Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yeni frnnzn tüm parçalar açklanmaktadr. Ve size adm adm ayarlamalar göstermekteyiz. Çok basit. arzann meydana gelmesi durumunda da - küçük arzalr ortadan kaldrmak için bilgiler bulabilirsiniz. Detayl bir içindekiler listesi kolayca yol bulmanz salamaktadr. Ve åimdi Afiyet olsun. Kullanma klavuzu HL tr S çindekiler Dikkat etmeniz gereken hususlar..... Güvenlik bilgileri Hasar sebepleri.... Kurulmas ve elektrie balanmas.... Tesisatç için Ocan yatay bir åekilde kurulmas.. åte yeni frnnz. Piåirme bölümü (ocak) Frn.... lk kullanmdan önce... Frnn stlmas.... Aksesuar ön temizleyin.. Piåirme alannn ayarlanmas..... Åu åekilde ayarlayn....

3 . Bakiye scaklkgöstergesi..... Piåirme tablosu.... Frnn ayarlanmas.... Åu åekilde ayarlanr..... Hzl stma.. Åu åekilde ayarlanr..... Bakm ve Temizlik..... Temizlik malzemeleri.... Frn arka paneli... Daha kolay temizlik için.. Kap camlarnn sökülmesi.... Ayaklarn sökülmesi..... Uyarlar.

4 çindekiler Bir arza halinde yaplmas gereken iålemler Tavandaki frn lambasn deiåtiriniz. Yetkili servis..... Tablolar ve yararl bilgiler Pasta ve çörek.... Kek türü piåirmeye yönelik ipuçlar.. Et, tavuk, balk Kzartma ve zgaraya yönelik ip uçlar Sufleler, gratenli yemekler, tost.... Derin dondurulmuå hazr yemekler.. Buz çözme Kurutma..... Kaynatmak... Enerji tasarrfuna yönelik ip uçlar... Gda maddelerindeki akrilamid içerii. Test yemekleri....

5 .... klavuzunu özenle saklaynz. hasar varsa cihaz balantlarn kurmayn. cihaz, elektrikli ve elektronik eski cihazlara yönelik Avrupa Yönetmelii 2002/96/EG'ye (waste electrical and electronic equipment WEEE) göre iåaretlenmiåtir. Yönetmelik, AB genelinde geçerli olan eski cihaz deerlendirme ve geri almnn çerçevesini göstermektedir. ó Güvenlik bilgileri Scak yüzeyler Bu cihaz sadece evde kullanm için tasarlanmåtr. Cihaz sadece yemek piåirmek için kullannz. Asla scak ocaklara, frnn iç yüzeylerine ve stma elemanlarna temas etmeyiniz. Yanma tehlikesi! Çocuklar daima uzak tutunuz. Frn kapsn dikkatle açnz. Scak buhar çkabilir. Piåirme bölümündeki (ocak) bakiye s göstergesine dikkat ediniz. Bu gösterge, sizi scak ocaklar konusunda uyaracaktr. Asla yanc cisimleri piåirme bölümünün üzerine koymaynz veya frnn içinde saklamaynz. Yangn tehlikesi! Asla elektrikli cihazlarn balant kablolarn scak frn kapsna skåtrmaynz veya scak piåirme bölümünün üzerinden çekmeyiniz. Kablo izolasyonu eriyebilir. Ksa devre tehlikesi! d 4 Fazla stlmå sv ve kat ya d Fazla stlmå sv ve kat ya çabuk yanar. Yangn tehlikesi! Asla gözetim altnda olmadan sv ve kat ya stmaynz. Sv ya alevlenirse, kesinlikle su ile söndürmeye çalåmaynz. Derhal üzerine kapak veya tabak kapatnz. Oca kapatnz. Kab ocan üzerinde brakp, soumasn bekleyiniz. Tencerenin dibi ve ocak arasna giren svlar buharlaår. Bu buhar basnc nedeniyle tencere aniden sçrayabilir. Yaralanma tehlikesi! Tencere tabann ve ocaklar kuru tutunuz. Cam seramikteki krk ya da çatlaklar elektrik çarpmasna sebep olabilir. Cihaz kapatnz ve piåirme bölümünü kullanmaynz. Yetkili servisi çarnz. Gerektii gibi yaplmayan onarmlar tehlikelidir. Cereyan çarpma tehlikesi! Sadece tarafmzdan görevlendirilmiå müåteri hizmetleri teknisyenleri tamirleri yapma yetkisine sahiptir. Asla hasarl bir balant hattn kendiniz deiåtirmeyiniz. Elektrik çarpmas! Sadece tarafmzdan eitilmiå müåteri hizmetleri teknisyenleri balant hatlarn deiåtirme yetkisine sahiptir. Cihaz arzalysa, sigorta kutusundaki sigortay kapatnz. Yetkili servisi çarnz. Islak tencere tabanlar ve ocaklar d d d Cam seramik ksmdaki çatlaklklar Tamirler Hasar sebepleri Piåirme bölümündeki hasarlar Kaba tencere ve tava tabanlar cam seramii çizer. Kaplarnz kontrol ediniz. Özellikle emaye ve alüminyum tencerelerde tencereler boåken piåirmeyiniz. Özel tabak-çanak, tencere vs. kullanyorsanz, ilgili üretici talimatlarna dikkat ediniz. Scak kaplar asla gösterge veya çerçeve üzerine koymaynz. Tuz, åeker ve kum, cam seramik üzerinden çizik oluåmasna sebep olur. Piåirme bölümünü, çalåma alan veya mutfak tezgah olarak veya eåya ymak için kullanmaynz. 5 Piåirme bölümünün üzerine sert veya sivri cisimler düåerse, hasar oluåabilir. Bu tür cisimleri piåirme bölümünün (ocan) üst ksmnda muhafaza etmeyiniz. Åeker veya åeker oran yüksek yiyecekler piåirme bölümüne zarar verir. Taåan yemek artklarn derhal bir cam kazyc ile temizleyiniz. Dikkat Kazyc sivridir. Alüminyum folyo veya plastik kaplar, scak ocaklar üzerinde erir. Frn koruma folyosu piåirme bölümüne uygun deildir. Frndaki hasarlar Frnn zeminine frn tepsisi yerleåtirmeyiniz. Frn zemini üzerine alüminyum folyo sermeyiniz. Frn zemininin üzerine yemek kab koymaynz. Is skåmas oluåur. Piåme ve kzarma süreleri doruluunu yitirir ve emaye zarar görür.

6 Asla scak frna su dökümeyiniz. Emaye zarar görür. Çok sulu meyve keklerinde fazla meyve koymaynz. Frn tepsisinden damlayan meyve suyu, sizin çkartamayacanz lekeler brakr. Daha derin olan üniversel tavay kullanmanz tavsiye etmekteyiz. Açk frn kaps basmaynz veya oturmaynz. Taban çekmecesindeki hasarlar Komåu mobilya yüzeylerindeki hasarlar Taban çekmecesine scak cisimler koymaynz. Taban çekmecesi zarar görebilir. Frn sadece kapalyken soutmaya brakn. Frn çok az açk brakmanz durumunda bile yanda bulunan mobilya kenarlar zamanla hasar görebilirler. Frn izolasyonu çok kirlenmiå ise frn kaps iåletme esnasnda tam kapanmamaktadr. Yandaki mobilya yüzeyleri zamanla zarar görecektir. Kapak contasn temiz tutunuz. 6 Kurulmas ve elektrie balanmas Elektrik balants Elektrik balants yetkili uzman tarafndan yaplacaktr. O bölgeden sorumlu elektrik salaycsnn kurallarna uyulmaldr. Cihaz yanlå balanmåsa, oluåan hasarlarda tüm garanti hakk yitirilecektir. Tesisatç için Güvenlik kurallar Tesisatta en azndan 3 mm'lik bir kontak temasna sahip, tüm-kutuplu bir ayrma düzenei bulunmaldr. Cihaz elektrik fiåi üzerinden elektrik prizine balanacak olursa, kullancnn elektrik fiåine rahat ulaåabilmesi halinde, bu önleme gerek yoktur. Elektrik fiåi ile donatlmå olan cihazlar sadece, yönetmeliklere uygun bir åekilde kurulmuå olan, toprak hattna sahip bir priz üzerinden elektrik åebekesine balanmaldr. Elektrik güvenlii: Frn, koruma snf I'e dahil bir cihazdr ve sadece koruyucu iletken balants ile birlikte çalåtrlmaldr. Cihaz balantsnda H 05 VV F veya eådeer tipte kablo kullanlmaldr. 7 Ocan yatay bir åekilde kurulmas Oca daima dorudan zeminin üzerine yerleåtiriniz. Ocak, yükseklik ayarl ayaklara sahiptir. Bu sayede taban yaklaåk 15 mm yükseltebilirsiniz. 1. Taban çekmecesini dåar çekiniz ve yukar kaldrarak çkartnz. Tabann iç ksmnda, ön ve arka taraflarnda ayaklar yer almaktadr. 2. Ayaklar gerekirse bir alt köåeli anahtarla çevirerek ocak yatay konuma gelene kadar yükseltiniz veya alçaltnz. 3. Taban çekmecesini tekrar içeri itiniz. Duvar tespiti Frnn devrilmemesi için frn ekteki köåebent ile duvara tespitlenmelidir. Lütfen duvara sabitleme tertibatnn montaj talimatna dikkat ediniz. 8 åte yeni frnnz Buhar çkå Cam-seramik piåirme bölümü Ocak åalteri Fonksiyon seçme dümesi Is seçme dümesi Ocak åalteri Frnn kaps Taban çekmecesi Düåürülebilir åalter tutamaklar Tüm åalterleri "Kapal konumunda" cihazn içine gömmek mümkündür. Dümelerin kilidini çözmek için dümelerin tutamaçlarna ksaca basnz. 9 Piåirme bölümü (ocak) Buhar çkabilir Dikkat! Buradan scak hava çkar Ocak 17 cm veya tava bölümü 17 x 26 cm Ocak 14,5 cm Ocak 18 cm ki halkal ocak 21 ve 12 cm Artl s göstergesi Ocak åalteri 4 ocak åalteri ile ocaklarn stma performansn ayarlayabilirsiniz. Pozisyonlar 0 Piåirme kademesi 1 Piåirme kademesi 9 ocaa göre: l m Büyük ocan ilaveten açlmas Devreye alm Kzartc alan Kapal en düåük performans en yüksek performans Bir piåirme alann ayarladnzda, gösterge2010, yapåmay önleyen kaplamayla Kzartma zgaras HZ Emaye piåirme sac HZ331010, yapåmayan kaplama ile Pizza sac HZ Cam tava HZ Cam tava HZ Metal tava HZ26000 Piåirme kalb HZ Özel aksesuar* Kiremit HZ Kiremit, kendi hazrladnz ekmek, sandviç ekmei ve pizzann taban çtr &ulamak (sote) Piåirmek Çikolata, kuvertür, Jelatin Tereya Sebze (kutuda) Et suyu Türlü, örn. mercimek yemei veya çorbas Balk Pirinç Patates*, tuzlu suda piåirilmiå patates*, sebze, taze*, sebze, derin dondurulmuå, et suyu Buulama et, Rulat (et sarmas) Kaygana, omlet (bir tür krep) Çubuk åeklinde pane unlu balk, Ånitzel Buulama Kzartmak * Mineraller ve vitaminler kolay çözülür, bu sebeple: Az su - vitaminler ve minareller korunur. Piåirme süresi ksa olursa, sebzeler daha canl ve yararl olur. Frnn ayarlanmas Frn, fonksiyon seçme dümesi ve s ayar dümesi ile çok kolay ayarlayabilirsiniz. Tablolar ve Öneriler bölümünde birçok yemek için uygun stma türünü ve sy bulabilirsiniz. 17 Åu åekilde ayarlanr Örnek: Üst ve alt s t, 200 ºC 1. Fonksiyon seçme dümesiyle istediiniz stma åeklini seçiniz. 2. Is seçim düzenei ile sy veya zgara kademesini ayarlayn. Kapatlmas Ayar deiåimi Yemein piåmesinden sonra fonksiyon seçim düzeneini kapatn. Isy veya zgara kademesini istediiniz zaman deiåtirebilirsiniz. 18 Hzl stma Bu fonksiyon ile frn hzl bir åekilde stabilirsiniz. Åu åekilde ayarlanr Fonksiyon seçim düzeneini hizl stmaya z getirin. Is seçim düzenei ile istediiniz sy ayarlayn. Frn birkaç saniye sonra çalåmaya baålar. Is seçim düzeneinin üstündeki gösterge lambas yanar. Hzl stma sona ermiåtir Gösterge lambas söner. Yemei frna verin ve frn ayarlayn. Bakm ve Temizlik Yüksek basnçl temizleme cihaz veya buhar püskürtücü kullanmayn. Keskin veya aåndrc temizleme maddeleri kullanmaynz. Temizlik malzemeleri Cihazn då Ocak Ykama suyu, yumuåak bir bez ile kurulaynz. Bakm: Cam seramiine yönelik koruma ve bakm malzemeleri. Temizleme: Örn. CERA CLEN, cera fix, Ceran+çelik için sidol; su lekeleri için limon veya sirke de kullanlabilir. Sadece piåirme bölümü souk veya lkken temizleyiniz. Asla frn spreyi veya leke sökücü kullanmaynz. 19 d Kuvvetli kirler için cam kazyc: Emniyetini çkartnz ve sadece kazyc uçla temizleyiniz. Dikkat, kazyc uç son derece keskindir. Yaralanma tehlikesi! Temizledikten sonra tekrar emniyetini taknz. Hasarl kazcy uçlar derhal deiåtiriniz. Scak ykama suyu. Asla cam kazyc, limon ve sirke ile temizlemeyiniz. Scak ykama suyu veya sirkeli su. Youn kirlenmede: Frn temizleme malzemesini sadece frn soukken kullannz. Asla arka duvarda kullanmayn.

7 Scak ykama suyu Scak ykama suyu Cam temizleyiciler Scak ykama suyu Scak ykama suyu Scak ykama suyunda yumuåatnz. Bir frça veya bulaåk süngeri ile temizleyiniz. Piåirme bölümünün çerçevesi Frn zemini, tavan ve yan paneller: Frn lambasnn cam kapa Conta Kap sürgüleri Ayaklar Taban çekmecesi Aksesuarlar Frn arka paneli Frnn arka paneli kendi kendini temizler. Bu yüzey geniå gözenekli seramikle kaplanmåtr. Piåirilen ve kzartlan yemeklerden sçrayan parçalar, bu tabaka tarafndan emilmekte ve frn çalår durumdayken ortadan kaldrlmaktadr. Frnn ss ne kadar yüksekse ve çalåma süresi ne kadar uzunsa, sonuç o kadar iyi olacaktr. Frn birkaç kez çalåtktan sonra halen kir mevcutsa, åu åekilde hareket ediniz: lk olarak frndaki emaye yüzeyleri temizleyiniz. 3D scak havay T veya üstten ve alttan stmay t ayarlaynz. Frn boåken yakl. 2 saat süreyle maksimum sda stnz. Seramik kaplama rejenere edilir. Bu aåamadan sonra, kahverengi veya beyaz renkteki artklar su ve yumuåak bir sünger ile temizleyebilirsiniz. Kaplamadaki hafif renk deiåikliklerinin kendi kendini temizleme fonksiyonu üzerinde etkisi yoktur. 20 Önemli uyarlar Asla aåndrc temizleme malzemeleri kullanmaynz. Bu tür malzemeler, youn gözenekli kaplamay çizecek ve/veya zarar verecektir. Kendi kendini temizleyen yüzeyleri asla frn temizleyicisi ile temizlemeyiniz. Frn temizleyicisi yanlålkla arka panele gelmiåse, temizleyiciyi derhal bir sünger ve yeterli miktarda su ile temizleyiniz. Daha kolay temizlik için Frn lambasnn açlmas Frn kapann sökülmesi Frn daha kolay temizlemek için frn lambasn açabilir ve frn kapsn yerinden çkartabilirsiniz. Fonksiyon seçme düzeneini t'a getirin. Frn kapann sökülmesi oldukça basittir. 1. Frn kapan tamamen açn. 2. Sa ve sol taraftaki her iki kilitleme kolunu çevirin. 3. Frn kapan eri olarak yerleåtirin. Her iki el ile sa ve sol alt kenarlar kavrayn. Biraz daha kapatn ve çekerek çkartn. Temizleme iåleminden sonra frn kapan ters sralama ile tekrar monte edin. 21 Kap camlarnn sökülmesi Daha iyi bir temizlik için frn kapsndaki camlar çkarabilirsiniz. ç camlar sökerken cam ayn sralamayla monte etmeniz gerektiini unutmaynz. Bu iålemde camdaki numaray referans alnz. Sökülmesi Frn kapsn sökünüz ve tutama aåa gelecek åekilde bir bezin üzerine braknz. Frn kapsnn üstündeki kapa sökünüz. Bunun için sol ve sa taraftaki tespiti sökünüz. (Resim A) 3. En üst cam kaldrnz ve dåar çekiniz. (Resim B) Cihaz tipine göre 4. ve 5. madde Sa ve sol taraftaki büyük mandallar sökünüz ve çkartnz. (Resim C) Ortadaki cam çkartnz. Alt cama ait küçük mandallar çkartnz ve cam eik bir åekilde yukar çekerek alnz. (Resim C) Camlar cam temizleyicisi ve yumuåak bir bez ile temizleyiniz. 22 veya Sa ve sol taraftaki büyük mandallar sökünüz ve çkartnz. (Resim C) Ortadaki cam çkartnz. Alt cama ait küçük mandallar çkartnz ve cam eik bir åekilde yukar çekerek alnz. (Resim C) Taklmas Her iki camn sol alt tarafnda "Right above" yazsnn ters olmasna dikkat ediniz Alt cam eik åekilde arkaya doru iterek yerleåtiriniz. (Resim D) Sol ve sa taraftaki küçük mandallar alt cama yerleåtiriniz. 3. Orta cam iterek yerleåtiriniz. (Resim E) 23 Cihaz tipine göre 4. ve 5. madde 4. F) veya Küçük mandallar tekrar alt cama taknz. F) En üst cam iterek yerleåtiriniz. Düz yüzey dåta olmaldr. Kapa yerleåtiriniz ve cvatalaynz. sökülmesi: 1. Ön aya yukar kaldrnz 2. ve çkartnz. 3. sol ve sa tarafa uyum salar. deiåimlerin yok edilmesi son derece zordur. emaye çok yüksek slarda yanar. Bu nedenle, ufak renk farkllklar oluåabilir. Bu durum olaandr ve fonksiyonlara etki etmez. saclarn kenarlar tam emayelanamamaktadr. Bu nedenle pürüzlü olabilmektedir. Cihaz çalåmyor. Muhtemel sebebi Sigorta bozuk. Elektrik kesintisi Bilgi/Giderilmesi Sigorta kutusuna bakp, frnn sigortasn kontrol ediniz. Mutfan lambasnn yanp yanmadn kontrol ediniz. Cihazda yaplacak tamir ve dier iålemleri sadece üretici tarafndan yetki verilmiå ve eitilmiå servis teknisyenlerine yaptrnz. Cihaznz uygun åekilde tamir edilmemiåse büyük tehlikelerle karå karåya kalabilirsiniz. 26 Tavandaki frn lambasn deiåtiriniz Åu åekilde hareket ediniz Frn lambas bozuk ise veya yanmyorsa, deiåtirmek gerekir. cihaznzn E numarasn ve FD numarasn bildiriniz. Yalnzca bu uygun lambalar kullannz Frnn içindeki lamba kapan sola çevirerek 4. Lambay ayn tipte lambayla deiåtiriniz. 5. Lamba kapan tekrar vidalaynz. 6. kapa yetkili servisimizden temin edebilirsiniz. sayede kekiniz mükemmel åekilde piåecektir. Koyu renkli metalden pasta kalplar en uygun olanlardr. kalbn daima tel zgarann üzerine koyunuz. enerji tasarruf etmiå olursunuz. bir sonraki sefer daha yüksek olan deeri ayarlaynz. pasta (örn. zgaralar özel aksesuar olarak bayilerden temin edebilirsiniz. ** Pastay yakl. 20 dakika cihazn içinde brakp, soumasn bekleyiniz. Tepside piåirilen pasta Yüks eklik sac sac + üniversel tava** Istma åekli t T Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Kuru malzemeli basit kuru pasta hamuru veya mayal hamur 30 Tepside piåirilen pasta Yüks eklik sac sac + üniversel tava** sac sac Istma åekli t T t t Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Sulu malzemeli* (meyve) basit kuru pasta hamuru veya mayal hamur Pandispanya rolosu (ön stma) Örgü åeklinde mayal ekmek (kek) 500 g un ile Kuru kek Kuru kek Pizza * 500 g un ile 1 kg un ile Üniversal tava Üniversal tava Üniversal tava sac sac + üniversel tava** t t t t T Turta (åtrudel), tatl Çok sulu meyve pastalar piåirirken, daha derin olan üniversal tavay kullannz.

8 ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. Ekmek ve küçük kahvalt ekmei Mayal ekmek 1,2 kg un ile*, (ön stma) Ekåimiå (mayal) hamurdan ekmek 1,2 kg un ile*, (ön stma) Küçük kahvalt ekmei (örn. çavdardan küçük kahvalt ekmei) * Üniversal tava Üniversal tava Yükseklik Istma åekli 2 2 Scaklk Süre, ºC dakika t t Üniversal tava 4 t Scak frna kesinlikle dorudan su dökmeyiniz. 31 Küçük kek ve kurabiyeler Kurabiye Yükseklik Istma åekli Tepsi 3 Tepsi + üniversel tava** tepsiler* + üniversel tava*** Tepsi Tepsi 3 2 t T T T t t T T T T T Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Beze çi krema dolu küçük pasta Badem kurabiyesi Tepsi 3 Tepsi + üniversel tava** tepsiler* + üniversel tava*** Tepsi 3 Tepsi + üniversel tava** tepsiler* + üniversel tava*** Milföy hamuru * Ek saclar özel aksesuar olarak bayilerden temin edebilirsiniz. ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. *** Üniversel tavay alta yerleåtiriniz. Daha erken çkarlabilmektedir. Kek türü piåirmeye yönelik ipuçlar Kendi tarifinize göre piåirme yapmak istiyorsunuz. Karåtrmal kekin piåip piåmediini kontrol edebilirsiniz. Kek çökmektedir. Tablolarda bulunan benzeri unlu mamüllere baknz. Tarifte verilmiå piåme süresinin bitimine 10 dakika kala tahta çubuk ile keki en yüksek yerinden deliniz. Tahta åiåe hamur yapåmyorsa kek piåmiåtir. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz veya frn ssn 10 derece daha düåük ayarlaynz. Tarifte verilmiå karåtrma sürelerine dikkat ediniz. Kalbn kenarlarn yalamaynz. Piåirmeden sonra keki dikkatlice bir bçak ile kalptan ayrnz. Kek ortada yükselmiå ancak kenarlar daha alçakta kalmå. 32 Kekin üstü fazla kzarmaktadr. Kek kuru. Keki daha düåük bir seviyede frna sürünüz, daha düåük bir s seçiniz ve daha uzun bir süre piåiriniz. Küçük tahta bir çubuk ile hazr keke ufak delikler açnz. Ardndan meyve suyu veya alkollü bir sv damlatnz. Bir sonraki seferde frn ssn 10 derece daha yüksek ayarlaynz ve piåirme süresini ksaltnz. Bir sonraki seferde daha az sv kullannz ve frn ssn daha düåük ayarlayp, keki daha uzun piåiriniz. Sulu malzemeli keklerde: Önce tabann piåirmeye baålaynz. Üzerine badem veya susam serpiåtiriniz ve ardndan malzemeyi yerleåtiriniz. Lütfen tarifi ve piåirme sürelerini dikkate alnz. Scakl biraz daha düåük ayarlarsanz, pasta veya kek daha düzgün kzarr. Hassas kekleri üstten ve alltan s ile t bir seviyede piåiriniz. kad daima tepsiye göre kesiniz. Ekmek veya kek (örn. beyaz kalmå. Meyvelerin suyu pastadan aåaya akyor. Birkaç rafta birden kek piåiriyorsunuz. daima tel zgarann ortasna yerleåtiriniz. etlere 2-3 çorba kaå, buulama ete ise (büyüklüüne göre) 8-10 çorba kaå su (veya koymak istediiniz svdan) ilave ediniz. Daha ar olan tek parça eti, piåirme süresinin yars sona erdikten sonra çeviriniz. Kzartma piåtikten sonra, frnn kapa kapal olmak åartyla 10 dakika daha frnda bekletilmelidir. Böylelikle kzartma dinlenmiå olur ve etin suyu daha iyi dalr. Izgara yapma (grill) hakknda bilgiler Izgara yaparken, frnn kapsnn daima kapal olmasna dikkat ediniz. Izgara yaplan etlerin mümkün olduu kadar ayn kalnlkta olmasna özen gösteriniz. Et dilimleri en az 2 3 cm kalnlkta olmaldr. Böylelikle etler muntazam ve ayn oranda kzarp lezzetlerini korurlar; ayrca fazla kurumalar önlenmiå olur. Biftekleri ancak zgara üzerinde kzarttktan sonra tuzlaynz. Izgara (grill) yaplacak olan etleri vs. dorudan tel zgarann üzerine diziniz. Tek bir parça zgaralk et vs. kzartacaksanz, tel zgarann tam ortasna koyunuz. Ek olarak üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. Böylelikle etten damlayan su ve yalar tepsiye akar ve frn temiz kalr. Izgara etleri, bildirilen kzartma süresinin üçte ikisi sona erince çeviriniz. Izgara stma eleman sürekli açlp kapanmaktadr. Bu normal bir durumdur. Bu otomatik açlma kapanma iåleminin ne kadar sk gerçekleåtii, ayarlamå olduunuz zgara yapma kademesine baldr. 34 Et Tablo, yemeklerin souk frna sürülmesi için geçerlidir. Tablodaki süreler klavuz deerlerdir. Etin kalitesine ve sfatlarna baldr. Arlk 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg Tabak ve çanaklar kapal Yük seklik Istma åekli t t t t t t R x x R R R R R R t R x t t R Is ºC, zgara **** 3**** Süre, dakika Et Buulanmå sr kzartmas (örn. pirzola) Sr eti (kalça) açk açk Tel zgara*** Tel zgara*** Rozbif, pembe* Biftek, tam piåmiå Biftek, pembe Derisiz domuz eti (örn. ense) Derili domuz eti** (örn. omuz, paça) Kasseler usulü kemikli et Dalyan köfte Sosis Dana frnda Kemiksiz kuzu budu * 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 750 g yakl. 750 g 1 kg 2 kg 1,5 kg açk kapal kapal açk Tel zgara*** açk açk Rozbifi, piåirme süresinin yars sona erince çeviriniz. Piåtikten sonra bir alüminyum folyoya sarp, 10 dakika daha frnda bekletiniz. Domuz eti piåirirken, etin ya tabakasn (derisini) bir bçak ile yarnz ve eer et piåirilme süresi içerisinde tekrar çevrilecekse, önce derili ksm aåaya gelecek åekilde piåirme kabna yerleåtiriniz. Üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. önceden yakl. 3 dakika stn ** *** **** Izgaray 35 Kümes hayvanlar Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir.

9 Tablodaki arlk ile ilgili bilgiler, içi doldurulmamå, kzartlmaya hazr kümes hayvanlar için geçerlidir. Eer dorudan zgara teli üzerinde zgara yapacaksanz, üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. Ördek ve kazlarda, kanadn alt tarafndaki deriyi deliniz, böylelikle ya dåarya akabilir. Tüm tavuu veya kümes hayvann piåme süresinin üçte ikisi sona erince çeviriniz. Kümes hayvanlar kzartmalar, kzartma süresinin sonuna doru üzerine tereya, tuzlu su veya portakal suyu sürülürse daha iyi kzarr ve daha güzel görünür. Kümes hayvanlar 1 4 adet yarmåar tavuk Tavuk parçalar 1 4 adet bütün tavuk Ördek Kaz Yavru hindi 2 hindi budu Arlk herbiri 400 g herbiri 250 g herbiri 1 kg 1,7 kg 3 kg 3 kg herbiri 800 g Tabak ve çanaklar Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Izgara teli Yükseklik Istma åekli Scaklk ºC Süre, dakika R R R R R R R Balk Balk Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Arlk Tabak ve çanaklar Yük seklik Istma åekli Scaklk ºC, Izgara kademesi Süre, dakika Balk, zgara her 300 g Izgara* 1 kg 1,5 kg x R R Balk Arlk Tabak ve çanaklar Izgara* Yük seklik Istma åekli Scaklk ºC, Izgara kademesi 2 Süre, dakika Balk, dilimlenmiå, örn. pirzola * herbiri 300 g 4 x Üniversal tavay 1. raf seviyesine taknz. Kzartma ve zgaraya yönelik ip uçlar Tabloda ilgili kzartma için bir arlk bildirilmemiå. Kzartma etin iyice piåip piåmediini åu åekilde tespit edebilirsiniz. Ayar yaparken, kzartmann arlndan daha düåük olan, gerçek arla en yakn arl ayarlaynz ve kzartma süresini uzatnz. Bir et veya kzartma termometresi (yetkili satclarda vardr) kullannz veya "kaåk testi" yapnz. Kaåkla kzartmann üzerine bastrnz. Eer et salam ve dayankl ise, piåmiå demektir. Eer çabuk ezilirse veya basnca yumuåak olduunu fark ederseniz, biraz daha piåmesi gerekir. Kullanlan raf seviyesini ve scakl kontrol ediniz. Kzartmann rengi çok koyu oldu ve kabuu (üstü) ksmen yand. Kzartma güzel görünüyor ama kabn içindeki sos yand veya dibi tuttu. Kzartma güzel görünüyor ama kabn içindeki sosun rengi çok açk ve sulu. Kzartmann üzerine sosundan veya suyundan dökünce buhar oluåur. Bir dahaki sefer daha küçük bir kzartma kab kullannz veya biraz daha fazla su ilave ediniz. Bir dahaki sefer daha büyük bir kzartma kab kullannz veya biraz daha az su ilave ediniz. Üstten ve alltan s yerine dönüåümlü hava ile kzartma fonksiyonunu kullannz. Böylece etin arka taraf o kadar stlmaz ve daha az buhar oluåmaktadr. 37 Sufleler, gratenli yemekler, tost Yemek Frn tatllar (örn. meyveli sümze yourt frn tatls) Piåmiå malzemelerle yaplan baharatl sufleler (örn. frnda makarna) Çi malzemelerle yaplan baharatl sufleler* (örn. patates graten) Tost kzartmak 4 adet 12 adet Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Tabak ve çanaklar Sufle kab Yük seklik 2 Istma åekli t Is ºC, zgara Süre dakika Sufle kab, üniversal tava Sufle kab veya üniversal tava Izgara teli t t R R V x V x Döåenmiå tostun üstten kzartlmas 4 adet 12 adet * Izgara teli** Sufle en fazla 2 cm yükseklikte olmaldr. ** Üniversel tavay daima 1. rafa yerleåtiriniz. Derin dondurulmuå hazr yemekler Yemek Pizza Ambalajn üzerindeki üretici bilgilerini dikkate alnz. Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Yükseklik Istma åekli O O O O Scaklk ºC Süre, dakika Uygun olan nce tabanl pizza Kaln tabanl pizza Pizza Baguette Mini pizza 38 Yemek Patetes ürünleri Uygun olan Patates kzartmas Kroketler Herzogin patatesleri Rösti Patates dolma Küçük ekmek Tuzlu hamur Balk köfteleri Tavuk sticks Sebze burger Apfelstrudel Yükseklik Istma åekli O O O O O O O O O O O Scaklk ºC Süre, dakika Unlu mamülleri Kzartmalar Strudel Buz çözme Besinleri ambalajdan çkarnz ve uygun bir kab içinde zgara telinin üzerine koyunuz. Ambalajn üzerindeki üretici bilgilerini dikkate alnz. Çözülme süreleri gdalarn türü ve miktarlara göre deiåmektedir. Yemek Dondurulmuå gdalar* örn. kremal turtalar, yal krem turtalar, çikolata veya åeker kaplamal turtalar, meyveler, tavuk, salam ve et, ekmek, kekler ve dier kurabiyeler * Aksesuarlar Izgara teli Yükseklik Istma åekli 2 Y Scaklk ºC Is seçme dümesi kapal kalmaktadr Donmuå gdalar mikro dalga folyosu ile kapatn. Kümes hayvanlar, gösü alt tarafta olacak åekilde tabaa yerleåtirilmelidir. 39 Kurutma Sadece çok iyi durumdaki meyve ve sebzeleri kullannz ve onlar itina ile ykaynz. Suyunu alnz ve kurulaynz. Universel tavaya ve zgaraya kek kad seriniz. Yemek 600 g elma halkalar 800 g armut dilimleri 1,5 kg erik 200 g temizlenmiå baharatlar Yükseklik Istma åekli T T T T Scaklk ºC Süre, saatler yakl. 5 yakl. 8 yakl yakl. 1 1/2 Not Çok sulu sebze ve meyveleri birden fazla çeviriniz. Kurutulmuå gday kurutmadan hemen sonra kattan ayrnz. Kaynatmak Hazrlamak Eåit büyüklükte cam kaplar kullannz. Tabeladaki veriler bir litrelik yuvarlak cam kaplar için geçerlidir. Dikkat! Daha büyük ya da yüksek cam kaplar kullanmaynz. Kapaklar patlayabilir. Cam kaplar ve plastik halkalar temiz ve düzgün olmaldr. Sadece temiz meyve ve sebze piåirin. yice ykaynz. Meyve ve sebzeleri camn içine doldurunuz. Cam kaplarn kenarlarn temizlenene kadar siliniz. Her cam kabn üzerine slak plastik halka ve kapak yerleåtiriniz.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cam kaplar kskaçlarla kapaynz. Frna 6 dan fazla cam kap koymaynz. Tablolar Tabelada verilen zamanlar referans deerlerdir. Oda scakl, cam kaplarn says, cam kap içeriinin miktar ve scaklna göre deiåtirebilirsiniz. 40 Åu åekildebir 1. üniversal tavay 2. kademeye ittirebilirsiniz. 2. Cam kaplar birbirlerine deymeyecek åekilde tavaya diziniz. 3. Yarm litre scak suyu (yakl. 80 ºC) üniversal tavaya dökünüz. 4. Frnn kapsn kapatnz. 5. Fonksiyon seçiciyi al sya s ayarlayn. 6. ila 50 dakika sonra s seçme dümesini kapatnz. Fonksiyon seçme dümesi açk kalmaktadr. 25 ila 35 dakika sonradan stmadan sonra kavanozlar frndan almalsnz. seçme dümesini kapatnz. dakika yakl. 30 dakika yakl. seçme dümesini ne zmaan kapatabileceinizi tablodan örenebilirsiniz. Sebzeyi daha dakika boyunca frnda braknz. Fonksiyon seçme dümesi açk kalmaktadr. kabarck çkmaya baåladndan itibaren ºC yakl. 35 dakika yakl. 45 dakika yakl. 60 dakika sonradan s Sebze soumuå suyu ile bir litrelik kavanozlarda salatalklar krmz pancar Brüksel lahanas Fasülyeler, kvrck lahana, krmz lahana yakl. 35 dakika yakl. 30 dakika yakl. 30 dakika yakl. 30 dakika 41 Sebze soumuå suyu ile bir litrelik kavanozlarda Bezelyeler kabarck çkmaya baåladndan itibaren ºC yakl. 70 dakika sonradan s yakl. 30 dakika Kavanozlar çkarnz Kavanozlar souk veya slak bir zemine koymaynz. renkli, siyah cilal veya emaye kaplama kalplar kullannz. Bu tür kalplar frnn scan en iyi åekilde deerlendirir. henüz scaktr. kalb yanyana da frna sürebilirsiniz. olmayan tabanlar, piåme süresinin uzamasna yol açar. Daima yemekleriniz için doru boyda tencere seçiniz. Büyük ve sadece az doldurulmuå bir tencere için, gerektiinden daha fazla enerjiye ihtiyaç vardr. Tencereyi daima uygun bir kapakla kapatnz. Tenecere tabannn ve ocan ayn büyüklükte olmas, snn en iyi åekilde iletilmesini salar. Tencere satn alrken, üreticilerin sk sk üstte belirtilen tencere çapn söylemesine dikkat ediniz. Bu çap genellikle tencere tabannn çapndan büyüktür. Piåme süresi tam dolmadan, ocan s ayarn biraz düåürünüz. 42 Bakiye scakl kullannz. Piåirme süresi çok uzun olduu zaman, oca piåme süresi dolmadan 5-10 dakika kadar önce kapatabilirsiniz. Gda maddelerindeki akrilamid içerii Gda maddelerindeki akrilamidin ne derecede zararl olduu åu anda uzmanlar tarafndan tartålmaktadr. Güncel araåtrma sonuçlar dorultusunda sizin için åu bilgileri hazrlamå bulunuyoruz. Hangi yemekler risk altndadr? Akrilamid, yüksek scaklklarda hazrlanmå tahl ve patates ürünlerinde oluåur, örn. patates cipsi, kzarmå patates, tost, ekmek, sandviç ekmei, gevrek hamurdan yaplmå hamur iåleri (Kek, baharatl ekmek, süslü kek) Yemeklerin akrilamid oluåmadan hazrlanmas için tavsiyeler Genel Kaynatma sürelerini oldukça ksa tutunuz. Yemeklerin altn renginde kzarmasna, kararmamasna dikkat ediniz. Büyük, kaln yiyecekler daha az akrilamid içerir. Kzartma ve kzgn yada kzartma için olabildiince taze patates kullannz.yeåil ya da bozulmuå yerleri kulanmamalsnz. Patatesleri 8 ºC'nin altnda saklamaynz. üst/alt scaklk maks. 200 ºC, 3D scak hava maks.180 ºC. Yumurta ya da yumrta sars akrilamid oluåumunu azaltr. üst/alt scaklk maks. 190 ºC, 3D scak hava maks.170 ºC. Eåit miktarda ve yayvan bir åekilde tepsiye yaynz. Kzarmå patateslerin kurumamas için tepsi baåna en az 400 g piåirin. Hamur iåleri piåirilmesi Kurabiye Frnda kzarmå patates 43 Yemeklerin akrilamid oluåmadan hazrlanmas için tavsiyeler Tava ile kzartma Patatesleri kzartmadan önce piåiriniz. Patatesler çise sv ya yerine margarin kullannz. Tavann üst alan scaklnn kontrolü için bir üst alan termometresi yardmc olur. (örn. Sip. No Fa. testo'dan). Kzartma tavasn en yüksek kademede stnz. Tava 150 ºC'ye ulaåtnda, dilediiniz piåirme kademesini ayarlaynz. Ya 175 ºC.'den daha scak olmamaldr. Scakl bir ya termometresi ile ölçünüz. Ya- yemek orants 1:10 ile maks. 1:15 aras olmaldr, örn. 100 g kzarmå patates, 1.5 l yan içine. Taze patatesleri kzartmadan önce bir saat suda bekletiniz. Kzgn yada kzartmak Test yemekleri DIN ve EN standartlarna istinaden Hamur iåleri piåirilmesi Yemek Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Yükseklik Istma åekli t T T t T T Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Aksesuarlar ve bilgiler/ uyarlar Tepsi Tepsi + üniversel tava** 2 tepsiler* + üniversel tava*** Tepsi Tepsi + üniversel tava** 2 tepsiler* + üniversel tava*** Skma çörek (tulumba tatls gibi) Küçük kekler 20 adet Küçük kekler (küçük kek), her tepsiye 20 adet (frn önceden stlacak) Sulu bisküvi Açlabilir kalp 2 t Yemek Aksesuarlar ve bilgiler/ uyarlar Üniversel tava sac + üniversel tava** 2 zgara* + 2 beyaz sac kek kalplar Ø 20 cm**** Üniversel tava + 2 beyaz sac kabarma formu Ø 20 cm**** Yükseklik Istma åekli t T T t Scaklk ºC Piåirme süresi, dakika Mayal tepsi pastas Üstü kapal elmal pasta * Tepsi ve zgaralar bayilerden özel aksesuar olarak temin edebilirsiniz. ** ki raf seviyesinde ayn anda pasta vs. piåirirken, üniversal tavay daima tepsinin üst tarafndaki rafa taknz. *** Üniversel tavay daima alta yerleåtiriniz. Daha erken çkarlabilmektedir. ****Pastalar birbirlerine göre diyagonal bir åekilde zgara telinin üzerine yerleåtiriniz. Izgaralama Yemek Tost kzartmak (10 dk. ön stma) Bif burger, 12 adet* * Tablo, besinlerin souk frna sürülmesi durumu için geçerlidir. Aksesuarlar Izgara teli Izgara teli Yükseklik Istma åekli 5 4 x x Izgara kademesi 3 3 Süre dakika Sürenin 2/3'ü dolduunda çeviriniz. Üniversel tavay daima 1. rafa yerleåtiriniz.

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBN200040 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3555287

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBN200040 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3555287 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA700 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564181

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA700 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564181 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM5000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564177

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM5000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564177 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760260 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654918

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760260 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654918 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB10AB220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567505

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB10AB220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567505 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBB33C550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570514

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBB33C550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570514 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV23AB510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3571337

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV23AB510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3571337 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Kullanma kιlavuzu. OCE400 Pişirme bölümü

Kullanma kιlavuzu. OCE400 Pişirme bölümü [tr] Kullanma kιlavuzu OCE400 Pişirme bölümü ô İçindekiler[tr] Kul lanmakιlavuzu Güvenlik uyarıları... 2 Hasar nedenleri...3 Çevre koruma... 4 Çevrenin korunması kurallarına uygun imha...4 Enerji tasarruf

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EMS2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/634045

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EMS2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/634045 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HE

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HE Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HLN

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HLN Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM4901W

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM4901W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBX53R50

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBX53R50 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB953R50

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB953R50 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA950

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW71E http://tr.yourpdfguides.com/dref/805737

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW71E http://tr.yourpdfguides.com/dref/805737 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG MW71E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG MW71E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW81W http://tr.yourpdfguides.com/dref/805738

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG MW81W http://tr.yourpdfguides.com/dref/805738 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG MW81W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG MW81W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4S10ETL

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4S10ETL Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4010WML

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4010WML Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

EasyCook Combair SL SLP. Fırın

EasyCook Combair SL SLP. Fırın EasyCook Combair SL SLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates... Güveç

Detaylı

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın EasyCook Combair XSL XSLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates...

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBN36L670

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBN36L670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA900

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA900 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA800

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA800 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA550

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRMA550 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565566

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS EH375CE11E

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS EH375CE11E Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HR69W210T

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HR69W210T Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HN

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HN Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HN

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HN Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HE

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HE Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PKC345E Pişirme bölümü. Kullanma kιlavuzu

PKC345E Pişirme bölümü. Kullanma kιlavuzu PKC345E Pişirme bölümü [tr] Kullanma kιlavuzu ô İçindekiler[tr] Kul lanmakιlavuzu Güvenlik uyarıları... 2 Hasar nedenleri...3 Çevre koruma... 4 Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi...4 Enerji

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HR595210T

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HR595210T Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH FID18P30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3554874

Kullanım kılavuzunuz BOSCH FID18P30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3554874 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV20AB510

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV20AB510 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZVM64X http://tr.yourpdfguides.com/dref/956464

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZVM64X http://tr.yourpdfguides.com/dref/956464 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZVM64X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZVM64X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI DCH327X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI DCH327X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI DCH327X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI DCH327X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MUTFAKLARDA AKDENİZ LEZZETLERİ 34, 16, 90 TL 90 TL. Modunuza göre kahve. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel

MUTFAKLARDA AKDENİZ LEZZETLERİ 34, 16, 90 TL 90 TL. Modunuza göre kahve. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel 2 Eylül de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Black & White Öğütülmüş Kahve 19,90 TL 16, 90 TL 2x250g 4 Kutu Kapsül Kahve 39,90 TL 34, 90 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: MUTFAKLARDA

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS5011EML

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS5011EML Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243SF Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı