İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ÇEK CUMHURİYETİ - POLONY A PAZAR ARAŞTIRMASI ' Hazırlayanlar. Cemil Kılıç Feryal Tilmaç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 2002-39 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ÇEK CUMHURİYETİ - POLONY A PAZAR ARAŞTIRMASI ' Hazırlayanlar. Cemil Kılıç Feryal Tilmaç"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ve ÇEK CUMHURİYETİ - POLONY A PAZAR ARAŞTIRMASI ' Hazırlayanlar Cemil Kılıç Feryal Tilmaç

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO' nııı ve yazarınııı isnıi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak. İTO'nııı yazılı izni olmadan yaymııı tamanu veya bir bölümü. kopyalananıaz, çoğ:altılamaz. ticari amaçlarla kullanılamaz. KASIM 2002 İstanbul ISBN İTO yayıııları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dökümantasyon Servisi'nden temin edilebilir. Tel: (0 212) Faks: (0 212) lo 27 E. Posta: Baskı ve Cilt: Mapsan BASlM YAYlM HiZMETLERi TiC. LTD. ŞTi. Tel: (0 212) Fax: (0 212)

4 ÖN SÖZ K<ilkınmasını hızlandırmak için üretmek ve ihracat yapmak zorunda olan Türkiye"de hem eğitimli işgücünün hem de finansal kaynakların rekabet avantajı yüksek sektörlere yönlendirilmesi verimlilik ve kısıtlı kaynakların etkin kullanımı açısından önem taşımaktadır. Ev tekstili sektörü son yıllarda yakaladığı trend ve gerçekleştirdiği ihracat hacmi ile Türkiye 'nin önde gelen sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Ev tekstili sektörünün GSMH"ya yaptığı katkı göz önüne alındığmda. sektör profilinin çıkartılması ve yükselen ihracat trendini desteklemek amacıyla alternatif pazarların araştırılması önem kazanmıştır. Özellikle. birçok firmanın önemli ölçüde yatırımlar yaparak ülke ekonomisine uzun vadede büyük katkılar sağlayacağı ev tekstili sektörünün desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle Odamızca Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda mesafe katetmiş olmaları. coğrafi konum avantajı. kişi başına ortalama milli gelir ve pazarın doymamış olması gibi kriterler gözönününde bulundurularak Çek Cumhuriyeti ve Polanya hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Az da olsa Türk girişimcilerinin bu pazarlarda daha önceden faaliyette bulunmuş olmaları da bir faktör olarak benimsenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde ev tekstili sektörünün profili çıkartılarak. dünyadaki konuımı belirlenmiş. ihracat potansiyeli araştırılmış. saptanan iki hedef pazar olan Çek Cumhuriyeti ve Polanya da saha çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca. ihracat potansiyelininin geliştirilmesi dışında. genel anlamda ev tekstilinde olması muhtemel farklı üretim patenrnlerine ve yeni oluşumlam da yer verilmiştir. Yayınımızın üyelerinüze ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler. bu araştımıayı hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Uzman Yardımcısı Cemi! Kılıç ve Araştırma Raportörü Feryat Tilmeç a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Genel Sekreter Özaslan

5

6 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ve ÇEK CUMJ-IURİYETİ - POLONYA PAZAR ARAŞTIRMASI Amaç ve Yöntem Yönetici Özeti Giriş BÖLÜM I TÜRKİYE EV TEKSTiLi SEKTÖRÜ 1. Ürün Tanımı ve Ürün Grupları Sektörün Durumu Üretim Pazarlama ve Dağıtım Dış Ticaret İhracat İthalat Ülkeler İtibariyle İhracat Ülkeler İtibariyle İthalat Kapasite Kullanım Oranları Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar Sektöre İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri ve Uygulamaları Standartlar l.a Tekstil Üıünlerinin Tahlilinde Uygulanacak Metotlara İlişkin Standartlar Dış Ticaret a DİR (Dahilde İşleme Rejimi) b DİR Belgesinin Alınması Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Markalaşma ve Türk Ürünlerinin Yurtdışında Tanıtımı Sektöıün Sorunlan ve Çözüm Önerileri Yüksek Enflasyon ve Finansman Maliyetleri Yüksek Banka Kredi Maliyetleri Yüksek Girdi Maliyeti a Enerji

7 o 64 2o7o3ob işçilik o KDV ve Müteselsil Sorumluluk Kota Sınırlamaları... oo Kapasite Kullanım Oranlarının Yetersizliği Mesleki Eğitim Yetersizliği.... Haksız Rekabet o...41 OOOOOOOOOOOOoo o o Serbest Ticaret Anlaşmalan... Etiketlerdeki Bilgilerin Doğruluğunun Sağlanması Tasarım ve Yeni Ürün Geliştirme Nitelikli Sanayi Bölgeleri (QIZ) SWOT Analizi oo.. oooo... o...43 BÖLÜM II DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 1 o Sektörde Önde Gelen Ülkeler... o Dünya Ticareti Ülkeler İtibariyle Ev Tekstili Dış Ticaret Rakamları... oo Dünyanın Önde Gelen Ev Tekstili Firmaları Üretim İstatistikleıi o o... oo... oo oo... oo Uluslararası Ürün Standartları oooooooo.. oooo... oo o Genel Değerlendirme Sektörde Yenilikler ol.l CAT Projesi oo TAM-TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi İhracatta Hedef Ülke Seçimi İçin Gerekli Kriterler 5.3 Uygulanan Kotalar ve Doldurulma Oranları 00 ' 00'62 o o o o o0071 BÖLÜM III ÇEK CUMHURİYETİ ı. Ülke Hakkında Genel Bilgiler Ekonomik Yapı. oo... oo 1.2 Bankacılık Sistemi Mevzuat Vergilendirme oo İthalatta Alınan Vergiler Gümrük Vergileri.. o OOOOOOOOOOOOoOOOO

8 2.1.3 Katma Değer Vergisi ve Diğer Vergiler Tüketim Vergisi Dış Ticaret Mevzuatı Tüketicinin Korunması Yabancı Yatırımlar Serbest Bölgeler ve Antrepolm Etiket ve Paketierne Standartları Dış Ticaret İhracat İthalat... Ş5 3.3 Türkiye-Çek Cumhuriyeti İlişkileri Türkiye-Çek Cumhuriyeti Arasında Yapılan Ticari Anlaşma ve Protoko11er AB İlişkileri Çek Cumhuriyeti'nde Tekstil Sektörü Ev Tekstili Pazarı Pazar Yapısı Tüketici Pazarına Bakış Pazara Giriş İçin Öneriler ı.4 Dağıtım Kanalları İş Adamları İçin Yararlı Bilgiler BÖLÜM IV POLONYA ı. Ülke Hakkında Genel Bilgiler Ekonomik Yapı Bankacılık Sistemi Mevzuat Vergilendirme Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi..._ Tüketim Vergisi Kar Vergisi...:... ıoo Gelir Vergisi ı.6 Veraset Vergisi... ı O Yerel Vergi... ı o ı

9 2.1.8 Geri Dönüşümlü Mallarda ve Özürlü İşçi Çalıştıran Yerlerde Vergi İadesi....1 O 1 2.ı.9 Amortisman... ıoı 2.2 Dış Ticaret Mevzuatı... ı ı Gümrükler... ı Gümrük Muafiyeti... ı Yabancı Yatırımlar ve Teşvikler ı Teşvikler... ıü Yabancıların Polanya'da İş Kurmalan Yabancıların Gayrimenkul Sahibi Olabilmeleri... ıü Yatırım Harcamalarına İlişkin İadeler... ıü İstihdam Harcamalanna İlişkin İadeler Altyapı Harcamalarına İlişkin İadeler Serbest Bölgeler ve Antrepolar...! ı Özel Ekonomik Bölgeler... ıü9 2.5 Etiket ve Paketierne Standartları ı Özelleştirme ve Yabancı Sermaye Mevzuatı..,... 1ı0 3. Dış Ticaret... ııo 3.ı İhracat... ı ı O 3.2 İthalat... ı 1 ı 4. Polanya'da Ev Tekstili Pazarı...! ı2 4.ı Pazar Yapısı... 1ı2 4.2 Tüketici Pazarına Bakış... ıl8 4.3 Dağıtım Kanalları... ı Taşımacılık ve Nakliye Karayolu... l Havayolu Kargo Pazar Stratejilerine İlişkin Öneriler İş Adamları İçin Yararlı Bilgiler ı24 EK.l YAPILAN GÖRÜŞMELER EK.2 YARARLI ADRESLER ı33 EK.3 SEKTÖREL FUARLAR ı43

10 Tablo TABLOLAR Sayfa No No BÖLÜM I. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Harmonize Sisteme Göre GTİP Numaraları Kapsamında Ev Tekstili Ürün Grupları SITC Sınıflandırmasına Göre Düzenlenmiş Ev Tekstili Ürün Grupları Türkiye Ev Tekstili Üretimi Genel Sınıflandırmaya Göre Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Ev Tekstil Ürünleri İhracatı Başlıca Bölgeler İtibariyle Tekstil Hammaddeleri İhracatı Tekstil Makineleri İhracatı Yıllar İtibariyle Tekstil Makineleri Dış Ticareti Genel Sınıflandırmaya Göre Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Ev Tekstil Ürünleri ithalatı Tekstil Makineleri ithalatı Tekstil Makineleri Dış Ticareti ll Türkiye'nin Ülkeler İtibariyle Tekstil Makineleri İthalat ve İhracatı Dokuma Sanayi Malları ithalatı Türkiye'nin Ülkeler İtibariyle Ev Tekstili Ürünleri İhracatı Türkiye'nin Ülkeler İtibariyle Ev Tekstili Ürünleri ithalatı Türkiye Ev Tekstili Dış Ticaret Dengesi Tekstil Sektöründe Ortalama Kapasite Kullanım Oranları Tam Kapasite İle Çalışamama Nedenlerine İlişkin Sayısal Oranlar Türkiye' de En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasına Giren Ev Tekstili Firmaları Türkiye'deki Yabancı Sermayeli Kuruluşlar Yabancı Yatırımın Türkiye'ye Gelmeme Sebepleri BÖLÜM II. DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Dünya Pamuk Üretimi Dünya Pamuk Tüketimi... 46

11 Yılı Dünya Ev Tekstili Ticareti Net İhracatçılar Net İthalatçılar ABD'nin Ev Tekstili İhracatında İlk 10 ülke ABD'nin Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Çin' in Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke Çin' in Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke lo Almanya'nın Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke 52 ll Almanya'nın Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Japonya'nın Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke Japonya'nın Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Hindistan'ın Ev Tekstili İhracatında İlk 10 Ülke Hindistan'ın Ev Tekstili İthalatında İlk 10 Ülke Ürün Gruplan İtibariyle Dünyanın Önde Gelen Ev Tekstili Firmaları a K ilim b Banyo Takımları c Banyo Havluları d Battaniye e Çarşaf/Nevresim ı 6.f Perde/Döşemelik g Dekor Yastıkları h Mutfak Tekstili i Alez (Yatak Koruyucu) j Çarşaf/Yas tık Kılıfı k Duş Perdesi Uyku Yastıkları m Masa Örtüleri. ' n Jakar Dünyanın En Büyük Tekstil Firmaları Listesi Dokuma Pamuklu Kumaş Üretimi Teknik Tekstil Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Pazar Büyüklüğü (Bin ton) Teknik Tekstil Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Pazar Büyüklüğü (Milyon$) Seçilmiş Ülkelerin Toplam ve Türkiye'den Olmak Üzere Gerçekleştirdikleri Ev Tekstili İthalatları

12 22 ABD'nin Kota Uyguladıgı Ürünler ve Türkiye 'nin Kota Doldurma Oranları Kanada 'ya Kota Kısıtlaması Altında İhraç Edilen Ev Tekstil Ürünleri ABD Ticaret Bakanlığı Tekstil Müdürlüğü'nün Verileriyle Ev Tekstilinde Kota Kategorileri BÖLÜM III. ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cumhuriyeti'nde Vergi Oranları Ortalama Ticari Vergi Haddi 78 Çek Cumhuriyeti Dış Ticareti Yıllar İtibariyle Türkiye- Çek Cumhuriyeti Dış Ticareti Pamuk Üretimi Yıllar İtibariyle Tekstil Ürünleri Tüketimi Çek Cumhuriyeti'nde Ofis Kiraları ı lo BÖLÜM IV. POLONYA Polanya'da Gelir Vergisi Oranları Polanya'da Uygulanan Vergi Tabanları... Gayrimenkul Vergi Oranları... Sektörler İtibariyle Amortisman Oranları.... Polonya ya Doğrudan Yabancı Yatırım... Polanya'ya En Fazla Yabancı Yatırım Yapan İlk 10 Firma Miktar ve Konularına Göre Teşvikler Polonya nın Toplam İhracat ve İthalat Değerleri Kredi Kartı İle Yapılan Alışveriş Miktarları Önemli Alışveriş Merkezleri ıoı ıoı ıo ı ı ı ı

13 Grafik No 2 GRAFİKLER BÖLÜM I. TÜRKİYE'DE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Yıllar İtibariyle Ev Tekstili İhracatı İçinde Ürün Gruplarının Payları Türkiye Ev Tekstili İhracatı İçinde Ülke Payları... Sayfa No BÖLÜM II. DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ Türk Firmalarının Uluslararası Standart Organizasyonu Kalite Belgelerine Sahip Olma Oranları Yıllar İtibariyle Türkiye'den Japonya'ya Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Yıllar İtibariyle Türkiye'den Ev Tekstili İhracatı Finlandiya'ya Ev Tekstili İhracatı İsveç'e Ev Tekstili İhracatı Norveç'e Ev Tekstili İhracatı ABD'ye Ev Tekstili İhracatı Kanada'ya Ev Tekstili İhracatı Güney Afrika 'ya 9 Yıllar İtibariyle Türkiye'den Çek Cumhuriyeti'ne 10 ll Ev Tekstili İhracatı Yı ll ar İtibariyle Türkiye'den Polonya 'ya Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Macaristan a Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Tunus'a Ev Tekstili İhracatı Yıllar İtibariyle Türkiye'den Cezayir'e Ev Tekstili İhracatı.. Yıllar İtibariyle Türkiye'den Mısır'a Ev Tekstili İhracatı BÖLÜM III. ÇEK CUMHURİYETİ Seçilmiş Ülkeler İtibariyle Kişi Başına Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi... Çek Cumhuriyeti'nin Toplam İhracatı İçinde Ülke Payları ı BÖLÜM IV. POLONYA Sektörler İtibariyle Yabancı Sermaye Girişi Yı ll ar İtibariyle Yabancı Yatırım Miktarları... Ülkeler İtibariyle Yabancı Yatırımlar Polanya'nın Yıllar İtibariyle Dış Ticareti lll

14 AMAÇ ve YÖNTEM 2002 Yılı İş Programı geregınce ev tekstili sektörünün dünyada ve Türkiye'de durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ve sektör ihracatına katkıda bulunacak alternatif pazar olanaklarının araştırılması amacıyla ev tekstili sektörüne yönelik bir ihracat pazar araştırması çalışması yapılması uygun görülmüştür. Araştırma ile ilgili olarak Etüt ve Araştırma Şubesi elemanlarından oluşan bir ekip görevlendirilmiştir. Çalışmanın başlangıç aşamasında hem sektörde öne çıkan Türk firmalarının hem de dünyanın önde gelen ev tekstili firmalarının toplu halde ele alınabilmesi, tüm alıcı ve satıcıların geniş bir perspektifte değerlendirilebilmesi amacıyla ev tekstili konusunda dünyanın en önemli ihtisas fuarı olan ve Almanya'nın Frankfurt kentinde 9-13 Ocak 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Heimtextil 9. Uluslararası Ev Tekstili Ürünleri ve Aksesuarları Fuarı ziyaret edilmiştir. Burada yapılan incelemeler neticesinde, ürün kalemleri bazında uluslararası alanda rekabet içinde olduğumuz ülkeler tespit edilmiş, hedef pazarlar ve bu pazarlarda Türkiye'nin aldığı pozisyon ve olası alternatifler değerlendirilmiştir. Bunun yanında, katılımcı Türk firmalarıyla yapılan anket çalışması ve görüşmeler sırasında elde edilen veriler çalışmanın ilerleyen aşamalarında dikkate alınmıştır. Daha sonra masabaşı çalışmalarına başlanmış, detaylı bir kaynak taramasının ardından sektör demeklerinin yetkilileriyle yüzyüze görüşmeler yapılarak sektörün uluslararası pazarlarda sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar değerlendirilmiştir. Bunun yanında 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde TÜYAP'ta gerçekleştirilen Tekstil Makineleri 2002 Fuarı ve Mayıs 2002 tarihlerinde CNR Fuar merkezinde gerçekleştirilen İstanbul EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı ziyaret edilerek sektörde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, yapılacak ihracat pazar araştırması için belirlenecek hedef pazarlar hakkında görüş ve önerileri alınmıştır. Hedef pazarın belirlenmesi için yapılan tetkiklerde ithalat ihracat rakamları, pazar hacmi, kişi başına ortalama milli gelir gibi belli kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Odamızın ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşması da değerlendirilerek, ihracatı geliştirmeye yönelik yapılan araştırma için Çek Cumhuriyeti ve Polanya hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Bu ülkelerde gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde yapılan tespitler ve pazara ilişkin izienimler Çek Cumhuriyeti (III. Bölüm) ve Polanya (IV. Bölüm) için ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Çek Cumhuriyeti ve Polanya'nın hedef pazarlar olarak belirlenmesinde, bu ülkelerin gerçekleşecek olan AB üyeliği ve pazara yakınlığın getirdiği nakliye avantajı gibi hususlar da etkili olmuştur. Bu çerçevede 3-7 Haziran 2002 tarihlerinde Prag'ta, Haziran 2002 tarihlerinde Varşova'da olmak üzere araştırmaya ilişkin saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 13

15

16 YÖNETici ÖZETi Ev tekstili ürünleri son yıllarda gittikçe önem kazanarak, hazır giyim sektöründe olduğu gibi bu sektörde de moda ve yeni eğilimler tüketici tercihlerini belirler hale gelmiştir. Dünyada yaşanan eğilimin bir uzantısı olarak ülkemizde de sektör giderek büyümüş. artan ihracat hacmiyle tekstil alt sektörü hüviyetinden sıyrılarak başlıbaşına önemli bir sektör halini almıştır. Tasarım ve teknolojinin belirleyici unsurlar olması ile Fransa, İtalya, Almanya. İngiltere gibi batılı ülkelerde gelişmiş olan sektör, emek yoğun bir sektör olması nedeniyle de son yıllarda işçiliğin özellikle çok ucuz olduğu Uzakdoğu ülkelerinde bir sıçrama yaşamıştır. Dünya ev tekstili sektöründe tedarikçi olarak ağırlığı olan ülkeler sınıflandırması içinde yeralan ülkeleri belirli özelliklerine göre kategorilere ayıımak gerekirse: Teknoloji ve büyük yatırımlar yanında tasarım. markalaşma ve pazarlama başarısı ile ileri düzeyde bulunan gelişmiş batılı ülkeler (Fransa, İtalya. İspanya. Almanya. ABD. İngiltere vb.) birinci kategori, işçiliğin nispeten ucuz olduğu. makine parklannın yeniliği, pazara yakınlık ve üıün çeşitliliği gibi özellikleriyle gelişmiş ülkelere en çok ihracat yapan ülkeler (Türkiye, Portekiz, Meksika vb.) ikinci kategori ve işçiliğin çok ucuz, işgücü arzının yüksek olduğu ve daha ziyade düz (basic) ürünler üreten Uzakdoğu ülkeleri de (Çin. Pakistan. Hindistan, Endonezya vb.) üçüncü kategoriye dahil ülkeler olarak değerlendirilebilir. Türkiye ev tekstili sektörü 90'lı yılların başlarına kadar küçük ölçekli işletmeler ve atölyelerde üretim yaparak, ihracattan çok kısıtlı iç talebi karşılamaya yönelik bir sektör iken, 90'1ı yıllar ile birlikte önem kazanarak büyüme trendine ginniştir. Buna rağmen yüksek kapasite ile üretim yapan az sayıda sanayi işletmeleri dışında sektörde hala çoğunlukla küçük ve orta ölçekli firmalar faaliyet göstermektedir. Türkiye uluslararası ev tekstili pazarında sürekli artan payıyla öne çıkan ülkelerden biridir. Türkiye'nin ev tekstili ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırayı Almanya almaktadır. Onu sırasıyla ABD, Fransa. İngiltere, Hollanda. Belçika-Lüksemburg, İtalya. Rusya Federasyonu. İsviçre, Ukrayna, Yunanistan. Suudi Arabistan izkmektedir. Türkiye toplam tekstil ihracatının %86.7'si bu ülkelere. %13.3'ü diğer ülkelere yapılınaktadır. Türkiye ev tekstili sektörü ve gerçekleştirdiği ihracat günden güne gelişmektedir. Sektör gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye 'nin toplam ihracatı içinde 1999 yılında % yılında ise %3.5 paya sahip olmuştur. Ev Tekstili ihracatında en önemli artış 9t 35 ile 1997' de sağlanmış olup ve 2000' de artış oranları sırasıyla %6 ve 9(10.7 olarak kaydedilmiştir. Sektörün dünya pazanndaki gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli göstergelerden biri de uluslararası fuarlara iştirak oranıdır. Dünyanın en büyük ev tekstili fuan olan 15

17 Heimtextil Frankfurt'a 2002 yılında katılan 71 ülke arasında Türkiye 138 firma ile en yüksek oranda katılım gerçekleştiren ülkeler arasında yer almıştır. Bunun yanında İstanbul' da gerçekleştirilen EVTEKS fuarı da her yıl artan yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla sektörün uluslararası arenada önemli buluşma noktalarından biri haline gelmeye aday konumdadır. Türkiye'nin en önemli ihraç ürün grubunu yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (havlu) oluşturmaktadır. 1999'da bu ürün grubunun ihracatı milyon Dolar iken, 2000'de 542,9 milyon Dolar'a çıkmıştır. Bu miktar toplam ev tekstili ihracatının yaklaşık %57'sini oluşturmaktadır. Sektör arz ettiği potansiyele rağmen gerekli atılımı gerçekleştirememektedir. Çek Cumhuriyeti kişi başına düşen 12,900 $ (SAP) milli geliri ile alım gucu nispeten yüksek bir ülke konumundadır. Serbest pazar ekonomisine geçiş sebebiyle halkın tüketim eğilimlerinin yükselişte olması, ev tekstili sektörünün zayıf olması nedeniyle iç talebin büyük bölümünün ithalada karşılanması pazarı cazip hale getirmektedir. Ayrıca iki ülke arasında ticareti elverişli kılacak Serbest Ticaret Anlaşması bulunması ve yakınlıktan doğan nakliye kolaylığı avantaj olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında Çek Cumhuriyeti'nde "Türk Malı"nın oldukça olumsuz bir imajı bulunmaktadır. Bu olumsuz imajın oluşmasında en önemli faktör, pazara ilk giren Türk fırmalarının gerekli araştırmaları yapmadan kısa vadeli düşünerek sadece kar amacıyla kalitesiz mallarını piyasaya sürmesi olmuştur. Çek Cumhuriyeti'nde Almanya üzerinden getirilen yüklü miktarda Türk malı bulunmakta, fakat tüketkilerin olumsuz tutumları nedeniyle bu ürünler çoğunlukla menşei belirtilmeden satılmaktadır. Pazara katma değeri yüksek, markalaşabilmiş ürünlerle girildiği takdirde, Türk mallarının kalitesiz olduğuna dair oluşan yargının değiştirilmesi ve pazar payının artırılması mümkün görünmektedir. Prag'ın arzettiği turizm potansiyeli, hem otelierin toplu ev tekstili ürtinleri talepleri, hem de markalaşmayı başarabiimiş ev tekstili ürünleri için Prag'ın bir vitrin vazifesi görebilecek olması açısından önemlidir. Polonya ekonomik ve sosyal yapı itibariyle Çek Cumhuriyeti ile benzerlik göstermektedir. Merkezi planlı ekonomiden serbest pazar ekonomisine geçen ülkede serbest piyasa şartları henüz tam olarak otunnamakla birlikte, yabancı sermaye girişi, yeni yatırımların yarattığı istihdam halkın gelir düzeyini önemli ölçüde artırmış, gelişen tüketim eğilimi ile birlikte de tüketim maliarına karşı artan bir talep oluşmuştur. İki ülke pazarı ve tüketici profilleri benzerlikler göstermekle birlikte birinde açık pazarlarda satılan bir mal, diğerinde marka haline gelerek kendine piyasada yer edinebilmektedir. Polonya 38 Milyon nüfusu ile önemli bir tüketici pazarıdır. Poznan şehrinin Avrupa'nın en önemli mobilya üretim merkezi olması pazarı özellikle döşemelik kumaş üreticileri için çok cazip kılmaktadır. Her iki ülkede de münferit talepler az miktarda olabilmektedir. Fakat özellikle Po- 16

18 lonya'da az miktarda talepte bulunan çok sayıda küçük firma bulunmaktadır. Dolayısıyla nakliye masrafları göz önüne alındığında pazara yüksek miktarda alım yapan taptancılar kanalıyla girmek tercih edilmelidir. Bir diğer yöntemde, özellikle markalaşmayı başarmış ürünlerle piyasaya girildiği durumlarda, iki ülkenin de önemli ve ekonomik açıdan güçlü merkezlerinde nihai satış noktaları (mağaza zincirleri vb.) kurulmasıdır. Ülkemizde ev tekstili sektörü giderek alt sektör hüviyetinden sıyrılmış toplam ihracattaki payı önemli boyutlara ulaşmıştır. Var olan potansiyele rağmen, sektör, tasarım, AR-GE ve eğitim yetersizliği, buna bağlı olarak markalaşamamak gibi nedenlerden ötürü gerekli çıkışı yapamamakta ve Türkiye fason üretim yapan ülke kimliğinden kurtulamamaktadır. İhracat pazarlarının artırılmasının yanı sıra mevcut pazarlara katma değeri yüksek ürünlerin satılması ülkemizi, İtalya ve Fransa gibi pazarda ağırlığı olan gelişmiş batılı ülkeler sınıfına dahil edecektir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hem Çek Cumhuriyeti hem de Polanya'nın ülkemizde de olduğu gibi dış ticaretlerinde AB pazarına aşırı derecede yöneldiği, Türkiye'nin bu iki ülkeyle olan ikili ticaretinin rakamlar ve oranlar açısından yüksek düzeyde olmadığı, pazar yapısı itibariyle ev tekstili ihracatımızın geliştirilmesi için her iki ülkenin de hatırı sayılır bir potansiyel arz ettiği sonucuna varılmıştır. 17

19

20 GİRİŞ Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil sektörünün önemli alt kolu ev tekstili sektörü son 5 yıl içinde yakaladığı trend ve gerçekleştirdiği ihracat hacmi ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biridir. Ev tekstili sektörünün ekonomi için yarattığı artı değer göz önüne alındığında sektörün profilinin çıkartılması ve yükselen ihracat trendini desteklemek amacıyla alternatif pazarların araştırılması önem kazanmıştır. Sektörün potansiyeli değerlendirilerek, öncelikle ülkemizdeki ev tekstili sektörünün ayrıntılı bir profili çıkartılmış ve dünya pazarında Türkiye'nin yeri ve geleceği gerçekçi bir yaklaşımla, ülkemizde üretilen tüm mal kalemleri bazında ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye ev tekstili sektöıü ve dünyadaki konumuna ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Hedef Pazar konumunda olan ülkelerin ev tekstili ithalat trendleri son beş sene itibariyle ele alınmış, toplam ithalat hacimleri, Türkiye'den ne kadarını tedarik ettikleri, yıllar içinde gözlenen trend, bu ülkelerde satın alma paritesine göre kişi başına düşen milli gelir ve benzeri göstergelerin yanmda ülkemizde faaliyet gösteren ev tekstili firmalarının çoğunlukla küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşuyor olması gibi tüm kriterler göz önüne alınarak Çek Cumhuriyeti ve Polonya öncelikli hedef pazarlar olarak belirlenmiş, bu ülkeler ev tekstili pazarları, ithalat hacimleri, pazara girmiş ülkeler, ithalat ihracat rakamları, ilgili kurum ve kuruluşlar. özel şirketler, piyasa yapısı, arz talep, genel beğeniler, satış ve pazarlama yöntemleri, dağıtım kanalları, ilgili mevzuat, vergi gümrük uygulamaları, müşteri profili, tüketici tercihleri, harcanabilir hane halkı gelirleri ve benzeri konularda mercek altına alınarak detaylı şekilde gerçekleştirilen çalışma, bu pazarlar hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucularımızın ve pazara girmek isteyen Türk girişimcilerinin hizmetine sunulmuştur. Okuyucularımızın daha çok ilgilendikleri pazara odaklanabilmeleri amacıyla yukarıda da beliıtilen konu başlıkları çerçevesinde, iki ülke, Çek Cumhuriyeti ve Polonya, kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde ayrı ayrı ele alınmıştır. Kitabın son bölümü sonuç ve değerlendirme, hazırlanma aşamasında başvurulan kaynaklar ile yaralı adreslere ayrılmıştır. 19

21

22 ~ I. BÖLÜM TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 1.1 Ürün Tanımı ve Ürün Grupları İnsanoğlu varoluşundan itibaren yaşamak ıçın rahat ve sıcak ortamlar oluşturmaya çalışmış, çağın imkanları elverdiği ölçüde. mevcut akım ve kabul gören estetik anlayışlar çerçevesinde çalıştığı ve yaşadığı mekanları kullanışlı ve güzel kılmaya çaba sarf etmiştir. Bu anlayışla ev, işyeri. otel, lokanta, mağaza vs. kapalı yaşam alanlarında fonksiyonel ve dekoratif amaçlı kullanılan perde, havlu, masa örtüsü, yatak çarşafı, yastık, battaniye, döşemelik kumaşlar. duvar kağıtları ve duvar kaplamalannın tümü ev tekstili ürünleri kapsamına girmektedir. Çok geniş bir spektrumda çeşitlilik gösteren ev tekstili ürünleri. uluslararası ticaretin şartlarına uygunluk sağlaması amacıyla dünyaca kabul gören bir sistemle sınıflandırılmıştır. Barınonize Sistem (H:S) ele alınarak düzenlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaraları kapsamında ve Birleşmiş Milletler İstatistik Departmanı tarafından kullanılan Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması'nın 3. Revİzyonu (SITC) sınıflandırmasına göre düzenlenmiş ev tekstili ürün grupları aşağıda verilmektedir. Tablo.l. Hannonize Sisteme Göre GTİP Numaraları Kapsamında Ev Tekstili Ürün Gruplan,... :<"" "''' 'A' ' 6301 Battaniyeler 6302 Yatak çarşafları, masa örtü! eri. tuvalet ve mutfak bezleri 6303 Perdeler ve iç storlar yatak farbelaları Diğer Mefruşat Eşyası Tüller H,Ş''J\TR~>~;... t/ -.'-' -üriliı Grul5u Goblen, flander, aubusson vb. el işi duvar halıları Uyku tulumları Şilte, yorgan. yastık. puf. diz-ayak örtüleri. minderler vb. Tablo.2. SITC Sınıflandırmasına Göre Düzenlenmiş Ev Tekstili Ürün Grupları. SITC, 656 Tü!. dantel, broderi ürünler Mensucattan mamul hazır eşya B attaniyeler..,./_ Ürün Grubu Çarşaf, masa örtüsü, tuvalet ve mutfak bezleri Perde ve diğer mefruşat eşyaları Diğer hazır eşya (duvar halılan, temizlik bezleri vb). 21

23 2. SEKTÖRÜN DURUMU Türk Tekstil Sektörünün Firma Sayısı Şirket Türü Yabancı Sermayeli Şirket Üretim İhracat İthalat Teşvik İstihdam Genel Profili adet %80 KOBİ 294 adet trilyon (2002-ilk 3 ay) ve %12.6 artış (2002-ilk 6 ay) 3 Miyar Dolar (2002-ilk 8 ay) 880 Milyon Dolar (2002-ilk 3 ay) trilyon TL (2002-ilk 6 ay) ve Milyar TL'lık Tekstil Makine imalat sanayi yatırım teşvik b~lgesi kayıtlı olmak üzere toplam kişi Türkiye ev tekstili sektörü 90'1ı yılların başianna kadar küçük ölçekli işletmeler ve atölyelerde üretim yaparak, ihracattan çok kısıtlı iç talebi karşılamaya yönelik üretim yapan bir sektör iken, 90'lı yıllar ile birlikte önem kazanarak büyüme trendine girmiştir. Bugün artan iç talebi karşılamanın yanında ülkemize önemli ihracat girdisi sağlayan bir alt sektör haline gelmiştir. Ülkemizde ev tekstili ürün tanımlaması kapsamına giren ürünlerin tümü üretilmektedir. Ev tekstili imalatçılarının büyük bölümü İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir, Adana, Kayseri, Gaziantep ve Uşak'ta faaliyet göstermektedirler. Havlu ve bomoz üreticileri Denizli ve Bursa' da. tül üreticileri İstanbul ve Bursa' da, battaniye üreticileri ise Uşak'ta yoğunlaşmış olup Denizli, Muğla ve Kastamonu illerinin çevrelerinde de geleneksel dokumalardan ev tekstili ürünleri üretilmektedir. Önceleri daha ziyade müşteri istekleri doğrultusunda fason üretim yapan Türk firmaları, günümüzde çoğunlukla kendi kreasyonlarını ihraç eder duruma gelmişlerdir. Ülkemizde yetişen yüksek kaliteli pamuk, üretimde yaygın olarak kullanılan CAD (Computer Aided Design- Bilgisayar Destekli Tasarım) gibi çağdaş bilgisayar programlan ve sektörde çalışan kalifiye elemanlar ile Türkiye ev tekstili sektörü dünya pazarlannda ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur yılında AB ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının ardından AB ülkeleri tarafından Türkiye'ye uygulanan tekstil kotalannın kalkmasıyla da dış talep canlanmış, Türkiye AB'nin en önemli tekstil tedarikçisi ülkelerinden biri haline gelmiştir. Dış talebin artması ve sektörün önemli bir dış ticaret potansiyeli arz etmesiyle, faaliyet gösteren firmaların sayısında önemli bir aıtış yaşanmış, bunun yanında mevcut firmaların yeni yatırımlara girmesiyle üretim kapasitesi de önemli ölçüde artarak, sektör hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir yılında Türkiye ev tekstili üretimi Ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye dokuma kapasitesinde AB'nin %80'ine, ring ipliği kapasitesin- 22

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU Ar-Ge Şubesi Nisan, 2017 1 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU Dünya Ev Tekstili Ticareti Dünya ev tekstili ticaret bilançosu incelendiğinde bu alanda yapılan ticaret verileri 2014 yılında

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Ümit SEVİM Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Ümit SEVİM Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ Hazırlayan Ümit SEVİM Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SITC NO: 656 Tül, dantel, broderi ürünler 658

Detaylı

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mayıs Ayı İhracatı Performans Raporu MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MAYIS AYI

Detaylı

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Mart 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU MAYIS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü, 2013 senesini oldukça başarılı bir şekilde kapatmıştır. %13,5 büyüme ile 3,296 Milyar

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Sektörümüz, 2013 yılını %13,5 luk artış kaydederek 3,3 Milyar Dolar ihracat ile kapatmıştır. 2008 yılından bu yana,

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Ocak 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 1/2016 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER EYLÜL 2012

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER EYLÜL 2012 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER EYLÜL 2012 Hazırlayan: AHMET FAİK BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI AB &

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

EV TEKSTİLİ TİCARETİ 2012

EV TEKSTİLİ TİCARETİ 2012 GÜNCEL İSTATİSTİKLER İLE TÜRKİYE NİN EV TEKSTİLİ TİCARETİ 2012 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ HAZİRAN 2013 GÜNCEL İSTATİSTİKLER İLE TÜRKİYE NİN EV TEKSTİLİ TİCARETİ 2012 I. Giriş...

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6115

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6115 Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTIP 6115 KÜLOTLU ÇORAPLAR, TAYTLAR, KISA VE UZUN KONÇLU ÇORAPLAR, SOKETLER (VARİS ÇORAPLARI DAHİL) VE PATİK ŞEKLİNDE ÇORAPLAR

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2017 1 Ar-Ge Şubesi I çindekiler 1. ŞUBAT AYI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ.3 1.1. Şubat 2017 Uludag Tekstil

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BEBEK GİYİM EŞYALARI VE AKSESUARLARI TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ OCAK 2017 i İÇİNDEKİLER Dünya Ticareti Dünya Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu Temmuz 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği 08/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT

Detaylı

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TÜRKİYE VE DÜNYADA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 8 MART 2010 TUZLA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU AĞUSTOS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü her geçen gün gelişim göstermeye devam etmektedir. Sektör 2013 senesini %13,5 artışla

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı