DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Dr. Namık Özbek Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Dr. Namık Özbek Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Dr. Namık Özbek Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

2 ANEMİ NEDENLERİ: ÇOCUKLARDAKİ ETİYOLOJİK SINIFLAMA A. ERİTROSİT YAPIMINDA AZALMA 1. EKSİK ALIM: Fe, Folat, İnfant Vit. B KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ 3. DİSHEMATOPOETİK ANEMİ B. KAN KAYBI Adolesan kız C. HEMOLİTİK ANEMİ 1. KORPUSKÜLER 2. EKSTRAKORPÜSKÜLER

3 Latent demir eksikliği Demir eksikliği (DE) Demir eksikliği anemisi (DEA) Hb N N MCV N N RDW N N SD N SDBK N TS N Serum TfR N Ferritin

4 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen anemi türüdür. 0-2 yaştaki çocuklarda Adolesanlarda Emziren kadınlarda sıktır. Çocuklarda en çok beslenme yetersizliği nedeniyle gelişir.

5 DÜNYADAKİ SIKLIĞI Çin Halk Cumhuriyeti 7 ay-7 yaş, 9118 çocukta DE DEA 7 ay-1 yaş: 32.5% 7.8% 1-3 yaş: 35.9%, 7.8% 4-7 yaş: 26.5%, 3.5% Zhu et al. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2004;42:886. Peru:42.97%. Alarcon et al. Am J Clin Nutr2004;80:1276. Nepal: %43 DEA Eur J Clin Nutr Oct 19;21. Norveç: 6 aylık: %3 12 aylık: %10 24 aylık: %12 Hay et al. Acta Paediatr 2004;93:592. İzlanda: 2 yaşında çocuklarda: % 9 Gunnarsson et al. Eur J Clin Nutr 2004;58:901. ABD: DE>DEA ay çocuklar DE 6% to 18% Hb in pozitif prediktif değeri 29% sensitivitesi 30% White et al. Pediatrics. 2005;115:315.

6 ÜLKEMİZDEKİ SIKLIĞI

7 Çalışma grubu Sayı Yaş Sonuç Yöre Ek bulgu Çalışma grubu Sayı Yaş Sonuç Yöre Ek bulgu (yıl) (yıl) Adolesan okul DEA: %2.2 Düzce DEA kızların %2.8'sinde, erkeklerin ise %1.6'sında Pikası olan çocuklar/ 107/ DE: Pikalılarda %76.6 Urfa DE/pika ve parazitoz arasında anlamlı ilişki çocukları Toplam anemi: %5.9 gözlenmiş Kontrol grubu Kontrol grubu %35 Herhangi bir nedenle hastaneye DEA: Pikalılarda 2-6 yaş arasında %57 % yaş Kontrol % 29.3 grubu %21.7 Elazığ başvuranlar Okul çocukları DEA: %3.18 Urfa Herhangi bir nedenle DEA: %18 Manisa hastaneye Okul başvuranlar çocukları Okul çocukları DEA: %3.96 DEA: %2.9 Urfa Diyarbakır DE sıklığı ferritin düzeylerine göre %5.45, SD düzeyi Kırmızı ve et TS a tüketimi göre fazlalığı? ise %11.39 Ferritin+SD+TS ile tanı konan DEA sıklığı %3.96 Adolesan okul DE: %30.7 Sivas DE: Kızlarda %35.4, erkeklerde % çocukları ayrı okuldaki DEA: DEA: 1. %5.5 okul: %4.2 Malatya DEA DEA: riski Kızlarda %6.7, yaş grubunda erkeklerde 10 %4.2 yaş göre 2.74 ilköğretim çocukları 2. okul: %13.8 kat daha, anne eğitim düzeyi düşüklüğü ve aile Herhangi bir nedenle ay- Tüm grupta: 17.8 Manisa geliri düşük olanlarda hastaneye başvuran ay: % 7.5 Herhangi hastalar bir nedenle ay ay: arası % 31.7 çocuklarda Kırıkkale hastaneye 16 diğer 3-5 yaş: yaş % gruplarına 20.3 göre başvuranlar anemi 6-11 yaş: sıklığı % 8.3) artmış Okul öncesi İlkokul 1. sınıf yaş DEA: %6.5 yaş:% 6.8 Toplam %2.6 anemi: %14.7 Erzurum Konya Rakımı 2000 metre olan bir ilimizden gelen sonuçlar Herhangi öğrencileri bir nedenle DEA: %18,48 Ankara hastaneye başvuran hastalar Adolesan okul Toplam anemi: %22 %6.5 İzmir çocukları Demir proflaksisi alan 90/27 1 DE: Proflaksi alanlarda %20 Ankara Değerlendirme 1 yaşında kesitsel olarak çocuklar/proflaksi almayan kontrol grubu Okul çocukları DE: %1.4 DEA: %24.7 kontrol grubunda %26 DEA: Proflaksi alanlarda %2 kontrol grubunda %30 Çocuk ve erişkin 1223 DE: 0-2 yaş: % yaş: %19.6 DEA: 0-2 yaş: % yaş %16.3 Manisa Sağlıklı gönüllüler DEA: 2-5 yaş %34.5 K. Maraş yapılmıştır. Proflaksinin önemi vurgulanmaktadır. Adana Kılınç M, Yüreğir GT, Ekerbiçer H. Eur J Haematol 2002;69:280.

8 ÜLKEMİZDEKİ SIKLIĞI Değişik yörelerden çalışmalar var Çoğunluğu hastaneye yatan hastalarda çalışılmış Yöntemler farklı farklı Sağlık Bakanlığı verileri: 2004 de Demir gibi Türkiye projesi başladı 2008 yılında ay çocuklarda DEA % Yaşa kadar proflaksi yeterli mi?

9 Daha uzun süreli proflaksi gerekiyor mu??

10 NEDENLER 1. DEMİR ALIMININ AZLIĞI Anne sütünün yetersizliği veya yokluğu İnek sütüyle beslenme Ek besinlerin yetersizliği veya ek besinlere geçişin geç olması

11

12 NEDENLER 2. DEMİR İHTİYACININ ARTMASI Hızlı büyüme: İlk 2 yaş Adolesan dönemi Depo azlığı Prematüre Çoklu doğum Düşük doğum ağırlıklı çocuklar Eritrosit kitlesinin artışı Siyanotik konjenital kalp hastalığı OBEZİTE

13 OBEZİTE ABD: 2-16 yaş arası 9698 çocuk BMI ile değerlendirilmiş 13.7% riskli, 10.2% obez bulunmuş, Obezlerde DEA prevalansı normalin 2 katı olarak hesaplanmış yaş: 4.7%, 2-5 yaş: 2.3% 6-11 yaş: 1.8% Nead et al. Pediatrics 2004;114:104. İsrail: 321 çocuk değerlendirilmiş Ferritin<8mmol/l olanlar Obez çocuklar 38.8% Kilolu çocuklar 12.1% Normal çocuklar 4.4% Pinhas-Hamiel.Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:416. Bizim çalışmamızda: yaş arası 31 prepubertal obez çocuk Hb değeri ortalama 13.82±0.6 bulundu Anemik hasta yoktu Kınık ST, Alioğlu B, Ceylan T, Özbek N. Çocuk Dergisi 2006;61:66-68.

14 NEDENLER 3. KANAMALAR Perinatal: Plasental Umblikal İnternal Postnatal: İnek sütü h.sensitivitesi GIS kanaması K Vit eksikliği Meckel divertikülü 4. ABSORBSİYON AZALMASI Malabsorsiyon İnflamatuvar barsak hastalıkları H. pylori Çölyak hastalığı Kronik karaciğer hastalığı

15 HELİKOBAKTER Çin: 103 dispeptik anne/163çocuk 58 annede H. Pylori infeksiyonu var Annede infeksiyon varsa çocuklarda da sık 10 yaşından küçük infeksiyonu olan çocuklar Serum ferritinleri Büyümeleri Yang YJ et al.helicobacter. 2005;10:

16 HELİKOBAKTER H. Pylori infeksiyonlu (Ag veya ÜNT+)140 çocuk 1 ay Amoxicilin+klaritromisin+lansaprozole verilmiş Fe verilmemiş Demir eksikliği olan 36 çocuk Ferritin Demir eksikliği anemisi olan 18 çocuk Hb Ferritin 7 21 Kürekçi et al (GATA, Ankara). J Trop Pediatr. 2005;51:166-9

17 HELİKOBAKTER Cardenas et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52(3):326.

18 BÜYÜMEYE ETKİSİ Anemik olanların tedavi öncesi antropometrik ölçümleri diğer gruba göre belirgin geri Tedavi sonrası fark kalmıyor Anemik grupta kızlarda daha çok boy erkeklerde ise kilo Bandhu et al. Indian J Physiol Pharmacol 2003;47: (6-24 ay) çocuk 100 sağlıklı çocuk 2 mg/kg/g Fe alanlar: 50 Demir almayan: 50 çocuk 50 DEA : 6 mg/kg/g Fe 4 ay izlenmiş DEA olanlarda tedavi önceye oranla belirgin büyüme katkısı sağlamış Kontrol grubunda ek Fe verilmesi boy ve kilo artışında azalmaya yol açmış!!!!?? Majumdar et al. J Trop Pediatr ÇİNKO? 2003;49:84.

19 Ortalama Grup I (Fe) (n=40) Grup II (Fe+Zn) (n=39) Boy* Başlangıç boy (cm) 83.43± ±12.77 Vücut ağırlığı* Başlangıç vücut ağırlığı 1. ay boy (cm) 84.82± ± ay boy (cm) 86.4± ±12.13 (kg) 12.36± ± ay vücut ağırlığı (kg) 12.78± ± ay vücut ağırlığı (kg) 12.9± ±3.81 Baş çevresi* # Başlangıç baş çevresi (cm) 47.33± ±2.73 *Gruplar arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0.05), 1. ay baş çevresi (cm) 47.76± ± ay baş çevresi (cm) 48.22± ±2.45 # Grup I de 34, Grup II de 27 hastada ölçülmüştür Dr. Meltem Gülşan; Çocuklarda demir eksikliği anemisi tedavisinde demir sülfat ile birlikte çinko verilmesinin etkileri: Pediatri uzmanlık tezi; Başkent Üniversitesi ; 2010.

20 GELİŞMEYE ETKİSİ Tayland: Dil, matematik skorları ve IQ incelendiğinde DEA olanlarda IQ, 74.6 Dil skoru (0.3 SD ortalamanın altında) Matematik skoru (0.5 SD ortalamanın altında) düşük DE olanlarda IQ, 86.5 Dil skoru (0.8SD ortalamanın üstünde) Matematik skoru (1.1 SD ortalamanın üstünde). Hb ve Fe seviyesiyle bu bulgular ilişkili Sungthong et al. Asia Pac J Clin Nutr. 2002;11(2):

21 GELİŞMEYE ETKİSİ Japonya: Mental developmental index (Bailey scale of infant development) DEA ve DEA geçirenlerde normalden Hokama et al. Asia Pac J Public Health. 2005;17:19. Yunanistan: DEA nin dikkat, uyanıklık, kavram öğrenme üzerine etkisi 3-4 yaş arasında 21 anemik 28 normal çocukta test edilmiş Tedavi sonrası anemiklerde fonksiyonlarda belirgin düzelme Metallinos-Katsaras et al. Eur J Clin Nutr 2004;58:1532.

22 GELİŞMEYE ETKİSİ Türkiye: 6-30 ay arası 108 çocuk 40 DE 37 DEA 31 Kontrol Kullanılan testler Denver Developmental Screening Test (DDST) Bayley Scales of Infant Development (BSID-I) Başlangıçta DEA olanlarda her iki testle elde edilen skorlar belirgin az 3 ay sonunda gruplar arası fark kalmıyor!! Akman et al. (Marmara Ün) Acta Paediatr 2004;93:1391.

23 MİYELİNİZASYON ve NÖROTRANSMİSERLERE ETKİSİ Hayvan deneylerinde Dopamin norepinephrine, serotonin, glutamat ve GABA metabolizmalarında değişim Miyelinizasyonda değişim Johnston MV. Ind J Pediatr 2012;49:16. Hayvan deneylerinde Fe tedavisi ile Erişkin hayvanlarda bu bulgular düzeliyor Yenidoğan hayvanlarda rezidüel bozukluk kalıyor Beard JL. Annu Rev Nutr 2003;23:41-58.

24 MİYELİNİZASYON ve NÖROTRANSMİSERLERE ETKİSİ Büyümekte olan beyinde özellikle hipokampustaki bellekle ilgili nöronlarda değişiklik Enerji metabolizmasında değişiklik Miyelin maturasyonunda değişiklik Vizuel ve odituar uyarılmış potansiyellerde bozulma Odituar beyin sapı refleksi: DEA sırasında bozuk DEA geçirmiş çocuklarda sağlıklılara göre halen bozuk Algarin et al. Pediatr Res Feb;53(2): BAŞKA NÖROLOJİK BULGULARA YOL AÇIYOR MU?

25 FEBRİL KONVULSİYON 133 febril konvulsiyonlu ve 133 febril çocuk alınmış Yaş: ay Çalışmada DEA ile febril konvulsiyon ilişkisi zayıf, metaanaliz yapılmış Idro et al. PLoS One. 2010;16;5:e14001.

26 NÖROLOJİK BULGULAR Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu Serum ferritin düzeyi ve Connors skalası arasında belirgin negatif ilişki mevcut Talamusunda MR ile düşük demir düzeyleri saptanmış Serum ferritin düzeyi ile amfetamin dozu ilişkili bulunmuş Juneja et al. Indian Pediatr. 2010;47:955. Restless leg sendromu 32 çocuk incelenmiş Uyku bozuklukları ve dikkat eksikliği en sık semptomlar 24 hastada ferritin düşük Kotagal et al. Ann Neurol 2004;56:803

27 NÖROLOJİK BULGULAR Katılma nöbetlerinde DEA sık saptanmış 34 hastaya oral Fe verilince nöbet sıklığı azalmış Kazancı ve ark (Behçet Uz Hastanesi, İzmir). Ege Pediatri Bülteni 2003;10:61 Periferal nöral sisteme etkisi 18 DEA, 12 kontrol DEA olanlarda ileti hızı belirgin azalmış Bunlar DEA tedavisi sonrası düzelmiş Kabakuş et al (Elazığ). J Trop Pediatr Aug;48(4):204.

28 RENAL FONKSİYONLARA ETKİSİ 20 DEA olan çocuk, 20 kontrol DEA olan çocuklarda idrarda FENa NAG/kr oranı belirgin artmış DEA NİN renal (proximal) tubuler bozukluğa yol açabileceği sonucuna varıldı Özçay, Derbent, Aldemir, Türkoğlu, Baskın, Özbek & Ümit Saatçi. Pediatr Nephrol 2003;18:254.

29 BAĞIŞIKLIK DEA de şu sitokinleri yapan lenfositler artmış IL-6 IFN-gamma IL-4 T cell aktivasyon markerları artmış HLA DR CD38 Bu değişimler karaciğer demir depolarını korumaya yönelik Jason et al. Clin Exp Immunol. 2001;126:466.

30 T H1 /T H2 oranı Fe eksikliğinde ise T H1 yönüne kaymakta Thuma et al. Am J Trop Med Hyg 1996;54:164. Fe yeterliliğinde T H2 yönüne kaymakta Weiss et al. J Immunol 1997;158:420.

31 BAĞIŞIKLIK Kenya DEA olan çocuklarda malarya insidansı bulunmuş Malaryalı çocuklarda pro ve antiinflamatuvar sitokin mrna ekspresyonu incelenmiş Demir parametreleri IL-4 IL-4 infeksiyondan koruyucu sitokinlerin yapımında regulator rol oynar IFN-g TNF-a Bu nedenle malarya DEA olan çocuklarda daha Nyakeriga et al. Scand J Immunol 2005;61:370

32 TNF/ MALARYA/ GENETİK FAKTÖRLER

33 Malarya sezonu başlangıcı 2-6 yaş arası 780 çocuk Malarya sezonu başı Malarya sezonu sonu CBC Malarya yaymaları Fe profili Alfa1-antikimotripsin (inflamasyon markerı) Malarya sezonu sonu

34 ARTMIŞ TNF Barsaklardan demir emilimini azaltır Makrofajlardan Fe salınımını inhibe eder Hipoferremiye neden olur Ferritinin transkripsiyonel indüksiyonunu artırır Eritroid prekürsörlerde Fe uptake ini inhibe eder Eritroid prokürsör hücrelerin farklılaşma ve proliferasyonunu bloke eder DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ GELİŞİR!

35 IRIDA (Fe rezistan demir eksikliği anemisi) TMPRSS6/matriptaz 2 geni Finberg KE, Heeney MM, Campagna DR, Aydınok Y, et al. Nat Genet 2008;40:569.

36 HEPSİDİN ARTIŞI Ganz T, Nemeth E Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2006;290:G199.

37 Artmış eritropoez Fe artışı İnflamasyon Artmış hepsidin Viatte et al. Biochimie 2009;91:1223.

38

39

40 +2 vs +3 DEMİR 10 DEA olan çocuğa FeSO4 (+2) Hepsi 1 ayda normal Hb düzeyine geldi 11 DEA olan çocuğa Fe(OH)polimaltaz (+3) verildi Sadece 3 hasta günde normal Hb düzeyine geldi. 7 cevapsız hastanın 3 ay sonunda Fe parametreleri DEA ile uyumluydu 7 cevapsız hasta 1 ay süreli FeSO4 ile normal Hb düzeyine geldiler Özsoylu & Özbek. Exp Hematol 1991;19:1065.

41 YAN ETKİLER 72 DEA olan çocuk demirle tedavi edilmiş [+2 grubu 39, +3 grubu 33kişi] 1, 3 ve 6. Aylarda Yan etkilere ve Eritrosit malondialdehid (MDA), idrar 8-isoprostane, ve bazal ve Cu-stimulated-oxidize-LDL ve antioxidan enzimler (superoxit dismutaz (SOD), catalaz and glutathioneperoxidase) aktivitelerine bakılmış Yan etkiler ve antioksidanlar açısından belirgin fark bulunamamış Sözmen et al.biol Trace Elem Res. 2003;94:79.

42 GÜNLÜK VEYA HAFTADA GÜN TEDAVİ? BİR Pakistan 5-10 yaş arası 60 çocuk 200 mg FeSO 4 2 ay süreyle verilmiş Günlük 200 mg alanlar Haftada 1 kez 200 mg alanlar Hb, Hct, SD, SDBK, serum ferritin değerlerine bakılmış 2 ay sonunda 2 grup arasında fark bulunamamış Siddiqui et al.j Trop Pediatr 2004;50:276.

43 GÜNLÜK VEYA HAFTADA GÜN TEDAVİ? BİR Türkiye: 3 ay-14 yaş arası 124 olgu 12 hafta süreyle, 4 mg/kg FeSO4+15 mg vit. C Günlük Fe grubu=59 çocuk Hb 9.1 den ye yükselmiş Haftalık Fe grubu=65 çocuk Hb 9.1 den ye yükselmiş Aradaki fark anlamlı Tezel ve ark (Cerrahpaşa TF). Çocuk Dergisi 2004;4:107.

44 HAFTALIK PROFLAKSİ? Filipinler: Okul öğretmenlerinin katılımıyla 49 okuldan 25 okula haftada 1 kez oral 108 mg Fe verilmiş 24 okul kontrol grubuna alınmış Çalışma başında ve 17 hafta sonra örneklem grubundan hematolojik parametreler incelenmiş Kontrol grubunda Hb değerlerinde 3.8 g/l azalma, anemi prevalansında 14.3% den 25.6% ya artış izlenmiş. Roschnik et al. Trop Med Int Health 2004;9:904. İran: Adolesan kızlara hafta süreyle Haftada 1 kez 150 mg FeSO4 Ortalama Hb artışı 16. haftada 1.1gr/dl 20.haftada 1.2 gr/dl (P<0.0005) bulunmuş Samadpour et al. Asia Pac J Clin Nutr 2004;13:S135.

45 BARSAKTAN DEMİR EMİLİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Mukoza demir yükü Mukozal blok Total vücut demir miktarı Eritropoetik düzenleyici Fe emilimini artıran anemiler Talasemiler, CDA: Kİ de yıkım Fe emilimini etkilemeyen anemiler Otoimmün HA, HS: Periferde yıkım

46 MUKOZAL BLOK? MUKOZAL YORGUNLUK? Mukoza bir miktar Fe emdikten sonra geri kalan kısmı emmiyor Tek doz Fe %30-40 absorbe ediliyor Her gün aynı doz verilirse absorbsiyon birkaç günde %3-6 ya iniyor Viteri et al. ASEB J 1992;6:A109.

47

48 18 Ocak 1925 tarihinde Adana Memleket Hastanesi

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI. Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI. Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUNUM PLANI Destek ürün/ İlaç Vitaminler Mineraller Yarar ve Zararlar Akılcı İlaç

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TIPTA

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI α T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA TANI VE İZLEMDE HEMOREOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 1 GİRİŞ VE TANIM Kronik hastalık anemisi (KHA); infeksiyon, inflamasyon, neoplastik hastalıklar, ağır travmalar, kalp yetersizliği, diabetes mellitus,

Detaylı

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe KAHRAMAN 1, Zümrüt BAŞBAKKAL 1, Mehmet YALAZ 2 1 Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler

Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler Fatma Demirel 1, Aysun Bideci 1, M. Orhun Çamurdan 1, Mustafa Arga 2, Peyami Cinaz 1 Özet Boy kısalığı pediatrik endokrin polikliniklerine en sık başvuru nedenlerindendir.

Detaylı

Prof. Dr. S. Songül YALÇIN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi

Prof. Dr. S. Songül YALÇIN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi Prof. Dr. S. Songül YALÇIN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi Akış şeması Vitamin desteği kullanım durumu Vitamin eksikliği sıklığı

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Araştırmalar / Researches Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Petek Genç Kayıran 1, Tolga Taymaz 2, Sinan Mahir Kayıran 1, Nihal

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. ve Hast. EAH HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ Hipoksik İskemik Ensefalopati Hipoksik-iskemik

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler

D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler Prof. Dr. Sadık Akşit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2012, İstanbul

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2013, VAN

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı