5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5"

Transkript

1 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADDSON HASTALII SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Sürrenal(Adrenal) ve gonad- Dermatoloji Pigmentasyon bozuklukları- ç Hastalıkları-Endokrin Sürrenal bezi hastalıkları- Sürrenal bez hastalıkları- Gonad hastalıkları- Patoloji Sürrenal korteks ve medulla hast. Patolojisi- Histoloji veembriyoloji Endokrin Sistemin Geliimi- Endokrin sistem genel özellikleri- Böbrek üstü bezi, epifiz histolojisi- Fizyoloji Sürrenal Korteks Hormonları- Biyokimya Böbrek üstü bezi korteks hormonları - Sürrenal hast. Kullanılan Lab. Testleri- Steroidlerin biyokimyası- Anatomi Gl. Suprerenalis, Endokrin Sistem Anatomisi-

2 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADH SALINIMI,UYGUNSUZ SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :B Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım- Adrenal ve Gonad- ç Hastalıkları Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları- Hipotalamus ve hipofiz hastalıkları- Farmakoloji Ön hipofiz hormonları- Arka hipofiz hormonları- Patoloj Hipofiz hast. Patolojisi- Fizyoloji Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları- Histoloji ve Embriyoloji Endokrin Sistemin Geliimi- Hipofiz ve Epifizin Histolojisi- Anatomi Gl. Hipofiz Anatomisi- Radyoloji Hipofiz hipotalamus tiroid radyolojisi- Biyokimya Hipofiz hastalıkları lab. Testleri- Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları-

3 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADL OLGUYA YAKLAIM SSTEM :ACL,YOUN BAKIM BLG DÜZEY :A Adli Tıp a Balarken ve Tarihçe Teorik- Adli Tıp ve Adli Bilimlere Giri Teorik- Ulaım ve Ev Kazaları- Teorik- Ulaım ve Ev Kazaları- Teorik- Tıbbi Hukuk- Teorik- Tıbbi Hukuk- Teorik- Tıbbi Hukuk- Yaralar- ADL MUAYENE- (Pratik) Bölgesel Yaralanmalar- Yaraların adli tıp yönünden deerlendirilmesi- Adli Rapor Yazımı Teknikleri- Ölüm- Teorik- Keif- Teorik- Keif- Teorik- Kimliklendirme- Ani Doal Ölümler- Adli Otopsi- Adli Otopsi Rapor Yazımı Teknikleri- Asfiksiler- ADL RAPOR HAZIRLAMA- (Pratik) Cinsel suçlar- iddetin Psikolojisi ve Yasal Boyutu- Adli Psikiyatri Aile çi iddet- Adli Pediatri - Evlilik ve cinsel sorunların adli tıp boyutu- Cinsel Suçlarda Adli Rapor Yazımı Teknikleri- Adli Toksikoloji ve Baımlılık

4 Tıbbi Etik ADL OTOPS (Pratik) Alkol Raporu Yazımı Teknikleri- Tıbbi Uygulama Hataları- nsan hakları ihlalleri- nsan Hakları hlallerinde Rapor Yazım Teknikleri - Adli Psikiyatride Rapor Yazım Teknikleri - Adli Obstetrik- Tıbbi Hukuk- Keif - Kimliklendirme- Adli tıbba giri- Hekimlerin adli görevleri ve yasal sorumlulukları- Otopsi kavramı- Hekim ve Hukuk- Genetik ve etik-

5 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADRENAL HPERPLAZ, KONJENTAL SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Çocuk Endokrin- Çocukta Endokrin Sistem Doutan Metabolizma Hast. Yaklaım- Puberte Bozuklukları- Adrenal ve Gonad- Tıbbi Genetik Genital Sistem Geliim Genetii BZDE YOK ç Hastalıkları-Endokrin Sürrenal Bezi Hastalıkları- Patoloji Sürrenal Korteks ve Medulla Hastalıklarının Patolojisi- Histoloji ve Embriyoloji Biyokimya Anatomi Gl. Suprarenalis- Fizyoloji Endokrin Sistem Genel Özellikleri- Böbrek Üstü Bezi, Epifiz Histolojisi- Endokrin Bezlerin Geliimi- Hormonlar- Hormonların Regülasyonları- Hormonların Etki Mekanizmaları- Böbrek Üstü Bezi Korteks Hormonları- Büyüme ve Gelimede Etkili Hormonlar- Böbrek Üstü Bezi Medulla Hormonları- Sürrenal Hast. Kullanılan Lab. Testleri Steroidlerin biyokimyası- Endokrine Giri, Hormonların Etki Mekanizmaları- Sürrenal Korteks Hormonları- Sürrenal Medulla Hormonları-

6 HASTALIK-DURUM- SEMPTOM :ADRENAL YETMEZLK KRZ, AKUT SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :A Çocuk Salıı ve Hastalıkları Çocuk Endokrin- Çocukta Endokrin Sistem Doutan Metabolizma Hast. Yaklaım- Puberte Bozuklukları- Adrenal ve Gonad ç Hastalıkları Sürrenal Bezi Hastalıkları- Sürrenal bez hastalıkları- Patoloji Sürrenal Korteks ve Medulla Hastalıklarının Patolojisi- Histoloji ve Embriyoloji Endokrin Sistem Genel Özellikleri- Böbrek Üstü Bezi, Epifiz Histolojisi- Endokrin Bezlerin Geliimi- Biyokimya Fizyoloji Anatomi Gl. Suprarenalis- Hormonlar- Hormonların Regülasyonları- Hormonların Etki Mekanizmaları- Böbrek Üstü Bezi Korteks Hormonları- Büyüme ve Gelimede Etkili Hormonlar- Böbrek Üstü Bezi Medulla Hormonları- Sürrenal Hast. Kullanılan Lab. Testleri- Steroidlerin biyokimyası- Endokrine Giri, Hormonların Etki Mekanizmaları- Sürrenal Korteks Hormonları- Sürrenal Medulla Hormonları-

7 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AFAZ, MOTOR VE DUYUSAL SSTEM : SNR-DUYU BLG DÜZEY :T Nöroloji Serebrovasküler hastalıklar- Nöroirurji Serebrovasküler hastalıklar ve cerrahisi - Fizyoloji Hipotalamus, talamus fonksiyonları, limbik sistem, serebral laterizasyon, konuma, örenme ve bellek- Biyokimya Sinir Sisteminde protein, lipid ve karbonhidratlar- Anatomi Genel kavramlar, sinir sisteminin bölümleri- Histoloji ve Embriyoloji Telencephalon un yapısı ve korteksin fonksiyonel alanları- Sinir dokusu genel özellikleri- Merkezi sinir sistemi histolojisi- Sinir sistemi geliimi ve geliim anomalileri-

8 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AIDS VE HIV SSTEM :MULTSSTEM ENFEKSYONLAR BLG DÜZEY :B-K Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon AIDS- Farmakoloji Antiviral ilaçlar- Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Tıbbi Biyoloji ç hastalıkları Patoloji Çocuk Hastalıkları Temel mmünoloji- Fizyoloji Virüslerin sınıflandırılması, yapısı ve çoalması- Retrovirüsler- Fırsatçı mantarlar- Cinsel Yolla Bulaan Hastalıklar I- nfeksiyon Ajanlarına Karı Baıık Yanıt- Moleküler Tanı- Hücresel immun yanıt- Sıvısal immun yanıt- Viral hastalıkların lab. Tanısı Viral enfeksiyonların patogenezi- mmun Sistem Histolojisi ve Genel Özellikleri- Lenfositlerin Geliimi ve mmunitesi- Hücre Genel Tanımı ve Hücre Membranı- Hücre Bilimi ve Hücrenin Genel Özellikleri- Hücrenin Fiziksel Yapısı- Hücre Zarı ve Tanınma Olayları- AIDS- mmun yetmezlik ve ted. Temel mmünoloji- Viral Hastalıkların Patolojisi- mmün Sistem Hücreleri Doku Uyum Antijenleri- mmün yetmezlik hast. Patolojisi- Hücresel Savunma- Humoral Savunma- Hücre zarı, yapısı ve dinamii

9 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ALEV AKDENZ ATE SSTEM :HAREKET SSTEM, DER-YUMUAK DOKU BLG DÜZEY :T ç Hastalıkları-Romatoloji FMF ve Amiloidoz- Tıbbi Genetik Prenatal Tanı-Genetik Danıma- Mutasyon ve Türleri- DNA Dizi Analizi- PCR- Çocuk Hastalıkları Ailevi Akdeniz Atei- Fizik Tedavi ve Rehabil. Behçet Hast., Vaskülitler: Tanı ve Tedavi- Dermatoloji Ba dokusu hastalıkları- HASTALIK-DURUM-SEMPTOM : AJTASYON, EKSTASYON SSTEM 9 :SNR-DUYU BLG DÜZEY :A Psikiyatri Adli Tıp 9 Anksiyete Bozuklukları- Alkol ve Madde Kullanım Boz- Acil Psikiyatri- Duygular ve insan davranıına etkileri- Kiilik- Stres, stresle ba etme, tükenme- Bipolar bozukluk- izofreni- Adli Psikiyatrik Kavramlar- Aile çi iddet- iddetin psikolojisi ve yasal boyutu- Cinsel suçlar-

10 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER ABSES SSTEM 0 :SOLUNUM BLG DÜZEY :T Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Solunum Fizyolojisi- Erikin AC, Solunum Fizyolojisine Giri- Sol sistem muayenesi- Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Alt solunum yolu enfeksiyonları- Anatomi Akcierler- Fizyoloji Solunum fizyolojisine giri- Mikrobiyoloji ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Akcier Parankim Radyolojisi- Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- Dol ve sol sistemi radyolojisi- Akcier Patolojisine Giri, Konjenital Anomaliler, Atelektazi, Konjesyon, Ödem- Pulmoner enfeksiyonlar, mikobakteriyel, bakteriyal, viral, fungal, paraziter akc hast patolojisi- Genel solunum sistemi histolojisi- Üst solunum yolu histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Stafilakoklar ve ilikili organizmalar- Nokardia ve aktinomiçes- Akc mantar infeksiyonları- Akc aktinomikozu, nokardiyozu- Anaerobik gram negatif basiller- Akcier aktinomikozu ve nokardiyoz- Çocuk cerrahisi Çocukluk çaı ampiyemi- Göüs cerrahisi Akc absesisine cerrahi yaklaım

11 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER EMBOLS SSTEM :SOLUNUM,DOLAIM BLG DÜZEY :T-A Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Anatomi Akcierler- Fizyoloji Solunum Fizyolojisi- Erikin AC, Solunum Fizyolojisine Giri- Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Erikin göüs hastalıklarında tanı yöntemleri ve lab- Pulmoner Tromboemboli- ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Akcier Parankim Radyolojisi- Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- Dol ve sol sistemi radyolojisi- Akcierin Vasküler Hastalıkları- Embolizim ve infarktüslerin patogenez ve patolojisi- Genel solunum sistemi histolojisi- Üst solunum yolu histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Solunum fizyolojisine giri- Solunum mekanii ve ventilasyon- Solunum kontrolu- Nükleer Tıp Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi- Kardiyoloji Pulmoner Emboli- Farmakoloji Antikoagülan laçlar- Antitrombositik laçlar- Trombolitik ilaçlar- Hemostatik ilaçlar- Dahiliye Trombozlu Hastanın Deerlendirilmesi Antitrombotik tedavi Biyokimya Trombogenezde lab. Göstergeleri-

12 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER HASTALII,KRONK OBSTRÜKTF SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :TT-A-K Göüs Hastalıkları Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Fizyolojisi ve Klinii- Obstrüktif AC Hastalıkları(KOAH)- Obstrüktif AC Hastalıkları(Bronektazi)- Obstrüktif AC Hastalıkları(Olgu sunumu)- Patoloji Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Patolojisi- Fizyoloji Biyofizik Histoloji ve Embriyoloji Solunumun Kontrolü- Akcierlerde gaz deiimi- Solunum mekanii ve ventilasyon- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Akc kompliyensi ve sol sist. Nin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Kan gazlarının çözünürlüü- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Anatomi Akcierler- Biyokimya Kan gazları, asit baz dengesi, O ve CO taınması- Farmakoloji Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan laçlar-

13 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AKCER HASTALII,NTERSTSYEL SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :B Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Mikrobiyoloji Biyofizik Histoloji ve Embriyoloji nterstisyel AC hastalıkları- Restriktif AC Hastalıkları Fizyolojisi ve Klinii- ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Akcier Parankim Radyolojisi- Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- Obstrüktif Akcier Hastalıklarının Patolojisi- Restriktif Akcier Hastalıklarının Patolojisi- Sistemik mantarlar- Akcierin Mantar nfeksiyonları- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji Solunumun fiziksel özellikleri- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Anatomi Akcierler- Çocuk salıı ve hastalıkları Hııltılı bebek-astım broniyale-tbc-

14 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKCER ve PLEVRA TÜMÖRLER SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :T-K Göüs Hastalıkları Radyoloji Patoloji Tıbbi Genetik Genetik ve Kanser- Histoloji ve Embriyoloji Plevra Hastalıkları- AC Kanseri- Sigaranın Zararları ve Bıraktırma Yöntemleri- Akcier Parankim Radyolojisi- Kalp ve Mediasten Radyolojisi- Kanserin Epidemiyolojisi- Kanserin Moleküler Temeli- Kanser Tanısında Kullanılan Sitolojik ve Histolojik Yöntemler- Tm geliiminin biyolojisi - Akcierin Tümöral Lezyonları- Akcier ve Plevra Tümörleri- USY, nazofarinks, Larinks ve Mediastinal Kitleler- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Anatomi Akcierler- Göüs boluu, plevra- Biyokimya Göüs cerrahisi Akc ve plevra tmleri cerrahisi Hücre döngüsü, kanser oluum mekanizması, apopitozis- Tm markerları

15 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKCER ÖDEM SSTEM :SOLUNUM,DOLAIM BLG DÜZEY :T-A Radyoloji Akcier Parankim Radyolojisi- Kalp ve Mediasten Radyolojisi- Sol sistemi ve medistan rad- Kardiyoloji Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Biyokimya Fizyoloji Biyofizik Kalp Yetmezlii- AC Ödemi- Kalp Yetmezlii- Ödem Patogenezi ve Patolojisi- Akcier Patolojisine Giri, Konjenital Anomaliler, Atelektazi, Konjesyon, Ödem- Akcierin Vasküler Hastalıkları- Kalp Yetmezlii- Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri- Kan gazları, asit baz dengesi, O ve CO taınması- Su ve Özellikleri- ph, pk, Tamponlar ve ndikatörler- Asidler ve Bazlar Dolaım mekanii- Kan basıncı regülasyonu- Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Kan gazlarının çözünürlüü- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji- Akcier kompleyansı ve solunum sisteminin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Gazların kinetik teorisi-

16 Su buharı basıncı ve baıl nem- Akıkanlar ve hidrostatik faktör- Anatomi Akcierler- Farmakoloji skemik Kalp Hastalıklarında Kullanılan laçlar- Kalp Yetmezlii Tedavisinde Kullanılan laçlar- Göüs hastalıkları Solunum yetmezlii- Akcier Ödemi

17 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKCER SORUNLARI(YÜKSEKLK VE DALMA LE LGL) SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :B Histoloji ve Embriyoloji Genel solunum sistemi histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Akcierler Akcierler- Solunum kasları- Biyofizik Fizyoloji Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Kan gazlarının çözünürlüü- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji- Akcier kompleyansı ve solunum sisteminin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Gazların kinetik teorisi- Su buharı basıncı ve baıl nem- Akıkanlar ve hidrostatik faktör- Solunum fizyolojisine giri- Solunum mekanii ve ventilasyon- Kan gazlarının taınması- Akcierlerde gaz deiimi- Solunumun Kontrolü-

18 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM:AKNE VULGARS SSTEM :DER VE YUMUAK DOKU BLG DÜZEY :TT Dermatoloji Deri Hastalıklarına Genel Yaklaım- Akne, Derinin Bakteri-Mantar Enfeksiyonları- Akne vulgaris ve ya bezi hastalıkları- Histoloji ve Embriyoloji Deri ve Ekleri Histolojisi- Derinin geliimi- Anatomi Deri, Ekleri ve Tat Duyusu- Mikrobiyoloji Anaerobik gram pozitif koklar ve sporsuz basiller-

19 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM: ALKOL VE MADDE ENTOKSKASYONU VE YOKSUNLUU SSTEM :SNR-DUYU BLG DÜZEY :A Psikiyatri Adli Tıp Biyokimya Farmakoloji Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Deliryum- Adli Toksikoloji ve Baımlılık- Alkol Raporu Yazımı Teknikleri- Ölüm- Anesteziyoloji ve Reanimasyon laç entoksikasyonları- laçların Karacierdeki metabolizması, Detoksifikasyon, sit p0 proteinleri ve glutatyonun yapı bozuklukları- Alkol ve metabolik etkileri- Etil alkol ve dier alkoller- Madde kötüye kullanımı ve baımlılıı

20 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM: ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUU 9 SSTEM :SNR-DUYU BLG DÜZEY :T Psikiyatri Adli Tıp Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Alkol ve Madde Kullanım Boz.- Deliryum- Adli Toksikoloji ve Baımlılık- Alkol Raporu Yazımı Teknikleri- Ölüm- Farmakoloji Etil Alkol ve Dier Alkoller- SSS Uyarıcıları- Opioid türevi ilaçlar- Biyokimya Alkol ve Metabolik Etkileri-

21 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ALLERJ (ÇOCUK-ERKN) 0 SSTEM : DER-YUMUAK DOKU, GS, SOLUNUM BLG DÜZEY :B-A ç Hastalıkları Göüs Hastalıkları Alerji Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Alerji Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Ba, Boyun, Cilt Muayenesi- Temel mmünoloji- T Hücre Reseptörleri- B Hücre Reseptörleri- Antijen Hazırlanması ve Sunumu- Alerjik Hastalıkların Klinii- Alerjen spesifik immünoterapi- Alerjik hastaliklar ve tedavileri- Antijen hazirlanması ve T lenfositlere sun.- Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Obstrüktif Akcier Hastalıkları (Astım)- Atopik Dermatit ve Besin Alerjisi- Klinik Açıdan Alerjik nflamasyonlar- Anaflaksi ve laç Alerjisi- Alerjik Rinit- Pediatrik Astım- Alerjik Hastalıkların Klinii- Çocukta Öksürük ve Solunum Sıkıntısına Yaklaım- Hııltılı Bebek, Astım Broniale, Tüberküloz- Solunum Sistemi Hastalıklarında Laboratuar- Moleküler Tanı- Konak Koruyucu Yanıtlarının Öeleri- Sıvısal mmun Yanıt- mmun Sistem Histolojisi ve Genel Özellikleri- Lenfositlerin Geliimi ve mmunitesi- Lenf Düümü ve Dalak- Deri Histolojisi- Ba Dokusu Hücreleri ve Lifleri-

22 Fizyoloji Biyokimya Anatomi Lökositler- Spesifik ve Nonspesifik Mekanizmalar- Humoral Savunma- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları- mmun Sistem Biyokimyası- Sitokinler- Dalak, Timus, Epitel Yerleimli Lenfatik Yapılar- Deri, Ekleri ve Tat Duyusu- Parazitoloji Parazitolojik Hastalarda Eozinofili, üoden ve Dermatozlar- Patoloji Farmakoloji Dermatoloji Lökosit Hareketleri- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları- Pulmoner nfeksiyonlar, Mikobakteriyel, Bakteriyel, Viral, Fungal, Paraziter Akcier Hst Patolojisi- Akut yangının sonucu kronik yangı- laç Alerjisi- Histamin ve Antihistaminik laçlar- mmünstimülan laçlar- mmünosüppresif laçlar- Deri Hastalıklarına Genel Yaklaım- Psöriyazis, Ekzema, Liken Planus- Atopik dermatit- Kontakt dermatit- Aırı duyarlık reak- Ürtiker ve anjioödem-

23 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AMENORE SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM, ENDOKRN BLG DÜZEY :T Kadın Hastalıkları ve Doum Amenore ( saat) Üreme fizyolojisi ve seks hormonları ( saat) Pelvik anatomi ( saat) Puberte ve bozuklukları Üreme Fizyolojisi ve Seks Hormonları- Menstrüel Siklus ve Anormal Kanamalar- Biyokimya Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Anatomi Patoloji Çocuk Salıı ve HAstalıkları Farmakoloji Kadın Cinsiyet Hormonları- Hormonlar- Hormonların Regülasyonları- Hipotalamik ve Hipofizer Hormonlar- Kadın Üreme Sistemi Histolojisi- Hipofiz Bezi Histolojisi- Hipofizer gonadotropinler ve prolaktin- Kadın Üreme Sistemi- Hipotalamus ve Hipofiz Bezi Hormonları- Endokrine Giri, Hormonların Etki Mekanizmaları- Uterus ve vagina- Ovaryum ve Tuba- Genetik Hastalık Örnekleri ve Özellikleri- Genetik Hast. Sınıflaması ve Genel Özellik.- Seks Kromozom Bozukluklarına Yaklaım- Adrenal ve gonad- Östrojenler ve Progestinler- Antiöstrojenik ve Antiandrojenik laçlar-

24 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AMLODOZ SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM BLG DÜZEY :B-K DALLARI SINIF KURUL DERSNKONUSU ç Hastalıkları FMF ve amiloidoz- Multiple myelom- Plazma hücre diskrezileri- Biyokimya Böbrek Fonksiyon Testleri- Patoloji Çocuk hastalıkları Nonprotein Azotlu Maddeler ve Böbrek Hast. Tanısı- Glomerül Hastalıklarının Patogenez ve Patolojisi- Böbrein Tubulointerstisyel, Obstrüktif ve Damarsal Hastalıkları- Amiloidoz- ntrasellüler birikimler- Sistemik Hastalıkların Böbrek Tutulumu- FMF-

25 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AMPYEM SSTEM :SOLUNUM BLG DÜZEY :T-A Göüs Hastalıkları Plevra Hastalıkları- Erikin Göüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Laboratuar- Radyoloji Solunum sistemi ve mediastinum radyolojisi- ÜSY ve Toraks Radyolojisine Giri- Çocuk Cerrahisi Ampiyem- Mikrobiyoloji Bakteriyal enf. Lab. Tanı- Anaerobik gram negatif basiller- Stafilakoklar- Çocuk Salıı ve Hastalıkları Çocukta Öksürük ve Solunum Sıkıntısına Yaklaım- Solunum Sistemi Muayenesi- Göüs Cerrahisi Göüs Cerrahisi- Histoloji-Embriyoloji Patoloji Anatomi Biyofizik Genel solunum sistemi histolojisi- Üst solunum yolu histolojisi- Alt solunum yolu histolojisi- Solunum Sisteminin Geliimi- Akcier Patolojisine Giri, Konjenital Anomaliler, Atelektazi, Konjesyon,Ödem- Akcier ve Plevra Tümörleri- Akcierler- Göüs boluu, Plevra- Alveollerle kan arasındaki gaz alıverii- Kan gazlarının çözünürlüü- Solunumda hacim-basınç deiimleri ve hacim deiimleri sırasında harcanan enerji- Akcier kompleyansı ve solunum sisteminin direnci- Alveollerin çeper gerginlii- Solunumun fiziksel özellikleri- Solunumla ilgili gaz yasaları- Gazların kinetik teorisi- Su buharı basıncı ve baıl nem- Akıkanlar ve hidrostatik faktör-

26 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANAFLAKS SSTEM :ACL,YOUN BAKIM BLG DÜZEY :A ç Hastalıkları Antijen Hazırlanması ve Sunumu- Alerjik Hastalıkların Klinii- Alerjen spesifik immünoterapi- Alerjik hastaliklar ve tedavileri- Antijen hazirlanması ve T lenfositlere sun.- Kompleman sistemi ve klinik iliki- Göüs Hastalıkları Göüs Hastalıklarında Özel Klinik Belirtiler- Çocuk Salıı ve Hastalıkları Mikrobiyoloji Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Obstrüktif Akcier Hastalıkları (Astım)- Klinik Açıdan Alerjik nflamasyonlar- Anaflaksi ve laç Alerjisi- HLA ve Kompleman Sistemi- Alerjik Hastalıkların Klinii- Çocukta Öksürük ve Solunum Sıkıntısına Yaklaım- Hııltılı Bebek, Astım Broniale, Tüberküloz- Solunum Sistemi Hastalıklarında Laboratuar- Konak Koruyucu Yanıtlarının Öeleri- Sıvısal mmun Yanıt- nfeksiyon Ajanlarına Karı Baıık Yanıt- Hücresel mmun Yanıt- mmun Sistem Histolojisi ve Genel Özellikleri- Lenfositlerin Geliimi ve mmunitesi- Lenf Düümü ve Dalak- Deri Histolojisi- Derinin geliimi- Ba Dokusu Hücreleri ve Lifleri- Lökositler- Spesifik ve Nonspesifik Mekanizmalar- Humoral Savunma- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları-

27 Biyokimya Anatomi Parazitoloji Patoloji Farmakoloji Dermatoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anafilaktik ok mmun Sistem Biyokimyası- Antioksidan sistemi- Sitokinler- Dalak, Timus, Epitel Yerleimli Lenfatik Yapılar- Deri, Ekleri ve Tat Duyusu- Parazitolojik Hastalarda Eozinofili, üoden ve Dermatozlar- Kan Tablosunu Etkileyen Paraziter Enfek.- mmün Sistem Hücreleri Doku Uyum Antijenleri- Aırı Duyarlılık Reaksiyonları- laç Alerjisi- Antihistaminik laçlar- mmünosüppresif laçlar- Sempatomimetik laçlar- Aırı duyarlık reak- Ürtiker ve anjioödem-

28 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANAL FSSÜR SSTEM :GS BLG DÜZEY :TT Çocuk Salıı ve Hastalıkları- GS Kanamaları- Konstipasyonlu Çocua Yaklaım- Çocuk cerrahisi Çocukluk çaı anal bölge hastalıkları- Çocuklarda rektal kanama- ç Hastalıkları Anal bölge hastalıkları- Histoloji ve Embriyoloji Alt sindirim sistemi histolojisi- Genel Cerrahi Anal Benign Hastalıkları- Alt GIS kanaması- Anatomi ntestinum crassum

29 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,APLASTK SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları Hematolojik onkolojik acil- ç Hastalıkları Anemi ve Nadir Anemilerin Sınıflandırılması () Aplastik Anemi () Myelodisplastik sendrom- Kanı Yapısı ve Fonksiyonları() Hemopoez () Periferik Yayma ve Kemikilii Deerlendirmesi- Anemilere Genel Bakı () Farmakoloji Anemi Tedavisinde Kullanılan laçlar () Biyokimya Eritrosit Enzim Anomalileri, lenfoproliferatif hastalıklarda enzim deiiklikleri () Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Fizyoloji Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Histoloji ve Embriyoloji Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez () Patoloji Kemik ilii patolojisi-

30 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,DEMR EKSKL SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :TT-K ç Hastalıkları-Hematoloji Makrositer ve Mikrositer Anemiler () Kanı Yapısı ve Fonksiyonları () Hemopoez () Periferik Yayma ve Kemikilii Deerlendirmesi- Anemilere Genel Bakı Erikinde Hipokrom Mikrositer Anemiler () Çocuk Salıı ve Hastalıkları Nutrisyonel Anemiler () Çocukta Demir Eksiklii Anemisi () Farmakoloji Anemi Tedavisinde Kullanılan laçlar () Biyokimya Eritrosit Enzim Anomalileri () Demir Ve Mineral Metabolizması () Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Hem Biyosentzi, Hemoglobin ve Miyoglobulin () Histoloji ve Embriyoloji Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez () Fizyoloji Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Demir Metabolizması () Parazitoloji Kan tablosunu etkileyen paraziter hastalıklar-

31 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,HEMOLTK SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :B Çocuk Salıı ve Hastalıkları ç Hastalıkları Biyokimya Fizyoloji Histoloji ve Embriyoloji Hemolitik Anemiler () Yenidoanın hematolojik hastalıkları- Hemolitik Anemi; Hemoglobinopati ve Hemolitik Anemi Ayırıcı Tanısı () Kalıtsal Hemolitik Anemiler; Eritrosit Membran Defektleri () Yenidoanda hematolojik problemler- Anemi ve Nadir Anemilerin Sınıflandırılması () Hemolotik Anemiler, Kan tranfüzyonu ve komplikasyonları- Hematolojik aciller- Edinsel Hemolitik Anemilere Genel Bakı () Eritrosit Enzim Anomalileri, lenfoproliferatif hastalıklarda enzim deiiklikleri () Hemoglobinopatilerde lab. Tanı- Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Hem Biyosentezi, Hemoglobin ve Miyoglobulin () saat olabilirmi? Hemoglobinopatilerin Biyokimyasal Temeli Hemoglobin Elektroforezi () Hemoglobin katabolizması, bil oluumu ve metabolizması Proteinlerde yapı ve fonksiyon ilikileri (hemoglobin, myoglobin) () saat olabilirmi? Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez ()

32 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANEM,MEGALOBLASTK 9 SSTEM :HEMOPOETK SSTEM BLG DÜZEY :TT Çocuk Salıı ve Hastalıkları Nutrisyonel anomaliler- ç Hastalıkları Makrositer ve Mikrositer Anemiler () Periferik Yayma ve Kemikilii Deerlendirmesi- Anemilere Genel Bakı () Erikinde Makrositer Anemiler () Farmakoloji Anemi Tedavisinde Kullanılan laçlar () Biyokimya Fizyoloji Histoloji ve Embriyoloji Eritrosit Enzim Anomalileri () Eritrosit Biyokimyası; Yapı ve Metabolizması () Hem Biyosentzi, Hemoglobin ve Miyoglobulin () Hemoglobinopatilerin Biyokimyasal Temeli vehemoglobin Elektroforezi () Proteinlerde yapı ve fonsiyon ilikileri (hemoglobin, myoglobin) () Kan Hücrelerinin Yapımı () Eritrositler () Hemoglobin () Kanın Genel Yapısı () Kan Hücreleri ( ) Hematopoez ()

33 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANJNA PEKTORS 0 SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :TT-K Kalp ve Damar Cerrahisi Koroner Arter Hastalıı ve Cerrahisi () Radyoloji Dolaım Sistemi Radyolojisi () Giriimsel radyoloji- Kardiyoloji EKG () Koroner Arter Hastalıkları () Kardiyovasküler Sistem Muayenesi () skemik Kalp Hastalıkları () EKG Analizi ve Aritmiler () Erikin karyilojisi-ekg- Çocuk Salıı Ve Hastalıkları Kardiyovasküler Sistem Muayenesi () Patoloji skemik Kalp Hastalıı ve Hipertansif Kalp Hastalıı Patolojisi () Monckeberg in Medial Kalsifik Sklerozu () Farmakoloji skemik Kalp Hastalıklarında Kullanılan laçlar () Kalsiyum kanal blokerleri- Beta blokerler- Vazodilatator- Biyokimya Kardiyak Belirteçler () Fizyoloji Bir pompa olarak kalp ve kalp sesleri () Kalp elektrofizyolojisi ve EKG () Biyofizik Damar Geniliyebilirlii, Laplace Yasası ve Kalbin Gücü Histoloji ve Embriyoloji Dolaım sistemi geliimi, fetal dolaım () Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri () Anatomi Kalbin yapısı, komulukları, pozisyonu () Kalbin göüs ön duvarındaki projeksiyosu ve dinleme odakları () Kalbin damarları () Kalbin leti sistemi ve Sinirleri ()

34 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANKSYETE SSTEM :SNR-DUYU BLG DÜZEY :TT Psikiyatri Farmakoloji Anksiyete Bozukluklarında Tedavi () Anksiyete Bozuklukları () Anksiyete Bozuklukları () Stres, stresle ba etme, tükenme () Bilisel davranıçı kuram () Psikolojide ölçme ve deerlendirme () Hiposedatif ve Anksiyolitik laçlar () SSS farmakolojisine giri- HASTALIK-DURUM-SEMPTOM : ANOREKTAL MALFORMASYONLAR SSTEM :GS BLG DÜZEY :B Çocuk cerrahisi Anorektal Malformasyonlar () Konjenital GS Anomalileri () Patoloji nce ve Kalın Barsaklar () Histoloji ve Embriyoloji Alt Sindirim Sistemi Histolojisi () Sindirim sisitemi geliimi- Anatomi ntestinum crassum () Genel Cerrahi Pelvik taban boz, rektal prolapsus-

35 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANTENATAL DÖNEMDE GÖRÜLEN RENAL ANOMALLER SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM BLG DÜZEY :B Üroloji Üriner Sistem Domalık Anomalileri () Çocuk sa. Ve Hast. Nefrolojide Klinik Semptomlar ve üriner Sistem Muayenesi () Vezikoüreteral reflü- Çocuk cerrahisi Böbrek ve Üreter Anomalileri () Üst Üriner Sistem Konjenital Anomalileri () Patoloji Üriner Sistem Konjenital Anomalileri Biyokimya Böbrek Fonksiyon Testleri () Antomi Böbrein Yerleimi ve Yapısı () Üreter, Mesane ve Üretra () Histoloji ve Embriyoloji Üriner Sistem Histolojisi Genel Özellikleri ve Böbrek Histolojisi () Üriner Sistemin Geliimi ()

36 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ANÜR SSTEM :GENTO-ÜRNER SSTEM BLG DÜZEY :A Üroloji Ürolojiye Giri ve Genel Muayene () Üriner sistem ta hastalıı- Genitoüriner Hast Semptom ve Muaye. () Üriner sistem ta hastalıı- Patoloji Böbrein Tubointerstisyel, Obstrüktif ve damarsal hastalıkları () Biyokimya Böbrek Fonksiyon Testleri () Böbrek Fonksiyon Testleri () Böbrek taları- drar analizleri- Fizyoloji Anatomi ç hastalıkları Çocuk salıı ve Hastalıkları Histoloji ve Embriyoloji Boaltım Fizyolojisine Giri () Filtrasyon Sekresyon, reabsorsiyon () Filrasyon Fraksiyonu ve Filrasyon hızı () Renal kan Akımı ve Metabolizma () Tubuler Transport Süreçleri () Ters Akım ve drarın Younlaması () Böbrein Yerleimi ve Yapısı () Üreter, Mesane ve Üretra () Akut böbrek yetmezlii, etyopatogenez- Kronik böbrek yetmezlii- Akut nefritik sendrom- Böbrek yetmezliine yaklaım- Akut nefritik sendrom- Nefrolityazis- Üriner Sistem Histolojisi Genel Özellikleri () Böbrek Histolojisi () dar Boaltım Yolları Histolojisi () Üriner Sistemin Geliimi () Çocuk cerrahisi Çocukluk çaı ta hastalıkları- Radyoloji Ürogenital sistem radyolojisi- Böbrek ve üreter radyolojisi-

37 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :AORT ANEVRZMASI SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :T Radyoloji Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Patoloji Histoloji ve Embriyoloji Kalp ve Mediasten Radyolojisi () Dolaım sistem radyolojisi- Kardiyovasküler Sistem Muayenesi () Aort hastalıkları- Aort anevrizması ve Diseksiyonları () Damar Cerrahi Hastalıklarına Klinik Yaklaım () Damarların Normal Yapı ve levleri () Damar Duvarı Patolojileri () Konjenital Damar Hastalıkları () Anevrizmalar, Ven ve Lenfatik Hastalıkları () Dolaım sistemi geliimi ve fetal dolaım ve anomalileri() Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri () Damar Çeitleri ( arter, ven ve kapiller histolojisi ) () Anatomi Prenatal ve postnatal dolaım () Ana arter dallanmaları () Gövdenin arterial dolaımı- Otonom sisnir sistemi- Biyofizik Sistemik kan dolaımının toplam direnci ve girdaplı akı- HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ARTMLER,SUPRAVENTRKÜLER SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :T-A

38 Kardiyoloji Çocuk salıı ve hastalıı Farmakoloji Fizyoloji Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Aritmiler, Senkop () EKG () EKG Analizi ve Aritmiler () Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Erikin kardiyolojisi, EKG- Çocuk kardiyolojisi-kalp sesleri- Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Fizyolojisi, Nörotransmitterleri ve ileti Basamakları () Antiaritmik ilaçlar () Beta reseptör blokorleri- Sempatomimetik ilaçlar- Parasempatolitik ilaçlar- Kalsiyum kanal blokerleri- Kalp elektrofizyolojisi ve EKG () Kalbin otonom sinirleri ve refleksler () Bir pompa olarak kalp ve kalp sesleri- Kalbin ileti sistemi ve sinirleri () Kalbin gögüs ön duvarındaki projeksiyonu ve dinleme odakları- Otonom sisnir sistemi- Dolaım sistemi geliimi, fetal dolaım () Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri ()

39 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ARTMLER,VENTRKÜLER SSTEM :DOLAIM BLG DÜZEY :T-A Kardiyoloji Aritmiler, Senkop () EKG () EKG Analizi ve Aritmiler () Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Erikin kardiyolojisi, EKG- Çocuk salıı ve hastalıı Çocuk kardiyolojisi-kalp sesleri- Kardiyovaskuler sistem nuayenesi- Farmakoloji Fizyoloji Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Fizyolojisi, Nörotransmitterleri ve ileti Basamakları () Antiaritmik ilaçlar () Beta reseptör blokorleri- Sempatomimetik ilaçlar- Parasempatolitik ilaçlar- Kalsiyum kanal blokerleri- Kalp elektrofizyolojisi ve EKG () Kalbin otonom sinirleri ve refleksler () Bir pompa olarak kalp ve kalp sesleri- Kalbin ileti sistemi ve sinirleri () Kalbin gögüs ön duvarındaki projeksiyonu ve dinleme odakları- Dolaım sistemi geliimi, fetal dolaım () Kalp ve damarların genel histolojik özellikleri ()

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 1. ve 2. YARIYIL DERS PROGRAMI 10 EYLÜL 2012

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Onur BAYAZIT DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU Dekan Yardımcısı

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmı

A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmı ICD 10 kodu uygulaması açısından 6.12.2011 tarihinde yürürlüe girecek olan ICD 10 kodlarını içeren Hasta Katılım Payından Muaf laçlar Listesi (Ek-2) ektedir. HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF LAÇLAR LSTES EK-2

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B 0.09.4 22.09.4 08.0.4 22.0.4 3..4 27..4.2.4 02.0.5 6.0.5 09.02.5 23.02.5 6.03.5 30.03.5 3.04.5 06.05.5 2.05.5 22.06.5 9.09.4 03.0.4 2.0.4 2..4 26..4 0.2.4 3.2.4 5.0.5 06.02.5 20.02.5 3.03.5 27.03.5 0.04.5

Detaylı

2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI 2013-2014 EĞĠTĠM YILI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMI Eğitimin Konusu Eğitim Veren Tarih Saat Laboratuvar sonuçlarını nasıl yorumlarız Servet Yüce 03/10/2013 12:30-13:30 MI ve Akut Koroner sendromlar

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı