Özel Envar Eğitim Kurumları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 Özel Envar Eğitim Kurumları"

Transkript

1 Özel Envar Eğitim Kurumları VELİ- ÖĞRENCİ KILAVUZU 1

2 Sunuş Eğitim - öğretim kervanına katıldığımız 1993 yılından beri iki günümüz birbirine denk lmasın ilkesiyle, yaşadığımız günü değerlendirmenin ve geleceğin dğru planlanmasının çabası içinde lduk. Bundan snra da bu ilkemiz dğrultusunda gayretler göstermeyi sürdüreceğiz. Özel Envar Eğitim Kurumları larak imkânlarımızı ülkemizin geleceği larak gördüğümüz gençlerimizin eğitimi için seferber etmeyi vatanımız ve milletimiz için yapılabilecek en temel çalışmaların başında görüyruz. Bütün akademik ve ssyal çalışmaların ne zaman yapılacağını, öğrencilerimizin ve velilerimizin ne gibi srumluluklarının lduğunu, kullarımızın öğrenci ve velilerimizden neler beklediğini önceden ilgililere duyurmak amacıyla da bir kılavuz hazırlamayı uygun gördük. Faydalı lacağını umuyr, saygı ve sevgilerimizi sunuyruz. Özel Envar Eğitim Kurumları 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ TARĠHÇE VE TANITIM -Vizynumuz -Haklarımız ve srumluluklarımız. -değerlerimiz ve hedeflerimiz ENVAR DA HAYAT -Zaman Çizelgesi -OKUL SORUMLULUKLARI.Öğrenci srumlulukları.veli srumlulukları.sınıf rehber öğretmeninin srumlulukları EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM SÜRECĠ -Eğitim öğretim etkinlikleri ve etüt çalıģmaları -Ölçme değerlendirme sistemi -Deneme sınavı takvimi -Değerler eğitimi (izcilik faaliyetleri) -Okuma alıģkanlıklarının kazandırılması -Öğrenci Takip Sistemi -Ssyal etkinlikler OKUL-ÖĞRENCĠ- AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ -Okul aile birliği faaliyetleri -Öğrenci-veli görüģmeleri -Pdr servisi iģleyiģi 3

4 ÖĞRENCĠ DAVRANIġLARINI DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ -Genel knular -Ġlköğretim kurumları yönetmeliği HĠZMET DESTEK SÜRECĠ -Sağlık hizmeti -Yemek hizmeti -Servis hizmeti OKULUMUZDAN KARELER 2013 GURUR TABLOMUZ AKADEMĠK KADROMUZ 4

5 Tarihçe ve tanıtım Özel Envar Eğitim Kurumları bünyesinde; Anakulu, İlkkul, Ortakul, Anadlu Lisesi, Fen lisesi ve Anadlu Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Knya Merkez İmam Hatip Lisesi karşısında, bugün Knya Hspital ın sağlık hizmeti vermekte lduğu binada 1993 yılında ilköğretim kulu larak eğitim hayatına merhaba dedi. Açılışını zamanın Knya Valisi, kula ENVAR adını veren Prf. Dr. Mahmut Esat Cşan ve Knya eşrafı teşrif etti yılında tek sınıfla Anadlu Lisesi prgramı uygulayan Özel Yavuz Selim Lisesi eğitim öğretime başladı. Zrunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla ilköğretim binası ihtiyacı karşılayamaz ldu ve ( ) Özel Envar İlköğretim kulu lisenin binasına taşındı. Bu sebeple Hem İlköğretim Okulu hem de lise Ortak bir isim lan Envar çatısı altında birleşti. Zrunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla ilköğretim binası ihtiyacı karşılayamaz ldu ve ( ) Özel Envar İlköğretim kulu m 2 lik 25 derslikli Karatay Selim Sultan kampüsüne taşındı. Bu sebeple hem ilköğretim kulu hem de lise rtak bir isim lan Envar çatısı altında birleşti yılına kadar Karatay Selim Sultan Kampüsünde eğitim öğretime devam eden Özel Envar Kleji 2012 yılının Temmuz ayında Knya Selçuklu da sn teknlji ile inşa edilen 44 derslikli Yazır kampüsüne taşındı. Eğitim öğretimin sistemine geçmesi ile beraber ilkkul ve rtakul lmak üzere iki kurumu tek çatı altında birleştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Özel Envar Eğitim Kurumları kurucu müdürü İsmail Tsun ve ilk kul müdürü Bekir Acar dır. Sırasıyla kulda Hasan Hüseyin Büber, Refik Kavut, müdür larak görev yapmışlardır. Halen Mevlüt Han Uğurtan ilkkul- rtakul müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Bugün gerek ilköğretim ve gerekse lise düzeyinde büyük başarılara imza atmış bir kurum larak bir yandan geçmişimizin gururunu yaşarken bir yandan da çk daha büyük başarılara imza atabilmenin plan ve prgramlarını yapıyruz. 5

6 Vizynumuz Bilimsel ve teknljik gelişmeleri takip eden ve araştıran milli manevi değerlerine bağlı srumluluk sahibi, geleceğin dünyasını sevgi ile kuran lider karakterli nesiller yetiştirmektir. Vizynumuz dğrultusunda milli ve manevi değerleri özümsemiş, kişiliği gelişmiş, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim ve öğretim etkinlikleri yapmak temel amacımızdır. HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ Eğitim ve öğretim kurumlarında kulların öğrenci ve velilere karşı, velilerin çcukları ve çcuklarının kuduğu kullara karşı, öğrencilerin de ailelerine ve kullarına karşı hak ve srumlulukları vardır. Herkes haklarına sahip çıkar, srumluluklarını titizlikle yerine getirirse istenen eğitim ve öğretim yapılmış lur. Aksi durumlarda aksaklıklar meydana gelecek, huzursuzluklar kaçınılmaz lacaktır. Her öğrencinin; Düşüncelerini özgürce ifade edebilme, güvenli ve sağlıklı bir rtamda öğrenim görme, kul kurallarının uygulanmasında eşit haklara sahip lma, saygı görme, rehberlik hizmetlerinden yararlanma, kulun düzenleyeceği akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma, kul yönetiminde temsil etme ve edilebilme hakları vardır. Bunun yanında kul kurallarına uyma, günü gününe ders çalışma, verilen ödev ve görevleri zamanında yapma, arkadaşlarına, kulun idarecilerine, öğretmenlerine, destek persneline karşı saygılı lma ve kuluna sahip çıkma gibi de srumlulukları vardır. Her velinin; Öğrencisinin eğitimi ile ilgili her knuda bilgilendirilme, adil ve saygılı davranışlarla karşılanma, srunları kul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde çözebilme, düzenli aralıklarla öğrenci gelişimi hakkında bilgilendirilme, kul işleyişi hakkında bilgi alma, kul rehberlik servisi ve öğretmenleri ile öğrencisinin bireysel gelişimi ile ilgili görüşebilme hakkı vardır. 6

7 Öğrencisinin her gün kula zamanında ve temiz, düzenli, ders araç ve gereçleri tam bir şekilde gelmesini sağlamak, Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek, Gönderilen her türlü bilgi frmunu kula zamanında iletmek, Öğrencisi ihtiyaç duyduğunda ödevlerine katkı sağlamak, Okul tarafından tertiplenen tplantılara çağrıldığında iştirak etmek ve ihtiyaç duyulduğunda görev almak, Çcuğunun zamanını etkili bir biçimde kullanmasına destek lmak ve tplumsal hayatta yaşına uygun srumluluklar almasını sağlamak, Öğrencisi ile ilgili bilgileri gerektiğinde kul idarecileri veya rehberlik servisiyle paylaşmak, Aile rtamında fiziksel ve psikljik şiddete yer vermemek, evde lumlu ve yeterli ders çalışma rtamı hazırlamak, Çcuğunun arkadaş ilişkilerini, kul ve ders dışı zaman etkinliklerini takip etmek gibi srumlulukları vardır. DEĞERLERĠMĠZ- ĠLKELERĠMĠZ VE HEDEFLERĠMĠZ Ġlkelerimiz Öğrencilerin yaşları ve çağdaş evrensel kültürün gereği larak yatkın ldukları eleştiri güçlerini ve eleştirel bakış açılarını krumalarını ve yaşam byu yapıcı bir özellik larak taşımalarını sağlamak, çğulcu, demkratik ve laik bir tplum düzeni içinde hşgörü, yeniyi benimseme ve yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek, 7

8 Kazandırılan bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler lmasını sağlamak, meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerini geliştirilmesine önem vererek, hem sözel ifade, hem de diğer ifade şekillerini (yazılı ifade, sayı ile ifade, çizimle ifade, beden dili ile ifade vb) güçlendirmek, Öğrencilerin dayanışmanın yaşam içindeki önemi algılamasını ve bunu yaşam biçimlerinin bir parçası haline getirmelerini sağlamak, günümüz kşullarında rekabetin öne çıkması ile öğrencilerin, yarışmanın yaşamın bir parçası lduğunu kavramalarını sağlamak; ancak yarışmanın, öncelikle kişinin kendisi ile bir yarış lduğunu vurgulamak, Bu nedenle öğrencileri güçlerinin üzerinde bir başarıya yöneltmek ve kendi kapasitelerinin en üst nktasına çıkmaya teşvik etmek, Eğitim ve öğretim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir araç larak algılamak ve değerlendirmek, Fen prgramlarının, günlük yaşam içinde var lan ve günümüz dünyasının makr knuları/srunları ile de ilişkilendirilmiş lmasını, böylece fen knusunun günlük yaşamdan kpuk lmamasını ve öğrencilerin her knuda yararlanabilecekleri prblem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak, Fen derslerine verilen önem kadar, tplum bilimleri, davranış bilimlerine de (ssyal bilimlere de) önem vermek Öğrencileri öğrenim ve yaşam için gerekli lan bilişim bilgileri ve becerileri ile dnatmak. Okulu, tplumsal bir birim larak değerlendirmek, Öğrencilerin zihinsel açıdan çk yönlü gelişimlerini sağlamak (planlama, strateji geliştirme, taktik değiştirme, aşamalı uygulama, yaratıcı düşünme, seçenek yaratma, belirsizlikleri sezme, karar verme vb.), Öğrencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini, zenginleştirilmesini sağlamak, Öğrencilerin duygusal zekâlarının gelişimini sağlamak (özgüven, duygusal kntrl, dayanışma, öz disiplin, iyimser bakış açısı vb), Öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve gelişimlerini gerek ders içi, gerek ders dışı etkinliklerle sağlamak ve pekiştirmek, Öğrencilerin sanata karşı duyarlılıklarını, ilgilerini artırarak, yaşamlarında sanata yer vermelerini sağlamak, Bedensel ve ruhsal gelişimin önemli bir aracı larak spra önem vermek ve sprtif etkinliklerin bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra kendini ifade edebilme ve kişiler arası iletişimin bir aracı larak algılanmasını sağlamak, 8

9 Öğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci değil, sentezci lmasını ve bu dğrultuda öğrencilerin sınavlarda ezberledikleri cevapları değil, bilgilerini yrumlayarak yansıtmalarını sağlamak, Okulun fiziksel şartlarının eğitim-öğretim için en uygun, verimli ve zengin hale getirmek, Öğrenmeyi kulun fiziksel rtamının dışında da gerçekleştirebilmek, tplumsal srumluluk duyarlılığı kazandırmak, Öğrencilerin yabancı dili, günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamak. Hedeflerimiz İyi bir eğitim Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almak, Öğrenme hızlarını, yeteneklerini değerlendirmek ve yönlendirmek, Ptansiyelini en üst düzeye çıkarmak, Öğrencilerin meraklarını beslemek ve mtivasynunu yükseltmek, Genel eğitim yapısı içerisinde spr, kültür ve ssyal etkinliklerinden en az birinde yer almasını sağlamak. Bir üst öğrenime iyi hazırlamak Bir üst öğrenime geçiş sınavlarında iyi bir puan kazandırmak, Özel Liseleri, Fen, Anadlu Liselerini tercih edebileceği puanı kazandırmak, Devlet ve Vakıf Üniversitelerini tercih edebileceği puanı kazandırmak, Mesleki yönlendirme ve kul tercihlerine rehberlik etmek. Yabancı Dil Öğrencilere çağın ihtiyacı lan dil çeşitliliğini ve öğretimini en üst düzeyde gerçekleştirmek, Davranışlar Öğrenmeyi iyi öğrenmiş lması, Kendi başına karar vermesi, Katılımcılık ve ekip çalışmasında srumluluk alabilmesi, Srgulama ve eleştirel düşünce üretebilmesi, Kendini dğru ve cesaretle ifade edebilmesi, 9

10 Spr, kültür ve ssyal etkinliklerinden en az birinde yer alma alışkanlığını kazanmasını sağlamak. Aile ve kul arasında dğru ve etkili iletişim Eğitim ve Öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile lduğu gerçeğinden yla çıkarak ailelerin; öğrencilerin akademik, ssyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmelerini ve işbirliğini sağlayan açık bir iletişim rtamı luşturmak. ENVAR DA HAYAT Zaman Çizelgemiz ENVAR İLKOKULU-ORTAOKULU DERS TENEFÜS GİRİŞ ÇIKIŞ 1. DERS 09:00 09:40 TENEFÜS 09:40 09:50 2. DERS 09:50 10:30 TENEFÜS 10:30 10:40 3. DERS 10:40 11:20 TENEFÜS 11:20 11:30 4. DERS 11:30 12:10 ÖĞLE TATİLİ 12:10 13:00 OKUMA SAATİ 13:00 13:20 5. DERS 13:20 14:00 TENEFÜS 14:00 14:10 6. DERS 14:10 14:50 TENEFÜS 14:50 15:00 7. DERS 15:00 15:40 TENEFÜS 15:40 15:50 8. DERS 15:50 16:30 10

11 OKUL SORUMLULUKLARI NELERDĠR? Envar Eğitim Kurumları Öğrencisinin Srumlulukları 1. Ġyi birer öğrenci lmalarını ister. Özel Envar Eğitim Kurumlarına göre iyi bir öğrenci, dürüst, nazik, dakik, başkalarının hakkını gözeten, farklı görüş ve düşüncelere tahammüllü, küçüklerine şefkatli ve büyüklerine saygılı, MEB disiplin yönetmeliğinde istenen tutum ve davranışları sergileyen öğrencidir. Envar öğrencisi; Dürüsttür; yalan söylemez, kpya çekmez, hırsızlık(başkalarının eşyalarını izinsiz kullanım bu kapsama girer.) yapmaz. Nazik ve görgülüdür. Kullandığı kelimelere ve knuşma tarzına dikkat eder. Durum ne lursa lsun nezaket kuralları dışına çıkmaz. Birbirlerine karşı knuşma ve davranışlarında düzeyli ve saygılıdır. Başkalarına karşı küçümseyen, alaycı, düzeysiz yaklaşımlarda bulunmaz. Sınıflarına bir büyük geldiği zaman aralarındaki knuşmaları kesip ayağa kalkar. Yanlarından bir büyük geçerken geri çekilerek yl verir; kulda gördükleri her büyüğü, günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar diyerek nazikçe selamlar. Okul içinde, kul servislerinde sakız çiğnemeyi hş karşılamaz. Knuşurken büyüklerine siz diye hitap eder. İsimlerini bilmedikleri büyüklerine efendim hitabını kullanır. Temizlik kurallarına uyar. Etrafı kirletmez. Yemek öncesi ve snrasında, tuvaletten çıkınca ellerini sabunla güzelce yıkar. Haftada bir tırnaklarını keser. 11

12 Okul araç ve gereçlerini sahiplenir; nlara zarar vermez zarar vermek isteyenleri engeller. Zamana karşı duyarlıdır, dakiktir; kimseyi bekletmez. Bekletmenin bir kul hakkı lduğunu bilir. Derslerine vaktinde girer. Ders zili çalınca sınıfa girer, ders hazırlıklarını yapar, sessizce öğretmenini bekler. Törenleri ve ssyal etkinlikleri angarya larak görmez. Bu tür etkinliklerde üzerine düşen bir görev lursa hemen yapar. 2. ÇalıĢkan ve düzenli lmalarını, verilen ödev ve görevleri yapmalarını ister. Her insanın belli bir kapasitesi vardır. Hiç kimse, kimseden bu kapasitesinin üstünde bir şey isteyemez. Biz de öğrencilerimize bu hassasiyetle yaklaşmayı ilke edindik. Ancak öğrencilerimizden; Rehberlik servisinden yardım alarak bir çalışma prgramı yapmalarını, Hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflerine kenetlenmelerini, Derslerine günü gününe planlı ve prgramlı bir şekilde çalışmalarını, Ödev ve prjelerini zamanında ve usulüne uygun larak yapmalarını ve ilgililere teslim etmelerini, Derslerine ön hazırlık yaparak gelmelerini, Ders esnasında öğretmenlerini etkin biçimde dinlemelerini ister. 3. Disiplinli lmalarını ister. Envar Eğitim Kurumlarının disiplin anlayışı, Öğrencilerin ruhen ve bedenen gelişimine yardımcı lacak her türlü etkinliği yapmak ve gelişimine engel labilecek bütün lumsuzlukları rtadan kaldıracak tedbirleri almak. biçiminde özetlenebilir. 12

13 Öğrencilerin şu kurallara uymaları gerekir: Zaman Duyarlılığı: Her öğrenci dakik lmak zrundadır. Düzenliliğin esaslarından birisi de her işin zamanında yapılmasıdır. Okul ders giriş çıkış saatleri ders işleyişi açısından sn derece önemlidir. Öğrenci derslere, törenlere, ders dışı etkinliklere (kulüp çalışmaları, seminerler, knferanslara vb.), öğle yemeğine zamanında katılmalıdır. Ders giriş zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders hazırlığını yaparak dersin başlamasını beklemeleri gerekir. Yklama: Öğrenciler kula devam etmek zrundadır. İlk derse girmeyen öğrenciler veya ilk derse girdiği halde bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün devamsız sayılır. Kılık Kıyafet Kuralları: Hem erkek hem de kız öğrencilerin jöle, briyantin, bya gibi katkı maddeli ve dğal görünüşü değiştiren maddeleri kullanmaları, tırnaklarını uzatmaları kullanılması uygun görülmez. Makyaj: Kız öğrenciler tırnaklarını uzatmaz, tırnaklarına je ve parlatıcı sürmez, yüzlerine makyaj yapmaz. Takı: Öğrenciler küpe, klye, bileklik, künye, yüzük vb. takılar takmaz. Okul içinde söz knusu eşyalar kullanıldığı tespit edildiğinde öğretmenler veya idareciler tarafından alınır velisine teslim edilir. Sakıncalı EĢyalar: öğrenciler öğretmen yönlendirmesiyle getirilen eşyalar hariç- cep telefnu, Mp3 vb müzik çalarlar, kamera, gameby, dizüstü bilgisayar, lazerli yuncak, her türden şaka malzemesi, kesici alet, yanıcı ve yakıcı madde, sert tp, öğrenci niteliğine uygun lmayan yayınları kula getirmez. Denemeler ve Etütler: Yıl içinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini ölçmek, varsa eksiklerin giderilmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan deneme sınavlarına ve etüt prgramlarına bütün öğrencilerin katılması zrunludur. Servis Kullanımı: Okulumuza servis araçları ile gelen öğrenciler, kul içinde göstermeleri gereken tüm görgü ve nezaket kurallarına servis araçlarında da uyar. Öğrenciler sabahları servis aracının önceden belirlenen duraklarına aracın geleceği saatten 5 dakika önce gelmek 13

14 zrundadır. Durağa erken gelen servis her zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında hazır bulunmayan öğrenciyi servis beklemez. Öğrenci kula gelirken bindiği durakta kul dönüşünde inmek zrundadır. Farklı bir yerde inmeyi talep edemez. Öğrencinin farklı bir durakta inmesi gerektiği durumlarda veli ilgili kul idarecisine bildirir, idarecinin talimatı ile de servis sürücüsü öğrenciyi durakta indirir. Envar Eğitim Kurumları Öğrenci Velisinin Srumlulukları Çcuğumun her gün kula zamanında, öğrenmeye hazır kulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı lmak Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev almak. Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek. Bilgi edinmek ve tplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve frmu dldurup zamanında geri göndermek. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul Aile Birliği seçimlerine ve tplantılarına katılmak. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmamak. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyn seyretme ve yun ynama saatlerini düzenlemesine yardımcı lmak. Evde, gün kulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çcuğumla birlikte yapmak. Çcuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak. Çcuğuma yaşına uygun srunluluklar vermek.(örneğin dasını tplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi) Okul yönetimini kul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul etmek. Çcuğumu, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak. Çcuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında kulu zamanında bilgilendirmek. Aile rtamında fiziksel ve psikljik şiddete izin vermemek. Sınıf Rehber Öğretmeninin Srumlulukları a) Okulun rehberlik ve psikljik danışma prgramı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikljik danışma servisine verir. 14

15 b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikljik danışma hizmetleri servisinin rganizasynu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dsyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikljik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dsyalarını rehberlik ve psikljik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. e) Çalışmalarda öğrenci hakkında tpladığı bilgilerden özel ve kişisel lanların gizliliğini krur. f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir rapru ders yılı snunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikljik danışma hizmetleri servisine iletir. g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları dğrultusunda eğitsel kllara yöneltilmeleri knusunda psikljik danışmanla iş birliği yapar. h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. NOT: İlköğretimde 1'inci sınıftan 4 üncü sınıfa kadar lan sınıfları kutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri dğrultusunda, rehberlik ve psikljik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler. 15

16 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SÜRECĠ Eğitim Ve Öğretim Etkinlikleri ve Etüt ÇalıĢmaları Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı müfredat prgramları uygulanır. Ancak özel kul lmanın ek srumlulukları gereği çcuklarımızın daha başarılı lmalarını sağlamak amacıyla maddi ve manevi her türlü imkânlarımızı da bu ylda seferber etmeye gayret ediyruz. Milli Eğitim Temel Müfredatına uygun haftada 40 saat ders prgramı uygulanmaktadır. Uygulanan prgramda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra; Ortaöğretim yeni sınav sistemine yönelik hazırlık çalışmalarında gerekli lan tüm aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Temel müfredatın yanı sıra öğrencilerimizin iyi ve etkili bir yabancı dil eğitimi alması sağlanır. Sınavlara hazırlık prgramı çerçevesinde öğrencilerimize kaliteli yayınevlerinden sağlanan testler ve denemeler ile sınavlara etkin biçimde hazırlanmaları sağlanır. Bu süreçte deneme sınavlarının öneminin bilincinde larak 2.sınıftan 8.sınıfa kadar Tarama sınavları, Düzey belirleme sınavları, Deneme sınavları uygulanır. Öğrencilerin gelişim sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilerek eksiklerin tespit edilerek öğrencilere gereken destek sağlanır. Öğrencilerin tespit edilen knu eksikliklerine göre öğretmenlerle birebir telafi amaçlı ders çalışmaları için yönlendirmeleri yapılır. Öğrenciler kendilerini geliştirme amaçlı, knu tekrarı amaçlı ve tüm srunlarıyla ilgili öğretmenlerinden prgram dâhilinde birebir etüt alabilirler. 16

17 Ölçme Ve Değerlendirme Sistemi Okulumuzda ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini özerk bir birim larak rehberlik servisi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Birim yıl içerisinde yapılacak bütün sınavları sene başında planlar, snuçlarını değerlendirir, bir rapr halinde zümre başkanlarına, ders öğretmenlerine, kul idaresine sunar. Görülen aksaklıklar ve eksiklikler için önerilerde bulunur. Nitelikli bir Ölçme Değerlendirme ile; Eğitim Öğretim yılı byunca öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir. Öğrencilerin gelişim düzeyleri takip edilir. Öğrencilerin sahip ldukları nitelikler belirlenir. Öğrencilerin güçlü ve zayıf ldukları alanlar belirlenir ve geri bildirim sağlanır. Öğrencelere kendilerini nasıl geliştirebilecekleri knusunda yardımcı lunur. Eğitimcilerin, eğitim ve öğretim materyallerini tespitine yardımcı lunur. Eğitimcilerin gelecek süreci planlamasına yardım edilir. Öğretim prgramlarında yetersizliklerin giderilmesi ve pekiştirmelerin yapılmasını sağlanır. Öğrencilerin girecekleri sınavlara hazır hale getirilmesini sağlar. Bu sınavlar için prva işlevini yerine getirilir. Öğrenci mtivasynunun yüksek tutulmasına katkıda bulunulur. Belirlenen müfredatın düzenli biçimde işlenmesine yardımcı lunur. Öğrencileri planlı çalışmaya teşvik edilir. Zamanın iyi kullanımı ve değerlendirme bilincinin luşması sağlanır. Okul bünyesinde, şubeler arasında yaşanabilecek seviye farklılıklarının luşmasına karşı önlemler alınmasına yardımcı lunur. 17

18 Sınav kaygısı srununun yaşanmasına karşı önlemler alınır. Knu analizleri sayesinde öğrenci eksikliklerine karşı önlemler alır. Çeldirici srular karşısında öğrencilerin davranış biçimlerini test edilir. 18

19 ÖZEL ENVAR ĠLKOKULU DENEME SINAVLARI TAKVĠMĠ SINIF TARĠH SINAV 4. SINIF 25 Ekim 2013 Cuma KÖRFEZ SINIF 06 Kasım 2013 Çarşamba ZAMBAK 4. SINIF 26 Kasım 2013 Salı KÖRFEZ SINIF 05 Aralık 2013 Perşembe ÇOŞKU 4. SINIF 26 Aralık 2013 Perşembe KÖRFEZ 4. SINIF 21 Ocak 2014 Salı KÖRFEZ SINIF 07 Mart 2014 Cuma ÇOŞKU 4. SINIF 10 Mart 2014 Pazartesi KÖRFEZ SINIF 14 Nisan 2014 Pazartesi ZAMBAK 4. SINIF 16 Nisan 2014 Çarşamba KÖRFEZ SINIF 08 Mayıs 2014 Perşembe ÇOŞKU 4. SINIF 22 Mayıs 2014 Perşembe KÖRFEZ 19

20 ÖZEL ENVAR ORTAOKULU DENEME SINAVLARI TAKVĠMĠ SINIF TARİH SINAV SINIF 25 Eylül 2013 Çarşamba SINIF 25 Ekim 2013 Cuma SINIF 26 Kasım 2013 Salı SINIF 26 Aralık 2013 Perşembe SINIF 21 Ocak 2014 Salı SINIF 10 Mart 2014 Pazartesi SINIF 16 Nisan 2014 Çarşamba SINIF 22 Mayıs 2014 Perşembe 20

21 Değerler Eğitimi (izcilik faaliyetleri) Envar da Karakter Eğitimi Özel Envar Eğitim Kurumları larak çcuklarımızın zihinlerini bilgiyle dldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgiyle dldurup nların ahlaklı birer fert larak yetişmeleri için kulumuzda Değerler Eğitimi adı altında çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışma ile çcuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealist ve ahlaklı birer birey larak yetişmelerini amaçlıyruz. İşleyeceğimiz değerler her bireyin uymak zrunda lduğu, bütün tplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan dğruluk, iyilik, yardımseverlik ve özgüven gibi özelde her bireyin, genelde de tplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerlerdir. Çcuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı lmasının, çcuklarımızın kulda öğrendiklerinin aile rtamında da uygulanması, nların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdirle teşvik edilmesi ve kul aile işbirliği ile sağlanacağına inanıyruz. Ġzcilik: Okulumuz izci lideri öğretmenlerimizin rganizesi ile değerler eğitimi altında izcilik özel faaliyeti gerçekleştirilmektir. İzcilik faaliyetlerimiz her hafta 2 saat lmak üzere birkaç kısımdan luşmaktadır. İlk larak izci andından da yla çıkarak değerler eğitimi knuları çeşitli eğitim yöntemleri ile öğrenci izcilerimize verilmektedir. Bununla beraber izcilik teknik bilgileri (düğümler, teknik izler, çadır kurulumu v.s) öğretilmektedir. Ayrıca sene içerisinde kamplar, ağaç dikimi ve dğa yürüyüşü gibi açık alan çalışmalarımız da izcilik faaliyeti altında yapılmaktadır. İzcilik çalışmalarımız ile hedeflenen; öğrencilerimiz izci şarkı ve yunları ile eğlenirken bir yandan karakter eğitimlerini gerçekleştirmek bir yandan da nları hayatın zr şartlarına karşı hazırlamaktır 21

22 Okuma AlıĢkanlıklarının Kazandırılması Özel Envar da günlük ders prgramı bünyesinde öğrencilerimize kitap kuma alışkanlığını kazandırmak amaçlı, öğleden snra 5.inci ders saatinin ilk yirmi dakikasında düzenli larak kitap kuma faaliyeti yapılmaktadır. Her sınıfta sınıf kitaplığı mevcuttur ve Türkçe öğretmenlerimizin de işbirliği ile öğrencilerimizin seviyelerine uygun kitap seçimi yapılmakta ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirilmektedir. Okul kütüphanemiz de kaynak yönünden zenginleştirilmiş lup belirli saatlerde öğrencilerimizin aktif kullanımına açıktır. Öğrenci Takip Sistemi ÖTS, nline öğrenci takip sistemidir. Hangi ödevleri yapması gerekiyr? Ödevlerini yapıyr mu? Ne kadar sru çözdü? Hangi kitapları kuyr? Ne kadar kuyr? Deneme sınavları nasıl? En Güncel Snuçlar? Öğretmenler, öğrencim hakkında lumlu ya da lumsuz ne düşünüyr? Öğretmenin veli ve öğrenciye iletmek istediği mesajlar ve daha fazlası.. İşte ÖTS yukarıdaki sruların hepsine cevap vermek için luşturulmuş bir bilgilendirme sistemidir. Ssyal Etkinliklerimiz Fabrika gezileri Antalya Bilim Olimpiyatları Antalya sömestri ders çalıģma kampı Knya Tarihi ve kültürel mekânlar gezisi Ankara Tarihi ve kültürel mekânlar Gezisi Okuma bayramı (1. Sınıf) 22

23 Benim çiçeğim etkinliği Ġl milli eğitim müdürünü ziyaret Envar bilim Ģenliğimiz Bahar Ģenliğimiz 23

24 Hafta snu ssyal etkinlikleri (havuz, g-kart vs.) Ağaç Bayramı etkinlikleri Mezuniyet prgramı etkinlikleri (4 ve 8. Sınıflar) Anneler günü etkinliklerimiz Ġzcilik kulübü etkinliklerimiz. Envar da öz bakım ve bağımsız iģ yapabilme becerileri. Meterlji gezisi SöyleĢi ve seminerler Mavi kapakla umuda ylculuk Ġngilizce günü etkinlikleri Resim sergileri 24

25 Sağlıklı beslenme seminerleri 1. Sınıflara kurum gezileri Fetih 1453 kutlamaları Çanakkale Ģehitlerini anma etkinlikleri ve Çanakkale gezisi Uçurtma Ģenliği Ġlkkul veli kahvaltı buluģmaları Yerli malı haftası etkinlikleri Mevlana haftası etkinlikleri Kutlu dğum haftası etkinlikleri 25

26 OKUL-ÖĞRENCĠ- AĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ Okul Aile Birliği Faaliyetleri Okulumuz, öğrencileri velileri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Okul aile birliği, aktif larak kulumuzun yapmış lduğu etkinliklerde rl alır ve katkı sağlar. Gezilere öğrencilerimizle birlikte gider, öğrencilerimiz düzenlemiş ldukları sınıf gecesi, mezuniyet gecesi ve kermes gibi faaliyetlerde öğrencilerimizle hep içli dışlıdır. Ssyal yardımlaşma faaliyetlerinde destek lur; öğrenci ve velilerin katılımını sağlar. Öğrenci-Veli Görüşmeleri Öğrencilerimizi genel larak tanıma ve farkındalık luşturma sürecinde veli-öğretmen iş birliği içerisinde hareket edilir. Veliler, kul yaşantısında çcukları ya da genel öğrenme süreci ile ilgili gözlemlerini, srunlarını kulun ilgili birimleri ile aşağıdaki basamakları takip ederek paylaşır: İzlenecek Basamaklar: 1.Sınıf öğretmeni ya da ilgili branş öğretmeni, 2.PDR (Öğrencinin ssyal, duygusal ve akademik srunları), 3.İlgili müdür yardımcısı, 4. Okul müdürü PDR (PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK VE REHBERLĠK) SERVĠSĠ Psikljik DanıĢma Ve Rehberlik Bölümü Rehberliğin Tanımı Rehberlik; bireyin kendini anlaması, prblemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun şekilde geliştirmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı uyum içerisinde lması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan sistematik ve prfesynel bir yardım sürecidir. Günümüzde eğitim alanındaki en önemli gelişmelerden biri de PDR Psikljik Danışma ve Rehberlik alanındaki çalışmaların kullarımızda yaygınlık ve gelişme 26

27 göstermesidir. Bu yöndeki hizmetler, bütüncül yaklaşımın bir gereği larak öğrenciyi bütün larak ele alıp nu her yönüyle tanıma çabasındadır. Okulumuzda Psikljik DanıĢma ve Rehberlik hizmetleri genel itibariyle; Öğrencilerimizden kula uyum srunu yaşayan çcuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Öğrencilerin ilgi, yetenek, istek, kişisel vb. özelliklerini ve gizil güçlerini tanıması, farkında lması ve en üst düzeyde geliştirmesini, Öğrencinin kendini tanıma, prblem çözme, karar verebilme ve çevreye uyum sağlama için gerekli lan bilgi ve becerileri kazanmasını, Öğrencinin yeteneklerinin rtaya çıkartılmasını ve tplumsal alanda da bu özelliklerini değerlendirebilmesini, Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek suretiyle hayatını planlamasına yönelik çalışmaları ele almaktadır. Rehberliğin Amacı Rehberliğin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir şeklinde tanımlanabilir. Bu yönüyle rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir: 1. Bireyin kendini tanıması, 2. Çevrede kendisine açık lan fırsatları öğrenmesi, 3. Gizil güçlerini geliştirmesi, 4. Çevresine uyum sağlaması Belirtilen bu amaçların ilk ikisi bireyin çevresi ve kendisi hakkında dğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Kişinin kendisini tanımaya yardımcı lmak rehberliğin birinci işlevidir. Bireye tplumda açık gelişme lanakları ve uyması gereken kurallar hakkında Bilgi verme de REHBERLİĞİN diğer işle REHBERLĠK HĠZMETLERĠNĠN BAġLICALARI Rehberlik hizmetleri bünyesinde yer alan Bireysel Rehberlik/Grup Psikljik Danışma ve Rehberlik, Eğitsel Rehberlik ve Mesleki Rehberlik öğrencilere yönelik çalışmaları içermektedir. 1.Bireysel/Grup Psikljik DanıĢma ve Rehberlik: Eğitsel ve meslek planlarıyla ilgili lmayan, kişinin duygu ve düşüncelerinden, ssyal ilişkilerinden, davranışlarından dğan prblemlerle ilgili hizmetlerdir. Bireysel rehberliğin ilkeleri: Her birey TEK ve BENZERSİZ dir. Her birey ÖZEL dir. 27

ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU

ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU Aile El Kitabı 1 İÇİNDEKİLER sayfa Önsöz 3 Eğitim Felsefemiz 4 Haftalık Ders Prgramımız 5 Okul Takvimimiz 6 Akademik Prgramlarımız 7 Öğretmenlerimiz 8 Ölçme ve Değerlendirme Anlayışımız

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayfa 1 İÇİNDEKİLER KURUM PROFİLİ.... 3 İLKOKUL-ORTAOKUL-ANADOLU LİSESİ.4-7 VİZYON...5 MİSYON.. 5 ANABİLİM AKROSTİŞİ......5

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü {içindekiler} Anasınıfı 5 Kreş 6 Ödül Töreni 7 İlköğretim Okulu 8 Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları 10 Yaşamın Temel Kaynağı Su 11 Dünya Matematik Günü 12 İletkenler ve Yalıtkanlar 13 Konferans ve Seminerler

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2013-2014 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2013-2014 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2013-2014 - 1 - İÇİNDEKİLER KURUM PROFİLİ 5 VİZYON 6 MİSYON 6 ANABİLİM AKROSTİŞİ.6 İLKELER.6 HEDEFLER..6 İDARİ ve AKADEMİK KADRO..7 BRANŞ ÖĞRETMENLERİ 8-10

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı