kuruluşu ve yapılanmasında önemli misyon üstlenmiştir. Değerli hocamızın emeklilik zamanı gelmiş ve bu mümtaz şahsiyet görevinden ayrılmıştır. Biz öğrencileri olarak hocamızın unutulmaması, onun hatırasının yaşatılması ve vefa borcu olarak böyle bir hatıra sayısı çıkarmaya karar verdik. Bu doğrultuda Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisinin bir sayısını özel armağan sayısı olarak tasarladık. Bu bağlamda birinci derecede hocamızın öğrencileri olan ve onunla teşrik-i mesai yapan kişilerden yazılar istedik. Sonuçta birçok arkadaşımız makale ve tanıtım yazılarıyla bu esere katkıda bulundular. Prof. Dr. Bayram KODAMAN Armağanı, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ın yakın ilgi ve yardımları olmasaydı gerçekleşemezdi. Başından sonuna kadar her aşamada çıkan zorlukları aşmamızda ve bu eserin basımında bize yardım ettiler. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu armağanın hazırlanmasında yazıları ve görüşleriyle katkıda bulunan değerli meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Ayrıca basım aşamasında emeği geçen Okutman Murat Kılıç a ve üniversite matbaası görevlilerine şükranlarımızı sunarız. Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK Yrd. Doç. Dr. Behset KARACA

9 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof.Dr. Bayram KODAMAN a Armağan Özel Sayısı Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi Ali BULGURCU I- Prof. Dr. Bayram Kodaman'ın Hayatı A- Doğumu, Ailesi ve Çocukluk Dönemi Bayram Kodaman, Isparta'ya bağlı Yalvaç'ın eski adıyla Köstük bugünkü adıyla Çamharman köyünde dünyaya geldi. Doğumu, annesinin ifadesine göre, 1942 yılı Zemheri'sinin ilk (?) günlerine tesadüf etmektedir. Babasına göre ise, onun nüfusa kaydedilmesi, babasının şeker alabilmek maksadıyla doğumundan bir hafta sonra kazaya inmesi ve bu arada da nüfus idaresine uğraması neticesinde olmuştur. Bu resmî nüfus kaydı, 1 Ocak 1943'tür. Yukarıda zikredilen her iki ifadeye bağlı olarak Bayram Kodaman'ın esas doğum talihinin, 1942 yılı Aralık ayının son haftasının ilk günlerine rastladığı kesinlik kazanmaktadır. Bayram Kodaman, anne, baba ve kardeşler olmak üzere on kişilik kalabalık bir ailenin çocuğudur. Babası Osman oğlu Faik olup yeni harfleri köyde ilk öğrenen kişidir. Sülâle olarak köyde, "Kodamanlar" diye anılmaktadırlar. Kodamanlar'ın bilinen en eski kuşağı, Bayram Kodaman ın babasının dedesi Hacı Hüseyin'e kadar dayanmaktadır. Hacı Hüseyin'in kardeşi Kodamanoğlu Hasan, Plevne müdafaası kahramanı Gazi Osman Paşa'nın seyisi olarak, bu müdafaada bulunmuştur. Bayram Kodaman'ın dedesi Hacı Hüseyin oğlu Osman ise, Girit'te iki kez askerlik yapmıştır. Anne sülâlesi, "Kurugil" diye anılmaktadır. Annesi ev hanımı olup dönemin şartlarında hemen hemen bütün ailelerde görüldüğü gibi okuma yazması yoktur. Ancak ibadetlerini yerine getiren inanmış bir insandı. Çevresinde ve aile içerisinde çalışkanlığı, işgüzarlığı ile de tanınmaktadır. Babası, köyde, yeni usûlde okur-yazar olan insanların ilki olma özelliğini taşımaktadır. Onun bu özelliği, kendisinin uzun yıllar (?) köylerinde muhtar olmasına vesile olmuş, aynı zamanda köylünün senet, ilmühaber, hesap gibi sair işlerini de yürütmesini sağlamıştır. O, köyde, gazete okuyan ve ajans dinleyen insan olarak da tanınmış olduğundan dünya hakkındaki haberler de köylülerce genellikle ondan öğrenilirdi. Kodaman'ın babası, maalesef bugün gittikçe azalmakta ve eski fonksiyonunu ve özelliklerini yitirmekte olan "ODA" sahibi olup, köyün ileri gelenlerinden biri sayılırdı. ODA sahibi olmanın vermiş olduğu bu anlayışla kapısı, daima gelene gidene açık S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi

10 2 Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi tutulmakta idi. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, sabah namazını ve cuma namazlarını kılan, orucunu titizlikle yerine getirmeye çalışan bir kişi olarak bilinmektedir. Eski ve yeni yazılara vâkıf olması ve kitap okuması özelliğinden dolayı, okuması ve yazması olmayıp da hoca geçinenlerle tartışmalar yapması ile de tanınmaktadır. Kendisi, köy şartlarında şehirle bağlantısı olabilen insanlardandır. Hülâsa Bayram Kodaman, çevrede ve köylerinde tanınan ve sözü dinlenen bir aileye dolayısıyla babaya sahipti. Kodaman, kardeşleri arasında ilkokulu bitirebilen, köylerinde ise ilk olarak ortaokula giden, lise, üniversite tahsili yapan kişidir. Her ne kadar onun tahsil hayatına başlaması köylüye teşvik unsuru olmuş ise de birkaç kişi ancak lise seviyesinde bir tahsil yapabilmiştir. O, ilkokula başlayıncaya kadar, kalabalık bir aile topluluğu içerisinde ve köy şartlarında, normal çocukluğunu yaşamıştır yılında köylerine Mehmet Kalender isimli Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmen gelmiştir. Bu öğretmenin köye gelmesi ile onun okul hayatı da başlar. Öğretmenin köye geldiği ilk yıl köyün okul binası yoktur. Bu yüzden camide İlköğretime başlanmış, Bayram Kodaman da yaşı tutmadığı küçük olduğu halde, büyük kardeşlerinin peşinden bir süre kayıtsız olarak okul vazifesini gören camiye gidip gelmeye başlamıştır. Daha sonra onun bu hevesini ve okulun boyca ve yaşça en küçük öğrencisi olduğunu gören öğretmeni, onu bir numara ile okula kaydederek bir nev'i ödüllendirmiştir. Köye 1950 de okul binası yapılınca İlköğretim, camiden oraya nakledilmiştir. O, okula başladıktan sonra artık, kışları okula giderek öğrencilikle meşgul olmuş, yazlan ise oğlak-kuzu, koyun, keçi, öküz, merkep gütmek, bağ beklemek, ekmek torbasını tarlada çalışanlara iletmek, harman zamanı düğen sürmek, su doldurmaya gitmek gibi ve sair köy çocuklarının yapabileceği bütün hizmetleri görmüştür. B-Tahsil Hayatı: İlkokul beşinci sınıfa geldiğinde öğretmenin dikkatini celbettiğinden ve babasının da okutmaya hevesli olmasından dolayı, önce öğretmen okulu (Isparta Gönen Köy Enstitüsü)'ne yollanmak istenmiştir. Fakat babası, oğlunun gerek yaşının ve boyunun küçük olması gerekse uzak yerlere göndererek gözünden ayırmak istememesi sonucu, öğretmen okuluna yollamamış, Yalvaç Ortaokulu'na kaydettirerek tanıdığı bir aileye onu emanet etmiştir. Böylece o, köyünün dışında ve ailesinden uzakta, köye göre oldukça değişik bir ortamda tahsil hayatına başlamıştı. Bu değişik ortam, köyden kente geliş, ailesinden uzakta oluş, ilk yıllarda onun başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim o kendisinin de ifadesine göre, tahsil hayatının en zor yıllarını ortaokul birinci sınıfta yaşamıştır. Bu ilk yılda ailenin yanından ayrılmanın ve köyden şehre inmenin küçük bir çocuk üzerinde bırakacağı bütün tesirler, onun hayatında cereyan etmiştir. Hatta öyle anlar olmuştur ki, bilhassa köyünden ve ailesinden uzakta olması, okulundan ayrılmasını düşündürecek kadar büyük tesir etmiştir. Buna rağmen, o tahsilini bazı teselli kaynakları bularak sürdürmeye çalışacaktır. O'nun bu ilk yıllarda okula ısınmasını sağlayan ve teselli kaynağı olan okul idaresinin, bütün köylü çocuklarını şehirlilerden ayırarak 1-B sınıfında toplaması olmuştur. Zira o, sınıfta kendisi gibi köyden okumak üzere gelen arkadaşları ile görüşüp tanıştıkça yalnızlıktan ve çevrenin etkilerinden kurtulmaya, aile özlemini gidermeye ve çevreye uyum sağlamaya çalışıyor, bilincinde olmaksızın belki de moral kazanmaya gayret ediyordu. Bu ortam içerisinde ortaokula

11 Ali BULGURCU 3 ısınan Kodaman'ın okuldaki tahsil hayatı, sınıf arkadaşlarınınki gibi normal düzeyde geçmiş ve bu okulu 1954 yılında bitirmiştir. Ortaokulu bitirdiği yıl, Yalvaçlıların ortaokul bünyesinde açtıkları özel liseye kaydolmuştur. Bu lisenin açılması onun başka bir liseye gitmesine mani olmuştur. Yalvaçlıların kendilerinin açtıkları bu lise daha sonra zamanın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin Yalvaç a gelmesi ile resmi devlet lisesi haline gelmiştir. Lise'nin Edebiyat Kolunda eğitim görmüş olan Kodaman'ın buradaki tahsil hayatının en başarılı yılları, iki ve üçüncü sınıflarda olmuştur. Lise'yi 1960 yılında bitirmiştir. Aynı yıl, asıl girmek istediği okul Hukuk Fakültesi olmasına rağmen bu okulun giriş imtihanını kaçırmış olduğundan, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydoldu. İkinci yıl yani 1961'de, Hukuk Fakültesi'ne yine girmek istedi ise de, babasının öğretmenliğin daha iyi olduğunu ve ailede bir öğretmenin bulunmasının yararlı olacağını belirterek muhalefet etmesi üzerine aynı fakültede tahsiline devam etti. Kodaman, D.T.C.F. nin başarılı öğrencileri arasında yer almıştır. Dört yıllık bir tahsilden sonra, 1964 yılında, bu fakültenin "Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Fakültede ders aldığı hocalar arasında Faruk Sümer, M. Altay Köymen, Halil Demircioğlu, Firuzan Sümer, Adnan Erzi, Şinasi Altındağ, Enver Ziya Karal, Halil İnalcık, Mustafa Akdağ ve Şerafettin Turan'ı zikredebiliriz. Bayram Kodaman, üniversiteyi bitirinceye kadar yazları köyünde kışları da Fakültenin bulunduğu Ankara'da geçirmiştir. Fakat köyünden, bağlarını hiç koparmamıştır, kopmamıştır. DTCF'ni bitirdikten sonra yedek subay olarak askere gitmiş, Etimesgut'daki altı aylık atlı ve zırhlı temel eğitimini müteakiben yirmi dört ay olmak üzere Kars'ta askerlik hizmetini tamamlamıştır. (1964 Ekim Ekim). Askerliği sırasında, 5 Şubat 1966'da nişanlanmıştır. II- Çalışmaları Prof. Dr. Bayram Kodaman'ın çalışmalarını "ilmî" ve "idarî" olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz. A-İImî Faaliyetleri Kodaman'ın ilmî faaliyetleri, bir açıdan çeşitlilik arz eder mahiyettedir. Çünkü o, bilimde kademe çalışmalarının yanında muhtelif konulara dair araştırma ve incelemelerde de bulunmuş, bu çalışmaları eser ve makale halinde kendini gösterirken, diğer taraftan çıkarmış olduğu dergilerle ilme ve ilmî neşriyata ehemmiyeti hâiz katkıları olmuştur. Şimdi bunları tek tek ele alarak belirtmeye çalışalım. a- Bilimde Kademe Çalışmaları (akademik unvanları}: Kodaman daha askerliğinin son aylarında Kars'ta iken yurt dışı doktora imtihanlarına katılmaya karar vermiş, askerliğini bitirir bitirmez de üniversite hayatım geçirdiği Ankara'ya gelerek bu imtihana girmek için müracaat etmiştir. 21 Kasım 1966'da doktora imtihanına girmiş, imtihan neticelerim beklediği bir sırada da Alanya Lisesi Tarih Öğretmenliği'ne atanmıştır. (Aralık 1966). İmtihan neticesi belli olmadığından bu lisedeki öğretmenlik görevine hemen başlamıştır. Kodaman, Alanya'da öğretmenlik yaparken, bir taraftan imtihan neticelerini beklemekte diğer taraftan da evlilik hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu minval üzerine günlerini geçirirken onun hayatının akışı, yurt dışı doktora imtihanını kazandığını

12 4 Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi bildiren bir telgrafı alması ile yön değiştirecektir. Zira o, imtihanı kazanması üzerine artık 7 Şubat 1967'de evliliğini yapacak, ondan soma da doktora tahsili için Fransa'ya 26 Mart 1967'de hareket edecektir. Fransa'da Grenoble şehrinde on iki aylık bir dil eğitiminden sonra, güney de bulunan Aix-en Provence'deki "Aix-Marseille Üniversitesi" Edebiyat Fakültesi (Faculte des Lettres et Sciences Huimaines)'de doktora programına kaydolmuştur. (Ekim 1968) Doktora tezini, Türk Tarihi sahasında tanınmış olan Prof. Dr. Robert MANTRAN danışmanlığı altında yürütmüştür. Doktora tez çalışması olarak, "Les Ambassades de Moustapha Rechid Pacha â Paris (Mustafa Reşit Paşa'nın Paris Elçilikleri)" ni almıştır. 28 Ekim 1971 de tezini başarı ile tamamlamış, 5 Kasım 1971 de yurda dönmüştür. Kodaman, yurda döndükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nün açtığı asistanlık imtihanına girerek, bu imtihanı kazanır. Bunu müteakiben 31 Ocak 1972'de asistanlık kadrosuna atanarak, yeni görevine başlar. Aynı yılın Ağustos ayında asistanlıktan öğretim görevliliği kadrosuna geçmiştir. Bundan sonra o akademik çalışmalarına, aynı Fakülte'nin dekanı ve aynı zamanda Tarih Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Ercümend Kuran'ın yanında ve onun büyük teşvikleriyle sürdürecektir. Hacettepe Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyeti içerisinde yerini alırken Ercümend Kuran'ın tavsiyesi ile de "II. Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi" üzerinde doçentlik tez çalışmasına başlamıştır. Dört yıllık inceleme ve araştırmaları neticesinde, tezini tamamlayarak 1976'da doçentliğe yükselmiştir. Doçent olduktan sonra aynı fakültenin öğretim üyeliği kadrosuna atanmıştır. Fakülte'de öğretim üyeliğinin sürdüğü sıralarda Yugoslav Hükümeti'nden aldığı bir bursla, Ocak-Eylül 1978'de Belgrad Üniversitesi'nde çalışmalarda bulunmuştur. Orada bulunmasından istifade ederek Yugoslavya'da Türk kültürünün izlerini taşıyan pek çok yerleri de (Kosova, Saraybosna, Manastır, Üsküp, Ohri, Debre, Kalkandelen, Kardağ, Dubrovinide, Petervaradin gibi) inceleme ve araştırma gezilerinde bulunmuştur yılında "Hamidiye Hafif Süvari Alayları (II. Abdülhamid ve Doğu Anadolu Aşiretleri)" adlı çalışmasını profesörlük tezi olarak takdim etmiş ve Kasım 1981'de de Profesör olmuştur. b- İlmî Neşriyata Hizmetleri: Bayram Kodaman'ın tarih ilmine, Türk Tarihi'ne ve yayın hayatına dair çeşitli hizmetleri olmuştur. Ülkemizin çeşitli yörelerinde, üzerinde bulundurduğu görevin dışında, muhtelif konulara ait sempozyum ve kongreler düzenlemesi dergiler çıkarması onun bu yönünü ortaya koymaktadır. Onun bu sahalardaki çalışmaları arasında şunları zikredebiliriz: 1- "Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu" Kollokyum, Mayıs 1984 yılında Elazığ'da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına tertip edilmiştir. Kollokyum'a sunulan tebliğler 1990'da Elazığ'da basılmıştır. 2- "Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadî) Mesele leri sempozyumu"

13 Ali BULGURCU 5 Bu sempozyum, Mayıs 1985 talihleri arasında yine Fırat Üniversitesi- Tunceli Valiliği adına Tunceli'de tertip edilmiştir. Sempozyuma sunulan tebliğler bir kitap halinde basılmışür. 3-"Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi" Kongre, Ekim 1986 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Samsun'da tertip edilmiştir. Bu kongreye sunulan tebliğler 1988 yılında Samsun'da basılmıştır. 4- "Millî Mücadele'de Amasya Sempozyumu" Bu sempozyum, Haziran 1986'da Amasya'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Amasya Valiliği adına tertip edilmiş olup, sempozyuma sunulan tebliğler bir kitap halinde Amasya Valiliğince 1986'da başarılmıştır. 5- "Uluslararası İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi" 1-3 Haziran 1988 yılında Samsun'da yapılan bu kongreye yerli ve yabancı birçok tarihçi iştirak etmiştir. Kongreye sunulan bildiriler 1990 yılında Samsun'da basılmıştır. Bunların dışında Bayram Kodaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin kurucusu olup, böylece Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde sosyal bilimler dalında ilk olarak bir derginin yayın hayatına girmesini sağlamıştır. Bu derginin şimdiye kadar altı sayısı çıkmış olup, yedinci sayısının çıkarılması' için de karar alınmış durumdadır. Derginin ilk sayısı 1986'da Ankara'da Başbakanlık Basımevi'nde, diğer sayılan ise Samsun'da Eser Matbaası'nda basılmıştır. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Tarih Bölümü başkanlığı döneminde de, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisini çıkarmış ve bu dergi de yayın hayatına devam etmektedir. B- İdarî Faaliyetleri: Prof. Dr. Bayram Kodaman'ın ilmî çalışma ve hizmetlerinin yanında idarî çalışmaları da dikkati çekmektedir. Ülkemizin çeşitli üniversite ile diğer kurum ve kuruluşlarında yapmış olduğu bu çalışmaları şu şekilde sıralamak mümkündür: 1- Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi; a) Dekanlığı, b) Tarih Bölümü Başkanlığı. Her iki görevi 3 Eylül 1982 ile 18 Eylül 1985 tarihleri arasında yürütmüştür. 2-a) Türk Tarih Kurumu Aslî üyeliği. Bu göreve 1983 de getirilmiştir b) Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliği, tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür; c) Türk Tarih Kurumu Yayın Komisyonu Başkanlığı, tarihleri arasında bu görevde bulunmuştur. 3- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Bu göreve 18 Eylül 1985 tarihinde atanmış 1993 Ocak sonuna kadar sürdürmüş, bu tarihte Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi kurucu Dekanlığına getirilmiş. Nisan 1993'de ise aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi kurucu Dekanlığına tayin olunmuştur. 4- a) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Aslî Üyeliği; b) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu Üyeliği. Bu görevlerden birincisine 1985 ikincisine ise 1987'de getirilmiştir.

14 6 Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi c) Millî Güvenlik Kurulu'na yıllan arasında Ermeni ve Doğu Anadolu Meseleleri hakkında danışman olmuştur. 5-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilim Demeği Üyeliği. 6- Son olarak 31 Aralık 2009 itibariyle Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölüm başkanı iken emekli olmuştur. Sonuç Ülkemiz ilim ve fikir hayatında kendine mahsus ayrı bir yeri olan Prof. Dr. Bayram Kodaman'ın çeşitli üniversite ile resmî kurum ve kuruluşlarında görev alması ve bunları başarı ile yürütmesi, onun sağlam bir çalışma dinamizmi içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışma dinamizminin olgunluk eserlerini vermesinin ülkemiz kültür hayatında ehemmiyet kesbedeceği aşikârdır. Bu yüzden ilmî, idarî çalışmalarının nice meyveler daha vermesi temenni edilen bir husustur. PROF. DR. BAYRAM KODAMAN'IN ESERLERİ KİTAPLAR 1- Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987; Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991; Ötüken Yayınevi, İstanbul Les Ambassad es De Moustapha Rechid Pacha a Paris, Imprimerie De La Societe Turque D Histoire., Ankara Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, Tesalya Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, Türkler-Ermeniler ve Avrupa, (tercüme eser), S.D.Ü. Yayınları, Ankara, Son Vak anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, Hafız İbrahim Demiralay ın Hatıratı. Isparta da Milli Mücadele, Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Bayram Kodaman Hasan Babacan, S.D.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Isparta, Cumhuriyet in Tarihi-Fikri Temelleri ve Atatürk, S.D.Ü. Yayınları, Isparta, Ermeni Macerası (Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme), SDÜ. Yayınları, Isparta, Bir Kalpaklının Milli Mücadele Günlüğü, (Fahrettin Tızlak İle birlikte), SDÜ Yayınları, 2008 MAKALELER: 1-"XVIII. Yüzyıla Kadar Türkler ve Batı" Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Ankara, Mart-Ekim Cilt: 7 Sayı :l-2, ss. 84/97. 2-"II. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi" Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, XV/-l, ss

15 Ali BULGURCU 7 3- Hamidiye Hafif Süvari Alayları, II.Abdülhamid ve Doğu Anadolu Aşiretleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, İstanbul, Mart 1979 sayı: 32, ss "Tanzimat'tan II. Meşrutiyete Kadar Sanayi Mektepleri", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi ( ). I. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Ankara, 1980, ss "II. Abdülhamid'in Bir Politika Uygulaması: Arnavutluk, Arabistan-Doğu Anadolu Aşiretleri". Prilozi Za Orijentalnu Filologiju, Sarajeva, 30/1980, ss "Avrupa Emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğuna Giriş Vasıtaları ( ) " Milli Kültür, Ankara, Haziran 1980, Cilt II. Sayı : I, ss "Ermeni Meselesinin Doğuş Sebepleri", Türk Kültürü, Ankara, Mart -Nisan 1981, sayı: 219, ss "Plevne nin Düşmesinden Sonra Osmanlı Dış Politikası", Yeni Çığ, İstanbul, Aralık 1981, ss "Avrupai Fikirler karşısında Türk Aydını" Türk Kültürü, Ankara, Eylül-Ekim 1981, sayı: 222, ss "1911 Trablusgarp Savaşı'nın Türk Tarihi ve Milli Mücadele Bakımından Önemi", Milli Kültür, Ankara, Ocak 1982, Cilt: 3, Sayı: 8, ss "Doğu Meselesi Yahut Anadolu'nun Bütünlüğü Açısından Üç Devir, Üç Politika", Töre Dergisi, Ankara, Aralık 1984, Sayı: 163, ss "Şark Meselesi, Emperyalizm ve Ermeniler", Kaynaklar, İstanbul 1984 Sayı:2, ss "Tanzimat'tan Cumhuriyete Uzanan Osmanlı Tarihinin Meseleleri, Töre Dergisi, 1984 Sayı:l59, ss "Tanzimat'tan Sonra Türk Kadını", Tercüman Kadın Ansiklopedisi, İstanbul, 1984, Cilt :2, ss "Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Sempozyumu Tebliğleri" Devlet, Coğrafya, Toplum, Tunceli Valiliği, Fırat Üniversitesi Mayıs "La Presence culturelle et religieuse de la France en Anotolie Orientalede 1878 a' 1914", I' Empire Ottoman La Republique de Turquie et la France Varia Turcica, (Derleyen: Hamit Batı ve Jean- Louis Grammont), İstanbul,1986 ss "Bir Amerikalı Gazeteci Gözüyle Ermeni Macerası (1897)", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 628, Erzurum 1985, ss ; Belleten, Ankara, Aralık 1986 Cilt, XIIX, Sayı:195, ss "Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu'nun İdari Durumu" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun,1986, sayı: I, ss "Erzurum, Van, Bitlis Vilayetlerinde Aşiretler( )", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Aralık 1986, sayı:22 ss "The Eastern Question: Imperialism and the Armenians" The Eastern Question: Imperialism and The Armenian Community (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını) Ankara 1987, Publication 74, Seria III. Number: A-19, ss

16 8 Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi 21-"La Sublime Porte et les Tribus de l' Anatolie Orientale Après le Tanzimat", Comité İnternational d' études Pré-ottomanes et ottomanes, VI the Symposium Camridge, I rst-4 th, July 1984, İstanbul-Paris-Leiden 1987, ss "Mustafa Reşit Paşa'nın Paris Sefirliği Esnasında Takip Ettiği Genel Politikası", Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri Bildirileri, (Ankara Mart 1985) Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1987, ss Terör ve Otorite ve Gençlik, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları Ankara 1987, ss "Abdülhamid ve Paul Terziyan" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun 1987, sayı: 2, ss "Doğu Anadolu İsyanlarında Yabancı Parmağı", Tercüman Gazetesi, 8-13 Temmuz I "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik Kalkınması Hakkında Maliye Nazırı Cavit Beye Sunulan Bir Rapor", Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Ercüment Kuran Armağanı, Ankara, 1989, ss "XVIII. Yüzyılda Samsun Gümrüğü" Uluslararası Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını), Samsun 1990 ss, "Tarihi ve Siyasi Açıdan Doğu Anadolu'ya Bakışlar", Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi II. İlmi Kongresi, Tebliğler, Türk Yurdu Yayını, Samsun 1990, ss "Günümüzden Tanzimata Bakış" Türk Yurdu, Ankara, Aralık 1989, cilt 9. ss "Bir Amerikalı Gazeteci Gözüyle Ermeni Macerası (1987)" Dış Politika, Ankara 1990, ss "Şark Meselesi ve Tarihi Gelişimi" Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu", TTK Basımevi, Ankara, 1992, ss "Milli Egemenlik", Milli Hakimiyet Fikrinin Gelişmesi, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:24, 22 Nisan 1986, Samsun, ss "Amasya Protokolü" Belgelerle Türk Tarih Dergisi, İstanbul, Haziran, 1986, sayı: 16 ss "Erzurum, Van, Bitlis Vilayetlerinde Aşiretler ( )", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Aralık 1986, sayı: 22, ss "Milli Mücadelenin Tarihi ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi" Milli Mücadelede Amasya Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Valiliği, Amasya 1986, ss "Milli Mücadele Tarihini Yeniden Yazmak, Ama Nasıl?", Tercüman Gazetesi, 6 Kasım "Türkiye ve Iraklı Mülteciler Meselesi" Tercüman Gazetesi, 9-10 Eylül "Atatürk, Milli Mücadele ve Yeniden Yapılanma", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk'e Armağan Kitabı, Samsun 1988, ss "İstiklal Savaşlarının Tarihi ve Sosyal Temelleri" Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1988, sayı: 308, ss

17 Ali BULGURCU Lozan Antlaşması Hakkında Bir Değerlendirme (24 Temmuz 1923) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun, 1989, sayı: 4, ss "Günümüzden Tanzimata Bakış", Türk Yurdu, Ankara, Aralık 1989, cilt: 9, ss "Doğu Anadolu'ya Bakış ve Gap", Forum Dergisi, Ankara 1989, cilt:ii, ss "Azerbaycan Olaylarına Genel Bir Bakış", Samsun Rotary Kulübü Bülteni, Samsun, 8 Şubat Dünya Siyaseti ve Türkler, Standart, Ağustos 1993, sayı: 380, ss Aşiret alayları, Tarih ve Medeniyet, Mart 1994, sayı: 1, ss Çürüksu Kazası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 7, Samsun 1992, ss "XX. Yüzyıl Başında Sivas Vilayeti (1901)", X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, TTK Basımevi Ankara "Yahudilerin Filistin e Yerleştirilmeleri İle İlgili Olarak II. Abdülhamit e 1879 da Sunulan Layiha, Belleten, cilt: LVII, Ağustos 1993, sayı 219, TTK Basımevi, Ankara Milliyetçilik ve Küreselleşme, Türk Yurdu, Eylül 1996, cilt: 16, sayı: 109, ss Jakobenizm ve Demokrasi, Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül-Ekim 1997, ss Şark Meselesi, Türk Yurdu, cilt: 17, sayı: 122, Ekim 1997, ss Tarihçi Gözüyle Din-Devlet-Toplum, Türk Yurdu, Nisan-Mayıs 1997, cilt: 17, sayı: , ss Milliyetçiliği Halka Mal Eden Adam Alparslan Türkeş, Türk Yurdu, Temmuz 1997, cilt: 17, sayı: 119, ss Atatürk ün Türk Tarihindeki Yeri, Türk Yurdu, Ocak 1997, cilt: 17, sayı: 113, ss Milliyetçilik ve Küreselleşme, Türk Yurdu, Ağustos 1996, cilt: 16, sayı: 109, ss Laikliğin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Örneği, Türk Yurdu, Kasım 1997, cilt: 17, sayı: 124, ss Tarih Araştırmalarında Metod Meselesi, Akademik Açı, 1997/2, sayı: 4, ss Yörük Türkmen Kıyafeti, Yörük-Türk, Yıl: 1, sayı: 7-8, Ocak-Şubat 1997, ss Mart Hadisesi (Son Osmanlı Vak anüvisi Abdurrahman Şeref Efendi ye Ait Bir Yazma Esere Göre), XI. Türk Tarih Kongresi, T.T.K Basımevi, Ankara, Çağdaşlaşma, Atatürk ve İlkeleri Türk Kültürü, Yıl XXI, sayı:232, ss , Ankara Atatürk çü Düşünce ve Kalkınma Modelinde Kültürün Yeri, Atatürk, Kültür ve Eğitim, Kayseri 1982, ss Atatürk ün Kültür ve Eğitim Politikası, Yeni Çığ, İstanbul 1982, ss.1-5.

18 10 Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi 63- Kalkınmada Çağdaş Devletin Temel Görevleri, Yeni Düşünce, İstanbul 1982, ss Atatürkçülükte Milliyetçilik ve Halkçılığın Yorumu, Milli Eğitim ve Kültür, Ankara 1972, sayı:2, ss Emperyalizm Karşısında Türk Aydını ve Halkı, Kemalist Atılım, Ankara 1982, ss XVIII. Yüzyılın Son On Yılında Ayanlık Müessesesi, Tarih Dergisi, İstanbul 1978, ss , (Tercüme: Bayram Kodaman). 67- II. Abdülhamid Devrinde Hakkari Sancağında Nesturiler ve İngiliz-Rus Emperyalizmi, IX. Türk Tarih Kongresi, Eylül 1981, ss Atatürk ve Kültür, 100. Yıl Özel Sayı, Ankara 1982, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss Milli Hakimiyet Kavramı, Kardelen, Samsun 1987, Yıl: 1, sayı: 3, ss Osmanlılar Devrinde Doğu Anadolu nun İdari Durumu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Dün/Bugün/Yarın, sayı: 25, ss ; Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Genel Başkanlık Özel No:22, Ankara 1986; Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun 1986, sayı:1, ss İstiklal Beyannamesinin İlanı İçin Neden Amasya Seçilmiştir, 67. Yılında Amasya Tamimi, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları No:3, Amasya 1986, ss Türkiye ve Bölücülük Hareketleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni, Isparta 1999, sayı: Atatürk, Milli Kültür ve Tarih, 100. Yıl Atatürk Konferansları, Ankara 1982, ss Medeniyet-Kültür, Türk Yurdu, Mart-Nisan 1998, cilt: 18, sayı: , ss Milliyetçiliğin Tarihi Seyri, Türk Yurdu, Mart-Mayıs 1999, cilt: 19, sayı: , ss Atatürk ve Devrinin İmajı, Türk Yurdu, Ekim 1998, cilt: 18, sayı: 134, ss Osmanlı dan Cumhuriyete, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998, sayı:3, ss. 5-13; Türk Yurdu, Aralık-Ocak, 1999, cilt: 19-20, sayı: , ss II. Abdülhamid Hakkında Bazı Düşünceler, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1999, sayı: 4, ss Kosovalı Arnavutlar ve Kürtler, Gülses, 14 Haziran İlkeler ve Şartlar Meselesi, Millet, 14 Mayıs Milliyetçilik ve Sol-Merkez-Sağ, Kurultay, 7 Mayıs Devlet, Akdeniz, 27 Temmuz Şark Meselesinin Anadolu Cephesi, Avrupa nın İlk Maşası: Ermeniler, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 15, Mayıs 1995, ss Türkiye Fransa ve Ermeniler, Akdeniz, 10 Haziran Kıyafet Meselesi, Akdeniz, 1 Temmuz Ermeni Meselesi (Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme), Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2001, Yıl:7, Sayı 37, ss

19 Ali BULGURCU Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı, Yeni Türkiye, Ocak- Şubat 2001, Yıl:7, Sayı 37, ss II. Meşrutiyet Dönemi ( Yeni Türkiye, Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002, cilt. 13, s İttihat-Terakki ve Almanya, Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı II, Mart-Nisan 2002, Yıl: 8, Sayı: 44, s TEBLİĞLER-BİLDİRİLER 1- Batı Sistemi Karşısında Ahi Teşkilatının Çöküşü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Ekonomisi ve Sosyal Hayatında Ahiliğin Tesirleri Sempozyumu, 5 Kasım Şark Meselesi, Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye nin Sorunları Sempozyumu, (Dün-Bugün-Yarın), 8-9 Mart 1990, Ankara. 3- Atatürk te Türklük Şuuru ve Düşüncesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 10 Kasım 1986, Açık Oturum Tebliği 4- Neden milli Kültür ve Atatürkçülük, 24 Kasım 1984 Öğretmenler Günü Münasebetiyle Keban Kaymakamlığınca Düzenlenen Konferans. 5- Kültürde Çağdaşlaşmanın Yolu, II. Milli Kültür Şurası Münasebetiyle 6- Öğretmenin Rolü, Samsun 24 Kasım 1992 Öğretmenler Günü, Samsun 1992, ss Osmanlı İmparatorluğunda İktidar Değişiklikleri ( ), Milletlerarası Türkoloji Kongresi 1979, Ekim, ss XV. ve XVI. Yüzyıllarda Isparta Yörükleri, Isparta nın Dünü-Bugünü- Yarını Sempozyumu, 9-10 Mayıs Vakfın Sosyal Yönü, 6 Aralık 1988 Vakıf Haftası, Türk Kadının Güçlendirme Vakfınca Düzenlenen Konferans Metni. 10- Vakfın Sosyal Fonksiyonu, de Elazığ İzzet Paşa Camii Vakfı ve F.Ü. Fen-Edb. Fakültesinin Tertiplediği Konferans: I. Vakıf Haftası, Ankara 1984, ss Hafız İbrahim Demiralay ın Hatıratı ve Isparta da Millî Mücadele, Isparta nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Mayıs 1998, Isparta. 12- Türk Dünyası Hakkında Düşünceler, 3 Ağustos 1996, Kayseri, Türk Dünyasının Dünü ve Bugünü Sempozyumuna sunulan bildiri. 13- Uluslar arası İlişkilere Genel Bakış, Nisan 1997, İstanbul, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı na sunulan tebliğ. 14- XVI. Yüzyıl Türk Dünyası, 26 Nisan 1995, Kanuni Sultan Süleyman ın 500. Doğum yıldönümü münasebetiyle Trabzon valiliği ve Türk Tarih Kurumunun ortaklaşa düzenledikleri Kanuni ve Trabzon konulu panele sunulan bildiri. 15- Cumhuriyetin 75. Yılı Münasebetiyle Türk Dünyasına ve Atatürk Türkiyesine Bakış, 1 Ekim 1998, Cumhuriyetin 75. Yılı münasebetiyle Bişkek te düzenlenen Uluslar arası kongreye sunulan bildiri. 16- Harp Büyük Devletler Çanakkale Muharebeleri, Çanakkale Muharebelerinin 80. Yıldönümü münasebetiyle Atatürk araştırma Merkezi ile

20 12 Prof. Dr. Bayram Kodaman ın Biyografisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nin müştereken düzenledikleri Çanakkale Savaşlarının Türk Tarihindeki Yeri adlı sempozyuma sunulan bildiri. 17- Malazgirt Zaferinin Tarihi Önemi, 26 Ağustos 1984, Malazgirt, Malazgirt Muharebesinin 914. Yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalarda sunulan tebliğ. 18- XV. ve XVI. Yüzyıllarda Isparta Yörükleri, 9-10 Mayıs 1992, Isparta nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu na sunulan bildiri. 19- Panottomanizm-Panislamizm-Pantürkizm ve Atatürk, 5-6 Haziran 1995, Kara Harp Okulu tarafından düzenlenen Atatürk Dönemi Türkiye sinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Durumu ve Gelişmeler konulu sempozyuma sunulan tebliğ. 20- Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük Kavramları Karşısında Atatürk, 22 Nisan 1994, Mustafa Kemaml Üniversitesi, Atatürk ve Milli Egemenlik Paneli. 21- Atatürk ün Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi, 13 Haziran 1995, Şırnak İli ve ilçelerini Geliştirme Vakfı nca düzenlenen Şırnak ın Dünü-Bugünü ve Geleceği konulu sempozyuma sunulan bildiri. 22- Abdülhamid Devri Eğitim Politikaları, 20 aralık 1997, 2000 Yılına Doğru Abdülhamid Devrinin Yeniden Değerlendirilmesi, konulu sempozyuma sunulan bildiri. 23- Milliyetçiliğin Türk Siyasetindeki Yeri ve Rolü, 4 Nisan 1997, Türk Ocakları Paneli ne sunulan bildiri. 24- Türk Dünyası ve Küreselleşme, Mart 2000, Türk Dünyası Kurultayına sunulan bildiri. 25- Yabancı Dilde Eğitim Ve Tarihçesi, Türk Ocakları tarafından tarihinde Ankara da düzenlenen Yabancı Dilde Öğretim Sempozyumu na bildiri olarak sunulmuştur. 26- Fransız Arşiv Vesikalarına Göre Erzurum, Van ve Sivas Vilayetlerinde Ermeni Nüfusu, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Ankara, Nisan Ermeni Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme, Birinci Uluslar arası Türkiye nin Ermeni Meselesi Sempozyumu, Manisa, KONFERANSLAR: 1- Türkiye Cumhuriyeti ve Hukuk Devleti, 10 Kasım 1998 de Atatürk ü anma haftası dolayısıyla SDÜ de yapılan konferans. 2- Tarihte Yörük ve Türkmen Yeri, 25 Ağustos 1996, Yörtük Vakfı Tarafından Keçiborlu Ardıçlı Köyü nde Düzenlenen konferans. 3- Tarih ve Miryakefalon Savaşı, 17 Eylül 1996, Gelendost Belediyesi Tarafından Miryakefalon Savaşının 820. Yıldönümü münasebetiyle verilen konferans. 4- Türk Dünyası ve Atatürk, 3 Ekim 1996, Burdur Er Eğitim Tugayı nda verilen konferans. 5- Milliyetçilik ve Küreselleşme, 4 Ekim 1996, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi nin Ders Yılı nın açılışı münasebetiyle verilen konferans. 6- Türkiye ve Küreselleşme, 25 Ekim 1996, Burdur Türk Ocağı nda verilen konferans.

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan

Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan Kendi Sesiyle Tekrarlanan Seslerden; Mithat Özsan 3 Ocak 1925 te kış... Tamzara Mahallesi ne altı kardeşin en küçüğü; tekne kazıntısı olarak dünyaya bir ses daha getirdi. Cumhuriyetin doğan ilk çocukları

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ

TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERENĞİ YAYINLARI S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TURK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ANMA TOPLANTISI 19 Kasım 1997 S. SIRRI TARCAN YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ V. ANMA TOPLANTISI 19 KASIM

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Bitlis in kalesi, balı, tütünü

Bitlis in kalesi, balı, tütünü Yıl : 2010 Sayı : 16 Bitlis in kalesi, balı, tütünü BETAV 05 Mayıs 2010 Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yayın Organı Yayın Kurulu Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR İlhami NALBANTOĞLU Y. Kadri ALAYDIN Genel Merkez

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

İLK DÖNEM HALKEVLERİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİ KONYA HALKEVİ ÖRNEĞİ * Durmuş Yılmaz ** Nadire Emel (Süntar) Akhan ***

İLK DÖNEM HALKEVLERİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİ KONYA HALKEVİ ÖRNEĞİ * Durmuş Yılmaz ** Nadire Emel (Süntar) Akhan *** İLK DÖNEM HALKEVLERİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİ KONYA HALKEVİ ÖRNEĞİ * Durmuş Yılmaz ** Nadire Emel (Süntar) Akhan *** ÖZET 1923 yılında Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde,

Detaylı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı

Yayın Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Yayın Danışmanları Koordinatör Yardımcıları Yayın İdare Yeri Baskıya Hazırlık Baskı İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI DERGİSİ B A K I Ş Yayın Sahibi İbrahim Çeçen Vakfı adına Ayşe Günseli Çeçen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslı Türkan Çeçen Yayın Koordinatörü Dr. Meral Dinçer Yayın Danışmanları Aysel

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

HASAN ALI YÜCEL ANMA TOPLANTISI

HASAN ALI YÜCEL ANMA TOPLANTISI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI A M HASAN ALI YÜCEL ANMA TOPLANTISI ANKARA 1993 HASAN ÂLİ YÜCEL HAYATI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ i. ANM A TOPLANTISI 16 Aralık 1 9 9 2 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ EĞİTİMCİLERİMİZİ

Detaylı

PROF. DR. ÖMER FARUK AKÜN

PROF. DR. ÖMER FARUK AKÜN TÜRKLÜK BİLİMİ ve TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE ADANAN BİR ÖMÜR: PROF. DR. ÖMER FARUK AKÜN Yrd. Doç. Dr. Erol ÜLGEN ÖZ: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün 1926 yılında İstanbul da doğar. İlköğrenimini 1936 da, Ortaöğrenimini

Detaylı

Sergi açılışı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Çukurova Üniversitesi nde gerçekleştirildi

Sergi açılışı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Çukurova Üniversitesi nde gerçekleştirildi Kurumsal İletişim Gazetemiz KampüsHaber 1. yılını kutladı Çukurova Üniversitesi nin önemli kurumsal iletişim araçlarından biri olan KampüsHaber Gazetesi yayın hayatının birinci yılını coşkuyla kutladı.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

vitr Erdal Zorba, FISpT asbaşkanlığına seçildi 26 Yıldır Rekorları Kırılamayan Sporcu HAYDAR DOĞAN spormeclisi /2

vitr Erdal Zorba, FISpT asbaşkanlığına seçildi 26 Yıldır Rekorları Kırılamayan Sporcu HAYDAR DOĞAN spormeclisi /2 26 Yıldır Rekorları Kırılamayan Sporcu HAYDAR DOĞAN Halen Spor Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Şube Müdürlüğü görevini sürdüren Haydar Doğan'ın spor yaşantısı sıra dışı başarılarla dolu. 24 yıllık spor hayatında

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi ATATÜRK ÜN DOĞUMU Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında, Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Selanik yerlilerinden

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını MÜHENDİSHANE DE MUSİKİ. İstanbul Teknik Üniversitesi nde Musiki Çalışmalarının Tarihçesi MEHMET GÜNTEKİN

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını MÜHENDİSHANE DE MUSİKİ. İstanbul Teknik Üniversitesi nde Musiki Çalışmalarının Tarihçesi MEHMET GÜNTEKİN İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını MÜHENDİSHANE DE MUSİKİ İstanbul Teknik Üniversitesi nde Musiki Çalışmalarının Tarihçesi MEHMET GÜNTEKİN İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını Kitabın Adı:

Detaylı

Mehmet Önder. Sayfalar. www.merhabahaber.com Cilt: 14 Sayı: 23. Vefatının 10. Yıl Yıldönümünde

Mehmet Önder. Sayfalar. www.merhabahaber.com Cilt: 14 Sayı: 23. Vefatının 10. Yıl Yıldönümünde www.merhabahaber.com Cilt: 14 Sayı: 23 ÇARŞAMBA gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com Vefatının

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7 ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ CUMHURİYET VE TARIM... 17 2012 YILI TARIM DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda Sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezun olduğu tarih, vefat tarihi)

Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda Sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezun olduğu tarih, vefat tarihi) Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz (Oda Sicil no, adı soyadı, mezun olduğu okul, mezun olduğu tarih, vefat tarihi) 39 Şinasi Gökcan GSA 12.6.1948 9.2.2009 59 Turgut Cansever GSA 1.6.1946 22.2.2009

Detaylı