Fezalar Educational Institutions STS SINIF GRUP A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A"

Transkript

1 Fezalar Educational Institutions SINIF GRUP A Cevaplarınızı size verilen Optik Form üzerinde, yumuşak uçlu kurşun kalem kullanarak işaretlemelisiniz. Kitapçığın boş kısımlarını karalama olarak kullanabilirsiniz. Sınav sırasında cep telefonu kullanmak, hesap makinesi, cetvel gibi aletlerden istifade etmek yasaktır. Bu kitapçık dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde 0 Matematik sorusu bulunmaktadır. Bu bölümün cevaplarını Optik Formda MATHEMATICS sütununa işaretlemelisiniz. İkinci bölümde 10 Fizik, 10 Kimya ve 10 Biyoloji sorusu bulunmaktadır. Bu bölümün cevaplarını Optik Formda SCIENCE sütununa işaretlemelisiniz. Üçüncü bölümde 10 İngilizce sorusu bulunmaktadır. Bu bölümün cevaplarını Optik Formda ENGLISH sütununa işaretlemelisiniz. Dördüncü bölümde 15 IQ sorusu bulunmaktadır. Bu bölümün cevaplarını Optik Formda OTHERS sütununa işaretlemelisiniz. Toplam süre 150 dakikadır. Başarılar Optik Formu aşağıda gösterilen şekilde doldurmalısınız. Bu kısma Matematik sorularının cevaplarını Bu kısma Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının cevaplarını Bu kısma İngilizce sorularının cevaplarını Bu kısma IQ sorularının cevaplarını

2 MATEMATİK 9. SINIF 1. Verilen dikdörtgenin alanını bulunuz? 4. Aşağıdakilerden hangisi ile 1 3 nin arasındadır? A) 3 B) 3 C) 4 3 D) 7 3 A) 10 cm B) 4 3 cm C) 10 cm D) 8 cm. 3x nin çözüm kümesi nedir? A) B) 0 5. Verilen üçgende, LH // DC dir. C) 1 D) Çözüm yoktur x A x kaçtır? eşitliğinde A nın değeri Buna göre ML kenarının uzunluğu kaçtır? A) 1 cm B) 15 cm A) 1 x B) x C) 1 D) 1 C) 18 cm D) 0 cm 01 Pag e

3 9. SINIF MATEMATİK 6. x y z 30 eşitliğinde x, y ve z nin aritmetik ortalaması kaçtır? A) 15 B) 5 C) 3 D) 9. 1 x 5 7 eşitsizliğinin kaç tane tam sayı çözümü vardır? A) B) 3 C) 4 D) x y 0 denklem sisteminde x y x y 3 çarpımının değeri kaçtır? A) 4 B) 1 C) 4 D)3 10. Verilen eşitlikte A nın değeri kaçtır? 3 1x 34x 6x x Ax 1 x 3 A) 1 B) C) 3 D) Negatif bir A sayısının, n. kuvveti pozitiftir. Yani, 8. Aşağıdaki prizmanın hacmi V x y ise h nin x ve y cinsinden değeri kaçtır? Eğer A < 0, A n = pozitif. n için hangisi kesinlikle doğrudur? A) n doğal sayıdır. B) n çift sayıdır. C) n tek sayıdır.. A) 15x y B) x y D) n pozitif sayıdır. C) xy D) 3 4x y Pag e 3 01

4 MATEMATİK 9. SINIF 1. Hangisi şekildeki doğrunun denklemidir? 14. 5, 3 ve 5, den geçen doğrunun eğimi kaçtır? A) 0 B) 1 C) 1 D) Tanımsız 3 A) y x 3 B) C) y x 3 D) 3 3 y x 3 3 y x Aşağıdaki noktalardan hangisi 3x y 6 doğrusunun üzerinde yer almaz? A) (0, 3) B) (, 0) C) 1 (1, ) D) 9 ( 1, ) 13. Ahmetin attığı iki zarın üstüne gelen sayıların toplamının 9 olma ihtimali kaçtır? A) 1 B) Ahmet x 4x 6 denklemini tamkare yapma metodu ile doğru olarak çözmüştür. Aşağıdakilerden hangisi çözümünün bir adımıdır? A) ( x ) 8 C) 1 6 B) ( x ) 10 D) 1 9 C) ( x 4) 10 D) ( x 4) 01 Pag e 4

5 9. SINIF MATEMATİK 17. Şekildeki dik üçgende n kaçtır? 19. Şekildeki dörtgen de x kaçtır? A) 15 cm B) 4 cm C) 4 cm D) 15 cm A) 6 B) 64 C) 66 D) in sadeleştirilmiş şekli 0. Şekilde ki yamuğun çevresi kaçtır? aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 0 D) 1 A) 18 cm B) 16 cm C) 1 cm D) 10 cm Pag e 5 01

6 FEN BİLGİSİ 9. SINIF 1. Gece gökyüzüne dikkatli bir şekilde baktığınızda, değişik renklerde yıldızlar olduğunu fark edersiniz. 3. Bir bilim adamı yıldızların bazı özelliklerini gözlemleyerek, yıldızı oluşturan maddeler hakkında bilgi edinebilir. Buna göre, aşağıdaki renklerden hangi rengin sıcaklığı en azdır? A) Mavi B) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir yıldızın bütün renkleri hakkında bize bilgi verir? A) Yıldızın büyüklüğü B) Yıldızın sürekli spektrumu C) Yıldızın emilim spektrumu D) Yıldızın parlaklığı. Beyaz ışık cam primadan geçirildiğinde, gök kuşağı renklerine ayrıldığı görülür. 4. Güneş sistemi, iç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere iki bölümde incelenir. Işığın kendisini oluşturan renklerine ayrılmasına ne ad verilir? A) Spektograf B) Spektrum C) Paralaks D) Işık Yılı Aşağıdaki gezegenlerden hangisi iç gezegenlerden biridir? A) Venüs B) Uranüs C) Satürn C) Neptün 01 Pag e 6

7 9. SINIF FEN BİLGİSİ 5. Gezegenler güneş sisteminde yer alan gök cisimleridir Aşağıdakilerden hangisi bir gezegendir? A) Güneş B) Galaksi 7. Bir cisim, cisme etki eden kuvvetin doğrultusunda hareket ediyorsa, cisim üzerinde iş yapılmış olur. Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde fiziksel olarak iş yoktur? A) Dağa tırmanma B) Duvarı itme C) Mars D) Ay C) Bir el arabasını itme 6. Bir gezegen etrafında dönen doğal veya yapay kütlelere uydu denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir uydudur? D) Bir yükü çekme A) Neptün B) Satürn C) Jüpiter D) Ay 8. Aşağıdakilerden hangisi güç birimidir? A) Newton B) Watt C) Joule.saniye D) Newton.metre Pag e 7 01

8 FEN BİLGİSİ 9. SINIF 9. Kaldıraç, bir destek etrafında hareket eden çubuktan oluşanb basit bir makinedir. 11. Aşağıdakilerden hangisi abrazyona(aşınma) neden olmaz? Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi ikinci tip kaldıraçtır? A) Çekiç B) Vida A) Rüzgar B) Buz C) El arabası D) Makas C) Yer çekimi D) Su 1. Aşağıdakilerden hangisi mekanik aşınma belirteçlerinden biri değildir? 10. Enerjinin bir türden diğerine geçmesine enerji dönüşümü denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bir enerjinin kinetik enerjiye dönüşüm vardır? A) Eğik düzlemde bir topun aşağıya yuvarlanması A) Hayvanlar B) Su C) Rüzgar D) Asit B) Dağa tırmanma 13. Aşağıdakilerden hangisi Bozunma- Yükselti-İklim arasındaki doğru ilişkiyi gösterir? A) Yüksek rakımlarda bozunma daha hızlı olur. B) Sıcak iklimlerde bozunma oranı azalır C) Kağıdın yanması C) Soğuk iklimlerde bozunma oranı daha fazla olur. D) Mekanik bozunma düşük rakım ve düşük sıcaklıklarda daha fazla oranda olur. D) Lambanın ışık vermesi 01 Pag e 8

9 9. SINIF FEN BİLGİSİ 14. Bir öğrenci bir kazı sırasında toprak ve altındaki kaya tabakasını incelerken yukarıdaki toprak ile altındaki kaya tabakasının hiçbir benzerlik göstermediğini fark ediyor. 16. Gama ışınları durdurulabilir. A) Bir kağıt parçasıyla Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi özetler? A) Alttaki kaya ana kayadır. B) Toprak başka bir yerden bu kaya üzerine gelmiştir. B) Bir aliminyum folyo parçasıyla C) Bir kaç metre betonla D) Bir kitapla C) Toprak alttaki kayadan oluşmuştur. D) Kaya başka bir yerden taşınmıştır. 15. Bir çözeltinin ph ı 7 dir. 17. Radyum atomunun kütle numarası 6 dır. Radyum atomu bir alfa bozunması geçirdiğinde Radon atomuna dönüşür. Bu çözeltiye asidik bir sıvı yavaş yavaş eklendiğinde, çözeltinin ph ı nasıl değişir? A) ph değişmez B) ph ikiye katlanır C) ph yavaşca artar Buna göre, Radon atomunun kütle numarası nedir? A) 30 B) 4 C) 6 D) D) ph yavaşca azalır Pag e 9 01

10 FEN BİLGİSİ 9. SINIF 18. Kırmızı bir turnusol kağıdı baz çözeltisi içine batırıldığında, turnusol kağıdının rengi ne olur? 1. Sindirim besinlerin yapı taşlarına ayrılma sürecidir. A) Mavi B) Kırmızı C) Kırmızı C) Turuncu 19. Bir çekirdekten Beta parçacığının ayrılmasına Beta bozunması denir. Beta parçacığı X veya Y olabilir. Buna göre, X ve Y aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? X A) Elektron Positron B) Proton Neutron C) Electron Neutron D) Positron Proton 0. Aşağıda verilen kovalent bağlı bileşiklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A) Çoğu kovalent bağlı bileşkler suda iyi çözünür. B) Kovalent bağlı bileşikler metallerle ametaller arasında oluşur. C) Kovalent bağlı bileşikler atomların son yörüngelerindeki elektronları paylaşmarı ile oluşur. D) Kovalent bağlı bileşiklerin iyonik bileşiklerden daha yüksek kaynama noktaları vardır. Y Buna göre, sindirim işlemi sırasında hangi organ toksinlerin parçalanmasına yardımcı olur? A) Karaciğer B) Mide C) Pankreas D) İnce bağırsak. İnsan vücudunda değişik sistemler vardır. Üreme sistemi bu sistemlerden bir tanesidir. Buna göre, üreme sisteminin ana görevi nedir? A) Kanın vücut içinde hareketine yardımcı olma B) Vücudu mikroplara karşı koruma C) Besinleri sindirme D) Yeni nesiller üretme 3. İnsanın gelişiminde değişik devreler vardır. Buna göre, doğumdan iki yaşına kadar olan devreye ne denir? A) Bebeklik B) Çocukluk C) Gençlik D) Yetişkinlik 01 Pag e 10

11 9. SINIF FEN BİLGİSİ 4. Kişisel özelliklerin anne babalardan çocuklara geçmesine denir A) Üreme B) Mitoz C) Kalıtım D) Mayoz 8. Hidra eşeyli ve eşeysiz olarak ürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hidranın eşeysiz olarak ürediği bir metoddur? A) Yenilenme B) Tomurcuklanma 5. İnsan vücudu hücrelerinde (üreme hücreleri ve olgun alyuvarlar hariç) kromozom vardır. C) Parçalanma D) Döllenme A) 3 B) 36 C) 46 D) 9 9. vücudumuzun ana enerji kaynadığıdır. A) Proteinler 6. Bir sperm hücresinin çekirdeği bir yumurta hücresinin çekirdeği ile birleşince olur. A) etkilenme B) çimlenme C) tozlaşma B) Vitaminler C) Karbonhidratlar D) Yağlar 30. Karaciğerin ürettiği salgıya W denir. W salgısı Z de depolanır. D) döllenme 7. Vü cudumuzu saran derimizin farklı görevleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi derinin bu görevlerinden biri değildir? A) Vücudun su kaybını önler B) Vücud ısısını düzenlenmesine yardım eder C) Enerji depolar D) Bazı atıkların atılmasına yardımcı olur Yukarıdaki cümlede verilen W ve Z ne anlama gelir? W Z A) Safra sıvısı Safra kesesi B) Safra sıvısı İnce bağırsak C) İnce bağırsak Safra sıvısı D) Safra kesesi Safra sıvısı Pag e 11 01

12 ENGLISH 9. SINIF

13 9. SINIF ENGLISH 6. Look at the picture and complete the sentence. 9. Look at the picture and choose the correct answer. It isn t raining but Jack and his wife are still the umbrella. A) behind B) under C) above D) near 7. Television is one of the most important of the 1 st century. A: What is she doing? B: A) She is doing the ironing. B) She is making the bed. C) She is washing up. D) She is combing her hair. A) discovery B) invention C) research D) receiver 10. Look at the picture and choose the correct answer. 8. Put the sentence into correct order to make a dialogue. I. But the road is closed there. II. Shall we turn left at the traffic lights? III. No, no. Turn right. IV. Then go straight ahead and take the first turning on the right. A) I III IV II B) II III I IV C) III II IV I D) IV II III I Haval: What is this jacket made of? Customer: it is made of. A) plastic B) wood C) wool D) leather

14 MANTIK 9.SINIF 1. İlk iki şekildeki bağıntıya göre üçüncü şekildeki? yerine ne gelmelidir? 4. İlk iki şekildeki ortak bağıntıya göre üçüncü şekildeki x yerine kaç gelmelidir? A) 5 B) 4 C) 3 D). Şekildeki bağıntıya göre 10. adımda daire sayısı kaç olacaktır? A) 5 B) 6 C) 8 D) Aşağıdaki şeklin kuşbakışı (üsten) görünümü nasıldır? A) 47 B) 45 C) 37 D) Şekillerde ki ortak bağıntıya göre bir sonraki şekil hangisidir? A) B) A) B) C) D) C) D) 01 Pag e 14

15 9. SINIF MANTIK 6. Aşağıdaki toplam tablosuna göre A kaçtır? 9. Şekildeki eksikliği tamamlayacak en uygun parça hangisidir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 7. Şekildeki eksikliği tamamlayacak en uygun parça hangisidir? A) B) C) D) 10. Şekil dizisindeki ortak bağıntıya göre bir sonraki şekil hangisidir? A) B) C) D) A) B) C) D) 8. Verilen sayı dizisinde? yerine kaç gelmelidir? 11. Şekillerdeki ortak bağıntıya göre? yerine kaç gelmelidir? A) 106 B) 78 C) 56 D) 54 A) 1 B) C) 3 D) 4 Pag e 15 01

16 MANTIK 9.SINIF 1. Aşağıdakilerden hangisi verilen şeklin içinde yoktur? 14. Beyaz kısımları şeffaf olan camdan yapılmış 3 kare aşağıda verilmiştir. Bu kareler üst üste konulduğunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) B) A) B) C) D) C) D) 15. Çevresi en uzun olan şekil hangisidir? 13. Sayılar aşağıdaki gibi şekillerle kodlanmışlardır. A) B) Buna göre kaçtır? nin sayısal değeri C) A) 165 B) 46 C) 365 D) 414 D) 01 Pag e 16

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ 2.MATEMATİK-FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI (EMFO-2011)

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ 2.MATEMATİK-FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI (EMFO-2011) ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ.MATEMATİK-FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI () GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta sırasıyla Matematik Testi, Matematik klasik soruları, Fen ve Teknoloji Testi, Fen ve Teknoloji klasik soruları

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015 1 2 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan

Detaylı

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYIN KURULU Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 16 puan ) ( hava, su ve yeterli ısı - kirliliğine pil mikroskop haberleşmede - toprak şehir cereyanı, akü ve pil

Detaylı

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Yasemin AYAN TAŞDEMİR PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 806 PALME

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (8 Aralık 2004, Seminer Notları) M. Serdar ÇAVUŞ Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir NİTE 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Çizgili Düz örnektir örnektir Kaburgalar arası kaslar Kan Diyafram temizler çeşitleridir Kas Kalp Akciğer soluk alıp vermede görevlidir Böbrek görevlidir teknolojiye örnektir

Detaylı

----- Elma Çekirdeği ----- Elma Çekirdeği ODTÜ G.V. ÖZEL ORTAOKULU FEN VE MATEMATİK ZÜMRELERİ ORTAK YAYINI. Sayı: 5 Haziran 2013

----- Elma Çekirdeği ----- Elma Çekirdeği ODTÜ G.V. ÖZEL ORTAOKULU FEN VE MATEMATİK ZÜMRELERİ ORTAK YAYINI. Sayı: 5 Haziran 2013 Elma Çekirdeği Sayı: 5 Haziran 2013 ODTÜ G.V. ÖZEL ORTAOKULU FEN VE MATEMATİK ZÜMRELERİ ORTAK YAYINI Fen Yayın Kurulu ELMA ÇEKİRDEĞİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu Fen ve Matematik Zümreleri Ortak

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 47-68 47 ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ DEPOLANMASI KAVRAMLARININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI An Investigation

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ Ortaöğretim FİZİK 9 Ders Kitabı Kadem ERBAŞ Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 16 Aralık 2014 ta rih ve 106 sa yı lı ka ra rıy la ekli listenin 118. sırasında yer

Detaylı

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı...

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı... ÜNİTE 3 4 MOERN MANYETİZMA FİZİ Bölüm 1 Işığın Manyetik Tanecikli Alan Yapısı 5 ALGALAR Sayfa No BÖLÜM 1 SES ALGALARI................................................. 445 Ses Şiddeti ve Ses Şiddet üzeyi...............................................

Detaylı

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

Yazan Robert L. Cannon Güncelleme ve düzenleme Ann Grimm ve Jim Kranich Çeviri: Oktay Poyraz(Oktanyum) Merve Poyraz

Yazan Robert L. Cannon Güncelleme ve düzenleme Ann Grimm ve Jim Kranich Çeviri: Oktay Poyraz(Oktanyum) Merve Poyraz Yazan Robert L. Cannon Güncelleme ve düzenleme Ann Grimm ve Jim Kranich Çeviri: Oktay Poyraz(Oktanyum) Merve Poyraz NEWTON'UN BĠRĠNCĠ HAREKET KANUNU: Dengesiz bir kuvvet tarafından etki edilmedikçe, hareketsiz

Detaylı