TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI"

Transkript

1 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI

2 GĐRĐŞ Öncelikle POLDAP markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizde bulunan kılavuzda 5, 6, 7, 8, 10 grubu ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI hakkında gerekli olan kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız. gruplarımızla çalışmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. Kılavuzda kullanım ve bakım bilgileri dışında motorlar hakkındaki teknik bilgilere de ulaşabilirsiniz. Daha fazla ayrıntılı bilgi için lütfen ürün katalogumuza bakınız ya da firmamıza müracaat ediniz. Ürünlerimizden memnun kalacağınızı umut ederiz

3

4 GARANTĐ VE SERVĐS Bu kılavuz 5,6,7, 8 ve 10 serisi ELEKTRĐKLĐ SU MOTORARI nın bütün tipleri için geçerlidir.! unuzla ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce bu kitapçığı dikkatle okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla POLDAP ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (Đki) yıl POLDAP garantisindedir. larımızın Sanayi Bakanlığınca belirlenmiş ömrü 10 Yıldır. POLDAP ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilecek kalite ve teknolojiye sahiptir.! unuz işletmeye alındıktan sonra, ilerde gerektiğinde başvurmak üzere bu kitapçığı saklayınız. GARANTĐ ĐLE ĐLGĐLĐ UYARILAR POLDAP ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU nuzu bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında çalıştırmak,ayarlamak,bakımını yapmak gibi nedenlerle motorunuzun hiçbir parçasına ve ayarına dokunmayınız. unuzda kullandığınız enerji kablosunun türü ve kesitindeki uygunsuzlukların yol açtığı arızalar garanti kapsamı dışındadır.kablo tür ve kesiti ile ilgili bilgileri bu kılavuzda bulabilirsiniz. unuzda, motor çıkış kablosu ile enerji kablosunun hatalı birleştirilmesi nedeniyle oluşacak arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Tesisatınızda su koçu oluşmaması için basma borusu üzerinde kuyu başında,pompa ile vana arasında harici bir çek-valf kullanılması tavsiye edilir.su koçu sebebiyle motorda oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir. KULLANIM BĐLGĐLERĐ! DĐKKAT: ELEKTĐKLĐ SU MOTORU elektrik enerjisiyle çalışır. Bu nedenle motorunuzu çalıştırırken yada bakımını yaparken elektrikli cihazların kullanımı konusunda belirlenmiş genel koruma esaslarına uyulmalıdır.

5 u çalıştırmadan önce mutlaka topraklama yapılıp yapılmadığına dikkat ediniz. un bağlı olduğu şebeke gerilimi ± %10 olmalıdır. Termik ayarı ile kesinlikle oynamayınız. Otomatik sigorta kullanmıyorsanız lütfen atan sigortaları aynı değerdeki sigortalarla değiştiriniz ve kesinlikle tel bağlamayınız. Elektrik malzemeleri toz, nem ve sıcaklıktan çabuk etkilenecekleri için, kumanda tablasının hava şartlarından etkilenmeyen bir yere konulması gerekir Kablo ekini kablo ucundaki gerilimini ölçerek yapınız. ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU nun kuyuya montajı esnasında elektrot ve motor besleme kablosu en az 3 metrede bir kolon borusuna kelepçelerle bağlanmalıdır. Kumanda panosuna 6 ayda bir bakım yapılmalı,değiştirilmesi gereken veya işlevini yerine getirmeyen parçalar değiştirilmeli ve kumanda panosundan motor dışındaki hiçbir cihaza çıkış yapılmamalı. Kuyuya indirilen motorun artan kablosu rulo yapılmamalı,boyuna serilmelidir. POLDAP ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU; sarılabilir tip, ıslak statorlu, içine doldurulan su ile soğutma ve yağlama yapılan, derin kuyularda kullanılan temiz su pompaları için tasarlanmış üç fazlı, sincap kafesli elektrik motorlarıdır. STANDART ÖZELLĐKLER NEMA standartlarına uygun mil ve motor bağlantı flanşı Su ile yağlamalı radyal ve eksenel karbon yataklar Su soğutmalı Sınırsız derinlikte çalışabilme ± %10 gerilim toleransı 30 ºC maksimum su sıcaklığı 2900 d/dak motor dönme hızı IP68 motor koruma sınıfı 5 metre motor besleme kablosu Sarılabilir motor Class B OPSĐYONEL ÖZELLĐKLER Değişik gerilim ve frekans Đsteğe bağlı yol verme şekli Özel döküm malzemesi SĐC mekanik salmastra 70 ºC ye kadar su sıcaklığı Pt 100 sıcaklık sensörü

6 TAŞIMA VE DEPOLAMA POLDAP ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU fabrikadan güvenli bir biçimde ambalajlanmış olarak sevk edilir.taşırken ve nakliye esnasında motora darbe gelmemeli,düşürülmemelidir. Böyle bir durumun vuku olması halinde yetkili servisimizde motorun kontrolü yaptırılmalıdır. Donma tehlikesi olan yerlerdeki depolarda, motorun içine su konulmadan bekletiniz. un ambalajını açarken elektrik kablosunu zedelemeyiniz.! ambalajsız veya ambalajlı olarak taşınırken ve ambalajı sökülürken, hiçbir şekilde darbeye maruz kalmamalı ve enerji kablosu hasar görmemelidir. SU ĐLE DOLDURMA! içine asla yağ koymayınız. dik ve devrilmeye karşı emniyetli bir posizyonda iken şekil a da gösterilen şekilde su doldurma tapasını allen anahtar kullanarak sökünüz. u asit ve kum ihtiva etmeyen temiz su ile doldurunuz. içinde kalan hava kabarcıklarının dışarı çıkması için doldurma tapasını açık şekilde 30 dakika beklettikten sonra motora taşıncaya kadar temiz su ilave ediniz ve sızdırmazlık sağlayacak şekilde tıpayı kapatınız. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra motor gövdesinden herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.

7 a antifriz-su karışımı ilave etmek gerekiyorsa; Su ile antifriz (1,2 Propilen Glikol) karışım oranları aşağıda tabloda verilmiştir. Donma sıcaklığı 1,2 Propilen Glikol Su C Ağırlıkça % Ağırlıkça % !Antifriz kullanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması gerekir.!su doldurma tapasının altında yeşil uyarı etiketi (şekil-b) bulunan tüm motorlar fabrika çıkışında 10 C donma sıcaklığına sahip antifriz-su karışımı ile doldurulmuştur.

8 b Şekil a Şekil POMPA ĐLE BAĞLANTI un bağlandığı pompalarda mutlaka çek valf bulunması gereklidir. Pompa emme kutularının, kuyu içinden gelebilecek kumların motor kum sıçratma halkasının üzerine birikimini önleyecek dizaynda olması gerekir. u pompaya monte etmeden önce motor milinin el ile döndüğü kontrol edilmelidir. ekseni ile pompa ekseni aynı olmalıdır. Pompa kavraması, motor miline setiskur ile sıkıştırılmamalıdır. Pompadan motora titreşim intikal ettirilmemelidir. kullanımında kum sıçratma halkası ve motor üst keçeleri çıkarılmamalıdır. KULLANIMDA DĐKKAT EDĐLECEK HUSUSLAR! u kesinlikle kuru çalıştırmayınız. çalıştırılmadan önce temiz su ile doldurulmalıdır.

9 un içine asla yağ koymayınız. Kuyu suyu sıcaklığı asla 30 ºC yi geçmemelidir. kuyu dibine oturtulmamalıdır. kuyu dibinden en az 2 m yukarıda olmalıdır. Tesiste su koçu, titreşim ve su olmazsa teorik olarak eksenel yatak ömrünün sonsuz olduğu unutulmamalıdır. ların bağlandığı pompalar, motorun eksenel yatağına aşırı yüklenmeyecek şekilde seçilmiş olmalıdır. a yol vermeden mutlaka topraklama yapılmalıdır. un saatteki kalkış sayısı kontrol edilmeli, pompa çıkış vanası ayarlanarak bu emniyet sağlanmalıdır. besleme hattına parafudur konulmalıdır. un bağlı olduğu şebekenin gerilim toleransı (Yükte) en fazla ±%10 olmalıdır. Fazlar arası gerilim sapması en fazla %5 olmalıdır. enerji kablosu kesiti, en fazla gerilim düşümü %3 olacak şekilde seçilmelidir. λ / motorlarda λ dan ya geçiş zamanı 3 sn.altında olmalıdır. Kullanılan motor koruyucu termiklerinin hızla açan tipte olması gerekir. (Termiklerin ayar akımının 5 katında 10 sn. içinde açılması gerekir) Direk yol vermeli motorlarda, termik ayarlarını etiket üzerindeki akım değerine göre ayarlayınız. λ / yol vermeli motorlarda, termik ayarlarını etiket akımının 0,58 katına ayarlayınız. Kumanda panosundan pompa dışında başka bir ortama enerji beslemesi yapmayınız. elektrik ile çalışmaktadır. Bu nedenle elektrikli cihazların kullanımındaki genel koruma esaslarına uyunuz. TEKNĐK TANIMLAR Kuyu Çapı (Dkuyu) Statik Su Seviyesi (St) : Sondaj kuyusuna konan borunun iç çapı (mm veya inc) : Sondaj kuyusundan su alınmadan önce su seviyesinin yeryüzünden mesafesi (metre) Dinamik Su Seviyesi (Ds): Kuyu verimine göre su alındığında su seviyesinin yeryüzünden mesafesi (metre) Debi (Q) : Sondaj kuyusunun verimine uygun olarak kuyudan alınabilecek su miktarı (Li/sn veya m/sa)

10 Kuyu Derinliği (L) Kot Farkı (H) Akma Basıncı (Pa) : Sondaj kuyusunun toplam derinliği (metre) : Suyun kuyu ağzından itibaren basıldığı yere olan yüksekliği (m) : Borunun çıkışında istenen basınç POMPANIN MOTORLA BĐRLĐKTE KUYUYA YERLEŞTĐRĐLMESĐ 1- Kuyu suyu sıcaklığını ve kuyu suyundaki kum miktarını laboratuarda kontrol ettiriniz. 2- Kuyu çapının pompa çapından 2 (inç) - 3 (inç) kadar büyük olması gerekir. 3- un alt ucu ile kuyu tabanı arasındaki mesafe minimum 50 cm olmalıdır. 4- Pompa emme süzgeci ile kuyu filtre süzgeci arasındaki mesafe maksimum uzaklıkta olmalıdır. MONTAJ BĐLGĐLERĐ VE TALĐMATLARI Taşıma ve ambalaj bilgileri POLDAP ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI müşteriye sandık ambalaj ile birlikte teslim edilir. sandıksız taşınırken hiçbir şekilde darbeye maruz kalmamalı ve enerji kablosu hasar görmemelidir. lar yetkili satıcıdan bütün malzeme ve parçaların tam ve sağlam olduğu tespit edilerek alınmalıdır. Kullanıcı motoru aldıktan sonra taşıma esnasında doğacak hatalar garanti kapsamı dışındadır. - Pompa ve motorun kuyuya indirilmesi teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. kablosundan tutularak kaldırılmamalıdır. - Enerji kabloları kontrol edilmeli üzerinde yırtılma ve çizilmeler olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer hasar var ise değiştirilme işlemi teknik servis tarafından yapılmalıdır. - Kablo çıplak uçlarını yağmur ve nemden koruyunuz. - Elektrik kontrol panosunun uygun biçimde yerleştirildiğini ve panoda enerji olup olmadığını kontrol ediniz. - Etiket değerlerini not ediniz. Elektrik Devresi Montajı Elektrik panosu hava şartlarından etkilenmeyecek bir yere monte edilmelidir. Pompa enerji kablosu mekanik etkilerden korunmuş olarak panoya getirilmelidir.

11 Elektrik pano bağlantıları pano içindeki şemaya göre yapılmalıdır. Yol Verme Sayısı 5,6,7, 8,10 motorlar için bakınız motor karakteristikleri. Voltaj Dengesizliği ELEKTRĐKLĐ SU MOTOR u devreye alınırken voltaj dengesizliğini minimuma indirmek motor dönüş yönü aynı kalacak şekilde fazların yeri değiştirilir ve en düşük akım dengesizliğinin oluştuğu faz sırası tesbit edilir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi aynı motor, şebekeye dönüş yönü aynı kalmak şartıyla 3 farklı şekilde bağlanabilir. Her üç şekilde de ortalama akım aynı kalmasına rağmen akım dengesizliği çok farklı düzeylerde olabilmektedir. devreye alındığında akım dengesizliği % 2 nin altında ise mevcut bağlantı aynen bırakılır.akım dengesizliği % 2 nin üzerine çıkarsa yukarıdaki yöntem uygulanır ve akım dengesizliğinin minimum olduğu bağlantı şekli bulunur.akım dengesizliğinin % 5 i geçmemesi istenir. KABLO BAĞLANTISI Tek voltaj motorlarda 4 'ün yanı sıra 3 'lü serileri bağlanabilir.kara bağlantısı için yeşil sarı tel bağlanır.kontrolleri için terminallere bağlanmalıdır.a çift voltaj işlemi tasarlanırsa (Örneğin:220v-380v )Kara bağlantısı teline ek olarak her 3 telin 2 serisi vardır. Malzeme telleri harf ile işaretlenir.u1,v1,w1 ve U2,V2,W3 sırasıtyla ve bunların kullanımına göre farklı bir şekilde bağlanmalıdır. Hangi durumlarda hangi bağlantı tipi takip edilecektir:

12 A: düşük voltajda kullanılırsa B: yüksek voltajda kullanılırsa

13 C:Yıldız delta başlatması gerekirse. ĐLK ÇALIŞTIRMA Đlk Kontroller! unuzun çocuklar ya da ehliyetsiz kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyiniz. 1- Şebeke gerilimini ölçünüz 2- Ön dirençli veya direk yol vermeli motorlarda termik ayarını etiket üzerindeki akım değerine ayarlayınız. 3- Yıldız / Üçgen yol vermeli motorlarda ise termik ayarlarını etiket üzerindeki akım değerinin 0,58 katına ayarlayınız. 4- Pompa çıkışına bağlanan vanayı kapalı vana değerine yakın bir konuma ayarlayınız 5- Ana şalteri ve kumanda şalterini açarak pompayı çalıştırınız. Manometreden basınç değerini okuyunuz. 6- Pompayı çalıştırınız manometreden basıncı okuyunuz. 7- Fazları doğru dönme yönünde bağlayarak pompayı çalıştırınız

14 Son Kontroller 1- Termik role ayarını kontrol ediniz 2- Sigortalardan bir tanesini çıkartıp pompayı iki fazda çalıştırınız 3- Bu durumda termiğin en geç saniye içinde atması gerekir. Termiğin atıp atmadığını kontrol ediniz. 4- Bu kontrolü her üç faz içinde tekrarlayınız. Her denemede motor ile yol vericiye 3 dakikalık soğuma müddeti veriniz. 5- Vananın değişik konumlarında ampermetreden okunan akım değerinin motor nominal akımından fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Fazla ise lütfen bizimle irtibata geçiniz. 6- Pompayı istenen basınç değerine vana yardımı ile ayarlayınız. BAKIM çalışmaya başladı andan itibaren izolasyon değerlerini kontrol ediniz. bir süre çalıştıktan sonra bu değerin 10 megaohm un altına inmesi ve belli bir değerde sabit kalması gerekir. Bu değer 2 megaohm un altında ise lütfen bizimle irtibata geçiniz. Đzolasyon kontrolü her ay yapılmalıdır. Đzolasyon kontrolünün motor soğukken yapılması gerekir. Çalışmış ve ısınmış motor durdurulduktan bir saat sonra ölçüm yapılabilir.! Bakım ve onarımlarda yetkili olmayan kişiler motora müdahale etmemeli,motorun orijinal yedek parçaları kullanılmalıdır. Uzun Süreli Kullanılmama Uzun süreli kullanmama durumda motor kuyuda kalabilir.! uzun süre su içinde kalacaksa dönen kısımların sıkışmaması için motor ayda bir kez çalıştırılmalıdır. Elektrik Değerlerinin Kontrolü grubu çalıştırılmaya başlandığı zaman akım, gerilim ve basınç değerleri kaydedilmeli ve zaman içerisinde bu değerlerde bir değişiklik olup olmadığı gözlenmelidir.

15 ELEKTRĐK DONANIMININ KONTROLÜ - Elektrik donanımı altı ayda bir kontrol edilmelidir. - Kontaktör kontakları ile motor uç bağlantılarında gevşeme olup olmadığı kontrol edilmelidir. BESLEME ĐLE ĐLGĐLĐ ŞARTLAR 1- a yol vermeden önce mutlaka topraklama yapılmalıdır. 2- un aşırı akım çekerek yanmasını önleyen termik rolelerin hızlı açan tipte olması gerekir. 3- un bağlı olduğu şebekenin gerilim toleransı max. ±%10 olmalıdır. Bu gerilim, motor çalışırken besleme kablosu uçlarından ölçülmelidir. 4- Sık elektrik kesilmeleri yada aşırı gerilim düşüşleri nedeniyle motorun saatteki max. Yol verme sayısı geçilmemelidir. 5- ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU nda fazlar arası gerilim dengesizlikleri motorun ömrünü olumsuz yönde etkiler ve akım dengesizliklerine yol açar. Bu akım dengesizlikleri motorda aşırı ısınmaya titreşimlere ve sargı ömrünün azalmasına neden olur. 6- un tam yükte çalışırken herhangi bir fazının akımı üç fazın akımının ortalamasından %5 den fazla sapmamalıdır. ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU devreye alınırken akım dengesizliğini minimuma indirmek için motor dönüş yönü aynı kalacak şekilde fazların yerleri değiştirilmeli ve en düşük akım dengesizliğinin oluştuğu faz sırası tespit edilmelidir. 7- ELEKTRĐKLĐ SU MOTOPOMP larının kuyuya montajı esnasında elektrot ve motor besleme kablosu en az 3 metrede bir kolon borusuna kelepçelerle bağlanmalıdır. 8- Kablo ekleri uzman elemanlar tarafından yapılmalı, ek yapıldıktan sonra ekin sızdırmazlığı ve izolasyonu kontrol edilmelidir. Đzolasyon kontrolü 500 V meger cihazıyla yapılmalı ve motor su dolu, ek de su içindeyken izolasyon direnci 100 M Ώ olmalıdır. 9- Atan sigortalar aynı değerde sigortalarla değiştirilmeli ve tel bağlanmalıdır. 10- Elektrik malzemeleri toz, nem ve sıcaktan etkilenecekleri için kumanda panosu hava şartlarından etkilenmeyecek bir yere konulmalıdır. 11- Kumanda panosuna 6 ayda bir bakım yapılmalı değiştirmesi gereken parçalar değiştirilmelidir. C BASMA BORUSU TEÇHĐZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ŞARTLAR 1- Uzun basma borulu pompa tesisatlarında su darbesi olasılığı yüksektir. Su darbesi pompa üzerinden motor eksenel yataklarına yüklenerek eksenel yatağın aşırı yüke maruz kalmasına, kırılmasına yol açmaktadır. Bu tür tesislerde su

16 darbesi pompanın ani durması sonucu oluşmaktadır. Durmaya yol açan faktörler, elektrik kesilmeleri veya kuyu suyu azlığı sebebiyle sık durup kalkmalarıdır. Su darbesinin pompaya ve motora intikalinin önlenmesi için pompa çek valfi mutlaka takılı olmalı ve çekvalf delinmemelidir. Kolon borusu sürekli su ile dolu olmalıdır. Uzun terfi hattı veya yağmurlamaya doğrudan basma söz konusu ise kuyu başında da mutlaka bir çekvalf bulunmalıdır. Ayrıca hava kazanı ve darbe önleyici vana da kullanılmalıdır. 2- Kuyu içerisinde ELEKTRĐKLĐ SU MOTOR unu askıda tutan, enerji kablolarını üstünde taşıyan ve pompalanan suyun yukarı alınmasını sağlayan kolon borusu uygun çapta ve mukavemette seçilmelidir. 3- Basma borusu üzerinde, kuyu debisi ve pompa debisini uyumlu hale getirmek amacı ile vana kullanılmalıdır. Pompanın az veya çok yüklenmesi vananın az veya çok açık olmasına bağlıdır. Pompayı tam açık vana konumunda veya vanasız sürekli çalıştırmak, kapalı vana konumunda 5 dk.dan fazla çalıştırmak pompa ve motorun ömrünü azaltır. Kuyu çıkışında basma borusu üzerinde vanadan önce bir manometre bulunmasında büyük bir fayda vardır. Manometre pompanın dönüş yönünün tespiti için gereklidir. Motopompun dönüş yönü basıncın en yüksek olduğu yöndür. Pompa herhangi bir basınca vana ile ayarlayıp aradan geçen zaman zarfında vanada hiçbir değişiklik yapılmadığı halde basınçta bir düşme varsa pompada aşınma başlamış demektir. 4- ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU, içine kum almaması için kuyuya kapalı teçhiz borusu içinde ve kuyu filtresi, pompa emme süzgecin altına gelecek şekilde monte edilmelidir. D- KUYU VE SU ĐLE ĐLGĐLĐ ŞARTLAR 1- Standart ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU 30 ºC sıcaklıktaki sularda çalışmak üzere tasarlanmıştır. un kullanılacağı kuyu sıcaklığının 30 ºC yi geçmediği kontrol edilmelidir. 2- ELEKTRĐKLĐ SU MOTORU, kuyu dışında ve susuz ortamda asla çalıştırılmamalıdır. Göl, Havuz depo gibi yerlerde yatay veya düşey çalıştırma durumunda motor dışına min. 0.5 m/sn hızla su akışı sağlayacak şekilde gömlek yapılmalıdır. 3- ELEKTRĐKLĐ SU POMPASININ ömrünü kısaltan en önemli etkenlerden biri kumdur. Kum bir yandan pompa parçalarını aşındırırken diğer yandan hem su içindeki varlığıyla balanssızlığa neden olduğundan titreşime sebep olur. Ve bu motorun hem radyal hem de eksenel yataklarını bozar. 4- Kuyunun her mevsim için dinamik ve statik su seviyeleri ve debisi belirlenmelidir. Bunun için sondaj kuyularının açılması esnasında karşılaşılan tüm olayların ve uygulanan tüm işlemlerin yer aldığı kuyu künyelerinden faydalanılmalıdır. Bir kuyu künyesinde kuyunun açılış tarihi,yeri,çapı,teçhiz planı, inkişaf ve pompa tecrübesi değerleri.

17 E- POMPA MONTAJ DERĐNLĐĞĐ 1- kuyu dibinden minimum 1 metre yukarıda olmalıdır. kuyu dibinde çamur veya birikmiş kum gibi malzeme içine monte edilmemelidir. Bu motor etrafındaki su hareketini engelleyerek motorun aşırı ısınmasına yol açar. 2- Pompanın kuyu içinde monte edileceği derinlik belirlenirken statik ve dinamik su seviyesinin mevsime bağlı olarak değiştiği hesaba katılmalıdır. Sulama mevsiminde hem su gelişi azaldığından hem de yakındaki su genişliği azaldığından hem de yakınlardaki kuyuların faal olmasından dolayı bu seviyeler düşecek ve kuyu debisi azalacaktır. Bu durumda pompa montaj derinliği belirlenirken, dinamik seviyenin ineceği minimum seviye hesaba katılmalıdır. Kuyu debisinin azaldığı pompanın devreye girip çıkmasının sıklaşması ile anlaşılır. Bu durumda pompa debisi vana ile ayarlanmalı ve saatteki max. yol verme sayısı aşılmamalıdır. 3- Pompanın çok kısa süre içinde olsa susuz çalışmaması gerekir. Pompa emişinin üzerinde her zaman bölüm 2 de belirtilen emniyetli su yüksekliği bulunmalıdır. Emniyetli su yüksekliği kavitasyonun yani pompanın titreşimli çalışmasının önlenmesi içindir. Bu da motor yataklarının özellikle eksenel yatağın düzgün çalışmasını sağlar. Emniyetli su yüksekliğinin sağlandığından emin olmak için mutlaka seviye elektrotu kullanılmalıdır. F SEVĐYE ELEKTROTLARI 1- Alt seviye elektrotu pompanın en az emniyetli su yüksekliği kadar üstüne monte edilmelidir. Alt seviye elektrotu, su seviyesi, elektrotun altına düştüğünde motorun durmasını sağlamaktadır. 2- Üst seviye elektrotu monte edilirken pompa ve kuyu debisi hesaba katılarak alt seviye elektrotun o kadar yukarıya monte edilmelidir ki motorun saatteki max. yol verme sayısı aşılmasın. Üst seviye elektrotun alt seviye elektrotun uzaklığı, pompa ve kuyu debisi ile motorun saatteki max. yol verme sayısı aşılmasın.

18 MOTOR KARAKTERĐSTĐKLERĐ Tipi Y.V.S.(H) = 20 Eksenel Yük(kN) = 20 Kablo Uzunluğu (mt) = 5 Güç % Güç Verimlilik Faktörü Akım Devir Sayısı Kablo Kesiti Boyu Ağırlığı HP kw η Cos φ I (n) d/dak D.Y.V mm kg 4/4 4/4 3x380 V PL5/ x ,6 PL5/ x ,2 PL5/ x ,2 PL5/ x ,2 PL5/ x ,6 PL5/ x ,4 mm 2 n Tipi Y.V.S.(H) = 20 Eksenel Yük(kN) = 25 Kablo Uzunluğu (mt) = 5 Güç % Verimlilik Güç Faktörü Akım Devir Sayısı Kablo Kesiti Boyu Ağırlığı HP kw η Cos φ I (n) d/dak D.Y.V λ/ Y.V mm kg 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 3x380 V mm 2 n mm 2 n PL6/ x4 1 3x ,8 PL6/ x4 1 3x ,4 PL6/ x4 1 3x ,4 PL6/ x4 1 3x ,6 PL6/ x4 1 3x ,6 PL6/ x4 1 3x ,4 PL6/ x4 1 3x ,8 PL6/ x4 1 3x ,8 PL6/ x10 1 3x ,8 PL6/ x10 1 3x ,2 PL6/ x6 2 3x PL6/ x6 2 3x PL6/ x6 2 3x ,8 PL6/ x10 2 3x ,9 PL6/ x10 2 3x Tipi Y.V.S.(H) = 17 Eksenel Yük(kN) = 35 Kablo Uzunluğu (mt) = 5 Güç % Verimlilik Güç Faktörü Akım Devir Sayısı Kablo Kesiti Boyu Ağırlığı HP kw η Cos φ I (n) d/dak D.Y.V λ/ Y.V mm kg 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 3x380 V mm 2 n mm 2 n PL7/ x6 1 3x ,9 PL7/ x6 2 3x ,8 PL7/ x6 2 3x ,6 PL7/ x10 2 3x ,4 PL7/ x10 2 3x ,6

19 Y.V.S.(H) = 15 (PL 8/ =10) Eksenel Yük(kN) = 45 (PL 8/ =65) Kablo Uzunluğu (mt) = 5 Tipi Güç % Verimlilik Güç Faktörü Akım Devir Sayısı Kablo Kesiti Boyu Ağırlığı HP kw η Cos φ I (n) d/dak D.Y.V λ/ Y.V mm Kg 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 3x380 V mm 2 n mm 2 n PL8/ x10 1 3x ,9 PL8/ x10 1 3x ,4 PL8/ x10 1 3x ,6 PL8/ x16 1 3x ,8 PL8/ x16 1 3x ,9 PL8/ x10 2 3x ,9 PL8/ x10 2 3x ,9 PL8/ x10 2 3x ,4 PL8/ x16 2 3x ,4 PL8/ x16 2 3x ,9 PL8/ x16 2 3x ,0 Y.V.S.(H) = 10 Eksenel Yük(kN) = 75 Kablo Uzunluğu (mt) = 5 Tipi Güç % Verimlilik Güç Faktörü Akım Devir Sayısı Kablo Kesiti Boyu Ağırlığı HP kw η Cos φ I (n) d/dak D.Y.V λ/ Y.V mm kg 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 3x380 V mm 2 n mm 2 n PL10/ x25 1 3x ,9 PL10/ x25 1 3x PL10/ x35 1 3x ,6 PL10/ x25 2 3x ,9 PL10/ x25 2 3x ,4 PL10/ x35 2 3x ,4 PL10/ x35 2 3x PL10/ x35 2 3x

20 KABLO SEÇĐM TAPLOSU Direk Başlama Gücü Volta j Karşıt Kesit Kablolar 3X... mm kw CV- HP Max. Uzunluk V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 170 λ/ Başlama Gücü Volta j Karşıt Kesit Kablolar 3X... mm kw CV- HP Max. Uzunluk V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

21 PARÇA LĐSTESĐ 1.Kablo 2.Lastik Kum Tutucu 3Pompa Sapması 4 Su Doldurma Boşaltma Tapası 5 Kablo Çıkış Rakoru 6 Üst Keçeleri 7 Alt, Üst Flanşı 8 Üst Yatak Gövdesi 9 Radyal Yatak Grubu 10 Rotor Komple 11 Statör 12 Gövde 13 Statör Sargıları 14 Tahdit Yatağı 15 Eksenel Yatak Grubu 16 Alt Yatak Gövdesi 17 Ayar Civatası 18 Membran Gövdesi 19 Membran 20 Membran Kapağı

22

23 ĐMALATÇI FĐRMA VE YETKĐLĐ SERVĐS: POLMOT MOTOR MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ. 2.ORGANĐZE SANAYĐ LALEHAN CADDESĐ NO:33 KONYA/TÜRKĐYE TEL: FAKS:

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

I-769P-TUR. FireLock NXT Ön Tepkili Vana UYARI MONTAJ, BAKIM VE TEST KILAVUZU

I-769P-TUR. FireLock NXT Ön Tepkili Vana UYARI MONTAJ, BAKIM VE TEST KILAVUZU 776 SERİSİ DÜŞÜK BASINÇLI AKTÜATÖRLÜ «NON-INTERLOCKED» (KİLİTLEMESİZ) PNÖMATİK BOŞATMA 776 SERİSİ DÜŞÜK BASINÇLI AKTÜATÖRLÜ VE 753-E SERİSİ SOLENOİD VANALI «NON-INTERLOCKED» (KİLİTLEMESİZ) PNÖMATİK/ELEKTRİKLİ

Detaylı

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 ÖNSÖZ Firmamız tarafından ithal edelin benzinli su motorunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ünite gelişmiş

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri 1 GİRİŞ MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri Lastik, araç ile zemin arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, lastiklerinin kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için, kullanıcıların aşağıdaki

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

NFPA 20 ye Uygun Yangın Pompaları

NFPA 20 ye Uygun Yangın Pompaları NFPA 20 ye Uygun Yangın Pompaları NFPA 20 standardı, yangından korunma için sabit pompaların tesisatı ile ilgili gerekenleri tanımlayan ve dünyada bu konuda en çok benimsenmiş, yangın söndürme sistemlerinde

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Tüm Ürünler. Giriş. Güvenlik Talimatları. Teknik Özellikler. KontrolveBakım Programları UYARI. Güvenlik Talimatları. Türkçe

Tüm Ürünler. Giriş. Güvenlik Talimatları. Teknik Özellikler. KontrolveBakım Programları UYARI. Güvenlik Talimatları. Türkçe Güvenlik Talimatları D103022X0TR İçindekiler Tüm Ürünler... Tr-241 Kontrol Valfleri... Tr-242 Kontrol Valfi Aktüatörleri... Tr-243 Regülatörler... Tr-244 Emniyet Valfleri... Tr-245 Aygıtlar, Anahtarlar

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı