ORMAN VE SU KAYNAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU KAYNAKLARI"

Transkript

1 ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler Trakya Kalkınma Ajansı nı bağlamamaktadır.

2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... iv YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ MEVCUT DURUM ANALİZİ Küresel Konum Nüfus Artışı Şehirleşme Küresel İklim Değişikliği Kuraklık Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme Çözüm Önerileri Tarımda Alınabilecek Önlemler Sanayide Alınabilecek Önlemler Kentlerde Alınabilecek Önlemler Diğer Su Kaynaklarından Yararlanma Suyun Ticareti Türkiye Toprak ve Su Kaynakları Ülkemizde Su Kaynaklarının Kullanımı Trakya nın Arazi ve Su Kaynakları Bölgenin Tanımı Arazi Varlığı Orman Alanları ve Tabiat Varlıkları Tarım Alanları Sulu Tarıma Uygun Kuru Tarım Yapılan Alanlar Tarım Arazilerinin Parçalanması Yanlış Arazi Kullanımı Drenaj Sorunu Olan Araziler Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Amaç Dışı Arazi Kullanımı Trakya Bölgesinde Amaç Dışı Arazi Kullanımı Su Varlığı ii

3 İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı Sulama Suyu İhtiyacı Yeraltı Suyu Varlığı Akarsu Kirliliği Su Temini ve Tasarrufu Su Kaynaklarının Yönetimi GZTF ANALİZİ PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ PROJE ÖNERİLERİ SONUÇLAR KAYNAKLAR iii

4 TABLOLAR Tablo 1 Bazi Ülkeler Ve Kitalarin Kişi Başina Düşen Su Potansiyeli (M3/Kişi.Yil) Tablo 2 TR 21 Trakya Bölgesi nde Yer Alan İllere Ait Çok Yıllık Ortalama Bazı İklim Ve Diğer Verileri Tablo 3 Türkiye Ve Trakya Bölgesinin Arazi Varliği Ve Kullanim Şekilleri Tablo 4 TR 21 Trakya Bölgesi Illerine Ait Arazi Siniflari Dağilimi (ha) Tablo 5 Türkiye Ve Trakya nin Su Varliği Dağilimi Tablo 6 TR 21 Trakya Bölgesi illerinin 2012 nüfus sayıları (TÜİK, 2013b) Tablo 7 TR 21 Trakya Bölgesinde gelecek yıllara ait nüfus tahminleri Tablo 8 TR 21 Trakya Bölgesinde gelecek yıllar için içme kullanma suyu ihtiyaçları Tablo 9 TR 21 Trakya Bölgesi nde 2006 yılı sonuna göre baraj ve gölet sayıları iv

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye bir çok doğal kaynaklar yönünden zengin bir ülke olarak tanımlanabilir. Ancak bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de mutlak korunması gereken ve yüksek tarım potansiyeli olan topraklarının ve su kaynaklarının, kentleşme ve sanayileşmenin sonucu olan toprak kayıpları ve kirlilik nedeniyle, hızla yok olma tehlikesi altındadır. Oysa bu kaynakların eksikliği, ülkemizde stratejik öneme sahip tarım sektörünüde derinden etkilemektedir. Orman, toprak ve su kaynakları üzerindeki bu baskının azaltılması ve kaynakların kaybını en aza indirmek amacıyla, TR21 Trakya Bölgesi nde hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi, yapılabilecek faaliyet ve eylemlerle, sorumlu kuruluşların belirlenmesi yanında, GZTF lerinde tespit edildiği Trakya Kalkınma Ajansı tarafından özel bir komisyon çalışması yapılmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen 2013 TR 21 Trakya Bölgesi Orman ve Su Kaynakları Özel İhtisas Komisyonu 28 Şubat 01 Mart 2013 tarihlerinde ilk ve Mart 2013 tarihlerinde 2. kez Tekirdağ da toplanarak hazırlanan bu rapor, TR 21 Trakya Bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki orman ve su kaynaklarının mevcut durumunu ve gelecekteki projeksiyonlarını dikkate alarak önlem alınması gereken unsurları ve çözüm önerilerini içermektedir. Bu komisyonda çeşitli kurumların yetkilileri bulunmuştur. Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet ve Su İşleri XI. Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Devlet ve Su İşleri 113. Şube Müdürlüğü, Tekirdağ Meteoroloji İl Müdürlüğü, Tekirdağ Orman İşletmeciliği Müdürlüğü, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Edirne İl Genel Meclisi, Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı tarafından görevlendirilen katılımcılar tarafından komisyon toplantıları yürütülmüştür. Komisyon toplantıları yapılmadan önce, TR 21 Trakya Bölgesinin orman ve su kaynaklarının durumu, sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir ön rapor komisyon raportörü tarafından hazırlanarak komisyon üyelerinin bilgisine önceden sunulmuştur. Komisyon toplantılarında öncellikle, moderatör tarafından bölgenin genel durumuna ilişkin bir sunum çalışması yapılmıştır. Daha sonra, raportör tarafından ön rapora ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu sunumdan sonra, komisyon üyeleri tarafından ön rapora katkılar bulunarak nihai raporun 1

6 oluşturulması için, gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, komisyonca bölgenin orman ve su kaynaklarına ilişkin GZTF, hedef, strateji ve faaliyet analizleri yapılmıştır. Bölgeye ait orman ve su kaynakları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara yapılması önerilen proje ve araştırma konuları belirlenerek, Trakya Kalkınma Ajansı na sunulmuştur. Bu rapor, TR 21 Trakya Bölgesi nde orman ve su kaynaklarının mevcut durumlarına ait rakamsal değerleri, sorunları, çözüm önerileri ve sonuçlarını, komisyon tarafından belirlenen GZTF, hedef strateji ve faaliyet analizleri ve proje ile araştırma önerilerini içermektedir. 2

7 1. GİRİŞ Yeryüzünde hayat su ile başlamıştır. Tarihte medeniyetlerin çoğunluğu su kaynakları çevresinde gelişmiş ve yükselmişlerdir. Ajanda 21 Rio Deklarasyonunda da suyun hayat açısından önemi vurgulanarak, üstlendiği beş farklı özelliğe dikkat çekilmiştir (UN, 1992). Temel İhtiyaç : Gıda üretimi, içme ve kullanma amacıyla, her zaman temiz ve yeterli miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadır. Ticari Fonksiyonu: Su olmadan hiçbir ürün (tarımsal, endüstriyel, diğer hizmetler, balıkçılık vb.) üretilemez. Çevresel Fonksiyonu: Su flora ve faunanın sürdürebilirliği için gereklidir. Suyun düzenleyici toprak ve sediment taşıyıcı, kayaları ayrıştırma görevi vardır. Ekolojik Fonksiyonu: Tatlı ve tuzlu su kütleleri inanılmaz derecede fazla sayıda fauna ve floraya yaşam ortamı oluşturmaktadır. Kültürel Fonksiyonu: Bütün dinlerde su kutsal sayılmaktadır. Suyun insanlar tarafından önemi, bünyelerinin %60-65 inin su olmasıdır. Bu oran bazı organlarda (tırnak, saç gibi) azalır, kan ve çeşitli vücut sıvılarında artar. Kandaki su oranı %83, kemikte %22 ve yağ dokusunda %10 dur. Ayrıca insanın vücut dokularında suyun % 10 oranında eksilmesi hayati risk oluşturması yanında, su vücutta eşit olacak şekilde dağılmamıştır. İnsanlar için çok önemli olan su, genelde varlığına alışılmış, sıradan bir madde olarak algılanmakta ve musluğu açtığımızda, temiz, soğuk ve içmeye hazır olmasını bekleriz. Suyun her zaman hazır olmasını kabul ederiz ve bu kaynağın sınırlarını düşünmeden tüketiriz. Daha iyi bir yaşam standardı ve ekonomik kazanç arayışı içindeki modern toplumlar suyu, her isteyenin elde edebileceği bir kaynak olarak görmüştür. Ancak diğer insanlarında ihtiyacı olabileceği, doğal dengeyide koruyacak bir sisteme geçmenin gerekli olduğunu kabul etmek ve buna göre suyu kullanmak zorundadırlar. Suyun bitkisel üretim yönünden önemi, sebze ve meyvelerin bünyelerinde önemli ölçüde su bulundurmasıdır. Bu oran sebzelerde % 95 e kadar (domateste %95, turp %94, lahana %92 gibi), meyvelerde (elma ve kirazda %85 gibi), tarla ürünlerinde tahıllarda (mısır, yulaf arpa %13-14, soya fasulyesi %11 gibi) daha azda olsa su bulunmaktadır. 3

8 Bitkisel üretimde suyun çok önemli olması yanında, diğer meteorolojik verilerde önemlidir. Bu nedenle, tarım üstü açık bir fabrikaya benzer. Toprak, su, bitki ve atmosfer ile etkileşimde süren tarımsal üretim, hem kalite hem de miktar olarak genellikle, kontrol edilmesi geniş tarım alanlarında çok zor olan atmosferik olayların etkisi altındadır. En iyi kalite ve miktarda verim alınabilecek bir bitki tohumu, gelişmesi için optimum koşulların olduğu bir toprağa ekildiğinde bile, yetiştirme mevsimi içindeki su durumu ve meteorolojik koşullar bundan sonraki aşamada karar vericidir. Bu durum özellikle yağışın ve sıcaklığın tarımsal üretimi sınırlandırdığı bölgelerde, kendini daha fazla hisettirir. Ürünün miktar ve kalitesini yükseltmek için, yapabileceklerinizin en iyisini yapsanız bile, bunu elde etmek mümkün olmayabilir. Genelde yağış, sıcaklık, nem ve radyasyon gibi, meterolojik faktörlerin uzun yıllara ait değişimleri, bitkilerin bir yörede yetişip, yetişmeyeceğini belirleyen önemli bir etmendir. Meteorolojik koşulların yanında, suyun istenilen miktar, kalitede ve zamanda bitkilere verilmesi, hem tarımsal üretim sigortası, hem de insan yaşamı için en önemli etkendir. Yaşam için bu kadar önemli olan suyun dünyadaki, ülkemizdeki ve TR 21 Trakya Bölgesi ndeki durumu aşağıda verilmiştir. 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1. Küresel Konum Dünyamızda yeterinden fazla su bulunmaktadır. Fakat zaman ve yer açısından suyun dağılımı eşit olmadığı için, dünyanın birçok yerinde tatlı su sıkıntısı çekilmektedir. Bütün bunlara rağmen suyun insan, hayvan, bitki, sanayi ve tüm doğal yaşama yararlı olabilmesi için, kalitesi uygun, miktarı yeterli, istenilen yerde ve zamanda hazır olması gerekmektedir. Bu özelliklerden biri veya bir kaçı eksik olursa, o zaman susuzluk ve kuraklık meydana gelir (Yüksel, 2007). Yerküresinde bulunan x 10 9 km 3 suyun, %97.39 unu deniz ve okyanuslar %2.01 ini kutup ve buzullar ile %0.60 ını da başta yeraltı suları olmak üzere, göller ve akarsular gibi, tatlı su kaynakları oluşturmaktadır. Her yıl yağışlarla karalara düşen 110 bin km 3 suyun, 70 bin km 3 ü buharlaşma ile kaybolmaktadır. Dünyanın yenilenebilir su kaynağı ise geriye kalan 40 bin km 3 sudur. Bu su miktarını insanlara dağıtırsak, dünyada kişi başına, ortalama 8000 m 3 su düşmekte, buda 4

9 insanların yaşam koşulları için oldukça yeterlidir. Ancak yeryüzünde suyun eşit olarak dağılımı ve her yerde zamanında hazır olmaması önemli bir sorun olarak ortaya çıkar. Fazla yağış alan bölgelerden bu suyun 2/3 ü sel olarak denize dökülmektedir. Geriye kalan 14 bin km 3 suyun önemli bir kısmı sulak alanların, deltaların, göllerin ve nehirlerin korunması ile su kalitesinin korunması için, doğal akışa bırakılmalıdır (Postel, 2000). Tüm bu verilerden sonra, dünyada çeşitli amaçlar için, geliştirilebilecek teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su miktarı 8000 m 3 tür. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık %70 i tarım, %23 ü sanayi ve % 7 si de evsel (içme, kullanma ve temizlik) amaçlı kullanılmaktadır. Ancak bu kullanım şekli, kıtalar arasında fark göstermektedir. Örneğin Afrika da bu değerler, tarımda %88, evsel kullanımda %7 ve sanayide ancak %5 dolayında olmaktadır. Diğer taraftan Avrupa da mevcut tatlı su kaynaklarının % 54 ü tarım, %33 ü sanayi ve %13 ü evsel amaçlı kullanılmaktadır (UN/WWAP, 2003). Yaklaşık 7 milyar dünya nüfusu, yenilenebilir yüzey ve yeraltı su kaynaklarının, yaklaşık yarısını (%54) kullanmaktadır. Bu günkü kullanım şartları altında, sadece nüfus artışından dolayı, yıllarında bu değerin %70 e yükseleceği öngörülmektedir. Hayat standartlarının artmasıyla birlikte, kişi başına su kullanımında zamanla artması da gözönüne alınırsa, mevcut su kaynaklarının %90 ının kullanabileceği tahmin edilmektedir. Geriye kalan %10 suyunda diğer canlılar tarafından kullanılacağı varsayılmaktadır. Eğer nüfus artışı hızı dengelemeyez, suyun kirlenmesinin önüne geçemezsek, diğer canlılar için pek su kaynağı kalmayacağı anlamı çıkmaktadır. Dünyada 1.1 milyar insan yeterli su bulamazken, 2.5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşmadığı belirtilmektedir (UN/WAP, 2003). Son on yıllık çabalarla, 860 milyon insanın suya daha doğrusu, büyük oranda sağlıklı suya kavuştuğu belirtilmektedir. Ancak önümüzdeki 50 yıl içinde, verilen rakamlara ek olarak gelişmekte olan ülkelerde 1 milyar insanın daha susuz kalacağı tahmin edilmektedir. Su sağlama ve sanitasyon, gelişmekte olan ülkelerin büyük şehirlerinin en önemli sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde de büyük şehirlere yakın olan bölgelerde, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının nasıl çok fazla tüketildiğini görmekteyiz (Konukçu ve ark, 2007). 5

10 Yirminci yüzyıl içinde dünya nüfusu 3, su kullanımı ise 6 kat artmıştır. Bu değişiklik çevreye çok ağıra mal olmuş ve su kirliliği çok fazla olduğu için, daha fazla insan yeterli ve kaliteli su bulamaz duruma gelmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, önümüzdeki yıllarda şu 4 konuya dikkat çekmek zorundayız. Bunlar nüfus artışı, şehirleşme, iklim değişikliği ve kuraklık ile ekonomik gelişmedir Nüfus Artışı Bazı ülkelerdeki nüfus artış hızındaki yavaşlamalara rağmen, dünya nüfusu hızla artmakta ve her on yılda yaklaşık bir milyar kadar insan için daha fazla su ve beslenme zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, dünya nüfusu ancak bu yüzyılın sonuna doğru 9-10 milyarada sabitleneceği tahmin edilmektedir. Bunun anlamı, her bir insan için içme, kullanma ve temizlik ihtiyacı yanında, tarım ve sanayide de daha fazla suya ihtiyaç olacaktır Şehirleşme Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar, beklentilerini karşılayamadığı durumlarda şehirlere göç etmektedir. Dünya ortalamalarına göre, nüfusun yaklaşık yarısı kırsal alanda yaşamaktadır. Mevcut duruma göre, gelişmiş ülkelerde şehir nüfusu oranları daha yüksektir. Birleşmiş Milletlerin yaptığı projeksiyonlara göre, daha az gelişmiş olan bölgelerde yaşayan nüfus oranı 2015 yılında %50 ve 2025 yılında %75 e ulaşarak, durumu tersine çevirecektir. Gelişmekte olan ülkelerin kentsel nüfus toplamı 2025 yılına göre, 4 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu hızlı nüfus artışı, su ihtiyacı ve sanitasyon hizmetlerini de önemli ölçüde arttırmakta, su talebiyle arzı arasındaki fark giderek artmaktadır (Prinz, 2004). Göç eden nüfusa cevap verebilecek altyapı ihtiyacının yeterince karşılanmaması nedeniyle, genellikle içme suyu havzalarının içinde sağlıksız bir şekilde gecekondulaşma görülmektedir. Bugün dünyada yaklaşık olarak 2.5 milyar insan gecekondu bölgesinde yaşamakta ve dünya nüfusunun %32 sine karşılık gelmektedir. Asya şehir nüfusunun yaklaşık %60 ı gecekonduda yaşarken, Afrika da bu değer daha yüksektir (Prinz, 2004). İçme suyu havzalarının içine gecekonduların kurulması, havzadaki suların kullanmadan kirlenmesine ve yağışlardan sonra havza sularının debilerinin artması ve taşkınlarla bu sağlıksız yapılarında su altında kalmasına neden olmaktadır Küresel İklim Değişikliği Son yıllarda yapılan gözlem ve araştırmalarda, küresel iklimde bazı değişmeler olduğu gözlenmektedir. Bazı araştırmacılar tarafından bu küresel iklim değişikliği olarak 6

11 görülürken, bazı araştırıcılar bunu iklimlerde olan dalgalanmalar olarak değerlendirmektedir. Küresel iklim değişikliğini tetikleyen olgulardan, artan sera gazının iklim üzerindeki etkisine bağlı olarak, oluşabilecek su kıtlığı bulunmaktadır. Davos - Klosters te Ocak 2013 tarihinde yapılan Dünya Ekonomik Formu nda (WEF) ele alınan 5 temel riskler içine, sera gazlarının etkisi ve su kıtlığı da alınmıştır (Yaşar, 2013). Bu yıl Davos ta ele alınan 5 temel risk şunlardır. 1. Gelir eşitsizliği, 2. Kronik mali dengesizlik, 3. Sera gazı etkisi, 4. Su kıtlığı, 5. Nüfus yoğunlaşmasıdır. Geçen yıl 4. Faktör olarak siber atak riski yerine, bu yıl su kıtlığı ele alınmıştır. Bizim konumuz içerisinde bulunan sera gazlarının etkisi, su kıtlığı, nüfus yoğunlaşması konuları da, suya bağımlı olarak bizim konularımız arasındadır. Fosil kaynaklı yakıtların kullanımındaki hızlı artış başta olmak üzere, arazi kullanımı ve bitki örtüsünün değişmesi ve azalması gibi insanların faaliyetleri, atmosferde sera etkisi yapabilecek CO 2 gibi gazların konsantrasyonlarının artmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda, güneş radyasyonunun dengesini bozarak, atmosferin daha fazla ısınmasına neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği, sıcaklığın ve özellikle yağışların mevsim içindeki değişikliği ile seller, kuraklık ve bunların yan etkisi olarak, kutuplardaki buzulların erimesi ile deniz su seviyesinin yükselmesi, bazı salgın hastalıkların ortaya çıkması, bitkisel üretimdeki verim düşüşleri gibi sonuçlarla kendini göstermektedir. Bazı bölgelerde sıcaklığın artması ve yağışın azalması, su kaynakları ve ekolojik dengeyi çok olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Konu ile ilgili 2 projeksiyon yapılmıştır (Lehner ve ark., 2001, EEA 2004, EEA ). Bu araştırmaya göre ülkemizde, İç Anadolu ve Çukurova (%50 den fazla) başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile Trakya Bölümü nün (%25-50) sinde su kaynakları önemli ölçüde etkilenecektir. 7

12 Diğer bir projeksiyona göre ise, ülkemizin 2030 yılında tamamına yakın kısmında su sıkıntısı çekilebileceği, yaklaşık yarısında ise çok ciddi sıkıntı olabileceği anlaşılmaktadır. Avrupa da son 30 yılda 1976, 1989, 2003 ve 2005 yıllarında gerçekleşen, önemli kuraklık yıllarıdır. Özellikle 2005 yılında İberya yarımadasında bu kuraklığın etkisiyle ve tüm AB tahıl üretimi yaklaşık %10 oranında düşmüştür (EEA, 2008) Kuraklık Kuraklık birçok şekilde tanımlanmakla birlikte, suyun yeterli olmaması, istenilen yerde, zamanda, kalitede ve miktarda olmaması durumudur (Yüksel, 2007). Meteorolojik olarak kuraklık, yağışların uzun yıllar ortalamasından daha az yağdığı dönemlerdir. Tarımsal kuraklık ise, bitkilerin suya ihtiyacı olduğu dönemde, toprakta yeterli suyun bulunmaması veya toprakta bulunan suyun bitkiler tarafından alınmasına engel olan veya sınırlandıran etmenlerin olduğu zamanlardır. Yine EEA (2012/11) e göre, 1950 yılından itibaren yapılan yağış trendleri incelemesinde, Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa da yıllık yağışın kışın 70 mm dolayında artmasına karşın, Güney Avrupa nın bazı bölgelerinde ise 70 mm azalmıştır. Kuraklıkla ilgili olarak, 20. Yüzyılde Kuzeybatı İberya ve Türkiye nin büyük kısmı hariç, tüm Akdeniz havzasında, yağış ve nem oranında azalma olduğu belirlenmiştir (EEA 2012). Son 30 yılda su kıtlığı ve kuraklık etkisinde olan dünyadaki bölgelerin oranı % 6 dan % 13 e yükseldiği belirlenmiştir (EEA, 2/2012). Yani kuraklığın etkisi yavaş, yavaş kendini gösterme eğilimindedir. Kuraklığın en büyük nedeni olarak, küresel ısınmayı birlikte değerlendirirsek, kuraklığın dünyamız ve ülkemiz üzerinde şu olumsuz etkileri olabilir (Yüksel, 2007). 1. Sıcaklığın yükselmesi ile kutuplardaki buzulların erimesi sonucunda, deniz sularının seviyelerinin yükselmesi ile deltalar ve buradaki tarım alanları, su altında kalarak daralacaktır. 2. Yağışlarda azalma olması, bazı durumlarda yetersiz olan su imkanının iyice azalmasına ve kritik duruma gelmesine neden olabilir. 3. Yağışlardaki dengesizliklerin ortaya çıkması ile seller sonucunda, su baskınları ile toprak erozyonuna da neden olabilir. 8

13 4. Yağışların azalması ile baraj ve göletlerde suyun azalması ile hidroelektrik enerji üretimini etkileyecek ve düşmesine neden olacaktır. 5. Tarımda yeterli sulama suyunun olmaması, tarımda kalite ve verimin düşmesine neden olacaktır. 6. Sıcaklık artışı ile nehir, baraj ve gölet havzalarında olan buharlaşma artacak, bu da aynı zamanda su kaybına neden olacaktır. 7. Kullanılan suların azalması, sulardaki kirlenmeyi arttıracak, bu da yeterli hijyen sağlanmayan insanlarda hastalık ve salgınların artmasına neden olabilecektir. 8. Ülkemizde önemli bir sorun olan iç göç, yeterli su bulunmayan yerlerden su olan yerlere doğru göçü daha hızlandıracak, sonuç olarak bu etki yerel yönetimler üzerine alt yapı baskısı olarak ortaya çıkacaktır. 9. Göçe bağlı olarak güvenlik sorunu da kendini gösterecektir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak veya azaltmak için konutlarda, tarımda ve sanayide alınabilecek önlemler vardır. Bunlarla ilgili olarak bir çok önlem alınmakta ve alınmaya devam edilmelidir Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme Ülkelerde artan nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, iş imkanları yaratmak amacıyla, özellikle gelişmekte olan ülkelerin yeni kurulan sanayilerin su ihtiyacı yanında hayat standardının yükselmesi ile de artan su ihtiyacı ile birlikte, suyada talep artmaktadır. Artan su talebi ve artan su kullanımı ile sular büyük oranda kirletilmektedir. Küreselleşme ile ekonomik geliri düşük olan ülkelerde yeni iş imkanları oluşturulurken, büyük rekabet ve ucuz üretme yöntemleri ile kirlilik artmaktadır. Bu durumda ilgili standartlara çoğu zaman uyulmamakta ve kirletilen sularda arıtılmadan yüzey su kaynaklarına deşarj edilmektedir. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerdeki yoğun kirletici küresel pazarlar, endüstrileşmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelerin büyük yerleşim yerlerinin yakınlarına taşınmaktadır. Taşınılan bu bölgeler zaten göçler, kalabalık nüfus ve çarpık kentleşme nedeniyle, su sıkıntısı çeken bölgeler olduğu için, su kaynaklarına olan baskı daha da artmaktadır Çözüm Önerileri Su kıtlığı ve kirliliğinin çözümü, küresel ve bölgesel çapta teknik, sosyal ve kültürel önlemleri içermektedir. Bu amaçla havza bazında mevcut su kaynaklarının, sektörler arası su dağıtımı 9

14 ve her bir sektör içinde sürdürebilir su yönetim stratejilerinin belirlenmesi gerekir. Tatlı su kaynakları dışındaki kaynakların değerlendirilmesi yoluna gidilmeli, tarım, endüstri ve kentlerdeki kullanım yanında çevresel fonksiyon için, gerekli olan su miktarıda gözönüne alınmalıdır. Su kıtlığı ve sonuçları ile baş edebilmek için harcanan çabalar, küresel ısınma hızını azaltacak ortak konuları da kapsamaktadır. Bunları başarmanın yolu, iyi bir su yönetimi politikasının belirlenmesi yanında, su konusunda toplum bilinci oluşturulmalı ve iş birliği yapılmalıdır (Konukçu ve ark., 2007). Konu ile ilgili alınacak önlemler tarım, sanayi ve kentlerdeki içme ve kullanma suyu konusunda olabilir Tarımda Alınabilecek Önlemler Yenilebilir su kaynaklarının 2/3 ü sulama amaçlı kullanıldığından, sürdürebilir bir su kullanımı için, daha etkin bir biçimde yapılması gerekir. Tarımda kullanılan suyun su kullanım randımanını yaklaşık %10 yükseltmek, dünya çapında konutlarda kullanılacak suyun iki katından daha fazlasını sağlayacaktır (Shiklomanov, 1990). Ülkemizde tarımda su tasarufu sağlayacak önlemleri şöyle sıralayabiliriz (Yüksel, 2007). 1. Tarımsal üretimde az su tüketen veya kuraklığı dayanıklı bitkilerin, üretim desenine girmesini sağlamak, bu konudaki araştırmalara öncelik verilmelidir. 2. Yüzey sulama yöntemlerinden, salma, tava ve karık yöntemleri yerine, suyu daha etkili ve randımanlı kullanan basınçlı sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damla sistemleri tercih edilmelidir. Türkiye de halen sulanan alanların % 80 e varan kesiminde yüzey sulama yöntemleri uygulanmaktadır (Yıldırım, 2012). Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son yıllarda önemli teşvik ve destekleme yapmaktadır. 3. Suyun kullanımında olduğu gibi, taşınmasında da suyun buharlaşması ve sızması ile önemli kayıpları olan açık kanal sisteminden, basınçlı ve kapalı boru sistemine dönülerek, önemli su iletim kayıplar en düşük seviyeye indirilmelidir. 4. Boş alan yeşillendirilmeli ve tarlaların mümkün olduğu kadar kısa sürede ekim ve dikim yapılarak boş bırakılmamalıdır. Böylece bitkiler küresel ısınmaya neden olan CO 2 ve diğer gazları absorbe ederek, özümleme yaparlar ve çevreye oksijen verirler. CO 2 in küresel ısınmaya olan etkisi azaltılmış olur. 5. Toprak yüzeyinin bitki örtüsüyle kaplı olması ile yağışların toprağa girmesi hızlandırılır, kısıtlı olan yağış sularının toprağa girmesini ve suyun toprakta 10

15 depolanmasını sağlar. Ayrıca eğimli yerlerde, yüzey akışına izin vermeyen bitkiler, toprak erozyonunuda önlemiş olurlar Sanayide Alınabilecek Önlemler Günlük hayatta kullandığımız sayısız ürünün üretimi çok fazla miktarda su gerektirmektedir. Örneğin 1 kg kağıt için 700 kg, 1 ton çelik üretimi için ise 280 ton su kullanılmaktadır (Opie, 1992). Tüm endüstri kolları, dünyanın toplam su tüketiminin yaklaşık ¼ ünü oluşturmaktadır. Tarımda kullanılan sudan farklı olarak, sanayi için harcanan suyun çok az bir kısmı gerçek anlamıyla tüketilmektedir. Endüstride kullanılan suyun azaltılması işlemi kısa vade de yapılacak işlemlerin başında, atık su tesislerin çalıştırılması ile yüzey sularına deşarj edilen suların kalitesi yükseltilebilir (Yüksel, 2007). Uzun vadede ise; 1. Sanayide az su kullanan ya da su tasarrufu sağlayacak yöntemlere öncelik verilmelidir. Yeni kurulan sanayi tesislerinde bunun üzerinde mutlaka durulmalıdır. 2. Atık suların temizlenerek, tekrar kullanılmasına özen gösterilmelidir. Sanayide kullanılan suyun azaltılması, su kirliliğine de büyük ölçüde çözüm olacaktır. Çünkü sanayide kullanıldıktan sonra arıtılmadan veya kısmi olarak arıtılıp su kütlelerine deşarj edilen atık sular, kendi hacminin çok fazlasını kirleterek su kaynaklarını tehdit etmektedir. Japonya, ABD ve Almanya, 1950 li yıllarda sanayide 1 litre su ortalama 1.8 kez kullanılırken, son zamanlarda bu değer 17 ye kadar çıkmıştır (Solley, 2000) Kentlerde Alınabilecek Önlemler Yerleşim yerlerinde su tasarrufuna yönelik alınabilecek önlemler, alışkanlıkları değiştirmek ve eğitimle mümkün olanlarla, yatırım yapılması gerekenler olarak farklı gruplarda incelemek mümkündür. Bu önlemler basit olup, yerleşim yerlerinin su bütçelerinin dengelenmesi için, ekonomik ve çevreye en duyarlı yöntem olarak görülmeye başlanmıştır. Bu basit önlemlerle halkın bir su tasarrufu sağlayarak, yeni ve pahalı barajlar, göletler, yeraltı su kaynakları ile arıtma tesislerinin inşa edilmesi ertelenecek veya yapılan yatırımlar azaltılacak ya da daha fazla insana su ulaştırılması sağlanacaktır. 11

16 İçme ve kullanma suyunun konutlara gelinceye kadar ki bölümünde, yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Su sağlama şebekelerinin eski olduğu yerlerde, kayıp ve kaçakların oranı %50 ye kadar çıktığı belirtilmektedir. Bunların önlenebilmesi için, sistemi eski olan yerlerde yenileştirmenin mutlaka yapılması gerekir (Yüksel, 2007). Bazı basit ve alışkanlıklalar ilgili önlemler ise, el yüz yıkarken, traş olurken suyun sürekli açık bırakılmaması, su tasarrufu sağlayan batarya ve aletlerin montajı, sızıntıların belirlenip tamir edilmesi, parklar ve yeşil alanların daha etkin biçimde sulanması, tuvalet rezervuarlarının en küçük hacimde olanının tercih edilmesi, fiyatlandırma ve eğitimdir. Bu şekilde kentlerdeki içme ve kullanma suyunda %10 30 arasında tasarruf sağlandığı, dünyadaki bir çok uygulama sonucunda elde edilmiştir Diğer Su Kaynaklarından Yararlanma Bu yöntemlerde, genelde bir ön çalışma yapılması yani yatırımı ve enerji kullanımını gerektiren, kalitesi uygun olmayan suların kullanılması amaçlanmaktadır. Bu suların kullanımı, özel önlemleride gerektirebilir. Bu sulardan deniz suyu, atık suları, tarım alanlarında drenaj suları ve yeraltı tuzlu ve sodik suları sayılabilir. Deniz suları yaklaşık 55 ds/m (veya toplam çözünmüş tuz yaklaşık 35 g/l) olup, tuz konsantrasyonu azaltılmadan bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılamaz. Deniz suyunun veya yüksek tuzlu su kaynaklarının tuzsuzlaştırılması, 60 yıldan daha fazla süredir gerçekleştirilmektedir. En çok Ortadoğu ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Katar gibi, petrol zengini ve enerjinin ucuz olduğu yerlerde, deniz suyundan tatlı su elde edilmektedir. Deniz suyunun arıtılmasında damıtma ve ters osmos yöntemi en yaygın kullanılan yöntemlerdendir (Semiat, 2000). Bunlardan damıtma, yoğun enerjinin kullanılması gereken bir yöntem olduğu için, daha çok enerjinin ucuz olduğu ülkelerde kullanılmaktadır. Enerji maliyetini azaltmak amacıyla, ters ozmos yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde yarı geçirgen bir zarla, depolanan tuzlu suya yüksek basınç uygulanmaktadır. Membran teknolojisindeki gelişmeler, bu yöntemin kullanılma oranını yükseltmiştir. Tuzsuzlaştırma 12

17 teknikleri birbirleriyle karşılaştırılırsa, damıtma ünitelerinin diğerlerine göre daha kaliteli su üretme avantajı vardır (Semiat, 2000). Damıtma sonrası kalan atık suların çok yüksek tuz konsantrasyonuna sahip olması nedeniyle, sudaki canlılar için tehlikeli olmaması için, atık suların açık denizlere ve derinlere deşarj edilmesinde yarar vardır. Evler ve kent merkezleri ile sanayiden gelen atık sular, içinde ağır metal ve patojen zararlılar yoksa, su sıkıntısı çekilen ve su kullanımı sırasında çok yüksek kaliteye ihtiyaç duyulmayan (çayır-mera, yeşil alanları, tarım v.b) alanlarıda kullanılabilir. Yerleşim yerlerinde suyun, ikinci bir kullanımı için tarımda üretim alanlarına gönderilmesi ile atık suyun içerdiği kimyasal gübre görevlerini yapabilir. Buda gübre kullanımını azaltması yanında, atık suyun arıtılma maliyetinide engeller. Tarımsal sulama yapılan ve özellikle tuzluluk ve taban suyu olan yerlerde, bitkilerin zarar görmemesi için, sulanan alanlarda yeterli bir drenajın yapılması gerekir. Drenaj suyu, suyun kullanıldığı toprağın tuz durumu, tarımda bilinçsiz kullanılan gübre ve zirai mücadele ilaçlarına göre konsantrasyonu farklı olmaktadır. Gerekli önlemler alındığında, drenaj suyunun içerdiği tuzun miktarı ve cinsine bağlı olarak, uygun sulama yöntemi ve toprak koruyucu önlemler alındığı takdirde, drenaj suları sulama amaçlı kullanılabilirler. Burada en başta tuza dayanıklı bitkiler kullanılırken, ekimden önce ve çıkışta kaliteli su verilmesi, daha sonraki dönemlerde, yıkanmaya ağırlık verildiği sürece, yüksek konsantrasyonlu sular ile bitkilerin sulanması başarılı bir şekilde gerçekleşebilir (Sharma ve Minhas, 2005). Kullanılacak su miktarları yönünden, damla ve yağmurlama gibi basınçlı sulama sistemleri daha etkili olmaktadır Suyun Ticareti Suyun ticareti, yerel yönetimlerin sağladığı içme-kullanma suyu, sulama birliklerinin sağladığı sulama suyu, havzalar ve ülkeler arası su taşınması ve ülkeler arasında özellikle tarımsal ürünlerin elde edilmesinde kullanılan sanal su, suyun ticari sınıflamasını yapmaktadır. Etkin ve çevreye daha duyarlı ve sürdürebilir su kullanımına ulaşabilmek için, yerel yönetimler tarafından suyun fiyatlandırma, dağıtım ve yönetimi çok iyi sağlanmalıdır. Birçok 13

18 bölgede ortaya çıkan su kıtlığında, suya gerçek değerinin çok altında bir değerde fiyatlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin fiyatlandırma yaparken, suyun sağlanması için yapılan yatırım ve işletme masraflarını karşılayacak şekilde fiyatlandırıp, suyu ticari bir meta olarakta kullanmamalıdır. Bazı ülkelerde suyun fiyatının yükseltilmesi ve eğitim gibi uygulamalarla, sudan %10 15 tasarruf yapıldığı bildirilmektedir. Tarımda daha önce sulama ile ilgili yatırımları devlet yapar, sonra bakım ve onarım masraflarını da yaptığından, su üreticiler tarafından kontrolsüz olarak kullanılırdı. Son 20 yıldan beri (1993) su yönetimi sulama birlikleri ve kooperatiflerine devredilerek, en azından sistemin bakım ve dağıtım masraflarının üreticiler tarafından karşılanması yoluna gidilmiştir (Kasalak, 2012). Su sıkıntısı olan bir bölge veya ülkeye, büyük miktarda tatlı suyun büyük masraflarla taşınması ile su sıkıntısı içinde olan bölgelerin sorununu çözmede, bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde, İstanbul un su sorununu çözmede Istranca sularının ve Melen Çayı suyunun İstanbul a taşınması, İstanbul un içme ve kullanma suyunun sağlanmasında önemli bir kaynak olmuştur. İstanbul a yıllık aktarılacak su miktarı, 1.2 km 3 dolayındadır. Bu da İstanbul un uzun yıllar su sorununu çözecektir. Aynı şekilde Kızılırmak Nehri nin sularıda Ankara ya taşınmaktadır. Yine Ankara içme ve kullanma suyu için 31.5 km uzunluğunda Gerede Tüneli yapılmaktadır. Ayrıca İzmir için, Gördes Barajından 35 km den su taşınacaktır. Ülkemizde diğer bir büyük havzalar arası su taşınma projesi ise, Göksu nehrinin 4 barajla yükseltilip, Konya ovasına taşınmasını öngören çalışma proje aşamasında devam etmektedir. Tatlı suyun Ortadoğu da bazı bölgelere taşınması son 25 yıldır çok fazla tartışılan bir konudur. Barış suyu 1987 yılında başlanmış ve Seyhan, Ceyhan ve sonrada Manavgat ın suyunun Ortadoğu ya taşınması projesidir ( Mahsen ve Al- Jayyonsi, 1999). Fakat politik nedenlerle başlayan proje tamamlanmamıştır. Son yıllarda bu projeye ek olarak, tatlı suyun Manavgat tan Alaköprü Barajından alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Geçitköy Barajına taşınması için, 106 km uzunluğunda boru döşemeleri başlamıştır. Borular denizin dibinden değil, 200 m su yüzeyinin altından askıya alınarak taşınacaktır. Denizin dibinden boruların döşenmesinde, boruların bu su basıncına dayanamayacağının hesaplanmasındandır (Anonim, 2013). 14

19 Suyun ticari anlamda en fazla kullanıldığı yer, gıda ithali sanal sudur. Bir maddenin üretim sürecinde kullanılan su, sanal su olarak tanımlanır (Anaç ve ark., 2011). Ekonomik üretim süreçlerinde büyük miktarlarda su tüketilmektedir. İnsanların içme ve kullanma amacıyla tükettiği su miktarlarından çok daha fazla miktarlardaki su, besin, giyim vb. üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Küresel ölçekte, tarımsal üretimde 6391 km 3 /yıl, endüstriyel üretimde 716 km 3 /yıl ve içme kullanma suyu olarak 344 km 3 /yıl olmak üzere, toplam su kullanımının % 16 sının sanal su ithalatı ile karşılandığı tahmin edilmektedir. Uluslararası sanal su akışının tarımsal ve endüstriyel ticaretten kaynaklanan miktarları, sırasıyla 1263 ve 362 km 3 /yıl dır (Chapagain ve Hoekstra, 2004). Toplam tarımsal üretimin % 15 i, endüstriyel üretimin % 34 ü, ihracat ile sanal su akışının %80 e yakını, tarımsal ürünlerden gerçekleşmektedir. Su kaynakları kısıtlı olan ülkeler, üretim süreçlerinde fazla su gerektiren (su yoğun) ürünleri ithal edip, az su gerektiren ürünleri ihraç edebilirler. Böylece sanal su ithalatı, ülkenin kısıtlı su kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletir. Sanal su, bir alternatif olarak düşünülmeli, ülkesel ve bölgesel su kaynakları yönetim politikaları, uluslararası ve bölgelerarası sanal su akışı ile değerlendirilmelidir. Bu yönüyle sanal su, su tasarrufu ve gıda güvenliği konularında, önemli bir öğe olarak ele alınmaya başlanmıştır. Ekosistemler üzerinde çok ciddi olumsuz etkiler yaratan, havzalar arası su transferi yerine sanal su transferi seçeneğinin uygulanması, ekosistemlerin korunması ve havza kirliliğini önleme açısından da büyük önem taşımaktadır (Anaç ve ark., 2011) Türkiye Toprak ve Su Kaynakları Ülkemizin toprak kaynakları olarak yüzölçümü, 78.35x10 6 hektardır (TUİK, 2013a). Bunun içerisinde tarım alanı ile birlikte çayır-mera milyon ha olup, ülke yüzölçümünün %48.9 u kadar bir alanı kapsar. Bu alanlar içerisinde toplam tarım alanı ve tarla tarımı yapılan alan ise 20.5 milyon ha kadardır. Geriye kalan alanlarda ise, çayır ve mera alanları, uzun ömürlü bitkiler (meyvelikler, zeytin ağaçları, bağ alanları), içecek ve baharat bitki alanları ile boş kalan alanları kapsamaktadırlar. Bu alanlar içinde çayır ve mera alanlarının kapladığı alan 14.6 milyon ha (% 18.6) dır. Ülkenin %51.1 ini ise, çayır ve mera, orman alanları ile yerleşim yerleri, göl alanlarını ve kayalıkları kapsamaktadır. Bu alanlar içinde çayır ve 15

20 meraların kapladığı alan 14.6 milyon ha (%18.6) ve ormanlık alan ise 21.5 milyon ha (%27.4) dolayındadır (TUİK, 2013a). Türkiye topraklarının yarısından fazlasını dağlar kaplamaktadır (DSİ, 2013). Türkiye su kaynakları yönünden sanıldığı gibi, su zengini bir ülke değildir. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise, yakın gelecekte su sorunları yaşanmaya aday bir ülke konumundadır. Bunun başlıca nedenleri, ülke yüzey şekillerindeki düzensizlikler nedenleriyle, su kaynaklarının kontrol edilmeyişi, yağışların ve su kaynaklarının dengesiz dağılımı, su kaynaklarının havza bazında yaklaşımlarla uzun vadeli planlamalar yerine bölgesel, bağımsız ve kısa vadeli projelerin yapılmasına öncelik verilmesidir. Türkiye nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre çok büyük farklılık göstermekte ve yıllık ortalama yağış 643 mm dir. Bu da yılda 501 km 3 suya karşılık gelmektedir (DSİ,2013). Bu suyun 274 km 3 ü (%55), toprak ve su yüzeylerinden, ayrıca bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmektedir. Yüzeyden derinlere sızarak, yeraltı sularını besleyen su miktarı ise 41 km 3 tür (%8).Yüzey akışına geçen ve akarsular aracılığı ile denizlere, kapalı havzalardaki göllere boşalmak suretiyle akışa geçtiği kabul edilmektedir. Ayrıca, komşu ülkelerden doğan akarsular ile yılda 7 km 3 suyun ülkemiz su potansiyeline dahil olmaktadır. Böylece ülkemizin yenilenebilir tatlı su kaynakları potansiyeli 234 km 3 (%47) ( km 3 ) olmaktadır. Günümüz koşul ve olanaklarına göre, yapılan bazı kabul ve değerlendirmeler sonucunda, çeşitli amaçlara yönelik kullanımlarında teknik ve ekonomik anlamda tüketilebilecek, yüzey ve yeraltı suyunun miktarını 112 km 3 olduğu belirlenmiştir. Bu miktarın 95 km 3 ünün yurt içinden doğan akarsulardan, 3 km 3 ünün yurt dışından ülkemize ulaşan akarsulardan, 14 km 3 ünün ise yeraltı suyundan sağlanabileceği kabul edilmiştir. Kişi başına düşen yıllık kullanabilir suyumuz 2012 yılı sonu adrese dayalı nüfus sayımız olan 75.6 milyon kişiye göre (TUİK, 2013b), 1480 m 3 olan bu değer, daha önceki yıllarda daha fazlaydı. Son yıl önce, 2000 yılında bu değer 1652 m 3 iken, 2009 yılında 1544 m 3 e düşmüştür (Aküzüm ve ark., 2010). Su potansiyelimiz ise kişi başına 3100 m 3 dolayındadır. Bazı ülkere ve kıtalara yılda kişi başına düşen su potansiyelleri Tablo 1 de verilmiştir (Anonim, 2007). 16

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Yazarlar: Guy Pegram (Pegasys Strategy and Development) Sarah

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE SULAMA HİZMETLERİ YAPILANMASI

TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE SULAMA HİZMETLERİ YAPILANMASI TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE SULAMA HİZMETLERİ YAPILANMASI Dr. Nüvit Soylu Baki R. Suiçmez E. Argun Baran Erkan Alemdaroğlu Mehmet Gözar Selda Ünal TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ÖZET İnsanoğlunun yaşamını

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: ÜLKELER ARASI SU TRANSFERİ PROJELERİ Taner KİMENÇE Taner KİMENÇE 1978 yılında Ağrı nın Hamur ilçesinde doğdu. 1998 yılında

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı