İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ÇEK CUMHURİYETİ - POLONY A PAZAR ARAŞTIRMASI ' Hazırlayanlar. Cemil Kılıç Feryal Tilmaç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 2002-39 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ÇEK CUMHURİYETİ - POLONY A PAZAR ARAŞTIRMASI ' Hazırlayanlar. Cemil Kılıç Feryal Tilmaç"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ve ÇEK CUMHURİYETİ - POLONY A PAZAR ARAŞTIRMASI ' Hazırlayanlar Cemil Kılıç Feryal Tilmaç

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO' nııı ve yazarınııı isnıi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak. İTO'nııı yazılı izni olmadan yaymııı tamanu veya bir bölümü. kopyalananıaz, çoğ:altılamaz. ticari amaçlarla kullanılamaz. KASIM 2002 İstanbul ISBN İTO yayıııları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dökümantasyon Servisi'nden temin edilebilir. Tel: (0 212) Faks: (0 212) lo 27 E. Posta: Baskı ve Cilt: Mapsan BASlM YAYlM HiZMETLERi TiC. LTD. ŞTi. Tel: (0 212) Fax: (0 212)

4 ÖN SÖZ K<ilkınmasını hızlandırmak için üretmek ve ihracat yapmak zorunda olan Türkiye"de hem eğitimli işgücünün hem de finansal kaynakların rekabet avantajı yüksek sektörlere yönlendirilmesi verimlilik ve kısıtlı kaynakların etkin kullanımı açısından önem taşımaktadır. Ev tekstili sektörü son yıllarda yakaladığı trend ve gerçekleştirdiği ihracat hacmi ile Türkiye 'nin önde gelen sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Ev tekstili sektörünün GSMH"ya yaptığı katkı göz önüne alındığmda. sektör profilinin çıkartılması ve yükselen ihracat trendini desteklemek amacıyla alternatif pazarların araştırılması önem kazanmıştır. Özellikle. birçok firmanın önemli ölçüde yatırımlar yaparak ülke ekonomisine uzun vadede büyük katkılar sağlayacağı ev tekstili sektörünün desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle Odamızca Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda mesafe katetmiş olmaları. coğrafi konum avantajı. kişi başına ortalama milli gelir ve pazarın doymamış olması gibi kriterler gözönününde bulundurularak Çek Cumhuriyeti ve Polanya hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Az da olsa Türk girişimcilerinin bu pazarlarda daha önceden faaliyette bulunmuş olmaları da bir faktör olarak benimsenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde ev tekstili sektörünün profili çıkartılarak. dünyadaki konuımı belirlenmiş. ihracat potansiyeli araştırılmış. saptanan iki hedef pazar olan Çek Cumhuriyeti ve Polanya da saha çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca. ihracat potansiyelininin geliştirilmesi dışında. genel anlamda ev tekstilinde olması muhtemel farklı üretim patenrnlerine ve yeni oluşumlam da yer verilmiştir. Yayınımızın üyelerinüze ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler. bu araştımıayı hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Uzman Yardımcısı Cemi! Kılıç ve Araştırma Raportörü Feryat Tilmeç a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Genel Sekreter Özaslan

5

6 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ve ÇEK CUMJ-IURİYETİ - POLONYA PAZAR ARAŞTIRMASI Amaç ve Yöntem Yönetici Özeti Giriş BÖLÜM I TÜRKİYE EV TEKSTiLi SEKTÖRÜ 1. Ürün Tanımı ve Ürün Grupları Sektörün Durumu Üretim Pazarlama ve Dağıtım Dış Ticaret İhracat İthalat Ülkeler İtibariyle İhracat Ülkeler İtibariyle İthalat Kapasite Kullanım Oranları Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar Sektöre İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri ve Uygulamaları Standartlar l.a Tekstil Üıünlerinin Tahlilinde Uygulanacak Metotlara İlişkin Standartlar Dış Ticaret a DİR (Dahilde İşleme Rejimi) b DİR Belgesinin Alınması Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Markalaşma ve Türk Ürünlerinin Yurtdışında Tanıtımı Sektöıün Sorunlan ve Çözüm Önerileri Yüksek Enflasyon ve Finansman Maliyetleri Yüksek Banka Kredi Maliyetleri Yüksek Girdi Maliyeti a Enerji

7 o 64 2o7o3ob işçilik o KDV ve Müteselsil Sorumluluk Kota Sınırlamaları... oo Kapasite Kullanım Oranlarının Yetersizliği Mesleki Eğitim Yetersizliği.... Haksız Rekabet o...41 OOOOOOOOOOOOoo o o Serbest Ticaret Anlaşmalan... Etiketlerdeki Bilgilerin Doğruluğunun Sağlanması Tasarım ve Yeni Ürün Geliştirme Nitelikli Sanayi Bölgeleri (QIZ) SWOT Analizi oo.. oooo... o...43 BÖLÜM II DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 1 o Sektörde Önde Gelen Ülkeler... o Dünya Ticareti Ülkeler İtibariyle Ev Tekstili Dış Ticaret Rakamları... oo Dünyanın Önde Gelen Ev Tekstili Firmaları Üretim İstatistikleıi o o... oo... oo oo... oo Uluslararası Ürün Standartları oooooooo.. oooo... oo o Genel Değerlendirme Sektörde Yenilikler ol.l CAT Projesi oo TAM-TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi İhracatta Hedef Ülke Seçimi İçin Gerekli Kriterler 5.3 Uygulanan Kotalar ve Doldurulma Oranları 00 ' 00'62 o o o o o0071 BÖLÜM III ÇEK CUMHURİYETİ ı. Ülke Hakkında Genel Bilgiler Ekonomik Yapı. oo... oo 1.2 Bankacılık Sistemi Mevzuat Vergilendirme oo İthalatta Alınan Vergiler Gümrük Vergileri.. o OOOOOOOOOOOOoOOOO

8 2.1.3 Katma Değer Vergisi ve Diğer Vergiler Tüketim Vergisi Dış Ticaret Mevzuatı Tüketicinin Korunması Yabancı Yatırımlar Serbest Bölgeler ve Antrepolm Etiket ve Paketierne Standartları Dış Ticaret İhracat İthalat... Ş5 3.3 Türkiye-Çek Cumhuriyeti İlişkileri Türkiye-Çek Cumhuriyeti Arasında Yapılan Ticari Anlaşma ve Protoko11er AB İlişkileri Çek Cumhuriyeti'nde Tekstil Sektörü Ev Tekstili Pazarı Pazar Yapısı Tüketici Pazarına Bakış Pazara Giriş İçin Öneriler ı.4 Dağıtım Kanalları İş Adamları İçin Yararlı Bilgiler BÖLÜM IV POLONYA ı. Ülke Hakkında Genel Bilgiler Ekonomik Yapı Bankacılık Sistemi Mevzuat Vergilendirme Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi..._ Tüketim Vergisi Kar Vergisi...:... ıoo Gelir Vergisi ı.6 Veraset Vergisi... ı O Yerel Vergi... ı o ı

9 2.1.8 Geri Dönüşümlü Mallarda ve Özürlü İşçi Çalıştıran Yerlerde Vergi İadesi....1 O 1 2.ı.9 Amortisman... ıoı 2.2 Dış Ticaret Mevzuatı... ı ı Gümrükler... ı Gümrük Muafiyeti... ı Yabancı Yatırımlar ve Teşvikler ı Teşvikler... ıü Yabancıların Polanya'da İş Kurmalan Yabancıların Gayrimenkul Sahibi Olabilmeleri... ıü Yatırım Harcamalarına İlişkin İadeler... ıü İstihdam Harcamalanna İlişkin İadeler Altyapı Harcamalarına İlişkin İadeler Serbest Bölgeler ve Antrepolar...! ı Özel Ekonomik Bölgeler... ıü9 2.5 Etiket ve Paketierne Standartları ı Özelleştirme ve Yabancı Sermaye Mevzuatı..,... 1ı0 3. Dış Ticaret... ııo 3.ı İhracat... ı ı O 3.2 İthalat... ı 1 ı 4. Polanya'da Ev Tekstili Pazarı...! ı2 4.ı Pazar Yapısı... 1ı2 4.2 Tüketici Pazarına Bakış... ıl8 4.3 Dağıtım Kanalları... ı Taşımacılık ve Nakliye Karayolu... l Havayolu Kargo Pazar Stratejilerine İlişkin Öneriler İş Adamları İçin Yararlı Bilgiler ı24 EK.l YAPILAN GÖRÜŞMELER EK.2 YARARLI ADRESLER ı33 EK.3 SEKTÖREL FUARLAR ı43

10 Tablo TABLOLAR Sayfa No No BÖLÜM I. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Harmonize Sisteme Göre GTİP Numaraları Kapsamında Ev Tekstili Ürün Grupları SITC Sınıflandırmasına Göre Düzenlenmiş Ev Tekstili Ürün Grupları Türkiye Ev Tekstili Üretimi Genel Sınıflandırmaya Göre Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Ev Tekstil Ürünleri İhracatı Başlıca Bölgeler İtibariyle Tekstil Hammaddeleri İhracatı Tekstil Makineleri İhracatı Yıllar İtibariyle Tekstil Makineleri Dış Ticareti Genel Sınıflandırmaya Göre Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Ev Tekstil Ürünleri ithalatı Tekstil Makineleri ithalatı Tekstil Makineleri Dış Ticareti ll Türkiye'nin Ülkeler İtibariyle Tekstil Makineleri İthalat ve İhracatı Dokuma Sanayi Malları ithalatı Türkiye'nin Ülkeler İtibariyle Ev Tekstili Ürünleri İhracatı Türkiye'nin Ülkeler İtibariyle Ev Tekstili Ürünleri ithalatı Türkiye Ev Tekstili Dış Ticaret Dengesi Tekstil Sektöründe Ortalama Kapasite Kullanım Oranları Tam Kapasite İle Çalışamama Nedenlerine İlişkin Sayısal Oranlar Türkiye' de En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasına Giren Ev Tekstili Firmaları Türkiye'deki Yabancı Sermayeli Kuruluşlar Yabancı Yatırımın Türkiye'ye Gelmeme Sebepleri BÖLÜM II. DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Dünya Pamuk Üretimi Dünya Pamuk Tüketimi... 46

11 Yılı Dünya Ev Tekstili Ticareti Net İhracatçılar Net İthalatçılar ABD'nin Ev Tekstili İhracatında İlk 10 ülke ABD'nin Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Çin' in Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke Çin' in Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke lo Almanya'nın Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke 52 ll Almanya'nın Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Japonya'nın Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke Japonya'nın Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Hindistan'ın Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke Hindistan'ın Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Ürün Gruplan İtibariyle Dünyanın Önde Gelen Ev Tekstili Firmaları a K ilim b Banyo Takımları c Banyo Havluları d Battaniye e Çarşaf/Nevresim ı 6.f Perde/Döşemelik g Dekor Yastıkları h Mutfak Tekstili i Alez (Yatak Koruyucu) j Çarşaf/Yas tık Kılıfı k Duş Perdesi Uyku Yastıkları m Masa Örtüleri. ' n Jakar Dünyanın En Büyük Tekstil Firmaları Listesi Dokuma Pamuklu Kumaş Üretimi Teknik Tekstil Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Pazar Büyüklüğü (Bin ton) Teknik Tekstil Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Pazar Büyüklüğü (Milyon$) Seçilmiş Ülkelerin Toplam ve Türkiye'den Olmak Üzere Gerçekleştirdikleri Ev Tekstili İthalatları

12 22 ABD'nin Kota Uyguladıgı Ürünler ve Türkiye 'nin Kota Doldurma Oranları Kanada 'ya Kota Kısıtlaması Altında İhraç Edilen Ev Tekstil Ürünleri ABD Ticaret Bakanlığı Tekstil Müdürlüğü'nün Verileriyle Ev Tekstilinde Kota Kategorileri BÖLÜM III. ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cumhuriyeti'nde Vergi Oranları Ortalama Ticari Vergi Haddi 78 Çek Cumhuriyeti Dış Ticareti Yıllar İtibariyle Türkiye- Çek Cumhuriyeti Dış Ticareti Pamuk Üretimi Yıllar İtibariyle Tekstil Ürünleri Tüketimi Çek Cumhuriyeti'nde Ofis Kiraları ı lo BÖLÜM IV. POLONYA Polanya'da Gelir Vergisi Oranları Polanya'da Uygulanan Vergi Tabanları... Gayrimenkul Vergi Oranları... Sektörler İtibariyle Amortisman Oranları.... Polonya ya Doğrudan Yabancı Yatırım... Polanya'ya En Fazla Yabancı Yatırım Yapan İlk 10 Firma Miktar ve Konularına Göre Teşvikler Polonya nın Toplam İhracat ve İthalat Değerleri Kredi Kartı İle Yapılan Alışveriş Miktarları Önemli Alışveriş Merkezleri ıoı ıoı ıo ı ı ı ı

13 Grafik No 2 GRAFİKLER BÖLÜM I. TÜRKİYE'DE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Yıllar İtibariyle Ev Tekstili İhracatı İçinde Ürün Gruplarının Payları Türkiye Ev Tekstili İhracatı İçinde Ülke Payları... Sayfa No BÖLÜM II. DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Türk Firmalarının Uluslararası Standart Organizasyonu Kalite Belgelerine Sahip Olma Oranları Yıllar İtibariyle Türkiye'den Japonya'ya Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Ev Tekstili İhracatı Finlandiya'ya Ev Tekstili İhracatı İsveç'e Ev Tekstili İhracatı Norveç'e Ev Tekstili İhracatı ABD'ye Ev Tekstili İhracatı Kanada'ya Ev Tekstili İhracatı Güney Afrika 'ya 9 Yıllar İtibariyle Türkiye'den Çek Cumhuriyeti'ne 10 ll Ev Tekstili İhracatı Yı ll ar İtibariyle Türkiye'den Polonya 'ya Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Macaristan a Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Tunus'a Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Cezayir'e Ev Tekstili İhracatı.. Yıllar İtibariyle Türkiye'den Mısır'a Ev Tekstili İhracatı BÖLÜM III. ÇEK CUMHURİYETİ Seçilmiş Ülkeler İtibariyle Kişi Başına Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi... Çek Cumhuriyeti'nin Toplam İhracatı İçinde Ülke Payları ı BÖLÜM IV. POLONYA Sektörler İtibariyle Yabancı Sermaye Girişi Yı ll ar İtibariyle Yabancı Yatırım Miktarları... Ülkeler İtibariyle Yabancı Yatırımlar Polanya'nın Yıllar İtibariyle Dış Ticareti lll

14 AMAÇ ve YÖNTEM 2002 Yılı İş Programı geregınce ev tekstili sektörünün dünyada ve Türkiye'de durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sektör ihracatına katkıda bulunacak alternatif pazar olanaklarının araştırılması amacıyla ev tekstili sektörüne yönelik bir ihracat pazar araştırması çalışması yapılması uygun görülmüştür. Araştırma ile ilgili olarak Etüt ve Araştırma Şubesi elemanlarından oluşan bir ekip görevlendirilmiştir. Çalışmanın başlangıç aşamasında hem sektörde öne çıkan Türk firmalarının hem de dünyanın önde gelen ev tekstili firmalarının toplu halde ele alınabilmesi, tüm alıcı ve satıcıların geniş bir perspektifte değerlendirilebilmesi amacıyla ev tekstili konusunda dünyanın en önemli ihtisas fuarı olan ve Almanya'nın Frankfurt kentinde 9-13 Ocak 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Heimtextil 9. Uluslararası Ev Tekstili Ürünleri ve Aksesuarları Fuarı ziyaret edilmiştir. Burada yapılan incelemeler neticesinde, ürün kalemleri bazında uluslararası alanda rekabet içinde olduğumuz ülkeler tespit edilmiş, hedef pazarlar ve bu pazarlarda Türkiye'nin aldığı pozisyon ve olası alternatifler değerlendirilmiştir. Bunun yanında, katılımcı Türk firmalarıyla yapılan anket çalışması ve görüşmeler sırasında elde edilen veriler çalışmanın ilerleyen aşamalarında dikkate alınmıştır. Daha sonra masabaşı çalışmalarına başlanmış, detaylı bir kaynak taramasının ardından sektör demeklerinin yetkilileriyle yüzyüze görüşmeler yapılarak sektörün uluslararası pazarlarda sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar değerlendirilmiştir. Bunun yanında 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde TÜYAP'ta gerçekleştirilen Tekstil Makineleri 2002 Fuarı ve Mayıs 2002 tarihlerinde CNR Fuar merkezinde gerçekleştirilen İstanbul EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı ziyaret edilerek sektörde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, yapılacak ihracat pazar araştırması için belirlenecek hedef pazarlar hakkında görüş ve önerileri alınmıştır. Hedef pazarın belirlenmesi için yapılan tetkiklerde ithalat ihracat rakamları, pazar hacmi, kişi başına ortalama milli gelir gibi belli kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Odamızın ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşması da değerlendirilerek, ihracatı geliştirmeye yönelik yapılan araştırma için Çek Cumhuriyeti ve Polanya hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Bu ülkelerde gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde yapılan tespitler ve pazara ilişkin izienimler Çek Cumhuriyeti (III. Bölüm) ve Polanya (IV. Bölüm) için ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Çek Cumhuriyeti ve Polanya'nın hedef pazarlar olarak belirlenmesinde, bu ülkelerin gerçekleşecek olan AB üyeliği ve pazara yakınlığın getirdiği nakliye avantajı gibi hususlar da etkili olmuştur. Bu çerçevede 3-7 Haziran 2002 tarihlerinde Prag'ta, Haziran 2002 tarihlerinde Varşova'da olmak üzere araştırmaya ilişkin saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 13

15

16 YÖNETici ÖZETi Ev tekstili ürünleri son yıllarda gittikçe önem kazanarak, hazır giyim sektöründe olduğu gibi bu sektörde de moda ve yeni eğilimler tüketici tercihlerini belirler hale gelmiştir. Dünyada yaşanan eğilimin bir uzantısı olarak ülkemizde de sektör giderek büyümüş. artan ihracat hacmiyle tekstil alt sektörü hüviyetinden sıyrılarak başlıbaşına önemli bir sektör halini almıştır. Tasarım ve teknolojinin belirleyici unsurlar olması ile Fransa, İtalya, Almanya. İngiltere gibi batılı ülkelerde gelişmiş olan sektör, emek yoğun bir sektör olması nedeniyle de son yıllarda işçiliğin özellikle çok ucuz olduğu Uzakdoğu ülkelerinde bir sıçrama yaşamıştır. Dünya ev tekstili sektöründe tedarikçi olarak ağırlığı olan ülkeler sınıflandırması içinde yeralan ülkeleri belirli özelliklerine göre kategorilere ayıımak gerekirse: Teknoloji ve büyük yatırımlar yanında tasarım. markalaşma ve pazarlama başarısı ile ileri düzeyde bulunan gelişmiş batılı ülkeler (Fransa, İtalya. İspanya. Almanya. ABD. İngiltere vb.) birinci kategori, işçiliğin nispeten ucuz olduğu. makine parklannın yeniliği, pazara yakınlık ve üıün çeşitliliği gibi özellikleriyle gelişmiş ülkelere en çok ihracat yapan ülkeler (Türkiye, Portekiz, Meksika vb.) ikinci kategori ve işçiliğin çok ucuz, işgücü arzının yüksek olduğu ve daha ziyade düz (basic) ürünler üreten Uzakdoğu ülkeleri de (Çin. Pakistan. Hindistan, Endonezya vb.) üçüncü kategoriye dahil ülkeler olarak değerlendirilebilir. Türkiye ev tekstili sektörü 90'lı yılların başlarına kadar küçük ölçekli işletmeler ve atölyelerde üretim yaparak, ihracattan çok kısıtlı iç talebi karşılamaya yönelik bir sektör iken, 90'1ı yıllar ile birlikte önem kazanarak büyüme trendine ginniştir. Buna rağmen yüksek kapasite ile üretim yapan az sayıda sanayi işletmeleri dışında sektörde hala çoğunlukla küçük ve orta ölçekli firmalar faaliyet göstermektedir. Türkiye uluslararası ev tekstili pazarında sürekli artan payıyla öne çıkan ülkelerden biridir. Türkiye'nin ev tekstili ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırayı Almanya almaktadır. Onu sırasıyla ABD, Fransa. İngiltere, Hollanda. Belçika-Lüksemburg, İtalya. Rusya Federasyonu. İsviçre, Ukrayna, Yunanistan. Suudi Arabistan izkmektedir. Türkiye toplam tekstil ihracatının %86.7'si bu ülkelere. %13.3'ü diğer ülkelere yapılınaktadır. Türkiye ev tekstili sektörü ve gerçekleştirdiği ihracat günden güne gelişmektedir. Sektör gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye 'nin toplam ihracatı içinde 1999 yılında % yılında ise %3.5 paya sahip olmuştur. Ev Tekstili ihracatında en önemli artış 9t 35 ile 1997' de sağlanmış olup ve 2000' de artış oranları sırasıyla %6 ve 9(10.7 olarak kaydedilmiştir. Sektörün dünya pazanndaki gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli göstergelerden biri de uluslararası fuarlara iştirak oranıdır. Dünyanın en büyük ev tekstili fuan olan 15

17 Heimtextil Frankfurt'a 2002 yılında katılan 71 ülke arasında Türkiye 138 firma ile en yüksek oranda katılım gerçekleştiren ülkeler arasında yer almıştır. Bunun yanında İstanbul' da gerçekleştirilen EVTEKS fuarı da her yıl artan yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla sektörün uluslararası arenada önemli buluşma noktalarından biri haline gelmeye aday konumdadır. Türkiye'nin en önemli ihraç ürün grubunu yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (havlu) oluşturmaktadır. 1999'da bu ürün grubunun ihracatı milyon Dolar iken, 2000'de 542,9 milyon Dolar'a çıkmıştır. Bu miktar toplam ev tekstili ihracatının yaklaşık %57'sini oluşturmaktadır. Sektör arz ettiği potansiyele rağmen gerekli atılımı gerçekleştirememektedir. Çek Cumhuriyeti kişi başına düşen 12,900 $ (SAP) milli geliri ile alım gucu nispeten yüksek bir ülke konumundadır. Serbest pazar ekonomisine geçiş sebebiyle halkın tüketim eğilimlerinin yükselişte olması, ev tekstili sektörünün zayıf olması nedeniyle iç talebin büyük bölümünün ithalada karşılanması pazarı cazip hale getirmektedir. Ayrıca iki ülke arasında ticareti elverişli kılacak Serbest Ticaret Anlaşması bulunması ve yakınlıktan doğan nakliye kolaylığı avantaj olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında Çek Cumhuriyeti'nde "Türk Malı"nın oldukça olumsuz bir imajı bulunmaktadır. Bu olumsuz imajın oluşmasında en önemli faktör, pazara ilk giren Türk fırmalarının gerekli araştırmaları yapmadan kısa vadeli düşünerek sadece kar amacıyla kalitesiz mallarını piyasaya sürmesi olmuştur. Çek Cumhuriyeti'nde Almanya üzerinden getirilen yüklü miktarda Türk malı bulunmakta, fakat tüketkilerin olumsuz tutumları nedeniyle bu ürünler çoğunlukla menşei belirtilmeden satılmaktadır. Pazara katma değeri yüksek, markalaşabilmiş ürünlerle girildiği takdirde, Türk mallarının kalitesiz olduğuna dair oluşan yargının değiştirilmesi ve pazar payının artırılması mümkün görünmektedir. Prag'ın arzettiği turizm potansiyeli, hem otelierin toplu ev tekstili ürtinleri talepleri, hem de markalaşmayı başarabiimiş ev tekstili ürünleri için Prag'ın bir vitrin vazifesi görebilecek olması açısından önemlidir. Polonya ekonomik ve sosyal yapı itibariyle Çek Cumhuriyeti ile benzerlik göstermektedir. Merkezi planlı ekonomiden serbest pazar ekonomisine geçen ülkede serbest piyasa şartları henüz tam olarak otunnamakla birlikte, yabancı sermaye girişi, yeni yatırımların yarattığı istihdam halkın gelir düzeyini önemli ölçüde artırmış, gelişen tüketim eğilimi ile birlikte de tüketim maliarına karşı artan bir talep oluşmuştur. İki ülke pazarı ve tüketici profilleri benzerlikler göstermekle birlikte birinde açık pazarlarda satılan bir mal, diğerinde marka haline gelerek kendine piyasada yer edinebilmektedir. Polonya 38 Milyon nüfusu ile önemli bir tüketici pazarıdır. Poznan şehrinin Avrupa'nın en önemli mobilya üretim merkezi olması pazarı özellikle döşemelik kumaş üreticileri için çok cazip kılmaktadır. Her iki ülkede de münferit talepler az miktarda olabilmektedir. Fakat özellikle Po- 16

18 lonya'da az miktarda talepte bulunan çok sayıda küçük firma bulunmaktadır. Dolayısıyla nakliye masrafları göz önüne alındığında pazara yüksek miktarda alım yapan taptancılar kanalıyla girmek tercih edilmelidir. Bir diğer yöntemde, özellikle markalaşmayı başarmış ürünlerle piyasaya girildiği durumlarda, iki ülkenin de önemli ve ekonomik açıdan güçlü merkezlerinde nihai satış noktaları (mağaza zincirleri vb.) kurulmasıdır. Ülkemizde ev tekstili sektörü giderek alt sektör hüviyetinden sıyrılmış toplam ihracattaki payı önemli boyutlara ulaşmıştır. Var olan potansiyele rağmen, sektör, tasarım, AR-GE ve eğitim yetersizliği, buna bağlı olarak markalaşamamak gibi nedenlerden ötürü gerekli çıkışı yapamamakta ve Türkiye fason üretim yapan ülke kimliğinden kurtulamamaktadır. İhracat pazarlarının artırılmasının yanı sıra mevcut pazarlara katma değeri yüksek ürünlerin satılması ülkemizi, İtalya ve Fransa gibi pazarda ağırlığı olan gelişmiş batılı ülkeler sınıfına dahil edecektir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hem Çek Cumhuriyeti hem de Polanya'nın ülkemizde de olduğu gibi dış ticaretlerinde AB pazarına aşırı derecede yöneldiği, Türkiye'nin bu iki ülkeyle olan ikili ticaretinin rakamlar ve oranlar açısından yüksek düzeyde olmadığı, pazar yapısı itibariyle ev tekstili ihracatımızın geliştirilmesi için her iki ülkenin de hatırı sayılır bir potansiyel arz ettiği sonucuna varılmıştır. 17

19

20 GİRİŞ Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil sektörünün önemli alt kolu ev tekstili sektörü son 5 yıl içinde yakaladığı trend ve gerçekleştirdiği ihracat hacmi ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biridir. Ev tekstili sektörünün ekonomi için yarattığı artı değer göz önüne alındığında sektörün profilinin çıkartılması ve yükselen ihracat trendini desteklemek amacıyla alternatif pazarların araştırılması önem kazanmıştır. Sektörün potansiyeli değerlendirilerek, öncelikle ülkemizdeki ev tekstili sektörünün ayrıntılı bir profili çıkartılmış ve dünya pazarında Türkiye'nin yeri ve geleceği gerçekçi bir yaklaşımla, ülkemizde üretilen tüm mal kalemleri bazında ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye ev tekstili sektöıü ve dünyadaki konumuna ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Hedef Pazar konumunda olan ülkelerin ev tekstili ithalat trendleri son beş sene itibariyle ele alınmış, toplam ithalat hacimleri, Türkiye'den ne kadarını tedarik ettikleri, yıllar içinde gözlenen trend, bu ülkelerde satın alma paritesine göre kişi başına düşen milli gelir ve benzeri göstergelerin yanmda ülkemizde faaliyet gösteren ev tekstili firmalarının çoğunlukla küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşuyor olması gibi tüm kriterler göz önüne alınarak Çek Cumhuriyeti ve Polonya öncelikli hedef pazarlar olarak belirlenmiş, bu ülkeler ev tekstili pazarları, ithalat hacimleri, pazara girmiş ülkeler, ithalat ihracat rakamları, ilgili kurum ve kuruluşlar. özel şirketler, piyasa yapısı, arz talep, genel beğeniler, satış ve pazarlama yöntemleri, dağıtım kanalları, ilgili mevzuat, vergi gümrük uygulamaları, müşteri profili, tüketici tercihleri, harcanabilir hane halkı gelirleri ve benzeri konularda mercek altına alınarak detaylı şekilde gerçekleştirilen çalışma, bu pazarlar hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucularımızın ve pazara girmek isteyen Türk girişimcilerinin hizmetine sunulmuştur. Okuyucularımızın daha çok ilgilendikleri pazara odaklanabilmeleri amacıyla yukarıda da beliıtilen konu başlıkları çerçevesinde, iki ülke, Çek Cumhuriyeti ve Polonya, kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde ayrı ayrı ele alınmıştır. Kitabın son bölümü sonuç ve değerlendirme, hazırlanma aşamasında başvurulan kaynaklar ile yaralı adreslere ayrılmıştır. 19

21

22 ~ I. BÖLÜM TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 1.1 Ürün Tanımı ve Ürün Grupları İnsanoğlu varoluşundan itibaren yaşamak ıçın rahat ve sıcak ortamlar oluşturmaya çalışmış, çağın imkanları elverdiği ölçüde. mevcut akım ve kabul gören estetik anlayışlar çerçevesinde çalıştığı ve yaşadığı mekanları kullanışlı ve güzel kılmaya çaba sarf etmiştir. Bu anlayışla ev, işyeri. otel, lokanta, mağaza vs. kapalı yaşam alanlarında fonksiyonel ve dekoratif amaçlı kullanılan perde, havlu, masa örtüsü, yatak çarşafı, yastık, battaniye, döşemelik kumaşlar. duvar kağıtları ve duvar kaplamalannın tümü ev tekstili ürünleri kapsamına girmektedir. Çok geniş bir spektrumda çeşitlilik gösteren ev tekstili ürünleri. uluslararası ticaretin şartlarına uygunluk sağlaması amacıyla dünyaca kabul gören bir sistemle sınıflandırılmıştır. Barınonize Sistem (H:S) ele alınarak düzenlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaraları kapsamında ve Birleşmiş Milletler İstatistik Departmanı tarafından kullanılan Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması'nın 3. Revİzyonu (SITC) sınıflandırmasına göre düzenlenmiş ev tekstili ürün grupları aşağıda verilmektedir. Tablo.l. Hannonize Sisteme Göre GTİP Numaraları Kapsamında Ev Tekstili Ürün Gruplan,... :<"" "''' 'A' ' 6301 Battaniyeler 6302 Yatak çarşafları, masa örtü! eri. tuvalet ve mutfak bezleri 6303 Perdeler ve iç storlar yatak farbelaları Diğer Mefruşat Eşyası Tüller H,Ş''J\TR~>~;... t/ -.'-' -üriliı Grul5u Goblen, flander, aubusson vb. el işi duvar halıları Uyku tulumları Şilte, yorgan. yastık. puf. diz-ayak örtüleri. minderler vb. Tablo.2. SITC Sınıflandırmasına Göre Düzenlenmiş Ev Tekstili Ürün Grupları. SITC, 656 Tü!. dantel, broderi ürünler Mensucattan mamul hazır eşya B attaniyeler..,./_ Ürün Grubu Çarşaf, masa örtüsü, tuvalet ve mutfak bezleri Perde ve diğer mefruşat eşyaları Diğer hazır eşya (duvar halılan, temizlik bezleri vb). 21

23 2. SEKTÖRÜN DURUMU Türk Tekstil Sektörünün Firma Sayısı Şirket Türü Yabancı Sermayeli Şirket Üretim İhracat İthalat Teşvik İstihdam Genel Profili adet %80 KOBİ 294 adet trilyon (2002-ilk 3 ay) ve %12.6 artış (2002-ilk 6 ay) 3 Miyar Dolar (2002-ilk 8 ay) 880 Milyon Dolar (2002-ilk 3 ay) trilyon TL (2002-ilk 6 ay) ve Milyar TL'lık Tekstil Makine imalat sanayi yatırım teşvik b~lgesi kayıtlı olmak üzere toplam kişi Türkiye ev tekstili sektörü 90'1ı yılların başianna kadar küçük ölçekli işletmeler ve atölyelerde üretim yaparak, ihracattan çok kısıtlı iç talebi karşılamaya yönelik üretim yapan bir sektör iken, 90'lı yıllar ile birlikte önem kazanarak büyüme trendine girmiştir. Bugün artan iç talebi karşılamanın yanında ülkemize önemli ihracat girdisi sağlayan bir alt sektör haline gelmiştir. Ülkemizde ev tekstili ürün tanımlaması kapsamına giren ürünlerin tümü üretilmektedir. Ev tekstili imalatçılarının büyük bölümü İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir, Adana, Kayseri, Gaziantep ve Uşak'ta faaliyet göstermektedirler. Havlu ve bomoz üreticileri Denizli ve Bursa' da. tül üreticileri İstanbul ve Bursa' da, battaniye üreticileri ise Uşak'ta yoğunlaşmış olup Denizli, Muğla ve Kastamonu illerinin çevrelerinde de geleneksel dokumalardan ev tekstili ürünleri üretilmektedir. Önceleri daha ziyade müşteri istekleri doğrultusunda fason üretim yapan Türk firmaları, günümüzde çoğunlukla kendi kreasyonlarını ihraç eder duruma gelmişlerdir. Ülkemizde yetişen yüksek kaliteli pamuk, üretimde yaygın olarak kullanılan CAD (Computer Aided Design- Bilgisayar Destekli Tasarım) gibi çağdaş bilgisayar programlan ve sektörde çalışan kalifiye elemanlar ile Türkiye ev tekstili sektörü dünya pazarlannda ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur yılında AB ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının ardından AB ülkeleri tarafından Türkiye'ye uygulanan tekstil kotalannın kalkmasıyla da dış talep canlanmış, Türkiye AB'nin en önemli tekstil tedarikçisi ülkelerinden biri haline gelmiştir. Dış talebin artması ve sektörün önemli bir dış ticaret potansiyeli arz etmesiyle, faaliyet gösteren firmaların sayısında önemli bir aıtış yaşanmış, bunun yanında mevcut firmaların yeni yatırımlara girmesiyle üretim kapasitesi de önemli ölçüde artarak, sektör hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir yılında Türkiye ev tekstili üretimi Ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye dokuma kapasitesinde AB'nin %80'ine, ring ipliği kapasitesin- 22

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V Uzm. Ercan EKTİ Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri İmalatı Sektör Raporu, ilgili sektörlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 86 DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 45 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ Ömer GÜLERYÜZ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Sektörel Rekabet Gücü Raporları Dizisi OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Yazarlar Prof. Dr. Füsun Ülengin Doç. Dr. Şule Önsel Dr. Emel Aktaş Dr. Özgür

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ

EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ Filiz Nurhan ÖLMEZ Ġhsan AKKUġ GĠRĠġ El dokuması halıcılık ata sanatımız olup teknik ve motifleriyle sağlam bir geleneğe dayanmaktadır. Bununla

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı