MDD 195 METABOLİZMA DERS DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MDD 195 METABOLİZMA DERS DOSYASI"

Transkript

1 GENEL BİLGİLER: MDD 195 METABOLİZMA DERS DOSYASI YIL 1 DERS ADI Metabolizma DERS BİYOKİMYA, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ, TIBBİ BİYOLOJİ VE FİZYOLOJİDEN MEYDANA GELİR. DERSİN KOD SAYISI MDD 195 DERSİN DİLİ İngilizce DERSİN KREDİSİ 7 BÖLÜM Temel Tıp Bilimleri DERS KORDİNATÖRÜ DERSİN SORUMLULARI I. AMAÇ: Öğrencilere, Karbonhitrat, lipit ve protein metabolizması ve bu metabolizmada katalize olan enzimleri Zigottan organ oluşumuna kadar olan gelişimsel olayları Üç temel embriyojenik katman ve organ oluşumu arasındaki gelişimsel ilişkiyi Mitokondrial genom ve dönüşen genlerin özellikleri Multifonksiyonel yada tek genlerin sebep olduğu genetik hastalıkları ve periodontal hastalıkların kalıtsal modeli öğretilir. V. ÖĞRENME ÇIKTILARI: Kursun sonunda öğrenci: Nükleotidler: Solunum zincirindeki nükleotidlerin yapısını Yağ, karbonhidrat ve protein metabolismasında fonksiyon gören nükleotid yapılarını tanımlayabilir. Enzimler: Prof.Dr.İnci ÖZDEN Prof.Dr.İnci Özden, PhD Assist.Prof.Dr.Ünal Uslu,MD Assist.Prof.Dr.Alev Cumbul,PhD Prof.Dr.Turgay İsbir,PhD Prof.Dr.Ertuğrul Kılıç,PhD Enzim-substrat bileşiminin mekanizmasının oluşumunu, Enzimatik reaksiyonları etkileyen faktörleri, Enzimatik reaksiyonların inhibisyon tiplerini, Düzenleyici enzimlerin sınıflamasını, Enzimerin solunum zincirindeki sıralamaya göre listelenmesini, Solunum zincirindeki her enzimin fonksiyonunu, Cıkarma ya da ROS ta yer alan enzimlerin listelenmesini, Uluslararası sisteme göre enzimlerin sınıflamasını, Transferaz, hidrolaz, oxidoreduktaz reaksiyonlarının mekanizmasını açıklar

2 Transferaz, hidrolaz, oksidoreduktaz enzim sınıflamasına birer örnek verir Liyaz, isomeraz, ligaz sistemlerinin reaksiyon mekanizmasını tanımlar. Her enzim sınıflamasındaki liyaz, izomeraz ve ligaz sistemine örnek verir. İnsan vicudundaki ATP ÜRETİMİ: Oksidatif fosforilasyondaki ATP üretimi, Substrat düzeyindeki fosforilasyondaki ATP üretimi öğrenir Glukoliz, glukogenez Aerobik ve anaerobik glikoliz arasındaki farkların listelenmesi, Aerobik ve anaerobik glikolizdeki enerji bırakımının hesaplanması, Glukoneogenezle bağınyılı olan dalgalanmalar, Glukoneogenezisi düzenleyen enzimlerin mekanizmasını öğrenir. Glikogenezis, glikoneolizis Glikogenezisin aşama aşama anlatılmasını, Glikogenolizisin aşama aşama anlatılmasını, Karaciğer ve kas glikojenı arasındaki temel farklılıkların listelenmesini, Glikogenoliz ve glikogenezin düzenleyici enzimler tarafından düzenlenmesinin tarifini öğrenir. Pentose fosfat yolu: Pentoz fosfat yolağı ile nükleik asit metabolizmasının bağlantısını, Azaltma reaksiyonları ve pentoz fosfat yolağı arasındaki bağlantısını, Pentoz fosfat yolağı ile glutathionun antioksidan sistemi arasındaki ilişki öğrenir. Yağ asitlerinin oksidasyonu: Bütün enzimleri belirterek yağ asitlerinin β-oksidasyonunu, Yağ asitlerinim β-oksidasyonundan kazanılan enerjinin hesaplanmasını, Çift sayılı karbon yağ asitlerinin, tek sayılı karbon yağ asitlerinin ve dallı yağ asitlerinin β-oksidasyonu arasındaki farklılıklarının listelenmesini öğrenir. Ketogenez Keton cisimciklerinin isimlerinin sıralanmasını, Keton cisimciklerinin ekstrahepatik dokularda yakıt olarak kullanıldığı durumların listelenmesini öğrenir. Protein ve amino asitlerin katabolizması Amino asitlerin katabolizmasında yer alan genel biyokimyasal olayların listelenmesi, Amino asitlerin katabolizmasında yer alan enzimlerin özelliklerinin tarif edilmesi, Amino asitlerin bozunma ürünlerine göre sınıflanması, Üre döngüsü, Üre döngüsünün ve sitrik asit döngüsü arasındaki bağlantıyı öğrenir. Fertilizasyon

3 Fertilizasyonun gerçekleşme yerini ve bu süreçteki genel aşamaları açıklar. Fertilizasyon menstruyal siklusun hangi evresinde gerçekleşir bilir Fertilizasyon yaş ve gestesyonel yaş arasındaki farkı ayırt eder. Blastulasyon Zigottan blastosit oluşumuna kadar meydane gelen değişiklikleri tanımlar. Bilaminar Embriyodan İmplantasyona Olağan implantasyon bölgelerini listeler; daha sık olan ektopik implantasyon bölgelerini listeler Trophoblastdan cytotrophoblast ve syncytiotrophoblasta farklılaşmayı içeren implantasyon sürecini ve maternal dokunun çevresindeki desiduyal reaksiyonu tanımlar Implantasyonun başladığı bir hafta boyunca, maternal dokunun içinde ve çevresinde meydana gelen değişiklikleri özetler. Gelişimin 2. Haftasının sonunda bilaminar embryonik diskin parçalarını tanımlar. Bu iki katmanın kaynaklarını listeler. Hamileliğin idamesindeki insan kronik gonadotrophin (Hcg) in rolünü tanımlar. Gastrulasyon ve Somitogenez Gastrulasyon aşamasını ve üç primer embryonik germ tabakasının kaynağını özetle tanımlar. Embroyonik diskte mezodermden bağımsız kalan iki alanı listeler. Gelişimin üçüncü haftası boyunca embriyonik mezodermde görünen bölgesel farklılıkları tanımlar. Somitlerin kaynağını tanımlar ve bu yapıların ana türevlerini listeler. Üç embriyonik germ tabakasının ana türevlerini listeler. Nörolasyon ve Folding Notokordun kökeninin kaynak ve mekanizmasını tanımlar. Nörolasyonun ana özelliklerini özetler. Nöral tüp ve nöral krestin oluşumunu içeren olaylar zincirini tanımlar. Nöral krest hücrelerinin türevlerini listeler. Head fold, tail fold,ve lateral body fold un rollerini kısaca tanımlar a) yassı trilaminar embriyonik diskin C-şeklinde silindirik embriyoya dönüşmesini, b) bağırsak oluşumu, ve c) göbek halkasının daralmasını açıklar Basit organların oluşumu ve Fötal Periyot Gelişimin embriyonik ve cenin dönemlerinin ana özelliklerini tanımlar. Ekstraembriyoner Yapılar 3. Hafta sırasında ekstraembriyonik yapılarda görülen değişikliklerin tanımlanması, özellikle koriyonik vililerin oluşumu (Bu aşamada her 4 ekstraembriyonik membranın temelleri gözlenebilmektedir) Implantasyonun tamamlanmasından sonra ayırtedilebilir hale gelen desiduanın 3 alt bölümünü (basalis, capsularis, and parietalis) tanımlar Koryonik kesenin villus koryona ve smooth koryona farklılaşmasını tanımlar. Amniyotik sıvının görevlerini listeler. Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin kökenini tanımlar. Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinde amniyon,koryon ve plasenta arasındaki tüm olası ilişkileri tanımlar. Kıkırdak ve Kemik Dokusunun Histolojisi Hyalin,elastik ve fibröz kıkırdak dokuyu histolojik kesitlerde ayırt eder.

4 Kompakt kemik dokuyu histolojik kesitlerde ayırt eder. Esas bağ dokusunun alt tiplerini tanır. Hyalin,elastik,fibröz kıkırdak ve endokondriyal kemikleşmenin işaretlenmiş şemasını çizer. Kıkırdak ve Kemik Dokusunun Histolojisi H&E ile boyanmış kesitlerde nöronları tanımlar ve histolojik özelliklerini yorumlar. Sinir sisteminde sinir hücrelerinin ışık mikroskobu görüntüsünü tanımlar. İnsan Gelişimi Gelişimin embriyonik ve fötal dönemdeki temel özelliklerini tanımlar. Mitokondri Genomu Mitokondriyal genomun ve hücre üzerindeki belirleyici özelliklerini tanımlar. Diş agenezi: Moleküler genetikten moleküler diş hekimliğine Diş agenezinden moleküler diş hekimliğine kadar multifaktöriyel ve monojenik kalıtımı tanımlar. Membran ve Aksiyon Potansiyeli İstirahat membran potansiyelinin nasıl oluştuğunu açıklar. Depolarizasyon, repolarizasyon, ve hyperpolarizasyon terimlerini tanımlar. Aksiyon potansiyelinin özelliklerini tanımlar. İskelet Kasları Fizyolojisi İskelet kaslarının mikroskobik ve makroskobik yapısını tanımlar. Motor ünite terimini tanımlar. Kas liflerinin tiplerini ve enerji sistemlerini açıklar. İskelet Kaslarının Kasılması Nöromüsküler iletimde Ach ın rolünü açıklar. Kasılmad kayan filament teorisiyle ne anlatılmak istendiğini açıklar. Sarkoplazmik retikulum ve Ca2+ nın uyarılma-kasılma sürecindeki rolünü tanımlar. Düz Kas Fizyolojisi Düz kasların yapısını tanımlar. Düz kasların fonksiyonlarını ve uyaran faktörleri tanımlar. Düz kaslarda kasılma ve gevşeme sürecini ve bu süreçte kalsiyumun rolünü açıklar. Düz kasların ve iskelet kaslarını yapı ve fizyoloji açısından karşılaştırır. Kalp Kası Fizyolojisi Kalp kasının yapısını ve fonksiyonel özelliklerini tanımlar. Kalp kasında aksiyon potansiyelinin oluşumunu ve yayılımını tanımlar. Kalp kasında kasılma ve gevşeme mekanizmasını açıklar. Elektromiyografi Belirtilen elektromiyografi deneyini yapar ve sonuçlarını yorumlar.

5 VI. EĞİTİM/ÖĞRENME STRATEJİSİ: Teorik dersler koferans formunda verilir. Ders sunumları bilgisayar ve projeksiyon ile desteklenir.. Her dersin sonunda ders notları öğrencilere verilir. Pratik dersler donanımlı laboratuvarlarda teknik personel ve eğitici gözetiminde gruplar halinde yapılır. Anatomi pratikleri çok çeşitli anatomi modelleri üzerinde gerçekleştirilir. VI. DERS İÇERİĞİ: TEORİK VE PRATİK DERS İÇERİĞİ: Akademik rapor içerisinde verilmiştir. KAYNAKLAR: 1.Topics in Dental Biochemistry Martin Levine Springer 2011 ISBN: Lippincott s Illustated reviews Champe /Harvey/Ferrier,4 th edition ISBN: Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry Neil S. Norton ISBN: Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion Major M.Ash. Stanley Nelson Elsevier Health Sciences 5.Head and Neck Anatomy for Dental Medicine Baker / Schuenke / Schulte / Schumacher Paperback / softback ISBN (Americas): D Head and Neck Anatomy for Dentistry PrimalPictures VII. DEĞERLENDİRME VE SINAVLAR: Komite sonunda teorik ve pratik soruları kapsayan yazılı ara sınav yapılır. Histoloji ve embriyolojide pratik sınav da yapılır. Sömestr sonunda yazılı final sınavı yapılır. Sınavlar çoktan seçmelidir. Geçme notu ara sınavın %50si final sınavının %50si toplanarak verilir. Bu toplam en az 50 olmalıdır ve öğrenci final sınavından en az 50 almalıdır. Geçme notu başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı yapılır. SWOT ANALİZİ Dersin Güçlü Noktaları Eğitimciler öğretme ve araştırmada yeteneklidir. Yeni gelişmeleri takip ederek ders programını sürekli yenilerler. Dersin sonunda bazı dersler için tekrarlar yapılır. Pratik dersler donanımlı laboratuvarlarda yapılır. Anatomi pratik dersleri çok çeşitli anatomi modelleri üzerinde yapılmaktadır. Dersin zayıf Noktaları Teknik personel yetersizliği vardır. Tek bir anatomi hocasi olmasi anatomi ders saatlerini sınırlar ve öğrencinin konu ile ilgili konsantrasyonunu zorlar.

6 VIII. Ders ile İlgili Geliştirilmesi Gereken Noktalar: Eğitim videoları ve programlar eğitime katkıda bulunacaktır. Anatomi dersinde yeni anatomik modeller kullanılacaktır. Teknik personel kalitesi ideal seviyeye getirilecektir. YIL (SINIF) 1 DERS BAŞLIĞI Temel tıp bilimlerine giriş Komite dersleri : Medikal biyoloji Biyofizik Medical organik kimya Histoloji ve embrilyoloji DERS KODU MDD 190 DERS DİLİ İngilizce DERS KREDİSİ 6 BÖLÜM Temel tıp bilimleri DERS KORDİNATÖRÜ Prof.Dr.İnci ÖZDEN Prof.Dr.Turgay İsbir,PhD Assist.Prof.Dr.Akif Maharramov,PhD Assist.Prof.Dr.Ebru Türköz Acar,PhD DERSİN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Assist.Prof.Dr.Ünal Uslu,MD Assist.Prof.Dr.Alev Cumbul,PhD MDD 190 TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS DOSYASI I. GENEL BİLGİLER : II. Amaç : Öğrencilere ; Hücre yapısı, hücrede sinyal olayları,hücre döngüsü, programlı hücre ölümünü Medical biyoloji labaratuvarındaki güvenlik kuralları, labaratuvar ekipmanları ve aletleri ve pratikte kullanımlarını. Hücre bölünmesinin hücresel olayları, yaşamın temel yapı taşları,ve mikroskobik teknikleri kullanarak jenarasyonların genetic bilgilerini transfer etmeyi Değişik DNA izolasyon teknikleri, genetic çalışmalardaki ilk aşama, ve elde edilen DNA kalite ve sayısının ölçülmesini Mekanik, elektriksel, optik olaylar ve onların insan vücudundaki önemini İnsan vüvüdünda oluşan temel organik reaksiyonlarını Mikroskop çeşitleri ve kullanım alanlarını

7 Histolojik metodları öğretmektir. V. Dersin sonuçları : Bu dersin sonunda öğrenciler Medical biyolojiyi tanıtma Hücrelerin tüm biyokimyasal mekanizmalarını ve molekuler persfektifini tanımlayabilmeli. Insan genom projesini ve bunun ileride sağlık ve biyoloji biliminde önemini açıklayabilmeli. Yaşamın başlangıcı Evrim teorisini tesbit etmeli Insanın genom formasyonunu evrimin aşamalarına göre açıklayabilmeli. Hücre biyoloğunun gereçleri Protein saflaştırma tanımlama görev anlamlandırma çalışmlarını açıklayıp hücre kültürü ve hücre popülasyon analizleri, klonlama ve genetic analizler yapabilmeli. Imminolojik testleri, mikroskopik teknikleri, hücre kültürlerini, hücre sayımı,kromatografi teknikleri ve elektroforezi açıklayabilmeli. Yaşamın hücresel organizasyonu Hücre organellerini ve görevlerini açıklayabilmeli Hücre membranı Hücre membranının yapısını organizasyonunu ve fonksiyonunu açıklayabilmeli Cytoskeleton

8 Cytoskeletonun yapısını ve organizasyonunu açıklayabilmeli Cytoskeleton yapının fonksiyonunu açıklayabilmeli Hücre adezyonu Hücre yapısındaki içindeki adezyonun önemini anlamalı Adezyon kaynaklı molekülleri ve onların destekleyici rollerini anlamalı Hücresel sinyal olayları Sinyal taşınmasının mekanizmasını anlamalı Değişen çevre şartlarına hücre tepkisini anlamalı Hücre içi hücre sinyalleri Intracelüler yapının moleküllerini açıklayabilmeli Hücrenin diğer hücrelerden nasıl sinyal aldığını ve ona karşılık nasıl hareket ettiğini açıklayabilmeli Programlı hücre ölümü Programlı hücre ölümünü açıklayabilmeli Programlı hücre ölümünü tariff edebilmeli Yaşamdaki aşamalarını açıklayabilmeli Hücre döngüsü Hücre döngüsünun kısımlarını açıklayabilmeli Mikroskopta hücre yapısını ve moleküllerını açıklayabilmeli Hücre döngüsündeki kanser gibi hastalıkları açıklayabilmeli Programlı hücre ölümünü açıklayabilmeli Yaşamdaki aşamalarını açıklayabilmeli Labaratuvar prensipleri Pratik ve teorik bilgileri laboratuar kullanımıyla birleştirebilmeli Mitoz ve mayoz bölünme Mitoz ve mayoz bölünmenin aşamalarını inceleyip genetiğe etkilerini anlamalı DNA çıkartma Değişik DNA izolasyon yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmeli.

9 Biyofiziği tanıtma ; fiziksel ölçüler ve birimler,birim standartları Fiziksel ölçüleri onların vektör ve skalar büyüklüklerine göre tartışabilmeli Ölçü birimlerindeki matematiksel problemleri çözebilmeli Vektör ünitesi kavramını ve önemini açıklayabilmeli Temel ve dönüştürülmüş fiziksel birimleri biribirine dönüştürebilmeli Birim standartlarını listeleyebilmeli Vücut kütle indeksini açıklayabilmeli Kuvvet, yerçekimi, yerçekimi kanunları, kütle ve hacim; Newton yasaları, kütle merkezi Kuvvet kavramını ve onun etkisini açıklayabilmeli Kuvvet, kütle,ağırlık, yer çekimi arasındaki benzerlik ve farkları açıklayabilmeli Newton un yerçekimi kanununu tanımlayabilmeli ve yukarıdaki faktörlerle ilgili olarak önemini formulüze edebilmeli Newton un 1.,2.ve 3. Kanunlarının açıklayabilmeli ve kanunların birbiri arasındaki dönüşümü tartışabilmeli. Kütle merkezi ve önemini açıklayabilmeli Enerji, kinetik ve potansiyel enerji, enerji koruma prensipleri ;Hız,ivme, moment; Problem çözme yöntemleri Iş ve enerji arasındaki farkı tartışabilmeli Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirlerine dönüşünü açıklayabilmeli Enerji dönüşüm ve koruma yasalarını açıklayabilmeli Moment korunum prensiplerini anlatmak için, hız,ivme, moment kavramlarını tanımlayabilmeli Kuvvetin biyolojik ve mekanik önemini açıklayabilmeli Biomataryaller :Elostomerler, Hook yasası, Young modülü. Biomataryaller: stres gerilimi, Poisson yasası, Volumetrik deformasyon Bulk modülü, kırılma direnci, Su. Materyalleri katı sıvı ve plastik olarak 3 e ayırabilmeli Hook yasasını elastik maddelere uygulayabilmeli Hook yasası çerçevesinde Young modülünü değerlendirebilmeli Baskı ve kırılma direnci arasındaki ilişkiyi Young mödülüne gore düşünebilmeli Poisson oranı ve Bulk modülü konseptini tanımlayabilmeli Elastomer ve kollajen icerikli doğal,e lastik, biolojik materyalleri tanımlayabilmeli (kemik,kıkırdak ve kas) Suyun farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilmeli Biyoelektronikler : biyoelektriksel aktivite, elektrik akım olayları ; Biyoelektronikler : Membran özdirenci, Elektriksel güvenlik sistemi Bio potansiyelleri açıklayabilmeli (membran ve aksiyon potansiyeli ) Elektrik akım şiddetinin insan vücüduna etkisini sonuçlarına gore açıklayabilmeli (ısısal,kimyasal ve şok etkileri )

10 Hücrenin direncini kondansatör model çerçevesinde ve farklı matematiksel ifadelerle tanımlayabilmeli Mevcut frekans yoğunluk ve hücre direnci arasındaki ilişkileri açıklayabilmeli Direk ve alternative akımların özdirenç faktörlerine biyolojik etkisini açıklayabilmeli Değişik yoğunluktaki akımların insan vücüduna etkisini açıklayabilmeli Temel elektrik üretme ve taşıma sistemlerini açıklayabilmeli ve risk faktörlerine göre güvenlik metodları geliştirebilmeli Temel elementleri listeleyebilmeli Bio-optic: Işığın doğası, Elektromanyetik spektrum, Lensler; Bio-optic: Lens üretme denklemi, Görme bozuklukları Işığın fiziksel doğasını açıklayabilmeli Işığın kırılma kurallarını açıklayabilmeli ve lens tiplerini listeleyebilmeli Yüzey yarıçapı numaralandırmasına göre pozitif ve negatif lenslerin tanımlarının gerekçelerini açıklayabilmeli Lens üretmek için gerekli denklemi açıklayabilmeli Görme bozukluklarını listeyip, nedenlerini açıklayabilmeli Bio-optic: Görme bozuklukları (devam); Bio-optik: Görüntü ve göz, Göz anatomisi ve göz yapılarının fonksiyonları Görme fonksiyonunu görme bozuklukları acısından değerlendirebilmeli Görmenin temel prensiplerini açıklayabilmeli. Gözün farklı anatomik kesitlerin önemliliğini ve fiziksel parametreleri listeleyebilmeli. Bio-optik: Optik sinirler, Ekstra-oküler kaslar; Bio-optic: Gözde kırılma bozuklukları, Mikroskop Göz ile ilgili kas ve sinirleri açıklamak Uzak ve yakın görme problemlerindeki kırılma problemlerini açıklayabilmeli Astigmat ve katarakt kavramlarını açıklayabilmeli Mikroskop ve teleskop gibi optik aletleri çalışma prensipleriyle birlikte açıklayabilmeli Optik araçların çalısma prensiplerini ve görüntü ayarlama ve göz kasları fonksiyonlarını karsılastırabilmeli Sesin doğası-mekanik dalgalar, Dalgaların enerjileri, Fiziksel işitme vasıtası olarak ses Osilasyon (salınım) ve mekanik dalgaların fiziksel özelliklerini açıklayabilmeli. Dalgaların basınç ve enerjilerini açıklayabilmeli Sesi mekanik dalgaların bilgi taşıması doğrultusunda açıklayabilmeli

11 Akustik iletilerin algılanması ve iletilmesi, Ses yoğunluğu, Ses uygulamalarının tıpta kullanım tipleri ultrason Kulak anatomisini anlatabilmeli. Kulak yapısı tarafından akustik sinyallerin iletim ve algılanlanma presiplerini açıklayabilmeli. Tıpta kullanılan ultrasonik dalga uygulamalarının temel prensiplerini açıklayabilmeli. Medikal organik kimyaya giriş & Bağlanma Teorisi & Hibritleşme Atomların elektron konfigurasyonlarını belirlerleyebilmeli ve açıklayabilmeli. Atom yörüngelerini açıklayabilmeli. Kimyasal bağlanmaların sınıflandırılmasını açıklayabilmeli. Hibritleşme teorisini ve moleküler yörüngelerini açıklayabilmeli Rezonans Farklı organik moleküllerdeki rezonans yapısını yazabilmeli Asitler ve Bazlar Bronsted asit/baz kavramlarını tanımlayabilmeli. Bronsted asidi ile Lewis asidini ayırt edebilmeli. Asit-baz dengesi ve pka değerlerini açıklaybilmeli. Genel inorganik ve organik asit/bazları listeleyip pka değerlerini verebilmeli. ALKANLAR VE SİKLOALKANLAR Alkanları belirtip tanımlayabilmeli. Alkanları isimlendirebilmeli Fiziko-kimyasalar özelliklerini listeleyebilmeli Alkanların reaktifliğini tanımlayabilmeli. Sikloalkanları isimlendirip, belirtip, tanımlayabilmeli. Özelliklerini listeleyin ve reaktifliklerini açıklayabilmeli. Alkanlar ve Alkinler Alkanların sterokimyasini tanımlayıp,isimlendirip ve gösterebilmeli Alkenlerin reaktifliğini açıklayabilmeli Ekleme reaksiyonlarını tanımlayabilmeli: mekanizmalar, elektrofiliklerin farkları, radikal eklentiler Alkinlerin fiziko-kimyasal özelliklerini listeleyip, açıklayabilmeli

12 Alkinlerin reaksiyonlarını tanımlayabilmeli; ekleme reaksiyonlar, redüksiyon reaksiyonları, oksidatif bölünmeler, asit baz reaksiyonları. Alkinlerin fiziko-kimyasal özelliklerini tanımlamak ve sıralayabilmeli. Benzen ve Aromatiklik Ders sonunda öğrenci: Benzen yapısını tanımlayabilmeli. Aromatiklik kavramını tanımlayabilmeli. Organik bileşikler Organik grupları,önemli organik bileşikleri ve bu bileşiklerin farklılıklarını tanımlayıp, açıklayabilmeli. IUPAC kurallarına uygun olarak bileşikleri isimlendirebilmeli Bileşikleri oluşturmak için gerçekleşen reaksiyonları tanımlayabilmeli. Sterokimya Kiralite (Chirality) ve optik aktiviteyi tanımlamak.** Asimetrik merkezdeki R ve S konfigürasyonunu vermeli, iki kiral merkezli moleküllerin sterokimyasını tanımlayabilmeli, enantiomerleri diasterioisomerlerden ayırd edebilmeli İkiden fazla kiral merkezli sterokimya moleküllerini tanımlayabilmeli Karbon olmayan atomlardan kaynaklı kiraliteyi tanımlayabilmeli Biomakromoleküller Yağ asitlerinin yapılarını gösterebilmeli (doymuş zincir ve doymamıştan ayırt ederek), Trigliserit ve fosfogliseritleri tanımlayabilmeli. Monosakkaritleri tanımlayabilmeli. Genel polisakkaritlerin yapılarını ve özelliklerini gösterebilmeli; amiloz, nişasta, amilopektin nişasta ve glikojen Aminoasitleri tanımlayıp sınıflandırabilmeli. Peptidik bağlanmayı tanımlayabilmeli: Protein in tanımı, Histoloji ye giriş Histolojiyi tanımlayabilmeli Temel doku kavramını açıklayabilmeli Histolojik kesit içerisinde hangi komponentlerin hücreyi, hücre dışı sıvıları veya vucut sıvılarını belirttiğini anımsayabilmeli.

13 Çapraz kesit alınmış hücrenin çizimi ve histolojik kesitteki hücre yapılarının gösterebilmeli Büyütme ve çözme gücü (çözünüm) kavramlarının farklarını anlayabilmeli Işık mikroskobu ve elektron mikroskobu arasındaki benzerlikler ve farklılıkları özetleyebilmeli Histoloji metodları Ana histolojik metotları özetleyebilmeli. Doku düzenlemelerinin adımlarını listeleyip, kısaca açıklayabilmeli Bazofilik ve asidofilik boyama çeşitleri ve alınma çeşitlerinin farkını anlamalı. Mikroskobi Mikroskobu doğru bir şekilde kullanıp, kesitleri efektif bir şekilde inceleyebilmeli İncelenen kesiti üç boyutlu olarak yorumlayabilmeli. EMBRİYOLOJİYE GİRİŞ Ders süresince embriyonik ve yetişkin vücudunu karşılaştırabilmeli Temel tıp bilimleri (anatomi vs.) ile klinik bilimler (pediatri vs.) arasında ilişki saglayabilmeli son menstural periyot (last menstural period, LMP) tarihine göre tahmini doğumu hesaplayabilmeli

14 IX. ÖĞRETİM/ÖĞRENİM STRATEJİLERİ: Teorik dersler konferans formunda işlenir Derslerin sunumu, bilgisayar projeksiyonlarıyla desteklenir Her ders sonunda, ders notları kağıt çıktısı veya elektronik kopya formatında öğrencilere verilir. Pratik dersler, 3 ayrı gruba bölünmüş öğrenciler halinde, eğitmenler ve teknik personelin gözetimi altında tam donanımlı laboratuvarlarda gerçekleştirilir. X. DERS İÇERİĞİ: TEORİK VE PRATİK DERS İÇERİKLERİ: Akademik takvim kitapcığında belirtilir. KİTAPLAR: 1.Introductory Biophysics:Perspectives on the Living State J.R.Claycomb and Jonathan Quoc P.Tran,,USA, Biophysics, an Introduction Rodney M.J. Cotterill,England, Biologial Physics Philip C,Nelson,New York, Organic Chemistry Mc Murry,Brooks-Cole ISBN-13: Basic histology: text and atlas Anthony Mescher, 12. edition, McGraw-Hill Medical (2009). 6. Histology and cell biology: an introduction to pathology Abraham L. Kierszenbaum A.L., Third Edition, Mosby (2011). 7. Oral Anatomy, Histology and Embryology B.K.B. Berkovitz, G.R. Holland, B.J. Moxham, 4. editions, Mosby (2009). 8. Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach James K. Avery, Daniel J. Chiego, 3. editions, Mosby (2005).

15 XI. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her komite sonrası, teorik ve pratik dersleri içeren ara sınav gerçekleştirilir. Final sınavı dönem sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşturulur. Geçme notu arasınav notunun %50 si ve final sınavının notunun %50 si toplanarak hesaplanır (Final sınavı notu en az 50 olmalıdır.) YIL / SÖMESTR 2 İNCİ YIL, 4 inci SÖMESTR DERSİN ADI Araştırma Metodolojisi DERSİN KODU DENT 296 DERSİN DİLİ TÜRKÇE DERSİN KREDİSİ 2 u elde edemeyen öğrencilere mazeret sınavı uygulanır. e t e r l i g e ç m e n o t Y SWOT ANALİZİ Dersin güçlü yönleri Eğitmenler öğretim ve araştırma konularında yetkindir. Ayrıca diş hekimliği eğitimindeki yeni gelişmeleri yakından takip ederler. Pratik dersler tam donanımlı labaratuvarlarda gerçekleştirilir. Dersin zayıf yönleri Teknik personel kapasitesi ihtiyaç olunandan daha düşük seviyededir. XII. DERSTEKİ GELİŞMELER Eğitimsel videolar ve yazılımlar, eğitimsel süreçte yardımcı olacaktır.

16 BÖLÜM DERS KOORDİNATÖRÜ Dersi veren öğretim görevlileri- Pedodonti (Toplum Ağız Diş Sağlığı) Prof.Dr. İnci Oktay Prof.Dr. İnci Oktay I.GEN EL BİLGİ LER II.AMAÇ Öğrencilere, araştırma metodolojisi, araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması ve gözlemsel araştırmalar alanında genel bir görüş kazandırmak. III.HEDEFLER Dersin sonunda öğrenci; BİLGİ VE ANLAMA: 1. Araştırma planlamasını, örnek grup, istatistik analiz, araştırma metodu seçimi arasındaki etkileşimleri dikkate alarak organize eder, 2. Araştırma konusuna uyumlu istatistik yöntemi seçer, 3. Araştırma yöntemlerini kanıta dayalı hekimlik açısından değerlendirir, 4. Araştırma konusuna uygun araştırma yöntemini seçer, 5. Araştırmalarda nedensellik ilişkisini yorumlar. TUTUM: 1. Araştırmada etik kurallara uyar ve taraf tutmaz, 2. Araştırmaya katılan bireylere, durumu detaylı olarak anlatarak mutlaka onam formu alır. IV.ÖĞRENME ÇIKTILARI 1. Araştırma planlamasında, yeni bir yaklaşım, yeni bir yöntem vb. gibi bir inovasyon alanının oluşturulmasını sağlar, 2. Araştırma planlamasında, örnek grup seçimi, istatistik analiz, araştırma yöntemi gibi faktörlerin birbiri üzerine etkilerini değerlendirerek planlama yapar, 3. Araştırma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır, 4. Araştırma sonuçlarını yorumlar. V.EĞİTİM/ÖĞRETİM STRATEJİSİ Grup çalışmaları ve konferans

17 VI. MEZUNİYETTE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖK Yetkinlik 3.20 ÖK Yetkinlik 3.20 ÖK Yetkinlik 3.20 ÖK Yetkinlik 3.20 VII. DEĞERLENDİRME STRATEJİSİ: Derslerin değerlendirilmesi her sömestr yapılan yazılı sınavlar ve pratik çalışmaların incelenmesi ile gerçekleştirilir. Formativ değerlendirme için her sömestrde 2 arasınav yapılır. Akademik yılın sonunda ise final sınavı gerçekleştirilir. Ders yalnızca bir sömestr devam ediyorsa, final sınavı bu sömestrin sonunda uygulanır. Arasınavlar aşağıda belirtilen soru tiplerinin hepsini içerecek şekilde hazırlanır: -Klasik -Çoktan seçmeli -Açık uçlu -Doğru/Yanlış -Olgu çözümü (Probleme dayalı) Probleme dayalı sorular problem çözme becerilerini değerlendirmek üzere özellikle klinik yıllarındaki öğrencilere uygulanmaktadır. Bu olguların çözümünde öğrencilerin kitap ve notlarını kullanmalarına izin verilir. Pratik çalışmaların değerlendirilmesi ise her ders için tamamlanması zorunlu tedaviler ve klinik/preklinik performans düzeyini saptayan mini-cex sınavları ile gerçekleştirilir. Final sınavları tüm akademik yıl boyunca görülen derslerin toplu halde değerlendirilmesini içerir. Arasınavlar ve final sınavı öğrencinin en son notunu saptamada %50 şer oranla katkıda bulunurlar. Öğrencinin sınavı geçmesi için bu 2 sınavın ortalaması en az 50 olmalıdır. Aynı zamanda final sınavında en az 50 alınması zorunludur.

18 VIII. ÖNERİLEN KAYNAKLAR İnternet kaynakları X.AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME 1.Dersin güçlü yönleri: Eleştirel düşünceyi geliştirmesi 2.Dersin zayıf yönleri: YIL / SÖMESTR 1 Biyoistatistik analiz seçiminde zorluk 3- Dersin geliştirilmesi: M MDD 290 KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARVE SOLUNUM HASTALIKLARı COURSE SYLLABUS I. I. GENEL BİLGİ:

19 DERSİN ADI KARDIYOVASKÜLER VE SOLUNUM SISTEMI Fizyoloji : 15saatteorik 12 saatpratik Biyofizik : 14 saatteorik Anatomi : 13 saatteorik Biyokimya : 10 saatteorik Histoloji and Embriyoloji :10saatteorik DERSİN KODU MDD 290 DERSİN DİLİ DERSİN KREDİSİ 4 BÖLÜM DERS KOORDİNATÖRÜ DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İngilizce Temel Tıp Bilimleri Prof.Dr.İnci ÖZDEN Prof.Dr.ErtuğrulKılıç Yard. Doç.Dr.AkifMaharramov Yard. Doç.Dr. Yusuf ÖzgürÇakmak, Prof.Dr.İnciÖzden Yard. Doç.DrDr.ÜnalUslu Yard. Doç.DrDr.AlevCumbul III. IV. V. VI. VII. II. III. IV. II.AMAÇ : Öğrencilere şu konularda bilgiler verilir: Kanın fonksiyonları, eritrosit, lenfosit, pıhtılaşma, kardiyak fonksiyonların düzenlenmesi, dolaşım sistemi, solunumun düzenlenmesi hematokrit, kan grubu belirlenmesi. Kardiyovasküler sistemin çalışma prensipleri ve kalbin iletim sistemi, elektromanyetik alanın kardiyak fonksiyonun DNA molekül promoter genindeki EMRE (elektromanyetik yanıt elemanı) domainine bağlı parametreler üzerindeki etkileri, aktivitede fizyolojik ve biyofiziksel parametreler (vital kapasite, hacim, vb.) ile yürütülen biyokimyasal model kullanılması Solunum ve dolaşım sistemleri ve boyun bölgesi anatomisinin klinik yansımaları ile değerlendirilmesi, böylece öğrencinin olası klinik uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve anatomik temelde ifade edilmesi için gerekli bilgileri alması Hemoglobinin özellikleri, homoglobinin sentezi ve degredasyonu, icterusun biyokimyasal özellikleri, anemi ve hemofili.

20 İntegumentersisteminyapısıvefonksiyonu, üstsolunumyolununhistolojiközellikleri, baş-boyunbölgesininvesolunumsisteminingelişimi, gelişimsüreciilebaşboyunbölgesininvesolunumsistemininkonjenitalanomalilerininkorelasyonu V.ÖĞRENİM KAZANIMI: Dersin Sonunda Kanın görevleri Teorik : 1 saat Dolaşım sisteminin genel fonksiyonlarını ve majör komponentlerinin anlatılması. Kan plazmasının kompozisyonunun ve kan elementlerinin Kan hücresi oluşumunun kimyasal düzenleyicilerinin anlatılması Kan plazmasının kompozisyonunun ve kandaki elementlerin fiziksel karakteristiği ve fonksiyonların anlatılması. Eritrositve Lökosit Teorik : 1 saat Eritrositin, eritrosit fonksiyonlarının ve eritropoiezisin tanımlanması Hemoglobin ve hematokritin tanımlanması Aneminin fizyopatolojik mekanizmasının açıklanması Lökositlerin ve alt tiplerinin tanınması Lökosit fonksiyonlarının tanımlanması Lökopoiezisin tanımlanması Plateletler ve Pıhtılaşma Teorik : 1 saat Plateletlerin ve fonksiyonlarının tanımlanması Kan pıhtısının nasıl oluştuğunun ve nasıl parçalandığının açıklanması Koagülasyon faktörlerinin belirtilmesi. Kan Grupları ve Transfüzyon Reaksiyonları Teorik : 1 saat Kırmızı kan hücrelerindeki ABO sisteminin tanımlanması. Rh antijenlerin tanımlanması Transfüzyon reaksiyonların nasıl oluştuğunun açıklanması Lenfositler ve İmmün Sistem Teorik : 1 saat Lenfosit alt gruplarının tanımlanması Lenfosit fonksiyonlarının açıklanması Sitokinlerin ve fonksiyonlarının açıklanması Kardiyak Fonksiyonların Düzenlenmesi Teorik : 1 saat Kardiyak atımın ve nasıl hesaplandığının tanımlanması Otonomik sinirlerin kardiyak hızını ve ventriküler kontraksiyonun gücünü nasıl düzenlediğinin açıklanması Stroke hacminin intrinsik olarak düzenlenmesinin (Kalbin Frank-Starling Kanunu) açıklanması. Kardiyak döngüdeki mekanik olayların, elektriksel ve iyonik olaylar ile korelasyonununaçıklanması.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2020 DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU 14.11.2016-06.01.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 21 4x2 25 EMBRİYOLOJİ

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK 2013 24 OCAK ŞUBAT 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Çarşamba günleri, Saat:

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Çarşamba günleri, Saat: DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme çıktıları ve alt beceriler ECF22714 Biyokimya-Klinik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU -II 24 EKİM 02 ARALIK 2016 (6 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM ANATOMİ 10

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (11 KASIM 2013-31 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II 4. DERS KURULU PROGRAMI DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II 4. DERS KURULU PROGRAMI DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II 4. DERS KURULU PROGRAMI DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ 16 Ocak 2017 10 Mart 2017 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015)

DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015) DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, TBT: Temel Bilgi

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM 2015-08 OCAK 2016 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II KOORDİNATÖR

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM II PROGRAMI İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr.Asiye Nurten 2015

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

Fizyoloji Nedir? 19/11/2015. FİZYOLOJİ KAVRAMI ve HÜCRE. Yaşayan organizmaların karakteristik özellikleri nelerdir?

Fizyoloji Nedir? 19/11/2015. FİZYOLOJİ KAVRAMI ve HÜCRE. Yaşayan organizmaların karakteristik özellikleri nelerdir? Fizyoloji Nedir? FİZYOLOJİ KAVRAMI ve HÜCRE Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalıdır. Yaşayan

Detaylı

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM II. DERS KURULU Eylül 0 Kasım 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (7 EYLÜL 2015 23 EKİM 2015) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI

BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI Dersin Kodu ve İsmi: BES 221 - Beslenme Biyokimyası Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Meral, Prof. Dr. Tanju Dersin Düzeyi: Lisans Dersin Türü: Zorunlu Dersin İçeriği: Beslenme

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI DOKU - İSKELET KAS

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI DOKU - İSKELET KAS T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI DOKU - İSKELET KAS (9 Mart 2015-1 Mayıs 2015 ) Dekan Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS Baş Koordinatör

Detaylı

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Biyokimya CEAC 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III. (SİNDİRİM SİSTEMİ) DERS KURULU (12 OCAK 2015 06 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

Yaşayan organiznaların karakteristik özellikleri nelerdir

Yaşayan organiznaların karakteristik özellikleri nelerdir FİZYOLOJİ 1 Fizyoloji Nedir? Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Yaşayan organizmaları inceler Yaşayan organizmaların

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Düz Kas Mesane Uterus İnce bağırsak Düz Kas İşlevleri İstemsiz kasılma Bazı düz kas hücreleri kollajen, elastin, glikozaminoglikan,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (8 HAFTA) (DOKU) (14 EYLÜL - 06 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. Prof.Dr. Celalettin

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EGZERSİZ Fizyolojisi Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Kaslarda güç, kuvvet ve dayanıklılık Maksimum kasılma kuvveti 3-4 kg/cm2 kesit alanı

Detaylı

METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -IV

METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -IV T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -IV 09 OCAK 2017 24 ŞUBAT 2017 (5 HAFTA) DERSLER

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU (7 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU (7 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU (7 HAFTA) 1901202 DOLAŞIM, KAN ve SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: / Histoloji Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Üyeler: / Doç. Dr. İlker Saygılı

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

DÖNEM II - 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM II - 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM II - 3. DERS KURULU (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu Açıklamalar: Ming dersi, öğrenciler 3 gruba bölünerek yapılır. İHU dersleri, öğrenciler 10 gruba bölünerek verilir. DERS SAATİ DERS ADI

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 2 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ FTR 203 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Yüz yüze öğretme teknikleri Dersin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Tuba Denkçeken / Üyeler: / Anatomi / Anatomi / Biyoistatistik Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr.Asiye Nurten 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Zafer ARI DÖNEM II

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta) 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 19 EYLÜL 2016-4 KASIM 2016 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (18 KASIM - 27 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-4 ( 4. ) DERS KURULU ( 21 MART 2016-18 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI 1 T. C.

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I II. DERS KURULU 24 Kasım 2013 23 Ocak 2014 (9 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Dönem I Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı