MDD 195 METABOLİZMA DERS DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MDD 195 METABOLİZMA DERS DOSYASI"

Transkript

1 GENEL BİLGİLER: MDD 195 METABOLİZMA DERS DOSYASI YIL 1 DERS ADI Metabolizma DERS BİYOKİMYA, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ, TIBBİ BİYOLOJİ VE FİZYOLOJİDEN MEYDANA GELİR. DERSİN KOD SAYISI MDD 195 DERSİN DİLİ İngilizce DERSİN KREDİSİ 7 BÖLÜM Temel Tıp Bilimleri DERS KORDİNATÖRÜ DERSİN SORUMLULARI I. AMAÇ: Öğrencilere, Karbonhitrat, lipit ve protein metabolizması ve bu metabolizmada katalize olan enzimleri Zigottan organ oluşumuna kadar olan gelişimsel olayları Üç temel embriyojenik katman ve organ oluşumu arasındaki gelişimsel ilişkiyi Mitokondrial genom ve dönüşen genlerin özellikleri Multifonksiyonel yada tek genlerin sebep olduğu genetik hastalıkları ve periodontal hastalıkların kalıtsal modeli öğretilir. V. ÖĞRENME ÇIKTILARI: Kursun sonunda öğrenci: Nükleotidler: Solunum zincirindeki nükleotidlerin yapısını Yağ, karbonhidrat ve protein metabolismasında fonksiyon gören nükleotid yapılarını tanımlayabilir. Enzimler: Prof.Dr.İnci ÖZDEN Prof.Dr.İnci Özden, PhD Assist.Prof.Dr.Ünal Uslu,MD Assist.Prof.Dr.Alev Cumbul,PhD Prof.Dr.Turgay İsbir,PhD Prof.Dr.Ertuğrul Kılıç,PhD Enzim-substrat bileşiminin mekanizmasının oluşumunu, Enzimatik reaksiyonları etkileyen faktörleri, Enzimatik reaksiyonların inhibisyon tiplerini, Düzenleyici enzimlerin sınıflamasını, Enzimerin solunum zincirindeki sıralamaya göre listelenmesini, Solunum zincirindeki her enzimin fonksiyonunu, Cıkarma ya da ROS ta yer alan enzimlerin listelenmesini, Uluslararası sisteme göre enzimlerin sınıflamasını, Transferaz, hidrolaz, oxidoreduktaz reaksiyonlarının mekanizmasını açıklar

2 Transferaz, hidrolaz, oksidoreduktaz enzim sınıflamasına birer örnek verir Liyaz, isomeraz, ligaz sistemlerinin reaksiyon mekanizmasını tanımlar. Her enzim sınıflamasındaki liyaz, izomeraz ve ligaz sistemine örnek verir. İnsan vicudundaki ATP ÜRETİMİ: Oksidatif fosforilasyondaki ATP üretimi, Substrat düzeyindeki fosforilasyondaki ATP üretimi öğrenir Glukoliz, glukogenez Aerobik ve anaerobik glikoliz arasındaki farkların listelenmesi, Aerobik ve anaerobik glikolizdeki enerji bırakımının hesaplanması, Glukoneogenezle bağınyılı olan dalgalanmalar, Glukoneogenezisi düzenleyen enzimlerin mekanizmasını öğrenir. Glikogenezis, glikoneolizis Glikogenezisin aşama aşama anlatılmasını, Glikogenolizisin aşama aşama anlatılmasını, Karaciğer ve kas glikojenı arasındaki temel farklılıkların listelenmesini, Glikogenoliz ve glikogenezin düzenleyici enzimler tarafından düzenlenmesinin tarifini öğrenir. Pentose fosfat yolu: Pentoz fosfat yolağı ile nükleik asit metabolizmasının bağlantısını, Azaltma reaksiyonları ve pentoz fosfat yolağı arasındaki bağlantısını, Pentoz fosfat yolağı ile glutathionun antioksidan sistemi arasındaki ilişki öğrenir. Yağ asitlerinin oksidasyonu: Bütün enzimleri belirterek yağ asitlerinin β-oksidasyonunu, Yağ asitlerinim β-oksidasyonundan kazanılan enerjinin hesaplanmasını, Çift sayılı karbon yağ asitlerinin, tek sayılı karbon yağ asitlerinin ve dallı yağ asitlerinin β-oksidasyonu arasındaki farklılıklarının listelenmesini öğrenir. Ketogenez Keton cisimciklerinin isimlerinin sıralanmasını, Keton cisimciklerinin ekstrahepatik dokularda yakıt olarak kullanıldığı durumların listelenmesini öğrenir. Protein ve amino asitlerin katabolizması Amino asitlerin katabolizmasında yer alan genel biyokimyasal olayların listelenmesi, Amino asitlerin katabolizmasında yer alan enzimlerin özelliklerinin tarif edilmesi, Amino asitlerin bozunma ürünlerine göre sınıflanması, Üre döngüsü, Üre döngüsünün ve sitrik asit döngüsü arasındaki bağlantıyı öğrenir. Fertilizasyon

3 Fertilizasyonun gerçekleşme yerini ve bu süreçteki genel aşamaları açıklar. Fertilizasyon menstruyal siklusun hangi evresinde gerçekleşir bilir Fertilizasyon yaş ve gestesyonel yaş arasındaki farkı ayırt eder. Blastulasyon Zigottan blastosit oluşumuna kadar meydane gelen değişiklikleri tanımlar. Bilaminar Embriyodan İmplantasyona Olağan implantasyon bölgelerini listeler; daha sık olan ektopik implantasyon bölgelerini listeler Trophoblastdan cytotrophoblast ve syncytiotrophoblasta farklılaşmayı içeren implantasyon sürecini ve maternal dokunun çevresindeki desiduyal reaksiyonu tanımlar Implantasyonun başladığı bir hafta boyunca, maternal dokunun içinde ve çevresinde meydana gelen değişiklikleri özetler. Gelişimin 2. Haftasının sonunda bilaminar embryonik diskin parçalarını tanımlar. Bu iki katmanın kaynaklarını listeler. Hamileliğin idamesindeki insan kronik gonadotrophin (Hcg) in rolünü tanımlar. Gastrulasyon ve Somitogenez Gastrulasyon aşamasını ve üç primer embryonik germ tabakasının kaynağını özetle tanımlar. Embroyonik diskte mezodermden bağımsız kalan iki alanı listeler. Gelişimin üçüncü haftası boyunca embriyonik mezodermde görünen bölgesel farklılıkları tanımlar. Somitlerin kaynağını tanımlar ve bu yapıların ana türevlerini listeler. Üç embriyonik germ tabakasının ana türevlerini listeler. Nörolasyon ve Folding Notokordun kökeninin kaynak ve mekanizmasını tanımlar. Nörolasyonun ana özelliklerini özetler. Nöral tüp ve nöral krestin oluşumunu içeren olaylar zincirini tanımlar. Nöral krest hücrelerinin türevlerini listeler. Head fold, tail fold,ve lateral body fold un rollerini kısaca tanımlar a) yassı trilaminar embriyonik diskin C-şeklinde silindirik embriyoya dönüşmesini, b) bağırsak oluşumu, ve c) göbek halkasının daralmasını açıklar Basit organların oluşumu ve Fötal Periyot Gelişimin embriyonik ve cenin dönemlerinin ana özelliklerini tanımlar. Ekstraembriyoner Yapılar 3. Hafta sırasında ekstraembriyonik yapılarda görülen değişikliklerin tanımlanması, özellikle koriyonik vililerin oluşumu (Bu aşamada her 4 ekstraembriyonik membranın temelleri gözlenebilmektedir) Implantasyonun tamamlanmasından sonra ayırtedilebilir hale gelen desiduanın 3 alt bölümünü (basalis, capsularis, and parietalis) tanımlar Koryonik kesenin villus koryona ve smooth koryona farklılaşmasını tanımlar. Amniyotik sıvının görevlerini listeler. Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin kökenini tanımlar. Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinde amniyon,koryon ve plasenta arasındaki tüm olası ilişkileri tanımlar. Kıkırdak ve Kemik Dokusunun Histolojisi Hyalin,elastik ve fibröz kıkırdak dokuyu histolojik kesitlerde ayırt eder.

4 Kompakt kemik dokuyu histolojik kesitlerde ayırt eder. Esas bağ dokusunun alt tiplerini tanır. Hyalin,elastik,fibröz kıkırdak ve endokondriyal kemikleşmenin işaretlenmiş şemasını çizer. Kıkırdak ve Kemik Dokusunun Histolojisi H&E ile boyanmış kesitlerde nöronları tanımlar ve histolojik özelliklerini yorumlar. Sinir sisteminde sinir hücrelerinin ışık mikroskobu görüntüsünü tanımlar. İnsan Gelişimi Gelişimin embriyonik ve fötal dönemdeki temel özelliklerini tanımlar. Mitokondri Genomu Mitokondriyal genomun ve hücre üzerindeki belirleyici özelliklerini tanımlar. Diş agenezi: Moleküler genetikten moleküler diş hekimliğine Diş agenezinden moleküler diş hekimliğine kadar multifaktöriyel ve monojenik kalıtımı tanımlar. Membran ve Aksiyon Potansiyeli İstirahat membran potansiyelinin nasıl oluştuğunu açıklar. Depolarizasyon, repolarizasyon, ve hyperpolarizasyon terimlerini tanımlar. Aksiyon potansiyelinin özelliklerini tanımlar. İskelet Kasları Fizyolojisi İskelet kaslarının mikroskobik ve makroskobik yapısını tanımlar. Motor ünite terimini tanımlar. Kas liflerinin tiplerini ve enerji sistemlerini açıklar. İskelet Kaslarının Kasılması Nöromüsküler iletimde Ach ın rolünü açıklar. Kasılmad kayan filament teorisiyle ne anlatılmak istendiğini açıklar. Sarkoplazmik retikulum ve Ca2+ nın uyarılma-kasılma sürecindeki rolünü tanımlar. Düz Kas Fizyolojisi Düz kasların yapısını tanımlar. Düz kasların fonksiyonlarını ve uyaran faktörleri tanımlar. Düz kaslarda kasılma ve gevşeme sürecini ve bu süreçte kalsiyumun rolünü açıklar. Düz kasların ve iskelet kaslarını yapı ve fizyoloji açısından karşılaştırır. Kalp Kası Fizyolojisi Kalp kasının yapısını ve fonksiyonel özelliklerini tanımlar. Kalp kasında aksiyon potansiyelinin oluşumunu ve yayılımını tanımlar. Kalp kasında kasılma ve gevşeme mekanizmasını açıklar. Elektromiyografi Belirtilen elektromiyografi deneyini yapar ve sonuçlarını yorumlar.

5 VI. EĞİTİM/ÖĞRENME STRATEJİSİ: Teorik dersler koferans formunda verilir. Ders sunumları bilgisayar ve projeksiyon ile desteklenir.. Her dersin sonunda ders notları öğrencilere verilir. Pratik dersler donanımlı laboratuvarlarda teknik personel ve eğitici gözetiminde gruplar halinde yapılır. Anatomi pratikleri çok çeşitli anatomi modelleri üzerinde gerçekleştirilir. VI. DERS İÇERİĞİ: TEORİK VE PRATİK DERS İÇERİĞİ: Akademik rapor içerisinde verilmiştir. KAYNAKLAR: 1.Topics in Dental Biochemistry Martin Levine Springer 2011 ISBN: Lippincott s Illustated reviews Champe /Harvey/Ferrier,4 th edition ISBN: Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry Neil S. Norton ISBN: Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion Major M.Ash. Stanley Nelson Elsevier Health Sciences 5.Head and Neck Anatomy for Dental Medicine Baker / Schuenke / Schulte / Schumacher Paperback / softback ISBN (Americas): D Head and Neck Anatomy for Dentistry PrimalPictures VII. DEĞERLENDİRME VE SINAVLAR: Komite sonunda teorik ve pratik soruları kapsayan yazılı ara sınav yapılır. Histoloji ve embriyolojide pratik sınav da yapılır. Sömestr sonunda yazılı final sınavı yapılır. Sınavlar çoktan seçmelidir. Geçme notu ara sınavın %50si final sınavının %50si toplanarak verilir. Bu toplam en az 50 olmalıdır ve öğrenci final sınavından en az 50 almalıdır. Geçme notu başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı yapılır. SWOT ANALİZİ Dersin Güçlü Noktaları Eğitimciler öğretme ve araştırmada yeteneklidir. Yeni gelişmeleri takip ederek ders programını sürekli yenilerler. Dersin sonunda bazı dersler için tekrarlar yapılır. Pratik dersler donanımlı laboratuvarlarda yapılır. Anatomi pratik dersleri çok çeşitli anatomi modelleri üzerinde yapılmaktadır. Dersin zayıf Noktaları Teknik personel yetersizliği vardır. Tek bir anatomi hocasi olmasi anatomi ders saatlerini sınırlar ve öğrencinin konu ile ilgili konsantrasyonunu zorlar.

6 VIII. Ders ile İlgili Geliştirilmesi Gereken Noktalar: Eğitim videoları ve programlar eğitime katkıda bulunacaktır. Anatomi dersinde yeni anatomik modeller kullanılacaktır. Teknik personel kalitesi ideal seviyeye getirilecektir. YIL (SINIF) 1 DERS BAŞLIĞI Temel tıp bilimlerine giriş Komite dersleri : Medikal biyoloji Biyofizik Medical organik kimya Histoloji ve embrilyoloji DERS KODU MDD 190 DERS DİLİ İngilizce DERS KREDİSİ 6 BÖLÜM Temel tıp bilimleri DERS KORDİNATÖRÜ Prof.Dr.İnci ÖZDEN Prof.Dr.Turgay İsbir,PhD Assist.Prof.Dr.Akif Maharramov,PhD Assist.Prof.Dr.Ebru Türköz Acar,PhD DERSİN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Assist.Prof.Dr.Ünal Uslu,MD Assist.Prof.Dr.Alev Cumbul,PhD MDD 190 TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS DOSYASI I. GENEL BİLGİLER : II. Amaç : Öğrencilere ; Hücre yapısı, hücrede sinyal olayları,hücre döngüsü, programlı hücre ölümünü Medical biyoloji labaratuvarındaki güvenlik kuralları, labaratuvar ekipmanları ve aletleri ve pratikte kullanımlarını. Hücre bölünmesinin hücresel olayları, yaşamın temel yapı taşları,ve mikroskobik teknikleri kullanarak jenarasyonların genetic bilgilerini transfer etmeyi Değişik DNA izolasyon teknikleri, genetic çalışmalardaki ilk aşama, ve elde edilen DNA kalite ve sayısının ölçülmesini Mekanik, elektriksel, optik olaylar ve onların insan vücudundaki önemini İnsan vüvüdünda oluşan temel organik reaksiyonlarını Mikroskop çeşitleri ve kullanım alanlarını

7 Histolojik metodları öğretmektir. V. Dersin sonuçları : Bu dersin sonunda öğrenciler Medical biyolojiyi tanıtma Hücrelerin tüm biyokimyasal mekanizmalarını ve molekuler persfektifini tanımlayabilmeli. Insan genom projesini ve bunun ileride sağlık ve biyoloji biliminde önemini açıklayabilmeli. Yaşamın başlangıcı Evrim teorisini tesbit etmeli Insanın genom formasyonunu evrimin aşamalarına göre açıklayabilmeli. Hücre biyoloğunun gereçleri Protein saflaştırma tanımlama görev anlamlandırma çalışmlarını açıklayıp hücre kültürü ve hücre popülasyon analizleri, klonlama ve genetic analizler yapabilmeli. Imminolojik testleri, mikroskopik teknikleri, hücre kültürlerini, hücre sayımı,kromatografi teknikleri ve elektroforezi açıklayabilmeli. Yaşamın hücresel organizasyonu Hücre organellerini ve görevlerini açıklayabilmeli Hücre membranı Hücre membranının yapısını organizasyonunu ve fonksiyonunu açıklayabilmeli Cytoskeleton

8 Cytoskeletonun yapısını ve organizasyonunu açıklayabilmeli Cytoskeleton yapının fonksiyonunu açıklayabilmeli Hücre adezyonu Hücre yapısındaki içindeki adezyonun önemini anlamalı Adezyon kaynaklı molekülleri ve onların destekleyici rollerini anlamalı Hücresel sinyal olayları Sinyal taşınmasının mekanizmasını anlamalı Değişen çevre şartlarına hücre tepkisini anlamalı Hücre içi hücre sinyalleri Intracelüler yapının moleküllerini açıklayabilmeli Hücrenin diğer hücrelerden nasıl sinyal aldığını ve ona karşılık nasıl hareket ettiğini açıklayabilmeli Programlı hücre ölümü Programlı hücre ölümünü açıklayabilmeli Programlı hücre ölümünü tariff edebilmeli Yaşamdaki aşamalarını açıklayabilmeli Hücre döngüsü Hücre döngüsünun kısımlarını açıklayabilmeli Mikroskopta hücre yapısını ve moleküllerını açıklayabilmeli Hücre döngüsündeki kanser gibi hastalıkları açıklayabilmeli Programlı hücre ölümünü açıklayabilmeli Yaşamdaki aşamalarını açıklayabilmeli Labaratuvar prensipleri Pratik ve teorik bilgileri laboratuar kullanımıyla birleştirebilmeli Mitoz ve mayoz bölünme Mitoz ve mayoz bölünmenin aşamalarını inceleyip genetiğe etkilerini anlamalı DNA çıkartma Değişik DNA izolasyon yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmeli.

9 Biyofiziği tanıtma ; fiziksel ölçüler ve birimler,birim standartları Fiziksel ölçüleri onların vektör ve skalar büyüklüklerine göre tartışabilmeli Ölçü birimlerindeki matematiksel problemleri çözebilmeli Vektör ünitesi kavramını ve önemini açıklayabilmeli Temel ve dönüştürülmüş fiziksel birimleri biribirine dönüştürebilmeli Birim standartlarını listeleyebilmeli Vücut kütle indeksini açıklayabilmeli Kuvvet, yerçekimi, yerçekimi kanunları, kütle ve hacim; Newton yasaları, kütle merkezi Kuvvet kavramını ve onun etkisini açıklayabilmeli Kuvvet, kütle,ağırlık, yer çekimi arasındaki benzerlik ve farkları açıklayabilmeli Newton un yerçekimi kanununu tanımlayabilmeli ve yukarıdaki faktörlerle ilgili olarak önemini formulüze edebilmeli Newton un 1.,2.ve 3. Kanunlarının açıklayabilmeli ve kanunların birbiri arasındaki dönüşümü tartışabilmeli. Kütle merkezi ve önemini açıklayabilmeli Enerji, kinetik ve potansiyel enerji, enerji koruma prensipleri ;Hız,ivme, moment; Problem çözme yöntemleri Iş ve enerji arasındaki farkı tartışabilmeli Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirlerine dönüşünü açıklayabilmeli Enerji dönüşüm ve koruma yasalarını açıklayabilmeli Moment korunum prensiplerini anlatmak için, hız,ivme, moment kavramlarını tanımlayabilmeli Kuvvetin biyolojik ve mekanik önemini açıklayabilmeli Biomataryaller :Elostomerler, Hook yasası, Young modülü. Biomataryaller: stres gerilimi, Poisson yasası, Volumetrik deformasyon Bulk modülü, kırılma direnci, Su. Materyalleri katı sıvı ve plastik olarak 3 e ayırabilmeli Hook yasasını elastik maddelere uygulayabilmeli Hook yasası çerçevesinde Young modülünü değerlendirebilmeli Baskı ve kırılma direnci arasındaki ilişkiyi Young mödülüne gore düşünebilmeli Poisson oranı ve Bulk modülü konseptini tanımlayabilmeli Elastomer ve kollajen icerikli doğal,e lastik, biolojik materyalleri tanımlayabilmeli (kemik,kıkırdak ve kas) Suyun farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilmeli Biyoelektronikler : biyoelektriksel aktivite, elektrik akım olayları ; Biyoelektronikler : Membran özdirenci, Elektriksel güvenlik sistemi Bio potansiyelleri açıklayabilmeli (membran ve aksiyon potansiyeli ) Elektrik akım şiddetinin insan vücüduna etkisini sonuçlarına gore açıklayabilmeli (ısısal,kimyasal ve şok etkileri )

10 Hücrenin direncini kondansatör model çerçevesinde ve farklı matematiksel ifadelerle tanımlayabilmeli Mevcut frekans yoğunluk ve hücre direnci arasındaki ilişkileri açıklayabilmeli Direk ve alternative akımların özdirenç faktörlerine biyolojik etkisini açıklayabilmeli Değişik yoğunluktaki akımların insan vücüduna etkisini açıklayabilmeli Temel elektrik üretme ve taşıma sistemlerini açıklayabilmeli ve risk faktörlerine göre güvenlik metodları geliştirebilmeli Temel elementleri listeleyebilmeli Bio-optic: Işığın doğası, Elektromanyetik spektrum, Lensler; Bio-optic: Lens üretme denklemi, Görme bozuklukları Işığın fiziksel doğasını açıklayabilmeli Işığın kırılma kurallarını açıklayabilmeli ve lens tiplerini listeleyebilmeli Yüzey yarıçapı numaralandırmasına göre pozitif ve negatif lenslerin tanımlarının gerekçelerini açıklayabilmeli Lens üretmek için gerekli denklemi açıklayabilmeli Görme bozukluklarını listeyip, nedenlerini açıklayabilmeli Bio-optic: Görme bozuklukları (devam); Bio-optik: Görüntü ve göz, Göz anatomisi ve göz yapılarının fonksiyonları Görme fonksiyonunu görme bozuklukları acısından değerlendirebilmeli Görmenin temel prensiplerini açıklayabilmeli. Gözün farklı anatomik kesitlerin önemliliğini ve fiziksel parametreleri listeleyebilmeli. Bio-optik: Optik sinirler, Ekstra-oküler kaslar; Bio-optic: Gözde kırılma bozuklukları, Mikroskop Göz ile ilgili kas ve sinirleri açıklamak Uzak ve yakın görme problemlerindeki kırılma problemlerini açıklayabilmeli Astigmat ve katarakt kavramlarını açıklayabilmeli Mikroskop ve teleskop gibi optik aletleri çalışma prensipleriyle birlikte açıklayabilmeli Optik araçların çalısma prensiplerini ve görüntü ayarlama ve göz kasları fonksiyonlarını karsılastırabilmeli Sesin doğası-mekanik dalgalar, Dalgaların enerjileri, Fiziksel işitme vasıtası olarak ses Osilasyon (salınım) ve mekanik dalgaların fiziksel özelliklerini açıklayabilmeli. Dalgaların basınç ve enerjilerini açıklayabilmeli Sesi mekanik dalgaların bilgi taşıması doğrultusunda açıklayabilmeli

11 Akustik iletilerin algılanması ve iletilmesi, Ses yoğunluğu, Ses uygulamalarının tıpta kullanım tipleri ultrason Kulak anatomisini anlatabilmeli. Kulak yapısı tarafından akustik sinyallerin iletim ve algılanlanma presiplerini açıklayabilmeli. Tıpta kullanılan ultrasonik dalga uygulamalarının temel prensiplerini açıklayabilmeli. Medikal organik kimyaya giriş & Bağlanma Teorisi & Hibritleşme Atomların elektron konfigurasyonlarını belirlerleyebilmeli ve açıklayabilmeli. Atom yörüngelerini açıklayabilmeli. Kimyasal bağlanmaların sınıflandırılmasını açıklayabilmeli. Hibritleşme teorisini ve moleküler yörüngelerini açıklayabilmeli Rezonans Farklı organik moleküllerdeki rezonans yapısını yazabilmeli Asitler ve Bazlar Bronsted asit/baz kavramlarını tanımlayabilmeli. Bronsted asidi ile Lewis asidini ayırt edebilmeli. Asit-baz dengesi ve pka değerlerini açıklaybilmeli. Genel inorganik ve organik asit/bazları listeleyip pka değerlerini verebilmeli. ALKANLAR VE SİKLOALKANLAR Alkanları belirtip tanımlayabilmeli. Alkanları isimlendirebilmeli Fiziko-kimyasalar özelliklerini listeleyebilmeli Alkanların reaktifliğini tanımlayabilmeli. Sikloalkanları isimlendirip, belirtip, tanımlayabilmeli. Özelliklerini listeleyin ve reaktifliklerini açıklayabilmeli. Alkanlar ve Alkinler Alkanların sterokimyasini tanımlayıp,isimlendirip ve gösterebilmeli Alkenlerin reaktifliğini açıklayabilmeli Ekleme reaksiyonlarını tanımlayabilmeli: mekanizmalar, elektrofiliklerin farkları, radikal eklentiler Alkinlerin fiziko-kimyasal özelliklerini listeleyip, açıklayabilmeli

12 Alkinlerin reaksiyonlarını tanımlayabilmeli; ekleme reaksiyonlar, redüksiyon reaksiyonları, oksidatif bölünmeler, asit baz reaksiyonları. Alkinlerin fiziko-kimyasal özelliklerini tanımlamak ve sıralayabilmeli. Benzen ve Aromatiklik Ders sonunda öğrenci: Benzen yapısını tanımlayabilmeli. Aromatiklik kavramını tanımlayabilmeli. Organik bileşikler Organik grupları,önemli organik bileşikleri ve bu bileşiklerin farklılıklarını tanımlayıp, açıklayabilmeli. IUPAC kurallarına uygun olarak bileşikleri isimlendirebilmeli Bileşikleri oluşturmak için gerçekleşen reaksiyonları tanımlayabilmeli. Sterokimya Kiralite (Chirality) ve optik aktiviteyi tanımlamak.** Asimetrik merkezdeki R ve S konfigürasyonunu vermeli, iki kiral merkezli moleküllerin sterokimyasını tanımlayabilmeli, enantiomerleri diasterioisomerlerden ayırd edebilmeli İkiden fazla kiral merkezli sterokimya moleküllerini tanımlayabilmeli Karbon olmayan atomlardan kaynaklı kiraliteyi tanımlayabilmeli Biomakromoleküller Yağ asitlerinin yapılarını gösterebilmeli (doymuş zincir ve doymamıştan ayırt ederek), Trigliserit ve fosfogliseritleri tanımlayabilmeli. Monosakkaritleri tanımlayabilmeli. Genel polisakkaritlerin yapılarını ve özelliklerini gösterebilmeli; amiloz, nişasta, amilopektin nişasta ve glikojen Aminoasitleri tanımlayıp sınıflandırabilmeli. Peptidik bağlanmayı tanımlayabilmeli: Protein in tanımı, Histoloji ye giriş Histolojiyi tanımlayabilmeli Temel doku kavramını açıklayabilmeli Histolojik kesit içerisinde hangi komponentlerin hücreyi, hücre dışı sıvıları veya vucut sıvılarını belirttiğini anımsayabilmeli.

13 Çapraz kesit alınmış hücrenin çizimi ve histolojik kesitteki hücre yapılarının gösterebilmeli Büyütme ve çözme gücü (çözünüm) kavramlarının farklarını anlayabilmeli Işık mikroskobu ve elektron mikroskobu arasındaki benzerlikler ve farklılıkları özetleyebilmeli Histoloji metodları Ana histolojik metotları özetleyebilmeli. Doku düzenlemelerinin adımlarını listeleyip, kısaca açıklayabilmeli Bazofilik ve asidofilik boyama çeşitleri ve alınma çeşitlerinin farkını anlamalı. Mikroskobi Mikroskobu doğru bir şekilde kullanıp, kesitleri efektif bir şekilde inceleyebilmeli İncelenen kesiti üç boyutlu olarak yorumlayabilmeli. EMBRİYOLOJİYE GİRİŞ Ders süresince embriyonik ve yetişkin vücudunu karşılaştırabilmeli Temel tıp bilimleri (anatomi vs.) ile klinik bilimler (pediatri vs.) arasında ilişki saglayabilmeli son menstural periyot (last menstural period, LMP) tarihine göre tahmini doğumu hesaplayabilmeli

14 IX. ÖĞRETİM/ÖĞRENİM STRATEJİLERİ: Teorik dersler konferans formunda işlenir Derslerin sunumu, bilgisayar projeksiyonlarıyla desteklenir Her ders sonunda, ders notları kağıt çıktısı veya elektronik kopya formatında öğrencilere verilir. Pratik dersler, 3 ayrı gruba bölünmüş öğrenciler halinde, eğitmenler ve teknik personelin gözetimi altında tam donanımlı laboratuvarlarda gerçekleştirilir. X. DERS İÇERİĞİ: TEORİK VE PRATİK DERS İÇERİKLERİ: Akademik takvim kitapcığında belirtilir. KİTAPLAR: 1.Introductory Biophysics:Perspectives on the Living State J.R.Claycomb and Jonathan Quoc P.Tran,,USA, Biophysics, an Introduction Rodney M.J. Cotterill,England, Biologial Physics Philip C,Nelson,New York, Organic Chemistry Mc Murry,Brooks-Cole ISBN-13: Basic histology: text and atlas Anthony Mescher, 12. edition, McGraw-Hill Medical (2009). 6. Histology and cell biology: an introduction to pathology Abraham L. Kierszenbaum A.L., Third Edition, Mosby (2011). 7. Oral Anatomy, Histology and Embryology B.K.B. Berkovitz, G.R. Holland, B.J. Moxham, 4. editions, Mosby (2009). 8. Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach James K. Avery, Daniel J. Chiego, 3. editions, Mosby (2005).

15 XI. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her komite sonrası, teorik ve pratik dersleri içeren ara sınav gerçekleştirilir. Final sınavı dönem sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşturulur. Geçme notu arasınav notunun %50 si ve final sınavının notunun %50 si toplanarak hesaplanır (Final sınavı notu en az 50 olmalıdır.) YIL / SÖMESTR 2 İNCİ YIL, 4 inci SÖMESTR DERSİN ADI Araştırma Metodolojisi DERSİN KODU DENT 296 DERSİN DİLİ TÜRKÇE DERSİN KREDİSİ 2 u elde edemeyen öğrencilere mazeret sınavı uygulanır. e t e r l i g e ç m e n o t Y SWOT ANALİZİ Dersin güçlü yönleri Eğitmenler öğretim ve araştırma konularında yetkindir. Ayrıca diş hekimliği eğitimindeki yeni gelişmeleri yakından takip ederler. Pratik dersler tam donanımlı labaratuvarlarda gerçekleştirilir. Dersin zayıf yönleri Teknik personel kapasitesi ihtiyaç olunandan daha düşük seviyededir. XII. DERSTEKİ GELİŞMELER Eğitimsel videolar ve yazılımlar, eğitimsel süreçte yardımcı olacaktır.

16 BÖLÜM DERS KOORDİNATÖRÜ Dersi veren öğretim görevlileri- Pedodonti (Toplum Ağız Diş Sağlığı) Prof.Dr. İnci Oktay Prof.Dr. İnci Oktay I.GEN EL BİLGİ LER II.AMAÇ Öğrencilere, araştırma metodolojisi, araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması ve gözlemsel araştırmalar alanında genel bir görüş kazandırmak. III.HEDEFLER Dersin sonunda öğrenci; BİLGİ VE ANLAMA: 1. Araştırma planlamasını, örnek grup, istatistik analiz, araştırma metodu seçimi arasındaki etkileşimleri dikkate alarak organize eder, 2. Araştırma konusuna uyumlu istatistik yöntemi seçer, 3. Araştırma yöntemlerini kanıta dayalı hekimlik açısından değerlendirir, 4. Araştırma konusuna uygun araştırma yöntemini seçer, 5. Araştırmalarda nedensellik ilişkisini yorumlar. TUTUM: 1. Araştırmada etik kurallara uyar ve taraf tutmaz, 2. Araştırmaya katılan bireylere, durumu detaylı olarak anlatarak mutlaka onam formu alır. IV.ÖĞRENME ÇIKTILARI 1. Araştırma planlamasında, yeni bir yaklaşım, yeni bir yöntem vb. gibi bir inovasyon alanının oluşturulmasını sağlar, 2. Araştırma planlamasında, örnek grup seçimi, istatistik analiz, araştırma yöntemi gibi faktörlerin birbiri üzerine etkilerini değerlendirerek planlama yapar, 3. Araştırma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır, 4. Araştırma sonuçlarını yorumlar. V.EĞİTİM/ÖĞRETİM STRATEJİSİ Grup çalışmaları ve konferans

17 VI. MEZUNİYETTE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖK Yetkinlik 3.20 ÖK Yetkinlik 3.20 ÖK Yetkinlik 3.20 ÖK Yetkinlik 3.20 VII. DEĞERLENDİRME STRATEJİSİ: Derslerin değerlendirilmesi her sömestr yapılan yazılı sınavlar ve pratik çalışmaların incelenmesi ile gerçekleştirilir. Formativ değerlendirme için her sömestrde 2 arasınav yapılır. Akademik yılın sonunda ise final sınavı gerçekleştirilir. Ders yalnızca bir sömestr devam ediyorsa, final sınavı bu sömestrin sonunda uygulanır. Arasınavlar aşağıda belirtilen soru tiplerinin hepsini içerecek şekilde hazırlanır: -Klasik -Çoktan seçmeli -Açık uçlu -Doğru/Yanlış -Olgu çözümü (Probleme dayalı) Probleme dayalı sorular problem çözme becerilerini değerlendirmek üzere özellikle klinik yıllarındaki öğrencilere uygulanmaktadır. Bu olguların çözümünde öğrencilerin kitap ve notlarını kullanmalarına izin verilir. Pratik çalışmaların değerlendirilmesi ise her ders için tamamlanması zorunlu tedaviler ve klinik/preklinik performans düzeyini saptayan mini-cex sınavları ile gerçekleştirilir. Final sınavları tüm akademik yıl boyunca görülen derslerin toplu halde değerlendirilmesini içerir. Arasınavlar ve final sınavı öğrencinin en son notunu saptamada %50 şer oranla katkıda bulunurlar. Öğrencinin sınavı geçmesi için bu 2 sınavın ortalaması en az 50 olmalıdır. Aynı zamanda final sınavında en az 50 alınması zorunludur.

18 VIII. ÖNERİLEN KAYNAKLAR İnternet kaynakları X.AKADEMİK ÖZDEĞERLENDİRME 1.Dersin güçlü yönleri: Eleştirel düşünceyi geliştirmesi 2.Dersin zayıf yönleri: YIL / SÖMESTR 1 Biyoistatistik analiz seçiminde zorluk 3- Dersin geliştirilmesi: M MDD 290 KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARVE SOLUNUM HASTALIKLARı COURSE SYLLABUS I. I. GENEL BİLGİ:

19 DERSİN ADI KARDIYOVASKÜLER VE SOLUNUM SISTEMI Fizyoloji : 15saatteorik 12 saatpratik Biyofizik : 14 saatteorik Anatomi : 13 saatteorik Biyokimya : 10 saatteorik Histoloji and Embriyoloji :10saatteorik DERSİN KODU MDD 290 DERSİN DİLİ DERSİN KREDİSİ 4 BÖLÜM DERS KOORDİNATÖRÜ DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İngilizce Temel Tıp Bilimleri Prof.Dr.İnci ÖZDEN Prof.Dr.ErtuğrulKılıç Yard. Doç.Dr.AkifMaharramov Yard. Doç.Dr. Yusuf ÖzgürÇakmak, Prof.Dr.İnciÖzden Yard. Doç.DrDr.ÜnalUslu Yard. Doç.DrDr.AlevCumbul III. IV. V. VI. VII. II. III. IV. II.AMAÇ : Öğrencilere şu konularda bilgiler verilir: Kanın fonksiyonları, eritrosit, lenfosit, pıhtılaşma, kardiyak fonksiyonların düzenlenmesi, dolaşım sistemi, solunumun düzenlenmesi hematokrit, kan grubu belirlenmesi. Kardiyovasküler sistemin çalışma prensipleri ve kalbin iletim sistemi, elektromanyetik alanın kardiyak fonksiyonun DNA molekül promoter genindeki EMRE (elektromanyetik yanıt elemanı) domainine bağlı parametreler üzerindeki etkileri, aktivitede fizyolojik ve biyofiziksel parametreler (vital kapasite, hacim, vb.) ile yürütülen biyokimyasal model kullanılması Solunum ve dolaşım sistemleri ve boyun bölgesi anatomisinin klinik yansımaları ile değerlendirilmesi, böylece öğrencinin olası klinik uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve anatomik temelde ifade edilmesi için gerekli bilgileri alması Hemoglobinin özellikleri, homoglobinin sentezi ve degredasyonu, icterusun biyokimyasal özellikleri, anemi ve hemofili.

20 İntegumentersisteminyapısıvefonksiyonu, üstsolunumyolununhistolojiközellikleri, baş-boyunbölgesininvesolunumsisteminingelişimi, gelişimsüreciilebaşboyunbölgesininvesolunumsistemininkonjenitalanomalilerininkorelasyonu V.ÖĞRENİM KAZANIMI: Dersin Sonunda Kanın görevleri Teorik : 1 saat Dolaşım sisteminin genel fonksiyonlarını ve majör komponentlerinin anlatılması. Kan plazmasının kompozisyonunun ve kan elementlerinin Kan hücresi oluşumunun kimyasal düzenleyicilerinin anlatılması Kan plazmasının kompozisyonunun ve kandaki elementlerin fiziksel karakteristiği ve fonksiyonların anlatılması. Eritrositve Lökosit Teorik : 1 saat Eritrositin, eritrosit fonksiyonlarının ve eritropoiezisin tanımlanması Hemoglobin ve hematokritin tanımlanması Aneminin fizyopatolojik mekanizmasının açıklanması Lökositlerin ve alt tiplerinin tanınması Lökosit fonksiyonlarının tanımlanması Lökopoiezisin tanımlanması Plateletler ve Pıhtılaşma Teorik : 1 saat Plateletlerin ve fonksiyonlarının tanımlanması Kan pıhtısının nasıl oluştuğunun ve nasıl parçalandığının açıklanması Koagülasyon faktörlerinin belirtilmesi. Kan Grupları ve Transfüzyon Reaksiyonları Teorik : 1 saat Kırmızı kan hücrelerindeki ABO sisteminin tanımlanması. Rh antijenlerin tanımlanması Transfüzyon reaksiyonların nasıl oluştuğunun açıklanması Lenfositler ve İmmün Sistem Teorik : 1 saat Lenfosit alt gruplarının tanımlanması Lenfosit fonksiyonlarının açıklanması Sitokinlerin ve fonksiyonlarının açıklanması Kardiyak Fonksiyonların Düzenlenmesi Teorik : 1 saat Kardiyak atımın ve nasıl hesaplandığının tanımlanması Otonomik sinirlerin kardiyak hızını ve ventriküler kontraksiyonun gücünü nasıl düzenlediğinin açıklanması Stroke hacminin intrinsik olarak düzenlenmesinin (Kalbin Frank-Starling Kanunu) açıklanması. Kardiyak döngüdeki mekanik olayların, elektriksel ve iyonik olaylar ile korelasyonununaçıklanması.

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Onur BAYAZIT DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 101210 BİYOİSTATİSTİK Bölüm / Anabilim Dalı : HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı :

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları, Bildiğiniz gibi Haziran 2009 da kabul edilen yeni Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı

Detaylı

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Eda ŞAHİN Danışman Öğretim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

KURULLAR. Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

KURULLAR. Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü KURULLAR Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ALTINIŞIK.. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin BERMEK Türk Biyofizik Derneği Kurucusu ve TUBA

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı

Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevil Sema Atuğ ÖZCAN Ortodonti Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. İsmail CEYLAN Doktora Tezi-2013 T.C. ATATÜRK

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR) FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Training and Experimental System for Students

Training and Experimental System for Students Training and Experimental System for Students Öğrenciler için Eğitim ve Deney Sistemleri Physics Chemistry Biology Applied Sciences TESS ile Öğrenimde en iyi tecrübeyi kazanın.. 1 TESS Fen Derslerine Giriş

Detaylı

T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ

T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ SORUNSUZ FAKOEMÜLSĐFĐKASYON VE GÖZ ĐÇĐ LENS YERLEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANARAK KATARAKT CERRAHĐSĐ YAPILAN OLGULARDA ÖN SEGMENT PARAMETRELERĐ DEĞĐŞĐMLERĐNĐN PENTACAM-SCHEĐMFLUG

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı