5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5"

Transkript

1 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADDSON HASTALII SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Sürrenal(Adrenal) ve gonad- Dermatoloji Pigmentasyon bozuklukları- ç Hastalıkları-Endokrin Sürrenal bezi hastalıkları- Sürrenal bez hastalıkları- Gonad hastalıkları- Patoloji Sürrenal korteks ve medulla hast. Patolojisi- Histoloji veembriyoloji Endokrin Sistemin Geliimi- Endokrin sistem genel özellikleri- Böbrek üstü bezi, epifiz histolojisi- Fizyoloji Sürrenal Korteks Hormonları- Biyokimya Böbrek üstü bezi korteks hormonları - Sürrenal hast. Kullanılan Lab. Testleri- Steroidlerin biyokimyası- Anatomi Gl. Suprerenalis, Endokrin Sistem Anatomisi-

2 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADH SALINIMI,UYGUNSUZ SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :B Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım- Adrenal ve Gonad- ç Hastalıkları Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları- Hipotalamus ve hipofiz hastalıkları- Farmakoloji Ön hipofiz hormonları- Arka hipofiz hormonları- Patoloj Hipofiz hast. Patolojisi- Fizyoloji Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları- Histoloji ve Embriyoloji Endokrin Sistemin Geliimi- Hipofiz ve Epifizin Histolojisi- Anatomi Gl. Hipofiz Anatomisi- Radyoloji Hipofiz hipotalamus tiroid radyolojisi- Biyokimya Hipofiz hastalıkları lab. Testleri- Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları-

3 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADL OLGUYA YAKLAIM SSTEM :ACL,YOUN BAKIM BLG DÜZEY :A Adli Tıp a Balarken ve Tarihçe Teorik- Adli Tıp ve Adli Bilimlere Giri Teorik- Ulaım ve Ev Kazaları- Teorik- Ulaım ve Ev Kazaları- Teorik- Tıbbi Hukuk- Teorik- Tıbbi Hukuk- Teorik- Tıbbi Hukuk- Yaralar- ADL MUAYENE- (Pratik) Bölgesel Yaralanmalar- Yaraların adli tıp yönünden deerlendirilmesi- Adli Rapor Yazımı Teknikleri- Ölüm- Teorik- Keif- Teorik- Keif- Teorik- Kimliklendirme- Ani Doal Ölümler- Adli Otopsi- Adli Otopsi Rapor Yazımı Teknikleri- Asfiksiler- ADL RAPOR HAZIRLAMA- (Pratik) Cinsel suçlar- iddetin Psikolojisi ve Yasal Boyutu- Adli Psikiyatri Aile çi iddet- Adli Pediatri - Evlilik ve cinsel sorunların adli tıp boyutu- Cinsel Suçlarda Adli Rapor Yazımı Teknikleri- Adli Toksikoloji ve Baımlılık

4 Tıbbi Etik ADL OTOPS (Pratik) Alkol Raporu Yazımı Teknikleri- Tıbbi Uygulama Hataları- nsan hakları ihlalleri- nsan Hakları hlallerinde Rapor Yazım Teknikleri - Adli Psikiyatride Rapor Yazım Teknikleri - Adli Obstetrik- Tıbbi Hukuk- Keif - Kimliklendirme- Adli tıbba giri- Hekimlerin adli görevleri ve yasal sorumlulukları- Otopsi kavramı- Hekim ve Hukuk- Genetik ve etik-

5 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADRENAL HPERPLAZ, KONJENTAL SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Çocuk Endokrin- Çocukta Endokrin Sistem Doutan Metabolizma Hast. Yaklaım- Puberte Bozuklukları- Adrenal ve Gonad- Tıbbi Genetik Genital Sistem Geliim Genetii BZDE YOK ç Hastalıkları-Endokrin Sürrenal Bezi Hastalıkları- Patoloji Sürrenal Korteks ve Medulla Hastalıklarının Patolojisi- Histoloji ve Embriyoloji Biyokimya Anatomi Gl. Suprarenalis- Fizyoloji Endokrin Sistem Genel Özellikleri- Böbrek Üstü Bezi, Epifiz Histolojisi- Endokrin Bezlerin Geliimi- Hormonlar- Hormonların Regülasyonları- Hormonların Etki Mekanizmaları- Böbrek Üstü Bezi Korteks Hormonları- Büyüme ve Gelimede Etkili Hormonlar- Böbrek Üstü Bezi Medulla Hormonları- Sürrenal Hast. Kullanılan Lab. Testleri Steroidlerin biyokimyası- Endokrine Giri, Hormonların Etki Mekanizmaları- Sürrenal Korteks Hormonları- Sürrenal Medulla Hormonları-

6 HASTALIK-DURUM- SEMPTOM :ADRENAL YETMEZLK KRZ, AKUT SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :A Çocuk Salıı ve Hastalıkları Çocuk Endokrin- Çocukta Endokrin Sistem Doutan Metabolizma Hast. Yaklaım- Puberte Bozuklukları- Adrenal ve Gonad ç Hastalıkları Sürrenal Bezi Hastalıkları- Sürrenal bez hastalıkları- Patoloji Sürrenal Korteks ve Medulla Hastalıklarının Patolojisi- Histoloji ve Embriyoloji Endokrin Sistem Genel Özellikleri- Böbrek Üstü Bezi, Epifiz Histolojisi- Endokrin Bezlerin Geliimi- Biyokimya Fizyoloji Anatomi Gl. Suprarenalis- Hormonlar- Hormonların Regülasyonları- Hormonların Etki Mekanizmaları- Böbrek Üstü Bezi Korteks Hormonları- Büyüme ve Gelimede Etkili Hormonlar- Böbrek Üstü Bezi Medulla Hormonları- Sürrenal Hast. Kullanılan Lab. Testleri- Steroidlerin biyokimyası- Endokrine Giri, Hormonların Etki Mekanizmaları- Sürrenal Korteks Hormonları- Sürrenal Medulla Hormonları-

7 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AFAZ, MOTOR VE DUYUSAL SSTEM : SNR-DUYU BLG DÜZEY :T Nöroloji Serebrovasküler hastalıklar- Nöroirurji Serebrovasküler hastalıklar ve cerrahisi - Fizyoloji Hipotalamus, talamus fonksiyonları, limbik sistem, serebral laterizasyon, konuma, örenme ve bellek- Biyokimya Sinir Sisteminde protein, lipid ve karbonhidratlar- Anatomi Genel kavramlar, sinir sisteminin bölümleri- Histoloji ve Embriyoloji Telencephalon un yapısı ve korteksin fonksiyonel alanları- Sinir dokusu genel özellikleri- Merkezi sinir sistemi histolojisi- Sinir sistemi geliimi ve geliim anomalileri-

8 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AIDS VE HIV SSTEM :MULTSSTEM ENFEKSYONLAR BLG DÜZEY :B-K Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon AIDS- Farmakoloji Antiviral ilaçlar- Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Tıbbi Biyoloji ç hastalıkları Patoloji Çocuk Hastalıkları Temel mmünoloji- Fizyoloji Virüslerin sınıflandırılması, yapısı ve çoalması- Retrovirüsler- Fırsatçı mantarlar- Cinsel Yolla Bulaan Hastalıklar I- nfeksiyon Ajanlarına Karı Baıık Yanıt- Moleküler Tanı- Hücresel immun yanıt- Sıvısal immun yanıt- Viral hastalıkların lab. Tanısı Viral enfeksiyonların patogenezi- mmun Sistem Histolojisi ve Genel Özellikleri- Lenfositlerin Geliimi ve mmunitesi- Hücre Genel Tanımı ve Hücre Membranı- Hücre Bilimi ve Hücrenin Genel Özellikleri- Hücrenin Fiziksel Yapısı- Hücre Zarı ve Tanınma Olayları- AIDS- mmun yetmezlik ve ted. Temel mmünoloji- Viral Hastalıkların Patolojisi- mmün Sistem Hücreleri Doku Uyum Antijenleri- mmün yetmezlik hast. Patolojisi- Hücresel Savunma- Humoral Savunma- Hücre zarı, yapısı ve dinamii

9 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ALEV AKDENZ ATE SSTEM :HAREKET SSTEM, DER-YUMUAK DOKU BLG DÜZEY :T ç Hastalıkları-Romatoloji FMF ve Amiloidoz- Tıbbi Genetik Prenatal Tanı-Genetik Danıma- Mutasyon ve Türleri- DNA Dizi Analizi- PCR- Çocuk Hastalıkları Ailevi Akdeniz Atei- Fizik Tedavi ve Rehabil. Behçet Hast., Vaskülitler: Tanı ve Tedavi- Dermatoloji Ba dokusu hastalıkları- HASTALIK-DURUM-SEMPTOM : AJTASYON, EKSTASYON SSTEM 9 :SNR-DUYU BLG DÜZEY :A Psikiyatri Adli Tıp 9 Anksiyete Bozuklukları- Alkol ve Madde Kullanım Boz- Acil Psikiyatri- Duygular ve insan davranıına etkileri- Kiilik- Stres, stresle ba etme, tükenme- Bipolar bozukluk- izofreni- Adli Psikiyatrik Kavramlar- Aile çi iddet- iddetin psikolojisi ve yasal boyutu- Cinsel suçlar-

10 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER ABSES SSTEM 0 :SOLUNUM BLG DÜZEY :T Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Solunum Fizyolojisi- Erikin AC, Solunum Fizyolojisine Giri- Sol sistem muayenesi- Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Alt solunum yolu enfeksiyonları- Anatomi Akcierler- Fizyoloji Solunum fizyolojisine giri- Mikrobiyoloji ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Akcier Parankim Radyolojisi- Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- Dol ve sol sistemi radyolojisi- Akcier Patolojisine Giri, Konjenital Anomaliler, Atelektazi, Konjesyon, Ödem- Pulmoner enfeksiyonlar, mikobakteriyel, bakteriyal, viral, fungal, paraziter akc hast patolojisi- Genel solunum sistemi histolojisi- Üst solunum yolu histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Stafilakoklar ve ilikili organizmalar- Nokardia ve aktinomiçes- Akc mantar infeksiyonları- Akc aktinomikozu, nokardiyozu- Anaerobik gram negatif basiller- Akcier aktinomikozu ve nokardiyoz- Çocuk cerrahisi Çocukluk çaı ampiyemi- Göüs cerrahisi Akc absesisine cerrahi yaklaım

11 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER EMBOLS SSTEM :SOLUNUM,DOLAIM BLG DÜZEY :T-A Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Anatomi Akcierler- Fizyoloji Solunum Fizyolojisi- Erikin AC, Solunum Fizyolojisine Giri- Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Erikin göüs hastalıklarında tanı yöntemleri ve lab- Pulmoner Tromboemboli- ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Akcier Parankim Radyolojisi- Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- Dol ve sol sistemi radyolojisi- Akcierin Vasküler Hastalıkları- Embolizim ve infarktüslerin patogenez ve patolojisi- Genel solunum sistemi histolojisi- Üst solunum yolu histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Solunum fizyolojisine giri- Solunum mekanii ve ventilasyon- Solunum kontrolu- Nükleer Tıp Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi- Kardiyoloji Pulmoner Emboli- Farmakoloji Antikoagülan laçlar- Antitrombositik laçlar- Trombolitik ilaçlar- Hemostatik ilaçlar- Dahiliye Trombozlu Hastanın Deerlendirilmesi Antitrombotik tedavi Biyokimya Trombogenezde lab. Göstergeleri-

12 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER HASTALII,KRONK OBSTRÜKTF SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :TT-A-K Göüs Hastalıkları Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Fizyolojisi ve Klinii- Obstrüktif AC Hastalıkları(KOAH)- Obstrüktif AC Hastalıkları(Bronektazi)- Obstrüktif AC Hastalıkları(Olgu sunumu)- Patoloji Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Patolojisi- Fizyoloji Biyofizik Histoloji ve Embriyoloji Solunumun Kontrolü- Akcierlerde gaz deiimi- Solunum mekanii ve ventilasyon- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Akc kompliyensi ve sol sist. Nin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Kan gazlarının çözünürlüü- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Anatomi Akcierler- Biyokimya Kan gazları, asit baz dengesi, O ve CO taınması- Farmakoloji Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan laçlar-

13 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER HASTALII,NTERSTSYEL SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :B Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Mikrobiyoloji Biyofizik Histoloji ve Embriyoloji nterstisyel AC hastalıkları- Restriktif AC Hastalıkları Fizyolojisi ve Klinii- ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Akcier Parankim Radyolojisi- Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Patolojisi- Restriktif Akcier Hastalıklarının Patolojisi- Sistemik mantarlar- Akcierin Mantar nfeksiyonları- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji Solunumun fiziksel özellikleri- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Anatomi Akcierler- Çocuk salıı ve hastalıkları Hııltılı bebek-astım broniyale-tbc-

14 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKCER ve PLEVRA TÜMÖRLER SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :T-K Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Tıbbi Genetik Genetik ve Kanser- Histoloji ve Embriyoloji Plevra Hastalıkları- AC Kanseri- Sigaranın Zararları ve Bıraktırma Yöntemleri- Akcier Parankim Radyolojisi- Kalp ve Mediasten Radyolojisi- Kanserin Epidemiyolojisi- Kanserin Moleküler Temeli- Kanser Tanısında Kullanılan Sitolojik ve Histolojik Yöntemler- Tm geliiminin biyolojisi - Akcierin Tümöral Lezyonları- Akcier ve Plevra Tümörleri- USY, nazofarinks, Larinks ve Mediastinal Kitleler- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Anatomi Akcierler- Göüs boluu, plevra- Biyokimya Göüs cerrahisi Akc ve plevra tmleri cerrahisi Hücre döngüsü, kanser oluum mekanizması, apopitozis- Tm markerları

15 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKCER ÖDEM SSTEM :SOLUNUM,DOLAIM BLG DÜZEY :T-A Radyoloji Akcier Parankim Radyolojisi- Kalp ve Mediasten Radyolojisi- Sol sistemi ve medistan rad- Kardiyoloji Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Biyokimya Fizyoloji Biyofizik Kalp Yetmezlii- AC Ödemi- Kalp Yetmezlii- Ödem Patogenezi ve Patolojisi- Akcier Patolojisine Giri, Konjenital Anomaliler, Atelektazi, Konjesyon, Ödem- Akcierin Vasküler Hastalıkları- Kalp Yetmezlii- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri- Kan gazları, asit baz dengesi, O ve CO taınması- Su ve Özellikleri- ph, pk, Tamponlar ve ndikatörler- Asidler ve Bazlar Dolaım mekanii- Kan basıncı regülasyonu- Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Kan gazlarının çözünürlüü- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji- Akcier kompleyansı ve solunum sisteminin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Gazların kinetik teorisi-

16 Su buharı basıncı ve baıl nem- Akıkanlar ve hidrostatik faktör- Anatomi Akcierler- Farmakoloji skemik Kalp Hastalıklarında Kullanılan laçlar- Kalp Yetmezlii Tedavisinde Kullanılan laçlar- Göüs hastalıkları Solunum yetmezlii- Akcier Ödemi

17 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKCER SORUNLARI(YÜKSEKLK VE DALMA LE LGL) SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :B Histoloji ve Embriyoloji Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Akcierler Akcierler- Solunum kasları- Biyofizik Fizyoloji Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Kan gazlarının çözünürlüü- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji- Akcier kompleyansı ve solunum sisteminin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Gazların kinetik teorisi- Su buharı basıncı ve baıl nem- Akıkanlar ve hidrostatik faktör- Solunum fizyolojisine giri- Solunum mekanii ve ventilasyon- Kan gazlarının taınması- Akcierlerde gaz deiimi- Solunumun Kontrolü-

18 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKNE VULGARS SSTEM :DER VE YUMUAK DOKU BLG DÜZEY :TT Dermatoloji Deri Hastalıklarına Genel Yaklaım- Akne, Derinin Bakteri-Mantar Enfeksiyonları- Akne vulgaris ve ya bezi hastalıkları- Histoloji ve Embriyoloji Deri ve Ekleri Histolojisi- Derinin geliimi- Anatomi Deri, Ekleri ve Tat Duyusu- Mikrobiyoloji Anaerobik gram pozitif koklar ve sporsuz basiller-

19 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM: ALKOL VE MADDE ENTOKSKASYONU VE YOKSUNLUU SSTEM :SNR-DUYU BLG DÜZEY :A Psikiyatri Adli Tıp Biyokimya Farmakoloji Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Deliryum- Adli Toksikoloji ve Baımlılık- Alkol Raporu Yazımı Teknikleri- Ölüm- Anesteziyoloji ve Reanimasyon laç entoksikasyonları- laçların Karacierdeki metabolizması, Detoksifikasyon, sit p0 proteinleri ve glutatyonun yapı bozuklukları- Alkol ve metabolik etkileri- Etil alkol ve dier alkoller- Madde kötüye kullanımı ve baımlılıı

20 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM: ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUU 9 SSTEM :SNR-DUYU BLG DÜZEY :T Psikiyatri Adli Tıp Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Deliryum- Adli Toksikoloji ve Baımlılık- Alkol Raporu Yazımı Teknikleri- Ölüm- Farmakoloji Etil Alkol ve Dier Alkoller- SSS Uyarıcıları- Opioid türevi ilaçlar- Biyokimya Alkol ve Metabolik Etkileri-

21 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ALLERJ (ÇOCUK-ERKN) 0 SSTEM : DER-YUMUAK DOKU, GS, SOLUNUM BLG DÜZEY :B-A ç Hastalıkları Göüs Hastalıkları Alerji Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Alerji Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Ba, Boyun, Cilt Muayenesi- Temel mmünoloji- T Hücre Reseptörleri- B Hücre Reseptörleri- Antijen Hazırlanması ve Sunumu- Alerjik Hastalıkların Klinii- Alerjen spesifik immünoterapi- Alerjik hastaliklar ve tedavileri- Antijen hazirlanması ve T lenfositlere sun.- Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Obstrüktif Akcier Hastalıkları (Astım)- Atopik Dermatit ve Besin Alerjisi- Klinik Açıdan Alerjik nflamasyonlar- Anaflaksi ve laç Alerjisi- Alerjik Rinit- Pediatrik Astım- Alerjik Hastalıkların Klinii- Çocukta Öksürük ve Solunum Sıkıntısına Yaklaım- Hııltılı Bebek, Astım Broniale, Tüberküloz- Solunum Sistemi Hastalıklarında Laboratuar- Moleküler Tanı- Konak Koruyucu Yanıtlarının Öeleri- Sıvısal mmun Yanıt- mmun Sistem Histolojisi ve Genel Özellikleri- Lenfositlerin Geliimi ve mmunitesi- Lenf Düümü ve Dalak- Deri Histolojisi- Ba Dokusu Hücreleri ve Lifleri-

22 Fizyoloji Biyokimya Anatomi Lökositler- Spesifik ve Nonspesifik Mekanizmalar- Humoral Savunma- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları- mmun Sistem Biyokimyası- Sitokinler- Dalak, Timus, Epitel Yerleimli Lenfatik Yapılar- Deri, Ekleri ve Tat Duyusu- Parazitoloji Parazitolojik Hastalarda Eozinofili, üoden ve Dermatozlar- Patoloji Farmakoloji Dermatoloji Lökosit Hareketleri- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları- Pulmoner nfeksiyonlar, Mikobakteriyel, Bakteriyel, Viral, Fungal, Paraziter Akcier Hst Patolojisi- Akut yangının sonucu kronik yangı- laç Alerjisi- Histamin ve Antihistaminik laçlar- mmünstimülan laçlar- mmünosüppresif laçlar- Deri Hastalıklarına Genel Yaklaım- Psöriyazis, Ekzema, Liken Planus- Atopik dermatit- Kontakt dermatit- Aırı duyarlık reak- Ürtiker ve anjioödem-

23 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AMENORE SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM, ENDOKRN BLG DÜZEY :T Kadın Hastalıkları ve Doum Amenore ( saat) Üreme fizyolojisi ve seks hormonları ( saat) Pelvik anatomi ( saat) Puberte ve bozuklukları Üreme Fizyolojisi ve Seks Hormonları- Menstrüel Siklus ve Anormal Kanamalar- Biyokimya Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Anatomi Patoloji Çocuk Salıı ve HAstalıkları Farmakoloji Kadın Cinsiyet Hormonları- Hormonlar- Hormonların Regülasyonları- Hipotalamik ve Hipofizer Hormonlar- Kadın Üreme Sistemi Histolojisi- Hipofiz Bezi Histolojisi- Hipofizer gonadotropinler ve prolaktin- Kadın Üreme Sistemi- Hipotalamus ve Hipofiz Bezi Hormonları- Endokrine Giri, Hormonların Etki Mekanizmaları- Uterus ve vagina- Ovaryum ve Tuba- Genetik Hastalık Örnekleri ve Özellikleri- Genetik Hast. Sınıflaması ve Genel Özellik.- Seks Kromozom Bozukluklarına Yaklaım- Adrenal ve gonad- Östrojenler ve Progestinler- Antiöstrojenik ve Antiandrojenik laçlar-

24 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AMLODOZ SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM BLG DÜZEY :B-K DALLARI SINIF KURUL DERSNKONUSU ç Hastalıkları FMF ve amiloidoz- Multiple myelom- Plazma hücre diskrezileri- Biyokimya Böbrek Fonksiyon Testleri- Patoloji Çocuk hastalıkları Nonprotein Azotlu Maddeler ve Böbrek Hast. Tanısı- Glomerül Hastalıklarının Patogenez ve Patolojisi- Böbrein Tubulointerstisyel, Obstrüktif ve Damarsal Hastalıkları- Amiloidoz- ntrasellüler birikimler- Sistemik Hastalıkların Böbrek Tutulumu- FMF-

25 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AMPYEM SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :T-A Göüs Hastalıkları Plevra Hastalıkları- Erikin Göüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Laboratuar- Radyoloji Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Çocuk Cerrahisi Ampiyem- Mikrobiyoloji Bakteriyal enf. Lab. Tanı- Anaerobik gram negatif basiller- Stafilakoklar- Çocuk Salıı ve Hastalıkları Çocukta Öksürük ve Solunum Sıkıntısına Yaklaım- Solunum Sistemi Muayenesi- Göüs Cerrahisi Göüs Cerrahisi- Histoloji-Embriyoloji Patoloji Anatomi Biyofizik Genel solunum sistemi histolojisi- Üst solunum yolu histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Akcier Patolojisine Giri, Konjenital Anomaliler, Atelektazi, Konjesyon,Ödem- Akcier ve Plevra Tümörleri- Akcierler- Göüs boluu, Plevra- Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Kan gazlarının çözünürlüü- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji- Akcier kompleyansı ve solunum sisteminin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Gazların kinetik teorisi- Su buharı basıncı ve baıl nem- Akıkanlar ve hidrostatik faktör-

26 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANAFLAKS SSTEM :ACL,YOUN BAKIM BLG DÜZEY :A ç Hastalıkları Antijen Hazırlanması ve Sunumu- Alerjik Hastalıkların Klinii- Alerjen spesifik immünoterapi- Alerjik hastaliklar ve tedavileri- Antijen hazirlanması ve T lenfositlere sun.- Kompleman sistemi ve klinik iliki- Göüs Hastalıkları Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Çocuk Salıı ve Hastalıkları Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Obstrüktif Akcier Hastalıkları (Astım)- Klinik Açıdan Alerjik nflamasyonlar- Anaflaksi ve laç Alerjisi- HLA ve Kompleman Sistemi- Alerjik Hastalıkların Klinii- Çocukta Öksürük ve Solunum Sıkıntısına Yaklaım- Hııltılı Bebek, Astım Broniale, Tüberküloz- Solunum Sistemi Hastalıklarında Laboratuar- Konak Koruyucu Yanıtlarının Öeleri- Sıvısal mmun Yanıt- nfeksiyon Ajanlarına Karı Baıık Yanıt- Hücresel mmun Yanıt- mmun Sistem Histolojisi ve Genel Özellikleri- Lenfositlerin Geliimi ve mmunitesi- Lenf Düümü ve Dalak- Deri Histolojisi- Derinin geliimi- Ba Dokusu Hücreleri ve Lifleri- Lökositler- Spesifik ve Nonspesifik Mekanizmalar- Humoral Savunma- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları-

27 Biyokimya Anatomi Parazitoloji Patoloji Farmakoloji Dermatoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anafilaktik ok mmun Sistem Biyokimyası- Antioksidan sistemi- Sitokinler- Dalak, Timus, Epitel Yerleimli Lenfatik Yapılar- Deri, Ekleri ve Tat Duyusu- Parazitolojik Hastalarda Eozinofili, üoden ve Dermatozlar- Kan Tablosunu Etkileyen Paraziter Enfek.- mmün Sistem Hücreleri Doku Uyum Antijenleri- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları- laç Alerjisi- Antihistaminik laçlar- mmünosüppresif laçlar- Sempatomimetik laçlar- Aırı duyarlık reak- Ürtiker ve anjioödem-

28 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANAL FSSÜR SSTEM :GS BLG DÜZEY :TT Çocuk Salıı ve Hastalıkları- GS Kanamaları- Konstipasyonlu Çocua Yaklaım- Çocuk cerrahisi Çocukluk çaı anal bölge hastalıkları- Çocuklarda rektal kanama- ç Hastalıkları Anal bölge hastalıkları- Histoloji ve Embriyoloji Alt sindirim sistemi histolojisi- Genel Cerrahi Anal Benign Hastalıkları- Alt GIS kanaması- Anatomi ntestinum crassum

29 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,APLASTK SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları Hematolojik onkolojik acil- ç Hastalıkları Anemi ve Nadir Anemilerin Sınıflandırılması () Aplastik Anemi () Myelodisplastik sendrom- Kanı Yapısı ve Fonksiyonları() Hemopoez () Periferik Yayma ve Kemikilii Deerlendirmesi- Anemilere Genel Bakı () Farmakoloji Anemi Tedavisinde Kullanılan laçlar () Biyokimya Eritrosit Enzim Anomalileri, lenfoproliferatif hastalıklarda enzim deiiklikleri () Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Fizyoloji Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Histoloji ve Embriyoloji Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez () Patoloji Kemik ilii patolojisi-

30 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,DEMR EKSKL SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :TT-K ç Hastalıkları-Hematoloji Makrositer ve Mikrositer Anemiler () Kanı Yapısı ve Fonksiyonları () Hemopoez () Periferik Yayma ve Kemikilii Deerlendirmesi- Anemilere Genel Bakı Erikinde Hipokrom Mikrositer Anemiler () Çocuk Salıı ve Hastalıkları Nutrisyonel Anemiler () Çocukta Demir Eksiklii Anemisi () Farmakoloji Anemi Tedavisinde Kullanılan laçlar () Biyokimya Eritrosit Enzim Anomalileri () Demir Ve Mineral Metabolizması () Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Hem Biyosentzi, Hemoglobin ve Miyoglobulin () Histoloji ve Embriyoloji Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez () Fizyoloji Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Demir Metabolizması () Parazitoloji Kan tablosunu etkileyen paraziter hastalıklar-

31 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,HEMOLTK SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :B Çocuk Salıı ve Hastalıkları ç Hastalıkları Biyokimya Fizyoloji Histoloji ve Embriyoloji Hemolitik Anemiler () Yenidoanın hematolojik hastalıkları- Hemolitik Anemi; Hemoglobinopati ve Hemolitik Anemi Ayırıcı Tanısı () Kalıtsal Hemolitik Anemiler; Eritrosit Membran Defektleri () Yenidoanda hematolojik problemler- Anemi ve Nadir Anemilerin Sınıflandırılması () Hemolotik Anemiler, Kan tranfüzyonu ve komplikasyonları- Hematolojik aciller- Edinsel Hemolitik Anemilere Genel Bakı () Eritrosit Enzim Anomalileri, lenfoproliferatif hastalıklarda enzim deiiklikleri () Hemoglobinopatilerde lab. Tanı- Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Hem Biyosentezi, Hemoglobin ve Miyoglobulin () saat olabilirmi? Hemoglobinopatilerin Biyokimyasal Temeli Hemoglobin Elektroforezi () Hemoglobin katabolizması, bil oluumu ve metabolizması Proteinlerde yapı ve fonksiyon ilikileri (hemoglobin, myoglobin) () saat olabilirmi? Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez ()

32 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,MEGALOBLASTK 9 SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :TT Çocuk Salıı ve Hastalıkları Nutrisyonel anomaliler- ç Hastalıkları Makrositer ve Mikrositer Anemiler () Periferik Yayma ve Kemikilii Deerlendirmesi- Anemilere Genel Bakı () Erikinde Makrositer Anemiler () Farmakoloji Anemi Tedavisinde Kullanılan laçlar () Biyokimya Fizyoloji Histoloji ve Embriyoloji Eritrosit Enzim Anomalileri () Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Hem Biyosentzi, Hemoglobin ve Miyoglobulin () Hemoglobinopatilerin Biyokimyasal Temeli vehemoglobin Elektroforezi () Proteinlerde yapı ve fonsiyon ilikileri (hemoglobin, myoglobin) () Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez ()

33 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANJNA PEKTORS 0 SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :TT-K Kalp ve Damar Cerrahisi Koroner Arter Hastalıı ve Cerrahisi () Radyoloji Dolaım Sistemi Radyolojisi () Giriimsel radyoloji- Kardiyoloji EKG () Koroner Arter Hastalıkları () Kardiyovasküler Sistem Muayenesi () skemik Kalp Hastalıkları () EKG Analizi ve Aritmiler () Erikin karyilojisi-ekg- Çocuk Salıı Ve Hastalıkları Kardiyovasküler Sistem Muayenesi () Patoloji skemik Kalp Hastalıı ve Hipertansif Kalp Hastalıı Patolojisi () Monckeberg in Medial Kalsifik Sklerozu () Farmakoloji skemik Kalp Hastalıklarında Kullanılan laçlar () Kalsiyum kanal blokerleri- Beta blokerler- Vazodilatator- Biyokimya Kardiyak Belirteçler () Fizyoloji Bir pompa olarak kalp ve kalp sesleri () Kalp elektrofizyolojisi ve EKG () Biyofizik Damar Geniliyebilirlii, Laplace Yasası ve Kalbin Gücü Histoloji ve Embriyoloji Dolaım sistemi geliimi, fetal dolaım () Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri () Anatomi Kalbin yapısı, komulukları, pozisyonu () Kalbin göüs ön duvarındaki projeksiyosu ve dinleme odakları () Kalbin damarları () Kalbin leti sistemi ve Sinirleri ()

34 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANKSYETE SSTEM :SNR-DUYU BLG DÜZEY :TT Psikiyatri Farmakoloji Anksiyete Bozukluklarında Tedavi () Anksiyete Bozuklukları () Anksiyete Bozuklukları () Stres, stresle ba etme, tükenme () Bilisel davranıçı kuram () Psikolojide ölçme ve deerlendirme () Hiposedatif ve Anksiyolitik laçlar () SSS farmakolojisine giri- HASTALIK-DURUM-SEMPTOM : ANOREKTAL MALFORMASYONLAR SSTEM :GS BLG DÜZEY :B Çocuk cerrahisi Anorektal Malformasyonlar () Konjenital GS Anomalileri () Patoloji nce ve Kalın Barsaklar () Histoloji ve Embriyoloji Alt Sindirim Sistemi Histolojisi () Sindirim sisitemi geliimi- Anatomi ntestinum crassum () Genel Cerrahi Pelvik taban boz, rektal prolapsus-

35 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANTENATAL DÖNEMDE GÖRÜLEN RENAL ANOMALLER SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM BLG DÜZEY :B Üroloji Üriner Sistem Domalık Anomalileri () Çocuk sa. Ve Hast. Nefrolojide Klinik Semptomlar ve üriner Sistem Muayenesi () Vezikoüreteral reflü- Çocuk cerrahisi Böbrek ve Üreter Anomalileri () Üst Üriner Sistem Konjenital Anomalileri () Patoloji Üriner Sistem Konjenital Anomalileri Biyokimya Böbrek Fonksiyon Testleri () Antomi Böbrein Yerleimi ve Yapısı () Üreter, Mesane ve Üretra () Histoloji ve Embriyoloji Üriner Sistem Histolojisi Genel Özellikleri ve Böbrek Histolojisi () Üriner Sistemin Geliimi ()

36 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANÜR SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM BLG DÜZEY :A Üroloji Ürolojiye Giri ve Genel Muayene () Üriner sistem ta hastalıı- Genitoüriner Hast Semptom ve Muaye. () Üriner sistem ta hastalıı- Patoloji Böbrein Tubointerstisyel, Obstrüktif ve damarsal hastalıkları () Biyokimya Böbrek Fonksiyon Testleri () Böbrek Fonksiyon Testleri () Böbrek taları- drar analizleri- Fizyoloji Anatomi ç hastalıkları Çocuk salıı ve Hastalıkları Histoloji ve Embriyoloji Boaltım Fizyolojisine Giri () Filtrasyon Sekresyon, reabsorsiyon () Filrasyon Fraksiyonu ve Filrasyon hızı () Renal kan Akımı ve Metabolizma () Tubuler Transport Süreçleri () Ters Akım ve drarın Younlaması () Böbrein Yerleimi ve Yapısı () Üreter, Mesane ve Üretra () Akut böbrek yetmezlii, etyopatogenez- Kronik böbrek yetmezlii- Akut nefritik sendrom- Böbrek yetmezliine yaklaım- Akut nefritik sendrom- Nefrolityazis- Üriner Sistem Histolojisi Genel Özellikleri () Böbrek Histolojisi () dar Boaltım Yolları Histolojisi () Üriner Sistemin Geliimi () Çocuk cerrahisi Çocukluk çaı ta hastalıkları- Radyoloji Ürogenital sistem radyolojisi- Böbrek ve üreter radyolojisi-

37 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AORT ANEVRZMASI SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :T Radyoloji Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Kalp ve Mediasten Radyolojisi () Dolaım sistem radyolojisi- Kardiyovasküler Sistem Muayenesi () Aort hastalıkları- Aort anevrizması ve Diseksiyonları () Damar Cerrahi Hastalıklarına Klinik Yaklaım () Damarların Normal Yapı ve levleri () Damar Duvarı Patolojileri () Konjenital Damar Hastalıkları () Anevrizmalar, Ven ve Lenfatik Hastalıkları () Dolaım sistemi geliimi ve fetal dolaım ve anomalileri() Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri () Damar Çeitleri ( arter, ven ve kapiller histolojisi ) () Anatomi Prenatal ve postnatal dolaım () Ana arter dallanmaları () Gövdenin arterial dolaımı- Otonom sisnir sistemi- Biyofizik Sistemik kan dolaımının toplam direnci ve girdaplı akı- HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ARTMLER,SUPRAVENTRKÜLER SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :T-A

38 Kardiyoloji Çocuk salıı ve hastalıı Farmakoloji Fizyoloji Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Aritmiler, Senkop () EKG () EKG Analizi ve Aritmiler () Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Erikin kardiyolojisi, EKG- Çocuk kardiyolojisi-kalp sesleri- Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Fizyolojisi, Nörotransmitterleri ve ileti Basamakları () Antiaritmik ilaçlar () Beta reseptör blokorleri- Sempatomimetik ilaçlar- Parasempatolitik ilaçlar- Kalsiyum kanal blokerleri- Kalp elektrofizyolojisi ve EKG () Kalbin otonom sinirleri ve refleksler () Bir pompa olarak kalp ve kalp sesleri- Kalbin ileti sistemi ve sinirleri () Kalbin gögüs ön duvarındaki projeksiyonu ve dinleme odakları- Otonom sisnir sistemi- Dolaım sistemi geliimi, fetal dolaım () Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri ()

39 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ARTMLER,VENTRKÜLER SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :T-A Kardiyoloji Aritmiler, Senkop () EKG () EKG Analizi ve Aritmiler () Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Erikin kardiyolojisi, EKG- Çocuk salıı ve hastalıı Çocuk kardiyolojisi-kalp sesleri- Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Farmakoloji Fizyoloji Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Fizyolojisi, Nörotransmitterleri ve ileti Basamakları () Antiaritmik ilaçlar () Beta reseptör blokorleri- Sempatomimetik ilaçlar- Parasempatolitik ilaçlar- Kalsiyum kanal blokerleri- Kalp elektrofizyolojisi ve EKG () Kalbin otonom sinirleri ve refleksler () Bir pompa olarak kalp ve kalp sesleri- Kalbin ileti sistemi ve sinirleri () Kalbin gögüs ön duvarındaki projeksiyonu ve dinleme odakları- Dolaım sistemi geliimi, fetal dolaım () Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri ()

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU. 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU. 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011 KURUL DERSLERİ TEORİK LAB TOPLAM 1- ANATOMİ 39 22 61 2- BİYOFİZİK

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (05 ARALIK 2016-06 OCAK 2017) DERS PROGRAMI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU ( 4. ) DERS KURULU (19 OCAK- 20 MART 2015) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

IV. KURUL (Endokrin Ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu-7 hafta) DERS PROGRAMI (20 OCAK- 21 MART 2014)

IV. KURUL (Endokrin Ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu-7 hafta) DERS PROGRAMI (20 OCAK- 21 MART 2014) T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL (Endokrin Ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu-7 hafta) DERS PROGRAMI (20 OCAK- 21 MART 2014) DEKAN DEKAN YRD. DEKAN

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU (11 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ DERS PROGRAMI DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler Prof. Dr. Meltem Çetin Prof.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU ( 2 KASIM 2015 11 ARALIK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL BAŞLANGIÇ- BİTİŞ TARİHLERİ 11 NİSAN - 27 MAYIS DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL ADI Ürogenital ve Endokrin Sistemi DERS SAATİ DERS KODU TIP 205 Hafta Sayısı 7 Haftalık Ders Saati DERS

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU -II 24 EKİM 02 ARALIK 2016 (6 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM ANATOMİ 10

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL MED 101 - MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TIP BİLİMLERİ I (8 AKTS) Bu kurulda, öğrencinin hücre yapı ve işlevlerini kavrayabilmesi amacıyla hücrenin yapısal unsurlarından hücre membran sistemleri, membran

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU ( 4. ) DERS KURULU (4 OCAK 2016-4 MART 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM 2015-08 OCAK 2016 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II KOORDİNATÖR

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (09 MART 2015 22 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 205: KAN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 205: KAN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Aysel Güven Bağla / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. Ayşen Bayram

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ 14 ARALIK 2015 22 OCAK 2016 (6 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 20.Mar.17 09.00-09.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim lişkisi Figen Karadağ Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatrik Öykü Alma ve Görüşmenin Temel İlkeleri Aytül

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (11 KASIM 2013-31 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM II. DERS KURULU Eylül 0 Kasım 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2020 DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU 14.11.2016-06.01.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 21 4x2 25 EMBRİYOLOJİ

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.DERS KURULU (26.09.2011-19.11.2011)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.DERS KURULU (26.09.2011-19.11.2011) 1.DERS KURULU (26.09.2011-19.11.2011) 26.09.2011 27.09.2011 28.09.2011 29.09.2011 30.09.2011 01.10.2011 ANATOMİ (1) Kaslar Hakkında Genel Bilgi Hasan Çatalca (1) İstatistiğin Tanımı-Tıp ve Sağlık Bilimlerinde

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I V. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I V. KURUL V. Kurul Sinir Sistemine Giriş V. Kurul Süresi: 7 hafta V. Kurul Başlangıç Tarihi: 7 Nisan 2009 V. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 24 25 Mayıs 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fikret ÖZUĞURLU 7 Nisan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (21 NİSAN - 30 MAYIS 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 24 10 34 Hematoloji 15 10 27 Mikrobiyoloji 4 10 14 Farmakoloji

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Prof. Dr. N.Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI. Anatomi T. Biyokimya 4-4. Fizyoloji

Prof. Dr. N.Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI. Anatomi T. Biyokimya 4-4. Fizyoloji T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU (19 ARALIK 2016 24 ŞUBAT 2017) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 2. Ders Kurulu Neoplazi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 Eğitim başlama tarihi 10 Eylül 2012 Eğitim bitiş tarihi 05 Temmuz 2013 Yarıyıl tatili 19 Ocak 2013-03 Şubat 2013 Mazeret Sınavları 05-07 Haziran 2013 Dönem Sonu

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK 2013 24 OCAK ŞUBAT 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F 601 2 Teorik,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. DERS (SİNİR SİSTEMİ) KURULU (22 NİSAN 2013-07 HAZİRAN 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II I. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II I. KURUL 2009 2010 I.Kurul Kas ve Periferik Sinir Sistemi I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Doç. Dr. Birsen ÖZYURT 30

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem II Koordinatörü Dönem II Koordinatör Yardımcısı Dönem II

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU (11 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 05 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

Prof. Dr. Neyhan ERGENE

Prof. Dr. Neyhan ERGENE DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. Hasan CÜCE Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Aydın Büdeyri / Ortopedi ve Travmatoloji Üyeler: Prof. Dr.

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VI. KURUL ENDOKRİN-ÜROGENİTAL-BOŞALTIM

Detaylı