Özel Envar Eğitim Kurumları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 Özel Envar Eğitim Kurumları"

Transkript

1 Özel Envar Eğitim Kurumları VELİ- ÖĞRENCİ KILAVUZU 1

2 Sunuş Eğitim - öğretim kervanına katıldığımız 1993 yılından beri iki günümüz birbirine denk lmasın ilkesiyle, yaşadığımız günü değerlendirmenin ve geleceğin dğru planlanmasının çabası içinde lduk. Bundan snra da bu ilkemiz dğrultusunda gayretler göstermeyi sürdüreceğiz. Özel Envar Eğitim Kurumları larak imkânlarımızı ülkemizin geleceği larak gördüğümüz gençlerimizin eğitimi için seferber etmeyi vatanımız ve milletimiz için yapılabilecek en temel çalışmaların başında görüyruz. Bütün akademik ve ssyal çalışmaların ne zaman yapılacağını, öğrencilerimizin ve velilerimizin ne gibi srumluluklarının lduğunu, kullarımızın öğrenci ve velilerimizden neler beklediğini önceden ilgililere duyurmak amacıyla da bir kılavuz hazırlamayı uygun gördük. Faydalı lacağını umuyr, saygı ve sevgilerimizi sunuyruz. Özel Envar Eğitim Kurumları 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ TARĠHÇE VE TANITIM -Vizynumuz -Haklarımız ve srumluluklarımız. -değerlerimiz ve hedeflerimiz ENVAR DA HAYAT -Zaman Çizelgesi -OKUL SORUMLULUKLARI.Öğrenci srumlulukları.veli srumlulukları.sınıf rehber öğretmeninin srumlulukları EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM SÜRECĠ -Eğitim öğretim etkinlikleri ve etüt çalıģmaları -Ölçme değerlendirme sistemi -Deneme sınavı takvimi -Değerler eğitimi (izcilik faaliyetleri) -Okuma alıģkanlıklarının kazandırılması -Öğrenci Takip Sistemi -Ssyal etkinlikler OKUL-ÖĞRENCĠ- AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ -Okul aile birliği faaliyetleri -Öğrenci-veli görüģmeleri -Pdr servisi iģleyiģi 3

4 ÖĞRENCĠ DAVRANIġLARINI DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ -Genel knular -Ġlköğretim kurumları yönetmeliği HĠZMET DESTEK SÜRECĠ -Sağlık hizmeti -Yemek hizmeti -Servis hizmeti OKULUMUZDAN KARELER 2013 GURUR TABLOMUZ AKADEMĠK KADROMUZ 4

5 Tarihçe ve tanıtım Özel Envar Eğitim Kurumları bünyesinde; Anakulu, İlkkul, Ortakul, Anadlu Lisesi, Fen lisesi ve Anadlu Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Knya Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında, bugün Knya Hspital ın sağlık hizmeti vermekte lduğu binada 1993 yılında ilköğretim kulu larak eğitim hayatına merhaba dedi. Açılışını zamanın Knya Valisi, kula ENVAR adını veren Prf. Dr. Mahmut Esat Cşan ve Knya eşrafı teşrif etti yılında tek sınıfla Anadlu Lisesi prgramı uygulayan Özel Yavuz Selim Lisesi eğitim öğretime başladı. Zrunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla ilköğretim binası ihtiyacı karşılayamaz ldu ve ( ) Özel Envar İlköğretim kulu lisenin binasına taşındı. Bu sebeple Hem İlköğretim Okulu hem de lise Ortak bir isim lan Envar çatısı altında birleşti. Zrunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla ilköğretim binası ihtiyacı karşılayamaz ldu ve ( ) Özel Envar İlköğretim kulu m 2 lik 25 derslikli Karatay Selim Sultan kampüsüne taşındı. Bu sebeple hem ilköğretim kulu hem de lise rtak bir isim lan Envar çatısı altında birleşti yılına kadar Karatay Selim Sultan Kampüsünde eğitim öğretime devam eden Özel Envar Kleji 2012 yılının Temmuz ayında Knya Selçuklu da sn teknlji ile inşa edilen 44 derslikli Yazır kampüsüne taşındı. Eğitim öğretimin sistemine geçmesi ile beraber ilkkul ve rtakul lmak üzere iki kurumu tek çatı altında birleştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Özel Envar Eğitim Kurumları kurucu müdürü İsmail Tsun ve ilk kul müdürü Bekir Acar dır. Sırasıyla kulda Hasan Hüseyin Büber, Refik Kavut, müdür larak görev yapmışlardır. Halen Mevlüt Han Uğurtan ilkkul- rtakul müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Bugün gerek ilköğretim ve gerekse lise düzeyinde büyük başarılara imza atmış bir kurum larak bir yandan geçmişimizin gururunu yaşarken bir yandan da çk daha büyük başarılara imza atabilmenin plan ve prgramlarını yapıyruz. 5

6 Vizynumuz Bilimsel ve teknljik gelişmeleri takip eden ve araştıran milli manevi değerlerine bağlı srumluluk sahibi, geleceğin dünyasını sevgi ile kuran lider karakterli nesiller yetiştirmektir. Vizynumuz dğrultusunda milli ve manevi değerleri özümsemiş, kişiliği gelişmiş, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim ve öğretim etkinlikleri yapmak temel amacımızdır. HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ Eğitim ve öğretim kurumlarında kulların öğrenci ve velilere karşı, velilerin çcukları ve çcuklarının kuduğu kullara karşı, öğrencilerin de ailelerine ve kullarına karşı hak ve srumlulukları vardır. Herkes haklarına sahip çıkar, srumluluklarını titizlikle yerine getirirse istenen eğitim ve öğretim yapılmış lur. Aksi durumlarda aksaklıklar meydana gelecek, huzursuzluklar kaçınılmaz lacaktır. Her öğrencinin; Düşüncelerini özgürce ifade edebilme, güvenli ve sağlıklı bir rtamda öğrenim görme, kul kurallarının uygulanmasında eşit haklara sahip lma, saygı görme, rehberlik hizmetlerinden yararlanma, kulun düzenleyeceği akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma, kul yönetiminde temsil etme ve edilebilme hakları vardır. Bunun yanında kul kurallarına uyma, günü gününe ders çalışma, verilen ödev ve görevleri zamanında yapma, arkadaşlarına, kulun idarecilerine, öğretmenlerine, destek persneline karşı saygılı lma ve kuluna sahip çıkma gibi de srumlulukları vardır. Her velinin; Öğrencisinin eğitimi ile ilgili her knuda bilgilendirilme, adil ve saygılı davranışlarla karşılanma, srunları kul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde çözebilme, düzenli aralıklarla öğrenci gelişimi hakkında bilgilendirilme, kul işleyişi hakkında bilgi alma, kul rehberlik servisi ve öğretmenleri ile öğrencisinin bireysel gelişimi ile ilgili görüşebilme hakkı vardır. 6

7 Öğrencisinin her gün kula zamanında ve temiz, düzenli, ders araç ve gereçleri tam bir şekilde gelmesini sağlamak, Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek, Gönderilen her türlü bilgi frmunu kula zamanında iletmek, Öğrencisi ihtiyaç duyduğunda ödevlerine katkı sağlamak, Okul tarafından tertiplenen tplantılara çağrıldığında iştirak etmek ve ihtiyaç duyulduğunda görev almak, Çcuğunun zamanını etkili bir biçimde kullanmasına destek lmak ve tplumsal hayatta yaşına uygun srumluluklar almasını sağlamak, Öğrencisi ile ilgili bilgileri gerektiğinde kul idarecileri veya rehberlik servisiyle paylaşmak, Aile rtamında fiziksel ve psikljik şiddete yer vermemek, evde lumlu ve yeterli ders çalışma rtamı hazırlamak, Çcuğunun arkadaş ilişkilerini, kul ve ders dışı zaman etkinliklerini takip etmek gibi srumlulukları vardır. DEĞERLERĠMĠZ- ĠLKELERĠMĠZ VE HEDEFLERĠMĠZ Ġlkelerimiz Öğrencilerin yaşları ve çağdaş evrensel kültürün gereği larak yatkın ldukları eleştiri güçlerini ve eleştirel bakış açılarını krumalarını ve yaşam byu yapıcı bir özellik larak taşımalarını sağlamak, çğulcu, demkratik ve laik bir tplum düzeni içinde hşgörü, yeniyi benimseme ve yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek, 7

8 Kazandırılan bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler lmasını sağlamak, meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerini geliştirilmesine önem vererek, hem sözel ifade, hem de diğer ifade şekillerini (yazılı ifade, sayı ile ifade, çizimle ifade, beden dili ile ifade vb) güçlendirmek, Öğrencilerin dayanışmanın yaşam içindeki önemi algılamasını ve bunu yaşam biçimlerinin bir parçası haline getirmelerini sağlamak, günümüz kşullarında rekabetin öne çıkması ile öğrencilerin, yarışmanın yaşamın bir parçası lduğunu kavramalarını sağlamak; ancak yarışmanın, öncelikle kişinin kendisi ile bir yarış lduğunu vurgulamak, Bu nedenle öğrencileri güçlerinin üzerinde bir başarıya yöneltmek ve kendi kapasitelerinin en üst nktasına çıkmaya teşvik etmek, Eğitim ve öğretim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir araç larak algılamak ve değerlendirmek, Fen prgramlarının, günlük yaşam içinde var lan ve günümüz dünyasının makr knuları/srunları ile de ilişkilendirilmiş lmasını, böylece fen knusunun günlük yaşamdan kpuk lmamasını ve öğrencilerin her knuda yararlanabilecekleri prblem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak, Fen derslerine verilen önem kadar, tplum bilimleri, davranış bilimlerine de (ssyal bilimlere de) önem vermek Öğrencileri öğrenim ve yaşam için gerekli lan bilişim bilgileri ve becerileri ile dnatmak. Okulu, tplumsal bir birim larak değerlendirmek, Öğrencilerin zihinsel açıdan çk yönlü gelişimlerini sağlamak (planlama, strateji geliştirme, taktik değiştirme, aşamalı uygulama, yaratıcı düşünme, seçenek yaratma, belirsizlikleri sezme, karar verme vb.), Öğrencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini, zenginleştirilmesini sağlamak, Öğrencilerin duygusal zekâlarının gelişimini sağlamak (özgüven, duygusal kntrl, dayanışma, öz disiplin, iyimser bakış açısı vb), Öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve gelişimlerini gerek ders içi, gerek ders dışı etkinliklerle sağlamak ve pekiştirmek, Öğrencilerin sanata karşı duyarlılıklarını, ilgilerini artırarak, yaşamlarında sanata yer vermelerini sağlamak, Bedensel ve ruhsal gelişimin önemli bir aracı larak spra önem vermek ve sprtif etkinliklerin bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra kendini ifade edebilme ve kişiler arası iletişimin bir aracı larak algılanmasını sağlamak, 8

9 Öğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci değil, sentezci lmasını ve bu dğrultuda öğrencilerin sınavlarda ezberledikleri cevapları değil, bilgilerini yrumlayarak yansıtmalarını sağlamak, Okulun fiziksel şartlarının eğitim-öğretim için en uygun, verimli ve zengin hale getirmek, Öğrenmeyi kulun fiziksel rtamının dışında da gerçekleştirebilmek, tplumsal srumluluk duyarlılığı kazandırmak, Öğrencilerin yabancı dili, günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamak. Hedeflerimiz İyi bir eğitim Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almak, Öğrenme hızlarını, yeteneklerini değerlendirmek ve yönlendirmek, Ptansiyelini en üst düzeye çıkarmak, Öğrencilerin meraklarını beslemek ve mtivasynunu yükseltmek, Genel eğitim yapısı içerisinde spr, kültür ve ssyal etkinliklerinden en az birinde yer almasını sağlamak. Bir üst öğrenime iyi hazırlamak Bir üst öğrenime geçiş sınavlarında iyi bir puan kazandırmak, Özel Liseleri, Fen, Anadlu Liselerini tercih edebileceği puanı kazandırmak, Devlet ve Vakıf Üniversitelerini tercih edebileceği puanı kazandırmak, Mesleki yönlendirme ve kul tercihlerine rehberlik etmek. Yabancı Dil Öğrencilere çağın ihtiyacı lan dil çeşitliliğini ve öğretimini en üst düzeyde gerçekleştirmek, Davranışlar Öğrenmeyi iyi öğrenmiş lması, Kendi başına karar vermesi, Katılımcılık ve ekip çalışmasında srumluluk alabilmesi, Srgulama ve eleştirel düşünce üretebilmesi, Kendini dğru ve cesaretle ifade edebilmesi, 9

10 Spr, kültür ve ssyal etkinliklerinden en az birinde yer alma alışkanlığını kazanmasını sağlamak. Aile ve kul arasında dğru ve etkili iletişim Eğitim ve Öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile lduğu gerçeğinden yla çıkarak ailelerin; öğrencilerin akademik, ssyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmelerini ve işbirliğini sağlayan açık bir iletişim rtamı luşturmak. ENVAR DA HAYAT Zaman Çizelgemiz ENVAR İLKOKULU-ORTAOKULU DERS TENEFÜS GİRİŞ ÇIKIŞ 1. DERS 09:00 09:40 TENEFÜS 09:40 09:50 2. DERS 09:50 10:30 TENEFÜS 10:30 10:40 3. DERS 10:40 11:20 TENEFÜS 11:20 11:30 4. DERS 11:30 12:10 ÖĞLE TATİLİ 12:10 13:00 OKUMA SAATİ 13:00 13:20 5. DERS 13:20 14:00 TENEFÜS 14:00 14:10 6. DERS 14:10 14:50 TENEFÜS 14:50 15:00 7. DERS 15:00 15:40 TENEFÜS 15:40 15:50 8. DERS 15:50 16:30 10

11 OKUL SORUMLULUKLARI NELERDĠR? Envar Eğitim Kurumları Öğrencisinin Srumlulukları 1. Ġyi birer öğrenci lmalarını ister. Özel Envar Eğitim Kurumlarına göre iyi bir öğrenci, dürüst, nazik, dakik, başkalarının hakkını gözeten, farklı görüş ve düşüncelere tahammüllü, küçüklerine şefkatli ve büyüklerine saygılı, MEB disiplin yönetmeliğinde istenen tutum ve davranışları sergileyen öğrencidir. Envar öğrencisi; Dürüsttür; yalan söylemez, kpya çekmez, hırsızlık(başkalarının eşyalarını izinsiz kullanım bu kapsama girer.) yapmaz. Nazik ve görgülüdür. Kullandığı kelimelere ve knuşma tarzına dikkat eder. Durum ne lursa lsun nezaket kuralları dışına çıkmaz. Birbirlerine karşı knuşma ve davranışlarında düzeyli ve saygılıdır. Başkalarına karşı küçümseyen, alaycı, düzeysiz yaklaşımlarda bulunmaz. Sınıflarına bir büyük geldiği zaman aralarındaki knuşmaları kesip ayağa kalkar. Yanlarından bir büyük geçerken geri çekilerek yl verir; kulda gördükleri her büyüğü, günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar diyerek nazikçe selamlar. Okul içinde, kul servislerinde sakız çiğnemeyi hş karşılamaz. Knuşurken büyüklerine siz diye hitap eder. İsimlerini bilmedikleri büyüklerine efendim hitabını kullanır. Temizlik kurallarına uyar. Etrafı kirletmez. Yemek öncesi ve snrasında, tuvaletten çıkınca ellerini sabunla güzelce yıkar. Haftada bir tırnaklarını keser. 11

12 Okul araç ve gereçlerini sahiplenir; nlara zarar vermez zarar vermek isteyenleri engeller. Zamana karşı duyarlıdır, dakiktir; kimseyi bekletmez. Bekletmenin bir kul hakkı lduğunu bilir. Derslerine vaktinde girer. Ders zili çalınca sınıfa girer, ders hazırlıklarını yapar, sessizce öğretmenini bekler. Törenleri ve ssyal etkinlikleri angarya larak görmez. Bu tür etkinliklerde üzerine düşen bir görev lursa hemen yapar. 2. ÇalıĢkan ve düzenli lmalarını, verilen ödev ve görevleri yapmalarını ister. Her insanın belli bir kapasitesi vardır. Hiç kimse, kimseden bu kapasitesinin üstünde bir şey isteyemez. Biz de öğrencilerimize bu hassasiyetle yaklaşmayı ilke edindik. Ancak öğrencilerimizden; Rehberlik servisinden yardım alarak bir çalışma prgramı yapmalarını, Hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflerine kenetlenmelerini, Derslerine günü gününe planlı ve prgramlı bir şekilde çalışmalarını, Ödev ve prjelerini zamanında ve usulüne uygun larak yapmalarını ve ilgililere teslim etmelerini, Derslerine ön hazırlık yaparak gelmelerini, Ders esnasında öğretmenlerini etkin biçimde dinlemelerini ister. 3. Disiplinli lmalarını ister. Envar Eğitim Kurumlarının disiplin anlayışı, Öğrencilerin ruhen ve bedenen gelişimine yardımcı lacak her türlü etkinliği yapmak ve gelişimine engel labilecek bütün lumsuzlukları rtadan kaldıracak tedbirleri almak. biçiminde özetlenebilir. 12

13 Öğrencilerin şu kurallara uymaları gerekir: Zaman Duyarlılığı: Her öğrenci dakik lmak zrundadır. Düzenliliğin esaslarından birisi de her işin zamanında yapılmasıdır. Okul ders giriş çıkış saatleri ders işleyişi açısından sn derece önemlidir. Öğrenci derslere, törenlere, ders dışı etkinliklere (kulüp çalışmaları, seminerler, knferanslara vb.), öğle yemeğine zamanında katılmalıdır. Ders giriş zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders hazırlığını yaparak dersin başlamasını beklemeleri gerekir. Yklama: Öğrenciler kula devam etmek zrundadır. İlk derse girmeyen öğrenciler veya ilk derse girdiği halde bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün devamsız sayılır. Kılık Kıyafet Kuralları: Hem erkek hem de kız öğrencilerin jöle, briyantin, bya gibi katkı maddeli ve dğal görünüşü değiştiren maddeleri kullanmaları, tırnaklarını uzatmaları kullanılması uygun görülmez. Makyaj: Kız öğrenciler tırnaklarını uzatmaz, tırnaklarına je ve parlatıcı sürmez, yüzlerine makyaj yapmaz. Takı: Öğrenciler küpe, klye, bileklik, künye, yüzük vb. takılar takmaz. Okul içinde söz knusu eşyalar kullanıldığı tespit edildiğinde öğretmenler veya idareciler tarafından alınır velisine teslim edilir. Sakıncalı EĢyalar: öğrenciler öğretmen yönlendirmesiyle getirilen eşyalar hariç- cep telefnu, Mp3 vb müzik çalarlar, kamera, gameby, dizüstü bilgisayar, lazerli yuncak, her türden şaka malzemesi, kesici alet, yanıcı ve yakıcı madde, sert tp, öğrenci niteliğine uygun lmayan yayınları kula getirmez. Denemeler ve Etütler: Yıl içinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini ölçmek, varsa eksiklerin giderilmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan deneme sınavlarına ve etüt prgramlarına bütün öğrencilerin katılması zrunludur. Servis Kullanımı: Okulumuza servis araçları ile gelen öğrenciler, kul içinde göstermeleri gereken tüm görgü ve nezaket kurallarına servis araçlarında da uyar. Öğrenciler sabahları servis aracının önceden belirlenen duraklarına aracın geleceği saatten 5 dakika önce gelmek 13

14 zrundadır. Durağa erken gelen servis her zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında hazır bulunmayan öğrenciyi servis beklemez. Öğrenci kula gelirken bindiği durakta kul dönüşünde inmek zrundadır. Farklı bir yerde inmeyi talep edemez. Öğrencinin farklı bir durakta inmesi gerektiği durumlarda veli ilgili kul idarecisine bildirir, idarecinin talimatı ile de servis sürücüsü öğrenciyi durakta indirir. Envar Eğitim Kurumları Öğrenci Velisinin Srumlulukları Çcuğumun her gün kula zamanında, öğrenmeye hazır kulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı lmak Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev almak. Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek. Bilgi edinmek ve tplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve frmu dldurup zamanında geri göndermek. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul Aile Birliği seçimlerine ve tplantılarına katılmak. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmamak. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyn seyretme ve yun ynama saatlerini düzenlemesine yardımcı lmak. Evde, gün kulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çcuğumla birlikte yapmak. Çcuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak. Çcuğuma yaşına uygun srunluluklar vermek.(örneğin dasını tplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi) Okul yönetimini kul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul etmek. Çcuğumu, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak. Çcuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında kulu zamanında bilgilendirmek. Aile rtamında fiziksel ve psikljik şiddete izin vermemek. Sınıf Rehber Öğretmeninin Srumlulukları a) Okulun rehberlik ve psikljik danışma prgramı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikljik danışma servisine verir. 14

15 b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikljik danışma hizmetleri servisinin rganizasynu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dsyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikljik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dsyalarını rehberlik ve psikljik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. e) Çalışmalarda öğrenci hakkında tpladığı bilgilerden özel ve kişisel lanların gizliliğini krur. f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir rapru ders yılı snunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikljik danışma hizmetleri servisine iletir. g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları dğrultusunda eğitsel kllara yöneltilmeleri knusunda psikljik danışmanla iş birliği yapar. h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. NOT: İlköğretimde 1'inci sınıftan 4 üncü sınıfa kadar lan sınıfları kutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri dğrultusunda, rehberlik ve psikljik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler. 15

16 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SÜRECĠ Eğitim Ve Öğretim Etkinlikleri ve Etüt ÇalıĢmaları Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı müfredat prgramları uygulanır. Ancak özel kul lmanın ek srumlulukları gereği çcuklarımızın daha başarılı lmalarını sağlamak amacıyla maddi ve manevi her türlü imkânlarımızı da bu ylda seferber etmeye gayret ediyruz. Milli Eğitim Temel Müfredatına uygun haftada 40 saat ders prgramı uygulanmaktadır. Uygulanan prgramda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra; Ortaöğretim yeni sınav sistemine yönelik hazırlık çalışmalarında gerekli lan tüm aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Temel müfredatın yanı sıra öğrencilerimizin iyi ve etkili bir yabancı dil eğitimi alması sağlanır. Sınavlara hazırlık prgramı çerçevesinde öğrencilerimize kaliteli yayınevlerinden sağlanan testler ve denemeler ile sınavlara etkin biçimde hazırlanmaları sağlanır. Bu süreçte deneme sınavlarının öneminin bilincinde larak 2.sınıftan 8.sınıfa kadar Tarama sınavları, Düzey belirleme sınavları, Deneme sınavları uygulanır. Öğrencilerin gelişim sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilerek eksiklerin tespit edilerek öğrencilere gereken destek sağlanır. Öğrencilerin tespit edilen knu eksikliklerine göre öğretmenlerle birebir telafi amaçlı ders çalışmaları için yönlendirmeleri yapılır. Öğrenciler kendilerini geliştirme amaçlı, knu tekrarı amaçlı ve tüm srunlarıyla ilgili öğretmenlerinden prgram dâhilinde birebir etüt alabilirler. 16

17 Ölçme Ve Değerlendirme Sistemi Okulumuzda ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini özerk bir birim larak rehberlik servisi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Birim yıl içerisinde yapılacak bütün sınavları sene başında planlar, snuçlarını değerlendirir, bir rapr halinde zümre başkanlarına, ders öğretmenlerine, kul idaresine sunar. Görülen aksaklıklar ve eksiklikler için önerilerde bulunur. Nitelikli bir Ölçme Değerlendirme ile; Eğitim Öğretim yılı byunca öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir. Öğrencilerin gelişim düzeyleri takip edilir. Öğrencilerin sahip ldukları nitelikler belirlenir. Öğrencilerin güçlü ve zayıf ldukları alanlar belirlenir ve geri bildirim sağlanır. Öğrencelere kendilerini nasıl geliştirebilecekleri knusunda yardımcı lunur. Eğitimcilerin, eğitim ve öğretim materyallerini tespitine yardımcı lunur. Eğitimcilerin gelecek süreci planlamasına yardım edilir. Öğretim prgramlarında yetersizliklerin giderilmesi ve pekiştirmelerin yapılmasını sağlanır. Öğrencilerin girecekleri sınavlara hazır hale getirilmesini sağlar. Bu sınavlar için prva işlevini yerine getirilir. Öğrenci mtivasynunun yüksek tutulmasına katkıda bulunulur. Belirlenen müfredatın düzenli biçimde işlenmesine yardımcı lunur. Öğrencileri planlı çalışmaya teşvik edilir. Zamanın iyi kullanımı ve değerlendirme bilincinin luşması sağlanır. Okul bünyesinde, şubeler arasında yaşanabilecek seviye farklılıklarının luşmasına karşı önlemler alınmasına yardımcı lunur. 17

18 Sınav kaygısı srununun yaşanmasına karşı önlemler alınır. Knu analizleri sayesinde öğrenci eksikliklerine karşı önlemler alır. Çeldirici srular karşısında öğrencilerin davranış biçimlerini test edilir. 18

19 ÖZEL ENVAR ĠLKOKULU DENEME SINAVLARI TAKVĠMĠ SINIF TARĠH SINAV 4. SINIF 25 Ekim 2013 Cuma KÖRFEZ SINIF 06 Kasım 2013 Çarşamba ZAMBAK 4. SINIF 26 Kasım 2013 Salı KÖRFEZ SINIF 05 Aralık 2013 Perşembe ÇOŞKU 4. SINIF 26 Aralık 2013 Perşembe KÖRFEZ 4. SINIF 21 Ocak 2014 Salı KÖRFEZ SINIF 07 Mart 2014 Cuma ÇOŞKU 4. SINIF 10 Mart 2014 Pazartesi KÖRFEZ SINIF 14 Nisan 2014 Pazartesi ZAMBAK 4. SINIF 16 Nisan 2014 Çarşamba KÖRFEZ SINIF 08 Mayıs 2014 Perşembe ÇOŞKU 4. SINIF 22 Mayıs 2014 Perşembe KÖRFEZ 19

20 ÖZEL ENVAR ORTAOKULU DENEME SINAVLARI TAKVĠMĠ SINIF TARİH SINAV SINIF 25 Eylül 2013 Çarşamba SINIF 25 Ekim 2013 Cuma SINIF 26 Kasım 2013 Salı SINIF 26 Aralık 2013 Perşembe SINIF 21 Ocak 2014 Salı SINIF 10 Mart 2014 Pazartesi SINIF 16 Nisan 2014 Çarşamba SINIF 22 Mayıs 2014 Perşembe 20

21 Değerler Eğitimi (izcilik faaliyetleri) Envar da Karakter Eğitimi Özel Envar Eğitim Kurumları larak çcuklarımızın zihinlerini bilgiyle dldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgiyle dldurup nların ahlaklı birer fert larak yetişmeleri için kulumuzda Değerler Eğitimi adı altında çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışma ile çcuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealist ve ahlaklı birer birey larak yetişmelerini amaçlıyruz. İşleyeceğimiz değerler her bireyin uymak zrunda lduğu, bütün tplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan dğruluk, iyilik, yardımseverlik ve özgüven gibi özelde her bireyin, genelde de tplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerlerdir. Çcuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı lmasının, çcuklarımızın kulda öğrendiklerinin aile rtamında da uygulanması, nların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdirle teşvik edilmesi ve kul aile işbirliği ile sağlanacağına inanıyruz. Ġzcilik: Okulumuz izci lideri öğretmenlerimizin rganizesi ile değerler eğitimi altında izcilik özel faaliyeti gerçekleştirilmektir. İzcilik faaliyetlerimiz her hafta 2 saat lmak üzere birkaç kısımdan luşmaktadır. İlk larak izci andından da yla çıkarak değerler eğitimi knuları çeşitli eğitim yöntemleri ile öğrenci izcilerimize verilmektedir. Bununla beraber izcilik teknik bilgileri (düğümler, teknik izler, çadır kurulumu v.s) öğretilmektedir. Ayrıca sene içerisinde kamplar, ağaç dikimi ve dğa yürüyüşü gibi açık alan çalışmalarımız da izcilik faaliyeti altında yapılmaktadır. İzcilik çalışmalarımız ile hedeflenen; öğrencilerimiz izci şarkı ve yunları ile eğlenirken bir yandan karakter eğitimlerini gerçekleştirmek bir yandan da nları hayatın zr şartlarına karşı hazırlamaktır 21

22 Okuma AlıĢkanlıklarının Kazandırılması Özel Envar da günlük ders prgramı bünyesinde öğrencilerimize kitap kuma alışkanlığını kazandırmak amaçlı, öğleden snra 5.inci ders saatinin ilk yirmi dakikasında düzenli larak kitap kuma faaliyeti yapılmaktadır. Her sınıfta sınıf kitaplığı mevcuttur ve Türkçe öğretmenlerimizin de işbirliği ile öğrencilerimizin seviyelerine uygun kitap seçimi yapılmakta ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirilmektedir. Okul kütüphanemiz de kaynak yönünden zenginleştirilmiş lup belirli saatlerde öğrencilerimizin aktif kullanımına açıktır. Öğrenci Takip Sistemi ÖTS, nline öğrenci takip sistemidir. Hangi ödevleri yapması gerekiyr? Ödevlerini yapıyr mu? Ne kadar sru çözdü? Hangi kitapları kuyr? Ne kadar kuyr? Deneme sınavları nasıl? En Güncel Snuçlar? Öğretmenler, öğrencim hakkında lumlu ya da lumsuz ne düşünüyr? Öğretmenin veli ve öğrenciye iletmek istediği mesajlar ve daha fazlası.. İşte ÖTS yukarıdaki sruların hepsine cevap vermek için luşturulmuş bir bilgilendirme sistemidir. Ssyal Etkinliklerimiz Fabrika gezileri Antalya Bilim Olimpiyatları Antalya sömestri ders çalıģma kampı Knya Tarihi ve kültürel mekânlar gezisi Ankara Tarihi ve kültürel mekânlar Gezisi Okuma bayramı (1. Sınıf) 22

23 Benim çiçeğim etkinliği Ġl milli eğitim müdürünü ziyaret Envar bilim Ģenliğimiz Bahar Ģenliğimiz 23

24 Hafta snu ssyal etkinlikleri (havuz, g-kart vs.) Ağaç Bayramı etkinlikleri Mezuniyet prgramı etkinlikleri (4 ve 8. Sınıflar) Anneler günü etkinliklerimiz Ġzcilik kulübü etkinliklerimiz. Envar da öz bakım ve bağımsız iģ yapabilme becerileri. Meterlji gezisi SöyleĢi ve seminerler Mavi kapakla umuda ylculuk Ġngilizce günü etkinlikleri Resim sergileri 24

25 Sağlıklı beslenme seminerleri 1. Sınıflara kurum gezileri Fetih 1453 kutlamaları Çanakkale Ģehitlerini anma etkinlikleri ve Çanakkale gezisi Uçurtma Ģenliği Ġlkkul veli kahvaltı buluģmaları Yerli malı haftası etkinlikleri Mevlana haftası etkinlikleri Kutlu dğum haftası etkinlikleri 25

26 OKUL-ÖĞRENCĠ- AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ Okul Aile Birliği Faaliyetleri Okulumuz, öğrencileri velileri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Okul aile birliği, aktif larak kulumuzun yapmış lduğu etkinliklerde rl alır ve katkı sağlar. Gezilere öğrencilerimizle birlikte gider, öğrencilerimiz düzenlemiş ldukları sınıf gecesi, mezuniyet gecesi ve kermes gibi faaliyetlerde öğrencilerimizle hep içli dışlıdır. Ssyal yardımlaşma faaliyetlerinde destek lur; öğrenci ve velilerin katılımını sağlar. Öğrenci-Veli Görüşmeleri Öğrencilerimizi genel larak tanıma ve farkındalık luşturma sürecinde veli-öğretmen iş birliği içerisinde hareket edilir. Veliler, kul yaşantısında çcukları ya da genel öğrenme süreci ile ilgili gözlemlerini, srunlarını kulun ilgili birimleri ile aşağıdaki basamakları takip ederek paylaşır: İzlenecek Basamaklar: 1.Sınıf öğretmeni ya da ilgili branş öğretmeni, 2.PDR (Öğrencinin ssyal, duygusal ve akademik srunları), 3.İlgili müdür yardımcısı, 4. Okul müdürü PDR (PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK VE REHBERLĠK) SERVĠSĠ Psikljik DanıĢma Ve Rehberlik Bölümü Rehberliğin Tanımı Rehberlik; bireyin kendini anlaması, prblemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun şekilde geliştirmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı uyum içerisinde lması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan sistematik ve prfesynel bir yardım sürecidir. Günümüzde eğitim alanındaki en önemli gelişmelerden biri de PDR Psikljik Danışma ve Rehberlik alanındaki çalışmaların kullarımızda yaygınlık ve gelişme 26

27 göstermesidir. Bu yöndeki hizmetler, bütüncül yaklaşımın bir gereği larak öğrenciyi bütün larak ele alıp nu her yönüyle tanıma çabasındadır. Okulumuzda Psikljik DanıĢma ve Rehberlik hizmetleri genel itibariyle; Öğrencilerimizden kula uyum srunu yaşayan çcuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Öğrencilerin ilgi, yetenek, istek, kişisel vb. özelliklerini ve gizil güçlerini tanıması, farkında lması ve en üst düzeyde geliştirmesini, Öğrencinin kendini tanıma, prblem çözme, karar verebilme ve çevreye uyum sağlama için gerekli lan bilgi ve becerileri kazanmasını, Öğrencinin yeteneklerinin rtaya çıkartılmasını ve tplumsal alanda da bu özelliklerini değerlendirebilmesini, Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek suretiyle hayatını planlamasına yönelik çalışmaları ele almaktadır. Rehberliğin Amacı Rehberliğin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir şeklinde tanımlanabilir. Bu yönüyle rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir: 1. Bireyin kendini tanıması, 2. Çevrede kendisine açık lan fırsatları öğrenmesi, 3. Gizil güçlerini geliştirmesi, 4. Çevresine uyum sağlaması Belirtilen bu amaçların ilk ikisi bireyin çevresi ve kendisi hakkında dğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Kişinin kendisini tanımaya yardımcı lmak rehberliğin birinci işlevidir. Bireye tplumda açık gelişme lanakları ve uyması gereken kurallar hakkında Bilgi verme de REHBERLİĞİN diğer işle REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN BAġLICALARI Rehberlik hizmetleri bünyesinde yer alan Bireysel Rehberlik/Grup Psikljik Danışma ve Rehberlik, Eğitsel Rehberlik ve Mesleki Rehberlik öğrencilere yönelik çalışmaları içermektedir. 1.Bireysel/Grup Psikljik DanıĢma ve Rehberlik: Eğitsel ve meslek planlarıyla ilgili lmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, ssyal ilişkilerinden, davranışlarından dğan prblemlerle ilgili hizmetlerdir. Bireysel rehberliğin ilkeleri: Her birey TEK ve BENZERSİZ dir. Her birey ÖZEL dir. 27

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakla olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK VİZYONUMUZ

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı 5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı DERS SAATLERİ İngilizce Main Course 12 Skills- Native 5+1 Türkçe 6 Matematik 5 Fen ve Teknoloji 4 Sosyal Bilgiler- 3 Beden Eğitimi 2 Din Kültürü - 2

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim - öğretim faaliyetlerini

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül 2012 İÇİNDEKİLER AKASYA KOLEJİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ZAMAN ÇİZELGESİ AKASYA KOLEJİ YÖNETİCİ LİSTESİ AKASYA KOLEJİ TARİHÇE

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır.

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır. Yeni çocuklarımızla tanışmanın, devam eden çocuklarımızı yeniden görmenin heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte keyifli bir eğitim yılı geçireceğimize inanıyoruz. Birlikte geçireceğimiz bu süre, çocuklarımız

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

İçindekiler. 1.Önsöz. 2.Çalışma Takvimi. 3. Rehberlik Çalışmaları. 4.Ders Programları. 5.Anabilim de TEOG Hazırlık Çalışmaları

İçindekiler. 1.Önsöz. 2.Çalışma Takvimi. 3. Rehberlik Çalışmaları. 4.Ders Programları. 5.Anabilim de TEOG Hazırlık Çalışmaları İçindekiler 1.Önsöz 2.Çalışma Takvimi 3. Rehberlik Çalışmaları 4.Ders Programları 5.Anabilim de TEOG Hazırlık Çalışmaları 6.Sınıflara Göre Eğitmenler 7.Programda Kullanılacak Malzemeler 8. ASKOB Yönetsel

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

T.C BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ELİT GENÇLER İLKÖĞRETİM OKULU 21.11.2011 25.11.2011 TARİHLERİ ARASI EKSİKLERİ TAMAMLAMA PROGRAMI 7 / A (6-B)

T.C BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ELİT GENÇLER İLKÖĞRETİM OKULU 21.11.2011 25.11.2011 TARİHLERİ ARASI EKSİKLERİ TAMAMLAMA PROGRAMI 7 / A (6-B) T.C BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ELİT GENÇLER İLKÖĞRETİM OKULU 21.11.2011 25.11.2011 TARİHLERİ ARASI EKSİKLERİ TAMAMLAMA PROGRAMI Tarih Saat 6 /A 6/B (STORY TELLİNG) 7 / A (6-B) 8 / A (6-A) 14.11.2011

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE T.C KOZAN KAYMAKAMLIĞI 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 10167268-776/272 14.08.2015 Konu: Mesleki lar TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE İlgi: a)milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği b)ortaöğretim

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Neden Eğitim Koçluğu? Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Detaylı

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıf Haftalık Ders Programı İngilizce: 12+5 +1= 18 saat (3 öğretmen) Türkçe: 6 saat Matematik: 5 saat Fen: 4 saat Sosyal Bilgiler: 3 saat Din Kültürü: 2 saat

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL FAALİYET RAPORU 2 Gelenekten Geleceğe 4 Eğitim Felsefemiz 7 Faaliyet Raporu 21 Belirli Gün Ve Haftalar 25 Kulüp Çalışmaları 29 Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2014-2015 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2014-2015 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA HİSAR KOLEJİ 2014-2015 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HİSAR KOLEJİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 4 Ağustos 2014 5 Ağustos 2014 Salı 6 Ağustos 2014 7 Ağustos 2014 8 Ağustos

Detaylı

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart)

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart) TED ZONGULDAK KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ĠLKOKULU - ORTAOKULU 2014 2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI KUTLANACAK BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇĠZELGESĠ (Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisinde

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

.. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

.. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE .. ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE. Pazartesi günü saat 11:00 de öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5/.. sınıfı şube öğretmenler kurulu toplantısı yapılacaktır. Gereğini arz ederim.....

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı