Fransa da kamu su politikası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa da kamu su politikası"

Transkript

1 Fransa da kamu su politikası Fransız tecrübesi uluslararası girişimin hizmetinde Sürdürülebilir gelişim altyapılar, taşımacılık ve deniz Kaynaklar, bölgeler ve konutlar Enerji ve iklim Risk önleme Gelecek için şimdi MEkoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

2

3 içindekiler 4 Su, XXI ci asır için bir dünya kozu Bugünün ve yarının iddiası Avrupa Birliği harekete geçiyor 6 Fransa daki kamu su politikası: yerinden yönetim ve katılım Sürdürülebilir bir gelişime doğru Hidrografik bölge, su politikasının köşeli taşı Su ve arıtma hizmetlerinin kamusal sorumluluğu Bütün aktörlerin katılımı, düzeneğin kilit taşı Su suyu öder Suyun aktörleri Bilgiyi kavrama ve yayma kanalları: takip ve karara yardım araçları 13 Fransız deneyimi uluslararası girişimin hizmetinde Fransız deneyimi paylaşımda: vizyondan eyleme Daha fazla bilgi için

4 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Su, XXI ci Yüzyıl için bir dünya kozu Bugünün ve yarının iddiası Su çifte bir iddiayı karşılamak zorunda olan gelişmiş, yükselmekte, geçiş sürecinde ve gelişmekte olan ülkelerin politikalarının merkezindedir: dünya ölçeğinde gözlemlenen nüfus artışının, büyümenin, ekonomik gelişmenin ve şehirleşmenin sonuçları olan çevresel kaynaklarını ve ekosistemlerin bozulmalarının önünü almak; içme suyuna ve arıtmaya evrensel bir erişim imkânı sağlamak. Bu durum karşısında, uluslararası toplum yıllardır harekete geçmiştir yılındaki Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısında kararlaştırılmış olan binyılın sekiz gelişim hedeflerinden birisi şunları öngörmektedir: ulusal politikalarda sürdürülebilir gelişim esaslarını entegre etmek ve çevresel kaynakların kaybolma eğiliminin tersine döndürülmesini sağlamak; 2015 yılına kadar kalıcı bir şekilde içme suyu tedarikine ulaşamayan dünya nüfusu yüzdesini yarı yarıya azaltmak. Sürdürülebilir gelişim zirvesi sırasında (Johannesburg 2002) uluslararası toplum bu hükümleri, noksanlıklarını belirleyerek, öncelikli hedefleri ve bunlara ulaşma araçlarını tespit ederek ve aktörlerin rollerini aydınlatarak, su kaynaklarının entegre ve etkili ulusal işletme planlarının (GIRE) geliştirilmesi hedefi ile tamamlamıştır. Aynı zamanda 2015 yılına kadar temel bir arıtma hizmetine kalıcı bir şekilde erişimi olmayan nüfusun yüzdesini yarıya indirme hedefini de tespit etmiştir. Çok iddialı olan bu hedefler, 2015 yılına kadar 1,6 milyar kişiye içme suyu ve 2,2 milyar kişiye arıtma hizmeti götürülmesini içermektedir. IRD/Marc-Antoine Pérouse de Monclos Denizkulağı gecekonduları: eğreti tuvaletler Port Harcourt ( Nijerya) Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

5 Avrupa Birliği harekete geçiyor Avrupa Birliği iç ve dış politikaları sayesinde kararlılıkla harekete geçmiştir. İç politikaları: 2000 yılında yayınlanan Avrupa Birliği çerçeve yönetmeliğinde yer alan prensiplere dayanmakta; üyeliğe aday olan ülkeler lehine; Akdeniz ve güney-doğu Avrupa ülkeleri lehine komşuluk politikalarıdır. Bu politika 2008 yılında Akdeniz Birliğinin oluşturulması ile güçlendirilmiştir ; dış politikaları: ªªbirlik düzeyinde şimdiye kadar mevcut olan mali kaynakların etkisini güçlendirmeyi hedefleyen Avrupa inisiyatifi; ªªsu için Avrupa kredisi, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleri nüfuslarının lehine mali yardımda bulunmaktır. Avrupa Birliği ve 27 Üye Devleti, yılda 1,4 milyar Euro ile su için dünyaya en çok yardım sağlayanlardır. Avrupa Parlamentosu Parlement européen Dünyada suyun durumu: kilit öğeler 2030 yılında: kişi başına su tüketiminde %40 artış. Kişi başına yenilenebilir ve kullanaılabilir tatlı su miktarı: ª 3 ª1950: m ª 3 ª1995: 7500 m ª 3 ª2025: 5100 m Dünya nüfusu: ªª1950: 2,5 milyar ªª2000: 6 milyar ªª2025: 8 milyar MEEDDAT/Laurent Mignaux Şehirler > 10 milyon kişi: ª ª 1950: 3 ªª2000: 21 ªª2025: 50 Kaynak: insan nüfusu gelişimi dünya raporu (PNUD) Paris (75) Concorde meydanında süslü çeşme 5

6 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Fransa da kamu su politikası: yerinden yönetim ve katılım Bu konudaki Fransız mevzuatının büyük bir bölümü Avrupa yönetmeliklerinin, özellikle 2015 yılına kadar suların ve su ortamlarının iyi bir durumda olmasını amaçlayan, su hakkındaki çerçeve yönetmeliği uygulamasından kaynaklanmaktadır. Sürdürülebilir bir gelişime doğru Fransız su politikasının temelinde üç yasa bulunmaktadır yasası, suyun kendi doğal çerçevesinde, hidrografik havzasında, bütün aktörlerin temsil edildiği havza komitelerinin kurulmasıyla müşterek yönetimini teyid eder. Bu yasa suyu Milletin ortak varlığı olarak kabul eder. Su ekosistemlerinin ve ıslak bölgelerin korunmasını, kaynakların eski haline getirilmesini ve tekrar canlandırılmasını, suyun ekonomik kullanımını ve sellere karşı korunmayı sağlamayı amaçlayan, dengeli bir yönetim esası getirmektedir. 30 Aralık 2006 tarihinde su ve su ortamları hakkında yeni bir yasa kabul edilmiştir. Bu kanun Fransa yı Avrupa gereksinimlerini yerine getirme ve böylece 2015 yılında suların ve su ortamlarının iyi durumuna ulaşma imkânı verecek araçlarla donatmaktadır. Her gerçek kişi için kabul edilebilir ekonomik koşullarda içme suyuna erişme hakkını başlatmakta ve su ve arıtma kamu hizmetinin işleyişine daha büyük bir şeffaflık getirmektedir. Bu yasa aynı zamanda iklim değişiklikleri için gerekli olan adaptasyonları da dikkate alan bir çerçeve oluşturmaktadır. MEEDDAT/Thierry Degen Su omurgasızlarını avlayan beyaz çulluk (Himontopus himantopus) -Breuil-Magné (17) Hidrografik bölge, su politikasının köşeli taşı Fransa da 8 ve deniz aşırı topraklarda 5 hidrografik bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerde, havza komitelerinin her birisi, genel eğilimleri, hedefleri ve uygulanacak hükümleri tespit eden, su düzenleme ve yönetim direktör şemasını (SDAGE) benimser. Su konusunda idari hükümler ve şehircilik dokümanları SDAGE de bulunan hükümlere ters düşemez. Su idareleri havzalarda su politikasının icra organlarıdır. Her bölgede su yönetimini ekonomik gelişme ve çevreye saygı ile bağdaştırmak için faaliyet gösterirler. Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

7 FRANSA SU HAVZALARI L'Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la mer du Nord La Sambre La Meuse La Seine et les cours d'eau côtiers normands Le Rhin La Loire et les cours d'eau côtiers vendéens et bretons L'Adour, la Garonne, la Dordogne, la Charente et les cours d'eau côtiers charentais et aquitains Le Rhône et les cours d'eau côtiers méditerranéens 0 Guadeloupe Martinique Guyane Fransa su bölgesi Uluslararasι bölgenin ulusal kιsmι 100 Réunion 200 Km Corse Mayotte Başlιca sular Rhin Su bölgesinin adι Haziran 2004 Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı - Su ve Biyoçeşitlilik İdaresi 7

8 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Devletin kamu kuruluşları olan su idareleri, havza komitesinin görüşünü aldıktan sonra Hükümet tarafından onaylanan bir müdahale programı düzenlerler. Bu program su alımları ve kirletici atıklar üzerindeki çevresel vergilerin oranlarını belirler. Su idaresi tarafından tahsil edilen bu vergiler, bölgesel karar vericiler, tesis sahipleri ve su kalitesi denetim ağları tarafından karara bağlanan su kaynaklarının ve su ortamlarının rehabilitasyon çalışmalarını finanse etme imkânı sağlar. Müdahale programı böylece direktör şemasının uygulamaya koyulmasına katkıda bulunur. Sit alanları ve doğal anıtları koruma üzerine 1906 yasası çerçevesinde sit alanı ilan edilen Chambord şatosu parkı (41) MEEDDAT/Laurent Mignaux Daha kısıtlı hidrografik birimler olan alt havzalar veya yer altı suları düzeyinde, bir su düzenleme ve yönetim şeması (SAGE) su kaynaklarının spesifik kalite, kullanım, değerlendirme ve nicel koruma hedeflerini tespit edebilir. Yerel bir girişim olan SAGE çeşitli su aktörlerinden oluşan bir yerel su komisyonu (CLE) tarafından düzenlenmiştir. Su idarelerinin arasındaki 9 müdahale programı 11,6 milyarlık bir tutara tekabül etmektedir. Bu programlar iki temel amaç üzerine hedeflenmiştir: su hakkında Avrupa çerçeve yönetmeliğini uygulamaya koymak ve yönetmeliğin şehir atık sularına uygulanmasını sağlamak. MEEDDAT/Laurent Mignaux Bir yamaç havzası etüdü çerçevesinde kalite ve debi verilerini toplamak için Île-de-France (Paris Bölgesi) Diren «su» servisleri ekibi tarafından alınan numuneler üzerinde kimyasal analiz MEEDDAT/Laurent Mignaux Somme ırmağı ve kollarının hidrolik ağı merkezinde yer alan, Amiens de Saint-Pierre parkından görünüş (80) Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

9 Su ve arıtma hizmetlerinin yerel kamusal sorumluluğu Fransız belediyeleri, vatandaşlara karşı ve hukuki açıdan, içme suyu ve arıtma hizmetleri yatırımlarından ve idaresinden sorumludurlar. Bu görevi yerine getirmek için birleşebilirler. Yerel düzey, belediyeler kullanıcı-tüketiciler ile ilişki içinde oldukları için böyle bir sorumluluk için uygun olan düzeydir. Fransa da civarında su servisi bulunmaktadır: ü içme suyu dağıtımı için, ü arıtma için. İçme suyu dağıtımı çoğunlukla vekaleten yönetimle sağlanmaktadır: içme suyu servislerinin %39 u 2007 de hizmet götürülen kullanıcıların %72 sine tekabül etmektedir). Kollektif arıtma da aynı şekilde giderek daha fazla özel işletmecilere teslim edilmektedir: arıtma servislerinin %24 ü yine 2007 de kullanıcıların %55 ine tekabül etmektedir. Belediyelerin ve belediye guruplarının yerinden yönetim yetkilerine saygı gösteren Devlet bu hizmetlerin idare kurallarını ve ulaşılacak sıhhi ve çevresel hedeflerini de tespit eder. Bu hizmetlerin verimini takip eder ve değerlendirir. Kullanıcılara verilen suyun ve arıtılan ve ekosistemlere atılan kullanılmış suların kalite eşiklerini belirler ve bunlara riayet edilmesini sağlar. MEEDDAT/Laurent Mignaux Honfleur arıtma istasyonunda atık su arıtma tesisi (14) Yönetim şeklinin seçimi doğrudan veya bir kamu veya özel şirkete devredilerek tamamen kendilerine aittir. Bu seçim her zaman tersine çevrilebilir. Belediyeler veya belediye gurupları su ve arıtma hizmetlerinin performans kontrolü ve değerlendirmesi, aynı zamanda da bu hizmetlerin organizasyonu ve yerine getirilmesine bağlı kararlarda taraf olan herkesin fiilen katılımını sağlarlar. Musluk suyu MEEDDAT/Laurent Mignaux 9

10 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Bütün aktörlerin katılımı, düzeneğin kilit taşı Fransız su politikası, belediyelerin ve belediye guruplarının seçilenleri, su kullanıcıları, sanayiciler, ziraatçiler ile çevre koruma ve tüketiciyi koruma birliklerinden oluşan ilgili bütün aktörlerin işbirliği ve katılımlarına dayanır. Ulusal su komitesi, seçilenler, kullanıcılar, dernekler, havza komitesi başkanları ve Devleti (164 asıl veya yedek üye) bir araya getirir. Ulusal düzeyde kamu su politikasının tanımlanmasından önceki yönlendirme müzakerelerinin yapıldığı makamı oluşturur. Avrupa Birliği su çerçeve direktifine (DCE) uygun olarak ve şeffaflık amacıyla, Fransa, su düzenleme ve yönetim direktör şemaları (SDAGE) hakkında vatandaşların düşüncesini almak için, 2008 Mayıs ayından Ekim ayına kadar Fransa içinde ve 2008 Aralık ayından 2008 Haziran ayına kadar Deniz Aşırı Vilayetlerde bir kamuoyu yoklaması düzenlemiştir. 28 milyon anket formu gönderilmiştir yılında, su yönetimi konusunda ortaya konan başlıca sorunları belirlemek için ilk yoklama daha önce yapılmıştı. Havza komiteleri, bölge, vilayet ve belediye seçilenleri ile kullanıcı, dernek ve Devlet temsilcilerini ki bu sonuncusu azınlıktadır, bir araya getirir. Bunlar havzalar düzeyinde su aktörleri arasında müzakere ve işbirliğini sağlarlar. Yamaç havzalarına göre tasarlanan bu yönetim, su idareleri (yöneticileri havza komitesi ve Devlet tarafından tayin edilir) bünyesinde ve bir su düzenleme ve yönetim şeması (SAGE) hazırlamak için, yerel yönetim seçilenleri, kullanıcılar, dernekler ve Devleti bir araya getiren yerel su komisyonlarında bulunur. MEEDDAT/Laurent Mignaux Renarde (91) vadisinde tahıl ekimi Yerel düzeyde, nüfusu den fazla olan belediyelerde ve nüfusu den fazla olan belediye guruplarında, kullanıcı temsilcilerini bir araya getiren yerel kamu hizmetleri danışma komisyonu, belediye başkanının veya belediyeler arası birlik başkanının su ve arıtma hizmeti fiyatı ve kalitesi hakkındaki yıllık raporunu ve işletmeci tarafından sunulan faaliyet raporunu inceler. Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

11 Su suyu öder İçme suyu tedarikinin ve arıtmanın bir bedeli vardır: suyu getirmek, arıtmak, dağıtmak ve kalitesini garanti etmek gerekir. Su faturaları ile kullanıcılar belediye ve belediye guruplarının gerekli ekipman yatırımlarına ve işletmelerine bağlı harcamalarının önemli bir kısmını üstlenirler lı yıllarda, yatırımlara genelde Devlet yardımcı olmuştur. Su idarelerine gelince, mali tedbir ilkesi «kirleten - kullanan - öder» kuralıdır: «su alma» ve «kirletme» vergileri alınan su ve atılan kirli atık miktarları ile orantılıdır. İdareler tarafından tahsil edilen bu vergiler, belediyeler veya belediye guruplarına, sanayicilere ve ziraatçilere çevre kirliliğine karşı mücadele için ve su kaynaklarını ve su ortamlarını yönetmek için uygulamaya koymaya karar verdikleri faaliyetlerin finansmanı için yerel karar vericilere, iş sahiplerine yardımlar şeklinde tekrar dağıtılır. Hidrografik havza ölçeğinde, havza valisi Devletin su alanındaki çeşitli servislerinin faaliyetlerini koordine eder. Bölgesel ölçekte (26 bölge), Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığının yerelleştirilmiş bir servisi olan çevre, planlama ve konut bölge müdürlüğü (DREAL), su politikası uygulamasının tutarlılığını sağlar. Her hidrografik havzada, havza DREAL i havza valisine Devlet servislerinin faaliyetlerini koordine etmekte yardım eder. Vilayet ölçeğinde (100 vilayet), vilayet malzeme ve tarım müdürlükleri (DDEA) su politikasını yönetmelik ve teknik bakımdan uygulamaya koyarlar. Su alım veya atık ruhsatlarının verilmesi Devletin resmi yetkisindedir. Ruhsat talepleri vilayet su polisi servislerince değerlendirilir. Çeşitli yasa hükümleri belediyelerden veya belediye guruplarından faturalarını ödemekte güçlük çeken yoksul kişi ve ailelerin, su ve arıtma hizmetlerine ulaşmalarını sağlamalarını istemektedir (suya ve arıtmaya fiili hak). Özel koşullarına göre, belediyeler, yardımlaşma, adil tarifeler ve dayanışma vergileri sayesinde, hizmet maliyetlerinin herkesçe müşterek olarak paylaşılması için çözümler bulmaktadırlar. Suyun aktörleri Devlete gelince, bakanlık düzeyinde, Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı, belirli sektörler (içme suyu ve sağlık, hidrolik enerji, gemi ulaşım yolları ) için diğer yetkili bakanlıklar ile bağlantılı bir şekilde müdahaleleri programlar. Koordinasyon, Bakanlıklar arası su Misyonu tarafından sağlanır. Renarde (91) üzerinde çamaşırhane MEEDDAT/Laurent Mignaux Ulusal Su ve Su ortamları Dairesi (ONEMA) genel kapsamlı etüd ve araştırmalar ile değerlendirmelerden sorumludur. Devletin merkezî ve yerelleştirilmiş servislerine ve su idarelerine teknik destek verir. Yerel ölçekte, belediyenin başkanları içme suyu ve arıtma servislerinden sorumlu olup bu servislerin etkin ve şeffaf bir yönetimini uygulamaya koyarlar. Sanayiciler ile ziraatçiler diğer yerel karar verici kategorilerini, iş sahiplerini oluştururlar. 11

12 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Diğer aktörler, bir uzmanlık ve bilgi birikimi geliştirmiş olan su alanındaki diğer işletmeler, tecrübeli profesyoneller arasında bilgi toplama, paylaşım ve alışveriş yerleri olan araştırma kuruluşları ve de su alanındaki düşünceleri geliştiren derneklerdir (çevre koruma, tüketicileri koruma, balıkçı dernekleri). Bilgiyi kavrama ve yayma kanalları: takip ve karara yardım araçları Ulusal düzeyde, su hakkında bilgilendirme sistemi, veri ağları (yağmurölçer, hidrometri, piezometri, suların kalitesi ), veri bankaları (Pluvio, Hydro, Ades ) ve veri işleme ve bilgi yayma yazılımlarına dayanır. Bu sistem Ulusal Su ve Su Ortamları Dairesi (ONEMA) tarafından yönetilir. Havzalar ölçeğinde, su hakkında bir veri direktör şeması da mevcuttur. Rhône nehrinin kolu olan «la Cèze» ırmağı üzerinde yer alan, taşkınları önleyen ve suyun alçalmasını sağlayan Sénéchas barajı (30) «sel» riski yönetimi Bölgenin sürdürülebilir düzenlemesi doğal risklere özel bir dikkatle yaklaşımı zorunlu kılmaktadır yılında aşağıdaki servislerin kurulması ile bir organizasyon reformu başlatılmıştır: bir merkezî teknik destek servisi: Merkezî hidrometeoroloji ve sel tahmini destek servisi (Schapi); havza koordinatörü valinin yetkisi altında 22 su taşkını tahmin servisi (SPC). MEEDDAT/Laurent Mignaux Bunların amaçları doğa olaylarının daha iyi tahmin edilmesi ve daha iyi sürekli bilgilendirmedir. 24 Ocak 2009 Cumartesi günü «Klaus» fırtınasından önce meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda Biscarosse gölü kıyısında sualtında kalan otopark (40) MEEDDAT/Laurent Mignaux 2003 yılında oylanarak kabul edilen «riskler» yasası taşkınların önlenmesi için önemli ilerlemelere imkan vermiştir: bilgilendirmek, önlemek, risk bilincini geliştirmek; yeni önlem araçları geliştirmek; yerel idarelerin çalışmalarını kolaylaştırmak; taşkına uğrayabilecek bölgelerin zafiyetini azaltmak ve hasarları onarmak. Temmuz 2006 dan beri, medya nezdinde dikkat haritalarının yayınlanması bu bilgilerin anlaşılmasına imkan sağlamıştır. Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

13 Fransız deneyimi uluslararası etkinliğin hizmetinde Fransa, diğer ülkelere karşı uluslararası etkinlik konusunda, su kaynaklarının entegre yönetiminde olduğu kadar suya ve arıtmaya erişimde de, Fransa daki çeşitli aktörlerinin sahip oldukları uzmanlığa dayanan uzun bir deneyime sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerle ilgili olarak, Fransa, öncelikle Afrika da, su sektöründeki yardımlarını iki katına çıkartmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Halen çift taraflı yardım olarak yılda 268 milyon Euro ve çok taraflı yardım olarak yılda 100 milyon Euro tahsis etmektedir. Bu taahhüt, BM tarafından önerilen hedef olan, gayri safi milli hasılasının %0,5 i ve 2012 de %0,7 si oranında bir yardım çabasına ulaşma hedefi kapsamında bulunmaktadır. katılımlarını sağlamayı ve böylece yerel iş sahipliğini güçlendirmeyi; seferber edilebilir kaynaklar üzerinde bir kaldıraç etkisi yapabilecek finansman araçlarını çeşitlendirmeyi ; çoklu partnerlikleri geliştirmeyi (Devlet, yerel idareler, hükümet dışı organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, özel işleticiler) hedefleyen eylemler eşliğinde yapılır. Halen yürütülmekte olan yardımının ikiye katlanması öncelikle: içme suyuna erişim çabasını muhafaza ederek, suların arıtılmasına; kırsal, yarı kentsel ve kentsel ortamdaki yoksul nüfusun su ve arıtma hizmetlerine erişimine; su kaynaklarının, özellikle kalitesi, ekonomisi ve getirilerinin adil bir şekilde paylaşımı için, entegre ve etkin yönetimine tahsis edilmiştir. Altyapıların finansmanı özellikle: ulusal su politikalarını belirlemek için hükümetleri desteklemeyi; yamaç havzaları seviyesinde su kaynağının işbirliği yaparak ve sürdürülebilir yönetimini organize etmeyi; uluslararası erişim ve iyi yönetim prensiplerini desteklemeyi; yerel aktörlerin ve özellikle de yerel idarelerin, içme suyu ve arıtma sorumlusu olarak Shibam et Thula arasında kervanların uğrak yeri Habada şehri kalkerli kayalardan oluşmuştur. Şehir kapısından, şehir sakinlerinin su ihtiyacını karşıladığı su deposu vazifesi gören büyük sarnıca gelinir (Yemen) IRD/Marie-Noëlle Favier 13

14 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Finansmanın ikiye katlanması çabaları ile aynı anda, çift taraflı ve çok taraflı Fransız yardımının etkinliği, yardımın uyumlulaştırılması ve aynı düzeye getirilmesi hakkında Mart 2005 Paris deklarasyonu mantığında iyileştirilmiştir: Fransa kendisine, gelişme için binyıl hedeflerine göre, tek taraflı yardımı aracılığı ile, 2015 yılına kadar Afrika da dokuz milyon kişinin suya ve arıtmaya erişimlerine katkıda bulunma gibi spesifik hedefler tayin etmiştir; bölgesel düzeyde, Afrika ya ve Akdeniz havzasına öncelik tanıyarak, gelişme için binyıl hedeflerine doğru ilerlemelerin global gözlem mekanizması için çalışmaktadır; ihtiyaçların aciliyetini ve yararlanan her ülkenin su yönetimi ve politikası bakımından olgunluğunu dikkate alarak coğrafi ve sektörel düzeyde daha büyük bir seçicilik getirmektedir. Fransız deneyimi paylaşımda: vizyondan eyleme IRD/Jean-Luc Maeght Tayland da pirinç ekimi Fransız aktörlerinin bütün kategorileri uluslararası düzeyde eylemler geliştirmektedirler. Her biri, kendi yetenek alanında, su sektöründe Fransız deneyiminin yayılmasını desteklemeye katkıda bulunmaktadır. Devlet: Dış İşleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Fransız Devletinin uluslararası eylemini teşvik etmektedir; bu bakımdan, Fransız kamu yardımının stratejik koordinasyonunu sağlamaktadır. Ekonomi, Sanayi ve Çalışma Bakanlığı bu alanda Devlet bünyesinde başlıca sermaye sahibidir. Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama IRD/Daina Rechner Tikare köyü çeşmesi ( Burkina faso) IRD/Hubert de Foresta Sumatra da (Endonezya) pirinç tarlaları Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

15 Bakanlığı, deneyimine dayanarak, bu alanda kurumsal uzmanlığını ortaya koymaktadır. Devlet Avrupa mevzuatının düzenlenmesine katılmaktadır. Fransız gelişim ajansı (AFD) gelişmeye Fransız kamu yardımı düzeneğinin başlıca etken operatörüdür. Kamu veya özel geliştirme projelerinin finansmanına sübvansiyonlarla veya imtiyazlı koşullarda kredilerle ve teknik yardım ve eğitim garantilerinin oluşturulmasıyla katkıda bulunmaktadır. Belediyeler ve belediye gurupları: su ve arıtma kamu hizmetlerinin organizasyonundaki rollerinden başka, belediyeler ve belediye gurupları uzun zamandan beri bu sektördeki yabancı kamu kuruluşları ile genel bütçeleri üzerinde uluslararası yerelleştirilmiş işbirliği faaliyetlerine girişmişlerdir ; 9 Şubat 2005 yasasının neşri ile bu konuda rahatlamışlardır. Uluslararası işbirliğinin hizmetinde öncü bir yasa: 9 Şubat 2005 yasası Bu yasa belediyelere yabancı yerel idareler ve bunların guruplaşmalarıyla, içme suyu ve arıtma hizmeti bütçelerine tahsis edilen kaynakların %1 i ile sınırlı kalmak kaydıyla, işbirliği, acil yardım ve uluslararası dayanışma faaliyetlerinde bulunma imkanı vermektedir. Aynı şekilde su idarelerine de, Fransa nın uluslararası taahhütlerine riayet ederek, kaynaklarının %1 i ile sınırlı kalmak kaydıyla, uluslararası işbirliği faaliyetlerinde bulunma imkanı vermektedir. Fransız yerel idarelerinin, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, yabancı yerel idarelere katkıları, özellikle içme suyu ve arıtma hizmetlerinin iyi organizasyonuna ve iyi yönetimine desteği içermektedir. Bu tür işbirliği ile hükümet işbirliği arasında en büyük tamamlayıcılık aranmaktadır. IRD/Michel Grouzis Madagascar da tarım Havza organizasyonları: su idareleri kendi uzmanlık alanlarında ve kendi öz kaynakları ile, özellikle 9 Şubat 2005 yasa uygulaması gereğince, yerelleştirilmiş uluslararası işbirliği faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu tür faaliyetlere girişen kendi havzalarının yerel karar vericilerine mali yardımlarda bulunabilmektedirler. Işletmeler: su alanında faaliyette bulunan Fransız işletmeleri küçük ve orta ölçekli işletmeler ve büyük guruplar kendilerini uluslararası alanda şöhretli kılan bir uzmanlık ve ihtisas geliştirmişlerdir. Büyüklük, organizasyon ve uzmanlık olarak farklıdırlar, ancak hepsi kaliteli hizmet ve ürün sunma taahhütleri ile kendilerini göstermişlerdir. Hükümet dışı organizasyonlar çevre geliştirme ve koruma, acil durumda müdahale veya tüketici koruma gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterirler. Yenilikçi ve yapıcı fikirleri sayesinde tartışmayı zenginleştirirler ve projeleri sahada uygulamaya koyarlar. Böylece, güneyde olduğu gibi kuzeyde de, toplumlarla kurumlar arasında gerekli bir bağ oluştururlar. IRD/Marie-Noëlle Favier Suya zor erişim (Sahel) 15

16 FRANSA DA KAMU SU POLITIKASI Bilimsel ve teknik ve araştırma organizasyonları: Fransa da uzun zamandan beri, suyun çeşitli kullanımlarına ve yönlerine tekabül eden bu tür birçok organizasyon vardır. Şu anda, bu yapılar, özellikle standartlaşma ve eğitim alanında, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş aktif bir rol oynamaktadırlar. «Suyu daha iyi yönetmek için yeteneklerin geliştirilmesi»: Fransız örneği 1978 den beri, Uluslararası Su Dairesi (OIEau) Limoges daki merkezinde ulusal su meslekleri eğitim merkezi CNFME su sektöründeki Fransız teknisyenlerini ve kadrolu personeli eğitmektedir. (www.oieau.org ). Bu deneyiminden güç alan OIEau, özellikle Fransız merkezine benzer eğitim merkezlerinin kurulması için, yabancı ülkelerde eğitim mühendisliğinde destek vermektedir: Polonya da Gdansk su Vakfı, Meksika içme suyu ve arıtma eğitim merkezi, Suudi Arabistanda da Riyad ve Güney Afrika, Kenya veya Nijerya, vb... çeşitli ülkelerde Eğitim Merkezi. Yabancı ülkelerdeki çeşitli eğitim aktörleri arasındaki alışverişleri ve bağları güçlendirmek ve su sektörü alt yapılarının işletilmesi için eğitimin önemi hakkında bilinçlenmeyi pekiştirmek için, OIEau Kasım 2008 de uluslararası eğitim merkezleri ağının oluşturulmasına öncülük etmiştir (www.inwtc.org). Su alanında uluslararası düzeyde müdahil Fransız aktörleri toplu bir girişim oluşturmuşlardır: su alanında uluslararası büyük etkinliklere, özellikle dünya su forumlarına yararlı katkılarda bulunmakla görevli su için Fransız partnerliği. IRD/Alain Laraque Rio Curaray (Ekvator Amazonu) Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı

17 Fransız havzaları ile yabancı havzalar arasındaki kardeşlik ve işbirliği örnekleri Rhone-Akdeniz ve Korsika Su İdaresi bazı yabancı ülke ve kuruluşlar ile kardeşlik ve işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Örneğin Fas ile, İdare 2005 yılında Souss Massa ve Tensift su havzası idareleri ile bir kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma sayesinde bir işbirliği dinamiği ortaya çıkmış ve: ªªözellikle su hakkında veriler, planlama ve vergiler alanlarında uzman değişimleri şeklinde kurumsal bir işbirliği ; ªªsuya veya arıtmaya ilişkin ve Rhone- Akdeniz ve Korsika havzaları yerel idarelerinin Su idaresince tamamlanan bir finansmanda bulunabilecekleri projelerin Fas idarelerince belirlenmesi şeklinde kendini göstermektedir. MEEDDAT/Olivier Brosseau Çiçek açmış nilüfer (Nymphéa sp.) Ayrıca, uluslararası eylemlerin karşılıklı kılınması çerçevesinde, Fransız su idareleri Fas havza idareleri ile birlikte düzenli olarak teknik kurslar düzenlemektedirler. IRD/Marc Bournof Ekinleri sulamak için su alma (Dierma bölgesi, Burkina Faso) Daha fazla bilgi için:

18 Redaksiyon: Philippe Guettier Grafik tasarım ve yapım: Aïna Collin Kapak fotoğrafları hakları: IRD/Marie-Noëlle Favier, Alain Laraque, Jean-Luc Maeght, Daina Rechner; MEEDDAT/Olivier Brosseau, Thierry Degen, Laurent Mignaux içindekiler sayfası fotoğrafları hakları yukarıdan aşağı: IRD/Daina Rechner, MEEDDAT/Laurent Mignaux, IRD/Daina Rechner Kalıcı olarak işletilen ormanlardan elde edilen geri dönüşümlü kağıt üzerine MEEDDAT/SG/SPSSI/ATL2 tarafından basılmıştır Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Gelişim ve Bölgesel Planlama Bakanlığı Mart 2009

19

20 Sürdürülebilir gelişim altyapılar, taşımacılık ve deniz Kaynaklar, bölgeler ve konutlar Enerji ve iklim Risk önleme Gelecek için şimdi Ministère de l Écologie, de l Énergie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire Direction générale de l Aménagement, du Logement et de la Nature Direction de l Eau et de la Biodiversité Arche Sud La Défense cedex Tél.: 33 (0)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event. Istanbul, Mayıs 2014 Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) AquaforMed Side Event Istanbul, Mayıs 2014 AFD Fransa nın Kalkınma Yardımının Başında Geliyor 2012 yılında 7 milyar avro finansman : AFD artık Fransa nın toplam kalkınma yardımının

Detaylı

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları 16 Aralık 2015/İZMİR Dilek EMİL Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Birleşmiş Milletler Çevre Programı na göre dünyada 1.400 milyon km 3 su bulunuyor.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği

AFD VE TÜRKİYE. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia. Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği AFD VE TÜRKİYE İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Türkiye Fotolia Sürdürülebilir bir kalkınma için işbirliği Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olan Türkiye, önemli bir ekonomik ve sosyal gelişme yaşamaktadır.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN SINIRAŞAN SULAR POLİTİKASI Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Bazı ülkelerde yıllık kişi başına düşen su miktarı TÜRKİYE NİN SINIRAŞAN SULARI Fırat

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu

UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye AB İlişkileri

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Nedir? Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentlerin ve yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Çevresel Performans İncelemeleri. Türkiye İNCELEME SÜRECİ

Çevresel Performans İncelemeleri. Türkiye İNCELEME SÜRECİ Çevresel Performans İncelemeleri Türkiye 2017-19 İNCELEME SÜRECİ OECD Hakkında MİSYONUMUZ Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 35 Üye ülkeye birlikte çalışmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi (PMR)

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi (PMR) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi (PMR) Paris Anlaşması ve Özel Sektör Çalıştayı Swiss Otel, İstanbul 30 Mart 2017

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

TÜRKİYE. Agence Française de Développement

TÜRKİYE. Agence Française de Développement Haliç üzerinde aynı adı taşıyan metro istasyonu boyunca yürüyen yolcular, Istanbul Mathias Depardon Agence Française de Développement Türkiye 77 milyon nüfusu, 800 milyar $ GSYİH sı (2014 yılında küresel

Detaylı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı