Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar"

Transkript

1 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara

2 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 4 Ekim 1983 tarih ve 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. Kurulun yasa ile belirlenen görevleri; Türk bilim politikasının yürütülmesi, uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde hükümete yardımcı olunması, hedeflerin saptanması, plan ve programların hazırlanması, kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliği sağlanması, gerekli yasa ve mevzuatın hazırlanması, araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesinin sağlanması, araştırma merkezlerinin kurulması için tedbirler alınması, araştırma alanlarının tespit edilmesi ve koordinasyonunun sağlanmasıdır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakanın başkanlığında, ilgili Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları ile YÖK Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları, TÜBİTAK Başkanı ile bir yardımcısı, TAEK Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB Başkanı ve YÖK'ün belirlediği bir üniversitenin seçeceği bir üyeden oluşur. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de BTYK da davetli sıfatıyla yer alırlar. KHK ile yılda en az iki defa toplanması planlanan Yüksek Kurul ilk toplantısını 9 Ekim 1989'da yapmıştır. 8 Eylül 2004 tarihinde yapılan 10. toplantısında, Yüksek Kurul un 2010 yılına kadar her yılın Mart ve Eylül aylarının ilk haftalarında toplanmasına karar verilmiştir. Yine aynı KHK uyarınca Yüksek Kurul un sekreterya faaliyetleri TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Daha önceki toplantılarda alınan kararlara TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi nin adresli internet sitesinden erişebilir. Not Kurul toplantısında alınan kararlar 8 Eylül 2005 tarihinde gerçekleştirilen 12. toplantıdan itibaren aşağıda gösterilen sistematik ile numaralandırılmıştır: YYYY/TKK (Örnek: 2005/201) YYYY: Yıl (Örnek: 2005) T: Kararın alındığı toplantının o yıl içindeki toplantılar arasındaki sırası (Örnek: 2) KK: Kararın o toplantı içerisinde alınan kararlar arasındaki sırası (Örnek: 01)

3 İÇİNDEKİLER 1. Gündem 2. Katılımcı Listesi 2.1. BTYK 18. Toplantısı Üyeleri BTYK 18. Toplantısı Davetlileri 2 3. Önceki Kararlara İlişkin Gelişmeler 3.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı [2005/10] Bilim ve Teknoloji Farkındalığının ve Kültürünün Geliştirilmesi Bilim İnsanı Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi 11 a. Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Öğrenci Projesi 11 b. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri Sonuç Odaklı ve Kaliteli Araştırmaların Desteklenmesi 19 a. TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (TÜBİTAK KAMAG) 19 b. TÜBİTAK Ulusal Savunma Araştırmaları Programı (TÜBİTAK SAVTAG) 32 c. Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen veya Gerçekleştirilen Ar-Ge ve Yenilik Programları ve Projelerine 34 Örnekler Ulusal Bilim ve Teknoloji Yönetiminin Etkinleştirilmesi 35 a. Yeni Vergi Teşvik Yasası 35 b. Patent Teşvik Sistemine İlişkin Gelişmeler Özel Sektörün Bilim ve Teknoloji Performansının Güçlendirilmesi a. Özel Sektöre Yönelik TÜBİTAK Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri b. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Ar-Ge Teknik Komitesi c. Teknoloji Platformları 49

4 Araştırma Ortamının ve Altyapısının Geliştirilmesi 50 a. Akademik Ar-Ge Destekleri 50 b. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Araştırma Destekleri c. TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi Ulusal ve Uluslararası Bağlantıların Etkinleştirilmesi Kamu Ar-Ge Ödeneği [2005/202] Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Alınacak Tedbirler ve Adaptasyon (Uyum) Alanında Çalışma Yapmak [2007/101] Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı [2007/102] Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı [2007/201] Ek Kararlar 4.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ulusal Uzay Araştırmaları Programı [2005/9] Yeni Karar 5.1. Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi nin Kurulması [2008/201] 207

5 BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU 18. Toplantısı GÜNDEM 1) Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın Açış Konuşması 2) Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın ın Konuşması 3) TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş in Sunumu 4) Daha Önceki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantılarında Alınan Kararlara İlişkin Gelişmeler a. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı [2005/10] Bilim ve Teknoloji Farkındalığının ve Kültürünün Geliştirilmesi Bilim İnsanı Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı ve Kaliteli Araştırmaların Desteklenmesi Ulusal Bilim ve Teknoloji Yönetiminin Etkinleştirilmesi Özel Sektörün Bilim ve Teknoloji Performansının Güçlendirilmesi Araştırma Ortamının ve Altyapısının Geliştirilmesi Ulusal ve Uluslararası Bağlantıların Etkinleştirilmesi b Kamu Ar-Ge Ödeneği [2005/202] c. Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Alınacak Tedbirler ve Adaptasyon (Uyum) Alanında Çalışma Yapmak [2007/101] d. Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı [2007/102] e. Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı [2007/201] 5) Genel Görüşme 6) Ek Karar Taslakları a. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] b. Ulusal Uzay Araştırmaları Programı [2005/9] 7) Yeni Karar Taslağı 8) Kapanış a. Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi nin Kurulması [2008/201]

6 BTYK ONSEKİZİNCİ TOPLANTISI ÜYELERİ Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Mehmet AYDIN Başbakan Devlet Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL Kemal UNAKITAN Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Prof. Dr. Recep AKDAĞ Dr. Mehmet Mehdi EKER Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN Dr. Mehmet Hilmi GÜLER Prof. Dr. Veysel EROĞLU Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN Prof. Dr. Cemal TALUĞ (*) Dr. Ahmet TIKTIK İbrahim H. ÇANAKCI Tuncer KAYALAR Okay ÇAKIROĞLU Prof. Dr. Nüket YETİŞ İbrahim ŞAHİN Milli Savunma Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Sağlık Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çevre ve Orman Bakanı YÖK Başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü DPT Müsteşarı Hazine Müsteşarı Dış Ticaret Müsteşarı TAEK Başkanı TÜBİTAK Başkanı TRT Genel Müdürü M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı Prof. Dr. Ömer CEBECİ TÜBİTAK Başkan Yardımcısı (*) 77 sayılı KHK, Madde 3 uyarınca YÖK tarafından belirlenmiştir. 1

7 BTYK ONSEKİZİNCİ TOPLANTISI DAVETLİLERİ (*) Org. İlker BAŞBUĞ Cemil ÇİÇEK Hayati YAZICI Prof. Dr. Nazım EKREN Murat BAŞESGİOĞLU Kürşad TÜZMEN Nimet ÇUBUKÇU Mehmet ŞİMŞEK Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU Mehmet Ali ŞAHİN Prof. Dr. Beşir ATALAY Ali BABACAN Faruk Nafiz ÖZAK Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK Ertuğrul GÜNAY Org. Hasan IĞSIZ Dr. Soner AKSOY Reha DENEMEÇ Mehmet DAMAR Efkan ALA Büyükelçi Tahsin BURCUOĞLU Genelkurmay Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Genelkurmay İkinci Başkanı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Sayıştay Başkanı Başbakanlık Müsteşarı İ. Kemal ÖNAL Ankara Valisi Prof. Dr. Ahmet ACAR Prof. Dr. Ali DOĞRAMACI Prof. Dr. Hikmet KOÇAK Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Prof. Dr. Candeğer YILMAZ Prof. Dr. İbrahim BELENLİ Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Ahmet KAHRAMAN Korg. Ahmet TURMUŞ Osman GÜNEŞ Büyükelçi Ertuğrul APAKAN Hasan Basri AKTAN Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Bilkent Üniversitesi Rektörü Atatürk Üniversitesi Rektörü Çukurova Üniversitesi Rektörü Ege Üniversitesi Rektörü Hakkari Üniversitesi Rektörü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Kocaeli Üniversitesi Rektörü Adalet Bakanlığı Müsteşarı Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı 2

8 Muammer Yaşar ÖZGÜL Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sabri Özkan ERBAKAN Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN Sağlık Bakanlığı Müsteşar V. Mehmet Habib SOLUK Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Ahmet ERDEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf BALCI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Selahattin ÇİMEN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar V. İsmet YILMAZ Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. H. Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Dr. M. Emin ZARARSIZ Gümrük Müsteşarı Murad BAYAR Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Yücel KANPOLAT Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Tümgeneral Necmettin BAYKUL Harita Genel Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral Beyazıt KARATAŞ Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA DPT Müsteşar Yardımcısı İsmail TOHUMCU Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Nabi AVCI Başbakan Baş Danışmanı Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı A. Ömer TOPRAK Türkiye İstatistik Kurumu Başkan V Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mehmet ÇAĞLAR Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif ULUSOY Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanı Hv.Plt.Tuğgeneral Yılmaz ÖZKAYA Genelkurmay Başkanlığı, BİLKARDEM Başkanı Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkan V. Naci AĞBAL Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı Ömer DUMAN Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Zeki ADLI Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Cahit TURHAN Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürü Kemal MADENOĞLU DPT, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Tuğgeneral Kadir AKÇİZMECİ MSB Müsteşarlığı, AR-GE ve Teknoloji Daire Başkanı Doç. Dr. Elife ÜNAL SSM, AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Nevin ERKIRAN Sayıştay Uzman Denetçisi Duygu GÜLDAL Sayıştay Uzman Denetçisi Melda SONUVAR Sayıştay Uzman Denetçisi Tanıl KÜÇÜK İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3

9 Savaş ÖZAYDEMİR Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melih YURTER Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan MALATYALI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm AZERİ DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Metin KALKAVAN İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret YÜCEL TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU TTGV Genel Sekreteri Prof. Dr. Halil Mete SONER Sabancı Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ADEMOĞLU TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin AKAN TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah ATALAR TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan BİŞKİN TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Nuri GÜRGÜR TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin HEPER TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Hüsamettin KAVİ TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Bayram MECİT TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe SOYSAL TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feridun Cahit TANYEL TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer ANLAĞAN TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arif ADLI TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ali ŞİMŞEK TÜBİTAK Genel Sekreter V. Önder YETİŞ TÜBİTAK MAM Başkan V. ve TÜBİTAK UEKAE Müdürü Prof. Dr. Cem SARAÇ TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Doç. Dr. Müjdat TOHUMCU TÜBİTAK SAGE Müdürü Dr. Uğur Murat LELOĞLU TÜBİTAK UZAY Müdürü M. Sermet SÜER TÜBİTAK UME Müdürü Doç. Dr. Nilay BAŞARAN TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkan V. Doç. Dr. Serhat ÇAKIR TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Doç. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkan V. Dr. Çiğdem ATAKUMAN TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkan V. Mustafa AY TÜBİTAK KAMAG, Grup Yürütme Komitesi Sekreteri Hilmi YAVUZ TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan Yrd (*) 77 sayılı KHK, Madde 3 uyarınca davet edilmişlerdir. 4

10 Önceki Kararlara İlişkin Gelişmeler 5

11 KARAR NO Y 2005/10 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı BTYK'nın 2004/1 no.lu kararı ile TÜBİTAK ve DPT işbirliği ile hazırlanması istenen ve ekte (2005/10 - Ek 1) sunulan Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı'nın (BTP-UP) onaylanmasına, TÜBİTAK'a Uygulama Planı'nın uygulanmasını izleme ve koordinasyon görevinin verilmesine, Uygulama Planı'nda öngörülen eylem alanlarında görevli tüm kuruluşların TÜBİTAK ile yakın işbirliği içinde çalışmaları planlamaları ve yürütmelerine, karar verilmiştir. İLGİLİ DİĞER KARARLAR 2004/1 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı DAHA ÖNCE GELİŞME RAPORLANAN TOPLANTI Eylül 2005; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 12. Toplantısı Mart 2006; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 13. Toplantısı Eylül 2006; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 14. Toplantısı Mart 2007; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantısı Kasım 2007; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 16. Toplantısı Mayıs 2008; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 17. Toplantısı SORUMLU KURULUŞLAR TÜBİTAK DPT İLGİLİ KURULUŞLAR W W I W TARAL Kapsamındaki Kuruluşlar GELİŞME I TARAL Stratejik Amaçlarına Yönelik Gelişmeler 1. Bilim ve Teknoloji Farkındalığının ve Kültürünün Geliştirilmesi 1.1. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Çalışmaları Toplumumuzun refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükselmesi, bilim ve teknoloji seviyemizi yükseltmemiz ve daha çok özgün teknoloji üretebilmemizle mümkün olabilir. Ancak bu, sadece bilim insanlarının kazandıkları başarılar ve sınırlı sayıdaki büyük teknolojik atılımlarla değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bireylerin kendi yaşantılarında da bilimsel ve akılcı yaklaşımları benimsemeleriyle de yakından ilişkilidir. Çünkü gerçek anlamda toplumsal gelişme, toplumu oluşturan bireylerin gelişmesiyle mümkündür. Sorgulayarak, araştırarak, öğrenerek, doğru bilgiye ve veriye dayanarak kendi aklıyla düşünebilen bireyler, hem kendi hayatları için daha doğru kararlar alacak, hem de toplumsal rolleri içerisinde daha bilinçli vatandaşlar olacaklardır. Ayrıca kendi aklıyla düşünebilen bireyler özgün fikirler üreterek her seviyede ve çaptaki yenilikleri ortaya koyabileceklerdir. Bu bağlamda, bilimsel ve akılcı yaklaşım sadece bilim insanları için değil tüm toplum için önem taşımaktadır. Ülkemizde bilim okuryazarlığını yaygınlaştırarak toplumumuzun bilim, teknoloji ve yenilik kültürünü benimsemesini sağlamak, TÜBİTAK ın başta gelen görevlerinden biridir. TÜBİTAK, bu amaca hizmet eden bilim ve toplum faaliyetlerini Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı çatısı altında sürdürmektedir. 6

12 a. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri 4001 Doğa Eğitimleri Bilim Kampları/Okulları Çağrıları 2007 yılı içerisinde yayınlanmış Bilim ve Toplum Proje çağrıları sonucunda toplam 168 başvuru alınmış olup 60 adet proje desteklenmiştir. Bu 60 projenin 20 si sonuçlanmıştır. Bu projelerle şimdiye kadar doğrudan ulaşılan kişi sayısı 5500 civarındadır. Hedef kitlesi genellikle eğiticiler olan Doğa Eğitimleri için yaygın etki sadece bu sayıyla sınırlı değildir. Bu projelere katılan eğiticilerin kazanımlarını öğrencilerine aktarmaları mümkün olmakta, ayrıca katılımcılar daha sonra düzenledikleri projelerle kazanımlarını farklı kitlelere yayabilmektedirler. Örneğin II. Çağrı döneminde proje başvurusunda bulunan kişilerden 10 u daha önce Bilim ve Toplum Projelerinde katılımcı olarak yer almış kişilerdir. Buna ek olarak bazı proje yürütücüleri, devam eden ve sonuçlanan projelerin çıktısı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki seminer ve konferanslara aktif katılarak poster sunumları yapmışlar ve yayınlar çıkarmışlardır. Bu durum, Bilim ve Toplum projelerinin, etkinlikler düzenleyerek hedef kitleye bilimi sevdirmenin, bu konuda farkındalık yaratmanın yanında bilim ve toplum alanının akademik olarak incelenmesine ve akademi dünyasında yaygınlaşmasına da katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu projeleri yürüten ya da projelerde görev yapan kişilerden alınan geri bildirimler, Bilim Kampları/Okullarına katılan çocukların bilimsel konulara, okumaya, araştırmaya ilgilerinin arttığı ve sosyal konularda daha girişken oldukları; Doğa Eğitimlerine katılan eğitici, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ise kendi alanları dışındaki konulara da ilgi duymaya, özellikle doğa bilimlerinin disiplinler arası yapısını daha iyi kavramaya başladıkları yönündedir. Ayrıca bu projelerle bilim ve toplum alanında insan kaynağı yaratılmıştır. Pek çok üniversite öğrencisi rehber olarak bilim kampları/okullarında görev almıştır. Önceki yıllarda eğitmen olarak doğa eğitiminde görev alan bazı kişiler ise yeni çağrı döneminde yürütücü olarak destek programının yaygın etkisinin artmasına katkıda bulunmuşlardır. Şimdiye kadar TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim ve toplum projelerinde rehber ya da eğitici olarak toplam yaklaşık 1000 kişi görev almıştır Bilim Merkezi Kurulması Çağrısı TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Büyükşehir Belediyelerine yönelik olarak, 27 Mart 2008 tarihinde Bilim Merkezi Kurulması Çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı, büyük bir atılımın başlangıcıdır ve desteklenecek proje, ülkemizde dünya standartlarında bilim merkezlerinin kurulması için bir model oluşturacaktır yılında yayınlanan 4003 Çağrısı kapsamında, 6 Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK a proje önerisi sunmuştur. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının önerisi ile TÜBİTAK dışından konusunda uzman 5 kişiden oluşturulmuş bir değerlendirme kurulu, 4003 çağrısı için önceden belirlenmiş ve çağrı başında duyurulmuş kıstaslar doğrultusunda, proje önerilerini incelemiştir. Başvurularda aranan asgarî gereklilikleri yerine getiren Diyarbakır, Eskişehir ve Konya Büyükşehir Belediyeleri ne ait proje önerileri ikinci aşamaya alınmıştır. Bu aşamada, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca TÜBİTAK çalışanlarından kurulmuş bir ekip, proje önerisinde bulunan ve ikinci aşamaya geçen proje önerilerinde sunulan yetkinlikleri yerinde gözlemlemek ve değerlendirme kuruluna daha ayrıntılı bilgiler sunmak için saha ziyaretleri yapmış ve her proje önerisi için bir rapor hazırlamıştır. Değerlendirme Kurulu, saha ziyareti raporlarını incelemiş, proje önerilerini yaygın etki ve yapılabilirlik açılarından değerlendirmiştir. Değerlendirme kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ne ait proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiş ve Belediye ile TÜBİTAK arasında 4 Eylül 2008 tarihinde sözleşme imzalanarak proje yürürlüğe girmiştir. Projede, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Selçuk Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleyen kuruluşlar olarak yer almaktadır. Bilim merkezinin kurulacağı alan, Konya Organize Sanayi Bölgesi tarafından Belediye ye tahsis edilmiş, yaklaşık m 2 genişlikte bir alandır. İnşa edilmesi planlanan bilim merkezi kapalı alanı ise m 2 civarında olacaktır. TÜBİTAK, bilim merkezinin kavramsal tasarımı, içeriğinde yer alacak sergilerin belirlenmesi ve temin edilmesi, bilim merkezinde yapılacak etkinliklerin hazırlanması, bilim merkezi yönetim ve işletme modelinin kurulması, merkez için gerekli insan kaynağının eğitimi, projenin izlenmesi ve bilim 7

13 merkezinin kurulmasından sonra denetlenmesini üstlenecektir. Proje Yürütücüsü Kurum olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ise bina ve kapalı alanların, çevre düzenlemesi ile beraber projelendirilmesi ve inşaatı, atölye ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve bilim merkezinin işletilmesinden sorumlu olacaktır. Bilim merkezinin kuruluş faaliyetleri kapsamında, master plan hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda sergi temin çalışmaları başlatılmıştır. Mimari proje teminine yönelik hazırlıklar da devam etmektedir. b. TÜBİTAK Yayınları TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, bilimi yaygınlaştırmak ve geniş kitleler tarafından okunur kılmak amacıyla 1993 yılında yayın hayatına başlamıştır. Kısa zamanda okurlardan büyük ilgi gören ve 31 Ekim 2008 tarihi itibariyle 289 kitaba ulaşan Popüler Bilim Kitapları nın toplam tirajı i aşmıştır yılında 22 adet yeni Popüler Bilim Kitabı yayımlanmıştır. Popüler Bilim Kitapları 6 kitaplıktan oluşur. Bunlar: (1) Yetişkin Kitaplığı, (2) Yaşamöyküsü Kitaplığı, (3) Başvuru Kitaplığı, (4) Soru Kitaplığı, (5) Çocuk ve Gençlik Kitaplığı ve (6) Erken Çocukluk Kitaplığı dır. Popüler Bilim Kitapları nın kitaplıklara göre dağılımı Şekil 1 de; yetişkin, yaşamöyküsü ve soru kitaplarının bilim ve teknoloji alanlarına göre dağılımı ise Şekil 2 de verilmektedir. Şekil 1. Popüler Bilim Kitaplarının Kitaplıklara Göre Dağılımı Şekil 2. Yetişkin, Yaşamöyküsü ve Soru Kitaplarının Bilim ve Teknoloji Alanlarına Göre Dağılımı TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri 1967 yılından bu yana yayınlanmakta olan Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2007 sayısından itibaren her ay yeni bir konuda 3 boyutlu animasyonlar ve zengin görüntülerle desteklenmiş bilim CD lerini okurlarına armağan etmektedir. Bu çalışma ile okurların temel konuları daha rahat anlaması hedeflenirken, elektronik ve mültimedya tabanlı yayıncılığın geliştirilmesi de sağlanmaktadır. Derginin 2008 yılında 30 Eylül itibariyle toplam satışı , ortalama aylık satışı ise dir. Bilim ve Teknik ağ sayfası ziyaretçi tık sayısı dir. Bilim ve Teknik dergisinin yenilenme çalışmalarına ışık tutması amacıyla 2008 yılının Şubat ayında, Bilim ve Teknik dergisinin 41 yıllık arşivi kaynak alınarak nitelik ve nicelik analizleri yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında Bilim ve Teknik Dergisi nin yayın politikası ve programının güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir yılından itibaren aylık olarak 7 12 yaş grubu için yayınlanan Bilim Çocuk dergisi yüksek satış performansı göstermektedir. Derginin 2008 yılında 30 Eylül itibariyle toplam satışı , aylık ortalama satışı ise dur. Bilim Çocuk ağ sayfası ziyaretçi tık sayısı ise dur. TÜBİTAK ın en yeni popüler bilim dergisi olan Meraklı Minik yayın hayatına 2007 Ocak ayında başlamıştır. Derginin hedef kitlesi okul öncesi yaş grubundaki çocuklardır. İçeriği ve görsel malzemesi konusunda uzman bir yayın kurulu tarafından değerlendirilen dergi, veliler ve eğitimcilerden çok olumlu yorumlar almaktadır. Derginin 2008 yılında 30 Eylül itibariyle toplam satışı aylık ortalama satışı ise dir. Meraklı Minik ağ sayfası ziyaretçi tık sayısı ise dir. 8

14 TÜBİTAK Akademik Yayınları Akademik Dergiler: TÜBİTAK ilk akademik dergisini 1976 yılında Doğa Bilim Dergisi adıyla yılda tek sayı olarak yayımlamıştır. Akademik dergiler, 2008 yılı itibariyle Biyoloji, Botanik, Elektrik, Fizik, Kimya, Matematik, Mühendislik ve Çevre Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Tarım ve Ormancılık, Veterinerlik ve Hayvancılık, Zooloji ve Yerbilimleri olmak üzere 12 ayrı alanda bir yılda toplam 61 sayı olarak yayımlanmaktadır. 31 Ekim 2008 tarihi itibariyle Akademik Dergilere gelen makale sayısı 2947 dir. Bir önceki yıl (2007) gelen makale sayısı (2386) ile kıyaslandığında 2008 yılı ilk 9 ayı itibariyle yaklaşık %24 lük bir artış görülmektedir. Dergilerimiz konularına göre Science Citation Index Expanded yanında başta Chemical Abstracts, Engineering Index, Biological Abstracts olmak üzere birçok uluslararası Index veya Abstract tarafından taranmaktadır. En önemli endeks olarak kabul gören Science Citation Index Expanded (SCIE) tarafından taranan Turkish Journal of Chemistry (1995 yılından itibaren), Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (1996 yılından itibaren), Turkish Journal of Earth Sciences (2004 yılından itibaren), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Turkish Journal of Medical Sciences, Turkish Journal of Mathematics (2007 yılından itibaren) dergilerine 2008 yılında 3 derginin (Turkish Journal of Biology, Turkish Journal of Zoology, Electrical Engineering and Computer Sciences) daha eklenmesiyle, taranan dergi sayımız 2008 yılı içeriside 6 dan 9 a yükselmiştir yılının başından 31 Ekim 2008 tarihine kadar 54 sayı yayımlanmıştır. Yayımlanan bu 54 sayıda 581 makale (5376 sayfa olarak) yer almıştır. TÜBİTAK web sayfasında yayımlanmış makalelerle ilgili olarak yazar adıyla, makale başlığıyla veya anahtar sözcüklerle tarama yapılabilmekte ve ilgili makalelerin tüm metnine ücretsiz erişilebilmektedir. Akademik Kitaplar: Akademik Yayınlar Müdürlüğü tarafından ülkemize, ilgili alan için tutarlı bir Türkçe terminoloji inşasına hizmet eden, araştırmacılar ve yüksek öğretim için kaliteli, güncel, ucuz ve ulaşılabilir temel ve akademik kitaplar kazandırılması amacıyla Temel ve Akademik Kitaplar Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında Türkçeye kazandırılacak temel ve akademik kitaplar, yüksek öğretim kurumlarında veya ilgili bilim dalının temel metni olarak ihtiyaç duyulan orijinal/çeviri kitapları kapsamaktadır. Uygarlıkların doğuşunda, gelişiminde ve bilgi birikimini bir sonraki taşıyıcı uygarlığa aktarımda çeviri faaliyetleri öncü çalışmalar olarak kendini göstermektedir. Çeviri faaliyetindeki yoğunlaşma, geniş bir bilgi transferine ve yeni taşıyıcı medeniyetlerin ortaya çıkışına işaret etmektedir. Dolayısıyla Temel ve Akademik Kitaplar Projesi, Batı dünyasında uzun yıllar süren çabalar sonucunda oluşan ve yüksek öğretimde ve araştırmacılarca kullanılagelen temel ve akademik kitapları dilimize kazandırmanın, hem terminoloji oluşturmak için yapılacak çalışmaların, hem de çeviri sonrası başlaması kaçınılmaz telif faaliyetlerini tetiklemesi açısından çok büyük katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Temel ve akademik kitapları seçme kriterlerinin belirlenmesi amacıyla, ilk aşamada Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan Yayın Kurulu oluşturulma çalışmaları başlatılmıştır. Bu Yayın Kurulu, çevrilecek kitaplara karar verecek; çevirmen, redaktör ve gerektiğinde bilimsel danışman atayacak olan Akademik Danışma Kurulları nı ilgili bilim dallarına göre oluşturacaktır. c. TÜBİTAK Tarafından Organize Edilen Diğer Bilim ve Toplum Etkinlikleri TÜBİTAK Güneş ve Hidrojen Arabaları Yarışları Alternatif enerjilerin kullanımı konusunda halkımızın bilgisini artırmayı, üniversite öğrencilerinin bu güncel konu vasıtasıyla araştırma ve pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Formula G Güneş Arabaları Yarışı ilk kez 2005 yılında İstanbul da düzenlenmiştir da İzmir ve İstanbul da, 2007 de Ankara da gerçekleştiren yarış kamuoyunda artan bir ilgiyle izlenmektedir. Dördüncüsü Ağustos 2008 tarihleri arasında İzmir de düzenlenen yarışa toplam 25 araç katılmıştır. Aynı amaçlar doğrultusunda, Hidromobil Hidrojen Arabaları Yarışı ilk defa 2007 yılında Formula G Yarışı yla birlikte gerçekleşmiştir. TÜBİTAK Formula G ve Hidromobil yarışları sayesinde ülkemizde güneş ve hidrojen enerjileri konusundaki endüstriyel uygulamaları teşvik edecek ve bu konudaki potansiyeli güçlendirecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip genç mühendis ve temel bilimci bir kitle oluşmuştur. Ayrıca toplumda alternatif enerjilerin gerekliliği ve mümkünlüğü konusunda farkındalık oluşmasına katkı sağlanmıştır. 9

15 Her sene artan bir ilgiyle devam eden Formula G ve Hidromobil yarışlarına katılan takım sayıları her yıl artarak devam etmektedir yılları arasında Formula G ve Hidromobil yarışlarına katılan takım sayıları Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo Yılları Arasında Formula G ve Hidromobil Yarışlarına Katılan Takım Sayıları Formula G Takım Sayısı Hidromobil Takım Sayısı TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı TÜBİTAK, ilköğretim öğrencilerine bilimi tanıtmak ve sevdirmek, bilimin yaşamla ne kadar ilişkili olduğunu göstermek ve bilime karşı ilgi ve heyecan yaratmak amacıyla düzenlediği TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı nın üçüncüsünü TÜBİTAK-TÜSSİDE de 2008 Temmuz-Ağustos aylarında 6 dönem olarak gerçekleştirmiştir. Kampta çeşitli bilim dallarıyla ilgili eğlenceli ve ilgi çekici etkinlikler yer almıştır. Ayrıca MAM yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK enstitülerinde bilim insanlarıyla birlikte etkinlikler yapılmıştır. Kampta TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencisi gönüllü rehberler de görev yapmıştır. Kamptan toplam 192 çocuk yararlanmış, 60 kadar gönüllü üniversite öğrencisi ise bir bilim ve toplum etkinliği deneyimi kazanma şansı elde etmiştir. Kamp içeriği önceki yıllara göre geliştirilmiş ve zenginleştirilmiştir. Yeni atölye çalışmaları tasarlanmış, sosyal bilimler de kamp etkinlik konuları kapsamına alınmıştır. Kamp katılımcıları bilimi daha yakından tanıma ve hayatla ilişkisini keşfetme imkânı elde etmişlerdir. Kampta görev yapan gönüllü rehberler ise, kendilerine ileride TÜBİTAK Bilim ve Toplum projelerini yürütme potansiyeli sağlayabilecek bilgi, tecrübe ve vizyonu kazanmışlardır. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği Gökbilimi ve genel olarak bilimi sevdirmek, toplumu gökbilime ve amatör gökbilimciliğe özendirmek, bu alanda kapsamlı bilgiler vermek, gökyüzü gözlemleri yaptırmak; bunun yanı sıra amatör gökbilimcilere, becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak etkinlikler yaptırmak üzere düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenlikleri nin 11 incisi, Temmuz ve 1 3 Ağustos 2008 tarihlerinde Antalya Saklıkent te yapılmıştır. Bu etkinlikler hakkındaki ayrıtılı bilgi 2005/9 Ulusal Uzay Araştırmaları Programı adlı karar ilişkin gelişmelerde sunulmuştur. TÜBİTAK Sualtı Bilim Kampı TÜBİTAK Sualtı Bilim Kampı 5-20 Temmuz 2008 tarihleri arasında Antalya/Kaş'ta gerçekleştirilmiştir. iki dönem halinde yapılmıştır. "TÜBİTAK Sualtı Bilim Kampı"nın amacı, deniz bilimleri ve sualtı alanlarında bilimsel araştırmalar yapmayı planlayan, halen yapan ve deneyimini dalış yaparak artırmak isteyen, bilimsel sualtı projelerinde çalışmayı düşünen genç bilim insanları ve adaylarına dalış tekniklerini öğreterek daha donanımlı hale getirmek, böylece denizlerimize ait zenginliklerin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve nitelikli araştırmacı yetişmesine katkıda bulunmaktır. Kamp ayrıca sualtı bilimleriyle ilgilenen bilim insanı ve amatör araştırmacılara benzer projeler tasarlama yönünde ufuk açıcı bir örnek teşkil etmiştir. Daha sonra bu alanda açılabilecek çağrı altyapısının kurulmasına da katkı sağlanmıştır. 10

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 15 Aralık 2009 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısı Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler 27 Aralık 2011 Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 23. Toplantısı Hazırlık Dosyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 6 Ocak 2015 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 28. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 18 Haziran 2014 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 27. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2014 Yılı Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K 2 0 1 1 S A Y I : 1 0 9 Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. M

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR T.C. Avrupa Birliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

B Ü L T E N H A Z İ R A N 2 0 1 1 S A Y I : 1 1 4

B Ü L T E N H A Z İ R A N 2 0 1 1 S A Y I : 1 1 4 T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z İ R A N 2 0 1 1 S A Y I : 1 1 4 Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı