ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N

2 ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı veya sıvı-katı gibi farklı formlarda olabilir. Sıvı-sıvı ekstraksiyonda bir bileşik, sıvı bir çözüden ikinci bir çözücü içerisine aktarılır. Çünkü aktarılan bileşik, ikinci çözücü içerisinde daha fazla çözünürlüğe sahiptir. İki çözücü kesinlikle birbirleri ile karışmamalıdır. Sıvı- sıvı ekstraksiyonda, katı bir organik karışımın içindeki bir bileşen, tıpkı sıcak su içerisindeki çay yapraklarından kafeinin ekstrakte edilmesi gibi çözücü içerisine aktarılır. Dahası, kafein, su dan kloroform veya diklorometan ile ektrakte edilebilir. Çünkü kafeinin çözünürlüğü, suya oranla bu çözücüler içerisinde daha fazla çözünürlüğe sahiptir. Organik bileşikleri ekstrakte edebilmenin diğer bir yoluda, bu deneyinde asıl amacı olan asitbaz reaksiyonlarından yararlanarak ekstrakte etmektir. ASİT- BAZ EKSTRAKSİYONU Asit- baz ekstraksiyonunda amaç, güçlü veya zayıf organik asitleri, bazları veya nötr organik bileşikleri ayırmaktır. Asit baz reaksiyonlarında ayırma, basit asit baz reaksiyonlarına dayanır. Elinizde güçlü bir organik asit ( benzoik asit), zayıf bir organik asit ( fenol ), organik bir baz ( anilin) ve nötr organik bir bileşik ( naftalin ) gibi dört bileşik olduğunu varsayınız. Bu karışımları ayırmak için kullanılacak olan strateji aşağıdadır ; İlk olarak bu dört organik bileşik eter çözeltisi içerisinde çözülür. Ether çözeltisi, zayıf bir baz olan sodyum bi karbonatın doyurulmuş sulu çözeltisi ile karıştırılır. Bu karışımda bikarbonat ile sadece, iyonik tuz oluşturmak üzere güçlü organik asit reaksiyona girecektir. Oluşacak iyonik tuz, su fazında çözünmüş forumda olacaktır ve su fazı uzaklaştırılır. Şu an eter çözeltisi içerisinde sadece zayıf organik asit, organik baz ve nötr bileşik bulunmaktadır. Eter çözeltisine şimdi % 10 luk sodyum hidroksit( NaOH) eklenir ve karışım karıştırılır. Bu karışımda güçlü bir baz olan hidroksit ile sadece zayıf organik asit reaksiyona girerek su fazında çözülen iyonik bir bileşik oluşacaktır. Daha sonra su fazı

3 uzaklaştırılır. Şuan eter çözeltisi sadece bazik ve nötr bileşiği içermektedir. Eter çözeltisi, sulu hidroklorik asit ile karıştırılır ve bazik bileşiğin su fazında çözünen klor tuzu oluşur. Daha sonra oluşan su fazı uzaklaştırılır. Son olarak, eter çözeltisini buharlaştırmak için su banyosuna bırakılır ve buharlaştırma kapında nötr organik bileşik ( naftalin ) kalır. Diğer üç bileşen, sodyum benzoata ve sodyum fenoksite asit eklenerek anilin klorüre baz eklenerek tekrar geri kazanılır. COOH OH NH 2 Eterde çöz, HCO 3 - ile çarkala, fazlari ayir HCl ilave et O O - Na + C Su Fazi O - Na + Su Fazi Eter fazi OH - ileve et, çarkala, fazlari ayir Eter fazi HCl ileve et, çarkala, fazlari ayir Su Fazi Eter fazi Buharlastir + NH 3 Cl - COOH HCl ilave et OH NaOH ilave et Naftalin Benzoik asit NH 2 Fenol Anilin

4 Ayırma hunisi ve nasıl kullanılır ; Sıvı-sıvı ekstraksiyonlar, bir ayırma hunisi yardımı ile yapılır. Oluşabilecek kazalardan kaçınabilmek ve iyi bir verim elde edebilmek için, ayırma hunisi aşağıda verilen kurallara göre dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır : Ayırma hunisinin vanasını kolayca çevirebilmek için huninin vanası İnce bir gres yağı ile yağlayınız. Vana, genellikle kapalı konumda tutulur. Vana açık unutulması halinde vanadan akacak sızıntı sonucunda oluşabilecek kazalardan kaçınabilmek için ayırma hunisi altına temiz bir beher konulur. Ayırma hunisi asla üçte ikisinden fazla doldurmayınız. Ayırma hunisi, demir halka ile desteklenir. Vananın kapalı konumda olduğunu kontrol ediniz, tıpayı çıkarın ve ayrılacak olan sıvıları ayırma hunisinin içerisine boşaltınız. Tıpayı tekrar kapatınız. Demir halkadan ayırma hunisini çıkartınız, bir elinizle huninin vanasını diğer elinizlede huninin tıpasını sıkıca tutunuz. İki veya üç kez, ayırma hunisi dikkatlice sallanır daha sonra ayırma hunisi ters çevrilir ve içeride birikebilecek olan basınç, ters haldeki ayırma hunisinin vanası açılarak dışarı bırakılır. Basınç dışarı bırakıldıktan sonra, vana tekrar kapatılır ve işlem sürecinde açığa çıkan basınç artık çıkmayana kadar bu işlem tekrar tekrar yapılır. Daha sonra ayırma hunisi bir demir halka içerisine konur ve huninin tıpası çıkarılır. İki sıvı faz ayrılana kadar beklenir. Ayırma hunisinin vanası açılır ve alt tabaka bir beherin içerisine boşaltılır. Alt tabaka daha yüksek yoğunluğa sahip bir sıvıdır. Üst faza tekrar ihtiyaç duyulabilir diye, ayırma hunisinin tıpası çıkarılır ve buradan başka bir koruma kabına alınır. Not : Deney bitene kadar herhangi bir tabakayı asla atmayınız.

5 Resim 3.3 Ayırma hunisinde biriken fazla havanın dışarı boşaltılması

6 DENEYİN YAPILIŞI : İçeriği bilinmeyen bir karışımı alın. Bu karışım sadece iki bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler ; asit, baz ve nötr bileşiklerden ikisini içermektedir. Bilinmeyen karışımınızı 25 ml ether çözeltisi içerisinde çözünüz ve çözeltiyi 125 ml lik bir ayırma hunisinin içerisine boşaltınız. 1) Karışımdan organik asidi ayırmak için eter çözeltisi, iki kez %10 luk 25 ml NaOH çözeltisi ile birkez de 10 ml su ile ekstrakte ediniz. Bütün baz ekstratlarını birleştir ve onları bir kenarda saklayınız. 2) Karışımdan organik bazı ayırmak için, 25 ml su içerisine derişik HCI den 3 ml ekleyerek hazırlanan HCI çözeltisini bu karışıma ekleyin ve iyice karıştırınız. Aynı miktar ve derişimdeki HCI çözeltisi ile bu işlem tekrarlanır. Son olarak, ortamda bulunan HCI in fazlasını uzaklaştırmak için karışımı 10 ml su ile ekstrakte ediniz. Üç asit ekstratlarını birleştir ve onları bir kenarda saklayınız. 3) Kalan eter çözeltisinin ayırma hunisinin tepesinden küçük bir erlene boşalt ve biraz CaCI 2 granülleri ekleyiniz. Su damlaları görünürse eğer veya CaCI 2 granülleri birbirlerine yapışırsa, eter çözeltisi, kuru bir kaba alınır ve daha fazla kurutma ajanı ile muamele edilir. Kurutma işleminden sonra, buharlaşma kabına boşaltılır ve su banyosu ile eterin buharlaştırılması sağlanır.kalan maddenin ağırlığı ve erime noktası tayinini yapınız. 4) Adım 1 de toplanılan alkali ekstratlar, turnusol kağıdı asit olana kadar damla damla derişik asit ekleyerek nötralize ediniz. Çözeltiyi, nötralizasyon sırasında bir buz banyosu içerisinde soğuk tutunuz. Çökmüş asidi vacum filtrasyonu ile tekrar geri kazanınız. Elde ettiğiniz kristalleri kurutunuz ve erime noktası aralığını belirleyiniz. 5) Adım 2 de toplanılan asit ekstratlarını, turnusol kağıdı bazik olana dek damla damla %10 luk NaOH ekleyerek nötralize ediniz. Çözeltiyi, nötralizasyon sırasında bir buz banyosu içerisinde soğuk tutunuz. Çökmüş bazı vacum filtrasyonu ile tekrar geri kazanınız. Elde ettiğiniz kristalleri kurutunuz ve erime noktası aralığını belirleyiniz.

7 Elinizde bilmediğiniz iki bileşeni tanımlamak için, verilen bilinmeyenler listesine bakınız. Laboratuvar raporunuzda, elinizdeki bileşenlerin sayısını ve ismini belirtiniz. DİKKATLİ OL!!! Basınç artması ; Elinizin sıcaklığı ve moleküllerin karıştırılması ve hareketlerinden dolayı ayırma hunisinin içerisinde basınç artışına sebep olabilir. Özelliklede ether veya diklorometan gibi çok uçucu çözücülerle çalıştığınız zaman basınç artışına karşı dikkatli olunuz. Sodyum bikarbonat çözeltisi, asit-baz ekstraksiyonları yapılırken asitleri nötralize etmek için çok kullanılmaktadır. Bu yüzden sodyum bikarbonat eklendiği zaman, karbon dioksit oluşacaktır ve hunide basınç artacaktır. Bu sebebten dolayı her nezaman sodyum bikarbonat kullanılacak olursanız, onu karışıma çok yavaş bir şekilde ekleyiniz. GÜVENLİK DERİŞİK HCI, YUTULURSA, NEFES YOLUYLA İÇİNİZE ALIRSANIZ VEYA DERİYE ABSORBE OLURSA EĞER ÖLÜMCÜL OLABİLİR VE YANMALARA SEBEP OLUR. NaOH, ÇOK KOROZİFTİR. ÇEŞİTLİ YANMALARA SEBEP OLUR. GÖZLERE KALICI VE CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR. DERİ İLE ETKİLEŞİMİNDE DERİYE ZARAR VERİR. SORULAR ; 1) Asit- Baz ekstraksiyonları için bir akış şeması oluşturunuz? 2) Deney sonucunda elinizde hangi bileşenlerin var olduğunu buldunuz? 3) Elde ettiğiniz bileşenlerin verimlerini ve erime noktalarını belirleyiniz? 4) Ekstraksiyonda organik ve bir su fazının bağıl yoğunluğunu bilmiyorsanız eğer, hangisinin organik hangisinin su fazı olduğunu nasıl belirlersiniz? 5) İçerisinde anilin, benzoik asit ve klorobenzen olan bir karışımı ayırmak için bir akış şeması çiziniz? bütün tabakaları ve kullanılan reaktifleri gösteriniz?

8 KAYNAKÇA ; TAYLAN E., Experimental Organıc Chemıstry, İstanbul TÜRKİYE, 2005

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I SIVI-SIVI FAZ DENGESİ (ÜÇ BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE) Deney No : 3a AMAÇ Çalışmanın amacı üç bileşenli sistemlerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Ayrıştırma ve Saflaştırma

Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma Saflaştırma nin Sınıflandırılması Yöntemin temeli boyut kütle ve yoğunluk kompleks durumu fiziksel durum (faz) değişimi kimyasal durum değişimi fazlar arasında dağılım

Detaylı

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU KATI FAZ EKSTRAKSIYONU Kadir ARISOY Ahmet ŞENER C.B.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., MANİSA Y.Y.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., VAN ÖZET Bu makalede katı faz ekstraksiyonuyla ilgili bilgiler derlenmiştir. Katı

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FİGEN TIRNAKSIZ ir sistemin tektür (homojen) bir parçası olan ve sistemin diğer parçalarından kesin bir sınırla ayrılmış olan bölüme faz denir. Bu tanıma göre bir kap içindeki

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı